Emneplan: Instruktør Scooter kl S Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014"

Transkript

1 Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014 Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014

2 Navn Instruktør Scooter klasse S Emnekode SCOOT. Videreutdanningsemne. Emnetype Emnet kan tas som enkeltemne Omfang 10 studiepoeng Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Faglig innhold Antall registrerte snøscootere er hurtig voksende i Norge. Tradisjonelt har snøscooteren vært et nærings- og nyttekjøretøy, men brukes i dag i større omfang til rekreasjonskjøring. Studieplan for scooteropplæring klasse S ved UiT Norges arktiske universitet bygger på forskrift og læreplan for klasse S som ble innført 1. juli Studiet tar for seg alle emner og trinn i læreplanen med unntak av trinn 1, Trafikalt grunnkurs. Studiet er aktuelt for alle som skal undervise i Scooter klasse S. Det er sjåførlærere, lærere i grunn- og videregående skole, ansatte i forsvaret, medlemmer av frivillige hjelpeorganisasjoner m.fl. Alle som etter 1.juli 2006 skal undervise i Scooter klasse S, må ha kompetanse fra dette eller tilsvarende kurs. Læringsutbytte Generell kompetanse Kunne planlegge, gjennomføre og lede undervisning i føreropplæring klasse S, veilede og vurdere elevene både i praktisk og teoretisk undervisning. Kompetanse på lovverk som har innvirkning på ferdsel med scooter og regler som ligger til grunn for føreropplæring klasse S. Kunnskap om Vinterbekledning, overlevelsesteknikker om vinteren, snøforhold, førstehjelp og orientering. 2

3 Innsikt i naturbruk og forhold som påvirkes av scooteren, konsekvenser og hva som kan gjøres for å redusere og fjerne scooterrelaterte skader Relasjonen mellom scooter førere og andre brukere av naturen Ferdigheter Innsikt i scooterens konstruksjon og virkemåte Kunne vedlikeholde en scooter og kjenne til prinsipper for økonomisk kjøring Håndtere scooteren på en sikker og forsvarlig måte under forskjellige vær, føre og topografiske forhold. Undervisning og arbeidsform Kurset gjennomføres over en sammenhengende uke i vår semesteret. Føreropplæring klasse S består av både praktisk og teoretisk opplæring. Det er et ufravikelig krav om 100% tilstedeværelse og aktiv deltakelse i samlingsuken for å få kurset bestått Den teoretiske delen av opplæringen vil bestå av forelesninger og studentaktive arbeids- og læringsformer med problembasert undervisning, gruppearbeid, og praktisk metodisk arbeid. Den praktiske delen av vil foregå ute. Studentene vil få veiledning underveis og tilbakemelding fra faglærer og medstudenter. Arbeidskrav 100% tilstedeværelse og deltakelse. Kunne gjennomføre sikkerhetskontroll, variatorreimskift og små reparasjoner. Kjøre med og uten slede. Alle arbeidskrav må være bestått før kandidaten får fremstille seg til eksamen. Eksamen og vurdering Studiet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager i vårsemesteret. Eksamen teller 100 % av karakteren. Karakterene gis etter bokstavskalaen A F, der karakteren F står for ikke bestått. Kontinueringseksamen arrangeres i samme semester. Undervisnings- og eksamensspråk Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. 3

4 Andre bestemmelser Studiet omfatter praktisk scooterkjøring, alle studenter er selv ansvarlig for egen ulykkes og reiseforsikring. Studentene må påberegne utgifter i forbindelse med studiet. Dette er utgifter knyttet til reise til studiested, opphold, vinterbekledning, leie av scooter samt tilhørende utstyr og frakt av scooter til den praktiske delen av studiet. Fullført studie bevitnes med et kursbevis. Den enkelte student står selv ansvarlig for å søke om endelige godkjenning av opplæring i klasse S fra sitt nærmeste Statens Vegvesen kontor. Pensum Med forbehold om endringer. Bøker: Brattlien, Kjetil (2012): Den lille snøskredboken: alt du trenger å vite om snøskred på en enkel måte. Fri Flyt. Bjørke, G. (2000): Problembasert læring. Ei innføring for profesjonsutdanningane. Universitetsforlaget, Oslo. Erikson, M. og H. Gröhn (2010): Riktig kildebruk: kunsten å referere og sitere. Gyldendal Akademiske, Oslo. 139 s. Horgen, A (2010): Friluftslivsveiledning vinterstid. Høgskoleforlaget, Kristiansand. Stordalen, J. og I. Støren (2010). Bare skriv! - praktisk veiledning i oppgaveskriving. 2.utg. Cappelen Akademiske forlag, Oslo. 141 s. Læreplan: Læreplan førerkort klasse S. Statens vegvesen. Rapporter og tidsskrifter: Grøtte, P, Mehus, A.G, Strømdal T, Brattlien, K, Abrahamsen,W. m.fl. (2010): På tur med Snøscooter - en guide til sikker kjøring. Statens vegvesen. %B8ring+med+sn%C3%B8scooter cms Jeppesen, E. og T. Wisborg (2005): Skader ved bruk av snøscootere i Vest-Finnmark. Tidsskrift for den norske legeforeningen 125(23), Mehus, A.G, Mehus, G. og S. Germeten (2008): Delrapport I fra prosjektet "Snøscooter og trafikksikkerhet": litteraturgjennomgang av kunnskap knyttet til snøscooterulykker i Skandinavia, USA og Canada. Alta: Høgskolen i Finnmark, 43 s. HIF-rapport 4. Mehus, A.G, Mehus, G. og S. Germeten (2009) Delrapport 2 i prosjektet: "Snøscooter og 4

5 trafikksikkerhet" - feltarbeid og tiltak i Norge. Alta: Høgskolen i Finnmark, 70 s. HIF-rapport 1. Mehus, G, Germeten, S. og N. Henriksen (2010): Snøscooterkjøring og scooterfeelingen. Tidsskrift for ungdomsforskning,10(2), Mehus, G. og N. Henriksen (2011): Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker. Tidsskrift for ungdomsforskning,11(1), Mehus, G, Germeten, S. og N. Henriksen (2011): How young people communicate risks of snowmobiling in Northern-Norway: a focus group study. International Journal of Circumpolar Health, 70(2), Mehus, A. G og G. Mehus (2012). Prosjektrapport med forslag til tiltak for å forbedre merking, standard og infrastruktur i snøscooterløypenettet, Kvalsund kommune. Prosjektoppdrag for Skaidi s. Lovdata: Forskrift for trafikkopplæring klasse-s, 6-7, Lovdata html#6-7 Motorferdselloven. Lov om motorferdsel i utmark. LOV (10.jun 1977). Vegtrafikkloven. Lov om vegtrafikk. LOV (18.jun.1965). Til hjelp ved eksamen: Universitetsbiblioteket: Kilder og litteraturlister: Kildebruk og referanser: Fusk på eksamen og plagiering: 14 5

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Informasjon om studiet Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Målgruppe og formål Kurset er et videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5 Innledning om profesjonsutdanningene... 5 Opptakskrav... 6 Oppbygningen og organiseringen av studiene... 6 Studieløp for musikk, menighet og

Detaljer

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere.

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere. KANDIDATOPPGAVE Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Ann Bodil Kosberg Henriette Vadset Høyberg Hilde Olsen Smørholm Kandidatoppgave Våren 2011 2-årig grunnutdanning for trafikklærere 1 SAMMENDRAG

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer