Verdensledende i DIRDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdensledende i DIRDAL"

Transkript

1 Nr 6/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Verdensledende i DIRDAL 1

2 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) Webadresse: E-postadresse: Ansvarlig redaktør: Jarle Molde Redaktør: Astor Larsen E-post: Grafisk produksjon: GLOG as E-post: Naper as Opplag: Medlem av: Landsorganisasjonens Fagbladforening Bladet Ledelse og Teknikk kommer ut med 8 nummer i året Leder side 3 NVF skifter navn side 4 Fellesskap i NVF side 6 Dirdal: Verdensledende bedrift side 8 Fornøyd med valget side 12 Billedreportasje: Barnearbeid i Kambodsja side 14 Spar til pensjon nå side 18 Satser på traineer side 20 Tenk nytt om inkluderende arbeidsliv side 22 Tips for tillitsvalgte side 24 Utdanning: Dette tilbyr FLT side 26 Kronikk: Døde språk blir levende side 28 Fra vitenskapens verden side 32 Bank og forsikring side 34 Dystre tall om arbeidslivet Tror du arbeidslivet i Norge er godt organisert, at du automatisk får det du har krav på eller at bedriftene følger lover og regler? Sånn er det ikke. Det kan LOs sommerpatrulje dokumentere. Årets sommerpatrulje hadde fokus på flere områder, blant annet skriftlige arbeidskontrakter, svart arbeid, overtidstillegg,og sosial dumping Her følger en oversikt over situasjonen i kongeriket. Brudd på arbeidsmiljøloven 964 Brudd på likestillingsloven 2 Brudd på ferieloven 13 Svart arbeid 31 Sosial dumping 5 Totalt antall lovbrudd 1015 Virksomheter anmeldt til arbeidstilsynet 390 Virksomheter anmeldt til politiet 0 Virksomheter anmeldt til skatteetaten 31 Virksomheter anmeldt til datatilsynet 24 Med 5585 besøkte virksomheter utgjør 1015 oppdagede lovbrudd prosent. Det er et skremmende høyt tall og viser bare at fagbevegelsen trengs mer enn noen gang. Det er jo sannsynlig at sommervikarer har det tøffere enn andre arbeidstakere, men tallet sier likevel sitt om forholdene for oss alle. For enten er det sånn at bedriftene bevisst forsøker å omgå lover og avtaler eller så fins det svært lite kunnskap der ute. Begge deler er skremmende og rammer alle, sommervikarer jobber jo i helt ordinære bedrifter. Det har vært et bra samarbeid mellom sommerpatruljen og Arbeidstilsynet og Skatteetaten. I tillegg har det vært en god dialog og et godt samarbeid med Datatilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Arbeidstilsynet har i inneværende år hatt egne aksjonsuker rettet mot unge arbeidstakere. Disse ble gjennomført samtidig med LOs sommerpatrulje i flere av fylkene. Samarbeidet og erfaringene lokalt om dette har vært bra i følge fylkenes rapporter. Det høye antallet meldte virksomheter til arbeidstilsynet er også en konsekvens av dette. I flere fylker har arbeidstilsynet selv ønsket å få flest mulig tips og lovbrudd rapportert inn fra sommerpatruljen. Det er helt vanlige problemstillinger som sommerpatruljen tar opp. Det dreier seg arbeidskontrakt, lønn/minstelønn/tariff, diverse tillegg, overtidsbetaling, manglende lønnsutbetaling, lønnsslipp, frikort, feriepenger, sykepenger, alternativ betaling, tilkallingsvakter, opplæring og sosial dumping. LOs sommerpatrulje ble gjennomført i samtlige fylker for 24. året på rad. I løpet av aksjonsukene ble det vervet over 355 nye medlemmer, både studentmedlemmer, elevmedlemmer og ordinære medlemmer. I tillegg kommer det i etterkant flere innmeldinger som et resultat av sommerpatruljen og oppfølgingsarbeidet. Det er bare å si: Godt jobba. Astor Larsen Redaktør Illustrasjon: Tor Berglie Forsidefoto: Leif Gabrielsen 3

3 NVF skifter navn til FLT Statens vegvesen Tekst: KJETIL HOLM KLAVENES Foto: KJETIL HOLM KLAVENES /TOR BERGLIE Navnendringen vil trå i kraft fra , med forbehold om at det først må godkjennes av forbundsstyret i FLT. Vedtaket på NVFs landsmøte var enstemmig. Historien viser at NVF har skiftet navn to ganger tidligere. Landsforeningen for Oppsynsmenn i Vegvesenet (LOV) var foreningens offisielle navn fra På landsmøte i Lillehammer i 1933 ble det vedtatt at navnet skulle endres til Norsk Vegoppsynsmannsforening (NVF). Ny navnendring ble vedtatt av landsmøte i Geilo i 1979 til Norsk Vegteknisk Forening (NVF). Begrunnelsen for navnendring var: - Pedagogisk ufordring i å forklare nye medlemmer hvem vi er. - FLT brukes i alle forhandlinger og i møter med Statens vegvesen og LO Stat. - Et navn som henviser til dette er lettere å forstå for nye medlemmer. - Det vil styrke markedsføring av foreningen. Navnendringen vil ikke endre prinsippene om at NVF har eget styre og egen økonomi på landsplan og i den enkelte region. Det vil etter styrets mening ikke være noen realitetsendringer i navnebyttet. Navnet vil bli tilpasset med FLT i forhold til FLTs logo. Dette arbeidet vil fullføres av NVFs styre. Styret i NVF ble enstemmig gjenvalgt Alf Edvard Masternes ble gjenvalgt for to nye år som nestleder i NVF. Leder Lars Fuglesang var ikke på valg. Også resten av styret ble enstemmig valgt. Leder i NVF, Lars Fuglesang, takket for et godt landsmøte og den tilliten landsmøte hadde gitt de i styret som var på valg. Leder Lars Fuglesang (ikke på valg) Nestleder Alf Edvard Masternes (valgt for 2 år) Sekretær Berit Ingebrigtsen (ikke på valg) Kasserer Trond Ruste (valgt for 2 år) Vara: Bjørn Dybendal (ikke på valg) 2. Vara: Erna Varhaugvik (valgt for 2 år) 3. Vara: Solfrid B. Agdestein (ikke på valg) Miljøutfordringer Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fortalte landsmøtet om utfordringer fremover i forhold til miljø og trafikkskadde. Han kom også inn på forvaltningsreformen der fylkene overtar store deler av riksveiene med de effektene det vil gi. - Det er fortsatt store miljøutfordringer ved vei som vi kjenner til som luft, støy, vann, jordvern, kulturminner etc. For ikke å snakke om klimautslipp. 30 prosent av utslippene i Norge kommer fra transport. 20 prosent av utslippene kommer fra bil. Regjeringen har som mål å redusere utslippene fra bil med 25 prosent, sa Gustavsen. Gustavsen viste til at 41 prosent av alle bilturer er på mindre enn 3 km. Om en hadde fått bort mye av dette ville en redusert utslippene med tonn CO2. Selvsagt kan en ikke gjøre noe med alle disse turene, men en bør skape en holdning rundt det, og få folk til å heller bevege seg mer på korte avstander, sa Gustavsen. Vegdirektøren fortalte også om 0-visjonen om skadde og drepte i biltrafikken med å vise til gode resultater for skip, tog og fly. I 1970 var det 570 drepte og over 5000 skadde. I 2008 var det 255 drepte og cirka 1000 skadde. Mye av grunnen til nedgangen har vært et systematisk arbeid siste 40 årene og en rekke ulike virkemidler. - Målet må være å lage veier og ha trafikkløsninger som gjør at vi kommer enda nærmere en 0-visjon, sa Gustavsen. Gustavsen kom også inn på forvaltningsreformen som innebærer at fylkeskommunen overtar km av riksveiene samt åtte fergesamband. Dette gjør at fylkene vil bli mer sentrale i å utvikle regionen og beslutningene vil komme mer nær folket. Vegvesenet vil ha driftsansvaret og må i fremtiden forholde seg til 19 fylkeskontorer i tillegg til staten. Veidirektoratet vil ikke være overordnet regionene, men serve fylkene, sa Gustavsen. Det vil med få unntak være en fylkesavdeling i hvert fylke. - Det vil bli endringer i strukturer og på ledersiden, men på alle felt vil det bli mer å gjøre, sa Terje Moe Gustavsen. Navn: Lars Fuglesang Alder: 44 Sivilstand:Gift, tre barn Bosted: Oslo Leder i Norsk Vegteknisk Forening 4 5

4 Fellesskapet er viktigst Han deltok på sitt første landsmøte i Norsk Vegteknisk Forening (NVF). Og han var strålende fornøyd. Det er viktig å treffe andre tillitsvalgte, snakke sammen og på den måten få organisasjonen til å gå i riktig retning, sier Lars Otto Johansen som jobber på Vegtrafikksentralen i Oslo. Før han snakker om landsmøtet og Norsk Vegteknisk Forening i det hele tatt er Johansen opptatt av å fortelle om Vegtrafikksentralen i Oslo. Han er stolt av arbeidsplassen sin, stolt av miljøet og kollegaene, stolt av det tekniske utstyret sentralen har, stolt av å være en vegtrafikksentral som er blant de mest moderne i verden. Han legger ut om overvåkinga av veinettet, ikke minst alle tunellene de har ansvaret for. Vi har ansvaret for 39 tuneller i Oslo/Akershus. 30 av dem er høytrafikktuneller, det vil si at det passerer over biler i døgnet. I hele Oslo og Akershus snakker i om til sammen 950 kameraer på hovedveiene. For de mer lokalkjente: Nede fra arbeidsplassen i Oslo sentrum, omtrent der festningstunnelen starter, kan de overvåke trafikken fra Holmen i vest til Gardermoen i nord. Det blir litt å holde styr på og det skjer mye rart. Ingen like dager Han liker jobben, ikke minst fordi ingen dager er like: Det fins ingen grenser for hva du kan oppleve, det gjelder alt fra i hvilken forfatning et kjøretøy er, hvordan det er lastet, til førere som kjører i feil kjøreretning.mang en gang har vi stilt spørsmålet: Hvordan er det mulig og forundret oss over at det går bra Dessuten har du selvmordene. Trafikken blir overvåket og den blir styrt. Og vi jobber opp mot nødetatene, sykehus, brann og politi, vi jobber opp mot bergingsselskapene og entreprenørene i forbindelse med reparasjoner. Ingen enkel jobb? Det kan du trygt si. Dette er en jobb hvor du må være løsningsorientert, du må være beslutningsdyktig, du må jobbe raskt og gjøre tingene i riktig rekkefølge. Det er ikke uten grunn at vi i forbindelse med jobbintervjuer snakker om personlig egnethet. Fagorganisert De fleste som jobber på Vegtrafikksentralen i Oslo, er med i FLT. Noen få er ikke organisert i det hele tatt, en er med i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Johansen var aldri i tvil om at han ville organisere seg når han begynte i jobben for vel åtte år siden. Jeg hadde blant annet jobbet på anlegg med å produsere vei før jeg kom til Vegtrafikksentralen. Da var det Arbeidsmannsforbundet som gjaldt. For meg er det en selvfølge å være organisert. Det er jo sånn at fagbevegelsen jobber for bedre forhold for de ansatte, for eksempel at nattilegget bør økes eller en rekke andre ting. Dette veit alle på jobben, likevel er det noen som sier nei til å være organisert. Og hva syns du om det? Vel, alle er jo ikke født med like mye håndbagasje. Det er dessverre noen som ikke skjønner hva felleskap betyr. Plasstillitsvalgt Johansen er plasstillitsvalgt for FLT på Vegtrafikksentralen. Jeg ble valgt etter at Lars Fuglesang nåværende leder i NVF måtte trekke seg fordi han er frikjøpt som tillitsvalgt for alle i NVF. Jeg sa ja til tillitsvervet fordi jeg er opptatt av at ting skal være realt, det skal ikke være noe tull på arbeidsplassen. Tekst: ASTOR LARSEN Foto: KJETIL HOLM KLAVENES Og sånn er det hos dere i dag? Jeg mener vi har et godt arbeidsmiljø i dag, vi har god dialog med sjefenne våre, sykefraværet er lavt, det ligger under det målet vi har satt. Alt er rosenrødt? Nei da. Men jeg trives på jobben. Men fortsatt er det mange ting å ta tak i. Spesielt dette med realkompetanse er det viktig å få fram viktigheten av. Vegvesenet har vært dårlige på dette området, det betyr mye merkelig i forhold til lønnsinnplasering. Vegvesenet tar nesten bare hensyn til om folk har treårig høyskole eller ikke, ikke hva den enkelte virkelig kan. Ja, det trenger ikke engang være en høyskole som er relevant for jobben. På vegtrafikksentralen i Oslo er vi en fin blanding både når det gjelder utdanning, erfaring og alder. Det er viktig. Landsmøtet Hva syns du om landsmøtet til NVF noe å lære? Det er jo første gang jeg deltar. Det har vært interessant. Vi har vedtatt et nytt handlingsprogram, det er jeg fornøyd med. Det er kort og enkelt, ikke bare en masse ord og løfter som vi likevel ikke hadde klart å oppfylle. Det er fint å få snakke med andre tillitsvalgte og få vite hva som skjer i organisasjonen. Og selvsagt stemte jeg for navneendring til Forbundet for Ledelse og Teknikk, Statens vegvesen.hva Johansen avslutter med? Jo, han inviterer Ledelse og Teknikk ned til trafikksentralen i Oslo Du skjønner, vi har fått en ny storskjerm. Den er helt fantastisk, den er størst i Norden. 560 tommer om jeg husker riktig. Den gir oss muligheten til å jobbe langt mer effektivt ved hendelser i trafikken. Kom å ta en kikk. Det skal la seg ordne. 560 tommer er ikke å kimse av. Den har du ikke plass til på stueveggen hjemme. Navn: Lars Otto Johansen Alder: 33 Sivilstand: Samboer, to barn Bosted: Årnes Plasstillitsvalgt NVF, Vegtrafikksentralen Oslo 6 7

5 Tekst: ASTOR LARSEN Foto: LEIF GABRIELSEN Verdensledende på fiskefor I Dirdal, ikke langt fra Stavanger, ligger EWOS. En lite kjent bedrift til tross for at den er verdensledende i produksjon av fiskefor. Det er en vanskelig prosess og forskning og utvikling står høyt på dagsordenen. EWOS er en del av Cermaq-gruppen som har filialer i fire land, foruten Norge i Chile, Skottland og Canada. De er store på lakseoppdrett, men også på mat til laksen. Og på EWOS vil de straks avsanne følgende påstand: Lakseoppdrett koster mer enn det smaker det går jo med fire kilo fisk til å ale opp en kilo laks. Dette stemte kanskje tidligere, for en god del år siden, sier Tor Andre Giskegjerde. I dag kan vi teknisk sett produsere fiskefor uten å bruke marine proteiner. Vi kan etter hvert bli en nettoprodusent av sjømat. I dag er vi allerede nede på 1.5 kilo mot en kilo ferdig fisk. Vi blander inn vegetabilske produkter i fiskematen. Han legger til: Det er jo industrifisk som benyttes til å mate laksen med. Den ville ikke blitt brukt til menneskemat. Dessuten kan du se på dette som gras, det må tørkes for å gjøre det tilgjengelig hele året. Det blir en jevn produksjon. Men det er viktig med en sunn beskatning av villfisk-ressursene. Det har vært, og er fortsatt, mange eksempler på overfiske og feil beskatning av verdens fiskebestander. Årsaken til dette er imidlertid ikke utviklinga innen fiskeoppdrett, men dårlig forvaltning og regulering av fisket. Historisk sett er det landbruket som har vært den store forbrukeren av fiskemel, men nå går en stigende andel til oppdrettsnæringa. Produksjon av fiskemel har likevel ikke gått opp parallelt med utviklinga i fiskeoppdrett, snarere har det vært en viss reduksjon. Tilbake til vegetabilske råvarer og bruken av det. Det er ikke uproblematisk. Det er blant annet her Dirdal og forskningen kommer inn. Ved å gå over fra animalske til vegetabilske råvarer forandres bakteriefloraen hos laksen. Det å finne ut hva det betyr, er en oppgave som blir tatt på alvor på forskningssenteret. Sykdom Det er en utbredt myte at dersom du spiser oppdrettslaks så spiser du antibiotika. Det stemmer overhode ikke. Det finnes ikke medisinrester i oppdrettslaks til konsum Syk oppdrettsfisk får enkelte ganger medisinfôr, eller blir badet i en medisinblanding foreskrevet av veterinær eller fiskehelsebiolog. Fra har NI- FES undersøkt over prøver fra oppdrettslaks. NIFES er et forskningsinstitutt med forvaltningsoppgaver, knyttet til Fiskeri- og kystdepartementet. Et av EUs direktiver (direktiv 96/23) sier at det for alle matvareproduserende dyr må undersøkes minst én prøve per 100 tonn produsert enhet per år for medisinrester eller andre fremmedstoffer. I tillegg må man minst undersøke fisk fra 10 % av konsesjonene årlig. Fra har NIFES analysert over prøver fra oppdrettsfisk, hovedsakelig laks, for blant annet rester av legemidler. Det er ikke funnet rester av slike stoffer i fisk til konsum i noen prøver så langt. Medisinfôr til fisk kan inneholde antibiotika eller andre medisiner for å begrense omfanget av ett sykdomsutbrudd, men antibiotika brukes nå i begrensede mengder i norsk oppdrettsnæring. Dette gjelder særlig antibiotika brukt til laksefisk. Forbruket av antibiotika er i dag bare på 2 % sammenliknet med forbruket i I samme periode har den årlige produksjonen av oppdrettsfisk økt fra under til over tonn fisk. Problemer i Chile Cermaq-gruppen har det siste året hatt sine problemer, først og fremst i Chile. Virussykdommen ILA, som forårsaker stor dødelighet og redusert vekst, har spredt seg til alle oppdrettsregionene i Chile. I Dirdal er de ikke i tvil om grunnen: I Chile brukte de en masse antibiotika gjennom langt tid. Det gikk bra, og så gikk det bra, og så gikk det bra en stund til, men så sa det pang. Chile var blitt advart, men hørte ikke etter. Mainstream Chile, som driver oppdrett i Chile for Cermaq, fikk et negativt driftsresultat på 332 millioner kroner. Det kan ta opp mot fem år før bedriften er opp og går i Chile, forteller Tor Andre Giskegjerde. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Sammenbruddet i Chile betydde gode priser for oppdrettere i Norge og dessuten innpass i enda større grad i på markedet i USA. 9

6 Laks i oppdrett Lakseoppdrett Laksen starter livet sitt i ferskvann, der små plommesekkyngel klekker ut av eggene. I oppdrett bruker en normalt fra 8 til 18 måneder i ferskvann for å få fram en smolt på ca 100g, og som er klar til å gå i sjøvann. Smolten settes vanligvis i store merder i sjøen på lokaliteter der det er god vanngjennomstrømning og ellers gunstige miljøforhold. I sjøen vokser laksen fra 100 g til slaktevekt på rundt 3-6 kg i løpet av 12 til 18 måneder, avhengig av bl.a. vanntemperatur og fôring. For å opprettholde god vekst, helse og velferd er det viktig at miljøforholdene er optimale gjennom hele livssyklusen. Laksen trenger bl.a. friskt og oksygenrikt vann, og de ulike livsstadiene har ulike krav til bl.a. vanntemperatur, saltholdighet og lys. En ønsker også å få laksen opp i slakteklar størrelse før den blir kjønnsmoden Laks har i løpet av de siste 20 årene blitt det husdyret vi produserer mest av i Norge. I 2007 ble det produsert mer enn tonn laks i Norge, og i tillegg ble det produsert over tonn av den nærstående arten regnbueørret. Norge er den største produsenten av atlantisk laks internasjonalt. Det settes ut rundt 200 millioner laks og regnbueørret i sjøen hvert år i Norge. Laks egner seg godt i matfiskoppdrett da den trives lett, har god utnyttelse av fôret og er en feit fisk som inneholder mye av de helsefremmende omega-3 fettsyrene. Samtidig er det en god del utfordringer når det gjelde bærekraft, fiskevelferd og fiskehelse i oppdrett av laks. Fôrressurser Laksen trenger et relativt høyt innhold av protein og fett i fôret. Tradisjonelt har det vært brukt fiskemel og fiskeolje som hovedingredienser i laksefôr, men grunnet knapphet på disse ressursene er det forsket mye i de siste årene på å erstatte disse kildene med bl.a. vegetabilske råvarer. Laksen har en viss evne til å lage de viktige lange flerumettede fettsyrene av omega-3 typen fra andre fettsyrer, og den vokser også godt på dietter med mye vegetabilsk protein hvis aminosyresammensetningen er balansert og fôrråvarene er behandlet på rett måte. Imidlertid er det utfordringer med å ta i bruk slike alternative fôrressurser da de kan innholde komponenter som laksen har lav toleranse for, og for å opprettholde god fiskehelse og velferd, samt høy ernæringsmessig kvalitet på laksen. Ressursforbruk Det blir ofte hevdet at fiskeoppdrett er ressurssløsing. Dette er en tvilsom påstand siden oppdrett av fisk sannsynligvis er den mest effektive formen for animalsk matproduksjon som vi kjenner til. Det argumenteres med at det trengs flere kilo vill fisk for å produsere ett kilo oppdrettsfisk - dette er riktig, men denne ville fisken består av avskjær og såkalt industrifisk, fiskearter som ikke spises av mennesker. Fiskemel og fiskeolje er alminnelig handelsvare og kan like gjerne brukes som fór til husdyr som til fisk. Men fisken gir mest næring igjen i forhold til det fóret som går med. Det skal imidlertid sies at mye tyder på at flere arter av såkalt industrifisk beskattes over bærekraftig nivå. En forsvarlig regulering av dette fisket er avgjørende, både i et miljøperspektiv, og med tanke på langsiktig gode rammebetingelser for fiskeoppdrett. Ny FLT-gruppe Helt ny er ikke FLT-gruppa på EWOS, den har rukket å fylle ett år og består i dag av 11 medlemmer. Før FLT etablerte seg var det ingen organiserte på bedriften. Nå skal de i gang med lønnsforhandlinger, forteller tillitsvalgt for FLT, Jorma Kinnari. Det er klart det er en fordel å være med i en gruppe, være organisert. Tidligere har vi aldri hatt lønnsforhandlinger, tidligere ble dette bare diktert av ledelsen. Og den lønna du fikk når du startet å jobbe her har du bare dratt med deg, selv om det var tilfeldig hvor du ble plassert inn lønnsmessig. Hva ønsker dere å ta opp? Blant annet hva slags kriterier som skal legges til grunn ved lønnsfastsettelse. Hvor mye skal utdanning eller ansiennitet bety. Vi vil ha disse spørsmålene inn i et system. Dessuten vil vi vekk fra hemmelighetskremmeriet. Tidligere fikk vi beskjed fra ledelsen å ikke fortelle til noen hvor mye et eventuelt lønnstillegg ble på. 11

7 Fornøyd med valget Tekst: ASTOR LARSEN Foto: TOR BERGLIE/SAMFOTO Valget endte som kjent med et flertall på Stortinget for de rødgrønne. Det skjedde etter stor dramatikk, blant annet at Venstre forsvant under sperregrensen og bare fikk to mandater. Dessuten er det grunn til å huske på at når det gjelder antall stemmer er det en bitteliten overvekt på den blå siden, påpeker Molde. De rødgrønne har også mistet et mandat i forhold til stortingsvalget for fire år siden. Men som han sier: - Det er flertallet på Stortinget i den kommende perioden som teller, sånn er det norske demokratiet. Men uansett betyr dette at vi må jobbe hardt de neste fire årene for å sikre at rødgrønt fortatt vil styre landet også etter denne stortingsperioden. Molde påpeker også at valget viser en todeling i norsk politikk to blokker står mot hverandre. På den ene sida de borgerlige som nå er to partier, Fremskrittspartiet og Høyre og Fremskrittspartiet er størst. På den andre siden den rødgrønne blokka hvor Arbeiderpartiet er dominerende. Sentrum har jo nesten forsvunnet med dette stortingsvalget, er hans oppsummering. Reformer Molde tar det nå for gitt at regjeringen fortsetter på samme kurs og kommer med ytterligere reformer. Forbundsleder Jarle Molde er strålende fornøyd med stortingsvalget. Jeg er glad for at det blir nye fire år med en rødgrønn regjering. En regjering hvor Fremskrittspartiet og Høyre hadde vært dominerende, kunne fort blitt en katastrofe for fagbevegelsen. Det gjelder blant annet innsynsrett i bedriftene for tillitsvalgte. Her må det nye regler til. Jeg forventer også at regjeringen gjør enda mer for å hindre sosial dumping. Det er et stykke arbeid som må følges opp hele tiden. På dette området syns jeg regjeringen har gjort mye bra til nå, men garden må ikke senkes. Andre forhold du er opptatt av? Selvsagt forholdene for prosessindustrien i Norge. Den er en viktig verdiskaper og det er viktig at rammevilkårene blir best mulig. Det er viktg å huske på at på dette området har ikke regjeringen oppfylt det som står i Soria-Moria-erklæringen. På dette området har regjeringen sviktet. Det er et krav at industrien får langsikrige kraftavtaler, 30 år er et minimum. De trengs om det skal bli investert i denne sektoren, det er snakk om milliardinvesteringer som det tar lang tid å tjene inn. Dessuten må kraftprisene være på linje med land vi konkurrerer mot. Dette må slås fast i en ny regjeringserklæring, sier Molde bestemt. Arbeidsmarkedsbedriftene Molde legger vekt på at støtten til arbeidsmarkedsbedriftene må fortsette på dagens nivå eller bedre. Det kom jo forslag om å kutte i støtten på dette området. Det klarte vi det vil si FLT å forhindre i samarbeid med arbeidsgiverne. Jeg tar det for gitt at støtten blir opprettholdt. Det er viktig både sosialt og politisk ikke minst i disse krisetider. I tillegg er det spesielt viktig for oss siden FLT organiserer svært mange innfor dette området. Fremskrittspartiet er fortsatt størst på borgerlig side? Hva ville det betydd om partiet hadde kommet i posisjon? Fremskrittspartiets verdier er helt annerledes enn verdiene til fagbevegelsen. Patiet står for en liberalistisk økonomisk politikk omtrent på linje med Thatcher og Reagan. For Frp er ikke fellesskapet viktig, men derimot skattelette til de rikeste. Frp og Høyre ja Venstre med vil jo også revidere arbeidsmiljøloven i en retning som er mot fagbevegelsens interesser, det gjelder blant annet spørsmålet om stillingsvern, det gjelder overtidsbestemmelser, midlertidige ansettelser for å nevne noe. Bare noen dager før valget bekreftet disse partiene at de ville gjøre dette. Landsmøtet Det er snart tid for landsmøte i FLT. Hva kommer til å bli tatt opp der? Vi har invitert toppledelsen i Arbeiderpartiet til å komme og vi regner med at en av dem kommer til å stille opp, helst Jens Stoltenberg, alternativt partisekretæren. Da vil det bli mulig å få en diskusjon omkring næringsutvikling, sosial dumping og andre spørsmål. Landsmøtet vårt går jo av stabelen fra 31. oktober til 3 november. Det er kort tid til landsmøtet og dette burde jo være en gyllen sjanse for Arbeiderpartiet til å flagge ut politikken sin for den neste fireårsperioden. Molde legger ikke skjul på at LO og forbundene har en stor del av æren for at det ble en ny periode for de rødgrønne: Uten fagbevegelsen hadde ikke den rødgrønne koalisjonen vunnet, det er helt klart. Mange tillitsvalgte og medlemmer skal ha takk for innsatsen under valgkampen. Den nåværende regjeringen fikk god drahjelp, uten den hadde vi sittet med en borgerlig regjering. Det burde regjeringen huske på. FLT bevilget kroner til Arbeiderpartiets valgkamp. Du angrer ikke på det? På ingen måte, det var vel anvendte penger, og sett på lang sikt tror jeg vi får alt tilbake bedre forhold for arbeidstakerne, lavere ledighet og en aktiv næringspolitikk

8 BARNEARBEID Når vi snakker om barnearbeid, tenker vi ofte på barn som arbeider så mye at det går ut over lek og skolegang. Over 200 millioner barn i verden har sånt arbeid. Mer enn alle innbyggerne i Vest-Europa! Nesten halvparten av disse barna jobber fulltid. Bildene er fra Kambodsja, et av landene med mest barnearbeid. 14 Foto: HARTMUT SCHWARTZBACH/ARGUS/SAMFOTO 15

9 En stor del av barnearbeiderne er ikke mer enn fem til elleve år, og flesteparten av dem er i Asia. I Afrika sør for Sahara arbeider hvert tredje barn. Mange barnearbeidere blir utnyttet og får lite eller ikke noe betalt for det de gjør. De fleste driver med jordbruk og fiske. Veldig mange jenter er hushjelper. Noen hushjelper jobber helt opp til 15 timer per dag. De rydder og gjør rent i huset, vasker klær, lager mat, hjelper til ute og handler. De yngste hushjelpene er bare 5-6 år gamle. Det er vanskelig å vite hvor mange barn som er hushjelper fordi arbeidet foregår hjemme hos folk og er lett å skjule. Guttene jobber ofte med bygg og anlegg, i landbruket eller fabrikker. Farlig barnearbeid Sju av ti barnearbeidere jobber med farlig arbeid. Det kan for eksempel være gruvearbeid eller arbeid med maskiner og farlige, kjemiske stoffer. Mange barn blir funksjonshemmet fordi de blir tvunget til å arbeide mens de er små. I India er det gjort en undersøkelse som viser at barnearbeiderne er kortere og tynnere enn de jevnaldrende som går på skolen. Asia jobber mange barn i keramikk- og glassfabrikker i mørke rom med dårlig luft. Det er varmegrader inne og gulvene er dekket med knust glass. Maskinene bråker og gir hørselsskader. Barna må ofte frakte glass som er trukket ut fra smelteovner som holder opp til 1800 varmegrader. I Afrika, Asia og Latin-Amerika jobber mange barn i gruver. Det er tungt arbeid, og mange får feil på musklene og skjelettet eller blir skadet av stein eller andre ting som faller over dem. Farlig støv, gasser og røyk fører også til lungesykdommer. 20 år for barns rettigheter FNs konvensjon om barns rettigheter ble vedtatt av FNs medlemsland 20. november : FNs generalforsamling vedtar «Verdenserklæringen om menneskerettighetene», som omfatter alle mennesker i verden både barn og voksne. 1950: Europarådet vedtar «Konvensjonen til beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende Frihetsrettigheter» som bl.a. handler om barns og unges rettsstilling og om undervisning. 1959: FNs generalforsamling vedtar «Erklæringen om Barnets Rettigheter», som har 10 artikler 1961: Europarådet vedtar «Den europeiske Sosialpakt» som bl.a. skal beskytte barn og unge mot sosial og økonomisk utnyttelse, for eksempel barnearbeid. 1966: FNs generalforsamling vedtar: «Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» og «Konvensjonen om borgelige og politiske rettigheter». Begge slår fast at barn har en rekke grunnleggende rettigheter. 1971: FNs generalforsamling vedtar en konvensjon om rasediskriminering. 1979: I 1979 er det Internasjonale Barneåret, og Polen foreslår at det ut fra «Erklæringen om Barnets Rettigheter» blir utarbeidet en konvensjon om barnets rettigheter. 1980: FNs menneskerettighetskommisjon nedsetter en arbeidsgruppe med representanter fra 43 land til å lage et utkast til en konvensjon om barnets rettigheter. 1983: 50 frivillige og ikke-statlige organisasjoner (NGOer) som arbeider med barns vilkår, går sammen om å utarbeide ideer og forslag til arbeidsgruppen som arbeider med utkastet til Barnekonvensjonen. 1989: Den 20. november, 30 år etter «Erklæringen om Barnets Rettigheter», vedtar FNs generalforsamling «FNs konvensjon om Barnets Rettigheter», Barnekonvernsjonen. 1990: Barnekonvensjonen gjelder fra den 2. september etter å ha blitt ratifisert av 20 land. 1991: Den 8. januar ratifiserer Norge Barnekonvensjonen. 1993: Norge levere sin første rapport om norske barns forhold til Barnerettighetskomiteen, som er en ekspertgruppe som overvåker at Barnekonvensjonen overholdes. 1998: Norge leverer sin andre rapport om norske barns forhold til Barnerettighetskomiteen. 1999: Barnekonvensjonen fyller 10 år. 2002: To tilleggsprotokoller trer i kraft: Salg av barn og seksuelt misbruk Barn i væpnet konflikt 2003: Barnekonvensjonen inkorporeres i norsk lov. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/fns_konvensjon_om_barns_rettigheter» Barnearbeid i Norge I Norge var det vanlig at barn endog under 12 år arbeidet før fabrikktilsynsloven kom i I 1875 arbeidet 3370 barn under 15 år i norske fabrikker, 800 av dem på sagbruk og høvlerier. Tobakksindustrien var en typisk «barneindustri» med over 600 barn. Arbeidet var lett, men farlig, og nesten halvparten av arbeidsstyrken var under 15 år. Over halvparten av disse barna var under 12 år, mange var til og med under 10 år. I sagbrukene var femteparten av barna under 12 år. Spørsmålet om begrensning av barnearbeid ble tatt opp av Kirkedepartementet i 1870-årene, men de første forsiktig avfattede lovbestemmelser kom først inn i folkeskolelovene Stor betydning fikk utredningen til arbeiderkommisjonen av 1885, som gikk forut for fabrikktilsynsloven av Denne forbød fabrikkarbeid for barn under 12 år, mens det for dem mellom 12 og 14 år ble forlangt legeattest. Videre ble nattarbeid for barn og unge forbudt. I 1909 kom en ny lov som innskrenket barnearbeid ytterligere, og senere er adgangen til å bruke barn til ervervsmessig arbeid blitt stadig mer begrenset

FLT sponser palestinerne i Norway Cup. det viktigste er ikke å vinne, men å delta... www.flt.no

FLT sponser palestinerne i Norway Cup. det viktigste er ikke å vinne, men å delta... www.flt.no www.flt.no Nr 5/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT sponser palestinerne i Norway Cup det viktigste er ikke å vinne, men å delta... eller? 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy www.flt.no Nr 3/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy Akerselva et kulturminne av verdensformat Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold

Detaljer

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk jarle Molde er død Slutt på porselen i Porsgrunn innhold LEDER astor.larsen@fl t.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse:

Detaljer

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Neste år passerer det her 100.000 biler i døgnet www.flt.no Nr 4/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Norway Cup stolte palestinere

Norway Cup stolte palestinere Norway Cup stolte palestinere www.flt.no Nr 5/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT og Lederne samlet kanonene Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 5-2012 Redaktøren

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på

www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på 1 Innhold Foto: Samfoto LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b.

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 3-2014 Redaktøren har ordet

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 6-2013

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet www.flt.no Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Leder side 3 Kjør debatt Postadresse:

Detaljer

www.flt.no Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku.

www.flt.no Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku. www.flt.no Nr 2/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku. INNHOLD LEDER astor.larsen@flt.no

Detaljer

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Nr 1/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Forbundet for Ledelse og Teknikk www.flt.no Forbundet for Ledelse og

Detaljer

Lokalpatriotisme i Trondheim

Lokalpatriotisme i Trondheim Storgevinst til Verdal www.flt.no Nr 6/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Lokalpatriotisme i Trondheim in n ho ld Led er astor.larsen@flt.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn

Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn www.flt.no Nr 5/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn HELP forsikring Fra minus til pluss EURO-krise Medlemsblad for Forbundet for Ledelse

Detaljer

NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG

NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG 100 må gå i Kitron: Elektronikk- industrien snart en saga blott? Side 12 NR. 8 OKT./NOV. 2006 21. ÅRGANG s a k e r Det fins ingen snarvei 3 Sett fra en IA-benk 5 Viktig å

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer