Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Konkurransen Vilkårene Promotør(er) Konkurransesiden Innmeldingsavtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Konkurransen Vilkårene Promotør(er) Konkurransesiden Innmeldingsavtalen"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Sponset av Viacom International Media Networks, en avdeling av Viacom International, Inc., og Plan International USA, Inc. DET ER IKKE NØDVENDIG Å KJØPE NOE FOR Å DELTA ELLER VINNE EN PREMIE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE DINE FOR Å VINNE. UGYLDIG DER DET ER FORBUDT ELLER BEGRENSET VED LOV. ALLE DELTAKERE ER ANSVARLIGE FOR Å SIKRE AT DELTAKELSEN DERES I KONKURRANSEN IKKE BRYTER NOEN LOKALE LOVER ELLER REGULERINGER I LANDET DE BOR. VED Å DELTA I DENNE KONKURRANSEN, SAMTYKKER DU I AT DEN PERSONLIGE INFORMASJONEN DIN BLIR SENDT TIL USA.. Denne «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» («Konkurransen») vil styres av disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene») og deltakere (som definert heri) samtykker i at de har lest og forstått disse vilkårene og vil være bundet av dem. Viacom International Media Networks, en avdeling av Viacom International Inc., og Plan International USA, Inc. («Promotør(er)») er eneansvarlig for utførelsen av denne konkurransen. 2. Deltakere kan delta i konkurransen på good.nickelodeon.tv («Konkurransesiden»), ved å sende inn en av følgende: (i) én () original tekst sammen med minst én eller opptil tre (3) originale fotografier eller (ii) én () original video (disse kalles herunder deltakerens «Innmeldingsmateriale»), hvor deltakeren deler hans/hennes prosjekt «til gode for samfunnet» ved å gi en kort beskrivelse av hvordan han/hun gjør en forskjell hjemme, på skolen eller i hans/hennes samfunn. Innsendelser kan bare angå deltakerens og beskrive hans/hennes prosjekt «til gode for samfunnet» og kan ikke inkludere noen andre personer. For å delta må deltakere besøke konkurransesiden under konkurranseperioden (som definert under) og følge instruksjonene på skjermen for å laste opp innmeldingsmaterialet og fullføre et offisielt innmeldingsskjema (det «Det offisielle innmeldingsskjemaet»), og samtykke med vilkårene i avtalen for innsending av brukerskapt innhold («Innmeldingsavtalen») som du finner på konkurransesiden. En deltakers innmeldingsmateriale sammen med hans/hennes innmeldingsavtale og offisielle innmeldingsskjema blir kollektivt referert til som en «Innmelding». Deltakere er ansvarlige for å skape og, som gjeldende, finansiere arbeidet sitt og er påkrevd å få tillatelse fra og bli holdt under oppsyn av foreldrene sine når de skaper og sender inn arbeidet sitt. Innmeldinger må være originale og skal ikke være, ligne eller inneholde noen tredjeparters materiale (f.eks. musikk eller videoklipp). Innmeldingen er tillatt på engelsk eller alle andre lokale offisielle språk i deltakerens land eller oppholdssted. Alle globale finalistinnmeldinger vil oversettes til og dømmes på engelsk, og deltakere aksepterer og forstår at promotøren vil kontrollere slike oversettelser og oversettelser vil ikke kunne gjennomgås på nytt eller utfordres. Innmeldinger vil dømmes på følgende grunnlag: 40 % kreativitet, 30 % tilsynelatende positiv innvirkning på «samfunnets gode» som beskrevet i innmeldingen og 30 % generell appell (samlet betegnet som «Bedømmelseskriterier»), som bestemt av promotøren og/eller dommerne (som beskrevet heri) etter eget skjønn. Personen ansvarlig for å sende inn en innmelding vil bli ansett som «Deltakeren». 3. Det koster ikke noe å melde seg på konkurransen, men Internettavgifter kan påløpe. Vennlist sjekk med Internettleverandøren din for nåværende kostnader for Internettilgang dersom det er noen. Deltakere bør be om tillatelse fra personen som betaler regningen før de deltar. 4. Åpningsdatoen for innmeldinger begynner 3. august 205 kl Greenwich-tid, og avslutningsdatoen for innmeldinger er 2. august 205 kl Greenwich-tid. Perioden mellom åpningsdatoen og avslutningsdatoen blir heretter kalt «Konkurranseperioden». 5. Konkurransen er ikke åpen for innbyggere i USA, Quebec, Hellas, Italia, Brasil, Bolivia, Cuba, Iran, Syria, Nord-Korea, Sudan, Myanmar (Burma) eller for andre personer underlagt USAs eksportregulering eller sanksjoner og er ikke gyldig i noen nasjon, stat eller provins der det er forbudt eller begrenset av USAs eller lokal lov. For å delta i konkurransen må deltakere være mellom seks (6) og sytten (7) år ved innmeldingsdatoen i landet de bor i. Promotøren krever tillatelse fra foreldrene før de vurderer

2 noen innmeldinger og deltakere må oppgi en e-postadresse som promotøren kan bruke for å kontakte en forelder eller en verge. Foreldre eller verger vil kontaktes via e-post og må bekrefte at de aksepterer disse vilkårene, det offisielle innmeldingsskjemaet og at innmeldingen ble fullført i sin helhet av en deltaker mellom seks (6) og sytten (7) år og at de har foreldrerett for deltakeren. Ansatte av promotøren(e) og alle andre selskaper som er profesjonelt forbundet med denne konkurransen, og tilknyttede selskaper tilhørende noen av de tidligere nevnte entitetene (hver av de tidligere nevnte entitetene refereres individuelt til som en «Konkurranseentitet» og kollektivt som «Konkurranseentiteter»), og nære slektninger av disse ansatte, er ikke kvalifiserte til å melde seg inn i konkurransen. Alle deltakere er ansvarlige for å sikre at innmeldingen og/eller mottagelsen av premien ikke overtrer noen lokale lover eller reguleringer i landet de bor. Denne konkurransen er ugyldig der den er forbudt eller begrenset av loven. 6. Ingen innmeldinger kan ha blitt sendt inn eller ha vunnet tidligere konkurranser eller priser og kan bare sendes inn til konkurransen én gang, men deltakere kan sende inn flere enn én innmelding i konkurranseperioden, gitt at innmeldingene ikke er like på noen måte. Bare innmeldinger fra enkeltpersoner vil aksepteres. Alle innmeldinger som promotøren tror har blitt gjort (a) via deltakelse i et syndikat eller (b) via enhver form for maskinassistert innblanding som lar datamaskiner generere flere innmeldinger vil bli diskvalifisert. I tilfelle det oppstår en tvist om hvem som sendte inn en vinnende innmelding, vil den autoriserte kontobrukeren av e- postkontoen som ble brukt til å delta i konkurransen ved innmeldingen bli ansett som deltakeren. Den autoriserte kontobrukeren er den fysiske personen som er angitt som eier av e-postadressen av Internettleverandøren (ISP), leverandøren av online-tjenester eller en annen organisasjon som er ansvarlig for å tildele e-postadresser. 7. GENERELLE KRAV FOR INNMELDINGER: A. Deltakeren samtykker i, garanterer og står for at hans/hennes innmelding i denne konkurransen ikke vil bryte med noen tredjeparts rettigheter. B. Deltakere må være samstemte med promotørens og Nickelodeon Together For Goodinitativets positive bilde som bestemt etter promotøren(e)s skjønn. Alle innmeldinger som inneholder uanstendighet, stygt språk eller beskrivelser av en voldelig eller upassende natur (som definert etter promotørens eget skjønn) vil ikke bli akseptert og den tilhørende innmeldingen vil bli diskvalifisert. C. Innmeldinger kan ikke inkludere referanser til produkter, opphavsbeskyttet språk, varemerker, logoer eller forbruksvarer. D. Dersom en innmelding er ufullstendig eller ikke samsvarer med spesifikasjonene og reglene beskrevet heri, eller dersom innmeldingen som blir sendt inn ikke samsvarer med de påkrevde spesifikasjonene, kan slike innmeldinger diskvalifiseres etter promotørens eget skjønn. Promotøren vil ikke verifisere eller erkjenne mottagelse av innmeldinger unntatt som beskrevet heri. Deltakere bør beholde en kopi av alt materiale som blir sendt inn til konkurransen. BEGRENSNIGNER FOR INNMELDING: En innmelding vil ikke aksepteres dersom den: ikke ble skapt i sin helhet av deltakeren; inneholder noen tredjeparts opphavsbeskyttede materialer, varemerker, merkenavn eller logoer; inneholder noe innhold som støtter eller tolererer illegale aktiviteter, ulovlig bruk av narkotika eller alkoholmisbruk; inneholder faktisk eller trussel om vold; inneholder noen kommersiell tilslutning; inneholder noen nedsettende karakteristikker av noen etnisk, rase-, seksuell eller kjønnsidentitet eller religiøse grupper. inneholder noen fremvisning av fysisk skade, død eller skade på eiendom eller noen oppførsel eller aktivitet som kan forårsake fysisk skade eller skade på eiendom eller som sannsynligvis vil føre til dette; inneholder noen brudd på vilkårene, innmeldingsavtalen eller retningslinjene for personvern forklart på konkurransesiden; inneholder noe personlig identifiserbar informasjon om noen personer.

3 er innsendt av en deltaker som: ) er representert under en kontrakt (f.eks. av en manager) som vil begrense eller forhindre promotørens mulighet til å vise innmeldingen i noen form for media 2) har en skuespiller- eller modellkontrakt som gjør en opptreden i innmeldingen et brudd på en tredjeparts rettighet; eller 3) er under andre kontraktforhold, inkludert, men ikke begrenset til, laug og/eller andre fagorganisasjoner som kan forhindre dem fra å delta i hele konkurransen eller å la promotøren bruke innmeldingen i hele verden i alle medier royalty-free i all fremtid. Inneholder noen bruk (i tillegg til visning av noen bruk) av noe utstyr, fasiliteter eller eiendom på en måte som ikke er anbefalt eller tillatt av eieren eller produsenten; inneholder noen animasjon, grafikk, spesialeffekter eller andre lyder, visuelle bilder eller innholdsforbedrende eller illusoriske mekanismer som viser, oppmuntrer til eller antyder at noen aktivitet eller handling, som ellers er uakseptabel i virkeligheten, har vært eller kan ha vært involvert; inneholder noen annen handling, språk eller kontekst som dømmes som upassende av promotøren; inneholder noen igjenkjennbare personer i innmeldingen annen enn deltakeren ble skapt tidligere for bruk av promotøren eller inneholder noen av navn, logoer, varemerker eller referanser til Nickelodeon eller Nickelodeons morsselskaper, datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Alle innmeldinger som ikke overholder kravene eller, etter promotørens eget skjønn, dømmes støtende eller upassende kan bli diskvalifisert. Det vil ikke påtas noe ansvar for noen tvister som kan oppstå mellom en deltaker og andre personer som kan ha en kreativ interesse i noen innmelding i forbindelse med denne konkurransen. Slike tvister vil ikke løses av promotøren. I tilfelle en slik tvist forstyrrer med driften av konkurransen, kan deltakeren(e) involvert i tvisten bli diskvalifisert etter promotørens eget skjønn. TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Alle tekster som er en del av innmeldingen kan sendes i Microsoft Word- eller PDF-format. Alle bilder som er en del av innmeldingen kan kun sendes i JPEG-, TIFF- eller PDF-format. En innmelding som inneholder både tekst og bilde(r) kan sendes inn som en del av samme PDF-fil. Alle videofiler som er en del av en innmelding kan kun sendes inn i MPEG-, MOV-, AVI-, eller WMV-format. Videofilen(e) i innmeldingen kan ikke overskride 2 minutter. Størrelsen på videofilen bør holdes under GB for raskere opplasting/koding. Alle videofiler du sender inn som er filmet i størrelsesforholdet 6:9 bør ha viktig innhold sentrert i midten for å unngå at det blir beskjært bort på sidene. Globale finalister kan bli bedt om å levere de originale filene brukt under produksjonen av innmeldingen, dersom tilgjengelig, for kringkastingsformål, men de er ikke obligatoriske for å bli en global finalist eller vinner. 8. VALG AV REGIONALE SEMIFINALISTER, GLOBALE FINALISTER OG VINNEREN: Regionale semifinalister: Alle innmeldinger vil gjennomgås av et dommerpanel som vil bruke bedømmelseskriteriene for å velge, innen cirka 7. september 205, opptil fire (4) innmeldinger fra hver region, som står listet opp nedenfor, som regionale semifinalister («Regionale semifinalister»). Globale finalister: Innmeldingene tilhørende de regionale semifinalistene i hver region vil vises på konkurransesiden hvor publikum vil bli oppmuntret til å stemme på sine favoritter. Innmeldingene tilhørende semifinalistene vil samtidig dømmes av et regionalt dommerpanel bestående av Nickelodeon-ledere og profesjonelle innen underholdningsbransjen som vil gi alle innmeldinger en poengsum (mellom og 0 der 0 er best) relatert til hvert av

4 elementene i bedømmelseskriteriene. Gitt at innmeldingene tilhørende de regionale semifinalistene ellers overholder vilkårene og har overholdt alle betingelser forklart i disse vilkårene, vil dommerpanelet dømme innmeldingene tilhørende de regionale semifinalistene basert på bedømmelseskriteriene (55 %) og publikumsstemmene (45 %) for å velge, innen cirka 2. oktober 205, den ene () innmeldingen med høyest poengsum i hver region som skal bli en global finalist (de «Globale finalistene», hver enkelt kalt en «Global finalist»). Vinneren: Gitt at innmeldingene tilhørende de globale finalistene ellers overholder vilkårene og har overholdt alle betingelser forklart i disse vilkårene, vil et endelig dommerpanel bestående av Nickelodeon-ledere og profesjonelle i underholdningsindustrien dømme innmeldingene tilhørende de globale finalistene med en poengsum (fra til 0, der 0 er bet) basert på bedømmelseskriteriene og velge, innen cirka 2. oktober 205, deltakeren av den ene () innmeldingen med høyest poengsum som skal være den ene () vinneren som mottar premien («Vinneren»). I tilfelle det blir uavgjort i noen av dommene nevnt ovenfor, vil deltakeren med høyest poengsum i kreativitet gå av med seieren. Promotøren forbeholder seg retten til å ikke gi bort premien eller å velge færre enn fire (4) regionale semifinalister per region eller én () global finalist per region dersom promotøren, etter egen skjønn, ikke mottar nok gyldige og kvalifiserte innmeldinger. Regioner Globale finalister Argentina, Paraguay og Uruguay Mexico Latin-Amerika (alle latinamerikanske land bortsett fra Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Mexico, og alle land ekskludert i del 5 ovenfor) Danmark Norge Sverige Belgia, Nederland og Luxembourg Tyskland, Østerrike og Sveits Spania Frankrike Polen Storbritannia Afrika (alle afrikanske land bortsett fra de som blir ekskludert i del 5 ovenfor) Australia Den russiske føderasjon, Hviterussland, Moldova, Kasakhstan, Armenia, Aserbajdsjan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Georgia, Latvia, Litauen, Estland og Ukraina. Singapore Asia (alle Asiatiske land bortsett fra Singapore og alle land som blir ekskludert i del 5 ovenfor) Alle andre land som ikke listes opp her og som ikke er ekskludert i del 5 ovenfor.

5 9. Vinneren vil få en reise til seg selv og én () voksen forelder og/eller verge («Ledsageren») til New York fra 2. november 205 til 5. november 205 (datoene kan endres etter promotørens eget skjønn) for å delta på 205 Nickelodeon HALO Awards som forklart nedenfor. «Premien» består av: () Flybilletter tur-retur på økonomiklasse til New York for vinneren og ledsageren fra det store hovedstadsområdet med en flyplass som er nærmest vinnerens hjemmeadresse som oppgitt i innmeldingen; (2) Tre (3) netters standard hotellovernatting (nettene 2., 3., og 4., november 205) i ett () rom med enkeltsenger for vinneren og ledsageren på et 3-stjerners hotell valgt av promotøren i New York («NY-innkvarteringen»); (3) Bakketransport for vinneren og ledsageren mellom flyplassen i New York, NYinnkvarteringen og prisutdelingen (som definert under); (4) Dagpenger på syttifem (75,00) amerikanske dollar hver hele dag på premieturen, til sammen to hundre og tjuefem (225,00) amerikanske dollar i kontanter; (5) Adgang for vinneren og ledsageren til 205 Nickelodeon HALO Awards («Prisutdelingen»). Billetter til prisutdelingen er underlagt visse vilkår og betingelser som oppgitt derpå. Seteplassering bestemmes av promotøren. Vinneren og ledsageren må overholde alle regler og forskrifter på stedet. Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i tap av den delen av premien. I tilfelle promotøren ikke kan levere billetter eller adgang til prisutdelingen, vil det ikke bli gitt noen kompensasjon eller erstatning for dette, men resten av premiepakken vil tildeles, og promotøren vil ikke ha noen flere forpliktelser ovenfor vinneren eller ledsageren. Omtrentlig markedsverdi av premien er tre tusen (3000) amerikanske dollar, underlagt en beregning basert på vinnerens bosted. I tillegg kan promotøren filme vinnerens og ledsagerens premieopplevelse, inkludert oppmøtet på prisutdelingen («Vinnerdokumentarfilmen») og forbeholder seg retten til å vise frem og utnytte en slik vinnerdokumentarfilm i sin helhet eller delvis i alle medier, kjent eller ukjent, i hele universet og i all fremtid og til alle formål (inkludert, men ikke begrenset til promotering og markedsføring, og for reklame, publisering og promotering av konkurransen og/eller promotørens produkter, og for å vise frem sitater fra deltakerens person og deltakerens historie) uten varsel og uten kompensasjon av noe slag til deltakeren eller noen tredjepart. 0. VINNEREN OG LEDSAGEREN MÅ VÆRE TILGJENGELIGE TIL Å REISE ETTER ET RIMELIG VARSEL FRA PROMOTØREN(E) OG MÅ OPPGI ET KREDITTKORT VED INNSJEKK PÅ OPPHOLDSSTEDET. PROMOTØREN(E) FORBEHOLDER RETTEN TIL Å BESTEMME REISEPLANEN. NÅR PROMOTØREN(E) OG VINNEREN BLIR ENIGE OM REISETIDER, VIL INGEN ANDRE ALTERNATIVER VÆRE TILGJENGELIGE.. Vinneren og ledsageren må eie et gyldig pass og all annen nødvendig reisedokumentasjon (inkludert, uten begrensning, visum der det er nødvendig for å reise til USA). Reiseforsikring er inkludert i premien, men vinneren og ledsageren rådes til å anskaffe sine egne reiseforsikringer før avreise. Utfylling og anskaffelse av all nødvendig reisedokumentasjon som kreves av statlige institusjoner der vinneren og ledsageren bor, er vinnerens og ledsagerens ansvar. Dersom reisedokumentasjon ikke blir anskaffet og promotøren ikke er tilfredsstilt, kan vinneren miste premien sin etter konkurranseentitetenes skjønn. SOM BEBOERE UTENFOR USA, MÅ VINNEREN OG LEDSAGEREN KANSKJE REGISTRERE SEG PÅ NETT FOR ESTA-IMMIGRASJON PÅ HTTPS://ESTA.CBP.DHS.GOV. DET ER OBLIGATORISK Å BETALE ET REGISTRERINGSGEBYR PÅ FJORTEN (4) AMERIKANSKE DOLLAR FOR HVER PERSON. DET KAN BETALES AV VINNEREN OG LEDSAGEREN MED ENTEN ET KREDITTKORT ELLER BETALINGSKORT.

6 2. For å unngå tvil: Premien vil ikke bestå av noe annet enn det som er uttrykkelig forklart i del 9 ovenfor, og ingen andre kostnader er inkludert. Vinneren og/eller ledsageren er ansvarlige for alle utgifter som ikke er spesifisert i premiebeskrivelsen. Premien er som oppgitt og er ikke overførbar. Ingen kontantalternativer vil bli tilbudt. Dersom promotøren(e), på grunn av omstendigheter utenfor konkurranseentitetenes kontroll, ikke klarer å levere den avtalte premien eller noen del av den, forbeholder promotøren(e) seg retten til å gi en annen / andre premie/premier av lik eller større verdi. Premien er også underlagt leverandørens vilkår og betingelser. VINNEREN OG LEDSAGEREN MÅ ARRANGERE OG BETALE FOR TRANSPPORT TIL OG FRA AVREISEFLYPLASSEN. 3. Under ingen omstendigheter skal innsendingen av en innmelding i konkurransen, valget av en regional semifinalist, global finalist eller vinner, tildeling av premien eller noe annet i disse vilkårene eller betingelsen bli fortolket som en ansettelseskontrakt med enten promotøren(e) eller noen deltakende entitet. Deltakeren anerkjenner at han/hun har sendt inn sin innmelding frivillig og ikke fortrolig eller under tillit. Deltakeren anerkjenner at ingen fortrolig, verge-, byråeller andre forhold eller annen underforstått kontrakt nå eksisterer mellom deltakeren og promotøren(e) eller noen annen deltakende entitet og at ingen slike forhold har blitt etablert ved å sende inn en innmelding under disse vilkårene. 4. ANSVARSFRASKIVELSE/SKATTER: Før en potensiell global finalist og/eller vinner blir ansett som en offisiell global finalist og/eller vinner (som gjeldende), må han/hun skrive under på en erklæring om valgbarhet, en lisensavtale om rettigheter og en ansvars- /publisitetsfrigivelse (bortsett fra der dette er forbudt) («erklæring/lisens/frigivelse») og å fremskaffe alle andre lovdokumenter som promotøren(e) kan kreve (inkludert bevis for bosted, fraskrivelse for krav [som, for vinnere bosatt i Canada skal inneholde en tidsbegrenset ferdighetstest med et matematisk spørsmål som den potensielle vinneren må svare korrekt på uten hjelp], og, for potensielle vinnere, ett W8-BEN- eller W9-skjema.) (begge må også være signert av den gjeldende deltakerens voksne forelder og/eller verge). Erklæringen/lisensen/frigivelsen og andre dokumenter må returneres innen datoen oppgitt på skjemaet. Dersom disse dokumentene ikke blir returnert innen fristen, eller en potensiell global finalist og/eller vinner blir funnet ikke valgbar, eller dersom en potensiell global finalist og/eller vinner ikke overholder disse vilkårene, eller, dersom potensielle vinnere som bor i Canada ikke svarer korrekt på matematikktesten nevnt ovenfor uten hjelp, vil slike potensielle globale finalisters og/eller vinneres (som gjeldende) innmelding bli diskvalifisert, og slike potensielle globale finalister og/eller vinnere vil bli ansett som å ikke være en global finalist eller vinner (som gjeldene). Dersom den potensielle globale finalistens og/eller vinnerens innmelding blir diskvalifisert eller den potensielle globale finalisten og/eller vinneren blir ansett for å ikke være en global finalist eller vinner (som gjeldende) av noen grunn under bestemmelsene i disse vilkårene, vil deltakeren med innmeldingen som fikk nest best poengsum (i samme region dersom det gjelder en global finalist) regnes for den neste potensielle globale finalisten og/eller vinneren (som gjeldende). Verdien av premien kan være skattbar. Vinneren av hovedpremien er eneansvarlig for alle føderale, statlige, kommunale eller andre skatteforpliktelser (inkludert inntektsskatt) som oppstår i forbindelse med premien som deles ut i denne konkurransen. 5. BRUK/EIERSKAP: Ved å delta i denne konkurransen, gir deltakere heretter promotøren(e) og deres utvalgte en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig og vedvarende lisens til å bruke, kopiere, publisere og fremvise offentlig innmeldingen og alle deler av innmeldingen (inkludert, men ikke begrenset til deltakerens navn, by og land, biografiske informasjon, uttalelser, stemme, bilde og andre likheter (med mindre dette er forbudt ved lov)) i sin helhet eller delvis, i alle medier, kjent eller ukjent og i hele universets fremtid til alle formål (inkludert, men ikke begrenset til promotering og markedsføring og for reklame, publisering og promotering av konkurransen, de regionale semifinalistene, de globale finalistene, vinneren, promotøren og/eller promotørens produkter) uten varsel og uten kompensasjon av noe slag til deltakeren eller noen tredjepart. Deltakeren anerkjenner at promotøren planlegger (kan endres etter promotørens eget skjønn) å vise: (i) alle innmeldinger tilhørende regionale semifinalister, sammen med alle regionale finalisters navn, bilde og hjemland på nett på konkurransesiden; og (ii) alle innmeldinger tilhørende globale finalister og vinneren, sammen med alle globale finalisters og vinnerens navn, bilde og hjemland, på nett på konkurransesiden og på den lokale Nickelodeon-kanalen og -plattformer som er tilgjengelige i de respektive globale finalistenes / vinnerens hjemland,

7 og, når det gjelder vinnerens innmelding, også på andre Nickelodeon-kanaler og -plattformer i hele verden; og at de brede rettighetene gitt til promotøren i forbindelse med alle innmeldinger heri tillater promotøren å gjøre dette. Promotøren(e) skal ha rett til, uten begrensninger, å reprodusere, endre, justere, redigere, publisere, modifisere, beskjære, skape avledende arbeid av alle innmeldinger (inkludert lyd/opplesning av alle innmeldinger i tekstform) og bruke hver innmelding på alle måter i alle medier, kjente og ukjente, inkludert, men ikke begrenset til, alle former for fjernsynsprogrammer, teatralske reklamer, radio, Internett, aviser, magasiner og reklametavler. Deltakere anerkjenner at andre personer, inkludert, men ikke begrenset til promotøren(e)s ansatte, kan ha sendt til promotøren eller andre eller gjort offentlig, eller kan heretter skape, sende inn og offentliggjøre, lignende eller identisk materiale som vi vil ha rett til å bruke, og deltakere forstår at deltakeren ikke vil være berettiget noen kompensasjon på grunn av promotøren(e)s bruk av slik eller lignende eller identisk materiale. 6. Alle potensielle globale finalister vil varsles på telefon eller e.post innen syttito (72) timer etter dommerenes endelige bestemmelse angående valget av en slik deltaker som en potensiell global finalist, og vil motta skriftlig bekreftelse så tidlig som mulig etter at han/hun har blitt varslet om at han/hun har blitt utvalgt som en potensiell global finalist. Promotøren vil gjøre ytterligere tre (3) forsøk på å kontakte hver potensielle, globale finalist innen de første nittiseks (96) timene etter promotørens første forsøk på å kontakte den potensielle globale finalisten. Dersom promotøren(e) av en grunn ikke klarer å få kontakt med en potensiell global finalist innen nittiseks (96) timer etter første forsøk på å gjøre det, vil promotøren(e) forbeholde seg retten til å velge en annen potensiell global finalist som vil velges ved å bruke de samme kriteriene som ble brukt til å velge den originale potensielle globale finalisten. 7. Den potensielle premievinneren vil varsles på telefon eller e-post innen syttito (72) timer etter dommerens endelige bestemmelse og vil motta en skriftlig bekreftelse og alle detaljer om premien via e-post så raskt som mulig etter at han/hun har blitt varslet at han/hun har vunnet. Promotøren vil gjøre ytterligere tre (3) forsøk på å kontakte den potensielle premievinneren innen de første nittiseks (96) timene etter promotørens første forsøk på å kontakte den potensielle vinneren. Dersom promotøren(e) av en grunn ikke klarer å få kontakt med en potensiell vinner innen nittiseks (96) timer etter første forsøk på å gjøre det, vil promotøren(e) forbeholde seg retten til å velge en annen potensiell vinner som vil velges ved å bruke de samme kriteriene som ble brukt til å velge den originale potensielle vinneren. 8. Promotøren(e) forbeholder seg retten til å velge en alternativ global finalist og/eller potensiell vinner dersom promotøren(e) har rimelig grunn til å tro at en tidligere valgt global finalist og/eller vinner (som gjeldende) har overtrådt noen av disse vilkårene. Alle alternative potensielle globale finalister og/eller vinnere vil velges etter de samme kriteriene som ble brukt til å velge den originale globale finalisten og/eller vinneren (som gjeldende) 9. Promotøren(e)s valg er endelig i alle deler av konkurransen, inkludert, uten begrensning, valget av globale finalister og premievinneren. Det vil ikke bli innledet noen korrespondanse angående noen av promotøren(e)s bestemmelser. 20. Konkurranseentitetene vil ikke akseptere noe ansvar for tapte, forsinkede, feiladresserte, skadede eller ikke-leverte innmeldinger. Ufullstendige, ikke-hørbare og/eller ugyldige innmeldinger vil bli diskvalifisert. Konkurranseentitetene vil ikke være ansvarlige for tekniske feil i telekommunikasjonsnettverk, Internettilgang eller andre ting som kan forhindre innmelding i konkurransen. 2. Det er ikke nødvendig å kjøpe noe for å delta i denne konkurransen. 22. Ingen av konkurranseentitetene skal holdes ansvarlig for (i) forsinkelser i å utføre eller delvis eller total svikt i å utføre noen av forpliktelsene ovenfor vinneren og ledsageren under disse vilkårene dersom en slik forsinkelse eller svikt skyldes omstendigheter utenfor rimelig kontroll for konkurranseentitetene, inkludert, uten begrensninger, forsinkelser, endringer, forstyrrelser, kanselleringer, avledninger eller bytte som på noen måte er forårsaket av, inkludert, men ikke begrenset til, krig, terrorhandlinger, trussel om terrorhandlinger, streiker, fiendtlighet, uroligheter, uhell, brann, flom eller naturkatastrofer som oppstår, uten begrensninger, uten eller i forbindelse med (a) aktivitetene til en tredjeparts arrangør; (b) noen form for transport

8 (inkludert, men ikke begrenset til flyvninger, tog, busser, ferger, drosjer eller biler); og/eller (c) av tredjeparter som leverer innkvartering som er inkludert i premien, og den påvirkede vinneren og/eller ledsageren skal være eneansvarlig for alle ekstrakostnader påført som et resultat av noe av det førnevnte; eller (ii) noe tap, skade på eiendom, personskade eller død forårsaket av bruk, misbruk eller manglende kompetanse i å bruke premien eller noen del derav, men ingenting i disse vilkårene skal begrense en enkelt konkurranseentitets ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller bedrageri av nevnt konkurranseentitet. 23. Hver bestemmelse som ekskluderer eller begrenser ansvar skal ses som separat og vil gjelde og overleve selv dersom, av noen grunn, noen av de andre bestemmelsene blir ansett som ugyldige eller urettskraftige i noen sammenheng. Alle bestemmelsene som ekskluderer eller begrenser ansvar vil fortsatt være i kraft til tross for opphør av disse vilkårene. 24. Disse vilkårene er tilgjengelig på konkurransesiden. Navnet på vinneren og en kopi av disse vilkårene kan også fås ved å sende en frankert, selvadressert, konvolutt til Viacom International Media Networks (ref: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller ved å sende en e-post til før det har gått én () måned etter at konkurransen har blitt avsluttet. Beboere i Canada kan utelate svarporto. 25. All personlig informasjon inkludert, uten begrensninger, deltakerens navn, alder, adresse (inkludert postnummeret), telefonnummer og/eller e-postadresse vil kun brukes i forbindelse med denne konkurransen og for alle formål som deltakeren spesifikt samtykker i og vil ikke røpes til noen tredjepart, bortsett fra (a) i den hensikt å innfri premien der det er gjeldene og (b) noe formål som deltakeren spesifikt samtykker i og (c) formål som tilfredsstiller forpliktelsene i overensstemmelse med del 24 ovenfor. All personlig informasjon som holdes av promotøren angående noen konkurranse vil beholdes i en rimelig periode for å oppfylle formålet som den personlige informasjonen ble innsamlet for. Dersom en deltaker gir promotøren tillatelse til å gi videre hans/hennes personlige informasjon til en tredjepart via et uttrykkelig samtykke eller en påmelding, vil retningslinjene for personvern tilhørende tredjeparten som håndterer den personlige informasjonen gjelde, og håndteringen av deltakerens informasjon av en slik tredjepart vil ikke lenger være promotøren(e)s ansvar. Deltakere har rett til å få tilgang til, korrigere og få sin personlige informasjon slettet fra promotørens database. Deltakere kan utøve denne retten ved å sende en skriftlig forespørsel til Viacom International Media Networks (ref: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller ved å sende en e-post til For mer informasjon, vennligst se retningslinjene for personvern på: 26. Deltakere samtykker i å ikke frigi noe reklame eller annet materiale på egenhånd eller gjennom noen annen angående hans eller hennes deltakelse i konkurransen uten samtykke fra promotøren, som kan nekte etter eget skjønn. 27. Disse vilkårene kan justeres eller endres til enhver tid av promotøren ved varsel. Ingen avkall på noen rettigheter av noen av konkurranseentitetene vil anses som et avkall på noen annen rettighet som det/han/hun har. For eksempel: Dersom konkurranseentitetene gir avkall på retten til å klage på et spesifikt brudd på noen av disse vilkårene begått av deltakeren, forhindrer det ikke konkurranseentitetene i å klage på andre brudd. 28. Disse vilkårene skal styres av og fortolkes i samsvar med lovene i delstaten New York. 29. Alle forespørsler angående konkurransen skal spesifisere navnet på konkurransen og adresseres til: Viacom International Media Networks (ref: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller sendes på e-post til

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

Norge: Avtalevilkår. LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort. ( Konkurransen )

Norge: Avtalevilkår. LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort. ( Konkurransen ) Norge: Avtalevilkår LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort ( Konkurransen ) Ved å delta i konkurransen vil hver deltaker (som definert nedenfor) betingelsesløst godta og

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

ZIN medlemskaps- og lisensavtale

ZIN medlemskaps- og lisensavtale ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING Fordeler med reiseforsikring* Avbrytelses- eller avkortingsutgifter på opp til 500. Egenandelvedavbestilling 15, Reiseassistanse Tap av eller

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING Fordeler med reiseforsikring* Avbrytelses- eller avkortingsutgifter på opp til 3000. Egenandel ved avbestilling 15, Akutt medisinsk assistanse

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer