Kirkenytt. Informasjon Distribuert via Posten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkenytt. Informasjon Distribuert via Posten"

Transkript

1 Informasjon Distribuert via Posten Kirkenytt 93. årgang nr. 2/2015 Skurdalen kirke, der påske- og konfirmantleirdeltagere har gudstjenester Min salme Bibelkunnskap: Profeten Jona Elisabeth Frafjord Torp, ny frivilligkoordinator Knerten barnehage avslutter driften Påskeleir på Fagerli 2015 Kirkelige profiler i Ullern, res.kap. Odd Godal

2 Leder / Jakten på Ullerns «sjel» Kan en bydel, en menighet, et område ha en sjel? Sjel er da forstått som et samlebegrep som kan si noe om identitet, karakteristiske trekk, gjennomgående tendenser, en mulig livsholdning. Hva er i så fall indikatorene, hva er et godt uttrykk for sjelen, hvilke karakteristiske fenomener er spesielt illustrerende? Vi kan også spørre oss om beboerne her har særlige like holdninger og adferd. Det er ikke sikkert at denne sjelen er et individuelt trekk, men kan ha sammenheng med andre faktorer. En slik faktor er områdets geografi, topografi, de naturlige forhold som er rammer om de mennesker som bor der. Ullern bydel karakteriseres med sin nærhet til havet. Lysaker, Sollerud og området langs Oslofjorden inn i Bestumkilen er et maritimt miljø, kanskje også en underkommunisert perle. Nå i sommer brukes dette som turområde med promenadeanlegg og badebrygge. Likeledes avgrenses bydelen av Lysakerelven der den slynger seg nedover fra Bogstadvannet, gjennom fossefall og stryk. De store gjennomfartsårene er også sentrale. Både E-18, Ring 3 med Ullernschausseen og Granfosstunellen øst vest, og de noe mer lokale Sørkedalsveien og Vækerøveien avgrenser bydelen. Mange mennesker passerer gjennom vårt område hver dag. NSB s toglinje skjærer også gjennom bydelen der den ligger parallelt med E-18, mens de tre banene, Røabanen, Kolsåsbanen og Lilleakerbanen har mange, lokale stoppesteder i vårt område. Bebyggelsen har også sine særdrag, fra gamle villaer med store hager, som nå til en stor grad er utsatt for fortetting av nye moderne funkishus, til konsentrerte blokker med balkonger med blomsterkasser. Har de spor av Ullerns «sjel»? Strengt saklig kan en si at en bydel kan karakteriseres med sosio-økonomiske tall. Inntekt, utdanningsnivå, alder, helseindikatorer, stemmegivning ved politiske valg og boligstandard er eksempler på dette. I Oslo kommunes statistikk er bydelen ofte representert med ekstremverdier, enten høye eller lave. Disse faktorene sier noe, og regulerer hvilke økonomiske rammer den lokale bydelen rår over sammenlignet med andre deler av byen. Hva sier dette om bydelens «sjel»? Lokal historie og tradisjoner er også viktige elementer i dette områdets sjel. Beboere viser seg å ha et forhold til stedets fortid og har utviklet, ikke minst familiære, tradisjoner med basis i den. Ullern historielags nær 700 medlemmer og dets aktivitet viser at det lokalt er en interesse for det gamle stedegne. Ullern kirke og kirkegård er stedet for folkets kirkelige handlinger og de lange linjene i historien. Der arbeider det og har også før virket personer og kirkelige profiler som mennesker har tilknytning til. Fortsatt kan den blinde organisten Geburg Aasland samle folk til en kulturkveld. En residerende kapellans livshistorie formidlet i dette nummeret viser at enkelte personer har vært betydningsfulle og satt varige spor. I jakten på områdets sjel vil aktuell, felles informasjon og kunnskap også være dannende for identiteten til lokalområdet. Kirkenytt har i dette nummer en egen bydelsside med informasjon av felles interesse for alle beboerne i området. Menighetsbladet for Skøyen har også slik informasjon. Slik vil hele bydelen få informasjon av felles interesse. Etter at Ullern avis/akersposten er avviklet, er menighetsbladenes fulldistribusjon en mulig kanal også for Ullern bydel til alle husstander. God lesning. Kanskje blir noe av Ullerns «sjel» synlig i denne utgaven av Kirkenytt. Staben i Ullern menighet Villa Wahl Stranger Daglig leder oslo.kirken.no Sokneprest Kapellan Jorund Andersen Kapellan Tom Eirik Bru-Olsen Kantor oslo.kirken.no Ingunn Berit Galdal Kateket, permisjon Anne-Britt Myhre Kontormedarbeider oslo.kirken.no Hanne Louise Salvesen Trosopplæringsleder oslo.kirken.no Elisabeth Myhre Trosopplæringsmedarbeider/ søndagsskolen Elisabeth Frafjord Torp Frivilligkoordinator oslo.kirken.no Håkon Svenning Kirketjener/vaktmester Hanna Rian Heggtveit Kirketjener Kristoffer Hedemark Ungdomsarbeider/vaktmester Ullern menighet Holgerslystveien 22, 0280 Oslo Hovednr Kirketorget For bestilling av dåp og vigsler Ansvarlig redaktør Redaksjonens adresse Annonser og distribusjon Ullern menighetskontor ved Per-Erik Schønberg-Hansen Redaksjon Finansiering tlf Øyvind Nilsen Frivillige kontingenter og annonser Trykkeri Forside: Skurdalen kirke, foto JER Kontonr Nr1 Trykk Grefslie 2

3 Min salme av, prest i Ullern kirke Det skjer et under i verden Vi har så mange fine salmer, og salmer til ulike anledninger. Ved dåp i kirken har vi flere, flotte salmer som understreker høytiden og gleden ved den hellige handlingen. Den salmen som jeg her vil presentere, er skrevet av Gerd Grønvold Saue. Hun skrev den i 1994, og den ble med i den lille, blå Salmer 97 vi hadde en tid. Kjell Mørk Karlsen satte en enkel og lett sangbar melodi til den i Siden den gang har den blitt en kjær dåpssalme. Teksten er slik: 1 Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Omkved: Ingen på jorden er himlen så nær/ som barnet han tar i sin favn/ 2 Det skjer et under når barnet møter oss hud mot hud, øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. Omkved 3 Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet. Omkved 4 Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord. Omkved mye brukt i gudstjenestene i kirkene landet rundt. Gerd Grønvold Saue er født i 1930 og har arbeidet som journalist og forfatter. Hun har forfattet både romaner, barnebøker, biografier og diktsamlinger. Gerd Grønvold Saue er også kjent for sitt engasjement i fredsarbeid og har vært leder for Norges Fredsråd og styremedlem i Det internasjonale fredsbyrå. I 1999 skrev hun millenniumssalmen «Herre, du som var før livets morgen», som ble nummer én av 340 innsendte bidrag til Den norske kirkes konkurranse. I den nye salmeboken vår har hun bidratt med ni salmer, og en salme har hun laget oversettelsen til. Hun har vært en produktiv salmist, og tekstene er gjennomgående poetiske og gode i form, de setter ord til troen som vi bærer med oss. En salme må ha et budskap formidlet av både tekst og melodi, sier Gerd Grønvold Saue. Melodien må være vinger som bærer teksten. Innholdet må være allmenngyldig og meningsfylt for den som synger. Salmene kan på sitt beste formidle livsvisdom og troserfaring. De er skrevet for å være mennesker til hjelp i alle livssituasjoner. Dåpssalmen «Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til» er den av mine salmer som blir mest brukt. Jeg synes selv den er både poetisk og realistisk, avslutter den meritterte salmedikteren fra Lillestrøm. (Sitatene er hentet fra et intervju i Romerikes blad, nov 2013.) 5 Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. Omkved Salmedikteren bruker et godt språk, nært og enkelt. Det er lett å kjenne seg igjen i bildene, og de åpner opp for det guddommelige nærvær. Som salmedikter er hun mest kjent for sine dåpssalmer. «Det skjer et under i verden» er Ny prosti-/ungdomsprest i Vestre Aker prosti Katrine Lind-Solstad er tilsatt av Oslo bispedømmeråd i en nyopprettet kombinasjonsstilling i prostiet, prosti- og ungdomsprest. Hun kommer fra kapellanstilling i Gruben i Mo i Rana, Sør-Hålogaland bispedømme, men har tidligere erfaringer fra Vestre Aker prosti, både i Skøyen og Vestre Aker menigheter. Hun tiltrer på ettersommeren og får kontor i Ullern. Menigheten vil møte henne i forbindelse med vikaroppdrag ved kirkelige handlinger i hele prostiet. Et særlig ansvar for prestetjenesten i ungdomsarbeidet i menighetene tilligger stillingen. Vi ønsker henne velkommen til arbeidsfellesskapet. 3

4 Bibelkunnskap: Profeten Jona flyktet fra, forkynte om og argumenterte mot Gud av Fra Bibelselskapets Olavbibelen, foto JER I Matteusevangeliet er det flere steder, jf. Matt 12,40, 16,21, 17,22 og 20,18, en referanse til skikkelsen profeten Jona som vi hører om i Det gamle testamentet. Jesus bruker fortellingen om Jona som en profeti om sin egen oppstandelse tre dager etter sin død, et skjult tegn, Jonategnet, som en foregripelse av påskens Kristustegn, oppstandelsen. Som Jona var tre dager i hvalfiskens buk, så var Kristus tre dager i dødsriket. I tillegg er fortellingen om Jona brukt som motiv i fastetiden knyttet til bot og anger. Beretningen om Jona er blitt tolket som en moralsk fortelling som viser bønnens makt og fastens virkning. Som beboerne i byen Ninive vendte om til Gud, kan også vi vende oss tilbake til Gud. Gud kan endre sitt forsett. Begrepene faste i sekk (sekkestrie i siste oversettelse) og aske er begrep som introduseres her. Derfor er tekster på Askeonsdag, fastens startdag, hentet herfra. I tillegg har boken et underliggende misjonsperspektiv ved det at Jona på vegne av Gud går ut til andre folk enn israelsfolket. Dette motivet finner vi ikke i de andre profetbøkene. Jonaboken er en av de tolv, mindre profetiene i Det gamle testamentet. Det er en bok med i hovedsak fortellende stoff. Det er en historisk novelle med en viss ironi, humor og spesielle detaljer. Fortellingen er jo en fortelling om en mann som ikke tar i mot kallet Gud gir ham, men tvert i mot flykter unna, ganske ulikt andre profeter. Vi får i mindre grad høre om profetiske symbolhandlinger eller samlinger av kraftige profetord. Faktisk inneholder bokens fire, relativt korte kapitler kun ett profetord, Jona 3,4: «Jona begynte å gå innover i byen, og da han hadde gått en dagsreise, ropte han: Ennå førti dager, og så skal Ninive bli ødelagt!». Fortellingen er den at Jona, sønn av Amittai, flykter fra Guds kall om å gå til Ninive i Assyria med et budskap om at byen må vende seg bort fra sine handlinger og vende seg til Gud. Ninive var en oldtidsby som lå i Assyrerriket. Byen var hovedstad i riket og falt ca. 612 før Kristus. Byen beskrives å være meget stor, tre dagsreiser fortelles det å ta Jona å gå gjennom den. Den lå ved østsiden av elven Tigris i Mesopotamia. I dag er byen i nyhetsbildet som Mosul, og oldtidsminnesmerker er der utsatt for tragisk vandalisme i kjølvannet av krigshandlingene i området. Jona drar med båt i motsatt retning på Middelhavet. Han vil flykte til Tarsis. Båten kommer ut i storm, Jona sover i bunnen av båten, men blir vekket. Han må fortelle besetningen om sine motiver for reisen etter at besetningen har kastet lodd for å finne ut hva og hvem som er årsaken til denne kjempestormen. Han blir så kastet på sjøen og blir slukt av en hval. Han blir i hvalens buk i tre dager, men påkaller Gud i sin nød med noe som likner en takkesalme etter mønster fra Salmenes bok, og blir frelst ved at han kastes opp på land. Han gjør da som Gud har befalt ham og drar til Ninive med sitt budskap. Kongen og folket faster intenst og vender om fra sin onde ferd for å få Gud til å endre planen. Når så Gud sparer den store befolkningen i Ninive (med tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, dvs. barn) og redder byen fra ødeleggelse, går profeten Jona i rette med Gud i protest over at Herren kunne angre sin dom over byen. Jona argumenterer mot at Herren Gud lar seg påvirke av et botferdig folk og fremstår som en nådig og barmhjertig Gud. Slik blir profeten Jona i realiteten en «antiprofet», en profet som paradoksalt nok ikke grunnleggende har forstått sider ved Gud. Igjen kommer ironien og det motsetningsfylte frem. Profeten Jona har hatt en viktig plass også i kristen tradisjon, virknings- og tolkningshistorien er interessant. Den har karakter av å være en kort novelle i form av en profetbok med en fascinerende, nærmest mytisk historie. Derfor anbefales denne profetboken i Det gamle testamentet til fornyet gjennomlesning og videre refleksjon. 4

5 Elisabeth Frafjord Torp ny frivilligkoordinator Ullern menighet har rekruttert en ny person til staben. Vi har stilt noen spørsmål til Elisabeth Frafjord Torp som begynte i mars i stillingen som frivilligkoordinator. Kan du fortelle kort hvem du er? Jeg er 26 år, bosatt i Oslo og kommer opprinnelig fra Hadeland. Jeg har en bachelorgrad i "Musikk, menighet og ledelse", et påbygningsår i utøvende musikk fra Høgskolen i Staffeldtsgate og et årsstudium i Praktisk Pedagogisk Utdanning fra Høgskolen i Telemark. Hva gjør du når du ikke er på jobb i Ullern? Utenom min 25 % stilling i Ullern arbeider jeg 50 % stilling som leder av Acta barn og unge i Normisjon, region Oppland, og pendler derfor til Gjøvik rundt to dager i uken. Ellers driver jeg mye med musikk, blant annet som frontvokalist og låtskriver i bandet "Ann Bonnie" og sanger i gospelgruppen Safari. Hvorfor søkte du stillingen? Det klassiske svaret er at jeg elsker å jobbe med mennesker. Det mer utfyllende svaret er at jeg brenner for at frivillige medarbeidere skal oppleve å bli sett og verdsatt for den innsatsen de gjør. Jeg ønsker at de skal få bruke sine ressurser, uten at de blir oppbrukt, på en god måte inn mot menigheten de hører til i. Dette ønsker jeg å være med på å legge til rette for i Ullern gjennom min stilling som frivilligkoordinator. I tillegg ønsker jeg å inspirere til frivillig arbeid fordi jeg virkelig har troen på at frivillig tjeneste bygger fellesskap. Jeg har selv erfart hvordan mitt frivillige engasjement i Storsalen menighet i Oslo gjorde at jeg opplevde en sterkere tilhørighet til menigheten. Det å få bidra inn i et stort fellesskap med mine styrker, opplevdes verdifullt og karakterbyggende, i tillegg til at jeg gjennom tjenesten ble kjent med andre i menigheten. Er det noe annet du vil si? Jeg gleder meg til å bli skikkelig kjent med menigheten her i Ullern, både med arbeidet som drives, og med menneskene som er involverte. Kjenner du at du ønsker å bidra? Har du kanskje en idé du synes Ullern burde satse på, eller noe du tenker jeg burde vite? Jeg vil veldig gjerne snakke med deg! Jeg vil hovedsakelig være på kontoret på torsdager. Kom gjerne innom, til en uformell kaffeprat. Eller ta kontakt på mail: Vi ønsker Elisabeth Frafjord Torp velkommen til menigheten. Frivillig arbeid på Diakonhjemmet Sykehus? Diakonhjemmet Sykehus ønsker å være «Engasjert for mennesket». Pasientene skal merke omsorg og varme, og kjenne seg ivaretatt fra første stund. Frivillige medarbeidere er et supplement til den medisinske behandlingen. Siden 1970 tallet har sykehuset hatt frivillige medarbeidere. De første var rekruttert fra Ris menighet, senere fra Oslo Røde Kors. Fra 2012 begynte sykehuset selv å rekruttere sykehusverter og kirkeverter. Sykehuset har i dag 17 frivillige sykehusverter. Det er vanligvis to sykehusverter tilgjengelig på sykehuset hver ukedag ved hovedinngangen og inngangen til poliklinikkene fra kl De går i turnus 4 timer hver annen uke. Sykehusvertene tar imot pasientene og hjelper dem som har behov for det til å finne frem til rett avdeling. I tillegg er de en støtte for pasienter som venter på behandling eller på transport hjem. Pasientene uttrykker både overraskelse og glede over å bli tatt imot av en sykehusvert. Sykehusvertene føler at de er til stor hjelp, både for pasientene og personalet. De anbefaler denne oppgaven på det varmeste. Sykehuset forsøker også å etablere kirkeverter. Det er gudstjeneste i sykehuskirken hver søndag. Mange pasienter har behov for følge til og fra kirken. Det viser seg at det er langt flere på gudstjenesten når det er kirkeverter til stede. Sykehus- og kirkeverter tilbys samlinger med faglig tema og et arrangement hvert halvår hvor de møter hverandre til lunsj, utveksler erfaringer og deler tanker om tjenesten. Diakonhjemmet Sykehus trenger flere kirkeverter og sykehusverter. Vil du gi noe av din tid og få mye tilbake? Ønsker du mer informasjon vennligst kontakt frivilligkoordinator Gudny Fløttum, tlf , e-post: Foto: Diakonhjemmet 5

6 Knerten barnehage avslutter driften av menighetsrådsleder Stig Asplin, foto JER Knerten ble opprettet for 37 år siden som en korttidsbarnehage i lokaler som var bygget som noe helt annet. Barnehagen har senere blitt utvidet til en heldags barnehage for 18 barn. Men tiden har dessverre løpt fra Knerten, og vi har lenge drevet på dispensasjon fra offentlige krav. Det er fint at menigheter kan ha et slikt tilbud, selv om barnehagedrift i seg selv ikke hører til menighetens kjernevirksomhet. Vi er derfor glad for at vi har kunnet opprettholde Knerten Barnehage i så mange år, og kunnet gi et godt pedagogisk tilbud til mange barn i lokalmiljøet. Barnehagen har gitt mange en inngang til andre aktiviteter i Ullern menighet. Ullern menighet har siden slutten av 1970-årene drevet menighetsbarnehage i menighetshusets første etasje. Av flere grunner har fortsatt drift av menighetens barnehage vært til vurdering i menighetsrådet, og man har konkludert med at vi ikke kan drive Knerten videre. Denne beslutningen har foreldre og ansatte vært uenige i. Saken har vært omtalt i media. Derfor er saken behandlet i tre møter i rådet, senest 9. april 2015 da et enstemmig menighetsråd fastholdt nedleggelsen av barnehagen. Når vi nå velger å legge ned, er det fordi vi erkjenner at vi ikke er i stand til å drive barnehagen på en god og profesjonell måte, i egnede lokaler og i tråd med offentlige krav. Vi beklager at 11 barn som kunne ha fortsatt i barnehagen, mister sitt tilbud, men har forsikret oss om at disse vil få tilbud om plass i andre barnehager i bydelen. Vi vil takke alle som har bidratt til den flotte barnehagen vår i alle disse årene! Bakgrunnen er denne: Hilsen fra de ansatte i Knerten barnehage er drevet med mye hjertevarme i alle år. Slik også av et trofast personale i sluttfasen. Personalet ønsker å takke for seg med teksten fra Olle Adolphson og Beppe Wolgers vakre sang om «Det gåtfulla folket». Ullern kirke har i 37 år eiet og drevet menighetsbarnehage i menighetshusets første etasje. Den 26/2-15 besluttet menighetsrådet å legge ned barnehagen. Knerten Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land detta land är en gård och ett skjul Där sker det farliga tågöverfallet ibland vackra kvällar när månen är gul Där går en pojke och gissar på bilar, själv vinner han jämt Fåglarnas sånger i olika stilar är magiska skämt Där blir en värdelös sak till en skatt Där, där blir sängar till fartyg en natt och går till månen Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem Alla är barn, och dom tillhör det gåtfulla folket På vegne av personalet i Knerten barnehage, Maya Winther Solheim, fung. styrer 6

7 Påskeleir på Fagerli 2015! Fredag 27. mars var avreisedagen for 34 ungdommer fra Ullern, og det vinterkledde Fagerli ved Geilo var målet. I seks dager skulle vi være sammen for å feire påske og høre om påskens budskap godt ispedd mye lek og moro, solfaktor, lange dager i bakken (eller varmestuen) og mye Gabong. Takk for en flott tur, godt fellesskap og mye hygge! Vi gleder oss allerede til ny påsketur i 2016! 7

8 Menighetens kalender Kirkeskyss Ullern menighet tilbyr skyss til gudstjeneste de fleste søndager. Ring søndag kl tlf JUNI 3. juni kl Sommerfest på kirkebakken 7. juni kl. 11 Høymesse med diakoniens dag Joh 3, juni kl. 11 Høymesse Joh 1, juni kl. 11 Høymesse Matt 16, juni kl. 13 Dåpsgudstjeneste 28. juni kl. 11 Høymesse Matt 7, juli kl. 11 Aposteldagen Felles gudstjeneste med Skøyen i Ullern kirke Matt 16, juli kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Ullern kirke Luk 19, juli kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Ullern kirke Mark 12,37b-44 Ingeborg Sommer 26. juli kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Ullern kirke Joh 8,2-11 AUGUST 2. august kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Skøyen kirke Matt 18, august kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Skøyen kirke Mark 2,23-28 Prostiprest Katrine Lind-Solstad 16. august kl. 11 Felles skolestartgudstjeneste med Skøyen i Skøyen kirke Luk 8,1-3 Ingeborg Sommer/Elisabeth Myhre 23. august kl. 11 Høymesse Luk 12, august kl. 13 Dåpsgudstjeneste 27. august kl august kl. 11 Samtalegudstjeneste med konfirmantene Jorund Andersen/ Hanne Louise Salvesen 31. august kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime SEPTEMBER 3. september kl september kl. 11 Høymesse Luk 10, september kl. 13 Dåpsgudstjeneste 9. september kl. 19 «Kvinner og tro» i Ullern kirke 10. september kl. 12 i Menighetshuset «Hyggetreff for eldre» 10. september kl september kl Temakveld, menighetshuset Narkomane en pariakaste i samfunnet? Møter vi dem med nestekjærlighet eller moralisme. Gateprest Carl Petter Oppsahl, overlege Sverre Eika og fastlege Stig Asplin. 12. september kl. 11, 13 og Konfirmasjonsgudstjenester Jorund Andersen/ Hanne Louise Salvesen 13. september kl. 11 og 13 Konfirmasjonsgudstjenester Jorund Andersen/ Hanne Louise Salvesen 14. september kl Kirkevalg 2015 i skolelokaler ved offentlige valglokaler 14. september kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime 17. september kl september kl. 11 Familiegudstjeneste Utdeling av Min 4-årsbok Luk 7, september kl september kl Temakveld, menighetshuset Rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig 27. september kl. 11 Høymesse Matt 8, september kl. 13 Dåpsgudstjeneste 8

9 28. september kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime OKTOBER 1. oktober kl oktober kl. 11 Høymesse Ledertur til Sverige Jorund Andersen og Hanne Louise Salvesen 8. oktober kl. 12 i Menighetshuset «Hyggetreff for eldre» 8. oktober kl Jorund Andersen 8. oktober kl Temakveld, menighetshuset Sjømannskirken 150 år. En bit Norgeshistorie. Knut Erik Skarpås fra Sjømannskirken 11. oktober kl. 11 Høymesse Mark 10, oktober kl. 13 Dåpsgudstjeneste 12. oktober kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime Jorund Andersen 14. oktober kl. 19 i Ullern kirke «Kvinner og tro» 15. oktober kl oktober kl. 11 Familiegudstjeneste Luk 16,19-31 Jorund Andersen TV-aksjon for Regnskogfondet 22. oktober kl oktober kl. 11 Bots- og bønnedag Luk 18, oktober kl. 13 Dåpsgudstjeneste 26. oktober kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime 29. oktober kl Jorund Andersen Vi tar forbehold om endringer i gudstjenesteprogrammet og hvem som er tjenestegjørende prest. Bibeltekstene fra 2. tekstrekke. Ut på tur? Velkommen til Haslumseter kapell i Bærumsmarka. Gudstjenester søndager kl Bønn om støtte til kristne i Midtøsten Biskop Kvarme og biskop Munib Younan sammen om gudstjeneste i Jerusalem. Foto JER 20. oktober sendte ledelsen i Den norske kirke ut en oppfordring til alle menigheter om å gi et ekstraordinært offer til søsterkirken The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land (ELCJHL). I gudstjenesten 21. juni i Ullern kirke vil offerformålet være en gave til søsterkirken Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. Det er svært gledelig at så mange trår til og støtter søsterkirken vår, og vi oppfordrer samtidig flere til å sende et bidrag for å støtte våre trossøsken, sier en takknemlig Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd. Ba om støtte ELCJHL sendte tidligere i høst et brev til sine samarbeidspartnere, deriblant Den norske kirke, hvor de innstendig ba om støtte fordi de er i en kritisk situasjon. Flere steder i Midtøsten står gamle, kristne lokalsamfunn i fare for å forsvinne. I Jesu fødeby, som har hatt en stor kristen befolkning, forlater nå kristen ungdom hjembyen og drar til Vesten for å skaffe seg utdanning, arbeid og bedre levekår. Den norske kirkes lutherske søsterkirke i Jordan og Det hellige land har nå bare omkring 2500 medlemmer, fordelt på seks menigheter. Inngikk samarbeidsavtale november gjestet Munib Younan, biskop for Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det Hellige Land (ELCJHL) og Den norske kirke. 17. november inngikk de to kirkene en samarbeidsavtale der partene gjensidig forplikter seg blant annet til å be for hverandre, utveksling og felles støtte. Det er viktig at kirken fortsatt kan gi et tydelig kristent vitnesbyrd i Det hellige land. Vi vil særlig støtte kirkens arbeid med å dempe konfliktnivået blant sivilbefolkningen i den urolige regionen og legge til rette for at gode dialogarenaer opprettholdes, sier Hagen Agøy. Både menigheters og privates gaver kan overføres til Kirkerådets konto

10 Legg feiringen til Voksenåsen og vi legger til rette for en minnerik opplevelse! Voksenåsen hotell ligger på toppen av Voksenkollen 501 m over havet, med en unik utsikt over byen og fjorden. Her har vi flere flotte lokaler som egner seg for selskaper av alle slag. Ta gjerne turen opp for en uforpliktende visning av våre fasiliteter og mattilbud I I Lilleakervn. 32 B, 0284 Oslo Tlf Vi holder bilen din i førsteklasses stand. Spør oss når det gjelder, dekk, felger, smøring og småreparasjoner Konfirmasjon, dåp eller bryllup? Catering Trenger du mat til en spesiell anledning, kan vi tilby en variert og fyldig selskapsmeny. Bestill og vi bringer! Overnatting Priser fra kr 425,- pr person i dobbeltrom pr natt m/frokost. Hotell Montebello Hotell Montebello Ullernchaussen 70 - Bygg J T: ETABLERT 1983 Ullern Allé 41, 0381 Oslo 3 Tlf Rensing av malerier og konservering av rammer. Utføres av teknisk konservator. Ullernchausséen 119, 0284 Oslo Tlf: Mob.: E-post: «Det personlige renseri» Bestum Frisør Bestumveien 2 En hyggelig salong i nærmiljøet. Velkommen innom. Telefon MNTF Tannlege BENTHE LØVAAS TLF ÅPENT (18.00) Allmennpraksis Legger vekt på forebyggende tannpleie Forsøker å hjelpe pasienter med tannlegeskrekk Lilleakervn. 16, 0283 OSLO 10

11 Kirkelig statistikk 2014 På årsmøtet 26. april 2015 ble menighetens årsmelding og årsregnskap lagt frem. Her følger de innrapporterte statistiske tallene for Ullern menighet Dåp, innført med nummer Innensokns Innensokns døpt i andre kirker Konfirmanter Vigsler Gravferd Gudstjenester Totalt antall Totalt deltakerantall Gjennomsnitt totalt Gudstjenester søn- og helligdager Deltakere, søn- og helligdager Gjennomsnitt Julaften Andre gudstjenester (70) 32 Skole- og barnehagegudstjenester Deltakere Nattverd Antall, søn- og helligdag Deltakere Gjennomsnitt Skriftemål Deltakere Utmelding Innmelding Konserter og musikkandakter Deltakere Kirkebruk, fra dagsregisteret Offer og kollekt i kirken Egen virksomhet Givertjeneste Ut av menigheten fra givertjenesten Andre innsamlinger, basarer mv

12 Kirkelige profiler i Ullern Residerende kapellan Odd Godal ( ) av Magne Svor, tekst og foto varslet om dødsfallet. Han tok kontakt med sogneprest Gunnar Bondevik, som var sogneprest i Ullern fra 1952 til 1965, og som også hadde vært sentral ved opprettelsen av Kirkeakademiet. De reiste ned til Odd Godals bror, Tord Godal, som da var domprost i Oslo, og som senere ble biskop i Nidaros fra Deretter dro de alle tre hjem til Odd Godals ektefelle, Randi, for å varsle den nærmeste familie om dødsfallet. Odd Godal ble gravlagt fra Ullern kirke 6. februar Gravferden ble forrettet av biskop Johannes Smemo. Johan Bojer og Dyre Vaa Odd Godal var gift med Randi Fætten Bojer. Hun var datter av forfatteren Johan Bojer, som blant annet skrev Den siste viking. Johan Bojer hadde også en annen datter, Thora, som var gift med billedhugger Dyre Vaa i Rauland. Han er en av våre store billedhuggere som blant annet har laget eventyrfigurene på Ankerbrua og Holbergstatuen ved Nationaltheatret. Og det er selvfølgelig Godals svoger, Dyre Vaa, som har laget den flotte skulpturen av den unge gutten på Ullern kirkegård. Dere har sikkert sett den statuen på Ullern kirkegård av den unge gutten med utstrakt hånd. Statuen er reist på graven til Odd Godal som var residerende kapellan i Ullern menighet fra 1956 frem til sin død i Odd Godal var sogneprest i Rauland fra 1934, sogneprest i Furnes fra 1946 og residerende kapellan i Ullern fra Han var med å stifte Norsk Kirkeakademi i 1956 og var første formann i akademiet. Kirkeakademiet hadde sitt utspring i en bibelgruppe på Bygdøy, som den gang tilhørte Ullern menighet. Godal deltok sterkt i den offentlige debatten og representerte en markert, kirkelig holdning kombinert med en levende interesse for samfunnsspørsmål. Han skrev bøkene Marxisme og demokrati (1946), Hvorfor kirke? (1950) og Human-etisk eller kristent livssyn? (1956, sammen med Gabriel Langfeldt). Vækerø politistasjon 2. februar 1959 Stasjonen holdt til i sveitservillaen på Vækerø, der hvor Vækerøstuene holder til i dag. Distriktet omfattet Ullern, Røa, Sørkedalen og deler av Nordmarka. Mandag 2. februar 1959 ble det ringt inn en melding om at en person hadde falt om i skiløypa inne ved Skansebakken, trolig et illebefinnende. En politibetjent rykket ut på det som i utgangspunktet var et nokså ordinært oppdrag, ettersom politiet alltid rykket ut ved plutselige og uventede dødsfall. Men oppdraget fikk en helt annen betydning for ham da han så at det var menighetens kapellan, Odd Godal, som var funnet død. Odd Godal ble bare 54 år gammel. Det var politibetjentens oppgave å sørge for at de pårørende ble 12

13 Slekters gang Døpte Tidemann Mathias Cock Gustav Gabrielsen Christian Gunnar Skjelbred-Collins Ulrikke Isobel Cock Sebastian Gathe Mo Marius Nordstrand Holst Fredrikke Alvilde Angelskår Mørk Effi Landgraff Leganger Thomas Ørbog Henschien Mathilde Marie Skarstein Knut Martinsen Aagaard Kaja Moestue Thorstein Ebba Cecilia Bugge Amelia Helene Opsahl Kolgrov Edel Hänninen Andersen William Kunst Eriksen Mathea Løwenborg Wroldsen Herman Schrader-Braathen Emilia Engelsen Mikkel Bryde Nilssen Jonas Andvig Knudsen Christopher Magnusson-Hasner Henrik Gjelstad Rasmus Andresen Raasakka Jon Rabstad-Bøhagen Leonora Caroline Borchgrevink Foss Helene Rosted Weel Sienna Marie Nordnes-Jensen Alexander Andersen Huser Frida Risvik Østerud Elliot Benjamin John Greaves Thomas Blanck Eeg Mari Solstad Alvheim Emma Ambrosia Roppen Melbye Ingrid Ystad Christiane Violari Sanna Isabelle Samuelsson-Diesen Philip Onsager-Andersen Leonora Vatne-Pettersen Mathias Agdestein Sofia Johansen Veigaard Charlotte Skaarer Gjersøe Vigde Trude Elisabeth Skinnerlien og Ottar Henanger Marianne Hagen og Henrik Thorstensen Agnieszka Golis og Jul-Geir Johnsen Døde Kristian Severin Løvenskiold Per Otto Askim Egil Rikter-Svendsen Rigmor Solveig Beheim Erik Michel Hovind Hans Einar Bøhn Aase Karin Johannesen Svenn Landgraff Ulf Sigurd Jacobsen Gerd Knudsen Magne Kristian Magnus Normann Rigmor Olsen Inger Lindseth Gunvor Elise Støren Fanny Herlofson Mathisen Jørn Gude Bjørg Øien Sidsel Marie Wefring Ella Gerd Skaug Johnny Erik Bottheim Eva Marit Mohn Lilly Henriette Frøyland Lilly Helene Nordtømme Eva Reidun Hannevig Arne Svenkerud Kirkevalg Et viktig valg lokalt og nasjonalt Den 13 og 14. september er det valg på nytt menighetsråd og bispedømmeråd. Til Ullern menighetsråd skal det velges ti medlemmer og fem varamedlemmer. Til bispedømmerådet som også utgjør Oslos medlemmer i Kirkemøtet, skal det velges syv leke medlemmer. Kirkemedlemmer vil motta valgkort i posten. Der vil det fremgå hvor ditt stemmelokale er. Det kirkelige manntallet er offentlig for den enkelte fra 10. august. Det vil være adgang til forhåndsstemming fra 10. august frem til fredag 11. september på menighetskontoret i kontortiden. Vi vil i neste nummer av Kirkenytt gi en presentasjon av kandidatene til Ullern menighetsråd. For kandidater til bispedømmerådet blir det utarbeidet egen presentasjon slik at deres synspunkter på ulike kirkelige og aktuelle spørsmål blir kjent. Se nettsidene, Sommerfest 3. juni kl på Kirkebakken Sommerprogram, kirketårnbesøk, salg av kaker og drikke. Velkommen. 13

14 Et Nøkternt Alternativ CC Vest Hovedinngangen Lilleakerveien 16, 0283 Oslo Telefon: Vi leverer kaker i alle størrelser, snitter og en mengde fristende bakevarer til alle anledninger. Døgnvakt: Grefsenveien 5, 0482 Oslo Spesialtilbud Er du selv forhindret fra å besøke kirkegården på merkedager, ring oss så tenner vi lys, leverer gravkrans eller blomster på graven for deg. Leveringen er gratis. Skal du bestille gravmonument, får du 20 % avslag på monumenter fra Kjøl Stenindustri hvis du henviser til denne annonsen. Se hele sortimentet på Mer enn Begravelsesbyrå Byråtjenester Døgnvakt Stor P-plass vis a vis Egen blomsteravdeling Dyktige solister og musikere Erfarne medarbeidere Prisgunstige løsninger Ordner alt Personlig oppfølging veien. Det var i Røa kirke han opplevde misjonskallet, og her ble han innviet til tjeneste som misjonær. KONTAKTLINSER BRILLER Røa Optikk Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo Tlf.: Fax: Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo Telefon: E-post: , telefaks: Epost: Han har også vært lærer ved Indremisjonens bibelskole i Oslo og ved Diakonihøyskolen. De siste fire årene har han arbeidet som sokneprest i Lierne i Nord- Trøndelag, hvor familien belaget seg på at han nå skulle GRAVSTENER bli pensjonist. Pensjonist Alle prisklasser han for så vidt Størst også, utvalg for han mottar Alt innen faget ingen Ring lønn for lenger. katalog Han fikk en forespørsel om å undervise SETTEM på et presteseminar STENINDUSTRI i Curitiba AS i Brasil. Åpent: 8-16 Bjørn Torsd (70) tok utfordringen, Tlf så nå er både Skollerudvn. han 135og - Lommedalen kona, Ruth, lærere for 120 prestestudenter i Brasil. Ekteparet Willoch er travle i sitt nye engasjement, og de takker Gud for fornyet helse og mye energi! Lilleaker Akkurat nå hilser Bjørn og Ruth til gamle venner på Røa! Fotklinikk v/aut. fotterapeut Ingelise Norholt ga so al ne av or M pi ov at pi ga er es pr al øn le or tr av te se in ne på Norsk Diabetiker senter Sponhoggveien Oslo Ing. og Aut. rørleggermester Einar Grønstad Postboks 121, Skøyen, 0212 Oslo Tlf.: Fax: VI KAN VI VIL VI FÅR DET TIL Ring vennligst for avtale på mobil: Vi er ledige for små og store oppdrag. Tlf E-post: Utkjøring på dagen! Utkjøring på dagen! Containerutleie Smartsekk Containerutleie - Avfallspatruljen Smartsekk Containerutleie - Avfallspatruljen Tlf Smartsekk - Avfallspatruljen epost: Tlf epost: Behov for advokat? Behov for testamente? Tlf epost: Frogner advokatkontor Maries gate 5, Majorstuen NO-0368 OSLO Telefon (+47) E-post: VELKOMMEN! det handler om god smak Åpent (9-18) NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT AVD MAJORSTUEN: TLF AVD NORDSTRAND: TLF

15 Bydel Ullern med tradisjon for utvikling

16 Eiendomsmegler MNEF/ Partner Backoffice/IT-ansvarlig Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig/Daglig leder Eiendomsmegler MNEF/ Partner Backoffice/ Prosjektansvarlig Backoffice/Kontorsjef Marit Tukjær Lie Kristoffer Kendall Ellen Maxine Onsum Anders Diep Kanck Saqlain Qayyum Anne Mass Trøen Mob Mob Mob Mob Mob Mob Høy kvalitet Meget gode kundereferanser Flere Gullmeglerentitler bl.a. for beste boligannonse Svært gode salgsresultater over flere år Velkommen til å ta kontakt med vårt flinke meglerteam på Ullern! Markedsandel 23% i Ullern!

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer