Kristen med god grunn. Utfordringer. Er det fremdeles hold i den kristne tro?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristen med god grunn. Utfordringer. Er det fremdeles hold i den kristne tro?"

Transkript

1 Kristen med god grunn Er det fremdeles hold i den kristne tro? Jeg vil for det første takke komiteen for Kross og Tvers på Varhaug, og spesielt Jostein for denne utfordringen. 1 Det er både et viktig spørsmål og et spørsmål som jeg synes er interessant å arbeide med. Flere ganger hører vi om kristne som diskuterer med dem som ikke tror, eller dem som tror noe annet. Og spørsmålet er da: Hvordan står det til med saken? Er det slik at vi må gå ut fra at slike diskusjoner blir ydmykende nederlag, eller finnes det fremdeles gode grunner til å være kristne? Jeg vil i dette foredraget først diskutere om man som kristen bør tenke på slike spørsmål, eller om man bør overlate det til spesialister. Deretter vil jeg kort legge frem de viktigste argumentene man har til å tro, selv om man er et fornuftig menneske de såkalte gudsbevisene. Så vil jeg skissere hvordan en slik samtale fremstår overfor på den ene siden en ateist, og på den andre siden overfor en muslim. Dette er de to vanligste samtalepartnerne man møter for tiden. Utfordringer I militæret hørte jeg en av mine kamerater si: Vi lever i De kristne greiene tilhører steinalderen. Jeg hørte også en lege en gang som sa: Jeg kan godt respektere våre forfedres tro, underforstått at det var noe som tilhørte et bestemt idehistorisk stadium. I 1996 gav den engelske biologen Richard Dawkins ut en bok, hvor han hevder at Gud er en farlig vrangforestilling som får mennesker til å tenke og til å gjøre urimelige ting. 2 Slike utsagn kan føre til diskusjoner, med høy temperatur. Noen mener kanskje at det ikke er verdt å ta disse diskusjonene. Man bør holde seg unna, det finnes mer enn nok av andre ting å snakke om. Og det er helt klart at som kristen er ikke store ord det viktige, men at man har mottatt Jesu Kristi nåde, og at man i denne nåden er blitt ett med Jesus Kristus og med hans troende menighet. Om man taler med englers tunge, men ikke har kjærlighet, er man bare drønnende malm og klingende bjelle sier Paulus, og det kan vel hvem som helst skrive under på. Å vinne diskusjoner har ikke noe for seg i seg selv. 1 Dette er et foredrag som ble holdt på Varhaug Misjonshus 5. oktober Richard Dawkins, God the Delusion, Denne boka er det viktigste skrift i den såkalte nyateismen som har blitt populær i mange kretser særlig etter år 2000.

2 Men i Det nye testamente står det også om å forkynne, og om å lære ved Jesu føtter. Det kan godt være at Jesus og hans disipler styrte unna mange diskusjoner, men fra det vi leser, var det heller ikke sjelden at de hadde noe å si. Dessuten, finnes det i bibelsk forstand ikke noe skille mellom ord og gjerninger som vi gjerne opererer med, det man taler er også det man gjør. 3 For å kunne gjøre noe må man også uttrykke det, og for å kunne uttrykke seg på en klok måte, trenger man kunnskap. Derfor selv om man ikke alltid bør ta alle diskusjoner, så bør man vite hva man kunne ha sagt. 1 Pet 3:15f... Vær alltid klare til forsvar (e[toimoi avei. pro.j avpologi,an) når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. 16 Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Kol 4:6 La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Er barnetroen nok? Det er mange kristne, særlig innen den etablerte kirken, som sier at det å være kristen kun handler om nåde, og at barnetroen er nok, ja at nettopp barnetro er det beste derfor trenger man ikke vite noe særlig, man trenger ikke å kunne argumentere eller å kjenne Bibelen. Det er her to aspekter ved Jesu tale om å være barn som er verdt å merke seg. 4 Det første av dette er at et barn er bevisst at det er avhengig, så det klynger seg til den voksne. De små er interessert i hva de voksne gjør, og tar etter dem, - ikke bare pga. gener, men enda mer fordi barnet lærer seg vendinger og ord ved å leve sammen med de voksne. Det andre aspektet er at barnet er nysgjerrig. Barnet stiller spørsmål og ønsker å få svar på dem, og barnet grunner over det som det opplever helt uoppfordret imens de voksne faller til ro i tilvendte løsninger. Så, de som mener at barnetroen er det beste har egentlig rett. Men hvis vi skal være som barn må vi slutte å tenke voksent, og falle til ro i tilvendte løsninger, men på barnets måte grunne over Guds Ord. Det er den gamle som overlater troen til andre, og heller tenker på andre ting. I 1 Kor 3:12ff står det om noen som bygger Kristi bygning med gull og edelsteiner, imens andre bygger med halm og strå. Tro, eller gudsrelasjon er følgelig ikke bare noe man har, men også noe som må bygges. Det er sannelig ikke rart at man ikke tør å forsvare en skrøpelig gammel 3 Ordspr 4:24; 5:3; 6:12; 7:21; 8:13; 10:19; 12:6; 16:21, 23, 27; 17:7; 19:1; 22:11; 29:20; Jes 29:4; Esek. 35:12; Sef 3:9; 2 Kor 6:7; 10:10; Kol 4:6; 1 Tim 4:12. 4 Tekstene kan leses i Mark 9:36f (Barnet som eksempel) og 10:13ff (Jesus velsigner barna) med paralleller og i Joh 3:2ff (Uten å bli født på ny kan man ikke komme inn i Himmelens rike).

3 tro som bare er halm og strå! Man vil vel komme til kort i enhver samtale, for man forstår ikke Bibelen og man tenker bare klart når man tenker på dagligdagse ting, så når noen kommer med vriene spørsmål så kommer vi til kort. Paulus bebreider menigheten i Korint (1 Kor 3:1ff) fordi de bare er mottagelige for melk, og aldri for fast føde, og den samme bebreidelsen ville han ganske sikkert kommet med til mange kristne i dag. Selv om morsmelk er godt nok for Guds Rike, så betyr ikke det at man skal slutte å motta av nådegavene. Hva slags grunner har jeg for å tro? Tittelen på dette foredraget er lånt fra Stefan Gustafsons bok Kristen med god grunn, som jeg på oppfordring av Jostein har lest. Selv om jeg kanskje synes at denne boka er litt påståelig og bærer preg av at det ikke finnes noen som sier imot, så gir den en god presentasjon av mange av grunnene vi har til å tro. Jeg synes ikke at grunnene som blir oppgitt er så endelige og uomtvistelige som Gustafson gjerne vil ha det til, men jeg synes at disse grunnene hver på sin måte har en slags verdi. 5 De fleste av disse grunnene har dere sikkert i en eller annen sammenheng hørt før, men her vil jeg gi dem opp som en slags liste. 1. Hvordan kan verden være så vakker, uten at noen har planlagt den slik. Hvis man ser en meget elegant laget klokke, eller et av Michelangelos mesterverker, tenker vi umiddelbart at noen må ha laget dette. Det må finnes en person med evner over det normale som kan få en slik fantastisk kompleks størrelse til å eksistere Alt har en årsak, men hva var den første årsaken, som satte hele verden igang? Vel går det an å tenke seg at noe bare fortsetter for alltid, som f. eks. en sirkel eller kilometertelleren i en bil som begynner på nytt etter 9999, men astronomien viser at verden hadde en begynnelse Et litt mer komplisert og spissfindig argument er: Det finnes godt og ondt i verden, og vi kan tenke oss hva som er det beste gode men selv om vi tenker oss et største gode, vil vi likevel ta feil om vi prøver å gjennomføre det. Det virkelige største gode må da eksistere utenfor oss og det er Gud Alle mennesker søker en sannhet ut over seg selv, og derfor finnes det mange religioner. Det at det er lagt ned en slik søken i menneskenes hjerter må bety at det finnes et mål for denne søken Det er bedre å tro på Gud og ta feil, enn å ikke tro på Gud og så ta feil. Et liv som kristen er et godt og lykkelig liv, og man har et håp om en evighet i tillegg. Et liv uten å tro kan også være godt, men når 5 Disse grunnene finnes også presentert i andre bøker. På norsk kan nevnes: Modalsli og Engedal Evangelisk tro; Jan Olav Henriksen Guds virkelighet. På engelsk har jeg også lest om dette i John Hick Philosophy of Religion. 6 Kalles gjerne det teleologiske argument og det ble særlig studert i England på 1600-tallet. Klokkeanalogien ble kjent i et skrift av William Paley sitert i Gustafson s Kalles gjerne et kosmologisk argument etter Thomas av Aquinas, som bygger på Aristoteles fysikk. 8 Kalles det ontologiske gudsbevis, utviklet av Anselm av Cantebury i middelalderen, og uavhengig av ham René Descartes på 1600-tallet. Immanuel Kant produserte det i en ny versjon på slutten av 1700-tallet til et bevis for Det kategoriske imperativ. 9 Kalles det religionshistoriske bevis. Det er utformet av Augustin, men videreutviklet av Paul Tillich med hans korrellasjonsteori.

4 man så en gang ved tidens ende står overfor dommen, da vil det å tro gi evig lønn, imens det å ikke tro vil føre til evig straff Historisk sett har det vist seg at kristen tro har vært en positiv kraft for å føre humanitet og rettferdighet inn i verden, og for å bekjempe sosialt uakseptable regimer og til å motivere for sosial innsats både individuelt og strukturelt. 11 Også i enkeltmenneskers liv viser troen seg for mange å være en positiv kraft, som gir bedre helse, familieliv og hell i yrkesutøvelsen. Troen kan også være til trøst for dem som har vanskeligheter. 7. Et møte med Bibelen og med troen gjør livet rikere, mer mangfoldig og mer poetisk enn et tørrt ateistisk liv. Bibelen, og kristen tro og tradisjon bærer i seg et mangfold av opplevelser, metaforer og institusjoner og livet og verden ville vært fattigere uten dette. 12 Ingen av disse argumentene er vantette, men samlet sett er de såpass tunge at man ikke kan se helt bort fra dem. Det er brukt enormt mange tonn papir på å diskutere og vurdere disse argumentene mot hverandre, og finne svakhetene og styrkene med dem. Noen sier at slike argumenter aldri er i stand til å lære mennesker å tro, de kan bare lære ved å bli kjent med den bibelske Jesus, men disse argumentene kan være med å rydde grunnen. Selv om ingen av disse argumentene er nye, alle sammen kan finnes i en eller annen form allerede i antikken, så kan disse argumentene også hjelpe oss til å forstå vår egen tro. Men en triumferende kristen argumentasjon som bruker disse argumentene til å slå andre i hodet med, vil kunne vente seg motstand og fremfor alt, man kan vekke trass ved slike argumenter. Ateistens utfordring av de kristne? I mange hundre år har de kristne blitt utfordret av ateistene. De utfordret de troende allerede i gammeltestamentlig tid. Salmisten skriver: Dåren sier i sitt hjerte Det finnes ingen Gud heter det (Salme 14:1), og Pontius Pilatus sier fremfor Jesus: Hva er sannhet? (Joh 18:38). Vi har vært vant med ateister i Norge de siste 200 årene, og de utfordringer de retter mot de kristne kan oppsummeres på denne måten: - De kristne lever i en kjedelig, trangsynt og uselvstendig verden. - De kristne tror på ting som går på tvers av fornuften og kan på denne måten utgjøre en trussel mot seg selv og andre. - De kristne tror at de selv er bedre mennesker enn andre, og er derfor nedlatende og selvgode. I historien har de ofte behandlet mennesker som ikke tror på en urettferdig måte enkelte ganger har de kristne til og med forfulgt og straffet andre fordi de ikke deler deres tro. 10 Kalles gjerne Pascals veddemål. Det er også utviklet av psykologen William James på tidlig 1900-tall. 11 Man kan gjerne kalle det det kulturelle argument. Dette er særlig utviklet ved den liberale teologi, ved Schleiermacher og Ritschl-skolen i Tyskland. 12 Dette kan man kalle det estetiske argument. Det er først og fremst i det 20. århundre at dette har vært populært. Man kan gjerne si at religionsfilosofen John Hick var talsmann for dette standpunktet.

5 - Verden er urettferdig og full av lidelse som rammer helt tilfeldig. Det kan ikke finnes noen god gud som står bak dette. Enten må gud være ikke-eksisterende eller så må han være ond. 13 Når vi leser i Bibelen om Gud, særlig i Det gamle testamente, så virker han noen ganger urettferdig, brutal og tyrannisk. 14 Hvordan skal vi forsvare oss mot dette? For det første, dersom vi står overfor disse innvendingene som barn, med et åpent og nysgjerrig sinn, så må vi innrømme at alle disse innvendingen har noe sannhet i seg. De har ikke bare spor av sannhet i seg, men det finnes grunnleggende ting i disse innvendingene som enhver kristen må ta alvorlig. Derfor kan den ubehagelige kritikken som kommer fra ateistene være verdt til å lytte til og lære av. Når disse innvendingene kommer, er det ikke til hjelp å heve stemmen mot dem, og å bli irritert. I sin tid ble nettopp de kristne beskyldt for å være ateister, og alle disse innvendingene rettet Jesus mot fariseerne. Så på alle disse områdene, iallfall de tre første, er de kristne egentlig på parti med ateistene. Også på det fjerde punktet står delvis en kristen på parti med ateistene, for vi ser at skriftene i Det gamle testamentet er skrevet av mennesker som bad til Gud i kjærlighet og hat, i fedrelandsstolthet og i personlige eller nasjonale katastrofer. Disse bønnene og denne forkynnelsen er noe av det rikeste og mest lidenskapelige bønnespråk som finnes. Alle som forsøker å utelate Det gamle testamente fra menighetene sine merker at de blir fattigere, for vi er også virkelige mennesker slik som dem som bad i gammeltestamentlig tid. De som har skrevet i Bibelen gir vanligvis ikke Gud skylden for lidelsen. Gud er med i lidelsen, han hjelper, og noen ganger helbreder han. De som ber i det gamle testamentet er ikke redde for å klage på og bebreide Gud de gangene han ikke griper inn. For de er enige med oss Gud burde være rettferdig, og redde dem som er syke, fattige og som lider urett. 15 Følgelig, hvis man skal diskutere tro med ateister, bør man først og fremst gi dem rett der de har rett og det er ikke sjelden. Men ateisme har også sin svakhet, nemlig likegyldighet, individualisme og materialisme. Richard Dawkins kaller ateister for katter, man har ikke gruppementalitet på samme måte som de som tilhører en religion. Det er typisk for ateister at man går hver sine veier, og at man ikke bryr seg like mye om verken familie eller andre mennesker. Skilsmisser og utroskap er vanlig blant alle mennesker, og en ulykke for alle mennesker, men de rammer gjerne ateister hardere fordi de har færre sosiale og moralske 13 Kalles gjerne Epikurs gåte. 14 Richard Dawkins God the Delusion: The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. 15 Salm 88 er kanskje det beste eksempelet og Salme 22

6 bånd som hindrer dem. Ateistene har ikke de forpliktelser som jøder og kristne påtar seg, og heller ikke det kristne håpet. Men mange av de tankene ateistene tenker er rette, og verdt å lære for den som er kristen. Ja, jeg vil gå så langt som å si at enhver kristen seriøst bør forholde seg til ateistens tanker, og prøve dem mot bibeltekstene for å se hvordan man kan leve som kristen uten å bli rammet av dem. 16 Islams innvendinger mot kristen tro Det finnes i dag en ny utfordrer for de kristne i Norge, og den ligger i Islam. Egentlig har Islam eksistert i snart 1500 år, så det er ikke nytt. Men innvendingene mot kristne som kommer fra Islam er av en helt annen art enn ateistenes innvendinger, og bør forstås på en helt annen måte. Det har alltid vært mange kristne i de landene hvor Islam har vært utbredt, og det er først de siste årene at de kristne er blitt en marginal gruppe i land som f. eks. Egypt, Libanon, Tyrkia og Pakistan. Derfor kan man godt si at muslimene er eksperter i å snakke om tro med kristne. Det er bestemte ting som muslimer oftest mener er de samme i Islam som i kristendom. - Både Islam, kristendom og jødedom er bokreligioner dvs. religioner hvor man har fått åpenbaringen i en bok. Dette er religioner hvor mennesker er lærde og kloke. Men Islam er mer lojale mot Koranen enn de andre er mot sine bøker. Det gamle testamentet har blitt forvrengt av jødene imens Koranen er helt nøyaktig Guds Ord. Det kan man se ved å lese Koranen. - Både Islam, kristendom og jødedom tror på den samme Gud, så alt som er godt og klokt i kristendommen og jødedommen gjelder også for Islam. Men dem som tror på mange guder og ånder regnes som avgudsdyrkere, og de har en helt annen posisjon. Man kan si at Moses er jødenes profet, Jesus de kristnes og Mohammed arabernes profet. Islams fortrinn er at de er det høyeste trinn i utviklingen av monoteisme. I Koranen står det mye om de kristne, og Jesus regnes blant muslimer som en av profetene, men man anerkjenner ikke beskrivelsene av Jesus i Det nye testamentet som Guds sønn og 16 Som en footnote føler jeg at det kan være viktig å legge til at mange ateister overdriver når de skal beskrive den historiske ondskapen blant kristne. Nylig i en artikkel i Stavanger Aftenblad, av Otto Bjelland fra Sandnes, ble det skrevet at de kristne på 300 og 400-tallet utryddet mange flere kjettere enn det romerne i århundret før hadde utryddet av kristne. Det blir også til tider fremstilt hvor hardhendt Olav den Hellige gikk frem i kristningen av Norge. Bilder fra heksebrenninger og religionskriger på tallet blir drevet frem. Men alt dette gir et voldsomt ensidig bilde, så hvis man skal gi kristen tro skylden for det, kan man like gjerne gi ateistene skyld i Stalins utrydningskampanjer og Hitlers nasjonalsosialisme. Ingen ateister ville godta det, men det finnes heller ingen grunn til at vår tids kristne skal ta skylden for de historiske inhumane handlinger som er gjort med mindre vi ser at slike forbrytelser gjøres av våre venner fremdeles.

7 frelser. Fra islamsk hold finnes det også en del andre innvendinger som blir rettet mot kristen tro: - De kristne er ikke virkelige monoteister, fordi de tror på flere guder. De tror på Gud Fader, Jesus og Den Hellige Ånd. De tror på Jomfru Maria og helgenene. - De kristne er mer opptatt av hva man tenker og tror, enn av hva vi faktisk gjør. I Islam er det som er viktig å be og å være et godt menneske. Derfor har man moralske regler og bud som hjelper familie og samfunnsorden og man har ritualer som bygger samholdet blant muslimer. Derfor er man friere som muslim enn som kristen, fordi man får tenke hva man vil det er hva man gjør som er viktig. - De kristne er liberale og naive. Blant de kristne aksepterer man at umoral særlig blasfemi og nakenhet. Man holder ikke landene sine rene, men man lar familier forfalle, og man lar Gud og Jesus (og Mohammed) bli omtalt på negative måter uten å aksjonere. Dette fører til at sønner og døtre til de kristne blir påvirket av umoral. De setter seg opp mot foreldrene og de misbruker alkohol og narkotika. - De kristne, eller de som bor i kristne land har ofte psykiske problemer fordi alt er så fritt. Muslimer og ateister er to helt forskjellige kritikere av kristen tro. Ateistene tror ikke på Gud imens muslimene tror ikke på at Gud gav sin sønn for å frelse verden. Hvis man som muslim vil bli kristen, da har man sveket Islam i den hellige krigen mot synd og umoral som føres i verden. Det kreves ofte av familien til dem som forlater Islam at han skal utstøtes fra alt samvær, og i enkelte grupper at man skal henrette en sviker. Da jeg var i Jerusalem i sommer (9. juni 2008) hørte jeg et foredrag av en palestiner som hadde blitt kristen Tass Saada. Han fortalte om hvordan broren hadde tenkt å drepe ham (Men denne broren ombestemte seg heldigvis). 17 Tass Saada sa at han i 42 år hadde trodd på en løgn, og det er Islam, og alle de fem punktene jeg har nevnt er grunnleggende feilaktige. a) Kristne tror på en gud, men vi vet også at Gud kommer til hvert enkelt menneske på forskjellige måter. Vi vet også at det ikke finnes noen motsetning mellom Gud, Jesus og Den Hellige Ånd slik som i gresk mytologi hvor gudene slåss mot hverandre. b) Oppriktighet er grunnlaget for all gudsdyrkelse, derfor er det man tror og tenker like viktig, eller kanskje viktigere enn at man følger regler og ritualer. Det kan hende at lojalitet mot regler og ritualer kan være nyttige på sin måte, men det er bare når dette grunnes på tro at det er autentisk. Vi vet at 17 Once an Arafat Man: The True Story of How a PLO Sniper Found a New Life by Tass Saada and Dean Merrill; som bor i vestlige land i dag avviser vanligvis at det er dødsstraff for å forlate Islam, men dette er en ny oppfatning, som ikke deles av majoriteten, og som heller ikke har vært vanlig før nokså nylig: Note then that for some 1400 years the defined sentence for apostasy was execution. Few Muslim scholars have ever challenged this definition; the overwhelming majority of Islamic scholars supported it. Later in this article as you read the objections of various modern Muslims arguing against the death sentence bear in mind that it is they who are deviating from the judgment established by the depth and breadth of Islamic jurisprudence. En historisk lesning av Koranen Sure 9:11-12 vil også måtte tolkes som at: Dem som forlater Islam har brutt en pakt, og hvis de ikke angrer, skal de drepes. Dem som hevder det motsatte er altså ikke bare mot opinionen og tradisjonen, men går altså faktisk også på tvers av Koranen.

8 ritualer i seg selv ikke har noen nytte. Det har Jesus og Paulus lært oss. De har kun verdi hvis de hjelper oss. c) Det er kanskje sant at kristne ofte er liberale og naive. Det første regnes av oss ofte som et gode så sant man passer på at vi i våre land ikke lar de mektige begå urett mot de fattige og svake. Grunnen til de kristnes naivitet er kanskje mest at vi er vant til å leve i en trygg del av verden. Men kanskje er det det liberale og rettferdige i de kristne menigheter som gjør kristne naive. Det er vel sant at liberalitet kan føre til likegyldighet og individualisme kan føre til rusmisbruk og psykiske problemer. Men et strengt regelvelde fører kanskje til andre og større ulykker. I slike regelvelder leter man etter smutthull og hemmelige steder hvor man kan utøve umoral, som kanskje er verre enn den man finner i samfunn som er preget av kristen tro. Moralpsykologen Lawrence Kohlberg gjorde en undersøkelse hvor han sammenlignet evnen til å se sammenhenger mellom handling og moral i Tyrkia og i USA i 1970-årene, og resultatet var nedslående for tyrkernes vedkommende. Man setter reglene i steden for fornuften. 18 d) Det er ikke sant at kristendom og Islam er bokreligioner. Iallfall er Bibelen og Koranen ekstremt forskjellige bøker. Man har vanligvis et helt annet forhold blant kristne til Bibelen enn man har blant muslimer til Koranen. Blant kristne er man vanligvis enige i at bibeltekstene ikke er skrevet av Gud slik de står, men at de er vitnesbyrd. Martin Luther skrev at Bibelen er det halm og strå som Jesusbarnet ligger i. Han skrev også at Det gamle testamente er for jødene hva germanerloven er for tyskerne, men han elsket Det gamle testamentet like høyt som Det nye testamente for han kjente Israelittene som led og kjempet og bad til sin gud. Kristne grunner på Bibelen og finner stadig nye aspekter av den. Man kan si at Bibelen er en slags samtalepartner for den kristne. For de fleste muslimer er Koranen Guds direkte Ord, som man ikke diskuterer, men som man lærer utenat, og som man omtaler med ærbødighet. Noen sier at Koranen har den rolle i Islam som Jesus Kristus har i Kristendommen. Vi har ugjendrivelige beviser på at det finnes sitater fra Koranen f. eks. på klippemoskeen i Jerusalem som ikke stemmer med teksten slik den står i Koranen, så vi vet at Koranteksten ikke er riktig på samme måte som vi vet at mange av bibeltekstene bærer preg av å være mottatt og skrevet av mennesker, og derfor ikke er riktige. 19 (Det kan her også sies at noen kristne kreasjonister og fundamentalister også går direkte på tvers av fornuften). e) Man kan heller ikke si at de ulike religioner tror på den samme gud. Koranens gud tilgir ikke synd. Det står at han er nådig, men det betyr bare at han holder tilbake mange av sine straffer. Koranens gud krever at man skal utrydde dem som dyrker mange guder, og at man skal forskjellsbehandle mennesker alt etter hva slags religion man tilhører. Hvis man skal kunne si at Allah og Gud er den samme, så har minst den ene av tradisjonene en grunnleggende feil forståelse av Gud. En så grunnleggende feil forståelse at det ikke er meningsfullt å snakke om en forståelse. Bør vi forsvare den kristne tro? Det kan godt være at en diskusjon som ikke bygger på kunnskap og gjensidig respekt kan føre til munnhuggeri og unødige konfrontasjoner som skader relasjoner mellom naboer, venner og familiemedlemmer. Kanskje fører slike diskusjoner til at man føler seg misforstått og tråkket på. Det heter i noen sammenhenger at de som lærer seg karate, lærer seg hvordan de skal komme ut av en konflikt uten å slå. Kanskje er det også slik med den behersker apologetikk, at man ved å kjenne argumentene vet hvordan man skal kunne forholde seg til diskusjonen, og F. eks. : Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament : nebst den dem Schrifttexte einverleibten Randnoten klassifiziert : ein Hilfsbuch für Lexikon und Grammatik, Exegese und Lektüre / von Friedrich Delitzsch.

9 at man derfor vet når man skal tie. 20 For det er mange ganger i Bibelen man blir anbefalt å tie, og ofte at man blir frarådet å egge til strid. Titus 2:8 og la din tale være sunn og uangripelig, så enhver motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om oss. Den som ikke kjenner diskusjonen vil kanskje gå til angrep når det hadde vært bedre å tie. Et skrekkeksempel på de negative konsekvensene en slik diskusjon kan ha, er den diskusjonen som foregikk i Sverige i etterkrigstiden hvor filosofen Ingemar Hedenius gikk til angrep på Svenska Kyrkan, og hvor mange prester og biskoper gikk til motmæle. Hedenius fikk mye av den svenske befolkningen på sin side, og Svenska Kyrkan mistet vesentlig av sin innflytelse både i skolen og ellers i samfunnet. Hovedgrunnen til dette var at Hedenius som var ateist i stor grad hadde rett i mange av sine anklager. Hedenius kritiserte fremfor alt Svenska Kyrkan, og den burde heller ha lyttet til ham enn å ta til motmæle på den måten den gjorde. Iallfall burde svarene vært klokere enn det de var. Stefan Gustafson refererer til sin tids biskoper (1999 s. 39 Erkebiskop Hammer) som ikke tør å forsvare guds eksistens, men han kommer ikke på hvilket hjørne Svenska Kyrkan var og er trengt opp i pga av debatten som har vært ført for noen få tiår siden. Det finnes noen grunner også til å føre disse diskusjonene. - Slike diskusjoner ble ført av både Jesus og Paulus. Jesus gikk til angrep på fariseernes lære, og forkynte omvendelse. Allerede som tolvåring førte han samtaler med de lærde, og man undret seg over ham. Paulus går lidenskapelig inn i samtaler både med jøder, romere og med sine kristne menigheter. Han sanker både respekt og forargelse, men han er den historiske grunnleggeren av de fleste kjente kristne menigheter i det første århundret og en avgjørende skikkelse. Kirkefedrene førte også slike diskusjoner med stor dyktighet og lidenskap både mot greske filosofer, mot skeptikere og mot jøder. Det er slik mange av de mest geniale kristne skriftene er blitt til også delvis Det nye testamente. Å føre disse diskusjonene på en god måte er en nødvendig del av det å drive misjon, men også en måte å holde på og fornye læren. Hvis diskusjonen ikke føres, glemmes den, så heller ikke andre i menigheten vet hvordan den skal føres. - For vår egen del er det viktig å føre diskusjonen, for at vi skal kjenne argumentene slik at de kan utfordre og forandre vår tro. At vi ikke skal la oss lure av uriktig lære og påstander som høres bedre ut enn de er. Vi bør kjenne disse diskusjonene slik at vi også kjenner dimensjonene av Jesu Kristi lære om nåden, og for ikke å forfalle verken i likegyldighet eller i loviskhet, men for å være i Jesu Kristi nåde, og å forkynne denne nåden. For (Ef 3:17-19) at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, 18 for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, 19 og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Paulus går særlig til angrep på talekunster, som han selv mener å ikke benytte: 1 Kor 2:4; 2 Kor 11:6.

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Det kristne menneskesynet

Det kristne menneskesynet Det kristne menneskesynet Af John Steinar Jacobsen Artikkel i NLAs menneskesynsbok Hva er et menneske? NLA-forlaget, 1996. ISBN 82-7468-036-7 I. Et riss av utviklingen i menneskets selvforståelse o 1.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer