Kristen med god grunn. Utfordringer. Er det fremdeles hold i den kristne tro?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristen med god grunn. Utfordringer. Er det fremdeles hold i den kristne tro?"

Transkript

1 Kristen med god grunn Er det fremdeles hold i den kristne tro? Jeg vil for det første takke komiteen for Kross og Tvers på Varhaug, og spesielt Jostein for denne utfordringen. 1 Det er både et viktig spørsmål og et spørsmål som jeg synes er interessant å arbeide med. Flere ganger hører vi om kristne som diskuterer med dem som ikke tror, eller dem som tror noe annet. Og spørsmålet er da: Hvordan står det til med saken? Er det slik at vi må gå ut fra at slike diskusjoner blir ydmykende nederlag, eller finnes det fremdeles gode grunner til å være kristne? Jeg vil i dette foredraget først diskutere om man som kristen bør tenke på slike spørsmål, eller om man bør overlate det til spesialister. Deretter vil jeg kort legge frem de viktigste argumentene man har til å tro, selv om man er et fornuftig menneske de såkalte gudsbevisene. Så vil jeg skissere hvordan en slik samtale fremstår overfor på den ene siden en ateist, og på den andre siden overfor en muslim. Dette er de to vanligste samtalepartnerne man møter for tiden. Utfordringer I militæret hørte jeg en av mine kamerater si: Vi lever i De kristne greiene tilhører steinalderen. Jeg hørte også en lege en gang som sa: Jeg kan godt respektere våre forfedres tro, underforstått at det var noe som tilhørte et bestemt idehistorisk stadium. I 1996 gav den engelske biologen Richard Dawkins ut en bok, hvor han hevder at Gud er en farlig vrangforestilling som får mennesker til å tenke og til å gjøre urimelige ting. 2 Slike utsagn kan føre til diskusjoner, med høy temperatur. Noen mener kanskje at det ikke er verdt å ta disse diskusjonene. Man bør holde seg unna, det finnes mer enn nok av andre ting å snakke om. Og det er helt klart at som kristen er ikke store ord det viktige, men at man har mottatt Jesu Kristi nåde, og at man i denne nåden er blitt ett med Jesus Kristus og med hans troende menighet. Om man taler med englers tunge, men ikke har kjærlighet, er man bare drønnende malm og klingende bjelle sier Paulus, og det kan vel hvem som helst skrive under på. Å vinne diskusjoner har ikke noe for seg i seg selv. 1 Dette er et foredrag som ble holdt på Varhaug Misjonshus 5. oktober Richard Dawkins, God the Delusion, Denne boka er det viktigste skrift i den såkalte nyateismen som har blitt populær i mange kretser særlig etter år 2000.

2 Men i Det nye testamente står det også om å forkynne, og om å lære ved Jesu føtter. Det kan godt være at Jesus og hans disipler styrte unna mange diskusjoner, men fra det vi leser, var det heller ikke sjelden at de hadde noe å si. Dessuten, finnes det i bibelsk forstand ikke noe skille mellom ord og gjerninger som vi gjerne opererer med, det man taler er også det man gjør. 3 For å kunne gjøre noe må man også uttrykke det, og for å kunne uttrykke seg på en klok måte, trenger man kunnskap. Derfor selv om man ikke alltid bør ta alle diskusjoner, så bør man vite hva man kunne ha sagt. 1 Pet 3:15f... Vær alltid klare til forsvar (e[toimoi avei. pro.j avpologi,an) når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. 16 Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Kol 4:6 La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Er barnetroen nok? Det er mange kristne, særlig innen den etablerte kirken, som sier at det å være kristen kun handler om nåde, og at barnetroen er nok, ja at nettopp barnetro er det beste derfor trenger man ikke vite noe særlig, man trenger ikke å kunne argumentere eller å kjenne Bibelen. Det er her to aspekter ved Jesu tale om å være barn som er verdt å merke seg. 4 Det første av dette er at et barn er bevisst at det er avhengig, så det klynger seg til den voksne. De små er interessert i hva de voksne gjør, og tar etter dem, - ikke bare pga. gener, men enda mer fordi barnet lærer seg vendinger og ord ved å leve sammen med de voksne. Det andre aspektet er at barnet er nysgjerrig. Barnet stiller spørsmål og ønsker å få svar på dem, og barnet grunner over det som det opplever helt uoppfordret imens de voksne faller til ro i tilvendte løsninger. Så, de som mener at barnetroen er det beste har egentlig rett. Men hvis vi skal være som barn må vi slutte å tenke voksent, og falle til ro i tilvendte løsninger, men på barnets måte grunne over Guds Ord. Det er den gamle som overlater troen til andre, og heller tenker på andre ting. I 1 Kor 3:12ff står det om noen som bygger Kristi bygning med gull og edelsteiner, imens andre bygger med halm og strå. Tro, eller gudsrelasjon er følgelig ikke bare noe man har, men også noe som må bygges. Det er sannelig ikke rart at man ikke tør å forsvare en skrøpelig gammel 3 Ordspr 4:24; 5:3; 6:12; 7:21; 8:13; 10:19; 12:6; 16:21, 23, 27; 17:7; 19:1; 22:11; 29:20; Jes 29:4; Esek. 35:12; Sef 3:9; 2 Kor 6:7; 10:10; Kol 4:6; 1 Tim 4:12. 4 Tekstene kan leses i Mark 9:36f (Barnet som eksempel) og 10:13ff (Jesus velsigner barna) med paralleller og i Joh 3:2ff (Uten å bli født på ny kan man ikke komme inn i Himmelens rike).

3 tro som bare er halm og strå! Man vil vel komme til kort i enhver samtale, for man forstår ikke Bibelen og man tenker bare klart når man tenker på dagligdagse ting, så når noen kommer med vriene spørsmål så kommer vi til kort. Paulus bebreider menigheten i Korint (1 Kor 3:1ff) fordi de bare er mottagelige for melk, og aldri for fast føde, og den samme bebreidelsen ville han ganske sikkert kommet med til mange kristne i dag. Selv om morsmelk er godt nok for Guds Rike, så betyr ikke det at man skal slutte å motta av nådegavene. Hva slags grunner har jeg for å tro? Tittelen på dette foredraget er lånt fra Stefan Gustafsons bok Kristen med god grunn, som jeg på oppfordring av Jostein har lest. Selv om jeg kanskje synes at denne boka er litt påståelig og bærer preg av at det ikke finnes noen som sier imot, så gir den en god presentasjon av mange av grunnene vi har til å tro. Jeg synes ikke at grunnene som blir oppgitt er så endelige og uomtvistelige som Gustafson gjerne vil ha det til, men jeg synes at disse grunnene hver på sin måte har en slags verdi. 5 De fleste av disse grunnene har dere sikkert i en eller annen sammenheng hørt før, men her vil jeg gi dem opp som en slags liste. 1. Hvordan kan verden være så vakker, uten at noen har planlagt den slik. Hvis man ser en meget elegant laget klokke, eller et av Michelangelos mesterverker, tenker vi umiddelbart at noen må ha laget dette. Det må finnes en person med evner over det normale som kan få en slik fantastisk kompleks størrelse til å eksistere Alt har en årsak, men hva var den første årsaken, som satte hele verden igang? Vel går det an å tenke seg at noe bare fortsetter for alltid, som f. eks. en sirkel eller kilometertelleren i en bil som begynner på nytt etter 9999, men astronomien viser at verden hadde en begynnelse Et litt mer komplisert og spissfindig argument er: Det finnes godt og ondt i verden, og vi kan tenke oss hva som er det beste gode men selv om vi tenker oss et største gode, vil vi likevel ta feil om vi prøver å gjennomføre det. Det virkelige største gode må da eksistere utenfor oss og det er Gud Alle mennesker søker en sannhet ut over seg selv, og derfor finnes det mange religioner. Det at det er lagt ned en slik søken i menneskenes hjerter må bety at det finnes et mål for denne søken Det er bedre å tro på Gud og ta feil, enn å ikke tro på Gud og så ta feil. Et liv som kristen er et godt og lykkelig liv, og man har et håp om en evighet i tillegg. Et liv uten å tro kan også være godt, men når 5 Disse grunnene finnes også presentert i andre bøker. På norsk kan nevnes: Modalsli og Engedal Evangelisk tro; Jan Olav Henriksen Guds virkelighet. På engelsk har jeg også lest om dette i John Hick Philosophy of Religion. 6 Kalles gjerne det teleologiske argument og det ble særlig studert i England på 1600-tallet. Klokkeanalogien ble kjent i et skrift av William Paley sitert i Gustafson s Kalles gjerne et kosmologisk argument etter Thomas av Aquinas, som bygger på Aristoteles fysikk. 8 Kalles det ontologiske gudsbevis, utviklet av Anselm av Cantebury i middelalderen, og uavhengig av ham René Descartes på 1600-tallet. Immanuel Kant produserte det i en ny versjon på slutten av 1700-tallet til et bevis for Det kategoriske imperativ. 9 Kalles det religionshistoriske bevis. Det er utformet av Augustin, men videreutviklet av Paul Tillich med hans korrellasjonsteori.

4 man så en gang ved tidens ende står overfor dommen, da vil det å tro gi evig lønn, imens det å ikke tro vil føre til evig straff Historisk sett har det vist seg at kristen tro har vært en positiv kraft for å føre humanitet og rettferdighet inn i verden, og for å bekjempe sosialt uakseptable regimer og til å motivere for sosial innsats både individuelt og strukturelt. 11 Også i enkeltmenneskers liv viser troen seg for mange å være en positiv kraft, som gir bedre helse, familieliv og hell i yrkesutøvelsen. Troen kan også være til trøst for dem som har vanskeligheter. 7. Et møte med Bibelen og med troen gjør livet rikere, mer mangfoldig og mer poetisk enn et tørrt ateistisk liv. Bibelen, og kristen tro og tradisjon bærer i seg et mangfold av opplevelser, metaforer og institusjoner og livet og verden ville vært fattigere uten dette. 12 Ingen av disse argumentene er vantette, men samlet sett er de såpass tunge at man ikke kan se helt bort fra dem. Det er brukt enormt mange tonn papir på å diskutere og vurdere disse argumentene mot hverandre, og finne svakhetene og styrkene med dem. Noen sier at slike argumenter aldri er i stand til å lære mennesker å tro, de kan bare lære ved å bli kjent med den bibelske Jesus, men disse argumentene kan være med å rydde grunnen. Selv om ingen av disse argumentene er nye, alle sammen kan finnes i en eller annen form allerede i antikken, så kan disse argumentene også hjelpe oss til å forstå vår egen tro. Men en triumferende kristen argumentasjon som bruker disse argumentene til å slå andre i hodet med, vil kunne vente seg motstand og fremfor alt, man kan vekke trass ved slike argumenter. Ateistens utfordring av de kristne? I mange hundre år har de kristne blitt utfordret av ateistene. De utfordret de troende allerede i gammeltestamentlig tid. Salmisten skriver: Dåren sier i sitt hjerte Det finnes ingen Gud heter det (Salme 14:1), og Pontius Pilatus sier fremfor Jesus: Hva er sannhet? (Joh 18:38). Vi har vært vant med ateister i Norge de siste 200 årene, og de utfordringer de retter mot de kristne kan oppsummeres på denne måten: - De kristne lever i en kjedelig, trangsynt og uselvstendig verden. - De kristne tror på ting som går på tvers av fornuften og kan på denne måten utgjøre en trussel mot seg selv og andre. - De kristne tror at de selv er bedre mennesker enn andre, og er derfor nedlatende og selvgode. I historien har de ofte behandlet mennesker som ikke tror på en urettferdig måte enkelte ganger har de kristne til og med forfulgt og straffet andre fordi de ikke deler deres tro. 10 Kalles gjerne Pascals veddemål. Det er også utviklet av psykologen William James på tidlig 1900-tall. 11 Man kan gjerne kalle det det kulturelle argument. Dette er særlig utviklet ved den liberale teologi, ved Schleiermacher og Ritschl-skolen i Tyskland. 12 Dette kan man kalle det estetiske argument. Det er først og fremst i det 20. århundre at dette har vært populært. Man kan gjerne si at religionsfilosofen John Hick var talsmann for dette standpunktet.

5 - Verden er urettferdig og full av lidelse som rammer helt tilfeldig. Det kan ikke finnes noen god gud som står bak dette. Enten må gud være ikke-eksisterende eller så må han være ond. 13 Når vi leser i Bibelen om Gud, særlig i Det gamle testamente, så virker han noen ganger urettferdig, brutal og tyrannisk. 14 Hvordan skal vi forsvare oss mot dette? For det første, dersom vi står overfor disse innvendingene som barn, med et åpent og nysgjerrig sinn, så må vi innrømme at alle disse innvendingen har noe sannhet i seg. De har ikke bare spor av sannhet i seg, men det finnes grunnleggende ting i disse innvendingene som enhver kristen må ta alvorlig. Derfor kan den ubehagelige kritikken som kommer fra ateistene være verdt til å lytte til og lære av. Når disse innvendingene kommer, er det ikke til hjelp å heve stemmen mot dem, og å bli irritert. I sin tid ble nettopp de kristne beskyldt for å være ateister, og alle disse innvendingene rettet Jesus mot fariseerne. Så på alle disse områdene, iallfall de tre første, er de kristne egentlig på parti med ateistene. Også på det fjerde punktet står delvis en kristen på parti med ateistene, for vi ser at skriftene i Det gamle testamentet er skrevet av mennesker som bad til Gud i kjærlighet og hat, i fedrelandsstolthet og i personlige eller nasjonale katastrofer. Disse bønnene og denne forkynnelsen er noe av det rikeste og mest lidenskapelige bønnespråk som finnes. Alle som forsøker å utelate Det gamle testamente fra menighetene sine merker at de blir fattigere, for vi er også virkelige mennesker slik som dem som bad i gammeltestamentlig tid. De som har skrevet i Bibelen gir vanligvis ikke Gud skylden for lidelsen. Gud er med i lidelsen, han hjelper, og noen ganger helbreder han. De som ber i det gamle testamentet er ikke redde for å klage på og bebreide Gud de gangene han ikke griper inn. For de er enige med oss Gud burde være rettferdig, og redde dem som er syke, fattige og som lider urett. 15 Følgelig, hvis man skal diskutere tro med ateister, bør man først og fremst gi dem rett der de har rett og det er ikke sjelden. Men ateisme har også sin svakhet, nemlig likegyldighet, individualisme og materialisme. Richard Dawkins kaller ateister for katter, man har ikke gruppementalitet på samme måte som de som tilhører en religion. Det er typisk for ateister at man går hver sine veier, og at man ikke bryr seg like mye om verken familie eller andre mennesker. Skilsmisser og utroskap er vanlig blant alle mennesker, og en ulykke for alle mennesker, men de rammer gjerne ateister hardere fordi de har færre sosiale og moralske 13 Kalles gjerne Epikurs gåte. 14 Richard Dawkins God the Delusion: The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. 15 Salm 88 er kanskje det beste eksempelet og Salme 22

6 bånd som hindrer dem. Ateistene har ikke de forpliktelser som jøder og kristne påtar seg, og heller ikke det kristne håpet. Men mange av de tankene ateistene tenker er rette, og verdt å lære for den som er kristen. Ja, jeg vil gå så langt som å si at enhver kristen seriøst bør forholde seg til ateistens tanker, og prøve dem mot bibeltekstene for å se hvordan man kan leve som kristen uten å bli rammet av dem. 16 Islams innvendinger mot kristen tro Det finnes i dag en ny utfordrer for de kristne i Norge, og den ligger i Islam. Egentlig har Islam eksistert i snart 1500 år, så det er ikke nytt. Men innvendingene mot kristne som kommer fra Islam er av en helt annen art enn ateistenes innvendinger, og bør forstås på en helt annen måte. Det har alltid vært mange kristne i de landene hvor Islam har vært utbredt, og det er først de siste årene at de kristne er blitt en marginal gruppe i land som f. eks. Egypt, Libanon, Tyrkia og Pakistan. Derfor kan man godt si at muslimene er eksperter i å snakke om tro med kristne. Det er bestemte ting som muslimer oftest mener er de samme i Islam som i kristendom. - Både Islam, kristendom og jødedom er bokreligioner dvs. religioner hvor man har fått åpenbaringen i en bok. Dette er religioner hvor mennesker er lærde og kloke. Men Islam er mer lojale mot Koranen enn de andre er mot sine bøker. Det gamle testamentet har blitt forvrengt av jødene imens Koranen er helt nøyaktig Guds Ord. Det kan man se ved å lese Koranen. - Både Islam, kristendom og jødedom tror på den samme Gud, så alt som er godt og klokt i kristendommen og jødedommen gjelder også for Islam. Men dem som tror på mange guder og ånder regnes som avgudsdyrkere, og de har en helt annen posisjon. Man kan si at Moses er jødenes profet, Jesus de kristnes og Mohammed arabernes profet. Islams fortrinn er at de er det høyeste trinn i utviklingen av monoteisme. I Koranen står det mye om de kristne, og Jesus regnes blant muslimer som en av profetene, men man anerkjenner ikke beskrivelsene av Jesus i Det nye testamentet som Guds sønn og 16 Som en footnote føler jeg at det kan være viktig å legge til at mange ateister overdriver når de skal beskrive den historiske ondskapen blant kristne. Nylig i en artikkel i Stavanger Aftenblad, av Otto Bjelland fra Sandnes, ble det skrevet at de kristne på 300 og 400-tallet utryddet mange flere kjettere enn det romerne i århundret før hadde utryddet av kristne. Det blir også til tider fremstilt hvor hardhendt Olav den Hellige gikk frem i kristningen av Norge. Bilder fra heksebrenninger og religionskriger på tallet blir drevet frem. Men alt dette gir et voldsomt ensidig bilde, så hvis man skal gi kristen tro skylden for det, kan man like gjerne gi ateistene skyld i Stalins utrydningskampanjer og Hitlers nasjonalsosialisme. Ingen ateister ville godta det, men det finnes heller ingen grunn til at vår tids kristne skal ta skylden for de historiske inhumane handlinger som er gjort med mindre vi ser at slike forbrytelser gjøres av våre venner fremdeles.

7 frelser. Fra islamsk hold finnes det også en del andre innvendinger som blir rettet mot kristen tro: - De kristne er ikke virkelige monoteister, fordi de tror på flere guder. De tror på Gud Fader, Jesus og Den Hellige Ånd. De tror på Jomfru Maria og helgenene. - De kristne er mer opptatt av hva man tenker og tror, enn av hva vi faktisk gjør. I Islam er det som er viktig å be og å være et godt menneske. Derfor har man moralske regler og bud som hjelper familie og samfunnsorden og man har ritualer som bygger samholdet blant muslimer. Derfor er man friere som muslim enn som kristen, fordi man får tenke hva man vil det er hva man gjør som er viktig. - De kristne er liberale og naive. Blant de kristne aksepterer man at umoral særlig blasfemi og nakenhet. Man holder ikke landene sine rene, men man lar familier forfalle, og man lar Gud og Jesus (og Mohammed) bli omtalt på negative måter uten å aksjonere. Dette fører til at sønner og døtre til de kristne blir påvirket av umoral. De setter seg opp mot foreldrene og de misbruker alkohol og narkotika. - De kristne, eller de som bor i kristne land har ofte psykiske problemer fordi alt er så fritt. Muslimer og ateister er to helt forskjellige kritikere av kristen tro. Ateistene tror ikke på Gud imens muslimene tror ikke på at Gud gav sin sønn for å frelse verden. Hvis man som muslim vil bli kristen, da har man sveket Islam i den hellige krigen mot synd og umoral som føres i verden. Det kreves ofte av familien til dem som forlater Islam at han skal utstøtes fra alt samvær, og i enkelte grupper at man skal henrette en sviker. Da jeg var i Jerusalem i sommer (9. juni 2008) hørte jeg et foredrag av en palestiner som hadde blitt kristen Tass Saada. Han fortalte om hvordan broren hadde tenkt å drepe ham (Men denne broren ombestemte seg heldigvis). 17 Tass Saada sa at han i 42 år hadde trodd på en løgn, og det er Islam, og alle de fem punktene jeg har nevnt er grunnleggende feilaktige. a) Kristne tror på en gud, men vi vet også at Gud kommer til hvert enkelt menneske på forskjellige måter. Vi vet også at det ikke finnes noen motsetning mellom Gud, Jesus og Den Hellige Ånd slik som i gresk mytologi hvor gudene slåss mot hverandre. b) Oppriktighet er grunnlaget for all gudsdyrkelse, derfor er det man tror og tenker like viktig, eller kanskje viktigere enn at man følger regler og ritualer. Det kan hende at lojalitet mot regler og ritualer kan være nyttige på sin måte, men det er bare når dette grunnes på tro at det er autentisk. Vi vet at 17 Once an Arafat Man: The True Story of How a PLO Sniper Found a New Life by Tass Saada and Dean Merrill; som bor i vestlige land i dag avviser vanligvis at det er dødsstraff for å forlate Islam, men dette er en ny oppfatning, som ikke deles av majoriteten, og som heller ikke har vært vanlig før nokså nylig: Note then that for some 1400 years the defined sentence for apostasy was execution. Few Muslim scholars have ever challenged this definition; the overwhelming majority of Islamic scholars supported it. Later in this article as you read the objections of various modern Muslims arguing against the death sentence bear in mind that it is they who are deviating from the judgment established by the depth and breadth of Islamic jurisprudence. En historisk lesning av Koranen Sure 9:11-12 vil også måtte tolkes som at: Dem som forlater Islam har brutt en pakt, og hvis de ikke angrer, skal de drepes. Dem som hevder det motsatte er altså ikke bare mot opinionen og tradisjonen, men går altså faktisk også på tvers av Koranen.

8 ritualer i seg selv ikke har noen nytte. Det har Jesus og Paulus lært oss. De har kun verdi hvis de hjelper oss. c) Det er kanskje sant at kristne ofte er liberale og naive. Det første regnes av oss ofte som et gode så sant man passer på at vi i våre land ikke lar de mektige begå urett mot de fattige og svake. Grunnen til de kristnes naivitet er kanskje mest at vi er vant til å leve i en trygg del av verden. Men kanskje er det det liberale og rettferdige i de kristne menigheter som gjør kristne naive. Det er vel sant at liberalitet kan føre til likegyldighet og individualisme kan føre til rusmisbruk og psykiske problemer. Men et strengt regelvelde fører kanskje til andre og større ulykker. I slike regelvelder leter man etter smutthull og hemmelige steder hvor man kan utøve umoral, som kanskje er verre enn den man finner i samfunn som er preget av kristen tro. Moralpsykologen Lawrence Kohlberg gjorde en undersøkelse hvor han sammenlignet evnen til å se sammenhenger mellom handling og moral i Tyrkia og i USA i 1970-årene, og resultatet var nedslående for tyrkernes vedkommende. Man setter reglene i steden for fornuften. 18 d) Det er ikke sant at kristendom og Islam er bokreligioner. Iallfall er Bibelen og Koranen ekstremt forskjellige bøker. Man har vanligvis et helt annet forhold blant kristne til Bibelen enn man har blant muslimer til Koranen. Blant kristne er man vanligvis enige i at bibeltekstene ikke er skrevet av Gud slik de står, men at de er vitnesbyrd. Martin Luther skrev at Bibelen er det halm og strå som Jesusbarnet ligger i. Han skrev også at Det gamle testamente er for jødene hva germanerloven er for tyskerne, men han elsket Det gamle testamentet like høyt som Det nye testamente for han kjente Israelittene som led og kjempet og bad til sin gud. Kristne grunner på Bibelen og finner stadig nye aspekter av den. Man kan si at Bibelen er en slags samtalepartner for den kristne. For de fleste muslimer er Koranen Guds direkte Ord, som man ikke diskuterer, men som man lærer utenat, og som man omtaler med ærbødighet. Noen sier at Koranen har den rolle i Islam som Jesus Kristus har i Kristendommen. Vi har ugjendrivelige beviser på at det finnes sitater fra Koranen f. eks. på klippemoskeen i Jerusalem som ikke stemmer med teksten slik den står i Koranen, så vi vet at Koranteksten ikke er riktig på samme måte som vi vet at mange av bibeltekstene bærer preg av å være mottatt og skrevet av mennesker, og derfor ikke er riktige. 19 (Det kan her også sies at noen kristne kreasjonister og fundamentalister også går direkte på tvers av fornuften). e) Man kan heller ikke si at de ulike religioner tror på den samme gud. Koranens gud tilgir ikke synd. Det står at han er nådig, men det betyr bare at han holder tilbake mange av sine straffer. Koranens gud krever at man skal utrydde dem som dyrker mange guder, og at man skal forskjellsbehandle mennesker alt etter hva slags religion man tilhører. Hvis man skal kunne si at Allah og Gud er den samme, så har minst den ene av tradisjonene en grunnleggende feil forståelse av Gud. En så grunnleggende feil forståelse at det ikke er meningsfullt å snakke om en forståelse. Bør vi forsvare den kristne tro? Det kan godt være at en diskusjon som ikke bygger på kunnskap og gjensidig respekt kan føre til munnhuggeri og unødige konfrontasjoner som skader relasjoner mellom naboer, venner og familiemedlemmer. Kanskje fører slike diskusjoner til at man føler seg misforstått og tråkket på. Det heter i noen sammenhenger at de som lærer seg karate, lærer seg hvordan de skal komme ut av en konflikt uten å slå. Kanskje er det også slik med den behersker apologetikk, at man ved å kjenne argumentene vet hvordan man skal kunne forholde seg til diskusjonen, og F. eks. : Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament : nebst den dem Schrifttexte einverleibten Randnoten klassifiziert : ein Hilfsbuch für Lexikon und Grammatik, Exegese und Lektüre / von Friedrich Delitzsch.

9 at man derfor vet når man skal tie. 20 For det er mange ganger i Bibelen man blir anbefalt å tie, og ofte at man blir frarådet å egge til strid. Titus 2:8 og la din tale være sunn og uangripelig, så enhver motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om oss. Den som ikke kjenner diskusjonen vil kanskje gå til angrep når det hadde vært bedre å tie. Et skrekkeksempel på de negative konsekvensene en slik diskusjon kan ha, er den diskusjonen som foregikk i Sverige i etterkrigstiden hvor filosofen Ingemar Hedenius gikk til angrep på Svenska Kyrkan, og hvor mange prester og biskoper gikk til motmæle. Hedenius fikk mye av den svenske befolkningen på sin side, og Svenska Kyrkan mistet vesentlig av sin innflytelse både i skolen og ellers i samfunnet. Hovedgrunnen til dette var at Hedenius som var ateist i stor grad hadde rett i mange av sine anklager. Hedenius kritiserte fremfor alt Svenska Kyrkan, og den burde heller ha lyttet til ham enn å ta til motmæle på den måten den gjorde. Iallfall burde svarene vært klokere enn det de var. Stefan Gustafson refererer til sin tids biskoper (1999 s. 39 Erkebiskop Hammer) som ikke tør å forsvare guds eksistens, men han kommer ikke på hvilket hjørne Svenska Kyrkan var og er trengt opp i pga av debatten som har vært ført for noen få tiår siden. Det finnes noen grunner også til å føre disse diskusjonene. - Slike diskusjoner ble ført av både Jesus og Paulus. Jesus gikk til angrep på fariseernes lære, og forkynte omvendelse. Allerede som tolvåring førte han samtaler med de lærde, og man undret seg over ham. Paulus går lidenskapelig inn i samtaler både med jøder, romere og med sine kristne menigheter. Han sanker både respekt og forargelse, men han er den historiske grunnleggeren av de fleste kjente kristne menigheter i det første århundret og en avgjørende skikkelse. Kirkefedrene førte også slike diskusjoner med stor dyktighet og lidenskap både mot greske filosofer, mot skeptikere og mot jøder. Det er slik mange av de mest geniale kristne skriftene er blitt til også delvis Det nye testamente. Å føre disse diskusjonene på en god måte er en nødvendig del av det å drive misjon, men også en måte å holde på og fornye læren. Hvis diskusjonen ikke føres, glemmes den, så heller ikke andre i menigheten vet hvordan den skal føres. - For vår egen del er det viktig å føre diskusjonen, for at vi skal kjenne argumentene slik at de kan utfordre og forandre vår tro. At vi ikke skal la oss lure av uriktig lære og påstander som høres bedre ut enn de er. Vi bør kjenne disse diskusjonene slik at vi også kjenner dimensjonene av Jesu Kristi lære om nåden, og for ikke å forfalle verken i likegyldighet eller i loviskhet, men for å være i Jesu Kristi nåde, og å forkynne denne nåden. For (Ef 3:17-19) at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, 18 for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, 19 og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Paulus går særlig til angrep på talekunster, som han selv mener å ikke benytte: 1 Kor 2:4; 2 Kor 11:6.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Bestem selv hva som er god og ondt.

Bestem selv hva som er god og ondt. Bestem selv hva som er god og ondt. Den fristelsen som ble presentert for menneskeheten helt fra tidenes morgen er: Du kan selv bestemme hva som er rett og galt, godt og ondt. 1Mos 3:1-5 1 Slangen var

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Bestem selv hva som er god og ondt.

Bestem selv hva som er god og ondt. Bestem selv hva som er god og ondt. Den fristelsen som ble presentert for menneskeheten helt fra tidenes morgen er: Du kan selv bestemme hva som er rett og galt, godt og ondt. 1Mos 3:1-5 1 Slangen var

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Johannes evangeliet. Innholdsfortegnelse

Johannes evangeliet. Innholdsfortegnelse Bakgrunnsinformasjon Innholdsfortegnelse Johannes evangeliet... 1 Bakgrunnsstoff om Filipperne... 3 Hebreerbrevet... 5 Bakgrunnsinformasjon om Peters brev.... 6 Her er eksempler på bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet Fjellhamar kirke 17. juli 2016 Lukas 6, 36-42 LUKAS 6,36-42 Teksten vår i dag fra Lukas 6, er fra Jesu største og mest kjente tale, bergpreken, eller

Detaljer

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra Hvor Bibelen kom fra Bibelfakta 1500 år å skrive 40 forfattere 20 forskjellige yrker 10 forskjellige land på 3 kontinenter 3 språk 2930 personer Likevel harmoni og sammenheng Hovedtema: Guds frelser

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Struktur. Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15)

Struktur. Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15) Titus Struktur Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15) Hvordan skal vi lese brevene? Les dem fra begynnelse til slutt,

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører.

Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører. 1 Såmannssøndagen 2017 Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører. Dette hellige evangeliet står

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid. «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra

Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid. «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid Vi sier: eller eller «God dag» «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra Gud sier at det gode liv er et liv fylt med godhet at man

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Etter 4. årstrinn Kristendom fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i 1 Nådegaver Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen Hva sier Bibelen Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i Det handler om hva du ER, ikke hva du GJØR Om bruken Hvordan finne din nådegave? Jesus

Detaljer

STORE SPØRSMÅ L 8 - FORSLÅG TIL Å RSPLÅN

STORE SPØRSMÅ L 8 - FORSLÅG TIL Å RSPLÅN STORE SPØRSMÅ L 8 - FORSLÅG TIL Å RSPLÅN Årsplanen følger lærebokas kapittelstruktur fordi kapitlene i noen grad bygger på hverandre. Den er veiledende og kan tilpasses skolens egen årssyklus. Det er overlatt

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer