KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP"

Transkript

1 KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN FOR GRUNNSKOLEN

2 FELLES MÅL FOR FAGET Opplæringen i faget har som mål å gi elevene grundig kjennskap til Bibelen og til kristendommen som kulturarv og levende kilde til tro, moral og livstolkning å gi elevene kjennskap til andre verdensreligioner og anskuelser som levende kilde til tro, moral og livstolkning å fremme forståelse og respekt for de kristne og humanistiske verdiene som skolen bygger på å fremme forståelse, respekt og evne til dialog mellom mennesker med ulike oppfatninger i tros- og livssynsspørsmål å stimulere elevene i deres personlige vekst og utvikling MÅL OG HOVEDMOMENTER Mål for småskoletrinnet, klasse Elevene skal få godt kjennskap til hovedinnhold og hovedpersoner i noen sentrale fortellinger i Bibelen. De skal også kjenne til noen viktige skikkelser fra kristendommens historie. Elevene skal bli kjent med billedframstillinger knyttet til det bibelske og det kirkehistoriske fortellingsstoffet. Elevene skal bli kjent med høytider, skikker, ritualer og symboler knyttet til Den norske kirke og andre kristne trossamfunn. Andre religioner og livssyn Elevene skal kjenne til hovedinnhold, hovedpersoner og noen estetiske utrykk i andre verdensreligioner og i livssynshumanismen. Elevene skal også bli kjent med sentrale høytider, ritualer/seremonier og symboler. Etikk og filosofi Elevene skal bli kjent med noen grunnleggende etiske prinsipper som skolen og samfunnet bygger på. De skal også øve opp bevisstheten om sitt eget og andres verd og om forskjellen mellom egne og andres ønsker og behov, og lære å samtale om slike spørsmål. 2

3 Hovedmomenter for klasse Fortellinger fra Bibelen - fortellinger fra Det gamle testamente, deriblant om skapelsen, syndefallet, Kain og Abel, Noahs ark, Babels tårn, Abraham, Sara og Isak, Josef, Moses og de ti bud og lære seg budene, David, og Daniel i løvehulen - fortellinger om Jesus fra Det nye testamente, deriblant om Jesu fødsel, Jesus som barn i templet, Jesus som velsigner barna, Jesus som metter fem tusen, Jesus som helbreder syke og Jesu død og oppstandelse - Jesu lignelser, deriblant den barmhjertige samaritan og den bortkomne sønnen Elevene skal også bli kjent med - bilder fra kunsthistorien med motiv fra Jesu fødsel, lidelseshistorien og andre bibelske fortellinger s historie - fortellinger om Jomfru Maria, Hellig-Olav og pilegrimsveien til Nidaros, Sankta Sunniva på Selja - fortellinger om andre helgener, som f.eks. Sankt Nikolaus, Sankta Lucia, Frans av Assisi, Benedikt av Nursia - kirkehistorisk viktige steder og tradisjoner i lokalmiljøet eller i distriktet Kristne høytider, religiøse symboler og lokalt kristenliv - norske juletradisjoner, påsken, Kristi himmelfartsdag og pinsen; kirkeårets inndeling og liturgiske farger - dåpen - ritualer som bønn og gudstjeneste; kristne sangtradisjoner - lokale konkretiseringer; ved besøk i en kirke i lokalmiljøet bør elevene også være til stede ved en gudstjeneste Andre religioner og livssyn Islam - fortellinger om de tidligere profetene og om profeten Muhammads liv, deriblant fortellingen om åpenbaringen av Koranen - høytider, bønneritualet og moskeen 3

4 Jødedommen - fortellingen om Moses og åpenbaringen av Toraen; en høytid, som pesah eller hanukka; synagogen Hinduismen - en fortelling om Krishna eller Shiva; en høytid, f.eks. divali; hindutemplet Buddhismen - fortellinger om Buddhas liv, barndom, oppvåkning og undervisning; en høytid, som vesak; tempel og kloster Livssynshumanismen - tekster og fortellinger som uttrykker et humanetisk livssyn - seremonier og sanger knyttet til livssynshumanismen Lokale konkretiseringer; i møte med ulike tros- og livssynssamfunn i lokalmiljøet bør elevene også være til stede ved en religiøs samling eller en seremoni Etikk og filosofi I opplæringen skal elevene - øve seg i å se at mennesker har lik verdi selv om de er ulike - vinne erfaring med å bruke begreper om rett og galt og om tilgivelse - øve seg i å respektere forskjellen mellom mitt og ditt og i å dele med andre - øve seg i å inkludere hverandre, motvirke mobbing og vise varhet og våkenhet overfor egne og andres behov, og utvikle evnen til å gi ros og til å oppmuntre andre - samtale om barn og sorg - bli kjent med fortellinger om filosofen Sokrates Mål for mellomtrinnet, klasse Elevene skal utvide sitt kjennskap til Bibelen, ha oversikt over noen hovedtrekk ved kristendommens historie til og med reformasjonen, og kunne gjøre rede for noen hovedtrekk ved kristen tro og etikk. Andre religioner og livssyn Elevene skal kunne gjøre rede for noen hovedtrekk ved islam, jødedommen, hinduismen, buddhismen og livssynshumanismen. 4

5 Etikk og filosofi Med basis i samfunnets og skolens verdigrunnlag skal elevene øve opp sin etiske bevissthet. De skal også kunne begrunne og stå inne for egne holdninger og valg, og samtidig vise åpenhet og evne til dialog. Hovedmomenter for klasse 5. klasse Bibelen og kristendommens historie: - patriarkhistoriene fra 1. Mosebok - evangelienes framstilling av Jesu liv, deriblant fortellinger om hans undergjerninger - den eldste kristendommens historie, deriblant kristenforfølgelser, kristen kunst i katakombene, keiser Konstantin og kristendommen kristen livstolkning i dag: - Fadervår og sentrale ord og forestillinger i denne bønnen - ulike typer musikk og sang som gir uttrykk for kristen tro og lovprisning Islam - fortellingene om Ibrahim og Ismail med vekt på Mekka og pilegrimsferden (hadj) - historien om profeten Muhammads liv, deriblant om hans første tilhengere og flukten til Medina - islams fem søyler - islams utbredelse i verden og i Norge Elevene skal dessuten bli kjent med - eksempler på islamsk arkitektur, kalligrafi, ornamentikk og musikk - eksempler på tekster fra Koranen, deriblant sure 1 og sure klasse Bibelen: - fortellingene om utferden fra Egypt, paktsslutningen på Sinai og Israels første konger 5

6 - Jesu lignelser - Bergprekenen og dens etiske idealer kristendommens historie: - overgangen fra norrøn religion til kristendom i Norge - middelalderens kristendom, deriblant klostervesenet og pavedømmet - helgentradisjoner i fortellinger og bilder, f.eks. Katarina av Alexandria, Sankt Georg, Birgitta av Vadstena - romanske og gotiske kirkebygg: arkitektur og symbolikk kristen livstolkning: - de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud som uttrykk for kristen etikk Jødedommen - jødedommens sentrale høytider og ritualer: sabbaten, årlige høytider og overgangsriter; templets og synagogens betydning for jødedommen - Tora, Talmud, jødisk religiøs lov - jødenes historie i Europa og jødedommens utbredelse i verden og i Norge - jødisk kunst, arkitektur og musikk Livssynshumanismen - den norske fritenkerbevegelsen - humanetisk livssyn, herunder menneskets fornuft, valg og ansvar - Human-Etisk Forbund i Norge, humanetiske seremonier 7. klasse - en av profetene fra Det gamle testamente - historien om apostelen Paulus - reformasjonen, inkludert Martin Luther og innføringen av lutherdommen i Norge - møtet mellom kristendommen og indianerne i Mellom- og Sør-Amerika på tallet - forfølgelsen av jøder, og kjettere og hekser fram til ca hovedpunktene i kristen tro slik de er sammenfattet i Den apostoliske trosbekjennelsen og i Luthers lille katekisme 6

7 - nattverden - ulike Kristus-framstillinger fra kunsthistorien Elevene skal også bli kjent med - noen salmer og sanger fra den lutherske tradisjon - frikirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet eller i distriktet Hinduismen - viktige begreper i hinduismen, som dharma, yoga, ahimsa, karma og gjenfødsel, Brahman og avatara - hinduismens ritualer og tilbedelsestradisjoner i templet, i hjemmet og på hellige steder, med eksempler fra de store høytidene og fra personer som illustrerer hinduistisk fromhet - eksempler på hinduistisk kunst, arkitektur og musikk - hinduismens utbredelse i verden og i Norge Buddhismen - viktige begreper i buddhismen: gjenfødsel, karma, oppvåkning og buddha - hovedtemaer i buddhistisk religionsutøvelse, som tilflukt i de tre verdier, de fem leveregler, de ti gode handlemåter, meditasjon, buddhismen i hjemmet og i klosteret; framtredende personer i buddhismen - eksempler på buddhistisk kunst, arkitektur, musikk - buddhismens utbredelse i verden og i Norge klasse Etikk og filosofi I opplæringen skal elevene utvikle moralske holdninger og etisk innsikt ved å arbeide med emner som - forholdet mellom ulike kulturer; samene som urbefolkning - etniske minoriteter i Norge; rasisme - fattige og rike - krig og fred - natur og miljø - endringer i familien og skilsmisse - forholdet mellom generasjonene - misunnelse, baksnakking, tilgivelse, mot, ærlighet, sannhet, troskap 7

8 - mobbing og konfliktløsning Elevene skal dessuten - øve seg i å føre samtale om etiske problemstillinger som spesielt opptar dem, i og utenfor skolehverdagen 8

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV BAHÁ'Í

EN KORT PRESENTASJON AV BAHÁ'Í Geir Winje 1997 (2004) EN KORT PRESENTASJON AV BAHÁ'Í TROEN PÅ ENHET Bahá'í-troen bygger særlig på Bahá'u'lláhs skrifter. Det viktigste lærepunktet, eller den grunnleggende trosforestillingen, dreier seg

Detaljer

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake.

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake. Jødedommen for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen?

Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen? Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkynnelsen? Af John Steinar Jacobsen Artikkel i NLAs årsskrift 1995, s.79-91, ISBN 82-7468-031-6 Etisk veiledning i en anti-autoritær kultur Bibelen og den

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte Ragnar Andersen De to skal være ett Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte For Bibel og Bekjennelse (FBB) Copyright 2014 Ragnar Andersen og For Bibel og Bekjennelse (FBB) Utgitt av For Bibel og Bekjennelse

Detaljer

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter Bakgrunnen for denne elevteksten er at klassen fikk besøk av forfatteren Peter Normann Waage, som holdt et engasjerende foredrag basert på sin egen bok Jeg. Individets kulturhistorie (Schibsted 2008).

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

RETTEN TIL Å PRAKTISERE TRO- OG LIVSSYN

RETTEN TIL Å PRAKTISERE TRO- OG LIVSSYN RETTEN TIL Å PRAKTISERE TRO- OG LIVSSYN Hvordan kartlegge tjenestemottakers ønsker og behov? En veileder til kvalitetssikring av kartleggingssamtalen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker Tittel: «Retten

Detaljer

SYNET PÅ BEGRENSNING AV LIVSFORLENGENDE MEDISINSK BEHANDLING I ULIKE RELIGIONER

SYNET PÅ BEGRENSNING AV LIVSFORLENGENDE MEDISINSK BEHANDLING I ULIKE RELIGIONER 1 SYNET PÅ BEGRENSNING AV LIVSFORLENGENDE MEDISINSK BEHANDLING I ULIKE RELIGIONER av Medisinstudent Tran Thi My Linh Kull h-07 Prosjektoppgave ved profesjonsstudiet i medisin Veileder: Helge Skirbekk UNIVERSITETET

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Livets Kilde hefteserie Nr. 49 11. årgang Desember 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer av dette eller noen av våre andre hefter, er det bare å skrive til vår adresse

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok

Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok Uttalelsen ble avgitt 15. september 2009 i samsvar med høringsspørsmålene. Sentralstyret har drøftet og avgitt uttalelsen etter at

Detaljer

Velkommen til. forandring fellesskap framtid. Fjelltun 2O12-13. :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon. fjelltun.

Velkommen til. forandring fellesskap framtid. Fjelltun 2O12-13. :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon. fjelltun. Velkommen til Fjelltun 2O12-13 forandring fellesskap framtid :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon fjelltun.no Velkommen til Fjelltun Bibelskole! Velkommen til et levende møte

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr.

Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr. Bibelen Guds Ord - 1 Filadelfia, Askim 07.09.2014 Bibelen Guds Ord Av pastor Ole Sletten 1. Bibelen en troverdig bok Du og jeg som tror, vi har satt vår lit til at denne boka, Bibelen, er en troverdig

Detaljer