Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal"

Transkript

1 B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet 1700 nye baptistmenigheter i Ukraina. Og da snakker vi bare om de menighetene som er tilknytet Den ukrainske baptistunionen. I tillegg kommer alle de uregistrerte baptistmenighetene. Ukraina opplever flere steder store vekkelser, og mange kommer til tro. Vekkelsen i Ukraina er en av de største som Europa har opplevd siden reformasjonen. Victor Kulbich (mannen som preker på bildet), som er generalsekretær for landets baptistunion som har 2700 menigheter knyttet til sitt nettverk, er selv pastor. Menigheten han har ansvaret for heter Betania Baptistkirke. Menighetslokalet finnes i Busha, en drabantby til landets hovedstad, Kiev. Denne menigheten alene har plantet åtte nye menigheter! Ukrainske baptister har satt seg som mål at de skal doble medlemstallet i løpet av de neste 10 årene. Det skal skje gjennom evangelisering og disippeltrening. Bønneuka, Trondheim januar arrangeres den årlige bønneuka av Trondheims Kristne Råd. Det blir møter hver kveld i Vår Frues kirke, bønneskole, og mange ulike arrangementer. Mer informasjon legges ut i kirken. Bønneuka, Oppdal januar arrangeres bønneuka i Oppdal. Vi starter på onsdagen på OMM, torsdag i Baptistkirken og fredag på OKS (disse møtene er kl ). Søndag er det Gudstjeneste i Baptistkirken kl Endetidskonferanse i Oppdal mars blir det fellesmøter mellom Normisjon og Baptistkirken Oppdal med tema Endetiden. Talere er Bjørn Olav Hansen og Ulf Magne Løvdahl. Det blir møter både i Baptistkirken i på OMM. Det blir også mulig å få kjøpt bøker som har endetiden og vår evige skjebne som tema. Alle dere som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus Gal 3:27 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med Ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Rom 6:3-4

2 SIDE 6 - Baptist Magasinet Baptist Magasinet - SIDE 7 MUSLIMENE OG JESUNAVNET Av: Eivind Flå «Og det er ikke frelse i noe annet navn; for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst». Ap.Gj. 4,12: Dette viktige, og mye siterte, vers fra vår Bibel fikk en enda større betydning for meg da jeg for noen år siden svarte ja til tjeneste i Den Norske Muhammedanermisjon (NMM). NMM er en misjonsorganisasjon som primært er rettet mot å nå muslimene med evangeliet.. Vi har arbeid i fire land: Senegal, India, Israel og Indonesia. Nøden og kallet som samler oss er dette at muslimene må lære å kjenne Jesus i overensstemmelse med slik han omtales i Ap.Gj. 4,12. MUSLIMENES SYN PÅ JESUS Jesus er omtalt i fjorten av Koranens surer (kapitler), og drøyt 90 vers i Koranen handler om, eller refererer til, ham. Men hvilken Jesus er det som omtales? Det er i alle fall ikke Bibelens Jesus. Muslimene har ut fra det de har lest i Koranen en del forvrengt kunnskap om Jesus, men de kjenner ham ikke som Frelseren, Forsoneren og Stedfortrederen. Koranen sier at Jesus var en stor profet, som gjorde mange undergjerninger. Ja, den tillegger undergjerninger som selv ikke står i Bibelen. Men Jesus var ikke Guds sønn, og han ble ikke korsfestet. Muslimene tror at han ble født av jomfru Maria, og at han levde uten synd her i verden, men Jesus var for hellig og ren til å bli korsfestet. Det så bare ut som at han døde, men egentlig fòr Jesus til Himmelen, mens en annen døde i hans sted. Slik tar muslimene kjernen ut av kristendommen. For hvis Jesus ikke døde, er det ingen tilgivelse for synd, og vår tro var intet. Muslimene benekter i tråd med disse synspunkter også Jesus legemlige oppstandelse, og Jesu tjeneste for oss i det himmelske i dag. Islam er derfor i følge Bibelen en antikristelig religion. Muslimene fornekter Jesunavnets egentlige betydning. Jesus betyr: «Herren er frelse». Matt. 1,21 sier: «du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder». JESUS DEN ENESTE VEI TIL FRELSE Det er ikke slik at likesom alle veier under det romerske rike førte til Rom, så fører alle religionenes veier til Gud. Og det står slett ikke i Bibelen Eivind Flå at «Enhver blir salig i sin tro». Dette er almenreligiøsitetens trosbekjennelse. Bibelen sier at det er kun gitt et navn til frelse, og kun en vei til himmelen, nemlig Han som er Veien, Sannheten og Livet. (Joh. 14,6) Det er ingen frelse i Muhammed, Krishna eller i Buddha osv. Det er frelse Jesus alene! Om man proklamerer dette i dag må man ikke regne med å bli populær; man må regne med å bli beskyldt for å være intolerant, gammeldags, fundamentalist og sneversynt. Det får så heller være. Bibelen sier at det forholder seg slik. Og jeg tror mere på hva Bibelen forteller enn det hva det såkalte moderne menneske måtte mene. Det er og blir en himmelvid forskjell mellom religionene og den bibelske åpenbaring. Religionene har sin basis i mennesketanken og i menneskehjerte. Den bibelske åpenbaring dreier seg om «hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham». Aksel Valen-Senstad skriver i sin utmerkede bok, «Farvel til religionen», så treffende: «Tidligere trodde jeg at kristendommen var en av de mange religionene. Men så møtte jeg Jesus. Da forsto jeg at kristendommen ikke var noen religion, men Gud i vår verden. Alt annet var religion, menneskets tanker om Gud. Og det var menneskets syndige natur som var bunnen i alt dette. Men kristendom, det var Guds åpenbaring av seg selv i vår verden, hans tanker om oss, og hans gjerning for oss». Det store alvoret ligger i at muslimene går redningsløst fortapt uten Jesus, på lik linje med enhver nordmann, som forkaster eller fornekter Jesus. Dette er sant om man er aldri så religiøs. Rom. 8,1 sier: «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus». Men på den andre side er det bare fordømmelse for den som er utenfor Kristus Jesus. Joh. 3,36 gjør det helt klart: «Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham». EN STOR NØD Jeg kjenner en stor smerte overfor det faktum at det er én milliard muslimer i vår verden, 18 % av jordens samlede befolkning, mens bare 2 % av alle kristne misjonærer virker blant dem. Dette er en skjevhet, som vi som kristenfolk i større grad burde ta inn over oss. Mye tyder på at den negative trenden er i ferd med å snu seg. Det er gledelig! Oppdraget står fast: «hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner?» (Rom. 10,14) Mon tro om Herren har fått høste så lite i de muslimske områder av vår verden fordi det er blitt så lite sådd? Vær derfor også du med å be om at Høstens Herre må drive ut sine arbeidere til de muslimske folk! En sikker tilhørighet Av: Gunnar Husby ANDAKT. Det er noe befriende med Paulus. Han er så sikker i sin sak. Han sier: Jeg vet på hvem jeg tror, 2. Tim 1:12. Til de kristne i Rom erklærer han: Enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til, Rom 14:7. Ja, livet har vi en viss kontroll med, skjønt vi kan bli utsatt for livstruende sykdommer og ulykker som vi ikke har kontroll med. Døden kan vi ikke kontrollere. Både Bibelen og livets erfaringer minner oss om at vi er underlagt forgjengelighet. Men grunnet sin tro på Jesus Kristus frykter apostelen verken livets mange omskiftelser eller døden. Han har et sikkert ankefeste for dem begge. I dem begge tilhører han nemlig Herren. Da er han trygg og glad. Ved troen på Jesus Kristus som vår frelser kan den enkelte av oss si det samme som apostelen; Enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Da har vi en sikker tilhørighet for livet og i døden.

3 SIDE 2 - Baptist Magasinet Trondheim Baptistmenighet Besøksadresse: Prinsens gate 2D Postadresse: Postboks 185 Tiller 7476 Trondheim Forstander: Ulf Magne Løvdahl Tlf / Viseforstander: Harald S. Mæhlum Tlf / Eldste: Dan S. Mæhlum Tlf / Rune Linder Tlf Konto for skattefrie gaver: Internett: Baptistkirken Oppdal Besøksadresse: Høgmoveien 15 Postadresse: v/odd Erling Uv, Uv 7340 Oppdal Forstander: Ulf Magne Løvdahl Tlf / Viseforstander: Odd Erling Uv Tlf Menighetsråd: Gunn Marit Størvold Tlf , Marit Dørum Tlf , Gerd Hagen (vara) Tlf Konto for skattefrie gaver: Internett: Felles menighetsblad for Oppdal & Trondheim Selv om dette er den andre utgaven av Baptist- Magasinet for dem som bor i Oppdal, er det første utgave av bladet som et felles menighetsblad for baptistkirkene i Oppdal og Trondheim. Mange av artiklene i bladet er ikke knyttet spesielt til en av menighetene. Når det gjelder programmet, så kan vi være med å be for hverandre. Jeg håper dette kan være en del av et positivt og godt samarbeid mellom de to menighetene, menigheter som allerede samarbeider om forstander. Hvor er køen av mennesker som vil se Jesus? For noen dager siden kom jeg over en flott historie. En fire år gammel gutt var med familien til et kjøpesenter i forkant av jula. Der var det selvfølgelig mye julepynt, julestemning og ikke minst nisser. Kjøpesenteret hadde også leid inn en nisse som tok imot ønskelister fra barna og hadde en liten gave på lur. Gutten på fire hadde vokst opp i et kristent hjem og hadde lært at jul er noe vi feirer til minne om at Jesus Kristus kom til denne verden for å gi sitt liv for oss. Han så på køen av mennesker som handlet, køen av barn som ville snakke med nissen, og spurte: Hvor er køen av mennesker som vil se Jesus? Noen ganger er det barna som korrigerer oss og setter fokus på det viktige. En dag skal vi alle stå i kø foran Jesus, ved Hans trone. Da er ikke spørsmålet hva vi ønsket av materielle gaver, men hva som var fokus i livet vårt her på jorden. Fikk Jesus virkelig være din Herren og Frelser, eller var Han bare en hyggelig historie og en del av vår kultur? UML 4. Herren la mennesker til den lokale menigheten. "Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten." (Apgj 2,47) Hvilken menighet er det her snakk om? Menigheten i Jerusalem, en lokal forsamling. Det ser vi av konteksten dette står i. Dette ser vi veldig tydelig i de versene forut for vers 47: "De som nå nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til de andre." Uttrykket "de andre" sikter til de 120 som var samlet i bønn før pinsedagen. Så leser vi videre: "De (altså de 3120) holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene... Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De (altså de 3120) solgte av eiendelene og det de hadde, og delte dem ut til alle, etter om enhver hadde behov. De (altså de 3120) holdt seg daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i hjemmene..." (v og v.44-46) At mennesker ble lagt til denne lokale forsamlingen, var altså Herrens eget verk. 5. Det skilles mellom menigheten og de som er utenfor den. Dette ser vi blant annet av Apgj 5,11: "Da kom det stor frykt over hele menigheten og over alle som hørte dette." Menigheten er en egen størrelse, dernest tales det om alle de andre som hørte om det som skjedde med Ananias og Saffira. Vi ser her at det var kjent hvem som tilhørte menigheten, og hvem som ikke gjorde det. Glem heller ikke at det er Den Hellige Ånd som har inspirert Guds ord, så det er altså Ånden som viser oss at det er en forskjell. 6. Enkelte våget ikke å slutte seg til menigheten Umiddelbart etter at Ananias og Saffira er døde, leser vi: "Likevel var det ingen av de Baptist Magasinet - SIDE 11 andre som våget å slutte seg til dem, men folket satte dem høyt." (Apg 5,13) Dette viser med all tydelighet hvem som tilhørte menigheten, og hvem som ikke gjorde det. Noen tilhørte menigheten, andre våget ikke å gjøre det. Å tilhøre betyr i denne sammenhengen at de er medlemmer. 7. Medlemmene valgte de som skulle tjene i menigheten. Apostlene ber medlemmene av den lokale forsamlingen i Jerusalem om å velge de som skulle tjene som menighetens diakoner. Det hadde jo ikke vært behov for noe slikt hvis det er riktig - slik enkelte hevder - at menigheten bare er universell, og ikke lokal. I Apgj 6,3 leser vi: "Da kalte de tolv sammen hele disippelskaren og sa: Det er ikke tilrådelig at vi skal forlate Guds ord og tjene ved bordene. Derfor, brødre, skal dere ta ut sju menn blant dere, menn som har godt vitnesbyrd, som er fulle av Den Hellige Ånd og visdom og som vi kan utpeke til denne oppgaven." Apostlene talte også til en konkret gruppe mennesker som Lukas omtaler som "brødre". Menigheten beskrives som disippelskaren. Hvem er dette? De som var medlemmer av den lokale forsamlingen i Jerusalem. De som skulle velges som menighetens diakoner skulle også velges blant disse "brødrene". Uansett hvordan du snur og vender på dette, må det her være snakk om medlemskap. Andre og siste del av denne artikkelen, kommer i neste nummer av BaptistMagasinet Du er alltid Velkommen til BAPTISTKIRKEN

4 SIDE 10 - Baptist Magasinet Hvorfor være medlem i menigheten? Av: Bjørn Olav Hansen Jeg møter av og til mennesker som påstår at de godt kan klare seg som kristne uten å være medlem av en lokal kristen forsamling. Det er ikke det innskrevne medlemskapet som betyr noe, sier de. Det holder at man er åndelig forbundet med hverandre, og at man har navnet sitt skrevet i Livets bok. Andre snakker om at menigheten er usynlig, den er kun himmelsk. Eller at man bare trenger å være medlem av en universell menighet. Stemmer dette med Det nye testamente? Jeg har funnet 15 gode grunner for at en kristen burde tilhøre en bibeltroende menighet. Faktisk har jeg ikke funnet et eneste eksempel i Det nye testamente som viser at det er mulig å være en kristen, uten å være medlem av en kristen menighet. Det er faktisk selvmotsigende. 1. Den første menighet hadde medlemskap. "I de dagene sto Peter fram midt iblant disiplene, til sammen var de omkring hundre og tjue på et sted." (Apgj 1,15) Menigheten i Jerusalem hadde altså en navneliste med 120 navn som utgjorde menigheten i denne byen. Nå er det de som henger seg opp i ordet "omtrent", men dette er kun en talemåte. Det handler ikke om unøyaktighet. Vi finner eksempler på det samme en rekke steder i Det nye testamente. I Joh 1,40 leser vi: "Det var omkring den tiende time..." Et lignende eksempel er Joh 6,19: "Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier..." Vi ser også av sammenhengen i Apgj 1, at det er snakk om navn på konkrete personer. I vers nevnes navnene på apostlene og Maria, Jesu mor og så nevner Lukas de 120. Man visste selvsagt hvem disse 120 var. 2. Alle var samlet på ett sted. Legg merke til hva som sto i vers 15. De 120 var samlet "på et sted". Det er nok et bevis på at dette var en konkret gruppe mennesker, ikke noe "åndelig" eller "svevende", men virkelige mennesker som var samlet på et bestemt sted. Vi ser det samme i Apgj 2 i forbindelse med pinsefestens dag: "Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn." (Apgj 2,1). Her ser vi med all tydelighet at det var snakk om en bestemt gruppe mennesker som var samlet på et bestemt sted. 3. Tillagt menigheten DEL 1 På pinsedagen legges så en helt bestemt mengde mennesker til denne lokale forsamlingen, nærmere bestemt 3000 mennesker. Ikke 2500, eller 2800, men Alle mennesker med navn. De legges til menigheten ved at de lar seg døpe: "De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre." (Apgj 2,41) Hvor mange medlemmer hadde nå den lokale forsamlingen i Jerusalem? 3120 medlemmer. Det snakkes altså om konkrete mennesker. Og de holder sammen. For i neste verset heter det nemlig: "Og de..." Hvem er disse "de"? De "Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene." (v.42) DÅPSMØTER Baptist Magasinet - SIDE 3 Det er alltid fest i Guds menighet når noen har bestemt seg for å følge Jesus Kristus i dåpen og gi sitt liv helt til Ham. I år har vi hatt dåpsmøter både i Trondheim og i Oppdal. Bilde: 1. Dåpsmøte i Oppdal. 2. Dåpsmøte i Trondheim. Tre personer er blitt døpt i Oppdal og Trondheim i år. I tillegg har Baptistkirken i Trondheim lånt ut kirken til Metodistene som også hadde dåp på baptistisk vis dette året. JULENs møter og fester TRONDHEIM 1. Juledag (25.12.) Lørdag 8. januar Eldrefest for inviterte Lørdag 15. januar Søndagsskolens juletrefest kl 15 OPPDAL Julaften (24.12.) Familiegudstjeneste kl Tirsdag 28. desember Juletrefest kl Søndag 2. Januar Nyttårslunsj kl Vi ønsker alle menighetens medlemmer og kontakter en velsignet julehøytid 1 Bildet er fjernet siden det ikke er ønskelig å legge bildet ut på Internett. Bli med til Israel Vårt pastorpar planlegger nå en tur til Israel til høsten. Tidspunktet blir trolig fra 28. oktober til 6. november. Vi vil da besøke kjente bibelske steder som; Betlehem, Nasaret, Galilea, Samaria, Jerusalem, Jeriko med mer. Du får mulighet til å bade både i varme kilder og i Dødehavet. En båttur på Genesaretsjøen blir det også. Reiseledere blir altså Ruth Hedvig og Ulf Magne Løvdahl. Vi får en svensk/norsk guide og vi vil treffe baptistpastor Saleem Salash fra Nasaret, som besøkte både Trondheim og Oppdal i februar Mer detaljert reiseprogram og priser vil bli offentliggjort senere. Er du interessert, så sett allerede nå av datoen, og begynn å spare til turen. 2 2 Hvis du går å tenker på dåp, så ta kontakt med menighetens forstander for en uforpliktende samtale.

5 MØTEPROGRAM 1. kvartal 2011 SIDE 4 - Baptist Magasinet Herren Gud laget kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og Han kledde dem. 1. Mos 3:21. Kristus i Det Gamle Testamentet Bibelen handler om Kristus. Fra perm til perm vitner den om Guds Sønn og Hans store frelsesverk. I denne serien med artikler vil vi hente fram personer og hendelser fra Det Gamle Testamentet som vitner om Kristus for oss. DET FØRSTE OFFER FOR SYND Etter at Gud hadde skapt alle ting sier Han; Og Gud så på alt det Han hadde gjort, og se det var overmåte godt. Kapittel 1 og 2 i 1. Mosebok er beskrivelsen av en vakker verden, en verden i harmoni. Midt i dette går mennesket, Adam og Eva. Synden snur opp ned på mye. Vi ser ikke at det er noen skam over synden, men vi ser at Adam føler skam over sin nakenhet. Vi ser også hvordan han for første gang frykter Gud og forsøker å gjemme seg for Herren. De som hadde vært bestevenner og gått kveldsturer sammen i den fantastisk vakre Edens hage. Frykt og skam var kommet inn i paradis. Dommen over synden er at mennesket jages ut av paradiset, bort fra Guds nærhet, men før dette så skjer det første offer for synd. For å lage kjortler av skinn til Adam og hans hustru, tok Herren livet av dyr, og med deres skinn laget han klær som dekket over deres DEL 2 skam. De er navnløse disse dyrene, men vi aner her et bilde på det kommende Guds lam. Guds lam ble også slaktet for å dekke over menneskenes synder og deres skam. Når Hans blod dekker over våre synder, så er det ikke bare lagt et lokk på vår urett, vi er blitt renset fra alt ondt. Når dyrene ble ofret for å kle menneskene, så var det første gang i historien at noe levende ble drept. Det hadde aldri skjedd før. Og det var Gud Herren som gjorde det for menneskets skyld. Vi kan vel tenke oss reaksjonene blant Guds engler. De så noe som aldri hadde skjedd før, og som jeg tror de ikke forstod. Hva var dette? Hva var det Gud gjorde? Det vakre som Han hadde gjort - dreper Han dyrene når det var menneskene som hadde vært så inderlig dumme? Kristi blod og rettferdighet, det er mitt smykke og min æresdrakt. Da Jesus ble ofret ved å frivillig dø på korset, gikk nok en tilsvarende undring gjennom den åndelige verden. For Han var den første og eneste i den himmelske verden som noen gang har blitt drept. På grunn av Adam og Evas synd, ble dyrene drept. På grunn av alle Fortsetter OPPDAL Søndag 2. januar Nyttårslunsj kl Andakt: Ulf Magne Løvdahl. Søndag 9. januar Fredag 14. januar Søndag 16. januar Søndag 23. januar januar Felles bønneuke med OKS og Den Norske Kirke Onsdag 26. januar Fellesmøte på OMM Kl Torsdag 27. januar Fellesmøte i Baptistkirken Kl Fredag 28. januar Fellesmøte på OKS Kl Søndag 30. januar Felles Gudstjeneste i Baptistkirken kl Taler: Arne Aspeland Torsdag 3. februar Fellesskapskveld kl Søndag 6. februar Fredag 11. februar Søndag 13. februar Søndag 20. februar Fredag 25. februar Søndag 27. februar Taler: Torsdag 3. mars Fellesskapskveld kl Søndag 6. mars Mars Fellesmøter med Normisjon. Tema: Endetiden Fredag 11. mars Søndag 13. mars Søndag 20. mars Baptist Magasinet - SIDE 9 Torsdag 24. mars Årsmøte 2 kl Fredag 25. mars Søndag 27. mars Taler: DOMBÅS Lørdag 15. januar Møte kl i Furukroken. Taler: Ulf Magne Løvdahl Lørdag 12. februar Møte kl i Furukroken. Taler: Ulf Magne Løvdahl Lørdag 12. mars Møte kl i Furukroken. Taler: Ulf Magne Løvdahl Bibelgruppe på Dombås annenhver uke (partallsuker) kl FOSEN Onsdag 19. januar Møte kl i Råkvåg Onsdag 16. februar Møte kl i Råkvåg Onsdag 16. mars Møte kl i Råkvåg

6 MØTEPROGRAM 1. kvartal 2011 SIDE 8 - Baptist Magasinet Baptist Magasinet - SIDE 5 TRONDHEIM Søndag 2. januar Onsdag 5. januar Årsmøte 1 kl Lørdag 8. januar Søndag 9. januar Nattverd Lørdag 15. januar Juletrefest kl Søndag 16. januar Tirsdag 18. januar Lørdag 22. januar Søndag 23. januar Onsdag 26. januar Lørdag 29. januar Søndag 30. januar Tirsdag 1. februar Lørdag 5. februar Søndag 6. februar Nattverd Onsdag 9. februar Lørdag 12. februar Søndag 13. februar Tirsdag 15. februar Onsdag 16. februar Årsmøte 2 kl Lørdag 19. februar Søndag 20. februar Onsdag 23. februar Lørdag 26. februar Søndag 27. februar Tirsdag 1. mars Lørdag 5. mars Søndag 6. mars Nattverd Onsdag 9. mars Lørdag 12. mars Søndag 13. mars Taler: Dan S. Mæhlum Tirsdag 15. mars Lørdag 19. mars Søndag 20. mars Onsdag 23. mars Lørdag 26. mars Søndag 27. mars Tirsdag 29. mars BIBELGRUPPER: Hver tirsdag kl Norsk/persisk gruppe hos Joseph Smith Annenhver tirsdag kl Studentbibelgruppe hos Løvdahl. Hver torsdag kl Internasjonal bibelgruppe i kirken. En mandag i måneden kl Oasen (for kvinner). BIBELEN I DAGLIG TALE Selv om mange bibelske ord og uttrykk er på vei ut av norsk dagligtale, bruker vi fortsatt hundrevis av uttrykk fra Bibelen. Han datt så lang han var, til å ta og føle på, fra de rikes bord og svelge kameler er henta fra Bibelen. Her er 21 uttrykk som er hentet fra Bibelen: 1. Falt så lang han var (1. Samuel 28,20) 2. Til å ta og føle på (2. Mosebok 10,21) 3. Ramaskrik (Matteus 2,18) 4. Evas drakt (1. Moserbok 2,25) 5. Livet i hendene (Salme 119,109) 6. Ære den som æres bør (Romerne 13,7) 7. Den gylne regel (Matteus 7,12) 8. Legge orda i munnen på (2. Mosebok 4,15) 9. Herre i eget hus (Ester 1,22) 10. Falle i god jord (Matteus 13,8) KRISTUS I GT fortsetter menneskers synd gikk Jesus i døden. De synder vi alle har gjort, var årsaken til Jesu lidelse på korset. Din synd spikret Kristus til korset. Du og jeg er årsaken til Hans død. På samme måte som Adam og Eva fikk kle på seg skinn fra offerdyrene, kan vi ikle oss Kristus. Da Guds lam døde fikk også vi klær som tar bort vår skam. En kjent forkynner fra kirkehistorien sa det slik: Kristi blod og rettferdighet, det er mitt smykke og min æresdrakt. (UML) 11. Fred og ingen fare (1. Tessalonikerbrev 5,3) 12. Gammel og mett av dage (1. Mosebok 25,8) 13. Holde sin sti ren (Salme 119,9) 14. Ulv i fåreklær (Matteus 7,15) 15. Alfa og omega (Johannes åpenbaring 22,13) 16. En tid for alt (Forkynneren 3,1) 17. Svelge kameler (Matteus 23,24) 18. Døden i gryta (2. Kongebok 4,40) 19. Gjennom nåløyet (Lukas 18,25) 20. Fra de rikes bord (Lukas 16,21) 21. Lukket med syv segl (Johannes Åpenbaring 5,1) Første baptist-møte på KVIKNE Søndag 21. november hadde Baptistkirken Oppdal Gudstjeneste på Kvikne Fjellhotell. Dette var en kombinert menighetstur og et fremstøt for å nå bygdas befolkning. Kvikne er et sted med veldig få aktive kristne. Så vidt vi vet er det første gang det er baptister som har holdt Gudstjeneste her. Vi håper på sikt å få til en bibelgruppe med jevnlige samlinger. Vær med å be for Kvikne.

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer