Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal"

Transkript

1 B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet 1700 nye baptistmenigheter i Ukraina. Og da snakker vi bare om de menighetene som er tilknytet Den ukrainske baptistunionen. I tillegg kommer alle de uregistrerte baptistmenighetene. Ukraina opplever flere steder store vekkelser, og mange kommer til tro. Vekkelsen i Ukraina er en av de største som Europa har opplevd siden reformasjonen. Victor Kulbich (mannen som preker på bildet), som er generalsekretær for landets baptistunion som har 2700 menigheter knyttet til sitt nettverk, er selv pastor. Menigheten han har ansvaret for heter Betania Baptistkirke. Menighetslokalet finnes i Busha, en drabantby til landets hovedstad, Kiev. Denne menigheten alene har plantet åtte nye menigheter! Ukrainske baptister har satt seg som mål at de skal doble medlemstallet i løpet av de neste 10 årene. Det skal skje gjennom evangelisering og disippeltrening. Bønneuka, Trondheim januar arrangeres den årlige bønneuka av Trondheims Kristne Råd. Det blir møter hver kveld i Vår Frues kirke, bønneskole, og mange ulike arrangementer. Mer informasjon legges ut i kirken. Bønneuka, Oppdal januar arrangeres bønneuka i Oppdal. Vi starter på onsdagen på OMM, torsdag i Baptistkirken og fredag på OKS (disse møtene er kl ). Søndag er det Gudstjeneste i Baptistkirken kl Endetidskonferanse i Oppdal mars blir det fellesmøter mellom Normisjon og Baptistkirken Oppdal med tema Endetiden. Talere er Bjørn Olav Hansen og Ulf Magne Løvdahl. Det blir møter både i Baptistkirken i på OMM. Det blir også mulig å få kjøpt bøker som har endetiden og vår evige skjebne som tema. Alle dere som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus Gal 3:27 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med Ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Rom 6:3-4

2 SIDE 6 - Baptist Magasinet Baptist Magasinet - SIDE 7 MUSLIMENE OG JESUNAVNET Av: Eivind Flå «Og det er ikke frelse i noe annet navn; for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst». Ap.Gj. 4,12: Dette viktige, og mye siterte, vers fra vår Bibel fikk en enda større betydning for meg da jeg for noen år siden svarte ja til tjeneste i Den Norske Muhammedanermisjon (NMM). NMM er en misjonsorganisasjon som primært er rettet mot å nå muslimene med evangeliet.. Vi har arbeid i fire land: Senegal, India, Israel og Indonesia. Nøden og kallet som samler oss er dette at muslimene må lære å kjenne Jesus i overensstemmelse med slik han omtales i Ap.Gj. 4,12. MUSLIMENES SYN PÅ JESUS Jesus er omtalt i fjorten av Koranens surer (kapitler), og drøyt 90 vers i Koranen handler om, eller refererer til, ham. Men hvilken Jesus er det som omtales? Det er i alle fall ikke Bibelens Jesus. Muslimene har ut fra det de har lest i Koranen en del forvrengt kunnskap om Jesus, men de kjenner ham ikke som Frelseren, Forsoneren og Stedfortrederen. Koranen sier at Jesus var en stor profet, som gjorde mange undergjerninger. Ja, den tillegger undergjerninger som selv ikke står i Bibelen. Men Jesus var ikke Guds sønn, og han ble ikke korsfestet. Muslimene tror at han ble født av jomfru Maria, og at han levde uten synd her i verden, men Jesus var for hellig og ren til å bli korsfestet. Det så bare ut som at han døde, men egentlig fòr Jesus til Himmelen, mens en annen døde i hans sted. Slik tar muslimene kjernen ut av kristendommen. For hvis Jesus ikke døde, er det ingen tilgivelse for synd, og vår tro var intet. Muslimene benekter i tråd med disse synspunkter også Jesus legemlige oppstandelse, og Jesu tjeneste for oss i det himmelske i dag. Islam er derfor i følge Bibelen en antikristelig religion. Muslimene fornekter Jesunavnets egentlige betydning. Jesus betyr: «Herren er frelse». Matt. 1,21 sier: «du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder». JESUS DEN ENESTE VEI TIL FRELSE Det er ikke slik at likesom alle veier under det romerske rike førte til Rom, så fører alle religionenes veier til Gud. Og det står slett ikke i Bibelen Eivind Flå at «Enhver blir salig i sin tro». Dette er almenreligiøsitetens trosbekjennelse. Bibelen sier at det er kun gitt et navn til frelse, og kun en vei til himmelen, nemlig Han som er Veien, Sannheten og Livet. (Joh. 14,6) Det er ingen frelse i Muhammed, Krishna eller i Buddha osv. Det er frelse Jesus alene! Om man proklamerer dette i dag må man ikke regne med å bli populær; man må regne med å bli beskyldt for å være intolerant, gammeldags, fundamentalist og sneversynt. Det får så heller være. Bibelen sier at det forholder seg slik. Og jeg tror mere på hva Bibelen forteller enn det hva det såkalte moderne menneske måtte mene. Det er og blir en himmelvid forskjell mellom religionene og den bibelske åpenbaring. Religionene har sin basis i mennesketanken og i menneskehjerte. Den bibelske åpenbaring dreier seg om «hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham». Aksel Valen-Senstad skriver i sin utmerkede bok, «Farvel til religionen», så treffende: «Tidligere trodde jeg at kristendommen var en av de mange religionene. Men så møtte jeg Jesus. Da forsto jeg at kristendommen ikke var noen religion, men Gud i vår verden. Alt annet var religion, menneskets tanker om Gud. Og det var menneskets syndige natur som var bunnen i alt dette. Men kristendom, det var Guds åpenbaring av seg selv i vår verden, hans tanker om oss, og hans gjerning for oss». Det store alvoret ligger i at muslimene går redningsløst fortapt uten Jesus, på lik linje med enhver nordmann, som forkaster eller fornekter Jesus. Dette er sant om man er aldri så religiøs. Rom. 8,1 sier: «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus». Men på den andre side er det bare fordømmelse for den som er utenfor Kristus Jesus. Joh. 3,36 gjør det helt klart: «Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham». EN STOR NØD Jeg kjenner en stor smerte overfor det faktum at det er én milliard muslimer i vår verden, 18 % av jordens samlede befolkning, mens bare 2 % av alle kristne misjonærer virker blant dem. Dette er en skjevhet, som vi som kristenfolk i større grad burde ta inn over oss. Mye tyder på at den negative trenden er i ferd med å snu seg. Det er gledelig! Oppdraget står fast: «hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner?» (Rom. 10,14) Mon tro om Herren har fått høste så lite i de muslimske områder av vår verden fordi det er blitt så lite sådd? Vær derfor også du med å be om at Høstens Herre må drive ut sine arbeidere til de muslimske folk! En sikker tilhørighet Av: Gunnar Husby ANDAKT. Det er noe befriende med Paulus. Han er så sikker i sin sak. Han sier: Jeg vet på hvem jeg tror, 2. Tim 1:12. Til de kristne i Rom erklærer han: Enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til, Rom 14:7. Ja, livet har vi en viss kontroll med, skjønt vi kan bli utsatt for livstruende sykdommer og ulykker som vi ikke har kontroll med. Døden kan vi ikke kontrollere. Både Bibelen og livets erfaringer minner oss om at vi er underlagt forgjengelighet. Men grunnet sin tro på Jesus Kristus frykter apostelen verken livets mange omskiftelser eller døden. Han har et sikkert ankefeste for dem begge. I dem begge tilhører han nemlig Herren. Da er han trygg og glad. Ved troen på Jesus Kristus som vår frelser kan den enkelte av oss si det samme som apostelen; Enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Da har vi en sikker tilhørighet for livet og i døden.

3 SIDE 2 - Baptist Magasinet Trondheim Baptistmenighet Besøksadresse: Prinsens gate 2D Postadresse: Postboks 185 Tiller 7476 Trondheim Forstander: Ulf Magne Løvdahl Tlf / Viseforstander: Harald S. Mæhlum Tlf / Eldste: Dan S. Mæhlum Tlf / Rune Linder Tlf Konto for skattefrie gaver: Internett: Baptistkirken Oppdal Besøksadresse: Høgmoveien 15 Postadresse: v/odd Erling Uv, Uv 7340 Oppdal Forstander: Ulf Magne Løvdahl Tlf / Viseforstander: Odd Erling Uv Tlf Menighetsråd: Gunn Marit Størvold Tlf , Marit Dørum Tlf , Gerd Hagen (vara) Tlf Konto for skattefrie gaver: Internett: Felles menighetsblad for Oppdal & Trondheim Selv om dette er den andre utgaven av Baptist- Magasinet for dem som bor i Oppdal, er det første utgave av bladet som et felles menighetsblad for baptistkirkene i Oppdal og Trondheim. Mange av artiklene i bladet er ikke knyttet spesielt til en av menighetene. Når det gjelder programmet, så kan vi være med å be for hverandre. Jeg håper dette kan være en del av et positivt og godt samarbeid mellom de to menighetene, menigheter som allerede samarbeider om forstander. Hvor er køen av mennesker som vil se Jesus? For noen dager siden kom jeg over en flott historie. En fire år gammel gutt var med familien til et kjøpesenter i forkant av jula. Der var det selvfølgelig mye julepynt, julestemning og ikke minst nisser. Kjøpesenteret hadde også leid inn en nisse som tok imot ønskelister fra barna og hadde en liten gave på lur. Gutten på fire hadde vokst opp i et kristent hjem og hadde lært at jul er noe vi feirer til minne om at Jesus Kristus kom til denne verden for å gi sitt liv for oss. Han så på køen av mennesker som handlet, køen av barn som ville snakke med nissen, og spurte: Hvor er køen av mennesker som vil se Jesus? Noen ganger er det barna som korrigerer oss og setter fokus på det viktige. En dag skal vi alle stå i kø foran Jesus, ved Hans trone. Da er ikke spørsmålet hva vi ønsket av materielle gaver, men hva som var fokus i livet vårt her på jorden. Fikk Jesus virkelig være din Herren og Frelser, eller var Han bare en hyggelig historie og en del av vår kultur? UML 4. Herren la mennesker til den lokale menigheten. "Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten." (Apgj 2,47) Hvilken menighet er det her snakk om? Menigheten i Jerusalem, en lokal forsamling. Det ser vi av konteksten dette står i. Dette ser vi veldig tydelig i de versene forut for vers 47: "De som nå nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til de andre." Uttrykket "de andre" sikter til de 120 som var samlet i bønn før pinsedagen. Så leser vi videre: "De (altså de 3120) holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene... Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De (altså de 3120) solgte av eiendelene og det de hadde, og delte dem ut til alle, etter om enhver hadde behov. De (altså de 3120) holdt seg daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i hjemmene..." (v og v.44-46) At mennesker ble lagt til denne lokale forsamlingen, var altså Herrens eget verk. 5. Det skilles mellom menigheten og de som er utenfor den. Dette ser vi blant annet av Apgj 5,11: "Da kom det stor frykt over hele menigheten og over alle som hørte dette." Menigheten er en egen størrelse, dernest tales det om alle de andre som hørte om det som skjedde med Ananias og Saffira. Vi ser her at det var kjent hvem som tilhørte menigheten, og hvem som ikke gjorde det. Glem heller ikke at det er Den Hellige Ånd som har inspirert Guds ord, så det er altså Ånden som viser oss at det er en forskjell. 6. Enkelte våget ikke å slutte seg til menigheten Umiddelbart etter at Ananias og Saffira er døde, leser vi: "Likevel var det ingen av de Baptist Magasinet - SIDE 11 andre som våget å slutte seg til dem, men folket satte dem høyt." (Apg 5,13) Dette viser med all tydelighet hvem som tilhørte menigheten, og hvem som ikke gjorde det. Noen tilhørte menigheten, andre våget ikke å gjøre det. Å tilhøre betyr i denne sammenhengen at de er medlemmer. 7. Medlemmene valgte de som skulle tjene i menigheten. Apostlene ber medlemmene av den lokale forsamlingen i Jerusalem om å velge de som skulle tjene som menighetens diakoner. Det hadde jo ikke vært behov for noe slikt hvis det er riktig - slik enkelte hevder - at menigheten bare er universell, og ikke lokal. I Apgj 6,3 leser vi: "Da kalte de tolv sammen hele disippelskaren og sa: Det er ikke tilrådelig at vi skal forlate Guds ord og tjene ved bordene. Derfor, brødre, skal dere ta ut sju menn blant dere, menn som har godt vitnesbyrd, som er fulle av Den Hellige Ånd og visdom og som vi kan utpeke til denne oppgaven." Apostlene talte også til en konkret gruppe mennesker som Lukas omtaler som "brødre". Menigheten beskrives som disippelskaren. Hvem er dette? De som var medlemmer av den lokale forsamlingen i Jerusalem. De som skulle velges som menighetens diakoner skulle også velges blant disse "brødrene". Uansett hvordan du snur og vender på dette, må det her være snakk om medlemskap. Andre og siste del av denne artikkelen, kommer i neste nummer av BaptistMagasinet Du er alltid Velkommen til BAPTISTKIRKEN

4 SIDE 10 - Baptist Magasinet Hvorfor være medlem i menigheten? Av: Bjørn Olav Hansen Jeg møter av og til mennesker som påstår at de godt kan klare seg som kristne uten å være medlem av en lokal kristen forsamling. Det er ikke det innskrevne medlemskapet som betyr noe, sier de. Det holder at man er åndelig forbundet med hverandre, og at man har navnet sitt skrevet i Livets bok. Andre snakker om at menigheten er usynlig, den er kun himmelsk. Eller at man bare trenger å være medlem av en universell menighet. Stemmer dette med Det nye testamente? Jeg har funnet 15 gode grunner for at en kristen burde tilhøre en bibeltroende menighet. Faktisk har jeg ikke funnet et eneste eksempel i Det nye testamente som viser at det er mulig å være en kristen, uten å være medlem av en kristen menighet. Det er faktisk selvmotsigende. 1. Den første menighet hadde medlemskap. "I de dagene sto Peter fram midt iblant disiplene, til sammen var de omkring hundre og tjue på et sted." (Apgj 1,15) Menigheten i Jerusalem hadde altså en navneliste med 120 navn som utgjorde menigheten i denne byen. Nå er det de som henger seg opp i ordet "omtrent", men dette er kun en talemåte. Det handler ikke om unøyaktighet. Vi finner eksempler på det samme en rekke steder i Det nye testamente. I Joh 1,40 leser vi: "Det var omkring den tiende time..." Et lignende eksempel er Joh 6,19: "Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier..." Vi ser også av sammenhengen i Apgj 1, at det er snakk om navn på konkrete personer. I vers nevnes navnene på apostlene og Maria, Jesu mor og så nevner Lukas de 120. Man visste selvsagt hvem disse 120 var. 2. Alle var samlet på ett sted. Legg merke til hva som sto i vers 15. De 120 var samlet "på et sted". Det er nok et bevis på at dette var en konkret gruppe mennesker, ikke noe "åndelig" eller "svevende", men virkelige mennesker som var samlet på et bestemt sted. Vi ser det samme i Apgj 2 i forbindelse med pinsefestens dag: "Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn." (Apgj 2,1). Her ser vi med all tydelighet at det var snakk om en bestemt gruppe mennesker som var samlet på et bestemt sted. 3. Tillagt menigheten DEL 1 På pinsedagen legges så en helt bestemt mengde mennesker til denne lokale forsamlingen, nærmere bestemt 3000 mennesker. Ikke 2500, eller 2800, men Alle mennesker med navn. De legges til menigheten ved at de lar seg døpe: "De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre." (Apgj 2,41) Hvor mange medlemmer hadde nå den lokale forsamlingen i Jerusalem? 3120 medlemmer. Det snakkes altså om konkrete mennesker. Og de holder sammen. For i neste verset heter det nemlig: "Og de..." Hvem er disse "de"? De "Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene." (v.42) DÅPSMØTER Baptist Magasinet - SIDE 3 Det er alltid fest i Guds menighet når noen har bestemt seg for å følge Jesus Kristus i dåpen og gi sitt liv helt til Ham. I år har vi hatt dåpsmøter både i Trondheim og i Oppdal. Bilde: 1. Dåpsmøte i Oppdal. 2. Dåpsmøte i Trondheim. Tre personer er blitt døpt i Oppdal og Trondheim i år. I tillegg har Baptistkirken i Trondheim lånt ut kirken til Metodistene som også hadde dåp på baptistisk vis dette året. JULENs møter og fester TRONDHEIM 1. Juledag (25.12.) Lørdag 8. januar Eldrefest for inviterte Lørdag 15. januar Søndagsskolens juletrefest kl 15 OPPDAL Julaften (24.12.) Familiegudstjeneste kl Tirsdag 28. desember Juletrefest kl Søndag 2. Januar Nyttårslunsj kl Vi ønsker alle menighetens medlemmer og kontakter en velsignet julehøytid 1 Bildet er fjernet siden det ikke er ønskelig å legge bildet ut på Internett. Bli med til Israel Vårt pastorpar planlegger nå en tur til Israel til høsten. Tidspunktet blir trolig fra 28. oktober til 6. november. Vi vil da besøke kjente bibelske steder som; Betlehem, Nasaret, Galilea, Samaria, Jerusalem, Jeriko med mer. Du får mulighet til å bade både i varme kilder og i Dødehavet. En båttur på Genesaretsjøen blir det også. Reiseledere blir altså Ruth Hedvig og Ulf Magne Løvdahl. Vi får en svensk/norsk guide og vi vil treffe baptistpastor Saleem Salash fra Nasaret, som besøkte både Trondheim og Oppdal i februar Mer detaljert reiseprogram og priser vil bli offentliggjort senere. Er du interessert, så sett allerede nå av datoen, og begynn å spare til turen. 2 2 Hvis du går å tenker på dåp, så ta kontakt med menighetens forstander for en uforpliktende samtale.

5 MØTEPROGRAM 1. kvartal 2011 SIDE 4 - Baptist Magasinet Herren Gud laget kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og Han kledde dem. 1. Mos 3:21. Kristus i Det Gamle Testamentet Bibelen handler om Kristus. Fra perm til perm vitner den om Guds Sønn og Hans store frelsesverk. I denne serien med artikler vil vi hente fram personer og hendelser fra Det Gamle Testamentet som vitner om Kristus for oss. DET FØRSTE OFFER FOR SYND Etter at Gud hadde skapt alle ting sier Han; Og Gud så på alt det Han hadde gjort, og se det var overmåte godt. Kapittel 1 og 2 i 1. Mosebok er beskrivelsen av en vakker verden, en verden i harmoni. Midt i dette går mennesket, Adam og Eva. Synden snur opp ned på mye. Vi ser ikke at det er noen skam over synden, men vi ser at Adam føler skam over sin nakenhet. Vi ser også hvordan han for første gang frykter Gud og forsøker å gjemme seg for Herren. De som hadde vært bestevenner og gått kveldsturer sammen i den fantastisk vakre Edens hage. Frykt og skam var kommet inn i paradis. Dommen over synden er at mennesket jages ut av paradiset, bort fra Guds nærhet, men før dette så skjer det første offer for synd. For å lage kjortler av skinn til Adam og hans hustru, tok Herren livet av dyr, og med deres skinn laget han klær som dekket over deres DEL 2 skam. De er navnløse disse dyrene, men vi aner her et bilde på det kommende Guds lam. Guds lam ble også slaktet for å dekke over menneskenes synder og deres skam. Når Hans blod dekker over våre synder, så er det ikke bare lagt et lokk på vår urett, vi er blitt renset fra alt ondt. Når dyrene ble ofret for å kle menneskene, så var det første gang i historien at noe levende ble drept. Det hadde aldri skjedd før. Og det var Gud Herren som gjorde det for menneskets skyld. Vi kan vel tenke oss reaksjonene blant Guds engler. De så noe som aldri hadde skjedd før, og som jeg tror de ikke forstod. Hva var dette? Hva var det Gud gjorde? Det vakre som Han hadde gjort - dreper Han dyrene når det var menneskene som hadde vært så inderlig dumme? Kristi blod og rettferdighet, det er mitt smykke og min æresdrakt. Da Jesus ble ofret ved å frivillig dø på korset, gikk nok en tilsvarende undring gjennom den åndelige verden. For Han var den første og eneste i den himmelske verden som noen gang har blitt drept. På grunn av Adam og Evas synd, ble dyrene drept. På grunn av alle Fortsetter OPPDAL Søndag 2. januar Nyttårslunsj kl Andakt: Ulf Magne Løvdahl. Søndag 9. januar Fredag 14. januar Søndag 16. januar Søndag 23. januar januar Felles bønneuke med OKS og Den Norske Kirke Onsdag 26. januar Fellesmøte på OMM Kl Torsdag 27. januar Fellesmøte i Baptistkirken Kl Fredag 28. januar Fellesmøte på OKS Kl Søndag 30. januar Felles Gudstjeneste i Baptistkirken kl Taler: Arne Aspeland Torsdag 3. februar Fellesskapskveld kl Søndag 6. februar Fredag 11. februar Søndag 13. februar Søndag 20. februar Fredag 25. februar Søndag 27. februar Taler: Torsdag 3. mars Fellesskapskveld kl Søndag 6. mars Mars Fellesmøter med Normisjon. Tema: Endetiden Fredag 11. mars Søndag 13. mars Søndag 20. mars Baptist Magasinet - SIDE 9 Torsdag 24. mars Årsmøte 2 kl Fredag 25. mars Søndag 27. mars Taler: DOMBÅS Lørdag 15. januar Møte kl i Furukroken. Taler: Ulf Magne Løvdahl Lørdag 12. februar Møte kl i Furukroken. Taler: Ulf Magne Løvdahl Lørdag 12. mars Møte kl i Furukroken. Taler: Ulf Magne Løvdahl Bibelgruppe på Dombås annenhver uke (partallsuker) kl FOSEN Onsdag 19. januar Møte kl i Råkvåg Onsdag 16. februar Møte kl i Råkvåg Onsdag 16. mars Møte kl i Råkvåg

6 MØTEPROGRAM 1. kvartal 2011 SIDE 8 - Baptist Magasinet Baptist Magasinet - SIDE 5 TRONDHEIM Søndag 2. januar Onsdag 5. januar Årsmøte 1 kl Lørdag 8. januar Søndag 9. januar Nattverd Lørdag 15. januar Juletrefest kl Søndag 16. januar Tirsdag 18. januar Lørdag 22. januar Søndag 23. januar Onsdag 26. januar Lørdag 29. januar Søndag 30. januar Tirsdag 1. februar Lørdag 5. februar Søndag 6. februar Nattverd Onsdag 9. februar Lørdag 12. februar Søndag 13. februar Tirsdag 15. februar Onsdag 16. februar Årsmøte 2 kl Lørdag 19. februar Søndag 20. februar Onsdag 23. februar Lørdag 26. februar Søndag 27. februar Tirsdag 1. mars Lørdag 5. mars Søndag 6. mars Nattverd Onsdag 9. mars Lørdag 12. mars Søndag 13. mars Taler: Dan S. Mæhlum Tirsdag 15. mars Lørdag 19. mars Søndag 20. mars Onsdag 23. mars Lørdag 26. mars Søndag 27. mars Tirsdag 29. mars BIBELGRUPPER: Hver tirsdag kl Norsk/persisk gruppe hos Joseph Smith Annenhver tirsdag kl Studentbibelgruppe hos Løvdahl. Hver torsdag kl Internasjonal bibelgruppe i kirken. En mandag i måneden kl Oasen (for kvinner). BIBELEN I DAGLIG TALE Selv om mange bibelske ord og uttrykk er på vei ut av norsk dagligtale, bruker vi fortsatt hundrevis av uttrykk fra Bibelen. Han datt så lang han var, til å ta og føle på, fra de rikes bord og svelge kameler er henta fra Bibelen. Her er 21 uttrykk som er hentet fra Bibelen: 1. Falt så lang han var (1. Samuel 28,20) 2. Til å ta og føle på (2. Mosebok 10,21) 3. Ramaskrik (Matteus 2,18) 4. Evas drakt (1. Moserbok 2,25) 5. Livet i hendene (Salme 119,109) 6. Ære den som æres bør (Romerne 13,7) 7. Den gylne regel (Matteus 7,12) 8. Legge orda i munnen på (2. Mosebok 4,15) 9. Herre i eget hus (Ester 1,22) 10. Falle i god jord (Matteus 13,8) KRISTUS I GT fortsetter menneskers synd gikk Jesus i døden. De synder vi alle har gjort, var årsaken til Jesu lidelse på korset. Din synd spikret Kristus til korset. Du og jeg er årsaken til Hans død. På samme måte som Adam og Eva fikk kle på seg skinn fra offerdyrene, kan vi ikle oss Kristus. Da Guds lam døde fikk også vi klær som tar bort vår skam. En kjent forkynner fra kirkehistorien sa det slik: Kristi blod og rettferdighet, det er mitt smykke og min æresdrakt. (UML) 11. Fred og ingen fare (1. Tessalonikerbrev 5,3) 12. Gammel og mett av dage (1. Mosebok 25,8) 13. Holde sin sti ren (Salme 119,9) 14. Ulv i fåreklær (Matteus 7,15) 15. Alfa og omega (Johannes åpenbaring 22,13) 16. En tid for alt (Forkynneren 3,1) 17. Svelge kameler (Matteus 23,24) 18. Døden i gryta (2. Kongebok 4,40) 19. Gjennom nåløyet (Lukas 18,25) 20. Fra de rikes bord (Lukas 16,21) 21. Lukket med syv segl (Johannes Åpenbaring 5,1) Første baptist-møte på KVIKNE Søndag 21. november hadde Baptistkirken Oppdal Gudstjeneste på Kvikne Fjellhotell. Dette var en kombinert menighetstur og et fremstøt for å nå bygdas befolkning. Kvikne er et sted med veldig få aktive kristne. Så vidt vi vet er det første gang det er baptister som har holdt Gudstjeneste her. Vi håper på sikt å få til en bibelgruppe med jevnlige samlinger. Vær med å be for Kvikne.

Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011

Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 Alle dere som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus Gal 3:27 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

VÅR TRO OG BEKJENNELSE

VÅR TRO OG BEKJENNELSE VÅR TRO OG BEKJENNELSE På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer. Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Baptist Magasinet. Nr 2-2015

Baptist Magasinet. Nr 2-2015 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg. Jes 54:10 Baptist Magasinet Nr 2-2015 Et blad fra

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Foreldregruppe i Vestfold lørdag 21. mars 2015. Hvordan hjelpe barn i hjem og skole slik at de blir frelst?

Foreldregruppe i Vestfold lørdag 21. mars 2015. Hvordan hjelpe barn i hjem og skole slik at de blir frelst? Foreldregruppe i Vestfold lørdag 21. mars 2015 Hvordan hjelpe barn i hjem og skole slik at de blir frelst? 18.00: Bibeltime: Program «Hva sier Bibelen om familien, foreldreautoriteten og oppdrageransvaret?

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer