ergogroup årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ergogroup årsrapport 2009"

Transkript

1 ergogroup årsrapport 2009

2 NØKKELTALL OG GRAFER OMSETNING OMSETNING 100 % 100 % 90 % 80 % % 80 % % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 30 % % 30 % % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Andre Kunder Posten Norge AS Drift og infrastruktur Løsninger og applikasjonstjenester Postens andel av total omsetning går ned ytterligere 3% fra 2008 til 2009 Postens andel av total omsetning går ned ytterligere 3% fra 2008 til 2009 Segmentet Drift & Infrastruktur utgjør 61% av omsetningen NØKKELTALL Tall i hele mill. kr Omsetning Omsetningsvekst 0 % -10 % 7 % 15 % 56 % 13 % -8 % EBITA Driftsresultat Resultat før skatt EBITA-margin 3 % 2 % 5 % 5 % 6 % 8 % 5 % Totalkapital Egenkapitalandel 23 % 20 % 38 % 37 % 31 % 37 % 38 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 6,9 % 5,7 % 15,4 % 8,8 % 10,0 % 12,7 % 8,2 % Antall ansatte Definisjoner: EBITA: Resultat før finanskostnader minus gevinster, restrukturering, amortisering og andre engangseffekter knyttet til oppkjøp. EBITA-margin: EBITA i prosent av omsetning. Egenkapitalandel: Egenkapital dividert med totalkapital. ROIC: EBITA dividert med gjennomsnittlig investert kapital (Immaterielle eiendeler ex. Goodwill + netto arbeidskapital ex. kontanter dvs. omløpsmidler ex. kontanter minus ikke rentebærende kortsiktig gjeld). 2 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

3 INNHOLD Nøkkeltall og grafer 2 Står støtt 4 Ledergruppen i ErgoGroup 6 ErgoGroup på 5 minutter 8 Viktige hendelser i Styret i ErgoGroup 10 Styrets beretning 12 Resultatregnskap 16 Eiendeler 17 Egenkapital og gjeld 18 Kontantstrøm 19 Egenkapitaloppstilling 20 Noter til regnskap Note 1 Segmenter 24 Note 2 Lønnskostnader og andre godtgjørelser 26 Note 3 Pensjoner 27 Note 4 Andre driftskostnader 28 Note 5 Restruktureringskostnader 28 Note 6 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og datterselskap 28 Note 7 Finansinntekter og finanskostnader 28 Note 8 Skatt 29 Note 9 Immaterielle eiendeler 31 Note 10 Varige driftsmidler 33 Note 11 Aksjer 34 Note 12 Rentebærende langsiktige fordringer 35 Note 13 Andre langsiktige fordringer 35 Note 14 Varebeholdninger 35 Note 15 Rentefrie kortsiktige fordringer 36 Note 16 Likvide midler 37 Note 17 Egenkapital 37 Note 18 Avsetning for forpliktelser 37 Note 19 Rentebærende langsiktig og kortsiktig gjeld 38 Note 20 Rentefri langsiktig og kortsiktig gjeld 38 Note 21 Finansiell risiko og kapitalstruktur 39 Note 22 Garantiansvar/pantstillelser 40 Note 23 Leieforhold 40 Note 24 Kjøpsforpliktelser 41 Note 25 Endringer i konsernets struktur 42 Note 26 Transaksjoner med nærstående parter 43 Note 27 Andre forhold 43 Revisjonsberetning 44 ErgoGroup gjennom 37 år 45 Organisasjonskart 45 Her finner du oss 46 Design : Red Kommunikasjon Foto : Jonni Malerier : Ben Goss Trykk : RK Grafisk KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 3

4 Står støtt Nedgangsåret 2009 satte sine spor, også i ErgoGroup. Administrerende direktør Terje Mjøs gleder seg over at tre av fem forretningsområder gjorde det like bra eller bedre enn i 2008, og retter blikket framover mot bedre tider. Konsulentområdet i Norge, som tradisjonelt har blitt påvirket mer i nedgangs kon junktur, gjorde det bedre enn i Drift, som historisk har vist seg å svinge opp i dårligere tider, gjorde det vesentlig dårligere. Resultatet kom ikke overraskende på ErgoGroup. Vi ventet en lavere inntjening fordi kontrakten med vår største kunde er reforhandlet, og fordi de har tatt i bruk en ny IKT-plattform og standard systemer som gir grunnlag for en mer effektiv drift. På sikt vil vi klare å drifte det nye systemet ved bruk av mindre ressurser, sier Terje Mjøs. På grunn av for høye kostnader var det nødvendig å nedbemanne med 130 årsverk i fjerde kvartal. Tre av fem opp 2009 markerte også et tilbakeslag for segment Norden. Den svenske økonomien var vesentlig hardere rammet av finansuroen enn den norske, dermed ble også det svenske ITmarkedet hardere rammet enn det norske. I sum ble 2009 vesentlig dårligere enn 2008 for ErgoGroup, oppsummerer Terje Mjøs. Han gleder seg imidlertid over at tre av fem forretningsområder gjorde det like bra eller bedre i 2009, enn i rekordåret Regionale tjenester, Løsninger og applikasjonstjenester og BEKK gjorde det veldig bra i 2009, til tross for finanskrise og dertil hørende lavkonjuktur, fastslår han. Tilfredse kunder og ansatte Til tross for finansiell uro, er kundene fornøyde. Kundetilfredsheten holder seg på 2008-nivå, og ErgoGroup arbeider intenst med forbedringer for å øke denne til et nivå hvor ErgoGroup har bransjens mest fornøyde kunder. Medarbeidertilfredsheten er også høy. Vi fikk et kraftig byks opp i medarbeider tilfredshet i 2007 på grunn av målrettet arbeid, og for tredje år er vi på samme høye nivå, konstaterer Terje Mjøs fornøyd. I 2009 ble Lean igangsatt i ErgoGroup, og Lean-programmet skal bre seg utover i organisasjonen fram til Terje Mjøs venter at organisasjonen vil kapitalisere på dette i årene framover, etter hvert som man får på plass en helhetlig metode for kontinuerlig forbedring. Lean vil frigjøre energi i organisasjonen og vil sikre at vi får bottom up til å fungere bra. Det vil bidra til at gode ideer om bedre måter å gjøre ting på, kan strømme oppover i systemet, sier Mjøs. Grønt initiativ ErgoGroup er med i Grønn IT et initiativ i regi av IKT Norge. Terje Mjøs fastslår at smart bruk av IT er en del av klimaløsningen. Virtualisering er ett område hvor vi sparer energi, ved å kutte i antall fysiske servere. Et annet område er kommunikasjonstjenester som OCS og IBM Lotus Sametime, som samlet sett bidrar til å redusere møtevirksomheten og antall flyreiser, både for oss selv og våre kunder. På Gjøvik tar vi det enda et skritt lengre. Der brukes elvevann til kjøling av datahallen. Neste trinn kan være å bruke det resirkulerte vannet til oppvarming av kommunale bygg, forteller han. For å bevisstgjøre egen organisasjon har ErgoGroup også innført klimaregnskap. Resultatene brukes som grunnlag for å spare både penger og miljø. 4 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

5 Lean vil sikre at gode ideer kan strømme oppover i systemet. Terje Mjøs Administrerende direktør Bunnen er nådd For IT-bransjen som helhet tror Terje Mjøs at bunnen nå er nådd. Vi vil se en relativt svak forbedring. De fleste eksperter spår et løft. Jeg er enig, men tror at det først vil komme andre halvår. Da vil vi fortsatt være på et vesentlig lavere nivå enn i rekordårene 2007 og Sverige henger fortsatt noe etter, og vil nok gjøre det gjennom hele 2010, sier han. Etter 2008 og 2009 har det vært lite fart på konsolideringen i bransjen. I løpet av 2010 tror Terje Mjøs at dette vil ta seg opp. Også ErgoGroup er klare for å se på nye, lønnsomme oppkjøpsprosjekter, konstaterer han. I mellomtiden har han klare ambisjoner for ErgoGroup i Min ambisjon er at vi kommer tilbake til positiv organisk vekst, at lønnsomheten innen drift er vesentlig forbedret og at vi gjennomfører noen strategiske oppkjøp gjennom året. I tillegg har jeg som mål at vi skal fortsette den positive utviklingen og rykke enda litt opp i kundetilfredshet, og at vi får et fjerde år med mer fornøyde medarbeidere. Administrerende direktør Terje Mjøs og hans kolleger skal klare kunsten å se hele bildet. Vi skal uoppfordret gi gode forslag til videre utvikling, og samtidig sørge for å inkludere andre kolleger og enheter til kundenes og ErgoGroups beste. Ved å lete etter totalitet og sammenhenger, klarer vi å se hele bildet, sier han. KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 5

6 LEDERGRUPPEN I ERGOGROUP Matthias Peter Salgsdirektør Født: 1959 ErgoGroup siden januar 2009 Tidligere stillinger: Administrerende direktør i BaneTele, Nordisk Mobiltelefon, Ascom Norge Utdannelse: Siv.Ing. fra ETH Lausanne, Sveits Ingeborg Aass Holten HR-direktør Født: 1961 ErgoGroup siden mars 2007 Tidligere stillinger: Konserndirektør Organisasjonsutvikling i Hafslund, Associate Partner i Accenture, samt ulike stillinger i Volvo, Securitas og UNISYS Utdannelse: Pedagogisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Eivind Sundbø Direktør, Prosjekter Født: 1964 ErgoGroup siden juni 2005 Tidligere stillinger: Direktør for konsulent- og applikasjonsforvaltning i Hydro IS Partner. Seksjonssjef for drift, produktutvikling og innkjøp. Utdannelse: Informatikk/ fysikk fra Universitetet i Oslo. Hans-Henrik Merckoll Direktør, Regionale tjenester Født: 1968 ErgoGroup siden mai 2009 Tidligere stillinger: Adm.direktør i Telenor Telehuset, Salgsdirektør Partner og SMB i HP Norge, Direktør Privat marked i Compaq Norge, Ass.direktør i Storebrand og If, Nordisk produktgruppesjef i Thorn Norden, Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI- Sandvika Niclas Ekblad Direktør, Norden Født: 1966 ErgoGroup siden januar 2007 Konsernsjef for SYSteam siden 2001 Tidligere stillinger: Ansatt i SYSteam siden Utdannelse: Industriell elektronikk og produksjon i Jönköping. Håvard Larsen Direktør, Løsninger Født: 1955 ErgoGroup siden 2005 Tidligere stillinger: Administrerende direktør i TDC Norge, TDC Internordia og Compaq Norge. Utdannelse: Diplomøkonom fra BI og gjennomført en rekke lederprogrammer i regi av Babson College, Boston med flere.

7 Terje Mjøs Administrerende direktør Født: 1961 ErgoGroup siden juni 2004 Tidligere stillinger: Direktør i Hydro IS Partner AS, ulike stillinger i Norsk Hydro ASA, bl.a. salgs- og markedsdirektør i Hydro Agri Europe i Brussel. Utdannelse: Cand.scient i informatikk ved Universitetet i Oslo, MBA fra BI. Eli Giske CFO Født: 1964 ErgoGroup siden januar 2005 Tidligere stillinger: Økonomidirektør i ErgoIntegration AS, konserndirektør for økonomi og (CFO) i EDB Business Partner ASA, samt diverse økonomistillinger. Utdannelse: Master of Business and Marketing. Olav Folkestad Adm. direktør Bekk Consulting AS Født: 1963 ErgoGroup siden september 2007 Tidligere stillinger: IT-konsulent i Digital Equipment, Produktsjef og programansvarlig i HP Norge, Salgs- og markedsdirektør i New Media Science og Cell Network Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU og MSc fra University of Kent Morten Søgård Direktør, IT-drift Født: 1956 ErgoGroup siden april 2005 Tidligere stillinger: Adm. dir. i CSC Airline Solutions A/S med ansvar for selskapets nordiske virksomhet mot luftfartsrelaterte virksomheter. Adm. dir. for CSC Norge. Utdannelse: Handelsøkonom, Handelsakademiet. Hilde M. Solegaard Kommunikasjonsdirektør Født: 1959 ErgoGroup siden november 2006 Tidligere stillinger: Direktør for marked, indirekte salg og forretningsutvikling i SAP Norge og SAP Nordic. Ledende stillinger innen marked, salg og produktansvar i Visma Norge. Utdannelse: Økonomi/ markedsføring og strategi/ organisasjonsutvikling. Jakob van der Hagen Direktør, Strategi og forretningsutvikling Født: 1960 ErgoGroup siden 1998 Tidligere stillinger: Salgsdirektør Bank og forsikring IBM Norge, daglig leder i EDS Norge, IKT-direktør McCann Northern Europe, Salgsdir. Posten SDS. Utdannelse: Ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole, fra Erasmus University.

8 8 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

9 KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 9

10 STYRET I ERGOGROUP Dag Mejdell Styreleder Erik Johannessen Styremedlem Gro Bakstad Styremedlem Inger Roll-Matthiesen Styremedlem Konsernsjef i Posten Norge Administrerende direktør i NorCargo Konserndirektør Økonomi og Juridisk direktør i Posten Norge. AS Utdannet siviløkonom fra AS Utdannet økonom og ingeniør, har Finans (CFO) i Posten Norge AS fra Tok juridisk embetseksamen i Handelshøyskolen i Bergen. Ansatt tidligere jobbet som konserndirektør august Utdannet siviløkonom Arbeidet tidligere som advokat i i Dyno Industrier siden 1981, i Prosjekter, Posten Norge, viseadm. og statsautorisert revisor fra Norges advokatfirmaet Bugge, Arenstz- blant annet som finansdirektør, dir. i Telenor Bedrift AS, direktør i Handelshøyskole. Har tidligere vært Hansen & Rasmussen, og rådgiver i konserndirektør og som konsernsjef Telenor AB og i Elfa Norge AS. ansatt som økonomidirektør i Posten, Nærings- og handelsdepartementet. fra 1997 inntil selskapet ble kjøpt finansiell rådgiver i Procorp og opp. Deretter konsernsjef i Dyno økonomidirektør i Ocean Rig. Nobel ASA i perioden ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

11 Terje Mjøs Administrerende direktør Jarle Dahlstrøm Styremedlem Ola Hugo Jordhøy Styremedlem Marit Thorsvald Styremedlem Tidligere stillinger: Direktør i Hydro Seksjonsleder i IT-drift i ErgoGroup Seniorrådgiver i IT-drift i ErgoGroup Seniorkonsulent i ErgoGroup AS. IS Partner AS, ulike stillinger i AS. Har jobbet i ErgoGroup AS siden AS, ansattes representant. Utdannet Jobber som leveranseansvarlig i Norsk Hydro ASA, bl.a. salgs- og 2001 i roller innen brukerstøtte, sivilingeniør i elektronikk fra Norges divisjon Brukerservice. Utdannet markedsdirektør i Hydro Agri europe Problem Management og Process Tekniske Høgskole (NTH). Har på den Polytekniske Høyskole. i Brussel. Utdannelse: Cand.scient i Management. Siviløkonom- tidligere jobbet i ulike stillinger i Var ansatt i KLP Forsikring i ulike informatikk ved Universitetet i Oslo, utdannelse fra Handelshøyskolen BI. TelePost Communication og Telenor. stillinger før ansettelse i Statens MBA fra BI. Datasentral i KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 11

12 styrets beretning ErgoGroup ErgoGroup er en nordisk totalleverandør av IT-drift, løsninger og konsulenttjenester. Virksomheten tilbyr sine produkter og tjenester fra nærmere 90 kontorer i Norden. I over 30 år har ErgoGroup forenklet hverdagen for sine kunder ved å tilby dokumenterte og utprøvde IT-løsninger. ErgoGroups strategiske hovedmål er å utvikle et nordisk lederskap som totalleverandør til små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) samt å videreutvikle posisjonen som ledende IT-selskap overfor store kunder i privat og offentlig sektor i Norge. Samtidig satser selskapet på enkelte spesialistområder og utvalgte bransjer overfor store kunder i hele Norden. Økonomi Omsetning og resultat ErgoGroup omsatte i 2009 for millioner kroner, en nedgang på 8 prosent fra Nedgangen skyldes først og fremst reforhandling av avtalene med selskapets største kunde, Posten Norge AS, samt den generelle konjunkturnedgangen som har preget markedet i Sverige i Postens Norge AS andel av ErgoGroups omsetning utgjorde 13 prosent i 2009 hvilket er 3 prosentpoeng lavere enn i I 2009 oppnådde ErgoGroup et driftsresultat (EBITA) på 280 millioner kroner som er 163 millioner kroner lavere enn i Driftsresultatet etter engangseffekter og amortiseringer (EBIT) i 2009 ble 240 millioner kroner mot 373 millioner kroner i Inkludert i EBIT er ekstraordinære avsetninger for restrukturering i virksomheten på 45 millioner kroner, samt inntektsført gevinst ved salg av datterselskapet Eiendomsverdi AS med 31 millioner kroner. Balanse og kontantstrøm Totalbalansen var ved årets slutt millioner kroner, mot millioner kroner ved utgangen av Den langsiktige gjelden ble redusert med 246 millioner kroner. I 2009 var den operasjonelle kontantstrømmen 474 millioner kroner. Etter driftsinvesteringer på 201 millioner kroner, var den frie kontantstrømmen 274 millioner kroner mot 282 millioner kroner i I 2009 ble det samlet gjennomført investeringer for netto 201 millioner kroner. ErgoGroup hadde en egenkapitalandel per på 37,9 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med ErgoGroups likviditetsreserver består av bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter. ErgoGroup har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler. Selskapets kunder er i stor grad veletablerte, private bedrifter og offentlige virksomheter. Med dagens kundesammensetning ansees kredittrisikoen for å være liten, og tap på fordringer er begrenset. Regnskapet er utarbeidet med forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen fortsatt er til stede. Disponering av resultatet Årets resultat i ErgoGroup AS på 39 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. Marked og kunder Den generelle nedgangskonjunkturen gjorde at også markedet for IT-tjenester var mer krevende enn i de foregående år. ErgoGroup oppnådde likevel en god kontraktsinngang i ErgoGroups norske virksomhet inngikk i 2009 kontrakter for millioner kroner, en forbedring på over en halv milliard kroner fra I løpet av 2009 ble det inngått nesten 3500 avtaler bare i den norske virksomheten, opp fra 2900 avtaler i Avtaler ble inngått med blant andre Gjensidige, Aker Solutions, Edda Media, Statoil, NATO og Kommunaldepartementet. ErgoGroup deler sin virksomhet i to overordnede tjenestesegmenter; Drift & infrastrukturtjenester Løsninger & applikasjonstjenester. Drift & infrastrukturtjenester leverer drift av infrastruktur og applikasjoner, outsourcing, datakommunikasjonstjenester, infrastrukturrelaterte konsulenttjenester, lokal IT-service, meldingstjenester og innholdstjenester. Løsninger & applikasjonstjenester leverer bransjeløsninger til offentlig sektor og privat næringsliv, samt spesial løsninger for utvalgte nisjer og segmenter. Konsulent tjenester for utvikling, tilpasning og integrasjon leveres som supplement til bransje- og spesialløsninger, enten som selvstendige prosjektleveranser etter kundens spesi fikasjoner eller tilpasning av standardsystemer. Tjenestene produseres gjennom virksomhetens fem forretningsområder. Fire av disse; IT-drift, Regionale tjenester, Løsninger og BEKK utgjør til sammen det geografiske segmentet Norge. Forretningsområdet Norden omfatter virksomhet i Sverige, Finland og Danmark. Selskapets fem forretningsområder er: IT-drift omfatter drift av infrastruktur, outsourcing, samt data kommunikasjonstjenester. ErgoGroup er en av de leden de driftsleverandørene i Norge. Selskapet opplever god etterspørsel etter driftstjenester fra bedrifter og offentlige virksomheter, selv om tilveksten av avtaler med nye kunder har vært noe lavere enn forventet i Nye av taler er blant annet inngått med Konica Minolta, Edda Media, Bautas, Wilhelmsen Maritime Services og Gjen sidige. Forretningsområdet hadde 916 ansatte ved årets slutt. Gjennom forretningsområdet Regionale tjenester har ErgoGroup en bred geografisk tilstedeværelse og leveranse evne over hele Norge. Gjennom sterke regions- 12 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

13 og lokal kontor tilbys hele spekteret av løsninger, produkter og tjenester og omfatter blant annet infrastrukturrelaterte konsulenttjenester, rådgivning, ERP-løsninger samt leveranse av spesialløsninger for utvalgte nisjer. Kundene er små og mellomstore virksomheter innen privat og offentlig sektor, samt større hjørnesteinsbedrifter i regionene. I 2009 ble det inngått avtaler med blant andre NATO, Stat ens Pensjonskasse, Gassnova, Mattilsynet, Norsk Tipping og Statoil. Ved årets slutt hadde forretningsområdet 528 ansatte. Løsninger leverer bransjeløsninger og programvare løsninger til offentlig sektor og privat næringsliv, samt konsulenttjenester for utvikling, tilpasning og integrasjon som supplement til bransje- og spesialistløsninger; som selv stendige prosjektleveranser etter kundens spesifika sjoner eller tilpasning av standardsystemer. Forretnings området leverer også meldingstjenester og innholds tjenester til en rekke kunder har vært et år med høyt aktivitetsnivå for forretningsområdet, til tross for den krevende markeds situasjonen forretningsområdet har operert i. Avtaler ble blant annet inngått med Kommunaldepartementet (evalg), Landbruksog matdepartementet (esporing), Aker Solutions, Sjøfartsdirektoratet og Trondheim Kommune. Forretningsområdet hadde 574 medarbeidere ved årets slutt. BEKK Consulting AS er et norsk konsulentselskap som holder til i Oslo og Trondheim. ErgoGroup eier 75 prosent av aksjene i selskapet og har opsjon på overtakelse av de resterende 25 prosent. BEKK inngår i ErgoGroup som eget forretningsområde, og leverer rådgivnings-, utviklingsog forvaltningstjenester innen områdene prosess- og organisa sjonsutvikling, modernisering av fagsystemer, portal- og selvbetjeningsløsninger og skreddersydde forretningsapplikasjoner. Selskapet har 229 ansatte og kundeporteføljen består av en rekke av de største norske bedriftene samt mange av landets største offentlige etater. Norden betjener ErgoGroups kunder utenfor Norge, med om lag 60 kontorer i Sverige og tilstedeværelse i både Danmark og Finland, og styres gjennom selskapet SYSteam AB. Forretningsområdet tilbyr komplette IT-løsninger, både utvikling og drift, hovedsaklig til det svenske og finske markedet, samt kunder som er etablert i flere nordiske markeder. ErgoGroup er totalleverandør av IT-løsninger til små og mellomstore bedrifter, og samtidig spesialist overfor større bedrifter i utvalgte bransjer. Forretningsområdet har vært relativt sterkt preget av lavkonjunkturen i 2009, på samme måte som andre IT-selskaper som opererer i Sverige. Avtaler er blant annet inngått med Interpares, EAB, Geveko og Posten Norge AS. Norden hadde ved årets slutt 1280 ansatte. Organisasjon og miljø ErgoGroup hadde i 2009 i gjennomsnitt 3792 ansatte. Antall ansatte ved utgangen av 2009 var 3709, en liten nedgang fra forrige årsskifte. Reduksjonen skyldes omstilling i forretnings området IT-drift, samt lavere rekruttering enn tidligere år. Samtidig har det vært en økning i antall ansatte knyttet til offshoring personer var ansatt utenfor Norge pr ErgoGroup har i løpet av 2008 og 2009 bygd opp sin offshoring-kapasitet gjennom selskapet ION NOR, lokalisert i Chandigarh i India. Ved utgangen av 2009 hadde ION NOR 128 ansatte, hvorav ca halvparten var engasjert med oppdrag for ErgoGroups kunder. Arbeidsmiljø ErgoGroup opererer i et marked som preges av kontinuerlige krav til endring og effektivisering, og selskapet jobber derfor bevisst og systematisk for at dette ikke skal få negative konsekvenser for arbeidsmiljøet. I 2009 var sykefraværet på 3,0 prosent hvilket er opp 0,1 prosentpoeng fra I 2009 ble det rapportert om åtte mindre arbeidsuhell. De ansattes tilbakemeldinger gjennom årets medarbeiderundersøkelse viser en svak nedgang fra året før, men medarbeidertilfredsheten i ErgoGroup ligger fremdeles på et stabilt, høyt nivå. Det ytre miljø ErgoGroup driver sin virksomhet i tidsriktige og fleksible lokaler, hvor det er lagt vekt på god arealutnyttelse og lavt energiforbruk. ErgoGroup har kontorer på nærmere 90 steder i hele Norden, noe som gir nærhet til kunden og bidrar til å begrense reisebehovet fra kontorsted til kunde. ErgoGroup skal være aktiv pådriver innen miljøtiltak direkte relatert til egen bransje og virksomhet. Sel skapets hovedfokus ligger innen energisparing støttet av innova tive kjøleog varmeløsninger, bruk av maskin- og program vare fra miljøbevisste markedsledere, miljø vennlig avhending av IT-utstyr og annet avfall, samt aktiv bruk av moderne teknologi som hindrer unødig foru rensing ved reise virksomhet. Et vesentlig miljøinitiativ er selskapets bruk av returvann fra datahallene i Oslo og på Gjøvik til å varme opp inneluft i ventilasjonsanleggene. I ErgoGroups fjellhall på Gjøvik reduseres strømforbruket også ved bruk av elvevann til kjøling. Årlig gir dette strømbesparelser tilsvarende forbruket til 75 husstander. ErgoGroup er også medlem i IKT-Norges initiativ Grønn IT som har som mål å redusere miljøskadene forårsaket av IT og fremme økt klimafokus i alle ledd av IKT-næringen. Selskapet har i stor utstrekning tatt i bruk teknologi som gjør det enkelt å arbeide raskere og mer effektivt sammen på tvers av geografiske steder. Ved hjelp av moderne samhandlingsløsninger kan de ansatte ta i bruk direktemeldinger (instant messaging), IP-telefoni og telefon- og nettmøter. Denne teknologien bidrar både til spart reisetid for de ansatte, mindre miljøforurensing gjennom lavere reiseaktivitet og sparte reisekostnader for selskapet. Likestilling Ved årsskifte hadde ErgoGroup en kvinneandel på 21,1 prosent, hvilket er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra Andelen kvinner i lederstillinger var i ,4 prosent, en nedgang fra 16 prosent i Andelen kvinnelige toppledere i selskapet er 25 prosent. ErgoGroup opererer i en mannsdominert bransje, men har kontinuerlig fokus på å øke andelen kvinner i selskapet, blant annet i forbindelse med rekruttering. Det legges også spesiell vekt på å utvikle kvinner i selskapets talentutviklingsprogram. I årets kull var 5 av totalt 20 deltagere i talentprogrammet kvinner. KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 13

14 ErgoGroup har fokus på å unngå diskriminering i alle deler av selskapets virksomhet, fra rekruttering, lønns- og arbeids vilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Som en del av Posten-konsernet har ErgoGroup erklært seg rasismefri sone. Kompetanse ErgoGroup baserer sin virksomhet på medarbeidernes kunnskap, og legger derfor stor vekt på medarbeidernes kompetanse- og karriereutvikling. I 2009 har det vært gjennomført flere store kompetansekartlegginger for å sikre at ErgoGroup besitter den kompetansen kundene etterspør. ErgoGroup har lagt vekt på at kompetansehevingstiltak skal være målrettet i forhold til bedriftens behov. Videre legger selskapet vekt på interne tiltak for kompetanseheving, blant annet gjennom programmet for nye ledere, kalt ny som leder. Selskapet tilbyr også de ansatte en rekke utviklingstilbud gjennom ErgoGroups egen kurskatalog. ErgoGroup gjennomførte i 2008 et talentprogram for yngre talenter, med gode resultater. Med bakgrunn i dette pågikk det i 2009 forberedelser og rekruttering til et nytt talentprogram med oppstart i 2010, Talent Programmet retter seg mot personer under 37 år som ønsker å utvikle seg selv og ErgoGroup og har 21 deltagere fra alle deler av selskapet. I 2009 ble ErgoGroup tildelt Kompetanseprisen 2009 fra HR Norge. HR Norge deler årlig ut Kompetanseprisen til en bedrift eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen personal- og organisasjonsutvikling. ErgoGroup fikk prisen blant annet fordi virksomhetens kompetanseutvikling springer direkte ut av virksomhetens overordnede strategi og øvrige HR-relaterte tiltak, samt at virksomheten preges av systematikk og kontinuitet. Uorganisk vekst Med utgangspunkt i selskapets vekststrategi gjennomførte ErgoGroup i 2009 flere prosesser både i Norge og Sverige med sikte på overtagelse av virksomheter som støtter opp under strategien. Med få unntak ble transaksjonene imidler tid ikke gjennomført på grunn av for høye prisforventninger hos disse virksomhetenes eiere. I Sverige ble det dog gjennomført noen mindre virksomhetsovertagelser. I Norge ble det inngått avtale om overtagelse av Edda Medias IT-virksomhet fra Overtagelsen omfatter 27 medarbeidere. Fremtidsutsikter Ved inngangen til 2010 ser det sterke aktivitetsfallet internasjonalt ut til å være over. Kraftige politiske tiltak i de fleste vestlige land har medvirket sterkt til denne utvikling en. Etterdønningene av finanskrisen gjør at arbeidsledighet en likevel forventes å øke noe i De nordiske landene er fortsatt inne i lavkonjunkturen som startet tidlig i 2008, og som ble kraftig forsterket da finanskrisen traff verdensøkonomien med full tyngde samme høst. Nedgangen i BNP i Norge, og den klart mer dramatiske nedgangen i Sverige og Finland vinteren , er imidlertid et tilbakelagt kapittel. Det ventes at veksten vil ta seg moderat opp framover, men en konjunkturoppgang ventes først fra Fremtidsutsiktene for det nordiske IT-markedet er ved inngangen til 2010 fortsatt usikre, og det internasjonale IT-analyseselskapet IDC revurderer jevnlig sine forventninger i forhold til de nordiske IT-investeringene i I desember 2009 anslo IDC at det norske markedet for IT-tjenester var blitt redusert med 2 prosent året under ett, mens den tilsvarende veksten i 2010 anslås til 1,6 prosent. For Sveriges del ventes markedet for IT-tjenester å stabilisere seg med nullvekst i 2010, mot en tilbakegang på rundt 5 prosent i Gjennom 2009 har flere av de store og mellomstore IT-selskapene avviklet engasjementer av eksterne konsulenter og de fleste har også gjennomført oppsigelser og permitteringer av ansatte. Dette har også gått utover de mindre konsulentmiljøene som har vært beskjeftiget som underleverandører, og med generelt usikre tider for ITkonsulenter er turnover blant de ansatte i bransjen sterkt redusert i ErgoGroup har i løpet av 2009 ytterligere tydeliggjort sin profil som attraktiv arbeidsplass og har generelt mange kvalifiserte søkere til utlyste stillinger i alle regioner. Gjennom målrettet arbeid de siste årene har ErgoGroup etablert en god posisjon i studentmiljøene hos viktige utdanningsgrupper. Dette er realisert gjennom tettere kontakt med viktige utdanningsinstitusjoner, større synlighet i media samt en tydelig HR-strategi. ErgoGroup ser følgende trender som vesentlige for sel skapet fremover: IT-driftstjenester: Økende etterspørsel med tydelige innslag av Cloud Computing som øker konkurransen og prispresset Selv om det tidligere har vært hevdet at outsourcing har hatt en motsyklisk tendens, har nedgangstidene vi fortsatt er inne i ikke gitt noe markert skift i etterspørselen. Cloud computing, dvs tilgang til standardiserte og skalerbare tjenester (datakraft og/eller applikasjoner) over internett, ventes å få en sterkt standardiserende og prispressende effekt innen IT-driftstjenester. Etterspørselen etter outsourcingstjenester forventes å øke blant mellomstore virksomheter som følge av den forsiktig positive økonomiske utviklingen i Norge. Blant store kunder vil trenden med multisourcing fortsette, det vil si at virksomhetene skaffer seg flere leverandører som er spesialisert innen hvert sitt fagfelt og tjenesteområde. Infrastruktur: Økt oppmerksomhet rundt sikkerhet og effektivitet Fallet i omsetningen av IT-utstyr ser ut til å ha flatet ut, og standardiseringsbehovet ventes å stimulere til en relativt høy etterspørsel etter utstyr og basis programvare. Fortsatt økende avhengighet av stabile IT-løsninger i alle typer virksomheter, og bekymring for mer avanserte metoder for datainnbrudd og identitetstyveri, medfører større etterspørsel etter løsninger og tjenester innenfor sikkerhet og autentisering. Virtualiseringsløsninger vil både øke i utbredelse og utvikle seg sterkt de kommende årene; spesielt vil fleksibiliteten knyttet til å flytte, overføre eller distribuere applikasjoner i full drift bli anvendt i stadig flere sammenhenger og miljøer Vi ser økt oppmerksomhet og krav om Grønn IT; kundene etterspør løsninger for energieffektivisering, gjenbruk, samt ivaretakelse av hele livsløpskjeden for IT-relatert utstyr. Mobilitet: Trenden fortsetter Mobilitet og tilgjengelighet er nå et kundekrav både på infrastruktur- og tjenestenivå. Dette gjelder både for spesialiserte kjerneløsninger, som f.eks. i skipsfart, verkstedsindustri, postvirksomhet, politi og helsevesen, 14 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

15 og for mer standardisert tilgang til allehånde tjenester og applikasjoner på stadig mer avanserte mobiltelefoner. Mobilitet vil være en ledende driver innen utviklingen av kommunikasjon, sikkerhetstjenester, håndholdte enheter, systemintegrasjon og applikasjonsutvikling. Helhetlig kommunikasjon: Økte forventninger om løsninger som utnytter sosiale medier og legger til rette for samhandling Store nordiske virksomheter etablerer i økende grad medarbeiderrettede og kunderettede samhandlingsfora som utnytter metodikk og løsninger som vi kjenner fra sosiale medier som f.eks. Facebook og Twitter. Slike nettsamfunn, enten de er virksomhetsinterne eller tilgjengelige i det åpne internettet, utvider spekteret av samarbeidsmuligheter, og kan komme til å endre selve samhandlingsmønstrene internt og eksternt. Helhetlig kommunikasjon og samhandling, Unified Communications and Collaboration (UCC), er en viktig teknologidrevet trend som forenkler og muliggjør et stort antall ulike kommunikasjons- og samhandlingsformer, som for eksempel IP-telefoni, e-post, direktemeldinger og video- og nettmøter. Konsulenttjenester: Bedre utnyttelse av tidligere investeringer, mindre utvikling av helt nye løsninger Avanserte løsninger for virksomhetsstyring, forretningsanalyse og ledelsesinformasjon (Business Intelligence) basert på informasjon fra stadig flere interne styringssystemer og eksterne kilder, ventes å få en stabilt økende etterspørsel de nærmeste årene. Etterspørselen etter konsulenter til utvikling av helt nye, virksomhetstilpassede løsninger forventes fortsatt å være moderat. Samtidig forventes økt etterspørsel etter løsninger som integrerer eksisterende systemer. Administrative løsninger: Nye forretningsmodeller for applikasjonstilgang Software as a Service Globale trender understøtter nye forretningsmodeller for leveranse av IT-tjenester, ved blant annet å gjøre programvare enklere tilgjengelig som en tjeneste via internett, såkalt Software as a Service (SaaS), gjerne med løpende prising i forhold til faktisk bruk. På samme måte som for outsourcing av IT-driftstjenester vil tilbydere av bredere tjenestekonsepter, som for eksempel økonomi- og regnskapstjenester, lønn og HR-tjenester oppleve økt etterspørsel. I løpet av 2009 er ErgoGroups posisjon ytterligere styrket og konsolidert på de fleste virksomhetsområder, og er vel posisjonert for å møte de observerte teknologi- og markedstrendene. Gjennom godt tilfang av nye kontrakter og høy medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet, er utsiktene for selskapet fortsatt meget gode og selskapet er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, til tross for usikre markedsprognoser. Oslo, 27. april 2010 KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 15

16 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Salgsinntekter Vare- og tjenestekostnad Personalkostnader 2, Annen driftskostnad Avskrivninger og amortisering 9, Driftsresultat før restrukturering, gev/tap ved salg av anl.midler, amortisering fra oppkjøp og nedskrivinger goodwill Restrukturering Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og datterselskap Amortisering av merverdi fra oppkjøp 9, Nedskrivinger goodwill Driftsresultat Inntekter fra tilknyttede selskap Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Årsresultatet fordeler seg som følger: Majoritetens andel av årsresultat Minoritetens andel av årsresultat Overføringer og disponeringer: Overført annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Totalresultat Omregningsdifferanse valuta Totalresultat Årsresultatet fordeler seg som følger: Majoritetens andel av årsresultat Minoritetens andel av årsresultat ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

17 eiendeler PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Aksjer i datterselskap 11, Investeringer i FKV, TS og andre aksjer Rentebærende langsiktig fordringer Andre langsiktige fordringer Anleggsmidler Varebeholdning Rentefrie kortsiktige fordringer 15, Bankinnskudd, innestående konsernkontoordning Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg Eiendeler KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 17

18 egenkapital og gjeld PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Avsetninger for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld 20, Betalbar skatt Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld Oslo, 27. april ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

19 kontantstrøm PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Resultat før finans og skattekostnad (EBIT) Renteinntekt samme konsern Rentekostnader samme konsern Andre finansinntekter Andre finanskostnader Gevinst/tap ved salg anleggsmidler/aksjer Av- og nedskrivninger, amortisering 9, Forskjell kostnadsført/innbetalt pensjonspremie Resultat fra tilknyttede selskaper Betalte skatter Endringer i varebeholdning Endringer i kortsiktige fordringer (eks. krav på aksjeinnskudd) Endringer i kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten A Operasjonelle investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, lisenser m.v. 9, Finansielle investeringer, andre anleggsmidler Salg av varige driftsmidler, virksomheter og aksjer Kjøp av virksomhet, datterselskaper Netto likviditetsendring fra investeringer B Endringer i langsiktige fordringer/forpliktelser Mottatt utbytte/konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Endringer i langsiktig gjeld Bevegelser på egenkapital uten likvideffekt Kapitalinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering C Likviditetsbeholdning Netto endring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning oppkjøpte/solgte selskaper Likviditetsbeholdning KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 19

20 EGENKAPITALOPPSTILLING Konsern Aksjekapital Overkursfond Omregningsdifferanse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Total Egenkapital Årsresultat Årets omregningsdifferanse Totalresultat Kapitalinnskudd Mottatt konsernbidrag Utbetalt utbytte til minoritet Fusjonsdifferanse* Egenkapital Årsresultat Årets omregningsdifferanse Totalresultat Virksomhetssammenslutning / endring av eierandel datterselskap Utbetalt konsernbidrag/utbytte Egenkapital * Gjelder fisjon/fusjon BuyInvest AS og økt eier andel BuyPass AS ErgoGroup AS Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Total Egenkapital Kapitalinnskudd Mottatt konsernbidrag Årets resultat (totalresultat) Egenkapital Fusjonsdifferanse Årets resultat (totalresultat) Egenkapital ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer