ergogroup årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ergogroup årsrapport 2009"

Transkript

1 ergogroup årsrapport 2009

2 NØKKELTALL OG GRAFER OMSETNING OMSETNING 100 % 100 % 90 % 80 % % 80 % % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 30 % % 30 % % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Andre Kunder Posten Norge AS Drift og infrastruktur Løsninger og applikasjonstjenester Postens andel av total omsetning går ned ytterligere 3% fra 2008 til 2009 Postens andel av total omsetning går ned ytterligere 3% fra 2008 til 2009 Segmentet Drift & Infrastruktur utgjør 61% av omsetningen NØKKELTALL Tall i hele mill. kr Omsetning Omsetningsvekst 0 % -10 % 7 % 15 % 56 % 13 % -8 % EBITA Driftsresultat Resultat før skatt EBITA-margin 3 % 2 % 5 % 5 % 6 % 8 % 5 % Totalkapital Egenkapitalandel 23 % 20 % 38 % 37 % 31 % 37 % 38 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 6,9 % 5,7 % 15,4 % 8,8 % 10,0 % 12,7 % 8,2 % Antall ansatte Definisjoner: EBITA: Resultat før finanskostnader minus gevinster, restrukturering, amortisering og andre engangseffekter knyttet til oppkjøp. EBITA-margin: EBITA i prosent av omsetning. Egenkapitalandel: Egenkapital dividert med totalkapital. ROIC: EBITA dividert med gjennomsnittlig investert kapital (Immaterielle eiendeler ex. Goodwill + netto arbeidskapital ex. kontanter dvs. omløpsmidler ex. kontanter minus ikke rentebærende kortsiktig gjeld). 2 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

3 INNHOLD Nøkkeltall og grafer 2 Står støtt 4 Ledergruppen i ErgoGroup 6 ErgoGroup på 5 minutter 8 Viktige hendelser i Styret i ErgoGroup 10 Styrets beretning 12 Resultatregnskap 16 Eiendeler 17 Egenkapital og gjeld 18 Kontantstrøm 19 Egenkapitaloppstilling 20 Noter til regnskap Note 1 Segmenter 24 Note 2 Lønnskostnader og andre godtgjørelser 26 Note 3 Pensjoner 27 Note 4 Andre driftskostnader 28 Note 5 Restruktureringskostnader 28 Note 6 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og datterselskap 28 Note 7 Finansinntekter og finanskostnader 28 Note 8 Skatt 29 Note 9 Immaterielle eiendeler 31 Note 10 Varige driftsmidler 33 Note 11 Aksjer 34 Note 12 Rentebærende langsiktige fordringer 35 Note 13 Andre langsiktige fordringer 35 Note 14 Varebeholdninger 35 Note 15 Rentefrie kortsiktige fordringer 36 Note 16 Likvide midler 37 Note 17 Egenkapital 37 Note 18 Avsetning for forpliktelser 37 Note 19 Rentebærende langsiktig og kortsiktig gjeld 38 Note 20 Rentefri langsiktig og kortsiktig gjeld 38 Note 21 Finansiell risiko og kapitalstruktur 39 Note 22 Garantiansvar/pantstillelser 40 Note 23 Leieforhold 40 Note 24 Kjøpsforpliktelser 41 Note 25 Endringer i konsernets struktur 42 Note 26 Transaksjoner med nærstående parter 43 Note 27 Andre forhold 43 Revisjonsberetning 44 ErgoGroup gjennom 37 år 45 Organisasjonskart 45 Her finner du oss 46 Design : Red Kommunikasjon Foto : Jonni Malerier : Ben Goss Trykk : RK Grafisk KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 3

4 Står støtt Nedgangsåret 2009 satte sine spor, også i ErgoGroup. Administrerende direktør Terje Mjøs gleder seg over at tre av fem forretningsområder gjorde det like bra eller bedre enn i 2008, og retter blikket framover mot bedre tider. Konsulentområdet i Norge, som tradisjonelt har blitt påvirket mer i nedgangs kon junktur, gjorde det bedre enn i Drift, som historisk har vist seg å svinge opp i dårligere tider, gjorde det vesentlig dårligere. Resultatet kom ikke overraskende på ErgoGroup. Vi ventet en lavere inntjening fordi kontrakten med vår største kunde er reforhandlet, og fordi de har tatt i bruk en ny IKT-plattform og standard systemer som gir grunnlag for en mer effektiv drift. På sikt vil vi klare å drifte det nye systemet ved bruk av mindre ressurser, sier Terje Mjøs. På grunn av for høye kostnader var det nødvendig å nedbemanne med 130 årsverk i fjerde kvartal. Tre av fem opp 2009 markerte også et tilbakeslag for segment Norden. Den svenske økonomien var vesentlig hardere rammet av finansuroen enn den norske, dermed ble også det svenske ITmarkedet hardere rammet enn det norske. I sum ble 2009 vesentlig dårligere enn 2008 for ErgoGroup, oppsummerer Terje Mjøs. Han gleder seg imidlertid over at tre av fem forretningsområder gjorde det like bra eller bedre i 2009, enn i rekordåret Regionale tjenester, Løsninger og applikasjonstjenester og BEKK gjorde det veldig bra i 2009, til tross for finanskrise og dertil hørende lavkonjuktur, fastslår han. Tilfredse kunder og ansatte Til tross for finansiell uro, er kundene fornøyde. Kundetilfredsheten holder seg på 2008-nivå, og ErgoGroup arbeider intenst med forbedringer for å øke denne til et nivå hvor ErgoGroup har bransjens mest fornøyde kunder. Medarbeidertilfredsheten er også høy. Vi fikk et kraftig byks opp i medarbeider tilfredshet i 2007 på grunn av målrettet arbeid, og for tredje år er vi på samme høye nivå, konstaterer Terje Mjøs fornøyd. I 2009 ble Lean igangsatt i ErgoGroup, og Lean-programmet skal bre seg utover i organisasjonen fram til Terje Mjøs venter at organisasjonen vil kapitalisere på dette i årene framover, etter hvert som man får på plass en helhetlig metode for kontinuerlig forbedring. Lean vil frigjøre energi i organisasjonen og vil sikre at vi får bottom up til å fungere bra. Det vil bidra til at gode ideer om bedre måter å gjøre ting på, kan strømme oppover i systemet, sier Mjøs. Grønt initiativ ErgoGroup er med i Grønn IT et initiativ i regi av IKT Norge. Terje Mjøs fastslår at smart bruk av IT er en del av klimaløsningen. Virtualisering er ett område hvor vi sparer energi, ved å kutte i antall fysiske servere. Et annet område er kommunikasjonstjenester som OCS og IBM Lotus Sametime, som samlet sett bidrar til å redusere møtevirksomheten og antall flyreiser, både for oss selv og våre kunder. På Gjøvik tar vi det enda et skritt lengre. Der brukes elvevann til kjøling av datahallen. Neste trinn kan være å bruke det resirkulerte vannet til oppvarming av kommunale bygg, forteller han. For å bevisstgjøre egen organisasjon har ErgoGroup også innført klimaregnskap. Resultatene brukes som grunnlag for å spare både penger og miljø. 4 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

5 Lean vil sikre at gode ideer kan strømme oppover i systemet. Terje Mjøs Administrerende direktør Bunnen er nådd For IT-bransjen som helhet tror Terje Mjøs at bunnen nå er nådd. Vi vil se en relativt svak forbedring. De fleste eksperter spår et løft. Jeg er enig, men tror at det først vil komme andre halvår. Da vil vi fortsatt være på et vesentlig lavere nivå enn i rekordårene 2007 og Sverige henger fortsatt noe etter, og vil nok gjøre det gjennom hele 2010, sier han. Etter 2008 og 2009 har det vært lite fart på konsolideringen i bransjen. I løpet av 2010 tror Terje Mjøs at dette vil ta seg opp. Også ErgoGroup er klare for å se på nye, lønnsomme oppkjøpsprosjekter, konstaterer han. I mellomtiden har han klare ambisjoner for ErgoGroup i Min ambisjon er at vi kommer tilbake til positiv organisk vekst, at lønnsomheten innen drift er vesentlig forbedret og at vi gjennomfører noen strategiske oppkjøp gjennom året. I tillegg har jeg som mål at vi skal fortsette den positive utviklingen og rykke enda litt opp i kundetilfredshet, og at vi får et fjerde år med mer fornøyde medarbeidere. Administrerende direktør Terje Mjøs og hans kolleger skal klare kunsten å se hele bildet. Vi skal uoppfordret gi gode forslag til videre utvikling, og samtidig sørge for å inkludere andre kolleger og enheter til kundenes og ErgoGroups beste. Ved å lete etter totalitet og sammenhenger, klarer vi å se hele bildet, sier han. KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 5

6 LEDERGRUPPEN I ERGOGROUP Matthias Peter Salgsdirektør Født: 1959 ErgoGroup siden januar 2009 Tidligere stillinger: Administrerende direktør i BaneTele, Nordisk Mobiltelefon, Ascom Norge Utdannelse: Siv.Ing. fra ETH Lausanne, Sveits Ingeborg Aass Holten HR-direktør Født: 1961 ErgoGroup siden mars 2007 Tidligere stillinger: Konserndirektør Organisasjonsutvikling i Hafslund, Associate Partner i Accenture, samt ulike stillinger i Volvo, Securitas og UNISYS Utdannelse: Pedagogisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Eivind Sundbø Direktør, Prosjekter Født: 1964 ErgoGroup siden juni 2005 Tidligere stillinger: Direktør for konsulent- og applikasjonsforvaltning i Hydro IS Partner. Seksjonssjef for drift, produktutvikling og innkjøp. Utdannelse: Informatikk/ fysikk fra Universitetet i Oslo. Hans-Henrik Merckoll Direktør, Regionale tjenester Født: 1968 ErgoGroup siden mai 2009 Tidligere stillinger: Adm.direktør i Telenor Telehuset, Salgsdirektør Partner og SMB i HP Norge, Direktør Privat marked i Compaq Norge, Ass.direktør i Storebrand og If, Nordisk produktgruppesjef i Thorn Norden, Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI- Sandvika Niclas Ekblad Direktør, Norden Født: 1966 ErgoGroup siden januar 2007 Konsernsjef for SYSteam siden 2001 Tidligere stillinger: Ansatt i SYSteam siden Utdannelse: Industriell elektronikk og produksjon i Jönköping. Håvard Larsen Direktør, Løsninger Født: 1955 ErgoGroup siden 2005 Tidligere stillinger: Administrerende direktør i TDC Norge, TDC Internordia og Compaq Norge. Utdannelse: Diplomøkonom fra BI og gjennomført en rekke lederprogrammer i regi av Babson College, Boston med flere.

7 Terje Mjøs Administrerende direktør Født: 1961 ErgoGroup siden juni 2004 Tidligere stillinger: Direktør i Hydro IS Partner AS, ulike stillinger i Norsk Hydro ASA, bl.a. salgs- og markedsdirektør i Hydro Agri Europe i Brussel. Utdannelse: Cand.scient i informatikk ved Universitetet i Oslo, MBA fra BI. Eli Giske CFO Født: 1964 ErgoGroup siden januar 2005 Tidligere stillinger: Økonomidirektør i ErgoIntegration AS, konserndirektør for økonomi og (CFO) i EDB Business Partner ASA, samt diverse økonomistillinger. Utdannelse: Master of Business and Marketing. Olav Folkestad Adm. direktør Bekk Consulting AS Født: 1963 ErgoGroup siden september 2007 Tidligere stillinger: IT-konsulent i Digital Equipment, Produktsjef og programansvarlig i HP Norge, Salgs- og markedsdirektør i New Media Science og Cell Network Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU og MSc fra University of Kent Morten Søgård Direktør, IT-drift Født: 1956 ErgoGroup siden april 2005 Tidligere stillinger: Adm. dir. i CSC Airline Solutions A/S med ansvar for selskapets nordiske virksomhet mot luftfartsrelaterte virksomheter. Adm. dir. for CSC Norge. Utdannelse: Handelsøkonom, Handelsakademiet. Hilde M. Solegaard Kommunikasjonsdirektør Født: 1959 ErgoGroup siden november 2006 Tidligere stillinger: Direktør for marked, indirekte salg og forretningsutvikling i SAP Norge og SAP Nordic. Ledende stillinger innen marked, salg og produktansvar i Visma Norge. Utdannelse: Økonomi/ markedsføring og strategi/ organisasjonsutvikling. Jakob van der Hagen Direktør, Strategi og forretningsutvikling Født: 1960 ErgoGroup siden 1998 Tidligere stillinger: Salgsdirektør Bank og forsikring IBM Norge, daglig leder i EDS Norge, IKT-direktør McCann Northern Europe, Salgsdir. Posten SDS. Utdannelse: Ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole, fra Erasmus University.

8 8 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

9 KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 9

10 STYRET I ERGOGROUP Dag Mejdell Styreleder Erik Johannessen Styremedlem Gro Bakstad Styremedlem Inger Roll-Matthiesen Styremedlem Konsernsjef i Posten Norge Administrerende direktør i NorCargo Konserndirektør Økonomi og Juridisk direktør i Posten Norge. AS Utdannet siviløkonom fra AS Utdannet økonom og ingeniør, har Finans (CFO) i Posten Norge AS fra Tok juridisk embetseksamen i Handelshøyskolen i Bergen. Ansatt tidligere jobbet som konserndirektør august Utdannet siviløkonom Arbeidet tidligere som advokat i i Dyno Industrier siden 1981, i Prosjekter, Posten Norge, viseadm. og statsautorisert revisor fra Norges advokatfirmaet Bugge, Arenstz- blant annet som finansdirektør, dir. i Telenor Bedrift AS, direktør i Handelshøyskole. Har tidligere vært Hansen & Rasmussen, og rådgiver i konserndirektør og som konsernsjef Telenor AB og i Elfa Norge AS. ansatt som økonomidirektør i Posten, Nærings- og handelsdepartementet. fra 1997 inntil selskapet ble kjøpt finansiell rådgiver i Procorp og opp. Deretter konsernsjef i Dyno økonomidirektør i Ocean Rig. Nobel ASA i perioden ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

11 Terje Mjøs Administrerende direktør Jarle Dahlstrøm Styremedlem Ola Hugo Jordhøy Styremedlem Marit Thorsvald Styremedlem Tidligere stillinger: Direktør i Hydro Seksjonsleder i IT-drift i ErgoGroup Seniorrådgiver i IT-drift i ErgoGroup Seniorkonsulent i ErgoGroup AS. IS Partner AS, ulike stillinger i AS. Har jobbet i ErgoGroup AS siden AS, ansattes representant. Utdannet Jobber som leveranseansvarlig i Norsk Hydro ASA, bl.a. salgs- og 2001 i roller innen brukerstøtte, sivilingeniør i elektronikk fra Norges divisjon Brukerservice. Utdannet markedsdirektør i Hydro Agri europe Problem Management og Process Tekniske Høgskole (NTH). Har på den Polytekniske Høyskole. i Brussel. Utdannelse: Cand.scient i Management. Siviløkonom- tidligere jobbet i ulike stillinger i Var ansatt i KLP Forsikring i ulike informatikk ved Universitetet i Oslo, utdannelse fra Handelshøyskolen BI. TelePost Communication og Telenor. stillinger før ansettelse i Statens MBA fra BI. Datasentral i KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 11

12 styrets beretning ErgoGroup ErgoGroup er en nordisk totalleverandør av IT-drift, løsninger og konsulenttjenester. Virksomheten tilbyr sine produkter og tjenester fra nærmere 90 kontorer i Norden. I over 30 år har ErgoGroup forenklet hverdagen for sine kunder ved å tilby dokumenterte og utprøvde IT-løsninger. ErgoGroups strategiske hovedmål er å utvikle et nordisk lederskap som totalleverandør til små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) samt å videreutvikle posisjonen som ledende IT-selskap overfor store kunder i privat og offentlig sektor i Norge. Samtidig satser selskapet på enkelte spesialistområder og utvalgte bransjer overfor store kunder i hele Norden. Økonomi Omsetning og resultat ErgoGroup omsatte i 2009 for millioner kroner, en nedgang på 8 prosent fra Nedgangen skyldes først og fremst reforhandling av avtalene med selskapets største kunde, Posten Norge AS, samt den generelle konjunkturnedgangen som har preget markedet i Sverige i Postens Norge AS andel av ErgoGroups omsetning utgjorde 13 prosent i 2009 hvilket er 3 prosentpoeng lavere enn i I 2009 oppnådde ErgoGroup et driftsresultat (EBITA) på 280 millioner kroner som er 163 millioner kroner lavere enn i Driftsresultatet etter engangseffekter og amortiseringer (EBIT) i 2009 ble 240 millioner kroner mot 373 millioner kroner i Inkludert i EBIT er ekstraordinære avsetninger for restrukturering i virksomheten på 45 millioner kroner, samt inntektsført gevinst ved salg av datterselskapet Eiendomsverdi AS med 31 millioner kroner. Balanse og kontantstrøm Totalbalansen var ved årets slutt millioner kroner, mot millioner kroner ved utgangen av Den langsiktige gjelden ble redusert med 246 millioner kroner. I 2009 var den operasjonelle kontantstrømmen 474 millioner kroner. Etter driftsinvesteringer på 201 millioner kroner, var den frie kontantstrømmen 274 millioner kroner mot 282 millioner kroner i I 2009 ble det samlet gjennomført investeringer for netto 201 millioner kroner. ErgoGroup hadde en egenkapitalandel per på 37,9 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med ErgoGroups likviditetsreserver består av bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter. ErgoGroup har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler. Selskapets kunder er i stor grad veletablerte, private bedrifter og offentlige virksomheter. Med dagens kundesammensetning ansees kredittrisikoen for å være liten, og tap på fordringer er begrenset. Regnskapet er utarbeidet med forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen fortsatt er til stede. Disponering av resultatet Årets resultat i ErgoGroup AS på 39 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. Marked og kunder Den generelle nedgangskonjunkturen gjorde at også markedet for IT-tjenester var mer krevende enn i de foregående år. ErgoGroup oppnådde likevel en god kontraktsinngang i ErgoGroups norske virksomhet inngikk i 2009 kontrakter for millioner kroner, en forbedring på over en halv milliard kroner fra I løpet av 2009 ble det inngått nesten 3500 avtaler bare i den norske virksomheten, opp fra 2900 avtaler i Avtaler ble inngått med blant andre Gjensidige, Aker Solutions, Edda Media, Statoil, NATO og Kommunaldepartementet. ErgoGroup deler sin virksomhet i to overordnede tjenestesegmenter; Drift & infrastrukturtjenester Løsninger & applikasjonstjenester. Drift & infrastrukturtjenester leverer drift av infrastruktur og applikasjoner, outsourcing, datakommunikasjonstjenester, infrastrukturrelaterte konsulenttjenester, lokal IT-service, meldingstjenester og innholdstjenester. Løsninger & applikasjonstjenester leverer bransjeløsninger til offentlig sektor og privat næringsliv, samt spesial løsninger for utvalgte nisjer og segmenter. Konsulent tjenester for utvikling, tilpasning og integrasjon leveres som supplement til bransje- og spesialløsninger, enten som selvstendige prosjektleveranser etter kundens spesi fikasjoner eller tilpasning av standardsystemer. Tjenestene produseres gjennom virksomhetens fem forretningsområder. Fire av disse; IT-drift, Regionale tjenester, Løsninger og BEKK utgjør til sammen det geografiske segmentet Norge. Forretningsområdet Norden omfatter virksomhet i Sverige, Finland og Danmark. Selskapets fem forretningsområder er: IT-drift omfatter drift av infrastruktur, outsourcing, samt data kommunikasjonstjenester. ErgoGroup er en av de leden de driftsleverandørene i Norge. Selskapet opplever god etterspørsel etter driftstjenester fra bedrifter og offentlige virksomheter, selv om tilveksten av avtaler med nye kunder har vært noe lavere enn forventet i Nye av taler er blant annet inngått med Konica Minolta, Edda Media, Bautas, Wilhelmsen Maritime Services og Gjen sidige. Forretningsområdet hadde 916 ansatte ved årets slutt. Gjennom forretningsområdet Regionale tjenester har ErgoGroup en bred geografisk tilstedeværelse og leveranse evne over hele Norge. Gjennom sterke regions- 12 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

13 og lokal kontor tilbys hele spekteret av løsninger, produkter og tjenester og omfatter blant annet infrastrukturrelaterte konsulenttjenester, rådgivning, ERP-løsninger samt leveranse av spesialløsninger for utvalgte nisjer. Kundene er små og mellomstore virksomheter innen privat og offentlig sektor, samt større hjørnesteinsbedrifter i regionene. I 2009 ble det inngått avtaler med blant andre NATO, Stat ens Pensjonskasse, Gassnova, Mattilsynet, Norsk Tipping og Statoil. Ved årets slutt hadde forretningsområdet 528 ansatte. Løsninger leverer bransjeløsninger og programvare løsninger til offentlig sektor og privat næringsliv, samt konsulenttjenester for utvikling, tilpasning og integrasjon som supplement til bransje- og spesialistløsninger; som selv stendige prosjektleveranser etter kundens spesifika sjoner eller tilpasning av standardsystemer. Forretnings området leverer også meldingstjenester og innholds tjenester til en rekke kunder har vært et år med høyt aktivitetsnivå for forretningsområdet, til tross for den krevende markeds situasjonen forretningsområdet har operert i. Avtaler ble blant annet inngått med Kommunaldepartementet (evalg), Landbruksog matdepartementet (esporing), Aker Solutions, Sjøfartsdirektoratet og Trondheim Kommune. Forretningsområdet hadde 574 medarbeidere ved årets slutt. BEKK Consulting AS er et norsk konsulentselskap som holder til i Oslo og Trondheim. ErgoGroup eier 75 prosent av aksjene i selskapet og har opsjon på overtakelse av de resterende 25 prosent. BEKK inngår i ErgoGroup som eget forretningsområde, og leverer rådgivnings-, utviklingsog forvaltningstjenester innen områdene prosess- og organisa sjonsutvikling, modernisering av fagsystemer, portal- og selvbetjeningsløsninger og skreddersydde forretningsapplikasjoner. Selskapet har 229 ansatte og kundeporteføljen består av en rekke av de største norske bedriftene samt mange av landets største offentlige etater. Norden betjener ErgoGroups kunder utenfor Norge, med om lag 60 kontorer i Sverige og tilstedeværelse i både Danmark og Finland, og styres gjennom selskapet SYSteam AB. Forretningsområdet tilbyr komplette IT-løsninger, både utvikling og drift, hovedsaklig til det svenske og finske markedet, samt kunder som er etablert i flere nordiske markeder. ErgoGroup er totalleverandør av IT-løsninger til små og mellomstore bedrifter, og samtidig spesialist overfor større bedrifter i utvalgte bransjer. Forretningsområdet har vært relativt sterkt preget av lavkonjunkturen i 2009, på samme måte som andre IT-selskaper som opererer i Sverige. Avtaler er blant annet inngått med Interpares, EAB, Geveko og Posten Norge AS. Norden hadde ved årets slutt 1280 ansatte. Organisasjon og miljø ErgoGroup hadde i 2009 i gjennomsnitt 3792 ansatte. Antall ansatte ved utgangen av 2009 var 3709, en liten nedgang fra forrige årsskifte. Reduksjonen skyldes omstilling i forretnings området IT-drift, samt lavere rekruttering enn tidligere år. Samtidig har det vært en økning i antall ansatte knyttet til offshoring personer var ansatt utenfor Norge pr ErgoGroup har i løpet av 2008 og 2009 bygd opp sin offshoring-kapasitet gjennom selskapet ION NOR, lokalisert i Chandigarh i India. Ved utgangen av 2009 hadde ION NOR 128 ansatte, hvorav ca halvparten var engasjert med oppdrag for ErgoGroups kunder. Arbeidsmiljø ErgoGroup opererer i et marked som preges av kontinuerlige krav til endring og effektivisering, og selskapet jobber derfor bevisst og systematisk for at dette ikke skal få negative konsekvenser for arbeidsmiljøet. I 2009 var sykefraværet på 3,0 prosent hvilket er opp 0,1 prosentpoeng fra I 2009 ble det rapportert om åtte mindre arbeidsuhell. De ansattes tilbakemeldinger gjennom årets medarbeiderundersøkelse viser en svak nedgang fra året før, men medarbeidertilfredsheten i ErgoGroup ligger fremdeles på et stabilt, høyt nivå. Det ytre miljø ErgoGroup driver sin virksomhet i tidsriktige og fleksible lokaler, hvor det er lagt vekt på god arealutnyttelse og lavt energiforbruk. ErgoGroup har kontorer på nærmere 90 steder i hele Norden, noe som gir nærhet til kunden og bidrar til å begrense reisebehovet fra kontorsted til kunde. ErgoGroup skal være aktiv pådriver innen miljøtiltak direkte relatert til egen bransje og virksomhet. Sel skapets hovedfokus ligger innen energisparing støttet av innova tive kjøleog varmeløsninger, bruk av maskin- og program vare fra miljøbevisste markedsledere, miljø vennlig avhending av IT-utstyr og annet avfall, samt aktiv bruk av moderne teknologi som hindrer unødig foru rensing ved reise virksomhet. Et vesentlig miljøinitiativ er selskapets bruk av returvann fra datahallene i Oslo og på Gjøvik til å varme opp inneluft i ventilasjonsanleggene. I ErgoGroups fjellhall på Gjøvik reduseres strømforbruket også ved bruk av elvevann til kjøling. Årlig gir dette strømbesparelser tilsvarende forbruket til 75 husstander. ErgoGroup er også medlem i IKT-Norges initiativ Grønn IT som har som mål å redusere miljøskadene forårsaket av IT og fremme økt klimafokus i alle ledd av IKT-næringen. Selskapet har i stor utstrekning tatt i bruk teknologi som gjør det enkelt å arbeide raskere og mer effektivt sammen på tvers av geografiske steder. Ved hjelp av moderne samhandlingsløsninger kan de ansatte ta i bruk direktemeldinger (instant messaging), IP-telefoni og telefon- og nettmøter. Denne teknologien bidrar både til spart reisetid for de ansatte, mindre miljøforurensing gjennom lavere reiseaktivitet og sparte reisekostnader for selskapet. Likestilling Ved årsskifte hadde ErgoGroup en kvinneandel på 21,1 prosent, hvilket er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra Andelen kvinner i lederstillinger var i ,4 prosent, en nedgang fra 16 prosent i Andelen kvinnelige toppledere i selskapet er 25 prosent. ErgoGroup opererer i en mannsdominert bransje, men har kontinuerlig fokus på å øke andelen kvinner i selskapet, blant annet i forbindelse med rekruttering. Det legges også spesiell vekt på å utvikle kvinner i selskapets talentutviklingsprogram. I årets kull var 5 av totalt 20 deltagere i talentprogrammet kvinner. KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 13

14 ErgoGroup har fokus på å unngå diskriminering i alle deler av selskapets virksomhet, fra rekruttering, lønns- og arbeids vilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Som en del av Posten-konsernet har ErgoGroup erklært seg rasismefri sone. Kompetanse ErgoGroup baserer sin virksomhet på medarbeidernes kunnskap, og legger derfor stor vekt på medarbeidernes kompetanse- og karriereutvikling. I 2009 har det vært gjennomført flere store kompetansekartlegginger for å sikre at ErgoGroup besitter den kompetansen kundene etterspør. ErgoGroup har lagt vekt på at kompetansehevingstiltak skal være målrettet i forhold til bedriftens behov. Videre legger selskapet vekt på interne tiltak for kompetanseheving, blant annet gjennom programmet for nye ledere, kalt ny som leder. Selskapet tilbyr også de ansatte en rekke utviklingstilbud gjennom ErgoGroups egen kurskatalog. ErgoGroup gjennomførte i 2008 et talentprogram for yngre talenter, med gode resultater. Med bakgrunn i dette pågikk det i 2009 forberedelser og rekruttering til et nytt talentprogram med oppstart i 2010, Talent Programmet retter seg mot personer under 37 år som ønsker å utvikle seg selv og ErgoGroup og har 21 deltagere fra alle deler av selskapet. I 2009 ble ErgoGroup tildelt Kompetanseprisen 2009 fra HR Norge. HR Norge deler årlig ut Kompetanseprisen til en bedrift eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen personal- og organisasjonsutvikling. ErgoGroup fikk prisen blant annet fordi virksomhetens kompetanseutvikling springer direkte ut av virksomhetens overordnede strategi og øvrige HR-relaterte tiltak, samt at virksomheten preges av systematikk og kontinuitet. Uorganisk vekst Med utgangspunkt i selskapets vekststrategi gjennomførte ErgoGroup i 2009 flere prosesser både i Norge og Sverige med sikte på overtagelse av virksomheter som støtter opp under strategien. Med få unntak ble transaksjonene imidler tid ikke gjennomført på grunn av for høye prisforventninger hos disse virksomhetenes eiere. I Sverige ble det dog gjennomført noen mindre virksomhetsovertagelser. I Norge ble det inngått avtale om overtagelse av Edda Medias IT-virksomhet fra Overtagelsen omfatter 27 medarbeidere. Fremtidsutsikter Ved inngangen til 2010 ser det sterke aktivitetsfallet internasjonalt ut til å være over. Kraftige politiske tiltak i de fleste vestlige land har medvirket sterkt til denne utvikling en. Etterdønningene av finanskrisen gjør at arbeidsledighet en likevel forventes å øke noe i De nordiske landene er fortsatt inne i lavkonjunkturen som startet tidlig i 2008, og som ble kraftig forsterket da finanskrisen traff verdensøkonomien med full tyngde samme høst. Nedgangen i BNP i Norge, og den klart mer dramatiske nedgangen i Sverige og Finland vinteren , er imidlertid et tilbakelagt kapittel. Det ventes at veksten vil ta seg moderat opp framover, men en konjunkturoppgang ventes først fra Fremtidsutsiktene for det nordiske IT-markedet er ved inngangen til 2010 fortsatt usikre, og det internasjonale IT-analyseselskapet IDC revurderer jevnlig sine forventninger i forhold til de nordiske IT-investeringene i I desember 2009 anslo IDC at det norske markedet for IT-tjenester var blitt redusert med 2 prosent året under ett, mens den tilsvarende veksten i 2010 anslås til 1,6 prosent. For Sveriges del ventes markedet for IT-tjenester å stabilisere seg med nullvekst i 2010, mot en tilbakegang på rundt 5 prosent i Gjennom 2009 har flere av de store og mellomstore IT-selskapene avviklet engasjementer av eksterne konsulenter og de fleste har også gjennomført oppsigelser og permitteringer av ansatte. Dette har også gått utover de mindre konsulentmiljøene som har vært beskjeftiget som underleverandører, og med generelt usikre tider for ITkonsulenter er turnover blant de ansatte i bransjen sterkt redusert i ErgoGroup har i løpet av 2009 ytterligere tydeliggjort sin profil som attraktiv arbeidsplass og har generelt mange kvalifiserte søkere til utlyste stillinger i alle regioner. Gjennom målrettet arbeid de siste årene har ErgoGroup etablert en god posisjon i studentmiljøene hos viktige utdanningsgrupper. Dette er realisert gjennom tettere kontakt med viktige utdanningsinstitusjoner, større synlighet i media samt en tydelig HR-strategi. ErgoGroup ser følgende trender som vesentlige for sel skapet fremover: IT-driftstjenester: Økende etterspørsel med tydelige innslag av Cloud Computing som øker konkurransen og prispresset Selv om det tidligere har vært hevdet at outsourcing har hatt en motsyklisk tendens, har nedgangstidene vi fortsatt er inne i ikke gitt noe markert skift i etterspørselen. Cloud computing, dvs tilgang til standardiserte og skalerbare tjenester (datakraft og/eller applikasjoner) over internett, ventes å få en sterkt standardiserende og prispressende effekt innen IT-driftstjenester. Etterspørselen etter outsourcingstjenester forventes å øke blant mellomstore virksomheter som følge av den forsiktig positive økonomiske utviklingen i Norge. Blant store kunder vil trenden med multisourcing fortsette, det vil si at virksomhetene skaffer seg flere leverandører som er spesialisert innen hvert sitt fagfelt og tjenesteområde. Infrastruktur: Økt oppmerksomhet rundt sikkerhet og effektivitet Fallet i omsetningen av IT-utstyr ser ut til å ha flatet ut, og standardiseringsbehovet ventes å stimulere til en relativt høy etterspørsel etter utstyr og basis programvare. Fortsatt økende avhengighet av stabile IT-løsninger i alle typer virksomheter, og bekymring for mer avanserte metoder for datainnbrudd og identitetstyveri, medfører større etterspørsel etter løsninger og tjenester innenfor sikkerhet og autentisering. Virtualiseringsløsninger vil både øke i utbredelse og utvikle seg sterkt de kommende årene; spesielt vil fleksibiliteten knyttet til å flytte, overføre eller distribuere applikasjoner i full drift bli anvendt i stadig flere sammenhenger og miljøer Vi ser økt oppmerksomhet og krav om Grønn IT; kundene etterspør løsninger for energieffektivisering, gjenbruk, samt ivaretakelse av hele livsløpskjeden for IT-relatert utstyr. Mobilitet: Trenden fortsetter Mobilitet og tilgjengelighet er nå et kundekrav både på infrastruktur- og tjenestenivå. Dette gjelder både for spesialiserte kjerneløsninger, som f.eks. i skipsfart, verkstedsindustri, postvirksomhet, politi og helsevesen, 14 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

15 og for mer standardisert tilgang til allehånde tjenester og applikasjoner på stadig mer avanserte mobiltelefoner. Mobilitet vil være en ledende driver innen utviklingen av kommunikasjon, sikkerhetstjenester, håndholdte enheter, systemintegrasjon og applikasjonsutvikling. Helhetlig kommunikasjon: Økte forventninger om løsninger som utnytter sosiale medier og legger til rette for samhandling Store nordiske virksomheter etablerer i økende grad medarbeiderrettede og kunderettede samhandlingsfora som utnytter metodikk og løsninger som vi kjenner fra sosiale medier som f.eks. Facebook og Twitter. Slike nettsamfunn, enten de er virksomhetsinterne eller tilgjengelige i det åpne internettet, utvider spekteret av samarbeidsmuligheter, og kan komme til å endre selve samhandlingsmønstrene internt og eksternt. Helhetlig kommunikasjon og samhandling, Unified Communications and Collaboration (UCC), er en viktig teknologidrevet trend som forenkler og muliggjør et stort antall ulike kommunikasjons- og samhandlingsformer, som for eksempel IP-telefoni, e-post, direktemeldinger og video- og nettmøter. Konsulenttjenester: Bedre utnyttelse av tidligere investeringer, mindre utvikling av helt nye løsninger Avanserte løsninger for virksomhetsstyring, forretningsanalyse og ledelsesinformasjon (Business Intelligence) basert på informasjon fra stadig flere interne styringssystemer og eksterne kilder, ventes å få en stabilt økende etterspørsel de nærmeste årene. Etterspørselen etter konsulenter til utvikling av helt nye, virksomhetstilpassede løsninger forventes fortsatt å være moderat. Samtidig forventes økt etterspørsel etter løsninger som integrerer eksisterende systemer. Administrative løsninger: Nye forretningsmodeller for applikasjonstilgang Software as a Service Globale trender understøtter nye forretningsmodeller for leveranse av IT-tjenester, ved blant annet å gjøre programvare enklere tilgjengelig som en tjeneste via internett, såkalt Software as a Service (SaaS), gjerne med løpende prising i forhold til faktisk bruk. På samme måte som for outsourcing av IT-driftstjenester vil tilbydere av bredere tjenestekonsepter, som for eksempel økonomi- og regnskapstjenester, lønn og HR-tjenester oppleve økt etterspørsel. I løpet av 2009 er ErgoGroups posisjon ytterligere styrket og konsolidert på de fleste virksomhetsområder, og er vel posisjonert for å møte de observerte teknologi- og markedstrendene. Gjennom godt tilfang av nye kontrakter og høy medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet, er utsiktene for selskapet fortsatt meget gode og selskapet er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, til tross for usikre markedsprognoser. Oslo, 27. april 2010 KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 15

16 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Salgsinntekter Vare- og tjenestekostnad Personalkostnader 2, Annen driftskostnad Avskrivninger og amortisering 9, Driftsresultat før restrukturering, gev/tap ved salg av anl.midler, amortisering fra oppkjøp og nedskrivinger goodwill Restrukturering Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og datterselskap Amortisering av merverdi fra oppkjøp 9, Nedskrivinger goodwill Driftsresultat Inntekter fra tilknyttede selskap Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Årsresultatet fordeler seg som følger: Majoritetens andel av årsresultat Minoritetens andel av årsresultat Overføringer og disponeringer: Overført annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Totalresultat Omregningsdifferanse valuta Totalresultat Årsresultatet fordeler seg som følger: Majoritetens andel av årsresultat Minoritetens andel av årsresultat ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

17 eiendeler PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Aksjer i datterselskap 11, Investeringer i FKV, TS og andre aksjer Rentebærende langsiktig fordringer Andre langsiktige fordringer Anleggsmidler Varebeholdning Rentefrie kortsiktige fordringer 15, Bankinnskudd, innestående konsernkontoordning Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg Eiendeler KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 17

18 egenkapital og gjeld PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Avsetninger for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld 20, Betalbar skatt Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld Oslo, 27. april ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

19 kontantstrøm PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Resultat før finans og skattekostnad (EBIT) Renteinntekt samme konsern Rentekostnader samme konsern Andre finansinntekter Andre finanskostnader Gevinst/tap ved salg anleggsmidler/aksjer Av- og nedskrivninger, amortisering 9, Forskjell kostnadsført/innbetalt pensjonspremie Resultat fra tilknyttede selskaper Betalte skatter Endringer i varebeholdning Endringer i kortsiktige fordringer (eks. krav på aksjeinnskudd) Endringer i kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten A Operasjonelle investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, lisenser m.v. 9, Finansielle investeringer, andre anleggsmidler Salg av varige driftsmidler, virksomheter og aksjer Kjøp av virksomhet, datterselskaper Netto likviditetsendring fra investeringer B Endringer i langsiktige fordringer/forpliktelser Mottatt utbytte/konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Endringer i langsiktig gjeld Bevegelser på egenkapital uten likvideffekt Kapitalinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering C Likviditetsbeholdning Netto endring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning oppkjøpte/solgte selskaper Likviditetsbeholdning KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 19

20 EGENKAPITALOPPSTILLING Konsern Aksjekapital Overkursfond Omregningsdifferanse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Total Egenkapital Årsresultat Årets omregningsdifferanse Totalresultat Kapitalinnskudd Mottatt konsernbidrag Utbetalt utbytte til minoritet Fusjonsdifferanse* Egenkapital Årsresultat Årets omregningsdifferanse Totalresultat Virksomhetssammenslutning / endring av eierandel datterselskap Utbetalt konsernbidrag/utbytte Egenkapital * Gjelder fisjon/fusjon BuyInvest AS og økt eier andel BuyPass AS ErgoGroup AS Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Total Egenkapital Kapitalinnskudd Mottatt konsernbidrag Årets resultat (totalresultat) Egenkapital Fusjonsdifferanse Årets resultat (totalresultat) Egenkapital ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer