Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A"

Transkript

1 Brukerhåndboken Brukerhåndboken Pilot Line Manager Dokumentversjon A Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger Symbolforklaring Grunnlegende Sikkerhetstiltak Omsorgsplikten til Brukeren Vern mot skader Gjennom Elektrisk Strøm Vern mot skader Gjennom Mekanisk Innvirkning Transport, Montasje og Oppstart Angående håndboken Omfang og lesere Teknisk støtte og opplæring Formatering og betydning Tilgjengelighet for knapper og skjermer Hvordan bruke skjermbilder Oversikt over funksjoner (A-3) Introduksjon Kjennetegning og Opptak av Enkelt Elementet (Foldeeske osv.)(a-3.3.2) Forbindelse av Styreenheter (A-3.3.3) Nivådefinisjoner (A-3.3.4) PLMs arbeidsområde og bruk Oversikt over menytre Oversikt over skjermelementer Oppstart av PLM (A-3.4.4) Pålogging og avlogging (A-3.4.3) Inntastingsfunksjon Fjernkontroll Startskjermbilde Administrering av brukere og grupper (A-3.5) Brukeradministrasjon Meny (A-3.5.1) Opprettelse av en ny bruker Redigering av en brukerkonto Å legge en bruker til en gruppe Å legge til eller fjerne rettigheter for en bruker Å endre passord for en bruker Sletting av en brukerkonto Opprettelse og sletting av grupper (A-3.5.2) Opprettelse av en ny gruppe Å legge til eller fjerne rettigheter for en gruppe Sletting av en gruppekonto Active Directory Forberedelse for produksjon (A-3.6) Oversikt over produksjon Opprettelse og sletting av grupper (A-3.6.2) Systeminnstillingene Oversiktsskjerm... 37

4 6.2.2 Bearbeide Systeminnstillingen Tabell: Systemparametre Å ta skjermbilder Modus for lokalt hurtigbuffer Opprettelse av en enhet Sletting av en enhet PLC Importer / eksporter (XML-innstillingsfil) Parametre Informer Siemens PLC Allen-Bradley PLC Printere Printer Mode Wolke Printer APS/Domino Printer Zebra 170xiIII Printer Kameraer (A ) Lesermoduser Smart Camera (SCA) (A ) Aggregering med Smart Camera Konfigurering av et produkt i SMC Megapixel Camera Bruk kasser for skriver/leser-modus med kinesisk koding Håndskanneren (A ) Kontrollvekt UPS Komparator VGL7/VGL RFID Vis EPC-historikk Støynivå Vis feilsøkingskonsoll Konfigurering av IP-adresser Tildeling av IP-adresser IP-spektre for enheter Intern fjernkontroll Eksempel på IP-tildeling IP-er for COM-grensesnitt Å taste inn IP-adresser i enhetene Produksjon (A-3.7) Skjermen produksjonsinnstillinger Linjeformat (A-3.7.2) Konfigureringsprosedyre for linjeformat Skjermen legg til / rediger linjeformat Opprettelse av nytt linjeformat Redigering av linjeformat Redigering av enhetsinnstillinger i linjeformat (A ) Enhetsinnstillinger i linjeformat - PLC Enhetsinnstillinger i linjeformat - Smart Camera Enhetsinnstillinger i linjeformat - Megapixel Camera Enhetsinnstillinger i linjeformat - Komparator 7/ Enhetsinnstillinger i linjeformat - Håndskanner Enhetsinnstillinger i linjeformat - Wolke Printer... 95

5 Enhetsinnstillinger i linjeformat - Zebra Printer Linjeformat rapport (A ) Produktforvaltning (A-3.7.3) Skjermen produktforvaltning Opprettelse og sletting av et produkt Å legge til og slette program-id-er i et produkt Bestillingsforvaltning (A-3.7.4) Lasting av en bestilling via håndskanner Å legge til og redigere bestillinger Å legge til en ny bestilling Redigering av en bestilling Å legge til bestillingsdetaljer Sletting av en bestilling Opprettelse av en bestillingsrapport (A ) Tilbakestilling av ordrestatus Flytt ordren til linje Gjenåpning av en fullført bestilling Start/stopp produksjon (A-3.7.5) Starte Produksjon via Oppdrag (A ) Starte produksjon via bestilling > prøvekjøring Å starte prøvekjøring via linjeformat (A ) Produksjonsmeny i løpet av produksjon Serialisering (A-3.7.6) Intern behandling av serienumme (A ) Serialiseringsinnstillinger i PLM-programvaren Aggregering (A-3.7.8) Funksjonelt prinsipp for aggregering (A ) Forhåndsbetingelse for serialisering/aggregering Serialisering med DMS (A ) Aggregeringsstatus (A ) Aggregering med ABS Aggregering med SCS Aggregering med MAS Eksempler på aggregering Gjenstand - bunt - kasse (ved å lese buntetiketter) - pall Gjenstand - bunt - kasse (ved å lese gjenstandetikett) - pall Gjenstand - kasse - pall Gjenstand - pall Manuelle aggregeringshandlinger (A ) Ødelegge forelderetikett (reversering av aggregering, A ) Å slette forholdet mellom en barneenhet og en foreldreenhet (deaggregering) (A ) Suspendering av en bestilling (A ) Å fullføre en bestilling før den er ferdig Igangsetting og nedlegging av en enhet (A ) Å lukke en ufullstendig enhet (delvis kasse) Å vise aggregeringsrang til en enhet (A ) Å skrive ut ny etikett med samme serienummer eller forskjellig serienummer (A ) Håndtering av ufullstendige enheter når bestilling fullføres Manuell aggregering ved å skanne en strekkode Opprette en strekkode-kommando Liste over kommandoer Vanlig brukte strekkoder

6 7.8 Feilsøking Behandling av produkter etter et avbrudd Unngå tap av gjenstander etter et avbrudd Bruk jokertegn globalt for alle linjeformat Bruk jokertegn spesifikt for linjeformat MPC-forskyvning er for stor Printerforskyvning er for stor/liten Utkasterforskyvning er for stor/liten Skannerforskyvning er for stor/liten Tidsavbrudd for behandling i MPC-programvaren (SCS) Enhetsalternativer under produksjon (A-3.7.9) Smart Camera Sjekk av serienummer (A ) Megapixel Camera (MPC) Håndskanneren (A ) Vis Informasjon Vis Hierarki Vis aggregering Feilsøkkonsoll Meny for Wolke Printer i løpet av produksjon Maskininnstillinger Innstillinger for blekknivå Rengjøring av Wolke-patroner Vis i prosesskontroll Forhåndsvisning av etikett Domino Printer-Meny Kamerameny i løpet av produksjon (A ) PLC Spesielle applikasjoner Kommunikasjon med Pilot Site Manager (A-3.8.1) Systeminnstillingen Definering av databasetilkobling Skifte linje Endring av globale systeminnstillinger Andre Signatur aksjon Konfigurasjon Aktivering av andre signatur Andre signaturgruppe Skjermen meldingskonfigurasjon Skjermen handlingskonfigurasjon Import/eksport av XML-filen for Andre Signatur Importering av ERP-data over XML-konfigurasjon E-postvarsel Bearbeide måned navnliste Systeminformasjon Henting av systeminformasjon Systemlogging Fjern / Slett Feilbilder Statistikk Administrering av Protokollfiler(A ) Vis statistikk (A ) Tellere (A )

7 Utskriftskvalitet (A ) Vis Feilbilder (A ) Databasestatistikk Sikkerhetskopiering og innstillinger for gjenoppretting (A-3.11) Sikkerhetskopiering av loggfil Backup Kameraformater Sikkerhetskopiering av linjeformat Backup systeminnstillingen Backup PLC Systeminnstillingen Gjenoppretting av standardinnstillingene for enhetene/systemet Alarmer (A-3.12) Appendiks Tabell for brukerrettigheter (A ) Enhetsklasser AI-forvaltning (A ) Vanlige uttrykk Datoverdier Støttede printere Forkortelser og anvendte begrep

8

9 Forord Generell informasjon Disse driftsinstruksjonene bidrar til riktig og sikker anvendelse av PCE-komponentene. Følg derfor de følgende instruksjonene. Det er nødvendig å lese alle driftsinstruksjonene før PCE-komponentene startes for å unngå uriktig anvendelse av systemene. Les i din egen interesse også sikkerhetshenvisningene i brukerhåndboken. Les disse også hvis du allerede er kjent med omgangen og bruken av PC komponenter. Dette symbolet kjennetegner sikkerhetshenvisninger eller fare for skade, fare for produktskader og miljøskader. < Signal > < Type fare > < Resultater > < Tiltak > Det følgende symbolet angir viktige instruksjoner og spesifikk informasjon: < Henvisning > < Viktige henvisninger > En brukerhåndbok er bare meningsfull hvis den alltid er i nære brukeren av anlegget. Sørg for at brukerhåndboken blir hvor anlegget er. Denne brukerhåndboken erstatter på ingen måte installasjonen og kundeservicen gjennom opplært personell! Denne brukerhåndboken skal behandles fortrolig. Informasjonene som blir gjengitt her for uten vårt samsvar hverken bli kopiert, brukt ulovlig eller gitt videre til tredje. PCE forbedrer alle komponenter kontinuerlig. Vi forebeholder oss derfor endringer av leveringsomfanget i form, teknikk og utstyr/tilbehør. Merk at det ikke kan gjøres noen krav på informasjoner og illustrasjoner i denne brukerhåndboken.

10 1 Sikkerhetshenvisninger 1.1 Symbolforklaring Følgende symboler og henvisninger varsler deg for mulige person eller materiell skader eller gir deg arbeidshjelp. FARE! Dette symbolet finner du overalt i brukerhåndboken hvor det henvises til arbeidssikkerheten, hvor det ved uaktsomhet består fare for helse og liv av personer. Iaktta alltid disse henvisningene og vær spesielt oppmerksom og forsiktig. 1.2 Grunnlegende Sikkerhetstiltak Henvisning Dette symbolet gir deg henvisninger for den riktige omgangen med PCE- komponentene. Følgende punkt må bli iakttatt for den sikre driften av PCE- komponentene: Komponentene må være montert på en stabil og mekanisk fastgjøring, som ikke kan bli forandret. Komponentene må bli drevet beskyttet mot fremmed lysinnvirkning. Spenningsforsyningen til komponentene er utført i 24 V DC-teknikk og blir levert fra en ekstern spenningskilde. Alle nødvendige sikkerhetsbestemmelsene for denne typen teknikk må overholdes. Komponentene får bare bli drevet av utdannet og berretiget personell, som kjenner brukerhåndboken og kan betjene apparat etter denne. FARE! Lynlys: Lynlys er skadelig for øynene Ikke se direkte i lynlyset uten øyevern. For å garantere en sikker drift, må det gjennomføres gjentatte kontroller av alle sikkerhetsrelevante deler og iaktta spesielt de ovenfor oppførte punkt og brukerhåndboken. 1.3 Omsorgsplikten til Brukeren PCE- komponentene blir konstruert og bygget med hensyn til de gjeldende harmoniserende normene samt videre tekniske spesifikasjoner. Dermed tilsvarer de dagens tekniske stand og muliggjør maksimal sikkerhet under driften. Sikkerheten til systemet kan allikevel bare bli omsatt i drift praksisen hvis alle nødvendige tiltak for dette blir truffet. Det ligger innenfor omsorgsplikten til brukeren av systemet, å planlegge og kontrollere at de blir gjennomført. Brukeren må sikre, at: systemet bare blir brukt til dens formål, system bare blir drevet i feilfri, funksjonsdyktig tilstand, Brukerhåndboken alltid er i en lesbar og fullstendig tilstand og er tilgjengelig ved bruksområdet til maskinen, bare kvalifisert og autorisert personell betjener og vedlikeholder systemet, 10 Sikkerhetshenvisninger

11 dette personalet regelmessig blir undervist i alle spørsmål som er relevante i forhold til arbeidssikkerheten, og at de kjenner til brukerhåndboken og sikkerhetshenvisningene som er inneholdt i den, alle sikkerhetsrelevante egenskaper til systemet blir kontrollert nøye i regelmessige avtander, jo større sikkerhetsrisikoen er som blir dekket av dette apparatet, jo oftere må de regelmessige kontrollene bli gjennomført. 1.4 Vern mot skader Gjennom Elektrisk Strøm FARE! Systemet jobber med nettspenning! Kontakt med spenningsførende deler kan forårsake livsfarlig støtstrøm og forbrenninger. Ta systemet bare i bruk med forskriftsmessig montert hus. Trekk nettilkoblingen før rengjøring og pleie. Hvis det blir sølt væske på systemet, må det omgående bli slått av og alle nettilkoblinger bli trukket. 1.5 Vern mot skader Gjennom Mekanisk Innvirkning FARE! Skadefare gjennom bevegelige og roterende deler! Iaktta alltid de etterfølgende reglene: Bære tilstrekkelig med personlig verneutstyr 1.6 Transport, Montasje og Oppstart Slå av apparatet før du gjennomfører mekaniske justeringsarbeider. Pass under transporten på at, komponentene er innpakket beskyttet mot fuktighet og støtsikkert. Montasjen i industrielle omgivelser blir vanligvis utført med en minimal belastning av støv, fuktighet, temperatur og rystelser. En sikker drift av maskinen kan bare bli garantert, hvis montasjen og oppstarten ble utført av fagpersonellet som er blitt opplærte for dette. FARE! Fare for å snuble og styrte! Snuble og styrte ulykker fører til alvorlige kroppsskader! Apparatforbindelser (kabler) skal bli lagt slik at det ikke oppstår snublesteder! Sikkerhetshenvisninger 11

12 FARE! Roterende aksler! Roterende aksler! Kan dra inn hår, klær, smykker og rive det av. Ikke driv maskinen med åpent panser! Hold langt hår, løse klær, smykker etc. unna maskinen! 12 Sikkerhetshenvisninger

13 2 Angående håndboken 2.1 Omfang og lesere Håndboken beskriver hvordan du bruker og konfigurerer Pilot line Manager (PLM). Den er ment for personer som bruker PLM for å kontrollere synskontrollsystem for pakningslinjer. Dette inkluderer: Operatører Kontrollører Administratorer Ingeniører I løpet av produksjon, kan PLM kontrollere de følgende elementene: Manual Aggregation Station Shipping Case Station Advanced Bundle Station Datamatrix Station Dette inkluderer samsvarende enheter som kameraer, printere og plc. For informasjon om hvordan du bruker PLM i kombinasjon med et ERP-system, les brukerhåndboken for Pilot Site Manager (PSM). 2.2 Teknisk støtte og opplæring På nettsiden vår finner du den nyeste informasjonen om våre produkter og tjenester. Besøk: For enhver forespørsel, kontakt oss gjerne via e-post eller telefon: Servicelinje: +49 (0) / Vi tilbyr omfattende seminarer og opplæring som hjelper deg til å få mest mulig ut av utstyret ditt. Bruksseminarene våre fokuserer på temaer for industri og bruk. Individuell opplæring kan arrangeres ved etterspørsel. Kontakt oss for å be om individuell opplæring. 2.3 Formatering og betydning Formatene som brukes i håndboken har bestemt betydning. Om de brukes, betyr de det følgende: Format PC 'apostrofer' <vinkelparanteser> SMÅ VERSALER Betydning Menybaner, knapper på skjermoverflaten, faste fanenavn, Navn på felt, kolonner på startskjermen, avmerkingsbokser, navn på moduser, parametre Jokertegn for brukernavn, jokertegn for fanenavn til enheter (individuelle navn kan angis) Navn på skjermer og dialoger Angående håndboken 13

14 2.4 Tilgjengelighet for knapper og skjermer Husk alltid at mange funksjoner i PLM trenger visse brukerrettigheter. Dette betyr at om skjermen din ikke har knapper som vises i brukerhåndboken, trenger du sannsynligvis flere brukerrettigheter som må gis til profilen din av en administrator. Den vanlige måten å gi brukerrettigheter er å legge en bruker til en brukergruppe. På denne måten får brukeren alle brukerrettighetene som tilhører den gruppen. 2.5 Hvordan bruke skjermbilder Under hver skjerm ser du banen som lar deg komme dit 1. Ytterligere handlinger du kan utføre på denne skjermen blir beskrevet under skjermen 2. Jokertegnknapper 3 og handlinger i banen 4 er plassert i parenteser. Se det følgende eksempelet: 1 Illustrasjon 2-1: Hjem > (<velg smart camera-linjen>) 3 > meny > produktforvaltning > nytt produkt > (tast inn produktnavn) 4 > Enter (på tastaturer) > Live Image 2 Trykk Neste. 14 Angående håndboken

15 3 Oversikt over funksjoner (A-3) 3.1 Introduksjon Pilot Line Manager PLM er linjestyringskomponenten til Pilot programvarepakken. The PLM styrer og forvalter enheter som printere, kameraer og skannere på en linje. Enhetene som er tilkoblet blir til produksjonsstarten forsynt med statisk data (f. eks. LOT og EXP). En databasetilkobling for serialisering er mulig som et alternativ (dette sørger for en tydelig sporbarhet av hver enkelt enhet fra fabrikanten til pasienten). Brukeren har muligheten til og styre alle apparatene på linjen med minimal innsats, innstillinger som blir foretatt blir lagret i den sentrale databasen. Ved serialisering/aggregering: Garanteres en tydelig sporbarhet til den individuelle forpakningen fra produsenten helt frem til pasienten. Illustrasjon 3-1: Sporing av produksjonslinje Oversikt over funksjoner (A-3) 15

16 3.2 Kjennetegning og Opptak av Enkelt Elementet (Foldeeske osv.)(a-3.3.2) De enkelte forpakningsenhetene blir vanligvis markert med hjelp av blekkstråle- eller laserprinteren. Omgående etter dette blir de kontrollert med et multifunksjonelt Smart Camera for å korrigere datainnhold og leselighet. Ved serialisering/aggregering: Statusen til hver enhet registreres for å kunne garantere sporbarhet. All units classified as bad will be ejected immediately and only units classified as good proceed the packaging process. Tellerlesningene som opprettes I evalueringsprosessen vises I nåtid og lagres I database etter stopp eller når produksjonen er ferdig. Henvisning! Administrasjonen og lagringen av data, og betjeningen av programvaren tilsvarer retningslinjene 21 CFR Part 11. I tabellen nedenfor ser du GS1-overholdende eksempler for innholdet til datamatrisekoden: CIP: EXP: CHARGE: Illustrasjon 3-2: Eksempler på innhold til datamatrisekode (GS1-standard) 16 Oversikt over funksjoner (A-3)

17 3.3 Forbindelse av Styreenheter (A-3.3.3) Overvåkningsenheter blir tilkoblet direkte via LAN-grensesnitt, om det finnes et. Om det ikke er noen LAN-grensesnitt, blir enheter tilkoblet via RS232 til LAN-bokser. Ved tilkoblingen av apparatene tilsvarer dette så langt som mulig de aktuelle retningslinjene til VDMA standardene VDMAXML_P. Kompatibiliteten av ikke VDMAXML_P fungerende enheter blir den opprettet med en intelligent byggekloss. Gjennom en ekstra for dette utviklet pakke konsept kan nye apparater, så fremt deres grensesnitt ligger åpne, bli integrert enkelt og raskt. PLM er i stand til å kommunisere med andre enheter via lokalnettverk, USB og RS232. Illustrasjon 3-3: Forbindelse av styreenheter Henvisning Administrasjonen og lagringen av data, og betjeningen av programvaren tilsvarer retningslinjene 21 CFR Part 11. Oversikt over funksjoner (A-3) 17

18 3.4 Nivådefinisjoner (A-3.3.4) Dette er en oversikt over kontrollnivåer i aggregerings-/serialiseringsprosessen. Den følgende figuren er et eksempel på hvordan en produksjon med visuell inspeksjon kan se ut. Den detaljerte strukturen til systemet ditt defineres ved spesifisering av funksjonalitet. Illustrasjon 3-4: Kontrollnivåer i aggregerings-/serialiseringsprosessen. 18 Oversikt over funksjoner (A-3)

19 4 PLMs arbeidsområde og bruk 4.1 Oversikt over menytre Menytreet viser systemets maksimalt mulige menystruktur. Avhengig av brukerrettigheter, vil bestemte menyer muligens ikke vises. Main Menu Login/Logoff System Settings Edit system settings Create/Edit device Edit device settings Switch Line Second Signature message configuration Second Signature action configuration ERP data over XML configuration Edit month name list System information Remove/Save error images Logfile Management User Management Add... Rights... Groups... <User> Groups... Rights... Change password... Delete... PLMs arbeidsområde og bruk 19

20 Main menu Backup Backup Logfile Backup Camera Formats Production Start Production via Order Test Run via Line Format Add/Edit Order Add/Edit Line Formats Add/Edit Product Order Results Create Report AI Management Reset Order Status Move Order to Line Statistics Counters Print Quality Show Error Images DB Statistics Home Confirm Help 20 PLMs arbeidsområde og bruk

21 4.2 Oversikt over skjermelementer Den følgende illustrasjonen viser utseendet til PLM-grensesnittet. Eksempelet viser skjermen for ENHETSINNSTILLINGER. Illustrasjon 4-1: Systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (<PLC-fane>) Pos. Navn Funksjonen 1 Programmets tittellinje Statistisk data til produksjonen (aktuelt format, statusen til produksjonen, partinummer og linjenavn) samt den påloggede brukeren. 2 Pålogging- Ved å klikke på denne kan du logge deg på eller av. /avloggingsknapp 3 Menypanel Med disse knappene navigerer du til hovedfunksjonene: Disse knappene er faste. 4 Undernavigering Her vises knappene for nåværende interaksjon. Om en alarm oppstår, vises den her. 5 - Her kan du navigere til flere alternativer om de finnes. 6 Fanemeny Fanemenyen tillater navigering til spesifikk informasjon og enhetsinnstillinger. Henvisning: Navnet på enhetsfanene kan tildeles fritt (se kapittel ). 7 Statuslinje I statuslinjen vises feilmeldinger (rød), varsler (gul) og endringer (f. eks. til linjeformat). På- og avlogging, start/stopp av produksjonen (grønn) vises. Ved visning av flere meldinger vises tegnet ^ etter meldingen. Ved å klikke i statuslinjen blir informasjonshistorien ropt opp. Den aktuelle datoen og tiden blir alltid vist i venstre hjørne av statuslinjen. PLMs arbeidsområde og bruk 21

22 4.3 Oppstart av PLM (A-3.4.4) For å starte PLM og linjen, følg sekvensen som listes nedenfor: 1. Slå på strømtilførselen til stasjonene og enhetene som ikke har PLM installert. Dette kan for eksempel være MAS, SCS, ABS. Vent til programvare er helt i gang. 2. Slå på strømtilførselen til stasjonene som har PLM installert. Dette er vanligvis kun DMS, men kan også være en annen stasjon. Vent til programvare er helt i gang. For å automatisere denne forsinkelsen, må ventetiden for oppstart av PLM-en konfigureres. Trykk Systeminnstillinger > rediger systeminnstillinger. Ved parameteren Ventetid for oppstart av WT01, sett en avmerking ved avmerkingsboksen og angi ventetiden til 20 sekunder. Se den følgende skjermen: Illustrasjon 4-2: Systeminnstillinger > rediger systeminnstillinger (ventetid for oppstart) Henvisning Det er viktig å starte på stasjonene og enhetene som ikke har PLM installert først. Om sekvensen ikke opprettholdes, kan en IP-adressekonflikt oppstå. 4.4 Pålogging og avlogging (A-3.4.3) Alle rettigheter i PLM er brukeravhengige. Forskjellige brukere kan se forskjellige skjermer og kan utføre forskjellige oppgaver i PLM. Etter oppstart av Pilot Line Manager, må du logge deg på for å få tilgang til flere funksjoner i menypanelet på høyre side av skjermen. 22 PLMs arbeidsområde og bruk

23 Illustrasjon 4-3: Logge på Etter valget av pålogging knappen på øvre høyre hjørne, er det nødvendig og angi ett brukernavn og passord. Ettersom rettighetene til den påmeldte brukeren er videre funksjoner tilgjengelige (se kapittel 5). Navnet til den aktuelt påloggete brukeren blir vist på knappen (her er det <Administrator 1>). Henvisning Ved den første påloggingen må brukeren evt. endre passordet sitt (ettersom systeminnstillingen). Brukerbytte Hvis en annen bruker vil bruke Pilot Line Manager, må den aktuelle brukeren først logge av. På denne måten blir det sikret, at opprettet protokoll- og produksjonsdata kan bli tildelt til en bestemt bruker. Angivelse av tid for automatisk avlogging En automatisk avlogging kan også bli angitt. Brukeren blir da automatisk logget av, hvis den ikke taster inn data. Denne funksjonen kan stilles i systeminnstillinger. Hvis du bruker ett eksternt tastatur, blir tastaturet som blir vist på skjermen skjult med knappen Tastatur for varigheten av påloggingen av brukeren. PLMs arbeidsområde og bruk 23

24 Henvisning Skjermtastaturet kan deaktiveres under registrering av en bruker ved å klikke på Tastatur ((se kapittel om å logge på og logge av). Det kan også slås av globalt for alle brukere (se kapittel om systeminnstillinger) Ved å benytte Frakople, koples alle enheter fra. Dette er en feilsøkefunksjon for PCE vedlikeholdsteknikeren! Illustrasjon 4-4: administrator (knapp for aktiv bruker) Følgende knapper på avloggingsskjermen vises kun for administrator og ingeniør brukeren: Gå ut til operativsystem Slå av system Slå av Pilot Line Manager Start system på nytt Supervisor og brukere ser ingen videre knapper på påloggingsskjermen. Velg en av funksjonene og bekreft med OK eller eller bekreft direkte med OK for å logge av. 24 PLMs arbeidsområde og bruk

25 4.5 Inntastingsfunksjon Enkel betjening av PLM gjennom en lett berøring, takket være 15 touch screener. Du kan betjene det viste tastaturet, såfremt inntasting er nødvendig. Tastaturer blir vist automatisk hvis et inntastingsfelt blir aktivert. Visningen av tastaturet varierer ettersom landinnstilling. Akkurat som ved en maskinvare tastatur har du tilgang til inntastningsfeltet ved å trykke tasten Tab på inntastningsfeltet, ogshift skifter til store bokstaver. Illustrasjon 4-5: Tastatur1 Det aktive inntastningsfeltet, hvor det kan bli angitt data blir fremhevet i gult. Etterson posisjonen til Inntastningsfeltet blir tastaturet enten vist i øvre eller nedre del av skjermen, slik at inntastningsfeltet forblir synlig. Flytt tastaturet ved å holde inne musetasten mens du beveger det. Med disse pilene kan du posisjonere tastaturet på øvre og nedre enden til skjermen. Lukk tastaturet ved å klikke på denne knappen. Bytt språk Tastaturstørrelse Gjennom å trykke Enter, blir knappen som fremheves på skjermen utført. Denne knappen er godt synlig på den sorte rammen (se påloggingsknappen i det følgende eksempel). Illustrasjon 4-6: Ramme Hvis du bruker ett eksternt tastatur, blir tastaturet som blir vist på skjermen skjult med knappen Tastatur for varigheten av påloggingen av brukeren. PLMs arbeidsområde og bruk 25

26 Henvisning Tastaturet som vises på skjermen kan også bli slått av globalt for alle brukerne. Alternativ Konfigurasjon av Tastatur Alternativt kan et moderne tastatur som er designet analogt til tastaturene for Android smarttelefoner brukes. Launcher.bat-filen må hentes med parameteren fxkeyboard. Denne innretningen støttes fra versjon PLM Illustrasjon 4-7: Tastatur2 Funksjoner for kontrolltaster: Gjem tastatur Bytt til tastaturoppsett for et annet språk Bytt til oppsett for spesialtegn og tall Bytt til oppsett for control-tast Oppsett for spesialtegn og tall: 26 PLMs arbeidsområde og bruk

27 Oppsett for control-tast: Fjernkontroll Om du vil kontrollere PLMs programvare via fjernkontroll, bruk et vanlig program for eksternt skrivebord, f. eks. Teamviewer. I tillegg trenger du Internett-tilkobling, ytelse er avhengig av hastigheten av Internett-tilkoblingen. PLMs arbeidsområde og bruk 27

28 4.6 Startskjermbilde Den følgende figuren viser STARTSKJERMBILDET: Illustrasjon 4-8: Startside (ved løpende produksjon) Pos. Navn Funksjonen 1 Statuslinje for enhet Pilot Line Manager- hovedmenyen er alltid synlig. Alle tilgjengelige driftselementer blir vist for og muliggjøre skifte mellom programfunksjonene (ettersom adgangsnivået til brukeren). 2 Teller (bra/dårlig/gjennomsnitt) til apparatet som er tilknyttet Knappen Hjelp gjør tilgangen til en digital versjon av dette dokumentet mulig, og er alltid synlig i høyre hjørne av statuslinjen. Brukeren bekrefter meldingen som blir vist gjennom maskinstoppen med knappen i funksjonsmenyen (se punkt 2). Med denne knappen kan brukeren gå tilbake til oversikten fra alle punkt i programmet. I oversikten kan brukeren velge mellom de tilkoblete kameraene og øvrige opsjonale apparater. 28 PLMs arbeidsområde og bruk

29 5 Administrering av brukere og grupper (A-3.5) Innstillingene for administrering av brukere i PLM tilsvarer innstillingene i PSM-en. Begge systemene bruker samme brukerprofiler. I PLM styres alle brukerrettigheter. Hver bruker/gruppe for tildelt ett navn, ett passord og bestemte rettigheter. Disse rettighetene og typen gruppe legger fast de mulige programfunksjonene. Henvisning Etter starten blir brukeradministrasjonen konfigurert gjennom PCE servicepersonellet! System har tilgang til en omfattende brukeradministrasjon, for at du skal kunne legge til, bearbeide og slette brukere og grupper. Alle funksjonene kan med hjelp av brukerrettigheten bli begrenset for en gruppe eller bruker. Rettighetene kan bli tildelt en bruker direkte, eller sammen med andre rettigheter bli lagt sammen til en gruppe og så bli tildelt en bruker. 5.1 Brukeradministrasjon Meny (A-3.5.1) For å åpne BRUKERADMINISTRASJONEN, trykk brukeradministrasjon i menypanelet på høyre side av skjermen. I oversikten kan du velge brukeren du vil redigere, eller du kan opprette en ny bruker. Illustrasjon 5-1: Brukeradministrasjon Meny Administrering av brukere og grupper (A-3.5) 29

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning WD My Cloud EX4 Personlig skylagring Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske spørsmål

Detaljer

Innledning. PowerManage Versjon 3.1 Brukerveiledning

Innledning. PowerManage Versjon 3.1 Brukerveiledning Innledning PowerManage Versjon 3.1 Brukerveiledning Innledning Opphavsretter og garanti Copyright 2013 by Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Med enerett. Det er ikke tillatt å reprodusere

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Bosch Recording Station. Installasjonshåndbok

Bosch Recording Station. Installasjonshåndbok Bosch Recording Station no Installasjonshåndbok Bosch Recording Station Innhold no 3 Innhold 1 Sikkerhetsinstruksjoner 6 1.1 Sikkerhetssymboler som brukes 6 1.2 Installasjon/konfigurasjon 6 1.3 Avhending

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer