Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A"

Transkript

1 Brukerhåndboken Brukerhåndboken Pilot Line Manager Dokumentversjon A Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger Symbolforklaring Grunnlegende Sikkerhetstiltak Omsorgsplikten til Brukeren Vern mot skader Gjennom Elektrisk Strøm Vern mot skader Gjennom Mekanisk Innvirkning Transport, Montasje og Oppstart Angående håndboken Omfang og lesere Teknisk støtte og opplæring Formatering og betydning Tilgjengelighet for knapper og skjermer Hvordan bruke skjermbilder Oversikt over funksjoner (A-3) Introduksjon Kjennetegning og Opptak av Enkelt Elementet (Foldeeske osv.)(a-3.3.2) Forbindelse av Styreenheter (A-3.3.3) Nivådefinisjoner (A-3.3.4) PLMs arbeidsområde og bruk Oversikt over menytre Oversikt over skjermelementer Oppstart av PLM (A-3.4.4) Pålogging og avlogging (A-3.4.3) Inntastingsfunksjon Fjernkontroll Startskjermbilde Administrering av brukere og grupper (A-3.5) Brukeradministrasjon Meny (A-3.5.1) Opprettelse av en ny bruker Redigering av en brukerkonto Å legge en bruker til en gruppe Å legge til eller fjerne rettigheter for en bruker Å endre passord for en bruker Sletting av en brukerkonto Opprettelse og sletting av grupper (A-3.5.2) Opprettelse av en ny gruppe Å legge til eller fjerne rettigheter for en gruppe Sletting av en gruppekonto Active Directory Forberedelse for produksjon (A-3.6) Oversikt over produksjon Opprettelse og sletting av grupper (A-3.6.2) Systeminnstillingene Oversiktsskjerm... 37

4 6.2.2 Bearbeide Systeminnstillingen Tabell: Systemparametre Å ta skjermbilder Modus for lokalt hurtigbuffer Opprettelse av en enhet Sletting av en enhet PLC Importer / eksporter (XML-innstillingsfil) Parametre Informer Siemens PLC Allen-Bradley PLC Printere Printer Mode Wolke Printer APS/Domino Printer Zebra 170xiIII Printer Kameraer (A ) Lesermoduser Smart Camera (SCA) (A ) Aggregering med Smart Camera Konfigurering av et produkt i SMC Megapixel Camera Bruk kasser for skriver/leser-modus med kinesisk koding Håndskanneren (A ) Kontrollvekt UPS Komparator VGL7/VGL RFID Vis EPC-historikk Støynivå Vis feilsøkingskonsoll Konfigurering av IP-adresser Tildeling av IP-adresser IP-spektre for enheter Intern fjernkontroll Eksempel på IP-tildeling IP-er for COM-grensesnitt Å taste inn IP-adresser i enhetene Produksjon (A-3.7) Skjermen produksjonsinnstillinger Linjeformat (A-3.7.2) Konfigureringsprosedyre for linjeformat Skjermen legg til / rediger linjeformat Opprettelse av nytt linjeformat Redigering av linjeformat Redigering av enhetsinnstillinger i linjeformat (A ) Enhetsinnstillinger i linjeformat - PLC Enhetsinnstillinger i linjeformat - Smart Camera Enhetsinnstillinger i linjeformat - Megapixel Camera Enhetsinnstillinger i linjeformat - Komparator 7/ Enhetsinnstillinger i linjeformat - Håndskanner Enhetsinnstillinger i linjeformat - Wolke Printer... 95

5 Enhetsinnstillinger i linjeformat - Zebra Printer Linjeformat rapport (A ) Produktforvaltning (A-3.7.3) Skjermen produktforvaltning Opprettelse og sletting av et produkt Å legge til og slette program-id-er i et produkt Bestillingsforvaltning (A-3.7.4) Lasting av en bestilling via håndskanner Å legge til og redigere bestillinger Å legge til en ny bestilling Redigering av en bestilling Å legge til bestillingsdetaljer Sletting av en bestilling Opprettelse av en bestillingsrapport (A ) Tilbakestilling av ordrestatus Flytt ordren til linje Gjenåpning av en fullført bestilling Start/stopp produksjon (A-3.7.5) Starte Produksjon via Oppdrag (A ) Starte produksjon via bestilling > prøvekjøring Å starte prøvekjøring via linjeformat (A ) Produksjonsmeny i løpet av produksjon Serialisering (A-3.7.6) Intern behandling av serienumme (A ) Serialiseringsinnstillinger i PLM-programvaren Aggregering (A-3.7.8) Funksjonelt prinsipp for aggregering (A ) Forhåndsbetingelse for serialisering/aggregering Serialisering med DMS (A ) Aggregeringsstatus (A ) Aggregering med ABS Aggregering med SCS Aggregering med MAS Eksempler på aggregering Gjenstand - bunt - kasse (ved å lese buntetiketter) - pall Gjenstand - bunt - kasse (ved å lese gjenstandetikett) - pall Gjenstand - kasse - pall Gjenstand - pall Manuelle aggregeringshandlinger (A ) Ødelegge forelderetikett (reversering av aggregering, A ) Å slette forholdet mellom en barneenhet og en foreldreenhet (deaggregering) (A ) Suspendering av en bestilling (A ) Å fullføre en bestilling før den er ferdig Igangsetting og nedlegging av en enhet (A ) Å lukke en ufullstendig enhet (delvis kasse) Å vise aggregeringsrang til en enhet (A ) Å skrive ut ny etikett med samme serienummer eller forskjellig serienummer (A ) Håndtering av ufullstendige enheter når bestilling fullføres Manuell aggregering ved å skanne en strekkode Opprette en strekkode-kommando Liste over kommandoer Vanlig brukte strekkoder

6 7.8 Feilsøking Behandling av produkter etter et avbrudd Unngå tap av gjenstander etter et avbrudd Bruk jokertegn globalt for alle linjeformat Bruk jokertegn spesifikt for linjeformat MPC-forskyvning er for stor Printerforskyvning er for stor/liten Utkasterforskyvning er for stor/liten Skannerforskyvning er for stor/liten Tidsavbrudd for behandling i MPC-programvaren (SCS) Enhetsalternativer under produksjon (A-3.7.9) Smart Camera Sjekk av serienummer (A ) Megapixel Camera (MPC) Håndskanneren (A ) Vis Informasjon Vis Hierarki Vis aggregering Feilsøkkonsoll Meny for Wolke Printer i løpet av produksjon Maskininnstillinger Innstillinger for blekknivå Rengjøring av Wolke-patroner Vis i prosesskontroll Forhåndsvisning av etikett Domino Printer-Meny Kamerameny i løpet av produksjon (A ) PLC Spesielle applikasjoner Kommunikasjon med Pilot Site Manager (A-3.8.1) Systeminnstillingen Definering av databasetilkobling Skifte linje Endring av globale systeminnstillinger Andre Signatur aksjon Konfigurasjon Aktivering av andre signatur Andre signaturgruppe Skjermen meldingskonfigurasjon Skjermen handlingskonfigurasjon Import/eksport av XML-filen for Andre Signatur Importering av ERP-data over XML-konfigurasjon E-postvarsel Bearbeide måned navnliste Systeminformasjon Henting av systeminformasjon Systemlogging Fjern / Slett Feilbilder Statistikk Administrering av Protokollfiler(A ) Vis statistikk (A ) Tellere (A )

7 Utskriftskvalitet (A ) Vis Feilbilder (A ) Databasestatistikk Sikkerhetskopiering og innstillinger for gjenoppretting (A-3.11) Sikkerhetskopiering av loggfil Backup Kameraformater Sikkerhetskopiering av linjeformat Backup systeminnstillingen Backup PLC Systeminnstillingen Gjenoppretting av standardinnstillingene for enhetene/systemet Alarmer (A-3.12) Appendiks Tabell for brukerrettigheter (A ) Enhetsklasser AI-forvaltning (A ) Vanlige uttrykk Datoverdier Støttede printere Forkortelser og anvendte begrep

8

9 Forord Generell informasjon Disse driftsinstruksjonene bidrar til riktig og sikker anvendelse av PCE-komponentene. Følg derfor de følgende instruksjonene. Det er nødvendig å lese alle driftsinstruksjonene før PCE-komponentene startes for å unngå uriktig anvendelse av systemene. Les i din egen interesse også sikkerhetshenvisningene i brukerhåndboken. Les disse også hvis du allerede er kjent med omgangen og bruken av PC komponenter. Dette symbolet kjennetegner sikkerhetshenvisninger eller fare for skade, fare for produktskader og miljøskader. < Signal > < Type fare > < Resultater > < Tiltak > Det følgende symbolet angir viktige instruksjoner og spesifikk informasjon: < Henvisning > < Viktige henvisninger > En brukerhåndbok er bare meningsfull hvis den alltid er i nære brukeren av anlegget. Sørg for at brukerhåndboken blir hvor anlegget er. Denne brukerhåndboken erstatter på ingen måte installasjonen og kundeservicen gjennom opplært personell! Denne brukerhåndboken skal behandles fortrolig. Informasjonene som blir gjengitt her for uten vårt samsvar hverken bli kopiert, brukt ulovlig eller gitt videre til tredje. PCE forbedrer alle komponenter kontinuerlig. Vi forebeholder oss derfor endringer av leveringsomfanget i form, teknikk og utstyr/tilbehør. Merk at det ikke kan gjøres noen krav på informasjoner og illustrasjoner i denne brukerhåndboken.

10 1 Sikkerhetshenvisninger 1.1 Symbolforklaring Følgende symboler og henvisninger varsler deg for mulige person eller materiell skader eller gir deg arbeidshjelp. FARE! Dette symbolet finner du overalt i brukerhåndboken hvor det henvises til arbeidssikkerheten, hvor det ved uaktsomhet består fare for helse og liv av personer. Iaktta alltid disse henvisningene og vær spesielt oppmerksom og forsiktig. 1.2 Grunnlegende Sikkerhetstiltak Henvisning Dette symbolet gir deg henvisninger for den riktige omgangen med PCE- komponentene. Følgende punkt må bli iakttatt for den sikre driften av PCE- komponentene: Komponentene må være montert på en stabil og mekanisk fastgjøring, som ikke kan bli forandret. Komponentene må bli drevet beskyttet mot fremmed lysinnvirkning. Spenningsforsyningen til komponentene er utført i 24 V DC-teknikk og blir levert fra en ekstern spenningskilde. Alle nødvendige sikkerhetsbestemmelsene for denne typen teknikk må overholdes. Komponentene får bare bli drevet av utdannet og berretiget personell, som kjenner brukerhåndboken og kan betjene apparat etter denne. FARE! Lynlys: Lynlys er skadelig for øynene Ikke se direkte i lynlyset uten øyevern. For å garantere en sikker drift, må det gjennomføres gjentatte kontroller av alle sikkerhetsrelevante deler og iaktta spesielt de ovenfor oppførte punkt og brukerhåndboken. 1.3 Omsorgsplikten til Brukeren PCE- komponentene blir konstruert og bygget med hensyn til de gjeldende harmoniserende normene samt videre tekniske spesifikasjoner. Dermed tilsvarer de dagens tekniske stand og muliggjør maksimal sikkerhet under driften. Sikkerheten til systemet kan allikevel bare bli omsatt i drift praksisen hvis alle nødvendige tiltak for dette blir truffet. Det ligger innenfor omsorgsplikten til brukeren av systemet, å planlegge og kontrollere at de blir gjennomført. Brukeren må sikre, at: systemet bare blir brukt til dens formål, system bare blir drevet i feilfri, funksjonsdyktig tilstand, Brukerhåndboken alltid er i en lesbar og fullstendig tilstand og er tilgjengelig ved bruksområdet til maskinen, bare kvalifisert og autorisert personell betjener og vedlikeholder systemet, 10 Sikkerhetshenvisninger

11 dette personalet regelmessig blir undervist i alle spørsmål som er relevante i forhold til arbeidssikkerheten, og at de kjenner til brukerhåndboken og sikkerhetshenvisningene som er inneholdt i den, alle sikkerhetsrelevante egenskaper til systemet blir kontrollert nøye i regelmessige avtander, jo større sikkerhetsrisikoen er som blir dekket av dette apparatet, jo oftere må de regelmessige kontrollene bli gjennomført. 1.4 Vern mot skader Gjennom Elektrisk Strøm FARE! Systemet jobber med nettspenning! Kontakt med spenningsførende deler kan forårsake livsfarlig støtstrøm og forbrenninger. Ta systemet bare i bruk med forskriftsmessig montert hus. Trekk nettilkoblingen før rengjøring og pleie. Hvis det blir sølt væske på systemet, må det omgående bli slått av og alle nettilkoblinger bli trukket. 1.5 Vern mot skader Gjennom Mekanisk Innvirkning FARE! Skadefare gjennom bevegelige og roterende deler! Iaktta alltid de etterfølgende reglene: Bære tilstrekkelig med personlig verneutstyr 1.6 Transport, Montasje og Oppstart Slå av apparatet før du gjennomfører mekaniske justeringsarbeider. Pass under transporten på at, komponentene er innpakket beskyttet mot fuktighet og støtsikkert. Montasjen i industrielle omgivelser blir vanligvis utført med en minimal belastning av støv, fuktighet, temperatur og rystelser. En sikker drift av maskinen kan bare bli garantert, hvis montasjen og oppstarten ble utført av fagpersonellet som er blitt opplærte for dette. FARE! Fare for å snuble og styrte! Snuble og styrte ulykker fører til alvorlige kroppsskader! Apparatforbindelser (kabler) skal bli lagt slik at det ikke oppstår snublesteder! Sikkerhetshenvisninger 11

12 FARE! Roterende aksler! Roterende aksler! Kan dra inn hår, klær, smykker og rive det av. Ikke driv maskinen med åpent panser! Hold langt hår, løse klær, smykker etc. unna maskinen! 12 Sikkerhetshenvisninger

13 2 Angående håndboken 2.1 Omfang og lesere Håndboken beskriver hvordan du bruker og konfigurerer Pilot line Manager (PLM). Den er ment for personer som bruker PLM for å kontrollere synskontrollsystem for pakningslinjer. Dette inkluderer: Operatører Kontrollører Administratorer Ingeniører I løpet av produksjon, kan PLM kontrollere de følgende elementene: Manual Aggregation Station Shipping Case Station Advanced Bundle Station Datamatrix Station Dette inkluderer samsvarende enheter som kameraer, printere og plc. For informasjon om hvordan du bruker PLM i kombinasjon med et ERP-system, les brukerhåndboken for Pilot Site Manager (PSM). 2.2 Teknisk støtte og opplæring På nettsiden vår finner du den nyeste informasjonen om våre produkter og tjenester. Besøk: For enhver forespørsel, kontakt oss gjerne via e-post eller telefon: Servicelinje: +49 (0) / Vi tilbyr omfattende seminarer og opplæring som hjelper deg til å få mest mulig ut av utstyret ditt. Bruksseminarene våre fokuserer på temaer for industri og bruk. Individuell opplæring kan arrangeres ved etterspørsel. Kontakt oss for å be om individuell opplæring. 2.3 Formatering og betydning Formatene som brukes i håndboken har bestemt betydning. Om de brukes, betyr de det følgende: Format PC 'apostrofer' <vinkelparanteser> SMÅ VERSALER Betydning Menybaner, knapper på skjermoverflaten, faste fanenavn, Navn på felt, kolonner på startskjermen, avmerkingsbokser, navn på moduser, parametre Jokertegn for brukernavn, jokertegn for fanenavn til enheter (individuelle navn kan angis) Navn på skjermer og dialoger Angående håndboken 13

14 2.4 Tilgjengelighet for knapper og skjermer Husk alltid at mange funksjoner i PLM trenger visse brukerrettigheter. Dette betyr at om skjermen din ikke har knapper som vises i brukerhåndboken, trenger du sannsynligvis flere brukerrettigheter som må gis til profilen din av en administrator. Den vanlige måten å gi brukerrettigheter er å legge en bruker til en brukergruppe. På denne måten får brukeren alle brukerrettighetene som tilhører den gruppen. 2.5 Hvordan bruke skjermbilder Under hver skjerm ser du banen som lar deg komme dit 1. Ytterligere handlinger du kan utføre på denne skjermen blir beskrevet under skjermen 2. Jokertegnknapper 3 og handlinger i banen 4 er plassert i parenteser. Se det følgende eksempelet: 1 Illustrasjon 2-1: Hjem > (<velg smart camera-linjen>) 3 > meny > produktforvaltning > nytt produkt > (tast inn produktnavn) 4 > Enter (på tastaturer) > Live Image 2 Trykk Neste. 14 Angående håndboken

15 3 Oversikt over funksjoner (A-3) 3.1 Introduksjon Pilot Line Manager PLM er linjestyringskomponenten til Pilot programvarepakken. The PLM styrer og forvalter enheter som printere, kameraer og skannere på en linje. Enhetene som er tilkoblet blir til produksjonsstarten forsynt med statisk data (f. eks. LOT og EXP). En databasetilkobling for serialisering er mulig som et alternativ (dette sørger for en tydelig sporbarhet av hver enkelt enhet fra fabrikanten til pasienten). Brukeren har muligheten til og styre alle apparatene på linjen med minimal innsats, innstillinger som blir foretatt blir lagret i den sentrale databasen. Ved serialisering/aggregering: Garanteres en tydelig sporbarhet til den individuelle forpakningen fra produsenten helt frem til pasienten. Illustrasjon 3-1: Sporing av produksjonslinje Oversikt over funksjoner (A-3) 15

16 3.2 Kjennetegning og Opptak av Enkelt Elementet (Foldeeske osv.)(a-3.3.2) De enkelte forpakningsenhetene blir vanligvis markert med hjelp av blekkstråle- eller laserprinteren. Omgående etter dette blir de kontrollert med et multifunksjonelt Smart Camera for å korrigere datainnhold og leselighet. Ved serialisering/aggregering: Statusen til hver enhet registreres for å kunne garantere sporbarhet. All units classified as bad will be ejected immediately and only units classified as good proceed the packaging process. Tellerlesningene som opprettes I evalueringsprosessen vises I nåtid og lagres I database etter stopp eller når produksjonen er ferdig. Henvisning! Administrasjonen og lagringen av data, og betjeningen av programvaren tilsvarer retningslinjene 21 CFR Part 11. I tabellen nedenfor ser du GS1-overholdende eksempler for innholdet til datamatrisekoden: CIP: EXP: CHARGE: Illustrasjon 3-2: Eksempler på innhold til datamatrisekode (GS1-standard) 16 Oversikt over funksjoner (A-3)

17 3.3 Forbindelse av Styreenheter (A-3.3.3) Overvåkningsenheter blir tilkoblet direkte via LAN-grensesnitt, om det finnes et. Om det ikke er noen LAN-grensesnitt, blir enheter tilkoblet via RS232 til LAN-bokser. Ved tilkoblingen av apparatene tilsvarer dette så langt som mulig de aktuelle retningslinjene til VDMA standardene VDMAXML_P. Kompatibiliteten av ikke VDMAXML_P fungerende enheter blir den opprettet med en intelligent byggekloss. Gjennom en ekstra for dette utviklet pakke konsept kan nye apparater, så fremt deres grensesnitt ligger åpne, bli integrert enkelt og raskt. PLM er i stand til å kommunisere med andre enheter via lokalnettverk, USB og RS232. Illustrasjon 3-3: Forbindelse av styreenheter Henvisning Administrasjonen og lagringen av data, og betjeningen av programvaren tilsvarer retningslinjene 21 CFR Part 11. Oversikt over funksjoner (A-3) 17

18 3.4 Nivådefinisjoner (A-3.3.4) Dette er en oversikt over kontrollnivåer i aggregerings-/serialiseringsprosessen. Den følgende figuren er et eksempel på hvordan en produksjon med visuell inspeksjon kan se ut. Den detaljerte strukturen til systemet ditt defineres ved spesifisering av funksjonalitet. Illustrasjon 3-4: Kontrollnivåer i aggregerings-/serialiseringsprosessen. 18 Oversikt over funksjoner (A-3)

19 4 PLMs arbeidsområde og bruk 4.1 Oversikt over menytre Menytreet viser systemets maksimalt mulige menystruktur. Avhengig av brukerrettigheter, vil bestemte menyer muligens ikke vises. Main Menu Login/Logoff System Settings Edit system settings Create/Edit device Edit device settings Switch Line Second Signature message configuration Second Signature action configuration ERP data over XML configuration Edit month name list System information Remove/Save error images Logfile Management User Management Add... Rights... Groups... <User> Groups... Rights... Change password... Delete... PLMs arbeidsområde og bruk 19

20 Main menu Backup Backup Logfile Backup Camera Formats Production Start Production via Order Test Run via Line Format Add/Edit Order Add/Edit Line Formats Add/Edit Product Order Results Create Report AI Management Reset Order Status Move Order to Line Statistics Counters Print Quality Show Error Images DB Statistics Home Confirm Help 20 PLMs arbeidsområde og bruk

21 4.2 Oversikt over skjermelementer Den følgende illustrasjonen viser utseendet til PLM-grensesnittet. Eksempelet viser skjermen for ENHETSINNSTILLINGER. Illustrasjon 4-1: Systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (<PLC-fane>) Pos. Navn Funksjonen 1 Programmets tittellinje Statistisk data til produksjonen (aktuelt format, statusen til produksjonen, partinummer og linjenavn) samt den påloggede brukeren. 2 Pålogging- Ved å klikke på denne kan du logge deg på eller av. /avloggingsknapp 3 Menypanel Med disse knappene navigerer du til hovedfunksjonene: Disse knappene er faste. 4 Undernavigering Her vises knappene for nåværende interaksjon. Om en alarm oppstår, vises den her. 5 - Her kan du navigere til flere alternativer om de finnes. 6 Fanemeny Fanemenyen tillater navigering til spesifikk informasjon og enhetsinnstillinger. Henvisning: Navnet på enhetsfanene kan tildeles fritt (se kapittel ). 7 Statuslinje I statuslinjen vises feilmeldinger (rød), varsler (gul) og endringer (f. eks. til linjeformat). På- og avlogging, start/stopp av produksjonen (grønn) vises. Ved visning av flere meldinger vises tegnet ^ etter meldingen. Ved å klikke i statuslinjen blir informasjonshistorien ropt opp. Den aktuelle datoen og tiden blir alltid vist i venstre hjørne av statuslinjen. PLMs arbeidsområde og bruk 21

22 4.3 Oppstart av PLM (A-3.4.4) For å starte PLM og linjen, følg sekvensen som listes nedenfor: 1. Slå på strømtilførselen til stasjonene og enhetene som ikke har PLM installert. Dette kan for eksempel være MAS, SCS, ABS. Vent til programvare er helt i gang. 2. Slå på strømtilførselen til stasjonene som har PLM installert. Dette er vanligvis kun DMS, men kan også være en annen stasjon. Vent til programvare er helt i gang. For å automatisere denne forsinkelsen, må ventetiden for oppstart av PLM-en konfigureres. Trykk Systeminnstillinger > rediger systeminnstillinger. Ved parameteren Ventetid for oppstart av WT01, sett en avmerking ved avmerkingsboksen og angi ventetiden til 20 sekunder. Se den følgende skjermen: Illustrasjon 4-2: Systeminnstillinger > rediger systeminnstillinger (ventetid for oppstart) Henvisning Det er viktig å starte på stasjonene og enhetene som ikke har PLM installert først. Om sekvensen ikke opprettholdes, kan en IP-adressekonflikt oppstå. 4.4 Pålogging og avlogging (A-3.4.3) Alle rettigheter i PLM er brukeravhengige. Forskjellige brukere kan se forskjellige skjermer og kan utføre forskjellige oppgaver i PLM. Etter oppstart av Pilot Line Manager, må du logge deg på for å få tilgang til flere funksjoner i menypanelet på høyre side av skjermen. 22 PLMs arbeidsområde og bruk

23 Illustrasjon 4-3: Logge på Etter valget av pålogging knappen på øvre høyre hjørne, er det nødvendig og angi ett brukernavn og passord. Ettersom rettighetene til den påmeldte brukeren er videre funksjoner tilgjengelige (se kapittel 5). Navnet til den aktuelt påloggete brukeren blir vist på knappen (her er det <Administrator 1>). Henvisning Ved den første påloggingen må brukeren evt. endre passordet sitt (ettersom systeminnstillingen). Brukerbytte Hvis en annen bruker vil bruke Pilot Line Manager, må den aktuelle brukeren først logge av. På denne måten blir det sikret, at opprettet protokoll- og produksjonsdata kan bli tildelt til en bestemt bruker. Angivelse av tid for automatisk avlogging En automatisk avlogging kan også bli angitt. Brukeren blir da automatisk logget av, hvis den ikke taster inn data. Denne funksjonen kan stilles i systeminnstillinger. Hvis du bruker ett eksternt tastatur, blir tastaturet som blir vist på skjermen skjult med knappen Tastatur for varigheten av påloggingen av brukeren. PLMs arbeidsområde og bruk 23

24 Henvisning Skjermtastaturet kan deaktiveres under registrering av en bruker ved å klikke på Tastatur ((se kapittel om å logge på og logge av). Det kan også slås av globalt for alle brukere (se kapittel om systeminnstillinger) Ved å benytte Frakople, koples alle enheter fra. Dette er en feilsøkefunksjon for PCE vedlikeholdsteknikeren! Illustrasjon 4-4: administrator (knapp for aktiv bruker) Følgende knapper på avloggingsskjermen vises kun for administrator og ingeniør brukeren: Gå ut til operativsystem Slå av system Slå av Pilot Line Manager Start system på nytt Supervisor og brukere ser ingen videre knapper på påloggingsskjermen. Velg en av funksjonene og bekreft med OK eller eller bekreft direkte med OK for å logge av. 24 PLMs arbeidsområde og bruk

25 4.5 Inntastingsfunksjon Enkel betjening av PLM gjennom en lett berøring, takket være 15 touch screener. Du kan betjene det viste tastaturet, såfremt inntasting er nødvendig. Tastaturer blir vist automatisk hvis et inntastingsfelt blir aktivert. Visningen av tastaturet varierer ettersom landinnstilling. Akkurat som ved en maskinvare tastatur har du tilgang til inntastningsfeltet ved å trykke tasten Tab på inntastningsfeltet, ogshift skifter til store bokstaver. Illustrasjon 4-5: Tastatur1 Det aktive inntastningsfeltet, hvor det kan bli angitt data blir fremhevet i gult. Etterson posisjonen til Inntastningsfeltet blir tastaturet enten vist i øvre eller nedre del av skjermen, slik at inntastningsfeltet forblir synlig. Flytt tastaturet ved å holde inne musetasten mens du beveger det. Med disse pilene kan du posisjonere tastaturet på øvre og nedre enden til skjermen. Lukk tastaturet ved å klikke på denne knappen. Bytt språk Tastaturstørrelse Gjennom å trykke Enter, blir knappen som fremheves på skjermen utført. Denne knappen er godt synlig på den sorte rammen (se påloggingsknappen i det følgende eksempel). Illustrasjon 4-6: Ramme Hvis du bruker ett eksternt tastatur, blir tastaturet som blir vist på skjermen skjult med knappen Tastatur for varigheten av påloggingen av brukeren. PLMs arbeidsområde og bruk 25

26 Henvisning Tastaturet som vises på skjermen kan også bli slått av globalt for alle brukerne. Alternativ Konfigurasjon av Tastatur Alternativt kan et moderne tastatur som er designet analogt til tastaturene for Android smarttelefoner brukes. Launcher.bat-filen må hentes med parameteren fxkeyboard. Denne innretningen støttes fra versjon PLM Illustrasjon 4-7: Tastatur2 Funksjoner for kontrolltaster: Gjem tastatur Bytt til tastaturoppsett for et annet språk Bytt til oppsett for spesialtegn og tall Bytt til oppsett for control-tast Oppsett for spesialtegn og tall: 26 PLMs arbeidsområde og bruk

27 Oppsett for control-tast: Fjernkontroll Om du vil kontrollere PLMs programvare via fjernkontroll, bruk et vanlig program for eksternt skrivebord, f. eks. Teamviewer. I tillegg trenger du Internett-tilkobling, ytelse er avhengig av hastigheten av Internett-tilkoblingen. PLMs arbeidsområde og bruk 27

28 4.6 Startskjermbilde Den følgende figuren viser STARTSKJERMBILDET: Illustrasjon 4-8: Startside (ved løpende produksjon) Pos. Navn Funksjonen 1 Statuslinje for enhet Pilot Line Manager- hovedmenyen er alltid synlig. Alle tilgjengelige driftselementer blir vist for og muliggjøre skifte mellom programfunksjonene (ettersom adgangsnivået til brukeren). 2 Teller (bra/dårlig/gjennomsnitt) til apparatet som er tilknyttet Knappen Hjelp gjør tilgangen til en digital versjon av dette dokumentet mulig, og er alltid synlig i høyre hjørne av statuslinjen. Brukeren bekrefter meldingen som blir vist gjennom maskinstoppen med knappen i funksjonsmenyen (se punkt 2). Med denne knappen kan brukeren gå tilbake til oversikten fra alle punkt i programmet. I oversikten kan brukeren velge mellom de tilkoblete kameraene og øvrige opsjonale apparater. 28 PLMs arbeidsområde og bruk

29 5 Administrering av brukere og grupper (A-3.5) Innstillingene for administrering av brukere i PLM tilsvarer innstillingene i PSM-en. Begge systemene bruker samme brukerprofiler. I PLM styres alle brukerrettigheter. Hver bruker/gruppe for tildelt ett navn, ett passord og bestemte rettigheter. Disse rettighetene og typen gruppe legger fast de mulige programfunksjonene. Henvisning Etter starten blir brukeradministrasjonen konfigurert gjennom PCE servicepersonellet! System har tilgang til en omfattende brukeradministrasjon, for at du skal kunne legge til, bearbeide og slette brukere og grupper. Alle funksjonene kan med hjelp av brukerrettigheten bli begrenset for en gruppe eller bruker. Rettighetene kan bli tildelt en bruker direkte, eller sammen med andre rettigheter bli lagt sammen til en gruppe og så bli tildelt en bruker. 5.1 Brukeradministrasjon Meny (A-3.5.1) For å åpne BRUKERADMINISTRASJONEN, trykk brukeradministrasjon i menypanelet på høyre side av skjermen. I oversikten kan du velge brukeren du vil redigere, eller du kan opprette en ny bruker. Illustrasjon 5-1: Brukeradministrasjon Meny Administrering av brukere og grupper (A-3.5) 29

Brukerhåndboken. Pilot Line Manager 4.8. Versjon A / Doknr.: PLM_OM_4.8_NO_A_EXT.DOC

Brukerhåndboken. Pilot Line Manager 4.8. Versjon A / Doknr.: PLM_OM_4.8_NO_A_EXT.DOC Brukerhåndboken Pilot Line Manager 4.8 Versjon A / Doknr.: PLM_OM_4.8_NO_A_EXT.DOC Dokumenthistorie Alle viktige endringer mellom versjonene må noteres i dokumenthistorien. PLM Opphavsma Endringer på

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Brukermanual. PCE Line Manager - PLM 4.15 Dokumentversjon A

Brukermanual. PCE Line Manager - PLM 4.15 Dokumentversjon A Brukermanual PCE Line Manager - PLM 4.15 Dokumentversjon A 2 / 214 PCE Line Manager - PLM 4.15 - Brukermanual - Dokumentversjon A Innhold 1 Introduksjon til brukerhåndboken 9 1.1 Omfang og tiltenkte brukere...

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

E-post: info@pipfrog.com Tel.: +372 6480111. Hurtigkurs for nybegynnere

E-post: info@pipfrog.com Tel.: +372 6480111. Hurtigkurs for nybegynnere Hurtigkurs for nybegynnere Innhold Forutsetninger...3 Prosess...3 Transport...4 Kategorier...5 Produkter...6 Forutsetninger Brukeren har tilgang til administratorens konto. Brukeren har på forhånd ikke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon)

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon) SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV tn:distribute Skann App for Android (Smarttelefon) Innholdsfortegnelse Formål... 2 Forutsetninger... 2 Begrensninger... 3 Fordeler... 3 Innlogging etter nedlasting av tn:distribute

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20

Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20 Brukerhåndbok (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20 Innhold Innhold 1 Innledning... 3 2 Starte / lukke Navigator... 4 2.1 Starte og koble til PostBase automatisk... 4 2.2 Koble sammen

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman For fullstendig versjon se brukerdokumentasjon i Solman. Første gangs pålogging Opprette sak fra SAP HR Opprette sak fra Solman Legge ved vedlegg Hente opp sak

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Brukermanual Infoskjermer

Brukermanual Infoskjermer Brukermanual Infoskjermer Innhold Førstegangs oppsett av Philips infoskjerm... 2 Pålogging til Xibo... 3 Lag din første Layout / Plakat... 3 Nå skal vi velge bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge... 3 Nå skal

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer