Kjø bransjen 4. Matkjedeutvalget har talt Brasiliansk grill-vri Kjøttbransjen på IFE Politiker-skryt av Swazi-satsing. Allergen-fri sone på Hønefoss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjø bransjen 4. Matkjedeutvalget har talt Brasiliansk grill-vri Kjøttbransjen på IFE Politiker-skryt av Swazi-satsing. Allergen-fri sone på Hønefoss"

Transkript

1 Kjø bransjen F Matkjedeutvalget har talt Brasiliansk grill-vri Kjøttbransjen på IFE Politiker-skryt av Swazi-satsing Allergen-fri sone på Hønefoss

2 FRYSELAGRING Nytt moderne fryselager med FRYSELAGRING unik beliggenhet på Vestlandet. Kapasiteter fryselager: m³ og palleplasser. Vi ufører alle logistikktjenester forbundet med varene, og har gode systemer for å ivareta sporing. Jovegen 67, 5514 Haugesund Telefon: Faks: E-post:

3 innhold nyheter Kjøttfaglinjen i Nannestad kan bli lagt ned Ny fabrikksjef ved Nortura Sogndal Unge ønsker mer reinsdyrkjøtt Norturas slakterieiendom på Sortland selges Mange myter rundt økologisk mat Danish Crown bygger nytt gigantslakteri for storfe Sveinung Svebestad gjenvalgt i Nortura Sterk økning i klekktallet av kyllinger Godt fjorår for Nordfjord Kjøtt Tollen på ferskt lam settes ned reportasjer Leverandører avkreves opplysninger om produktsammensetning Ni av 10 Leiv Vidar-pølser er allergen-frie Vestfold Kjøtt lagt ut for salg 130 millioner kroner i årlig innfraktstøtte Dyrker fram sykdomsfremkallende bakterier for kjøttindustrien Grilling på brasiliansk vis Kjøttbransjen på IFE-messen i London Sikrere fettmåling øker fortjenesten i skjæringen Swaziland-satsingen er framtidsrettet fast stoff Leder Gjestekommentaren KLF-nytt Jushjørnet Kjøttkryss forsiden: Allergen-fri sone hos Leiv Vidar: Fra venstre Asbjørn Koller, Tore Tveit og Hans Olav Hold. foto: per a. sleipnes Kjø bransjen abonnementservice Kjøttbransjen c/o DB Partner as Postboks Bekkestua ansvarlig redaktør: Per A. Sleipnes telefon oslo: telefax oslo: mobiltelefon: e-post: postadresse: Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo besøksadresse: Fred Olsens gate 5, 3. etasje 0152 Oslo layout, trykk: Morten Hernæs 07 Gruppen annonser: A2media Anita Madshus mobiltelefon: fax: e-post: web: abonnement: 630 kr pr år medarbeidere: 430 kr pr år 1

4 leder Nortura-økonomi til besvær Norturas visjon og ambisjon om å få kontroll på økonomien innen 2012, synes i øyeblikket ikke å være innen rekkevidde. Til det er de foreløpige tallene for 2011 for svake. Ja, så svake at konsernsjef Geir Olav Opheim nylig sluttet på dagen. Mange hadde nok også forventet endringer i styrets sammensetning i forbindelse med årsmøtet nylig på bakgrunn av den økonomiske utviklingen. Men så skjedde ikke. Riktignok var det kritiske røster på årsmøtet som krevde endringer, men disse nådde ikke fram. At kritikk mot styret reises nå, i kjølvannet av Opheims sorti, er ikke rart og høyst relevant. Mye tyder på at Nortura kan få en budsjett-bom i forhold til inntektsanslaget på bortimot en halv milliard kroner året sett under ett. Det er svært mye penger og tøffhet (eller mangel på sådan) i forbindelse med inngåelse av kjedeavtaler blir holdt opp som hovedårsak. Røster på årsmøtet ga da også uttrykk for savn av folk med «analytiske evner» i styret. Det er ikke godt nok å oppdage i etterkant at avtaler som er inngått med kjedene er for dårlige. Etter vår vurdering burde den elendige økonomiske utviklingen fått konsekvenser for flere enn Geir Olav Opheim. Ingen i Nortura vil offisielt tallfeste inntektssvikten i kroner og øre, men det skal altså dreie seg om flere hundretalls millioner kroner. Om dette er riktig, er ikke det et ansvar som kun ligger på Opheims skuldre. Også styret må stå til rette for utviklingen. Derfor ville det vært på sin plass å fått inn nye krefter i styret nå. For det trengs mye energi for å sette i verk de tiltak som må til for å snu utviklingen i Nortura. Det som ligger nærmest når Nortura skal snu steiner i jakten på kostnadskutt, er driften knyttet til hvitt kjøtt og egg. På disse områdene har kjøttsamvirket betydelige utfordringer og blir hardt presset av aktører på privat side. En restrukturering synes å være Etter vår vurdering burde den elendige økonomiske utviklingen fått konsekvenser for flere enn konsernsjef Geir Olav Opheim. eneste farbare vei å gå. Men svikten i bruttomarginen rammer hele konsernet og det er bekymringsfullt. Den sender dessuten skygger også over den øvrige del av kjøttbransjen og ikke minst leverandørindustrien. Ingen er tjent med at kjøttlokomotivet her i landet sporer av. Derfor har styreleder Sveinung Svebestad en stor utfordring når han og Nortura-styret skal ansette ny konsernsjef etter Opheim. Vedkommende må ta grep øyeblikkelig og det blir en krevende øvelse for den nye konsernsjefen. Signalene går ut på at ny person i stillingen kan være på plass helt på tampen av året. Mon tro om det ikke er i seneste laget? administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen mobiltelefon: økonomisjef Judith Granli mobiltelefon: kontorsjef Randi Spidsberg mobiltelefon: Fred Olsens gate Oslo tlf: fax: markeds- og prognosesjef Endre Myhr mobiltelefon: fagsjef egg/fjørfe Marlene Furnes Bagley mobiltelefon: mattrygghets- og kvalitetssjef Mette Juberg Varan mobiltelefon: sjefsveterinær Ida Cathrine Olsen mobiltelefon: klf media Daglig leder/redaktør Per A. Sleipnes mobiltelefon:

5 SAFELINE Metal Metal Detection Detection & X-ray & X-ray Inspection Inspection GARVENS Checkweighing CI-VISION Vision Vision Inspection Inspection METTLER TOLEDO 360º Produkt Inspeksjon interpack interpack Verdens Verdens ledende ledende messe messe for for pakkemaskiner og og pakkeprosesser i i Düsseldorf, Tyskland. Tyskland. Med Med våre våre prisbelønte løsninger løsninger tilbyr tilbyr METTLER METTLER TOLEDO TOLEDO en total en total Produkt Produkt Inspeksjons opplevelse opplevelse innen innen Veiing, Veiing, Metall Metall detektering, Røntgen Røntgen og Vision og Vision Inspeksjon. Kom Kom og se og våre se våre innovative innovative løsninger løsninger på interpack på interpack og besøk og besøk oss oss på stand på stand H11/B55. H11/B55. interpack interpack Düsseldorf Tyskland Tyskland mai 18 mai Stand Stand H11/B55 H11/B55 For mer For mer informasjon om METTLER om METTLER TOLEDO TOLEDO Produkt Produkt Inspeksjons løsninger løsninger besøk: besøk: eller eller Mettler-Toledo Ulvenveien Ulvenveien 92b 92b Oslo Oslo Norge Norge Tel: Tel: Website: Website:

6 gjestekommentaren Matkjedeutvalget har talt Av thomas angell, HSH Hva forklarer det norske vareutvalget og prisnivået på mat? Det spørsmålet stilte utvalgsleder Einar Steensnæs selv da Matkjedeutvalget ble nedsatt. Men i utvalgets rapport som ble presentert rett før påske, koker spørsmålet bort i kålen av dårlig dokumenterte påstander om norsk dagligvarehandel. Vi er inneforstått med at Matkjedeutvalget skal se på maktforhold, men det må jo ses i lys av konkurranse og hva som tjener forbrukeren. Kjøttbransjens lesere er sikkert glad for utvalgets fokus på leverandørleddet, men en overføring av profitt fra detaljleddet til produsentleddet, slik utvalgets forslag kan bety, gir ikke lavere priser til forbruker. HSH reagerer sterkt på at man ikke legger større vekt på konkurranseforhold og makt i den landbruksbaserte industrien. Utvalget skulle se på hele verdikjeden for mat og kan ikke dekke seg bak at norsk landbrukspolitikk ikke er del av mandatet. Hva med konsentrasjonen i kjøtt- og fjørfesektoren og meierisektoren med dominerende markedsaktører som også har reguleringsmyndighet? Det er her forbrukerne etterspør flere produkter og lavere priser. Skal man vurdere de høye norske matprisene og det angivelige dårlige utvalget, kommer man ikke utenom importvernet. Man kan være for eller i mot importvernet, men det er altså etablert for å holde ulike varer utenfor butikkhyllene. Rema kan operere med 30 prosent lavere priser på maten i sine butikker i Danmark i forhold til tilsvarende butikker i Norge med akkurat det samme kostnadsbildet og konsept. Og de kan operere med mange flere kjøtt- og meieriprodukter. Det kan også ICA i sine butikker i Sverige. Det skyldes et større mangfold av produsenter og lavere tollbarrierer. Når utvalget ikke sier mer om konsekvensene av en landbrukspolitikk med skyhøye tollmurer og til dels sterk maktkonsentrasjon i viktige deler av industrien, får vi heller ikke fram sannheten om utvalg og pris i norske dagligvarebutikker. I Matkjedeutvalgets rapport som ble lagt fram i dag kommer det klart fram et det er sterk konkurranse mellom dagligvarekjedene. Blant annet har både Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning og Konkurransetilsynet i sine innspill til utvalget konkludert med at det er konkurranse matkjedene i mellom og at det kommer forbrukerne til gode. Norske dagligvarebutikker konkurrerer knallhardt på både pris og utvalg hver eneste dag. Dagligvarehandelen er innstilt på å bidra sterkere til å få frem flere produkter i butikkhyllene og vil slåss for lavere priser. Problemet er at vi har en landbrukspolitikk som er innrettet på det motsatte av lavere priser og bedre utvalg. Et av verdens sterkeste importvern, jordbruksforhandlinger med stadige prisøkninger, store samvirkeforetak med reguleringsmyndighet og et høyt kostnadsnivå bidrar ikke akkurat til mangfold og konkurransedyktige priser. Det eneste virkemiddelet vi har for å unngå enda høyere matpriser er sterke dagligvarekjeder i hard konkurranse med hverandre. Dersom dagligvarekjedenes innkjøpsmakt reduseres, slik landbruksminister Lars Peder Brekk ønsker, vil det ramme forbrukeren. HSH mener at utvalget i sterkere grad burde fokusert på virkemidler for å styrke konkurransen i hele verdikjeden for mat. Vi trenger mer konkurranse bakover i verdikjeden for å få et rimeligere og mer variert tilbud til den norske forbrukeren. Matkjedeutvalgets flertall foreslår noen tiltak som skal regulere forholdene mellom dagligvarekjedene og leverandørene. Noen av disse forslagene kan være hensiktsmessige og noen blir ivaretatt i dagens lovverk. HSH skal vurdere de ulike forslagene nærmere, men vi stiller oss kritisk til utvalgets forslag om etableringen av «lov om forhandlinger god handelsskikk» og etablering av eget ombud dersom dette ikke legges inn under Konkurransetilsynets myndighet og testes mot konkurranseloven. Vi sier nei til tiltak som kan medføre en svekkelse av konkurransen og som vil ramme forbrukeren i maktflyttingens navn. Landbruksminister Brekk vil flyttemakten så langt bakover i verdikjeden, så langt unna forbrukeren, han kan. Han må ikke få lov til å skru klokken tilbake. Det er på tide at vi ser fremover og fornyer et 80 år gammelt landbruksregime myntet på prisøkninger og begrenset utvalg. haavind vs vislie Advokatfirmaet Haavind Vislie finnes ikke lenger. Uten et snev av dramatikk har navnet blitt kortere, men virksomheten er den samme som før. Advokatfirmaet Haavind er med mer enn 100 advokater ett av Norges ledende firmaer, med spesialiserte tjenester innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Vi har lang erfaring med saker som gjelder omsetning av kjøtt og næringsmidler. Les mer på haavind.no Løsninger finnes. 4 Kontakt: Geir Steinberg Nina Melandsø Telefon:

7 nyheter Kjøttfaglinjen i Nannestad kan bli lagt ned Akershus fylkeskommune vil legge ned kjøttfaglinjen ved Nannestad videregående skole. Det vekker sterke reaksjoner. Vg2 Matfag ved Nannestad Videregående skole har spesialisert seg på de fire lærefagene slakter, kjøttskjærer, butikkslakter og pølsemaker. Linjen har vært svært populær og en stor suksess. Blant annet har elever fra denne skolen utmerket seg i NM i kjøttskjæring to år på rad. Skolen har en profesjonell verkstedavdeling, eget butikkutsalg og et utstrakt samarbeid med det lokale næringslivet, ikke minst en rekke kjøttbedrifter i Akershus. Alt dette kan fylkespolitikerne nå snu helt rundt på. Horribelt! Denne linjen er skolens flaggskip, og nå vil politikerne senke det. Det er helt horribelt. 13 elever har kommet til meg og meldt seg på kjøttfag fra høsten av, og jeg tror det blir enda flere. Jeg har lovet at jeg skal være her for dem. Når vi kan fylle en klasse må fylkespolitikerne la oss fortsette, påpeker faglærer Thorleif Aarre. Det er alltid trist å miste en klasse og vi vil jo gjerne beholde det tilbudet skolen allerede har. Vi er i dialog med fylkeskommunen om kjøttfag, men det er den som avgjør spørsmålet, sier konstituert rektor Ingvild Askheim. Hun mener fylkeskommunen ser helhetlig på søknadsmassen, og at siden også Lørenskog og Sørumsand vgs. tilbyr samme fag må også disse regnes med når elevene fordeles. kjøttskjæring: Elever fra Nannestad videregående skole har utmerket seg i NM i kjøttskjæring to år på rad. Sterkt engasjement Både NHO Mat og Bio og Kurs og opplæringskontoret for salgs og matfagene (KOM) har engasjert seg sterkt i denne saken, blant annet via brev til Akershus fylkeskommune. Vi som opplæringskontor har jobbet opp og har avtaler med våre bedrifter i nærmiljøet om å ta inn de elevene som kommer fra matfag. Det vil si at vi i utgangspunktet tar inn alle elever som søker seg ut i lære i våre fag fra Nannestad videregående skole. Vår bransje trenger mange flere faglærte en det skolene kan uteksaminere og det vil være av stor betydning for oss og nærmiljøet at skolen viderefører matfag. En nedleggelse vil føre til at flere bedrifter i området ikke lenger får lærlinger, sier daglig leder Britt Heidi Kristiansen i KOM. Kunnskapsløftet Konstituert adm. direktør i NHO Mat og Bio, Camilla Schrader Roander framhever det faktum at medlemsbedriftene er svært godt fornøyd med undervisningsformen og det tette samarbeidet med skolen. Nannestad videregående skole har de siste årene vært en foregangsskole innen innretning og form på undervisningen innen matområdet. Ved å legge opp til en stor grad av praksis har avdelingen tatt Kunnskapsløftet på alvor. Dette faktum medførte blant annet at en samlet mat og drikkeindustri ga Matbransjens Kompetansepris til skolen i 2009, sier Roander. 5

8 INDUSTRIAL REFRIGERATION SYSTEM nyheter Norsk Kulde har historie tilbake til Selskapet har vokst til å bli en av Norges ledende entreprenører innen industriell kjøleteknologi, spesialisert innen design, produksjon, installasjon og service. Ny fabrikksjef ved Nortura Sogndal Anders Knut Molland er tilsatt som ny fabrikksjef ved Nortura Sogndal. Molland (47) er fra Gaupne i Sogn og utdannelse gjennom Postskolen og BI. Han har vært ansatt i Nortura siden januar 2009 som logistikksjef ved samme fabrikk. Nortura Sogndal produserer 2,5 millioner kilo spekepølser, spekemat og pinnekjøtt. Fabrikken har 90 medarbeidere. Unge vil spise mer reinsdyrkjøtt Reinsdyr topper lista over kjøtt vi ønsker å spise mer av. Spesielt unge voksne og barnefamilier er svært positive til reinsdyrkjøtt. Det viser en undersøkelse Vizeum har gjort for MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt. 83 prosent av barnefamiliene sier at barna liker å få servert reinsdyrkjøtt. Blant hele befolkningen svarer 44 prosent at de ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt enn de gjør i dag. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (bildet) sier det er bare å følge sine ønsker. Reinkjøtt er en arktisk delikatesse og er noe av det mest eksklusive og spennende kjøttet Norge har å by på. Det er ren og naturlig luksus fra norske fjelvidder. I tillegg viser forskning at reinkjøttet er noe av det sunneste du kan spise. Reinkjøttet har det høyeste innholdet av antioksidanter og fettet inneholder sunne fettsyrer, sier Brekk. Tilgangen på reinsdyrkjøtt er begrenset. I det siste har produksjonen økt, og derfor er det akkurat nå mer reinsdyrkjøtt i butikkene enn det pleier å være. De siste årene har det kommet en rekke spesialprodukter i butikkene, som spekepølse av rein, tørket reinsdyrkjøtt, røkt eller speket reinsdyrhjerte, tunge og blodmat. Reinskav er fremdeles den store slageren i frysedisken, og denne retten ligger også på topp 10 listen over MatPrats mest søkte oppskrifter for tiden. I slaktesesongen på høsten og vinteren kan man nå få ferske produkter av rein over hele landet. Det selges mindre reinsdyrstek, men mer biffkjøtt enn før. 6

9 nyheter illustrasjonsfoto: nortura Vesteraalens kjøper slakterieiendom på Sortland Selskapet Vesteraalens har inngått avtale med Nortura om kjøp av slakterieiendommen i Sortland sentrum. Det bekrefter rådmann Rolf M. Lossius overfor Bladet Vesterålen. Geir Wilhelm Wold har orientert både rådmannen og ordfører Svein Roar Jacobsen om avtalen som er inngått. Mange myter rundt økologisk mat Vi er orientert om bedriftens planer for kjøpet, og vi er orientert om prisen. Jeg har oppe til vurdering hvorvidt prisen er unndratt offentlighet, men jeg anser bedriftens planer som en forretningshemmelighet som vi ikke vil opplyse om, sier Lossius til avisen. Seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk mener det er en myte at økologisk mat både er sunnere og mer miljøvennlig enn annen mat. Han hevder at folk blir indoktrinert av politikere og miljøorganisasjoner. Danish Crown bygger nytt storfeslakteri Et av verdens største slakterier, danske Danish Crown, planlegger nå et nytt storfe-slakteri i gigantklassen i den sørlige del av Jylland. Det nye slakteriet er ment å effektivisere slakteristrukturen i Danmark ytterligere og en rekke ansatte ved de fire bestående Danish Crown-avdelingen som slakter storfe på Jylland, må finne seg nye jobber. Dette er et ledd i våre bestrebelser på å stanse den utviklingen vi har sett gjennom flere år ved at arbeidsplasser innenfor slaktesektoren flyttes ut av Danmark. En sikring av danske arbeidsplasser med andre ord, forteller Arne Dyrebjerg (bildet) i Danish Crown til Kjøttbransjen. Danish Crown ønsker en enda mer effektiv produksjon og vil ha PAKKEMKINER kostnadene ytterligere ned. Vi vil rett og slett forbedre rammevilkårene for produksjon av oksekjøtt i Danmark, sier Dyrebjerg. Folk blir rett og slett lurt til å tro at økologisk matproduksjon er bedre enn mat som er dyrket konvensjonelt. Det er ren bløff. Opinionen og en stor del av miljøbevegelsen har veldig sympati for økologisk landbruk, men dette skyldes manglende kunnskap om miljøvirkningene og kvaliteten på økologisk dyrket mat, sier Grønlund til Teknisk Ukeblad. Han sier at det er gjort en rekke studier for å sammenligne matkvalitet og helseeffekter av økologisk mat. Alle konklusjoner er entydige det kan ikke påvises at økologisk mat er sunnere enn vanlig mat. En fersk rapport fra Mattilsynet viser at det ikke er påvist overskridelser av grenseverdier for plantevernmidler i norskprodusert mat de siste to årene, sier Grønlund. Han nevner tre hovedfaktorer til argumenter som taler mot økologisk landbruk fordi det kan gi mer klimagass-utslipp enn vanlig landbruk. Økologisk landbruk forbruker større areal fordi man oppnår lavere avling enn ved konvensjonelt landbruk. Dersom man skal opprettholde eller øke matproduksjonen, og samtidig øke den økologiske produksjonen, må det nydyrkes større arealer av skog som binder CO 2 eller myr som er et viktig lager av karbon. Så å bruke mer areal til å dyrke mat fører til større klimagassutslipp, enten i form av redusert karbonbinding i skog, eller direkte utslipp av C0 2 og lystgass hvis man dyrker myr. Det burde imidlertid ikke ha vært dyrket myr på grunn av CO 2 -utslipp, sier Grønlund. BEGERFORSEGLERE DYPTREKKERE KAMMERMKINER KRYMPELINJER Nordic Supply System 6260 SKODJE Tel: Mail: 7

10 nyheter Svebestad gjenvalgt som Nortura-leder Sveinung Svebestad (bildet) fikk fornyet tillit som styreleder i Nortura. Han ble gjenvalgt uten motkandidat på årsmøtet på Lillestrøm. Einar Høstbjør, som har vært nestleder de siste årene, ble gjenvalgt med 85 av 110 stemmer. 25 stemte blankt. Svebestad ble valgt med 123 av 139 stemmer. Resten var blanke. 50-åringen har vært styreleder Nortura siden Den gjenvalgte Nortura-lederen driver gårdsbruk i Sandnes og har i tillegg en svineproduksjon på Sviland. På forhånd var det en viss murring på grasrota og blant enkelte utsendinger på årsmøtet over styrets og styrelederens håndtering av selskapets økonomiske krise og konsernsjef Geir Olav Opheims nylige avgang. Mange mente dette kunne påvirke valget. I årsmøtetalen sin varslet Svebestad tøffe tak for å rette opp Norturas elendige økonomi. Selskapet er ennå langt unna målet om å forbedre lønnsomheten med 2,5 milliarder kroner innen utgangen av De to siste årene er 700 stillinger fjernet, mens innsparingene er oppe i 720 millioner kroner. Samtidig fører inntektssvikt til at det første tertial-resultatet i 2011 ligger an til å bli rødt. I tillegg til fortsatt kostnadsjakt er det ifølge Svebestad helt nødvendig å øke prisene på kjøttvarene som Nortura produserer. Han varsler at konsernet skal bli tøffere i forhandlinger med dagligvarekjedene. Nortura eies av bønder, har 5800 ansatte og industrivirksomhet i 34 kommuner i 15 fylker. Fjorårsomsetningen var på cirka 17,3 milliarder kroner. Resultat før skatt utgjorde beskjedne 325 millioner kroner. S Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger. Sterk økning i klekketallet av kyllinger av verperase Antall klekte kyllinger av verperase mer enn doblet seg i mars sammenlignet med måneden før, og ligger også betydelig høyere enn samme tid i fjor. 8 - Etikettmerking - Blekkmerking - Metalldetektor - Røntgendetektor - Sjekkvekt / kontrollvekt Hovedkontor: Industriveien Jessheim Tlf Klekketallet av slaktetallet er relativt stabilt for tiden. Det er andre året på rad at antall klekte kalkunkyllinger per 1. kvartal har gått ned. Men markedssignaler tyder på noe vekst i denne produksjonen fremover. Det ble i mars klekket ca kyllinger av verperase. Klekketallet var dermed 58 prosent høyere enn i februar. På forhånd var det forventet en økning i klekketallet på 53 prosent i mars. Antallet klekkede verpekyllinger var 21 prosent høyere enn i mars Antallet klekkede kyllinger av slakterase i mars var noe høyere enn i februar, og 11 prosent lavere enn i samme måned i Det er forventet en økning på 6 prosent i april. Antallet klekkede kyllinger av verperase i 1. kvartal 2011 var ca. 3 prosent lavere enn i 1. kvartal 2010 og 2 prosent høyere enn i 1. kvartal I mars ble det klekket ca kalkunkyllinger, en økning på 27,5 prosent fra februar. Klekketallet var 3 prosent høyere enn i mars 2010, og 13 prosent lavere enn i mars Det forventede klekketallet for april er 19 prosent lavere enn klekketallet for mars. I 1. kvartal 2011 var antallet klekkede kalkunkyllinger tre ca. tre prosent lavere enn i 1. kvartal 2010, og 7 prosent lavere enn i 1. kvartal 2009.

11 nyheter Godt fjorår for Nordfjord Kjøtt 2010 ble et nytt sterkt år for Nordfjord Kjøtt. Eier og daglig leder Geir Egil Roksvåg (bildet) har levert et av kjøttbransjens sterkeste resultater. Nordfjord Kjøttkonsernet omsatte i fjor for 1,768 mrd. kr., driftsoverskuddet ble på 133,9 mill. kr. og før skatt ble det igjen et overskudd på sterke 125,4 mill. kr. Etter skatt sitter kjøttkonsernet igjen med et overskudd på 90 mill. kr. I 2009 omsatte Nordfjord Kjøtt for 1,536 mrd. kr. driftsoverskuddet ble 117,8 mill. kr. og før skatt ble det et overskudd på 110,7 mill. kr. Med andre ord: det ble enda bedre i Geir Egil Roksvåg sier til Handelsbladet FK at han regner med at konsernet passerer to mrd. kr. i omsetning i Det regner jeg med at vi klarer. Så det går da ikke så verst, sier Roksvåg til Handelsbladet FK. Nordfjord Kjøtt holder til på Loen i Stryn, og selskapet er leverandør til enekunden Rema Rema 1000-sjef Tom Kristiansen er styreleder i familiebedriften som eies av Geir Egil Roksvåg og hans to barn. Tollen på ferskt lam satt ned Tollsatsene for hele slakt av lam settes ned til 12,00 kr per kg fra 1. mai til og med 29. mai Markedssituasjonen for lam er preget av underdekning. Dessuten har markedsprognosene i hele 2011 vist betydelig lavere reguleringslagre enn ved samme tid i fjor. Fra nå og fram til ny norsk lammesesong slaktes det svært lite lam og reguleringslageret er nå tomt. Det er etter anmodning fra markedsregulator Nortura at Statens landbruksforvaltning (SLF) setter ned tollen på lammekjøtt. Behovet for lammekjøtt i perioden er begrenset til lam til grillsesongen og produksjon av pinnekjøtt, prognosert til 1000 tonn. På bakgrunn av tidligere års erfaring åpnes det derfor bare for import av ferskt slakt. Markedsdekning for lam kan oppnås med tollnedsettelser kun for ferskt lam. Man ønsker ikke import av fryst lam fordi dette kan medføre import av lam for lager. Det vil igjen gi markedsforstyrrelser i form av importskapt overskudd av lammekjøtt når høstens lammesesong kommer. Tollsatsene administreres med grunnlag i prisløypa som markedsregulator fastsetter, og det er tatt hensyn til prisøkningen fra 25. april. illustrasjonsfoto: colourbox.com Matemballasje skreddersøm i plast Vår greske emballasjeleverandør, Flexopack SA, er en stor europeisk produsent av emballasje til næringsmiddelindustrien. Flexopack er spesialister på filmer med og uten barriere, ekstrudering, poseproduksjon og trykk, og filmene tilfredsstiller kravene til de mest krevende emballasjeløsninger. Flexopack er ISO 9001-godkjent samt BRC/IOP-sertifisert for produksjon av emballasje til næringsmidler. Våre emballasjespesialister har et tett og godt samarbeid med fabrikken og hjelper deg gjerne å skreddersy emballasje for ditt produkt. Vår kvalitetsleverandør: Arne B. Corneliussen Oslo, Norge : Faks:

12 matkjedeutvalget Leverandører avkreves opplysnin OSLO: I dybdeundersøkelser i forbindelse med Matkjedeutvalgets arbeid, ble det avdekket eksempler på at leverandører til dagligvarekjeder avkreves detaljerte opplysninger om produktenes sammensetning av råstoff og tilberedningsmåte utover det som er nødvendig for å ivareta nødvendig kvalitetskontroll. Av Per A. Sleipnes Dette kan i sin tur brukes til å gi paraplykjedene (de fire store dagligvarekjedene) en detaljert innsikt i produksjonskostnadene noe som vil gjøre neste forhandlingsrunde enda mer krevende. Slike opplysninger kan eventuelt også benyttes som grunnlag for paraplykjedenes beslutning om å starte produksjon av egne merkevarer (EMV-produksjon), heter det blant annet i kapittelet som omhandler råvareproduksjon i rapporten fra Matkjedeutvalget. Mangel på tillitt Det er selskapet KPMG som på oppdrag fra utvalget har fanget opp mange viktige problemstillinger gjennom flere titalls dybdeintervjuer med leverandører. En beskrivelse som går igjen i mange av intervjuene er mangel på gjensidig overlevering: Her får de tre statsrådene overlevert utvalgets rapport av Einar Steensnes. tillit, respekt og åpenhet i de årlige forhandlingene mellom leverandører og kjedene. Bladet Kjøttbransjen har snakket med flere aktører i kjøttbransjen, men på det hold er man generelt svært forsiktige med å kritisere kjedene eller på annen måte uttrykke misnøye med det som skjer i forhandlingsøyemed. Men flere leverandører også på kjøttsiden oppgir at de 10 Matkjedeutvalget med sterkt fokus på EMV OSLO: Dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) får bred oppmerksomhet i rapporten fra Matkjedeutvalget og EMV reduserer kjedenes avhengighet av leverandørene og styrker kjedenes forhandlingsposisjon. I fjor ble det omsatt EMV i dagligvarekjedene for 17,5 milliarder kroner. Dette utgjør 11,8 prosent av den totale omsetningen. Og andelen EMV varer øker kraftig år for år. Det gjelder særlig for kjøtt og kjøttprodukter. Verdt å merke seg er at internasjonale studier antyder at bruttomarginen for kjedene er mellom 25 og 30 prosent høyere for EMV enn for leverandørenes merkevarer. De høyeste EMV-andelene er innenfor ferskt fjørfekjøtt (41,3 prosent), kjøttdeig/farser (36,3 prosent) og egg (33,7 prosent). Rent kjøtt har i øyeblikket en EMV-andel i dagligvaremarkedet på 24,4 prosent. Det er betydelige forskjeller mellom dagligvarekjedene i utviklingen av EMV. For Rema 1000 og Coop utgjør EMV henholdsvis 17,3 og 14,5 prosent av omsetningen. NorgesGruppen og ICA hadde henholdsvis 8,8 og 8,2 prosent EMV-varer i sine hyller. Om EMV-utviklingen innefor kjøtt, sier Matkjedeutvalget dette: I kjøttbransjen har det skjedd raskt. Kjente merkevarer som SPIS, Skjeggerød, Leiv Vidar, Fatland og Furuseth er i praksis borte fra dagligvarebutikkene. Det er kun Gilde som industriaktør som har et bredt varesortiment. De andre er borte og erstattet av paraplykjedenes egne EMV-varer. Utvalget har ikke gjort egne prisundersøkelser av prisutviklingen på EMV, men for produktgruppen kjøtt, med sterkt EMV-andel, har det vært en lavere prisstigning sammenlignet med øvrige matvarer.

13 matkjedeutvalget ger om produktsammensetning Uheldig Da Matkjedeutvalgets leder Einar Steensnæs la frem utredningen, var en egen lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren blant utvalgets anbefalinger. Dersom utviklingen i Norge fortsetter i samme takt og retning der paraplykjedene kan diktere mer eller mindre ensidige betingelser i avtalesettene, vil en slik utvikling være uheldig i forhold til en sunn konkurranse og et balansert maktforhold i matkjeden, lyder Matkjedeutvalgets vurdering. Leverandørene har lagt fram tall over hvor mye som betales for felles markedsføring i regi av paraplykjedene. Det er vist eksempler på at dette dreier seg om opp til 10 prosent av omsetningen til de større dagligvareleverandørene. Gjenytelsen på de innbetalte beløpene oppleves som uklar. Det er en bred oppfatning av at Joint Marketing (JM) har mistet sin opprinnelige betydning og har utviklet seg til å bli en mekanisme for profittoverføring mellom leddene i verdikjeden, skriver utvalget i sin rapport. politikken de mener er riktig, sier Hasselgård. Hasselgård minner om at landbrukspolitikken, og den sterke makten til landbrukssamvirkets bedrifter, er et resultat av politiske valg. Sterkt angrep Man kan være enig eller uenig, men dette er en maktstruktur som er vedtatt i politiske organer. Det kan man ikke si om kjedemakten. Utvalgets mandat var derfor ikke å se på den allerede politisk bestemte landbrukspolitikken, men om det har utviklet seg utilsiktet maktkonsentrasjoner i verdikjeden for mat», sier DLF-sjefen (bildet under). DLF, og ikke minst medlemsbedriftene, er vanligvis svært forsiktige med kritikk av dagligvarekjedene. Derfor er Hasselgårds innlegg egentlig et særdeles sterkt angrep på kundemakten. i gjennomsnitt oppnår kun 30 prosent gjenytelse av midler som er innbetalt til felles markedsføringsaktiviteter. De resterende 70 prosentene er det kjedene som har hånd om på en eller annen måte. Politiske valg Helge Hasselgård, medlem av Matkjedeutvalget og direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), har frem til nå vært nokså taus om kjedemakten i den offentlige debatten. På et seminar etter at rapporten ble lagt fram, var han langt mer åpen. Han mener utvalget gir et troverdig virkelighetsbilde. Det kan se ut som om noen for enhver pris ønsker å unngå debatten om dagligvarekjedenes makt. Metoden for å unngå denne debatten er å si ordene landbrukspolitikk og importvern om og om igjen. Men det kan ikke være slik at dagligvarekjedene skal være unntatt for offentlig debatt inntil de har fått gjennomslag for den landbruks- Politikken er problemet OSLO: Fremskrittspartiet (FrP) mener at det ikke er matkjedene, men landbrukspolitikken som er skyld i de høye prisene. Matkjedeutvalget har ikke drøftet de reelle årsakene til at nordmenn må betale mye mer for maten enn sine nordiske naboer. Rapporten er en avledningsmanøver for å unngå kritikk av dagens landbrukspolitikk, sier Per Roar Bredvold, som sitter i Stortingets næringskomité for FrP. Partiet mener det er systemet bak kjedene som er problemet. Matkjedene har i verste fall bare en liten del av ansvaret for matprisene. Det er systemet bak kjedene som er problemet. Dette er et politisk bestillingsverk og et spill fra de rødgrønne. Lite her vil gi forbrukerne flere og billigere varer. Skal man få ned prisene må man våge å ta et oppgjør med norsk toll- og landbruks-politikk, samt markedsregulatorene Tine og Nortura, sier Bredvold. foto: wikipedia Misbruk av makt OSLO: Arbeiderpartiet mener derimot at matkjedeutvalget avdekker store og alvorlige maktkonsentrasjoner i verdiskjeden for mat. Det er svært uheldig at matbaronene henter inn milliardbeløp i egen lomme for å gi leverandørene markedsadgang, sier leder for Stortingets næringskomité, Terje Aasland (Ap). En slik utøvelse av makt går på bekostning av norske forbrukere og utarmer hele verdikjeden for mat. Dette minner om maktmisbruk som hindrer mangfold, innovasjon og produktutvikling som tjener forbrukerne. Det som er avdekket gjennom utvalgets arbeid, tyder på misbruk av makt på bekostning av norske forbrukere, råvareprodusenter og leverandører, sier Aasland. foto: stortinget 11

14 produktutvikling Ni av ti Leiv Vidar-pølser er allergen-frie HØNEFOSS: Som landets aller første næringsmiddelprodusent har Leiv Vidar nå videreutviklet sine pølser i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Ni av ti pølser som produseres på Hønefoss er i øyeblikket kjemisk fri for allergener. Av Per A. Sleipnes Dette plasserer pølseprodusenten på Hønefoss i en særstilling som næringsmiddelprodusent her i landet. Bedriften har rett og slett tatt konsekvensen av det faktum at i løpet av 10 år vil hele 70 prosent av vestens befolkning lide av en eller annen form for livsstilsykdom knyttet til matinntak. Men på Hønefoss er man svært nøye med å understreke at det ikke er «sykdomspølser» som blir produsert. Tvert imot har produktutvikling og produktoptimalisering gått sin gang parallelt med at allergener som gluten, melkekaseinat og MSG (glutamat) er helt ute av pølsene. på vinnersporet: Leiv Vidar er tilbake på vinnersporet etter en periode med mye motgang, konstaterer fra venstre Asbjørn Koller, Tore Tveit og Hans Olav Hole. Intet kompromiss Vi har vært litt forsiktige med å utbasunere at våre pølser er uten allergener og at vi har samarbeidet tett med Astma og Allergiforbundet gjennom en lang periode. Det er lett å få et negativt stempel i kjølvannet av slike prosesser. Våre pølser er myntet på alle som setter pris på gode pølser, selv om de er uten tilsetningsstoffer som tradisjonelt har skapt problemer for personer med matallergi. Vi har definitivt ikke kompromisset med smaken på pølsene, forklarer markedssjef Asbjørn Koller. Mer kjøtt i pølsene Det er i den forbindelse verdt å nevne at den nye generasjon pølser som nå er lansert, har en høyere kjøttandel, økt fra i gjennomsnitt 51 til hele 60 prosent. Koller kan dessuten opplyse at innholdet av natrium-nitrit er redusert i samtlige produkter og at produksjonen av allergen-frie pølser er tidsstyrt det vil si at alle allergi-frie produkter kjøres først på dagen pølser pr. time HØNEFOSS: Via seks produksjonslinjer sørger 15 ansatte i pølsemakeriet for at 8000 pølser blir produsert hver time gjennom hele året. Seks roboter tar seg av pakkingen pølser pr. time tilsvarer rundt regnet 3000 tonn pølser i året, eller 35 millioner pølser Betydelige mengder med andre ord, men så er da også Leiv Vidar en av landets største aktør på pølser i KBS-markedet. Opp mot 60 prosent av dette markedet har Leiv Vidar nå hånd om, en historisk topp de ansatte er svært stolt av. Men når dette markedet har falt med 20 prosent i løpet av få år, er det viktig for Hønefoss-bedriften å få styrket sin stilling i dagligvaresegmentet. Vi må jobbe smartere og tenke muligheter framfor begrensninger. Utfordringen er å skape vekst sammen med våre KBSkunder og vi ser absolutt lyspunkter med økt fokus på gjennomføring av gode kampanjer og høyere varetrykk. Vi er i tillegg svært tilfreds med at leveransene til NorgesGruppen og COOP utvikler seg så positivt. Mars måned i år blir salgmessig bedre enn tilsvarende måned i fjor på dagligvare og det er svært gledelig, sier salgs- og markedsdirektør Hans Olav Hole.

15 produktutvikling Fem til åtte prosent av Norges befolkning har en eller annen form for matallergi som på- allergen-frie pølser: Så å si kun allergen-frie pølser her i pølsemakeriet, fastslår Tore Tveit. virker spisemønsteret og hele 20 prosent har såkalt matintoleranse. Vi har merket trykket fra forbrukere med basis i dette og er nå stolte av å kunne innfri. Jeg kan også nevne at vi i forbindelse med den daglige rengjøringsprosessen i anlegget har fjernet klor og EDTA i vaskemidlene. Alt dette har bidratt til at vi som eneste bedrift i kjøttbransjen er miljøsertifisert etter standarden, sier Koller. Fremtidsrettede investeringer Leiv Vidar har vært gjennom en tøff periode, bl.a. som følge av bortfall av en viktig kunde i dagligvaremarkedet. I tillegg har hele KBS-markedet som sådan der Leiv Vidar har hoveddelen av sin omsetning vist en dalende kurve de siste tre årene. Dette har allikevel ikke lagt en demper på nyorienteringen, og bedriften investerte i i en ny helautomatisk pakkelinje, den første i sitt slag i hele verden. Salgsnedgangen og investeringene i mer effektiv drift bidro samtidig til at antall medarbeidere ble redusert til de 60 som i dag arbeider i selskapet. 13 millioner Vi har investert rundt 35 millioner kroner de siste fem seks årene for å få til en mer effektiv drift på pakkesiden. Det har vi stor glede av nå. Pakkeavdelingen var vår flaskehals, men er det ikke lenger. Så selv om volumet ikke har økt nevneverdig de siste årene, har vi redusert kostnadene slik at vi klarte et driftsresultat på i overkant av 13 millioner kroner i Dette mener vi er fullt ut akseptabelt i dagens marked, kommenterer daglig leder Tore Tveit. flaskehals fjernet: Seks slike roboter i pakkeavdelingen har effektivisert denne delen av prosessen i vesentlig grad, konstaterer Tore Tveit. 13

16 industri Vestfold Kjøtt til salgs KODAL I VESTFOLD: Bedriften Vestfold Kjøtt er til salgs. Etter 30 år i kjøttbransjen og et svært tøft oppstartsår i fjor, har eier og daglig leder Oddvar Kristiansen bestemt seg for å selge og gjøre noe helt annet. til salgs: Oddvar Kristiansen har lagt ut bedriften Vestfold Kjøtt for salg. Av Per A. Sleipnes Det var i fjor vinter at Kristiansen kjøpte det tidligere skjæreanlegget til Vestfold Kjøttråvare. Dermed flyttet han hele virksomheten fra Nøtterøy til Vestfolds «innland». Men etter negative regnskapstall, blant annet som følge av et tap på to millioner kroner i forbindelse med konkursen i Arne Børresen, har Oddvar Kristiansen behov for å gjøre noe helt annet. Akkurat hva, vet han ikke i skrivende stund. Selges for 20 millioner Fjoråret utviklet seg nok ikke slik vi hadde håpet da vi startet opp. Jeg må bare innrømme at konkursen i Hamar-bedriften kom svært ubeleilig på oss i den oppstartsfasen vi var i. Vi leverte råvarer til Arne Børresens for to millioner kroner uten å få betalt. Men de som overtar anlegget til en pris på mellom 20 og 25 millioner kroner, gjør et røverkjøp. Å bygge et slikt anlegg i dag, men det utstyr som finnes der nå, vil beløpe seg til minst 35 millioner kroner, sier Kristiansen. 20 tonn pr. uke Selve anlegget er på 3000 kvadratmeter og tomten på hele 10 mål. Skjærefasilitetene er i stand til å produsere 34 tonn kjøttråvare pr. dag. I dag utnytter Vestfold Kjøtt kun en tiendedel av kapasiteten. Det vil si et skjærevolum på 20 tonn pr. uke. I løpet av 2010 ble det investert rundt tre millioner kroner i ulike oppgraderinger i anlegget og i følge Kristiansen kommer en potensielle kjøper til dekket bord. 84 millioner Vi omsatte for 84 millioner kroner i fjor, men det er fullt mulig å oppnå en omsetning på 300 millioner kroner i lokalene. Anlegget er for eksempel perfekt for en dagligvarekjede som ønsker å satse på EMV-produksjon. Vi har hatt samtaler både med norske og svenske interessenter og i løpet av mai måned regner jeg med at ting vil skje raskt, sier Oddvar Kristiansen som nylig rundet 50 år. 800 tonn pølser Han legger ikke skjul på at han etter Lidl-bortfallet hadde betydelige forventninger til REMA som overtok Lidl-butikker landet rundt. Det at jeg investerte her oppe i Kodal var blant annet forankret i betydelige forventninger til REMA-systemet. Disse forventningene har dessverre ikke blitt innfridd. Nøtterøy Kjøtt produserte 800 tonn pølser til Lidl og når en slik tonnasje blir borte, er det merkbart. 20 ansatte Anlegget i Kodal ble bygd i 1997 og framstår i dag relativt moderne og med grei beliggenhet i Vestfold. 20 personer har sitt daglige virke i Vestfold Kjøtt i dag. Kristiansen utelukker ikke at han kan komme til å ha en rolle i bedriften etter et eventuelt salg, men ikke på leder- eller eiersiden. Nå har jeg behov for å bruke energi og krefter på andre ting enn kjøtt, sier 50-åringen. 14 TEMA SIDER I NR. 5 Neste utgave av Kjøttbransjen er viet temasider om innovasjon og utvikling. Vi tar gjerne imot innspill til artikler/intervjuer. Frist for materiell til denne utgaven er 30. mai. Det gjelder både annonser og redaksjonelt stoff.

17 B POSTTIDNING Returadress: KCF KCF Service AB AB Box Box , Stockholm Begränsad Begränsad Eftersändning Eftersändning Vid Vid definitiv definitiv eftersändning eftersändning återsänds återsänds försändelsen med med nya nya adressen adressen på på baksidan (ej (ej adressidan). Succén fortsätter Över 200 sålda maskiner i skandinavien skandinavi- SM TECH AB Gustafsberg 413, Uddevalla Sweden tel.: fax: / FP SPEEDY Den kompakta trågförpackningsmaskinen. FP SPEEDY är en helautomatisk förpackningsmaskin med hög kapacitet, upp till 800 tråg/timme med vakuum/gas. Användarvänlig, driftsäker, rostfri modell, (IP 65 klass) tål högtryckstvätt. FP SPEEDY är vår mest prisvärda modell med tanke på prestandan. Succén fortsätter...

18 slakteri 130 millioner kroner i årlig OSLO: Norske slakterier får 60 millioner mer i innfraktilskudd i år enn i fjor. Det blir etter alt å dømme resultatet etter at ny innfraktordning nå er i ferd med å bli innført. Men den nye ordningen får store utslag for det enkelte slakteri og det er Nortura-slakteriene som får økt sine tilskudd mest. Av Per A. Sleipnes 130 millioner kroner ligger i potten. Og basert på foreløpige beregninger av 2010-slaktingen, vil Nortura-slakteriene hente ut drøyt 99 millioner kroner av denne potten. Det er en økning på hele 76 prosent på ett år. KLF-slakterienes overføringer i forbindelse med innfrakt av slaktedyr blir på vel 31 millioner kroner, en økning på 19 prosent. Men dette er altså foreløpige tall. 16 Konkurransedyktige Det var Nortura som i utgangspunktet ba avtalepartene i jordbruket om mer penger til innfrakt av slakt fra norske bønder. Deres begrunnelse var at det var så lite penger i potten at de så det som vanskelig å opprettholde mottaksplikten og hente slakt i alle deler av landet. Og med Norturas vedtak om lik pris til produsent i hele landet, gikk ikke den økonomiske kabalen i hop dersom de skulle være konkurransedyktige i områder med sterk konkurranse fra flere private slakteriaktører. Forflytting av penger Jordbruksavtalepartene legger til grunn at innfraktordningen skal virke utjevnende for pris mellom bønder. Prinsippene i den nye ordningen flytter penger fra bønder som bor nærmere enn 50 km fra et slakteri til de som er lenger vekk. Av den grunn skjer det automatisk en forflytting av penger fra gris til storfe og lam. Fra dagens ordning, der 95 prosent av alt kjøtt er berettiget innfraktstilskudd, blir bare 45 prosent berettiget etter ny ordning. Strukturendringene på anleggssiden i Trøndelag medfører at en større andel av pengene uansett havner i den regionen framover. redusert tilskudd: Grisen som produseres i større grad innenfor de nye nullsonene, får redusert tilskudd til tross for at ordningen tilføres mer midler. Fordobling Det er slakteriene her i landet som tar imot mer enn 1500 tonn slakt pr år som i første rekke blir berørt av endringene i de foreslåtte fraktordningene. Disse slakteriene får ingenting i frakttilskudd ved henting av slaktedyr i en omkrets av fem mil fra slakteriet til produsent. Ved henting av slaktedyr utenfor denne grensen er det penger å hente for enkeltslakterier, ja betydelige pengesummer. Et slakteri som Horns Slakteri i Lofoten vil neste år kunne få godt og vel fem millioner kroner i innfraktstøtte, mot 2,5 millioner i fjor. Mer enn en fordobling med andre ord. Furuseth får mindre Også Slaktehuset Eidsmo Dullum og Midt Norge Slakteri Levanger vil få en kraftig økning i tilskuddet. Henholdsvis økning på 130 og 172 prosent. Tilsvarende får Furuseth langt mindre i tilskudd. Fra 4,6 millioner kroner i fjor til 2,1 millioner kroner i år. Rett og slett fordi det er tett mellom slakteriene på Østlandet og Furuseth ligger spesielt inneklemt. Mange av Furuseths produsenter ligger innenfor en sone på fem mil fra et eller annet slakteri på Østlandet. Også Fatland-slakteriene får redusert sine tilskudd, bortsett fra Ølen-avdelingen. Bra for Nortura Ser vi på Nortura-slakteriene, får praktisk talt samtlige økt sine tilskudd, bortsett fra Slakteriet i Sarpsborg. Dette faktum aktualiserer en nedleggelse av dette anlegget på sikt, ettersom det er mulig å fordele slaktemengden på anlegget i Tønsberg og Rudshøgda. Da vil i så fall frakttilskuddet øke for disse to slakteriene.

19 slakteri innfrakstøtte For mye midler Det kartet som er tegnet opp, stemmer ikke med terrenget. Satsene er både for høye og for lave i forhold til enkeltkommuner og distrikter. Den nye modellen for innfraktordning, skaper dessuten store forskjeller mellom produsenter som er naboer men bor i forskjellige kommuner. Det ligger i tillegg for mye midler i ordningen/ satsene og satsene vil i mange kommuner ved effektiv inntransport dekke mer enn reell kostnad, sier markeds- og prognosesjef i KLF, Endre Myhr. Foreslår utsettelse KLF mener at det er så store feil i den foreslåtte ordningen at den vil måtte bli gjenstand for revidering i løpet av kort om den innføres uten justeringer. Og dette rådet KLF gir til SLF i sakens anledning: Redusere støtten i ordningen til anslagsvis 80 millioner kroner og tilpasse den mer etter de reelle forholdene. Det vil si øke dekningsgraden på bil, reduserer elementer i opplastningskostnader og utjevne satser mellom nærliggende kommuner. Man foreslår dessuten at ordningen utsettes til neste år og at det arbeides videre med en modell som i større grad korresponderer med målsettingen i ordningen. Dick hurtigstål KNIVER OG STÅL TIL KJØTTINDUSTRIEN Vi tilbyr et meget stort utvalg av kniver og slipestål til kjøttindustrien. Landteknikk lagerfører kniver fra ledende leverandører som 17 Frosts, Victorinox og Dick. Kontakt oss for kniver og slipeutstyr! :

20 mattrygghet «Bakteriedyrking» til beste for kjøttindustrien ROSKILDE: Innsatsen for å unngå sykdomsfremkallende bakterier i kjøttprodukter intensiveres kraftig. Ved Danish Meat Research Institute (DMRI) i Roskilde utenfor København driver man nå realistiske forsøk med sykdomsfremkallende bakterier i produkter og det skjer i en spesialinnredet «mini-fabrikk». Et helt laboratorium er skreddersydd for formålet. I Roskilde: Per A. Sleipnes 18 I Norge kjenner vi meget vel e-coli problematikken knyttet til spekepølser. Også mange kjøttbedrifter her i landet frykter listeria-bakteriene. Disse bakteriene er en risiko nær sagt i alle produksjonsmiljøer. Dette har man tatt konsekvensen av ved DMRI i Roskilde. Her dyrkes bakterier fram i et spesialinnredet laboratorium. På den måten kan kunnskapen om disse farlige bakteriene økes. Hjelp til selvhjelp En påvisning av en sykdomsfremkallende bakterie i et kjøttprpoduktet kan fort bli dødsstøtet også for den enkelte bedrift som produserer dette kjøttproduktet. Derfor er det så viktig å være i forkant. Ved å jobbe med sykdomsfremkallende bakteriene i denne minifabrikken, kan vi på en effektiv måte skaffe oss kunnskap om bakterienes evne til å overleve. Formålet er å hjelpe kjøttbedrifter både i Danmark, men også i Norge og resten av Europa. Hjelp til selvhjelp med andre ord, sier seniorkonsulent Hardy Christenesen ved DMRI: Salt viktig Hvordan går dere fram når dere gjør forsøk illustrasjonsfoto: colourbox.com med slike syddomsfremkaldende bakterier og hva har dere avdekket? Vi kan f.eks. tilsette bakterier i ulike typer farser. Så observerer vi utviklingen/framveksten. Det vi har funnet gjennom disse forsøkene er at salt kanskje har en større betydning for hindring av bakterievekst enn hva vi trodde på forhånd. Salt i riktige mengder og blandinger kan faktisk være forskjellen på vekst/ikke vekst i mange tilfeller. Jeg vil hevde at salt og nitrit har blitt glemt i den pågående ernæringsdebatten. Man har en tendens til kun å rakke ned på salt. Det som ikke kommer fram er at saltet gir stor sikkerhet i betydningen å unngå bakterieframvekst, påpeker Christensen. De bakteriestammene som brukes ved forsøkene er isolert fra sykdomstilfeller og produksjonssmiljø. Matbårne virus Hvordan sjekker dere resultatene etter at bakterier er tilsatt kjøttprodukter? Det går jo ikke å teste disse på mennesker. Vårt mikrolaboratorium tar seg av denne delen av arbeidet. Vi har metoder som er tilnærmet 100 prosent sikre med tanke på resultat-analyse. Det vi her i Danmark har hatt mest evne til å overleve: Ved å jobbe med sykdomsfremkallende bakteriene i denne mini-fabrikken, kan vi på en effektiv måte skaffe oss kunnskap om bakterienes evne til å overleve, sier. seniorkonsulentene Vinnie Helle Rasmussen og Hardy Christenesen ved DMRI. glede av via disse forsøk med sykdomsfremkallende bakterier i produkter, er blant annet avdekking av ulike typer salmonellabakterier og disse bakterienes livsløp. Også nye metoder for raskt å avdekke salmonellabakterier er et resultat av det vi drever med i dette laboratoriet, sier seniorkonsulent Vinnie Helle Rasmussen. Hun tror at man etterhvert også vil kunne benytte laboratoriet til testing av matbårne virus. Man har nemlig sett en kraftig økning i spredningen av bl.a. noro-virus, særlig i frukt og grønt som kommer fra andre deler av verden.

21 Kartlegging av holdbarhet blir stadig viktigere ROSKILDE: Å fastslå den såkalte restholdbarheten etter at fersk kjøtt har forlatt skjærevirksomheten, blir stadig viktigere. DMRI er i førersetet i Europa på dette felt og det handler om modellering av holdbarhet. Gjennom kunnskap om kimtall, temperatur og pakkemetode, er det nå mulig å fastslå den reelle holdbarheten på det enkelte kjøttprodukt. Presset fra dagligvarekjedene om lengre og lengre holdbarhet blir stadig sterkere og forbedringer på dette felt tvinger seg fram. Ved det som på fagspråket kalles modellering av f.eks. listeriabakterien, som er en kritisk bakterie i forbindelse med holdbarhet, kan denne holdbarhetstiden bestemmes, sier seniorkonsulent Vinnie Helle Rasmussen ved DMRI. Dette er DMRI Danish Meat Research Institute (DMRI) er Danmarks største vitensenter i forskning og innovasjon innenfor animalske næringsmidler. DMRI s spesialister utvikler løsninger til kjøttindustrien og yter rådgivning på konsulentbasis også internasjonalt. DMRI har fokus på metoder og teknikker til produksjon av sikre animalske næringsmidler av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris. Samtidig med at det tas maksimalt hensyn til arbeidsmiljøet, dyrevelfærden og det eksterne miljø. 19

22 grill Churrasco fra Brasil for norske grillere STOCKHOLM: Det svenske importselskapet North Trade satser i forkant av årets grillsesong på å få svensker og nordmenn til å oppdage churrasco en av brasiliansk kjøttkulturs virkelige høydepunkter. Churrasco i Brasil har så sett og vis samme betydning som grilling i Skandinavia eller barbecue i USA. I Brasil gir man imidlertid kjøttet på grillen lenger tid og om man noen gang besøker landet så må man få med seg de fantastiske grillrestaurantene churrascarias - som finnes overalt i landet. Her kan brasilianerne bli sittende i timesvis og nyte det flotte kjøttet. Det er denne følelsen North Trade nå vil forsøke å overføre til Scandinavia, men først og fremst handler det om å løfte fram det brasilianske kjøttets kvaliteter. Nylig presenterte firmaet konseptet churrasco på et pressetreff i Stockholm. konsept: Picanha, flat iron steak og flankstek er noen av av detaljene som inngår i konseptet churrasco. Bare grovsalt Mye av det grillkjøtt som finns på markedet i dag er ofte ferdigmarinert eller ferdigkryddret. Dette gjør at selve kjøttet egentlig smaker veldig lite. Men vi mener vi vi har et kjøtt som smaker veldig godt i seg selv. I Brasil gir man også detaljer: Den brasilianske kokken Luis Nuñes vet hvordan man tilbereder kjøttdetaljer fra hjemlandet. 20

23 grill d grillsamarbeid: North Trades norske adm. direktør Pål Bruu, grillet brasilianskt kjøtt sammen med produktsjef Majsan Pense og miljø- og kvalitetsjef Calle Ramvall. kjøttets smak stor plass og ofte er eneste tilsetning grovsalt et par timer før grilling, forteller North Trades produktchef Majsan Pense. Ulike kjøttdetaljer I butikkene kommer firmaets grillkonsept til å bli presentert under navnet «churrasco» på emballasjen (uttales: chu-hasko) og med en egen logo. Men under dette navn eksisterer det samtidig ett titall ulike detaljer fra storfe, kalv og lam, hver og en med sin egen spesielle karakter. En av disse er picanhan som har blitt en form for brasiliansk nasjonaldetalj på kjøttsiden og som de siste årene også er begynt å dukke opp i butikker hos oss. Det er en del av ytterlåret med en veldig fin struktur og i prinsipp det samme som amerikansk sirloinsteak. Kjøttet grilles med fettkappan på, som man så skjærer bort før det serveres. En annen detalj som North Trade presenterte var flat iron steak som kommer fra fremre del av dyret, nærmere bestemt skulderbladet. Mer jobb Den setter fettet på en bra måte hvilket framhever smaken. Men her må man legge mer jobb i å plukke bort sener. Kjøttet skal dessuten grilles forsiktig noe som gjør at tillagningen tar litt lengre tid enn for de øvrige detaljene. Sommeren får vise om brasiliansk churrasco faller i smak hos svensker og nordmenn. foto: north trade ab North Trade kjøper seg inn i norske KonTiki Foods STOCKHOLM: North Trade AB har kjøpt 20 prosent av aksjene i den norske kjøttimportøren KonTiki Foods. Oppkjøpet er en del av den strategiske planen North Trade har i Norden, og kommer som et resultat av ett års samarbeid med KonTiki Foods i Norge. Med basis i denne avtalen har vi befestet vår posisjon som Nordens ledende kjøttimportør,og vi har lagt grunnlaget for videre ekspansjon og merkevarebygging i Sverige, Finland og Norge, forteller North Trades administrerende direktør Pål Bruu.North Trade er Nordens ledende kjøttimportør med ett årlig importvolum på over 15 millioner kg kjøtt tilsvarende 850 millioner svenske kroner. KonTiki Foods selger idag merkevarene Naturkött og John s Selection i flere av landets ledende dagligvarekjeder og storhusholdningsaktører. Dette gir oss en unik mulighet til å fortsette merkevarebyggingen av importert kvalitetskjøtt fra hele verden. Med den innkjøpsorganisasjon North Trade besitter har vi garantert de beste innkjøpsbetingelsene med tilhørende sterkt fokus på kvalitetet, miljø og dyreomsorg, forteller Eivind Wang daglig leder i KonTiki Foods. 21

24 internasjonale messer Pølser i eske og andre tips LONDON: Over 1100 tilbydere fra store merkevareleverandører til lokale og regionale produsenter viste i mars fram sine produkter på Storbritannias største matmesse The international food & and drink event (IFE). Bedriften «Ginger pig» har spesialisert seg på tradisjonelle produkter etter «god gammeldags oppskrift», men det som skiller bedriften fra konkurrentene er råvaren. Disse produseres med kjøttråvarer fra gamle raser. Svinekjøttet produseres i dag på seks ulike raser som var vanlige før, men som i dag er sjeldne. Det er flere raser også på lam og storfe, men mest går det i Dorset lam og Longhorn storfe. Vi ser ut til å ha truffet markedet bra. Dette er noe som folk er opptatt av, sier Julie Fletcher og som kan rapportere om bra vekst og en omsetning på 50 millioner etter åtte års drift. Og hun kan med rette skryte av positiv omtale i flere store aviser. 22 Pølser på boks Håndverksbedriften Powters startet i 1880 som en lokal bedrift i Newmarket med eget utsalg. De siste årene har bedriften jobbet bevisst for å komme seg inn på dagligvaremarkedet med sin lokale pølse «Newmarket sausage». Regional mat selger godt og nå er vi i ferd med å få EUs merke for Geografisk Opprinnelse, sier Grant Powter. Han er ikke i tvil om at emballasjen har bidratt til markedsadgangen han nettopp har fått gjennom 40 Tescobutikker. eu-merke: Regional mat selger godt og nå er vi i ferd med å få EUs merke for Geografisk Opprinnelse, sier Grant Powter. Porsjonspakker for barn I de britiske dagligvarebutikkene er porsjonspakker for barn på sterk framvekst. Alt fra ferske grønnsak- og salatpakker til små hamburgere i brød klar for mikrobølgeovn fikk god eksponering på årets IFE.

25 internasjonale messer Jeg er overrasket over det sterke trykket på markedsføringen av produkter i barnetilpassede porsjoner og emballasje, særlig i Marks & Spencers, sier KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen som besøkte messen. Om dette kan bli en suksess i Norge vet han ikke. Vi har kanskje andre middags- og spisevaner som gjør dette unaturlig. Men svaret får vi vel ikke før noen forsøker. tradisjonelle: Bedriften «Ginger pig» har spesialisert seg på tradisjonelle produkter Annonse etter 2009 «god gammeldags 220 x x x 130.qxp oppskrift» :08 Side 11 1 England og Finland Etter Juul-Hansens mening er England det mest innovative markedet i Europa når det gjelder utvikling og markedsføring av matprodukter. Det er vel verdt å sette av noen timer for å se hva som skjer på IFE-messen og ikke minst besøke flere av de ulike dagligvarekjedene. Slik jeg ser det er det nesten bare Finland som er like spennende å besøke for oss i kjøttindustrien. Det jeg blir utrolig imponert over, er det brede produktspekteret som finnene klarer å trylle frem med finske råvarer, sier han. Et paradoks i den sammenheng er det at nettopp England og Finland ligger på bunn i folks oppfatning når det gjelder nivå på matkultur. Transportbånd -- Modulbånd -- Trommelmotorer Motoriserte ruller -- Transportruller Motoriserte ruller Diameter fra fra Ø50mm Volt: 24AC/DC /400 Ståltrådbånd Transportbånd Modulbånd Drivremmer Rundremmer Tannremmer Trommelmotorer Drevne og og udrevne transportruller Telefon Sophus Bugges vei vei 46, 3269 Larvik

26 Multivac - mer enn du tror Multivac vil vise fram store deler av sitt produktsortiment på Interpack. På stand E23/E37 hall 5 vil vi bl.a. presentere våre nye, små pakkemaskiner; vår minste dyptrekkermaskin R 095 og vår nyeste automatiske skålpakker for små serier T 300. R 095 en ny oppstartsmodell av dyptrekkere som kan brukes til vakuum pakking og MAP med fleksibel film. Maskinen er enkel å betjene, den krever ingen servicetilkoblinger og tar liten plass da lengden kun er 2,10 meter. Dette er en perfekt maskin for de mindre produsentene med ønske om stor fleksibilitet eller de større, for avlastning til mindre serier. T 300 Optimal løsning for små og mellomstore produksjoner. Multivac utvider spekteret av sine automatiske skålpakkere T 700 og T 800 med en mindre og plassbesparende modell. T 300 kan forsegle omtrent 20 pakker i minutter, og skålene mates automatisk. T 300 er konkurransedyktig på pris og kvalitet, er enkel å betjene og har enkle verktøybytter. InterPack mai 2011 Vi ønsker deg velkommen til å besøke vår stand E23/E37, Hall 5

27 ny teknikk Sikrere fettmålinger gir «fet» fortjeneste RENDALEN: Rendalen Kjøtt i Østerdalen benytter NIR-skanner til å måle fettinnholdet i intakte kjøttstykker. Dette har gitt bedriften helt nye muligheter til å kontrollere og styre fettandelen underveis. Besparelsene kommer både i form av bedre råvareutnyttelse, bedre kjøttkvalitet og mer effektiv produksjon. De testene vi har kjørt er lovende og når systemet blir riktig kalibrert er det mye å tjene på å ta det i bruk, sier fabrikksjef Ola Kværnes, Rendalen Kjøtt. Fettinnholdet styrer prisen Over hele verden fastsettes kjøttprisen ut fra fettinnholdet, jo mer fett desto lavere pris. Samtidig ønsker mange foredlingsbedrifter å kjøpe intakte avskjærsstykker, og stå for kverningen selv. Dermed øker behovet for å kunne gjøre eksakte målinger av fettprosenten også i hele stykker. En spesialutviklet NIR-skanner som plasseres på transportbåndet gjør det mulig å måle fettinnholdet av intakte kjøttstykker i batcher på opptil 200 kg mens de passerer på båndet. Dette gir langt bedre kontroll, siden de som skjærer kjøttet får umiddelbar tilbakemelding på hvorvidt fettprosenten er som den skal eller ikke. Er fettprosenten for lav, legges det på fetere stykker og vice versa til batchen har ønsket fettinnhold. Hos Rendalen Kjøtt er det koblet opp en monitor som kontinuerlig viser fettinnholdet i batchen under produksjon, forteller seniorforsker Jens Petter Wold hos Nofima. Han har vært med på å utvikle systemet sammen med Sintef IKT og QVision. Tradisjonelle målemetoder er langt mer tungvinte. De krever at kjøttet kvernes og deretter etterjusteres fettinnholdet. Ønsker kundene hele avskjærsstykker, må det legges inn en sikkerhetsmargin som gjerne fører til et overskudd på fett og dermed en lavere salgspris. Besparelser i millionklassen NIR-skanning av intakte kjøttstykker gjør det langt enklere å optimere produksjonen, slik at fettinnholdet i batchene blir eksakte i forhold til ønskede grenser. Dette gir bedre råvareutnyttelsen og mer effektiv produksjon. Jo tidligere i prosessen en slik sortering kan gjøres desto bedre. Intakte kjøttstykker har også andre fordeler fremfor kvernet kjøtt. Jeg ser ingen problemer med å få solgt hele stykker til kundene. Selv om det vil medføre noe merarbeid for dem, er det også klare fordeler. Kjøttets holdbarhet øker, svinnet minsker og risikoen for bakteriespredning reduseres. Samtidig vil våre besparelser bli ganske store fordi vi slipper selve kverneprosessen, sier fabrikksjef Kværnes. Gårdskylling Gårdskylling På noen gårder har man bedre tid... Gårdskylling På noen gårder fra har Vestfold man bedre Fugl lever tid... omtrent ti dager lenger enn Gårdskylling På noen andre gårder kyllinger. fra har Vestfold man Det betyr bedre Fugl lever at tid de... omtrent får god tid dager til å bruse lenger med enn Gårdskylling På noen andre fjærene, gårder kyllinger. fra og har Vestfold spise man Det seg betyr bedre Fugl store lever at tid og de... omtrent fyldige. får god Dette tid dager til å gir bruse lenger et mer smakfullt med enn Gårdskylling andre fjærene, og kyllinger. saftig fra og Vestfold spise resultat Det seg betyr Fugl store for lever at dine og de omtrent fyldige. gjester. får god Dette tid dager til å gir bruse lenger et mer smakfullt med enn andre fjærene, og kyllinger. saftig og spise resultat Det seg betyr store for at dine og de fyldige. gjester. får god Dette tid til å gir bruse et mer smakfullt med fjærene, og saftig og spise resultat seg store for dine og fyldige. gjester. Dette gir et mer smakfullt og saftig resultat for dine gjester. Vestfold Fugl Borgeskogen 42, 3160 Stokke Vestfold Fugl : + Borgeskogen , Stokke Vestfold Fugl : + Borgeskogen , Stokke Vestfold Fugl : + Borgeskogen , Stokke :

28 utland Dette er framtidsrettet MANZINI I SWAZILAND: Det KLF har fått til i Swaziland gjennom etablering av slakteri og deretter kjøttimport til Norge, er ikke bare interessant men også et strålende eksempel på framtidsrettet og god bistandspolitikk. Av Per A. Sleipnes Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann på Stortinget, Arne L. Haugen, vet hva han snakker om når han roser KLFs engasjement i det lille fattige landet helt sør på det afrikanske kontinent. Haugen var nylig på en ukes besøk i landet og fikk anledning til både å se slakteriet i byen Manzina, og ha møter med landets landbruksminister og statsminister i parlamentet. Haugen besøkte også skoler og sykehus i Swaziland. Beundringsverdig En mektig og sterk opplevelse. Ja, jeg må innrømme at denne uken i Swaziland gjorde et kraftig inntrykk på meg. Dels fordi jeg opplevde en velfungerende kjøttbedrift bygd opp ved hjelp av norsk bistand og dels fordi jeg fikk se hvordan dette landet er preget av AIDS-katastrofen og ikke minst utbredt fattigdom. Det KLF har fått til i Swaziland er på alle måter beundringsverdig. Takket være denne innsatsen er i parlamentet: Politikermøte på høyt nivå i parlamentet. I midten statsminister Barnabas Sibusiso Dlamini og til høyre landbruksminister Clement Dlamini. man nå i stand til å eksportere kjøtt både til EU og Norge via et slakteri som framstår som topp moderne på alle nivå, sier Haugen. Overrakte bil Under sitt Afrika-besøk fikk for øvrig Arbeiderparti-politikeren æren av å overrekke slakteriet en ny dyrebil som norsk privat kjøttbransje har finansiert. Bilen skal sørge for at slaktedyrene fra de såkalte feed-lottene rundt slakteriet blir fraktet til slakteriet på en trygg og effektiv måte. Men selv om det har skjedd svært mye i løpet av de fire årene KLF har vært engasjert i Swaziland, er det i bokstavlig forstand mye upløyd mark. 26 Åtte kjøttbedrifter på besøk ved SMI OSLO: Også bedrifter knyttet til Norsk Kjøtthandel (NK) har nylig besøkt Swaziland og SMI (Swazi Meat Industri) som er navnet på slakteriet. Åtte personer fra like mange bedrifter fikk anledning til å besøke både slakteriet og bønder som leverer til slakteriet. En kombinert styre- og kundetur, og de kundene som deltok på turen, fikk med selvsyn sett at slakteriet leverer kvalitetskjøtt til norske bedrifter knyttet til NK. Rutinene er gode og det faktum at ikke en eneste kilo har blitt returnert, vitner om at slakteriet har full kontroll. Bl.a. takket være god oppfølging fra kvalitetsansvarlig i KLF, sier styreleder Tore Sørensen. I fjor ble det tatt inn 370 tonn kjøtt og hittil i år er 139 tonn importert. Målsettingen er å ta inn kvoten på 500 tonn i løpet av året. SMI hadde i fjor et slaktevolum på 6000 tonn og 80 personer er sysselsatt i slakteriet. Disse bedriftene deltok på Swazi-turen: Kanda, Annis Pølsemakeri, Aadne Espeland, TIND, Dyrøy Mat, Håland Kjøtt og Pers Kjøkken.

29 utland bistandspolitikk Takknemlighet Det var tydelig selv for meg, uten landbruksfaglig kompetanse, at man har mye å gå i forbindelse med effektiv fôring og innhengning av dyr. Men også på dette området var det tydelig at man var på riktig vei. Det fikk jeg et bestemt inntrykk av etter samtaler med landets landbruksminister. Og det er tydelig at KLFs slakteri-engasjement er tema på aller høyeste politiske nivå i Swaziland. Jeg opplevde en stor grad av takknemlighet og ikke minst entusiasme da jeg møtte politiker-kollegaer i parlamentet, påpeker Haugen. 500 tonn Importen fra Swaziland, som i øyeblikket er på 500 tonn årlig, er pr. i dag for symbolikk å regne i forhold til det samlede norske forbruk av storfekjøtt. Men takket være denne importen og det som er investert i slakteriet, er det opprettet et fond som skal bidra til å utjevne sosiale skjevheter i landet. AIDS er et viktig stikkord i så måte. 40 prosent av befolkningen i Swaziland er rammet av AIDSkatastrofen på ett eller annet vis og mange barn kommer til verden med viruset i kroppen. Haugen benyttet anledningen både til å besøke fødeklinikk og en skole. Norad inne Dette var min første tur til Afrika og jeg må si at kontrastene er noe av det som sitter igjen på netthinnen min. Men en fenomenalt interessant tur som bekreftet min tanke om at det går an både å drive handel med fattige land og bistå for å endre levevilkårene i positiv retning. Nøkkelen til framgang for et land som Swaziland er å utvikle landbruket og først og fremst storfeholdet. Dette er en betydelig naturressurs og KLF har grepet fatt i dette på en forbilledlig måte. At Norad også er inne med økonomisk støtte, bekrefter dette ytterligere, sier Arne L. Haugen. smi-leder: Arne Haugen sammen med John Williams som leder SMI. Reduserte statsinntekter Landet han besøkte sammen med KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen, har også utfordringer i forhold til sitt naboland Sør-Afrika. Endringer i grensehandelvilkår har nærmest over natten redusert inntektene til Swazilands statskasse med hele 40 prosent. Derfor vurderer landets statsminister kutt i lønninger til alle ansatte i staten med 10 prosent. Et nytt slag for en allerede hardt prøvet befolkning med andre ord. sør-afrika sør-afrika sør-afrika kart: ruslan olinchuk mosambik 27

30 -nytt illustrasjonsfoto: colourbox.com Status for nasjonale retningslinjer Det som tidligere het bransjeretningslinjer eller bransjestandarder for hygieneregelverket, heter nå nasjonale retningslinjer. Dette er retningslinjer som bransjen lager selv og som skal utdype og forklare hygieneregelverket. To slike retningslinjer er allerede i bruk: 1) nasjonale retningslinjer for hygieniske råvarekrav (todelt varestrøm) og 2) nasjonale retningslinjer for produksjon av spekemat. Disse retningslinjene har ennå ikke blitt godkjent av Mattilsynet. Retningslinjene revideres derfor i disse dager. Retningslinjene vil først og fremst oppdateres etter det nye hygieneregelverket slik at Mattilsynet offisielt kan akseptere retningslinjene. En tredje retningslinje om egg har nettopp blitt laget i samarbeid mellom Nortura og KLF. Denne har nå blitt godkjent av bransjestyret og vil tas i bruk så snart som mulig. Også denne retningslinjen vil bli sendt til Mattilsynet for å få deres aksept. Ta kontakt med Ida Olsen, hvis du har spørsmål om de nasjonale retningslinjene. Modernisering av kjøttkontrollen Det har tidligere vært gjort flere forsøk på å effektivisere og modernisere kjøttkontrollen. Med det nye hygieneregelverket har man nå fått flere muligheter til å faktisk gjøre endringer i dagens kjøttkontroll. Bransjen og Mattilsynet har derfor gått sammen i et prosjekt om modernisering av kjøttkontrollen. Ett av målene med prosjektet er å utnytte de mulighetene slakteriene nå har til å ta over deler av kjøttkontrollen. I tillegg vil prosjektet se på hvordan informasjonsflyten mellom Mattilsynet og slakteriene kan forbedres og utnyttes på en mer effektiv måte. Noen av våre slakterier vil bli bedt om å delta i dette prosjektet og de vil bli kontaktet. Ta kontakt med eller hvis du har spørsmål. illustrasjonsfoto: colourbox.com Kvalitetssamling i september Årets andre kvalitetssamling finner sted fra 7. til 8. september på Losby Gods i Lørenskog. Temaet for samlingen er matskandaler. Samlingen byr på både interessante foredragsholdere og en praktisk beredskapsøvelse. Kontakt for mer informasjon om kvalitetssamlingen eller om du vil melde deg på. Husk å søke om regodkjenning etter hygienepakka! Bruk Mattilsynets skjematjeneste på mattilsynet.no Ta gjerne kontakt med KLF hvis du har spørsmål om hygienepakka eller søknaden, send en e-post til eller ta kontakt på mobil Huskeliste Har du sjekket om du har underskrevet avtalene om bransjens retningslinjer? Meld deg på gratis nyhetsbrev fra KLF (sjekk nettsidene Aktuelle datoer for KLF framover: TID ARRANGEMENT STED mai Landsmøte/ERFA-samling Normandie, Frankrike september Kvalitetsnettverk Losby Gods, Finstadjordet

31 Gjenvinning av en kilo plast sparer to kilo olje. Da sier det seg selv at det er viktig å kildesortere PP-sekker. Ved å kildesortere er du med på å ta ansvar for miljøet, og bedriften din viser samfunnsansvar. Lars Lomsnes Felleskjøpet KILDESORTÉR PP-SEKKENE* *Vevde plastsekker som fôrsekker, gjødselssekker, såkornsekker ++ Les mer på

32 Alimenta er leverandør av ingredienser til næringsmiddelindustrien. Alimenta ble etablert i 2002 og har i dag 11 ansatte lokalisert i Nittedal. Selskapet har opparbeidet seg en bred kontaktfl ate mot leverandører og har høy servicegrad ovenfor kunder. Alimenta tilbyr et bredt sortiment av ingredienser som er nødvendig for utvikling av nye og eksisterende produkter. Alimenta har hatt en god utvikling på salg mot næringsmiddel industrien og skal styrke sin salgsavdeling gjennom å ansette en dyktig selger. Selger - Næringsmiddel/ Kjøtt Industrien ARBEIDSOPPGAVER: q Utvikling og oppfølging av prosjekter. q Produktutvikling i samarbeid med kundene. q Testkjøring av produkter hos kundene. q Salg til og utvikling av egen kundeportefølje. q Utstrakt leverandørkontakt. DU: q Har gjerne en teknisk utdannelse innen næringsmiddel og har jobbet innen næringsmiddelindustrien. q Har evnen til å jobbe strukturert og er løsningsorientert. q Er faglig trygg, tillitsvekkende og har gode samarbeidsevner. q Har evnen til å jobbe selvstendig og har stå på viljen som skal til for å lykkes. q Har stor arbeidskapasitet, er entusiastisk og engasjert. q Har gode engelskkunnskaper og god økonomisk forståelse. VI TILBYR: q Du vil jobbe med hyggelige kollegaer som besitter mye fagkompetanse. q Muligheten til å være med å påvirke og utvikle en spennende arbeidsplass. q Konkurransedyktige betingelser med fastlønn og provisjon. q Firmabil. Spørsmål om stillingen kan rettes til Øystein Gjuvsland, IMPACT, på telefon Legg inn din søknad på snarest. Alle henvendelser behandles konfi densielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. q IMPACT A S B r ynseng veien Oslo w w w.impac t.no Grundighet varer lengst!

33 jushjørnet Oslo tingrett avviste slakteribedrifts hevingskrav Av marit larsen haarr, advokat i Advokatfirmaet Haavind Furuseth ønsket nytt ERP-system. Da det oppsto forsinkelser tok de leverandøren til retten med krav om heving av avtale. Det fikk de ikke medhold i første runde. grunnlag: norma cornes Som Østlandets største private slakteri fikk Furuseth behov for fornyelse av sitt ERP-system, dvs. et datasystem som støtter opp om et flertall av bedriftens virksomhetsområder som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Avtale ble inngått på grunnlag av IKT-Norges standardkontrakt om kjøp av ustyr og tjenester. Prosjektet startet sommeren 2009, og skulle være ferdigstilt og i drift i begynnelsen av januar Det oppsto imidlertid forsinkelser, og i slutten av april 2010 påberopte Furuseth seg at forsinkelsene innebar vesentlig kontraktsbrudd som ga rett til å heve avtalen. Tingrettens dom Oslo tingrett bedømte saken imidlertid slik at Furuseth selv hadde medvirket til forsinkelser ved krav om spesialtilpasninger i det eksisterende systemet, og at Furuseth ved å gå inn i diskusjoner om forsinkelsene har akseptert disse. Slik vi oppfatter det er tingrettens konklusjon diskutabel, og ikke overraskende har Furuseth anket dommen både med hensyn til bedømmelsen av faktiske forhold og rettsanvendelsen, slik at dommen ikke er rettskraftig. Siste ord er derfor ikke sagt i saken. Feller å gå i Saken illustrerer godt noen velkjente problemstillinger som kunder bør være oppmerksomme på ved anskaffelse av nye datasystemer: Betydningen av spesifikasjon Hva har kunden krav på etter kontrakten? Herunder kan en stille spørsmål som: Hva omfatter egentlig spesifikasjonen? Er kunden klar over virksomhetens behov, og er disse formulert på I artikkelen blir det beskrevet noen problemstillinger man bør være oppmerksomme på ved anskaffelse av nye datasystemer. illustrasjonsfoto: colourbox.com en måte som ved prosjektstart viser klart og tydelig hva som er partenes plikter og rettigheter? Er dette nedfelt skriftlig og kontraktsfestet? Betydningen av kundens forhold. Behandling av endringer til kontrakten. Hva er endringer i krav til spesifikasjonen og hva er berettigede krav iht. opprinnelig kravspesifikasjon? Blir endringen formelt avtalt som en endring til leveransen? Blir den konsekvensutredet mht. tid, omfang og pris? Blir dette nedfelt skriftlig og kontraktsfestet? Betydningen av uformell kontakt underveis i prosjektet. Furuseth hadde gått inn i diskusjoner om forsinkelsene, men vil det si at en da som kunde godtar forsinkelsene og fraskriver seg retten til sanksjoner overfor leverandøren? Anbefalinger Som kunde bør en være: Klar på hva som er formålet med systemet og hvilket behov virksomheten har. Bruke endringsordresystemet i avtalen for å regulere endringer mht. påvirkning av omfang, tid og pris for arbeidet. Tydelig i dialog med leverandør mht. hvilke standpunkter man har, og at det så langt som mulig fremgår hva som er konsekvensene av disse. Ta kontakt Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Geir Steinberg eller advokat Nina Melandsø hos Haavind. De kan også kontaktes hvis det er andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker. 31

34 BEKKEN & STRØM Bekken & Strøm er en ledende leverandør av arbeidstøy, verneutstyr, skotøy, profil- og fritidsklær til norsk næringsmiddel industri. Bedriftens hovedkontor og omfattende lager ligger i Gjøvik.Vi har også utsalg og lager i Oslo, Sandefjord, Bergen og Mo i Rana. Våre selgere er representert i hele landet. Vårt mål er å levere kvalitet og service til meget konkurransedyktige priser. Våre medarbeidere har lang erfaring, betydelig produktkunnskap og et sterkt ønske om at du som kunde skal være tilfreds. Vi håper nettbutikken kan være til nytte, og ser frem til å høre fra deg! Kontakt oss gjerne pr telefon, fax, e-post eller bestill elektronisk i vår nettbutikk! Enhver henvendelse vil ha vår største oppmerksomhet! BS NETTBUTIKK BS nettbutikk gjør det lett for deg å bestille varer direkte! Bekken & Strøm har gleden av å kunne tilby sine kunder muligheter for å handle via nettbutikk. Her finnes alle våre artikler med priser, farger og størrelser! Som registrert bedriftskunde vil du kunne se dine egne priser og legge inn din bestilling. Vi har også gjort det mulig å bestille profilering (trykk eller brodering) på aktuelle varer som allerede ligger i handlekurven. Nettbutikken viser informasjon om lagerbeholdning, alternative fargekombinasjoner, anbefalt tilbehør og opsjoner. Du vil som registrert kunde kunne få oversikt over ordrehistorikk og status på ordren til enhver tid. Bekken & Strøm er stolte over å kunne tilby denne løsningen til deg som kunde! Gå inn på: og ta en titt!

35 bransjeregister : Ett nytt sätt att arbeta! Lakeblandare Saltinjektorer, Tumlare Autom.Vakuumtransportsystem Tärna, strimla, portionera, skiva med TREIF! AB GAROS, Box 343, SE Jönköping Tel: T-fax: Vi dekker ditt bemanningsbehov! Vi dekker ditt bemanningsbehov! Vi dekker ditt bemanningsbehov! Tlf 45 Vi dekker ditt bemanningsbehov! Tlf Tlf Tlf Tlf tlf: opplysning og fagbistand / Leverandører RIKTIG TARM ER VIKTIG! Vi har alle typer naturtarmer. Fåretarm i alle kaliber, lakepakket, tørrsaltet, soft tube, hardtube fra mange opprinnelser. Svinetarm i alle kaliber, tørrsaltet og på soft tube, skandinavisk, europeisk og kinesisk. Kroktarm 38/40. Våre tarmer er tilpasset god norsk pølseproduksjon, og vi hjelper dere gjerne med valg av riktig tarm tilpasset deres produksjon. Ett nytt sätt att arbeta! Lakeblandare Saltinjektorer, Tumlare Autom.Vakuumtransportsystem NORILIA Stabburveien 26, 1617 Fredrikstad Faks: Fryselager/logistikksenter sentralt på Vestlandet Jovegen 67, 5514 Haugesund e-post: / tlf: Tärna, strimla, portionera, skiva med TREIF! AB GAROS, Box 343, SE Jönköping Tel: T-fax: Bemanningsspesialisten Velkommen til For spørsmål, ta kontakt med Gina Berg, Tlf Cryovac leverer totale systemløsninger vakuumpakkelinjer, krympeposer og film med og uten trykk, BDF, skumskåler / LID-film/absorbenter Sealed Air Norge, as Cryovac Food Solutions & Cryovac Packaging Stolvstadlia Risløkkvn. 16, 2, N-2360 N-0580 Rudshøgda OSLO tel , 11 50, fax CRYOVAC er ett innregistrert varemerke for Cryovac Inc., ett datterselskap av Sealed Air Corporation Industrigatan 6, Tomelilla, Sverige , : Kjenner du dine konkurrenters suksess oppskrift? Ledende selskaper i kjøtt industrien over hele verden har med suksess satset på CSB System Xworks as, PO.Box 308, 1387 KER Er din bedrift opptatt av trygg mat? Kontakt oss for mer info om kvalitetsledelse og digital sporbarhet! COM «REVOLUSJONERENDE PRODUKTER FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN» Prof. Birkelandsvei 28A, 1081 Oslo, : : , Web: 33

36 opplysning og fagbistand / Leverandører bransjeregister ANIMALIA Kompetanse som styrker norsk egg- og kjøttbransje! Krydder og tilsettinger for store smaksopplevelser OFK annonse.qxp:ofk annonse :30 Side 1 tlf: web: Rådgivning og opplæring tilpasset ditt behov, enten du jobber med egg, kjøtt eller fjørfe Faks: Epost: Besøk oss på matprat.no/bransje Brukernavn: bransje Passord: kj0tt (ø = null) Lørenveien 40 Postboks 395 Økern, 0513 Oslo Telefon: Telefaks: Mobil Spesialtilpassede maskinløsninger Spesialtilpassede : : maskinløsninger : 74 : : : VI KAN MATSIKKERHET! Norges største matlaboratorium tilbyr akkrediterte analyser innen mikrobiologi, kjemi og sensorikk. I tillegg tilbyr vi rådgiving innen Trygg Mat, kurs og kompetansestøtte. Eurofins Norsk Matanalyse T Nils Hansens vei 4 F Postboks 6166 Etterstad 0602 OSLO Annonse_Brenntag Side 1 RAPS Scandinavia Flavour for Your success Industriservice for næringsmiddelindustrien med intelligente blandinger og funksjonalitet! Tlf E-post: Internett: Ring oss på eller les på hjm.indd :31:52.indd hjm.indd :31:52 08:31:52 34 Din totalleverandør av: Natur- og kunsttarmer Natur- og kunsttarmer Krydder, krydderblandinger og smaksstoffer Stivelse Proteiner Hjelpe- og tilsetningsstoffer Emballasje (nett, poser, film, pads, aluminium) Risløkkveien 2, Boks 424 Økern, 0513 Oslo Telefon: Telefaks: Brenntag Nordic Boks 144, 1740 Borgenhaugen Faks: Vi tilbyr: Krydder, krydderblandinger og aromaer Rødningsmidler, farger og fortykningsmidler Budenheimfosfater og fosfatblandinger Tørkede grønnsaker som løk, hvitløk, paprika, purreløk etc. Kollagenfiber til tromling, farse og injeksjon (Collapro) Moderne blande- og pakkeavdeling i Sarpsborg Leiepakking og blanding Produktutvikling av kjøttprodukter, krydderblandinger og funksjonelleblandinger

37 bransjeregister slakteribedrifter Eidsmo Slakteri adresse: 7228 Kvål tlf: e-post: web: Eidsmo Kjøtt adresse: 7228 Kvål mobil: fax: e-post: Oppdal Spekemat adresse: Høgmoveien 8, 7340 Oppdal tlf: fax: e-post: Slak adresse: 7228 Kvål mobil: e-post: web: Vardeveien Dal tlf.: faks mobil: e-post: web: FERSKE KJØTTVARER OG SPEKEMAT Hellesylt Fatland Skjeggerød gruppen Slakteri og kjøttindustri bedrifter Fatland Oslo Fatland Ølen Fatland Jæren Prof. Birkelandsv. 30A 1081 Oslo P.b Ølen Hommersåkv Hommersåk tlf.: mobil: Lenningsveien 29, 8900 Brønnøysund e-post: web: FATLAND Fatland Sandefjord Fokserød 3233 Sandefjord Fatland Hud og Skinn Nedre Blekeveien Bergen Fatland Gjestal Ull Karmøy: Lofoten: Hommersåk: P.b. 90 Husøy, 4299 Avaldsnes SLAKTERI E18 SENTER 4790 LILLESAND / Telefax: Storgt Stange : PRIMA JÆREN KJØTT PRIMA FEVANG PRIMA JÆREN SLAKT Telefon

38 kjøttbedrifter Kjøl- og frysehotell Drammen Telefon: Mobil: Faks: E-post: De beste råvarene. De beste produktene. Teglverksveien 5, 3057 Solbergelva Telefon: Faks: E-post: bransjeregister STORKJØKKENKUNDER! Vurderer De å skifte grossist? Da kan vi være den rette «Meny Partner» for Dem! KRONE Kjøttprodukter Prof. Birkelandsv. 28A, 1081 OSLO Ta kontakt for en prat! Vi er å treffe på følgende numre: Telefon: Faks: Skoleveien Brumunddal tlf.: fax: STORKJØKKENKUNDER! Vurderer De å skifte grossist? Da kan vi være den rette «Meny Partner» for Dem! Ta kontakt for en prat! Vi er å treffe på følgende numre: Storhusholdningsgrossisten Telefon: Faks: Totalleverandør av matvarer og tilbehør til storhusholdning. Skoleveien 4 Vi har også egen storkjøpbutikk! 2380 Brumunddal Storhusholdningsgrossisten tlf.: fax: e-post: adresse: Strandsagvegen 9A, 2380 Brumunddal Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad Pipolavn. 5. Postboks 5, 9935 Bugøynes e-post: web: reinkjøtt hvalkjøtt Aron Mat, Blåmannsvik, 9100 Kvaløysletta tlf.: fax: e-post: web: Leiv Vidar Birkebeinerveien Hønefoss tlf.: fax: e-post: web: Tind Spekevarer, 6200 Stranda : E-post: : : Røroskjøtt as Brutippen Os i Østerdalen GABB.indd :26:04 tlf: Salg til grossister Råvarer til kjøttindustrien Salg fra eget tollager Importør av kjøtt og vilt Ultimat Prof. Birkelands vei 28 A, 1081 Oslo. TLF: FAX: E-POST: adresse: Haukeveien 7, Linnestad Næringsområde, 3174 Revetal tlf: web: Ekebergveien Axel Andersen A /S KJØTTENGROS N. Ekervei 49, 3045 Drammen Telefon: Telefax: tlf fax Trollsåsveien 21, 3243 Kodal. e-post:

39 bransjeregister : KonTiki Foods 1. TRYKK: 3 farger - offset og silketrykk OPPLEV SMAKEN AV BRUKSOMRÅDE: VERDEN Spesialproduksjon Emballasje, display materiell i spesialfarger IMPORTØR AV FRYSTE OG KJØLTE KJØTTVARER SORT (i overprint på PMS 200) PMS 200 Hegdal Næringspark 3261 Larvik PMS (gull) 70 kjøttbedrifter : : A. TRYKK: 4 farger CMYK - offset og flexo BRUKSOMRÅDE: Annonsering, display materiell i CMYK farger C35 - M100 - Y100 - K0 Anders Postboks 190 C15 - M100 - Y100 - K0 Vassbotnv Volda C20 - M30 - Y70 - K0 (gull) Sønsebergveien, 3295 Helgeroa TLF: FAX: www. bjerkemat.no nynr208.qxp:layout :18 Si 2.B. TRYKK: 4 farger CMYK - offset og flexo BRUKSOMRÅDE: Annonsering, display materiell i CMYK farger T.T Eikestøls Eftf SØGNE : : Jon Ertnes Ans 1511 MOSS : : Grøsfjeld Slakterforretning ANS 4370 EGERSUND : : Jærkylling R Skretting 4360 VARHAUG : : Andreas Fausa Eftf LANGEVÅG : : P & J Stubberud 1813 KIM : : Næringsvegen 23, 4365 Nærbø Vestfold Fugl Borgeskogen 42, 3160 Stokke Den Stolte Hane Storgata 14, 2815 Gjøvik Cardinal Foods Ski Eggpakkeri Glynitveien 9, 1400 Ski Cardinal Foods A, Brynsveien 5, 0667 Oslo VIL DU HA DIN ANNONSE I BRANSJE- REGISTERET? A2media v/anita Madshus mobil: e-post: web: a2media.no C15 - M100 - Y100 - K0 C20 - M30 - Y70 - K0 (gull) Pindslevn. 1B PB SANDEFJORD : : TRYKK: Sort/hvitt - offset BRUKSOMRÅDE: Annonsering - enfargetrykk Trykksaker i èn farge Pålegg Spekemat 4. TRYKK: CMYK + 1 spesialfarge - offset BRUKSOMRÅDE: Spesialproduksjon Emballasje, display materiell i spesialfarger STORKJØKKEN- tlf LEVERANDØR C40 - M100 - Y100 - K0 e-post: C15 - M100 - Y100 - K0 Hulderveien 14, 9016 tromsø Toppemyr PMS (gull) Mjølkeråen Tlf kjøtt og viltprodukter 5. TRYKK: 2 farger - offset, silketrykk og folie (skjæring) BRUKSOMRÅDE: Spesialproduksjon Emballasje, display materiell i 2 spesialfarger PMS 200 (rød) STORKJØKKEN- PMS 871 (gull) LEVERANDØR Toppemyr Mjølkeråen Tlf Kjøttvarer med ekte håndverkskvalitet SMEDSTUEN GÅRD INDUSTRIVEGEN DAL TELEFON TELEFAKS

40 Toma mat_1_04 kjøttbedrifter :47 Side 1 bransjeregister KJØTT, PØLSER & PÅLEGG FINSBRÅTEN Prost Krags v. 29, 2080 EIDSVOLL TOMA MAT Postboks 2064, 5504 Haugesund : tlf.: , fax: Brødr. Michelsen Industriveien 48, 1337 Sandvika Telefon angus butikkene annonse Ropnesveien 78, 9100 Kvaløysletta Ropnesveien Ropnesveien 78, 78, Kvaløysletta Kvaløysletta Ropnesveien 78, 9100 Kvaløysletta Ropnesveien 78, 9100 Kvaløysletta Ropnesveien Ropnesveien 78, 78, Kvaløysletta Kvaløysletta :13 Side 1 Roald Amundsendsv 188, 1658 Torp Telefon Faks E-post: Påleggspesialisten Mjåvannsveien 36 angusangus angus butikkene butikkene annonse annonse :1313:13 13:13 Side Side Side 1 butikkene annonse Kristiansand tlf.: angus butikkene annonse :13 Side 1 e-post: e-post: ordretlf.: web: tlf.: fax: fax: angus butikkene annonse :13 Side 1 utikkene annonse :13 Side 1 SOLHEIM KJØTT OSCAR HAALAND BRØDRENE HOLE KJØTT A. STRØM-LARSEN Vogtsgt. 53 Solheimsgt. 25 Haraldsgt. 136 DISKERUD Keiser Wilhelmsgt. 30 A. STRØM-LARSEN A. Oslo STRØM-LARSEN SOLHEIM SOLHEIM KJØTT KJØTT OSCAR OSCAR HAALAND HAALAND BRØDRENE BRØDRENE HOLE6003 HOLE KJØTT KJØTT SLAKTER HAALAND 0477 A. STRØM-LARSEN 5037 Solheimsvik 5500 Haugesund Ålesund Torggt.4 SOLHEIM KJØTT OSCAR HAALAND BRØDRENE HOLE KJØTT Vogtsgt. Vogtsgt A. STRØM-LARSEN Solheimsgt. Solheimsgt Haraldsgt. Haraldsgt DISKERUD DISKERUD Keiser Wilhelmsgt. Keiser Wilhelmsgt Haraldsgt. 136 SOLHEIM KJØTT OSCAR BRØDRENE HOLE KJØTT Vogtsgt Vogtsgt HAALAND Wilhelmsgt Mysen Solheimsgt. 25 Haraldsgt DISKERUD Keiser Oslo 0477 Oslo Vogtsgt Solheimsvik 5037 Solheimsvik 5500 Haugesund 5500 Haugesund 6003 Ålesund 6003 Ålesund Torggt Oslo 08 Solheimsgt Haraldsgt. DISKERUD Keiser Wilhelmsgt Oslo Haugesund Haugesund 28 Torggt Solheimsvik 5500 Haugesund 6003 Ålesund Torggt Solheimsvik Ålesund Torggt.4 SOLHEIM KJØTT OSCAR HAALAND BRØDRENE A.95STRØM-LARSEN HEIM KJØTT OSCAR HAALAND BRØDRENE HOLE KJØTT Oslo Mysen 1850 Mysen Solheimsvik 5500 Haugesund 6003 Ålesund Torggt.4 : Mysen Mysen Solheimsgt. 25 Haraldsgt. 136 DISKERUD Vogtsgt. 53 msgt Haraldsgt. 136 DISKERUD Keiser Wilhelmsgt Mysen : Solheimsvik 5500 Haugesund Torggt Oslo Solheimsvik 5500 Haugesund 6003 Ålesund Torggt : : : Mysen Mysen JENS EIDE TH. A. ABRAHAMSEN : KJØTTFORRETNING Kongegt : @solheimkjott.no : E-18 Senter JENS EIDE 3256 TH. A.TH. TH. ABRAHAMSEN A.Larvik ABRAHAMSEN JENS EIDE JENS EIDE A. ABRAHAMSEN solheimkjott.no Lillesand 33 ABRAHAMSEN 18 KJØTTFORRETNING KJØTTFORRETNING JENS EIDE Kongegt. Kongegt. 18A TH. KJØTTFORRETNING Kongegt. 18 Kongegt E-18 Senter E-18 Senter KJØTTFORRETNING 3256 Larvik 3256 Larvik Larvik Kongegt. 18 E-18 Senter 3256 TH. A. ABRAHAMSEN 4790Lillesand JENS EIDE 37 27Senter A. ABRAHAMSEN 4790 Lillesand E Larvik 4790 Lillesand Lillesand Kongegt. 18 KJØTTFORRETNING Lillesand egt Larvik E-18 Senter Larvik THORESEN D. ROSENBERG SLAKTERFORRETNING Fetsund Svein Jarlsgt THORESEN 95 THORESEN THORESEN D. 63 ROSENBERG Steinkjer D. ROSENBERG SLAKTERFORRETNING SLAKTERFORRETNING THORESEN SLAKTERFORRETNING D. ROSENBERG GAUPSET 63 88Fetsund HÅLAND KJØTT HÅLAND KJØTT HÅLAND KJØTT 1900 Fetsund 1900 D. ROSENBERG Svein Jarlsgt. Svein Jarlsgt. Jarlsgt SLAKTERFORRETNING 1900 Fetsund Svein Fetsund Industriveien Svein Jarlsgt b : angus butikkeneavd. THORESEN RESEN 7713 Steinkjer Kleppe Avd. Bryne Avd. Sandnes annonse :13 Side Fetsund 7713 Steinkjer Svein Jarlsgt Steinkjer 63Kristiansund N Steinkjer T. SNØRTELAND GUNNAR HÅLAND 63 KTERFORRETNING Presteveien 6 Storgata 40RUUD SLAKTERFORRETNING KirkegataKJØTT 1 D. ROSENBERG Steinkjer Kirkevn. 16 Norderhovsgt. 7 Presteveien 6 Jarlsgt Jarlsgt. : Kleppe(C) ALL4340 BryneRESERVED Svein 4307 Sandnes : COPYRIGHT RIGHTS l UTVIKLET AV CATENO : Skudneshavn 0654 Oslo 4352Steinkjer Kleppe : RUUD 33 HÅLAND T. SNØRTELAND T. SNØRTELAND GUNNAR GUNNAR RUUD HÅLAND KJØTT KJØTT : T. SNØRTELAND GUNNAR RUUD HÅLAND KJØTT ANNI S PØLSEMAKERI www.thoresen.angus.no / Kirkevn. Kirkevn Norderhovsgt. Norderhovsgt. 7 7 Presteveien Presteveien 6 6 T. SNØRTELAND GUNNAR RUUD HÅLAND KJØTT Kirkevn. 16 Norderhovsgt. Presteveien : : Kirkevn. 16 Norderhovsgt. 77 Presteveien 2630 RINGEBU : Skudneshavn 4280 Skudneshavn 0654 Oslo 0654 Oslo Oslo Kleppe 4352 Kleppe6 Kirkevn. 16 Norderhovsgt. Presteveien Skudneshavn Kleppe T. Snørteland Skudneshavn 0654 Oslo 4352 Kleppe A. STRØM-LARS T. SNØRTELAND GUNNAR R SOLHEIM KJØTT OSCAR HAALAND BRØDRENE HOLE KJØTT T. SNØRTELAND GUNNAR RUUD HÅLAND KJØTT Skudneshavn 0654 Oslo 4352 Kleppe ANNI SANNI S ANNI S PØLSEMAKERI PØLSEMAKERI DISKERUD PØLSEMAKERI ANNI S Vogtsgt. 53 Kirkevn. 16 Norderhovsgt Solheimsgt. 25 Haraldsgt. 136 Keiser Wilhelmsgt. 30 Kirkevn. 16 Norderhovsgt. 7 Presteveien thoresen.angus.no : : : RINGEBU 2630 RINGEBU RINGEBU ANNI S PØLSEMAKERI : : : RINGEBU PØLSEMAKERI 0477 Oslo 4280 Skudneshavn 0654 Oslo Solheimsvik 5500 Haugesund 6003 Ålesund Skudneshavn 0654 Oslo 4352 T. Snørteland T. Snørteland Snørteland Kleppe 11 Torggt.4 : RINGEBU T.: Ringebu Mysen ANNI S PØLSEMAKERI S PØLSEMAKERI T. Snørteland : RINGEBU : : RINGEBU T. Snørteland : : T. Snørteland BUTIKKENE BU B TUITKI K K EKNE EN E BUTIKKENE BUTIKKENE TH. A. ABRAHAMSEN Kongegt. 18 BU JENS EIDE KJØTTFORRETN

41 bransjeregister kjøttbedrifter Ingebrigtsen Kjøtt as Tønsnes, 9022 Krokelvdalen telefon fax Nedskjæring og kjøttforedling Håndverkskvalitet med tradisjon og opprinnelse SPIS Grilstad Norges største, SPIS Grilstad private kjøttbedrift Norges største, private kjøttbedrift Felles sentralbord: Felles sentralbord: Inderøy Slakteri Inderøy tlf Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn. tlf.: web: Nord-Norges Nord-Norges største leverandør største leverandør på på rd-norges største leverandør på fryste fryste produkter produkter av Norsk Sau av Norsk Sau ryste produkter av Norsk Sau Premièr - Tromsø E-post: Premièr - Tromsø E-post: remièr - Tromsø E-post: Hegdalringen 12 Postboks Larvik telefon: telefaks: tlf: e-post: web: Over 110 års erfaring med kjøttforedling på Jæren! Kvalitetsbevisst og stolt leverandør/samarbeidspartner til Storhusholdningsmarkedet! Spesialisten på pizzatopping, hamburger, pålegg, pølse, kyllingprodukter og karbonader Taga Foods Norge Taga Foods Norge Pb.6178 Sluppen, 7435 Trondheim Pb Sluppen, 94 00, : Trondheim , : Lervikveien Manstad : : E-post: 39

Kjø bransjen 5. Team BarbieQ grillet til gull

Kjø bransjen 5. Team BarbieQ grillet til gull Kjø bransjen 5 2 011 F Furuseth med 39 millioner i pluss Nortura med kraftig import-vekst KLF-landsmøtet 2011 tema: Innovasjon og utvikling Team BarbieQ grillet til gull FRYSELAGRING Nytt moderne fryselager

Detaljer

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen

KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen KJØ BRANSJEN 2 2010 F Kuraas med kebab Ny vår for Røroskua Vellykket Kiel-konferanse TEMA: Emballasje og produktdesign Garantister for kvalitet i grisebingen Bli med til IFFA i Frankfurt 7. - 13. mai 2010

Detaljer

KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt

KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt KJØ BRANSJEN 9 2009 F Egg-tabbe rettes opp Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt økes 12 sikret seg kjøttfag-diplom TEMA: Renhold/hygiene Smedstuen med årets pinnekjøtt Trofast samarbeidspartner i 60 år Arne

Detaljer

KJØ BRANSJEN 10. God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner

KJØ BRANSJEN 10. God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner KJØ BRANSJEN 10 2009 F Produsenten får mindre av egg-pengene Nye drivere hos Diskerud Eidsmo Dullum vokser i Midt-Norge Bog mørere enn ytrefilet God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner KJØTTBRANSJEN

Detaljer

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder KJØTT 2 2014 bransjen Økt slakting i 2013 intervjuet: Andreas Viestad temasider: Marinader og krydder Sørlands-samarbeid på Smak 2014 Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt- og fiskeindustrien en seriøs

Detaljer

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden»

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» bransjen 1 2013 F Mye å spare på ENØK-tiltak Landet rundt med Kjøttbransjen Dagligvareavtale vekker reaksjoner Jæregg med store ambisjoner Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» Prosessutstyr og vaskeanlegg

Detaljer

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm KJØ BRANSJEN 7 2009 F Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser Gull-jente i kjøttfag-nm 20 9 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 N YHETER Stor oppslutning om

Detaljer

KJØTT. Ytterøykylling i støtet. bransjen. Taper millioner på økt svinepris Røros Slakteri lanserer «Røroslam» TEMA Renhold, hygiene og mattrygghet

KJØTT. Ytterøykylling i støtet. bransjen. Taper millioner på økt svinepris Røros Slakteri lanserer «Røroslam» TEMA Renhold, hygiene og mattrygghet KJØTT 6 2014 bransjen Taper millioner på økt svinepris Røros Slakteri lanserer «Røroslam» Ytterøykylling i støtet TEMA Renhold, hygiene og mattrygghet Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt- og fiskeindustrien

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

ABCcompendiet. Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold 2-09. Arne B. Corneliussen AS: 60 år. side 2-9. Et kundemagasin fra Arne B.

ABCcompendiet. Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold 2-09. Arne B. Corneliussen AS: 60 år. side 2-9. Et kundemagasin fra Arne B. ABCcompendiet Et kundemagasin fra Arne B. Corneliussen UTGAVE NUMMER 2-09 Arne B. Corneliussen AS: 60 år Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold side 2-9 60 år Historien om en markedsleder Det er en

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13 NNN Medlemsblad for ARBEIDEREN Side 13 Høyt nivå i NM IA-pris Side 4 Fiskerifusk Xxxxxxxxxx Side 6Side XX Xxxxxxxxp Coaching av tillitsvalgte SideXX Side 10 Innhold 4 8 13 4 Bama Industri AS Lierstranda

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer