IFC-prosjekt Nye Ahus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFC-prosjekt Nye Ahus"

Transkript

1 IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon av 75

2 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75

3 Forord Arkitektfirmaet C.F. Møller valgte allerede i 2001 å gjennomføre prosjekteringen av Nye Ahus som en objektorientert prosjektering. Allerede da var det en underliggende forventning om å kunne benytte den informasjonen som ble lagt inn til noe mer enn å produsere tegninger. Etterhvert som programvaren utviklet seg og prosjektet nærmet seg detaljprosjekt og anbudsproduksjon ble dette mer aktuelt. Samtidig hadde utviklingsarbeidet med den internasjonale overføringsstandarden IFC kommet så langt at også brede norske miljøer hadde begynt å engasjere seg i dette gjennom Norsk IAI Forum. Det førte til at det i 2004 ble tatt et initiativ for å gjennomføre et prøveprosjekt for objektorientert prosjektering og utveksling av bygningsinformasjonsmodeller innenfor Nye Ahus prosjektet. Dette forslaget ble tatt i mot meget positivt både i Nye Ahus, i prosjektorganisasjonen, byggenæringen og IAI miljøet, både nasjonalt og internasjonalt. Dette førte til at det ble etablert tre delprosjekter som har vært direkte knyttet opp mot prosjektet med direkte og umiddelbar nytte for prosjektet som også har blitt direkte finansisert av prosjektet. I tillegg ble det etablert et fjerde delprosjekt, en bred utprøving av BIM og IFC i Frontbygningen, som har inkludert hele prosjektorganisasjonen for denne delen av prosjektet og som også ble åpnet opp for deltagelse fra byggebransjen for øvrig. Nye Ahus har støttet prosjektet både direkte og gjennom organisering av deltagelse fra entreprenørene på Frontbygningen. I tillegg har prosjektet blitt støttet av de deltagende bransjeorganisasjonene. Prosjektet har gjennom prosjekteringsorganisasjonen, entreprenørene, programvareleverandørene som har vært involvert og byggenæringens organisasjoner engasjert svært mange, og en bred interesse også fra bransjen for øvrig har ført til at prosjektet er blitt presentert bredt både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har prosjektet gjennomført jevnlige seminarer med bred oppslutning fra hele den store gruppen som etter hvert ble engasjert. Dette har ført til at prosjektet har bidratt kraftig til spredningen av kunnskap om denne arbeidsmåten. Det har også bidratt til utvikling av programvare og gitt erfaringer tilbake til de som arbeider med utvikling av IFC standarden. Slik sett har prosjektet blitt en viktig del av den verdensomfattende dugnaden som nå blir kalt BuildingSMART og som er i ferd med å sette en ny målestokk for hvordan byggebransjen skal arbiede og samarbeide framover. Oslo 14. desember 2007 Kjell Ivar Bakkmoen, Arkitektfirmaet C.F. Møller 3 av 75

4 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innholdsfortegnelse... 4 Innledning... 7 Generelt om oppbygging av IFC-BIM... 9 Begreper og forkortelser IFC-prosjektet ønsker å takke Delprosjekt 1 Sjekk av modellens konsistens og mengdeuttrekk Solibri Model Checker Delprosjekt Kobling mellom rom i tegning og rominformasjon i databaser (drofus) Delprosjekt Overføring av informasjon for arealforvaltning til FDVU systemer Delprosjekt Innledning Prosjektets organisasjon ARK Innledning Modellering og property sets Eksport og import Model server EPM Technology Kollisjonskontroll Visualisering Realistisk visualisering for prosjekterende arkitekt og brukere Grafisk oversikt over BIM med objektegenskaper i arbeide med BIM Kalkyle D NavisWorks Jetstream Timeliner e-handel Innkjøpsportal RIB Modellering av modellen i Microstation RIV VVS-teknikk/RIV generelt Objekter og property set (Pset) EDM modelserver fra EPM Technology RIV Modelleringsverktøy MagiCAD Solibri Model Checker v NavisWorks Jetstream med Clash Detective Viewere Energisimuleringsverktøy e-handel - Innkjøpsportal Beskrivelsesprogram G-Prog RIE Innledning Aktivitetsbeskrivelse RIE Delaktiviteter Programmer brukt i pilotprosjektet MagiCAD DDS ElektroPartner Febdok av 75

5 Eldata Utviklingsmøter Måloppnåelse og status Erfaringer Konklusjon av 75

6 6 av 75

7 Innledning Bakgrunn Arkitektfirmaet C.F. Møller valgte allerede i 2001 å gjennomføre prosjekteringen av Nye Ahus som en objektorientert prosjektering. Allerede da var det en underliggende tanke om å kunne benytte den informasjonen som ble lagt inn til noe mer enn å produsere tegninger. Etterhvert som programvaren utviklet seg og prosjektet nærmet seg detaljprosjekt og anbudsproduksjon ble dette mer aktuelt. Samtidig hadde utviklingsarbeidet med den internasjonale overføringsstandarden IFC kommet så langt at også brede norske miljøer hadde begynt å engasjere seg i dette. Det førte til at det i 2004 ble tatt et initiativ for å gjennomføre et prøveprosjekt for objektorientert prosjektering og utveksling av bygningsinformasjonsmodeller innenfor Nye Ahus prosjektet. En prosjektplan ble behandlet av Nye Ahus i mars og august Det ble også presentert for byggenæringens organisasjoner på entreprenørsiden i agust Alle parter sluttet seg til prosjektplanen. IFC-prosjektets mål Utprøve IFC som felles utvekslingsstandard for BIM Gevinstrealisering ved å redusere feil i prosjektert materiale før bygging Få praktisk erfaring med dataverktøy, som kan automatisere og effektivisere prosesser i prosjektering, dokumentasjon og bygging. Få erfaring med bruk av IFC-BIM på modelserver som felles dokumentasjonsplattform for prosjekterende, byggherre og entreprenør. Få hele verdikjeden representert: Program-modell-simulering-anskaffelse-byggesimulering/formidling-FDV Fire delprosjekter Prosjektet er nedbrutt i fire delprosjekter. Oppdelingen er en naturlig konsekvens av at delprosjektene med fordel kunne gjennomføres uavhengig av hverandre. Delprosjekt 1 Konsistenskontroll av bygningsinformasjonsmodellen ARK/Alle prosjekterende Delprosjekt 2 Kobling mellom rom, installasjoner og utstyr i rom- og utstyrsdatabase og BIM Delprosjekt 3 FDV-dokumentasjon fra BIM med interaktiv viewer Delprosjekt 4 Generell utprøving av IFC-BIM på modelserver som felles dokumentasjonsplattform for prosjekterende, byggherre og entreprenør. Teknologien var ikke moden for delprosjekt 4 før senere i forløpet og Nye Ahus-prosjektets organisasjon var ikke klar for delprosjekt 3 før ved oppstart av produksjon av FDV-dokumentasjon. Fremdrift Delprosjektene har vært gjennomført uavhengig av hverandre og i ulikt tempo. Delprosjekt 1 Fra primo 2004 til ultimo 2007 Delprosjekt 2 Fra primo 2004 til medio 2006 Delprosjekt 3 Fra ultimo 2007 til medio 2008 Delprosjekt 4 Fra primo 2006 til ultimo 2007 Organisering av det daglige arbeidet Prosjektet er matriseorganisert. Alle deltakene er i deres daglige arbeid tilknyttet linjen som i dette tilfellet er prosjektorganisasjonen Nye Ahus. Prosjektorganisasjonen IFC-prosjektet er derfor tverrfaglig og forankret i Nye Ahus-organisasjonen. Deltakerne i IFC-prosjektet kjenner til relevante problemstillinger innen prosjektering og bygging. Og de forholder seg måltettet og resultatorientert til prosjektet. Den klassiske utfordring med matriseorganisering har vi dog også merket i IFC-prosjektet. Når deltakerne har rikelig å gjøre med jobben deres i linjen kan det være vanskelig å finne tid til å delta i 7 av 75

8 prosjektarbeid. Prosjektet har været gjennomført med gode resultater og høy læringskurve pga. stort engasjement og utholdenhet. Finansiering Deler av prosjektet har vært en naturlig del av prosjekteringen, deler av prosjektet har blitt finainsert direkte av Nye Ahus. For delprosjekt 4 ble det etablert en særskilt finanisering gjennom tilskudd fra entreprenørene og de bransjeorganisasjonenen som ville følge med på prosjektet. Videre drift avslutning Det gjenstår noe arbeid på noen av aktivitetene for å ha oppfylt alle prosjektmål. Aktivitetene er følgende: Energiberegning med dataverktøyene IDA, Riuska og Ecotect e-handelsportal Logiq/EPM Visualisering med spillteknologi - Center of vizualization, Chalmers Hele delprosjekt 3 er fortsatt i oppstartfdv Plannja. Alle aktiviteter er beskrevet i rapporten. IFC-prosjektet er derfor ikke avsluttet for det finnes endelig avklaring på disse punktene. Prosjektet fortsetter ut i første kvartal Steen Sunesen og kjell Ivar Bakkmoen, Arkitektfirmaet C.F. Møller 8 av 75

9 Generelt om oppbygging av IFC-BIM En IFC-BIM bygges opp i en hierarkisk struktur i flere nivå. Dette er sentralt uansett hvilken programvare det modelleres i. I noen sammenhenger, for eksempel når det skal merges filer i modelserveren. Er det viktig at strukturen er lik i alle delmodeller. Noen applikasjoner kan også ha vanskelig ved å lese BIM innholdet, hvis strukturen ikke er iht. standard. Nivåene for hierarkiet er: Project - Prosjekt Site - Byggeplass Building - Bygning Storey - Etasje Selve modellens innhold legges vanlig på den enkelte storey. Project Site Building Storey Viste eksempel er fra modellserver klienten. De ulike nivåene har ulike symboler som indikerer fra hvilket nivå man betrakter modellen. 9 av 75

10 Begreper og forkortelser IFC filosofien benytter en rekke av begreper som kan være ekskluderende for de som ikke kjenner til de. Følgende oversikt beskriver kortfattet de mest brukte begrepene. IFC står for Industry Foundation Classes, en standard for overføring av informasjon i byggeprosessen mellom de forskjellige dataprogrammene, enten det er tegneprogram eller beregningsprogram. I motsetning til proprietære (leverandøreide) dataformater, f.eks. AutoDesks DWG, er IFC er en åpen, veldokumentert internasjonal standard som alle kan bruke. IFC definerer bygningselementer (IFCbeam, IFCweall) og plassering, retning og koblinger mellom ulike bygningselementer. Videre sørger IFC for at data eksporteres som bygnings - elementer / -objekter og ikke som linjer og lag. IFC 2x2 og IFC 2x3 - beskriver versjon av IFC standarden som benyttes. 2x3 er dagens versjon som ble implementert i programvarer i Størsteparten av testingen i dette prosjekt har været i IFC 2x2. IFC-Prosjektet skiftet til 2x3 i vårensommeren 2007 da ny programvare var tilgjengelig. IFD International Framwork for Dictionaries. IFD er en internasjonal, entydig kodingsstandard for bygningskomponenter. En koding av for eksempel en gipsplate vil være bli forstått av alle applikasjoner og på alle språk. IFD er IFCs komponent ordbok. BIM står for Building Information Model, en 3D-tegningsmodell (ikke bokstavelig tegning) på en felles server som også inneholder all tenkelig informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon, informasjon man i byggeprosessen kan benytte til beregninger, bestillinger, vedlikehold osv. IDM Information Delivery Manual. Overordnet kan IDM beskrives som en beskrivelse av hvilke krav som stilles til modellen for at den kan brukes i en gitt prosess. IDM er inndelt i tre nivåer: 1. Process Maps - Beskriver flyten av informasjon på tverrs av applikasjoner (evt. disipliner) for å beskrive en process. 2. Exchange Requirements Beskriver krav til informasjon og struktur som en modell skal ha for å kunne formidle informasjon fra en applikasjon til en annen i en gitt prosess. 3. Functional Parts Beskriver behandling av information innen en applikasjon i en gitt prosess. buildingsmart, et «varemerke» for prosessen rundt BIM, som tilhører IAI, International Alliance for Interoperability, organisasjonen som står bak IFCstandarden. Den norske grenen er pådriver internasjonalt innenfor bruk og spredning av IFC. buildingsmart = BIM + IFC Property set Et sett av egenskaper som knyttes til objekter. For en vegg kan det for eksempel være brannmotstann, akustiske egenskaper, bærende egenskaper, yttereller innervegg etc. IFCProperty set Et property set, som viser til IFC-klassifikasjonen og som vil bli forstått av alle IFC-kombatible applikasjoner. Hvis IFCProperty set for en vegg (IFCWall) er Is external = True skal alle IFC-applikasjoner forstå at dette er en yttervegg. GUID Global Unique ID. En unik identifikasjonskode som knyttes til hver enkelt objekt. uten denne koden kan man ikke holde styr på historikken i et prosjekt. Berike en modell Når det tales om å berike en modell betyr det at der endres eller tillegges verdi til (deler av) modellen. Dette kan gjøres i den opprindelig modellapplikasjon eller i en annen applikasjon. 10 av 75

11 Objekt Er en funksjonell eller geometrisk avgrensning av byggeriets bestanddeler. Objekter kan være sammensatte. For eksempel kan et objekt være en vegg eller et dekke. Komponent Et objekt kan bestå av flere komponenter. En komponent tilsvarer et produkt i virkeligheten. For eksempel kan en komponent være en gipsplate i en lett vegg eller en bjelke i et dekke. Modelserver En felles server hvor disiplinenes delmodeller lagres, berikes og merges. Merge Englesk for å sammenføye. Delmodellene fra ulike etasjer innenfor disiplinen eller delmodeller fra de ulike disiplinene kan sammenføyes i ulike programvare for å få en samlet modell som beskriver hele bygget eller de deler som er ønsket, på tverrs av etasjer og/eller disiplinene. Modelviewer En applikasjon som tillater brukeren å se modellen. Man kan vanligvis gå rundt i modellen og peke på objektene og få frem de sett av egenskaper som er knyttet til de. Graden at realisme i den grafisk fremstilling varierer. Render Betyr å generere en visualisering som forutsetter en digital fremkalling for å få til tilstrekkelig god kvalitet på overflater og lyssetning. Walk-thru Å gå gjennom BIM en med en viewer Viewer Et program som viser BIM en geometrisk. Evt. med mulighet for å vise objekt egenskaper. Real-time Viser i sammenheng med dette prosjekt at en simulering eller visualisering foregår i realistisk tempo. En real-time walk-thru simulerer en gårtur gjennom bygget. ARK Arkitekt RIB Rådgivende Ingeniør Bygg RIV Rådgivende Ingeniør VVS RIE - Rådgivende Ingeniør Elektro DDS - Data Design System FEL - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg DLE - Det lokale Eltilsyn NELFO - Foreningen for EL og IT bedriftene TELFO - Tekniske Entreprenørers Landsforening NEK Norsk Elektroteknisk Komite NS 3420 Norsk Standard, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS Norsk Standard, Prosjektdokumenter for bygg og anlegg NS Norsk Standard, Bygningsdelstabell NS Norsk Standard, Bygningstypetabell NS Norsk Standard, Elektronisk overføring av prosjektdata 11 av 75

12 IFC-prosjektet ønsker å takke Dette IFC prosjektet hadde ikke vært mulig uten en del velvillighet fra programvareleverandører for utlån av lisenser. ARK ønsker å takke NavisWorks, Sheffield for evalueringsversjon av NavisWorks Jetstream med alle moduler og Heikki Kulusjärvi i Solibri som har lånt oss lisens av Solibri Model Checker. Vi ønsker å takke NOIS for IFC-modul til Calcus i testperioden. RIV ønsker å takke Jan Nøtland i SWECO MEC for evalueringsversjon av NavisWorks Jetstream med Clash Detection, Heikki Kulusjärvi i Solibri som har lånt oss lisens av Solibri Model Checker og Ola Ødegård i Octaga som har lånt oss lisens for Octaga Modeller. Videre ønsker RIV å takke Progman og Nestor for bra oppfølging og samarbeid i forbindelse med å utvikle MagiCAD videre. Endvidere takk til DDS v/ Bjørn Stangeland som har bidratt i prosjektet med support og programvare samt været aktiv. 12 av 75

13 Delprosjekt 1 Sjekk av modellens konsistens og mengdeuttrekk Solibri Model Checker For å spare inn den tiden som var gått med til omprosjektering og revidert forprosjekt i ble prosjekteringstiden for detaljprosjektet kortet ned. Dette aktualiserte ønsket om å kunne trekke mengder mest mulig direkte ut av modellen. Da arkitekten sommeren 2004 begynte å forberede anbudsbeskrivelse var det derfor behov for en kvalitetsikring av mengdene som ble trukket ut fra modellen. Arkitekten valgte å benytte Solibri Modell Checker til å kontrollere modellens konsistens og til å gjøre alternative uttrekk av mengder for å kunne sammenligne tallene fra to forskjellige kilder. For å gjøre dette ble modellen eksportert fra ADT til IFC format for å kunne importeres i Solibri. I Solibri ble konsistenskontrollen utført som kollisjonskontroll, dvs. se om vegger lå over hverande og ville gi dublering av mengder. Det ble videre gjort et uttrekk av mengdene fra Solibri for å ha uttrekk fra to kilder. Kontrollen ga som resultat at det var lite dublering og mengdene i utrekkene fra ADT og Solibri varierte med mindre enn 1 %. Denne forskjellen avdekket at utsparinger ble håndtert litt forskjellig, det samme gjaldt tilpasninger der vegger i noen tilfeller skifter høyde. Med utgangspunkt i denne kontrollen ble det konkludert med i hovedsak å benytte mengdene fra uttrekkene i anbudsbeskrivelsene. Dette ble videreført ved avregning av mengder da kontrakten for behandlingsbygningen skulle avsluttes. Pga. forseringen av anbudsutsendingen var ikke detaljprosjektet kommet så langt at det var detaljert hvilke veggtyper som skulle benyttes hvor. Dette var imidlertid oppdatert fortløpende i modellen for å produsere tegninger. Ved avregningen kunne man derfor gjøre et nytt uttrekk hvor det kom fram mengder for nye veggtyper der dette var endret. Til tross for store endringer viste det seg at totalmengdene stemte godt overens, og dette førte totalt sett til en vesentlig forenkling av mengdeavregningen. Kjell Ivar Bakkmoen, Arkitektfirmaet C.F. Møller 13 av 75

14 Delprosjekt 2 Kobling mellom rom i tegning og rominformasjon i databaser (drofus) Kobling mellom rom i tegning og rominformasjon i databaser (drofus) I den løpende prosjekteringen er det kontinuerlig behov for å kunne sammenholde informasjon i tegningene og drofus. Dette har f.eks. vært formulert som ønsker om å kunne peke på et rom i tegningen og så få opp samme rommet i drofus eller omvendt, når man sitter med rommet oppe i drofus, kunne be om å få opp en tegning som viser hvor rommet befinner seg. I tillegg er det behov for avvikskontroll, om tegningene og drofus er konsistent. Dette vil være svært tidsbesparende i forhold til de manuelle kontroller som ellers må utføres. Dette gjelder tilsvarende for inventar og utstyr og tekniske installasjoner. Organisering gjennomføring Utføres som et mer ordinært kundestyrt utviklingsprosjekt hvor dataleverandører for henholdsvis integrasjonsløsning (EPM) og drofus (Nosyko) utvikler sine løsninger i samsvar med Nye Ahus' spesifikasjoner. ARK deltar for å kvalitetsikre sin datamodell og eksportere denne til det standardiserte formatet. Nettverket rundt IAI Forum Norge deltar i den grad det er nødvendig og naturlig med kompetanse. Om drofus i Nye AHUS Fra 2003 har drofus blitt benyttet i Nye AHUS prosjektet som et sentralt informasjonssystem for byggeprosjektet. Bruken av systemet har siden implementeringen blitt utvidet til å dekke nye anvendelsesområder. I dag benyttes systemet til å ta vare på følgende informasjon om prosjektet: Funksjonelle og tekniske krav til alle rom og alt utstyr i det nye sykehuset. Koordinering av brukermedvirkning fra AHUS vedrørende krav rom og utstyr. Dokumentasjon av endringer og beslutninger i prosjektet. Registrering av valgte overflatebehandlinger i alle rom. Innsamling av FDVU dokumentasjon for alle tekniske systemer og komponenter for alle faggrener og disipliner. Planlegging av anskaffelse og mottak av brukerutstyr. Rapportering og oppfølging av mangler ved ferdigbefaring. I drofus har krav til rom og utstyr fra byggherre, brukere og rådgivere blitt registrert allerede fra 2000 (gjennom et annet system som ble avløst av drofus i 2003). Dette har dannet grunnlaget for arbeidet til arkitekter og rådgivere i prosjektet. Etter hvert som det velges løsninger og prosjektet endrer seg, oppdateres kravene i databasen slik at man til slutt sitter med en oppdatert liste med krav og løsninger, samt en historikk over endringene som har skjedd. Behov for kobling av database og tegning. I den løpende prosjekteringen var det et kontinuerlig behov for å kunne sammenholde informasjon mellom tegningene og drofus. Slike sammenligninger kan dreie seg om: Kontroll av at alle planlagte funksjonelle arealer er medtatt i tegningene og at alle arealer som skal utgå er fjernet. At alt utstyret som det er krav til er plasser i tegningene. Med over 5000 rom og utstyrsartikler er dette et svært tidkrevende arbeid hvis det skal gjøres manuelt. 14 av 75

15 Det var også et ønske om tettere integrering mellom plandata i databasen og tegning slik at man f.eks. i møte med brukere enkelt kan navigere seg mellom krav og foreslått løsning. Integrasjon mellom drofus, EPM modelserver og Octaga viewer. I løpet av våren 2004 laget EPM og Nosyko en integrasjonsløsning mellom drofus og EPM modelserver der bygningsinformasjonsmodellen er lagret. Løsning gjorde at du fra databasen direkte kan visualisere ønskede rom (Figur 1). Man kan også peke på rom og utstyr i 3D-vieweren og få ut rapport fra drofus med krav til henholdsvis rom og utstyr. Figur 1 Avvikskontroll For å gjøre avvikskontroll var det nødvendig å sikre at rom og utstyr i modellen til C.F.Møller ble gjort IFC kompatible og identifiserbare. Drofus og CAD modellen må benytte felles identifikator for rom og utstyr, samt at man må ha en felles forståelse av hvor dette skal plasseres i modellen. Dette er spørsmål som en fremtidig IDM1 for programmering vil definere. I dette prosjektet ble det løst ved at?? Siden drofus inneholder mye utstyr som ikke tegnes, var det også nødvendig å gå gjennom alle artikkeltyper for å merke de som skal i modellen og dermed være med i en avvikskontroll. Nosyko laget deretter både en eksport funksjon som kunne eksportere rom og utstyr til IFC for videre innlesning i modelserver, og en import funksjon direkte fra modelserver. Det ble til slutt laget avviksrapport i form av direkte visualisering i drofus for hvorvidt rom eksisterte i modellen eller ikke (Figur 2). 1 Information Delivery Manual. Nosyko AS leder et internasjonalt arbeid med en IDM for programmering der målet er å definere arbeidsprosessen og krav til datautveksling (Exchange Requirements) for IFC kompatibel programvare for byggprogrammering og annen programvare som ønsker å kommunisere med slik programvare. 15 av 75

16 Differanser mellom plan og prosjektering Viser om rommet er tegnet eller ikke Informasjon fra tegning Figur 2 På samme mate ble det laget avvikskontroll for utstyr og direkte visualisering av forskjell mellom plan og modell i drofus (Figur 3). Dette ble benyttet for å sikre at mengder som skulle anskaffes via drofus var riktige. Viser at det finnes tegningsinformasjon for denne artikkelen Viser at utstyret er tegnet/ikke tegnet Figur 3 Tilsvarende rapporteringfunksjoner for avvikkontroll ble også laget i EPM s modelserver. Brukererfaring C.F: Møllers objektmodell er preget av at den har vært gjennom mange oppdateringer av programvaren og at Autodesk ADT ikke har hatt gode funksjoner for globale oppdateringer av objektene. Det har ført til at rom- og utstyrsobjektene i den fasen hvor det hadde vært mest aktuelt å kjøre slike tester, ikke hadde den ønskede og nødvendige ryddigheten som muliggjorde automatiske tester. De automatiske avvikskontrollene ble derfor ikke tatt i bruk utover testnivået. Det ble vurdert slik at oppryddingen i objektene ville kreve mer arbeid enn det som sto igjen av manuelle tester. Det er imidlertid åpenbart at dette har et stort potensiale og i nye prosjekter hvor det kan legges til rette for dette fra starten og med nye versjoner av programvaren hvor det er enkelt å oppdatere objektene vil dette bli tatt i ordinær bruk. 16 av 75

17 Erfaringer I tillegg til å gjennomføre de konkrete målsetningene med prosjektet, sammenkobling mellom modell og drofus og avvikskontroll, ga prosjektet verdifull erfaring med bruk av IFC i en programmeringsfase. Prosjektet viste at i byggeprosjekter som Nye AHUS vil det være svært verdifullt å kunne benytte IFC for kommunikasjon mellom krav fra byggherre/bruker og prosjekteringen. En komplett BIM er langt mer enn kun det visuelle og dette stiller krav til hvordan informasjon struktureres og lagres i modellen. Man løser ikke dette ved å benytte IFC alene. Informasjonsmengden i slike store prosjekter gjør også at man ikke kan holde oversikt kun gjennom CAD/DAK programvare, men man er avhengig av en separat kravmodell for å koordinere brukermedvirkning og holder oversikt over beslutninger i prosjektet. IFC standarden er foreløpig ikke god nok til å fange denne type opplysninger. Verktøy som drofus er med på å gjøre dette og dermed sikre gode BIM er. Siden gjennomføringen at dette delprosjektet har IFC støtte blitt et kjernesatsningsområde for drofus og det har blitt jobbet mye med å gjøre avviksrapportering og visualisering ved hjelp av EDM modelserver og Octaga 3D-viewer enklere og bedre. Håkon Clausen, Nosyko og Kjell Ivar Bakkmoen, Arkitektfirmaet C.F. Møller 17 av 75

18 Delprosjekt 3 Overføring av informasjon for arealforvaltning til FDVU systemer Ved idriftsetting av sykehuset er det behov for å overføre informasjon til FDVU systemer fra prosjektmaterialet, både fra tegninger og databaser. En videreutvikling av kobling mellom rom i tegning og rominformasjon i databaser, ville være å overføre denne informasjonen direkte til et eller flere FDVU system på IFC format. Dette burde forenkle oppstarting av driftsorganisasjonen på det nye sykehuset. Dette prosjektet vil både evaluere det som finnes av slike løsninger internasjonalt og forsøke å få med norske programvareleverandører til å utvikle sine programmer til å importere data på IFC format. Datafangst Informasjonene til FDV-dokumentasjonen skal følge produktet på dets vei inn i bygget. Vi tenker det som en videreføring av e-handel. Se prosessskissen for e-handel under avsnittet for e- handel under kapitlet ARK. Informasjonsflyeten tenkes slik: BIM EDI - Generisk produkt EDI - Spesifikt produkt EDI - Spesifikt produkt inkl. FDV Berikelse av BIM Figur 3.1 Informasjonsflyt ved berikelse av BIM med produktspesifikk informasjon ifm. elektronisk innkjøp. EDI en er den elektroniske melding om en vareforespørsel/-bestilling. Når produktet er kjøpt berikes den generiske produktinformasjon med informasjon om det konkrete produkt. Denne informasjon omfatter FDV informasjon (eller link til FDV). Denne informasjon går via en ny EDI tilbake til handelsportalen som beriker BIM en. Nå har BIM en fått produktspesifikk informasjon om det innkjøpte produktet som omfatter FDV (eller link til FDV). Uansett hvis BIM en berikes med reell FDV eller link til FDV informasjonen tenker vi at selve FDV-dokumentasjonen vil følge produktet sammen med EDI en tilbake til handelsportalen. Det forretningsmessige potensiale er at FDV-dokumentasjonen genereres automatisk i løpet av byggetiden istedet for at det blir en egen ressurskrevende aktivitet etter bygging. Visualisering Visualisering av geometri og egenskaper for vedlikeholder og leverandører. Visualisering av geometri handler om å vise objektenes geografiske plassering i bygget. Visualisering av egenskaper handler om å få informasjoner fra FDV dokumentasjon frem om egenskaper som ikke fremgår av det virkelige objektet selv. Det forretningsmessige potensial er at informasjon blir mye enklere tilgjengelig for de som skal drifte. Det er stort potensial for reduksjon av feil antakelser og for å overføre prosjektert informasjon om bygget. Dermed krever systemet ikke ekspertkjenneskap til bygget. Drifting vil i høyere grad kunne out-sources, hvor det kan være hensiktsmessig. Steen Sunesen, Arkitektfirmaet C.F. Møller 18 av 75

19 Delprosjekt 4 Innledning Frontbygningen som testcase Frontbygningen er et av bygningsavsnittene på sykehuset Nye Ahus. Bygningens funksjon er resepsjon, stort auditorium og kantine med kjøkken. Frontbygningen er et lite bygg på ca m 2, men den har relativt komplisert geometri som ble vurdert som interessant for å teste modellering og programmer for beregning av for eksempel statikk, elektro, kalkyle, energiberegning. Det ble derfor besluttet å bruke frontbygningen som testcase i en mer omfattende utprøving. Formål Formået er å få erfaring med at arbeide med modell-server og IFC-kompatibel programvare. Prosjektets delaktiviteter er valgt for å simulere bruk av BIM i verdikjeden fra utvikling i designfasen over innkjøp og bygging til generering av FDV-dokumentasjon. Perspektivene ved at jobbe med sømløs dataflyt fra felles BIM er mange og interessante. Sentralt i IFC tankegangen er at en BIM utviklet av alle de prosjekterende disipliner skal sikre gjenbruk av informasjoner og minimere manglende og feil koordinering mellom disiplinene og aktørene. Dette IFC-prosjekt skal forsøke å ta i bruk eksisterende IFC-kombatibel programvare for å teste ut automatisering av ulike funksjoner i verdikjeden. Det er viktig at det tenkes riktig ift. IFC. Prosjektet tilstreber ikke funksjonalitet for enhver pris. Prosjektet skal tydeliggjøre utfordringer i sømløs dataflyt i verdikjeden. Derfor må prosjektspesifikke løsninger mest mulig unngås. Parallell prosess ift. byggeprosjektet I Nye Ahus benyttet Prosjekteringsgruppen Autocad eller dwg kompatibel programvare. Dermed er overføringsproblemene for den grafiske delen av tegningene i hovedsak unngått. Overføring av mer omfattende intelligens i tegningene knyttet til objekter, blir imidlertid vanskeliggjort av at de mer fagspesifikke applikasjonene og overbygningene til Autocad ikke kommuniserer like godt mellom hverandre. Derfor har IFC-prosjektet og prosjektorganisasjonen generelt søkt å dra nytte av IFC som felles overføringsstandard i det omfang hvor fagapplikasjonene har kunnet skrive til og lese fra standarden. Byggeprosjektet var kommet for langt til at det var hensiktsmessig å forutsette at IFC skulle være den eneste overføringsstandard. IFC var også for ny og ukjent ved IFC-prosjektets oppstart til at dette kunne være hensiktsmessig i et så stort prosjekt. Det er imidlertid enkelte områder hvor det har vært en åpenbar direkte nytteeffekt ved bruk av standarden. Deltakerne Fra IFC-prosjektets start ville man ha hele verdikjeden representert i utprøvingen. Arkitekt, konsulenter, byggherren og entreprenørene skal hver især bidra med kompetanse fra deres fagområde så utprøvingen fikk så faglig bredt perspektiv som mulig. I den reelle utprøving har det dog vært arkitekt og konsulenter som har vært pådrivere og utført det egentlige arbeidet. Byggherren og deler av entreprnør har deltatt som observatør. Flertallet av entreprenørene har ikke kunne prioritere dette arbeidet ift. byggeprosjektet. Det daglige modelleringsog utprøvingsarbeidet har derfor vært utført av en mindre gruppe, primært arkitekt og rådgivere samt de involverte programvare- og serviceleverandører. Den større gruppe har så vært informert om prosjektets utvikling i løpet av fire seminarer i prosjektets løpstid. Entreprenørenes manglende deltakels i den reelle utprøving har gjort at de delaktiviteter som omfatter anskaffelse og bygging har måttet legge forutsettninger til grunn som ikke nødvendigvis reflekterer virkeligheten. For eksempel benytter 4D byggesimulering fiktive planer for utbygging og den digitale representasjon av byggeprosessene er ikke verifisert med entreprenør. Av samme grunn har det ifm. 19 av 75

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement Prosjektbeskrivelse Utvikling av IDM for kollisjonskontroll Process Map og Exchange Requirement Versjon: Invitasjon til deltagelse i prosjektet sendt 18. august 2009. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

IFC støtte i drofus. drofus versjon 0.8alfa3. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2007-09-21. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

IFC støtte i drofus. drofus versjon 0.8alfa3. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2007-09-21. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 E-post: nosyko@nosyko.no Web: http://www.nosyko.no IFC støtte i drofus drofus versjon 0.8alfa3 DOKUMENTDATO: 2007-09-21 1. INNLEDNING

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes

Nytt østfoldsykehus - Kalnes BIM for alle 2011-11-08 Sykehuset i Østfold BIM fra start til slutt Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM - Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus - Kalnes 1 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt

Detaljer

FDVU/FM med EDMmodelServer

FDVU/FM med EDMmodelServer FDVU/FM med EDMmodelServer buildingsmart medlemsmøte 17. sept. 2015 Pål Huse Pal.Huse@jotne.com Jotne EPM Technology AS FDVU med EDMmodelServer BIM modellserver med konsoliderte modeller Tilleggsfunksjonalitet

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Månedens elektroniske nyhetsbrev fra buildingsmart Her kommer en ny utgave av buildingsmarts elektroniske nyhetsbrev. Synspunkter på nyhetsbrevet generelt eller

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

BIM som prosjekteringsverktøy

BIM som prosjekteringsverktøy BIM som prosjekteringsverktøy Katrine Opdahl Sousa kao@nticad.no NTI CADcenter AS NTI CADcenter Langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører. Basert på våre verdier,, Leverer verdiskapning for

Detaljer

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN ARTRA BIM-VERKTØY EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN DIGITALE 3D-MODELLEN I PRODUKSJONS- OG DRIFTSFASEN ArtrA Rombasert BIM Aktiv bruk av BIM på byggeplass og i driftsfasen BIM har nå blitt en selvfølgelig arbeidsmetode

Detaljer

Prosessen har til formål å digitalisere søknad og behandling av søknad.

Prosessen har til formål å digitalisere søknad og behandling av søknad. GE P13 ebyggesak Innledning Denne prosessen omfatter søknad og behandling av søknad med BIM på åpent format IFC. Begrepet byggesak dekker dialog, søknad og behandling av saksbehandling av byggverk mellom

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015!

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015! MEDLEMSMØTE TEMA: BIM OBJEKTER LUNSJ I RESTAURANTEN VI STARTER KL. 13:00 BUILDINGSMART NOR MEDLEMSMØTE BAKGRUNN FOR TEMAET: BIM OBJEKTER Kommende standard" NS 8360 BIM-objekter Navngivning, typekoding

Detaljer

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Prosjekterings Gruppen PGL COWI ARK AART ARKITEMA ELIASSEN LAMBERTZ- NIELSEN RI COWI Erichsen & Horgen AS Hjellnes Consult AS NGI Norsas Infrastruktur Programvare Maskiner

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN"

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE PROGRAM 13:00 Informasjon om foreningens arbeid 13:30 buildingsmart Norge Prosessleveransebeskrivelse (IDM) Linda Byström, Consigli 14:00 Norske byggherre krav til åpenbim

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utsendt første versjon 2013.12.13 buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Denne læreplanen er en del av kompetanseplanen til buildingsmart Norge Innhold læringsmoduler Læreplan

Detaljer

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo: Erfaringsrapport Innmåling og modellgenerering BIM Prosjektinfo: Prosjektnavn: Prosjekteier: Kort beskrivelse av prosjektet: BIM FOU -Åna fengsel Statsbygg FOU Erfaringsrapport etter arbeidet med innmåling

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Oslo 7-8/12-2011 «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen,

Detaljer

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011 KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen, senior rådgiver

Detaljer

prosjekteringsverktøy

prosjekteringsverktøy Markedets beste NYHET! DDS-CAD MEP 3D modellering på tvers av bransjene prosjekteringsverktøy Data Design System Er du ikke allerede bruker av DDS sine programmer? Benytt deg av juletilbudet omtalt lenger

Detaljer

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt arkitektkontoret a-lab arkitektkontoret a-lab eksempel prosjekter Portalbygget, Fornebu Barcode masterplan (i samarbeid med DARK arkitekter + MVRDV) Arktisk

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Praktiske erfaringer med

Praktiske erfaringer med Praktiske erfaringer med åpen BIM Frokostseminar 28. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Åpen BIM på godt og vondt Organisasjon Kontrakt timeforbruk detaljeringsnivå/kvalitet Software Hardvare Oppsummering

Detaljer

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen BIM: Et teknologiskift i byggenæringen - På vei fra tegning til modeller - mer lønnsom og effektiv prosjektering Bjørne Grimsrud Avdelingsleder Forskning og Samfunn nå kommer BIM BIM= Bygningsinformasjonsmodeller/modellering

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE VELKOMMEN TIL buildingsmart NORGE I SAMARBEID MED NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) - buildingsmart NORGE Næringens forening for standardisert digitalisering av BAE-næringen på åpne formater. Åpen,

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

OVERSKRIFT! BUILDINGSMART NORGE KONFERANSE 2014 GARDERMOEN 24.04.2014!

OVERSKRIFT! BUILDINGSMART NORGE KONFERANSE 2014 GARDERMOEN 24.04.2014! OVERSKRIFT! -! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER OG SERTIFISERING! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER OG SERTIFISERING! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER TILGJENLIG FOR

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS BAKGRUNN OM OSS bsn Norges åpen BIM forening Sørger for at teknologiutvikling

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør. Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as

Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør. Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as Agenda Presentasjon av Frydenberg prosjektet som gjennomføres på et BIM nivå Hva er utfordringene og fordelene med

Detaljer

HUSFABRIKKEN SKANSKA AS

HUSFABRIKKEN SKANSKA AS HUSFABRIKKEN SKANSKA AS Husfabrikken er en avdeling i Skanska Norge AS som leverer elementer til alle typer bygg, fra boliger til institusjonsog næringsbygg. Våre kunder er foruten prosjekter i Skanska,

Detaljer

Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter?

Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter? Bygg ned barrierene Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter? Et foredrag på seminaret Byggefeilene skal

Detaljer

BygningsInformasjonsModell (BIM) / IFC Med Akershus Universitetssykehus - Nye Ahus - som eksempel Norsk Ståldag 2005 - Oslo 25.

BygningsInformasjonsModell (BIM) / IFC Med Akershus Universitetssykehus - Nye Ahus - som eksempel Norsk Ståldag 2005 - Oslo 25. BygningsInformasjonsModell (BIM) / IFC Med Akershus Universitetssykehus - - som eksempel Norsk Ståldag 2005 - Oslo 25. oktober 2005 Kjell Ivar Bakkmoen Sivilarkitekt MNAL Grunnlagt i 1924 Et av de ledende

Detaljer

Statsbyggs BIM-manual

Statsbyggs BIM-manual Statsbyggs BIM-manual Frokostseminar Oslo, 2010-04-28 Senioring. Ole Kristian Kvarsvik, Statsbygg okk@statsbygg.no www.statsbygg.no/bim Statsbygg stiller KRAV til BIM i prosjekter BIM manualen skal definere

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus. 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef

Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus. 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef Hedalm Anebyhus- Historie og eierforhold Etablert 1967 Helnorsk eier gjennom Hedalm AS (Løten, Romedal, Vang

Detaljer

Hålogalandsbrua - Narvik

Hålogalandsbrua - Narvik Hålogalandsbrua - Narvik Den Kloke Tegning 2014, Magne Ganz Leder BIM+ NCC Construction AS 28.05.2014 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling CONSTRUCTION ROADS HOUSING PD

Detaljer

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter!

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! 1 Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS 200 180 160 140 Omsetning Resultat Antall ansatte 26 år som IT-leverandør

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt EBAs "Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt" er et bra og gjennomarbeidet dokument. Grensesnittet mellom rådgiver og entreprenør har lenge vært kilde til konflikt. Entreprenørens

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM

Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering (Tidligere Pro Teknologi) Byggets levetid fremstilt

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Erfaringer og u=ordringer modellbasert prosjektering Håndbok V770 Jarle Kris*an Tangen Statens vegvesen Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg. Prosjektnummer 2E

Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg. Prosjektnummer 2E Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg Prosjektnummer 2E 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 2 2. Norske Hus Boligsystem AS 3 3. Problemstillingen 3 4.

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T T2 Oslo Lufthavn Gardermoen bakgrunn og nøkkeltall OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Del I. 140.000 m2 2010

Detaljer

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og

Detaljer

Overing. Jørgen Frisak Grp.leder tekn.dok., Virksomhetsområde Teknisk, Oslo Sykehusservice Oslo Universitetssykehus HF

Overing. Jørgen Frisak Grp.leder tekn.dok., Virksomhetsområde Teknisk, Oslo Sykehusservice Oslo Universitetssykehus HF 8.5-2012 1 NBEF-seminar Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse. Stemmer leveransen med bestillingen? Vil prosjektert / bygget løsning fungere? Hva er konsekvensen av at bygget ikke er ferdig? Overing.

Detaljer

Statsbyggs BIM- manual

Statsbyggs BIM- manual Statsbyggs BIM- manual Hvorfor, hvordan, «do s and don t s» Frode Mohus fm@statsbygg.no buildingsmart Norge Tema: åpenbim Håndbok 2013-01- 24 Bakteppet * 2005: Første BIM- pilot i Statsbygg («HiTOS») *

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer