om nordic semiconductor innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om nordic semiconductor innhold"

Transkript

1

2 om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har Nordic Semiconductor ASA ambisjoner om å være ledende på disse designløsningene, og med dette som utgangspunkt kunne tilby «nøkkelferdige» komponenter, slik at kunden mottar hele elektronikksystemet på én brikke. Med nyskapende teknologi og avanserte kretsløsninger på prefabrikkerte moduler vil selskapet nå verdensmarkedet gjennom et globalt salgsnett basert på anerkjente distribusjonsselskaper. Produksjon av mikrobrikker utføres av verdens ledende produsenter. Høyt kvalifiserte medarbeidere med spesialkompetanse innen radioteknologi og brikkedesign gir selskapet et teknologisk forsprang til konkurrentene. En stor gruppe spesialiserte ingeniører skaper kontinuerlig fremdrift og et inspirerende miljø med stort utviklingspotensial. Evnen til fullt ut å forstå designløsningene og utnytte materialegenskapene danner et solid grunnlag for spisskompetanse innen radio- og analog kommunikasjon. I 2006 inngikk Nordic Semiconductor ASA et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor trådløs kommunikasjon for å etablere en ny, global standard. Wibree, som vil bli kommersielt tilgjengelig i 2008, benytter en radioløsning med en rekkevidde på opptil ti meter og et ultralavt strømforbruk. Typiske bruksområder er PC-er, klokker og utstyr til mobiltelefoner. På sikt skal Nordic Semiconductor ASA gi god lønnsomhet for aksjonærenes investeringer og oppfattes som et attraktivt investeringsobjekt innenfor vekstmarkedet kortholds trådløs kommunikasjon. Om Nordic Semiconductor ASA 2 Administrerende direktørs beretning 4 Nøkkeltall 6 Begivenheter i Årsberetning fra styret 10 Oversikt over styrets medlemmer 20 Resultatregnskap 21 Balanse 22 Egenkapitaloppstilling 24 Kontantstrømoppstilling 25 Noter 26 Revisjonsberetning 64 Presentasjon av Nordic Semiconductor ASA 66 Komponenter 69 PC-tilbehør 69 Spillkontrollere 70 Intelligent sportsutstyr 70 Audioutstyr 71 Industrielle applikasjoner 71 Konsulentvirksomhet 72 Forskning og Utvikling (FoU) 73 Komponentproduksjon 76 Humankapital 78 Strukturkapital 80 Aksjonærforhold 84 Styrende organer 94 Ordliste 95

3 Adm. dir. beretning «2007: Sterk volumvekst og rask innføring av lavkostkomponenten nrf24l01 i viktige markedssegmenter.» 5 I 2007 leverte Nordic Semiconductor en ny optimert løsning for trådløs overføring til de nye generasjonene av produkter hos de viktigste aktørene innenfor markedet for mus og tastatur. Dette nye produktet har hatt en svært synlig suksess i markedet, og i løpet av året har vi kunnet annonsere fem nye verdensledende kunder i dette segmentet. Hovedårsaken til at Nordic Semiconductor blir valgt av kundene er det forbedrede pris/ytelseforholdet til den nye komponenten nrf24l01. nye kontrollenheter. Vi mener at våre radioer, med rask reaksjonstid, lavt strømforbruk og attraktiv pris, vil gi innpass hos kunder og produkter (design-vinn) i dette segmentet. nrf24lu1 gjør det mulig for kunden å lage billigere og mer kompakte USB-dongler og genererer større inntekter for Nordic Semiconductor Den betydelige økningen i salgsvolumet til Nordic Semiconductor har imidlertid ikke gitt tilsvarende utslag på selskapets omsetning. Den kraftige svekkelsen av den amerikanske dollaren i forhold til den norske kronen har utradert tilsvarende vekst i Nordic Semiconductors omsetning for Kostnadsreduksjonene og den raske innføringen av lavkostkomponenter har gitt oss en sterk posisjon i PC-tilbehørsegmentet. Jeg er fortsatt av den oppfatning at den tidlige markedsoffensiven og Nordic Semiconductors posisjon i denne tidlige fasen har lagt grunnlaget for et betydelig vekstpotensial i de kommende årene. Nordic Semiconductor har et klart mål om å være den dominerende aktøren i dette markedssegmentet i årene som kommer. Sent i 2007 introduserte vi en ny og forbedret versjon av radiokomponenten nrf24l01. Dette produktet (nrf24lu1) gjør det mulig for kunden å lage billigere og mer kompakte USBdongler og genererer større inntekter for Nordic Semiconductor. Vi forventer å se inntekter fra denne komponenten i Nordic Semiconductor har vært vitne til forandringer i spillsegmentet. Kravene til interaktive spillkontrollere har ført til økt etterspørsel etter I sportssegmentet har Nordic Semiconductor grepet mulighetene knyttet til den teknologiske utviklingen og inntatt en lederposisjon. Vi ser at en rekke produkter som tidligere ikke inneholdt elektronikk, nå benytter elektroniske komponenter, eller vil gjøre det i nær fremtid. I 2007 kunne vi annonsere design-vinn hos en del viktige aktører, og nå ser vi at produktene gradvis blir tilgjengelige for forbrukerne. Vi har fem nye klokkeprodusenter som bruker radioløsninger fra Nordic Semiconductor i sportsmodellene som slippes på markedet i år. Radioene våre brukes i nye GPS-mottakere, sykkelcomputere, pulsbelter og andre spennende sluttprodukter på markedet, og dette vil bidra til å øke inntektene våre i årene som kommer. Nordic Semiconductors målkunder i audiosegmentet har nå begynt å prøve ut 2,4 GHzløsninger i fjernkontroller. Vi ser at et økende antall viktige kunder lager fjernkontroller for interaktiv bruk. Dette åpner for nye løsninger i kommunikasjonen mellom kontrollen og mottakerenheten. Det er behov for en pålitelig toveis kommunikasjonsløsning med lavt strømforbruk. Nettopp disse egenskapene er Nordic Semiconductors fremste styrke, og derfor forventer vi å se fjernkontrolløsninger med Nordicradioer bli satt i produksjon i Nå vil interoperabilitet bli et nytt aspekt ved komponentfamilien vår. Jeg ser på dette som den viktigste begivenheten i Nordic Semiconductors historie. Nordic Semiconductor har fullført fire industridesignprosjekter i 2007, og disse prosjektene vil begynne å generere komponentinntekter i Selskapet har trappet ned virksomheten på dette området, men vi gjennomfører fortsatt prosjekter som har synergi med Nordic Semiconductors kjerneområde. Wibree-konseptet ble startet sammen med Nokia i I 2007 solgte Nokia teknologien til Bluetooth SIG. Med dette salget ble Nordic Semiconductor en del av Bluetooths Ultra Low Power-satsing. Dette var en viktig milepæl for oss, og nå vil interoperabilitet bli et nytt aspekt ved komponentfamilien vår. Jeg ser på dette som den viktigste begivenheten i Nordic Semiconductors historie. Dette vil gi oss innpass i nye markeder og segmenter, og vi har et stort, veletablert apparat i ryggen til å hjelpe oss med å markedsføre denne teknologien. Salget av Nordic Semiconductors data convertervirksomhet ble fullført i 2007, og med det har vi nådd målsettingen vår om å bli et rent semiconductorselskap. I løpet av året har vi kjøpt inn to nye testmaskiner til testlokalet hos vår underleverandør, og vi står nå godt rustet til å øke produksjonsvolumet ytterligere. Vi er 107 ansatte som arbeider mot et felles mål: å bli verdens ledende aktør innenfor kortholds trådløs kommunikasjon. Vennlig hilsen Svenn-Tore Larsen Administrerende direktør

4 nøkkeltall 7 wireless playing 2007* 2006* 2005* Drift** Driftsinntekter 305,9 262,7 276,5 235,1 110,3 Driftsresultat 34,4 16,0 44,5 24,1-18,4 Resultat før skatt 28,9 14,5 52,2 18,6-16,6 Årsresultat 20,9 10,6 37,6 12,6-12,2 Intern utvikling FoU *** 32,3 33,1 22,8 26,6 27,7 Ordinær arbeidsgiveravgift på opsjoner**** 0,0 0,4-8,3-12,9-3,3 Ordrereserve 52,8 60,9 30,9 74,4 64,9 Rentabilitet (%) Driftsmargin 1 11,2 6,1 16,1 10,3-16,7 Resultatmargin 2 9,5 5,5 18,9 7,9-15,1 Rentabilitet på totalkapitalen 3 11,3 6,4 28,8 14,3 - Rentabilitet på arbeidende kapital 4 13,9 7,9 38,6 20,5 - Rentabilitet på egenkapitalen 5 8,2 5,8 28,7 13,9 - Kapitalforhold** Totalkapital 255,9 247,2 208,7 154,3 105,8 Egenkapital 214,2 202,3 160,0 101,9 79,4 Egenkapitalandel (%) 6 83,7 81,8 76,7 66,0 75 Investeringer -0,9 6,0 21,9 6,3 0,5 Likviditet Likviditet pr. 31. desember** 108,4 90,3 74,6 62,8 37,1 Likviditetsgrad 1 7 7,9 5,4 4,0 3,3 3 Likviditetsgrad 2 8 3,8 2,2 1,7 1,6 1,5 Netto rentebærende posisjon 9 108,4 90,3 74,6 62,9 37,1 Aksjen Børskurs pr. 31. desember 22,5 47,0 66,5 66,0 20,4 Resultat pr. aksje (kr) 10 0,6 0,3 1,2 0,4-0,4 Børskurs/resultat (P/E) 37,5 156,7 57,3 161,0 - Kontantstrøm pr. aksje (kr) 11 1,2 0,6 1,7 0,7-0,4 Børskurs/kontantstrøm 19,1 82,5 39,4 98,4 - Utbytte pr. aksje Utestående aksjer (gjennomsnitt 1000) Personalforhold Gjennomsnittlig antall ansatte Lønninger og sosiale kostnader * Justert for salg av Dataconverter-virksomheten i 2007 ** Beløp i mill. kr *** Intern utvikling av egne standardkomponenter og høyhastighets datakonvertere (kostnadsført) **** Kostnadsført avsetning for ordinær arbeidsgiveravgift på (p.t. 14,1%) løpende opsjonsprogram. Betales av opsjonshaver. 1 Driftsmargin: Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter 3 Rentabilitet på totalkapitalen: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital 4 Rentabilitet på arbeidende kapital: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital med fradrag for rentefri kortsiktig gjeld og rentefri langsiktig gjeld 5 Rentabilitet på egenkapitalen: Resultat etter skattekostnad i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 6 Egenkapitalandel: Egenkapital i prosent av totalkapital pr. 31. desember 7 Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld 8 Likviditetsgrad 2: Mest likvide omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld 9 Netto rentebærende posisjon: Likvide midler pluss rentebærende fordringer minus rentebærende kortsiktig gjeld minus rentebærende langsiktig gjeld 10 Resultat pr. aksje: Årsresultat dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer 11 Kontantstrøm pr. aksje: Resultat før ekstraordinære poster pluss avskrivninger minus betalbare skatter av ordinært resultat dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer

5 begivenheter i Første kvartal 2007 Philips lanserer trådløs mus med Nordicteknologi Philips presenterte sin nye trådløse mus, SPM-7711, med proprietær 2,4 GHz-teknologi fra Nordic Semiconductor. Denne trådløse musen har robust tilkobling, lang rekkevidde og ett års batterilevetid med to AA-batterier. Philips valgte nrf24l01 på grunn av det ultralave strømforbruket, den høye båndbredden og de radiostøydempende egenskapene. Det nye produktet blir introdusert på markedet i første halvår av Nordic inngår avtale om salg av datakonverteravdeling til Chipidea Nordic Semiconductor ASA og Chipidea, verdens ledende aktør innen immaterielle rettigheter (intellectual property IP) og delsystemer med analoge og blandede signaler, meldte at de har inngått en endelig avtale som innebærer at Chipidea overtar eiendelene knyttet til Nordic Semiconductors IP- og datakonverteravdeling for en kontant sum av USD 6 millioner. Salg av datakonverteravdeling gjennomføres 12. mars 2007 gjennomførte Nordic Semiconductor ASA salget av IP- og datakonverteravdelingen til Chipidea, i henhold til tidligere melding. Andre kvartal 2007 Ordre fra eksisterende kunde Nordic Semiconductor mottok en produksjonsordre på 2,4 GHz-komponenter fra en eksisterende kunde i PC-tilbehørsegmentet, til en verdi av NOK 9,2 millioner. Komponentene ble levert i andre og tredje kvartal av Ny, viktig kunde i PC-tilbehørsegmentet Nordic Semiconductor ASA mottok en produksjonsordre på 2,4 GHz-komponenter fra en ny og viktig kunde i markedssegmentet for PCtilbehør. Startordren hadde en verdi på NOK 1 million, og komponentene ble levert i andre kvartal av Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt tirsdag den 8. mai 2007 i Nordic Semiconductors kontorer i Otto Nielsens vei 12 i Trondheim. Generalforsamlingen godkjente punktene på dagsorden slik de var lagt frem av styret. Bluetooth innlemmer Wibree i Bluetoothstandarden Nordic Semiconductor meldte at selskapet er glade for Bluetooth SIGs avgjørelse om å integrere Wibree-teknologien med Bluetooths løsninger innenfor trådløs kommunikasjon med ultralavt strømforbruk. Dette vil gjøre enheter med ultralavt strømforbruk mye mer synlige Dette vil gjøre enheter med ultralavt strømforbruk mye mer synlige blant publikum blant publikum, og dermed enklere å selge inn på det globale markedet. I tillegg vil teknologien bli benyttet i mange forskjellige applikasjoner, slik at den får utnyttet sitt potensial. NY ORDRE FRA EKSISTERENDE KUNDE Nordic Semiconductor mottok en produksjonsordre på 2,4 GHz-komponenter fra en eksisterende kunde i PC-tilbehørsegmentet, til en verdi av NOK 9,2 millioner. Komponentene ble levert i andre og tredje kvartal av Tredje kvartal 2007 Informasjon om avtale Med referanse til børsmelding fra Nordic Semiconductor ASA i andre kvartal Den nye kunden som ble annonsert var Microsoft, som bruker radioteknologi fra Nordic Semiconductor i en ny produktserie. Fjerde kvartal 2007 Ny kunde i industrisegmentet Nordic Semiconductor mottok en produksjonsordre fra en ny komponentkunde til en verdi av NOK 1,5 millioner. Komponentene ble levert i første kvartal Kunden forventes å bli en betydelig kilde til økt omsetning i dette segmentet. Produksjonsordren kom på slutten av en lang designfase. I denne fasen designet Nordic Semiconductor komponenten etter kundens spesifikasjoner og med tanke på at den skulle bli en integrert del av kundens sluttprodukt. Produktet er nå i kommersialiseringsfasen og forventes å bli lansert på markedet i første halvdel av Kunden tilhører industrisegmentet. Dette segmentet hører ikke inn under Nordic Semiconductors kjerneområde, nemlig komponenter til trådløs kommunikasjon, men forventes fortsatt å være et viktig forretningsområde for selskapet hva gjelder omsetning og fortjeneste i lang tid fremover.

6 beretning fra styret 2007 I 2007 styrket Nordic Semiconductor sin posisjon ytterligere innenfor trådløs kommunikasjon, og konsernets totale salgsvolum (antall enheter solgt) økte med 24% sammenliknet med Hovedpunkter 2007 Allerede i første halvdel av 2006 introduserte Nordic Semiconductor den nye, kostnadseffektive og kraftige radiobrikken nrf24l01. Hensikten var å vinne markedsandeler ved tidlig å posisjonere 2,4 GHz-teknologien til Nordic Semiconductor innenfor trådløst PCtilbehør. Den nye komponenten har innfridd alle forventninger i 2007, og den har også fått økt oppmerksomhet i andre markedssegmenter, f.eks. innenfor sportsutstyr, leketøy og kontrollenheter til hjemmeunderholdningssystemer. Migrering til den nye produktfamilien har ført til betydelige kostnadsreduksjoner for kundene. Dette har vært en bevisst strategi for å øke konkurransekraften i markedssegmenter med høye volumer. Denne nye produktgenerasjonen har gitt Nordic store muligheter for videre vekst, selv om kombinasjonen av reduserte enhetspriser og en kraftig svekkelse av den amerikanske dollaren mot den norske kronen førte til at det ikke ble vekst i de samlede inntektene for Den vektede prisnedgangen for konsernet Salgsvolumet på markedet for trådløs kommunikasjon økte med 71% fra 25 millioner i 2006 og til totalt 42 millioner enheter i 2007 totale salg var på 9%, og den svekkede dollarkursen utgjorde en inntektsreduksjon i norske kroner på 8% sammenliknet med Nordic Semiconductors sterke volumvekst i 2007 økte konsernets markedsandeler og styrket markedsposisjonen betydelig. Salgsvolumet i markedet for trådløs kommunikasjon økte med 71% fra 25 millioner enheter i 2006 og til totalt 42 millioner enheter i Konsernet har hatt en gjennomsnittlig kumulativ årlig volumvekst på 36% fra 2004 til Veksten er et resultat av at Nordic Semiconductor har vunnet en rekke nye design hos kunder, kombinert med en generell økning i forbrukernes etterspørsel etter trådløse produkter. Salget av komponenter rettet mot forbrukerapplikasjoner økte med 21%, til tross for overgangen til en ny produktgenerasjon. Salget av komponenter til industrielle applikasjoner sank gjennom året, og inntektene falt med 24% sammenliknet med året før. I mars 2007 tok Nordic Semiconductor et nytt steg i retning av et rendyrket komponentselskap gjennom salget av eiendelene knyttet til datakonverteravdelingen til det portugisiske selskapet Chipidea. Salget ga en bokført gevinst på NOK 33,9 millioner. Konsernets samlede driftsinntekter for 2007 beløp seg til NOK 305,9 millioner, sammenliknet med NOK 262,7 millioner i Konsernet hadde et driftsresultat på NOK 34,4 millioner i 2007 mot NOK 15,9 millioner i Konsernets likviditet og soliditet er styrket i De siste fem årene har Nordic Semiconductor fokusert på produktutvikling for å nå målet om å bli en viktig aktør i semiconductormarkedet. Noe nyrekruttering og strategisk omfordeling av ressurser fra konsulentvirksomheten har gitt ytterligere økt kapasitet for utvikling av Nordic Semiconductors egen portefølje av trådløse kommunikasjonsløsninger. Det ble investert NOK 39,8 millioner i FoU-virksomhet i 2007, mot NOK 35,8millioner i Lanseringen av en ny enkomponentløsning som integrerer flere funksjoner for dongler (USB-koblinger for trådløse applikasjoner med kort rekkevidde) har hatt høy prioritet i Produktet er markedsført under navnet nrf24lu1. Løsningen er basert på den nye radiobrikken nrf24l01, og den integrerer alle funksjonene en dongel krever, bl.a. en USBkontroller, en mikrokontroller og flashminne. Lanseringen markerer starten i en rekke av nye trådløse kommunikasjonsløsninger som er basert på nrf24l01-familien. Mot slutten av 2007 ble radiobrikken nrf24l01+ lansert. Denne radiobrikken, som er en oppdatering av kjernebrikken nrf24l01, støtter spesifikke kundebehov og har forbedret ytelse og nytteeffekt. Den nye globale standarden for radioer med ultralavt strømforbruk Wibree ble lansert i 2006 i samarbeid med ledende aktører som Nokia, Epson, CSR, Broadcom, Suunto og Taiyo Yuden. I juni 2007 ble Wibree slått sammen med Bluetooth og fikk betegnelsen Ultra Low Power Bluetooth. Standard-spesifikasjonene for Ultra Low Power Bluetooth skal etter planen være ferdig utarbeidet mot slutten av 2008, og deretter vil komponenter fortløpende bli gjort tilgjengelig. Nordic Semiconductor har lagt ned en betydelig innsats i spesifikasjonsarbeid og brikkeutvikling her i 2007, og selskapet har med dette skaffet seg en svært gunstig posisjon for å kunne forsyne markedet med høykvalitetsløsninger til riktig tid. Markedsforhold Markedet for trådløs kommunikasjon fortsatte å vokse i Etterspørselen har økt, takket være stadig større utvalg av trådløse applikasjoner til elektronisk utstyr, samt mer kostnadseffektive og modne, trådløse kommunikasjonsløsninger. Med et kontinuerlig fokus på produktutvikling har Nordic Semiconductor lagt grunnlaget for en sterk markedsposisjon i utvalgte segmenter innen trådløs kommunikasjon: PC-tilbehør Spillkontrollere Intelligent sportsutstyr Audioutstyr I tillegg satser konsernet på nye anvendelser som leketøy og RFID (radio frequency identification). Nordic Semiconductors langsiktige satsing har vært, og er fortsatt, radiokomponenter med ultralavt strømforbruk, høy båndbredde og robuste, effektive protokoller. Konsernet har skapt en plattform av en-brikke radiosystemer med lang batterilevetid, høy ytelse og egenskaper som gjør at de kan fungere støyfritt sammen med andre trådløse produkter innenfor samme frekvensområde. Nettopp dette har gitt Nordic Semiconductor høye markedsandeler i de utvalgte segmentene. PC-tilbehør Det viktigste segmentet i Nordic Semiconductors komponentsalg er PCtilbehør, og dette omfatter bl.a. trådløse mus, tastaturer, pekeenheter og fjernkontroller til PC-en. Segmentet vokste med 39% i omsetning (NOK) fra 2006 til 2007 som følge av avtaler med ledende aktører. Målt i antall leverte enheter var 27 MHz fortsatt den dominerende trådløse teknologien i dette markedet i Teknologien beholdt posisjonen hovedsakelig som følge av et stort antall eksisterende design, lave kostnader og modne produkter. Når det gjelder nye sluttprodukter representerte likevel 2007 et tydelig vendepunkt til fordel for 2,4 GHz-teknologien. Denne trenden har blitt forsterket av at spranget i pris mellom 2,4 GHz og 27 MHz er blitt redusert, men hovedårsaken er først og fremst sluttbrukernes bevissthet og høye krav til rekkevidde og batterilevetid, der 2,4 GHz har et stort fortrinn fremfor 27 MHz. Flere produsenter går derfor over til 2,4 GHz-produkter for å opprettholde markedsposisjon. Selv om de fleste 2,4 GHz-baserte produkter fortsatt tilhører middels eller høyere priskategorier for sluttkundene, ble det i 2007 lansert flere lavprisprodukter basert på 2,4 GHz-teknologi fra Nordic Semiconductor. I dag er Nordic Semiconductor representert med komponenten nrf24l01 i produkter fra alle de største leverandørene i dette segmentet. Spillkontrollere I årene 2003 til 2005 var spillsegmentet Nordic Semiconductors sterkeste virksomhetsområde målt i omsetning, takket være store salgsvolumer til tredjeparts trådløse kontrollere til Sony PS2 og Microsoft Xbox. I 2005 utgjorde dette segmentet 20% av de totale komponentinntektene. I 2006 ble det introdusert en ny generasjon spillkonsoller med integrert trådløs tilkobling til spillkontrollerne. Tredjepartsmarkedet for trådløse spillkontrollere til disse nye konsollene ble dermed redusert. I 2007 ble det lansert tredjeparts spillkontrollere for den nye generasjonen konsoller med komponenter fra Nordic Semiconductor. Inntektene fra spillkontrollene økte for Nordic Semiconductor fra NOK 7,9 millioner i 2006 til NOK 13,0 millioner i 2007, men utgjør nå bare 5% av de totale komponentinntektene.

7 13 Suksessen til Nintendos Wii-konsoll og den tilhørende, revolusjonerende kontrolleren har forandret spillmarkedet og satt en ny standard for interaktiv spilling. De nye løsningene overgår de tradisjonelle, håndholdte kontrollerne fra de første generasjonene, og de har skapt mulighet for nye typer spill og kontrollere hos både konsoll- og spilleverandører. Her ligger det en mulighet for Nordic Semiconductor i å vinne tilbake andeler av tredjepartsmarkedet for spillkontrollere. Intelligent sportsutstyr Markedet for sportsutstyr og sportsklær er stort, og blant de dominerende aktørene finnes noen av verdens sterkeste varemerker. De siste to årene har trådløse kommunikasjonsløsninger funnet veien til sportsmarkedet, og for produktleverandørene har denne teknologien blitt nøkkelen til å skape nye og differensierende produkter. Kortholds trådløs kommunikasjon er fortsatt en nyhet på sportsmarkedet med en klart stigende trend i Nordic Semiconductor bokførte en omsetning på NOK 16,8 millioner i dette segmentet i 2007, mot NOK 15,1 millioner i Det viktigste bruksområdet er sportsklokker med trådløst tilbehør med sensorer, for eksempel pulsbelter og farts- og avstandsmålere. I 2007 dukket det opp flere nye trådløse applikasjoner, blant annet sykkelcomputere, treningsutstyr og tilbehør som kan kobles til bærbare mediespillere. Disse produktene har tidligere vært rettet hovedsakelig mot profesjonelle brukere og kunder med høy inntekt og da til ganske høye priser. I 2007 har leverandørene imidlertid lansert produkter med flere funksjoner rettet mot en bredere målgruppe og til en lavere pris. En annen viktig trend i segmentet er det økende tilbudet av tjenester på Internett eller PC, som f.eks. vennekonkurranser, personlig oppfølging med progresjonsmåling og andre aktiviteter. Tjenester som dette antas å gjøre produktene mer interessante for forbrukerne fremover. Produktene innenfor segmentet Intelligent sportsutstyr er for det meste små og batteridrevne. Strømforbruk og størrelse er dermed de viktigste utvalgskriteriene når det gjelder kortholds trådløs teknologi. Verken Bluetooth eller 27 MHz-teknologiene oppfyller slike krav. Lavfrekvensteknologi som 5 khz har vært brukt, men denne har iboende svakheter når det gjelder rekkevidde, kompatibilitet og pålitelighet. Hovedtrenden nå er derfor 2,4 GHzteknologi. Nordic Semiconductor har vært en pioner og en pådriver i utviklingen på dette markedet, og det er en klar tendens til at nrf24l01 erstatter 5 khz-teknologi i modne produktkonsepter som pulsbelter. Samtidig utnytter produktleverandørene de avanserte mulighetene nrf24l01 gir, til å utvikle nye, unike produktkonsepter. Slik kan de skape flaggskipprodukter som driver merkevarebyggingen fremover. I 2007 satset mange produktleverandører på å nå ut til en bredere kundegruppe gjennom å tilby lavprisprodukter som er enkle å bruke. Nordic Semiconductor samarbeider med de fleste store produktleverandørene i dette segmentet og utvikler nye produkter og løsninger spesifikt rettet mot de unike behovene i dette markedet. Audioutstyr Med unntak av Bluetooth-hodetelefoner for mobiltelefoner, var markedet for kortholds trådløs teknologi til audioutstyr fremdeles fragmentert i Nordic Semiconductors omsetning i segmentet var lav med NOK 4,3 millioner mot NOK 10,8 millioner i For fremtiden kan dette segmentet deles inn i to hovedkategorier: hjemmeunderholdningssystemer og bærbare mediespillere. Hjemmeunderholdning omfatter fjernkontroller til mediaservere, digitalbokser og TV-er i tillegg til trådløse høyttalere, hodetelefoner, karaokemikrofoner og tilbehør til AV-systemer. Nettbasert innhold og mer avanserte brukergrensesnitt i moderne hjemmeunderholdningssystemer fører til økt etterspørsel etter mer avanserte fjernkontroller. Disse funksjonene omfatter menybasert navigering på selve fjernkontrollen eller på andre skjermer, retursignal til fjernkontrollen fra systemet (toveis kommunikasjon) og muligheten til å styre systemet uten fri siktlinje, noe som er praktisk dersom man ønsker å skjule systemet i f.eks. en vegg. Slike behov gjør det vanskelig å bruke infrarød teknologi (IR) som har vært dominerende hittil. Ledende leverandører har allerede lansert produkter med 2,4 GHz-baserte fjernkontroller i serier av mindre volum med teknologi fra Nordic Semiconductor. Her har Nordic Semiconductor en god markedsmulighet ettersom kravene til produktene stort sett er de samme som til PC-tilbehør, og selskapet kan dra nytte av sin ledende og velprøvde teknologi. Når det gjelder tilbehør til bærbare mediespillere brukes 2,4 GHz-teknologi både i fjernkontroller til selve mediespillerne og i fjernkontroller til forankringsstasjoner med høyttalere. Nordic Semiconductor leverer i dag mindre volumer til en rekke kunder på dette området. Også her vil 2,4 GHz-teknologien ha et fortrinn over infrarød teknologi ved at den ikke er avhengig av fri siktlinje. Brukeren kan dermed ha den bærbare mediespilleren i lommen eller vesken og likevel betjene den ved hjelp av fjernkontrollen. Fjernkontroller med 2,4 GHzteknologi til forankringsstasjoner har lengre stabil rekkevidde, er mer avanserte og kan ha egne skjermer for visning av innhold. Et annet bruksområde som faller innenfor denne kategorien, er dongler til bærbare mediespillere, som kan kobles trådløst til pulsbelter, fartsog avstandsmålere og annet sportstilbehør. Nordic Semiconductor har fått designet inn nrf24l01 i flere produkter for disse to bruksområdene. De fleste avtalene er inngått med ledende merkevarekunder som ligger langt fremme i utviklingen. Produktene har fått svært god omtale, og fjernkontroller med 2,4 GHz RF anses å være et nøkkelprodukt i den fremtidige utviklingen. I 2007 har produktene hovedsakelig vært rettet mot høyprissegmentet, men trolig vil konkurransen og etterspørsel fra forbrukerne over tid drive innføringen inn i det langt større markedet for mellomklasseprodukter. Industrielle applikasjoner Nordic Semiconductors virksomhetsområde Industrielle applikasjoner står for produksjon og salg av kundespesifiserte komponenter (ASIC) etter at de er utviklet og ferdig kvalifisert for volumproduksjon av utviklingsavdelingen. Etterspørselen innenfor dette segmentet er direkte avledet av Nordic Semiconductors portefølje av ASIC-komponenter, og denne er redusert i Et mindre antall kunder står for hoveddelen av etterspørselen. Produktene i segmentet distribueres til sluttkunder i et vidt spekter av industrimarkeder. Nordic Semiconductors omsetning på området ble redusert fra NOK 93,6 millioner i 2006 til NOK 70,9 millioner i 2007 etter kraftig reduksjon i salget til en stor kunde. Konsulentvirksomhet Området Konsulentvirksomhet utvikler kundespesifiserte SoC-komponenter (System on Chip) for tredjeparter basert på kundens og Nordic Semiconductors Intellectual Property. Inntektene som genereres fra komponentproduksjonen blir deretter segmentert til Industrielle applikasjoner. Nordic Semiconductor søker ikke aktivt etter nye kunder innenfor SoC-design, men videreutvikler gjerne samarbeidet med eksisterende kunder. Nye kundeforhold er aktuelle dersom behovene passer til Nordic Semiconductors gjeldende strategi og teknologi for egne standardkomponenter. Området Konsulentvirksomhet opplevde en reduksjon i både ordreinngang og omsetning i Dette skyldtes dels stadig vanskeligere markedsforhold, men også en bevisst beslutning om å kanalisere en større andel av arbeidskapasiteten mot utvikling av Nordic Semiconductors egne trådløse kommunikasjonsprodukter. Finansiell styrke Det positive nettoresultatet for 2007 styrket selskapets finansielle stilling. Til tross for nedgangen i vekslingskursen mellom amerikanske dollar som er Nordics salgsvaluta, og norske kroner som er Nordics funksjonelle valuta, kunne selskapet bokføre et driftsoverskudd på NOK 34,4 millioner. Nordic Semiconductors styre og ledelse valgte fortsatt å investere tungt i kompetanse, ressurser og produktutvikling for å bygge videre på selskapets markedsposisjon, kundeportefølje og produktfamilie, og dermed legge et godt grunnlag for ytterligere vekst i 2008 og fremover. Gjennom mer effektiv planlegging har selskapet redusert varelageret

8 15 Svenn-Tore Larsen Adm. Dir. Tore Engebretsen Styrets leder Anne-Cecilie Fagerlie Styrets nestleder Kjell Bråthen Kristin Skogen Lund Alf Olsen Lars Sundell Linda Kristoffersen med NOK 27,5 millioner til NOK 34,9 millioner i løpet av året. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 25,4 millioner i Konsernets betalingsmidler ved utgangen av året var NOK 108,4 millioner, sammenliknet med NOK 90,3 millioner ved starten av året. Det er en sentral målsetting for selskapet å opprettholde tilstrekkelig finansiell styrke i den pågående vekstfasen gjennom god inntjening og likviditet, samt en stram styring av kapitalbruken. Det er styrets oppfatning at selskapet har tilstrekkelig finansiell styrke i forhold til forventet vekst. Ordreinngang og ordrereserve Nordic Semiconductor hadde en ordreinngang på NOK 259,3 millioner i 2007, mot NOK 312,0 millioner i Reduksjonen skyldes den negative utviklingen innen Industrielle applikasjoner og lavere dollarkurs. Ved utgangen av året hadde selskapet en ordrereserve for komponenter på NOK 52,4 millioner, mot NOK 48,0 millioner i Resultatregnskap, balanse og kontantstrøm Nordic Semiconductor hadde i 2007 driftsinntekter på 305,9 mot 262,7 MNOK i Gevinsten ved salget av Data Converteravdelingen i 1. kvartal utgjorde 33,9 MNOK. Driftsinntekter for videreført virksomhet utgjorde 272,0 MNOK som er 4% høyere enn i 2006 (262,7 MNOK). Utviklingen i 2007 skyldes økt salg av komponenter til trådløs kommunikasjon, lavere dollarverdi i forhold til kronen og lavere gjennomsnittlig salgspris pr. komponent (ASP Average Selling Price) som følge av strategiske endringer i produktmiksen. Justert for den negative utviklingen i dollarkursen er omsetningsveksten 14%. Den nye komponenten nrf24l01, som er pris- og kostnadsoptimalisert for å øke 2,4 GHz-komponentenes konkurransekraft i forhold til 27 MHz-teknologien, har hatt en vellykket lansering. Dette har gitt volumøkning, men samtidig en reduksjon i ASP i Driftskostnadene for 2007 beløp seg til NOK 271,5 millioner, sammenliknet med NOK 246,7 millioner i Av selskapets driftskostnader i 2007 utgjorde FoU-kostnader NOK 39,8 millioner, mot NOK 35,8 millioner i I prosent av driftsinntekter utgjorde FoUkostnadene 13%, mens tilsvarende forholdstall for 2006 var 14%. Driftsresultatet for 2007 ble NOK 34,4 millioner, mot NOK 15,9 millioner i Netto finansresultat for 2007 var NOK -5,4 millioner, sammenliknet med NOK -1,4 millioner i Dette skyldes valutakurstap på omløpsmidler grunnet svekkelsen av den amerikanske dollaren. Resultat før skatt i 2007 var NOK 28,9 millioner, mot NOK 14,5 millioner i Etter en skattekostnad på NOK 8,0 millioner hadde Nordic Semiconductor et årsresultat for 2007 på NOK 20,9 millioner. Dette gir et resultat pr. aksje på NOK 0,60 basert på et gjennomsnittlig antall aksjer i 2007 på 35,13 millioner. Tilsvarende tall for 2006 var et årsresultat på NOK 10,6 millioner og et resultat pr. aksje på NOK 0,30. Ved utgangen av 2007 hadde Nordic Semiconductor en totalbalanse på NOK 255,9 millioner, sammenliknet med NOK 247,2 millioner ved inngangen av året. Konsernet hadde NOK 108,4 millioner i betalingsmidler ved utgangen av året og ingen rentebærende gjeld, mot NOK 90,3 millioner i begynnelsen av året. Kortsiktig gjeld utgjorde 11% av totalkapitalen ved utgangen av Kontantstrøm fra driften var NOK 25,4 millioner i Netto kontantstrøm fra virksomheten var NOK 18,0 millioner i 2007, mot NOK 15,7 millioner i I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og dette er derfor lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Konsernets regnskap fra 1. januar 2006 er ført i henhold til internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). De vesentligste regnskapsprinsippene som oppfyller disse kravene, er beskrevet i note 2. Egenkapital Konsernets egenkapital pr var NOK 214,2 millioner, noe som gir en egenkapitalandel på 84% av totalbalansen. NOK 138,4 millioner er opptjent egenkapital, og de resterende 75,8 NOK millioner er innskutt egenkapital. Egenkapitalen har i løpet av 2007 økt med NOK 11,9 millioner, fra NOK 202,3 millioner i Ved utgangen av 2007 var selskapets frie egenkapital på NOK 124,9 millioner, sammenliknet med NOK 102,7 på samme tidspunkt i Antall aksjer pr var fordelt på 799 aksjonærer, hvorav 51 utenfor Norge. Utenlandske aksjonærer eide til sammen 17,0%av aksjekapitalen, en nedgang fra 18,7%ved utgangen av Se forøvrig oversikt over de største aksjonærene, samt styrets og ledelsens aksjeinnehav i selskapet i note 18 til regnskapet og under kapitelet Aksjonærfohold i årsrapporten. Disponering av årets resultat Årsresultatet for Nordic Semiconductor ASA ble et overskudd på NOK 21,5 millioner. Styret foreslår ikke å utbetale utbytte for regnskapsåret. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Overføring til annen egenkapital: NOK 21,5 millioner Sum disponert: NOK 21,5 millioner Risikoforhold Nordic Semiconductor er en internasjonal virksomhet som er bygget rundt en solid, egenutviklet produktplattform, en fabrikkløs («fabless») produksjonsstruktur og en toppmotivert salgsavdeling som markedsfører avanserte teknologiprodukter til verdensledende leverandører av produkter til forbruker- og industrimarkedet. Konsernet er godt posisjonert innen utvalgte segmenter i et raskt voksende marked for trådløs forbrukerelektronikk. Denne posisjonen stiller strenge krav til Nordic Semiconductors evne til å forstå og håndtere globale utfordringer i hele sin verdikjede, som er dominert av store, ressurssterke virksomheter både på leverandør-, konkurrent- og kundesiden. En viktig oppgave for styret er til enhver tid å se til at selskapet iverksetter nødvendige tiltak for å redusere det totale risikobildet. Nordic Semiconductor bruker kontinuerlig betydelige ressurser på å utmerke seg på produktkvalitet og kostnadsposisjon, da dette danner grunnlaget for salgsavdelingens arbeid med å oppnå og opprettholde høye markedsandeler i utvalgte markedssegmenter. Videre må forsyningskjeden fortsette å styrke selskapets posisjon for å sikre et konkurransedyktig kostnadsgrunnlag og en tilfredsstillende leveransesituasjon. Den kraftige volumveksten de siste tre årene har vist hvor avhengig selskapet er av tilstrekkelig prioritet hos underleverandørene, men samtidig er denne veksten og de høyprofilerte kundene med på å øke oppmerksomheten rundt Nordic Semiconductor i forsyningskjeden. Med dagens leverandørstruktur har selskapet kapasitet til en vesentlig ekspansjon. Styret vil påse at selskapet er strukturelt og finansielt rustet til å håndtere en slik ekspansjon. Konsernet opprettholdt et sterkt fokus på produktutvikling i 2007, for å tilfredsstille etterspørselsendringene i det voksende markedet. Utviklingsressursene er primært rettet mot trådløse kommunikasjonsprodukter i forbrukersegmentet. Før produktet går inn i utviklingsfasen, gjøres det markedsundersøkelser for å kvalifisere produktene, slik at risikoen for manglende suksess ved lansering reduseres. Konsernet søker derfor dialog med ledende markedsaktører innenfor ulike segmenter for å sikre en optimal produktspesifikasjon og et riktig tidspunkt for lansering. Stadig mer av Nordic Semiconductors inntekter genereres fra sluttprodukter på det globale forbrukermarkedet. Denne forskyvningen fra industrimarkedet til forbrukermarkedet har redusert forutsigbarheten i selskapets inntektsstrøm. Variasjonene i omsetning fra kvartal til kvartal har blitt større, og dette forventes å fortsette. De finansielle risikoene for Nordic Semiconductor er først og fremst knyttet til valuta og kreditt. Konsernets globale virksomhet gjør det eksponert for endringer i valutakurser, i hovedsak den amerikanske dollaren. Det er en målsetning for selskapet å redusere risikoen for tap som følge av valutakursendringer. Dette gjøres ved å tilpasse selskapets inntekter og utgifter i de ulike valuta så langt det lar seg gjøre. I 2007 var 95% av selskapets omsetning (justert for inntektene ved salg av eiendelene knyttet til datakonvertervirksomheten) og 81% av de variable kostnadene i amerikansk dollar. Tilsvarende tall for euro var 0% av omsetningen og 19% av de variable kostnadene. Utover en slik driftsmessig valutasikring, sikres normalt ikke selskapets valutaeksponering.

9 17 Størstedelen av selskapets fordringer er mot utenlandske distributører, hovedsakelig i Asia, samt enkeltkunder innen industrisegmentet. Nye og eksisterende kunder kredittvurderes løpende for å avstemme betalingsbetingelser i forhold til kredittverdighet. Konsernets fordringer er ikke kredittforsikret, men det finnes kredittoppfølgingsrutiner i forhold til etablering av kredittrammer, sikkerhetsgarantier (betalingsgarantier) og forskuddsbetaling. Likevel vil det alltid være en latent risiko for tap på fordringer. Konsernet har etablert et begrenset mandat for plassering av overskuddslikviditet, med lav utstederrisiko og minimal renterisiko. Organisasjonsforhold Nordic Semiconductor har gjennom 2007 fortsatt å styrke organisasjonen. Konsernet har økt antall egne og tilknyttede salgsressurser. Forbrukermarkedet i USA blir stadig viktigere ettersom mye av produktinnovasjonen gjøres her. I 2007 har Nordic Semiconductor startet virksomhet i San Jose i California via et datterselskap. Datterselskapets primærfunksjon er å markedsføre Nordic Semiconductors trådløse kommunikasjonsløsninger og å hjelpe kundene med implementering og design. Nordic Semiconductor Inc. har utvidet selskapets nedslagsfelt og plassert selskapet nærmere mange store kunder. Datterselskapet vil være basis for ytterligere utvidelser i regionen. I 2007 har Nordic Semiconductor utvidet egen kunnskap om forbrukermarkedet. Ved utgangen av 2007 hadde selskapet styrket avdelingen for produktmarkedsføring og skapt tettere relasjoner til eksterne markedsanalytikere. Arbeidsmiljø og personalforhold Nordic Semiconductor hadde 107 ansatte ved utgangen av 2007, en økning på 5 sammenliknet med utgangen av Antallet kvinner var 13 ved utgangen av 2007, noe som tilsvarer 12% av det totale antallet ansatte. Fordelingen av ansatte var som følger: 72 i Trondheim, hvorav 6 kvinner (8%), 29 i Oslo, hvorav 7 kvinner (24%) og 6 i Hong Kong, Korea og Japan, hvorav ingen kvinner. Gjennomsnittslønnen for kvinner var 73% av gjennomsnittslønnen for menn. For å utjevne denne ubalansen, er det et grunnleggende utgangspunkt at det ved rekruttering til alle verv og stillinger skal være full likestilling mellom kjønnene. Videre er både styret og ledelsen i selskapet bevisst på samfunnets forventninger om tiltak for å fremme likestilling. Sykefraværet i selskapet var 2,9% i 2007, mot 1,5% i Det ble ikke rapportert om noen tilfeller av yrkessykdom eller -skade i Nordic Semiconductor driver ikke egen produksjon. Produksjonen foregår via tredjeparter og i henhold til bl.a miljøstandarden ISO Det er derfor lite forurensning knyttet til selskapets virksomhet. Det er et mål for Nordic Semiconductor å begrense forbruk, forhindre unødig forurensning og håndtere avfall på en miljøvennlig måte. Konsernet har etablerte rutiner for overvåking av disse forholdene, og virksomheten oppfyller dermed kravene til ISO 9001: 2000-sertifisering. Det føres aktiv kontroll med ressursforbruk, avfall og miljøfarer i virksomheten. Gjeldende lover og regler overholdes. Nordic Semiconductor har allerede tatt i bruk markedets mest miljøvennlige kapslinger for sine komponenter. Dette gjør at selskapet fremstår som en «grønn» leverandør, noe som også gir fortrinn hos store kunder med egne, strenge miljøkrav. Styret vil rette en takk til alle medarbeidere for positive bidrag til virksomheten i Det gode samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte og deres organisasjoner er en styrke for selskapet. Eierstyring og selskapsledelse Nordic Semiconductors prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal sikre størst mulig verdiskapning, samtidig som selskapets ressurser forvaltes på en effektiv, kontrollert og bærekraftig måte. En hensiktsmessig rollefordeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen skal sikre fastsettelse og implementering av mål og strategier, og at resultatene av disse måles og følges opp. Verdiene som skapes skal komme aksjonærene, de ansatte og samfunnet for øvrig til gode. Konsernets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse følger i hovedtrekk Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styringsdokumentene innen dette området er gjennomgått og revidert i En nærmere beskrivelse av Nordic Semiconductors prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er gitt under avsnittet om Aksjonærforhold på side i denne rapporten. Konsernets hovedprinsipp for lederlønnspolitikk er at ledende ansatte skal tilbys konkurransedyktige betingelser slik at selskapet unngår for mange endringer i ledergruppen. Konsernet skal tilby et lønnsnivå som er representativt for lønnsnivået for sammenliknbare, børsnoterte virksomheter i Norge. Konsernet tilbyr ordinær ytelsesbasert pensjon til alle ansatte i Norge. Nordic Semiconductor har i tillegg etablert en bonusordning for ledende ansatte. Bonusordningen er knyttet til oppnåelse av spesifikke mål for selskapets inntjening. Administrerende direktør har en øvre grense for bonus som er satt til to årslønner. For 2007 er betingelsene for bonus ikke oppfylt. Konsernet har ingen forpliktelser overfor administrerende direktør ved en eventuell fratredelse utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. Samlede lån til ansatte pr utgjør kr til en rentebetingelse på 5%. Utsiktene fremover Etter avslutning av regnskapsåret 2007 har Nordic Semiconductor annonsert én produksjonsordre fra en ny, viktig kunde i segmentet for spillkontrollere. Utover forholdene nevnt i denne rapporten, er det ikke inntruffet annet etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskapet. Siden 2002 har Nordic Semiconductor kontinuerlig allokert en økende del av konsernets Samlede utgifter til honorar til styret i 2007: Honorar Honorar Tore Engebretsen, styrets leder 350 Kristin Skogen Lund, styremedlem 175 Anne-Cecilie Fagerlie, styrets nestleder 175 Linda Kristoffersen, ans.rep. 60 Kjell Bråthen, styremedlem 175 Lars Sundell ans.rep. Alf Olsen, styremedlem 175 Alf Helge Omre, fratrådt ans.rep. 60 Samlet utgifter til lønn m.v. til administrerende direktør og øvrige ledende personer definert som ledergruppen utgjorde i 2007: Annen godt- Pensjons- Lønn Bonus gjørelse utgifter Sum Svenn-Tore Larsen, CEO Hans Petter Hauge, CFO Bertel-Eivind Flaten, R&D Director Ebbe Rømcke, Quality Director Geir Langeland, Sales & Marketing Director Sum

10 19 wireless audio... ressurser til virksomhetsområdet Komponenter. Med en kumulativ gjennomsnittlig volumvekst på 36% i de siste fire årene, er Nordic Semiconductor etablert som en ledende global leverandør av høykvalitetsløsninger for kortholds trådløs kommunikasjon med ultralavt strømforbruk. Med 42 millioner enheter levert i 2007, en installert base på over 100 millioner enheter, høye markedsandeler i strategisk viktige segmenter og en meget solid kundeportefølje har Nordic Semiconductor oppnådd ønsket markedsposisjon for å kunne dra nytte av potensialet i markedet for trådløse forbrukerapplikasjoner. Omsetningstallene for 2007 er svakere enn selskapet forventet. Innfasingen i markedet av produkter der Nordics standardkomponenter er designet inn, har tatt lengre tid enn forventet. Mye tyder på at denne innfasingen nå skyter fart. Konsernets produkter er fortsatt sterkt posisjonert konkurransemessig. Nordic Semiconductor har en økende portefølje av kunder med 2.4 GHz løsninger i volumproduksjon. Disse kundene vil utgjøre stammen i selskapets omsetning i Majoriteten av disse kundene har også nye prosjekter under utvikling basert på eksisterende teknologi fra Nordic Semiconductor. Dette gir selskapet en mulighet til å øke antallet nye prosjekter i porteføljen ytterligere uten en tilsvarende vekst i antall ansatte. Nordic Semiconductor arbeider også aktivt med design hos nye, viktige kunder innenfor satsningsområdene. I løpet av 2007 har selskapet hatt en vekst i antall kvalifiserte prosjekter på 40%. Summen av dette arbeidet legger grunnlaget for videre vekst og utvikling. Gjennomsnittlig enhetspris for solgte komponenter har falt gjennom hele 2007 for Nordic Semiconductors primære kundegrupper som følge av overgang til den nye produktfamilien. Dette har vært en strategi for å øke selskapets markedsandel innen høyvolumprodukter og etablere seg i nye segmenter som leketøy og RFID. Generasjonsskiftet er i stor grad gjennomført ved utgangen av I tiden fremover vil vekst i volum gi økt omsetningsverdi. Målet om en dekningsgrad på 50% opprettholdes. Nordic Semiconductors omsetning følger kundenes salgssykler og er påvirket av generelle sesongsvingninger. Dette forsterkes når andelen av selskapets salg til konsumentprodukter øker. Tross styrets generelle presisering av at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold, forventer selskapet god og lønnsom vekst i Oslo, 28. mars 2008 Tore Engebretsen Styrets leder Anne-Cecilie Fagerlie Styrets nestleder Kjell Bråthen Kristin Skogen Lund Lars Sundell Alf Olsen Linda Kristoffersen Svenn-Tore Larsen Adm. Dir.

11 oversikt over styrets medlemmer Oversikt over styrets medlemmer, kompetanse, tjenestetid og eierinteresser i selskapet. resultatregnskap Tore Engebretsen (56) Styreleder, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: Tore Engebretsen er cand. real. fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i teoretisk fysikk. Han er en av gründerne i Vmetro ASA, og selskapets CEO fra oppstart i 1986 til Før dette var han bl.a. ansatt i Norsk Data. Engebretsen har vært styrets leder i Nordic Semiconductor siden 2001 og styrets leder i Vmetro ASA siden Anne-Cecilie Fagerlie (49) Styrets nestleder, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: 0 Anne-Cecilie Fagerlie er sivilingeniør fra NTH (nå NTNU) i Hun startet deretter i Arthur Andersen/Andersen Consulting (nå Accenture) hvor hun ble partner i Fra 2002 var Fagerlie Senior Vice President Group IT i Aker Kværner. I 2006 gikk hun over i stillingen administrerende direktør i Avanade Norden, et internasjonalt konsulentselskap eid av Accenture og Microsoft. Fagerlie er styremedlem i Datarespons ASA og ya Bank og Forsikring. Kjell Bråthen (43) Styremedlem, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: Kjell Bråthen er siviløkonom fra BI, i tillegg til autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF. Han driver i dag profesjonell investeringsvirksomhet gjennom egeneide selskaper. Har tidligere arbeidet som forvalter i ulike pensjonskasser og aksjefond, senest i Alfred Berg Asset Management ( ). Har i dag styreverv i norske og svenske børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper, bl.a. Mobyson AB og Refleks AS. Kristin Skogen Lund (41) Styremedlem, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: 0 Kristin Skogen Lund er B.A. w/ honours innenfor International Studies and Business Administration fra University of Oregon, og i tillegg MBA fra INSEAD. Hun er i dag administrerende direktør i Aftenposten, og har bred erfaring fra tidligere ledende posisjoner i bl.a. Scanpix Scandinavia AB, Scandinavia Online AS, Coca Cola og Unilever. Lund har i tillegg styreverv i Umoe AS og diverse Schibstedinterne selskaper. Alf Olsen (53) Styremedlem, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: 0 Alf Olsen er MBA fra Arizona State University (1981). Han driver i dag som selvstendig investor. Han har tidligere vært CEO i Actinor Shipping ASA fra 1988 til 2002, og Corporate Controller i Hafslund Nycomed Group fra 1985 til Han har vært styremedlem i Vmetro ASA siden 1988 og har i tillegg bred erfaring fra tidligere styreverv i børsnoterte og ikkebørsnoterte selskaper. Linda Kristoffersen (44) Styremedlem, ansatterepresentant Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: Linda Kristoffersen er sivilingeniør i elektronikk, og doktor ingeniør i VLSI testmetodikk fra NTH (nå NTNU). Hun har vært ansatt i Nordic siden Hun arbeider som digitaldesigner med spesiell fokus på testmetodikk. Kristoffersen er hovedtillitsvalgt i bedriften. Lars Sundell (36) Styremedlem, ansatterepresentant Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: Lars Sundell er sivilingeniør i mikroelektronikk fra NTNU. Han har vært ansatt i Nordic siden Han arbeider både som digital designer og som prosjektleder. Tidligere har han også arbeidet med analog design. Sundell har også ansvar for utvikling av prosjektledermetodikk i bedriften. Alle tall i 1000 NOK Note Konsern Nordic Semiconductor ASA Driftsinntekter og driftskostnader 2.11/ 3 Salgsinntekter / 3/ 5 Andre driftsinntekter /5 Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Varekostnader /11/13/19 Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift på opsjoner /13 Avskrivning varige driftsmidler /13/21 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader 7/22 Renteinntekter /22 Finansinntekter/agio /22 Rentekostnader /22 Finanskostnader/disagio Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT før avsluttet virksomhet Avsluttet virksomhet ÅRSRESULTAT etter avsluttet virksomhet Overføringer Overført annen opptjent egenkapital Sum overføringer Videreført virksomhet 9 Resultat pr. aksje kr 0,60 0,60 0,30 1,16 9 Resultat pr. aksje utvannet kr 0,60 0,60 0,30 1,07 Avsluttet virksomhet 9 Resultat pr. aksje kr 0,02 0,02 0,12-0,04 9 Resultat pr. aksje utvannet kr 0,02 0,02 0,12-0,04

12 balanse per Alle tall i 1000 NOK Konsern Nordic Semiconductor ASA Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 2.9/13 Balanseførte utviklingskostnader Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 2.8/12 Fast eiendom /12 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Alle tall i 1000 NOK Konsern Nordic Semiconductor ASA Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital 18 Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Finansielle anleggsmidler 14 Langsiktige fordringer Aksjer i datterselskap 31 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger 2.7/4 Komponenter Sum beholdninger Fordringer 2.5/16 Kundefordringer Prosjekter i arbeid Andre fordringer Sum fordringer Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser 2.12/19 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld 20 Leverandørgjeld Betalbar skatt Prosjekter i arbeid Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Investeringer 2.4/17/22 Finansielle instrumenter 140 Sum investeringer /17 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER, men før solgte eiendeler Solgte eiendeler SUM EIENDELER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 28. mars 2008 Tore Engebretsen Anne-Cecilie Fagerlie Styrets leder Styrets nestleder Kjell Bråthen Kristin Skogen Lund Lars Sundell Alf Olsen Linda Kristoffersen Svenn-Tore Larsen Adm. Dir.

13 egenkapital oppstilling kontantstrøm oppstilling Alle tall i 1000 NOK Egenkapitaloppstilling Konsern Note Aksje- Over- Egne Annen Annen Sum kapital kursfond aksjer innskutt opptjent egenegen- egen- kapital kapital kapital Egenkapital pr Årets resultat Kjøp av egne aksjer Egenkapital pr Egenkapitaloppstilling Nordic Semiconductor ASA Note Aksje- Over- Egne Annen Annen Sum kapital kursfond aksjer innskutt opptjent egenegen- egen- kapital kapital kapital Egenkapital pr Årets resultat Kostnad aksjebasert avlønning Utøvelse av aksjeopsjoner for ansatte Nedsettelse av overkursfondet Kjøp av egne aksjer Egenkapital pr Årets resultat Kjøp av egne aksjer Egenkapital pr Alle tall i 1000 NOK Konsern Nordic Semiconductor ASA Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Kostnadsført fordel opsjoner Gevinst ved avgang anleggsmidler Endringer i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/ utbetalinger i pensjonsordning Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Balanseførte utviklingskostnader Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av lån fra ansatte Endring egne aksjer Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter fra avsluttet virksomhet Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr

14 noter 27 NOTE 1 GENERELT Konsernet er notert på Oslo Børs og er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Otto Nielsens vei 12, 7052 Trondheim, Norge. Morselskapet har ett heleid datterselskap Nordic Semiconductor Inc. og avlegger konsernregnskap for første gang for regnskapsåret Selskapets virksomhet er beskrevet i note 3. Konsernregnskapet ble godkjent for publisering av styret 28. mars 2008 og vil bli presentert for godkjenning på årets generalforsamling den 8. mai 2008 NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER Alle tall i 1000 NOK. 2.1 Hovedprinsippet Konsernregnskapet til Nordic Semiconductor ASA («Morselskapet») og dets heleide og kontrollerte datterselskap, til sammen «Konsernet», er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er fastsatt av EU. Konsernet legger til grunn prinsippene i et historisk kostregnskap, med unntak av følgende eiendeler: Finansielle instrumenter som er vurdert til virkelig verdi, med verdiendring over resultatet 2.2 Endringer i regnskapsprinsipper De anvendte regnskapsprinsippene er i overensstemmelse med de som er anvendt i tidligere år med følgende unntak: Konsernet har anvendt følgende nye og justerte IFRS- og IFRIC-fortolkninger gjennom året. Anvendelsen av disse justerte standardene og fortolkningene har ikke hatt noen effekt på resultatregnskapet til Konsernet, men har ført til en økning i tilleggsopplysninger. IAS 1 (endring) Presentasjon av finansregnskapet kapitalforvaltning Endringen krever ytterligere tilleggsopplysninger for at brukerne av regnskapet skal kunne evaluere konsernets mål, retningslinjer og prosesser for kapitalforvaltning. De nye opplysningene er vist i note 22. IFRS 7 Finansielle instrumenter: Opplysninger Standarden skal gi opplysninger som setter brukerne av årsregnskapet i stand til å vurdere konsernets bruk av finansielle instrumenter og betydningen for foretakets finansielle stilling og inntjening. Selv om det ikke har vært noen effekt på konsernets finansielle stilling og resultater, har informasjon blitt gitt der dette har vært nødvendig. IFRS 8 Driftssegmenter Konsernet har implementert denne standard. Standarden krever at Konsernet gir opplysninger om konsernets driftssegmenter. Dette erstatter kravet om å gi informasjon om de ulike typene produkter og tjenester som et foretak produserer og de ulike geografiske områdene der foretaket driver sin virksomhet. Konsernet fastsatte at driftssegmentene var de samme som virksomhetssegmentene slik de tidligere var identifisert og rapportert i henhold til IAS 14 Segmentrapportering. Implementeringen medførte ikke ytterligere opplysninger. IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater IFRIC 9 krever at foretaket skal vurdere om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et selvstendig derivat når foretaket første gang blir part i kontrakten. Etterfølgende revurdering er forbudt, med mindre kontraktens vilkår er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers ville ha vært påkrevd i henhold til kontrakten; dersom dette er tilfelle, kreves revurdering. Konsernet har ingen innebygde derivater som krever utskillelse fra vertskontrakten. Tolkningen har ikke hatt noen innvirkning på Konsernet. IFRIC 10 Delårsrapportering og verdifall Tolkningen krever at et foretak ikke skal reversere et tap ved verdifall innregnet i en tidligere delårsperiode når det gjelder goodwill eller en investering i enten et egenkapitalinstrument eller en finansiell eiendel balanseført til anskaffelseskost. Konsernet har ikke hatt verdifall som tidligere er reversert. Tolkningen har ikke hatt noen innvirkning på Konsernet. Vesentlige regnskapsmessige vurderinger, estimater og forutsetninger Utarbeidelsen av finansregnskapet i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen bruker vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker de beløp som rapporteres i finansregnskapet og noter. Ledelsen baserer sine estimater og vurderinger på tidligere erfaringer og på ulike andre faktorer som er antatt å være rimelige og fornuftige forholdene tatt i betraktning. Vurderingene danner grunnlaget for å vurdere regnskapsmessig verdi av eiendeler og forpliktelser som ikke er mulig ut fra andre tilgjengelige kilder. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Hovedområdene for vurderinger og estimatusikkerhet på balansetidspunktet, som har en betydelig risiko for å medføre vesentlig endring av regnskapsført verdi av eiendeler og gjeld innen det neste regnskapsår, er diskutert nedenfor. Vurderinger Ledelsen har ikke hatt spesielle problemstillinger opp til vurdering knyttet til regnskapsprinsipper som har vesentlig effekt på størrelser i årsregnskapet, bortsett fra vurderinger knyttet til estimater. Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Regnskapsføringen av langsiktige tilvirkningsprosjekter er påvirket av estimater ved beregning av inntektsføringen. Fullføringsgrad fastsettes på vurderingstidspunktet som forholdet mellom påløpte timer og prosjektets forventede totale timeforbruk ved ferdigstillelse når det gjelder inntekt på timer. For inntekt på viderefakturerbare andre kostnader fastsettes fullføringsgraden på vurderingstidspunktet som forholdet mellom påløpte kostnader og prosjektets forventede totale forbruk på andre kostnader. Prosjektets gjenværende timer er estimert av prosjektleder ut fra tidligere erfaringer om timeforbruk multiplisert med valutakurs på vurderingstidspunktet. Prosjektets gjenværende øvrige kostnader er estimert av prosjektleder ut fra pris fra leverandører multiplisert med valutakurs på vurderingstidspunktet. Prosjektets fortjeneste er avhengig av forbruk av timer og kostnader samt valutakurs. Timekostnaden er i NOK, mens øvrige kostnader i all hovedsak er i USD og endrer seg da i tråd med inntekt, som også i all hovedsak er i USD. Bruk av samme valuta i inntekter og kostnader er med på å minimere estimatusikkerhet. I all vesentlighet er selskapets prosjekter avtalt med en fast pris. Et forbruk av timer som overstiger estimerte timer vil derfor redusere fortjenesten med timeantallet multiplisert med timekostnad. IAS 37 definerer en tapsbringende kontrakt som en «kontrakt der de uunngåelige utgiftene ved å oppfylle pliktene i henhold til kontrakten overstiger de økonomiske fordelene som forventes mottatt i henhold til kontrakten». Ledelsen må estimere og utøve skjønn ved vurdering av de forventede økonomiske fordeler. Balanseført verdi av prosjekter i arbeid var pr. 31. desember 2007 og 2006 henholdsvis 34 TNOK og TNOK. Kostnaden knyttet til pensjonsforpliktelsen er avhengig av aktuarmessige beregninger. Aktuarens beregninger gjøres med utgangspunkt i antakelser vedrørende diskonteringsrente, forventet avkastning på pensjonsmidler, fremtidig lønnsvekst, G-regulering, pensjonsregulering, gjennomsnittlig turnover og dødelighetsrater. På grunn av den naturlig langsiktige arten av disse forpliktelsene, er slike estimater knyttet til vesentlig usikkerhet. Mer utfyllende detaljer er gitt i note 19. Balanseført verdi av pensjonsforpliktelser var pr. 31. desember 2007 og 2006 henholdsvis TNOK og TNOK. Internt opparbeidede immaterielle eiendeler vedrørende utvikling av nye produkter balanseføres i henhold til kriterier opplistet i note 2.9. For å avgjøre beløpet som skal aktiveres, er det nødvendig for ledelsen å lage prognoser for forventet fremtidig inntjening på produktet samt forventet periode de økonomiske fordelene vil strekke seg over. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over estimert økonomisk levetid til eiendelen, normalt 3 5 år. Det ligger en usikkerhet i den estimerte økonomiske levetiden med hensyn på hvor lenge markedsvinduet for produktet vil være åpent. Dette avhenger igjen av den teknologiske utviklingen i markedet i fremtiden. Balanseført verdi av balanseførte utviklingskostnader var pr. 31. desember 2007 og 2006 henholdsvis TNOK og TNOK.

15 29 Utsatt skattefordel Grunnlaget for den balanseføring av utsatt skattefordel som er gjort, er en sannsynlighetsvurdering i forhold til at selskapet er forventet å gå med skattemessige overskudd de kommende årene. Markedsforholdene innenfor trådløs kommunikasjon har vist en sterk utvikling de seneste årene. Den «wireless-trend» man har sett innenfor flere og flere markedsområder de senere årene har forsterket seg. Nordic Semiconductor har hatt en ledende posisjon innenfor de markedssegmenter selskapet har definert som fokusområder, og har gjennomført et intensivt utviklingsløp i forhold til disse. Vurderingene har vært riktige. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Konsolideringsprinsipper Datterselskap er selskap hvor konsernet har bestemmende innflytelse over finansielle og driftsmessige prinsipper. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når Konsernet eier, enten direkte eller indirekte, mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjer i selskapet. Selskapene inngår i konsernregnskapene fra det tidspunkt konsernet erverver kontroll over selskapet. På tilsvarende måte utelates selskapet fra konsernregnskapet når kontrollen over selskapet er opphørt. Transaksjoner mellom konsernselskaper, mellomværende og urealiserte konserngevinster elimineres i konsernregnskapet. Urealiserte tap elimineres også med mindre transaksjonen viser at den overdratte eiendel har en redusert verdi. Det nyetablerte datterselskapet har benyttet samme regnskapsprinsipper som Morselskapet/Konsernet. I noter hvor tallene i Konsernet ikke avviker fra Morselskapets, vil tallene bli presentert samlet for året Valuta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også Morselskapets funksjonelle valuta. Transaksjoner i valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet. Agio/disagio som oppstår som følge av endringer i valutakursen mellom transaksjonstidspunktet og betalingstidspunktet er resultatført. Selskap med annen funksjonell valuta, konsolideres inn ved at: eiendeler og gjeld omregnes til sluttkurser på balansedagen inntekter og kostnader omregnes til gjennomsnittskurser alle omregningsdifferanser vises på separat linje som en del av oppstilling over endring i egenkapitalen 2.4 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen tre måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 2.5 Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til amortisert kost. Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig. Ved objektive bevis på verdifall tapsføres forskjellen mellom regnskapsført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer diskontert med fordringens opprinnelige effektive rentesats. 2.6 Sikring Sikringsbokføring er ikke benyttet. Valutarisiko søkes redusert ved tilpasning av inntekter og kostnader i de ulike valutaene. Finansielle derivater som ikke er regnskapsført som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi resultatføres løpende. 2.7 Varelager Varelager, komponenter og komponenter under tilvirkning er regnskapsført til det laveste av kostpris og netto salgspris etter avsetning til ukurans. Netto salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Kostnader er fastsatt ved bruk av FIFO-metoden. Bearbeidet varelager inkluderer variable kostnader og faste kostnader som kan allokeres til varer basert på normal kapasitet. Ukurant varelager er blitt fullt ut nedskrevet. 2.8 Anleggsmidler Anleggsmidler, unntatt bygning, er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte avskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuelle tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført. Konsernets bygning er en leilighet som er vurdert til anskaffelseskost. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller hvor det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold, vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang anleggsmidler. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode: Kontor- og labutstyr Datautstyr Bygningsmessige installasjoner 3 5 år 3 4 år Avskrivningsperiode og -metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Finansielle leieavtaler Konsernet har ingen vesentlige finansielle leieavtaler. Operasjonelle leieavtaler Leiekontrakter hvor det vesentligste av 5 år risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden. 2.9 Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskning er resultatført når de er påløpt. Utgifter knyttet til utvikling resultatføres når de er pådratt dersom ikke følgende kriterier er oppfylt fullt ut: produktet eller prosessen er klart definert og kostnadselementer kan identifiseres og måles pålitelig den tekniske løsningen for produktet er demonstrert produktet eller prosessen vil bli solgt eller benyttet i virksomheten eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler tilstrekkelig teknisk, finansiell og andre ressurser for å ferdigstille prosjektet er tilstede. Når alle kriteriene over er oppfylt påbegynnes balanseføring av utgifter knyttet til utvikling. Utgifter som er kostnadsført i tidligere regnskapsperioder blir ikke balanseført. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over estimert økonomisk levetid til eiendelen, normalt 3 5 år. Det ligger en usikkerhet i den estimerte økonomiske levetiden med hensyn til hvor lenge markedsvinduet for produktet vil være åpent. Dette avhenger igjen av den teknologiske utviklingen i markedet i fremtiden. Virkelig verdi av utviklingskostnader vil bli estimert når det foreligger indikasjon på verdifall eller at behovet for tidligere perioders nedskrivning ikke lengre eksisterer Avsetninger En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, Konsernet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger er gjennomgått hvor balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

16 Prinsipp for inntektsføring Pågående prosjekter avregnes etter løpende avregningsmetode. Dette innebærer at inntektsføringen skjer etter hvert som arbeidet utføres i henhold til fullføringsgrad. Fullføringsgrad fastsettes på vurderingstidspunktet som forholdet mellom påløpte timer og prosjektets forventede totale timeforbruk ved ferdigstillelse når det gjelder inntekt på timer. For inntekt på viderefakturerbare andre kostnader fastsettes fullføringsgraden på vurderingstidspunktet som forholdet mellom påløpte kostnader og prosjektets forventede totale forbruk på andre kostnader. Prosjektenes forventede totalkostnader oppdateres av prosjektleder ved hver månedsavslutning. Prosjektets gjenværende timer er estimert av prosjektleder ut fra tidligere erfaringer om timeforbruk multiplisert med valutakurs på vurderingstidspunktet. Prosjektets gjenværende øvrige kostnader er estimert av prosjektleder ut fra pris fra leverandører multiplisert med valutakurs på vurderingstidspunktet. Tilvirkningskostnader omfatter timekostnader basert på en kalkulatorisk gjennomsnittlig timekostnad og direkte kostnader som er inngående faktura fra underleverandører. Generelle kostnader som for eksempel salgskostnader og felles administrasjonskostnader inngår ikke i tilvirkningskostnadene. Prosjektets fortjeneste er avhengig av forbruk av timer og kostnader samt valutakurs. Timekostnaden er i NOK, mens øvrige kostnader i all hovedsak er i USD og endrer seg da i tråd med inntekt, som også i all hovedsak er i USD. Bruk av samme valuta i inntekter og kostnader er med på å minimere estimatusikkerhet. I all vesentlighet er konsernets prosjekter avtalt med en fast pris. Et forbruk av timer som overstiger estimerte timer vil derfor redusere fortjenesten med timeantallet multiplisert med timekostnad. På kontrakter med forventet tap tas tapet i sin helhet når tap blir identifisert. I balansen er opparbeidet verdi som ikke er fakturert, presentert som prosjekter i arbeid under fordringer. Forhåndsfakturering presenteres som prosjekter i arbeid under kortsiktig gjeld. Tilleggskontrakter er definert som utvidelse av eksisterende leveransekontrakter. Tilleggskontrakter innregnes på det tidspunkt kontrakt er inngått. Kontraktsfestede tilleggsytelser og estimerte tilleggskostnader inkluderes i den opprinnelige prosjektkalkylen og inntektsføres i takt med totalprosjektet. Salg av komponenter inntektsføres på leveringstidspunktet. Leveringstidspunktet er normalt sett definert som tidspunktet da varen blir overlevert til transportør. Ett unntak er varer levert til en kunde som det er inngått en spesiell avtale med. Avtalen går ut på at kunden leier lagerlokaler av Morselskapet for oppbevaring av komponentene. I dette tilfellet defineres leveringstidspunktet som tidspunktet varen ankommer de leide lagerlokalene siden kunden da overtar eierrett, råderett og ansvar for levert vare. Inntekter fra salg av Data Converter-produkter, inntektsføres på tidspunkt ihht kontrakt, hvor gjenværende milepælsrisiko er vurdert som minimal og det ikke foreligger gjenværende arbeider knyttet til inntekten. Dette vil si at den vesentligste delen av kontrakten innteksføres når varen er levert, mens deler av kontrakten inntektsføres når kunden har implementert varen i sitt produkt og fått den til å fungere som forventet. Royalties inntektsføres kvartalsvis iht. kontraktsfestede rapporter fra kunder som viser påløpt royalty pr. kvartal. Renteinntekter innteksføres løpende gjennom året iht. påløpt rente på bankkonti Ansatteytelser Ytelsesbaserte pensjonsordninger Konsernet tilbyr sine ansatte ytelsesbaserte pensjonsordninger. Pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden er fastsatt ved bruk av en lineær opptjeningsformel. En lineær opptjeningsformel fordeler opptjeningen av fremtidige pensjonsytelser lineært over opptjeningstiden, og betrakter opptjente pensjonsrettigheter til de ansatte i løpet av en periode som årets pensjonskostnad. Netto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som den ansatte har opptjent på balansedagen, fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Diskonteringsrenten tilsvarer renten på ti års statsobligasjon og med et tillegg for å hensynta løpetiden. Beregningene er utført av en kvalifisert aktuar. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler (korridorløsningen). Opsjoner til ansatte Virkelig verdi av opsjonene er beregnet på tildelingstidspunktet. Denne estimerte virkelige verdien periodiseres som lønnskostnad over opptjeningsperioden. Arbeidsgiveravgift knyttet til ansattes opsjoner beregnes løpende av forskjellen mellom markedspris av de underliggende aksjene og innløsningskursen. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres som lønnskostnad over opptjeningsperioden. Ordningen med opsjoner til ansatte ble i løpet av 2006 avsluttet Offentlige tilskudd Mottatte tilskudd klassifiseres som driftstilskudd. Driftstilskudd resultatføres samtidig med den kostnaden den skal dekke. Skattefunnmidler føres som kostnadsreduksjon (800 TNOK), mens andre offentlige tilskudd føres som inntekt Inntektsskatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at det enkelte selskap vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Det enkelte selskap regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner Segmenter Selskapets primærsegment er løpende inntekter fra definerte kundesegmenter. Tallene viser salg av komponenter fordelt på Konsernets kunders sluttprodukter: PC-tilbehør, Spillkontrollere, Intelligent sportsutstyr, Audio utstyr, Industrielle applikasjoner og Annet samt Konsulenttjenester, mens sekundærsegmentet er de geografiske markedsområdene. Se note Hendelser etter balansedagen Informasjon som er tilgjengelig etter balansedagen og som gjelder forhold som eksisterte på balansedagen, blir hensyntatt ved oppdatering av tall og tilleggsopplysninger i note. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. Se note Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer Vedtatte standarder og fortolkninger som ennå ikke har trådt i kraft. IAS 23 Låneutgifter En revidert IAS 23 ble utgitt i mars 2007, og trer i kraft fra 1. januar IAS 23 fordrer at låneutgifter kapitaliseres dersom slike utgifter relaterer seg til den kvalifiserende eiendel. Dette vil ikke ha noen innvirkning på regnskapet, da Konsernet ikke har rentebærende lån.

17 33 wireless living IFRIC 11 Betaling med egne eller konsernets egenkapitalinstrumenter IFRIC gir veiledning i hvordan IFRS 2 Aksjebasert betaling skal anvendes ved betaling med selskapets egne egenkapitalinstrumenter eller egenkapitalinstrumenter tilhørende andre selskap i konsernet. Konsernet vil anvende IFRIC 11 fra og med 1. januar 2008, men har ingen aksjebasert avlønning på nåværende tidspunkt. IFRIC 12 Regnskapsføring av konsesjonsrettigheter Fortolkningen omhandler hvordan private operatører skal anvende eksisterende IFRS standarder for å regnskapsføre forpliktelsene og rettighetene i konsesjonsavtaler. Konsernet har ingen konsesjoner, og IFRIC 12 er derfor ikke relevant for konsernet. IFRIC 13 Insentivprogrammer for kunder Fortolkningen trer i kraft for regnskapsperioder som begynner før eller etter 1. juli 2008, og forutsetter krav om regnskapsføring av kundens «poeng». Konsernet har ingen slike ordninger og vil derfor ikke påvirkes. IFRIC 14 IAS 19 The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction IFRIC 14 gir generell veiledning om beregning av grensen for å fore opp netto pensjonsforpliktelser som eiendel (iht. IAS 19.58). Videre forklarer den hvordan pensjonsforpliktelse- eller eiendel blir påvirket av at det eventuelt er krav til en minimumsfinansiering av pensjonsordningen. Konsernet vil ta i bruk IFRIC 14 fra 1. januar 2008, men forventer ikke at standarden vil påvirke Konsernet vesentlig. NOTE 3 SEGMENTINFORMASJON/ AVSLUTTET VIRKSOMHET Alle tall i 1000 NOK. Segmentinformasjon primærmarked Konsernet har gjennom de siste årene fokusert på komponentsalg med hovedvekt på komponenter for trådløs kommunikasjon. I 2007 står komponenter for 91% av omsetningen ekskl. gevinst ved av salg av eiendeler knyttet til Data Converter virksomhet. Tilsvarende andel i 2006 var 84% og 82% i Konsulentvirksomheten har i perioden en reduksjon i aktivitet mot eksterne kunder etter hvert som en større andel av ressurser og fokus rettes mot utvikling av egne komponenter for trådløs kommunikasjon til et bredt spekter av kunder. Konsulentvirksomheten har bestått av: salg av prosjekter som utvikler kundespesifiserte ASIC-komponenter (Application Spesific Integrated Circuits) baseret på konsernets egen designmetodikk og verifiserte IP-moduler. utvikling og salg av «Intellectual Property» (IP) for bruk i interne prosjekter, tredjeparts ASIC-design og som standardprodukter. Produktene er analog-til-digital konvertere (ADC) og digital-til-analog (DAC), med fellesbetegnelse Data Convertere. Salg av komponenter utviklet av konsulentvirksomheten for Industrielle applikasjoner består av spesialtilpassede komponenter til hver enkelt kunde. I forbindelse med at Nordic Semiconductor ASA den solgte eiendeler knyttet til Data Converter, vises informasjon om allokerbare inntekter, kostnader og balanseposter for denne avsluttede virksomheten i en egen tabell. Salget av eiendelene ble ikke presentert som «held for sale» etter IFRS 5 da det pr ikke var «svært sannsynlig» at eiendelene ville bli solgt. Konsernet har kun ett segment i henhold til IFRS 8, som er halvledere. Foretaket deler inn segmentet i produktområder som vist på neste side. Tallene viser salg av komponenter fordelt på Konsernets kunders sluttprodukter: PCtilbehør, Spillkontrollere, Intelligent sportsutstyr, Audio-utstyr, Industrielle applikasjoner og Annet samt Konsulenttjenester.

18 35 Videreført virksomhet Konsern Nordic Semiconductor ASA Inntekter PC-tilbehør Spillkontrollere Intelligent sportsutstyr Audio-utstyr Industrielle applikasjoner Annet Sum komponenter Konsulenttjenester Gevinst ved salg av eiendeler Sum inntekter Direkte kostnader Dekningsbidrag Driftskostnader ekskl. FoU Avskrivning Driftsresultat før FoU Netto FoU Driftsresultat Netto finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnader ÅRSRESULTAT Balanseført verdi eiendeler Investeringer i perioden Kontantstrøm fra investeringsaktivitet Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Balanseførte utviklingskostnader Avsluttet virksomhet Data Converters 12. mars 2007 solgte Konsernet eiendeler knyttet til virksomheten Data Converters for et vederlag på 6,0 MUSD. Gevinsten ved salget er innregnet med TNOK og er inkludert i tabellen som viser primærsegment for videreført virksomhet Inntekter Konsulenttjenester Sum inntekter Direkte kostnader 38 Dekningsbidrag Driftskostnader ekskl. FoU Avskrivning Driftsresultat før FoU Netto FoU Driftsresultat Netto finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnader ÅRSRESULTAT Balanseført verdi eiendeler Investeringer i perioden Kontantstrøm fra investeringsaktivitet Investeringer i varige driftsmidler Balanseførte utviklingskostnader Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet Innbetaling av lån fra ansatte Kjøp egne aksjer Innbetaling av egenkapital Andre ikke-kontant transaksjoner Kostnadsført fordel opsjoner Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet Innbetaling av lån fra ansatte Kjøp egne aksjer Innbetaling av egenkapital Andre ikke-kontant transaksjoner Kostnadsført fordel opsjoner

19 37 Segmentinformasjon sekundærmarked Driftsinntekter pr. geografisk markedsområde basert på kundens lokalisering: Norge Europa USA/Canada Asia Øvrig Sum NOTE 4 VAREKOSTNADER/KOMPONENTLAGER Alle tall i 1000 NOK Varekostnader, brutto Beholdningsendring Varekostnader, netto Varelageret er nedskrevet med TNOK mot 281 TNOK i 2006 og 700 TNOK i Ferdigvarer Til netto salgsverdi Til kostpris Sum Ferdigvarer Varer i arbeid, til kost Råmaterialer, til kost 0 0 Sum varelager Andel pantsatt, se note 24: 0 0 NOTE 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Alle tall i 1000 NOK. Konsern Nordic Semiconductor ASA Service og vedlikehold Annen ekstern assistanse Kostnader lokaler Kontormateriell Materiell og komponenter Balanseførte utviklingskostnader (andre driftskostnader) Reise og møtekostnader Andre kostnader Driftskostnader for intern fordeling Sum andre driftskostnader NOTE 7 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Alle tall i 1000 NOK Renteinntekter Agio Finansinntekter Rentekostnader Disagio Andre finanskostnader Finanskostnader I agio/disagio inngår effekten av endringer i valutakurs mellom transaksjonstidspunktet og betalingstidspunktet på inn- og utgående faktura, samt effekten av endringer i valutakurs mellom transaksjonstidspunktet og balansetidspunktet på eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta. NOTE 5 ANDRE INNTEKTER Alle tall i 1000 NOK Salg av tjeneste Gevinst ved salg av varige driftsmidler Sum andre inntekter

20 39 NOTE 8 SKATT Alle tall i 1000 NOK. Skattekostnad Konsern Nordic Semiconductor ASA Skattekostnaden består av Betalbar skatt Betalbar skatt avsluttet virksomhet Kildeskatt av omsetning til utlandet Endring av skatt Endring utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad Konsern Nordic Semiconductor ASA Avstemming betalbar skatt i balansen og resultatregnskapet Årets betalbare skatt Betalt kildeskatt til fradrag i norsk skatt -420 Sum betalbar skatt Konsern Nordic Semiconductor ASA Avstemming av norsk nominell til faktisk skattekostnad Resultat før skatt Forventet skattekostnad, 28% (nominell skattesats i Norge) Skattekostnad i regnskapet Forskjell mellom forventet skattekostnad og skattekostnad i regnskapet Forskjellen består av Skatteeffekt av permanente forskjeller Endring av skatt Kildeskatt Differanse Utsatt skatt og utsatte skattefordeler Balanse Resultatregnskap Utsatt skattefordel Varebeholdning Kundefordringer Varige driftsmidler Arbeidsgiveravgift på opsjoner Underskudd til fremføring Aksjer Pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel brutto Utsatt skatt forpliktelse Balanseførte utviklingskostnader Gevinst- og tapskonto Kundefordringer Prosjekter i arbeid Utsatt skatt forpliktelse brutto Netto balanseført utsatt skatt forpliktelse/fordel Resultatført endring utsatt skatt forpliktelse/fordel Grunnlaget for den balanseføring av utsatt skattefordel som ble gjort var en sannsynlighetsvurdering i forhold til at Morselskapet var forventet å gå med skattemessige overskudd de kommende årene. Markedsforholdene innenfor trådløs kommunikasjon har vist en sterk utvikling de seneste årene. Den «wireless-trend» man har sett innenfor flere og flere markedsområder de senere årene har forsterket seg. Nordic Semiconductor har en ledende posisjon innenfor de markedssegmenter Konsernet har definert som fokusområder, og har gjennomført et intensivt utviklingsløp i forhold til disse. Vurderingene har vist seg å være riktige. Konsern Nordic Semiconductor ASA Resultat før skatt Avsluttet virksomhet Skattefunn-midler Kildeskatt Renteinntekt på tilbakebetalt skatt Ikke fradragsberettigede andre kostnader Endring midlertidige forskjeller Anvendt fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. foreløpige tall for. 4. kvartal og helår 2006

Delårsrapport. foreløpige tall for. 4. kvartal og helår 2006 Delårsrapport foreløpige tall for 4. kvartal og helår 2006 Nordic Semiconductor ASA 4. kvartal og hele året 2006 Driftsinntekter på 81 MNOK, en økning på 4% i forhold til 4. kvartal 2005 Komponentsalg

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2006 Driftsinntekter på 91,5 MNOK, en økning på 13% i forhold til 3. kvartal 2005 Bruttomargin på 52,8 % i perioden Ordrereserven var 88

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2008

Delårsrapport. 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2008 Rekordkvartal med driftsinntekter på 103,0 MNOK, en økning på 29% mot 3. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 27,9 MNOK (37%)

Detaljer

Rapport for 1. halvår 2008

Rapport for 1. halvår 2008 Rapport for 1. halvår 2008 Nordic Semiconductor ASA første halvår 2008 Driftsinntekter på 147,4 MNOK, en økning på 3% i forhold til videreført virksomhet 1. halvår 2007 Salget av komponenter økte med 17,6

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009 Driftsinntekter på 133,0 MNOK Driftsresultat på 28,5 MNOK (21% driftsmargin) Ordreinngang på 161 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 20,7 MNOK Beholdning

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009 Driftsinntekter på 113,3 MNOK Driftsresultat på 19,1 MNOK (17% driftsmargin) Ordreinngang på 193 MNOK Ordrereserven på 190 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010

Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010 Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på 29,5 MUSD Driftsresultat på 8,2 MUSD (28% driftsmargin) Ordreinngang på 67 MUSD Ordrereserve på 71 MUSD Resultat pr aksje på 0,15 USD For ytteligere

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2004

Regnskap for 2. kvartal 2004 2. KVARTAL 04 Bakgrunn Tandberg Storage ASA (TST) ble børsnotert 1.oktober 2003 etter fisjon fra Tandberg Data ASA (TAD). Hovedsatsningen for TST er å designe og utvikle nye båndstasjoner basert på den

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009 Driftsinntekter på 87,5 MNOK Rekordhøyt driftsresultat på 20,2 MNOK (23% driftsmargin) Sterk ordreinngang på 118 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer