Fremtidens industri. Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder. Industrien i Norge har alt den kan drømme om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens industri. Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder. Industrien i Norge har alt den kan drømme om"

Transkript

1 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Fremtidens industri Industrigulv for de kresne: Hvis hygiene og slitestyrke teller Les mer side 10 Mer ut av mindre Lean-tankegangen vinner tilhengere Automatisering: Flytoget bremser ressursbruken Les mer side 14 Les mer side 5 Turbodesigner Bård Eker: Industrien i Norge har alt den kan drømme om Les mer side 18 Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder Les mer side 4 Acrylicon Industrigulv AS_185x140_X1a.pdf 6/8/09 2:43:03 PM Moods of Stryn: Norsk konfeksjonsindustri tar revansje Les mer side 12

2 2 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing z Leder Fremtidens vinnere er tydelige, attraktive og differensierte! - Er du i posisjon for å vokse? Globaliseringen, energi-, klima- og miljøtrusselen, endringer i alderssammensetningen og urbanisering er eksempler på globale trender som vil ha stor innvirkning på samfunnsutviklingen. Trendene vil også stimulere til radikalt nye forretningsmodeller. Industribedrifter som ikke evner å tenke nytt, risikerer å bli marginalisert. Tekst: Håvar Risnes Energi-, klima- og miljøutfordringene er vår tids største utfordring og krever nye, bærekraftige løsninger både for produksjon, transport og konsum. Samtidig blir vi rikere, eldre og sprekere. Tjeneste- og opplevelsesnæringer vil bli en stadig større del av økonomien. det betyr at kunnskapsintensive næringer øker mest. Jo mer kunnskapsintensivt, desto mer urbant. Distriktene må skape nye arbeidsplasser som er attraktive for ungdommen og internasjonale eksperter. Fremtidens industri spinner ut av dagens. Norge og norsk næringsliv har allerede en unik global posisjon i flere sentrale nisjer. La oss se på noen eksempler: Kongsbergklyngen har skapt ny industri og verdiskaping utelukkende ved bruk av hjernekraft, kompetanse og samarbeidsløsninger. Ulstein - krevende kunder og barskt kystklima har i årtier vært drivkreftene bak den sterke innovasjonsaktiviteten på Møre. Her skapes verdens mest avanserte fartøyer for en global oljeindustri. Forsknings- og industriklyngen Oslo Cancer Cluster er et verdensledende miljø innen kreftforskningen som de siste 20 årene har vokst frem rundt Rikshospitalet-Radiumhospitalet og de to universitetene i Osloregionen. Halden Centre of Expertise er resultatet av mange års planmessig satsing på energiteknikk og IKT, og er en unik klynge. Vi tror at det vil utvikles stadig flere bedrifter som fra dag én er internasjonale, og basert på kunnskap. Vi ser at globaliseringen medfører at verdikjeder splittes opp. Vi tror at bransjer og enkeltbedrifter i fremtiden i større grad vil være gode på én Fremtidens industri spinner ut av dagens ting, altså en bitte liten del av verdikjeden. Nyskapende og bærekraftig gjennom tøffe tider Vi står i Norge overfor følgende utfordringer med ulikt tidsperspektiv: næringslivet må stå best mulig rustet når finanskrisen er over og pilene igjen peker oppover framtidens bærekraftige bedrifter og næringer må utvikles Meldingen vi får fra vår kontakt med næringslivet i hele landet er klar: Det er tøffe tider. Vi får stadig flere forespørsler fra større og solide lånekunder og prosjekter - kunder som Innovasjon Norge ikke har hatt tidligere, fordi de har fått finansiering andre steder. Etterspørselen etter våre finansieringstjenester øker. Særlig vekstbedrifter med internasjonale ambisjoner, opplever at tilbudet av kompetent, aktiv eierkapital er svært begrenset. Innovasjon Norge skal bidra til å sikre bedriftene tilgang på nettverk og tiltrekke kompetent og langsiktig kapital til bedriftene. Norske bedriftsledere er optimistiske. I mai i år gjennomførte Innovasjon Norge en undersøkelse blant 1200 bedriftsledere. Den viser at en like stor andel nå opplever styrket som svekket konkurranseevne, sammenlignet med for et år siden. Et år frem i tid tror langt flere på styrket konkurranseevne heller enn svekket! Vi jobber langsiktig. Bedriftene vi samarbeider med og bidrar til å finansiere skal fortsatt legge prinsippene om bærekraft til grunn. De skal skape verdier på lang sikt, ikke bare overleve på kort sikt. De skal være nyskapende, de skal bidra til gode og lønnsomme arbeidsplasser basert på sine lokale fortrinn og muligheter nå og i mange år framover. I 2008 ble hele 250 millioner av Innovasjon Norges tilskuddsmidler investert i miljørettede prosjekter som har potensial til å bli innovasjoner på internasjonalt nivå. IKT-bedriftene forsker mest. Vi er fortsatt midt i IKTrevolusjonen og de største utfordringene er på forretningskonsept. IKT-næringen er en av de største næringene i Norge, og er stadig viktigere for norsk økonomi. IKT er også et viktig element i prosessinnovasjon, tjenesteinnovasjon og grønn vekst. Åpne standarder og markedsstyrt innovasjon skaper nye forretningsmodeller for effektiv forretningsdrift i enkeltbedrifter, bransjer og sektorer, som for eksempel BuildingSmart. Informasjonsflyten på web har medført at prisen på kunnskap avtar, men prisen på kreativ anvendelse øker. Våre samlede investeringer innenfor IKTnæringen utgjorde en halv milliard kroner i fjor. IKT er en viktig forutsetning for og en driver av innovasjon i mange næringer. Sterkere markedsorientering og samarbeid veien til suksess Markedsorienterte bedrifter opplever større suksess enn andre bedrifter. I globale markeder er det viktigere enn noensinne å forstå hvordan andre mennesker og kulturer er og oppfatter oss. Vår undersøkelse ifra mai i år viser at styrking av kompetanse er det alternativ bedriftene i størst grad mener vil ha positiv påvirkning på vekst og utvikling. Å styrke kompetansen innen salg/marked og strategi/ledelse kommer på henholdsvis første og andre plass. Å forstå markedet, forstå kunden og å bli forstått blir bare viktigere og viktigere. Derfor jobber vi for å styrke bedriftenes kompetanse innenfor en rekke områder. Vi utfordrer norske bransjer, bedrifter og kunnskapsmiljøer på større kunnskap om og orientering mot markedene, bedre kjennskap til arbeid med omdømme og samfunnsansvar, og bruk av design som strategisk virkemiddel. Mangfoldet i Norge og etterkommere av innvandrere representerer også en stor og kanskje uutnyttet - ressurs for det norske næringslivet. Vi er med deg hele veien Innovasjon Norge bidrar til at norske sektorer, bransjer og enkeltbedrifters innovasjonsarbeid går enklere og raskere og med akseptabel risiko. Vi er en pådriver for å styrke evnen til å utnytte markedskunnskap - vi kjenner markedene og trendene. Dessuten stimulerer vi til dannelsen av nettverk og allianser i bransjer og verdikjeder. I tillegg skal vi bidra til å øke forståelsen for strategisk posisjonering, blant annet gjennom bevisst arbeid for et tydelig og differensiert omdømme, som et verktøy for styrket markedsorientering. Vi tilbyr hele vår verdensomspennende organisasjon for å gi norsk næringsliv tilgang til kompetanse, rådgivning og finansiering, slik at du kan stå bedre rustet til å lykkes! Håvar Risnes Direktør Innovasjon Norge Industri og Teknologi Fremtidens Industri 1. utgave fra Value Publishing Prosjektleder: Ali Shojaei e-post: Produksjonsleder: Sarvnaz Shojaei Tekst: Morten Iversen Grafisk Form: Value Publishing For informasjon ta kontakt Value Publishing AS Telefon: E-post redaksjon: Value Publishing utvikler, finansiere og publiserer temaorienterte bilag som distribueres med markedsledende aviser i nordisk presse. Value Publishings temaaviser skaper gjennom det redaksjonelle fokuset i avisen økt kjennskap til ditt varemerke ved å profilere deres produkter og tjenester i riktig kontekst, dette gir en synergieffekt mellom artikkelen og annonsen som skaper i sin tur merverdi for deg som annonsør. Value Publishing er et innovativt selskap med målsetning å bli den ledende produsent av temaorienterte bilag med høy redaksjonell kvalitet i nordisk presse.

3 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 3 FÅ MERE UT AV DINE DESIGN VERKTØY, OG KOM RASKERE UT PÅ MARKEDET. Hardinge Digital Prototyping for mekanisk industri Akselerer din design prosess. Bruk en digital modell til å visualisere, optimere og simulere ditt design. Unngå å måtte lage dyre prototyper eller oppdage feil etter at maskinen er konstruert. Få kontroll over endringer og arbeidsflyt ved å bruke våre data og dokumenthåndterings systemer. Ta steget inn i framtiden med Autodesk Digital Prototyping. Vi har verktøy som kan øke produktivitet og innovasjon i ditt firma og et landsdekkende forhandlerapparat parat til å hjelpe deg i gang. Ta kontakt med din Autodesk forhandler eller gå til Autodesk is a registered trademark of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document Autodesk, Inc. All rights reserved.

4 4 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Tenketank for en grønnere norsk industri: Løft energieffektivisering inn i styrerommene Industrien forbruker totalt 80 TWh energi i året, noe som koster 16 milliarder kroner. Aktiv energiledelse, effektiv utnyttelse av prosessvarme og forpliktende avtaler kan senke dette forbruket med en fjerdedel. Har vi råd til å la være? Tekst: Morten Iversen En helg i slutten av januar ble 48 av landets fremste eksperter og beslutningstakere innen klimavennlige energiløsninger delt inn i åtte grupper og isolert i to døgn. Gruppene skulle utvikle åtte prosjekter som på sine respektive felt vil gi størst og raskest klimaeffekt innen Et av temaene var energieffektivisering i norsk industri og oppgaven lød: På hvilken måte kan energieffektivisering i norsk industri gi et betydelig bidrag til utviklingen av et klimavennlig energisystem? Mange svar Et stort og romslig spørsmål som fikk flere svar. Et av disse svarene har fått navnet Kalde kråker: Energieffektivisering som motkonjunkturtiltak. Ett sett med tiltak som skal motvirke det kjedelige faktum at det forsvinner i størrelsesorden 15 TWh energi hvert år i prosessvarme, energi til en verdi av vanvittige fire milliarder kroner. Både gjennom utredninger og konkrete prosjekter er det synliggjort potensial for å redusere energibruken i bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Mulige effektiviseringstiltak spenner fra utnyttelse av prosessvarme, via energieffektivisering til økt effektivitet i transportkjeden, sier fagsjef i Siemens og deltager i gruppen, Tore Tomter. Til tross for god tilgang på anbefalte energieffektiviseringstiltak blir en vesentlig del av prosjektene aldri satt ut i livet. Tiltakene gruppen mener kan gjennomføres er til overmål også lønnsomme. Energieffektivisering når i dag ikke opp i kampen om investeringsmidlene. Jeg tror industrien som helhet hadde tjent på aktiv og målrettet energiledelse tuftet på internasjonalt anerkjente standarder, sier Tomter. En kultur for endring Industrien, og da spesielt små og mellomstore virksomheter, mangler ifølge Tomter tilfredsstillende kompetanse til å identifisere mulighetene for energieffektivisering og kvalifisert personell til å gjennomføre dem. Gjennom sertifiseringer og dyptgående kulturendringer, på alle ledelsesnivåer, ville den nødvendige kunnskapen og teknologien sakte men sikkert bli standard. Energieffektivisering vil gli inn som en naturlig del av det strategiske arbeidet og den daglige driften. Hvis vi skal lykkes er det viktig at det blir stilt offentlige og private midler til rådighet for oppstart av forbildeprosjekter, og at det innføres mekanismer mellom energileverandører og kunder som motiverer til effektiv energibruk. Dette vil aldri Etav prosjektene har fått navnet Kalde kråker: Energieffektivisering som motkonjunkturtiltak. bli virkelighet dersom problemstillingene ikke blir løftet inn i styrerommene. All erfaring viser at gode effektiviseringstiltak blir gjennomført dersom det er et tydelig fokus på dette fra virksomhetens toppledelse, avslutter Tomter. o Mange av dine konkurrenter effektiviserer......hva gjør du? Goodtech er en ledende leverandør av produkter og løsninger til industrien.

5 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 5 Flytoget kutter strømforbruket: Automatiseringsløsninger skjermer miljøet Gjennom aktiv og klok bruk av automatiseringsløsninger har flytoget effektivisert strømbruken tilsvarende årsforbruket til 400 norske boliger. Vi har sett nærmere på hva som gjør dette mulig. Tekst: Morten Iversen Som et ledd i en mer miljøvennlig togfremføring innledet Flytoget et samarbeid med Åf-engineering AS og Siemens om å automatisere en rekke prosesser og systemer for å legge grunnlaget for vesentlig lavere energiforbruk. Flytoget har gjennomført en rekke tiltak for å redusere energiforbruket. Vi har blant annet nye strømmålere i alle tog som fjernavleses. Vi har utvidet bruk av elektrisk brems og tilbakemating av strøm, datastyrt strømsparing ved parkering og vi har tilrettelagt for økonomisk kjøring. Samtidig har 85 prosent av Flytogets ansatte kollektivtransport som sitt mest brukte transportmiddel til og fra jobb, noe som viser at vi har lykkes med å bevisstgjøre våre ansatte med fordelene ved å reise miljøvennlig, sier administrerende direktør Linda Bernander Silseth i flytoget. Flytte grenser Den første utfordringen i prosjektet var å lage et parkeringskontrollsystem. Et system som ble installert for at toget skal bruke minimalt med strøm når det står parkert. Ved at toget kobler seg automatisk ned og blant annet skrur av trykkluften til dørene, spares det i dag vesentlige mengder energi. Toget kobler seg opp selv etter en gitt periode før neste avgang. Systemet kan også brukes til å kutte trykkluften til dørene i fart når været tillater det, sier Frode Kveen, daglig leder i Åf-engineering som har hatt det operasjonelle ansvaret for prosjektering installasjon, programmering og testing av løsningene. Løsninger levert av Siemens og utviklet i tett samarbeid med Flytoget, Åf-engineering og samme Siemens. Det har ikke vært brukt konsulenter i fordyrende mellomledd på noe stadium av prosjektet. Kostnadseffektiv kjøring Gjennom en kjørecomputerløsning hvor togførerne logger seg inn på overvåkningssystemet via sitt touchpanel i lokomotivet, kan togene selv beregne og logge effektforbruk på gitte strekninger og rapportere dette til den sentrale hjernen. Kjørecomputeren logger alle former for historikk som passasjerantall, avgangstid, fart via GPS og strømforbruk. Den henter også ut beregninger og sammenstillinger av data som gir tydelige svar på hvor ressursbruken er mest effektiv. Togførerne vil på denne måten alltid ha oversikt over topper og bunner i effektforbruk og kunne tilrettelegge for smartere kjøring. Vi er meget tilfredse med den innsatsen som flytogførerne og vedlikeholdspersonalet gjør. Forbedringsarbeidet med bruk av kjørecomputere har gitt et vedvarende og sterkt fokus på økonomisk kjøring, sier Silseth. Fleksibel kommunikasjon Flytoget dekker store geografiske områder. En av de aller største utfordringene med prosjektet har derfor vært kommunikasjonen Fakta om flytoget mellom touchpanelene i de respektive lokomotivene og den sentrale hjernen. Ved å benytte oss av standard GPRS-teknologi har vi ikke bare fått effektiv og robust kommunikasjon, det er også billig i og med at man over GPRS-nettet bare betaler for den faktiske datamengden som blir overført, avslutter Kveen. o Flytoget er et høyhastighetstog som bringer passasjerer til og fra Oslo Lufthavn. Har per i dag en tillatt topphastighet på 210 km/t Bruker 19 minutter fra Oslo Sentralstasjon til Oslo Lufthavn. Punktlighet innenfor 3 min.: 96 % Regularitet i forhold til planlagte avganger: 99,6 % Går hvert 10. minutt fra Oslo Sentralstasjon og Oslo Lufthavn, og hvert 20. minutt fra Asker. Gjennomsnittlig kundetilfredshet: 96 %. Totalt antall reisende i 2008: 5,6 millioner. Kilde: flytoget.no LØSNINGER FOR LIVET Nordens ledende kunnskapsleverandør innen plan, design og teknikk.

6 6 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Digital prototyping: Fra idé til produkt i den digitale virkeligheten Med digitale prototyper får du mindre behov for fysiske modeller. En digital prototype kan vries, vendes, testes, endres og retestes uten noen gang å bli manifestert fysisk. Hemmeligheten er tenkende komponenter, omfattende objektbiblioteker og smart programvare. Tekst: Morten Iversen Digitale prototyper brukes i stadig større grad til å effektivisere produktutviklingen. Gjennom virtuell konstruksjon, beregning og dynamiske analyser av produktskissene kan dårlige løsninger og feil lukes ut tidlig i prosessen. Spesielt innen bransjer og næringsfelt som jobber under strenge sikkerhetskrav, har teknologien vist seg kjærkommen. Det er i dag fullt mulig å konstruere en digital bil og krasjteste den på alle mulige måter uten å skade en eneste stålplate. Virtuell, tredimensjonal konstruksjon er mulig på grunn av tenkende komponenter som selv bærer med seg alle sine tekniske data, egenskaper og dimensjoner. Hver eneste lille mutter ligger lagret i et omfattende objektbibliotek som designeren kan forsyne seg uhemmet fra, sier Gøran Jenssen i ProNor. Generisk og intelligent Disse tenkende komponentene kalles på fagspråket for solids. En solid kan utstyres med en rekke ulike egenskaper. I dag er det for eksempel fullt mulig å gi den egenskaper som beskriver for eksempel varmebestandighet, trykkfølsomhet og materialstyrke. Det underliggende systemet tar hensyn til og leser disse egenskapene. I dagens programvare kan du gjøre alle tenkelige modelleringer med alt fra tynnplater via sveiste konstruksjoner til støpeformer og flatemodellering. Du kan gjøre bevegelsessimulering for å finne ut hvordan komponentene beveger seg og hvilke krefter som virker på dem. Dette kan benyttes som grunnlag for styrkeberegning og annen analyse. Det er også fullt mulig å beregne gjennomstrømningsevnen til en pumpe avhengig Rottefella er et eksempel på en bedrift som bruker digital formgivning og prototyping i alle sine produkter. Rottefellas telemarkbinding NTN vant Hedersprisen for god design i Her visualisert med SolidWorks renderingsmodul PhotoView360. av om det er vann eller olje som pumpes gjennom, sier Jenssen. Fotorealistisk dokumentert Når et nytt produkt skal konstrueres, settes de respektive solidene sammen. Mange kommer ferdig standardisert fra biblioteket, mens noen må bygges fra grunnen av. Solidene settes så sammen til en virtuell modell som konstruktøren kan bruke til å teste om modellens bestanddeler fungerer som de skal hver for seg og sammen i helheten. Når konstruktøren mener han har funnet et optimalt design, kontrolleres alle mekanismer, bevegelser og modellen utsettes for de belastningene det ferdige produktet må takle. Med utgangspunkt i den intelligente digitale prototypen kan programvaren simulere og beregne hvordan ulike omgivelser og ytre krefter virker på konstruksjonen. Ut i fra testene kan man så endre form, farge, enkeltkomponenter eller utbedre konstruksjonen slik at den evner å møte virkeligheten. Når den virtuelle modellen er ferdig, kan man kjøre ut dokumentasjon, fotorealistiske bilder, manualer og salgsmateriell, og det lenge før man setter produktet i produksjon, avslutter Jenssen. o Nye industrielle muligheter Herøya Industripark er en av landets mest spennende og mangfoldige industriparker. Der Hydro for få år siden var eneste arbeidsgiver, er det nå 100 bedrifter med mer enn 3000 ansatte. Mangfoldet av kompetanse og yrker har aldri vært større. Herøya Industripark ligger i Porsgrunn kommune i Telemark og har en industrihistorie som går mer enn 80 år tilbake. Industriparken eies av Hydro. 1,5 kvadratkilometer industripark, godt utbygd infrastruktur, industrikompetanse i verdensklasse det er blant industriparkens mange fortrinn, som bidrar til et lønnsomt fellesskap. Området er skapt og tilrettelagt for industri, og videreutvikles av industrien selv som drivkraft. De siste årene har også flere internasjonale bedrifter valgt den norske industri-parken. Herøya Industripark ønsker først og fremst å tiltrekke seg bedrifter som har en fremtidsrettet, bærekraftig profil hvor miljøaspektet tillegges stor vekt. I industriparken finner vi flere bedrifter som har fornybar energi og reduksjon av klimautslipp som forretningside. Herøya er også en attraktiv arbeidsplass for høyt kvalifiserte forskere og ingeniører fra mange land. Ved forskningsenhetene er det et internasjonalt miljø, med ansatte fra blant annet Spania, Tyskland, Storbritania, Nederland, Kina og Frankrike. Samlet årlig omsetning på Herøya er rundt 10 milliarder kroner, og 85 % av varene som produseres her eksporteres. KONTAKTER: Herøya Industripark: Rjukan Næringsutvikling AS: Rjukan Næringspark eies av Hydro og Rjukan Næringsbygg a.s. og er lokalisert i Tinn kommune ved foten av Gaustatoppen, ved innfallsporten til Hardangervidda, i nær tilknytning til Rjukan byområde. Rjukan har industritradisjoner helt fra Sam Eyde etablerte Norsk Hydros kunstgjødselproduksjon i begynnelsen av forrige århundre. Nærings- og industriområdene er godt utbygd med infrastruktur som bl.a. veier, prosessvann og krafttilførsel. I området er det etablert et rikt mangfold av virksomheter innen industri og kjemisk produksjon samt tjenester innen mekanisk, bygg og anlegg. I alt er det ca 40 bedrifter med tilsammen 550 ansatte Vi ønsker flere bedriftsetableringer innen teknologi og miljø som er fremtidsrettet og bærekraftige. Vi tilbyr et samfunn hvor kommune og industri samarbeider og hvor det tilbys gode etableringsbetingelser - i naturskjønne omgivelser.

7 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 7 BAKTERIER: Fluorescensmikroskopi av frittlevende bakterier. Alle grønne prikker er bakterier som har tatt opp fargestoff med fluorecerende egenskaper. Bakterier i hydraulikkolje. Bildet er hentet fra en oljeprøve av hydraulikkolje fra en heisekran i Nordsjøen. Bakterier i oljen kan forårsake biofilm som kan redusere oljens smøreevne og øke surhetsgraden (ph). Dette kan forårsake økt slitasje på maskindelene som igjen kan føre til maskinhavari. FRAS Technology er det ledende firmaet på markedet rundt mikrobiell forurensing i olje. Vi tilbyr et spekter av tjenester som omfatter alt fra korrekt prøvetaking til fjernovervåkning, avanserte laboratorietjenester for korrekt diagnose, samt rådgiving. Vi utvikler systemer rundt vår patenterte prøvetaker DynaSamp. I samarbeid med Lockheed Martin har vi utviklet DynaView, et on-line fjernovervåkningssystem av hydraulikkolje. Ved hjelp av dette systemet kan vi overvåke offshore-installasjoner fra en landstasjon. I samarbeid med Årdal Utvikling er vi i ferd med å opprette en fjernovervåkningssentral i Årdal som skal ha hovedfokus mot installasjoner i Nordsjøen. FRAS Technology tilbyr oljeanalyser der formålet er å bruke informasjon i smøre- og hydraulikkoljer for å opprettholde en mest mulig stabil drift uten uforutsette driftsstans. Ved å inspisere partikler i olje under mikroskop, kan man hente ut informasjon om slitasjegrad av ulike komponenter. På denne måten kan problemer forutses lang tid i forveien, slik at eventuelle feil kan utbedres før havariet inntreffer. Vi skiller oss fra tradisjonelle oljeanalyser utført av oljeselskaper ved at vi ser på slitasje på maskinen/systemet oljen benyttes i, og ikke slitasjen av oljen i seg selv. Etter over 40 års erfaring innen komponentdesign, inspeksjon, systemutvikling, materialanalyse og oljeanalyse innen flere bransjer, sitter vi på stor kompetanse i tolking av oljeanalyser. Vi legger derfor mye tid og arbeid i å produsere gode og lettfattelige rapporter, med enkle forklaringer og tydelige forslag til tiltak for å sikre stabil drift. Kontakt oss for mer informasjon rundt bakterier i olje og tilstandskontroll av hydraulikk og smøreoljeinstallasjoner. FRAS Technology AS, Postboks 202, N-1431 Ås Besøksadresse: Norderås, Kongeveien 30, N-1430 Ås Telefon: Fax: Hastesaker - 24t: Tormod Lundberg mobil: DN_annonse0209.indd :15:54

8 8 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Dale Industripark på Nordmøre: Sammen står industrien sterkere Som leietager, medlem og deltagende i en industripark sikrer du deg sterke konkurransefortrinn. Ulike virksomheters komplimenterende egenskaper gir bredere kompetanse, større ordretilfang og høyere leveringskapasitet. Tung aktør Tanken bak miksen er at leietakere skal skape et mangfold hvor de respektive bedriftene har nytte av hverandre og på den måten er trimmet og klar for utadrettet samhandling mot større mål og markeder. Ved å være en del av det voksende fellesskapet opplever deltagende virksomheter dessuten større ordretilfang. Vi tiltrekker oss stadig nye bedrifter og næringsvirksomhet som er i beit for kapasitet, kompetanse og erfaring. Sammensetningen av deltagende virksomheter skaper et mangfold gjennom dynamikk og synergier som åpner nye markeder og muligheter, sier Monsø. Tekst: Morten Iversen Fra slutten av 1800-tallet og frem til midten av tallet var Storvik Mekaniske Verksted og Sterkoder Mekaniske Verksted to av Kristiansunds mest markante hjørnesteinsbedrifter. Verftene bygde skipsmotorer, reparerte fartøy og bygde mindre båter. I 66 gikk Sterkoder Mek. over til mer ensidig å bygge båter. Selskapet tok over Storvik Mek. i 82. I 91 ble Sterkoder Mek. overtatt av Umoe-konsernet og er i dag en del av Umoe Sterkoder AS, en virksomhet som i dag driver Dale Industripark. Bredt mangfold I de gamle verkstedhallene hvor Sterkoder i sin tid bygde båter, produseres det nå for det voksende offshoremarkedet. Blant annet lages det høyteknologiutstyr til ODIM på Hareid. Verdens største på ikke-sveisede rørsystemer, GS-Hydro, har etablert seg. Det vedlikeholdes gravemaskiner som operer på store dyp og det lagres komponenter til subseainstallasjonene på Ormen Langefeltet. Andre bedrifter i parken er blant mange andre: Solid Offshore Technology, Grieg Logistics, Aker Drilling, IKM, Heinsa Liaaen Mekaniske AS, Nexans, AtlantConsult Marine og Møre Maritime. Kristiansund har blitt selve hub en for utvikling og supply til oljeindustrien på Halten og i Nord-Norge. Industrien og næringene som inngår i fellesskapet Dale Industripark har alle forskjellige tjenestetilbud som gjør at vi samlet fremstår som én enhet med flere ferdigheter, flerfaglig kompetanse og større kapasitet. Det er klart det er attraktivt å ha oss i nærheten, sier Svein Monsø, adm dir i Umoe Sterkoder og koordinator for industriparken, som mer enn gjerne frigjør plass til nye bygninger og arealer for den som måtte synes at Dale Industripark har en interessant miks av bransjer og bedrifter, en miks som kan skape synergieffekter for nettopp deres virksomhet. Timet og tilrettelagt Tre voksne kaier med bæreevne og mulighet for krevende løfteoperasjoner gir industriparken mulighet til å ekspedere utstyrsleveranser i stor skal og delta i større logistikk operasjoner. Her vil det neppe stå på infrastrukturens kapasitet. Vann, strøm, og trykkluft er lagt fram til kaiene. Tilhørende kontorfasiliteter er hypermoderne og spesielt tilpasset næringsvirksomhet rettet mot maritime miljøer. Vi ser at offshorefokuset sakte men sikkert er flyttet nordover, og behovet for miljøer som det du finner her, vokser og skyter knopper, avslutter Monsø. o Den maritime klyngen på Møre er verdensledende: HØSTER HEDER OG ÆRE I SAMARBEID OG KONKURRANSE I løpet av Nor Shipping 2009 ble det innovative og miljøvennlige fartøyet Far Samson til Farstad Shipping ASA kåret til Årets Båt både av OSJ og av Skipsrevyen. I tillegg fikk rederiet tildelt Thor Heyerdal s miljøpris av HMK Harald. Fartøyet er designet av Rolls-Royce Marine og bygget av STX Norway Offshore. Med sin verdensrekord i trekkraft er Far Samson verdens kraftigste offshorefartøy noensinne. Blant de nominerte av Skipsrevyen var også to andre fartøy designet og bygget av bedrifter fra den maritime klyngen på Møre det miljøvennlige fartøyet Olympic Zeus og Scandi Arctic, verdens mest avanserte dykkerfartøy. Vinnerne av prisen hos OSJ i tre av de fire siste årene er både designet, bygget og drevet av bedrifter fra Møre. At fartøy designet, bygget og drevet av bedrifter fra Møre dominerer så ofte prisutdelingen av tittelen Årets Båt er ikke overraskende. Den maritime klyngen på Møre - som er basis for Norwegian Centre of Expertise Maritime - er internasjonalt den mest kjente norske næringsklyngen. Denne klyngen er verdensledende innenfor begrepet avanserte marine operasjoner - dvs. fartøy til bruk for oljevirksomhet. Mye av suksessen til klyngen ligger i at klyngedynamikken mellom de over 200 bedriftene innenfor skipsdesign, skipsverft, utstyrsleverandører og rederi er meget god. Innenfor hver del av denne klyngen er det flere aktører som bidrar til at bedriftene kan både samarbeide og konkurrere. Dette er viktige element til suksessen. Klyngen sysselsetter over personer og omsatte i 2007 for 41,5 milliarder kroner. Den består av 12 designselskaper, 13 skipsverft, 161 utstyrsleverandører og 17 rederier. Foto Far Samson: Årets Båt Fuglefjellet. Bilde Island Wellserver, UT Design fra Rolls-Royce: Årets Båt 2008

9 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 9 P R E C I S I O N P E O P L E T E C H N O L O G Y EKSTREM TEKNOLOGI Skapt av engasjerte medarbeidere Nammo er en sentral norsk forsvarsbedrift og en internasjonal aktør innen utvikling, produksjon og salg av ammunisjon, rakettmotorer og romfartsprodukter. Selskapet er verdensledende innen demilitariseringstjenester. Fra rakettmotorteknologi til komposittflasker. M72 panservernvåpenet som ga spin-off til avansert aluminiumsindustri. Demilitarisering av gammel ammunisjon gir 95% gjenvinning til sivile produkter. Design:

10 10 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Hvis hygiene og slitestyrke fikk bestemme: Et godt gulv er gull verdt Hygiene og kvalitet er et bastant og økende krav fra både forbrukere og myndigheter. Det er sikkert mange måter å oppfylle renhetsdrømmen på, men uten et godt gulv i bunnen vil du nok slite. Vi har sett nærmere på industrigulv. Tekst: Morten Iversen Det stilles i dag strenge krav til renhet, kvalitet, presisjon og sikkerhet. Et godt gulv er et nødvendig fundament og en forutsetning for all moderne industrivirksomhet. Hvilke krav som stilles avhenger av virksomhetens natur. For noen vil brannsikkerhet være avgjørende, mens for andre vil det rent hygieniske være førende for valget. Uansett behov og forutsetninger vil nok de aller fleste være tjent med å tenke nøye gjennom behovene og kravene i dag og langt inn i fremtiden. De beste gulvene varer nemlig lenge. Solid og slitesterkt Industrigulv blir utsatt for tøff behandling. Gulvet skal tåle termiske-, mekaniske- og kjemiske belastninger. Ufrivillig driftsstans på grunn av gulvfeil er lite kjærkomment uansett når og hvordan det rammer. Det er store kostnader og inntektstap knyttet til å ufrivillig stoppe opp produksjonen på grunn av reparasjoner og utbedringer. Herdeplaster som epoksy og polyurethan har den lite heldige egenskapen at de må ha en relativt høy temperatur 12 til 15 grader - i underlaget for å herde tilfredsstillende. Selv da tar herdeprosessen gjerne lang tid og legger unødvendig lenge beslag på viktig produksjonsareale. En reparasjon av og med herdeplast vil dessuten bare gi en mekanisk binding mellom nytt og gammelt. Gulvene vil alltid ha en svakhet i skjøter og fuger. Det lønner seg å velge et gulv som er enkelt og raskt å reparere, og som blir sterkere der det tidligere var ødelagt. Et godt gulvebelegg bør binde seg kjemisk til det bestående og være bruksklart i løpet av et par timer, sier daglig leder Tor Arild Hegstad i Acrylicon, et norsk selskap som har levert industrigulvbelegg over hele kloden siden 1977 og som i fjor omsatte for godt over en milliard kroner på verdensbasis.. Giftfritt Myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet blir også stadig strengere. Et gulv skal ikke bare være sterkt, det skal ikke avgi giftige gasser og ubehagelig lukt heller. Siden alle plaster lukter under herding er det av avgjørende betydning at gulvet herder raskt. Materialene Acrylicon benytter lukter sterkest under legging og er kjemisk døde allerede etter 2 timer. Store vifter som flytter rundt kubikk i timen går uforstyrret til all lukt og luft er utskiftet. På spesielt store Seks ting å tenke på før du velger gulv: Hvor lang tid tar det å herde gulvet du har valgt? Markedets ledende gulvløsninger herder på en time og kan brukes med en gang. Hvor varmt må underlaget være for at gulvet skal herde optimalt? Optimale gulvmaterialer kan legges på betong som er 0 grader celsius som standard. Hvordan oppfører gulvebelegget seg ved etappevis legging og eventuelle reperasjoner? De beste beleggene binder seg kjemisk til det eksisterende og blir umiddelbart like sterkt i skjøtene og fugene som det var i utgangspunktet. Har gulvet et fullverdig antibakterielt system med dokumentert effekt? Gode gulv bør hindre bakterier i å formere seg og dermed redusere risikoen for bakteriespredning. Avgir gulvet giftige gasser som kan skade produkter og ansatte? En ISEGA-sertifisering garanterer at du har et avgassfritt og sunt gulv som er kjemisk dødt. Gir det valgte gulvbelegget deg fleksibilitet og utvidelses muligheter? Den kjemiske bindingen i et moderne gulvbelegg bør gi en frihet til å ta alle operasjoner og utvidelser i etapper tilpasset anleggets drift, uten at det går utover kvaliteten. lokasjoner, gjerne med mange fag på byggeplassen samtidig, legges gulvet om natten og kan bli tatt i bruk allerede neste morgen. Et godt gulv bør ha ISEGAgodkjenning for ikke-emitterende materiale. Emittering er avgassing som kan smitte over på varer man produserer eller til arbeidsmiljøet. En ISEGA-godkjenning får man kun dersom produktet er totalt fritt for emittering, Epoksy og Polyurethan kan rent teknisk sett ikke få en slik godkjenning. Som en konsekvens av dette har blant andre Forsvarsbygg begynt å utelukke emitterende materialer i alle arealer der mennesker skal oppholde seg på grunn av helserisikoen det medfører, sier Hegstad. Bakteriedrepende Microband er et effektivt og giftritt middel som hindrer bakterier i å formere seg. Det reduserer Nationaltheatret stasjon, spor 1 og 2. Jernbaneverkets egne skrytebilder. bakteriespredning og bygges inn i polymerkjeden og andre syntetiske stoffer. I praksis betyr dette at et Microband-beskyttet gulv tar knekken på bakterier og reduserer vekstpotensialet til skumlinger som E-coli, Salmonella og Listeria med 99,9 prosent. Microban teknologien tilbyr en usynlig, giftfri og tilnærmet evigvarende beskyttelse mot bakterier, mugg og sopp, og er av den grunn ideell for næringsmiddelindustrien. Den antibakterielle beskyttelsen er aktiv så lenge gulvet er inntakt. Det betyr ikke at du slipper å vaske, men det holder seg bakteriefritt mellom hver vask og det antibakterielle belegget slites ikke vekk, sier Hegstad. Evigvarende? Sentralkjøkkenet på Ullevål sykehus er et kjøkken med høye krav til hygiene og stor slitestyrke. Etter ombygning og utvidelse i 1986 valgte ledelsen å legge kvalitetsgulv i sine kvadratmeter store lokaler. Det har de ikke angret på. Gulvet er den dag i dag fremdeles godkjent som et hygienisk næringsmiddelgulv til tross for over 20 års tøff bruk. Det unike er at et godt lagt gulv, bestående av riktige materialer, ikke endrer seg. Det forblir like helstøpt, porefritt og uforandret i styrke år etter år. Et system som tilfredsstiller de strenge kravene som råder innen næringsmiddelindustrien, er enkelt å overføre til andre grener og bransjer. Kompetansen og erfaringene vi har opparbeidet oss vil alle kunne nyte godt av og støtte seg på. Til syvende og sist er jo et godt gulv selve fundamentet for en bekymringsløs produksjon, og det burde alle unne seg, avslutter Hegstad. o

11 Overnatting: 800,- S E MES Manufacturing Execution Systems Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 11 MES brukt riktig: Optimaliserer produksjonen og øker marginene Vi har verktøyet, kompetansen og løsningene som Prediktor ; optimaliserer produksjonen, øker marginene og sikrer verdiene. NORGES LEDENDE MES LEVERANDØR - tlf Kunsten P R Aå øke K Tmarginene I S K E O ligger P P L Y S Prediktor N I N G EMES R : løsning gir full kontroll først og fremst i å ta kontroll over produksjonen og kan være det over produksjonsprosessen. viktigste verktøyet for virksomheter.. overnatting Tid og sted Middag og overnatting Noe som igjen handler om effektiv Solenergifirmaet REC benytter 1 2. september 2009 på Quality Airport gerer felles og middag optimal Hotel produksjon ved Gardermoen hotellet av produkter Prediktor MES ved de fleste av sine med rett kvalitet. Dette krever verktøy Vi håper som håndterer Påmelding fabrikker og anser dette som et produksjonskritisk verktøy. MES er for har anledning til å delta og benytter eptember. flest mulig den produksjonskritiske informasjonen Påmeldingsfristen på er 30. hensiktsmessig måte. Send mail til eller av prosess- og produktkvalitet. Juni 2009 dem viktig til å delta og benytter seminardeltakerne. i arbeidet med forbedring l å knytte kontakter ring med de Ved andre påmelding må vi ha ERP systemet opplysninger løser om ikke navn oppgaven på deltaker(e), Oversikt og detaljrikdom erne. Mange er bedrift, blitt forledet telefonnummer til å tro for kontakt, at om det Prediktor MES Avbestilling gir både oversikt og ønskes deltakelse ved middagen og n bestilles som et ERP en system del av gir full kontroll over innsikt. Ledelse og prosessansvarlig virksomheten. overnatting Dette er feil. Med en kan når som med helst gebyr analysere kr ,-. hvilke til en svært ERP gunstig løsning vil pris. du aldri få oversikt og produksjonsenheter og ressurser kontroll med Deltakeravgift selve produksjonen. som gir de avgift. beste Avmelding produktene må være og skriftlig. Seminaravgift: 7.500,- Det er pengene skapes og det er den beste prosessdriften, sortert Middag: 300,- her den våkne kan skvise marginene på timer, dager, uker eller år. Ved å Overnatting: 800,- til sin fordel og hente ut de største dykke ned i detaljer og spesifikke ter påmeldingsfristen gevinstene, både belastes økonomisk og prosessenheter kan en avdekke kvalitetsmessig. årsakene til kvalitets- eller effektivitetsdegradering ,-. ter 15. August Krevende belastes kvalitet med full I Prediktor MES har dessuten operatørene et verktøy for støtte i driften For å kunne øke marginene må alle ing må være ressurser skriftlig. utnyttes fullt ut for å kunne av produksjonen i sann tid, slik at prosessere produkter av optimal produksjonsproblemene reduseres kvalitet i forhold til ressursbruk. En og kvaliteten stabiliseres. Prediktor arrangerer felles middag ved hotellet på kvelden 1. September. Vi håper flest mulig S E M I N A R anledningen til å knytte kontakter med de andre Overnatting kan bestilles som en del av seminarpakken til en svært gunstig pris. Avbestilling etter påmeldingsfristen belastes Avbestilling etter 15. August belastes med full MES seminar 1. og 2. september på Gardermoen: Et MES seminar for norsk industri. Seminaret retter seg mot beslutningstakere innen kvalitets-, prosessutviklings-, produksjonsog fabrikkledelse i industribedrifter. Ønsker du å vite mer om hvordan MES effektivt kan øke verdiskapningen i din prosess? Seminaret berører alle viktige momenter relatert til innføring og bruk av MES. Dette er også en god anledning til å S E M I N A R møte likesinnede fra andre industrigrener, som har, eller er i ferd med, å implementere MES. Meld deg på: Send mail til eller ring for påmelding. Fristen er 30. juni Se også Hva er Manufacturing Execution System (MES)? Prediktor ; NORGES LEDENDE MES LEVERANDØR Et MES system inneholder en rekke funksjoner som bidrar til å effektivisere informasjonsflyten og prosessdriften i samspill med ERP systemer og underliggende automatiseringssystemer. Noen av de viktigste funksjonene som utføres av MES systemet er sanntids datainnsamling, lagring av historiske data, sporing av materialer og hendelser, produksjonsrapportering, effektivitetsmålinger, resepthåndtering, kvalitetsoppfølging, vedlikeholdsovervåkning, og produksjonsplanlegging. Prediktor er Norges største og ledende leverandører av MES systemer og løsninger MES Manufacturing Execution Systems MES Manufacturing Execution Systems Iterate AS er Norges ledende rådgiver innenfor Lean Software Development Prediktor ; NORGES LEDENDE MES LEVERANDØR - tlf MÅ IT- PROSJEKTENE DINE VÆRE STORE OG RISIKOFYLTE? Prediktor ; NORGES LEDENDE MES LEVERANDØR ER DIN BEDRIFT LEAN? OGSÅ NÅR DET GJELDER SYSTEMUTVIKLING? diktor ; LEDENDE MES LEVERANDØR tor.no - tlf Prediktor ; NORGES LEDENDE MES LEVERANDØR Er IT-prosjektene dine siste skanse før hele din bedrift blir Lean, eller er de brohodet hvor resten av bedriften følger etter? Uansett kan Iterate AS hjelpe deg. Iterate er konsulentfirmaet som har spesialisert seg på Lean Software Development. Vi hjelper deg gjerne med å bli dyktig på programvareutvikling, enten du er kunde eller leverandør. Eventuelt lar du oss utvikle programvaren for deg, integrert med dine egne lean-prosesser. Ta kontakt!

12 12 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Vellykket næringsutvikling i Stryn: Norsk konfeksjonsnæring sprekere enn på lenge Den engang så ærverdige norske konfeksjonsindustrien har lenge haltet i motbakke. Men noen går mot strømmen. Moods of Norway selger stadig mer klær på det globale markedet. Gründerånd, lokalt lagspill og det norske får mye av æren for suksessen. Tekst: Morten Iversen Tidligere i år åpnet Norsk Mote Institutt (NMI.) Et institutt startet for å stimulere og posisjonere norsk motedesign i Norge og i utlandet. Visjonen går i korte trekk ut på å bruke det norske til å bygge internasjonale merkevarer innen mote. Gjennom samarbeid med forhandlerledd, eiere av varemerker, produsenter, designere, organisasjoner, skoler og forskningsinstitusjoner, skal potensialet for norsk moteindustri utforskes og utvikles. - Mote og design er næringsutvikling. Vi mener det er viktig at norsk mote blir en enda større industri også i Norge, slik de har fått til i både Danmark og i Sverige, sa Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad til NRK, i vår, under åpningen av NMI. Noen allerede på vei I fagre Stryn i Sogn og Fjordane, et stykke Norge preget av bre, fjord, fjell, snø og turisme, har noen tjuvstartet og et norsk moteeventyr har sakte vokst fram de siste seks årene. Kanskje ikke tilfeldig. Stryn har vist seg som ei gru nderbygd av de sjeldne, og da spesielt innenfor design. Industrien i Stryn sysselsetter en fjerdedel av befolkningen som teller litt under sju tusen hoder. Den er variert, består av små og mellomstore virksomheter, og har spesielt utviklet seg positivt innenfor kreative og innovative retninger. Det er kanskje derfor så mange nasjonale og internasjonale merkevarer har etablert seg med hovedkontor i Stryn. Blant annet Ricco Vero, Skogstad, Doria og Vest Busscar, har gått foran og vist at vist at det er mulig å bygge levedyktige virksomheter med sjel og potensial på vestlandet. Det er en sterk grad av samarbeid mellom bedriftene i Stryn. Dette gjør at man får den hjelpen man trenger og kan lære av hverandre. Man trekker lasset sammen og fryder seg over alle som gjør det skarpt, sier Jan Egil Flo, økonomidirektør i foregangsselskapet Moods of Norway, selve juvelen i Stryn-kronen. Intek Engineering AS og Intek Automatisering AS er totalleverandør av nøkkelferdige produksjonslinjer og vedlikeholdstjenester til alle typer industrier. Vi er ledende innen industriell automatisering og effektiv utnyttelse av maskiner og utstyr. Gjennom snart 30 år i markedet har vi opparbeidet unik erfaring og kompetanse innenfor våre fagområder, og er en foretrukket samarbeidspartner for en rekke bedrifter. Mange av våre oppdrag kommer som følge av kjennskap og anbefalinger. Dette er bevis på at vi leverer kvalitet og nyter tillit i markedet. Prøv oss i dag og vi skal vise dere tilliten verdig. Intek Engineering AS holder til på Raufoss, mens Intek Automatisering AS har kontor på Hamar. Tilsammen sysselsetter vi 43 personer. Sagvollv. 422, 2830 Raufoss, Tlf.: , E-post: Web: INTEK engineering as INTEK automatisering as sandbeck.no

13 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 13 Deres stadig større kolleksjoner selges i dag over hele verden og det åpnes jevnlig nye markeder. Fra en gryende idé i 2003 og en omsetning på , har virksomheten vokst til et selskap som i 2009 vil selge norsk mote for mer enn 80 millioner kroner. Historiedrevet vekst Fra en liten, målrettet satsning på karaktersterke herreklær i 2003 Konseptet vårt er å fortelle historier fra Norge og lage klær for forskjellig humør. Hvert enkelt plagg skal bære preg av en liten norsk detalj, sier Jan Egil Flo, økonomidirektør i foregangsselskapet Moods of Norway,. Moods of Norway Etablert som Moods of Norway DA i 2003, og som Moods of Norway AS 1. januar Selger lokalt inspirerte moteklær over hele verden Har hovedkontor i Stryn, og hovedmarkedet er fortsatt Norge, men virksomheten satser tungt internasjonalt. Omsetningen i 2007 var på 25 mill kr, 40 millioner i fjor og i år opereres det med et budsjett på nærmer 80 mill. har bredden i produksjonen vokst veldig. Ikke bar er herre og dame kolleksjonene snart jevnstore i både omsetning og tilvirkning, nye produktområder innlemmes stadig i den suksessfylte merkevaren. I dag lager Moods of Norway sko, solbriller og aksessorier, men klær har fortsatt hovedfokuset. Alt starter med den kreative prosessen. Vi tar tak i ting som lokale historier, symboler eller Fakta om industrien i Stryn: Selv om det bare bor knappe mennesker i Stryn er industrien blomstrende og bygda er kjent for sin varierte flora av små og mellomstore virkomheter. På bakgrunn av dette har sysselsettingen i kommunen alltid vært trygg og god. De største virksomhetene målt i sysselsetting er per i dag: Nordfjord Kjøtt (næringsmiddelproduksjon) Vest Busscar (bussproduksjon) Hagen Treindustri/Dooria/Pre-Tre (trappe-, dør-, takstolproduksjon) Ricco Vero/Skogstad Sport/Moods of Norway (konfeksjon) Tonning møbel/stryn møbel (møbelproduksjon) Fluor-Lux (skiltproduksjon m.m. ) Innvik Sellgren (tekstilproduksjon) Olden Brevatn (mineralvatn) Stryn betong - betongelement særegenheter og så leker vi fram historier og temaer som vi tror vil selge. Konseptet vårt er å fortelle historier fra Norge og lage klær for forskjellig humør. Hvert enkelt plagg skal bære preg av en liten norsk detalj, sier Flo. Tidligere har Moods of Norway lansert klær med elgemotiv. I år ønsker selskapet å hylle gamle norske stjerner og det er rock n roll som er humøret Kilde: stryn.kommune.no gjennom Camilla Collett, Ole Bull, Henrik Ibsen og Carl Dørnberger. Vi har valgt å kalle årets kolleksjon Legendary Superstars. De rotnorske rockestjernen er kule og vi må ikke la dem gå i glemmeboka. I idéefasen av produskjonsprossesn var våre designere å besøkte gården til Ole Bull og fant ting og utrykk som kunne inspirere og gjenbrukes, sier Flo. Sterk vekst Selve produksjonen foregår i utlandet. Dresser og finere plagg lages i Tyrkia, sko og aksessorier i Portugal og bomullsvarer i Kina. Men selv om produksjonen foregår i utlandet, er virksomheten i Norge ekspanderende. Alt av design, logistikk og økonomifunksjoner, sitter i Stryn. Selskapet som hadde tre ansatte i 2005, sysselsetter i dag 30. I løpet av to år tror jeg at over 40 hoder vil ha sitt daglige virke på hovedkontoret. Vi har funnet tonen og skattekisten er full og mer enn stor nok, ikke bare for oss, men for alle norske virksomheter som ser muligheter, sier Flo. Lokalt gull Hemmeligheten bak suksessen ligger ifølge Flo i tolkningen av det lokale og evnen til å formidle historier folk vil kjøpe seg en del av. Gjennom å bli flinkere til å fremheve og tungt utnytte den unike posisjonen merkevaren Norge har i internasjonal sammenheng, kan langt flere lykkes. Dyrkingen av det rene er en trend som vokser. Jeg tror vi må posisjonere oss enda sterkere som det landet som faktisk besitter frisk og urørt natur. Hvis vi makter å kombinere det lokale gullet vi sitter på, med impulser og trender utenfra, tror jeg mange kan lykkes i byggingen av merkevarer av internasjonalt format, sier Flo optimistisk. Og impulser utenfra er det nok av i Stryn. Selv om det bare er drøyt syv tusen overvintrende sjeler i bygda, oversvømmes det lille lokalsamfunnet av hundretusenvis av renhetssøkende turister i alle kategorier og fasonger om sommeren. Kontrasten mellom årstidene er enorm. Turiststrømmen sørger for en jevn strøm av impulser og inntrykk. Det har gjort det enklere for oss å speide over kommunegrensene og tenke internasjonalt, avslutter Flo. o Velkommen til bransjens største møteplass for produksjon, elektronikk og automatisering oktober 2009 Norges Varemesse, Lillestrøm Hovedsponsorer: 246x107mm peamessen.indd :26:55

14 14 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Mer verdi med mindre arbeid: En kultur for kontinuerlig forbedring Lean-tankegangen kaprer stadig flere disipler. Kanskje ikke så rart. Med Lean som ledelsesverktøy har det vist seg mulig å senke kostnadene, redusere stress blant medarbeidere og øke effektiviteten, uten å bruke større ressurser. Tekst: Morten Iversen Lean handler i korte trekk om å effektivisere de delene av en virksomhet som direkte skaper merverdi for kundene - og dermed eierne - og reduserer alle de faktorene som ikke skaper reelle fordeler og fortjeneste. For å få til dette må hele virksomheten delta. Det må skapes en kultur hvor hele staben, fra topp til gulv, jobber sammen med kontinuerlig forbedring av alle prosesser. De som lykkes setter forbedringsarbeid i system og lar de ansatte delta i forbedringsarbeidet. Det er de som daglig merker flaskehalser og vet hvor skoen trykker. Det er også de som har størst forutsetninger for å komme opp med initiativ som kan realiseres. Involvering etter denne modellen skaper holdbare løsninger, eierskap og engasjement i og gjennom hele verdikjeden, sier Johnny Dahl, administrerende direktør i Valcon AS, et selskap som har lang erfaring med å implementere ulike modeller for Operational Excellence programmer, deriblant Lean. Problemene tårner seg opp Utfordringene for industrien har økt jevnt og trutt gjennom mange år og eksplodert i det siste. Økte krav til kvalitet, produktivitet, ledelse og medarbeiderutvikling er blitt en del av hverdagen. En overhengende og blytung finanskrise har ikke gjort situasjonen bedre. Mange organisasjoner er derfor i gang med store omlegginger som krever nytenkning, handlekraft, erfaring og kompetanse. De som jobber kontinuerlig med egne prosesser og prestasjoner i både gode og dårlige tider har minst å frykte. Det viser seg at den delen av norsk industri som har vært konkurranseutsatt lenge er best trimmet og har en stor evne til å overleve i kriser, sier han. Tungt for noen Mest motstand møter imidlertid...den delen av norsk industri som har vært konkurranseutsatt lenge er best trimmet og har en stor evne til å overleve i kriser... Finanskrisen har gjort at organisasjoner er i gang med store omlegginger som krever nytenkning, handlekraft, erfaring og kompetanse. de lederne som trer endringer nedover ørene på de ansatte. Som forandringskonsulenter har Valcon i følge Dahl i mange år overført prinsippene fra moderne produksjonsstyring til alle typer industrivirksomheter. Resultatene er gjennomgående store forbedringer i produktiviteten og økt kundetilfredshet. De fleste oppnår en produktivitetsøkning på et sted mellom 20 og 40 prosent. Lean-produksjon skiller seg fra tradisjonelle prosessforbedringer ved å fokusere mer på gjennomføring av et kulturskifte i virksomheten. Det handler om å skape og trene virksomheter til å optimalisere videre hele tiden. Prosessene skal utvikles gjennom vedvarende involvering av samtlige medarbeidere, sier Dahl. Reduserte kostnader eller flere kunder Dessverre viser det seg vanskelig og tidkrevende å implementere en kultur for kontinuerlig endring. De største problemene oppstår gjerne på ledelsesnivå. Det kan derfor være klokt å søke råd og hjelp hos noen som har vært med på dette før og har erfaring fra tilsvarende prosesser. De beste vet dette, de jobber med konsulenter kontinuerlig og ser ifølge Dahl på forbedringskonsulenter som en god investering. Gjennom bedre produktivitet og optimale prosesser skaper forbedringskonsulenter økt kapasitet. En økning som kan brukes til enten å kutte kostnader og holde seg på samme produksjonsnivå, eller til å produsere mer til flere kunder med samme kapasitet. Det handler jo i bunn og grunn om å generere størst mulig verdier, avslutter Dahl. o NCE Raufoss Industriens Toppidrettssenter Industrimiljøet i og rundt Raufoss er nasjonalt ekspertsenter innen lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Mer enn 30 bedrifter omsetter for over 6 milliarder med 85 % eksport. Samarbeid mellom verdensledende bedrifter og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer skaper framtidas industrielle løsninger i Norge. Raufoss er den beste lokasjonen for å etablere og utvikle industribedrifter. Å bli en del av kompetanse- og industrimiljøet gir store synergier på utvikling, testing, drift, kompetanseheving og industrialisering. I dag er bærekraftig utvikling et svært aktuelt samarbeidstema. Store delfinansierte forskningsprosjekter gir bedriftene økt konkurransekraft. Raufoss profesjonell infrastruktur for krevende bedrifter kombinert med verdensledende kompetansemiljøer Vil du vite mer om tilbudet, klikk deg inn på:

15 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 15 hamar egersund tynset stord bergen rørvik hammerfest trondheim TRB kommunikasjon Foto: Åge Hojem og SIVA alta bergen stavanger røros siva-nett bømlo tynset siva-nett egersund halden kvinnherad kjeller stryn fornebu odda gjøvik egersund egersund gol tromsø ålesund kongsberg moss valdres senja verdal SIVA virker. Her er noen eksempler. Næringshager, inkubatorer, forskningsparker... SIVA skaper sterke miljø for næringsutvikling og verdiskaping over hele landet. Dette skjer gjennom målrettede investeringer, eiendomsutvikling og tilrettelegging for innovasjon. siva.no lofoten sandnessjøen odal kirkenes rjukan levanger lillehammer stord hamar stavanger røros lillehammer siva-nett

16 16 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Lean en nødvendighet! Dere kan være dyktige innovative ærgjerrige kunnskapsrike og på alle måter kompetente. Men bruker dere ikke ressursene deres riktig leverer dere ikke det kunden ønsker - og bare det, så vil dere ikke være konkurransedyktige i fremtiden. En krone spart i administrasjon er like mye verd som en krone spart i produksjonen! Tekst: Klaus Eriksen Dette tankesettet har vært diskutert lenge i forhold til produksjonsbedrifter / avdelinger i hele verden de siste årene. Tankene har også vært fremtredende i enkelte produksjonsmiljøer i Norge i år, men kun de siste par årene har diskusjonen om Lean Service dukket opp. Toyota påstår jo at det er mer sløsing i sine administrative avdelinger enn i sin produksjon, og i Norge er det nok i høyeste grad slik. Administrasjon er ikke så produktiv som produksjon! Industribedrifter har gjennom de seneste mange år fokusert på metoder og verktøyer til utvikling av produktiviteten. I takt med at konkurrensen blir større, og kundene stiller stadig større krav til kvalitet og leveransesikkerhet, skapes der økt fokus på bedriftenes administrasjon. Det press der tradisjonelt har ligget på industrien for produktivitetsutvikling, merkes nå også i de administrative miljøer. Lean Service og Lean Administrasjon minner ved første øyekast på Lean Produksjon. Lean i administrasjon og service begynner med en erkjennelse av at administrative oppgaver også inneholder elementer av produksjon, og dermed kan styres med inspirasjon fra industriproduksjonen. Eksempelvis ordrehåndtering, telefondialoger, salgsmøter, rapporteringsarbeide, interne møter, ansettelses samtaler, korrespondanse, arkivering, med mer. Den enkelte oppgave består av en rekke aktiviteter, der hver for seg repeteres med høy frekvens og som med fordel kan standardiseres. Lean Administrasjon handler på samme måte som Lean Produksjon om å ha kunden i fokus, forstå og optimere prosesser, og å øke verdiskapning ved å eliminere sløsing. Det man ikke kjenner kan man ikke forbedre! Medarbeidere i produksjonen er vant til å tenke produksjon, og vant til og bruker rutiner og standarder til å skape økt produktivitet. Det er tydelig hvilken rolle den enkelte har i produksjonen, og det er etter hvert synlig om man oppnår de resultatene som er forventet. Helt annerledes kan det være i administrasjonen. Folk er utdannet med tanke på å jobbe som individuelle personer, og er blitt belønnet for å gjøre ting på deres egen måte. Derfor er det ikke underlig at administrative miljøer preges av individuelle jobb rutiner og systemer. Vi har hver vårt kontor, hver vårt arkiveringssystem på PCen, og hver vår måte å jobbe på. Konsekvensen er at det er vanskelig holde oversikt, og eventuelt overta hverandres oppgaver. Det gir konkrete utfordringer ved eksempelvis sykdom og permisjon. Samtidig mister hver enkelt medarbeider overblikket over den samlede verdikjede. Erfaring viser at kun få administrative medarbeidere kjenner og forstår den verdikjeden de er en del av. Det man ikke kjenner kan man ikke forbedre! Balanse imellom Administrasjon og Produksjon Når man snakker om Lean, så har mange på veldig lenge tatt det for gitt, at vi snakker om forbedring og effektivisering av produksjonen. Her tenker mange feil. Det er derfor viktig å løfte blikket litt, å se muligheten for også å gjøre forbedringer i bedriftens administrasjon. Tanken er at en krone investert i forbedring av administrasjonen er mer verd enn en krone investert i forbedring av bedriftens produksjon. Denne erkjennelsen er ikke kommet enda i mange norske bedrifter, og det er derfor en klar tendens til underinvestering på Lean i de administrative miljøer. Husk at En krone spart i administrasjonen er like mye verd som en krone spart i produksjonen!. Seniorkonsulent Klaus Eriksen Avd leder Lean Service, TPM Team Scandinavia AS o z Gjesteartikkel Digitale prototyper - styrker norsk konkurranseevne Teskt: Mads Storgaard, Autodesk Manufacturing Solutions, Scandinavia Jobber du i en norsk produksjonsbedrift har du mest sannsynelig vært borte i en av følgende problemstillinger i løpet av de siste årene: Mangel på arbeidskraft, større utgifter enn konkurrentene, kopiprodukter fra Asia, svekket konkurranseevne mf. I dag er situasjonen en helt annen, men på tross av konjunkturendringene i verden er nok de fleste enige i at norske bedrifter bør være både mer innovative og mer effektive enn deres konkurrenter i utlandet. Løsningen for mange bedrifter kan være å ta i bruk digitale prototyper. Fra fysiske til digitale modeller En digital prototype er en fullstendig datakonstruert modell av det produktet eller den maskinen du skal produsere. Den virkelighetstro digitale kopien blir laget før den første fysiske fremstillingen av produktet og har til hensikt å virtuelt simulere hvordan produktet vil fungere i ulike situasjoner før det bygges. Målet er naturligvis å reduserer behovet for å basere seg på fysiske prototyper, som både er kostbare og tidskrevende å lage og som ikke nødvendigvis fremmer de innovative prosessene. Det er mange tiår siden den amerikanske flyprodusenten Boeing produserte deres første 777 ved hjelp av digitale prototyper. Dette var det første flyet hvor design- og produksjonsteamet måtte løse alle tenkelige problemer ved skrivebordet og ikke i produksjonshallen. Resultatet ble at man kunne igangsette serieproduksjon uten store avvik fra den digitale modellen. I dag har vi kommet mye lenger når det gjelder mulighetene for å generere digitale prototyper. I USA regner man digitale prototyper som et vesentlig konkurransefortrinn, også blant små og mellomstore bedrifter og fordelene er merkbare. Kortere time-to-market Den største fordelen for mange bedrifter er reduksjonen av den såkalte time-to-market, dvs. tiden det tar å gjøre en ide om til et ferdigutviklet produkt. For de fleste bedrifter er det viktig at denne tiden er så kort som mulig. Endringer i markedet skjer raskere og raskere og det er av avgjørende betydning for hver enkelt bedrift å kunne reagere raskt og effektivt på disse endringene. En ekstragevinst er selvfølgelig at en kort time-to-market er en effektiv måte å holde seg i forkant av eventuelle kopiprodusenter. Færre ressurser mer innovasjon En av de mest åpenbare fordelene med digitale prototyper er at man reduserer ressursforbruket, både kostbare medarbeiderressurser, men også dyre fysiske materialer. Ressursene kan mer effektivt brukes i innovasjons- og ideprosessen og det er jo blant annet her norske bedrifter skal være bedre enn sine utenlandske konkurrenter. Innovative prosesser styrkes Mange norske bedrifter har et høyt innovasjonsnivå, men bruk av digitale prototyper er ofte med på å styrke de innovative prosessene ytterligere. En digital prototyp er nemlig ikke bare med på å løse en design- eller produksjonsmessig utfordring, men er også en viktig del av ideutviklingsprosessen da det er mye enklere å endre design og funksjonalitet i en digital modell enn i en fysisk. Autodesk har gjennomført en analyse og kommet frem til at en moderne 3D CAD-løsning kan 3D digital prototype fra Marin Bikes udført i Autodesk Inventor. redusere opptil femti prosent av tidsbruken i produksjonsutviklingen. Dette er med på å øke konkurranseevnen og spørsmålet blir derfor om man i det hele tatt har råd til å ikke investere i ny designteknologi i en moderne produksjonsbedrift? Svaret fra oss er selvfølgelig nei, men det er mange gode 3D-designløsninger på markedet. Dette er derfor ikke en oppfordring om å kjøpe et spesifikt produkt, men heller en oppfordring om å investere i teknologi og femtiden, slik at norske bedrifter vil klare seg best mulig.o

17 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 17 z Gjesteartikkel Maskinhelse fra Fras Technology Photo: Dag Myrestrand / StatoilHydro Oljeanalyse og partikkeltelling er viktige verktøy for tilstandskontroll av hydraulikkanlegg og oljesmurte maskiner. Ny teknologi basert på bildegjenkjenning og representative prøver gir en helt ny dimensjon for tilstandskontroll. Naval Research Laboratories i Washington DC har dokumentert at et begynnende havari kan oppdages inntil 14 måneder før tilstanden i maskineriet er så kritisk at det må stoppes. Og ikke minst, årsakssammenhenger kan lett dokumenteres. Produktet heter DynaView. Tekst: Sølve J. Fjerdingstad for å sørge for at viktige maskiner i offshore, vannkraft og Dette er ett av syv patenterte produkter og vare- tilgjenglighet for produksjon og skipsanlegg har best mulig merker, Fras Technology AS på Ås har utviklet. Programmet kalles populært for for å unngå uplanlagt driftsstopp. Og ikke nok med det, nå er program for maskinhelse, og selskapet i ferd med å etablere en inneholder mange elementer som overvåkningssentral for kritiske kan sammenlignes med helsekontroll hos mennesker. Forskjellen maskininstallasjoner i Årdal i Sogn, i tett samarbeide med forsknings og produksjonssentrene døgnet rundt fra intelligente medføre store korrosjonsskader. er at maskineriet kan overvåkes Acrylicon Industrigulv AS_185x140.pdf :06:45 til Hydro. Det er utviklet et helt program analysesystemer som kan læres opp til å stille diagnosen basert på trend/utvikning i slitasjen. Når noe skjer i systemet, leverer Fras Technology tolkning og gir forslag til tiltak/løsning av problemet. Hvis ytterligere dokumentasjon bør innhentes, foretar selskapets dyktige maskininspektører inspeksjon i felten ved hjelp av utstyr som videoskop og termokamera. De henter ut representative oljeprøver som analyseres i Fras Technologys laboratorium for slitasjepartikler. Laboratoriet er et av de mest avanserte i Skandinavia innefor partikkelanalyse og sikker drift. Et av forholdene som har blitt avdekket gjennom de patenterte målemetodene Fras Technology har utviklet, er at nye og miljøvennlige oljekvaliteter også kan være opphav til mikrobiell vekst inne i maskineriet. Bakterier, gjær og sopp kan både hemme smøring av maskindelene og Bakterier kan i løpet av bare 20 minutter skape en ny populasjon. Fras Technology har i mange år arbeidet med utfordringene i forbindelse med mikrobiell vekst i oljer. Utfordringene i forbindelse med mikrobiell vekst i oljer, har Fras Technology arbeidet med i mange år. Detter er i samarbeid med mikrobiologer ved Universitetet for Miljø og Bioteknologi på Ås, UMB for å utvikle et system for DNA identifisering av typen mikrobiell tilstedeværelse i oljen. Derfor har selskapets laboratorium, forsknings og utviklingssenter etablert seg på universitetsområdet på Ås, mens driftsavdeling, kaldt FRAS OCM, er etablert i Årdal og skal i løpet av 2009 bygge seg opp på kompetanse og tjenester basert på Mor selskapets fagområder. Fras OCM i Årdal, vil bli bemannet for døgnkontinuerlig drift for å tolke og varsle brukeren når feil og avvik i produksjonen oppstår. Hvis rørsystemene er fulle av forurensning, rykker teamet fra Fras OCM ut til kunden og hjelper til. Metoden som er nyutviklet i de siste årene, er en patentert renseteknologi og brukes for å behandle og fjerne mikrobiell vekst fra systemene. Fras Technology med datterslskp FRAS OCM, søker etter nye medarbeidere og investorer som skal hjelpe til å løfte selskap og teknologi inn i det internasjonale markedet. o

18 18 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Ute i skogen, en mil sør for Fredrikstad ligger et av verdens mest spennende designsentre for sportsbiler, båter, projektorer og en rekke andre høyteknologiske produkter. Norges antagelig fremste industridesigner: - Norge har alt industrien kan ønske seg Dette sier fredrikstadbaserte Bård Eker, som har levert prosjektordesign til Toshiba, skapt en båtsuksess ut av konkursboet etter Hydrolift og utviklet sportsbilen Koenigsegg. Hemmeligheten bak suksessene er involvering, samarbeid og helhetlig design. Tekst: Morten Iversen Bård Eker er for mange selve symbolet på moderne norsk, suksessfull industrialisering. Ute i skogen, en mil sør for Fredrikstad ligger et av verdens mest spennende designsentre for sportsbiler, båter, projektorer og en rekke andre høyteknologiske produkter. Nylig har Eker lansert en grensesprengende, elektrisk Koenigsegg og er i skrivende stund sterkt engasjert i å slå skaperkloa si i restene av Saabkonsernet. Industrieventyret begynte imidlertid med projektorteknologi. Brå vekst Bård Eker Industrial Design, var fram til 2001 i praksis en stor del av projektorprodusent ASKs utviklingsavdeling. Samarbeidet varte helt til ASK fusjonerte med amerikanske InFocus. Det gikk ikke. Projectiondesign ble derfor stiftet i 2001 og allerede etter to år omsatte Eker&Co for over 100 millioner kroner, hvorav eksportandelen var på voksne 95 prosent. - Det handler om gjennomført, helhetlig og solid design. Sørger vi for kvalitet og effektivitet fra bunnen av, via produksjon til distribusjon og service, har Norge alle forutsetninger som skal til for industriproduksjon. Vi må imidlertid ta hensyn til at landet vi lever i er et høykostland og at det derfor blir mer skjebnesvangert å ha marginene mot seg. Vi har ikke råd til å sløse bort verken tid, talent eller utgifter unødvendig, sier han. Full kontroll Eker er fjernt fra det tradisjonelle bildet mange av oss har av en industridesigner. Det som opptar ham er nemlig mye større enn de rent estetiske kvalitetene og den grensesprengende funksjonaliteten. Han vil ha full oversikt over og god kontroll med alle stadier av et nytt konsepts fødsel. Han er engasjert med hud og hår helt fra idéen oppstår, via design, konstruksjon og produksjon til den endelige markedsføringen. Det tar ikke mange minutter å bygge en projektor. Hos oss utgjør ikke utvikling, testing og produksjon mer enn to og en halv prosent av totalkosten. Selv om arbeidskraften hadde vært gratis, ville vi tapt på å sette ut produksjonen. Det som er verdifullt for oss er en gjennomsyrende fleksibilitet og nærhet. På den måten kan alle lære seg produktenes livssyklus fra bunnen av. Dette har ført til at alle samarbeider på tvers av tradisjonelle faggrenser. Her jobber alle med alt, uansett om det er snakk om design, produksjon, markedsføring, projektorer eller el-biler, sier Eker. Eker tror at det i alt for mange industrivirksomheter er for høye fagbarrierer mellom forskjellige avdelinger og kulturer. Noe som fører til at det går med masse tid og penger på å smøre organisasjonsmessige gnisninger og lure seg rundt tungvinte løsninger. Sammen med et helhetlig, gjennomtenkt og effektivt design, tror jeg bedre forståelse for de ulike rollene og funksjonene, samt mer og dypere samarbeid mellom folk og avdelinger, er en riktig og adekvat medisin for all industri som vil vokse her til lands, avslutter Eker. o creo.biz Foto: Scanpix Det gjør vi og mennesker i landets industrikommuner: 2005 På Soria Moria lovte regjeringen å «utrede og innføre et nytt industrikraftmarked» Regjeringen forsterket løftet Industri Energi demonstrerte foran Stortinget. Regjeringen gjentok løftet Industri Energi demonstrerte foran Stortinget. Regjeringen lovte industrien 30 års kraftleie. Soria Moria, Regjeringen reduserte løftet til 15 år. Etter fire år er løftet fra Soria Moria fortsatt ikke innfridd. 3. juni går landets industriarbeidere til politisk streik. Vi fortsetter å kjempe for langsiktige kraftløsninger for industrien, og vi kommer ikke til å gi oss. Det er et løfte. industrienergi.no Fagforbundet for industri og energi

19 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 19 Automatisering og skjermstyring innen søppelforbrenning: Teknologien som knebler utslippene Oslo kommunes Energigjenvinningsetats nye forbrenningslinje på Klemetsrud skal kunne fyre av 20 tonn søppel i timen og produsere nesten like mye energi som et Alta kraftverk. For å holde en logistisk flyt og utslippene i sjakk, vil automatiserte og skjermstyrte systemer ligge i bunnen. Tekst: Morten Iversen Det var selskapet Goodtech Solutions som på slutten av fjoråret inngikk en elektro- og automasjonskontrakt på voksne 54,2 millioner kroner i samarbeid med den sveitsiske søppelforbrenningsleverandøren Von Roll Inova. Det ærverdige og sveitsiske selskapet er verdens ledende produsent av komplette forbrenningsanlegg og har levert mer enn 400 tilsvarende løsninger. Goodtech ble valgt på grunnlag av lokalisering, erfaring fra tilsvarende anlegg, pris og ikke minst for sin gjennomføringsmetodikk. Gjennom den internettbaserte prosjektgjennomføringsmetodikken som legges til grunn har alle deltagende parter i prosjektet full tilgang til prosedyrer, objekter, beskrivelser og kommentarer, linket opp mot hverandre i samme grensesnitt. Dette sikrer god kvalitet via en effektiv metodikk. Vi og Von Roll Inova benytter absolutt siste utviklede teknologi og opererer etter de strengeste krav som finnes, sier konsernsjef i Goodtech ASA, Vidar Låte. Rent og ryddig Til rensing av røyken vil det derfor bli anvendt den nyeste og mest miljøvennlige renseteknologien. Etter at røyken er renset ledes den ut via en 80 meter høy pipe. Energien som oppstår ved forbrenningen av søppel overføres til en dampturbin som via en generator skaper strøm til elektrisitetsnettet, men brorparten av energien kondenseres og overføres direkte ut i fjernvarmenettet. Løsningen EGE har gått for baserer seg på bruk av objektorientert programmering. All grafikk, historikk, logging, alarmer og hendelser, scripts og dokumentasjon ligger lagret i objektet og kan dermed enkelt gjenbrukes. I en applikasjon, eller mellom anleggene. Dersom det er nødvendig å gjøre endringer på objektet, gjøres det bare et sted, sier Låte, som selv har bakgrunn fra automatisering innen offshoreindustrien i Nordsjøen. Svært besparende Goodtech leverer også automatiserings- og skjermstyringsløsninger til Hafslund Fjernvarme, som distribuerer varme ut til kunder i Oslo. Løsningen de har levert til Hafslund, som er både nerve og hjerne i systemet, benytter seg av redundante serverpar på hver enkelt varmesentral. Fra de respektive varmesentralene overføres data så til det sentrale kontrollrommet som ligger på Smestad i Oslo. Klientene som opererer selve produksjonen finnes både lokalt på varmesentralene og på det sentrale kontrollrommet. - Ved å innføre objektorienterte automatiseringsløsninger forventer vi store besparelser i prosjekt- og vedlikeholdskostnadene, sa automasjonsansvarlig i Hafslund Fjernvarme, Jan-Ivar Andreassen, i forbindelse med at deres system ble kåret til 2008 s beste skjermstyringsløsning i Europa, Midt-Østen og Afrika under Wonderworld. o Din bedrift kan bli en del av et attraktivt og voksende kompetansemiljø sentralt i Midt-Norges oljehovedstad Ledige kontorlokaler i nytt bygg Ledig lager/verkstedhall m 2 Umoe Sterkoder AS Member of the Umoe Group Se vår nye nettside: Dalegt. 137, NO-6518 Kristiansund N., Norway Kontakt Svein Monsø tlf / HOLM Kristiansund

20 20 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing z Gjesteartikkel Automatisering viktig for fremtidens industri! For å drive lønnsom industri i dagens Norge er bedriftene avhengige av å tenke langsiktig og å være innovative, og man må være endringsvillige. Tekst: Lars Anfinn Ekornsæter Konkurransen blir stadig hardere og vi ser en merkbar økning av globalisering. Jeg tror at Fremtidens industri vil bygge på andre verdier enn de som gjelder i dag og det vil bli utviklet nye forretningsmodeller bygget på andre normer. Vi står i realiteten overfor et paradigmeskifte. I en nylig utgitt undersøkelse fra IBM The Enterprice of the Future er 1130 toppledere fra 45 land intervjuet om hva de mener vil være viktig, for ikke å si avgjørende for å lykkes i fremtiden. Man må være kapabel til, og lykkes med hurtige endringer Man må være nyskapende (innovativ) utover kundenes forventninger Man må bygge allianser og inngå nye samarbeidsforhold Man må være globalt integrert og strategisk tilpasset for å knytte til seg den beste kompetansen hvor som helst i verden Man må være ekstremt tilpasningsdyktig - utvikle nye forretningsmodeller og bryte med det som har vært Man må inngå partnerskap, også med kunder Man må være samfunnsbe- I følge IBM rapporten er det vist og tenke samfunnsøkonomisk, betydelige forandringer på ikke kun tenke gang og man må være smart og profitt. Være genuint opptatt tilpasningsdyktig. Man må tenke av samfunnet som helhet globalt når gjelder både markeder Det snakkes om et globalt for- og tilgang på kompetanse. retningsdesign. Bedriftene må ha Vi har i den senere tid sett en en internasjonal forankring, og markant økning av internasjonalisering, når det gjelder verdikjeden så må og dette vil bli kraftig man tenke på tvers av landegren- akselerert i de neste årene. sene. Skal man lykkes med så I IBM undersøkelsen kjennetegnes store forandringer trenger man et Fremtidens bedrift vesentlig skifte av kapabiliteter og TPMteam_246x176_FremtidensIndustri av følgende: partnere Dette stiller 23:07 store krav Side 1 til evnen å sikre og styre ressursbruken internt, både menneskelig, teknologisk og finansielt. Norge er et høgkost land og skal vi lykkes i konkurransen må det satses på høg kompetanse og smarte løsninger. Derfor er utdanning og forskning av avgjørende betydning for vårt land. Den økonomiske nedturen som vi er inne i må ikke resultere i at det skjæres ned på kompetansen og kreativiteten. Morgendagens bedrift må ha fokus på samfunnsmessige spørsmål som energiforbruk og miljø. Ser vi på den globale klimadebatten, er det ikke tvil om at automatisering vil være særdeles viktig for å løse de problemer verden står overfor. Fornybar energi, mindre energiforbruk, redusert innsats av råvarer, mer effektive prosesser dette er vanskelig å få til uten automatisering. Økt produktivitet, bedre utnyttelse av de ressursene som finnes alt dette gir mulighet til en bedre fordeling av de godene som finnes, enten de er naturgitte eller skapt av oss mennesker. Jeg tror at Fremtidens industri vil bygge på andre verdier enn de som gjelder i dag, skriver Lars Anfinn Ekornsæter fra Norsk Forening for Automasjon. Hvorfor automatisere? Fremtidens industri blir mer global og krever raske endringer og smarte løsninger, og automatisering blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Fordelene ved automatisering er mange. Blant annet vil produktiviteten og produksjonsraten øke. Dette medfører større fortjeneste pr. medgått arbeidstime. Men den kanskje viktigste faktoren er arbeidsrasjonaliseringen som igjen demper virkningen av mangel på arbeidskraft. o ALTERNATIV TIL NEDBEMANNING? BRUK LEAN TIL KOMPETANSEHEVING! Tiden er inne for å bruke Lean til kompetanseheving som et alternativ til nedbemanning. Vi er allerede i ferd med å hjelpe flere bedrifter med å satse på utvikling av egne ansatte og dermed skape en bedre plattform for fremtiden. Bruk den ledige tiden som oppstår som følge av lavere etterspørsel til å starte innføringen av Lean. Sjekk med ditt NAV-kontor om støtte til kompetanseheving innen Lean. Bedriften vil dermed stå bedre rustet til å møte oppgangstiden som vil følge etter en tid som denne! Mer penger til opplæring er blant de mest treffsikre tiltakene i nedgangstider. Jens Stoltenberg, Dagens Næringsliv NOEN AV VÅRE KUNDER: TPM team er Norges ledende selskap innen Lean og TPM arbeid Vi hjelper bedrifter med å starte og drive sine forbedringsprosesser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale Ragnvald Eriksen, Daglig leder, Mobil: (+47) I

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Acrylicon med Microban

Acrylicon med Microban -because the world is a tough place Acrylicon med Microban et gjennombrudd i bakteriebekjempelse og hindring av krysspredning av bakterier Industrigulv -because the world is a tough place Dine største

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

«Markedsorientering vegen til suksess»

«Markedsorientering vegen til suksess» «Markedsorientering vegen til suksess» IN skal gjøre Norge og norske bedrifter kjent Pådriver for økt verdiskaping: Et godt omdømme gjør deg attraktiv for : -Kompetanse -Kunder -Kapital Pådriver Et sterkt

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner Innovasjoner Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner VELKOMMEN TIL INDEXATORS VERDEN Indexator er verdensledende varemerke på to tekniske områder: rotatorer og tiltrotatorer for

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Kebony styrket for vekst

Kebony styrket for vekst Kebony styrket for vekst (OSLO, 6. oktober 2008) Kebony tilføres MNOK 50 i en emisjon basert på NOK 0,42 per aksje, som er 20% høyere pris sammenlignet med emisjon april 2007 og priser selskapet til MNOK

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Norsk farmasøytisk produksjon

Norsk farmasøytisk produksjon Norsk farmasøytisk produksjon Status og utfordringer Rapport utarbeidet av SINTEF Raufoss Manufacturing Mai Forprosjektets oppdrag, definert av LMI: Kortfattet beskrivelse av farmasøytisk produksjon i

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse?

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Klynger som Omstillingsmotor for Norge Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Store utfordringer store muligheter Oljepris Produktivitet Kostnadsnivå Bærekraft

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Profilbeger. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangement. www.tradeway.no

Profilbeger. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangement. www.tradeway.no Profilbeger Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangement www.tradeway.no 2 TradeWay AS ble etablert i 1996 med base i Trondheim. Firmaet selger varer fra internasjonalt anerkjente

Detaljer

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark?

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Vrådalskonferansen 2007 30.-31. oktober Knut Kr. Osnes Hva er NCE? Norwegian Centres of Expertise er

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Fra ord til handling. Østerdalskonferansen 2013 F O R E S T I A

Fra ord til handling. Østerdalskonferansen 2013 F O R E S T I A Fra ord til handling Østerdalskonferansen 2013 Byggma ASA Huntonit AS, Vennesla Forestia AS, Braskereidfoss Fibo-Trespo AS, Lyngdal Forestia AS, Kvam Masonite AB, Rundvik - Sverige Forestia AS, Grubhei

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Todelt vekst todelt næringsliv

Todelt vekst todelt næringsliv Todelt vekst todelt næringsliv Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo, 18. mars 2014 Hilde C. Bjørnland Perioder med globalisering, prosent 250 200 Population GDP pr capita 150 100 50 0 1870 1950 2000 North

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Kjell Stokbakken Marine Harvest Norway AS Fra Kulturstruktur til Strukturkultur. Maintech konferansen 2013 Trondheim 040413

Kjell Stokbakken Marine Harvest Norway AS Fra Kulturstruktur til Strukturkultur. Maintech konferansen 2013 Trondheim 040413 1 Kjell Stokbakken Marine Harvest Norway AS Fra Kulturstruktur til Strukturkultur Maintech konferansen 2013 Trondheim 040413 2 Marine Harvest i korte trekk Et av verdens ledende sjømatselskap Verdens største

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde 10.05.2016 ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde Stein Berg Oshaug Adm direktør Oshaug Metall AS :arena for vekst Stein Berg Oshaug Adm dir Oshaug Metall AS Styreleder ikuben RB 25. mai 2010

Detaljer