Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer"

Transkript

1 Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer Økonomiledersamlingen - SUHS oktober 2013 Olav Isak Sjøflot teknisk direktør FAS

2 UNINETT FAS ROLLE 1/2 100% Eid av Kunnskapsdepartementet (KD) Ikke-kommersiell formålsparagraf non profit Kundekoordinator og tjeneste-leverandør ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av Felles Administrative Systemer ved universiteter og høgskoler Koordinering på kundesiden: Prioriteringsråd og Arbeidsutvalg SUHS-konferansen Kontraktsoppfølging Endringer / Forbedringer Tilgjengeliggjøre informasjon / dokumentasjon E-postliste / samarbeidsarena Agora

3 UNINETT FAS ROLLE 2/2 FAS er UH sektorens verktøy med spisskompetanse på å få sektoren til å samarbeide om fellesløsninger - gjennom - Prioriteringsråd - Arbeidsgrupper Utnytte sektorens egen kompetanse Trekke på spisskompetanse fra BOT Trekke på spisskompetanse fra øvrige institusjoner Identifisere og spre erfaringer/beste praksis Utnytte muliggjørende teknologi

4 Systemlandskapet vi opererer i

5 KD Systemlandskap BOT(T )-institusjoner benytter også Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps- og HRsystem fra UNINETTs kunder. Rapportering Administrative systemer Studieadministrative systemer Lærings/forskningsfaglige systemer Agresso SAP Basware Visma/ Amesto Artemis Forskn. adm (Cristin) Studentadm (FS) LMSer ecampus Dig. Eksamen Forelesn-opptak Videokonferanse FileSender m.m. ephorte/ Public360 Samordna opptak Ephorus Notur/ NorStore Samarbeidsverktøyet Agora Integrasjonsplattform (Mule) Administrativt fokus Undervisnings-/forskningsfokus

6 KD Systemlandskap BOT(T )-institusjoner benytter også Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps- og HRsystem fra UNINETTs kunder. Rapportering Administrative systemer Studieadministrative systemer Lærings/forskningsfaglige systemer Agresso SAP Basware Visma/ Amesto Artemis Forskn. adm (Cristin) Studentadm (FS) LMSer ecampus Dig. Eksamen Forelesn-opptak Videokonferanse FileSender m.m. FAS ephorte/ Public360 Samordna opptak Ephorus Notur/ NorStore Samarbeidsverktøyet Agora Integrasjonsplattform (Mule) Administrativt fokus Undervisnings-/forskningsfokus

7 5. november 2013 SLIDE 7

8 5. november 2013 SLIDE 8

9 Sikre gode fremtidsrettete adm. løsninger Etter KDs høringsrunde Gjennomgående prosess (langsiktig) Videreutvikling av virksomhets- og IKT-arkitektur innenfor økonomi- og personalområdet. Muligheter og alternativer Valg av prinsipper og føringer Dokumentasjon av felles virksomhets- og IKT-arkitektur Utredningsfase Løsninger for tjenestemodeller og tjenestesenterkonsept (1) Løsninger og kravspesifikasjon nye systemløsninger på økonomi- og lønnsområdet (2) Behov og alternativer for digitale løsninger på HR-området (3) Anskaffelses-/ etableringsfase : a) Etablering av tjenestesentre b) Nye systemløsninger på økonomi og personalområdet(ref. prosess 2 og 3) Behov og løsningsalternativ selvbetjeningsgrensesnitt på økonomiog personalområdet (4) c) Løsninger for selvbetjeningsgrensesnitt

10 Tanker

11 Dette er gode og strategisk riktige aktiviteter, men Dette er tunge prosesser med lang tidshorisont som krever involvering av mange aktører og handler kanskje like mye om endringsbehov i organisasjoner/arbeidsprosesser som behov for nye systemer? Hvordan berede grunnen for disse endringene? Hva kan gjøres i det kortere bildet? på dagens systemportefølje Har vi kanskje en del av det vi trenger allerede?

12 En forenklet tilnærming

13 To tanker på en gang? 1/2 Langsiktig løp som skissert av KD Gjennomgående prosess etablere arkitekturlandskap Samlede utredninger Anskaffelsesprosesser Samlet anbud i 2015? Samles på én ERP-plattform? Kortsiktig løp Frem til arkitekturlandskap Jakte på lavthengende frukter Pragmatiske løsninger rundt dagens systemer, - mindre justeringer

14 To tanker på en gang? 2/2 Langsiktig løp som skissert av KD Gjennomgående prosess etablere arkitekturlandskap Samlede utredninger Anskaffelsesprosesser Samlet anbud i 2015? Samles på én ERP-plattform? Kortsiktig løp Frem til arkitekturlandskap Jakte på lavthengende frukter Pragmatiske løsninger rundt dagens systemer, - mindre justeringer 2015? 2020

15 Kartlegging og gap-analyse må gjennomføres 5. november 2013 SLIDE 15

16 Mulige angrepspunkter? 1/2 Mer å gå på rundt digitalisering av arbeidsprosesser og støtte? Anbuds- og innkjøpsprosessen BOA momsproblematikk (rammefinansiert/privatfinansiert) - dekker Anleggsregister-modulen utfordringene? - timeregistrering i prosjektsammenheng dataflyt lønn -> regnskap Dokumentasjon, arkiv og sporbarhet - hvor skal data ligge masterdata? Kvalitet i tall - korrekt føring av timer - anleggregisteret Kanskje flere? 5. november 2013 SLIDE 16

17 Mulige angrepspunkter? 2/2 Systemene kan i regelen tilpasses kanskje vi skal se på prosessene? Legge lista på «godt nok» - våre Administrative prosesser er støtte for å fremme undervisning og forskning må ikke oppleves som en «hemsko». UNINETT FAS ønsker og trenger en bedre oversikt over alle systemene som faktisk er i bruk i sektoren som benyttes innen administrativt område. Hver institusjon bruker krefter på å anskaffe egne systemer, der hvor UNINETT kunne tatt jobben - mange gevinster ved å anskaffe felles systemer og kjøre felles innkjøpsprosesser. Eksempel: Rekrutteringsmoduler 5. november 2013 SLIDE 17

18 KD Systemlandskap BOT(T )-institusjoner benytter også Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps- og HRsystem fra UNINETTs kunder. Rapportering Administrative systemer Studieadministrative systemer Lærings/forskningsfaglige systemer Agresso SAP Basware Visma/ Amesto Kjapp Artemis Forskn. adm (Cristin) Studentadm (FS) LMSer ecampus Dig. Eksamen Forelesn-opptak Videokonferanse FileSender m.m. ephorte/ Public360 status Samordna opptak Ephorus Notur/ NorStore Samarbeidsverktøyet Agora Integrasjonsplattform (Mule) Administrativt fokus Undervisnings-/forskningsfokus

19 Samarbeidsverktøyet Status FAS-portal importert Kontinuerlig bedring av brukergrensesnitt Satsinger +++ Her kan vi gjøre Mye Hva ønsker sektoren seg? Lik oppbygging av tjenestestøtte eks. prosessteg, oversikter, FAQ, forum, veiledninger

20 Økonomisystemet Agresso Status Ny anleggsmodul 5.6 Innført modul for utgående e-faktura Satsinger Overføring av filformater mellom Basware og Agresso oppdatert løsning Q «Brukerstøtte» rundt systemet ved bruk av Agora Q Webrapportering i Agresso inkludert arbeidsflyt Q Rapportering via presentasjonslag (Dashboard) i Agresso (rapportutvikling) Q3 2014

21 Lønns og personalsystem SAP Status Nytt prioriteringsråd med nytt mandat satsninger: Sørge for god dialog med partene i samarbeidet (Sektoren, leverandør DFØ og eier KD) for å sikre framtidsrettet løsning strategisk utvikling Ta viktig rolle ved utredningsoppdrag Sikre økt gjennomslag og raskere respons når endringsønsker Engasjert deltaker i DFØ`s kundemøter/konferanser etc. Øke samarbeid med andre DFØ-kunder Positivt: DFØ har rustet organisasjon og kan drive mer utvikling Merker godt klima for sammen å finne gode løsninger Satsinger Selvbetjeningskanaler (Pad, Mobil): Q Reiseregninger Utgiftsrefusjoner Timeføring med aktivitet Prosjektregnskap/oppfølging i Agresso Tjenestesenter/brukerstøtte for 1. linje «Brukerstøtte» rundt systemet ved bruk av Agora Q1 2014

22 System for bestilling til betaling Status Sikres stabil drift Forbereder nytt system «Alusta» Sikret«Brukerstøtte» rundt systemet i Agora Satsinger Ny versjon Q Overføring av filformater mellom Basware og Agresso oppdatert løsning Q1 2014

23 Konkurransegjennomføringssystemet Status Visma utfases BOT har inngått rammeavtale med Amesto Testpiloter er godt i gang Satsinger Sikre godt mottak av ny løsning hos institusjonene

24 Sak/arkivsystemet Public 360 Status Public 360 kontrakts- og saksbehandlingsverktøy rulles ut Gammel løsning ephorte fases ut Satsinger Utrulling i 2014 Nye integrasjoner i 2015? Utrede ønskede integrasjoner Q Amesto? SAP/rekrutteringsverktøy?

25 Prosjektstyringsverktøyet Artemis Status Prosjektverktøyet Artemis benyttes av 4 institusjoner Kontrakt går ut mai 2016 I ferd med å avklare behovet ift. framtidig løsning Satsinger Presentere de 4 institusjoner valgmuligheter og anbefale løsning Viktig å avdekke behov Se bruke av de systemer vi har Også løsning for andre institusjoner i mellomperiode

26 På tvers av systemene Integrasjon mellom Public 360 og Amesto Sourcing (KGV) for å sikre overføring av kontraktsinformasjon Integrasjon mellom Public 360 og SAP HR; Data bør registreres ett sted, i lønnssystem eller sak/arkiv. «Hurtigtast» mellom SAP og personalmapper i arkivsystemet Bedring av arbeidsflyt og dokumentflyt i Agora Integrasjon Basware og Agresso Datauttrekk fra SAP og Agresso for prosjektoppfølging Skaffe felles rekrutteringsverktøy for sektoren, eksempel SAP utvikler rekrutteringsmodul? Andre avtaler/anskaffelser som vi burde se på i fellesskap? 5. november 2013 SLIDE 26

27 Så hva tenker vi å gjøre? Sette opp et UNINETT-finansiert prosjekt med sektordeltakelse som skal kvalifisere hypotesene rundt lavthengende frukter Involvere ressurser fra våre prioriteringsråd i dette arbeidet UNINETT som prosessdriver og sekretær I samme runde oppdatere vår systemoversikt Ha fullført denne forstudien og levere en rapport før påske 2014 som grunnlag for videre diskusjon og prioriteringer.

28 Hvordan er stemningen for dette?

29 Forlagets omtale: Hvordan få tilbake roen i en arbeidshverdag hvor man må kjempe mot digitale verktøy? Tidrapporteringssystemer man ikke forstår seg på, økonomisystemer som kolliderer, registre og databaser som hele tiden synes å spise opp den tiden som de skulle spare for oss. I det digitale arbeidsmiljøet tvinges menneskene til å tilpasse seg maskinene, og ikke omvendt. Resultatet er økt stress og psykiske belastninger. Jonas Söderström har skrevet en vittig og viktig bok vi alle kan kjenne oss igjen i. En bok som ikke bare stiller diagnosen, men som også gir tips til hvordan vi kan unngå de digitale fellene. Jævla drittsystem! er full av hårreisende eksempler på hvordan bedrifter har oppnådd det motsatte av effektivitet etter å ha innført nye IT-systemer. Den utkom på svensk i fjor, den norske utgaven har en spesialskrevet innledning. «Boken burde leses av alle arbeidsgivere og IT-utviklere, for her finnes også løsningen på problemene.» Eva Johanson, Västerviks-Tidningen Underholdende lesning men kanskje ikke eksempler til etterfølgelse!

30

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapporten består av følgende hoveddeler 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Beskrivelse av nettverk og samarbeidsfora

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008. Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS

Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008. Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008 Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS Formål med presentasjon Presentere kort UNINETT-konsernet Presentere UH-sektoren,

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Planer og meldinger. Måldokument for elektroniske administrative systemer

Planer og meldinger. Måldokument for elektroniske administrative systemer 2008/11 Planer og meldinger Måldokument for elektroniske administrative systemer Innhold Definisjon... 2 Overordnet mål... 2 Status... 2 De administrative systemene... 3 Mål for lønnssystem... 3 Mål for

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer