Status for integrasjonen. Økern, 22. januar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status for integrasjonen. Økern, 22. januar 2010"

Transkript

1 Status for integrasjonen Økern, 22. uar

2 Overordnet prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell samordning Legal og fullstendig integrasjon Closing Milepæler Alle selgers forpliktelser før closing Alle kjøpers forpliktelser før closing Alle planer for hele integrasjonsprosessen på plass Informasjon og velkomstpakke til alle ansatte sendt ut Ny fullmakt- og rapporteringsstruktur på plass Ny organsisasjonstruktur utarbeidet og bemannet på nivå 1 Avtaler med Siemens AG terminert eller overført Ledersamling SI skilt fjernet fra alle lokasjoner og erstattet med Bravida skilt Bravida uniformer distribuert og tatt i bruk Temporær profilering av alle biler (SI logo fjernet frist 24.8) Velkomstpakke distribuert til ansatte Bravida styringsmodell og prinsipper gjeldende fra 1/7 Felles konsernstab etablert og samlokalisert Samlokalisering foretatt (i byer med overlapp) Kvartalsgjennomganger Q3 Åpningsbalansen ( ) Tantiemeordning besluttet ( ) IT stand alone ( ) Nye personalvilkår for hele virksomheten designet og besluttet ( ) Én virksomhet Ett juridisk selskap Én operasjonsmodell Harmoniserte service og prosjektprosesser implementert ( ) Samme ERP plattform og PDA system ( ) Samordnende personalvilkår implementert ( )

3 Personal/HR vil fremover ha fokus på blant annet bedriftskultur og personalhåndbok Etablert nye felles administrative ordninger fra , for bl.a.: Personal/HR har som formål å bidra til felles Bedriftskultur, samt like vilkår og policy for det nye Bravida. 1.Samordne personalvilkår for Bravida 2.Sikre at kulturaspektet ivaretas og jobbe for å oppnå en felles bedriftskultur 3.Implementere ny felles personalhåndbok og en ny lederhåndbok, herunder inngår samordning av alle HR rutiner og policys. Pensjon, sykelønn, permisjoner, fleksitidsordning, personalforsikringer og bilordninger. Gjennomgang av særavtaler og andre individuelle personlige ordninger i BN1 og BN2. Lansere ny personalhåndbok Forberede vårens tariffoppgjør Bedriftskultur Kundeundersøkelse: kundens opplevelse av oss Intern undersøkelse: skal danne grunnlag for hva vi bygger en felles Bravida kultur på. Personal/HR Personalvilkår - implementering Bedriftskultur Personalprosesser Personalhåndbok Nye særavtaler og lønnsoppgjør Ferdig implementert (overføring til linje)

4 Opplæring/utrulling har nå klar planene for gjennomføring av alle kurs i forbindelse med systemskiftet Opplæring/utrulling har som formål å sikre at alle medarbeidere har rett kunnskap til å operere de nye systemene og prosessene i forkant av systeminnføringen 1. il. Planlegge og gjennomføre kurs for Agresso, ServiceBase, ProsjektBase, Handyman og Bravis Sikre at det etableres superbrukere/kjernekompetanse til støtte i etterkant av kurs og systeminnføring Kartlagt kompetansebehov og definert kursplan for den enkelte funksjon/stilling Plan for gjennomføring, instruktører, sted og tidspunkt for alle kurs Sendt ut informasjon til alle avdelinger og etablert påmeldingssystem Sette opp kursene (organisere deltakerlister og sørge for at alle havner på relevante kurs) Sende innkallingene til deltakere (skjer fortløpende) Sikre all logistikk knyttet til kursgjennomføringen Milepæler Opplæring/utrulling Agresso - alle nivåer ServiceBASE ProsjektBASE Handyman/PDA Bravis/innkjøp Apr May Jun

5 Innkjøp har ansvaret for prisstrategi og BraVis opplæring Har som formål å sikre at BN2 får opplæring i innkjøpssystemet Bravis, og at det utarbeides og implementeres en ny prisstrategi for Bravida. Det er utarbeidet et utkast til opplæringsplan Bravis. Prisstrategien er ferdig utarbeidet fra Prisgruppen. 1.Sammen med prisgruppen utarbeide prisstrategi for Bravida Norge. 2.Når prisstrategien er vedtatt av ledermøtet i Bravida skal den implementeres i hele Bravida Norge. 3.Innkjøp vil stå for planlegging og gjennomføring av Bravis-opplæring i BN2. Få prisstrategien vedtatt i ledermøtet. Planlegge implementering av Prisstrategi Videre planlegging av opplæring i Bravis Definere koststeder og brukere i BN2 i Bravis Innkjøp Prisstrategi inkl. opplæring BraVis systemtilg. og opplæring Ferdig implementert (overføring til linje)

6 Økonomi vil fremover ha fokus på blant annet opplæring, økonomihåndbok og årsregnskap Felles fullmakts og rapporteringsstruktur Åpningsbalanse Fullverdig rapportering Etablert og gjennomført felles budsjettprosess Økonomirapportering har som formål å sikre at begge selskapene samordner sine prosedyrer og regnskapsprinsipper, og rapporterer fullverdig fra felles plattform. 1.Fullverdig rapportering 2.Åpningsbalanse 3.Samordne regnskapsprinsipper og prosedyrer 4.Insource Visma Services regnskap 5.Fusjon/ virksomhetsoverdragelse Utrede og implementere felles prosedyrer Årsregnskap begge selskaper Insourcing Visma regnskapstjenester fra Økonomihåndbok Opplæringsmateriell for integrasjon Milepæler Økonomi Apr May Insourcing Visma services Fusjon/ virksomhetsoverdragelse Økonomihåndbok Ferdig implementert (overføring til linje) Jun

7 ProsjektBASE har ansvar for at avdelingsledere, prosjektledere og kalkulatører får opplæring i ProsjektBASE Har som formål å sikre at alle avdelingsledere, prosjektledere og kalkulatører får opplæring i å bruke ProsjektBASE. Kvalitetssikring av innholdet i ProsjektBASE pågår Vurdering/implementering av rutiner fra Siemens QMS Innføring i ProsjektBASE Avklaring konsept og tidspunkt for utrulling Hovedoppgave: 1. Avklare konsept for utrulling 2. Gjøre ProsjektBASE tilgjengelig i BraDok 3. Sikre at innholdet i ProsjektBASE er av god kvalitet 4. Opprette referansegruppe, utnevne superbrukere 5. Sikre at opplæringen er av god kvalitet 6. Gjennomføre opplæring Fokus fremover, uar og ruar: Kvalitetssikre innholdet i ProsjektBASE Klargjøring til å "slippe" ProsjektBASE uke 05 Planlegge utrulling / opplæring, tilbakemelding fra avd. Opplæring superbrukere ProsjektBASE Systemtilgang og superbruker opplæring Konseptinnføring Ferdig implementert (overføring til linje)

8 ServiceBASE vil fremover fokusere på pilotprosjekter og opplæring Ledergruppen har besluttet at ServiceBASE skal være Bravida s konsept vedr service. BraWeb Service og Handyman er valgte verktøy i denne forbindelse. Utrullings- og oppfølgingsplan er vedtatt. Har som formål å sikre at alle avdelingene i Bravida får opplæring for å kunne tilby service på en mest mulig ensartet og profesjonell måte. Herunder hvordan avdelingene bør organisere seg og i tillegg har opplæringen fokus både på salgsprosessen og leveranseprosessen. et er å øke serviceomsetningen gjennom økt kundeaktivitet. Opplæring i konseptinnføringen i uke nr 2 og 3 og i salgsopplæring i ruar Gjennomføre pilotprosjekt mot utvalgte avdelinger I BraWeb Service med oppstart 19. uar. Sørge for at avdelingene organiserer seg i forhold til konseptet, og jobber i henhold til intensjonene. 1.Opplæring 2.Implementering 3.Oppfølging ServiceBASE ServiceBASE konseptinnføring BraWeb Service Pilot ServiceBASE Del 2 evaluering Justering av Innkjøpsprosessen Test og pilot av varebestillingsmodul Innkjøp,klargjøring og omkonfig. av PDA Handyman opplæring Ferdig implementert (overføring til linje)

9 ERP skal levere forretningssystemer som sikrer støtte til arbeidsprosessene slik at vi kan slå sammen virksomhetene og realisere en optimal drift 1. Overføre Axapta (BN2) over til Agresso Systembytte 1. il 2. Etablere felles lønn og HR system Axapta integrert med Agresso for BN2 til 1. il Axapta lønn for BN1 og BOE skjer etter 1. il (eksakt når er enda ikke besluttet) Agresso konvertertingsprosjekt jobber med å planlegge og gjennomføre konvereering av Axapta over til Agresso Besluttet Axapta som felles HR/Lønn system Besluttet at Lønn kjøres inhouse fra Trondheim, likt BN2 Besluttet å etablere HR portal med registrering av timer, fravær og reise/utlegg (jfr INS portal i BN2) Valgt Current Software som leverandør at Time og Reise/utlegg Opplæring i Agresso (Q1) Etablere prosjekt for Time og Reise/utlegg (Current) Testing og forberdelser for Konvertering (Agresso) Testing og Forberedelser for felles Lønn/HR system (Axapta) ERP Agresso/Økonomi Systemtilpasninger Verifikasjon av lagerkonsept Test Pilot Opplæring Go-live og stabilisering Lønn/HR Systemtilpasninger Test og konfigurering Pilot Opplæring Go-live BN2

10 Destinasjon 200 har som formål å sikre konkurransekraft for Bravida i tiden som kommer Mål for besparelse per avdeling er identifisert Tiltak per avdeling er definert og startet Oppfølging blir foretatt i kvartalsgjennomganger Har som formål å sikre konkurransekraft 1. Implementere kostnadsbesparelser for 115 MNOK 2. Øke fokus på salg 1 2 Overføre aktivt salg til linjen Samordne kalkylemodeller for tilbud som en del av prosessforbedringer. INDIREKTE KOSTNADER KOSTNADSREDUKSJON PRODUKSJONSKOSTNADER PROSESSFORBEDRING 3 KAPITALEFFEKTIVISERING 4 SALGSFOKUS ØKTE INNTEKTER Destinasjon 200 Kapitaleffektivisering Oppfølging av kostn.program Ferdig implementert (overføring til linje)

11 Overordnet milepælsplan for fase 3 og 4 av integrasjonen Personal/HR Personalvilkår - implementering Bedriftskultur Personalprosesser Personalhåndbok Nye særavtaler og lønnsoppgjør Økonomi Insourcing Visma services Fusjon/Virksomhetsoverdragelse Økonomihåndbok ProsjektBASE Systemtilgang og superbruker opplæring Konseptinnføring ServiceBASE ServiceBASE konseptinnføring BraWeb Service Pilot ServiceBASE Del 2 evaluering Justering av Innkjøpsprosessen Test og pilot av varebestillingsmodul Innkjøp,klargjøring og omkonfig. av PDA Handyman opplæring Innkjøp Prisstrategi inkl. opplæring BraVis systemtilg. og opplæring ERP Agresso/Økonomi Systemtilpasninger Verifikasjon av lagerkonsept Test Pilot Opplæring Go-live og stabilisering Lønn/HR Systemtilpasninger Test og konfigurering Pilot Opplæring Go-live BN2 Destinasjon 200 Kapitaleffektivisering Oppfølging av kostn.program Ferdig implementert (overføring til linje) 11

Integrasjonsstatus uke 48

Integrasjonsstatus uke 48 Integrasjonsstatus uke 48 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 47

Integrasjonsstatus uke 47 Integrasjonsstatus uke 47 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere. VÅR VIRKSOMHET SKAL VÆRE MÅLSTYRT, BALANSERT OG UNDRENDE Visjonen for Lunner kommune: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! - Målstyrt,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER 1 RAPPORT 2013 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET

STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMISENTERET... 3 1.1 Overordnede føringer... 3 1.2 Økonomisenterets organisering... 5 1.2 Organisasjonskart... 6 2 TEAMORGANISERING... 8 2.1

Detaljer