Desse skipa har forlete verfta hittil i år. 04. juli Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desse skipa har forlete verfta hittil i år. 04. juli 2008. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime 04. juli 2008 Våre nye kollegaer i Førde Vi er i rute i Førde! 14. august er den magiske dato for oppstart. Då skal bygg 324, som skal leverast til REM i januar 2009, vere like rundt hjørnet og arbeidet med å vidare utruste og ferdigstille skipet skal ta til. Dette vert ei utfordrande oppgåve både for dei som er tilsett i Førde og for andre tilsette i KMA. Vi vil vere viktige støttespelarar. Særleg er det prosjektgruppa på MVE sitt bygg 322 som vil vere sterk involverte i det første prosjektet i Førde. Tor Inge Nordmo, prosjektleiar for bygg 322 skal også vere prosjektleiar for bygg 324. Desse er tilsett i Førde: Dyrdal Olav Martin Hofsøy Stein-Ivar Produksjonsleiar Flatjord Tormod Mathisen Tone Britt Teknisk sekretær Flølo Jan Rune Seljevoll Anders Plassjef Grytten Tor Anton Ullaland Trude Adm.-og personalleiar Hatlelid Erling Agedal Frank Arbeidsleiar Haugsbø Kristoffer Espeland Bjørn Arbeidsleiar Holsen Jostein Herland Vermund Arbeidsleiar Jensona Sonja Nordvik Oddvar Arbeidsleiar Kolås Ottar Restad Odd Arve Arbeidsleiar Kristiansen Svein Skivenesvåg Kåre Arbeidsleiar Kvammen Stig Lewicki Kazimierz Løvik Helge Mundal Arvid Myklebust Jostein Osland Odd-Arne Otternes Tore-Bjørn Rødseth Rune Kenneth Sandal Kristian Sandnes Atle Reidar Sletteland Bjørn Standal Asbjørn Stepanov Ilja Storøy Jon Stubhaug Gisle Støylen Ole Kristian Ulltang Magne Ove Aalen Rudi Dei tilsette i Førde på omvisning på B322 på MVE Desse skipa har forlete verfta hittil i år Plassjef Anders Seljevoll Adm.-og personalleiar Trude Ullaland Produksjonsleiar Stein-Ivar Hofsøy Skandi Mongstad Bygg 317 frå KVE Seven Sisters Bygg 319 frå KVE Toisa Paladin Bygg 318 frå KVE Polfoss Bygg 51 frå MVE Asso Ventinove Bygg 47 frå MVE

2 God sommar til alle tilsette Ferien nærmar seg, nokre har allereie starta, andre skal jobbe ei stund til før fridagane kjem. Vi håper vel alle på mange soldagar, godt ver og å kunne gjere andre ting enn det vi gjer elles i året. Vi treng alle ein god pause frå kvardagen der vi kan tenkje på anna enn arbeid og ha late dagar. Seks månadar inn i 2008 kan eg konstatere at vi har utført mykje flott arbeid og at 4 skip har vorte leverte til 4 forskjellige reiarlag. At vi, som dei fleste andre skipsverft, slit med å halde leveringstidene og må bruke store ressursar på å få levert utstyr og skrog til rett tid, er krevjande og det slit både på økonomien og på personellet. Eg er imponert over kollegaene mine og den innsatsen som vert gjort for at vi skal få dette til på best mogleg måte. Ei stor takk til dokke alle! Tilsette har møttest til forskjellige sosiale samvær der vi har hygga oss i lag denne våren. Dette er spesielt viktig i travle tider sjølv om det då er vanskeleg å sjå at ein finn tid å avsette. Det er kjekt å møtast i andre settingar og eg har kosa meg på desse arrangementa. Dette må vi ta oss tid til også i tida som kjem. Frå august vil avdelinga i Førde vere i drift og det vil avlaste anlegga i Ulsteinvik og i Gursken i tida framover. Mange av oss må rekne med å ta eit ekstra tak for at oppstarten skal gå best mogleg. Sunnfjordingane er flinke skipsbyggarar, og med felles innsats skal vi få dette til å verte ein suksess for Kleven Maritime. God sommar ynskjer eg dokke alle! Med helsing frå Ståle Løn i sommar KVE Timelønte har lønsutbetaling for vekene 24 og 25. Arbeid i veke 27 vert utbetalt Arbeid i sommarvekene 28,29,30,31 og 32 vert utløna den Månadslønte vil få lønsutbetaling og MVE Timelønte har lønsutbetaling for vekene 25 og 26. Veke 27 vert utløna den Neste lønsutbetaling for timelønte vert Det er då arbeid i vekene 28,29,31,32 og 33 som er lønsgrunnlag. Fastlønte vil få lønsutbetaling og FØRDE vil fylje lønsutbetalingane til MVE. Nytt lagersystem i drift på Myklebust Ståle Refsnes ved Myklebust Verft testar no ut lokasjonsstyring av komponentar. Ved mottak vert komponentar, som til dømes gear og armaturar, plasserte på merka plassar i dei ulike lagertelta. Ved utlevering vert arbeidsnummer, komponentnummer og antal registrert med strekkodelesar. Heile prosessen frå registrering, bestilling, mottak og utlevering vert registrert i ERP-systemet. Arbeidsleiarane kan enkelt filtrere ut plukklister over komponentar. - Det ser så langt ut til å fungere fint, seier Ståle.

3 Kontorskifte på Kleven På KVE har det dei siste åra vore trongt om plassen på kontoret. Nye medarbeidarar har kome til og møterom andre kreative løysingar har vorte tatt i bruk for å løyse kontormangelen. Når Odim flytta administrasjonen sin til Hjørungavåg i mai og 1 etg. i administrasjonsbygget kunne takast i bruk, så vart forholda betydeleg betre for mange. Tanken er at dei som har det tettast samarbeidet skal sitte i nærleiken av kvarandre og at alle skal ha god tilgong på tenelege møterom. Dei aller fleste har behalde sitt gamle telefonnummer sjølv om kontorplassen er ny. Tore, Arve og Kjell, Åse, Jogeir og Trond (REM), Leif, Kai Henning og Andreas. Alle har funne seg vel til rette i dei nye kontorlokala. Vik Sandvik, ein viktig samarbeidspart for oss framover Siste vekene har VS hatt ein fast representant på Kleven. Like bak resepsjonen finn vi Ove Dag Knarvik og når vi tek kontakt kjem vi lett i prat med Ove. Nettopp det å vere kontaktperson mellom VS og Kleven er den oppgåva Ove skal ha. Han skal koordinere samspelet mellom designselskap og verft på dei store prosjekta vi skal handtere i tida framover. Og slik han sjølv uttrykker det: - Vere sambandsoffiser, - vere klagemur, - og vere ambassadør for Kleven inn til VS. Han seier vidare at dette er ein ny måte å arbeide på for både Kleven og VS og at det er viktig at Klevenfolket nyttar han. Han skal vere på Kleven til modellane er etablerte, i alle fall eit halvt år framover. Ove har lang erfaring frå VS og frå å arbeide ut mot kundar. Han har tidlegare vore på verft både i Noreg og i utlandet. Den siste tida har han opphalde seg mykje i Brasil. Eit land som han reiser tilbake til så ofte han kan. Ove er positivt overraska over kor godt han har vorte motteken Ove Dag Knarvik frå Vik Sandvik med kontorstad i Ulsteinvik her på Kleven og seier det er kjekt å oppleve dei positive haldingane folket her har. Vi ynskjer velkomen til Kleven og lukke til med arbeidet. Med håp om ein strålande sommar!

4 Nytilsette Sidan november 2007, har vi fått 80 nye medarbeidarar, fordelt på 40 i Ulsteinvik og 40 i Gursken. Dette syner det at Kleven er ein attraktiv arbeidsstad. Ekstra gledeleg er det at personar som har vore tilsette hjå oss før kjem tilbake, og at lokalbefolkninga er godt representert blant dei nytilsette. Vi ynskjer våre nye medarbeidarar velkomne til ein spanande arbeidskvardag i Kleven Maritime og takkar tilsette for at dei anbefalar sin arbeidsstad til vener og familie. Vi treng fleire gode medarbeidarar så hald fram med rekrutteringsarbeidet! Meir informasjon om ledige stillingar finn ein på: www/klevenmaritime.no Nytilsette i Ulsteinvik Ole Kristian Sande TAF lærling Rudy Amundsen Prosjektkontroller Leon Kvalsund Inspektør, utland Jan Helge Søbstad Maskin Mariusz Matusiewicz Vedlikehald, elektro Krzystof Sobota Service Kristoffer Bigset Rør Radoslaw Niewiada Service Bjørn Vågen Inspektør, utland Pawel S Knop Service Andrzej Szopinski Utrustning Nordbert Huszczo Service Øyvind Bjåstad Gjerde Service Bjørn Steinar Røyset Lager Alf Johan Antonsen Lager Lidun Ertesvåg Sekretær innkj./prod. Kjell Alme Planleggar Roman Giersz Utrustning Jan Idar Øye Arb.leiar, snekker Jaroslaw Giersz Utrustning Anne Solgunn Sundnes Sekretær, teknisk Verner S.Jøsokbakke Service Roman Pierjynowski Maskin Jørn Petter Flusund Brennemask., Rovde Zdzislaw Makowski Maskin Markku K Tuunanen Rør Karl Johan Barstad Kvalitetskontroll Lillian Brudevoll Reinhald, Rovde Maciej Grabas Overflatebehandling Margitt Tømmerbakk Personaldirektør Jacek Baczkowski Service Elisabeth Koppen Ass. Prosjektleiar Arve Rise Teknisk Elin Torheim Økonomikonsulent Reidun Dimmen Sekretær plan/prod. Magdalena Szopinska Reinhald Roland Bredin Utrustning Hans Sundal Vedlikehald,anlegg Emanuel K Legan Service Olger Breivik Teknisk

5 Vi gjere arbeidsdagen triveleg for kvar andre! Nytilsette i Gursken Sigbjørn Holkestad Utrustning Slawomir Reginiak Utrustning Ørjan Frøystad Maskin-TAF Zbigniew Gorzkiewicz Utrustning Magne Jostein Rødskar Lager Dariusz Dobies Utrustning Jørn Stokseth Inspek., Romania Dariusz Bieszke Utrustning Iuliana Stokseth Sekr., Romania Lillian Røyset Sekretær, tekn. Silvia Belelli Lager Mariusz Radziszewski Rør Lena Muren Økonomi/lønn Bjørn Ståle Hareide Utrustning Arne Per Torheim Arb.leiar, utrustn. Radoslaw Cichecki Utrustning Krzysztof Markowski Maling Tomasz Jaskula Snikkar Kevin Myklebust Maskin Pawel Piotr Dalkowski Service Leszek T. Sychowski Rør Dariusz Krolak Maskin Wojciech Kempski Overflatebeh. Adam Troczynski Maskin Adam Piotr Koscielny Service Wojciech Winiarski Maskin Jan-Kjetil Rovde Lærling, lager Ireneusz Giec Maskin Wojcech Wajchert Utrustning Mieczyslaw Brazewicz Maskin Andrzej Rybakowski Utrustning Tom Inge P. Gotten Planleggar Leszek Oskroba Utrustning Arnold Djurhuus Rør Slawomir Gieremek Utrustning Rune Pettersen Rør Andrzej Klamann Utrustning Lisa Karin Molvik Tekn.koordinator Marek Majewski Utrustning Kristian Stokke Lærling, utrustn.

6 Margitt, KVE sin nye personalsjef og personaldirektør for alle i Kleven Maritime konsernet. Margitt Tømmerbakk flytta inn på kontoret sitt på KVE seint i mai i år og alle vi som har møtt henne er alt på fornamn med henne. Ho ser ut til å ha funne seg godt til rette, men vi tok ein prat med henne for å høyre korleis ho har hatt det denne fyrste tida her hos oss. Korleis er det å gå frå sjokoladeproduksjon til produksjon av skip? Det er så absolutt ei anna verd ikkje helt dei same frynsegodane kan ein sei J. Klart det er stor forskjell. Å bygge skip er rett og slett ein veldig komplisert prosess, meir komplisert enn det eg på førehand trudde. Mykje skal koordinerast, folk og utstyr som skal henge saman på rett måte og til rett tid. Vegen frå planlegging til produksjon er utruleg mykje lengre og meir komplisert enn på ein sjokoladefabrikk. For ikkje å snakke om alle som skal dra i same retning og vite kva dei skal gjere til ei kvar tid. I tillegg til å gjere meg kjent med ein ny industri skal eg og bli kjent med mange nye menneske. Det er no heldigvis slik at menneske er menneske, leiing er leiing, og kommunikasjon er kommunikasjon uansett kva for ein bransje ein er i, så mykje er også likt. Korleis har den første tida vore? Det har ikkje vore mangel på ting å sette seg inn i. Kleven Maritime er ein stor organisasjon med mange tilsette, og ettersom eg skal bli kjent med både Kleven Verft og Myklebust Verft, har eg prøvd å tilbringe litt tid på kvar stad og gjere meg kjent med utfordringane. Det er svært mange trivelege menneske i bedrifta og her er stor kompetanse blant dei tilsette. Eg ser at her er eit stort arbeidspress og at krava til leveransar set høge krav til den enkelte. Dette set og store krav til leiarane som skal støtte, motivere, rettleie og ivareta dei tilsette. Eg har von om at vi som er leiarar greier å frigjer tid til å vere gode leiarar for alle tilsette. Kva er du mest oppteken av i personalarbeidet? Eg har alltid vore oppteken av at god leiing er viktig. Gode leiarar kan få til det utrulege i lag med sine medarbeidarar. Forskjellen på ein god og dårleg leiar kan være eit vere eller ikkje vere for ei verksemd. Tida som kjem vil stille store krev til leiarane i bedrifta. Og kva meinar du er ein god leiar? Engasjement og tilgjengelegheit er viktig! Alle tilsette har behov for å bli sett, få tilbakemelding for godt arbeid og rettleiing når det er behov for det. Følelsen av at dette kan vi klare saman er viktig, og som leiarar har vi her ei stor oppgåve. Informasjon og kommunikasjon er grunnleggande, men likevel så vanskeleg. Snakk med medarbeidarane om kva som skjer, kvifor ting skjer, kva du som leiar tenkjer og trur og ver tilstades. Kva trur du blir di største utfordring framover? Det blir å finne tak i dei oppgåvene som er viktigast for den enkelte og for verksemda, og arbeide med dei. Det er lett å gå seg vill i arbeidsoppgåver og det er lett å fokusere på feil saker. Å arbeide med det som er viktigast for organisasjonen og som gir størst gevinst, er viktig for å lukkast. Rekruttering er også ei stor utfordring framover. Vi har behov for fleire fast tilsette på fleire fagfelt og tilgongen på lokal arbeidskraft er avgrensa. Heldigvis har vi den siste tida tilsett mange nye, godt kvalifiserte arbeidstakarar, men vi har plass til fleire. Vi ser fram til å bli betre kjende med deg Margitt og ynskjer deg lukke til i tida som kjem.

7 Odresituasjonen

8 Sommarunderhaldning Biltrøbbel ikkje ulikt det å bygge båt J En sluttbruker, en prosjektleder og en systemutvikler er på biltur på Vestlandet. I en lang, bratt og svingete utforbakke der fjellveggen reiser seg på ene siden og vegen stuper rett i sjøen på den andre siden, svikter bremsene på bilen. På en eller annen mirakuløs måte greier sjåføren å stanse nesten nederst i bakken. Alle sammen går ut av bilen og står å skjelver og undrer seg over hva de nå skal gjøre. Omsider seier sluttbrukeren: Jeg vet ikke hva som er galt med bilen. Vi må straks ringe etter hjelp. Da sier prosjektlederen: Jeg vet heller ikke hva som er galt med bilen. Men har vi klart oss så langt så skal vi klare resten av vegen også. Så sier systemutvikleren: Jeg vet ikke hva som er galt med bilen, men jeg er sikker på at vi greier å finne det ut om vi kjører tilbake og forsøker på nytt. Her er din Sudoku - lykke til!

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

SLØVÅG POSTEN God Sommar!

SLØVÅG POSTEN God Sommar! SLØVÅG POSTEN God Sommar! TESS Dager og Vårtreff i teltet! s. 2 ISO sertifisert og rusta for framtida! s. 4 55 år med betonghistorie! s. 7 Friforum NYTT! s. 8 SløvågPosten nr 3 - juni 2011 Hyggelig fagprat

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen til: LEVERANDØRKONFERANSEN Quality Hotel Ulstein torsdag 16. april 2015 I jubileumsåret

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

I denne utgåva. Oppfordring fra lokalpresident Arnt Øyvind Myklebust Talekonkurransen - unik mulighet for utvikling

I denne utgåva. Oppfordring fra lokalpresident Arnt Øyvind Myklebust Talekonkurransen - unik mulighet for utvikling Mai 2008 - Årgang 19, nr 5 I denne utgåva Hovedtema på plenum 1 Styreinnlegg President 2 Påtroppande pres. 3 Prosjektansvarleg 3 Medlemsansvarleg 4 Kasserar/sekretær 4 Pressemelding 5 Presseklipp 8 Oppfordring

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer