HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte"

Transkript

1 Mamut Kunnskapsserie, nr Mamut Business Software HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

2

3 HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER UTGITT I MAMUT KUNNSKAPSSERIE I ÅRSAVSLUTNINGSHEFTE ENKLERE ÅRSAVSLUTNING MED MAMUT DATAX SOFTWARE 2 HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER 3 BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 4 INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING FRA VERSJON 6.0/6.1 5 INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING FRA VERSJON 7.0

4 4 INNLEDNING INNHOLD Hvordan velge økonomi- og informasjonssystem? 1 INNLEDNING Hva er et informasjonssystem?...3 Hvorfor er et informasjonssystem viktig for virksomheten? Standardiserte systemer Kapasitet og begrensninger i systemet Teknologi Kvalitet Implementering og brukervennlighet Tidspunkt for bytte av system Vil leverandøren overleve? Leverandørens evne til å følge opp Er din nye leverandør en egnet partner? SJEKKLISTE VED VALG AV NYTT ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM...9

5 INNLEDNING 5 1 INNLEDNING En rekke faktorer må vurderes når man skal bytte ut virksomhetens eksisterende økonomi- og informasjonssystem eller anskaffe system for første gang. Noen av faktorene vi skal ta opp er: Hvilket behov har virksomheten? Hva er viktig å vite om leverandøren av systemet? Hvilke pris- og kostnadsvurderinger bør gjøres? Hvordan påvirkes bedriften av begrensninger i systemet? 1.1 Hva er et informasjonssystem? Informasjonssystemet er selve livsnerven i virksomheten. Ofte betegnes dette også som et ERP-system (Enterprise Resource Plannning). Gjennom informasjonssystemet skal du oppnå fullstendig kontroll over alle prosesser og transaksjoner. Eksempler er regnskap, ordre, faktura, innkjøp, prosjekt, kundeoppfølging (CRM), lønn og e-handel. Du skal også gjennom det samme systemet kunne integrere systemet mot eventuelt nødvendige tredjepartsløsninger, for eksempel kasse, strekkodeleser og håndholdte PCer. 1.2 Hvorfor er et informasjonssystem viktig for virksomheten? De fleste som arbeider i en bedrift har erfart hvor vanskelig det er å finne frem til den rette informasjonen til riktig tid. Ofte finnes opplysningene, men de er bortgjemt eller vanskelig tilgjengelig grunnet manglende organisering. De fleste er klar over problemet, men vegrer seg likevel for å investere i et effektivt informasjonssystem. Den viktigste begrunnelsen for dette er oppfatninger rundt kostnader forbundet med innkjøp, vedlikehold og opplæring. Velger virksomheten å investere i et nytt informasjonssystem er det en forutsetning at dette kan bidra til at virksomheten: Får økt effektivitet gjennom enklere og forbedrede rutiner Får økt salg til nye og eksisterende kunder fordi systemet gjør virksomheten i stand til å følge opp raskere, mer effektivt og i henhold til den enkelte kundens spesifikke behov Får reduserte kostnader gjennom bedre styring, oversikt og rutiner 2 Når virksomheten skal anskaffe nytt informasjonssystem er det viktig å ha god kunnskap om hvilke behov virksomheten har nå, samt hvilke behov som kan oppstå i fremtiden. Denne situasjonsanalysen er et viktig redskap for å kunne kommunisere effektivt med potensielle leverandører av økonomisystemet. Noen momenter man bør vurdere ved en behovsanalyse: Hvilke behov eksisterer i virksomheten i dag? Hvilke behov har ansatte og virksomheten i dag? Snakk med ansatte i alle avdelinger og på alle nivåer for å få en oversikt over virksomhetens samlede behov og hvor det kan høstes fordeler i form av økt effektivitet. Hvilke behov dekkes ikke i eksisterende løsning? Dekker ikke dagens løsning virksomhetens funksjonelle behov? Gir ikke dagens løsning gode nok rapporter? Er dagens løsning døende på grunn av gammel teknologi? Har man et system fra en leverandør som ikke lenger vil vedlikeholde systemet? Hvilke behov vil oppstå for virksomheten i fremtiden? Det er viktig å prøve å anslå hvilke behov som kan dukke opp i virksomheten i fremtiden, samt hvilke behov virksomheten har som kan gi bedre vilkår for bedriften hvis de blir dekket. Dette gjør at man kan velge et system som dekker disse behovene, og/eller et system som er enkelt skalerbart slik at det kan vokse i takt med bedriftens vekst. Spørsmål man kan stille seg er blant annet om virksomheten vil begynne å markedsføre og selge på Internett, vil man begynne å føre lønn selv, vil man utvide virksomheten med en serviceavdeling, vil virksomheten begynne å selge varer i utlandet, og vil man begynne å føre regnskapet selv? Hvordan er kompetansenivået i virksomheten? Hvilken kompetanse innehar virksomhetens ansatte angående bruk av PC og programvare? Dette er viktig å få kartlagt når behovet for kurs og opplæring skal kartlegges. Hvordan er virksomhetens infrastruktur? Nye systemer kan kreve nye PCer og ny server. Graden av fornyelse kan imidlertid variere mye mellom hvilke systemer du velger. Noen systemer har høye krav til maskinvare mens andre har mer moderate krav. Samme vurderinger bør gjøres på virksomhetens programvare og operativsystem. Disse momentene vil samlet bidra til økt lønnsomhet for virksomheten og bidrar til at valget av informasjonssystem er meget viktig. I denne guiden kan du selv sette opp en mer detaljert behovsanalyse. Dette kan du lese mer om på side 9.

6 6 INNLEDNING 3 I prinsippet finnes det to valg: Standardsystemer eller komponentbaserte systemer. Innen begge kategorier foregår det en rask utvikling til virksomhetenes beste. En trend er imidlertid at standardiserte systemer utvikler seg til å bli langt mer omfattende og fleksible enn hva tilfellet var for kun få år tilbake. Dette har ført til at stadig større bedrifter med omfattende krav velger et standardisert system fremfor et komponentbasert system. Imidlertid bør virksomheten gjøre en grundig vurdering med henhold til hva slags type system man ønsker: Vil man satse på et standardisert system eller velge et system med komponenter som kan skreddersys virksomhetens rutiner? Bør man velge ett eller flere systemer for å dekke sine behov? 3.1 Standardiserte systemer FORDELER SAMMENLIGNET MED SKREDDERSYDDE KOMPONENTSYSTEMER: Ofte rimeligere i innkjøp, implementering og drift enn skreddersydde løsninger da man blant annet unngår konsulenthonorarer ved tilpasninger Integrasjonen mellom for eksempel CRM, Internett og regnskapsmodulene er standardiserte og utprøvet. Dette bidrar til færre dobbeltregistreringer og muligheter for feilføringer Ofte enklere og rimeligere å utvide med ekstra funksjonalitet og ekstra brukere Ofte enklere og mer effektive rutiner ved oppdateringer til nye versjoner Man henvender seg kun til én leverandør hvis det oppstår spørsmål om systemet Ofte behov for mindre opplæring da brukergrensesnittet fra modul til modul er utviklet fra samme utgangspunkt og med samme visjon Ofte enklere å estimere totale utgifter ved innkjøp, implementering, eierskap og drift Standardiserte løsninger fører til at virksomheten må gjennomgå interne rutiner for å tilpasse seg til systemet. Dette bidrar ofte til en effektivitetsgevinst Enklere implementeringsprosesser vil kunne redusere omfanget av intern motstand blant de ansatte ULEMPER SAMMENLIGNET MED SKREDDERSYDDE KOMPONENTSYSTEMER: Kan ha mindre dekkende funksjonalitet enn skreddersydde komponentsystemer da disse er mer fleksible med tanke på å tilfredsstille eksisterende rutiner i virksomheten Virksomheter som satser på et standardisert system må i enkelte tilfeller tilpasse sine rutiner til hvordan systemet er bygget opp - ikke omvendt Man kan i noen tilfeller få flere moduler og funksjonalitet og et mer omfattende system enn man ønsker per dags dato

7 INNLEDNING Kapasitet og begrensninger i systemet I tillegg til hvilke behov virksomheten har og hvilken funksjonalitet systemene har er det viktig at det er kraftig nok til å håndtere bedriftens datamengder i dag og i fremtiden. Spørsmål virksomheten bør stille seg er er blant annet; Bruker systemet en åpen databaseløsning eller har leverandøren utviklet sin egen? Hvor gode er import/eksportmuligheten fra/til andre applikasjoner? Er produktet stabilt med store datamengder? Hvor mange kan bruke systemet samtidig Er det begrensninger på antall kunder, produkter, bilag, transaksjoner, lagringsplass på nettserver og så videre? Velg et informasjonssystem uten begrensninger på antall bilag, antall kunder, antall firmaer/klienter, antall fakturaer eller på megabytes lagringsplass i databasen. Virksomheten må kunne vokse med informasjonssystemet uten å bruke betydelige summer på oppgraderinger. Disse spørsmålene besvares enklest ved å estimere datamengden i overskuelig fremtid og legge dette frem for leverandøren. 4.2 Teknologi Bruker bedriften ett eller flere DOS-systemer er det mange fordeler ved å oppgradere til et nytt system. Det er sannsynlig at ditt system da er utdøende og ikke lenger støttes av leverandøren. Dagens Windows-grensesnitt har en atskillig lavere brukerterskel og et brukervennlig, raskt grensesnitt - noe som reduserer behovet for opplæring. Windows-baserte informasjonssystemer er generelt også rimelige og enkle å vedlikeholde. Noen informasjonssystemer tilbys med støtte for flere plattformer; som Unix, OS/2, Windows, Linux, Mini-/Stormaskin. Spørsmålet er om det lønner seg å betale for at leverandøren støtter en eller flere nedad-gående plattformer. Samtidig risikerer man at den plattformen man selv bruker nedprioriteres. Man må også ta med i vurderingen hvor godt integrert systemet er med Microsofts Office-pakke. Verktøyene i denne pakken benyttes i større eller mindre grad av de aller fleste virksomheter. For å arbeide mest mulig effektivt må du sørge for at denne er en integrert del av informasjonssystemet. For å hjelpe deg å få en oversikt over din virksomhets infrastruktur kan du bruke tabellen på side Kvalitet En rekke av punktene i dette informasjonsheftet berører selvsagt kvalitet. Men det er likevel flere momenter man bør søke å få svar på. Hvor grundig testet er systemet, og har også eksterne testfasiliteter deltatt i dette? Bærer informasjonssystemet sertifiseringslogoer eller andre kvalitetsstempler? Hvor mange virksomheter benytter systemet i dag? Finnes det referansekunder? Dette er viktige spørsmål å stille for å sikre et kvalitetsprodukt. 4.4 Implementering og brukervennlighet Kortest mulig implementeringstid (installasjon, konvertering og opplæring) er viktig for å holde kostnader nede og effektiviteten oppe. Følgende momenter må derfor kartlegges: Hvor god og omfattende er dokumentasjonen? Hvor omfattende er installasjonsprosedyren (kan man gjøre dette selv, eller må virksomheten ha bistand fra konsulenter)? Hvilke tilbud finnes innen opplæring (kurssenter, bedriftsinterne kurs, kurs på CD-ROM, og så videre)? Hvordan er tilgangen til brukerstøtte i implementeringsfasen? Er dette inkludert i pakken eller en tilleggstjeneste? Kan leverandøren tilby en implementeringsguide? Husk at det er viktig å gjøre seg deg opp en mening om brukervennligheten i systemet. Er prosedyrene intuitive og konsistente? Legg vekt på å velge et system som er anerkjent for sin brukervennlighet. 4.5 Tidspunkt for bytte av system De fleste tror at det kun er på begynnelsen av året at man kan bytte regnskapsprosedyrer og/eller installere et nytt informasjonssystem i virksomheten. Dette er tilfellet for noen bedrifter, men for mange er det heller motsatt. Mange virksomheter foretrekker faktisk å bytte system i løpet av kalenderåret. Det er da mulig å velge en rolig periode hvis man har sesongvariasjon, et terminoppgjør eller bruke sommeren når de fleste har bedre tid og ledige ressurser. Man legger da inn ferdig konverterte data fra det gamle systemet og har også tid til å sjekke resultatet mot data fra det gamle systemet.

8 8 INNLEDNING 5 Etter å ha evaluert de ulike leverandørene og systemene, basert på punktene ovenfor og vedlagte sjekklister (se side 10 og utover), sitter man gjerne igjen med et begrenset antall systemer å velge mellom. Ved innhenting av tilbud er det viktig å innhente priser og spesifikasjoner på følgende momenter: 1 Sørg for å få oppgitt Total Cost Of Ownership (TCO), altså den totale prisen det koster å kjøpe inn og drifte systemet. Dette må hentes inn ikke bare for det første året, men også for år 2, år 3 og så videre. 6 Sjekk nøye hva som ligger av begrensninger i systemet. Det kan bli unødvendig dyrt hvis leverandøren har begrensninger på antall bilag, antall transaksjoner eller på mengde lagringsplass i databasen. 2 Få en full oversikt over hva du faktisk får inkludert av moduler/ funksjonalitet i systemet du kjøper. Det kan oppstå misforståelser hvis det innkjøpte systemet ikke inneholder det samme som ble vist under demonstrasjonen av systemet. 3 Sjekk at database er inkludert i prisen. Noen leverandører tar ekstra betalt for f.eks. en SQL database som systemet krever for å fungere. 4 Ved utvidelse av systemet i fremtiden lønner det seg å få en oversikt over kostnaden ved utvidelse av systemet. Mange leverandører opererer med en stor mengde tilleggsmoduler som det er vanskelig å orientere seg i. Husk å få en komplett prisliste over disse før du bestemmer deg for system. Hva koster for eksempel moduler for kundeoppfølging og e-handel? På sikt kan det også bli aktuelt med flere brukere. Hva koster det å koble disse til systemet? 5 Sjekk hva som ligger i leverandørens support- og vedlikeholdsavtale. Noen leverandører deler opp vedlikehold og support i to separate fakturaer med forskjellig innhold. Må du betale for oppdateringer med ny funksjonalitet? Må du betale for nye brukermanualer? Inneholder supportavtalen fri tilgang til supportavdeling per telefon eller blir dette fakturert i tillegg? Ut fra et kostnadsmessig (TCO) synspunkt er det mer fornuftig å sammenligne leverandørens support- og vedlikeholdsavtaler enn det er å sammenligne systemene og lisensprisingen av disse. 7 Hvis virksomheten ønsker installasjon av forhandler er det viktig å sjekke hva som er inkludert i installasjonen. Krever systemets oppsett bistand fra konsulent samt konfigurering av databasen og rapporter kan dette føre til en overraskende faktura. 8 Hvis virksomheten ønsker å investere i for eksempel en nettside og e-handelsmodul er det viktig å kartlegge om man må investere i ny infrastruktur. Noen leverandører krever at du har egen webserver ved kjøp av nettside/e-handelsmodul, noe som både er dyrt og tidkrevende å sette opp. 9 Hvis virksomheten ønsker å konvertere gamle data, få spesifisert hvor mye leverandøren fakturerer for å konvertere data fra virksomhetens eksisterende system. 10 Få en oversikt over hva som kreves av kurs og opplæring i forbindelse med implementeringen.

9 INNLEDNING Vil leverandøren overleve? I dag finnes det en rekke leverandører av integrerte økonomisystemer i det norske markedet. Noen har vært i markedet i mange år, andre er nyopprettede selskaper. Det er alltid vanskelig å vurdere hva som er en god og hva som er en dårlig leverandør. Å velge feil leverandør kan få fatale følger for driften. Velger du derimot riktig leverandør vil du kunne oppleve gode synergieffekter med tanke på fremtidig drift. Nedenfor har vi stilt opp noen spørsmål som du alltid bør stille leverandøren: Hvor mange virksomheter benytter systemet aktivt? Hvilke forhandlere har leverandøren? Hvordan er eierstrukturen? Hvordan er virksomhetens økonomiske situasjon? Benytter leverandøren anerkjent og utprøvd teknologi? Hvilke store kjente partnere har leverandøren? Hvilke resultater er oppnådd i uavhengige produkttester? Hvilke objektive logoer har systemet oppnådd? (For eksempel Certified for Windows XP.) I tillegg bør du alltid gjøre en selvstendig vurdering av hvilken markedsposisjon selskapet har. Legg vekt på dine egne følelser vedrørende hvor ofte, og hva, du har lest om selskapet, om du har lagt merke til deres annonser/kampanjer og så videre. Spør også alltid etter referanseinstallasjoner da dette er din sjanse til selv å høre hvordan brukere av systemet opplever dette. 6.2 Leverandørens evne til å følge opp Noen leverandører selger systemet, og sier deretter takk for seg. Undersøk derfor alltid hvilke rutiner leverandøren har med tanke på oppfølging etter kjøp. Dette kan være enkle ting som at din kontaktperson med jevne mellomrom tar kontakt for å få status eller hvor tilgjengelig leverandøren er. Øvrige ting du bør danne deg et bilde av er: Hvor flink er leverandøren til å informere om for eksempel nyheter og oppdateringer? Hvilket faglig nivå holder de du skal forholde deg til hos leverandøren? Hvilken kultur har leverandøren? Er din virksomhet en bedrift med mellom 1-50 ansatte bør du henvende deg til en leverandør som har dette som kjerneområde. Denne type leverandør vil kjenne dine behov langt bedre enn en organisasjon som har spesialisert seg på å levere løsninger til langt større bedrifter, men som har noen produkter som også passer for mindre selskaper. I slike tilfeller er det store sjanser for at din virksomhet neppe får den oppfølgingen den har krav på. 6.3 Er din nye leverandør en egnet partner? Du bør se på i hvilken grad leverandøren stiller opp for deg når det gjelder ekstratjenester og kundeservice. Her er noen spørsmål du kan stille: Hvilke rutiner har leverandøren rundt oppdateringer av programvaren? Får du jevnlig fritt tilsendt oppdateringer med ny funksjonalitet og støtte for regelendringer? Hvilke muligheter har du eller dine medarbeidere til å gå på kurs? Tilbyr leverandøren kurs i det området som din virksomhet befinner seg? Hvor ofte arrangeres det kurs? Alternativt eller som tillegg - eksisterer det interaktiv opplæring via CD-ROM? Hvilke typer tjenester tilbys via support/brukerstøtte? Finnes det for eksempel en artikkelbase på Internett som gir deg svar på alle typer spørsmål til alle døgnets tider? Tilbys det fri telefonsupport? Er det lang ventetid på telefon? Er leverandøren også en kunnskapsformidler som kan hjelpe deg, via dokumentasjon, fagbøker og kunnskapshefter, med dine daglige arbeidsoppgaver så vel som med spesielle hendelser som årsavslutning og kjøring av lønns- og trekkoppgaver? I hvilken grad kan leverandøren hjelpe deg når det gjelder rabatterte priser på nødvendige produkter som for eksempel Microsoft Windows og Microsoft Office? Kan leverandøren levere plass på webserver til ditt nettsted samt , slik at du kun forholder deg til én leverandør? Du bør anskaffe ditt nye system hos en leverandør som har din type virksomhet som hovedsatsningsområde.

10 10 INNLEDNING 7 Som en oppsummering kan vi gi følgende tips: 11 tips ved valg av nytt økonomi- og informasjonssystem 1 Sørg for at du får samlet hele verdikjeden i din bedrift i samme system 2 Sørg for å kartlegge alle daglige rutiner i din virksomhet. Ha som målsetning at det nye systemet skal effektivisere driften 3 Sørg for å velge en leverandør som kjenner kulturen i det markedet din virksomhet opererer 4 Velg et system som har en fornuftig faktor mellom pris og ytelse i forhold til tilsvarende systemer 5 Velg en leverandør som er forberedt på fremtiden 6 Velg en leverandør som kan tilby et spekter av tilleggstjenester og kan fungere som en støttende partner for virksomheten 7 Velg en standardløsning fremfor en løsning som krever tilpasning av eksterne konsulenter 8 Gjør nøye vurderinger med hensyn til datasikkerhet og hvilke krav som stilles til infrastruktur 9 Sørg for at ditt nye system fungerer 100% med markedsledende produkter som Microsoft Office og Microsoft Windows 10 Legg vekt på hva det virkelig koster å eie systemet over en lengre driftsperiode (Total Cost of Ownership (TCO)) 11 Legg vekt på brukervennlighet og kort implementeringstid

11 INNLEDNING 11 8 SJEKKLISTE VED VALG AV NYTT ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM Mamut har utarbeidet sjekklister som tar for seg ulike momenter en virksomhet bør vurdere ved valg av nytt system Få oversikt og prioriter virksomhetens behov Vi har utarbeidet en guide som hjelper din virksomhet å få oversikt over nåværende og fremtidige behov. Denne finner du på side 10 i heftet. Vurder deretter virksomhetens behov opp mot hvilken funksjonalitet de ulike leverandørene kan levere. Vurder leverandørene På side 7 i dette heftet har vi tatt for oss en del momenter som er viktig å vurdere når man skal velge en leverandør av virksomhetens informasjonssystem. Innhent tilbud Når du sitter igjen med en liste over behov og et utvalg aktuelle leverandører må du innhente tilbud på løsningen. På side 6 i heftet har vi tatt opp momenter du bør vurdere når du innhenter tilbud. Vi har også utarbeidet en mal med viktige momenter til tilbudsrundene. Se side 14. Plan for implementering, installering og opplæring Når virksomheten har vurdert sine behov, ulike leverandører og de ulike pristilbudene, få da leverandøren til å sette opp en plan for innføringen av systemet ut fra hvilke behov virksomheten har.

12 12 INNLEDNING KARTLEGG VIRKSOMHETENS BEHOV GENERELT OM VIRKSOMHETEN Virksomheten. Her beskrives virksomheten generelt Bransje Antall ansatte Avdelinger Organisasjonsstruktur Omsetning Markedet. Her beskrives markedet virksomheten opererer i Segmenter i markedet Særtrekk for bransjen Markedspotensiale (antall kunder) Markedsposisjon til virksomheten Virksomhetens produkter (kort beskrivelse) Konkurrenter Konkurrerende produkter Typiske salg i bransjen (størrelsesorden, leveringstid osv) Omsetning i bransjen Kunder/leverandører. Her beskrives kundene Hva kjennetegner en typisk kunde? Hvor mange kunder har virksomheten? Andel nysalg og andel gjenkjøp Hva slags service og support tilbys kundene? Hva utløser salgene (kjennetegn)? Hvor mange virksomheter benytter systemet aktivt? Hvilke forhandlere har leverandøren? Leverandørens eierstruktur og økonomiske situasjon? Benytter leverandøren anerkjent og utprøvd teknologi? Hvilke partnere har leverandøren? Hvilke resultater er oppnådd i uavhengige produkttester? Hvilke sertifiseringslogoer har systemet oppnådd? Leverandørens evne til å informere om f.eks oppdateringer? Hvilket faglig nivå holder leverandøren? Hvilken kultur har leverandøren? Hvilke rutiner har leverandøren rundt oppdateringer av systemet? Leverandørens kurstilbud? Hvilke typer tjenester tilbys via support/brukerstøtte? Leverandørens evne som kunnskapsformidler Leverer leverandøren også plass på nettserver og ? Kan leverandøren tilby deg tilleggsprodukter? BESKRIVELSE VURDERING AV LEVERANDØRENE BESKRIVELSE Fortsettes neste side

13 INNLEDNING 13 DETALJERTE BEHOV OG OPPGAVER I VIRKSOMHETEN Sentralbord Marked Salg Kundeservice Ordrebehandling OPPGAVER/FUNKSJONER Betjene og videreformidle kontakter Utsendelse av informasjon Vedlikehold av kundebase Andre oppgaver Prosjekt/kampanje oppfølging Annonsering Masseutsendelser (DM) Segmentering/klassifisering av kundebase Rapporter/analyse Budsjett Vedlikehold av nettsted og nettbutikk Andre oppgaver Oppfølging leads pr telefon/møter Presentere løsning/produkt Korrespondanse (brev, faks, ) Tilbudsutsendelse Behandling av kontrakt/ordre/anbud Prosjekt/kampanjeoppfølging Oppfølging forespørsler nettsted Rapporter/analyse Salgsbudsjett Delegere leads til selgere/avdelinger Rabatt/DB oppfølging Oppfølging selgere/avdelinger Integrasjon PDA/håndholdt PC Andre oppgaver Serviceoppdrag (ute/inne) Informasjonsformidling Support/brukerstøtte Reklamasjon/garanti oppfølging Saksbehandling Oppfølging av kunder (gjenkjøp/mersalg) Registrering av timer Rapporter/analyse Andre oppgaver Ordrebehandling Fakturering Oppfølging av bestillinger i nettbutikk Repeterende/samle/kjede fakturering Fakturakopi Kreditering Restordrebehandling Akonto/prosjektfakturering Rapporter/analyse Kredittsjekk av kunder Valuta/Euro Kassesalg Andre oppgaver Eier(e) av oppg. Behov i dag Ikke behov Fremtidig behov Kommentarer Fortsettes neste side

14 14 INNLEDNING DETALJERTE BEHOV OG OPPGAVER I VIRKSOMHETEN Logistikk/Innkjøp Økonomi/Regnskap Personal/Lønn Daglig Leder IT-ansvarlig OPPGAVER/FUNKSJONER Pakking/forsendelse Innkjøp Varemottak Strekkoder Produktoppdateringer Prisjusteringer/rabatter Mulighet for flerlager Struktur/komponentvarer Varetellinger Lagerstatuser Rapporter/analyser Andre oppgaver Bilagsregistering Inn- og utbetalinger Avdeling/prosjektregnskap Hovedbokoppslag Valuta/Euro Konsernregnskap Purring Renteberegning Remittering Factoring Inkasso Rapporter/analyse Oppdatering på lover/regler/avgifter Budsjett Termin/årsoppjør Kredittsjekk Andre oppgaver Vedlikehold av ansatteregister Ferie/fravær Avlønning Feriepenger Lønns- og trekkoppgaver Rapporter/statistikker/analyse Avganger/ansettelser Oppdatering på lover/regler/satser Andre oppgaver Styrearbeid Oppfølging ansatte/avdelinger/prosjekter Inntekstsanalyser Kostnadsanalyser Rapporter/analyser Andre oppgaver Sikkerhet (antivirus, brannmur, etc) Sikkerhetskopiering Administrasjon av: Eier(e) av oppg. Behov i dag Ikke behov Fremtidig behov Kommentarer - Hardware/Software (brukeroppsett, tilgangskontroller, etc.)

15 INNLEDNING 15 VIRKSOMHETENS HARDWARE OG SOFTWARE HARDWARE Nettverk Nettverkskort Hub/switch Router Server Dedikert server Prosessor Minne Ledig harddiskplass Arbeidstasjoner Prosessor Minne Ledig harddiskplass SOFTWARE Eier Eier Dagens spesifikasjon Dagens spesifikasjon Anbefalt spesifikasjon 100 Mbit kort Min. 100 Mbit Ja Min. 400 MHz Min. 256 MB Min. 500 MB Min. 166 MHz Min. 64 MB Min. 100 MB Anbefalt spesifikasjon Server Operativsystem Eksisterende database Backupløsning Sikkerhet/virus Brannmur Internett Arbeidstasjoner Operativsystem Office Pakke Internett Virus Øvrig programvare Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows Exchange Microsoft Windows XP Pro Microsoft Office XP Nyeste versjon Microsoft Outlook Symantec VIRKSOMHETENS SYSTEMER OG PRISER I DAG CRM Regnskap/økonomi Lønn/personal Prosjekt/timereg. MPS Logistikk Nettsted/e-handel Annet Navn Antall brukere Svakheter/mangler i dag Årlig pris

16 16 INNLEDNING INNHENT TILBUD MAL FOR INNHENTING AV TILBUD PÅ NYTT ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM INNHOLD FUNKSJONALITET i=inkl. i basisløsn. T=Tilleggsmodul Hvis tilleggsmodul angi pris Kommentarer Internett & e-handel CRM Salgsstøtte Logistikk/lager Applikasjon til å opprette nettsted og nettbutikk Lagringsplass på webserver Behov for egen websever Domenenavn Påkrevd linjekapasitet Webstatistikk Kredittkort støtte/sikker handel (Secure server - SSL) Krever konsulent for å sette opp løsning Automatisk overføring av ordre og forespørsler til CRM/økonomisystem Database/antall produkter i nettbutikk Kundeoppfølging (CRM) Modul for integrasjon mellom CRM og økonomisystem Produktregister integrert med øk.system, tilbudsmodul og nettbutikk Tilbud (med overføring til ordre) Prosjektstyring Kobling mot Microsoft Outlook: Logging av både inngående og utgående mot kontakt Dokumenthåndtering, integrert med Microsoft Office 2003/XP/2000 Automatisk overføring av leads/forespørsler/ordre fra nettsiden Aktiviteter/dagbok (tid og ressursplanlegging) Ordre & Faktura Utvidet ordre/faktura (Kontant-, samle-, kjedefakturering, faste ordre, avdragsfakturering) Fakturakopi ecustomer Internett-tilgang for kunder til sine ordre Rabattregister, prisavtaler Oppdatering av prisfiler fra leverandør Salgsbudsjett efaktura Salgsstatistikk Serviceordre/servicefaktura Serienummerhåndtering Kasseløsning Valuta & Euro Innkjøpsfunksjonalitet Logistikk/lagerstyring FIFO/LIFO håndtering Strukturvare/komponentvare Flerlager/multilager Valuta & Euro Fortsettes neste side

17 INNLEDNING 17 MAL FOR INNHENTING AV TILBUD PÅ NYTT ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM INNHOLD FUNKSJONALITET I=inkl. i basisløsn. T=Tilleggsmodul Hvis tilleggsmodul angi pris Kommentarer Regnskap Personal & Lønn Rapporter System 1.) Sum Tilleggsmoduler 2.) Priser Software, Basisversjon 3.) Årlig vedlikehold/ Support 4.) Implementering Regnskap (bilagsregistrering & hovedbok) Prosjekt/avdeling for regnskap, reskontro og faktura Kundereskontro Leverandørreskontro Purring/inkasso Remittering Budsjett Rentefakturering Valuta & Euro Analyse/rapporter Personalmodul, informasjon om medarbeideren Lønnsavregning med automatisk overføring til regnskap Timeregistrering/timeregnskap Operasjonelle rapporter ferdig definert Editering av rapporter Ledelsrapporter/analyseverktøy Mulighet for flerbruker, nettverksmodul Passord/brukerrettigheter Postnummerregister, postdistrikt, kommune, fylke Pris database, enbrukerløsning/flerbrukerløsning Pris på utvidelse av database/antall transaksjoner Antall klienter/firmaer Basisversjon (første bruker) Ekstra brukere (tilleggsbrukere) Database Nettverksmodul Dokumentasjon Brukerhåndbøker Andre tillegg Vedlikeholdsavtale Oppdateringer Supportavtale Tillegg for utsendelse av nye versjoner/oppdateringer Tillegg for telefonsupport Andre tillegg Installasjon Oppsett av program/database/rapporter Konvertering Opplæring Andre tillegg Total pris innkjøp: (Sum 1 + Sum 2 + Sum 3 + Sum 4) Total pris per påfølgende år: (Sum 3) Sum 1. Sum 2. Sum 3. Sum 4. Kommentarer

18 18 INNLEDNING TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON Mamut vil til enhver tid kunne bistå deg og din virksomhet i valget av nytt økonomisystem. Vi hjelper deg å finne den løsningen som passer virksomheten best Små og mellomstore virksomheter med ulike behov benytter aktivt en løsning i serien Mamut Business Software, noe som gjenspeiler vår ekspertise i å forenkle hverdagen for enheter i dette markedet. Her vil du finne mer informasjon: Internett: Telefon Vi ser frem til å høre fra deg!

19

20 Din lokale forhandler: Mamut ASA, Pilestredet 75c Boks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo Telefon: Faks: Mamut er en ledende leverandør av økonomi-, CRM- og Internettløsninger til små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner i Nord-Europa. Mamut tilbyr komplette og brukervennlige løsninger til markedets beste forhold mellom pris og ytelse. Selskapet har mottatt en rekke utmerkelser for sin produktportefølje og mer enn brukere forenkler hverdagen med Mamut. Ytterligere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på Mamut tar forbehold om eventuelle feil. Copyright 2004 Mamut. Alle rettigheter. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 8-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 7-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business Software Det er nærmere

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

KONTROLL OG OVERSIKT I 2009 KOMPLETT ØKONOMISYSTEM BEST I TEST ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 800 65 www.mamut.no/kampanjetilbud

KONTROLL OG OVERSIKT I 2009 KOMPLETT ØKONOMISYSTEM BEST I TEST ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 800 65 www.mamut.no/kampanjetilbud FLERE ENN 400 000 KUNDER FORENKLER HVERDAGEN MED MAMUT UTFORDRENDE TIDER? Få kontroll og oversikt med komplett løsning. Les mer på side 10. BEST I TEST ØKONOMISYSTEM Regnskap Tilbud/Ordre/Faktura Kontaktoppfølging

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

INNBYTTETILBUD! BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 40 800 www.mamut.no/innbytte

INNBYTTETILBUD! BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 40 800 www.mamut.no/innbytte FLERE ENN 350 000 KUNDER FORENKLER HVERDAGEN MED MAMUT BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM Alt i én løsning Brukervennlig Kom raskt i gang Tilgjengelig support Markedets mest solgte 47% Kun 1.890,- Inkludert interaktiv

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Extensor 05 programvare for helsevirksomheter Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05 Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Side 1 av 5 PRISTILBUD PÅ EXTENSOR 05

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda MBS & MOD Mamut Business Software Mamut Online Desktop Produkt demo Mamut Business

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

TILPASSET DIN BRANSJE:

TILPASSET DIN BRANSJE: Scenario Professional Bransjeløsninger basert på et standardsystem TILPASSET DIN BRANSJE: Butikk og faghandel Entreprenør og håndverker Regnskapskontor Engros og handel Tjenesteytende virksomheter Trelast

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Enkel installasjonsveiledning

Enkel installasjonsveiledning // Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning 1 Introduksjon Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av Mamut Business Software, slik at denne blir

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Travel CRM Versjon 14.5 MBS.EXT.TRA.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Organisasjon Marked Salg Plan Med fokus på prosjekt- og ressursstyring får du en bedre prosjektorientert kompetansebedrift Bedrifter

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Evaluering av IT-systemer 2009 Å velge riktig informasjonssystem

Evaluering av IT-systemer 2009 Å velge riktig informasjonssystem Evaluering av IT-systemer 2009 Å velge riktig informasjonssystem av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Analyser fremtidige behov... 3 Lag en plan for arbeidet.... 3 Vurder arbeidsprosessene...

Detaljer

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Lagringsløsning 2012 1.3.2012 v.3 - HKE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Behovsbeskrivelse...3 1.1 Beskrivelse av nå situasjonen...3

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS

INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS Gyldig fra: 01.06.2012 Versjon: 2.10 Introduksjon Timekiosk Installasjon og oppstartstjenester vil hjelpe deg i å komme i gang med ditt Timekiosk system. Installasjonstjenestene

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med -0 ansatte SIDE INNHOLD TIPS FØR START 0 BEGREPER I MAMUT

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

NYHETER. Ny versjon av ditt Mamut datax-program! VIKTIG Installasjonsveiledning. Bli mer effektiv med Mamut Næringsavtale. Nyttige spørsmål og svar.

NYHETER. Ny versjon av ditt Mamut datax-program! VIKTIG Installasjonsveiledning. Bli mer effektiv med Mamut Næringsavtale. Nyttige spørsmål og svar. NYHETER VIKTIGE NYHETER I DIN NYE MAMUT DATAX SOFTWARE-VERSJON Ny versjon av ditt Mamut datax-program! Gratulerer med din nye versjon av Mamut datax Software. Du som har Mamut Serviceavtale vil motta denne

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

UniTrans. Modulbasert logistikksystem for transportbransjen

UniTrans. Modulbasert logistikksystem for transportbransjen UniTrans fra Hogia Unitech Systems AS Modulbasert logistikksystem for transportbransjen Hogia Unitech Systems AS Hogia Unitech Systems AS ble etablert i 1988.Selskapet er en bedrift i Hogiakonsernet, som

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Nettbasert system for medarbeidersamtaler

Nettbasert system for medarbeidersamtaler Nettbasert system for medarbeidersamtaler www.dinmedarbeidersamtale.no Hvorfor medarbeidersamtaler? Utvikle gode samarbeidsforhold mellom leder og medarbeider Avdekke behov og ønsker om endring og utvikling

Detaljer

Mamut Business Software MAMUT IMPLEMENTATION METHOD EN INNFØRING I EFFEKTIV IMPLEMENTERING AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Business Software MAMUT IMPLEMENTATION METHOD EN INNFØRING I EFFEKTIV IMPLEMENTERING AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Business Software MAMUT IMPLEMENTATION METHOD EN INNFØRING I EFFEKTIV IMPLEMENTERING AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 7-2004 MAMUT IMPLEMENTATION METHOD EN INNFØRING I EFFEKTIV

Detaljer

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Amestodagen 2015 Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Agenda for Visma Business Status Visma Business Hvordan tar Visma Business oss inn i fremtiden Nyheter i Visma Business Product Line

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon!

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon! e-business Electronic Integration Guidelines Automatiske bekreftelser Automatiske orderbekreftelser og leveransebeskjeder via e-mail. Elektronisk faktura Spar papir og portokostnader med pdf-faktura via

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon ist oppdatert: 06.01.2016

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Entro AS Att. Jorun Eggen Postboks 6064 Sluppen 7434 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2011/180 12.09. 2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

SSA - V Bilag 1 Kundens Kravspesifikasjon

SSA - V Bilag 1 Kundens Kravspesifikasjon SS - V Bilag 1 Kundens Kravspesifikasjon Hvordan fylle ut Er fylt ut av Kunde Beskrivelse av krav. Er fylt ut av Kunde /B Er fylt ut av Kunde 1.3 Generellel krav 1.3.1 Leverandøren må levere driftsdokumentasjon

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer