Månedens ordtak: Styrk konkurranseevnen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedens ordtak: Styrk konkurranseevnen"

Transkript

1 Månedens ordtak: Styrk konkurranseevnen gjennom kjerneverdier Still inn kompasset, bli enige om retningen, gå sammen. Bedrifter som lykkes i å holde sin posisjon, så vel som vokse langsiktig i årevis, har styringsformer som er annerledes enn i tradisjonelle bedrifter. side 4 TopplederProfilen Sverre Leiro side 2 Mars nr årgang DE TO V ENE OG I ENE Donaldprat for Donaldpratens skyld er det ikke mange av oss som gidder i lengden å utføre. Men som mange av oss med livserfaring vet kan være nyttig en gang i blant ved noen tilfeller. Her i Norden lever vi mange måneder i mørke, dvs det blir tidlig mørkt rundt oss, hos noen er det til og med mørkt døgnet rundt, og vi har en tendens til å trekke oss inn, og hygge oss inne. side 5 Når ytringsfriheten blir en karikatur Noen hver har vel blitt såret over lite flatterende karikaturtegninger av seg selv, enten de er tegnet på en strandpromenade i Syden eller av en tegnekyndig, spøkefull kollega. Men selv når mindre vakre sider ved ens ansikt har blitt forstørret slik at du gremmes, har det heldigvis sjelden medført kasting av håndgranater og brannstiftelse. side 2 En aksjemeglers hverdag Gunnar ringer for å høre hvordan det går og for å avtale lunch. Klokken er 0910 og børsen har nettopp åpnet. Jeg forsøker å føre en samtale med Gunnar, samtidig som jeg nistirrer med store, tårevåte tallerkenøyne på mine 2 trading skjermer. side 3

2 Redaktørens hjørne Kjære Leser, Nå sitter du med årets første utgave av BEST Newspaper! Vi i BEST er glade og stolte over å få presentere stoffet for deg. Mye har skjedd allerede de få ukene vi har beveget oss ut i året Ytringsfriheten, som vi tar som en selvfølge her i landet, har blitt satt på en prøve, hvor vi alle har måttet ta stilling til dette mer eller mindre frivillig. Vår partner Gunnar Krogh-Tonning tar dette opp i sin artikkel Når ytringsfriheten blir en karikatur og setter fingeren på nettopp dette med karikaturtegninger og dens virkning. Og i disse turbulente tider, hvor viktig er det ikke da for alle, både i bedriften og for en selv, å se på verdiene. Verdiene for bedriften og verdiene iboende i en selv. Viktig for at man skal kunne gå med løftet hode og si at dette står jeg for. Men like viktig for å kunne sette ned foten. Vår mann på dette området er partner Arild Reierskog, med stor erfaring og kompetanse nettopp på disse områdene, og med særdeles gode resultater å vise til. Hans artikkel Styrk konkurranseevnen gjennom kjerneverdier er vel verdt å lese og få med seg. Kanskje det er nettopp på tide for deg og din bedrift å se på en spennende forbedringsmulighet?! At hverdagen kan være stressende for noen og enhver er hevet over enhver tvil. Men har du noen gang tenkt over hvordan en aksjemegler kan ha det? Og da mener jeg virkelig kan ha det. Rett på nyåret var jeg så heldig å ha lunch med bl a Harald Reinton. Harald besitter stor kompetanse, men har valgt å lære mer via den tøffe veien, nemlig som aksjemegler. Han fortalte meg hvordan en dag hos ham normalt er, og tro meg her er det snakk om å ha tunga rett i munn til ethvert sekund. Les hans artikkel En aksjemeglers hverdag og få et lite innblikk i hans hverdag. At menn ikke kan ha flere ting å tenke på / gjøre faller helt på sin urimelighet når man møter Harald Reinton. Lederprofilen er jo blitt en fast spalte her hos oss. Denne gangen er det konsernsjef Sverre Leiro fra Norgesgruppen som svarer. Vi har vel alle en liten følelse av at dette er et konsern vi kjenner til. Vi møter konsernet kanskje når vi handler mat eller skal kjøpe en avis og noe snacks. At det ligger mye arbeid og omtanke bak det vi møter tenker vi vel sjelden på. Her får du sjansen til å bli litt mer kjent med mannen bak alt. Print ut årets første utgave i farver! Ta det med deg og kos deg. Del gjerne avisen med nettverket ditt, som en hyggelig hilsen fra deg til dem. Riktig god fornøyelse ønsker vi i BEST deg. Seize the Day! Nina M. Etholm-Idsøe Nina M. Etholm-Idsøe TopplederProfilen Sverre Leiro Hvilke krav vil du stille til våre politikere? At de tilstreber å finne adekvate løsninger på de største samfunnsmessige utfordringene, er ekstra viktig i et land som har ressurser nok til å kunne forbedre og fornye. Samtidig er det ekstra viktig at de er lojale mot sine beslutninger, slik at omkampene kan unngås.. Jeg verdsetter også politikerenes evne til å lytte og vilje til å fostå. Bransjekunnskap er viktig forutsetning for gode politiske beslutninger. I så måte har vår bransje vært heldig med de siste fagstatsrådene innen matområdet. Å bidra til gode og likeverdige konkurransevilkår, innen- såvel som utenfor landets grenser, er viktige arbeidsbetingelser for alle næringer. Her er det utfordringer nok. Hva er Norges konkurransefortrinn? Naturressursene,fjell,sjø og kulturlandskap. Vi er en liten nasjon, og besitter eierskap til store, mangfoldige ressurser.dette medfører et stort ansvar og kanskje behov for en mer ydmyk holdning. Hvor kommer veksten i norsk næringsliv i de nærmeste 2-5 årene? På de områder hvor vi har hatt størst vekst de senere år. I den sammenheng må ikke handelog servicesektoren glemmes.sektoren kan vise til sterk økning i verdiskapningen og effektiviseringsvekst de siste 10 årene. Hvilke 3 områder mener du bedriftsledere bør ha fokus på? Å kartlegge og vurdere de strategiske muligheter for selskapet er vesentlig for videreutvikling og et klart ledelsesansvar. Delegert ledelse og motiverte medarbeidere som får utfolde seg innen sterke bedriftskulturer, er en viktig konkurransekraft for ethvert selskap med flere forretningsområder. Klart kommuniserte mål og et godt opplegg for Management Audit. Hva motiverer deg som toppleder? Å innfri kvantitative og kvalitative mål er motiverende for meg og hele organisasjonen. Å registrere at kunder og andre samarbeidspartnere er fornøyd, gir også god motivasjon. Lederstil finnes det en riktig måte å lede på? Nei, det finnes flere varianter av god lederstil. Dressen må imidlertid tilpasses kroppen - slik at en som leder selv føler nødvendig trygghet. Når ytringsfriheten blir en karikatur Av Gunnar Krogh Tonning, partner, BEST Noen hver har vel blitt såret over lite flatterende karikaturtegninger av seg selv, enten de er tegnet på en strandpromenade i Syden eller av en tegnekyndig, spøkefull kollega. Men selv når mindre vakre sider ved ens ansikt har blitt forstørret slik at du gremmes, har det heldigvis sjelden medført kasting av håndgranater og brannstiftelse. Eg er såra og vonbroten, sa vår fordums kirke- og undervisningsminister Kjell Bondevik i sin tid, uten at jeg husker akkurat hvorfor. Men dypt krenket var han nok. Nevøen Kjell Magne ble høyst sannsynlig også mer enn lei seg den gang Otto Jespersen anmodet ham om få hodet sitt ut av medisinskapet. For ikke å snakke om Finn Kalvik, som for få år siden ble ukentlig mobbet på TV av humor-ikonene Bård Tufte Johansen og Harald Eia. Alt under dekke av ytringsfrihetens ukrenkelige helligdom. Det er menneskelig å føle seg krenket, og i ytterste konsekvens kan ytringsfriheten bli en karikatur fordi den på sett og vis innbyr til å krenke andre mennesker. I den siste tiden har flere fremhevet at ytringsfriheten ikke utelukker bruk av god folkeskikk, sunn fornuft, varsomhet og andre menneskelige dyder. Likevel: Det vil alltid være ytringer som etter noens mening går for langt, fordi dette er selve ytringsfrihetens vesen. Og i våre dager er det flere yrkesgrupper, f.eks. standupkomikere og politikere, som strekker ytringsfrihetens strikk så langt de bare kan med ulike hensikter. I gamle dager kalte man det ganske enkelt å gjøre narr av folk. Krenkelser er aller best når den krenkede parten ikke får snusen i det. Kall det gjerne baksnakkelser eller ryktespredning. Dette er en aktivitet med lange tradisjoner i vårt samfunn, både i jobbsammenheng og i den private sfære. De som har tjent mest på denne typen aktivitet i vårt samfunn, er trolig Telenor nå også med ny logo. Denne kunne man for øvrig si mye om, f.eks. at den ligner på en propell. Men å antyde noe slikt ville trolig være en krenkelse, både overfor designeren og prislappen på logoen. Så dermed er ikke et negativt ord sagt om logoen vi håper bare at bedre kundeservice følger i kjølvannet av... propellen. Det høres jo ikke helt unaturlig ut. Krenkelser på jobben kan man skrive bøker om, da fortrinnsvis under psevdonym. I våre dager kalles det som regel mobbing, og slikt skjer i de mest dannede bedrifter. En velbrukt metode er å invitere alle i avdelingen på et internseminar på en attraktiv destinasjon. Alle betyr i denne sammenhengen alle unntatt én, som må være 2

3 på sin plass for å passe kontoret. Tilfeldigvis er denne ene akkurat hun/han som heller aldri får respons på sine interne forslag. At vedkommende dessuten aldri er med på fredagspilsen, kan være en tilfeldighet, bortsett fra at ingen har fortalt henne/ham at den eksisterer. Det er ikke størrelsen det kommer an på, og slik er det også med krenkelser. Små krenkelser kan svi som salt i såret når symbolverdien er stor. Gjentagende hint fra sjefen med stor S kan varsle om at noe mer snart kommer, særlig hvis det er en omorganisering på gang. Får du det dårligste kontoret etter en omrokering, og hverken er varslet eller spurt på forhånd, kan det betraktes som en krenkelse. Og du skal vokte deg vel for å benytte deg av din umiddelbare ytringsfrihet hvis du ønsker å beholde jobben et halvår til. Mer folkelige krenkelser à la nei, så tjukk du er blitt er ufarlige i den forstand at de ikke kan misforstås. Har en person økt med 50 kilo siden du så vedkommende på barneskolen, er utsagnet selvfølgelig riktig, men likevel krenkende. Sannheten er jo når det kommer til stykket det som krenker oss aller mest. I denne sammenhengen skal jeg ellers avholde meg fra å trekke paralleller til aktuelle krenkelser. Man skal i det hele tatt holde seg langt unna krenkelser, fordi man ikke alltid kan forutse følgene. En kjapp konklusjon må likevel bli at karikaturtegninger bør avskaffes, fordi slike generelt sett er krenkende. Mange norske politikere ville være enig i dette, hvis de for en gangs skyld var ærlige. At ytringsfriheten som en følge av dette blir en karikatur, får så være. Den er jo i praksis avskaffet i den senere tid. En aksjemeglers hverdag Av Harald Reinton, Aksjemegler og Derivatmegler, SEB Gunnar ringer for å høre hvordan det går og for å avtale lunch. Klokken er 0910 og børsen har nettopp åpnet. Jeg forsøker å føre en samtale med Gunnar, samtidig som jeg nistirrer med store, tårevåte tallerkenøyne på mine 2 trading skjermer. Den ene skjermen (venstre øye) viser børsmeldinger som snurrer oppover og oppdateres hvert sekund. Den andre skjermen (høyre øye) er noe mer omfattende. Her har jeg intradagsgrafer og komplette ordrebilder på de 12 aksjene jeg følger og har posisjoner i akkurat da. Mens jeg snakker med Gunnar, spretter de 12 grafene opp og ned, og ordrebøkene med sine noen hundre linjer flimrer i rask fart. Her er det lite som er statisk.. Melding på Tomra!, er det noen som roper. Noen har hørt et rykte og ganske riktig, der spretter børsmeldingen frem på venstre skjerm. Med blå skrift. Tomra har fått en ordre i USA og jeg må tenke raskt. Svært raskt. Hvilke av kundene mine har aksjen og for hvem bør jeg ta gevinst. Hva skal jeg eventuelt kjøpe i stedet? Jeg skanner igjennom grafer og ordrebilder mens jeg tenker og hører etter hva annet som ropes på meglerbordet. Jeg har nå snakket med Gunnar i ca. 5 minutter og vi har avtalt lunch en dato til uken. Forhåpentligvis så merket han ikke noe til at jeg var noe ukonsentrert. SE OPP TOGET GÅR! Av Nina M. Etholm-Idsøe, partner i BEST Fra tid til annen møter jeg folk som tilsynelatende virker som om de har totalt kontroll på livet sitt, både privat og profesjonelt. De har klare planer, vyer en klar visjon og mål for hvordan livet skal leves. I en litt stresset hverdag kan det slå ut noen og enhver, som slett ikke føler at en har klare mål og visjoner for livet. Men lever kanskje litt dag for dag, for å holde hodet over vannet. Men kommer man litt under huden på disse såkalte vellykkede menneskene, skjuler det seg ofte noe annet. Man skal ikke skue hunden på hårene, er noen ganger på sin plass. For hva strever de fleste av oss efter? Anerkjennelse. Bekreftelse fra omverden om at det man gjør og sier er bra, - egentlig utrolig bra. Får man ikke denne bekreftelsen i en eller annen form over tid, blir man motløs, får dårlig selvbilde, man blir et lett bytte for andre til å styre ens liv. Og faktum er; de fleste av oss har opplevd det eller opplever det i en eller annen form. Hva kan man gjøre? Hva har du lyst til å gjøre? For en stund tilbake fikk jeg tilbakemelding på at jeg så på livet så enkelt, og likevel har jeg det så bra, så godt, så positivt. Vedkommende som sa dette til meg, mente at livet er komplisert. Så komplisert, at man faktisk må leve et liv for å forstå det. Og det er mulig det, at det er riktig. Men det vedkommende ikke ville vedkjenne seg, var at man faktisk må ta plass i sitt eget liv, for å kunne leve optimalt. - Og det dreier seg ikke om store egotripper for å få til dette. Små hensyn til seg selv, og noen litt større. Som: Pass på å få nok søvn. Pass på å få nok mosjon. Pass på å få i deg god og riktig næring. Pass på å le hver dag. Pass på å gi noen gode og rosende ord til deg selv. Pass på å gi deg selv litt egenpleie. Pass på å te deg slik at du føler deg vel. Pass på å gi næring til hjernen på det som interesserer deg og litt annet. Pass på å være oppdatert på hva som skjer rundt deg og i verden ellers. Pass på å bare være deg, unik som du er, alltid! Små enkle leveregler, som jeg herved gir fra meg til deg, fordi jeg unner alle å ta plass i sitt eget liv. Gjør du det, blir du konduktøren på toget ditt. Det tror jeg vil gagne alle. God tur! 3

4 Styrk konkurranseevnen gjennom kjerneverdier Av Arild Reierskog, partner i BEST Still inn kompasset, bli enige om retningen, gå sammen. Bedrifter som lykkes i å holde sin posisjon, så vel som vokse langsiktig i årevis, har styringsformer som er annerledes enn i tradisjonelle bedrifter. De skaper lønnsomhet gjennom tydelig retning, forbilde-lederskap og kjerneverdier som praktiske spilleregler. Bedriften skiller seg fra konkurrentene gjennom organisasjonens evne til å ivareta sitt særpreg, og bygge og sikre sin posisjon som ledende i markedet. Kunden opplever et løft i forhold til andre tilbydere. Dette er mulig når alle medarbeidere i bedriften har en felles forståelse og et sterkt engasjement på hvilke oppgaver bedriften har. Samtidig som man også skal ha evnen til å opprettholde tempo og stadig å skape nye løft for kunden. Alle medarbeiderne viser gjennom sine holdninger og atferd hva som gjelder i organisasjonen. Spilleregler som styrer Vi har erfart tre unike og viktige komponenter i de lønnsomme bedrifters styrings-modell. (Dette betyr at man både klarer endringer i markedet, konkurransen, vanskelige tider og samtidig har lønnsomhet og sikrer sin posisjon i markedet): 1. En tydelig ledestjerne, som viser bedriftens unike særpreg, veien, idéen av- og engasjementet for oppgaven bedriften har. 2. Kjerneverdiene; de bærende leve-/spillereglene som utgjør det sosiale gjerdet. De viser hva som langsiktig skaper resultater, og hva dette innebærer i praktisk handling for ledere og medarbeidere; såkalte organisatoriske spilleregler. Spillereglene gjøres levende i praksis. 3. Forbilder det symbolske lederskapet slik at hver medarbeider føler hva som er rett eller galt; det sosiale gjerdet. Gjennomføring av verdiprosessen Ingen får sine medarbeidere til å etterleve verdiene langsiktig gjennom ren instruksjon. For at verdiene skal leve i hverdagen, må medarbeiderne tro på og eie dem. Som ekstern rådgiver og nøytral part i prosessene, klarer vi å skape en samarbeidsplattform av tillit og åpenhet som er nødvendig for å lykkes. I første fase (pkt 1 og 2), avdekkes og tydeliggjøres ledestjernen og verdiene gjennom ledermøter, kombinert med samtaler og intervjuer av ledere og nøkkelpersoner i organisasjonen. I andre fase (pkt 3) trener vi ledere og nøkkelpersoner til å være forbilder og kulturbyggere. Dette skjer gjennom motiverende samlinger. Videre forankring og forsterkning skjer ved å justere eller endre kritiske rutiner og arbeidsprosesser, kombinert med coaching av ledere og nøkkelpersoner. Do, or do not. There is no try! Yoda *I boken Karrierespillet - Sådan vinder du! av Peter Horn, blir BEST benyttet som kompetansekilde der forfatteren har benyttet hele vår artikkel Dilemma for styret når selskapet får en ny leder i kapittelet om Karriere - bestyrelses dilemma (Artikkelen kan du se på våre web sider under Nyttige innlegg / lenker) Boken er kritikerrost og har blitt meget godt mottatt av ledere i næringslivet. ISBN og ISBN og kan bestilles hos Børsens Forlag AS (www. borsensforlag.dk) eller rett på linken Main_2.aspx?cid=6000&path=%2 fhome%2ftopics%2ftopiclist&layo ut={f259f5e7-31ad-486d-85b2-5dbb } *BEST vil være best på mange måter. I tillegg til ekspertise på strategi, organisasjonsutvikling, executive search og coaching, arbeider vi med aktivt bygging og pleiing av nettverk til beste for kunder og forbindelser. Å kople sammen folk som har businessbehov der ute i nettverket, er utrolig spennende og givende. Vi har et stort nettverk av toppledere, mellomledere og ressurspersoner. Dette er ressurser alle kan ha glede av i gitte situasjoner.vi i Best er et nytt og garantert annerledes rådgiverselskap. Vi er opptatte av å gi og å skape resultater. 4

5 DE TO V ENE OG I ENE av Nina M. Etholm-Idsøe, partner i BEST Donaldprat for Donaldpratens skyld er det ikke mange av oss som gidder i lengden å utføre. Men som mange av oss med livserfaring vet kan være nyttig en gang i blant ved noen tilfeller. Her i Norden lever vi mange måneder i mørke, dvs det blir tidlig mørkt rundt oss, hos noen er det til og med mørkt døgnet rundt, og vi har en tendens til å trekke oss inn, og hygge oss inne. En gang i blant hygger vi oss også med andre utenfor hjemmets lune atmosfære. Noen ganger sammen med venner, andre ganger sammen nye mennesker, og kanskje til og med i en ny atmosfære. Hva skal vi prate om? Tilsvarende kan vi også oppleve i jobbsammenheng. I Engelsk talende land kaller man det ofte for at man utfører small talk. Flotte ledere som virker samlende på arbeidsstokken i bedrifter, mesterer dette til fingerspissene. Det som slår meg er at de alltid klarer å vekke andres interesse, og får ofte lydhøre tilhørere, og opplever samtidig også at andre synes de er sympatiske, lyttende, interessante mennesker. Hva er de gjør? De benytter seg av de to v ene og de to i ene, i kombinasjon selvfølgelig. det non verbale. Resultatet vil være at de vil like å være sammen med deg, rundt deg og i nærheten av deg. De vil føle seg sett, som igjen gir en god følelse. De vil føle din medmenneskelighet. Så neste gang du er sammen med mennesker du skal lede eller har ønske om å lede, ha fokus på dem og deres. Still åpne spørsmål. Observer hva som skjer. Nyt gleden av å ha interesserte, men også høyst sannsynelig interessante folk rundt deg. Riktig god fornøyelse!! Lead the life that will make you kindly and friendly to everyone about you, and you will be surprised what a happy life you will lead. Charles M. Schwab , Industrialist and Businessman Vær interessant! Folk liker å være rundt interessante mennesker. Folk liker å lære fra dem. Det man aller helst ikke har lyst til å fremstå som, er kjedelig. Når du opplever at andre kveler et gjesp, men dog ikke mindre enn at det skal bli lagt merke til, er det på tide at du tar deg selv i nakken og gjør noe med deg selv for å bli mer interessant. Les gode og aktuelle bøker. Følg med i nyhetene, og lær deg nye ting. Dette vil hjelpe deg til å bli mer interessant og utvikle deg innen konversasjonens kunst, uten så mye bruk av Donald prat. Men noe som kanskje er enda mer viktig er den neste v en og i en. Glede, Lytte, Lære og Dele... La ordene bli din følgesvenn i livet! Nina M. Etholm-Idsøe og Gunnar Krogh- Tonning, partnere i BEST Consulting Group Vær interessert! I stedet for å snakke om deg selv og ditt, få andre til å snakke om seg selv. Vær interessert i hvem de er. Still åpne spørsmål, som får de til å fortelle om hva de gjør og hva de liker. Vis også interesse med kroppspråket ditt, ved 5

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Fire måter å «gjøre» noe på... 3 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon God tidsstyring starter med, først,

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Mestringskapasitet... 3 5 om dagen... 3 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon Når det gjelder stressmestring

Detaljer

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE Stilling Avdeling Dato Beskrivelse av stillingen Mål Mål/formål med stillingen? (i dag og om 1-2 år) Resultatkrav Krav til resultater? (kvalitativt/kvantitativt) Oppgaver e

Detaljer

Gode ledere! Om lederrolle, omsorg og profesjonalitet. Illustrasjon: Mureren skulptur på vestfronten av Nidarosdomen

Gode ledere! Om lederrolle, omsorg og profesjonalitet. Illustrasjon: Mureren skulptur på vestfronten av Nidarosdomen John Grimsby Gode ledere! Om lederrolle, omsorg og profesjonalitet Illustrasjon: Mureren skulptur på vestfronten av Nidarosdomen Gode ledere! Hvordan vi tenker om hverandre og tiltaler hverandre på vil

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund

Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund 2013 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund Ivaretagelse og motivasjon av ansatte Norges Svømmeforbund Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Ideal lederen hvordan ser han/hun ut? 3. Ideallederen i forskning hva sier den? 4. Hva motiverer? 5. Hvordan ivareta?

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune ENDRINGSMOTIVASJON «Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede i tider preget av omstilling og endring»? Møre og Romsdal Fylkeskommune Sentraladministrasjonen Molde den 26 august 2015 trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3

021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3 021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3 MÅL Etter at du har arbeidet deg gjennom studieenhet 3, vil du kunne

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Å prestere i flokk! Aura Consulting

Å prestere i flokk! Aura Consulting Å prestere i flokk! 2013 Aura Consulting Prestere = Yte - fremvise BEDRIFTSKULTUR Kulturen er bedriften sin særegne måte og oppfatte ting på,vurdere ting på og gjør ting på(fjøslukt) Kulturen er ei felles

Detaljer

GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag

GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag Sted: Rica Nidelven Hotel. 75 medlemmer var påmeldt! Innspill etter Marit Collin`s innlegg: 1. Lede gjennom andre, mer av det

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET Tenk deg å komme i direkte kontakt med hva du opplever akkurat her og nå. Prøv ikke å ha noen forventninger om hvordan denne øvelsen burde føles, eller hva øvelsen burde

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Refleksjon som tilnærming for økt etisk bevissthet i bruk av velferdsteknologi?

Refleksjon som tilnærming for økt etisk bevissthet i bruk av velferdsteknologi? Refleksjon som tilnærming for økt etisk bevissthet i bruk av velferdsteknologi? Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om de etiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi i en travel

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Møteledelse Arbeidshefte for leksjon #10 Konflikthåndtering. Vida Pluss AS

Møteledelse Arbeidshefte for leksjon #10 Konflikthåndtering. Vida Pluss AS Møteledelse Arbeidshefte for leksjon #10 Konflikthåndtering Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Hvordan etablere spilleregler?... 3 Hvordan være «Sheriff» som møteleder?... 3 Sjiraffspråk (ikke-voldelig

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse

Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse Ledelse av kunst Ledelse og lederskap hva er det? Ledelse og kunst hva er særpreget? Ledelsesutøvelse og endringsledelse 28.4 2011- Kulturskolen - professor Jan Grund HiAK Hovedtrekk ved ledelse Ledelse

Detaljer

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse Situasjonsbestemt ledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Få oversikt over Hersey og Blanchards modell for situasjonsbestemt ledelse (Situational Leadership). Tilpass din lederstil til

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

gjør mer og lær mer på kortere tid #wallinmedia - mariuswallin.com

gjør mer og lær mer på kortere tid #wallinmedia - mariuswallin.com gjør mer og lær mer på kortere tid 01. 80/20 regelen Det handler om å prioritere og planlegge for å finne ut hvilke byggesteiner som er viktigst. Noen få viktige oppgaver står for den største utviklingen

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Ledelse i et humanistisk perspektiv

Ledelse i et humanistisk perspektiv Ledelse i et humanistisk perspektiv En leder som vil ha medarbeidere som presterer kan følge følgende oppskrift: styr etter verdiene, gi korrektiver og oppmuntring i forhold til disse, ikke til resultatmålene

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer