Månedens ordtak: Styrk konkurranseevnen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedens ordtak: Styrk konkurranseevnen"

Transkript

1 Månedens ordtak: Styrk konkurranseevnen gjennom kjerneverdier Still inn kompasset, bli enige om retningen, gå sammen. Bedrifter som lykkes i å holde sin posisjon, så vel som vokse langsiktig i årevis, har styringsformer som er annerledes enn i tradisjonelle bedrifter. side 4 TopplederProfilen Sverre Leiro side 2 Mars nr årgang DE TO V ENE OG I ENE Donaldprat for Donaldpratens skyld er det ikke mange av oss som gidder i lengden å utføre. Men som mange av oss med livserfaring vet kan være nyttig en gang i blant ved noen tilfeller. Her i Norden lever vi mange måneder i mørke, dvs det blir tidlig mørkt rundt oss, hos noen er det til og med mørkt døgnet rundt, og vi har en tendens til å trekke oss inn, og hygge oss inne. side 5 Når ytringsfriheten blir en karikatur Noen hver har vel blitt såret over lite flatterende karikaturtegninger av seg selv, enten de er tegnet på en strandpromenade i Syden eller av en tegnekyndig, spøkefull kollega. Men selv når mindre vakre sider ved ens ansikt har blitt forstørret slik at du gremmes, har det heldigvis sjelden medført kasting av håndgranater og brannstiftelse. side 2 En aksjemeglers hverdag Gunnar ringer for å høre hvordan det går og for å avtale lunch. Klokken er 0910 og børsen har nettopp åpnet. Jeg forsøker å føre en samtale med Gunnar, samtidig som jeg nistirrer med store, tårevåte tallerkenøyne på mine 2 trading skjermer. side 3

2 Redaktørens hjørne Kjære Leser, Nå sitter du med årets første utgave av BEST Newspaper! Vi i BEST er glade og stolte over å få presentere stoffet for deg. Mye har skjedd allerede de få ukene vi har beveget oss ut i året Ytringsfriheten, som vi tar som en selvfølge her i landet, har blitt satt på en prøve, hvor vi alle har måttet ta stilling til dette mer eller mindre frivillig. Vår partner Gunnar Krogh-Tonning tar dette opp i sin artikkel Når ytringsfriheten blir en karikatur og setter fingeren på nettopp dette med karikaturtegninger og dens virkning. Og i disse turbulente tider, hvor viktig er det ikke da for alle, både i bedriften og for en selv, å se på verdiene. Verdiene for bedriften og verdiene iboende i en selv. Viktig for at man skal kunne gå med løftet hode og si at dette står jeg for. Men like viktig for å kunne sette ned foten. Vår mann på dette området er partner Arild Reierskog, med stor erfaring og kompetanse nettopp på disse områdene, og med særdeles gode resultater å vise til. Hans artikkel Styrk konkurranseevnen gjennom kjerneverdier er vel verdt å lese og få med seg. Kanskje det er nettopp på tide for deg og din bedrift å se på en spennende forbedringsmulighet?! At hverdagen kan være stressende for noen og enhver er hevet over enhver tvil. Men har du noen gang tenkt over hvordan en aksjemegler kan ha det? Og da mener jeg virkelig kan ha det. Rett på nyåret var jeg så heldig å ha lunch med bl a Harald Reinton. Harald besitter stor kompetanse, men har valgt å lære mer via den tøffe veien, nemlig som aksjemegler. Han fortalte meg hvordan en dag hos ham normalt er, og tro meg her er det snakk om å ha tunga rett i munn til ethvert sekund. Les hans artikkel En aksjemeglers hverdag og få et lite innblikk i hans hverdag. At menn ikke kan ha flere ting å tenke på / gjøre faller helt på sin urimelighet når man møter Harald Reinton. Lederprofilen er jo blitt en fast spalte her hos oss. Denne gangen er det konsernsjef Sverre Leiro fra Norgesgruppen som svarer. Vi har vel alle en liten følelse av at dette er et konsern vi kjenner til. Vi møter konsernet kanskje når vi handler mat eller skal kjøpe en avis og noe snacks. At det ligger mye arbeid og omtanke bak det vi møter tenker vi vel sjelden på. Her får du sjansen til å bli litt mer kjent med mannen bak alt. Print ut årets første utgave i farver! Ta det med deg og kos deg. Del gjerne avisen med nettverket ditt, som en hyggelig hilsen fra deg til dem. Riktig god fornøyelse ønsker vi i BEST deg. Seize the Day! Nina M. Etholm-Idsøe Nina M. Etholm-Idsøe TopplederProfilen Sverre Leiro Hvilke krav vil du stille til våre politikere? At de tilstreber å finne adekvate løsninger på de største samfunnsmessige utfordringene, er ekstra viktig i et land som har ressurser nok til å kunne forbedre og fornye. Samtidig er det ekstra viktig at de er lojale mot sine beslutninger, slik at omkampene kan unngås.. Jeg verdsetter også politikerenes evne til å lytte og vilje til å fostå. Bransjekunnskap er viktig forutsetning for gode politiske beslutninger. I så måte har vår bransje vært heldig med de siste fagstatsrådene innen matområdet. Å bidra til gode og likeverdige konkurransevilkår, innen- såvel som utenfor landets grenser, er viktige arbeidsbetingelser for alle næringer. Her er det utfordringer nok. Hva er Norges konkurransefortrinn? Naturressursene,fjell,sjø og kulturlandskap. Vi er en liten nasjon, og besitter eierskap til store, mangfoldige ressurser.dette medfører et stort ansvar og kanskje behov for en mer ydmyk holdning. Hvor kommer veksten i norsk næringsliv i de nærmeste 2-5 årene? På de områder hvor vi har hatt størst vekst de senere år. I den sammenheng må ikke handelog servicesektoren glemmes.sektoren kan vise til sterk økning i verdiskapningen og effektiviseringsvekst de siste 10 årene. Hvilke 3 områder mener du bedriftsledere bør ha fokus på? Å kartlegge og vurdere de strategiske muligheter for selskapet er vesentlig for videreutvikling og et klart ledelsesansvar. Delegert ledelse og motiverte medarbeidere som får utfolde seg innen sterke bedriftskulturer, er en viktig konkurransekraft for ethvert selskap med flere forretningsområder. Klart kommuniserte mål og et godt opplegg for Management Audit. Hva motiverer deg som toppleder? Å innfri kvantitative og kvalitative mål er motiverende for meg og hele organisasjonen. Å registrere at kunder og andre samarbeidspartnere er fornøyd, gir også god motivasjon. Lederstil finnes det en riktig måte å lede på? Nei, det finnes flere varianter av god lederstil. Dressen må imidlertid tilpasses kroppen - slik at en som leder selv føler nødvendig trygghet. Når ytringsfriheten blir en karikatur Av Gunnar Krogh Tonning, partner, BEST Noen hver har vel blitt såret over lite flatterende karikaturtegninger av seg selv, enten de er tegnet på en strandpromenade i Syden eller av en tegnekyndig, spøkefull kollega. Men selv når mindre vakre sider ved ens ansikt har blitt forstørret slik at du gremmes, har det heldigvis sjelden medført kasting av håndgranater og brannstiftelse. Eg er såra og vonbroten, sa vår fordums kirke- og undervisningsminister Kjell Bondevik i sin tid, uten at jeg husker akkurat hvorfor. Men dypt krenket var han nok. Nevøen Kjell Magne ble høyst sannsynlig også mer enn lei seg den gang Otto Jespersen anmodet ham om få hodet sitt ut av medisinskapet. For ikke å snakke om Finn Kalvik, som for få år siden ble ukentlig mobbet på TV av humor-ikonene Bård Tufte Johansen og Harald Eia. Alt under dekke av ytringsfrihetens ukrenkelige helligdom. Det er menneskelig å føle seg krenket, og i ytterste konsekvens kan ytringsfriheten bli en karikatur fordi den på sett og vis innbyr til å krenke andre mennesker. I den siste tiden har flere fremhevet at ytringsfriheten ikke utelukker bruk av god folkeskikk, sunn fornuft, varsomhet og andre menneskelige dyder. Likevel: Det vil alltid være ytringer som etter noens mening går for langt, fordi dette er selve ytringsfrihetens vesen. Og i våre dager er det flere yrkesgrupper, f.eks. standupkomikere og politikere, som strekker ytringsfrihetens strikk så langt de bare kan med ulike hensikter. I gamle dager kalte man det ganske enkelt å gjøre narr av folk. Krenkelser er aller best når den krenkede parten ikke får snusen i det. Kall det gjerne baksnakkelser eller ryktespredning. Dette er en aktivitet med lange tradisjoner i vårt samfunn, både i jobbsammenheng og i den private sfære. De som har tjent mest på denne typen aktivitet i vårt samfunn, er trolig Telenor nå også med ny logo. Denne kunne man for øvrig si mye om, f.eks. at den ligner på en propell. Men å antyde noe slikt ville trolig være en krenkelse, både overfor designeren og prislappen på logoen. Så dermed er ikke et negativt ord sagt om logoen vi håper bare at bedre kundeservice følger i kjølvannet av... propellen. Det høres jo ikke helt unaturlig ut. Krenkelser på jobben kan man skrive bøker om, da fortrinnsvis under psevdonym. I våre dager kalles det som regel mobbing, og slikt skjer i de mest dannede bedrifter. En velbrukt metode er å invitere alle i avdelingen på et internseminar på en attraktiv destinasjon. Alle betyr i denne sammenhengen alle unntatt én, som må være 2

3 på sin plass for å passe kontoret. Tilfeldigvis er denne ene akkurat hun/han som heller aldri får respons på sine interne forslag. At vedkommende dessuten aldri er med på fredagspilsen, kan være en tilfeldighet, bortsett fra at ingen har fortalt henne/ham at den eksisterer. Det er ikke størrelsen det kommer an på, og slik er det også med krenkelser. Små krenkelser kan svi som salt i såret når symbolverdien er stor. Gjentagende hint fra sjefen med stor S kan varsle om at noe mer snart kommer, særlig hvis det er en omorganisering på gang. Får du det dårligste kontoret etter en omrokering, og hverken er varslet eller spurt på forhånd, kan det betraktes som en krenkelse. Og du skal vokte deg vel for å benytte deg av din umiddelbare ytringsfrihet hvis du ønsker å beholde jobben et halvår til. Mer folkelige krenkelser à la nei, så tjukk du er blitt er ufarlige i den forstand at de ikke kan misforstås. Har en person økt med 50 kilo siden du så vedkommende på barneskolen, er utsagnet selvfølgelig riktig, men likevel krenkende. Sannheten er jo når det kommer til stykket det som krenker oss aller mest. I denne sammenhengen skal jeg ellers avholde meg fra å trekke paralleller til aktuelle krenkelser. Man skal i det hele tatt holde seg langt unna krenkelser, fordi man ikke alltid kan forutse følgene. En kjapp konklusjon må likevel bli at karikaturtegninger bør avskaffes, fordi slike generelt sett er krenkende. Mange norske politikere ville være enig i dette, hvis de for en gangs skyld var ærlige. At ytringsfriheten som en følge av dette blir en karikatur, får så være. Den er jo i praksis avskaffet i den senere tid. En aksjemeglers hverdag Av Harald Reinton, Aksjemegler og Derivatmegler, SEB Gunnar ringer for å høre hvordan det går og for å avtale lunch. Klokken er 0910 og børsen har nettopp åpnet. Jeg forsøker å føre en samtale med Gunnar, samtidig som jeg nistirrer med store, tårevåte tallerkenøyne på mine 2 trading skjermer. Den ene skjermen (venstre øye) viser børsmeldinger som snurrer oppover og oppdateres hvert sekund. Den andre skjermen (høyre øye) er noe mer omfattende. Her har jeg intradagsgrafer og komplette ordrebilder på de 12 aksjene jeg følger og har posisjoner i akkurat da. Mens jeg snakker med Gunnar, spretter de 12 grafene opp og ned, og ordrebøkene med sine noen hundre linjer flimrer i rask fart. Her er det lite som er statisk.. Melding på Tomra!, er det noen som roper. Noen har hørt et rykte og ganske riktig, der spretter børsmeldingen frem på venstre skjerm. Med blå skrift. Tomra har fått en ordre i USA og jeg må tenke raskt. Svært raskt. Hvilke av kundene mine har aksjen og for hvem bør jeg ta gevinst. Hva skal jeg eventuelt kjøpe i stedet? Jeg skanner igjennom grafer og ordrebilder mens jeg tenker og hører etter hva annet som ropes på meglerbordet. Jeg har nå snakket med Gunnar i ca. 5 minutter og vi har avtalt lunch en dato til uken. Forhåpentligvis så merket han ikke noe til at jeg var noe ukonsentrert. SE OPP TOGET GÅR! Av Nina M. Etholm-Idsøe, partner i BEST Fra tid til annen møter jeg folk som tilsynelatende virker som om de har totalt kontroll på livet sitt, både privat og profesjonelt. De har klare planer, vyer en klar visjon og mål for hvordan livet skal leves. I en litt stresset hverdag kan det slå ut noen og enhver, som slett ikke føler at en har klare mål og visjoner for livet. Men lever kanskje litt dag for dag, for å holde hodet over vannet. Men kommer man litt under huden på disse såkalte vellykkede menneskene, skjuler det seg ofte noe annet. Man skal ikke skue hunden på hårene, er noen ganger på sin plass. For hva strever de fleste av oss efter? Anerkjennelse. Bekreftelse fra omverden om at det man gjør og sier er bra, - egentlig utrolig bra. Får man ikke denne bekreftelsen i en eller annen form over tid, blir man motløs, får dårlig selvbilde, man blir et lett bytte for andre til å styre ens liv. Og faktum er; de fleste av oss har opplevd det eller opplever det i en eller annen form. Hva kan man gjøre? Hva har du lyst til å gjøre? For en stund tilbake fikk jeg tilbakemelding på at jeg så på livet så enkelt, og likevel har jeg det så bra, så godt, så positivt. Vedkommende som sa dette til meg, mente at livet er komplisert. Så komplisert, at man faktisk må leve et liv for å forstå det. Og det er mulig det, at det er riktig. Men det vedkommende ikke ville vedkjenne seg, var at man faktisk må ta plass i sitt eget liv, for å kunne leve optimalt. - Og det dreier seg ikke om store egotripper for å få til dette. Små hensyn til seg selv, og noen litt større. Som: Pass på å få nok søvn. Pass på å få nok mosjon. Pass på å få i deg god og riktig næring. Pass på å le hver dag. Pass på å gi noen gode og rosende ord til deg selv. Pass på å gi deg selv litt egenpleie. Pass på å te deg slik at du føler deg vel. Pass på å gi næring til hjernen på det som interesserer deg og litt annet. Pass på å være oppdatert på hva som skjer rundt deg og i verden ellers. Pass på å bare være deg, unik som du er, alltid! Små enkle leveregler, som jeg herved gir fra meg til deg, fordi jeg unner alle å ta plass i sitt eget liv. Gjør du det, blir du konduktøren på toget ditt. Det tror jeg vil gagne alle. God tur! 3

4 Styrk konkurranseevnen gjennom kjerneverdier Av Arild Reierskog, partner i BEST Still inn kompasset, bli enige om retningen, gå sammen. Bedrifter som lykkes i å holde sin posisjon, så vel som vokse langsiktig i årevis, har styringsformer som er annerledes enn i tradisjonelle bedrifter. De skaper lønnsomhet gjennom tydelig retning, forbilde-lederskap og kjerneverdier som praktiske spilleregler. Bedriften skiller seg fra konkurrentene gjennom organisasjonens evne til å ivareta sitt særpreg, og bygge og sikre sin posisjon som ledende i markedet. Kunden opplever et løft i forhold til andre tilbydere. Dette er mulig når alle medarbeidere i bedriften har en felles forståelse og et sterkt engasjement på hvilke oppgaver bedriften har. Samtidig som man også skal ha evnen til å opprettholde tempo og stadig å skape nye løft for kunden. Alle medarbeiderne viser gjennom sine holdninger og atferd hva som gjelder i organisasjonen. Spilleregler som styrer Vi har erfart tre unike og viktige komponenter i de lønnsomme bedrifters styrings-modell. (Dette betyr at man både klarer endringer i markedet, konkurransen, vanskelige tider og samtidig har lønnsomhet og sikrer sin posisjon i markedet): 1. En tydelig ledestjerne, som viser bedriftens unike særpreg, veien, idéen av- og engasjementet for oppgaven bedriften har. 2. Kjerneverdiene; de bærende leve-/spillereglene som utgjør det sosiale gjerdet. De viser hva som langsiktig skaper resultater, og hva dette innebærer i praktisk handling for ledere og medarbeidere; såkalte organisatoriske spilleregler. Spillereglene gjøres levende i praksis. 3. Forbilder det symbolske lederskapet slik at hver medarbeider føler hva som er rett eller galt; det sosiale gjerdet. Gjennomføring av verdiprosessen Ingen får sine medarbeidere til å etterleve verdiene langsiktig gjennom ren instruksjon. For at verdiene skal leve i hverdagen, må medarbeiderne tro på og eie dem. Som ekstern rådgiver og nøytral part i prosessene, klarer vi å skape en samarbeidsplattform av tillit og åpenhet som er nødvendig for å lykkes. I første fase (pkt 1 og 2), avdekkes og tydeliggjøres ledestjernen og verdiene gjennom ledermøter, kombinert med samtaler og intervjuer av ledere og nøkkelpersoner i organisasjonen. I andre fase (pkt 3) trener vi ledere og nøkkelpersoner til å være forbilder og kulturbyggere. Dette skjer gjennom motiverende samlinger. Videre forankring og forsterkning skjer ved å justere eller endre kritiske rutiner og arbeidsprosesser, kombinert med coaching av ledere og nøkkelpersoner. Do, or do not. There is no try! Yoda *I boken Karrierespillet - Sådan vinder du! av Peter Horn, blir BEST benyttet som kompetansekilde der forfatteren har benyttet hele vår artikkel Dilemma for styret når selskapet får en ny leder i kapittelet om Karriere - bestyrelses dilemma (Artikkelen kan du se på våre web sider under Nyttige innlegg / lenker) Boken er kritikerrost og har blitt meget godt mottatt av ledere i næringslivet. ISBN og ISBN og kan bestilles hos Børsens Forlag AS (www. borsensforlag.dk) eller rett på linken Main_2.aspx?cid=6000&path=%2 fhome%2ftopics%2ftopiclist&layo ut={f259f5e7-31ad-486d-85b2-5dbb } *BEST vil være best på mange måter. I tillegg til ekspertise på strategi, organisasjonsutvikling, executive search og coaching, arbeider vi med aktivt bygging og pleiing av nettverk til beste for kunder og forbindelser. Å kople sammen folk som har businessbehov der ute i nettverket, er utrolig spennende og givende. Vi har et stort nettverk av toppledere, mellomledere og ressurspersoner. Dette er ressurser alle kan ha glede av i gitte situasjoner.vi i Best er et nytt og garantert annerledes rådgiverselskap. Vi er opptatte av å gi og å skape resultater. 4

5 DE TO V ENE OG I ENE av Nina M. Etholm-Idsøe, partner i BEST Donaldprat for Donaldpratens skyld er det ikke mange av oss som gidder i lengden å utføre. Men som mange av oss med livserfaring vet kan være nyttig en gang i blant ved noen tilfeller. Her i Norden lever vi mange måneder i mørke, dvs det blir tidlig mørkt rundt oss, hos noen er det til og med mørkt døgnet rundt, og vi har en tendens til å trekke oss inn, og hygge oss inne. En gang i blant hygger vi oss også med andre utenfor hjemmets lune atmosfære. Noen ganger sammen med venner, andre ganger sammen nye mennesker, og kanskje til og med i en ny atmosfære. Hva skal vi prate om? Tilsvarende kan vi også oppleve i jobbsammenheng. I Engelsk talende land kaller man det ofte for at man utfører small talk. Flotte ledere som virker samlende på arbeidsstokken i bedrifter, mesterer dette til fingerspissene. Det som slår meg er at de alltid klarer å vekke andres interesse, og får ofte lydhøre tilhørere, og opplever samtidig også at andre synes de er sympatiske, lyttende, interessante mennesker. Hva er de gjør? De benytter seg av de to v ene og de to i ene, i kombinasjon selvfølgelig. det non verbale. Resultatet vil være at de vil like å være sammen med deg, rundt deg og i nærheten av deg. De vil føle seg sett, som igjen gir en god følelse. De vil føle din medmenneskelighet. Så neste gang du er sammen med mennesker du skal lede eller har ønske om å lede, ha fokus på dem og deres. Still åpne spørsmål. Observer hva som skjer. Nyt gleden av å ha interesserte, men også høyst sannsynelig interessante folk rundt deg. Riktig god fornøyelse!! Lead the life that will make you kindly and friendly to everyone about you, and you will be surprised what a happy life you will lead. Charles M. Schwab , Industrialist and Businessman Vær interessant! Folk liker å være rundt interessante mennesker. Folk liker å lære fra dem. Det man aller helst ikke har lyst til å fremstå som, er kjedelig. Når du opplever at andre kveler et gjesp, men dog ikke mindre enn at det skal bli lagt merke til, er det på tide at du tar deg selv i nakken og gjør noe med deg selv for å bli mer interessant. Les gode og aktuelle bøker. Følg med i nyhetene, og lær deg nye ting. Dette vil hjelpe deg til å bli mer interessant og utvikle deg innen konversasjonens kunst, uten så mye bruk av Donald prat. Men noe som kanskje er enda mer viktig er den neste v en og i en. Glede, Lytte, Lære og Dele... La ordene bli din følgesvenn i livet! Nina M. Etholm-Idsøe og Gunnar Krogh- Tonning, partnere i BEST Consulting Group Vær interessert! I stedet for å snakke om deg selv og ditt, få andre til å snakke om seg selv. Vær interessert i hvem de er. Still åpne spørsmål, som får de til å fortelle om hva de gjør og hva de liker. Vis også interesse med kroppspråket ditt, ved 5

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

TANKEN. Sykefravær. påvirker resultatet. Telefonsvareren din suger...! Dine medarbeidere er viktigere enn dine kunder!

TANKEN. Sykefravær. påvirker resultatet. Telefonsvareren din suger...! Dine medarbeidere er viktigere enn dine kunder! NR 03 : 2010 ÅRGANG 7 KR 69,- Dine medarbeidere er viktigere enn dine kunder! Telefonsvareren din suger...! Kan du nekte religiøst betont arbeidsantrekk? Sykefravær mangel på god ledelse? Dag Erik Pedersen

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901 Ole Rath Våren 2013 FORORD Arbeidet med denne oppgaven har vært tungt ved siden av full jobb.

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT Du blir oversett, latterliggjort og fratatt spennende arbeidsoppgaver. Sjefenes hersketeknikker skremmer flere bort fra jobben. Lær deg å slå tilbake. tekst LISE TØNSBERG VANGERUD

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer