ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L. 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L. 2014"

Transkript

1 MJELDALEN UNGDOMSLAG 5286 HAUS Skipa 1906 Bankgirokonto Telefon ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L Mjeldalen Ungdomslag har i meldingsåret hatt 147 medlemmar, av desse er 64 under 26 år. Medlemstala viser ein liten oppgang frå 2013 og då i gruppa over 26 år. Desse har hatt tillitsverv i meldingsåret: Styret: LEIAR: NESTLEIAR: KASSERAR: SKRIVAR: STYREMEDLEM: Jostein Mjelde Eli Hauge Arnhild Løtveit Bjarte Rolland Kristina Stokken 1.VARA: Silvia Sakstad 2. VARA: Torunn Åsheim 3. VARA: Tone Mjelde AKTIVITETSNEMND: LEIAR : Kristina Stokken STUDIELEIAR: Dorthe T Vatle BARNE/LEIKLEIAR: Marthe Elisabeth Romslo Repr. seniorlag: Inger Margrethe Litland TEATERLEIAR: Eivind Helland Emil Solstad Kristine Vatle Nesthus Kristine Refsnes Daltveit Rasmus Fjeldstad HUSSTYRET: LEIAR : VARA: REVISOR: Audun Rolland Tore Fanebust Leiar i laget Geir Løtveit Unni Myking Mjelde Vivian Riple Fanebust 1

2 VALNEMND: Marianne Nesthus Øyvind Magne Vatle Geir Atle Mjelde STYRET: Styret har hatt 10 styremøte. I tillegg har me hatt telefonkontakt og meldingskontakt. Styret hadde eit arbeidsmøte på Os januar. På dette møtet vart Årsmelding, interne godkjenningar av flygeblad og det vidare arbeidet med aktivitetane utover våren omsnakka og godkjent. Gjekk gjennom foreløpig rekneskap for 2013 og prioriteringar i På same møte tok ein òg for seg dei vidare planane vedr. tilbygget og då spes. økonomi og prioriteringar, samt ein enkel lagkvalitetsmåling. Dei beste motivasjonsfaktorane vart målt til: Humor, Utvikling og Godt samarbeid. Styret har ved behov kalla inn byggekomite og aktivitetsnemd til deltakelse i styremøta. Laget sendte gåver til: Blomster til Jan Stokke 50 år Bårekranse Else Ø. Mjelde ÅRSMØTE: Årsmøte i Mjeldalen U.L. vart halde i ungdomshuset 10. februar TEATER: Det vart i meldingsåret framført barneteater, ungdomsteater og vaksenteater. Gruppe Delt. Instruktør Tittel Forfatter Frams. Publikum Barneteater 4 7 klasse Torbjørn Egner (Skodespel) Ungdomsteater f.o.m. 8. klasse 20 Audun Rolland Kristine V. Nesthus Iselin Standal Rasmus Fjeldstad 21 Camilla Romslo Marte E Romslo Jostein Mjelde Hakke bakke skogen MUL-cats Tilpassa ut frå High School Musikal (Musikal)

3 Gruppe Delt. Instruktør Tittel Forfatter Frams. Publikum Vaksenteater f.o.m 18 år 14 Torunn Åsheim Fabrikkjen Tilpassa frå Den Stundesløse + sjølvskrive (Revy) 10 Herav to stk VIPframsy ningar med serveri ng (Xl- Bygg og Osterø y Komm une) Sum (herav VIP framsyning 130 stk) Utover dette var nokre av medlemane i barneteatergruppa med på opning av julegata i Haus der dei underholt med song. 3

4 Det har òg kome i gang teater både for barn, ungdom og vaksne for år 2015 (starta hausten -14). Teateret har i år òg gjeve god økonomisk gevinst. Mjeldalen U.L. har eit godt "rykte", og publikum kjem frå Osterøy og omkringliggande kommunar. Dette er svært gledelig, og kan seiast å vera eit resultat av mange gode forestillingar gjennom ei årrekkje. INSTR. TEATER: VÅR: HAUST: 4.-7.klasse: Ungdomsteater: Vaksenteater: (SJÅ RUBRIKK OVER) Audun Rolland Ida Maria Åsheim Rasmus Fjeldstad Marthe Elisabeth Romslo Camilla Romslo Jostein Mjelde Torunn Åsheim LEIK/DANS: Laget har i meldingsåret hatt øvingar i leikarring, gammaldans, teaterleikar og hobby. Desse har vore instruktørar: BARNELAG VÅR; klasse: Silvia Sakstad 4.-7.klasse: I hovudsak teater. Nora Mjelde Litland Cassandra Stokke Delvis: Anne Grethe Mjelde, BARNELAG HAUST: klasse: Iselin Standal 4.-7.klasse: I hovudsak teater. Arlen Mostrøm Stokke 4

5 FRAMSYNINGAR: Barnelaget har hatt danseoppvisning 1. mai i f.b.m. Mjeldalen Grand Prix (olabil-løp). Dei dansa også på 17. mai på Haus skule. KURS OG UTSENDINGAR: Jostein Mjelde har gjennom meldingsåret vore med i ei styringsgruppe i prosjektet Huset i Bygda i Hordaland. 18/10 : Deltok Audun Rolland og Jostein Mjelde på Hordaland Ungdomslag sitt storkurs i Strandebarm med tema Huset i Bygda. Jostein Mjelde hadde her ca. ein times innlegg om Mjeldalen Ungdomslag sitt byggeprosjekt. 25/ 10: Deltok Jostein Mjelde på Noregs Ungdomslag sin kulturhuskonferanse i Oslo, også her med eit innlegg vedr Mjeldalen Ungdomslag sitt byggeprosjekt og veien fram spes. med søknader. 29/ 11: Arrangerte ungdomslaget instruktørkurs i teater for lagets eigne instruktørar. Instruktør var frå Vestlandsk Teatersenter. 12 stk deltok på dette kurset. Det har blitt arrangert to kurs med tema Dansegym (for dei over 18 år), med Camilla Romslo som instruktør. Dette har blitt populært og fortset difor i Her deltok ca. 15 stk. Det er i meldingsåret meldt inn kurs til Studieforbundet i f.b.m. dei ulike teatergruppene, MULbelgen, dansegym og trearbeid (der det er deltakarar over 14 år). Totalt 487 kurstimar. Mul-belgen: Mul-belgen har i året 2014 hatt litt variert med øvingar, men har gjennom høsten hatt nokelunde faste samlingsdagar. SAMARBEID MELLOM LAGA I HAUS: Etter fleire møter i 2013 med felles arrangementet Hausmarknad har det i meldingsåret vore to samarbeidsmøter. Det vart på sist samarbeidsmøtet bestemt at Hausmarknaden var kjekk, men at annakvart år passande for eit slik arrangement. 5

6 DISKOTEK OG DANSAR: Arr Antall Publikum Info Kommentar Diskotek klasse / 3: karnevalsdiskotek 31/ 10: Halloween diskotek 8/12: Juledisko med Diskotek 4.-7.klasse servering graut 10/ 3: karnevalsdiskotek 31/ 10: Halloween diskotek 8/12: Juledisko med servering graut Ungdomsarr / 6: Konsert med Paradigm Diskotek/ 4 70 (120 stk. 17/5: Etter Premiere dans aldersgr. på Fabrikkjen 18 år premieren) God stemning. Skjenkeløyve (eget område i f.b.m. framsyning) 205 (+ ca. 40 stk. kun på teater) 20 14/6: Teater med kaidans 14/11: Kortid viss ikkje no med Linda Fosse + pubkveld Stilte med to vakter på Kaikanten Skjenkeløyve Diskotek/ dans aldersgrense 20 år Sum /12: Konsert/ dans med Skjenkeløyve Paradigm /10: Smalahovefest Påmelding. 14/6 arrangerte MUL bygdafest i samarbeid med Kaikanten. Først var det framsyning av revyen "Fabrikkjen" i ungdomshuset. Etterpå var det dans på Kaikanten, der dei som hadde kjøpt teaterbillett (205 stk) fekk komma gratis inn på dansen. Dette vart i år òg eit svært vellukka arrangement og samarbeid. MUL stilte med to vakter på kaikanten. For sjuende året på rad vart det arrangert smalahovefest i ungdomshuset lør 25. oktober, med aldersgrense 20 år, og musikk med "Finback". Fullt hus og topp stemning. Eit vellukka arrangement som nok blir gjentatt i Smalahova vart kjøpt hjå Ivar Løne på Voss. Kokar og brennar fekk laget i gåve frå Audun Rolland. Ein fellesnemnar på ungdomslaget sine arrangement er at dei er godt gjennomført, publikum kosar seg og folk stiller velvillig opp som medhjelparar. Dette motiverar til nye arrangement og aktivitetar i

7 17. MAI: I god tradisjon arrangerte Mjeldalen U.L. 17.mai-frukost i ungdomshuset. Kl hadde laget flaggheising og musikk av Haus skulemusikklag. Det var i år ca. 20 stk. på frukosten + skulemusikken. Dette er ein nedgang frå Arrangementet vart vurdert avlyst, men grunna samarbeidet med Haus skulemusikk og den fine felles starten på dagen vart det gjennomført også i år. Om kvelden hadde vaksenteateret premiere på den delvis sjølvskrivne revyen "Fabrikkjen, som samla 120 tilskodarar. Etter revyen vart det sett på musikk og dørene vart halde opne til kl med ca. 70 gjenverande publikumarar. I forkant og i pausen av revyen vart det servert alkohol i eigen avdeling med aldersgrense 18 år, og det var ikkje lov å ta med alkohol inn i salen under sjølve framsyninga. Etter endt framsyning var det 18-årsgrense. Dette vart vel gjennomført, vaktane gjorde ein god jobb for å følgja skjenkelova og arr. var vellukka. Både frukost og teaterpremiere er no blitt ein lang tradisjon, og begge gjer ungdomslaget godt synleg på 17. mai programmet. LOTTERI: Ungdomslaget har i meldingsåret hatt eit bøttelotteri på Mjeldalen Grand Prix 1.mai. Boklotteri og søndagskafe vart grunna tilbygget og dugnadsarbeid utsatt til januar ANDRE ARRANGEMENT: Olabil-løpet "Mjeldalen Grand Prix" har blitt ein årlig 1.mai-tradisjon i Stokke-streeten, og vart i år arrangert for femte året på rad. Her deltok 8 kjørar fordelt i to klassar (1-7. klasse) og (f.o.m. 8.klasse) i eit olabil-løp med innlagt stopp- og svingpostar. Dette er ein liten nedgang frå tidlegare år. Ein var denne dagen svært heldig med været og det var trass få kjørar eit godt publikumsoppmøte og god stemning blant dei frivillige. Sikkerheita vart prioritert med både frivillige frå Røde Kors, sikring av løypa og eigen test av olabilane før start. I tillegg til sjølve løpet var det sal av grillmat, andeveddeløp, bøttelotteri, sminkebu, vekttipping av fruktkorg og sal av teaterbillettar. Det var underhaldning med barnelagsdansing. Alt i alt eit vellukka arrangement som gav god inntekt. 7

8 TILSKOT/ SPONSOR: Tilskot for år 2014 er fordelt slik: Folkekulturforbundet/ studieforbundet: kr ,- Frifond: kr ,- Momskompensasjon kr ,- Tippemidlar (Grasrotandelen) kr ,26 Sparebanken Vest (tildelt i 2013) kr ,- 17. mai komite (2013 og 2014) Kr ,16 Osterøy kommune (kulturmidlar 2013 og 2014) Kr ,- Øvrige pengegåver / Sponsormidlar: kr ,- Utbetalt 85% spelemiddlar (tildelt 2013) kr ,- Extrastiftelsen (tildelt 2013) kr ,- Gjensidige stiftelsen (tildelt 2013) kr ,- XL-Bygg Osterøy Gåvekort verdi kr ,- ÅRSMELDING FOR SENIORLAGET: Styret har i 2014 vore samansett slik: Leiar: Knut Riple Kasserar: Gunvor Hetlevik Skrivar: Atle Sørensen Styremedlem: Inger Margrethe Litland Styremedlem: Eli Selbak Rolland Vara: Odin Ådland Vara: Gunvor Åsheim To medlemer er gått bort i år; Atle Sørensen og Else Østerbø Mjelde. Eli Selbak Rolland overtok skrivararbeidet etter Atle Sørensen og Odin Ådland gjekk inn som styre medlem. Styret har hatt 6 styremøter. Me har hatt 8 seniormøter, det første var årsmøtet og novembermøtet var på Oleana i Ytre Arna, der me òg fekk omvisning. Seniorlaget var i juni på tur til Østlandet og i september ein dagstur til Austevoll. Seniorlaget var med og stelte til 17. mai-frukosten og serverte på smalahovefesten til Ungdomslaget.Seniorlaget har bestemt å ha årsfest etter nyttår i staden for julebord. 8

9 Me har hatt ulik underhaldning på møtene. Siren Bruvik fortalte frå Afrika, Hilmar Mjelde snakka om amerikansk politikk, Geir Kleiveland om grunnlova, Sveinung Mjelde om trafikkreglar og Terje Mjelde om barndomsår på Valestrand. Johannes Stokke har spelt trekkspel til songane på møta våre og Ågot Mjølkeråen har i samarbeid med styret planlagt turane våre, noko me er svært glade for. Me takkar for alle som kar kome på møtene våre, og for at de velvillig stiller opp i komitéane. Styret takkar for året som har gått og håpar på godt frammøte og fleire medlemer i året som kjem. -Styret i Seniorlaget i MUL- HUSET: 1. Vedlikehald: Det har i meldingsåret blitt utført ein del fast vedlikehald i og rundt ungdomshuset. Det er også utført vasking og rydding. I påvente av ferdig tilbygg er det ikkje utført noko gulvlakk i meldingsåret. 2. Tilbygg: Byggekomiteen som består av husstyret, bygge- og dugnadskoordinator Torbjørn Hetlevik, Arnhild Løtveit og Silvia Sakstad har i meldingsåret hatt tre møter for avklaring av diverse løsninger, økonomi og dugnadsframdrift. Tirsdag 28/ 1 var det kranselag for dugnadsgjengen med ca. 10 frammøtte. FRAMDRIFT: Klargjort for tømrer til 1/ Innvendig arbeid er blitt utført på dugnad (tilkomst/ påbegynt 1/ 4-14) med unntak av gulvstøp, maling tak, gulvbelegg og legging av fliser. I februar vart det bora eit 230m djupt energihol for tilkobling til varmepumpe vatn/ vatn. Ved idriftsetting blir då heile varmeanlegget i ungdomshuset tilkobla denne varmepumpa, også varmt vatn. I mai vart heile plassen planert og grusa. Det er pr 31/ utført ca timer med dugnad. All dugnad er blitt loggført med navn og aktivitet. Samtidig som bygginga har pågått har det stort sett vore normal drift av ungdomslaget der både dei faste aktivitetene og arrangementa har gått sin gang. Forventa ferdigdato settes 1/ Det som gjenstår pr. 31/ er montering av dører, innvendig listing, montering av sanitær utstyr, sammenkobling med eksisterande bygg, ca. 10 cm nivåheving på utside for godkjent tilkomst og montering av gjerde på støpte murer Det er også blitt søkt om oppføring av eit lagerhus (Byggetrinn 3) med grunnflate på ca. 35 m2 for lagring, kulisseverkstad, etc. Dette er godkjent i Osterøy Kommune september Grovkalkyle for dette bygget er satt til kr ,- 9

10 Bilder Desember 2013: Ferdig ringmur: Februar 2014: Tett hus: August 2014: Ferdig malt og planert utvendig: September 2014: Innvendig plating: Desember 2014: Foajé ferdig malt, panelt og flisbelagt: 10

11 Dette oppnår ein ved tilbygget: Med dette tilbygget gjer ein ungdomshuset meir brukarvennlig som kulturarena og generasjonsmøtestad, samstundes som ein får eit langt meir brukarvennlig ungdomshus for både aktivitetar, arrangement, utleige og ikkje minst for lokalsamfunnet. Tilbygget i hovudetasjen blir ei universell utforming, og samstundes bygd slik at sal og scene får eit langt større bruksområde. Det er viktig for oss at det blir universell utforming i hovudplanet. Dette for å gjera tilkomsten og bruken problemfri for bl.a. rullestolbrukarar, og for å tilrettelegga ungdomshuset for allsidig bruk for alle aldersgrupper. I tillegg blir det langt betre forhold for våre skodespelarar, som då vil få eit rom knytt direkte til scena. Dette rommet medfører at skodespelarane slepp å stå ute i all slags vêr for å venta på tur, og det frigjer plass på scena. STYRET I MJELDALEN UNGDOMSLAG TAKKAR FOR GOD INNSATS I 2014, OG HÅPAR PÅ EIT GODT ÅR ÒG I ÅR BESØK OSS GJERNE PÅ HEIMESIDA: 11

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Årsmelding 2013-14 frå styret i BUL Molde

Årsmelding 2013-14 frå styret i BUL Molde Årsmelding 2013-14 frå styret i BUL Molde 1 Oppsummering, tillitsvalde m.m. 1.1 Meldingsår 1.11.2013-31.10.2014. 1.2 Styret og arbeidsutvalet Styret er samansett av arbeidsutvalet (AU) og ein styremedlem

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april!

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april! ammen t alltid best sa lltid best alltid best s alltid best alltid best alltid best est en best en alltid best OPPRYKK FOR 3 HÅNDBALLAG! SUPERAVTALE MED KVERNELAND BIL ÅRSFESTEN 2014 best mmen Sverre Sverre

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

LivOGlyst årsrapport 2013

LivOGlyst årsrapport 2013 LivOGlyst årsrapport 2013 Prosjektnamn: Dynamiske Mosterhamn Deltar i livoglyst programmet som: hovudprosjekt 1. hovudprosjekt, 2. utviklingsprosjekt eller 3. assosiert prosjekt 1. Bakgrunn. 1.1 Kort skildring

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig.

Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig. Idrettsåret 2006! Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig. Januar Starta friskt med tur på Auskjeret 1. nyttårsdag.gradestokken

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Positivt årsmøte og seminar på Dovre

Positivt årsmøte og seminar på Dovre Seterbruket i dag Denne utgåva av Seterbrukaren blir spreidd i eit større opplag enn vanleg, m.a. med tanke på å verve nye medlemar. I samband med det gir vi her ei lita oversikt over seterdrifta ~ Etter

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer