Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE"

Transkript

1 Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

2

3 Åsveien 1 Bolig med carport og fin beliggenhet - Rimelig inngang i boligmarkedet - Masse potensiale - Kort vei til fine turområder - 2 Soverom - Ingen dokumentavgift

4

5 VELKOMMEN TIL ÅSVEIEN Innhold Vindfang, gang, 2 soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken med matbod. Arealer opplyst av takstmann, ikke kontrollmålt av megler.

6

7 STUE MED UTGANG TIL ALTAN Beliggenhet Boligen ligger i nedre del av Åsveien på Furnes i Valnesfjord. Ca 1 km sydvest for bygdesenteret Straumsnes. Eiendommen har fin utsikt i sydlig retning med gode lys og sol forhold. Et barnevennlig, rolig og attraktivt område med relativt kort vei til stedets fasiliteter.

8

9 KJØKKEN MED BOD INNENFOR Byggemåte Huset er fundamentert med betongstøpt drager på langsidene, og betongpilarer i midten. Søylene og deler av kryperommet erisolert/ tildekket med åpen isolasjon. Carporten er med meget enkel fundamentering på steinheller og kantstein i betong direkte på bakkenivå. Trebjelkelag med stubbloftskonstruksjon, vegger med bindingsverk, isolasjon, utvendig kledning, og innvendig med platekledning. Ytterdør i hvit utførelse med glass. Vinduer med 2 - lags isolerglass. Innvendige dører i kotofiner fra husets byggeår. W - takstoler med kaldloft. Adkomst til kaldloft via luke i gangen. Undertak med sponplater, og taktekke med pappshingel. Takrenner i plast. Takrennene preges av elde, og det er horisontalavvik på flere plasser. Se takst for nærmere beskrivelse.

10

11 BAD MED OPPLEGG FOR VASKE- MASKIN Tomt Gnr 76, Bnr 170, i Fauske kommune. Tomten er opparbeidet med plen. Grenser mot skogen. Tomteareal: 3712m² Tomtetype: Eiertomt

12

13 TO SOVEROM I BOLIGEN Standard Boligen må påregnes større oppgraderinger. Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: På husets bakside, langvegg, er det synlig svikt i undertaket. Dette gjelder også for carporten/uteboden. Reparasjon og utskifting av undertaket med nytt taktekke langs de deler som er skadet er nødvendig. Årsaken er at undertaket har trukket fukt. Øvrige deler av taket bør kontrolleres nærmere, og man kan ikke utelukke at det er fuktskader på flere plasser som ikke var synlig under befaringen. Ifølge vedtektene er utvendig vedlikehold, borettslagets ansvar. Hvitevarer fast Installasjon Hvitevarer medfølger ikke.

14

15 KJØKKEN OG STUE Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Takstmann Kenneth Johansen datert, Bta 72 m² Bra 66 m² P-rom 64 m² Bra/P-rom 1.etg 66/64 m² Boligtype Enebolig Eierforhold Andel

16 Oppdrag /SW Eier Evelyn Løkås med ideell andel 1/1 Tinglyste forpliktelser/rettigheter Ingen kjente i følge andelens grunnbokblad. Tilliggende rettigheter Ingen kjente Besiktigelse Besiktiget av Stian Wikstrøm Adkomst Fra kommunal vei. Bebyggelse Område er bebygget med borettslagsleiligheter og eneboliger. Vann- og kloakkforhold Tilkoplet kommunale vann- og avløpsledninger via private stikkledninger. Adgang til utleie Eventuel utleie må godkjennes av styret. Ferdigattest/brukstillatelse Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse finnes ikke i kommunens arkiv. Kommunale avgifter Inngår i felleskostnader. Eiendommens ligningsverdi Kr ,- for 2014 ifølge skatteetatens ligningskalkulator på

17 Fyring Vedovn i stuen, forøvrig elektrisk oppvarming. Parkering Parkering i carport Overtagelse Overtagelse etter nærmere avtale. Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning Boligen er ikke energimerket. Offentlige planer/ Reguleringsbest Området er regulert til bolig. Forbehold fra selger Ingen. Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Ingen kjente. Eierskifteforsikring/egenoppgave Det gjøres oppmerksom på at selger har tegnet eierskifteforsikring. Interessenter oppfordres til å gjennomgå vedlagte egenoppgave nøye før avtale inngås. Internett- og TV-leverandør Det ligger fiberlinje i nærområdet. Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvitvaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess. Meglers vederlag er avtalt til fast pris kr ,-

18 Omkostninger for kjøper Registrering av eierskifte kr Registrering av pantedokument kr. 430,- Gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht. Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler. NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 3.3). Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 3.5). Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse. Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt. Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg, innhentes ved henvendelse til Aeiendom eller lastes ned på OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning. Takst Type takst: Verdi- og lånetakst Rapportansvarlig: Kenneth Johansen Normal markedsverdi: ,- Takst datert: Bodø, den Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning. Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye. Tilbudet er uten forbindtlighet. Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss, også å foreta visning. Alle forhandlinger må føres med vårt kontor. Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema. Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse. Vi kan bistå med utfylling av budskjema. Solgt som den er Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven 3-9: Endå eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand

19 enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. 3-9 ved budgiving. Oppgjør Fullt oppgjør før overtagelse. Div Kjøper skal godkjennes av styret, det er kjøpers egen risiko at slik godkjenning gis. Borettslaget har sikringsordning gjennom Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Oppsigelse av avtalen kan skje innen 01.desember dog må oppsigelsen fremlegges generalforsamlingen for endelig avgjørelse. Jfr. borettslagsloven. Borettslaget har husordensregler

20 Felleskostnader: Felleskostnader: Månedlig fellesutgifter/husleie: kr 3.875,- Andel fellesgjeld: kr ,- Borettslagets navn: Tortenåsen borettslag Orgnr Andelsnr: 1 Forretningsfører: Indre Salten Boligbyggelag Antall enheter i borettslaget: 7 Opprinnelig innskudd: kr ,- Husleien inkluderer: avdrag og renter på lån, kommunaleavgifter, renovasjon, forsikring, revisjon, forvaltning og vedlikehold. Lån i Husbanken Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per : 3.600% pa. Saldo pr : kr ,- Første termin: Første avdrag: ( Løpetid 25 år). Borettslaget har snakket om å konvertere boligene over til selveier. Det vil medføre at man må ta opp lån for å kjøpe ut fellesgjelden som er knyttet til andelen. Ta kontakt med megler for mer informasjon. Heftelser: Borettslaget har lovbestemt panterett i andelen som sikkerhet overfor de andre borettshaverne for bl.a. felleskostnader. Forretningsfører: Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om borettslaget før bud inngis. Se vedlegg for utfyllende informasjon Vedlegg: Takst, Vedtekter / husordensregler, Regnskap, budsjett, årsberetning og selgers egenoppgave. Alle vedlegg finner du bakerst i salgsoppgaven. Forkjøpsrett/godkjenning: Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Frist for å melde forkjøpsrett er 7 dager etter at forretningsfører har fått melding om salget. Kjøper av andelen må godkjennes av borettslagets styre for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Kjøper bærer selv risikoen for at godkjenning blir gitt og må videreselge boligen for egen regning og risiko dersom godkjenning ikke blir gitt.

21

22

23 Bud Fra 1. Januar 2014 er det vedtatt endringer i regler om budgivning. Dette innebærer blant annet krav til skriftlighet og legitimering. For at dette skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte vil megler kun formidle bud, samt budforhøyelser med minimumsfrist på 30 minutter. Orienter deg i god tid med megler for nærmere informasjon.

24 Budgivning Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

25 Den vesentlige endringen består i at budrunder skal dokumenteres, ved at kommunikasjonen under budgivningen skal skje skriftlig, og at budgivere må legitimere seg. Elektroniske meldinger, for eksempel e-post og SMS, eller bruk av budgivningsplattformer, vil oppfylle kravet til skriftlighet. Generelle plikter ved budgivning Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Megler skal styre budgivningen ved blant annet å avpasse tempoet slik at oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg. Megler skal ellers løpende bistå og gi råd til både selger og budgivere når det gjelder budgivningen. Skriftlig bud og aksept, signatur og kontroll av budgivers identitet Ved oppdrag som er inngått etter 1. januar 2014, kan megler bare opplyse selger eller mulige kjøpere om bud som er gitt skriftlig. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud, samt eventuell aksept eller avslag fra selger. I tillegg må budgiver ha legitimert seg og avgitt signatur overfor megler før budet formidles. Megler plikter å skriftlig opplyse de involverte i budrunden om status i budgivningen. Det skal opplyses om budets størrelse, eventuelle forbehold og akseptfrist til oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter, men bare i den grad det er nødvendig og mulig. Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

26 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

27 Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på Dersom du har noen spørsmål kan du kontakte megler for nærmere informasjon Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Fagansvarlig

28 Advokat Sigurd A Refvik eiendom AS Org nr Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf:

29 VEDLEGG

30 RAPPORTANSVARLIG: Takstmann Kenneth Johansen Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til Frittliggende bolig i Tortenåsen Borettslag Åsveien VALNESFJORD Matrikkelnr. Gnr. 76 Bnr. 170 Anr. 1 Lnr. 1 Kommune Fauske Eier(e) Evelyn Løkås Dato for befaring Bruksareal totalt: 72 m 2 Bruksareal primærdel: 64 m 2 Andel fellesgjeld: kr Andel fellesformue: kr Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

31 Eiendomsbetegnelse m.m. Adresse Åsveien 1 Postnr. Poststed 8215 VALNESFJORD Rekvirent Evelyn Løkås Tilstede/opplysninger gitt av Tor Løkås Forsikringsselskap Ikke oppgitt Gnr. 76 Kommune Fauske Polisenummer Eier(e)/Adkomstdokumenter m.m. Eier(e) til adkomstdok. Evelyn Løkås Leilighetsnummer 1 Forretningsfører Indre Salten Boligbyggelag Pålydende aksje-/ andelsbrev 100 Selskapets- / borettslagets navn Tortenåsen Borettslag Andel-/aksjenr. 1 Månedlig andel av fellesutgifter Bnr. 170 Område/bydel Furnesfeltet, Valnesfjord Type bygg Enebolig Besiktigelsesdato Type forsikring Fnr. Byggeår 1979 Type leilighet Andelsleilighet tilknyttet boligbyggelag Opprinnelig innskudd Antall enheter i selskapet/borettslaget 6 Likningsverdi 0 Inkludert i andel av fellesutgifter Byggforsikring, offentlige avgifter, renovasjon, og ytre vedlikehold.. Premisser - Generelle opplysninger - Sammendrag Befaringen er utført som en visuell besiktigelse uten målinger eller inngrep i konstruksjonen. For å avdekke eventuelle skjulte feil og mangler, anbefales tilstandsrapport. Bygget er en frittstående 3 - roms bolig i borettslag. Taket og øvrige merknader er kommentert videre i rapporten under de ulike avsnittene. Styrets formann opplyser om at det foreligger planer for eventuell oppløsning av borettslaget til selveierboliger. Dette bør man undersøke nærmere med styret. Tomt, områdebeskrivelse og miljø Tomteareal (m 2 ) VERDI-OGLÅNETAKST aksje-/andelsleilighet Type tomt Eiet. Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Beskrivelse Eiendommens beliggenhet er i Furnes boligfelt, Tortenåsen. Ca. 700 nord - vest for Straumsnes sentrum hvor det blant annet er butikker, og helsetilbud. Til skole og barnehage på Løkås, ca. 1,3 km. Nærområdet består av annen småhusbebyggelse, og friområder i umiddelbar nærhet. Ingen gjennomsgangstrafikk. Tomten er opparbeidet med gruset parkering, plen, og enkel beplantning. Sør - vestvendt terreng med gode lys og solforhold. Terrengforhold Lett skrånet terreng. Reguleringsmessige forhold Eiendommen er regulert til boligformål.. Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Huset er fundamentert med betongstøpt drager på langsidene, og betongpilarer i midten. Søylene og deler av kryperommet er isolert/tildekket med åpen isolasjon. Åpent kryperom under bjelkelaget. Carporten er med meget enkel fundamentering på steinheller og kantstein i betong direkte på bakkenivå. Åsveien1 8215VALNESFJORD Gnr.:76Bnr.:170 Side1av TakstmannKennethJohansen KennethJohansen

32 VERDI-OGLÅNETAKST aksje-/andelsleilighet Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Trebjelkelag med stubbloftskonstruksjon, vegger med bindingsverk, isolasjon, utvendig kledning, og innvendig med platekledning. Dører og vinduer Ytterdør i hvit utførelse med glass. Vinduer med 2 - lags isolerglass. Persiennere foran stuevindu og balkongdør. Innvendige dører i kotofiner fra husets byggeår. Det mangler dørblad til matboden innenfor kjøkken. Takkonstruksjon m/tekking W - takstoler med kaldloft. Adkomst til kaldloft via luke i gangen. Undertak med sponplater, og taktekke med pappshingel. Takrenner i plast. Takrennene preges av elde, og det er horisontalavvik på flere plasser. På husets bakside, langvekk, er det synlig svikt i undertaket. Dette gjelder også for carporten/uteboden. Reparasjon og utskifting av undertaket med nytt taktekke langs de deler som er skadet er nødvendig. Årsaken er at undertaket har trukket fukt. Taket ble besiktiget fra bakkeniva. Øvrige deler av taket bør kontrolleres nærmere, og man kan ikke utelukke at det er fuktskader på flere plasser som ikke var synlig under befaringen. Ifølge vedtektene er utvendig vedlikehold, borettslagets ansvar. Piper og ildsteder Elementpipe med vedovn i stue. Maling har flasset av bak ovnen, og det mangler mansjett rundt røykrøret. Oppvarming Vedfyring og strøm. Veggovn på badet. Bad og vaskerom Bad med belegg på gulvet, og tapet på veggene. Misfarget belegg på gulvet, og skade i tapeten i hjørne ved vaskemaskinen. Wc, dusjhjørne med dusj på veggen, liten servant med underskap, 1 overskap med hylle, og 2 mindre skap. Speil og enkel belysning over servanten. Naturlig avtrekk via takventil som har begrenset effekt. Opplegg for vaskemaskin. Kjøkken Kjøkkeninnredning med hvite skrog, og fronter i hvit laminat fra byggeåret. Utslagsvask og vaskekum, og benkbeslag. Benkeplate i sponplate med laminat. Mekanisk avtrekk fra komfyrplass. Innredningen er enkel, og preges av elde og bruksslitasje. Innvendige overflater Vinylbelegg på gulvene i alle rom, unntatt i stue som er med klikklaminat. Misfarget belegg på badet. Veggene er med panel, malte plater, og tapet. Opprevet tapet i ene soverom, og på badet. En del hulltakinger, og merker etter oppheng. Generelt er det en del elde og bruksslitasje. Oppussing må påregnes. Elektrisk anlegg Sikringsskap med automatsikringer. 4 stk 10 ampers, 2 stk 16 - ampers, 1 stk 20 ampers kurser. Alminnelig utstyrt med strømuttak. Anlegget er ikke nærmere kontrollert. Annet Carport og utebod i forlengelsen av huset. Enkel fundamentering direkte på bakkenivå, som gjør at carport og boden kan være utsatt for setninger. Steinheller på grus/jord innvendig i garasjen. Uteboden er med tregulv på treklosser direkte på marka. Bindingsverk og utvendig kledning. Bordkledning er delvis i kontakt med bakkenivå og er utsatt for fukt. Taket er samme som for huset, bortsett fra at carport har åpne raftekasser. Undertaket på carport er fuktskadet nede ved takfoten. Spesielt i bakkant. Reparasjon og utbedring er nødvendig snarest.. Generell tilstand På husets bakside, langvekk, er det synlig svikt i undertaket. Dette gjelder også for carporten/uteboden. Reparasjon og utskifting av undertaket med nytt taktekke langs de deler som er skadet er nødvendig. Årsaken er at undertaket har trukket fukt. Øvrige deler av taket bør kontrolleres nærmere, og man kan ikke utelukke at det er fuktskader på flere plasser som ikke var synlig under befaringen. Tiltak bør iverksettes snarest. Innvendig er det generell alminnelig bruksslitasje på overflater og installasjoner sett ut fra alder. Opprevet tapet på ene soverom og i ene hjørne på badet. Noe hulltakinger og merker etter oppheng. Åsveien1 8215VALNESFJORD Gnr.:76Bnr.:170 Side2av TakstmannKennethJohansen KennethJohansen

33 Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: Enebolig i borettslag - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Sum bygning Bygg A: Enebolig i borettslag - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1 Vindfang, gang, 2 soverom, bad/vaskerom, stue, og kjøkken med matbod. Innebod. Bygg B: Carport m/utebod - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Sum bygning Bygg B: Carport m/utebod - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1 Utebod utgjør sekundært areal. Carport er kun med i bruttoarealet. Sum alle bygg Sum alle bygninger Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Kommentarer til arealberegningen Arealene måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Der det kan være tvil om hva som er primærrom og sekundære rom, fastsettes dette etter skjønn. Kommentarer til planløsningen Praktisk og funksjonell planløsning. VERDI-OGLÅNETAKST aksje-/andelsleilighet Åsveien1 8215VALNESFJORD Gnr.:76Bnr.:170 Side3av TakstmannKennethJohansen KennethJohansen

34 VERDI-OGLÅNETAKST aksje-/andelsleilighet. Teknisk og økonomisk verdiberegning Beregnede byggekostnader kr Verdireduksjon 25 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Andel av tomt og fellesareal kr Sum beregnet teknisk og økonomisk verdi = Andel fellesgjeld kr Mellomsum = kr Andel formue kr Adkomstdokumentets beregnede verdi = kr Markedsanalyse Etterspørselen etter bolig i Valnesfjord er relativt stor, og har vært det de senere år. Eiendommen ligger fint til i et attraktivt område. Markedsverdi er satt ut fra en helhetlig vurdering av tomt, beliggenhet, boligstandard, etterspørselen, og markedssituasjonen på takstdagen.. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted/Dato Takstingeniør Fauske, Dokumentkontroll Fremlagt: Vedtekter, og diverse informasjon fra ISBBL. Kenneth Johansen. Vedlagt: Åsveien1 8215VALNESFJORD Gnr.:76Bnr.:170 Side4av TakstmannKennethJohansen KennethJohansen

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING!

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum - 55 m² BRA/ 51 m² p-areal Prisantydning

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

SANDVIKA. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt kr.

SANDVIKA. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt kr. SANDVIKA STOR OG PEN 1(2) ROMS ANDELSLEILIGHET MED STOR SOVEALKOVE. SKJERMET HAGE OG TERRASSE. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG SENTRUM Selveierleilighet i 1. etasje. Beliggende i Sørbyen. 2 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Prisant.: 1 650 000,- And.Fellesgj.: 12 100,- TOTALT: 1 662 100,- + omk. Adresse: St. Olavs

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no OLSRØD - TØNSBERG Selveierleilighet på bakkeplan. Endeleilighet. 2 soverom. Garasje. Prisant.: 2 950 000,- Adresse: Olsrødsvingen 128A P-rom/Bra: 70/70 kvm. Fellesutgifter: 2 558,- Tomteareal: Antall soverom:

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS Hellig Olavs Gate 17 D, 6006 ÅLESUND Oppdrag: 81015026 REKKEHUS OVER TO ETASJER I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER. HELLIG OLAVS GATE 17 D INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 24. 27. 31. 33. 34.

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen og lys selveierleilighet. 2 (3) soverom - 2 bad - 2 terrasser. Parkeringsplass i garasjeanlegg. Prisant.: 2 990 000,- Adresse: Granåsveien 25B P-rom/Bra: 99/99 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti SALGSOPPGAVE Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet Utsikt fra inngangsparti Prisantydning: 1 590 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 49 kvm. Bruksareal (BRA): 48 kvm. Andel av fellesgjeld 890

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer