Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier"

Transkript

1 Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

2 Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Vi tilbyr tjenester innen salg og kjøp av bolig og fritidseiendom, utleievirksomhet, prosjektmegling og næringsmegling. Vi får frem alt det beste i en bolig slik at den blir viktig for de riktige kjøperne. Vi megler frem dine verdier. Prospektets viktigste oppgave er å formidle informasjon om eiendommen. Informasjonen skal være mest mulig objektiv, fullstendig og veiledende, slik at potensielle interessenter får et riktig bilde av eiendommen. Aktiv Eiendomsmegling har gode rutiner som sikrer at prospektet er i tråd med gjeldende regler og krav til god meglerskikk. Informasjonstegnet viser til opplysninger som fremhever det lille ekstra som gjør eiendommen unik. Se etter -tegnet når du leser prospektet. Som kunde hos Aktiv Eiendomsmegling kan du være trygg på at du har fått all nødvendig informasjon, før du legger inn bud. Gjør deg kjent med prospektet og dets vedlegg, ta kontakt med megler dersom du har spørsmål.

3 Innholdsfortegnelse Næringsprofil Aksjekjøpsavtale Situasjonskart Reguleringsprosess Akseptbrev Vannverk Årsregnskap 2010 Budskjema side 10 side 12 side 22 side 23 side 36 side 43 side 62 FJELL Solplassen NØKKELINFORMASJON Prisantydning for eiendomsverdi:...kr ,- Ansvarlig megler:...petter Grevstad Theodorsen Tlf.: Mob.: Faks: Salgsobjektet: % av aksjene i Solplassen Solsvik AS som eier eiendommen: Gnr 25 Bnr: 288 i Fjell kommune. Eiendomstype:...Næring Tomt: m² - 3 -

4 Flyfoto over tomten sett mot vest. Tomten ligger høyt og fritt til på et platå over Solsvikbygda. Beliggenheten gir meget gode solforhold, samt en fantastsik sjøutsikt mot vest /sørvest

5 Om selskapet/ Eiendommen Salgsobjekt 100 % av aksjene i Solplassen Solsvik AS "selskapet" som eier eiendommen gnr. 25, bnr. 288 i Fjell kommune ("Eiendommen"). Eiendommen er selskapets hovedaktivum. Selger Ågotnes Senter AS. Hjemmelshaver til Eiendommen Selskapet er hjemmelshaver til eiendommen. Eiendommens betegnelse Solplassen, 5363 ÅGOTNES Gnr. 25, bnr. 288 i Fjell kommune. Eiendomstype Næring Tomten Det er eiet tomt med et grunnareal på m². Adkomst Fra Bergen følger man 555 vestover mot Sotra. Kjør over Sotrabroen, forbi Straume og gjennom Kolltveittunellen. Ta av første avkjørsel til høye i rundkjøringen etter tunnelen, og fortsett inn på 561 mot Ågotnes. I rundkjøringen på Ågotnes fortsetter man rett frem på 561. Følg veien videre i ca. 5 min for så å ta av til venstre inn Øvre Elvebakken. Eiendommen ligger da på høyre side. Beskrivelse av eiendommen Eiendommen består av 3 delområder som er tilrettelagt for konsentrert utnyttelse og bygging av 64 leiligheter og 1 enebolig med tilhørende felles parkering, fellesveier og gangveier, samt et grøntområde og lekeområde. Selger har utformet et forslag til et leilighetsbygg inspirert av de gamle "Steingardene", som er den tradisjonelle måten å skjerme innmark fra utmark, samt å skjerme stup og - 5 -

6 skrenter. Leilighetsbyggene er tiltenkt å variere i høyde for å følge terrenget, akkurat slik som "Steingardene" gjør, og vil være fra to til fire etasjer. Utviklingspotensial Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Planog bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc. Leieforhold Eiendommen er på nåværende tidspunkt ikke utleid. Teknisk/offentlige forhold Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Planid , vedtatt i kommunestyret Fjell kommune etter Plan- og bygningsloven av Reguleringsplanen er i samsvar med overodnet plan, Kommuneplanens arealdel Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig. Vei/vann/avløp Vei: Tilkomst til planområdet fra Fv 561 Skjærgårdsvegen og deretter via kommunal ved Øvre Elvebakken. Vann: Solsvik Private Vassverk har vannforsyningen i området. I kommunedelplan for vassforsyning og avlaup er planområdet vist som fremtidig forsyningsområde for kommunalt vannverk. Avløp: Offentlig avløpsledning i området, men på sikt er det ønske om å etablere et avløpsrenseanlegg i Solsvik. Det skal utarbeides en VA-plan som skal godkjennes av Fjellvar før igangsetting av byggninsarbeider. I reguleringsplanen er det avsatt et område for felles miljøstasjon. Servitutter/rettigheter/forpliktelser Ingen servitutter er tinglyst på eiendommen. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Tomten er ikke bebygget. Konsesjon Kjøper trenger ikke fylle ut egenerklæring om konsesjon pga. tomtens størrelse da det er selskapet man kjøper. Økonomi Prisantydning Eiendomsverdi stor kr ,- + omk. Kjøpesummen for aksjene skal baseres på avtalt eiendomsverdi, med justering for selskapets aktiva og gjeld ut over Eiendommen, slik som nærmere beskrevet i aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Når det gjelder bokførte verdier vises til vedlagte årsregnskap

7 Omkostninger Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtagelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtagelse. Betalingsbetingelser Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Renter på forskudd tilfaller selger. Offentlige-/kommunale avgifter Kommunale avgifter per år ca. kr XXXXXXX. Opplyst av selger. Gjeld All eventuell rentebørende gjeld og evt. mellomværende med nærstående skal innfris som ledd i oppgjøret. Kortsiktig gjeld følger Selskapet, men vil utgjøre en korreksjonspost i kjøpesumsberegningen, jf. vedlagte aksjekjøpsavtale. Øvrige kjøpsforhold Overtagelse Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Solgt "som den er" Selskapet og Eiendommen selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til selskapet og eiendommen som er tilgjengelig på meglerforetakets kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at aksjekjøpsavtalen bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven 6-7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker. Bud Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli - 7 -

8 - 8 -

9 lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning. Energimerking Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se Eier har ikke nergimerket ekstisterende industribygg. Lov om hvitvasking Eiendomsmeglingsforetak underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Finansiering Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Terra Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. I tillegg har Terra Aktiv Eiendomsmegling et eget agentselskap TABoligfinans som har avtaler med flere ledende banker om lånefinansiering. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene mottar provisjon ved formidling av finansielle tjenester, men ikke ved formidling gjennom TABoligfinans. Vedlegg Salgsoppgaven er opprettet Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: - Aksjekjøpsavtale - Næringsprofil - Reguleringsprosess - Regnskap Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Kjøper har ansvaret for å påse at alle vedlegg er mottatt før bud inngis. Informasjon om meglerforetaket Proaktiv Næringsmegling AS Småstrandgaten 6, 5014 Bergen Organisasjonsnummer: Megler: Petter Grevstad Theodorsen Mobil:

10 Næringsprofil STEDER I NÆRHETEN Kommune Grunnkrets LEIETAKERE I BYGGET Fjell Solsvik/landro ANTALL ANSATTE Ingen andre leietakere i bygget Tettstedet Solsvik var opprinnelig et lite fiskersamfunn, lokalisert innerst i en vik i le for både vær og vind. Jordbruket, så vel som fisket utgjorde en vesentlig del av leveveien her. Da sildeindustrien skjøt fart, ble Solsvik et industritettsted. Vintersildfisket var spesielt viktig. Men i 1970 var sildeeventyret over. I 1972 kom Sotrabrua og kontaktmulighetene innover mot Bergen ble betydelig endret. Idag hører Solsvik med til Bergens omland, en halv times tid fra sentrum. Kilde: Fjell kommune, Wikipedia TRANSPORT Bergen Flesland Solsvik Elvebakken 36,3 km 0,3 km* SPORT Ågotnes (skole) aktivitetsanlegg Ågotnes idrettsanlegg Sprek & Blid Ågotnes Sprek & Blid Straume 4,8 km 5,0 km 5,1 km 17,1 km VARER TJENESTER Rong Senter Sartor Senter 10,9 km 16,9 km Spar Ågotnes Spar Rong 5,5 km 9,8 km Scandic Bergen City Magnus Barfot Kino Konferansesenter 30,8 km 30,9 km Ågotnes Hotell (kro, pub) Blomvåg Fjordhotell 5,2 km 15,4 km Apotek 1 Sotra Boots apotek Sartor Storsenter 16,9 km 16,9 km Skanner Grafisk Hurtig-Trykk 24,9 km 28,9 km Sotra Vinmonopol Vestkanten Vinmonopol 16,9 km 24,1 km Blomsterbua BoGrønt Sotra Hagesenter 10,9 km 16,9 km Safari Ågotnes Rema 1000 Ågotnes Mix Mett&Go Straume Narvesen Sartor Senter Straume Esso Ågotnes Statoil Truck Ccb 5,0 km 5,0 km 16,7 km 16,9 km 5,2 km 6,3 km Informasjon i Næringsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Aktiv Eiendom v/proaktiv Næringsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2012

11 Oversiktskart Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS

12 AKSJEKJØPSAVTALE mellom Ågotnes Senter AS som selger Og som kjøper vedrørende Overdragelse av 100 % av aksjene i Solplassen Solsvik AS av

13 Aksjekjøpsavtale DEFINISJONER Følgende definisjoner benyttes i denne aksjekjøpsavtalen: Aksjekjøpsavtalen Denne avtale med Vedlegg Aksjene Samtlige aksjer i Selskapet (4.750 aksjer á NOK 1.000,-) Eiendommen Eiendomsverdien Endelig Balanse Endelig Kjøpesum Estimert Balanse Foreløpig Kjøpesum Justeringsoppstillingen Kjøper AS (org. nr. ) Oppgjørsansvarlig Oppgjørsavtalen Gårdsnummer 25, bruksnummer 288 i Fjell kommune, som er eid av Selskapet og som Selskapet har hjemmel til Verdien Partene har fastsatt på Eiendommen, som grunnlag for beregning av Foreløpig og Endelig Kjøpesum for Aksjene Endelig Balanse for Selskapet pr. Overtakelsestidspunktet, som skal utarbeides i henhold til Aksjekjøpsavtalens pkt. 3.4 Det endelig beregnede vederlag Kjøper skal betale til Selger for Aksjene Estimert Balanse for Selskapet pr. Overtakelsestidspunktet, inntatt i Vedlegg 1. Vedlegg 1 inneholder også beregning av Foreløpig Kjøpesum Det foreløpige beregnede vederlag Kjøper skal betale til Selger for Aksjene Oppstilling over Selskapets anskaffelser som er justeringspliktige/- berettigede, jf. Vedlegg 6 Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA v/advokat Martin Holger Dale (org. nr ) Avtale mellom Partene og Oppgjørsansvarlig som regulerer den praktiske gjennomføringen av Transaksjonen Oppgjørsbeløpet Summen av Foreløpig Kjøpesum og kostnaden nevnt i pkt Oppgjørskontoen Overtakelsestidspunktet Den 2012 Part Partene Klientkonto med kontonummer i DnB Bank ASA som, vil benyttes av Oppgjørsansvarlig i forbindelse med Transaksjonen Kjøper eller Selger hver for seg Kjøper og Selger i fellesskap Selger Ågotnes Senter AS (org. nr ) Selskapet Solplassen Solsvik AS (org. nr ) Sikringsobligasjonen Transaksjonen Vedlegg Pantedokument med urådighet pålydende Eiendomsverdien + 10 %, hvor Oppgjørsansvarlig er panthaver Kjøpers erverv av Aksjene fra Selger De dokumenter som er vedlagt Aksjekjøpsavtalen og som inngår som en integrert del av Aksjekjøpsavtalen /10

14 Aksjekjøpsavtale VEDLEGG Følgende dokumenter er Vedlegg til Aksjekjøpsavtalen: Vedlegg 1 Estimert Balanse for Selskapet pr. Overtakelsestidspunktet, samt beregning av Foreløpig Kjøpesum Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Aksjeeierbok for Selskapet Grunnboksutskrift for Eiendommen Oppgjørsavtalen Utfylt spørsmålsliste som viser informasjon og dokumentasjon om Selskapet og Eiendommen som er fremlagt for Kjøper før inngåelse av Aksjekjøpsavtalen Justeringsoppstillingen Partenes og Selskapets firmaattester /10

15 Aksjekjøpsavtale 1 AKSJEKJØPSAVTALEN OG PARTENE 1.1 Aksjekjøpsavtalen er inngått mellom Selger og Kjøper. 1.2 Partene bekrefter gjensidig at Aksjekjøpsavtalen er forevist og godkjent av de nødvendige selskapsorganer hos Partene. 1.3 Aksjekjøpsavtalen går foran bud og aksept, samt alle evt. tidligere avtaler og/eller forståelser mellom Partene vedrørende Transaksjonen. 1.4 Enhver meddelelse i forbindelse med Aksjekjøpsavtalen skal foretas til Partenes kontaktpersoner: For Selger: Cristian Carter e-post: For Kjøper: e-post: 2 SALGSOBJEKT OG HEFTELSER 2.1 Selskapet I Transaksjonen overdras 100 % av Aksjene i Selskapet fra Selger til Kjøper. 2.2 Selskapets aktiva Selskapet skal overdras med de underliggende aktiva som fremgår av Vedlegg 1, herunder Eiendommen. Med Eiendommen skal følge tilbehør som eies av Selskapet, som befinner seg på Eiendommen på Overtakelsestidspunktet og som etter preseptorisk lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med Eiendommen. 2.3 Selskapets passiva Selskapet skal overdras med de passiva som følger av Vedlegg Heftelser i aksjene Aksjene er pt. heftelsesfrie, jf. Vedlegg 2, og Aksjene skal overdras til Kjøper uten heftelser Ut over Aksjekjøpsavtalen og en urådighet til Oppgjørsansvarlig, jf. Oppgjørsavtalen pkt., skal Selger og Selskapet ikke registrere nye heftelser i aksjeeierboken frem til Overtakelsestidspunktet. Aksjekjøpsavtalen og urådigheten til Oppgjørsansvarlig skal slettes ved avslutning av oppgjøret, jf. Oppgjørsavtalen pkt Heftelser i Eiendommen Eiendommen er pt. fri for panteheftelser og skal være fri for panteheftelser på Overtakelsestidspunktet Ut over Sikringsobligasjonen, jf. Oppgjørsavtalen pkt., skal Selger og Selskapet ikke tinglyse nye heftelser i Eiendommen frem til Overtakelsestidspunktet uten Kjøpers skriftlige samtykke. Sikringsobligasjonen skal slettes ved avslutning av oppgjøret, jf. Oppgjørsavtalen pkt Kjøper er oppfordret til å undersøke nærmere eventuelle heftelser som måtte være tinglyst på den eller de eiendommer som Eiendommen er fradelt fra, og Selger påtar seg ikke ansvar for slike /10

16 Aksjekjøpsavtale Selger er ikke kjent med utinglyste heftelser i Eiendommen. 2.6 Heftelser i Selskapets øvrige aktiva Ingen av Selskapets øvrige aktiva er pantsatt eller beheftet på annet vis, og Selger skal påse at ikke nye heftelser ikke etableres i Selskapets øvrige aktiva før Overtakelsestidspunktet. 2.7 Utleggspant I den grad det påheftes utleggspant el. i Aksjene, Eiendommen eller Selskapets øvrige aktiva før Overtakelsestidspunktet, skal slike slettes for Selgers regning, og Oppgjørsansvarlig gis ugjenkallelig fullmakt til benytte den del av Foreløpig Kjøpesum som er nødvendig i så måte. Selger skal umiddelbart varsle Oppgjørsansvarlig dersom utleggspant el. påheftes Selskapets aktiva før Overtakelsestidspunktet. 3 KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 3.1 Kjøpesumsberegningen Partene har fastsatt Eiendomsverdien til NOK,-. Kjøpesummen for Aksjene skal være lik Eiendomsverdien med tillegg av bokført verdi av Selskapets aktiva pr. Overtakelsestidspunktet, unntatt Eiendommen, og med fradrag for Selskapets bokførte gjeld Overtakelsestidspunktet, unntatt utsatt skatt Det skal ved beregningen av Kjøpesummen ikke gjøres fradrag for evt. fremtidige mindreavskrivninger eller andre evt. skattemessige ulemper for Kjøper som følge av at Transaksjonen skjer som et aksjesalg. 3.2 Foreløpig Kjøpesum På Overtakelsestidspunktet skal Kjøper betale Foreløpig Kjøpesum for Aksjene, slik den er fastsatt i Vedlegg Foreløpig Kjøpesum er fastsatt basert prinsippene i pkt. 3.1 og Estimert Balanse for Selskapet pr. 31. desember 2011, jf. Vedlegg 1. Ved utarbeidelse av Estimert Balanse er alminnelige norske regnskapsmessige prinsipper anvendt konsekvent, foruten at utsatt skattefordel og utsatt skatt ikke er ført som ett nettobeløp, men som to bruttoposter under eiendeler og gjeld. Forventet resultat etter skatt frem til Overtakelsestidspunktet er innarbeidet i Estimert Balanse. Ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel er det korrigert for Selskapets skattemessige avskrivninger i salgsåret, slik at disse postene er fordelt etter antall måneders eiertid i salgsåret. 3.3 Interne mellomværende Selger skal besørge at alle evt. mellomværende mellom Selskapet og Selger og Selskaper i Selgers konsern, er gjort opp før Overtakelsestidspunktet. Estimert Balanse bygger på at slike er oppgjort. 3.4 Endelig kjøpesum Endelig Kjøpesum skal fastsettes pr. Overtakelsestidspunktet og beregnes etter samme prinsipper som Foreløpig Kjøpesum, men slik at virkelige tall skal erstatte estimater Senest 45 dager etter Overtakelsestidspunktet skal Selger besørge utarbeidet Endelig Balanse og oversende denne til Kjøper. Endelig Balanse skal også fastsette Endelig Kjøpesum /10

17 Aksjekjøpsavtale Dersom ikke Kjøper protesterer skriftlig innen syv dager mot Endelig Balanse og beregningen av Endelig Kjøpesum, blir dette bindende og endelig mellom Partene. Dersom Kjøper protesterer innen syv dager, og Partene ikke etter ytterligere syv dager blir enige, kan hver av Partene kreve at en uavhengig revisor, som Partene i fellesskap oppnevner og bekoster, fastsetter Endelig Balanse og beregningen av Endelig Kjøpesum med bindende og endelig virkning for Partene. Dersom Partene ikke kommer til enighet om hvilken revisor som skal benyttes, skal revisoren oppnevnes av lederen i Finansnæringens Hovedorganisasjon Når Endelig Balanse og beregningen av Endelig Kjøpesum er blitt bindende, skal den Part som har utestående til den annen Part, uoppfordret betale skyldig beløp innen fem virkedager til bankkonto oppgitt av mottakeren, uten medvirkning fra Oppgjørsansvarlig Den Part som skal betale etteroppgjør, skal betale 4 % rente p.a. av beløpet fra Overtakelsestidspunktet til forfall. Deretter skal vedkommende Part betale lovens forsinkelsesrente p.a. av det angjeldende beløp til betaling skjer. 3.5 Forsinket betaling Ved forsinket betaling skal Kjøper betale forsinkelsesrente til Selger i samsvar med forsinkelsesrenteloven Forsinkelse skal anses å foreligge dersom Oppgjørsbeløpet ikke er valutert på Oppgjørskontoen innen Overtakelsestidspunktet og dette skyldes forhold som Kjøper hefter for, eller dersom utbetaling fra Oppgjørskontoen til Selger forsinkes grunnet at Kjøper ikke utfører sine forpliktelser i henhold til Oppgjørsavtalen Dersom Kjøper er mer enn 14 dager forsinket med betaling av Oppgjørsbeløpet til Oppgjørskontoen, kan Selger heve Aksjekjøpsavtalen og kreve erstattet sitt fulle tap, herunder ved eventuelt dekningssalg. 3.6 Omkostninger Selger skal dekke følgende omkostninger: (i) Gebyr for tinglysning av Sikringsobligasjonen og (ii) avtalt honorar og kostnadsdekning til megler Kjøper skal dekke gebyr for tinglysning av panterettsdokumentet til fordel for Kjøpers långiver Partene skal dekke egne omkostninger ved juridisk og annen tjenesteyting tilknyttet Transaksjonen. 4 OVERTAKELSE OG OPPGJØR 4.1 Oppgjørsavtalen Oppgjør mellom Partene skal finne sted på Overtakelsestidspunktet og skal gjennomføres i samsvar med Oppgjørsavtalen, jf. Vedlegg Forskuddsbetaling Kjøper skal på dagen for signering av Aksjekjøpsavtalen betale et forskudd på 10 % av Eiendomsverdien til Oppgjørskontoen. Renter på Oppgjørskontoen tilfaller Selger Så snart Sikringsobligasjonen er tinglyst skal Oppgjørsansvarlig benytte den del av forskuddsbeløpet som behøves for å innfri avtalt honorar og kostnadsdekning til megler for bistand i Transaksjonen. Forskuddsbeløpet skal for øvrig tjene som delsikkerhet for /10

18 Aksjekjøpsavtale Kjøpers forpliktelse til å gjøre opp Oppgjørsbeløpet, og skal tilfalle Selger som normaltapserstatning dersom Selger på berettiget grunnlag hever Aksjekjøpsavtalen. Dersom Selger i så tilfelle kan påvise å ha et høyere tap enn forskuddsbeløpet, kan Selger kreve erstatning for det overskytende. 4.3 Forsikring Eiendommen skal holdes fullverdiforsikret av Selskapet frem til Overtakelsestidspunktet. Hvis Eiendommen forut for Overtakelsestidspunktet blir ødelagt eller vesentlig skadet skal Transaksjonen gjennomføres såfremt Kjøper kan overta Aksjene med rett til forsikringsutbetaling til Selskapet som fullt ut dekker gjenoppføring/reparasjon og eventuelt leietap. 5 SELSKAPETS OG EIENDOMMENS STAND 5.1 Kjøpers undersøkelser - due diligence Kjøper har i forkant av Aksjekjøpsavtalens inngåelse blitt oppfordret til og hatt anledning til å gjennomgå den informasjon og dokumentasjon om Selskapet og Eiendommen som følger av Vedlegg 5. Kjøper har også hatt anledning til og har blitt oppfordret til å befare Eiendommen sammen med fagfolk. 5.2 Mangler Dersom Kjøper vil påberope seg mangler, skal Aksjekjøpsavtalens bestemmelser gjelde foran bakgrunnsretten. For eventuelle mangelskrav som ikke løses av Aksjekjøpsavtalen, skal kjøpslovens regler gjelder for forhold tilknyttet Aksjene, mens reglene i avhendingslova skal gjelde for forhold tilknyttet Eiendommen Aksjene og Eiendommen selges as is. Reglene i avhendingslova 3-2, 3-3 og 3-9 annet ledd og kjøpsloven 17 (2) og 19 (1) (c) fravikes, slik at Kjøper kun kan gjøre gjeldende mangelskrav dersom Selger ikke oppfyller forpliktelser som følger av Aksjekjøpsavtalen eller forsømmer sin opplysningsplikt ihht. avhendingslova 3-7 og 3-8 og kjøpsloven 18 og 19 (1) (a) (b). Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ligger etter dette på Kjøper Selger er ikke kjent med og fraskriver seg ansvar for eventuell forurensing i Eiendommen og eventuelle ufullstendigheter eller feil i fremlagte dokumenter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (takst, prospekt mv.), herunder arealangivelser for Eiendommen. Videre har Kjøper hatt anledning til å gjøre seg kjent med de offentlige reguleringsbestemmelser og planer som gjelder for Eiendommen og strøket omkring, og Kjøper kan ikke overfor Selger påberope som mangel at disse forhold var annerledes enn forutsatt. Tilsvarende skal Kjøper alene ha risiko for at evt. utbyggings- eller utviklingsplaner på Eiendommen lar seg realisere, herunder at nødvendige offentlige tillatelser oppnås Det som evt. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller liknende ved Kjøpers besiktigelse av Eiendommen, skal ikke bli istandsettes eller fremskaffes av Selger før Overtakelsestidspunktet. 5.3 Selgers garantier Selger garanterer at følgende vil gjelde for Aksjene, Selskapet og Eiendommen per Overtakelsestidspunktet: a) At Selskapet eier og har hjemmel til Eiendommen /10

19 Aksjekjøpsavtale b) At Selger ikke er kjent med skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen og som ikke er utført, betalt eller lignende og som Kjøper ikke er opplyst om. c) At Selskapet har full og ubeskåret eiendomsrett til alle eiendeler oppført i Estimert Balanse. d) At Selskapet ikke har gjeld ut over det som fremgår av Estimert Balanse og heller ingen "off balance"-forpliktelser ut over slikt anleggsbidrag som opplyst om i due diligence-materialet, jf. Vedlegg 5. e) At Selskapets regnskaper er korrekte og basert på god regnskapsskikk. f) At Selskapet ikke har avgitt garantier eller stilt sikkerhet til fordel for tredjemanns forpliktelser, og at Selskapet før Overtakelsestidspunktet vil løsrives fra konsernkontoavtale med DnB Bank ASA. g) At Selskapet besitter den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for anskaffelse/fremstilling og bruk av kapitalvarer. h) At opplysningene i Justeringsoppstillingen, jf. Vedlegg 6, er uttømmende og korrekte. i) At Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser. j) At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist. k) At Selger har full og ubeskåret eiendomsrett til Aksjene, at Selskapets aksjekapital er fullt innbetalt, at Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, og at det ikke knytter seg forkjøpsrett eller annen løsningsrett til Aksjene. l) At det ikke er besluttet utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie overføringer til aksjeeiere eller andre, utover det som er hensyntatt i Estimert Balanse. m) At ingen rettigheter knyttet til Aksjene (herunder utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. n) At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av Aksjekjøpsavtalen til Overtakelsestidspunktet skal drives på sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler for Selskapet inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Selskapet vesentlige avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtykke. 5.4 Avgrensing av Selgers mangels- og garantiansvar Kjøper kan ikke fremme mangels- eller garantikrav mot Selger på grunnlag av forhold som Kjøper eller Kjøpers rådgivere kjente eller burde kjenne til før inngåelsen av Aksjekjøpsavtalen, herunder forhold som fremgår av Vedlegg 5. Dersom Kjøper har unnlatt å gjøre forsvarlige undersøkelser av fremlagt informasjon og dokumentasjon, eller av Eiendommen for øvrig, skal Kjøper i relasjon til foregående setning stilles om forsvarlige undersøkelser var blitt gjort Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger for enkeltkrav som er mindre enn NOK ,-. Dersom kravet overstiger minstebeløpet, skal krav dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper eller Selskapet vil kunne nyttiggjøre seg. Eventuelt indirekte tap, jf. prinsippene i kjøpsloven 67 (2) og avhendingsloven 7-1 (2), kan ikke gjøres gjeldende Dersom Kjøper har rett til prisavslag eller erstatning, kan Selger i stedet for å gi prisavslag eller erstatning foreta retting, forutsatt at slik retting kan gi Kjøper tilfredsstillende kompensasjon. Selger skal i tilfelle innen syv kalenderdager etter mottak av reklamasjonen varsle sitt ønske om å rette. Rettingen skal ferdigstilles så snart som mulig og senest innen 90 kalenderdager etter mottak av reklamasjonen Ovennevnte regulering er hensyntatt av Partene ved fastsettelse av Kjøpesummen. Ut over ovennevnte reguleres eventuelle mangler og brudd på garantier av bakgrunnsretten /10

20 Aksjekjøpsavtale 5.5 Reklamasjon Kjøper taper retten til å gjøre gjeldende garantibrudd eller mangel ved Selskapet eller Eiendommen dersom ikke Kjøper har reklamert skriftlig innen to uker fra det tidspunkt Kjøper oppdager eller burde oppdaget et avtalebrudd. Som reklamasjon skal regnes en melding som eksplisitt sier (i) at det foreligger et nærmere angitt avtalebrudd og (ii) at Kjøper vil gjøre gjeldende krav mot Selger på denne bakgrunn. Det skal ses hen til hva Kjøpers styre, administrasjon og/eller eller eiere oppdaget eller burde oppdaget i bedømmelse av reklamasjonsfristens starttidspunkt Kjøper må under enhver omstendighet reklamere skriftlig senest innen seks måneder fra Overtakelsestidspunktet for å beholde retten til å gjøre gjeldene avtalebrudd. 6 OFFENTLIGRETTSLIGE FORHOLD 6.1 Kjøper har risikoen for alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring av Transaksjonen. 6.2 Partene er enige om at Transaksjonen ikke er meldepliktig overfor Konkurransetilsynet, da Selskapet har en årlig omsetning i Norge på under NOK ,-. 7 MVA JUSTERINGSOPPSTILLING 7.1 Selger har utarbeidet Justeringsoppstillingen, som er en oppstilling over Selskapets anskaffelser som er justeringspliktige/-berettigede i henhold til reglene for justering av inngående merverdiavgift på kapitalvarer, og som inneholder de opplysninger som i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevet for registrering av anskaffelse/fremstilling av kapitalvarer, jf. Vedlegg 6. Justeringsoppstillingen skal oppdateres pr. Overtakelsestidspunktet. 8 LOVVALG OG VERNETING 8.1 Aksjekjøpsavtalen er undergitt norsk rett. 8.2 Eventuelle søksmål som gjelder Aksjekjøpsavtalen, skal behandles av de alminnelige domstoler. Nordhordland tingrett vedtas som verneting. 9 SIGNATURER Aksjekjøpsavtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av Partene. Oppgjørsansvarlig har fått kopi. Ågotnes Senter AS Ågotnes Senter AS Signatur Navn Tittel Fullmakt Dato Signatur Navn Tittel Fullmakt Dato /10

21 Aksjekjøpsavtale AS AS Signatur Navn Tittel Fullmakt Dato Signatur Navn Tittel Fullmakt Dato /10

22 Utskrift Side 1 av 1 *+ %,-.+/!"#$"%% &'() )0+11.!!"#" $"$%&""!!$ $ % """'$#"'""$% ($)$*!

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 Fjell kommune Arkiv: 25/1 Saksmappe: 2007/ /2011 Sakshandsamar: Lise Marie Laskemoen Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for plan og utvikling Klage på kommunestyret sitt vedtak den i sak KS 30/11 om godkjenning av reguleringsplan for gnr 25/1 m. fl - Solsvik. Klagar: Solsvik Grendalag, Sylvia Breur og Michael Brongers, Sergio og Martine Martinez-Castro Samandrag av saka: Saka gjeld klage på kommunestyret sitt vedtak den , i sak KS 30/11 om å godkjenne reguleringsplan for gnr 25/1 m. fl på Solsvik. Planområdet er om lag 47 dekar og ligg på vestsida av Skjærgardsvegen, rv 561 like før Solsvikbrua. Planframlegget legg opp til konsentrert utnytting med leilegheiter og tilhøyrande felles parkering på avgrensa areal av tomta. Til saman legg planen opp til oppføring av 67 nye bustadeiningar. Det har kome klage frå Solsvik Grendalag, Sylvia Breur og Michael Brongers, Martine og Sergio Martinez-Castro. Klagene går i hovudsak ut på at dei er i mot den høge utnyttinga, den valte bustadtypen og at rekkefølgjekravet om gang- og sykkelveg er teke ut av planen. Rådmannen meiner at klagene som omhandlar utnytting og bustadtypar har vore grundig vurdert tidlegare i prosessen og at trafikktryggingstiltak er løyst på ein tilfredstillande måte. Rådmannen rår til at klagene vert avvist og sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Innstilling: Komité for plan og utvikling vedtek: Komité for plan og utvikling avviser klager på kommunestyret sitt vedtak om å godkjenne reguleringsplanen for gnr 25/1 m. fl på Solsvik. På grunnlag av dei opplysningane som ligg føre kan komiteen ikkje sjå at det er grunn til å setje til sides dei vurderingar og det vedtak kommunestyret gjorde ved handsaming av reguleringsplanen i sak KS 30/11. Saka vert oversendt fylkesmannen i Hordaland til endeleg avgjerd

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT TOMT HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT HALHJEM 3, TRINN 2, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra 850.000,- + 2,5% dok.avg. Eierform: Selveier Tomteareal: Fra ca 650-1180 m² Prospekt

Detaljer

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe For en moderne, stilren og funksjonell hverdag Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO H 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon

Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon INDUSTRIVEGEN 15 B / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Stian Løge Telefon: 51 77 80 12 Mobil: 40 47 64 04 E-post:

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Sentrumsgården Trio E 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO E 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn Rune Salte Telefon: 51 77 80 10 Mobil: 91

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen PROA EIENDOMSMEGLING 2014 LEILIGHET Lundlia 1 2014 LEILIGHET Sameiet Lundtoppen Påkostet og nyoppført selveier m/garasjeplass Høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger Oppvarming av leiligheten inkl. i felleskostnader

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG MYRKDALEN VEST www.myrkdalenvest.no DNB Eiendom dnbeiendom.no MYRKDALEN TRINN 3 I byggetrinn 3 får B leilighetene utvidet balkong på hele 22 kvm. Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger:

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland Drømmen om å eie egen bolig! Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland GAUPEVEGEN 2 / STRAND Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler MNEF Marianne Torbjørnsen Telefon: 51 74 55 06 Mobil:

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer