Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier"

Transkript

1 Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

2 Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Vi tilbyr tjenester innen salg og kjøp av bolig og fritidseiendom, utleievirksomhet, prosjektmegling og næringsmegling. Vi får frem alt det beste i en bolig slik at den blir viktig for de riktige kjøperne. Vi megler frem dine verdier. Prospektets viktigste oppgave er å formidle informasjon om eiendommen. Informasjonen skal være mest mulig objektiv, fullstendig og veiledende, slik at potensielle interessenter får et riktig bilde av eiendommen. Aktiv Eiendomsmegling har gode rutiner som sikrer at prospektet er i tråd med gjeldende regler og krav til god meglerskikk. Informasjonstegnet viser til opplysninger som fremhever det lille ekstra som gjør eiendommen unik. Se etter -tegnet når du leser prospektet. Som kunde hos Aktiv Eiendomsmegling kan du være trygg på at du har fått all nødvendig informasjon, før du legger inn bud. Gjør deg kjent med prospektet og dets vedlegg, ta kontakt med megler dersom du har spørsmål.

3 Innholdsfortegnelse Næringsprofil Aksjekjøpsavtale Situasjonskart Reguleringsprosess Akseptbrev Vannverk Årsregnskap 2010 Budskjema side 10 side 12 side 22 side 23 side 36 side 43 side 62 FJELL Solplassen NØKKELINFORMASJON Prisantydning for eiendomsverdi:...kr ,- Ansvarlig megler:...petter Grevstad Theodorsen Tlf.: Mob.: Faks: Salgsobjektet: % av aksjene i Solplassen Solsvik AS som eier eiendommen: Gnr 25 Bnr: 288 i Fjell kommune. Eiendomstype:...Næring Tomt: m² - 3 -

4 Flyfoto over tomten sett mot vest. Tomten ligger høyt og fritt til på et platå over Solsvikbygda. Beliggenheten gir meget gode solforhold, samt en fantastsik sjøutsikt mot vest /sørvest

5 Om selskapet/ Eiendommen Salgsobjekt 100 % av aksjene i Solplassen Solsvik AS "selskapet" som eier eiendommen gnr. 25, bnr. 288 i Fjell kommune ("Eiendommen"). Eiendommen er selskapets hovedaktivum. Selger Ågotnes Senter AS. Hjemmelshaver til Eiendommen Selskapet er hjemmelshaver til eiendommen. Eiendommens betegnelse Solplassen, 5363 ÅGOTNES Gnr. 25, bnr. 288 i Fjell kommune. Eiendomstype Næring Tomten Det er eiet tomt med et grunnareal på m². Adkomst Fra Bergen følger man 555 vestover mot Sotra. Kjør over Sotrabroen, forbi Straume og gjennom Kolltveittunellen. Ta av første avkjørsel til høye i rundkjøringen etter tunnelen, og fortsett inn på 561 mot Ågotnes. I rundkjøringen på Ågotnes fortsetter man rett frem på 561. Følg veien videre i ca. 5 min for så å ta av til venstre inn Øvre Elvebakken. Eiendommen ligger da på høyre side. Beskrivelse av eiendommen Eiendommen består av 3 delområder som er tilrettelagt for konsentrert utnyttelse og bygging av 64 leiligheter og 1 enebolig med tilhørende felles parkering, fellesveier og gangveier, samt et grøntområde og lekeområde. Selger har utformet et forslag til et leilighetsbygg inspirert av de gamle "Steingardene", som er den tradisjonelle måten å skjerme innmark fra utmark, samt å skjerme stup og - 5 -

6 skrenter. Leilighetsbyggene er tiltenkt å variere i høyde for å følge terrenget, akkurat slik som "Steingardene" gjør, og vil være fra to til fire etasjer. Utviklingspotensial Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Planog bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc. Leieforhold Eiendommen er på nåværende tidspunkt ikke utleid. Teknisk/offentlige forhold Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Planid , vedtatt i kommunestyret Fjell kommune etter Plan- og bygningsloven av Reguleringsplanen er i samsvar med overodnet plan, Kommuneplanens arealdel Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig. Vei/vann/avløp Vei: Tilkomst til planområdet fra Fv 561 Skjærgårdsvegen og deretter via kommunal ved Øvre Elvebakken. Vann: Solsvik Private Vassverk har vannforsyningen i området. I kommunedelplan for vassforsyning og avlaup er planområdet vist som fremtidig forsyningsområde for kommunalt vannverk. Avløp: Offentlig avløpsledning i området, men på sikt er det ønske om å etablere et avløpsrenseanlegg i Solsvik. Det skal utarbeides en VA-plan som skal godkjennes av Fjellvar før igangsetting av byggninsarbeider. I reguleringsplanen er det avsatt et område for felles miljøstasjon. Servitutter/rettigheter/forpliktelser Ingen servitutter er tinglyst på eiendommen. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Tomten er ikke bebygget. Konsesjon Kjøper trenger ikke fylle ut egenerklæring om konsesjon pga. tomtens størrelse da det er selskapet man kjøper. Økonomi Prisantydning Eiendomsverdi stor kr ,- + omk. Kjøpesummen for aksjene skal baseres på avtalt eiendomsverdi, med justering for selskapets aktiva og gjeld ut over Eiendommen, slik som nærmere beskrevet i aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Når det gjelder bokførte verdier vises til vedlagte årsregnskap

7 Omkostninger Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtagelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtagelse. Betalingsbetingelser Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Renter på forskudd tilfaller selger. Offentlige-/kommunale avgifter Kommunale avgifter per år ca. kr XXXXXXX. Opplyst av selger. Gjeld All eventuell rentebørende gjeld og evt. mellomværende med nærstående skal innfris som ledd i oppgjøret. Kortsiktig gjeld følger Selskapet, men vil utgjøre en korreksjonspost i kjøpesumsberegningen, jf. vedlagte aksjekjøpsavtale. Øvrige kjøpsforhold Overtagelse Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Solgt "som den er" Selskapet og Eiendommen selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til selskapet og eiendommen som er tilgjengelig på meglerforetakets kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at aksjekjøpsavtalen bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven 6-7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker. Bud Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli - 7 -

8 - 8 -

9 lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning. Energimerking Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se Eier har ikke nergimerket ekstisterende industribygg. Lov om hvitvasking Eiendomsmeglingsforetak underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Finansiering Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Terra Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. I tillegg har Terra Aktiv Eiendomsmegling et eget agentselskap TABoligfinans som har avtaler med flere ledende banker om lånefinansiering. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene mottar provisjon ved formidling av finansielle tjenester, men ikke ved formidling gjennom TABoligfinans. Vedlegg Salgsoppgaven er opprettet Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: - Aksjekjøpsavtale - Næringsprofil - Reguleringsprosess - Regnskap Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Kjøper har ansvaret for å påse at alle vedlegg er mottatt før bud inngis. Informasjon om meglerforetaket Proaktiv Næringsmegling AS Småstrandgaten 6, 5014 Bergen Organisasjonsnummer: Megler: Petter Grevstad Theodorsen Mobil:

10 Næringsprofil STEDER I NÆRHETEN Kommune Grunnkrets LEIETAKERE I BYGGET Fjell Solsvik/landro ANTALL ANSATTE Ingen andre leietakere i bygget Tettstedet Solsvik var opprinnelig et lite fiskersamfunn, lokalisert innerst i en vik i le for både vær og vind. Jordbruket, så vel som fisket utgjorde en vesentlig del av leveveien her. Da sildeindustrien skjøt fart, ble Solsvik et industritettsted. Vintersildfisket var spesielt viktig. Men i 1970 var sildeeventyret over. I 1972 kom Sotrabrua og kontaktmulighetene innover mot Bergen ble betydelig endret. Idag hører Solsvik med til Bergens omland, en halv times tid fra sentrum. Kilde: Fjell kommune, Wikipedia TRANSPORT Bergen Flesland Solsvik Elvebakken 36,3 km 0,3 km* SPORT Ågotnes (skole) aktivitetsanlegg Ågotnes idrettsanlegg Sprek & Blid Ågotnes Sprek & Blid Straume 4,8 km 5,0 km 5,1 km 17,1 km VARER TJENESTER Rong Senter Sartor Senter 10,9 km 16,9 km Spar Ågotnes Spar Rong 5,5 km 9,8 km Scandic Bergen City Magnus Barfot Kino Konferansesenter 30,8 km 30,9 km Ågotnes Hotell (kro, pub) Blomvåg Fjordhotell 5,2 km 15,4 km Apotek 1 Sotra Boots apotek Sartor Storsenter 16,9 km 16,9 km Skanner Grafisk Hurtig-Trykk 24,9 km 28,9 km Sotra Vinmonopol Vestkanten Vinmonopol 16,9 km 24,1 km Blomsterbua BoGrønt Sotra Hagesenter 10,9 km 16,9 km Safari Ågotnes Rema 1000 Ågotnes Mix Mett&Go Straume Narvesen Sartor Senter Straume Esso Ågotnes Statoil Truck Ccb 5,0 km 5,0 km 16,7 km 16,9 km 5,2 km 6,3 km Informasjon i Næringsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Aktiv Eiendom v/proaktiv Næringsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2012

11 Oversiktskart Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS

12 AKSJEKJØPSAVTALE mellom Ågotnes Senter AS som selger Og som kjøper vedrørende Overdragelse av 100 % av aksjene i Solplassen Solsvik AS av

13 Aksjekjøpsavtale DEFINISJONER Følgende definisjoner benyttes i denne aksjekjøpsavtalen: Aksjekjøpsavtalen Denne avtale med Vedlegg Aksjene Samtlige aksjer i Selskapet (4.750 aksjer á NOK 1.000,-) Eiendommen Eiendomsverdien Endelig Balanse Endelig Kjøpesum Estimert Balanse Foreløpig Kjøpesum Justeringsoppstillingen Kjøper AS (org. nr. ) Oppgjørsansvarlig Oppgjørsavtalen Gårdsnummer 25, bruksnummer 288 i Fjell kommune, som er eid av Selskapet og som Selskapet har hjemmel til Verdien Partene har fastsatt på Eiendommen, som grunnlag for beregning av Foreløpig og Endelig Kjøpesum for Aksjene Endelig Balanse for Selskapet pr. Overtakelsestidspunktet, som skal utarbeides i henhold til Aksjekjøpsavtalens pkt. 3.4 Det endelig beregnede vederlag Kjøper skal betale til Selger for Aksjene Estimert Balanse for Selskapet pr. Overtakelsestidspunktet, inntatt i Vedlegg 1. Vedlegg 1 inneholder også beregning av Foreløpig Kjøpesum Det foreløpige beregnede vederlag Kjøper skal betale til Selger for Aksjene Oppstilling over Selskapets anskaffelser som er justeringspliktige/- berettigede, jf. Vedlegg 6 Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA v/advokat Martin Holger Dale (org. nr ) Avtale mellom Partene og Oppgjørsansvarlig som regulerer den praktiske gjennomføringen av Transaksjonen Oppgjørsbeløpet Summen av Foreløpig Kjøpesum og kostnaden nevnt i pkt Oppgjørskontoen Overtakelsestidspunktet Den 2012 Part Partene Klientkonto med kontonummer i DnB Bank ASA som, vil benyttes av Oppgjørsansvarlig i forbindelse med Transaksjonen Kjøper eller Selger hver for seg Kjøper og Selger i fellesskap Selger Ågotnes Senter AS (org. nr ) Selskapet Solplassen Solsvik AS (org. nr ) Sikringsobligasjonen Transaksjonen Vedlegg Pantedokument med urådighet pålydende Eiendomsverdien + 10 %, hvor Oppgjørsansvarlig er panthaver Kjøpers erverv av Aksjene fra Selger De dokumenter som er vedlagt Aksjekjøpsavtalen og som inngår som en integrert del av Aksjekjøpsavtalen /10

14 Aksjekjøpsavtale VEDLEGG Følgende dokumenter er Vedlegg til Aksjekjøpsavtalen: Vedlegg 1 Estimert Balanse for Selskapet pr. Overtakelsestidspunktet, samt beregning av Foreløpig Kjøpesum Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Aksjeeierbok for Selskapet Grunnboksutskrift for Eiendommen Oppgjørsavtalen Utfylt spørsmålsliste som viser informasjon og dokumentasjon om Selskapet og Eiendommen som er fremlagt for Kjøper før inngåelse av Aksjekjøpsavtalen Justeringsoppstillingen Partenes og Selskapets firmaattester /10

15 Aksjekjøpsavtale 1 AKSJEKJØPSAVTALEN OG PARTENE 1.1 Aksjekjøpsavtalen er inngått mellom Selger og Kjøper. 1.2 Partene bekrefter gjensidig at Aksjekjøpsavtalen er forevist og godkjent av de nødvendige selskapsorganer hos Partene. 1.3 Aksjekjøpsavtalen går foran bud og aksept, samt alle evt. tidligere avtaler og/eller forståelser mellom Partene vedrørende Transaksjonen. 1.4 Enhver meddelelse i forbindelse med Aksjekjøpsavtalen skal foretas til Partenes kontaktpersoner: For Selger: Cristian Carter e-post: For Kjøper: e-post: 2 SALGSOBJEKT OG HEFTELSER 2.1 Selskapet I Transaksjonen overdras 100 % av Aksjene i Selskapet fra Selger til Kjøper. 2.2 Selskapets aktiva Selskapet skal overdras med de underliggende aktiva som fremgår av Vedlegg 1, herunder Eiendommen. Med Eiendommen skal følge tilbehør som eies av Selskapet, som befinner seg på Eiendommen på Overtakelsestidspunktet og som etter preseptorisk lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med Eiendommen. 2.3 Selskapets passiva Selskapet skal overdras med de passiva som følger av Vedlegg Heftelser i aksjene Aksjene er pt. heftelsesfrie, jf. Vedlegg 2, og Aksjene skal overdras til Kjøper uten heftelser Ut over Aksjekjøpsavtalen og en urådighet til Oppgjørsansvarlig, jf. Oppgjørsavtalen pkt., skal Selger og Selskapet ikke registrere nye heftelser i aksjeeierboken frem til Overtakelsestidspunktet. Aksjekjøpsavtalen og urådigheten til Oppgjørsansvarlig skal slettes ved avslutning av oppgjøret, jf. Oppgjørsavtalen pkt Heftelser i Eiendommen Eiendommen er pt. fri for panteheftelser og skal være fri for panteheftelser på Overtakelsestidspunktet Ut over Sikringsobligasjonen, jf. Oppgjørsavtalen pkt., skal Selger og Selskapet ikke tinglyse nye heftelser i Eiendommen frem til Overtakelsestidspunktet uten Kjøpers skriftlige samtykke. Sikringsobligasjonen skal slettes ved avslutning av oppgjøret, jf. Oppgjørsavtalen pkt Kjøper er oppfordret til å undersøke nærmere eventuelle heftelser som måtte være tinglyst på den eller de eiendommer som Eiendommen er fradelt fra, og Selger påtar seg ikke ansvar for slike /10

16 Aksjekjøpsavtale Selger er ikke kjent med utinglyste heftelser i Eiendommen. 2.6 Heftelser i Selskapets øvrige aktiva Ingen av Selskapets øvrige aktiva er pantsatt eller beheftet på annet vis, og Selger skal påse at ikke nye heftelser ikke etableres i Selskapets øvrige aktiva før Overtakelsestidspunktet. 2.7 Utleggspant I den grad det påheftes utleggspant el. i Aksjene, Eiendommen eller Selskapets øvrige aktiva før Overtakelsestidspunktet, skal slike slettes for Selgers regning, og Oppgjørsansvarlig gis ugjenkallelig fullmakt til benytte den del av Foreløpig Kjøpesum som er nødvendig i så måte. Selger skal umiddelbart varsle Oppgjørsansvarlig dersom utleggspant el. påheftes Selskapets aktiva før Overtakelsestidspunktet. 3 KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 3.1 Kjøpesumsberegningen Partene har fastsatt Eiendomsverdien til NOK,-. Kjøpesummen for Aksjene skal være lik Eiendomsverdien med tillegg av bokført verdi av Selskapets aktiva pr. Overtakelsestidspunktet, unntatt Eiendommen, og med fradrag for Selskapets bokførte gjeld Overtakelsestidspunktet, unntatt utsatt skatt Det skal ved beregningen av Kjøpesummen ikke gjøres fradrag for evt. fremtidige mindreavskrivninger eller andre evt. skattemessige ulemper for Kjøper som følge av at Transaksjonen skjer som et aksjesalg. 3.2 Foreløpig Kjøpesum På Overtakelsestidspunktet skal Kjøper betale Foreløpig Kjøpesum for Aksjene, slik den er fastsatt i Vedlegg Foreløpig Kjøpesum er fastsatt basert prinsippene i pkt. 3.1 og Estimert Balanse for Selskapet pr. 31. desember 2011, jf. Vedlegg 1. Ved utarbeidelse av Estimert Balanse er alminnelige norske regnskapsmessige prinsipper anvendt konsekvent, foruten at utsatt skattefordel og utsatt skatt ikke er ført som ett nettobeløp, men som to bruttoposter under eiendeler og gjeld. Forventet resultat etter skatt frem til Overtakelsestidspunktet er innarbeidet i Estimert Balanse. Ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel er det korrigert for Selskapets skattemessige avskrivninger i salgsåret, slik at disse postene er fordelt etter antall måneders eiertid i salgsåret. 3.3 Interne mellomværende Selger skal besørge at alle evt. mellomværende mellom Selskapet og Selger og Selskaper i Selgers konsern, er gjort opp før Overtakelsestidspunktet. Estimert Balanse bygger på at slike er oppgjort. 3.4 Endelig kjøpesum Endelig Kjøpesum skal fastsettes pr. Overtakelsestidspunktet og beregnes etter samme prinsipper som Foreløpig Kjøpesum, men slik at virkelige tall skal erstatte estimater Senest 45 dager etter Overtakelsestidspunktet skal Selger besørge utarbeidet Endelig Balanse og oversende denne til Kjøper. Endelig Balanse skal også fastsette Endelig Kjøpesum /10

17 Aksjekjøpsavtale Dersom ikke Kjøper protesterer skriftlig innen syv dager mot Endelig Balanse og beregningen av Endelig Kjøpesum, blir dette bindende og endelig mellom Partene. Dersom Kjøper protesterer innen syv dager, og Partene ikke etter ytterligere syv dager blir enige, kan hver av Partene kreve at en uavhengig revisor, som Partene i fellesskap oppnevner og bekoster, fastsetter Endelig Balanse og beregningen av Endelig Kjøpesum med bindende og endelig virkning for Partene. Dersom Partene ikke kommer til enighet om hvilken revisor som skal benyttes, skal revisoren oppnevnes av lederen i Finansnæringens Hovedorganisasjon Når Endelig Balanse og beregningen av Endelig Kjøpesum er blitt bindende, skal den Part som har utestående til den annen Part, uoppfordret betale skyldig beløp innen fem virkedager til bankkonto oppgitt av mottakeren, uten medvirkning fra Oppgjørsansvarlig Den Part som skal betale etteroppgjør, skal betale 4 % rente p.a. av beløpet fra Overtakelsestidspunktet til forfall. Deretter skal vedkommende Part betale lovens forsinkelsesrente p.a. av det angjeldende beløp til betaling skjer. 3.5 Forsinket betaling Ved forsinket betaling skal Kjøper betale forsinkelsesrente til Selger i samsvar med forsinkelsesrenteloven Forsinkelse skal anses å foreligge dersom Oppgjørsbeløpet ikke er valutert på Oppgjørskontoen innen Overtakelsestidspunktet og dette skyldes forhold som Kjøper hefter for, eller dersom utbetaling fra Oppgjørskontoen til Selger forsinkes grunnet at Kjøper ikke utfører sine forpliktelser i henhold til Oppgjørsavtalen Dersom Kjøper er mer enn 14 dager forsinket med betaling av Oppgjørsbeløpet til Oppgjørskontoen, kan Selger heve Aksjekjøpsavtalen og kreve erstattet sitt fulle tap, herunder ved eventuelt dekningssalg. 3.6 Omkostninger Selger skal dekke følgende omkostninger: (i) Gebyr for tinglysning av Sikringsobligasjonen og (ii) avtalt honorar og kostnadsdekning til megler Kjøper skal dekke gebyr for tinglysning av panterettsdokumentet til fordel for Kjøpers långiver Partene skal dekke egne omkostninger ved juridisk og annen tjenesteyting tilknyttet Transaksjonen. 4 OVERTAKELSE OG OPPGJØR 4.1 Oppgjørsavtalen Oppgjør mellom Partene skal finne sted på Overtakelsestidspunktet og skal gjennomføres i samsvar med Oppgjørsavtalen, jf. Vedlegg Forskuddsbetaling Kjøper skal på dagen for signering av Aksjekjøpsavtalen betale et forskudd på 10 % av Eiendomsverdien til Oppgjørskontoen. Renter på Oppgjørskontoen tilfaller Selger Så snart Sikringsobligasjonen er tinglyst skal Oppgjørsansvarlig benytte den del av forskuddsbeløpet som behøves for å innfri avtalt honorar og kostnadsdekning til megler for bistand i Transaksjonen. Forskuddsbeløpet skal for øvrig tjene som delsikkerhet for /10

18 Aksjekjøpsavtale Kjøpers forpliktelse til å gjøre opp Oppgjørsbeløpet, og skal tilfalle Selger som normaltapserstatning dersom Selger på berettiget grunnlag hever Aksjekjøpsavtalen. Dersom Selger i så tilfelle kan påvise å ha et høyere tap enn forskuddsbeløpet, kan Selger kreve erstatning for det overskytende. 4.3 Forsikring Eiendommen skal holdes fullverdiforsikret av Selskapet frem til Overtakelsestidspunktet. Hvis Eiendommen forut for Overtakelsestidspunktet blir ødelagt eller vesentlig skadet skal Transaksjonen gjennomføres såfremt Kjøper kan overta Aksjene med rett til forsikringsutbetaling til Selskapet som fullt ut dekker gjenoppføring/reparasjon og eventuelt leietap. 5 SELSKAPETS OG EIENDOMMENS STAND 5.1 Kjøpers undersøkelser - due diligence Kjøper har i forkant av Aksjekjøpsavtalens inngåelse blitt oppfordret til og hatt anledning til å gjennomgå den informasjon og dokumentasjon om Selskapet og Eiendommen som følger av Vedlegg 5. Kjøper har også hatt anledning til og har blitt oppfordret til å befare Eiendommen sammen med fagfolk. 5.2 Mangler Dersom Kjøper vil påberope seg mangler, skal Aksjekjøpsavtalens bestemmelser gjelde foran bakgrunnsretten. For eventuelle mangelskrav som ikke løses av Aksjekjøpsavtalen, skal kjøpslovens regler gjelder for forhold tilknyttet Aksjene, mens reglene i avhendingslova skal gjelde for forhold tilknyttet Eiendommen Aksjene og Eiendommen selges as is. Reglene i avhendingslova 3-2, 3-3 og 3-9 annet ledd og kjøpsloven 17 (2) og 19 (1) (c) fravikes, slik at Kjøper kun kan gjøre gjeldende mangelskrav dersom Selger ikke oppfyller forpliktelser som følger av Aksjekjøpsavtalen eller forsømmer sin opplysningsplikt ihht. avhendingslova 3-7 og 3-8 og kjøpsloven 18 og 19 (1) (a) (b). Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ligger etter dette på Kjøper Selger er ikke kjent med og fraskriver seg ansvar for eventuell forurensing i Eiendommen og eventuelle ufullstendigheter eller feil i fremlagte dokumenter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (takst, prospekt mv.), herunder arealangivelser for Eiendommen. Videre har Kjøper hatt anledning til å gjøre seg kjent med de offentlige reguleringsbestemmelser og planer som gjelder for Eiendommen og strøket omkring, og Kjøper kan ikke overfor Selger påberope som mangel at disse forhold var annerledes enn forutsatt. Tilsvarende skal Kjøper alene ha risiko for at evt. utbyggings- eller utviklingsplaner på Eiendommen lar seg realisere, herunder at nødvendige offentlige tillatelser oppnås Det som evt. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller liknende ved Kjøpers besiktigelse av Eiendommen, skal ikke bli istandsettes eller fremskaffes av Selger før Overtakelsestidspunktet. 5.3 Selgers garantier Selger garanterer at følgende vil gjelde for Aksjene, Selskapet og Eiendommen per Overtakelsestidspunktet: a) At Selskapet eier og har hjemmel til Eiendommen /10

19 Aksjekjøpsavtale b) At Selger ikke er kjent med skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen og som ikke er utført, betalt eller lignende og som Kjøper ikke er opplyst om. c) At Selskapet har full og ubeskåret eiendomsrett til alle eiendeler oppført i Estimert Balanse. d) At Selskapet ikke har gjeld ut over det som fremgår av Estimert Balanse og heller ingen "off balance"-forpliktelser ut over slikt anleggsbidrag som opplyst om i due diligence-materialet, jf. Vedlegg 5. e) At Selskapets regnskaper er korrekte og basert på god regnskapsskikk. f) At Selskapet ikke har avgitt garantier eller stilt sikkerhet til fordel for tredjemanns forpliktelser, og at Selskapet før Overtakelsestidspunktet vil løsrives fra konsernkontoavtale med DnB Bank ASA. g) At Selskapet besitter den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for anskaffelse/fremstilling og bruk av kapitalvarer. h) At opplysningene i Justeringsoppstillingen, jf. Vedlegg 6, er uttømmende og korrekte. i) At Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser. j) At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist. k) At Selger har full og ubeskåret eiendomsrett til Aksjene, at Selskapets aksjekapital er fullt innbetalt, at Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, og at det ikke knytter seg forkjøpsrett eller annen løsningsrett til Aksjene. l) At det ikke er besluttet utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie overføringer til aksjeeiere eller andre, utover det som er hensyntatt i Estimert Balanse. m) At ingen rettigheter knyttet til Aksjene (herunder utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. n) At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av Aksjekjøpsavtalen til Overtakelsestidspunktet skal drives på sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler for Selskapet inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Selskapet vesentlige avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtykke. 5.4 Avgrensing av Selgers mangels- og garantiansvar Kjøper kan ikke fremme mangels- eller garantikrav mot Selger på grunnlag av forhold som Kjøper eller Kjøpers rådgivere kjente eller burde kjenne til før inngåelsen av Aksjekjøpsavtalen, herunder forhold som fremgår av Vedlegg 5. Dersom Kjøper har unnlatt å gjøre forsvarlige undersøkelser av fremlagt informasjon og dokumentasjon, eller av Eiendommen for øvrig, skal Kjøper i relasjon til foregående setning stilles om forsvarlige undersøkelser var blitt gjort Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger for enkeltkrav som er mindre enn NOK ,-. Dersom kravet overstiger minstebeløpet, skal krav dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper eller Selskapet vil kunne nyttiggjøre seg. Eventuelt indirekte tap, jf. prinsippene i kjøpsloven 67 (2) og avhendingsloven 7-1 (2), kan ikke gjøres gjeldende Dersom Kjøper har rett til prisavslag eller erstatning, kan Selger i stedet for å gi prisavslag eller erstatning foreta retting, forutsatt at slik retting kan gi Kjøper tilfredsstillende kompensasjon. Selger skal i tilfelle innen syv kalenderdager etter mottak av reklamasjonen varsle sitt ønske om å rette. Rettingen skal ferdigstilles så snart som mulig og senest innen 90 kalenderdager etter mottak av reklamasjonen Ovennevnte regulering er hensyntatt av Partene ved fastsettelse av Kjøpesummen. Ut over ovennevnte reguleres eventuelle mangler og brudd på garantier av bakgrunnsretten /10

20 Aksjekjøpsavtale 5.5 Reklamasjon Kjøper taper retten til å gjøre gjeldende garantibrudd eller mangel ved Selskapet eller Eiendommen dersom ikke Kjøper har reklamert skriftlig innen to uker fra det tidspunkt Kjøper oppdager eller burde oppdaget et avtalebrudd. Som reklamasjon skal regnes en melding som eksplisitt sier (i) at det foreligger et nærmere angitt avtalebrudd og (ii) at Kjøper vil gjøre gjeldende krav mot Selger på denne bakgrunn. Det skal ses hen til hva Kjøpers styre, administrasjon og/eller eller eiere oppdaget eller burde oppdaget i bedømmelse av reklamasjonsfristens starttidspunkt Kjøper må under enhver omstendighet reklamere skriftlig senest innen seks måneder fra Overtakelsestidspunktet for å beholde retten til å gjøre gjeldene avtalebrudd. 6 OFFENTLIGRETTSLIGE FORHOLD 6.1 Kjøper har risikoen for alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring av Transaksjonen. 6.2 Partene er enige om at Transaksjonen ikke er meldepliktig overfor Konkurransetilsynet, da Selskapet har en årlig omsetning i Norge på under NOK ,-. 7 MVA JUSTERINGSOPPSTILLING 7.1 Selger har utarbeidet Justeringsoppstillingen, som er en oppstilling over Selskapets anskaffelser som er justeringspliktige/-berettigede i henhold til reglene for justering av inngående merverdiavgift på kapitalvarer, og som inneholder de opplysninger som i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevet for registrering av anskaffelse/fremstilling av kapitalvarer, jf. Vedlegg 6. Justeringsoppstillingen skal oppdateres pr. Overtakelsestidspunktet. 8 LOVVALG OG VERNETING 8.1 Aksjekjøpsavtalen er undergitt norsk rett. 8.2 Eventuelle søksmål som gjelder Aksjekjøpsavtalen, skal behandles av de alminnelige domstoler. Nordhordland tingrett vedtas som verneting. 9 SIGNATURER Aksjekjøpsavtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av Partene. Oppgjørsansvarlig har fått kopi. Ågotnes Senter AS Ågotnes Senter AS Signatur Navn Tittel Fullmakt Dato Signatur Navn Tittel Fullmakt Dato /10

21 Aksjekjøpsavtale AS AS Signatur Navn Tittel Fullmakt Dato Signatur Navn Tittel Fullmakt Dato /10

22 Utskrift Side 1 av 1 *+ %,-.+/!"#$"%% &'() )0+11.!!"#" $"$%&""!!$ $ % """'$#"'""$% ($)$*!

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 Fjell kommune Arkiv: 25/1 Saksmappe: 2007/ /2011 Sakshandsamar: Lise Marie Laskemoen Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for plan og utvikling Klage på kommunestyret sitt vedtak den i sak KS 30/11 om godkjenning av reguleringsplan for gnr 25/1 m. fl - Solsvik. Klagar: Solsvik Grendalag, Sylvia Breur og Michael Brongers, Sergio og Martine Martinez-Castro Samandrag av saka: Saka gjeld klage på kommunestyret sitt vedtak den , i sak KS 30/11 om å godkjenne reguleringsplan for gnr 25/1 m. fl på Solsvik. Planområdet er om lag 47 dekar og ligg på vestsida av Skjærgardsvegen, rv 561 like før Solsvikbrua. Planframlegget legg opp til konsentrert utnytting med leilegheiter og tilhøyrande felles parkering på avgrensa areal av tomta. Til saman legg planen opp til oppføring av 67 nye bustadeiningar. Det har kome klage frå Solsvik Grendalag, Sylvia Breur og Michael Brongers, Martine og Sergio Martinez-Castro. Klagene går i hovudsak ut på at dei er i mot den høge utnyttinga, den valte bustadtypen og at rekkefølgjekravet om gang- og sykkelveg er teke ut av planen. Rådmannen meiner at klagene som omhandlar utnytting og bustadtypar har vore grundig vurdert tidlegare i prosessen og at trafikktryggingstiltak er løyst på ein tilfredstillande måte. Rådmannen rår til at klagene vert avvist og sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Innstilling: Komité for plan og utvikling vedtek: Komité for plan og utvikling avviser klager på kommunestyret sitt vedtak om å godkjenne reguleringsplanen for gnr 25/1 m. fl på Solsvik. På grunnlag av dei opplysningane som ligg føre kan komiteen ikkje sjå at det er grunn til å setje til sides dei vurderingar og det vedtak kommunestyret gjorde ved handsaming av reguleringsplanen i sak KS 30/11. Saka vert oversendt fylkesmannen i Hordaland til endeleg avgjerd

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

KJØPEKONTRAKT mellom

KJØPEKONTRAKT mellom [MEGLERSTANDARD DESEMBER 2014 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG. Utkast B [13.10.2015] av Fana Sparebank Næringsmegling ved Per Chr lønning. Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 KJØPEKONTRAKT mellom NRK AS og Steinkjer kommune Vedrørende salg av Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 Kontrakten er først bindende når den er signert og godkjent av styret i NRK #2383687/1 1. SALGSGJENSTAND

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier

Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger.

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) OG [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE 1733773 DEFINISJONAR Følgjande definisjonar vert nytta i avtalen: Avtalen Denne avtalen

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Salgsprosessen starter onsdag 7. januar 2014, klokken Bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig og kan innleveres på følgende måter.

Salgsprosessen starter onsdag 7. januar 2014, klokken Bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig og kan innleveres på følgende måter. RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING VED BRØTTUM ALMENNINGS TOMTER I BIRKEBEINERBAKKEN PANORAMA TOMT NR. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 advokat Jo Are Aamodt Brænden, Advokatfirmaet

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Hytte i Namsos i området langs vei mot Bøverdalen med utsikt mot Malenheia Adresse: Solum statsskog Primærareal/bra: 57 kvm. Selger: Statskog SF, tlf. 07800,

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Ei endo m Holding AS org. nr 984413807 Ørl and kommune org. nr 964982686 Ørl and Sparebank org. nr 937901925 (heretter benevnt Selger n e) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE 38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE Furestøyl Aust Pris: Fra kr. 490.000.- til 690.000,- + ca. 2,5% omk. til staten Furestøyl Aust Tomt: Eiertomt FAKTA OM EIENDOMMEN Betalingsbetingelser Selgeren

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 7 Kjøpet4. Selger... Denne kjøpekontrakten

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m²

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² REKKEHUS I ÅLESUND Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Informasjon om boligen: Beskrivelse: Innholdsrike rekkehus

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1) qp Herøy kommune - hav av muligheler Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)24 22.02.2017 Oversendelsesbrev Oversender med dette to eksemplarer

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. 1. etasje inneholder Dovrekvartalet Borettslags «storstue». Dette er et felles selskapsrom og møte-/ aktivitetsrom

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 UTBYGGINGSAVTALE FOR Levabygg AS / SJØGATA 33 Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 2 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Levanger kommune Org.nr. 938587051 heretter betegnet som LK, og Levabygg AS / (Sjøgata

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTRUM

UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTRUM Saksnr: 201222295-26 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: ESARK-510 Dato: 2.1.2014 UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTRUM Utbygger: Hordaland Fylkeskommune 1 1. PARTER OG FULLMAKTER Denne utbyggingsavtalen

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Prisantydning: Fra kr. 350.000,- kr. 550.000,- + omkostninger Tomt: Fra ca. 1 2,5 mål selveiertomter Prospekt: 1705136 Megler: Øyvind Dahle, 61 36 66 33 /

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN

UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN 1. PARTER OG FULLMAKTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Bergen Kommune, organisasjonsnummer 964338531, v/byrådet - heretter kalt BK. og 1. T. Brynjulfsen Næring AS, org

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE. FELT B/VS, N1, N2A og N2B. Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK

UTBYGGINGSAVTALE. for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE. FELT B/VS, N1, N2A og N2B. Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK UTBYGGINGSAVTALE for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE FELT B/VS, N1, N2A og N2B 1. PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK og Navn: HNP Infra

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE 1. EIENDOMMENE: Loppa kommune selger under ett følgende bygninger i Nuvsvåg, Loppa kommune, Finnmark fylke: 1) «Skolen», Gnr. 18/Bnr. 40, («Bygning

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer