Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank"

Transkript

1 Pernille Skarstein Christensen Investeringsdirektør Carnegie Kapitalforvaltning AS 17. oktober 2006 The leading Nordic investment bank

2 Disposisjon/Agenda 1. Carnegie Gruppen 2. Carnegies investeringsstrategi investeringsfilosofi investeringsstil porteføljesammensetting vurderingskriterier aksjer 3. Markedet 4. Fondsanalyse - avkastnining og risiko forklaring av begreper anvendt i risikoanalysen 2

3 Pernille Skarstein Christensen CV Utdannelse: Siviløkonom NHH 1989 Arbeidserfaring: Aksjemegler, Bergen Bank / DnB Porteføljeforvalter, Alfred Berg Fondsforvaltning Investeringsdirektør Carnegie Kapitalforvaltning

4 Disposisjon/Agenda 1. Carnegie Gruppen 4

5 En uavhenging nordisk investeringsbank Securities megling & analyse med et nordisk fokus Investment Banking spesialist rådgiver ved selskapstransaksjoner Asset management produkter Private Banking Oslo (95) Gøteborg København (141) Stockholm (366) Malmø Helsinki (68) Ca. 774 ansatte New York (15) London (37) Luxembourg (40) Genève (4) Eiere (30. juni 2006) (Carnegie er notert på Stockholmsbörsen, Attract 40) Utenlandske institusjoner 52 % * Svenske institusjoner 27 % Carnegie Gruppen Finansiell oversikt Private individer, inkl. ansatte 21 % (Antall ansatte pr. 30. juni 2006) *) Landsbanki solgte alle sine aksjer i en bookbuilding prosess mot institusjonelle investorer 27. april. (SEK mill.) Jan-jun Totale inntekter 2,479 3,514 2,672 2,081 Overskudd før skatt Kjernekapital 1,521 1, Kapitaldekningsgrad17,8 % 20,4 % 17 % 23 % 5

6 Forretningsområder Securities Investment Banking Asset Management Private Banking Analyse og megling for institusjonelle investorer Spesialist rådgiver ved selskaps transaksjoner Førsteklasses aktivt forvaltede kapitalforvaltning s-produkter Personlig og dedikert private banking tjenester 51 % 21% 17 % 12 % Andel av totale inntekter første halvår

7 Forvaltningskapital CAM gruppen 7

8 Over 95 % av forvaltningskapitalen i ratede aksjefond med 4 eller 5 stjerner 2006 Aksjefond produkter Rating Forvaltningskapital (Mrd NOK) Carnegie WorldWide 14,09 Carnegie W orldw ide Long/Short 5,77 Carnegie WorldWide Etisk 0,63 Carnegie Aksje Europa 2,33 Carnegie Østeuropa 2,27 Carnegie Aksje Norge 2,54 Carnegie Medical 4,00 Andre aksjefond med rating minst 6,26 Sum forvalt ningskapit al i aksjefond m ed 4 eller 5 st jerner* 37,88 Forvalt ningskapit al m ed rat ing <4 1,03 T otal forvaltningskapital i ratede aksjefond 38,92 *) Forvaltningskapital i fond med 4 eller 5 stjerner i Morningstar i oktober Fem stjerner er maksimum 8

9 90% av forvaltningskapitalen i ratede aksjefond slo referanseindeksen i % Indeks 2005 i NOK Relativ avk 2005 i NO K 60 % 5 % 50 % 40 % 4 % 30 % 20 % 40 % 1 % 57 % 8 % 13 % 14 % 8 % 10 % 28 % 22 % 22 % 22 % 24 % 20 % 9 0 % Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Ø steur opa Carnegie Aksje Eur opa Carnegie Worldwide Carnegie Worldwide Et isk 2 % Carnegie Worldwide Long/Shor t Carnegie Medical

10 Trenden fortsetter videre i % Indeks hiå i NOK 25 % 3 % 20 % 1 % Relativ avk hiå i NOK 15 % 1 % 3 % 10 % 5 % 19 % 22 % 21 % 23 % 14 % 14 % 4 % 0 % 8 % 0 % -4 % -1 % 2 % -5 % -10 % Car negie Aksje Norge Carnegie Aksje N or den Carnegie Ø steur opa Car negie Aksje Eur opa Car negie Worldwide Carnegie Worldwide Et isk Car negie Worldwide Long/Shor t Car negie Medical 10

11 Flere imponerende kåringer Beste aksjeforvalter i Europa; Beste fondsselskap i Sverige; Beste produkter Medical, Global Healthcare, Europa Sølvmedaljer, Global, Svensk SMB 11

12 Disposisjon/Agenda 2. Carnegies investeringsstrategi investeringsfilosofi investeringsstil porteføljesammensetting vurderingskriterier aksjer 12

13 Investeringsstrategi Carnegies overordnede investeringsmålsetning er å gi kundene: en langsiktig stabil verdiøkning på plasserte midler med lav grad av risiko. 13

14 Overordnet mål og grunnholdninger Mål Vi strever etter å være blant de aller beste når det gjelder å skape langsiktig meravkastning for våre kunder. Vi tror på trendbasert aksjeutvelgelse fordi... globale trender langt på vei er drivkraften som gir vekst i selskapenes kontantstrøm og... vekst i selskapenes kontantstrøm er den viktigste drivkraften til høyere aksjeverdier 14

15 Strategi Trend basert utvelgelse av enkeltaksjer Investerer i ca. 25 selskaper uavhengig av indeksvekt Fokus på fri kontantstrøm og utbytte Norske markedet gir en god eksponering mot følgende tema råvarer/olje Asiatisk vekst Globalisering I tillegg til eksponering mot sterk innenlandsk forbruksvekst 15

16 Trendbasert stock picking: Overblikk Trender Verdivurdering Porteføljerisiko Stocks Selskapsanalyse 16

17 Tematisk fordeling Stabilisatorer: (26%) Telenor, DnBNor, Storebrand, Orkla, Ekornes Innenlandsk etterspørsel: (5%) Orkla Demografi/sparing: (14%) DnBNor, Storebrand Demografi: (2%) RCL (cruise) Olje/Råvarer: (18%) Norsk Hydro, Statoil Oil service/seismikk/rigg: (34%) AkerKværner, PGS, Fred Olsen Energy, Acergy, Subsea 7, TGS, SeaDrill, Awilco, Scorpion, Seadrill, Bergesen Worldwide Gas, Prosafe, Seabird Asiatisk vekst: (7%) Wilh. Wilhelmsen, Aker Yards, Golden Ocean Teknologi: (3%) Tandberg Televisjon, Tomra Syklisk: (2%) Yara Selskaps spesifikke: (2%) Aker Fisk: (3%)Cermaq, Pan Fish 17

18 Investeringsprosess i aksjeforvaltningen Analysedrevet forvaltningsprosess Tett oppfølging av selskapene i porteføljene, og spesielt de største investeringene Analyseprosess et samspill mellom ekstern og intern selskapsanalyse Eksterne analytikere benyttes for grunnleggende analyse og investeringsideer Intern analyse for kvalitetssikring av investeringsbeslutning (ulik agenda/horisont) CAM-gruppen gir en tilleggsdimensjon innen globale trender, sektor- og strategivurderinger Meget fokusert forvaltning, både angående selskaper og sektorer Eksempel: av 200 selskaper på Oslo Børs følger vi omlag 70-80, ref. seleksjonskriterier Langsiktighet i forvaltningen Lav omløpshastighet i porteføljen / 3-års perspektiv på investeringer Ingen price targets, men salg av porteføljeselskap ved endringer i investeringspremissene 18 Forutsigbarhet i forvaltningen Balanserte porteføljer vedr. selskapsvekting/sektorvekting, ref. risiko-målsetninger

19 Selskapsanalyse 5 fokusområder 1. temaeksponering godt posisjonert i voksende marked 2. dominerende posisjon høye terskler gir gode bytteforhold 3. dyktig merittert ledelse riktig strategi god implementering verdier for aksjonærene 4. god og voksende kontantstrøm: kontantresultat driftsresultat resultat 5. risikoreduksjon lav gjeld solid kapitalisert verdi lett omsettelige aksjer 19

20 Hvordan styre informasjon Felles referanseramme Må lese Åpne analytikermøter (flere i uken) Uformell utveksling av informasjon Diskusjoner etter selskaps og analytiker møter Effektiv IT plattform Møter (alle porteføljeforvaltere) Morgen møte Ukentlig Kvartalsvis strategimøte CAM Holding strategi møte Portfølje team møter 20

21 Salgsdisiplin: alle aksjer er viktige Trender dør ut, nye trender oppstår Evaluering av ledelse og strategi Verdivurdering Bedre alternativ (en inn, en ut) Hensyn til porteføljerisiko 21

22 Suksesskriterier for trendbasert aksjeutvelgelse Erfaring og nysgjerrighet Stort nettverk og sterk lagånd Global tilnærming Lang investeringshorisont Fokusert forvaltningskultur 22

23 Disposisjon/Agenda 3. Markedet 23

24 Norske aksjer outperformet forrige uke Global Stock M arket Performance Perform ance in local currencies unless sp ecified To date Russia 34.5 % 66.8 % 11.3 % 72.3 % 17.1 % 63.8 % % Poland 32.8 % 33.7 % 27.9 % 44.9 % 3.8 % % -1.3 % Norway (In USD terms) 28.0 % 25.5 % 54.0 % 53.3 % % % -6.8 % Spain 26.6 % 20.6 % 18.7 % 27.4 % % -5.7 % % H ong K ong 20.9 % 4.5 % 13.2 % 34.9 % % % % Belgium 17.6 % 21.0 % 30.7 % 10.8 % % -8.0 % -9.5 % Switzerland 17.4 % 35.6 % 6.9 % 22.1 % % % 11.9 % Norway 17.0 % 40.5 % 38.4 % 48.8 % % % -1.7 % Iceland 15.5 % 60.9 % 52.9 % 44.5 % 21.6 % -9.4 % % Sweden 15.5 % 32.6 % 17.6 % 29.8 % % % % Singapore 15.1 % 13.1 % 11.8 % 36.4 % % % % Ireland 14.9 % 18.8 % 26.0 % 23.1 % % -0.9 % 14.1 % Germany 14.2 % 27.1 % 7.3 % 37.1 % % % -7.5 % France 13.5 % 23.4 % 8.3 % 15.2 % % % -0.5 % Netherlands 12.8 % 25.5 % 3.1 % 4.6 % % % -5.0 % F inland 12.0 % 31.1 % 3.3 % 4.4 % % % % Italy 11.7 % 13.3 % 16.9 % 11.8 % % % 1.7 % US (Dow Jones Ind.) 11.6 % -0.6 % 3.1 % 25.3 % % -7.1 % -5.8 % A ustralia 11.6 % 16.2 % 22.6 % 11.1 % % 6.5 % 0.1 % UK 9.6 % 16.7 % 7.5 % 13.6 % % % % U S (S& P 500) 9.4 % 3.0 % 9.0 % 26.4 % % % % A ustria 9.4 % 50.8 % 57.4 % 34.4 % 0.9 % 6.3 % % Hungary 9.3 % 41.0 % 57.2 % 20.3 % 8.5 % -9.2 % % M alaysia 9.3 % -1.1 % 14.6 % 22.8 % -6.3 % 2.4 % % T aiw an 7.9 % 6.7 % 4.2 % 32.3 % % 17.0 % % Denmark 6.3 % 39.6 % 21.6 % 30.0 % % % 17.1 % Japan 2.6 % 40.2 % 7.6 % 24.5 % % % % N ew Z ealand 1.9 % 1.2 % 18.5 % 17.1 % -5.9 % 8.0 % % T hailand -0.2 % 6.8 % % % 17.3 % 12.9 % % South Korea -2.2 % 54.0 % 10.5 % 29.2 % % 29.6 % % M. Stanl. W orld Index 9.0 % 13.6 % 9.6 % 22.8 % % % % M. Stanl. W orld Index (in USD) 11.2 % 7.6 % 12.8 % 30.8 % % % % October, 2006 Kilde: SEB Enskilda 15. okt 2006 CARNEGIE

25 Internasjonale markeder P/E-ratio E 2007E Past 5-yr Y-end Average S&P Nasdaq DJ Stoxx FTSE DAX CAC MIB Nordic Sweden Finland Norway excl. oil/tanker shipping Denmark Dividend Yield (%) E Past 5-yr Y-end -05 Average S&P Nasdaq DJ Stoxx FTSE DAX CAC MIB Nordic Sweden Finland Norway excl. oil/tanker shipping Denmark October, 2006 Kilde: SEB Enskilda 15. okt CARNEGIE

26 Disposisjon/Agenda 4. Fondsanalyse - avkastnining og risiko forklaring av begreper anvendt i risikoanalysen 26

27 Forvaltere norske porteføljer Pernille Skarstein Christensen, investeringsdirektør aksjer, 40 år, 17 års erfaring som forvalter og aksjemegler. Forvalter norske aksjefond. Startet Carnegie Aksje Norge i Marius Richter, porteføljeforvalter, 32 år, 6 års erfaring som forvalter. Forvalter norske aksjefond. Benedikte Waage, porteføljeanalytiker, 34 år, 6 års erfaring innen finans, hvorav to år som forvalter. Analyserer rentefond og aksjefond. Svein-Erik Førre, senior analytiker, 36 år, 8 års erfaring innen finans. Øyvind Nygaard, senior porteføljeforvalter, 50 år, 23 års erfaring innen finans, hvorav 11 år som forvalter. Forvalter diskresjonære renteporteføljer og rentefond. 27

28 Carnegie Aksje Norge Historisk avkastning og risiko Avkastning og risiko 29. sep Levetid Hiå Porteføljeavkastning 513,1 % 19,3% 12,4 % 43,4 % 41,9 % 47,1 % -33,3 % -4,0 % Standardavvik 21,6 % A vkast ning benchmark 252,8 % 18,6% 12,4 % 39,8 % 39,0 % 53,9 % -32,8 % -16,3 % Standardavvik 21,0 % Annualisert meravkastning 5,7 % Konsist ens 56,0 % T racking error 7,1 % Information ratio 0,81 Verdiutvikling Carnegie N orge Sortert månedlig meravkastning Carnegie Norge Referanseindeks 14 % 10 % 6 % 2 % -2 % -6 % % Oppstartsdato:

29 Carnegie Aksje Norge Selskap CAN I OSEFX Differanse % YTD PETROLEUM GEO-SERVICES 4,67 % 2,78 % 1,9 % 82,0 % SCORPION OFFSHORE 1,14 % 0,00 % 1,1 % 39,7 % TGS NOPEC GEOPHYSICAL 3,36 % 1,75 % 1,6 % 42,3 % PROSAFE ASA 3,22 % 2,14 % 1,1 % 42,6 % AKER KVæRNER OGEP 3,67 % 2,51 % 1,2 % 50,1 % ACERGY 4,28 % 3,49 % 0,8 % 47,8 % SUBSEA 7 1,84 % 1,56 % 0,3 % 42,9 % NORSK HYDRO ASA 8,56 % 8,92 % -0,4 % 11,5 % STATOIL ASA 8,38 % 8,86 % -0,5 % 7,1 % BERGESEN WORLDWIDE G 0,93 % 0,78 % 0,2 % 0,0 % SEADRILL LTD 4,16 % 2,97 % 1,2 % 63,1 % FRED OLSEN ENERGY 3,50 % 1,16 % 2,3 % 16,3 % AWILCO ASA 2,10 % 0,00 % 2,1 % 32,1 % SEABIRD EXPLORATION 0,91 % 0,00 % 0,9 % 32,1 % YARA INTERNATIONAL 2,35 % 3,10 % -0,7 % 6,9 % AKER ASA 2,28 % 1,23 % 1,1 % 68,7 % AKER YARDS 2,51 % 0,90 % 1,6 % 63,9 % ORKLA ASA 4,77 % 4,51 % 0,3 % 17,5 % TOMRA SYSTEMS ASA 1,95 % 1,15 % 0,8 % -10,6 % GOLDEN OCEAN 1,48 % 0,00 % 1,5 % 91,6 % WILH. WILHELMSEN ASA A 2,55 % 0,52 % 2,0 % -12,3 % EKORNES ASA 0,51 % 0,76 % -0,3 % 11,5 % ROYAL CARIBBEAN CRUISE 2,48 % 2,44 % 0,0 % -10,7 % PAN FISH ASA 1,28 % 2,22 % -0,9 % 175,0 % CERMAQ ASA 1,84 % 0,60 % 1,2 % 38,4 % DNB NOR ASA 9,31 % 9,18 % 0,1 % 17,2 % STOREBRAND ASA ORDINÆ 2,33 % 2,75 % -0,4 % 29,6 % TANDBERG TELEVISION AS 1,39 % 0,67 % 0,7 % -38,7 % TELENOR ASA 9,13 % 9,24 % -0,1 % 39,5 % SUM aksjer 96,9 % 76,2 % Kontanter 3,0 % 3,0 % Andre aksjer 23,8 % -23,8 % SUM inkludert kontanter 100 % 100,0 % 29

30 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % -3,00 % -4,00 % 30 Overvekter og undervekter i fondet Fred Olsen Energy Awilco Offshore Wilhelm Wilhelmsen Petroleum Geo Services TGSNopec Aker Yards Golden Ocean Cermaq Seadrill Aker Kværner Scorpion Offshore Prosafe Aker Tomra Stolt Offshore Tandberg TV Subsea 7 Orkla Bergesen Worldwide Gas Den Norske Bank Royal Caribbean Cruises DiaGenic Axis Shield Superoffice Apptix FUNCOM Profdoc Birdst ep Telenor Block Watne Group Photocure Q-Free Norwegian Camillo Eitzen Opera Software IGEA Ement or Nera Ekornes Odfjell B Hafslund B Elt ek Odfjell Wilhelm Wilhelmsen B Kongsberg Automative Aktiv Kapital Sundal Collier Holding Norsk Hydro Norgani Hotels EDB Business Part ner Expert SAS Storebrand Statoil Crew Lerøy Seafood Group Petrojarl Veidekke Acta Holding YARA Sevan Sinvest Frontline Fast Search & Transfer Panfish Stolt Nielsen Ocean Rig Det Norske Oljeselskap Tandberg Schibsted Renewable Energy Coproration Norske Skog

31 Prising av Carnegie Aksje Norge porteføljen Porteføljen er dyrere enn markedet og har lavere dividende, men forventet inntjeningsvekst er vesentlig høyere enn for markedet Adj. P/E Earnings grw P/CE P/Sales EV/EBIT EV/EBIT DA Selskap Kurs CAN I Yield 07 P/BV 07 07e e 07e 07e 07e PETROLEUM GEO -SERVICES 340,0 4,69 % 0,0 % 4,3 7,9 235,8 % 5,1 2,4 6,8 4,9 SCORPION OFFSHORE 68,5 1,14 % 0,0 % 1,2 29,6 n.m. neg. 5,0 7,7 6,9 TGS NOPEC GEOPHYSICAL 113,0 3,37 % 0,0 % 3,0 12,2 52,7 % 6,2 4,1 7,8 4,7 PROSAFE ASA 408,5 3,22 % 2,5 % 2,4 11,0 75,6 % 8,8 5,5 9,6 8,0 AKER KVæRNER OGEP 624,0 3,68 % 2,4 % 3,3 13,9 62,8 % 13,0 0,7 9,2 8,4 ACERGY 116,0 4,28 % 0,0 % 4,6 17,5 58,1 % 12,9 1,9 12,4 9,8 SUBSEA 7 114,0 1,84 % 0,0 % 3,4 12,3 87,2 % 9,5 1,4 8,8 7,3 NORSK HYDRO ASA 154,5 8,55 % 3,2 % 1,5 8,5 11,0 % 5,2 0,9 3,2 2,6 STATOIL ASA 166,0 8,37 % 5,4 % 2,5 9,6 5,4 % 5,9 0,9 3,3 2,7 BERGESEN WORLDWIDE G 89,3 0,93 % 4,3 % 1,3 5,7 14,5 % 4,2 2,0 6,7 5,2 SEADRILL LTD 88,5 4,16 % 0,0 % 1,7 17,8 n.m. 11,6 4,1 13,0 9,0 FRED OLSEN ENERGY 282,5 3,50 % 0,0 % 2,8 6,8 1600,0 % 5,6 3,4 7,4 6,1 AWILCO ASA 56,0 2,10 % 0,0 % 15,2 93,3 561,6 % 74,7 38,3 59,0 51,9 SEABIRD EXPLORATION 36,2 0,91 % 0,0 % 2,0 neg. n.m. neg. neg. neg. neg. YARA INTERNATIONAL 105,0 2,35 % 2,4 % 1,8 12,3-9,2 % 12,0 0,7 26,9 17,9 AKER ASA 334,0 2,28 % 2,5 % 1,6 neg. n.m. neg. neg. neg. neg. AKER YARDS 531,0 2,51 % 5,6 % 1,8 8,3 62,1 % 6,7 0,4 4,6 3,9 ORKLA ASA 328,5 4,77 % 2,4 % 1,4 12,0-5,5 % 9,6 1,3 17,0 12,0 TOMRA SYSTEMS ASA 43,2 1,94 % 9,3 % 3,6 14,4 86,0 % 11,2 1,8 9,1 7,6 GOLDEN OCEAN 7,3 1,48 % 0,0 % 1,2 3,1 55,5 % 2,4 1,1 5,2 4,2 WILH. WILHELMSEN ASA A- 218,0 2,55 % 4,5 % 1,6 9,5-9,6 % 6,3 1,9 9,4 7,3 EKORNES ASA 138,5 0,51 % 5,9 % 3,9 14,0 9,5 % 11,2 1,9 9,4 8,0 ROYAL CARIBBEAN CRUISE 271,0 2,48 % 1,6 % 1,5 12,6 9,3 % 8,0 1,8 13,1 9,1 PAN FISH ASA 5,7 1,28 % 0,4 % 1,3 5,5 552,3 % 4,7 1,4 8,6 7,5 CERMAQ ASA 75,8 1,84 % 4,6 % 1,5 6,2 87,0 % 5,0 0,8 9,8 8,2 DNB NOR ASA 84,4 9,30 % 4,4 % 1,6 10,6 8,1 % n.m. n.m. n.m. n.m. STOREBRAND ASA ORDINÆ 75,6 2,33 % 2,0 % 2,0 17,6-12,3 % n.m. n.m. n.m. n.m. TANDBERG TELEVISION AS 54,7 1,39 % 0,0 % 1,3 10,9 13,8 % 9,4 1,7 16,6 14,8 TELENOR ASA 92,4 9,13 % 2,7 % 2,5 12,7 28,7 % 6,4 1,6 15,0 9,0 SUM aksjer 96,9 % 2,5 % 2,0 10,6 30,7 % 7,5 1,5 8,0 6,2 Markedets gjennomsnitt 3,2 % 1,9 10,3 18,2 % 6,5 1,2 5,9 4,6 Kilde: Carnegie 31

32 Carnegie Aksje Norge Portefølje per 29. september 2006 Porteføljesammensetning Energy Materials Industrials & Services Consumer Discretionary Consumer Staples Health Financials IT Telecom Utilities NORGE Acergy 4,6 % Aker Kværner OGEP 3,7 % Awilco ASA 2,2 % Bergesen Worldwide Gas ASA 1,0 % Fred Olsen Energy 3,9 % Norsk Hydro ASA 8,5 % Petroleum Geo-Services ASA 4,9 % Prosafe ASA 3,7 % Seabird Exploration 0,6 % Seadrill LTD 3,9 % Scorpion Offshore 1,2 % Statoil ASA 8,2 % Subsea 7 1,9 % TGS Nopec Geophysical CO A 2,5 % Yara International 2,5 % Aker ASA 2,4 % Aker Yards 2,6 % Golden Ocean 1,8 % Orkla ASA 5,0 % Tomra Systems ASA 2,5 % Wilh. Wilhelmsen ASA A-Aksje 2,7 % Ekornes ASA 0,5 % Royal Caribbean Cruises LTD. 2,6 % Cermaq ASA 2,2 % Pan Fish ASA 1,3 % DnB NOR ASA 9,0 % Storebrand ASA Ordinære 2,4 % Tandberg Television ASA 1,5 % Telenor ASA 9,7 % Total OSEFX 50,5 % 42,0 % 2,5 % 7,0 % 17,0 % 11,1 % 3,1 % 5,8 % 3,5 % 3,5 % 0,0 % 0,3 % 11,4 % 14,1 % 1,5 % 6,7 % 9,7 % 9,1 % 0,0 % 0,3 % Nye selskaper andre halvår Seabird Exploration (kjøpt sept) ble dannet i 1996 og fokuserer på nisjeprodukter innenfor seismikk for olje og gassindustrien globalt. Selskapet har per i dag 3 skip i aktivitet, men antallet skal økes til syv innen Q1(07). Ekornes (kjøpt sept) er møbelprodusent som startet opp i 1934 på Vestlandet. På tidlig 90- tall gikk selskapet gjennom store restruktureringer og Christiania Bank ble største aksjonær. Selskapet ble børsnotert i Drøyt 20 % av salget går til Norge, resten til øvrige land i Norden, Europa og USA. Scorpion Offshore, jack-up selskap med lavest risiko mot kostnads- og tidsoverskridelser. Bygger på Keppel i USA. Subsea 7, designer og installerer subsea-utstyr for offshoreproduksjon. Markedsvekst som del av langsiktig trend hvor oljeproduksjon i større grad flyttes offshore samt oljefeltene blir mindre. Etterspørselen er nå større enn tilbudet og derfor øker marginene. Risk minsker pga at det har vært mulig å flytte prosjektrisk i større grad over til oljeselskapene. Bergesen Worldwide Gas har sin virksomhet i frakt av både flytende gass, fordelt på LNG (30 %) og LPG ( 70 %). LNG segmentet har 90 % av flåten sikret i kontrakter med varighet på mellom år. LPG som står for 70 % av omsetning er en blanding av spotmarked og lange kontrakter og selskapet kontrollerer 35 % av dette markedet. Ettårs kontraktene i dette segmentet, som er doblet siden 2002, fortsetter å stige drevet av høy etterspørselsvekst etter gass i land og regioner hvor produksjonen er fallende. Golden Ocean er et tørrbulk shippingselskap med hovedinntektene fra frakt av jernmalm og kull. Høy vekst i industriproduksjonen (stålkonsum i Kina) og økt energiproduksjon fra kull som et billig alternativ er drivere for økt tørrbulktransport. Vi forventer høyere rater basert på fortsatt høy etterspørselsvekst og lavere flåtevekst fremover. Selskapet har økt flåten fra 3 til 17 skip siden begynnelsen av 2005 og er med dagens rateforventning rimelig priset i forhold til inntjening. Solgte selskaper andre halvår Bergesen Worldwide Offshore og Petrojarl ble solgt i august. 32

33 Carnegie Aksje Norge Attribusjon, hittil i år (29/9-06) Avkastning hittil i år Carnegie Aksje Norge 12,4 % Referanseindeks 12,4 % Vekter 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ener gy Materials Industr ials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Information Technology Telecommunication Ser vices Utilities Undefined Sektorallokering De største overvektene: Energi De største undervektene: Materialer IT Finans 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % -3,00 % Fond Referanseindek s Bidrag til meravkastning Energi (+): Overvekt i energiaksjer har totalt sett bidratt marginalt positivt hittil i år men bidratet er blitt forsterket av gode selskapsvalg. IT (-): Undervekt innen sektoren bidro svakt positivt til meravkastningen, men selskapsvalget (Tandberg TV) har bidratt negativt. Ener gy Materials Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Information Technology Telecommunication Ser vices Utilities Undefined Attribusjon Allokeringeffekt Seleksjonseffekt 33

34 Carnegie Aksje Norge Attribusjon enkeltaksjer, hittil i år (29/9-06) 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % Viktigste avkastningsbidrag Aktivt Bidrag Overvekt Petrojarl Aker Yards Norske Skog Cermaq Golden Ocean Pan Fish Aker Kværner OGEP DNO Schi bst ed Stolt N ielsen Fast S&T Odfjell A Eltek Offshore Rig Services Aker ASA PGS Opera Software Nordic VLSI Kongsberg Automotive Nera SA S Odfjell B Awilco W ilh. W ilhelmsen B Frontline Blom Aktiv Kapital Stolt Offshore Sco r pi o n O ffsho r e Prosafe PhotoCure Smedvig A Storebrand Ord N extgentel Opticom Fjord Seafood Bergesen WW Gas Hafslund B Ementor St at o i l Bergesen W W Offshore Expert Seadrill Visma TGS N opec.renewable E Telenor ABG Sundal Collier DnB NOR Subsea 7 Acta Holding Songa Offshore RCCL Tandberg W ilh. W ilhelmsen A Tomra Tandberg TV 25 % -25 % Positive bidragsytere i forhold til indeks Petrojarl: Prosafe kjøpte 29 % av selskapet på 50 kroner. Teekay fulgte opp og eier over 40 % av selskapet. Selv om aksjekursen har stagnert noe den siste tiden har den økt med over 70 % siden notering i juni. Aker Yards: Nye ordre og lav prising av selskapet har ført til at aksjekursen har økt med over 60 % hittil i år. Norske Skogindustrier: som ikke er i fondet, har hatt kursfall grunnet svak utvikling for underliggende papirmarkeder (spesielt avispapir), samt liten etterspørselsvekst - tross høy BNP vekst i verden. Cermaq: Sterk etterspørselsvekst har ført til ekstremt høye laksepriser og ga Cermaq nesten tredobling av resultatet i første halvår 2006, sammenlignet med Ledelsen i selskapet har meldt om en forventet økning i volum på 17 % i Negative bidragsytere i forhold til indeks Tandberg TV: Se neste side. Tomra: Svakere resultat enn forventningene, samt en nedjustering av det tyske markedet fra selskapets ledelse har bidratt til et kursfall på 12 % i år. Wilh. Wilhelmsen: Usikkerhet rundt et deleid logistikkselskap i Korea og høye forventninger til nettopp dette selskapet ved inngangen til året Note: Selskaper med aktivt bidrag mellom 0,03 % og -0,03 % er fjernet for å gjøre grafen mer leselig. forklarer mye av kursfallet på 15 % i år. 34

35 Carnegie WorldWide Historisk avkastning og risiko Avkastning og risiko 29. sep Levetid Porteføljeavkastning 279,2 % 9,3 % 34,9 % 6,3 % 24,8 % -35,8 % -23,6 % St andardavvik 17,9 % A vkast ning benchmark 137,3 % 6,9 % 21,6 % 4,3 % 28,5 % -38,2 % -14,9 % St andardavvik 16,4 % Annualisert meravkastning 4,7 % Konsistens 56,8 % T racking error 9,6 % Information ratio 0,49 Verdiutvikling Carnegie W orldw ide Sortert månedlig meravkastning 14 % Carnegie WW Referanseindeks 10 % % 2 % % -6 % % Oppstartsdato:

36 Carnegie WorldWide Portefølje Porteføljesammensetning Energy ConocoPhillips 2,9 % Total 2,8 % Sinopec H 3,6 % Gazprom Adr UK 2,9 % Materials Praxair 3,1 % Holcim (Registered) 3,8 % Rio Tinto 2,5 % Industrials & Services NORD AMERIKA EUROPA ASIA Consumer Discretionary Esprit Holdings 3,5 % Consumer Staples Altria Group 3,1 % Nestle (Registered) 5,8 % Japan Tobacco 5,5 % CVS 2,9 % BA Tobacco 6,3 % Diageo 2,8 % Health Novartis (Registered) 4,5 % Roche Holding GS 5,0 % Financials Aflac Inc 2,8 % Banco Bilbao Vizcaya A 3,0 % Mitsubishi Ufj Finl Group 5,9 % UBS (Registered) 3,5 % HDFC 4,5 % IT Cisco Systems 3,5 % Canon 4,0 % EMERGING MARKETS Total MSCIW I 12 % 9 % 9 % 6 % 0 % 10 % 4 % 11 % 26 % 8 % 10 % 10 % 20 % 26 % Nye selskaper hittil i 2006 Ingen kjøp hittil i andre halvår. I andre kvartal ble verdens største gasselskap Gazprom kjøpt. Vi tror det russiske selskapet vil oppleve en inntjeningsvekst både som en følge av stigende eksport av gass og som et resultat av stigende gasspriser i Russland og CIS. Det er også et stort potensial for restrukturering av selskapet på lengre sikt, noe som per i dag ikke er reflektert i kursen. Rio Tinto også inkludert i porteføljen. Rio er det nest største gruveselskapet i verden og har en høy eksponering i produksjon av jern, kobber og kull. Disse råvarene forventes alle å oppleve fortsatt høy etterspørsel globalt, spesielt fra Kina og India. Andre kjøp i andre kvartal er amerikanske CVS (farmasitjenester) og den brittiske drikkevareprodusenten Diageo, samt Praxair (industrielle gasser). Electricite de France, den største franske elektrisitetsprodusenten ble kjøpt i juni med forventninger om at franske elektrisitetspriser etter hvert vil konvergere mot et % høyere europeisk nivå. Telecom Utilities E.on 6,2 % Electricite de France 4,6 % Other Carnegie WorldWide/Ost 1,2 % TOTAL 18 % 51 % 27 % 4 % MSCIW I 56 % 31 % 13 % 0 % 7 % 11 % 0 % 4 % 11 % 4 % 1 % 0 % 100 % Solgte selskaper hittil i 2006 Det sørkoreanske IT-selskapet Samsung ble solgt i september. I løpet av andre kvartal ble det amerikanske jernbaneselskapet Burlington Northern Santa Fe Railways, svenske FöreningsSparbanken, tyrkiske Turkiye Garanti Bankasi og det franske selskapet Arkema solgt. I tillegg ble det brasilianske selskapet Petroleo Brasileiro (største positive bidragsyter i 2005) solgt. 36 Andelen av midlene i fremvoksende markets er redusert fra 13 % til 4 % siden årets begynnelse. Disse midlene er fordelt likt mellom nordamerikanske og europeiske aksjer

37 Carnegie WorldWide Attribusjon, hittil i år (29/9-06) Avkastning hittil i år Carnegie WorldWide 9,3 % Referanseindeks 6,9 % 30,00 25,00 Sektorallokering Vekter 20,00 15,00 10,00 De største overvektene: Stabilt konsum Energi Forsyningstjenester 5,00 0,00 Energy Materials Industrials Fond Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Information Technology Referanseindek s Telecommunication Ser vices Ut ilit ies De største undervektene: Diskresjonært konsum Industri Telecom Attribusjon 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Energy Materials Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Information Technology Telecommunication Ser vices Utilit ies Bidrag til meravkastning IT (+): Gode selskapsvalg innenfor IT-sektoren bidro positivt til meravkastningen (Canon og Cisco). Stabilt og diskresjonært konsum (+): Gode selskapsvalg og allokeringen med hhv overvekt og undervekt har vært positivt. Helsevern (+): Gode selskapsvalg (Novartis) innenfor helsevern har bidratt positivt. Allokeringeffekt Seleksjonseffekt 37

38 Carnegie WorldWide Attribusjon enkeltaksjer, hittil i år (29/9-06) 0,8 % 0,3 % -0,2 % -0,7 % -1,2 % 38 JAPAN TOBACCO CAN ON IN C HDFC N OVARTIS.SINOPEC CORP PETROLEO BRAS ESPRIT HOLDIN GS BBVA BA TOBACCO E. ON CISCO SYSTEMS Avkastningsbidrag Aktivt bidrag Relativ vekt HOLCIM PRAXAIR UBS N AMEN UBS N AMEN CVS CORP N ESTLE CARNEGIE ØSTEUROPA ROCHE HOLDING ARKEMA ARKEMA RIGHT DIAGEO BANCO POP. ESP BURLIN GTO N.ELECTRICITE DE FR SV. HAN DELSB A TOTAL ALTRIA GRP SWEDBAN K GAZPROM ADR CO N O CO PHILLIPS AFLAC RIO TINTO PLC SAMSUN G ELEC MITSUBISHI TOKYO Negative bidragsytere i forhold til indeks Den japanske bankgruppen Mitsubishi UFJ og det sørkoreanske IT-selskapet Samsung bidro negativt. Samsung har i år slitt med svake inntjeningstall, men ledelsen har tro på en snuoperasjon i løpet av siste halvår. 20 October, 2006 Selskapet ble inkludert i porteføljen CARNEGIE i august 100 % 0 % -100 % Positive bidragsytere i forhold til indeks Japan Tobacco har hittil i 2006 vært en av de største positive bidragsyterne og fortsetter å ha et stort potensial for kostnadskutt, samtidig som vi forventer inntjeningsvekst. Veksten vil primært komme fra økende salg av selskapets viktigste merkevarer (Mild Seven, Camel og Winston) både i Japan og globalt. Videre har selskapet en svært lav gjeldsgrad med $4-5 milliarder i netto inntjening som vil supportere en økende utbetaling og finansiere tilbakekjøp av selskapets aksjer. Den globale multimediabedriften Canon ble startet for over 60 år siden i Tokyo. En rekordøking i salg av digitalkameraer de siste årene, økende eksport av produkter, samt oppkjøp av blant annet franske Cabasse i september har bidratt til den positive utviklingen. Økt etterspørsel og restrukturering av eiendomsmarkedet i India har bidratt til at selskapet HDFC som driver med husfinansiering er en av de største bidragsyterne hittil i år.

39 Oppsummering om Carnegies forvaltning Carnegie har en fokusert, disiplinert og kommuiserbar forvaltningsstrategi. Carnegies strategi gir en robust og forutsigbar forvaltning. De fleste av Carnegies aksjefond har gitt betydelig meravkastning, uten å ta høyere risiko enn markedet. Carnegie har en bred forvaltningstab både i Norge og i de øvrige Nordiske land som står til disposisjon. Carnegie legger vekt på at kundeforholdet utvikles til et gjensidig partnerskap til felles beste. Carnegie stiller til disposisjon sin kompetanse og produkter innen analyse, forvaltning og liability management. 39

40 Carnegies investeringsunivers - produktspekteret Avkastning Carnegie Øst-Europa Carnegie Medical Carnegie Aksje Norge Carnegie OBX Carnegie Aksje Norden Carnegie Europa Carnegie Worldwide Carnegie Multifond Carnegie Hedge Long/Short Carnegie Biotechnology Carnegie Global Healthcare Carnegie Obligasjon Carnegie Pensjon Carnegie Forvaltning Carnegie Likviditet Carnegie Pengemarked Risiko 40

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

I år har vi valgt å la norske mynter representert ved kronestykker illustrere årsrapporten i tillegg til tall, sammenstillinger og artikler.

I år har vi valgt å la norske mynter representert ved kronestykker illustrere årsrapporten i tillegg til tall, sammenstillinger og artikler. Årsrapport 2006 2 I år har vi valgt å la norske mynter representert ved kronestykker illustrere årsrapporten i tillegg til tall, sammenstillinger og artikler. Det første kronestykket ble utgitt i 1875.

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,1 11,2 15,9 15,4 7,5 7,9 Volatilitet % 8,2 11,6 14,4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer