LHS PREMIUM LHS SYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHS PREMIUM LHS SYSTEM"

Transkript

1 N LHS PREMIUM LHS SYSTEM Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel Fax

2 Bruksanvisning N Ta vare på bruksanvisningen og les den nøye før apparatettas i bruk LHS PREMIUM / LHS SYSTEM Luftvarmer Bruksområder Leister luftvarmer LHS PREMIUM og LHS SYSTEM er konstruert for kontinuerlig drift, montert i maskiner og apparater. Tørking og oppvarmingsprosesser. Krymping og sveising av emballasjefolier og plastdeler. Oppvarming av tunneler/ovner i produksjon. Aktivere/løsne løsningsmiddelfrie limstoffer og smeltelim. Sterilisering av emballasje, feks. flasker, korker og beholdere. Tilskjæring og sammensmelting av tråd og vev i syntetisk stoff. Loddeprosesser på tynne metalldeler. Påskynding av blandingsprosesser og oppløsing av skumdannelse ved blanding og påfylling. Sveising av termoplast. Fjerning av kanter ved plast støping. Glansbehandling av plastflater. Advarsel Det er livsfarlig å åpne apparatet da dette frilegger strømførende komponenter og koblinger.ta alltid ut kontakten før apparatet åpnes. Forsiktig, alt må kobles ut! Brann og eksplosjonsfare ved feil innstallering og bruk av luftvarmeren. Unngå antennelige materialer og eksplosive gasser. Fare for brannskader! Rør ikke fremhylse og dyse i varm tilstand. Ikke rett varmluftstrålen mot mennesker eller dyr. Viktig Apparatets spenning må være den samme som nettspenningen. IEC/EN ; Z max = 0.065Ω + j 0.040Ω. Hvis nødvendig, kontakt strømleverandør. Apparater med beskyttelses klasse I må jordes. Bruk apparatet under oppsyn. Varmen kan nå frem til brennbare materialer som ikke befinner seg innenfor synsvidden. Apparatet må kun brukes av utdannet fagpersonale eller under deres oppsyn. Barn må absolutt ikke bruke apparatet. 2 Beskytt apparatet mot vann og fukt.

3 Samsvarserklæring Leister Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswi/Switzerland bekrefter at denne modellen av vårt solgte pro-dukt oppfyller kravene i følgende EF-direktiver. Direktivene: 2004/108, 2006/95. Harmoniserte standarder: EN , EN , EN , EN , EN , EN (Z max), EN , EN 50366, EN Kaegiswil, Deponering Christiane Leister, Owner Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning. Kun for EU-land: Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel! Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering. Tekniske data 20S 20L 40S 40L 60S 60L Spenning V~ Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Effekt kw Luftmengde l/min. min. 100 min. 200 min. 200 min. 200 min. 300 min. 400 Temperatur C max. 650 max. 650 max. 650 max. 650 max. 650 max. 650 Omgivelses temperatur C <65 <65 <65 <65 <65 <65 Maks. inntakslufttemperatur C <80 <80 <80 <80 <80 <80 Vekt kg Mål mm Merket Godkjenning Sertifisering CCA CCA CCA CCA CCA CCA Beskyttelses klasse I 1 1 Beskyttelses klasse II

4 Anvendelse LHS PREMIUM / LHS SYSTEM Installasjon Installasjonskrav: - bruk kun kald luft - tilbakeslag av varm luft må ikke oppstå - apparatet må ikke utsettet for varmluft fra et annet apparat Beskytt apparatet mot vibrasjoner og støt. Installeringsmål på side 7. Lufttilførsel Får å beskytte apparatet og elementet må minimum luftmengde aldri underskrides, og maks temperatur (målt på det varmeste punkt 3 mm foran fremhylse) må aldri overskrides. Hvis minimum luftmengde underskrides må strømmen øyeblikkelig kobles fra. Luftvarmeren bør ikke få tilført luft over 80 C. Kontroller retningen til luftstrømmen. Leisters vifter bør brukes som lufttilførsel (kontroller rotasjonsretningen og strømtilkoblingen). For bruk i støvete omgivelser bør vifta utstyres med et Leister rustfritt stålfilter på luftinntaket. Ved spesielle støvproblemer (feks. metall, elektrisk ladet eller fuktig støv) må spesialfilter brukes for å unngå kortslutning. Bruk Apparatet må tilkobles av kvalifisert personell i samsvar med koblingsdiagram side eller 8. Det må sørges for at tilkoplingsledningene ikke berører varmeelementrøret og ikke utsettes for varmluftstrålen. Monter en dyse for ønsket bruk. Pass på at varmluften ikke slår tilbake, da dette kan skade apparatet (brannfare). Viktig: Pass på at minimum luftmengde er i overenstemmelse med tekniske data (side 3). Skru på strømmen. Avkjøl apparatet etter bruk. Viktig: Bruk aldri apparatet uten lufttilførsel! 4

5 Anvendelse LHS PREMIUM / LHS SYSTEM LHS PREMIUM Varmeeffekten kan innstilles trinnløst med den røde potensiometeren for effektinnstilling (8). LHS SYSTEM Varmeeffekt over styreterminaler (10), (11) trinnløs regulerbar. For en trinnløs regulering av effekten med potensiometer, må den medfølgende røde bryteren monteres. Merknad: For regulering av effekten over styreterminaler (10), (11) må potensiometeret (8) settes på 0. Funksjon varmeelementbeskyttelse Hvis varmeelementet overopphetes, avbrytes effekttilførselen til varmeelementet og arbeidskontakten til alarmreléet åpnes. Denne kan evalueres i tillegg til feilregistrering. Funksjon apparatbeskyttelse Hvis apparatet overopphetes (for varm tilførselsluft eller varmeblokkering), avbrytes effekttilførselen til varmeelementet og arbeidskontakten til alarmreléet åpnes. Denne kan evalueres i tillegg til feilregistrering. Tiltak hvis element eller apparatbeskyttelse utløses Adskill apparatet fra strømnettet i 10 sekunder Sjekk lufttilførsel. Sjekk luftvolum. Sjekk luftgjennomstrømming. Koble apparatet til strøm igjen. 5

6 Apparat beskrivelse Leister LHS PREMIUM / LHS SYSTEM LHS PREMIUM / LHS SYSTEM 1. Kabelskruforbindelse (strømtilkopling) 2. Låseskrue (ekstra utgang alarmkontakt) 3. Innblåsingsstuss 4. Effektdel 5. Festelasker 6. Varmeelementrør 7. Apparatdeksel med styringsdel LHS PREMIUM 8. Potensiometer (rød) for effektinnstilling LHS SYSTEM 9. Blinddeksel (sort) (ikke til effektinnstilling} 10. Styringskopling 1: 4 20 ma 11. Styringskopling 2: 0 10VDC Merk Oppgradering av luftvarmer LHS PREMIUM til LHS SYSTEM er mulig ved utskifting av apparatdeksel med styringdel (7) (fås kjøpt som tilbehør). For regulering av effekten over styreterminaler (10), (11) må potensiometeret (8) settes på 0. 20S / 20L 40S / 40L S / 60L

7 Innstalleringsmål i mm LHS PREMIUM / LHS SYSTEM 7

8 Koblingsdiagramm LHS PREMIUM / LHS SYSTEM S1: I strømtilkoplingen må det finnes en egnet innretning til adskillelse av alle poler fra strømnettet med en kontaktavstand på 3 mm! Alarm: Relékontakt SPST NO 250VAC / 30VDC, 3A cosϕ = 1 20S/20L/40S L N 40L F2 Fuse L3 L2 L1 N F2 Fuse S1 S1 Power L1 L2 L3 Power L1 N Alarm NO COM Alarm NO COM 60S / 60L F2 Fuse L3 L2 L1 N PE S1 L1 L2 L3 Power Alarm NO COM Kontroll unit koblingsdiagramm LHS SYSTEM 20S / 20L, 40S / 40L, 60S / 60L

9 Opplæring Leister Process Technologies og deres autoriserte serviceverksteder tilbyr gratis kurs i bruken (side 2). 3D tegninger 3D-tegninger av luftvarmeren LHS-serie fås som STP-fil hos serviceverkstedet eller Tilbehør Kun LEISTERS orginaltilbehør skal brukes. Tilbehør under Service og reparasjoner Service og reparasjoner skal kun utføres med orginale reservedeler av autoriserte Leister verksteder. Apparater levert til Leisters representant blir omgående reparert. Reklamasjonsrett For denne maskinen finnes det en prinsipell garanti på ett (1) år fra kjøpsdato (bevises med regning eller følgeseddel). Skader som er oppstått utbedres med levering av nytt produkt eller reparasjon. Varmeelementer er utelukket fra denne garantien. Ytterligere krav er utelukket, bortsett fra de som inngår i lovens bestemmelser. Skader som kan tilbakeføres til naturlig slitasje, overbelastning eller usakkyndig behandling er utelukket fra garantien. Det er ikke krav på garanti på apparater som er ombygget eller endret av kjøperen Det tas forbehold om tekniske endringer 9

10

11

12 Copyright by Leister Your authorised Service Centre is: Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel Fax BA LHS PREMIUM / LHS SYSTEM /10.05 /

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer