Energibesparende takket være moderne fjernstyring av bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energibesparende... ...takket være moderne fjernstyring av bygninger"

Transkript

1 Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 4 I 28 Stadig økende energipriser og lovpålegg gjør Energieffektivitet i bygg stadig mer aktuelt for byggherrer, konsulenter, og de som eier og bruker bygninger. Det største innsparingspotensialet ligger ifølge EU-handlingsplanen 1 i eksisterende bygninger (på 27 til 3 prosent frem til 22). Denne artikkelen peker på muligheter for å beregne og oppnå det reelle innsparingspotensialet. Det er mange faktorer som bidrar til energieffektiviteten i et bygg. Dette kan bl.a. være: Isolasjon mot vind, vær og solstråling. Herunder hører også reduksjon av energitap på grunn av bedre avskjerming. Behovsriktig produksjon av varme- og/eller kjøleenergi. Effektiv bruk av gratisenergi i bygninger, dvs. effektiv bruk av eksisterende kulde (f.eks. med fri nattekjøling) og varme (solinnstråling, jordvarme etc.) Effektiv fordeling og så lite tap av varme- og kjøleenergi i bygget som mulig. Bruk av fornybar energi hvis mulig, eller så høy høy virkningsgrad som mulig ved bruk av fossil energi. Optimal innstilling/parametrering av eksisterende HVAC-anlegg. Reduksjon av strømbehovet i HVAC-anlegg (sirkulasjonspumper, vifter osv.). 1 Kilde: p286.pdf

2 Målet er å oppnå maksimal komfort med så lavt energiforbruk som mulig. Ved alle punktene som er omtalt ovenfor spiller reguleringsteknikken en direkte eller indirekte rolle når det gjelder å sikre energieffektiviteten. Også på området Bygningsisolasjon kan reguleringsteknikk brukes: For eksempel kan man bruke elektronisk styrt solavskjerming for å isolere mot strålingsvarme. Ved for sterk solinnstråling reduserer den automatiske avskjermingen kjøleenergien som er nødvendig i bygningen. En optimal innstilt regulering kan gi betydelig innsparingspotensiale på alle andre ovennevnte områder. Før man man begynner å arbeide med å optimalisere energieffektiviteten, må man vurdere innsparingspotensialet. Grafikken1 i figur 1 fra en europeisk undersøkelse viser en sammenligning av forskjellige typer bygninger med tanke på deres varmeenergiforbruk. Selv om dataene ikke er fullstendige på grunn av manglende informasjon fra de enkelte EU-landene, kan man trekke slutninger på grunnlag av eksisterende potensiale. Det er for eksempel tydelig at per kvadratmeter kontorflate i Nederland trengs det nesten tre ganger så mye varmeenergi som i Tyskland. Heating consumption, non-residential kwh/m Offices Education Hospitals/health care Hotels/restaurents Farm houses Factories/workshops Retail sector Other production Transport and garage Sports facilities be de dk fr gr nl uk Figur 1: Varmeforbruk per kvadratmeter i bygninger Det finnes utallige metoder for å vurdere innsparingspotensialet i en eksisterende bygning. Ved hjelp av termografering kan for eksempel varmetapet i en bygning visualiseres, som figur 21 viser, for på den måten å trekke slutninger når det gjelder innsparinger gjennom en optimert varmeisolering. 2 Kilde: p286.pdf 3 Kilde:

3 Figur 2: Varmetap i en dårlig isolert bolig (Kilde: Verband Privater Bauherren e. V./ Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e. V.) Building Management-systemer (BMS) kan registrere konkrete forbruksverdier, og ved hjelp av normer sørge for at de kan sammenlignes: For eksempel kan klimapåvirkninger og oppvarmingskostnader settes opp mot hverandre ved hjelp av graddagstall, slik at man lettere kan sammenligne oppvarmingskostnadene i de ulike månedene. Ut fra forbruksverdier som er protokollført i et BMSsystem kan man også foreta enkle før/etter-sammenligninger. Effektiviteten til optimeringstiltak kan spores direkte og sikkert. I eksemplet nedenfor (se figur 3) kan man registrere en tydelig reduksjon av varmeenergiforbruket med ca. 3 prosent etter optimeringen. 45 Zeit 4 35 Energieverbrauch (kwh) Optimierung 5 Januar 6 Februar 6 März 6 April 6 Mai 6 Juni 6 Juli 6 August 6 September 6 Oktober 6 November 6 Dezember 6 Januar 7 Februar 7 März 7 April 7 Mai 7 Juni 7 Juli 7 August 7 September 7 Oktober 7 November 7 Dezember 7 Gradtagzahl Energieverbrauch Heizenergie (kwh) Figur 3: Energiforbruk kontra graddagstall

4 Dataene som er registrert av BMS-systemet gir viktig informasjon om optimeringspotensialet under drifting av anlegget. Energistyringssystemer utfører dataanalyse og databehandling, slik at beslutningsgrunnlaget vises raskt. Mange forskjellige analyseformer brukes, som for eksempel: Grunnlastanalyse, opplysning om forbruksverdier når bygningen ikke er i bruk (se Figur 4). Effekttoppanalyse, som gir opplysninger om effekttopper f.eks. ved elektriske laster (se Figur 5). Forskjellige tariffanalyser, som for eksempel ved hjelp av reelle forbruks data analyserer hvilke virkninger et tariffskifte hos en strømleverandør har (se Figur 6). Sammenligningsanalyser, f.eks. avvik i forbruket på forskjellige ukedager eller avvik i forbruket i forskjellige bygninger (se Figur 7). (kwh) Dec 27 2 Dec 27 3 Dec 27 4 Dec 27 5 Dec 27 6 Dec 27 7 Dec 27 8 Dec 27 9 Dec 27 1 Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec 27 2 Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec 27 3 Dec Dec 27 Base Load (kwh) of Office.Office Elec Active (kwh) of Office.Office Elec Figur 4: Grunnlastanalyse

5 Main Meters.Main Elec kwh kw Day of Month kw Maximun Demand Available Capacity Figur 5: Effekttopppanalyse Main Meters.Main Elec kwh Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Day Night Weekend Figur 6: Tariffanalyse

6 Main Meters.Main Elec kwh 1/7/27 2/7/27 3/7/27 4/7/27 5/7/27 6/7/27 7/7/27 8/7/27 9/7/27 1/7/27 11/7/27 12/7/27 13/7/27 14/7/27 15/7/27 16/7/27 17/7/27 18/7/27 19/7/27 2/7/27 21/7/27 22/7/27 23/7/27 24/7/27 25/7/27 26/7/27 27/7/27 28/7/27 29/7/27 3/7/27 31/7/27 kwh : :3 1: 1:3 2: 2:3 3: 3:3 4: 4:3 5: 5:3 6: 6:3 7: 7:3 8: 8:3 9: 9:3 1: 1:3 11: 11:3 12: 12:3 13: 13:3 14: 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: 19:3 2: 2:3 21: 21:3 22: 22:3 23: 23:3 Figur 7: Ukedagssammenligning Ekstern tilgang til BMSsystemet For å motta nødvendige data for energistyringen fra et lokalt installert BMSsystem, må det være mulig med ekstern tilgang. Fra forskjellige eiendommer kan forbruksdata leses ut og analyseres via ekstern tilgang for å vurdere om det er nødvendig med optimeringstiltak eller for å kontrollere effektiviteten til gjennomførte tiltak. Ekstern tilgang til BMSsystemet for aktiv optimering BMS-systemer, som CentraLine, gir ikke bare anskaffelse av data, men aktivt inngrep i reguleringen av hver anleggskomponent, fra kjel til romtermostat. På denne måten kan en servicepartner gjennomføre optimeringer uten at det er nødvendig å ta turen til anlegget. Tidsprograminnstillinger eller reguleringsparametere kan under løpende drift tilpasses endrede forhold. En optimal innstilt regulering gir et enormt innsparingspotensiale: I et boligprosjekt i Uckermarkstraße i Eberswalde ved Berlin kan vi påvise energikostnadsbesparelser på 25 prosent. Dette innsparingspotensialet ble utelukkende realisert gjennom et nytt, optimalt innstilt CentraLine-reguleringssystem. Det ble ikke gjort noen forandringer på selve bygningen. Som CentraLine servicepartner overvåker vi eiendommene konstant, og garanterer jevn optimal drift av anlegget. I forbindelse med dette er en ekstern tilgang til alle anleggsdata, som CentraLine Arena tilbyr, udiskutabel., sier Marco Reinicke fra R&T Gebäudeanlagentechnik GmbH (figur 8).

7 Bilde 8: Marco Reinicke ved anleggsoptimering via ekstern tilgang, Dårlig innstilte regulatorer går ikke bare ut over energibesparelsen. Hvis regulatoren kryper for sakte mot målverdien, har dette negativ virkning på komforten: Det forhåndsgitte settpunktet nås ikke eller det nås for sent. Svinger regulatoren over, går ikke dette bare ut over energiforbruket, men det går også ut over levetiden til anleggskomponentene: Tangodansende ventiler (dvs. aktuatorene deres) bruker ikke bare mer strøm, men de utsettes også for høyere mekanisk belastning, noe som reduserer levetiden tilsvarende. Ved hjelp av spesielle funksjoner til et BMS-system kan feil innstilte reguleringsparametere raskt lokaliseres, og innstillingen tilpasses tilsvarende: Direkte fra kontoret til servicepartneren. Fasit Energieffektiv og dermed kostnadsbesparende drift av anlegg er en reguleringssirkel hvor BMS-systemer spiller en sentral rolle: Først og fremst må forbruks- og andre driftsdata til anlegget registreres for å kunne ta beslutninger basert på fakta. BMS-systemets rolle går her ut over ren dataregistrering. Som oftest brukes det som mellomlager hvor data blir midlertidig lagret for så å stille disse til disposisjon for forskjellige brukere via ekstern tilgang. Brukerne kan være både mennesker (f.eks. servicepartner) og datamaskiner, som bearbeider dataene videre. Rådataene vurderes automatisk eller manuelt for å kunne vurdere optimeringspotensialet kvalitativt og kvantitativt. BMS-systemet kan selv foreta den automatiske vurderingen, eller det kan gjøres av et ettermontert,

8 spesialisert energistyringssystem. Da analysene må være tilgjengelige for forskjellige brukere, er også her en ekstern tilgang ønskelig, f.eks. via internett. Hvis det blir fastslått at det er behov for optimering, kan optimeringen skje direkte ved å fjernbetjene BMS-systemet via nettleseren uten at det er nødvendig å ta turen til anlegget. Når optimeringen er fullført, kontrolleres resultatet. Igjen må BMSsystemet registrere og analysere data, for å sammenligne dem med den forrige tilstanden. Registrere Analysere BMS-SYSTEM Kontrollere resultat Optimere Bilde 9: Reguleringskrets til den energieffektive og kostnadsbesparende anleggsdriften Oppsummert kan man fastslå at BMS-systemer spiller en sentral rolle ved vurdering og optimering av energieffektiviteten. Muligheten til den eksterne tilgangen, ikke bare for operatøren, men også for videre bearbeidende, spesialiserte systemer, muliggjør sentral styring av bygg. Dermed kan spesialiserte servicepartnere bidra til å optimere energibehovet i en bygning. Eieren av anlegget gleder seg ikke bare over bedre kostnadseffektivitet, men også over feilfri drift. Kilde til figur 1 og 3 til 7: Kilde figur 2: Verband Privater Bauherren e. V./ Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e. V.)

9 Forfatter: Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Se flere detaljer og relaterte artikler om Energieffektivitet på CentraLine websiden eller kontakt oss direkte. CentraLine Honeywell AS Askerveien 61 Boks 263, 1372 Asker Tlf

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energieffektivitet i datasentre White paper

Energieffektivitet i datasentre White paper Energieffektivitet i datasentre White paper Energi representerer en av de mest betydningsfulle driftskostnadene i et datasenter. Videre vil den grunnleggende prisen på energi, basert på nåværende og forutsigbare

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

ElPred - den fremsynte appen

ElPred - den fremsynte appen ElPred - den fremsynte appen Eksperter i Team TET4850 Smart Grids Prosjektrapport Robert Versvik Stein-Olav Davidsen Magnus Solli Haukaas Håvard Skytt Michaelsen Egil Solberg NTNU Mai 2012 1 Forord Dette

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering s Konklusjoner Stort potensial ved energieffektivisering Norge kan frigjøre energi tilsvarende forbruket til 1 million husstander Vi oppnår ikke våre

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

report Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner

report Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner report Fagblad for produksjonsbedrifter 1/12 Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner BASF-Coatings, Münster Top of Europe Energistyring

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard.

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Intelligent Energi Mars 2012 Smarte og effektive energiløsninger Energihåndtering i verdensklasse Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Se side 4 TMCY-8KDR3Z_NO Lær om energisparing av ekspertene

Detaljer