Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Østfold - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 14/ Beredskapslister for julen 2018 Beredskapslister / kontaktlister Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold jul - nyttår - vinter - vår - sommer - høst Helse Sør-Øst Journaldato: Tilg. kode: administrerende direktør stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 Inngående eksternt produsert, 15/ Avslutning av oppfølging av tilsynssak Tilsynssak - Fylkesmannen i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Avlevering av pasientjournaler til Norsk helsearkiv Norsk Helsearkiv Helse Sør-Øst Journaldato: Tilg. kode: dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 16/ Karl Storz - C-MAC - D-Blade Bestilling av medisinsk teknisk utstyr 2016 Karl Storz Norge AS Journaldato: Tilg. kode: medisinsk teknologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 tgående internt produsert, 16/ Innhenting av opplysninger Moss kommune Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 1 av 19

2 Inngående eksternt produsert, 16/ Helseklage - Innhenting av oppdatert dokumentasjon Erstatningssak NPE 2016/ Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om endringsmelding på korrekt skjema Gastric sleeve resection as day- case surgery - A prospective randomized trial - forskningsprosjekt - Nordby REK sør-øst Journaldato: Tilg. kode: forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 tgående internt produsert, 16/ Tilbakemelding etter anmodning om lokal avklaring Fylkesmannen i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 16/ Vedrørende søknad om dekning av utgifter ved pasientreiser som krysser kommunegrense Pasientreiser - Journaldato: Tilg. kode: Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 tgående internt produsert, 17/ Vedrørende søknad om dekning av utgifter ved pasientreiser som krysser kommunegrense Pasientreiser - Søknad - Journaldato: Tilg. kode: Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Side 2 av 19

3 tgående internt produsert, 17/ Vedrørende søknad om dekning av utgifter ved pasientreise som krysser kommunegrense Pasientreiser - Søknad - Journaldato: Tilg. kode: Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 17/ Påminnelse om utløpt svarfrist på henvendelse fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 17/ Oversendelse av opplysninger Erstatningssak NPE 2017/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Nedetid på Reseptformidler Direktoratet for e-helse - EPJ-systemer i helse- og omsorgstjenesten Direktoratet for e-helse Journaldato: Tilg. kode: fag og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål vedrørende opplysninger meldt til Norsk pasientregister Rapportering til Norsk pasientregister - Feil i besøkshistorikk Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 499 Side 3 av 19

4 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål vedrørende opplysninger meldt til Norsk pasientregister Rapportering til Norsk pasientregister - Feil i besøkshistorikk Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: klinikk for kirurgi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 499 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål vedrørende opplysninger meldt til Norsk pasientregister Rapportering til Norsk pasientregister - Feil i besøkshistorikk Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 499 tgående internt produsert, 18/ Vedrørende søknad om dekning av utgifter ved pasientreiser som krysser kommunegrense Pasientreise - Søknad Journaldato: Tilg. kode: Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 tgående internt produsert, 18/ Tilbakemelding fra Prehospital avdeling Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Advokat Solveig Brorson Olsen Journaldato: Tilg. kode: prehospital avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av oppdatert dokumentasjon Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 4 av 19

5 Inngående eksternt produsert, 18/ Oppdatert LIS - TNF BIO Legemidler mot betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud Håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon Sykehusinnkjøp Journaldato: Tilg. kode: fag og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 379 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Politisak - Øst politidistrikt - Ski Journaldato: Tilg. kode: barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Askim Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Ingen kommentar til sakkyndig vurdering Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Journaldato: Tilg. kode: kreftavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 5 av 19

6 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Erstatningssak - NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/03-9 Ingen kommentar til sakkyndig vurdering Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Oslo kommune - Bydel Grorud Journaldato: Tilg. kode: seksjon døgn og dag, Åsebråten Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Svar fra kirurgisk avdeling Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - If Skadeforsikring NF Journaldato: Tilg. kode: kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av ytterligerer opplysninger - Tilsynssak - Fylkesmannen i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Side 6 av 19

7 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Tilsynssak - Fylkesmannen i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 tgående internt produsert, 18/ Tilbakemelding fra Sykehuset Østfold - Søknad om lærlingplass - Helsesekretær Søknad om lærlingplass - Helsesekretær Malin Mari Solberg Journaldato: Tilg. kode: fag- og kompetanseavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 tgående internt produsert, 18/ Paisenthenvendelse - Videre oppfølging - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Fylkesmannen i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 7 av 19

8 tgående internt produsert, 18/ Journaldato: Tilg. kode: kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av uttalelse Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Henvendelse vedrørende pasient Pasientreiser - Søknad - Nedre Glommen Legegruppe Journaldato: Tilg. kode: Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 18/ Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder Halden kommune Journaldato: Tilg. kode: akuttmottaket Kalnes Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Informasjon om vedtak - Oppfølging av proteser i håndledd og hånd Oppfølging av proteser i håndledd og hånd - Forskningsprosjekt - Rigo REK sør-øst Journaldato: Tilg. kode: forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 8 av 19

9 Inngående eksternt produsert, 18/ Tilbakemelding til melder Fredrikstad kommune Journaldato: Tilg. kode: ambulanse seksjon Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Påminnelse - Tilbakemelding til Pasient- og brukerombudet i Østfold Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 tgående internt produsert, 18/ Ingen uttalelse i saken Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av uttalelse Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 Side 9 av 19

10 tgående internt produsert, 18/ Svar fra kirurgisk avdeling Innsyn i pasientjournal - Politisak - Øst politidistrikt - Halden politistasjon Journaldato: Tilg. kode: kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Rygge kommune Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Henvendelse vedørende pasient - Svar på klage på faktura Legebehandling for innsatt - Halden kommune Journaldato: Tilg. kode: øre-nese-halsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 499 tgående internt produsert, 18/ Svar fra kirurgisk avdeling Innsyn i pasientjournal - Politisak - Øst politidistrikt - Ski Journaldato: Tilg. kode: kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av uttalelse Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 Side 10 av 19

11 tgående internt produsert, 18/ Svar på henvendelse om legeerklæring Innsyn i pasientjournal - Forsikingssak - SpareBank 1 Forsikring AS Journaldato: Tilg. kode: infeksjonsmedisinsk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Sarpsborg kommune Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av klage på håndtering av anmodning om ambulansebistand Henvendelse på vegne av pasient - AMK Oslo og Akershus, Oslo universitetssykehus Journaldato: Tilg. kode: prehospital avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Erstatningssak NPE 2018/ Annet behandlingssted - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Sarpsborg kommune Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 11 av 19

12 tgående internt produsert, 18/ Journaldato: Tilg. kode: dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 tgående internt produsert, 18/ Journaldato: Tilg. kode: regnskapsavdelingen (1) Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Politisak - Øst politidistrikt Journaldato: Tilg. kode: kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Sarpsborg kommune Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Sarpsborg kommune, Enhet Barnevern Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 12 av 19

13 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av journaldokumenter Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Eika Forsikring AS Journaldato: Tilg. kode: dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av journaldokumenter Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen - Halden Journaldato: Tilg. kode: dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - If Skadeforsikring NF Journaldato: Tilg. kode: nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Svar på innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - If Skadeforsikring NF Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Henvendelse vedrørende pasient - Svar på klage på faktura Henvendelse vedrørende pasient - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Side 13 av 19

14 tgående internt produsert, 18/ Svar på forepørsel om gjestedialyse Henvendelse om dialysebehandling - Journaldato: Tilg. kode: nyremedisinsk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 321 tgående internt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Tryg Forsikring Journaldato: Tilg. kode: dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Svar på innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - If Risikovurdering Person Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Journaldato: Tilg. kode: øre-nese-halsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 469 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Journaldato: Tilg. kode: kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Side 14 av 19

15 tgående internt produsert, 18/ Bekymringsmelding - Oversendelse av dokumentasjon Halden kommune Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 tgående internt produsert, 18/ Svar på anmodning om legeuttalelse Innsyn i pasientjournal - Politisak - Øst politidistrikt - Ski Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Pasienthenvendelse - Svar på klage på faktura Journaldato: Tilg. kode: øre-nese-halsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 tgående internt produsert, 18/ Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse - Fylkesmannen i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jf. Hls 21 klinikk for medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 337 Side 15 av 19

16 tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Klage på behandling Journaldato: Tilg. kode: revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 18/ Informasjon om vedtak - Håndleddsbrudd Distal radiusfrakturer operert med volar låseplate - DVR - forskningsprosjekt - O.G. Olsen REK sør-øst Journaldato: Tilg. kode: forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 tgående internt produsert, 18/ Politianmeldelse Politianmeldelse Øst politidistrikt - Ski Journaldato: Tilg. kode: infeksjonsmedisinsk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 393 Inngående eksternt produsert, 18/ Henvendelse fra pårørende - Henvendelse på vegne av pasient - Journaldato: Tilg. kode: nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Side 16 av 19

17 Inngående eksternt produsert, 18/ Tilleggsopplysninger Henvendelse på vegne av pasient - Journaldato: Tilg. kode: nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Erstatningssak NPE 2018/ Annet behandlingssted - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Erstatningssak NPE 2018/ Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysinger Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - DNB Livsforsikring ASA Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Journaldato: Tilg. kode: klinikk for kirurgi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Side 17 av 19

18 Inngående eksternt produsert, 18/ Informasjon om vedtak Riktig bruk av blodprøven prokalsitonin - Forskningsprosjekt - J.B Haug REK sør-øst Journaldato: Tilg. kode: forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 Inngående eksternt produsert, 18/ Anmodning om opplysninger Moss kommune Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 18/ Forespørsel om informasjon om organisering av vaktsystem indremedisin Vaktsystem indremedisin Helse Møre og Romsdal HF Journaldato: Tilg. kode: klinikk for medisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 Inngående eksternt produsert, 18/ Klage på parkeringsavgift Pasienthenvendelse - Klage på parkeringsavgift - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Side 18 av 19

19 Inngående eksternt produsert, 18/ Forepørsel om ressurser til arbeidsgruppe for kurveløsning på føde / barsel Elektronisk kurve for Føde-Barsel Oslo universitetssykehus Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 18/ Forespørsel om legeuttalelse Innsyn i pasientjournal - Andre - NAV Halden Journaldato: Tilg. kode: kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Signert samarbeidsavtale med avtalespesialist Samarbeidsavtale med avtalespesialist i psykiatri og Sykehuset Østfold Legespesialist Ivar-Jørgen Moss Journaldato: Tilg. kode: klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Side 19 av 19

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00063-8 Opphør av arbeidsforhold - Vernepleier - 20% Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/00294-16 Arbeidsbetingelser - Journaldato: Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06134-6 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 18.10.2017 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00241-14 Fylkesvei 118 - Kun ett åpent kjørefelt på Sarpsbrua 09-30. juli på grunn av vedlikehold Informasjon - Stengte veier og omkjøringer Statens vegvesen Region øst

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02162-6 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 22.01.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02532-22 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 24.01.2018

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00352-10 Avtale om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Dok. dato: 14.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00900-16 Opphør av arbeidsforhold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01616-6 Bekreftelse - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 22.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02131-2 Opphør av arbeidsforhold - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02381-6 Pasienthenvendelse Pasienthenvendelse - Journaldato: Tilg. kode: 433 Inngående eksternt produsert, 15/04783-5 Søknad om nasjonale tjenester 2019 Nasjonale tjenester

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00831-8 Bekreftelse - Sluttbekreftelse fra Sykehuspartner Sykehuspartner Dok. dato: 05.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01110-7 Opphør av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/01577-8 Bekymringsmelding Trøgstad kommune Dok. dato: 06.11.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02987-12 Innkalling som vitne - Tvunget psykisk helsevern

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/03876-15 Avklaring av ansettelsesforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00483-9 Navnendring - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 10.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01147-8 Opphør av arbeidsforhold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/03128-8 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.12.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/04218-9 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02906-4 Ansiennitetsberegning Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 11.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/03179-4 Bekreftelse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01500-3 Arbeidsbetingelser - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 12.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02104-15 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/02172-7 IA-oppfølging - Søknad til NAV om å beholde sykepenger ved opphold utenfor Norge NAV Forvaltning Østfold Dok. dato: 01.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01621-16 Retur av signert avtale om frikjøp - Prosjekt Regional EPJ i program for Regional klinisk løsning under Digital fornying - Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07662-4 Innsamling av informasjon om poliklinisk og ambulant virksomhet i det psykiske helsevernet og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB i 2015 Innsamling av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00859-4 Arbeidstaker slutter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 09.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01780-17 Endringsskjema med

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00946-19 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 15.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00998-12 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00229-10 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 22.03.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/01837-8 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Dok. dato: 09.03.2018

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00014-13 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00117-11 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 23.08.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02806-5 Arbeidsbetingelser Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 21.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/04092-6 Endringsskjema med signatur -

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/03591-21 Kvalitetssikring og innhenting av meldte spontanaborter fra 16.uke og dødfødte fra 22. uke til Medisinsk fødselsregister Medisinsk Fødselsregister Folkehelseinstituttet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/03325-70 Bekreftelse på adresseendring - Klinikk for rologi Adresseendringer Lilleaker spesialistsenter dokumentasjonssenteret Dok. dato: 24.07.2018 Arkivdel: Sakarkiv 042

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/07466-4 Oversendelse av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Andre - Avskjermet Gatejuristen psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07129-4 Tilbakemelding til offentlig melder Oslo Kommune - Bydel Nordstrand akuttmottaket Kalnes Dok. dato: 28.08.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02164-3 Opphør av arbeidsforhold - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00098-8 Avtale om tilbakebetaling - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 06.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01876-6 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/03176-6 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 13.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00269-15

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/04502-5 Opphør av arbeidsforhold - Rådgiver - 100 % Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: 12.09.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00010-20 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 19.05.2017 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01822-7 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00622-2 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Dok. dato: 17.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01303-5 Søknad og CV - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01111-13 Personaloppfølging - kvinneklinikken Dok. dato: 11.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01694-2 Arbeidsavtale - Dok. dato: 05.05.2017

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00920-7 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 01.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/02789-4 Arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/02804-2 IA-oppfølging - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Dok. dato: 11.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/05005-4 Arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00241-7 Ny riksveg 110 Ørebekk-Simo åpner våren 2018 Informasjon - Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst ambulanse seksjon Fredrikstad Dok. dato: 26.01.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 18/02115-2 Bekymringsmelding Råde kommune Journaldato: Tilg. kode: barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad Dok. dato: 14.12.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Klasse:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01136-9 Opphør av arbeidsforhold Seksjonsleder 100% Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.12.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01598-8 Forskningsmidler

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00467-13 IA-oppfølging - Søknad NAV om svangerskapspenger NAV Rygge tgående internt produsert, 14/00598-10 IA-oppfølging - Søknad om svangerskapspenger NAV - Avskjermet tgående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00044-3 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Våler Dok. dato: 05.02.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00273-7 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Halden

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00602-10 Oversendelse av personskadeskjema - E-post til advokat Advokatfirmaet Norman & Co ANS Journaldato: Tilg. kode: HR Dok. dato: 31.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00732-4 Arbeidsavtale Tilkalling - Sykepleier Dok. dato: 17.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-5 Endringsskjema med signatur - Sykepleier

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06985-16 NONEMI - Jubileumskonferanse 221116 - endelig program Norsk nettverk for migrantvennlig sykehus - NONEMI Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00484-3 IA-oppfølging - NAV Halden Dok. dato: 01.02.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01059-3 Endringsskjema - Dok. dato: 30.01.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00404-14 Arbeidsavtale Fast - Ambulansearbeider - 100 % Dok. dato: 23.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01855-20 Arbeidsavtale Midlertidig

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02613-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/03587-7 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02315-5 Prolongering av rammeavtale - Automatiserings og SD anlegg Anskaffelse av Automatiserings- og SD- anlegg 13/53 Schneider Electic Norge AS avdeling for innkjøp og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/08174-24 Varsel om husleieregulering 010117 Leiekontrakt for deler av Tuneveien 20 - Høgskolen i Østfold Statsbygg Region Øst eiendomsavdelingen Dok. dato: 26.09.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/05195-12 Bekreftelse - Tjenestebevis Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 16.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07844-10 Oversendelse av dokumentasjon - Erstatningssak NPE 2014/01403 - Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/02726-14 Vedtak i sak - Kopi av brev til advokat - Erstatningssak NPE 2015/04305 - Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: 23.03.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01431-10 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 03.08.2017 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/04440-8 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/03016-4 Overvåking av genitale chlamydiainfeksjoner inkludert lymfogranuloma venerum - LGV i Norge, 2016 Meldeplikt - Klamydiadata - MSIS Folkehelseinstituttet senter for

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/03657-2 Arbeidsavtale Tilkalling - Sekretær Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/03657-3 Arbeidsavtale Fast - Sekretær - 100% Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00150-14 IA-oppfølging - NAV Fredrikstad Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 03.11.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01262-11 Arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07185-12 Vedtak i sak Erstatningssak NPE 2014/06446 - Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 432 Inngående eksternt produsert, 15/01-16 Spørsmål om opphold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/01250-7 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Statusrapportering for forskning som behandler personopplysninger

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/04392-3 Navnendring - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Sykehuspartner Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: 28.03.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02254-3 Vitneinnkalling - Vitneinnkalling - Oslo statsadvokatembeter barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg Dok. dato: 15.04.2016 Arkivdel: Pasientarkiv 393

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/08265-3 tbetaling av tilskudd Helse Sør Øst og Innovasjon Norge Innovasjon Norge fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv 530 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00004-9 Endringsskjema med signatur - Sykepleier - Forlengelse - 15% Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 06.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01969-6 Arbeidsbetingelser - Lønnskrav Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 04.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02231-12 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00019-7 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Dok. dato: 17.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00464-13 Avtale om tilbakebetaling av for

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07460-4 Tilbakemelding på mottatt melding Barnevernssak - Fredrikstad kommune seksjon døgn og dag, Åsebråten Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel: Pasientarkiv 402 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/02776-5 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet DPS Fredrikstad Dok. dato: 28.09.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02776-6 Innhenting av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01217-7 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 10.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02955-2 Arbeidstaker slutter Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06909-5 Status på medisinfritt tilbud ved Sykehuset Østfold Etablering av medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern i Helse Sør Øst og krav i OD 2013 - Oppfølging

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00169-5 Personaloppfølging - Avskjermet Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/02492-4 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Skanning Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00165-7 Bekreftelse - Sluttbekreftelse fra Sykehuspartner Sykehuspartner Dok. dato: 07.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/02834-6 Bekreftelse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07421-10 Vedtak i saken Erstatningssak NPE 2014/04595 - Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: 23.11.2016 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00051-6 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00358-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 21.01.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/01598-9 Tilbakemelding til melder Fredrikstad kommune psykiatrisk akuttmottak voksne Dok. dato: 14.02.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/01885-3

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01725-5 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 11.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02401-4 Navneendring - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/07212-17 Pasient-

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/04848-5 Sluttbekreftelse fra Sykehuspartner - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Sykehuspartner Dok. dato: 07.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/08210-13 Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Stråleterapikapasiteten i kreftavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/01328-7

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07703-6 Innkalling til avhør Follo politidistrikt barneavdelingen Dok. dato: 21.10.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/00317-6 Pasienthenvendelse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Mottaker: tgående internt produsert, 14/02315-9 IA-oppfølging - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet NAV Skanning HR-avdelingen Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Mottaker: tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/02175-8 Bekreftelse på mottatt Duodopapumpe - NC20146-197 Duodopa pumpe AbbVie AS nevrologisk avdeling Dok. dato: 15.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/04755-19 Kontrollattest periodisk kontroll - AS 45560 Kjøretøy - periodisk kontroll - ambulanse Statens vegvesen - Hafslund trafikkstasjon ambulanse seksjon Fredrikstad

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00207-14 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Dok. dato: 07.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00937-8 Politiattest Dok. dato: 12.07.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00932-15 Avtale om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 04.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01430-4 Opphør

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/01328-15 Innstilling av kandidater - Nasjonalt topplederprogram kull 22 - våren 2018 Mottaker: Nasjonalt ledelsesutviklingsprogram Heidi Nergård HR-avdelingen Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00706-8 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Sarpsborg Dok. dato: 04.05.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02320-11 IA-oppfølging - Avskjermet NAV

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00399-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 30.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00696-3 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07414-6 Vedtak i sak Erstatningssak NPE 2014/01333 - Helseklage Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/03325-53 Adresseforandring - PPT avdeling Halden

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06909-7 Invitasjon til møte om døgnbehandlingstilbud Medisinfri behandling psykisk helsevern i Etablering av medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern i

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/04015-3 Klage - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet NAV Internasjonalt HR Dok. dato: 14.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/07501-3 Opphør

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07899-12 Helseklage - Vedtak i saken Erstatningssak NPE 2014/07018 - Avskjermet Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: 28.03.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00043-10 Navneendring - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01565-17 Opphør av arbeidsforhold - Helsefagarbeider

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/06926-2 Bekymringsmelding Halden kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Halden Inngående eksternt produsert, 15/04783-3 Søknad om nye nasjonale tjenester 2018 Nasjonale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00032-11 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 04.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00104-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 31.03.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02472-3 Pensjonssøknad - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 03.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02224-16 Registrering av cytologi-resultater og purring av manglende opplysninger Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Kreftregisteret Journaldato: Tilg. kode: senter

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/01924-5 Innhenting av opplysninger Eika Forsikring AS - Avdeling Personforsikring ortopedisk avdeling Dok. dato: 01.02.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00134-3 Skademelding - Avskjermet HR Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00516-6 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Fredrikstad Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/03202-4 IA-oppfølging - NAV Fredrikstad Dok. dato: 28.11.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/05235-5 Søknad og CV - Dok. dato: 30.11.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/08131-11 Innhenting av dokumentasjon Erstatningssak NPE 2014/07169 - Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: 23.02.2016 Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02710-10 Anmodning om oppdaterte opplysninger Journaldato: Tilg. kode: avdeling for rusbehandling Inngående eksternt produsert, 17/01777-3 Anmodning om opplysninger Gjensidige

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/08136-9 Bekymringsmelding Spydeberg kommune SMP Askim Dok. dato: 03.09.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02365-62 Innhenting av tilleggsopplysninger

Detaljer