Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger ifm emisjonene i SpareBank 1 Nord-Norge i september 2013.

2 Kommentarer: Boligprisveksten avtar Konklusjoner Finansdepartementet offentliggjorde Forskrift om motsyklisk buffer på fredag i forrige uke, noe tidligere enn ventet. Norges Banks råd om størrrelse på bufferen skal være hemmelig, vi vil derfor ikke få noen nye signaler den 5.desember (neste pengepolitiske rapport) som tidligere ventet, men først etter at Finansdepartementet har behandlet NB s råd (første kvartal 2014?). Sannsynlig ikrafttredelse av buffer synes dermed som januar 2015 (men teknisk sett mulig før). Vi tror på 1.0%. Beregningsgrunnlaget for bufferen synes basert på en videreføring av Basel I gulvet. Boligprisveksten i Norge avtok ytterligere i september og er nå +2.6% år/år for leiligheter. Prisene holder seg best i Tromsø, men er i negativt terreng i Kristiansand (år/år). Verdsettelsen av regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.81, men videre reprising i det korte bildet krever regulatorisk klarhet rundt størrelse på motsyklisk buffer, som først ventes i desember. Kommentarer 1. Kursutvikling i 2013: Regionale sparebanker +33%, lokale +24% mot Oslo Børs +14% og DNB +31%. 2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 9-14%. 3. Aktuelt fremmedkapital: Vår benchmark for senior uendret på 78bps og OMF uendret på 41bps (begge Nordea Norge 5år). 4. Aktuelt makro: Bedring i konjunkturbarometeret for USA (ISM) tilsier økt økonomisk vekst i fjerde kvartal i området 2 2.5%. Budsjettuenighet og nedstenging av offentlige funksjoner kan bremse veksten, dog. 5. Prisingssyklus: Basert på 2013 boken er regionbankene priset til P/B 0.81 og lokalbankene til P/B Ukegraf: Boligprisveksten avtar ytterligere i september. 2

3 Endring siste år, % Pris pr kvm, NO (thousands) Ukegraf: Boligprisveksten avtar, årsvekst for leiligheter redusert til 2.6% i september 3

4 Fall i prisveksten i alle større byer gjennom 2013 Tromsø holder seg best (lavere oppgang etter 2009), men Kristiansand i negativt terreng Årsvekst i boligpriser - Leiligheter i de største byene* *Endring siste 12 måneder 30% % 20% 15% 10% Tromsø Trondheim 5% Bergen Oslo 0% Stavanger Kristiansand -5% -10% -15% Kilde: NEF jan jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan. 12 jan. 13

5 Siste uken: Forretningsbanker opp sparebanker ned usikkerhet rundt det amerikanske budsjettet preger fortsatt markedet Kursendring forrige uke* *Inkl evt utbytte, tegningsretter etc w40 w DNB [c.o.p 1 obs] Svensk bank [c.o.p 1 obs] Regional sparebank [c.o.p 1 obs] Europeisk bank [c.o.p 1 obs] Source: SB1M 5

6 Sterkt år for finans, men konsentrert i første halvår vi venter solide 3Q rapporter siste uken i oktober Totalavkastning* hittil i 2013 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter 40% 35% Kvartalsrapporter 2013 Bank Ticker 33% 31% 30% 28% 24% 25% 20% 15% 14% 14% Europeisk bank OSEBX 10% 5% 0% Regionale sparebanker DNB Svenske banker Lokale sparebanker Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG, PLUGG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. 6 Swedbank Gjensidige Vest Nordea Handelsbanken SEB DNB Sandnes Møre Toten Helgeland Storebrand Nøtterøy-Tønsberg Øst Sør Ringerike SMN SNN SR-Bank Østfold-Akershus Hedmark Buskerud-Vestfold Pluss Agasti Vest SWED GJF SVEG NDA SHB SEB DNB SADG MORG TOTG HELG STB NTSG SPOG SORG RING MING NONG SRBANK SOAG SBHE SBVG PLUG AGA SVEG 3Q13 22-Oct 22-Oct 23-Oct 23-Oct 23-Oct 24-Oct 24-Oct 24-Oct 24-Oct 24-Oct 29-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 31-Oct 31-Oct 31-Oct 31-Oct 01-Nov 05-Nov 05-Nov 06-Nov 22-Aug

7 Solid oppgang hittil i år for bank, alle i pluss men stor variasjon SVEG i tet med +48% Totalavkastning finansinstitusjoner hittil i 2013* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter Vest - SVEG 48% SMN - MING 34% SEB - SEB 32% DNB - DNB 31% SR-BANK - SRBANK 29% Swedbank - SWED 29% Øst - SPOG 28% EK-bevis index - OSEEX 28% Helgeland - HELG 27% SNN - NONG 27% Storebrand - STB 27% Nordea - NDA 27% Nøtterøy - NTSG 27% Pluss - PLUG 25% Møre - MORG 25% Gjensidige - GJF 23% Handelsbanken - SHB 22% Buskerud-Vestfold - SBVG 18% Ringerike - RING 16% Østfold-Akershus - SOAG 15% Oslo Børs - OSEBX 14% Sandnes - SADG 14% Toten - TOTG 13% 0% 7 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% %

8 DNB noe svakere mot svensk bank de siste ukene økt fokus på strenge regulatoriske forhold i Norge (igjen), ingen krig i Syria svekker oljeprisen DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD DNB relative to Swedish banks Oil price Dec Feb Apr Jun Aug 12 Oct Dec Feb Apr Jun Aug 13 Oct Dec Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin

9 P/E: Multippel-kontraksjon for hele sektoren prisingen av DNB fra 10.0X til 9.0X i dag. Svensk bank på 11.0X etter topp på 12.0X P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED European banks 11 Swedish banks 10 DNB 9 Regionale sparebanker DNB discount to Swedish banks Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct 12 Dec Feb Apr Jun Aug Oct 13 Dec Feb 14 Source: SpareBank 1 Markets 9

10 P/B: Multippel-ekspansjonen for svensk bank flater ut på 1.6X? europeisk bank snart over sparebankene igjen? Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker 1.75 Svensk bank DNB 1.00 Sparebanker 0.75 Europeisk bank Apr Jul 09 Oct Apr Jul 10 Oct Apr Jul 11 Oct Apr Jul 12 Oct Apr Jul 13 Oct 14 Source: SpareBank 1 Markets 10 Svensk bank flater ut på P/B 1.6? Sparebank = Europeisk bank?

11 Korreksjon i NONG etter annonsering av emisjon nedsiden er tatt ut kursfall i DNB og SRBANK/MING rabatten i sistnevnte ut, men ikke veldig mye Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern DNB SRBANK MING 0.8 NONG % premie/rabatt 10 Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B -10 SRBANK -30 MING NONG -50 Apr Aug Oct 10 Dec Feb Apr Jun Aug 11 Oct Dec Feb Apr Jun Aug 12 Oct Dec Feb Apr Jun Aug 13 Oct Dec Feb 14 Source: SpareBank 1 Markets 11

12 Regionale sparebanker på P/B 0.81 (2013), utfallsrommet fortsatt skjevt oppover bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.60, men økt rabatt mot de regionale Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis Regionale Lokale sparebanker Premie Lokale: P/B 0.80 => 33% P/B 0.90 => 50% Lokale relativt til regionale % På 2013 boken Rabatt Source: SpareBank 1 Markets 12 Regionale: P/B 1.00 => 23% P/B 1.10 => 35%

13 Margin på boliglån i 3Q er 7bps høyere enn snittet i 2Q => økt rentenetto økt marginpress i Sverige grunnet liberale kapitalkrav, margin ned 15bps i år Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) Norge Sverige Q May Sep 07 May Sep 08 May Sep 09 May Sep 10 May Sep 11 May Sep 12 May Sep 13 May 14 Source: SpareBank 1 Markets 13

14 USA: Konjunkturbarometer ISM opp til 56.2 i september (høyeste nivå på 29mnd) indikerer økt økonomisk vekst i fjerde kvartal (2 2.5%), men kan bremses av budsjettuenighet 14

15 CDS: Flate spreader for europeiske banker, Danske inn CDS - spreadendring 2013 i bps Europeisk bank Danske Bank Svensk bank 15 CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet 31/12/ I dag Endring

16 Norge: Vår senior benchmark uendret på 78bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark på +41bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior obligasjon Boligkreditt OMF Senior relativt til OMF (bps) Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 16

17 Utvalgte emisjoner i obligasjonsmarkedet Senior og OMF Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Senior OMF (Boligkreditt) SRBANK NOK 300m DNB Boligkreditt 15- SB1 SNN NOK 300m Vest NOK 300m Feb 16- Øst NOK 300m SB1 Østfold-Ahus NOK 300m Bank 1 Oslo Ahus NOK 300m Feb SB1 SMN EUR 500m (Nibor +137) 05-Mar SB Pluss NOK 500m 5 11-Apr Buskerud-Vestfold NOK 150m 16-May Helgeland Sparebank NOK 300m 22-May Bank 1 Oslo Ahus NOK 250m Jun SB1 Hallingdal Valdres NOK 100m Aug SB Møre NOK 500m Jul SRBANK NOK 500m Aug SB1 Nordvest NOK 150m 5 August SRBANK EUR 500m 17 Volum Lengde år Spread (bps) EUR 1 500m 5 EURIBOR +13 SB1 Boligkreditt NOK 600m DNB Boligkreditt NOK 1 000m Mar Pluss Boligkreditt NOK 1 000m Mar Bustadkreditt SFF NOK 500m May Møre Boligkreditt NOK 1 000m May Øst Boligkreditt NOK 300m Jun Øst Boligkreditt NOK 100m Aug Eika Boligkreditt NOK 900m Sep Pluss Boligkreditt NOK 500m (Nibor +105?) Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse

18 Fondsobligasjoner spreader videre inn, Vest sist ute på +365bps fordi risikoen reduseres med mer egenkapital i bankene Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type 800 Gammel type fondsobligasjoner teller 100% i 2013, 80% i 2014 og deretter 10%-poeng årlig utfasing. 700 Spread i basispunkter ved utstedelse 600 Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake Mindre banker Møre SNN Vest Buskerud 300 SMN Ki l de: SpareBank 1 Ma rkets jan/ 04 Gammel type 18 mai/ 05 okt/ 06 Gammel type med reg. call feb/ 08 jul/ 09 Ny konvertibel med reg. call nov/ 10 Ny type med reg. call apr/ 12 aug/ 13 Ny type med reg. call og endringsadgang

19 Ansvarlige lån (LT II) spreader inn 100bps på seks måneder vår benchmark uendret på +185bps 700 Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Ki l de: SpareBank 1 Ma rkets Protector Forsikring Spread i basispunkter ved utstedelse BN Bank SRBANK 300 SRBANK SNN SMN 200 mai/ 05 Gammel type 19 DNB Vest NTSG DNB Hedmark okt/ 06 feb/ 08 Gammel type med reg. call jul/ 09 nov/ 10 Ny type med reg. call apr/ 12 aug/ 13 des/ 14 Ny type med reg. call og endringsadgang

20 Utvalgte emisjoner Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Fondsobligasjon (Tier I) Ansvarlig lån (Lower Tier II) Surnadal SB NOK 40m Feb SB1 Buskerud-Vest 15-Feb SB1 Buskerud-Vest 22-Mar Hol Sparebank NOK 100m Feb Møre NOK 50m Mar Bank 1 Oslo-Ahus 26-Mar Selbu Sparebank 26-Apr NOK 50m Mar Lillestrøm SB Bamble & Langesund NOK 60m Apr Øst 30-Apr SB Hemne NOK 30m May SB1 Østfold-Ahus 30-Apr Indre Sogn SB 23-May Eika Boligkreditt NOK 40m May NOK 250m Jun 12-Jun Landkreditt Bank 18-Jun Klepp SB NOK 150m 415 NOK 100m Jun 20-Jun SB1 SMN NOK 500m Storebrand Bank NOK 150m 20-Jun 27-Jun Kvinesdal SB NOK 35m Eiendomskreditt NOK 40m 27-Aug 25-Sep Meldal SB Jernbanepers. SB 02-Oct SB Vest 20 Volum Lengde år Spread (bps) NOK 100m 250 NOK 500m NOK 40m 280 NOK 200m 223 NOK 150m 200 Eika Boligkreditt NOK 250m 220 Helgeland Sparebank NOK 300m Jun Sparebanken Hedmark NOK 500m Jun DNB Bank NOK 1 500m Jun Sandnes SB NOK 300m Jun Kvinesdal SB NOK 25m Jun Fana Sparebank NOK 200m Jun Landkreditt Bank NOK 100m 190 NOK 50m NOK 50m Jun 30-Aug Eika Kredittbank Stadsbygd SB NOK 90m NOK 30m NOK 250m Sep Klepp SB NOK 30m Sep Bank 1 Oslo-Ahus NOK 300m Sep SB1 Nøtterøy-T NOK 100m Sep DNB EUR 750m 177 (NIBOR +208) 20-Sep Tinn SB NOK 40m Oct SB Vest NOK 500m 185 Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse NOK 200m

21 Ytterligere inngang i EUR/USD basisspreader gir lavere fundingkost i EUR kredittspread ved kortsiktige lån (overnatten/ois) uendret i år Likviditetsindikatorer i det europeiske pengemarkedet The OIS spread is a measure of European banks willingnes to make unsecured loans to one another Eur/USD currency basis swap. 12 months Inngang i basisspreader EUR Libor / OIS spread. 3 months 0 0 Mar May Jul 11 Sep Nov Mar May Jul 12 Sep Nov Mar May Jul 13 Sep Nov Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 21

22 Verdsettelse enkeltbanker: DNB over boken (2013), men resten fortsatt under sparebankene fra P/B 0.5 til 0.9. NONG etter emisjon Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr Kilde: SpareBank 1 Markets 12.5 % 11.6 % Pris/Bok (2013 bok) 12.1 % ROE 2014E 11.5 % 11.2 % 11.0 % 10.2 % 9.9 % 8.7 % 7.8 % 9.1 % 10% 8.9 % 7.5 % % % 6% % % 9.7 % % % 0%

23 P/E: Sparebankene er billige på våre estimater for 2013 og 2014 blir enda bedre svensk bank handler 12-14X våre 2013E. NONG etter emisjon P/E basert på 2013 og 2014 estimater - Nordiske banker 14 P/E 2014E 12 P/E 2013E Kilde: SpareBank 1 Markets

24 Verdsettelse og estimater Pris/Bok Core Tier I SR-Bank Midt-Norge Nord-Norge Møre Vest Øst Sandnes Toten Helgeland Pluss Buskerud-Vest Østf-Akershus Nøtterøy Ringerike ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok A 2013E 2014E 2012A 2013E 2012A 2013E 2013E 2014E 2013E 2014E SRBANK MING NONG** MORG SVEG SPOG SADG TOTG HELG PLUG SBVG SOAG NTSG RING % 10.3 % 12.2 % 12.1 % 10.6 % 12.8 % 11.2 % 11.3 % 11.6 % 11.5 % 12.5 % 12.3 % 12.1 % 15.9 % % 11.7 % 8.9 % 14.6 % 12.2 % 12.9 % 8.2 % 11.7 % 7.1 % 10.5 % 10.4 % 9.6 % 7.2 % 7.4 % 12.0 % 12.0 % 11.6 % 10.1 % 10.7 % 12.0 % 6.7 % 9.4 % 9.0 % 9.2 % 10.0 % 8.6 % 9.6 % 8.1 % 12.1 % 12.5 % 11.5 % 9.9 % 11.0 % 11.2 % 7.5 % 9.1 % 8.9 % 10.2 % 9.7 % 8.7 % 8.7 % 7.8 % % 3.3 % 3.4 % 6.4 % 6.1 % 7.8 % 3.9 % 4.1 % 3.4 % 7.2 % 6.0 % 5.5 % 5.4 % 6.7 % 3.2 % 3.6 % 2.6 % 4.5 % 6.1 % 7.8 % 0.0 % 1.0 % 3.7 % 7.2 % 5.9 % 5.0 % 5.4 % 6.7 % DNB % % 11.1 % 11.6 % % 2.3 % % 12.0 % 9.4 % 9.9 % 11.3 % 9.2 % 9.9 % 11.4 % 9.1 % 5.0 % 4.5 % 5.5 % 4.5 % 4.0 % 4.7 % Gjennomsnitt* Regionbanker Lokalbanker 11.8 % 11.1 % 12.1 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale ** NONG etter emisjon. Kurs eks tegningsretter

25 Anbefalinger og kursmål Navn DNB Bank Ticker DNB SR-Bank SMN SNN Møre Vest SRBANK MING NONG** MORG SVEG % 44% 48% 23% 22% Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp % 3.3 % 3.4 % 6.4 % 6.1 % % 10.3 % 12.2 % 12.1 % 10.6 % Buskerud-Vestfold Sandnes Toten Helgeland Østfold-Akershus Ringerike Nøtterøy Øst Pluss SBVG SADG TOTG HELG SOAG RING NTSG SPOG PLUG % 17% 14% 13% 27% 18% 28% 16% 10% Kjøp Nøytral Kjøp Nøytral Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp Nøytral % 3.9 % 4.1 % 3.4 % 5.5 % 6.7 % 5.4 % 7.8 % 7.2 % % 11.2 % 11.3 % 11.6 % 12.3 % 15.9 % 12.1 % 12.8 % 11.5 % % 5.3 % % 12.1 % Regionbanker Lokalbanker Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling kurs % Kjøp 35% 17% Prising på dagens kurs* P/B 13 P/E 14E Yield 12E % Prising på kursmål ** P/E 14E P/B 13E Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner) CET I*** % 10.8 %

26 Kapitalstruktur norske og svenske banker emisjoner inkludert for MORG og NONG samt ansvarlig lån i NTSG Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr , Basel I gulv (80%). Inkluderer EK emisjoner i MORG, NONG og ansvarlig lån i NTSG i 3Q DNB - DNB 10.8 % Swedbank - SWED 10.7 % 0.6 % 0.3 % Nordea - NDA 10.7 % 0.6 % SEB - SEB 10.3 % Handelsbanken - SHB 8.6 % 2.0 % Tier II (inkl ansvarlig) 1.1 % 0.3 % 14.7 % Sogn og Fjordane - SSF 0.0 % 12.4 % Nord-Norge - NONG 12.2 % Møre - MORG 12.1 % SØRPLUS - SØRPLUS Nordiske banker Tier I (inkl fonds.obl) 0.8 %0.2 % Hedmark - Hedmark 1.5 % Vest - SVEG 10.6 % BN Bank - BNB 10.4 % Midt-Norge - MING 10.3 % SR-BANK - SRBANK 10.3 % 1.0 % 1.1 % 3.0 % 11.8 % 1.5 % 1.4 % 0.0 % 1.7 % 1.4 % 1.7 % Regionale sparebanker 0.2 % 1.8 % Ringerike - RING 2.2 % 1.6 % 0.9 % 15.9 % Øst - SPOG 12.8 % Buskerud-Vestfold % 12.5 % Østfold-Akershus - SOAG 12.3 % Nøtterøy - NTSG 12.1 % 2.5 % 11.6 % 1.6 % 11.5 % 2.0 % Toten - TOTG 11.3 % Sandnes - SADG 11.2 % 4% 6% 0.4 % 0.7 % 2.1 % 0.0 % 4.2 % 3.0 % 8% 10% 12% Lokale sparebanker 1.5 % 2.2 % Pluss - PLUG 2% 0.8 % 1.9 % Helgeland - HELG 0% 26 CET I (eks fondsobl.) 0.3 % 1.3 % 0.3 % 2.6 % 14% 16% 18%

27 Kapitalisering: Styrket og likere etter 2008 Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 14% Q09: 80% Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 12% Lokale banker DNB 10% Region banker Emisjoner 2012: SRBANK MING 8% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG 6% 4% 27 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 Emisjon 2011: NONG 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes

28 Vi estimerer CET I på 13.6% for regionbankene i juli 2016 med Basel I gulvet motsyklisk buffer på 1.5% kan håndteres, naturlig at denne er lavere dersom gulvet videreføres Kapitalkrav for norske systemviktige banker Ren kjernekapital regionbanker under Basel II med overgangsregler 18% Ansvarlig lån 16% 2.0 % 14% 2.0 % 12% 2.0 % 10% 1.5 % 2.0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.0 % Motsyklisk buffer (estimat) 1.5 % 8% Utvikling i historisk og estimert ren kjernekapitaldekning norske regionale sparebanker 6% 9% 4% 10% 11% 12% Egenkapital CET I regionbanker (Basel II overgangsregler) 2% 0% Fondsobligasjon Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli 16 Kilde: SpareBank 1 Markets 28

29 Finanstilsynet foreslår maksimalgrense på overføring til Boligkreditt enten som % av totale utlån eller % av boliglån drøfter også mulighet for overgangsregler og hensyn til EK-andel i boliglånsporteføljen Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* 100% *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF 93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Overført DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført OMF % av totale utlån 74% 65% 64% 52% 49% 47% 48% 43% 46% 41% 39% 42% 42% 37% 38% 37% 34% 33% 27% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 29

30 Flate latinspreader mot Tyskland siste uken 30

31 Kursoppgang i europeiske banker og på lavere statsspreader i 2013 Aksjekurs europeisk bank vs spread spansk/italiensk stat* *Snitt spansk og italiensk stat minus tysk stat, 10 år. STOXX 600 banker Europeisk bank indeks Differanse italiensk/spansk 450 stat mot tysk stat Spansk/italiensk stat ift tysk stat. Invertert 0 = Europeisk bank indeks. 0 = Kursutvikling for europeiske bankaksjer Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 31 Snitt italiensk & spansk stat over tysk stat i bps.

32 Oslo Børs: reprising etter korreksjon i juni 32

33 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Vinneroppskriften på børs

Vinneroppskriften på børs Important disclosures can be found at the end of the presentation Kristiansand, 14. september 2010 Vinneroppskriften på børs Stig R. Myrseth Analysesjef Slik fortoner hverdagen seg for mange investorer.

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets 212: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 212 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Etterdønningene av finanskrisen Svak vekst, høy ledighet 2 BNP, sesongjustert Prosentvis

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer