Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger ifm emisjonene i SpareBank 1 Nord-Norge i september 2013.

2 Kommentarer: Boligprisveksten avtar Konklusjoner Finansdepartementet offentliggjorde Forskrift om motsyklisk buffer på fredag i forrige uke, noe tidligere enn ventet. Norges Banks råd om størrrelse på bufferen skal være hemmelig, vi vil derfor ikke få noen nye signaler den 5.desember (neste pengepolitiske rapport) som tidligere ventet, men først etter at Finansdepartementet har behandlet NB s råd (første kvartal 2014?). Sannsynlig ikrafttredelse av buffer synes dermed som januar 2015 (men teknisk sett mulig før). Vi tror på 1.0%. Beregningsgrunnlaget for bufferen synes basert på en videreføring av Basel I gulvet. Boligprisveksten i Norge avtok ytterligere i september og er nå +2.6% år/år for leiligheter. Prisene holder seg best i Tromsø, men er i negativt terreng i Kristiansand (år/år). Verdsettelsen av regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.81, men videre reprising i det korte bildet krever regulatorisk klarhet rundt størrelse på motsyklisk buffer, som først ventes i desember. Kommentarer 1. Kursutvikling i 2013: Regionale sparebanker +33%, lokale +24% mot Oslo Børs +14% og DNB +31%. 2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 9-14%. 3. Aktuelt fremmedkapital: Vår benchmark for senior uendret på 78bps og OMF uendret på 41bps (begge Nordea Norge 5år). 4. Aktuelt makro: Bedring i konjunkturbarometeret for USA (ISM) tilsier økt økonomisk vekst i fjerde kvartal i området 2 2.5%. Budsjettuenighet og nedstenging av offentlige funksjoner kan bremse veksten, dog. 5. Prisingssyklus: Basert på 2013 boken er regionbankene priset til P/B 0.81 og lokalbankene til P/B Ukegraf: Boligprisveksten avtar ytterligere i september. 2

3 Endring siste år, % Pris pr kvm, NO (thousands) Ukegraf: Boligprisveksten avtar, årsvekst for leiligheter redusert til 2.6% i september 3

4 Fall i prisveksten i alle større byer gjennom 2013 Tromsø holder seg best (lavere oppgang etter 2009), men Kristiansand i negativt terreng Årsvekst i boligpriser - Leiligheter i de største byene* *Endring siste 12 måneder 30% % 20% 15% 10% Tromsø Trondheim 5% Bergen Oslo 0% Stavanger Kristiansand -5% -10% -15% Kilde: NEF jan jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan. 12 jan. 13

5 Siste uken: Forretningsbanker opp sparebanker ned usikkerhet rundt det amerikanske budsjettet preger fortsatt markedet Kursendring forrige uke* *Inkl evt utbytte, tegningsretter etc w40 w DNB [c.o.p 1 obs] Svensk bank [c.o.p 1 obs] Regional sparebank [c.o.p 1 obs] Europeisk bank [c.o.p 1 obs] Source: SB1M 5

6 Sterkt år for finans, men konsentrert i første halvår vi venter solide 3Q rapporter siste uken i oktober Totalavkastning* hittil i 2013 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter 40% 35% Kvartalsrapporter 2013 Bank Ticker 33% 31% 30% 28% 24% 25% 20% 15% 14% 14% Europeisk bank OSEBX 10% 5% 0% Regionale sparebanker DNB Svenske banker Lokale sparebanker Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG, PLUGG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. 6 Swedbank Gjensidige Vest Nordea Handelsbanken SEB DNB Sandnes Møre Toten Helgeland Storebrand Nøtterøy-Tønsberg Øst Sør Ringerike SMN SNN SR-Bank Østfold-Akershus Hedmark Buskerud-Vestfold Pluss Agasti Vest SWED GJF SVEG NDA SHB SEB DNB SADG MORG TOTG HELG STB NTSG SPOG SORG RING MING NONG SRBANK SOAG SBHE SBVG PLUG AGA SVEG 3Q13 22-Oct 22-Oct 23-Oct 23-Oct 23-Oct 24-Oct 24-Oct 24-Oct 24-Oct 24-Oct 29-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 31-Oct 31-Oct 31-Oct 31-Oct 01-Nov 05-Nov 05-Nov 06-Nov 22-Aug

7 Solid oppgang hittil i år for bank, alle i pluss men stor variasjon SVEG i tet med +48% Totalavkastning finansinstitusjoner hittil i 2013* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter Vest - SVEG 48% SMN - MING 34% SEB - SEB 32% DNB - DNB 31% SR-BANK - SRBANK 29% Swedbank - SWED 29% Øst - SPOG 28% EK-bevis index - OSEEX 28% Helgeland - HELG 27% SNN - NONG 27% Storebrand - STB 27% Nordea - NDA 27% Nøtterøy - NTSG 27% Pluss - PLUG 25% Møre - MORG 25% Gjensidige - GJF 23% Handelsbanken - SHB 22% Buskerud-Vestfold - SBVG 18% Ringerike - RING 16% Østfold-Akershus - SOAG 15% Oslo Børs - OSEBX 14% Sandnes - SADG 14% Toten - TOTG 13% 0% 7 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% %

8 DNB noe svakere mot svensk bank de siste ukene økt fokus på strenge regulatoriske forhold i Norge (igjen), ingen krig i Syria svekker oljeprisen DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD DNB relative to Swedish banks Oil price Dec Feb Apr Jun Aug 12 Oct Dec Feb Apr Jun Aug 13 Oct Dec Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin

9 P/E: Multippel-kontraksjon for hele sektoren prisingen av DNB fra 10.0X til 9.0X i dag. Svensk bank på 11.0X etter topp på 12.0X P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED European banks 11 Swedish banks 10 DNB 9 Regionale sparebanker DNB discount to Swedish banks Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct 12 Dec Feb Apr Jun Aug Oct 13 Dec Feb 14 Source: SpareBank 1 Markets 9

10 P/B: Multippel-ekspansjonen for svensk bank flater ut på 1.6X? europeisk bank snart over sparebankene igjen? Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker 1.75 Svensk bank DNB 1.00 Sparebanker 0.75 Europeisk bank Apr Jul 09 Oct Apr Jul 10 Oct Apr Jul 11 Oct Apr Jul 12 Oct Apr Jul 13 Oct 14 Source: SpareBank 1 Markets 10 Svensk bank flater ut på P/B 1.6? Sparebank = Europeisk bank?

11 Korreksjon i NONG etter annonsering av emisjon nedsiden er tatt ut kursfall i DNB og SRBANK/MING rabatten i sistnevnte ut, men ikke veldig mye Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern DNB SRBANK MING 0.8 NONG % premie/rabatt 10 Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B -10 SRBANK -30 MING NONG -50 Apr Aug Oct 10 Dec Feb Apr Jun Aug 11 Oct Dec Feb Apr Jun Aug 12 Oct Dec Feb Apr Jun Aug 13 Oct Dec Feb 14 Source: SpareBank 1 Markets 11

12 Regionale sparebanker på P/B 0.81 (2013), utfallsrommet fortsatt skjevt oppover bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.60, men økt rabatt mot de regionale Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis Regionale Lokale sparebanker Premie Lokale: P/B 0.80 => 33% P/B 0.90 => 50% Lokale relativt til regionale % På 2013 boken Rabatt Source: SpareBank 1 Markets 12 Regionale: P/B 1.00 => 23% P/B 1.10 => 35%

13 Margin på boliglån i 3Q er 7bps høyere enn snittet i 2Q => økt rentenetto økt marginpress i Sverige grunnet liberale kapitalkrav, margin ned 15bps i år Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) Norge Sverige Q May Sep 07 May Sep 08 May Sep 09 May Sep 10 May Sep 11 May Sep 12 May Sep 13 May 14 Source: SpareBank 1 Markets 13

14 USA: Konjunkturbarometer ISM opp til 56.2 i september (høyeste nivå på 29mnd) indikerer økt økonomisk vekst i fjerde kvartal (2 2.5%), men kan bremses av budsjettuenighet 14

15 CDS: Flate spreader for europeiske banker, Danske inn CDS - spreadendring 2013 i bps Europeisk bank Danske Bank Svensk bank 15 CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet 31/12/ I dag Endring

16 Norge: Vår senior benchmark uendret på 78bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark på +41bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior obligasjon Boligkreditt OMF Senior relativt til OMF (bps) Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 16

17 Utvalgte emisjoner i obligasjonsmarkedet Senior og OMF Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Senior OMF (Boligkreditt) SRBANK NOK 300m DNB Boligkreditt 15- SB1 SNN NOK 300m Vest NOK 300m Feb 16- Øst NOK 300m SB1 Østfold-Ahus NOK 300m Bank 1 Oslo Ahus NOK 300m Feb SB1 SMN EUR 500m (Nibor +137) 05-Mar SB Pluss NOK 500m 5 11-Apr Buskerud-Vestfold NOK 150m 16-May Helgeland Sparebank NOK 300m 22-May Bank 1 Oslo Ahus NOK 250m Jun SB1 Hallingdal Valdres NOK 100m Aug SB Møre NOK 500m Jul SRBANK NOK 500m Aug SB1 Nordvest NOK 150m 5 August SRBANK EUR 500m 17 Volum Lengde år Spread (bps) EUR 1 500m 5 EURIBOR +13 SB1 Boligkreditt NOK 600m DNB Boligkreditt NOK 1 000m Mar Pluss Boligkreditt NOK 1 000m Mar Bustadkreditt SFF NOK 500m May Møre Boligkreditt NOK 1 000m May Øst Boligkreditt NOK 300m Jun Øst Boligkreditt NOK 100m Aug Eika Boligkreditt NOK 900m Sep Pluss Boligkreditt NOK 500m (Nibor +105?) Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse

18 Fondsobligasjoner spreader videre inn, Vest sist ute på +365bps fordi risikoen reduseres med mer egenkapital i bankene Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type 800 Gammel type fondsobligasjoner teller 100% i 2013, 80% i 2014 og deretter 10%-poeng årlig utfasing. 700 Spread i basispunkter ved utstedelse 600 Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake Mindre banker Møre SNN Vest Buskerud 300 SMN Ki l de: SpareBank 1 Ma rkets jan/ 04 Gammel type 18 mai/ 05 okt/ 06 Gammel type med reg. call feb/ 08 jul/ 09 Ny konvertibel med reg. call nov/ 10 Ny type med reg. call apr/ 12 aug/ 13 Ny type med reg. call og endringsadgang

19 Ansvarlige lån (LT II) spreader inn 100bps på seks måneder vår benchmark uendret på +185bps 700 Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Ki l de: SpareBank 1 Ma rkets Protector Forsikring Spread i basispunkter ved utstedelse BN Bank SRBANK 300 SRBANK SNN SMN 200 mai/ 05 Gammel type 19 DNB Vest NTSG DNB Hedmark okt/ 06 feb/ 08 Gammel type med reg. call jul/ 09 nov/ 10 Ny type med reg. call apr/ 12 aug/ 13 des/ 14 Ny type med reg. call og endringsadgang

20 Utvalgte emisjoner Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Fondsobligasjon (Tier I) Ansvarlig lån (Lower Tier II) Surnadal SB NOK 40m Feb SB1 Buskerud-Vest 15-Feb SB1 Buskerud-Vest 22-Mar Hol Sparebank NOK 100m Feb Møre NOK 50m Mar Bank 1 Oslo-Ahus 26-Mar Selbu Sparebank 26-Apr NOK 50m Mar Lillestrøm SB Bamble & Langesund NOK 60m Apr Øst 30-Apr SB Hemne NOK 30m May SB1 Østfold-Ahus 30-Apr Indre Sogn SB 23-May Eika Boligkreditt NOK 40m May NOK 250m Jun 12-Jun Landkreditt Bank 18-Jun Klepp SB NOK 150m 415 NOK 100m Jun 20-Jun SB1 SMN NOK 500m Storebrand Bank NOK 150m 20-Jun 27-Jun Kvinesdal SB NOK 35m Eiendomskreditt NOK 40m 27-Aug 25-Sep Meldal SB Jernbanepers. SB 02-Oct SB Vest 20 Volum Lengde år Spread (bps) NOK 100m 250 NOK 500m NOK 40m 280 NOK 200m 223 NOK 150m 200 Eika Boligkreditt NOK 250m 220 Helgeland Sparebank NOK 300m Jun Sparebanken Hedmark NOK 500m Jun DNB Bank NOK 1 500m Jun Sandnes SB NOK 300m Jun Kvinesdal SB NOK 25m Jun Fana Sparebank NOK 200m Jun Landkreditt Bank NOK 100m 190 NOK 50m NOK 50m Jun 30-Aug Eika Kredittbank Stadsbygd SB NOK 90m NOK 30m NOK 250m Sep Klepp SB NOK 30m Sep Bank 1 Oslo-Ahus NOK 300m Sep SB1 Nøtterøy-T NOK 100m Sep DNB EUR 750m 177 (NIBOR +208) 20-Sep Tinn SB NOK 40m Oct SB Vest NOK 500m 185 Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse NOK 200m

21 Ytterligere inngang i EUR/USD basisspreader gir lavere fundingkost i EUR kredittspread ved kortsiktige lån (overnatten/ois) uendret i år Likviditetsindikatorer i det europeiske pengemarkedet The OIS spread is a measure of European banks willingnes to make unsecured loans to one another Eur/USD currency basis swap. 12 months Inngang i basisspreader EUR Libor / OIS spread. 3 months 0 0 Mar May Jul 11 Sep Nov Mar May Jul 12 Sep Nov Mar May Jul 13 Sep Nov Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 21

22 Verdsettelse enkeltbanker: DNB over boken (2013), men resten fortsatt under sparebankene fra P/B 0.5 til 0.9. NONG etter emisjon Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr Kilde: SpareBank 1 Markets 12.5 % 11.6 % Pris/Bok (2013 bok) 12.1 % ROE 2014E 11.5 % 11.2 % 11.0 % 10.2 % 9.9 % 8.7 % 7.8 % 9.1 % 10% 8.9 % 7.5 % % % 6% % % 9.7 % % % 0%

23 P/E: Sparebankene er billige på våre estimater for 2013 og 2014 blir enda bedre svensk bank handler 12-14X våre 2013E. NONG etter emisjon P/E basert på 2013 og 2014 estimater - Nordiske banker 14 P/E 2014E 12 P/E 2013E Kilde: SpareBank 1 Markets

24 Verdsettelse og estimater Pris/Bok Core Tier I SR-Bank Midt-Norge Nord-Norge Møre Vest Øst Sandnes Toten Helgeland Pluss Buskerud-Vest Østf-Akershus Nøtterøy Ringerike ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok A 2013E 2014E 2012A 2013E 2012A 2013E 2013E 2014E 2013E 2014E SRBANK MING NONG** MORG SVEG SPOG SADG TOTG HELG PLUG SBVG SOAG NTSG RING % 10.3 % 12.2 % 12.1 % 10.6 % 12.8 % 11.2 % 11.3 % 11.6 % 11.5 % 12.5 % 12.3 % 12.1 % 15.9 % % 11.7 % 8.9 % 14.6 % 12.2 % 12.9 % 8.2 % 11.7 % 7.1 % 10.5 % 10.4 % 9.6 % 7.2 % 7.4 % 12.0 % 12.0 % 11.6 % 10.1 % 10.7 % 12.0 % 6.7 % 9.4 % 9.0 % 9.2 % 10.0 % 8.6 % 9.6 % 8.1 % 12.1 % 12.5 % 11.5 % 9.9 % 11.0 % 11.2 % 7.5 % 9.1 % 8.9 % 10.2 % 9.7 % 8.7 % 8.7 % 7.8 % % 3.3 % 3.4 % 6.4 % 6.1 % 7.8 % 3.9 % 4.1 % 3.4 % 7.2 % 6.0 % 5.5 % 5.4 % 6.7 % 3.2 % 3.6 % 2.6 % 4.5 % 6.1 % 7.8 % 0.0 % 1.0 % 3.7 % 7.2 % 5.9 % 5.0 % 5.4 % 6.7 % DNB % % 11.1 % 11.6 % % 2.3 % % 12.0 % 9.4 % 9.9 % 11.3 % 9.2 % 9.9 % 11.4 % 9.1 % 5.0 % 4.5 % 5.5 % 4.5 % 4.0 % 4.7 % Gjennomsnitt* Regionbanker Lokalbanker 11.8 % 11.1 % 12.1 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale ** NONG etter emisjon. Kurs eks tegningsretter

25 Anbefalinger og kursmål Navn DNB Bank Ticker DNB SR-Bank SMN SNN Møre Vest SRBANK MING NONG** MORG SVEG % 44% 48% 23% 22% Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp % 3.3 % 3.4 % 6.4 % 6.1 % % 10.3 % 12.2 % 12.1 % 10.6 % Buskerud-Vestfold Sandnes Toten Helgeland Østfold-Akershus Ringerike Nøtterøy Øst Pluss SBVG SADG TOTG HELG SOAG RING NTSG SPOG PLUG % 17% 14% 13% 27% 18% 28% 16% 10% Kjøp Nøytral Kjøp Nøytral Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp Nøytral % 3.9 % 4.1 % 3.4 % 5.5 % 6.7 % 5.4 % 7.8 % 7.2 % % 11.2 % 11.3 % 11.6 % 12.3 % 15.9 % 12.1 % 12.8 % 11.5 % % 5.3 % % 12.1 % Regionbanker Lokalbanker Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling kurs % Kjøp 35% 17% Prising på dagens kurs* P/B 13 P/E 14E Yield 12E % Prising på kursmål ** P/E 14E P/B 13E Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner) CET I*** % 10.8 %

26 Kapitalstruktur norske og svenske banker emisjoner inkludert for MORG og NONG samt ansvarlig lån i NTSG Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr , Basel I gulv (80%). Inkluderer EK emisjoner i MORG, NONG og ansvarlig lån i NTSG i 3Q DNB - DNB 10.8 % Swedbank - SWED 10.7 % 0.6 % 0.3 % Nordea - NDA 10.7 % 0.6 % SEB - SEB 10.3 % Handelsbanken - SHB 8.6 % 2.0 % Tier II (inkl ansvarlig) 1.1 % 0.3 % 14.7 % Sogn og Fjordane - SSF 0.0 % 12.4 % Nord-Norge - NONG 12.2 % Møre - MORG 12.1 % SØRPLUS - SØRPLUS Nordiske banker Tier I (inkl fonds.obl) 0.8 %0.2 % Hedmark - Hedmark 1.5 % Vest - SVEG 10.6 % BN Bank - BNB 10.4 % Midt-Norge - MING 10.3 % SR-BANK - SRBANK 10.3 % 1.0 % 1.1 % 3.0 % 11.8 % 1.5 % 1.4 % 0.0 % 1.7 % 1.4 % 1.7 % Regionale sparebanker 0.2 % 1.8 % Ringerike - RING 2.2 % 1.6 % 0.9 % 15.9 % Øst - SPOG 12.8 % Buskerud-Vestfold % 12.5 % Østfold-Akershus - SOAG 12.3 % Nøtterøy - NTSG 12.1 % 2.5 % 11.6 % 1.6 % 11.5 % 2.0 % Toten - TOTG 11.3 % Sandnes - SADG 11.2 % 4% 6% 0.4 % 0.7 % 2.1 % 0.0 % 4.2 % 3.0 % 8% 10% 12% Lokale sparebanker 1.5 % 2.2 % Pluss - PLUG 2% 0.8 % 1.9 % Helgeland - HELG 0% 26 CET I (eks fondsobl.) 0.3 % 1.3 % 0.3 % 2.6 % 14% 16% 18%

27 Kapitalisering: Styrket og likere etter 2008 Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 14% Q09: 80% Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 12% Lokale banker DNB 10% Region banker Emisjoner 2012: SRBANK MING 8% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG 6% 4% 27 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 Emisjon 2011: NONG 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes

28 Vi estimerer CET I på 13.6% for regionbankene i juli 2016 med Basel I gulvet motsyklisk buffer på 1.5% kan håndteres, naturlig at denne er lavere dersom gulvet videreføres Kapitalkrav for norske systemviktige banker Ren kjernekapital regionbanker under Basel II med overgangsregler 18% Ansvarlig lån 16% 2.0 % 14% 2.0 % 12% 2.0 % 10% 1.5 % 2.0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.0 % Motsyklisk buffer (estimat) 1.5 % 8% Utvikling i historisk og estimert ren kjernekapitaldekning norske regionale sparebanker 6% 9% 4% 10% 11% 12% Egenkapital CET I regionbanker (Basel II overgangsregler) 2% 0% Fondsobligasjon Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli 16 Kilde: SpareBank 1 Markets 28

29 Finanstilsynet foreslår maksimalgrense på overføring til Boligkreditt enten som % av totale utlån eller % av boliglån drøfter også mulighet for overgangsregler og hensyn til EK-andel i boliglånsporteføljen Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* 100% *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF 93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Overført DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført OMF % av totale utlån 74% 65% 64% 52% 49% 47% 48% 43% 46% 41% 39% 42% 42% 37% 38% 37% 34% 33% 27% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 29

30 Flate latinspreader mot Tyskland siste uken 30

31 Kursoppgang i europeiske banker og på lavere statsspreader i 2013 Aksjekurs europeisk bank vs spread spansk/italiensk stat* *Snitt spansk og italiensk stat minus tysk stat, 10 år. STOXX 600 banker Europeisk bank indeks Differanse italiensk/spansk 450 stat mot tysk stat Spansk/italiensk stat ift tysk stat. Invertert 0 = Europeisk bank indeks. 0 = Kursutvikling for europeiske bankaksjer Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 31 Snitt italiensk & spansk stat over tysk stat i bps.

32 Oslo Børs: reprising etter korreksjon i juni 32

33 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 27.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: DNB bygger kapital, raskt Konklusjoner

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.07.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterkest kredittvekst for husholdningene

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 22.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Billigere fastrentelån - samme

Detaljer

Ukerapport norske banker

Ukerapport norske banker Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 05.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.11.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 15.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Rentemargin norske banker moderat

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: 3Q estimater og kommentarer

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.06.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterk gjeldsvekst i de yngste

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Filialdøden fortsetter i USA

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 18.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: God lønnsomhet for norske banker

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 06.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Hvor lav kan boligrenten bli?

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 24.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 11.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Bail-out i BES (fondsobligasjoner

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.12.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.02.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Store forskjeller i driftsinntekter

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 12.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 10.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal 17.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Odd Weidel Finansanalytiker +47 24

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 16.03.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 26.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Høstjakt etter utbytteaksjer

Høstjakt etter utbytteaksjer Høstjakt etter utbytteaksjer Direktør SNN Markets Tom R. Solstad-Nøis E-mail: trsn@snn.no Telefon: (+47) 776 22493 Mobiltel: (+47) 958 21 408 Ansvarsfraskrivelse: Denne presentasjonen er ikke ment som

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 19.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50 Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 5 Inntjeningen kommer til å øke kraftig i årene fremmover Vale transaksjonen tynger fortsatt på kort sikt I tillegg vil lave LME priser i Q3 senke inntjeningen til NHY

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 2012 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.09.2012

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren 19.10.2017 Nils Christian Øyen Odd Weidel Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 +47 24 17 74 81 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015 CARNEGIE CORPORATE BOND November 2015 FORVALTER NIKLAS EDMAN Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond BABAK HOUSHMAND Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond M.Sc.

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Volum har vært i fokus marginer under press

Volum har vært i fokus marginer under press ANALYSE SMN & SNN Indexed Indexed Volum har vært i fokus marginer under press Volumutvikling 2-212 45 4 35 3 25 2 15 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Volumes MING Volumes NONG Marginutvikling

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo:

Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo: Marked og kunder Kundebase på 4. privatmarkedskunder og 5. bedriftsmarkedskunder Hjemmemarkedet består av ni kommuner i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Stavanger, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Hå og Bjerkreim

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet?

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 13 juni 2013 Agenda 1. Motivering av problemstillingen 2. Resultater fra

Detaljer

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date Gjeldsforvaltning Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund P. Date Agenda Gjeldsstrategi Anvendelse av rentederivater i forvaltningen Vurdering

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 Olje og offshore Utviklingstrekk på kort og lang sikt Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 pn@fondsfinans.no 1 Helt i bunnen ligger: Demografi Det blir stadig flere mennesker på jorden og energibehovet

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet

SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet 17.03.2011 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf 24 14 74 44 / 99 500 240 Argo Securities er engasjert som tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

Det store oljeskiftet

Det store oljeskiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) Januar 2015 @ThinaSaltvedt Det store oljeskiftet Kilde: Ingram Pinn, FT Hvorfor faller oljeprisen? En kraftig vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter. januar 211 God start på nytt år Utviklingen til nå Første uke i 211 ble preget av økende optimisme ledet an av en del positive tall fra USA og her hjemme. Men det er også fornyet

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

Ukerapport Makro. Ukens tema. Ukens viktige nøkkeltall Norge. Renteoppgang gjør negative nyheter til..negative. Eurosonen USA

Ukerapport Makro. Ukens tema. Ukens viktige nøkkeltall Norge. Renteoppgang gjør negative nyheter til..negative. Eurosonen USA Ukerapport Makro Uke 33/2014 11 august 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no

Detaljer