Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18"

Transkript

1 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til å rydde i sine nærmiljøer og lekeplasser, sope fortau og klippe hekker i løpet av april og mai. Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Fra brettspill til bøker: Den beste vinterferien starter på Notabene! Nå har vi fått inn nye og spennende titler, kom innom og sjekk utvalget i vinterens bøker. I tillegg har vi gode tilbud på mengder av brettspill. Åpent: (18) HelgøMeny: (19) Rema 1000: (20) 400 gratis p-plasser under tak - Husk å trekke billett Følg oss på Facebook

2 24. februar 2014 HINNAVIS 2 Vi eller eg? Det er ein vanleg kvardag og eg er på veg til på daglegvarebutikken på Hinna. Her er mykje folk. Eg går den vanlege ruta og skal betale i kassa. Bak kassa apparatet sit ei smilande dame. Ho har jobba her i minst 20 år, eg snakkar ofte med henne. Ho har alltid eit smil på lager, og eg hugsar særleg gongar der eg var stressa og hadde utfordringar med barna. Dama var overberande og smilande. Hadde gjerne eit oppmuntrande ord eller ein god kommentar. Det er kjekt å handle her. Hennar smil og gode ord, gjorde kvardagen min betre. Akkurat som eg høyrer til her. Gjennom å kjenne at ein høyre til får ein opplevinga av VI. Dette får meg til å tenke tilbake på ei hending då eg var på ein elvebåt pynta med vakre fargar og med dekorativt utsmykkingar. Den smale båten snirkla seg innimellom andre båtar i ei fart eg blei skuggeredd av. Vatnet i elva var langt frå himmelblå og bylgjene var tildels skremmande. Etter ei stund kom vi inn i smalare kanalar, og rolegare farvatn. Langs kanten av elva såg vi tre -fire gutar som boltra seg i vatnet, ei mor som held på med klesvasken, ei bestemor som slappa av i ei hengekøye. Dei vinkte til oss kvite som sat i båten. Sjølvsagt vinka og smila vi tilbake bak solbrillene. Eg var på kanaltur i elvebåt i Bangkok, Asias Venezia. Fattigdommen lyste mot meg, med skrøpelige hus bygde på rotna pålar og ei lukt som nærma seg stank. I ei av slusene blei vi ståande å vente attmed ein båt med ein familie. Latter, glede og humor pregar samtalen. Kva er det som gjer at folka her tilsynelatande er så glade, har fellesskap og livsmot midt i utfordringane i livet? Gjennom samtalar med menneske som bur her seier dei at kjensla av VI er mykje sterkare enn kjensla av EG. Andre ord er : Kollektivisme versus individualisme. Kva er det som gjer at min son som har budd eit år i Afrika seier at det er hans beste år? Han budde ikkje mellom dei rike, han budde enkelt. Dei hadde ikkje aircondition, temperaturen var på +30 grader og høg fuktigheit. Straumen var ustabil og nett tilgangen var dyr og usikker. Eg tenkte: Klarer han dette? Skypesamtalane vi hadde sa noko heilt anna. Erfaringane hans var at dei var så venlege, omsorgsfulle og opptatt av å involvere i fellesskapet. Det materielle hadde mindre og lite betyding. For han var det menneska som gjorde forskjellen. VI eller EG? Her møtte eg meg sjølv i døra med mine fordommar. For er det ikkje slik at fordomar er ein konsekvens av manglande kunnskap og menneske sin avgrensa evne til å forhalde seg til kompleksitet? En forsvarsmekanisme som gjer verdens bilete enklare, og dermed gjer det enklare å tru at ein forstår. Men ofte gjer ein ikkje det, snarare tvert imot. Det fører til manglande kunnskap og frykt for annleis tenkande. Det skape avstand mellom menneske Årsmøte for Hinna Gjenbruk (erfaringskompetanse.no. ) Kjem desse fordomane til uttrykk her heime og? Zygmund Bauman ein kjend polsk sosiolog seier at mange manglar fellesskap. Fellesskap kan vere vaksine i seg sjølv mot mange ulike sjukdommar som einsemd driv fram hevdar han. Per Fuggeli tek til ordet for felleskapet i fleire av sine betraktninger om livet. Her kan eit smil gjere den store forskjellen. Martin Luther King har sagt det på denne måten: - Mennesker hater ofte hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har noen kontakt med hverandre. De har ikke kontakt med hverandre fordi de lever adskilt (Dr Martin LutherKing- I have a dream. Washington, DC, onsdag 28. august 1963). På mange måtar lever vi åtskilt i vårt samfunn, og einsemda er i fylgje forsking ein av dei største truslar for fellesskapet vårt. VI eller EG? Mange organisasjonar er med på å skape VI kjensle i vår bydel. Ein høyre til i ein flokk som Per Fuggeli seier. Vi som bur her kan gjere ein skilnad i kvardagen, å sjå kvarandre. Bry oss om naboen og gjere vår bydel til den beste i byen. Små ting gjort i kjærleik kan forandre verda er mottoet for «Godhet Stavanger» som IMI kyrkja har arrangert i fleire år. Den har blitt møtt med opne armar og skepsis. Kva er det som gjer at nokon vil ein vel, kva er Anne Kristin Bruns det som gjer at nokon berre vil godt? Det må vere noko meir som ligg bak, hevdar skeptikarane. Dei som deltek seier noko anna. Dette gjere vi saman. Bydelen er VI som bur her, byen er VI som bur her og landet er VI som bur her. Som KrF politikar meiner eg at verdiar må stå i sentrum og ein må ha ein sunn ballanse mellom VI og EG. Mennesket er skapt til fellesskap og til å utvikle og realisere seg sjølv saman med andre menneske. Samtidig er vi meir enn berre ein del av eit kollektiv. Enkeltmennesket sin verdi gjer at ingen må utnytte andre som eit middel for fleirtalet eller representantar for fellesskapet. Deltaking i fellesskapet er for å utvikle og utfordre det einskilde mennesket. Samtidig må fellesskapet også skape rom for kvart einskild individ og verdsette mangfaldet av menneske. Kristen demokratisk ideologi representerer derfor eit alternativ til både individualisme og kollektivisme, et alternativ som også blir kalla personalisme. Eg er tilbake på butikken på Hinna. Jammen er det godt at vi har slike menneske som deler av sitt smil og gjer kvardagen litt lettare for oss alle. La oss gjere 2014 til året då vi smilte meir. Det begynne med smilet, og alle har det. Anne Kristin Bruns Medlem Hinna bydelsutvalg KrF Reidun Bakkane (bildet) overtok som leder av gjenbruket fra februar i år. Da hadde butikken vært i drift ett år og hatt en brutto omsetning på kroner. Dette er et fint resultat, men vi sliter med at folk ikke vet om oss, og ikke finner oss. Vårt skilt på veggen mot Hinnasvingene ble nemlig fjernet i fjor sommer. Vi skulle også hatt flere frivillige med i salget. Så det er bare å melde seg på. HINNAVIS - Eier: Hinna bydelsutvalg Styret: Karl W. Sandvig (leder) mobil e-post: Arne Rønneberg, Bertha Veggeberg Daglig leder/redaktør: Rune Hovland mobil e-post: Journalister: Stig Erlend Midtgaard mobil e-post: Axel Helgeland Leversen mobil e-post: Desk/layout: Axel Helgeland Leversen Annonsesalg: Hinna Fotball ved Erling Olsen mobil Postadresse: P.b Stavanger Besøksadresse: Gamleveien 53 E-post: Distribusjon: Aftenblad distribusjon Annonsepriser: Førsteside: (70x250) Kr mva 1/16 side: (45x125) Kr mva 1/8 side: (90x125) Kr mva 1/4 side: (175x125) Kr mva 1/2 side: (175x250) Kr mva 1/1 side:(350x250) Kr mva Rabatt på 10 % ved bestilling av annonse i alle 4 avisene for samme år Trykkeri: Schibsted eks Regnskap: SK Regnskap Utgivelser 2014 Nr. Innlev.frist Distribusjon februar 24. februar april 5. mai august 1. september november 1. desember Nettavis: Redaktør: Rune Hovland Layout: Asbjørg U. Haraldsen mobil Facebook: HINNAvis/Frivilligsentralen

3 24. februar 2014 HINNAVIS 3 Hvem vil du foreslå til Hinnaprisen for 2013? Kanskje trenger du å klø deg litt i hodet, eller så ramler tanken ned med en gang: jo, han har virkelig gjort en innsats for kulturlivet og det sosiale livet i Hinna bydel i Eller hun? Eller de? Vi ønsker et forslag fra deg til Hinnaprisen for På selveste 17.mai i år skal vi dele ut den 8. prisen i rekken. I fjor gikk prisen til Jåtten skolekorps, året før fikk Steinar Torgersen prisen. Han er mangeårig bydelspolitiker som arbeidet for å stimulere og tilrettelegge for fritids- og friluftsaktiviteter. I 2010 gikk prisen til Geir Støle, leder for fotballavdelingen i Forus og Gausel Idrettslag. Og i rekken av prisvinnere finner vi Herdis Meldahl for hennes innsats til fremme av Hinna bydels sosiale aktiviteter blant barn og unge, Jan Ove Ottesen for hans bidrag til fremme av Hinna bydels kulturliv. Elisabeth Helland fikk prisen i 2006 for sitt bidrag til fremme av bydelens sosiale aktiviteter og den første prisen gikk til Hinna fotball for sitt arbeid blant barn og unge. Dette er fine og verdige representanter som har vært med på å gjøre bydelen til et godt sted å bo. Men, hvem mener du fortjener Hinnaprisen nå? Vi vil gjerne ha ditt forslag til enkeltpersoner eller bidrag som bidrar til å gjøre Hinna bydel til et godt sted å bo for store og små, gjennom en innsats litt over gjennomsnittet. Eller langt over. Kommer du på noen? Flott! Da sender du inn forslaget ditt, med en begrunnelse for at nettopp din kandidat fortjener prisen innen 24. april 2014 til: Senterleder Elsie Steinsvik, adresse Gausel bydelshus, Heddeveien 141, 4034 Stavanger telefon: E-post: En ting til: Det er Hinna bydelsutvalg som står bak prisen. Bydelsutvalgsmedlem Kristin Bade Veire STATUTTER FOR HINNAPRISEN Reviderte statutter, vedtatt i Hinna bydelsutvalg 9.april 2013: 1 Formål Hinnaprisen deles ut hvert år av Hinna bydelsutvalg. Den er en anerkjennelse til enkeltpersoner eller lag og foreninger fra bydelen som har bidratt til å fremme bydelens kulturliv og/eller sosiale aktiviteter. 2 Jury Juryen har tre medlemmer og den velger ut hvem som får årets pris. Alle bydelens beboere kan sende inn forslag til kandidater til Hinnaprisen. Juryens sammensetning: En representant fra bydelsutvalget En representant fra media og/eller kultur En representant fra bydelens foreningsliv. Jurymedlemmene sitter i en 4 års valgperiode og kan bli gjenvalgt en gang. Bydelsutvalget oppnevner jurymedlemmene. Alle jurymedlemmene må være bosatt i bydelen. Senterleder for bydelshuset er fast varamedlem og sekretær for juryen. Stavanger kommune går i vannet Det startet med en litt vill idé. Slik som det ofte gjør for Kjartan Mølstrevold, leder for Kulturaktiviteten på Hinna. Hva skal til for å samle ansatte i en stor virksomhet som jobber med forskjellige fagområder til daglig? Vi bader selvfølgelig, og vi gjør det midt på vinteren for å få maksimal effekt ut av galskapen. Invitasjonen gikk til om lag 600 ansatte i Hinna hjemmebaserte tjenester som jobber med hjemmesykepleie, psykisk helse og psykisk utviklingshemmede. Og responsen var ikke dårlig. I hvert fall ikke tatt i betraktning at datoen ble satt til 2.desember. På våre breddegrader heter det isbading på denne tiden av året. Et trettitalls stykker meldte seg på til vinterens store høydepunkt. Men et ras med avbud og dårlige unnskyldninger tikket inn dagene og timene før, og det var bare 17 som møtte opp på bryggekanten i Forus båthavn ved Gandsfjorden for frivillig å la seg kjøle ned i det kalde vannet. Det lå ikke is på vannet, heller ikke var det frostrøyk å se. Men kaldt var det. Og mye brøling og moro ble det. Spiderman deltok også. Han stupte vannrett ut i lufta før han måtte gi tapt for tyngdekraften og havnet der de andre befant seg. Den ville ideen var godt organisert. Den forhutlede gjengen kunne skifte til tørt i et oppvarmet klubbhus og deretter nyte varm fiskesuppe og kaffe. Herlig forfriskende, på langt nær så kaldt som forventet, var gjennomgangstonen i klubbhuset etterpå. Ansatte som gjennomførte, fikk navnet sitt på wall of fame, og de som trakk seg, måtte finne seg i at navnet deres kom på wall of shame. En prima form for lagbygging som ikke kostet mer enn et par hundrelapper i mat. Mye taler for at flere fra Stavanger kommune går i vannet også neste vinter. 3 Prisen Prisen er et diplom og et kunstverk laget av en lokal kunstner. 4 Forslag til priskandidater Informasjon om prisen og forslag til valg av årets priskandidat blir gjort kjent i bydelsavisens første vårnummer påfølgende år. Juryens sekretær sender også melding til skoler, lag og foreninger i bydelen hvor alle blir oppfordret til å sende inn forslag til kandidater med en begrunnelse. Frist for å sende inn forslag er medio april. 5 Valg av prisvinner Juryen velger ut prisvinneren på grunnlag av forslagene som er kommet inn. Vinneren av Hinnaprisen blir bekjentgjort i lokale media, og prisen deles ut på Jåtten skole 17. mai. Tekst: Per Kristian Sættem Bildene viser med tydelighet at det finnes friskuser i kommunen.

4 24. februar 2014 HINNAVIS 4 BENTE GRO OLSEN - avtroppende leder i Jåttå og Hinna historielag Med stor entusiasme og glede har Bente Gro Olsen ledet historielaget i over seks år. Nå går hun av ved årsmøtet, og overlater plassen til en ny. Hun kan si så meget at vedkommende er en dyktig person her fra bydelen. STARTEN Etter at Bente Gro ble ansatt hos Byarkivet i Stavanger for tolv år siden, ble hun engasjert i lokalhistorie generelt og hinnahistorie spesielt. Det var derfor helt naturlig at hun meldte seg inn i Jåttå og Hinna historielag, der hun ganske snart ble plukket ut til styreverv. Da daværende leder, Einar Sanstøl, skulle gå av, formelig «kapret» han Bente Gro til å bli hans etterfølger. Snart var hun i gang med å fortsette det gode arbeid som hun hadde arvet, og av det mest iøynefallende var at hun oppgraderte samarbeidet med HINNAvis, eller Nuten, som lokalavisen het den gang. Så når hun nå skal summere opp hva som har skjedd i hennes ledertid, nevner hun en kraftig økning av medlemstallet som noe av det gledeligste. Men det var noe som var mer gledelig, årboken. Og da redaksjonen for denne ble dannet i 2011, var det en selvfølge at hun ble en del av den. Redaksjonen besto ellers av: Inge Rykkje, Inge Aarrestad, Signe Godeset Figved og Sverre Torgersen. Alle, så nær som førstnevnte, er med fremdeles. Bente Gro liker å skrive, og hun skriver godt. Hun har vært en bidragsyter til en rekke lokalhistoriske utgivelser som for eksempel, Rogaland Historielag sin årbok, «Ætt og Heim», Byhistorisk Forenings medlemsblad, «Stavangeren», samt levert artikler til HINNAvis. Da alle formaliteter var ordnet for å kunne gå i gang med årboken, falt det naturlig å være leverandør med stoffet sitt til den. ÅRBOKEN Når hun nå forlater ledertaburetten, er det ikke for å innta en anonym posisjon i historielaget. Bente Gro vil sammen med andre i redaksjonen for årboken overlate sine styreplasser til nye «koster», og konsentrere seg fullt for årboksarbeide fremover. Og årbokens første opplag i 2011 ble formelig revet bort, og nytt opplag ble trykket opp omtrent da bok nummer to var ferdig. Suksessen gjentok seg med denne og for den neste nå sist høst. Og det er stoff nok til en kommende utgave. Årboken gis ut i eget forlag noe som holder prisen nede og bidraget oppe. Økonomien er god, og bidrar til at den er selvdrevet. Det må nevnes at bydelsutvalget hjalp til med et éngangsbidrag til den første utgivelsen. Det gledelige er at det er mange utenfor redaksjonen som ønsker å bidra med historisk lokalstoff, så redaksjonen ser fremtiden lyst i møte. Et mål er å utvide dette forrådet, både med bilder og artikler. Dette, sammen med en temadugnad på det å samle inn stedsnavn, bilder, dokumenter og historier, er også blant hennes fremtidsvyer for årboken. VEIEN VIDERE Når vi snakker om veien videre, trekker Bente Gro Olsen frem det pågående arbeidet som Rogaland Historielag holder på med: bokverket om Gamle Hetland og Madla kommuner. Her ønskes det stoff fra Hinna bydel (tidligere i Hetland kommune), og redaksjonen etterlyser bidragsytere. Så på «fallrepet», hva vil din arv til kommende styre være? «Foruten alt det nevnte om årboken, mener jeg at et godt og tett samarbeid med bydelsavisen, HINNAvis, vil være givende på alle måter. Men se det er opp til det nye styret å avgjøre», svarer hun. Axel Helgeland Leversen Historielagets årbok går unna Jåttå og Hinna Historielag har til nå gitt ut 3 årbøker. Det betyr at vi etter hvert får tatt vare på en del lokalt stoff som ellers ville forsvunnet. Interessen for bøkene har vært stor. Vi har jo ikke noen utbygd salgskanal, men likevel så minker det på bøkene. NMS Gjenbruk i Hinna Krossen (Hinnatrekanten) har vært velvillig slik at der kan boka kjøpes i åpningstiden. Hva skjer videre? Redaksjonsutvalget som består av Inge Aarrestad, Signe Godeset Figved, Bente Gro Olsen og Sverre Torgersen har allerede hatt flere møter med tanke på årbok nr. 4 som beregnes å komme ut i november Av aktuelle artikler nevnes at vi vil gjerne trekke fram den innsatsen som Hinna-mannen Magne Bakka gjorde som motstandsmann under 2. verdenskrig. Videre blir Liv Haavaag intervjuet, og vi tar med noe fra Jåtten skoles historie. Skolen nærmer seg 120 år gammel. Redaksjonsutvalget har en Årbokredaksjonen f.v.sverre Torgersen, Inge Aarrestad, Signe Godeset Figved og Bente Gro Olsen bakerst. del artikler på «blokka», men ser gjerne at flere bidrar med stoff. De tar gjerne i mot stoff, ferdig eller for bearbeiding. Det er viktig å få ting på papiret mens det ennå huskes. Slik kan stoff kanskje bli brukt i senere utgaver av årboka. Har du et godt bilde med historisk sus over, så skiv en kort tekst. Også nr. 4 vil inneholde noen «mimrebilder». Kontakt ett av medlemmene i utvalget hvis du har ideer. Tekst: Sverre Torgersen Foto: Axel Helgeland

5 24. februar 2014 HINNAVIS 5 Jåtten skolesjakk Hver torsdag kveld kl samles unger i alderen 5-12 år, med eller uten foreldre, på Jåtten skole for å spille sjakk. Sjakkinteressen i bydelen har fått et godt oppsving etter at Magnus Carlsen ble verdensmester i november i fjor. Denne torsdagen, når HINN- Avis besøker Jåtten skolesjakk, foregår det aktivitet i tre klasserom. Leder for Jåtten skolesjakk, Carsten Beer Jacobsen og Pål Kjeldsen, som er en engasjert far til Daniel på sju år som spiller i klubben, forteller ivrig om sjakkaktiviteten som foregår på torsdagskveldene. «Daniel begynte i Jåtten skolesjakk som 6-åring etter at han hadde fått sjakkbrett til jul. Et halvt år senere hadde han spilt sin første turnering. Etter å ha vært med i klubben i halvannet år er det fortsatt faren Pål som vinner de fleste partiene på hjemmebane, men det varer nok ikke lenge før konkurransen begynner å tilspisse seg». Tilpasset motstand Sjakk er en sport for de som liker å konkurrere og sammenligne seg med andre. Datasystemet, Monrad, brukes til å trekke ut hvem som skal spille mot hverandre etter et prinsipp om at motstanden øker når én spiller bra og motsatt hvis én taper eller spiller uavgjort eller remis, som det heter på sjakkspråket. Det arrangeres mange turneringer og mester-skap. «5. februar ble det arrangert barnas grand prix på Tjensvoll med hele 149 deltakere. Spillerne blir inndelt i klasser etter alder og ferdighetsnivå; nybegynner, mikroputt, miniputt og kadett ungdom, forteller Kjeldsen. Magnus Carlseneffekten Ryktene sier at det knapt nok var et sjakkbrett å oppdrive i butikkene i Stavanger etter at Magnus Carlsen ble verdensmester i sjakk 22. november I hvert fall for de som var litt sent ute med julehandelen. Mange unger fikk trolig sitt første sjakkbrett under juletreet i fjor noe som også merkes på sjakkinteressen i Stavanger sjakklubb, som nå er den største sjakklubben i Norge utenom Oslo. Stavanger sjakklubb har nå skolesjakk på Jåtten, Lassa, Nylund og Lunde, samt skolesjakk for ungdomstrinnene på Tjensvoll. Jåtten skolesjakk har i dag cirka 40 registrerte medlemmer, og hver torsdagskveld er det minst 30 unger som kommer for å spille sjakk. Denne kvelden er det også noen nye som kommer for første gang to søstre som får begynne med hvert sitt spesiallagde, pedagogiske sjakkhefte for barn i førskolealder. Carsten B. Jacobsen mener at sjakk har mye å tilføre ungene. «Gjennom disse heftene lærer de både å telle og skrive. Sjakk burde vært et eget fag i skolen», sier han. Flere nivåer I de tre klasserommene foregår det ulik aktivitet. De to søstrene som er nybegynnere, sitter med heftene sine. I det andre klasserommet sitter det en del gutter å spiller sjakk mot hverandre. De er kommet over nybegynnernivået. Og i det tredje klasserommet er det undervisning med sjakkspill på en stor dataskjerm. Undervisningen foregår på engelsk, men ungene ser ikke ut til å være mindre engasjert av den grunn. Snarere tvert imot. For etter at man har kommet forbi nybegynnernivået, får man lære sjakk på et mer teoretisk nivå, begynne å tenke og gå mer i dybden. Og det er vel da det virkelig begynner å bli spennende. Jåtten skolesjakk har holdt på siden 2002, og har i denne perioden hatt mange gode spillere som har deltatt i både NM, EM og VM. Med den interessen som klubben opplever nå, er nok denne deltakelsen en tradisjon som mange barn og unge kommer til å ta med seg videre. Stig Erlend Midtgård Sjakkspill på storskjerm er spennende. Neste trekk må være nøye gjennomtenkt. Den satt, tenker jeg!

6 24. februar 2014 HINNAVIS 6 Ambulant akutteam ved Sola DPS Ambulant akutteam (AAT) er et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som er i en vanskelig livssituasjon og psykisk krise. Tilbudet, som er en del av spesialisthelsetjenesten, er for innbyggere i Sola kommune og i bydelene Hillevåg og Hinna i Stavanger kommune. Leder for AAT, Jørn André Kaarstad Idsal, er opptatt av at akutteamet er godt kjent både blant de som allerede har psykiske lidelser og blant de som kanskje vil trenge hjelp på et senere tidspunkt - og at de da vet hvor de skal ta kontakt når behovet for hjelp oppstår. Idsal forteller at de vanligste årsakene til at folk tar kontakt med dem er søvnproblemer, samlivsbrudd, selvmordstanker, psykose, depresjon og angst. «Ofte tar folk kontakt selv, men det er også vanlig at fastlege, pårørende eller ansatte i kommunehelsetjenesten tar kontakt. AAT trenger ingen henvisning og publikum kan derfor ta direkte kontakt. En generell regel er at all kontakt skal være basert på samtykke og frivillighet fra pasientens side», sier Idsal. Brobygger I mange tilfeller fungerer AAT som en brobygger for de som aldri har vært i kontakt med hjelpeapparatet før. Etter en kartlegging av pasientens hjelpebehov, vil de ansatte ved AAT i samråd med pasienten vurdere om vedkommende har behov for innleggelse ved en sengepost, oppfølging fra poliklinikk eller om han trenger psykiske helsetjenester i kommunen. AAT har ikke myndighet til å legge direkte inn på sengepost, men kan være behjelpelige med henvisning via kontakt med fastlege eller legevakt. Idsal understreker at Ambulant akutteam ikke har øyeblikkelig hjelp funksjon og at fastlege eller Stavanger legevakt må kontaktes hvis hjelpebehovet er så akutt. Rask hjelp Ambulant akutteam er åpent på hverdager fra kl og fra kl i helgene. Fra AAT får en henvendelse skal det ikke gå mer en 24 timer før det blir gjort en avtale om hjemmebesøk eller samtale i AAT sine lokaler ved Sola DPS. Det vil alltid være to personer fra ambulant akutteam med lang erfaring innen psykisk helsearbeid som har samtalene med pasientene. De ansatte har utdanning som psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere og sosionom. En psykiater, som blant annet gjør vurderinger i forhold selvmordsrisiko og gir veiledning til fastleger i forhold til medisinering, er også tilknyttet teamet i 50 prosent stilling. En smørblid gjeng fra Akutt ambulant team ved Sola DPS. Jane Elin Nessa på vei ut på hjemmebesøk. Erfaringer så langt Ambulant akutteam startet opp i 2007 som en del av sengepost og ble skilt ut som egen enhet høsten Jørn André ser at utviklingen går i retning av at flere og flere trenger hjelp og tar kontakt. Brukerorganisasjoner har gitt tilbakemelding om at de ønsker å ha et tilbud 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Samarbeidet med kommunene har blitt mye bedre i den perioden AAT har eksistert. «Det er nå hyppigere kontakt med fastlegene, og vi har også en del samarbeid med psykiatrisk sykepleier på legevakten». Idsal synes det er flott at AAT når ut til unge, nye pasienter. «Vi har den siste tiden hatt samtaler med flere yngre menn under 20 år, hvor også flere av dem har pårørende som har fått veiledning. AAT tilbyr alltid pårørendesamtaler, og har egne barneansvarlige som følger opp barn av foreldre med psykiske lidelser». Jørn André avslutter med å si at AAT har en viktig oppgave med å bidra til normalisering av psykiske lidelser ved bryte ned fordommer, uvitenhet og ta-deg-sammen-holdninger i samfunnet. Stig Erlend Midtgård Løkkeveien 29, Stavanger. Telefon: Stavangerbøker BESTILL BEGGE - SIGNERT OG LEVERT FOR: (ENKELTPRIS ER KR. 349,00) kr 600,- Send SMS til eller e-post: Axel Helgeland Leversen Forus Bilskade Boganesvegen Stavanger - Mob Ditt bilverksted på Hinna Litt bedre enn andre gode barne- og familieadvokater

7 24. februar 2014 HINNAVIS 7 FGI Fotball ønsker «Alle Jenter på Banen» Velkommen til Jentedag på Knudamyrå lørdag 8. mars kl. 10:00! Forus og Gausel IL Fotball (FGI Fotball) ønsker alle jenter fra 5 år (født 2008 eller tidligere) som spiller og eller som ønsker å spille fotball i bydelen velkomment til årets Jentedag på Knudamyrå Idrettspark. Spesielt velkomne er alle dere som ikke allerede spiller organisert fotball i klubben fra før av. Jentefotballen har lenge vært et satsingsområde i FGI - noe som har ledet til at klubben på toppen av Gausel ligger i teten blant breddeklubbene i Rogaland når vi ser på antall deltagende jentelag i serien og antall medlemmer i klubben. Pr i dag har Forus og Gausel Idrettslag mer enn 400 jenter under 20 år som medlemmer - i barnefotballen er mer enn hver 3. spiller en jente - en jenteandel på 35%. Jentedagen er et årlig arrangement i FGI Fotball og målsettingen med Jentedagen er å rekruttere nye jenter og stimulere allerede aktive jenter til å fortsette med fotball. På formiddagen er det trening for alle jentene i barnefotballen hvor jentene i ungdom- og seniorfotballen er trenere. På ettermiddagen har jentene i barnefotballen sosialt arrangement i klubbhuset mens ungdom- og seniorjentene trener forhåpentligvis også i år under kyndig ledelse av jenter fra Klepp Elite. Om kvelden har ungdom- og seniorjentene sosialt arrangement på klubbhuset. Jentedagen er et av mange tiltak for å støtte opp om visjonen: Fotball for alle - sammen om en bedre bydel. Som det framgår av FGI Fotball sin visjon er alle som ønsker å spille fotball i bydelen velkommen og alle skal likestilles. Jenter og gutter skal likestilles på alle områder. I tillegg skal jentene særbehandles på noen områder, spesielt når det gjelder rekruttering. Det er ikke gitt at jentene strømmer til idrettslaget for å spille fotball i like stor grad som guttene. Det er fremdeles ikke like naturlig for jentene å velge fotball som fritidsaktivitet som for guttene. Følgelig må jentene ikke bare likestilles men særbehandles når det gjelder aktiviteter rettet mot rekruttering og aktiviteter rettet mot frafall. Forus og Gausel er en relativ ny bydel i Stavanger som er i rask vekst noe som også er reflektert i klubben. I løpet av de siste ti årene har vi økt fra ca. 20 lag til 60 fotballag ved utgangen av 2013-sesongen. Som eneste klubb i Stavanger har FGI lag på alle alderstrinn både på jente- og guttesiden fra 5 år til senior. Klubben er ca medlemmer som spiller både fotball og håndball. FGI holder til på Knudamyrå Idrettspark hvor de har tre kunstgressbaner og et flott klubbhus som er et åpent samlingspunkt for alle i bydelen. Det er viktig at jentene får et tilbud om å spille fotball så tidlig som mulig og minst like tidlig som for de tradisjonelle jenteidrettene som turn og håndball. I FGI har de et Allidretts-tilbud til jenter- og gutter mellom tre og fem år. Aktivitetene er lekbetont. Både spillerne og ikke minst foresatte får tidlig et forhold til klubben og det er større sannsynlighet for at de fortsetter med fotball i klubben som starter fra og med det året jentene fyller fem år. Rette etter skolestart, siste lørdagen i august, gjennomføres en rekrutteringsdag både for Allidretten og fotballen hvor hovedfokus er rettet mot de som går i barnehagen og de to første årskullene på barneskolen. FGI har definert dette som den viktigste dagen i året for klubben, og har dette som intern «offisiell» flaggdag. FGI rekrutterer jenter fra mange barnehager og tre barneskole, men alle blir integrert i en gruppe fra dag en. Dersom en opererer med egne skolekretslag og først integrerer spillerne ved overgang til ungdomsskolen er erfaringen at langt flere velger å slutte. Klubben har hatt Fotball- FritidsOrdning - FFO siden klubbhuset sto ferdig i FFO har i dag nesten 100 deltakere, både jenter og gutter, med aktivitet hver dag. Nytt i 2013 var en egen FFO dag utelukkende for jenter, og dette har vært en formidabel suksess, og det er i dag nesten femti jenter som deltar på ordningen. Trygghet og medbestemmelse er faktorer som er viktig for både jenter og gutter, men erfaringsmessig spesielt viktig for jentene. FGI har et idrettsanlegg som er integrert i bomiljøet, og det er en naturlig plass å være også utenom organisert trening. På anlegget ligger et klubbhus som er åpent hver dag og er tilgjengelig for alle. Alle lag trener på samme idrettsanlegg, og det er alltid trenere eller ledere til stede. Som klubb har FGI stor fokus på holdninger og trygghet. Klare retningslinjer med hensyn til holdninger og tilgjengelige ledere, er viktige elementer for å skape et trygt miljø. Deltakelse på sosiale aktiviteter/alternative treninger, attraktive turneringer og deltakelse på treningsleirer er aktiviteter som både rekrutterer nye spillere og holder lengre på spillere. All sportslig aktivitet i klubben skal baseres på intern sportsplan og det er en prioritert målsettingen å utdanne kvalifiserte trenere på alle nivå. Den viktigste sportslige målsettingen er å ha egne lag på alle alderstrinn både for jenter og gutter. Dette skal prioriteres foran styrking av enkelt lag/årganger. «FGI skal vi i størst mulig grad ha et differensiert tilbud slik at de kan tilby et best mulig opplegg for både de «beste» og «nest-beste». Bare på denne måten kan vi oppfylle visjonen vår om «fotball for alle sammen om en bedre bydel». De siste årene har vi hatt lag på alle alderstrinn fra 5 år til senior både for jenter og gutter.» - sier Geir Støle, leder av FGI Fotball. Jentene er volummessig færre spillere enn guttene på hvert årstrinn. Følgelig er det viktig å ha tiltak som sikrer at det er nok spillere for å få gode treninger for alle. Sammenslåing av flere årganger til større treningsgrupper er et av tiltakene. Ved å ha lag på alle alderstrinn får en også mulighet til å få gode hospiteringsordninger internt for de spillerne som har behov og ønske om treninger på et høyere nivå enn hva som kan tilbys i egen årsklasse. Hospiteringer, talenttreninger og ekstratreninger blir styrt av spilleutvikler, som har hovedfokus på de eldste barnelagene og de yngste ungdomslagene. Fokus på- og utviklingen av jentefotballen er umoden i forhold til guttefotballen. Nye ideer og gode aktiviteter innen jentefotballen blir utviklet i forskjellige klubber. Følgelig er det viktig å samarbeide for å få en raskere og bedre utvikling av jentefotballen enn hva hver klubb kan gjøre på egenhånd. Samarbeid kan være gjennom krets eller direkte mellom klubber. Skal du på jentedagen? Sten Johnsen

Visjon. Sammen om en bedre bydel

Visjon. Sammen om en bedre bydel Forus & Gausel IL Visjon Sammen om en bedre bydel Bydelen Knudamyrå Gautesetehallen Bydelen Målsettinger FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball/håndball i bydelen, uavhengig

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Ukeplan 6B Uke

Ukeplan 6B Uke Ukeplan 6B Uke 49-50 INFO: Flott innsats fra begge 6. klassene på morgensamlingen! Å lage en morgensamling tar tid og annet fagarbeid må vike noen timer, men elevene får trent seg i samarbeid og kunne

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2012 Hei alle sammen Da er vi i gang med et nytt år med mange spennende ting som skjer! Vi hadde en kjempe koselig adventstid med mange fine stunder på Sverdet og

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM HANA IL FEIRER 40 ÅR. Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september

Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM HANA IL FEIRER 40 ÅR. Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM 1976-2016 HANA IL FEIRER 40 ÅR Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september HANA IL 40 ÅR, 1976 2016 JUBILEUMSFEST PÅ KLUBBHUSET LØRDAG 24. SEPTEMBER (KL. 19-02) PROGRAM:

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Månedsbrev for Bikuben 2017

Månedsbrev for Bikuben 2017 Månedsbrev for Bikuben 2017 Dette gjorde vi i august Vi ønsker både «gamle» og nye foreldre velkomne til et nytt barnehageår i Arnatveit barnehage. Vi voksne på Bikuben håper dere har hatt en flott sommer.

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer