Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18"

Transkript

1 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til å rydde i sine nærmiljøer og lekeplasser, sope fortau og klippe hekker i løpet av april og mai. Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Fra brettspill til bøker: Den beste vinterferien starter på Notabene! Nå har vi fått inn nye og spennende titler, kom innom og sjekk utvalget i vinterens bøker. I tillegg har vi gode tilbud på mengder av brettspill. Åpent: (18) HelgøMeny: (19) Rema 1000: (20) 400 gratis p-plasser under tak - Husk å trekke billett Følg oss på Facebook

2 24. februar 2014 HINNAVIS 2 Vi eller eg? Det er ein vanleg kvardag og eg er på veg til på daglegvarebutikken på Hinna. Her er mykje folk. Eg går den vanlege ruta og skal betale i kassa. Bak kassa apparatet sit ei smilande dame. Ho har jobba her i minst 20 år, eg snakkar ofte med henne. Ho har alltid eit smil på lager, og eg hugsar særleg gongar der eg var stressa og hadde utfordringar med barna. Dama var overberande og smilande. Hadde gjerne eit oppmuntrande ord eller ein god kommentar. Det er kjekt å handle her. Hennar smil og gode ord, gjorde kvardagen min betre. Akkurat som eg høyrer til her. Gjennom å kjenne at ein høyre til får ein opplevinga av VI. Dette får meg til å tenke tilbake på ei hending då eg var på ein elvebåt pynta med vakre fargar og med dekorativt utsmykkingar. Den smale båten snirkla seg innimellom andre båtar i ei fart eg blei skuggeredd av. Vatnet i elva var langt frå himmelblå og bylgjene var tildels skremmande. Etter ei stund kom vi inn i smalare kanalar, og rolegare farvatn. Langs kanten av elva såg vi tre -fire gutar som boltra seg i vatnet, ei mor som held på med klesvasken, ei bestemor som slappa av i ei hengekøye. Dei vinkte til oss kvite som sat i båten. Sjølvsagt vinka og smila vi tilbake bak solbrillene. Eg var på kanaltur i elvebåt i Bangkok, Asias Venezia. Fattigdommen lyste mot meg, med skrøpelige hus bygde på rotna pålar og ei lukt som nærma seg stank. I ei av slusene blei vi ståande å vente attmed ein båt med ein familie. Latter, glede og humor pregar samtalen. Kva er det som gjer at folka her tilsynelatande er så glade, har fellesskap og livsmot midt i utfordringane i livet? Gjennom samtalar med menneske som bur her seier dei at kjensla av VI er mykje sterkare enn kjensla av EG. Andre ord er : Kollektivisme versus individualisme. Kva er det som gjer at min son som har budd eit år i Afrika seier at det er hans beste år? Han budde ikkje mellom dei rike, han budde enkelt. Dei hadde ikkje aircondition, temperaturen var på +30 grader og høg fuktigheit. Straumen var ustabil og nett tilgangen var dyr og usikker. Eg tenkte: Klarer han dette? Skypesamtalane vi hadde sa noko heilt anna. Erfaringane hans var at dei var så venlege, omsorgsfulle og opptatt av å involvere i fellesskapet. Det materielle hadde mindre og lite betyding. For han var det menneska som gjorde forskjellen. VI eller EG? Her møtte eg meg sjølv i døra med mine fordommar. For er det ikkje slik at fordomar er ein konsekvens av manglande kunnskap og menneske sin avgrensa evne til å forhalde seg til kompleksitet? En forsvarsmekanisme som gjer verdens bilete enklare, og dermed gjer det enklare å tru at ein forstår. Men ofte gjer ein ikkje det, snarare tvert imot. Det fører til manglande kunnskap og frykt for annleis tenkande. Det skape avstand mellom menneske Årsmøte for Hinna Gjenbruk (erfaringskompetanse.no. ) Kjem desse fordomane til uttrykk her heime og? Zygmund Bauman ein kjend polsk sosiolog seier at mange manglar fellesskap. Fellesskap kan vere vaksine i seg sjølv mot mange ulike sjukdommar som einsemd driv fram hevdar han. Per Fuggeli tek til ordet for felleskapet i fleire av sine betraktninger om livet. Her kan eit smil gjere den store forskjellen. Martin Luther King har sagt det på denne måten: - Mennesker hater ofte hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har noen kontakt med hverandre. De har ikke kontakt med hverandre fordi de lever adskilt (Dr Martin LutherKing- I have a dream. Washington, DC, onsdag 28. august 1963). På mange måtar lever vi åtskilt i vårt samfunn, og einsemda er i fylgje forsking ein av dei største truslar for fellesskapet vårt. VI eller EG? Mange organisasjonar er med på å skape VI kjensle i vår bydel. Ein høyre til i ein flokk som Per Fuggeli seier. Vi som bur her kan gjere ein skilnad i kvardagen, å sjå kvarandre. Bry oss om naboen og gjere vår bydel til den beste i byen. Små ting gjort i kjærleik kan forandre verda er mottoet for «Godhet Stavanger» som IMI kyrkja har arrangert i fleire år. Den har blitt møtt med opne armar og skepsis. Kva er det som gjer at nokon vil ein vel, kva er Anne Kristin Bruns det som gjer at nokon berre vil godt? Det må vere noko meir som ligg bak, hevdar skeptikarane. Dei som deltek seier noko anna. Dette gjere vi saman. Bydelen er VI som bur her, byen er VI som bur her og landet er VI som bur her. Som KrF politikar meiner eg at verdiar må stå i sentrum og ein må ha ein sunn ballanse mellom VI og EG. Mennesket er skapt til fellesskap og til å utvikle og realisere seg sjølv saman med andre menneske. Samtidig er vi meir enn berre ein del av eit kollektiv. Enkeltmennesket sin verdi gjer at ingen må utnytte andre som eit middel for fleirtalet eller representantar for fellesskapet. Deltaking i fellesskapet er for å utvikle og utfordre det einskilde mennesket. Samtidig må fellesskapet også skape rom for kvart einskild individ og verdsette mangfaldet av menneske. Kristen demokratisk ideologi representerer derfor eit alternativ til både individualisme og kollektivisme, et alternativ som også blir kalla personalisme. Eg er tilbake på butikken på Hinna. Jammen er det godt at vi har slike menneske som deler av sitt smil og gjer kvardagen litt lettare for oss alle. La oss gjere 2014 til året då vi smilte meir. Det begynne med smilet, og alle har det. Anne Kristin Bruns Medlem Hinna bydelsutvalg KrF Reidun Bakkane (bildet) overtok som leder av gjenbruket fra februar i år. Da hadde butikken vært i drift ett år og hatt en brutto omsetning på kroner. Dette er et fint resultat, men vi sliter med at folk ikke vet om oss, og ikke finner oss. Vårt skilt på veggen mot Hinnasvingene ble nemlig fjernet i fjor sommer. Vi skulle også hatt flere frivillige med i salget. Så det er bare å melde seg på. HINNAVIS - Eier: Hinna bydelsutvalg Styret: Karl W. Sandvig (leder) mobil e-post: Arne Rønneberg, Bertha Veggeberg Daglig leder/redaktør: Rune Hovland mobil e-post: Journalister: Stig Erlend Midtgaard mobil e-post: Axel Helgeland Leversen mobil e-post: Desk/layout: Axel Helgeland Leversen Annonsesalg: Hinna Fotball ved Erling Olsen mobil Postadresse: P.b Stavanger Besøksadresse: Gamleveien 53 E-post: Distribusjon: Aftenblad distribusjon Annonsepriser: Førsteside: (70x250) Kr mva 1/16 side: (45x125) Kr mva 1/8 side: (90x125) Kr mva 1/4 side: (175x125) Kr mva 1/2 side: (175x250) Kr mva 1/1 side:(350x250) Kr mva Rabatt på 10 % ved bestilling av annonse i alle 4 avisene for samme år Trykkeri: Schibsted eks Regnskap: SK Regnskap Utgivelser 2014 Nr. Innlev.frist Distribusjon februar 24. februar april 5. mai august 1. september november 1. desember Nettavis: Redaktør: Rune Hovland Layout: Asbjørg U. Haraldsen mobil Facebook: HINNAvis/Frivilligsentralen

3 24. februar 2014 HINNAVIS 3 Hvem vil du foreslå til Hinnaprisen for 2013? Kanskje trenger du å klø deg litt i hodet, eller så ramler tanken ned med en gang: jo, han har virkelig gjort en innsats for kulturlivet og det sosiale livet i Hinna bydel i Eller hun? Eller de? Vi ønsker et forslag fra deg til Hinnaprisen for På selveste 17.mai i år skal vi dele ut den 8. prisen i rekken. I fjor gikk prisen til Jåtten skolekorps, året før fikk Steinar Torgersen prisen. Han er mangeårig bydelspolitiker som arbeidet for å stimulere og tilrettelegge for fritids- og friluftsaktiviteter. I 2010 gikk prisen til Geir Støle, leder for fotballavdelingen i Forus og Gausel Idrettslag. Og i rekken av prisvinnere finner vi Herdis Meldahl for hennes innsats til fremme av Hinna bydels sosiale aktiviteter blant barn og unge, Jan Ove Ottesen for hans bidrag til fremme av Hinna bydels kulturliv. Elisabeth Helland fikk prisen i 2006 for sitt bidrag til fremme av bydelens sosiale aktiviteter og den første prisen gikk til Hinna fotball for sitt arbeid blant barn og unge. Dette er fine og verdige representanter som har vært med på å gjøre bydelen til et godt sted å bo. Men, hvem mener du fortjener Hinnaprisen nå? Vi vil gjerne ha ditt forslag til enkeltpersoner eller bidrag som bidrar til å gjøre Hinna bydel til et godt sted å bo for store og små, gjennom en innsats litt over gjennomsnittet. Eller langt over. Kommer du på noen? Flott! Da sender du inn forslaget ditt, med en begrunnelse for at nettopp din kandidat fortjener prisen innen 24. april 2014 til: Senterleder Elsie Steinsvik, adresse Gausel bydelshus, Heddeveien 141, 4034 Stavanger telefon: E-post: En ting til: Det er Hinna bydelsutvalg som står bak prisen. Bydelsutvalgsmedlem Kristin Bade Veire STATUTTER FOR HINNAPRISEN Reviderte statutter, vedtatt i Hinna bydelsutvalg 9.april 2013: 1 Formål Hinnaprisen deles ut hvert år av Hinna bydelsutvalg. Den er en anerkjennelse til enkeltpersoner eller lag og foreninger fra bydelen som har bidratt til å fremme bydelens kulturliv og/eller sosiale aktiviteter. 2 Jury Juryen har tre medlemmer og den velger ut hvem som får årets pris. Alle bydelens beboere kan sende inn forslag til kandidater til Hinnaprisen. Juryens sammensetning: En representant fra bydelsutvalget En representant fra media og/eller kultur En representant fra bydelens foreningsliv. Jurymedlemmene sitter i en 4 års valgperiode og kan bli gjenvalgt en gang. Bydelsutvalget oppnevner jurymedlemmene. Alle jurymedlemmene må være bosatt i bydelen. Senterleder for bydelshuset er fast varamedlem og sekretær for juryen. Stavanger kommune går i vannet Det startet med en litt vill idé. Slik som det ofte gjør for Kjartan Mølstrevold, leder for Kulturaktiviteten på Hinna. Hva skal til for å samle ansatte i en stor virksomhet som jobber med forskjellige fagområder til daglig? Vi bader selvfølgelig, og vi gjør det midt på vinteren for å få maksimal effekt ut av galskapen. Invitasjonen gikk til om lag 600 ansatte i Hinna hjemmebaserte tjenester som jobber med hjemmesykepleie, psykisk helse og psykisk utviklingshemmede. Og responsen var ikke dårlig. I hvert fall ikke tatt i betraktning at datoen ble satt til 2.desember. På våre breddegrader heter det isbading på denne tiden av året. Et trettitalls stykker meldte seg på til vinterens store høydepunkt. Men et ras med avbud og dårlige unnskyldninger tikket inn dagene og timene før, og det var bare 17 som møtte opp på bryggekanten i Forus båthavn ved Gandsfjorden for frivillig å la seg kjøle ned i det kalde vannet. Det lå ikke is på vannet, heller ikke var det frostrøyk å se. Men kaldt var det. Og mye brøling og moro ble det. Spiderman deltok også. Han stupte vannrett ut i lufta før han måtte gi tapt for tyngdekraften og havnet der de andre befant seg. Den ville ideen var godt organisert. Den forhutlede gjengen kunne skifte til tørt i et oppvarmet klubbhus og deretter nyte varm fiskesuppe og kaffe. Herlig forfriskende, på langt nær så kaldt som forventet, var gjennomgangstonen i klubbhuset etterpå. Ansatte som gjennomførte, fikk navnet sitt på wall of fame, og de som trakk seg, måtte finne seg i at navnet deres kom på wall of shame. En prima form for lagbygging som ikke kostet mer enn et par hundrelapper i mat. Mye taler for at flere fra Stavanger kommune går i vannet også neste vinter. 3 Prisen Prisen er et diplom og et kunstverk laget av en lokal kunstner. 4 Forslag til priskandidater Informasjon om prisen og forslag til valg av årets priskandidat blir gjort kjent i bydelsavisens første vårnummer påfølgende år. Juryens sekretær sender også melding til skoler, lag og foreninger i bydelen hvor alle blir oppfordret til å sende inn forslag til kandidater med en begrunnelse. Frist for å sende inn forslag er medio april. 5 Valg av prisvinner Juryen velger ut prisvinneren på grunnlag av forslagene som er kommet inn. Vinneren av Hinnaprisen blir bekjentgjort i lokale media, og prisen deles ut på Jåtten skole 17. mai. Tekst: Per Kristian Sættem Bildene viser med tydelighet at det finnes friskuser i kommunen.

4 24. februar 2014 HINNAVIS 4 BENTE GRO OLSEN - avtroppende leder i Jåttå og Hinna historielag Med stor entusiasme og glede har Bente Gro Olsen ledet historielaget i over seks år. Nå går hun av ved årsmøtet, og overlater plassen til en ny. Hun kan si så meget at vedkommende er en dyktig person her fra bydelen. STARTEN Etter at Bente Gro ble ansatt hos Byarkivet i Stavanger for tolv år siden, ble hun engasjert i lokalhistorie generelt og hinnahistorie spesielt. Det var derfor helt naturlig at hun meldte seg inn i Jåttå og Hinna historielag, der hun ganske snart ble plukket ut til styreverv. Da daværende leder, Einar Sanstøl, skulle gå av, formelig «kapret» han Bente Gro til å bli hans etterfølger. Snart var hun i gang med å fortsette det gode arbeid som hun hadde arvet, og av det mest iøynefallende var at hun oppgraderte samarbeidet med HINNAvis, eller Nuten, som lokalavisen het den gang. Så når hun nå skal summere opp hva som har skjedd i hennes ledertid, nevner hun en kraftig økning av medlemstallet som noe av det gledeligste. Men det var noe som var mer gledelig, årboken. Og da redaksjonen for denne ble dannet i 2011, var det en selvfølge at hun ble en del av den. Redaksjonen besto ellers av: Inge Rykkje, Inge Aarrestad, Signe Godeset Figved og Sverre Torgersen. Alle, så nær som førstnevnte, er med fremdeles. Bente Gro liker å skrive, og hun skriver godt. Hun har vært en bidragsyter til en rekke lokalhistoriske utgivelser som for eksempel, Rogaland Historielag sin årbok, «Ætt og Heim», Byhistorisk Forenings medlemsblad, «Stavangeren», samt levert artikler til HINNAvis. Da alle formaliteter var ordnet for å kunne gå i gang med årboken, falt det naturlig å være leverandør med stoffet sitt til den. ÅRBOKEN Når hun nå forlater ledertaburetten, er det ikke for å innta en anonym posisjon i historielaget. Bente Gro vil sammen med andre i redaksjonen for årboken overlate sine styreplasser til nye «koster», og konsentrere seg fullt for årboksarbeide fremover. Og årbokens første opplag i 2011 ble formelig revet bort, og nytt opplag ble trykket opp omtrent da bok nummer to var ferdig. Suksessen gjentok seg med denne og for den neste nå sist høst. Og det er stoff nok til en kommende utgave. Årboken gis ut i eget forlag noe som holder prisen nede og bidraget oppe. Økonomien er god, og bidrar til at den er selvdrevet. Det må nevnes at bydelsutvalget hjalp til med et éngangsbidrag til den første utgivelsen. Det gledelige er at det er mange utenfor redaksjonen som ønsker å bidra med historisk lokalstoff, så redaksjonen ser fremtiden lyst i møte. Et mål er å utvide dette forrådet, både med bilder og artikler. Dette, sammen med en temadugnad på det å samle inn stedsnavn, bilder, dokumenter og historier, er også blant hennes fremtidsvyer for årboken. VEIEN VIDERE Når vi snakker om veien videre, trekker Bente Gro Olsen frem det pågående arbeidet som Rogaland Historielag holder på med: bokverket om Gamle Hetland og Madla kommuner. Her ønskes det stoff fra Hinna bydel (tidligere i Hetland kommune), og redaksjonen etterlyser bidragsytere. Så på «fallrepet», hva vil din arv til kommende styre være? «Foruten alt det nevnte om årboken, mener jeg at et godt og tett samarbeid med bydelsavisen, HINNAvis, vil være givende på alle måter. Men se det er opp til det nye styret å avgjøre», svarer hun. Axel Helgeland Leversen Historielagets årbok går unna Jåttå og Hinna Historielag har til nå gitt ut 3 årbøker. Det betyr at vi etter hvert får tatt vare på en del lokalt stoff som ellers ville forsvunnet. Interessen for bøkene har vært stor. Vi har jo ikke noen utbygd salgskanal, men likevel så minker det på bøkene. NMS Gjenbruk i Hinna Krossen (Hinnatrekanten) har vært velvillig slik at der kan boka kjøpes i åpningstiden. Hva skjer videre? Redaksjonsutvalget som består av Inge Aarrestad, Signe Godeset Figved, Bente Gro Olsen og Sverre Torgersen har allerede hatt flere møter med tanke på årbok nr. 4 som beregnes å komme ut i november Av aktuelle artikler nevnes at vi vil gjerne trekke fram den innsatsen som Hinna-mannen Magne Bakka gjorde som motstandsmann under 2. verdenskrig. Videre blir Liv Haavaag intervjuet, og vi tar med noe fra Jåtten skoles historie. Skolen nærmer seg 120 år gammel. Redaksjonsutvalget har en Årbokredaksjonen f.v.sverre Torgersen, Inge Aarrestad, Signe Godeset Figved og Bente Gro Olsen bakerst. del artikler på «blokka», men ser gjerne at flere bidrar med stoff. De tar gjerne i mot stoff, ferdig eller for bearbeiding. Det er viktig å få ting på papiret mens det ennå huskes. Slik kan stoff kanskje bli brukt i senere utgaver av årboka. Har du et godt bilde med historisk sus over, så skiv en kort tekst. Også nr. 4 vil inneholde noen «mimrebilder». Kontakt ett av medlemmene i utvalget hvis du har ideer. Tekst: Sverre Torgersen Foto: Axel Helgeland

5 24. februar 2014 HINNAVIS 5 Jåtten skolesjakk Hver torsdag kveld kl samles unger i alderen 5-12 år, med eller uten foreldre, på Jåtten skole for å spille sjakk. Sjakkinteressen i bydelen har fått et godt oppsving etter at Magnus Carlsen ble verdensmester i november i fjor. Denne torsdagen, når HINN- Avis besøker Jåtten skolesjakk, foregår det aktivitet i tre klasserom. Leder for Jåtten skolesjakk, Carsten Beer Jacobsen og Pål Kjeldsen, som er en engasjert far til Daniel på sju år som spiller i klubben, forteller ivrig om sjakkaktiviteten som foregår på torsdagskveldene. «Daniel begynte i Jåtten skolesjakk som 6-åring etter at han hadde fått sjakkbrett til jul. Et halvt år senere hadde han spilt sin første turnering. Etter å ha vært med i klubben i halvannet år er det fortsatt faren Pål som vinner de fleste partiene på hjemmebane, men det varer nok ikke lenge før konkurransen begynner å tilspisse seg». Tilpasset motstand Sjakk er en sport for de som liker å konkurrere og sammenligne seg med andre. Datasystemet, Monrad, brukes til å trekke ut hvem som skal spille mot hverandre etter et prinsipp om at motstanden øker når én spiller bra og motsatt hvis én taper eller spiller uavgjort eller remis, som det heter på sjakkspråket. Det arrangeres mange turneringer og mester-skap. «5. februar ble det arrangert barnas grand prix på Tjensvoll med hele 149 deltakere. Spillerne blir inndelt i klasser etter alder og ferdighetsnivå; nybegynner, mikroputt, miniputt og kadett ungdom, forteller Kjeldsen. Magnus Carlseneffekten Ryktene sier at det knapt nok var et sjakkbrett å oppdrive i butikkene i Stavanger etter at Magnus Carlsen ble verdensmester i sjakk 22. november I hvert fall for de som var litt sent ute med julehandelen. Mange unger fikk trolig sitt første sjakkbrett under juletreet i fjor noe som også merkes på sjakkinteressen i Stavanger sjakklubb, som nå er den største sjakklubben i Norge utenom Oslo. Stavanger sjakklubb har nå skolesjakk på Jåtten, Lassa, Nylund og Lunde, samt skolesjakk for ungdomstrinnene på Tjensvoll. Jåtten skolesjakk har i dag cirka 40 registrerte medlemmer, og hver torsdagskveld er det minst 30 unger som kommer for å spille sjakk. Denne kvelden er det også noen nye som kommer for første gang to søstre som får begynne med hvert sitt spesiallagde, pedagogiske sjakkhefte for barn i førskolealder. Carsten B. Jacobsen mener at sjakk har mye å tilføre ungene. «Gjennom disse heftene lærer de både å telle og skrive. Sjakk burde vært et eget fag i skolen», sier han. Flere nivåer I de tre klasserommene foregår det ulik aktivitet. De to søstrene som er nybegynnere, sitter med heftene sine. I det andre klasserommet sitter det en del gutter å spiller sjakk mot hverandre. De er kommet over nybegynnernivået. Og i det tredje klasserommet er det undervisning med sjakkspill på en stor dataskjerm. Undervisningen foregår på engelsk, men ungene ser ikke ut til å være mindre engasjert av den grunn. Snarere tvert imot. For etter at man har kommet forbi nybegynnernivået, får man lære sjakk på et mer teoretisk nivå, begynne å tenke og gå mer i dybden. Og det er vel da det virkelig begynner å bli spennende. Jåtten skolesjakk har holdt på siden 2002, og har i denne perioden hatt mange gode spillere som har deltatt i både NM, EM og VM. Med den interessen som klubben opplever nå, er nok denne deltakelsen en tradisjon som mange barn og unge kommer til å ta med seg videre. Stig Erlend Midtgård Sjakkspill på storskjerm er spennende. Neste trekk må være nøye gjennomtenkt. Den satt, tenker jeg!

6 24. februar 2014 HINNAVIS 6 Ambulant akutteam ved Sola DPS Ambulant akutteam (AAT) er et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som er i en vanskelig livssituasjon og psykisk krise. Tilbudet, som er en del av spesialisthelsetjenesten, er for innbyggere i Sola kommune og i bydelene Hillevåg og Hinna i Stavanger kommune. Leder for AAT, Jørn André Kaarstad Idsal, er opptatt av at akutteamet er godt kjent både blant de som allerede har psykiske lidelser og blant de som kanskje vil trenge hjelp på et senere tidspunkt - og at de da vet hvor de skal ta kontakt når behovet for hjelp oppstår. Idsal forteller at de vanligste årsakene til at folk tar kontakt med dem er søvnproblemer, samlivsbrudd, selvmordstanker, psykose, depresjon og angst. «Ofte tar folk kontakt selv, men det er også vanlig at fastlege, pårørende eller ansatte i kommunehelsetjenesten tar kontakt. AAT trenger ingen henvisning og publikum kan derfor ta direkte kontakt. En generell regel er at all kontakt skal være basert på samtykke og frivillighet fra pasientens side», sier Idsal. Brobygger I mange tilfeller fungerer AAT som en brobygger for de som aldri har vært i kontakt med hjelpeapparatet før. Etter en kartlegging av pasientens hjelpebehov, vil de ansatte ved AAT i samråd med pasienten vurdere om vedkommende har behov for innleggelse ved en sengepost, oppfølging fra poliklinikk eller om han trenger psykiske helsetjenester i kommunen. AAT har ikke myndighet til å legge direkte inn på sengepost, men kan være behjelpelige med henvisning via kontakt med fastlege eller legevakt. Idsal understreker at Ambulant akutteam ikke har øyeblikkelig hjelp funksjon og at fastlege eller Stavanger legevakt må kontaktes hvis hjelpebehovet er så akutt. Rask hjelp Ambulant akutteam er åpent på hverdager fra kl og fra kl i helgene. Fra AAT får en henvendelse skal det ikke gå mer en 24 timer før det blir gjort en avtale om hjemmebesøk eller samtale i AAT sine lokaler ved Sola DPS. Det vil alltid være to personer fra ambulant akutteam med lang erfaring innen psykisk helsearbeid som har samtalene med pasientene. De ansatte har utdanning som psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere og sosionom. En psykiater, som blant annet gjør vurderinger i forhold selvmordsrisiko og gir veiledning til fastleger i forhold til medisinering, er også tilknyttet teamet i 50 prosent stilling. En smørblid gjeng fra Akutt ambulant team ved Sola DPS. Jane Elin Nessa på vei ut på hjemmebesøk. Erfaringer så langt Ambulant akutteam startet opp i 2007 som en del av sengepost og ble skilt ut som egen enhet høsten Jørn André ser at utviklingen går i retning av at flere og flere trenger hjelp og tar kontakt. Brukerorganisasjoner har gitt tilbakemelding om at de ønsker å ha et tilbud 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Samarbeidet med kommunene har blitt mye bedre i den perioden AAT har eksistert. «Det er nå hyppigere kontakt med fastlegene, og vi har også en del samarbeid med psykiatrisk sykepleier på legevakten». Idsal synes det er flott at AAT når ut til unge, nye pasienter. «Vi har den siste tiden hatt samtaler med flere yngre menn under 20 år, hvor også flere av dem har pårørende som har fått veiledning. AAT tilbyr alltid pårørendesamtaler, og har egne barneansvarlige som følger opp barn av foreldre med psykiske lidelser». Jørn André avslutter med å si at AAT har en viktig oppgave med å bidra til normalisering av psykiske lidelser ved bryte ned fordommer, uvitenhet og ta-deg-sammen-holdninger i samfunnet. Stig Erlend Midtgård Løkkeveien 29, Stavanger. Telefon: Stavangerbøker BESTILL BEGGE - SIGNERT OG LEVERT FOR: (ENKELTPRIS ER KR. 349,00) kr 600,- Send SMS til eller e-post: Axel Helgeland Leversen Forus Bilskade Boganesvegen Stavanger - Mob Ditt bilverksted på Hinna Litt bedre enn andre gode barne- og familieadvokater

7 24. februar 2014 HINNAVIS 7 FGI Fotball ønsker «Alle Jenter på Banen» Velkommen til Jentedag på Knudamyrå lørdag 8. mars kl. 10:00! Forus og Gausel IL Fotball (FGI Fotball) ønsker alle jenter fra 5 år (født 2008 eller tidligere) som spiller og eller som ønsker å spille fotball i bydelen velkomment til årets Jentedag på Knudamyrå Idrettspark. Spesielt velkomne er alle dere som ikke allerede spiller organisert fotball i klubben fra før av. Jentefotballen har lenge vært et satsingsområde i FGI - noe som har ledet til at klubben på toppen av Gausel ligger i teten blant breddeklubbene i Rogaland når vi ser på antall deltagende jentelag i serien og antall medlemmer i klubben. Pr i dag har Forus og Gausel Idrettslag mer enn 400 jenter under 20 år som medlemmer - i barnefotballen er mer enn hver 3. spiller en jente - en jenteandel på 35%. Jentedagen er et årlig arrangement i FGI Fotball og målsettingen med Jentedagen er å rekruttere nye jenter og stimulere allerede aktive jenter til å fortsette med fotball. På formiddagen er det trening for alle jentene i barnefotballen hvor jentene i ungdom- og seniorfotballen er trenere. På ettermiddagen har jentene i barnefotballen sosialt arrangement i klubbhuset mens ungdom- og seniorjentene trener forhåpentligvis også i år under kyndig ledelse av jenter fra Klepp Elite. Om kvelden har ungdom- og seniorjentene sosialt arrangement på klubbhuset. Jentedagen er et av mange tiltak for å støtte opp om visjonen: Fotball for alle - sammen om en bedre bydel. Som det framgår av FGI Fotball sin visjon er alle som ønsker å spille fotball i bydelen velkommen og alle skal likestilles. Jenter og gutter skal likestilles på alle områder. I tillegg skal jentene særbehandles på noen områder, spesielt når det gjelder rekruttering. Det er ikke gitt at jentene strømmer til idrettslaget for å spille fotball i like stor grad som guttene. Det er fremdeles ikke like naturlig for jentene å velge fotball som fritidsaktivitet som for guttene. Følgelig må jentene ikke bare likestilles men særbehandles når det gjelder aktiviteter rettet mot rekruttering og aktiviteter rettet mot frafall. Forus og Gausel er en relativ ny bydel i Stavanger som er i rask vekst noe som også er reflektert i klubben. I løpet av de siste ti årene har vi økt fra ca. 20 lag til 60 fotballag ved utgangen av 2013-sesongen. Som eneste klubb i Stavanger har FGI lag på alle alderstrinn både på jente- og guttesiden fra 5 år til senior. Klubben er ca medlemmer som spiller både fotball og håndball. FGI holder til på Knudamyrå Idrettspark hvor de har tre kunstgressbaner og et flott klubbhus som er et åpent samlingspunkt for alle i bydelen. Det er viktig at jentene får et tilbud om å spille fotball så tidlig som mulig og minst like tidlig som for de tradisjonelle jenteidrettene som turn og håndball. I FGI har de et Allidretts-tilbud til jenter- og gutter mellom tre og fem år. Aktivitetene er lekbetont. Både spillerne og ikke minst foresatte får tidlig et forhold til klubben og det er større sannsynlighet for at de fortsetter med fotball i klubben som starter fra og med det året jentene fyller fem år. Rette etter skolestart, siste lørdagen i august, gjennomføres en rekrutteringsdag både for Allidretten og fotballen hvor hovedfokus er rettet mot de som går i barnehagen og de to første årskullene på barneskolen. FGI har definert dette som den viktigste dagen i året for klubben, og har dette som intern «offisiell» flaggdag. FGI rekrutterer jenter fra mange barnehager og tre barneskole, men alle blir integrert i en gruppe fra dag en. Dersom en opererer med egne skolekretslag og først integrerer spillerne ved overgang til ungdomsskolen er erfaringen at langt flere velger å slutte. Klubben har hatt Fotball- FritidsOrdning - FFO siden klubbhuset sto ferdig i FFO har i dag nesten 100 deltakere, både jenter og gutter, med aktivitet hver dag. Nytt i 2013 var en egen FFO dag utelukkende for jenter, og dette har vært en formidabel suksess, og det er i dag nesten femti jenter som deltar på ordningen. Trygghet og medbestemmelse er faktorer som er viktig for både jenter og gutter, men erfaringsmessig spesielt viktig for jentene. FGI har et idrettsanlegg som er integrert i bomiljøet, og det er en naturlig plass å være også utenom organisert trening. På anlegget ligger et klubbhus som er åpent hver dag og er tilgjengelig for alle. Alle lag trener på samme idrettsanlegg, og det er alltid trenere eller ledere til stede. Som klubb har FGI stor fokus på holdninger og trygghet. Klare retningslinjer med hensyn til holdninger og tilgjengelige ledere, er viktige elementer for å skape et trygt miljø. Deltakelse på sosiale aktiviteter/alternative treninger, attraktive turneringer og deltakelse på treningsleirer er aktiviteter som både rekrutterer nye spillere og holder lengre på spillere. All sportslig aktivitet i klubben skal baseres på intern sportsplan og det er en prioritert målsettingen å utdanne kvalifiserte trenere på alle nivå. Den viktigste sportslige målsettingen er å ha egne lag på alle alderstrinn både for jenter og gutter. Dette skal prioriteres foran styrking av enkelt lag/årganger. «FGI skal vi i størst mulig grad ha et differensiert tilbud slik at de kan tilby et best mulig opplegg for både de «beste» og «nest-beste». Bare på denne måten kan vi oppfylle visjonen vår om «fotball for alle sammen om en bedre bydel». De siste årene har vi hatt lag på alle alderstrinn fra 5 år til senior både for jenter og gutter.» - sier Geir Støle, leder av FGI Fotball. Jentene er volummessig færre spillere enn guttene på hvert årstrinn. Følgelig er det viktig å ha tiltak som sikrer at det er nok spillere for å få gode treninger for alle. Sammenslåing av flere årganger til større treningsgrupper er et av tiltakene. Ved å ha lag på alle alderstrinn får en også mulighet til å få gode hospiteringsordninger internt for de spillerne som har behov og ønske om treninger på et høyere nivå enn hva som kan tilbys i egen årsklasse. Hospiteringer, talenttreninger og ekstratreninger blir styrt av spilleutvikler, som har hovedfokus på de eldste barnelagene og de yngste ungdomslagene. Fokus på- og utviklingen av jentefotballen er umoden i forhold til guttefotballen. Nye ideer og gode aktiviteter innen jentefotballen blir utviklet i forskjellige klubber. Følgelig er det viktig å samarbeide for å få en raskere og bedre utvikling av jentefotballen enn hva hver klubb kan gjøre på egenhånd. Samarbeid kan være gjennom krets eller direkte mellom klubber. Skal du på jentedagen? Sten Johnsen

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

MORGENDAGENS MEDIAFOLK BESØKER HINNAvis - side 4. Nr. 4/2013, 2. desember

MORGENDAGENS MEDIAFOLK BESØKER HINNAvis - side 4. Nr. 4/2013, 2. desember Nr. 4/2013, 2. desember MORGENDAGENS MEDIAFOLK BESØKER HINNAvis - side 4 Velkommen til SABI SUSHI DRØM Vi har fått inn masse nye skilt og servietter med flotte norske og engelske tekster på. FØLG OSS PÅ

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar NR 1/2010, 15. februar Ka skjer? Apeberget Side 8-9 Fotballpris til FGI Side 3 Side 13 Vegg til vegg-tepper Stort resteutvalg PÅ mariero Teppelageret AS Marieroveien 7, 4017 Stavanger Tlf.: 51 58 92 47

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer

NR. 2/2011, 9. MAI. VituSapotek Nå får du rabatt tilsvarende solfaktoren! SunkoSt 30 DAYS, 120 kaps, før 407,- Meny Kyllingkjøttdeig,

NR. 2/2011, 9. MAI. VituSapotek Nå får du rabatt tilsvarende solfaktoren! SunkoSt 30 DAYS, 120 kaps, før 407,- Meny Kyllingkjøttdeig, NR. 2/2011, 9. MAI SunkoSt 30 DAYS, 120 kaps, før 407,- nå 299,- VituSapotek Nå får du rabatt tilsvarende solfaktoren! (gjelder ikke dagkremer /anti-rynke prod. med UV-filter) Meny Kyllingkjøttdeig, prior

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4 kundemagasin Disse guides viser nr minimums området 01#2011 som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Nye boliger på beste østkant

Nye boliger på beste østkant NR 1 FEBRUAR 2013 25. ÅRGANG Nye boliger på beste østkant Arnfinn Sivertsen I Breivig har nye østkantfolk flyttet inn i Sjøkvartalet og i Hagebyer. Ny barnehage skal snart åpnes. Framtidige beboere kjøper

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

nye høyder BYGDE Landsstevnet nådde Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28

nye høyder BYGDE Landsstevnet nådde Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28 BYGDE UNGDOMMEN NR. 3/2012, 77. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet nådde nye høyder side 12-15 Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28 Starter... Alltid. Den

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig

flest mulig lengst mulig best mulig flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2013 2 Ole Martin Hojem, leder Flest mulig, lengst mulig og best mulig LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité: Are K

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske!

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske! TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Temamøte på Restauranten 10/4 2014:

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer