HANDLINGSPLAN AGK Adminkomiteen -Aktivitetskomiteen Anleggskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN AGK 2010. -Adminkomiteen -Aktivitetskomiteen Anleggskomiteen"

Transkript

1 AGK Adminkomiteen -Aktivitetskomiteen Anleggskomiteen

2 ADMINKOMITEEN 2010 Kartlegge ansvarsområder Definere hver enkelts ansvar innad i adminkomiteen Adminkomiteen Påbegynt Oppslagsplakater teori Lage plakater for posting i forkant av kurs PerA Påbegynt / hele perioden Påbegynt Oppslagsplakater torsdagsgolf Få tilsendt plakater fra NGF / tilpasse AGK PerA April NGF sender ut materiell i April/Mai normalt Oppslagsplakater junior PerA Faktura Utsendelse av faktura kontingent Sonja Mars Påbegynt Medlemskort AGK Utforming, produksjon, utsendelse PerA & Sonja Mars/April & hele perioden Utkast foreligger Kredittkortstørrelse, digitalprint fra Fosen Tools Scorekort utarbeidelse Benytter samme som i fjor PerA Hele perioden JA Ligger på kontor klubbhus Nytt innmeldingsskjema Satser og design for 2010-sesongen, postet www PerA Før sesongstart JA Skjema printes og legges på kontor klubbhus i tillegg Prisskjema medlemskap Skjemautarbeidelse for 2010-sesongen PerA Mars JA Annonseutarbeidelse Teorikurs Lage annonse for innrykk Fosna Folket PerA Slutten av Mars 3 innrykk i S/V i forkant av kurs starten av April, samt for påfølgende kurs Juniorprosjekt beskrivelse Dokumentutarbeidelse for presentasjon banken PerA Februar/Mars JA Oversendt styret og styreleder HCP vedlikehold Golfbox Fred Hele perioden Kontinuerlig Medlemsregister Registrering nye medlemmer / ajourføring PerA / Sonja Hele perioden Kontinuerlig Sterkt knyttet til kasserers oppgaver. Registrering i Golfbox: PerA Oppdateringer hjemmeside Poste innlegg / redigere innhold PerA Hele perioden Kontinuerlig Sponsor salgsbrosjyre Lage brosjyre med sponsorpakker / priser PerA & Ingeborg April/Mai Ingeborg & Johan har startet kartlegging av eksisterende avtaler. Skapliste Utarbeides - synkroniseres med Golfbox funksjon PerA April/Mai

3 ADMINKOMITEEN 2010 Tilsyn greenfeekasse Sørge for tømming av greenfee kasse + etterfylling kort m.m. Ingeborg / Sonja Hele perioden Kontinuerlig Greenfee konvolutter Utarbeide trykt utgave PerA 1.uke April Nøkler utdeles til ansvarshavende. Partallsuker: Sonja Oddetallsuker: Ingeborg Trykke ca. 500 konvolutter hos Fosen Trykkeri? Sjekk priser Utarbeide hullbeskrivelse Ark som kan legges i greenfeekasse Fred / PerA April Påbegynt Grillfest april Utsendelse info ( dato 9.April ) PerA Usikkert om dato? Avtaleutforming Utarbeide avtale i samråd med ØHF / Pål Talmo Fred / Ingeborg Mars Påbegynt Greenfee voucherordning bedrift Utkast og forslagsutarbeidelse for bedrifter Styret Mars / April Ordning som kan overføres til reiselivsaktører Ajourføring spillerandeler Holde oversikt / salg og kjøp Fred Hele perioden Kontinuerlig Sonja & Per A må oppdateres om forandringer Innhente tilbud baller / rekvisita Leverandøroversikt for alle komiteer etc. utarbeides PerA April/Mai Påbegynt Distribueres til komiteer og arkiveres kontor AGK Utsendelse SMS til medlemmer Ved behov i forkant av dugnad/møter/turnering etc. PerA Hele perioden Kontinuerlig Gjøres i Golfbox Organisere nøkler Nøkkelskap + merking av nøkler + skjema PerA April Greenfee-lapper Utformes og printes på litt tykkere papir enn tidligere PerA 1.uke April

4 Aktivitetskomiteen 2010 Junior Må ha dag/tid/hva/hvem. Arnold/ Pål S. Mai - aug Turnering? Dag og oppstart bestemmes senere. Arnold blir borte en del, da vil Pål S. ha ansvaret. Kommer an på oppmøte Rekrutering? Arnold God tid før oppstart.og gjennom hele sesongen. Annonsere 2 uker før start. Gratis 3 første ganger,så medlskap(600kr) inkl fri trening, teorikurs og oppspill. Assistenter/ hjelpere. Arnold/ Pål S. Hele perioden Lages listeiste på medl. Som kan hjelpe. Øving/ bane Arnold Må være min 2 pers.banespill viktig for motivering. Pris/ loggføre/ kommunikasjon Arnold Hele perioden Må ha vandels attest ASAP Arnold/ Pål S. OK Dame Trening/spilling Karen Man. fra 26/4-6/9 Kl 17 Vil føre lister som vil sendes mot kasserer og Hcp ansvarlig.viktig med gode rutiner. Er andre involvert som ansvarlig trener, må de levere attest. Oppfølging Tidlig sesong Ta kontakt Turnering. 10 sep/avslutn Siste mandag i måneden, miniturnering.. Rekrutering. Alle Plakater/ personlig kont April Felles annonsering/klubbaktiviteter. Sosial 10 sep/ ost/vin Det skal vær artig å spille golf. Grønt kort/teorikurs Arnold/Audun Teorikurs Audun mars Kansellert Annonsering 1-2 uker før. Gjerne 2 uker på rad. Teorikurs Arnold April

5 Aktivitetskomiteen 2010 Teorikurs Audun/Arnold 25/5 og 1-8 juni Teorikurs Audun/Arnold August Teorikurs Juniorer Arnold Planlagt lagt inn i juniortrening Rutine innm/ kursbevis Kontrollskjema arkiveres Fortlopende Navn /liste på kursdeltakere blir sent kasserer som vil sjekke betaling før oppspill. Perm på kontoret. Fadderordning Oppspill Audun/Arnold Fast dag? Tid? Blir bestemt senere. Rutine/medlemskap/ HCP Arnold/Fred Hele perioden. Vil prøve å få medlemmer til å øve med kursdeltakere og nyoppspillte til de blir kjendt med klubb/bane. Vil innvolvere flere medlemmer med hcp kort til oppspill. Viktig med opplæring, alle har samme regler. Viktig at skjema blir levert adm. / kasseereer og Hcp ansvarlig fortest mulig, for innmelding og utstedelse av grømtkort. Rask behandling.det må bevises betalt medlemskap før utstedelse av grøntkort Torsdags golfen Rekrutering/Nybegynnere Pål Sandnes Torsdager Annonsere i god tid før start. Annonse FF og plakater som vil bli hengt opp på aktuelle plasser i Ørland/Bjugn og Agdenes. Øvingsområde Mai - Aug Dato kommer senere. Banespill/ Fadder For kursdeltakere/ Samarbeid med Arnold Turnering Paul/Oddvar Austrått Texas Pair Järnskjeggets Prøvelser Søndag 06. Juni kl: 10:00 Søndag 20. Juni kl: 10:00 Innb/ Annonsering

6 Aktivitetskomiteen 2010 Austrått Big Spenders Austråtts Kanonade Klubbmesterskap Austrått VSOP Damegruppens avslutningsturnering Fru Ingers Fix-Mix Torsdag 24. Juni kl: 17:30 Søndag 8. August kl: 10:00 Lør/Søn August kl: 10:00 Start 09. Juni inntil 14. Sept 2010 Fredag 10. September kl: 17:00 Søndag 12. September Kl:10:00 Innb/ Sponsorer/ arrengem. Innb/annon. For medlemmer Årets spiller PRO Tilbud /Protimer Eva Angvik Mai/Juni/Aug Proen har sagt seg villig til å tilby protimer for AGK. Se aktivitetsplan for datoert. Karen vil holde kontakten og fastsette tidspunkt. Protimer April????? Vil se an mengde kursdeltakere. Garasjefest/ medlem. Kun ideer! Ved åpning av bane Pris? Aktiviteter på øvingsomr. Styret Alle ha med mat/drikke? Bondesjakk Slå mot mål (Range) Eller organisert servering m/betaling? Eller Klubben betaler??? Putte konkuranse

7 ANLEGGSKOMITEEN 2010 Driving Range Dugnad for å plukke baller på DR. Paul Rette opp stolper og sikkerhetsnett på DR Komite / Jon Sverre Plukking av baller på venstre og høyre side av DR. Prøve å grave opp to nederste stolper og lage ny låsing. Bedre system for opphenging av nett. (Geir Gossmann) NB! DR åpnes ikke før dette er i orden. Plukke baller hver mandag, tirsdag og fredag Paul og Oddvar Hele sesongen. Klippe gress på Driving Range hver fredag Paul og Oddvar Hele sesongen. Renhold av ballautomat og sette inn penger i banken. Paul Hele sesongen. Føre regnskap over utgifter ifm DR. Paul Kontinuerlig. Paul Etter endt sesong. Prosjekt: Adopsjon av hull Rekruttere folk til å gjøre oppgavene. Styret Snarest. Kostnader DR gruppe: Diesel og evt reparasjon av ballplukkebil og annet utstyr. Nødvendig med ytterligere rekrutteringsarbeid når sesongen nærmer seg. Skaffe nødvendig utstyr/verktøy Styret Se Behovsliste fra Paul. Utdanning av frivillige og koordinering av arbeidet. Paul Før oppstart og underveis i sesongen. Føre regnskap over utgifter ifm prosjektet. Paul Kontinuerlig. Banegruppen Besiktigelse av banen, (som i 2009). Jon Sverre Paul Etter endt sesong. Kostnader: Bensin til Flymo og kantklippere, tråd/blad til kantklippere og evt reparasjon av utstyr. Kalking & gjødsling av banen. Fred Under sesongen. Kostnad gjødsel ca kr 2000,- Drenering av våte områder på FW hull 1. Fred Under sesongen. Kostnad kalk ca kr 2000,-

8 ANLEGGSKOMITEEN 2010 Rydde Rough mellom FW på hull 2 og 3, (30-40 m). Banegruppen Dugnad med steinplukking. Innkjøp av ca 10 m3 god jord. Banegruppen Karin sjekker priser. Estimert kr 5000,- Dressing av greener. Fred og Frode NB! Vårdressing nødvendig. Koble opp vanningsanlegg. Sikkerhetsnett ved Campingplassen Utvendig vannkran på klubbhuset samt vann frem til garasjen. Frode? Banegruppen støttet av Geir Gossmann. Innleid rørlegger? Prioritert å få koblet på det anlegget som allerede eksisterer. Kostnad? Vi bør ha ambisjoner om å få dette opp før banen åpnes. Kostnad? Sette opp skilt og flagg samt hull på greens. Paul og Roy Vedlikehold i sesongen. Klippegrupper FW: Jon S, Per B, Vidar og Arnt / Greens: Frode og Arild / Rough: Roy og Paul Rough: Roy, Paul Ferdigstille Garasjen Fred og Bjarne Føre regnskap over utgifter ifm banerabeid. Jon Sverre Kontinuerlig. Maskingruppen Samle dokumentasjon på klubbens maskiner og evt reservedeler mm. Lage vedlikeholdsplan for maskiner. Lage oppsett i garasjen med: De verksted, og delebøker vi har. Verktøy Forbruksartikler (grease, olje osv). Lage info om daglig vedlikehold som skal utføres av brukerne, (Brukerinstrukser). Jon Sverre Etter endt sesong Vidar Snarest Ok Vidar Vidar Vidar Så snart garasjen er ferdig. Ferdig til sesongstart. Vidar kontakter Fred og Frode som vel er de som har mest info og historikk Hvem gjør hva. Vil også inneholde en plan for vinterlagring da ikke alt utstyr kan lagres i garasjen. Oppsettet må være slik at alle kan bruke utstyret. Rutiner for utkvittering osv. NB! Trenger strøm, lys og vann i garasjen. Etablere Brukerlogg?

9 ANLEGGSKOMITEEN 2010 Føre regnskap over utgifter ifm maskinpark. Kontinuerlig. Vidar Etter at endt sesong. Utskiftingsplan for utstyr? Klubbhus 4 nye sittegrupper til klubbhuset Per og Vidar Ok Gave fra FOL Ørland Ferdigstille parkeringsplass Prosjekt for Anleggskomiteen Stolper festes til betongplater, settes opp med nett mot DR. Gruslegging av plassen. Rydde og holde orden på kontoret. Karin Må koordineres med Administrasjonskomiteen. Kontroll på varelager samt salg av artikler. Karin Må koordineres med Administrasjonskomiteen. Faste salgsdager/tider? Paul Etter endt sesong. Kostnader DR gruppe: Diesel og evt reparasjon av ballplukkebil og annet utstyr. Føre regnskap over utgifter ifm klubbhuset. Karin Kontinuerlig Karin Etter endt sesong Behovsliste fra Paul ifm Adopsjon av hull: Tilhenger. Ok. Gave fra Byggmakker til årets sesong! Gren saks. Mangler Kantklipper og to-takts bensin. Ok Visir. Ok Gressklipper og 95 oktan bensin. Ok Trillebår. Ok Koster, river, spader, bøtter, løvetann gaffel. Mangler noe, bla løvetanngaffel. Sjekk behov for antall. Ugressmiddel og sprøytekanne. Mangler. Plantejord og dressing sand. Ok Gressfrø (green og fairway). Ok

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer