Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/ Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion"

Transkript

1 Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/ Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S. Bruu, 1. visepresident Morten Richardsen, 2. visepresident Eline Oftedal, styremedlem F&S Rolf Hermansen, styremedlem Petanque Anstein Nesset, styremedlem Boccia/TC Frode Meltzer, varamedlem F&S Signe Hovind, varamedlem Petanque Jan Otto Møller, varamedlem Boccia/TC Ellie Lein, administrasjonen FIF Sak 07 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL å godkjenne protokollen fra styremøte 01/ med en liten justering i sak 03. Sak 08 INFORMASJON Status fra seksjonene Friskis&Svettis F&S Asker og Bærum har kommet til enighet med Thon, gårdeier i Sandvika, etter en noe turbulent økonomisk situasjon det siste halve året. Nå rettes all fokus framover. F&S Oslo la ned sitt lokale i Mølleparken 26. juni, og fortsetter nå driften i de to lokalene i Vika og på Majorstuen, i tillegg til noen utelokaler, dvs. idrettshaller. F&S Fredrikstad åpnet sitt lokale nr. 2 i august. Det jobbes bra i foreningen. Det er flere mellomstore foreninger som flytter inn i egne lokaler i løpet av høsten 2011/våren 2012, bl.a. Førde, Tinn, Oppegård og Stavanger. Både Friskis&Svettis og Bedriftsidrettsforbundet har fått omgjort på avslagene om momsrefusjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Friskis&Svettis har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet gjennom NIF til bruk på to folkehelseprosjekter Røris til alle barn (150 ) og Kom i gang (125 )

2 Petanque Det har vært god aktivitet i sommer NM ble arrangert i Oppegård i august, med rekorddeltagelse deltagere fordelt over tre dager, for første gang var også Bergen representert. Det er i ferd med å jobbes opp et bra, voksende miljø i Bergen. Det vil bli lagt noen stevner dit neste sesong. Klubb er nå etablert i Stavanger, med ca 60 medlemmer, spennende miljø. Det skal lages et petanqueanlegg i Askim, kommunen bidrar økonomisk. Seksjonen er i dialog med Oslo Idrettskrets (OIK) i forbindelse med etableringen av Idrettens Hus i det gamle Arcus-bygget på Hasle. Kommunen har nå vedtatt at det skal bli et idrettsbygg, nå gjenstår å komme til enighet mht. finansiering. I plantegningene er det tegnet inn petanquebaner. Friskis&Svettis er også tegnet inn, her er det F&S Oslo som fører dialogen med OIK. Boccia/teppecurling Høsten er den travleste perioden rent aktivitetsmessig, med NM i Alta og andre stevner, diverse aktivitetskurs og kursing av dommere. Nytt bocciamiljø er etablert på Askøy Planleggingen av Europacup-stevnet boccia individuelt er i rute. Det vil være snaut 70 deltagere fra 15 land. Arnstein skal delta på forberedende møte på Island i høst til neste års Nordiske Mesterskap i boccia. Nye idretter forespørsel fra Skateboardmiljøet Vi har fått både en muntlig og skriftlig henvendelse fra Petter Hatlem, styreleder i Oslo Skateboardforening. Skateboardmiljøet ønsker å komme inn i norsk idrett og undersøker mulighetene, deriblant FIF. Han er informert om at det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på opptak av nye idretter. Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å legge fram et utkast til diskusjon på styremøtet på Hamar i oktober. Se for øvrig sak 09 Handlingsplan. Ny medarbeider på plass i seksjon Friskis&Svettis Ida Westgaard startet i jobben som kommunikasjonsansvarlig i seksjon Friskis&Svettis i 100% stilling 1. juni. Seksjonen er dermed fullbemannet med 2,8 årsverk igjen. Kongepokaler På AU-møte 7. juni ble kongepokalsøknadene for 2011 diskutert. Bakgrunnen for møtet var en kongepokal søknad fra Petanque som var sendt direkte til NIF, uten behandling på forbundsnivå. I tillegg lå det allerede inne en søknad fra Boccia, levert den formelle veien via forbundsstyret. AU valgte å opprettholde begge søknadene, og NIF besluttet i neste omgang å gi kongepokaler til både Petanque og Boccia. Tidenes første kongepokal i Petanque ble delt ut på NM i august. Seksjonene Boccia/TC og Petanque bes om å ha innstilling til søknader om kongepokal 2012 klare til styremøtet på Hamar 28. oktober. Der vil kongepokaler for 2012 bli tatt opp som egen sak.

3 NIF NIF har innkalt til dialogmøter med den politiske ledelsen i særforbundene. Hedi Anne, Freddy og Morten deltar for FIF onsdag 14. september. Møteplass for særforbund med kvinnelige presidenter Etter Idrettstinget i mai tok Hedi Anne, sammen med et par andre kvinnelige presidenter, initiativ til en møteplass for særforbundene med kvinnelige presidenter. Det planlagte møtet før sommeren ble avlyst, nytt møte er berammet til oktober. Kontaktperson i Idrettsstyret For å sikre en god idrettspolitisk dialog og kunnskap om utfordringene innen de enkelte særforbundene, har Idrettsstyret oppnevnt et styremedlem som skal følge opp hvert av særforbundene. Marcela Bustos er vår kontaktperson. Hun har takket ja til å være med på styremøtet på Hamar. Hedi Anne har i tillegg avtalt et møte med henne primo oktober. Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) FIF har bidratt med innspill til SFF sin samordning av et felles høringsinnspill til spillemiddelsøknaden. Høringsinnspillet ble oversendt NIF 23. august. Det ble arrangert medlemsmøte i SFF 29. august. Dessverre passet det ikke for noen fra FIF å delta på møtet. Årsmøte er berammet til november. Hedi Anne har avtalt med Terje Jørgensen i SFF at de kommer på vårt styremøte i desember for å informere om SFF. å ta informasjonen til orientering Sak 09 STATUS HANDLINGPLAN Følgende arbeidsgrupper er nedsatt: 1) Eline, Rolf og Arnstein forbereder et saksunderlag rundt rutiner for opptak av nye idretter som utgangspunkt for videre diskusjon. 2) Freddy, Signe og Jan Otto forbereder en sak om hvordan seksjonene på best mulig måte kan jobbe sammen i framtiden å be arbeidsgruppe 1 forberede utkast til diskusjon på styremøtet 28. oktober å be arbeidsgruppe 2 forberede utkast til diskusjon på styremøtet 6. desember

4 Sak 10 STATUS ØKONOMI Det er IRK (Idrettens Regnskapskontor) som fører regnskap for FIF. Etter en del turbulens for et par år siden, har vi nå et svært tett og godt samarbeid med gode rutiner og god, løpende dialog. Det ble gitt økonomisk status for følgende avdelinger: Avd 1: Friskis&Svettis Alle prosjektregnskapene, som skal gå i 0, er under kontroll. Det er budsjettert med et overskudd på 330. Dette skyldes primært to ting, hhv. lønnsbesparelser pga redusert bemanning i 5 mnd og at deler av lønnskostnadene for 2011 er belastet prosjektregnskapet F&S-dagene. I revidert budsjett er årsresultatet økt med 70, til 400. Dette skyldes positive avvik på F&S-dagene (20 ) og administrasjonskostnader (50 ) Avd 2: Boccia/TC Også her ligger de godt an i forhold til budsjett, som er et null-budsjett. De sparte 45 ifht. budsjett på Årsmøtet, hvilket gjør at de ligger an til et lite overskudd. CPISRA-stevnet på Hamar er en usikkerhetsfaktor. Dette føres som et eget prosjektregnskap som skal gå i balanse, men ved et evt. underskudd, vil seksjonen måtte ta dette inn i sitt regnskap. Avdeling 3: Petanque. Det ble ikke lagt fram fullstendig rapport for avdelingen. Avd 4: Fleridrett/Sekretariat Revidert budsjett ble lagt fram, med en liten justering av tall ifht. poster, men med samme resultat, dvs. balanse. Styrekostnadene er noe økt, mest pga økte kostnader i forbindelse med møtet på Hamar. Diverse-posten er også noe økt, mens det er gjort besparinger innen Representasjon og Tinget. Av de budsjetterte 75, ble det kun brukt 40 på Tinget. å ta informasjonen til etterretning å få en oversikt fra avd. 3 Petanque innen utgangen av september å be om en økonomisk rapport fra alle seksjoner 4 ganger pr. år, neste gang Sak 11 EVALUERING AV TINGET 2011 Hedi Anne delte ut evalueringsskjema til seksjonslederne. Avtalen er at de fyller ut disse og sender dem tilbake til Hedi Anne, som sammenstiller tilbakemeldingene. Disse sendes i neste omgang ut til styret. å ta informasjonen til etterretning

5 Sak 12 LØNNSFORHANDLINGER Styret i FIF har tidligere vedtatt retningslinjer for lønnsforhandlinger. FIF er nå som NIF, medlem i NHO, og må følge deres retningslinjer. NIF har for 2011 landet på et flatt lønnstillegg for 2009 på 3,18% med virkning fra 1. april Ansvaret for lønnsforhandlingene i FIF er som følger: Tor Erling Christina, Anne og Ida Ragnhild Ellie Seksjon TC/B og P Seksjon F&S FIF Seksjon F&S og FIF å anbefale seksjonene å legge seg på samme linje som NIF, dvs. 3,18% med virkning fra 1. april å be president og seksjonsleder i F&S om å forhandle lønn med generalsekretær Sak 13 STYREMØTER HØSTEN 2011 Følgende møter er avtalt fredag 28. oktober på Hamar, i forbindelse med stevnet på Hamar. tirsdag 6. desember, med påfølgende middag hjemme hos Hedi Anne å vedta møteplanen for høsten 2011 Referent ellie 15. september 2011

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell Tilstede: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Unn Elin Dahlberg, Randi Cesilie Smehus Kringstad, Inga Lill Lygre,

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2012 Oslo 29. februar 2012 Oslo 06.03.2012 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 27 2007-2011 20.-21. september 2009 Tyholmen hotell - Arendal Godkjent i Idrettsstyrets møte nr. 28 27. oktober

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap 1 Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2013 Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 12. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 14.50. Rådsmedlemmer:

Detaljer