VEDTEKTER (org.nr )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644)"

Transkript

1 VEDTEKTER (org.nr )

2 Dokument status: Rev 4 Godkjent side 2 av 5 Dato: Innholdsfortegnelse: 1 Formålsparagraf Styrende organer, dokumenter og personer JKA Norway Hovedinstruktør for Lyderhorn Karateklubb Norges Idrettsforbund Norges Kampsportforbund Endring av vedtekter Styret Instruktører Medlemmer Årsmøtet Økonomi Budsjettering Forvaltning av midler Regnskap Anvendelse av prestasjonsfremmende midler Vold Oppløsning av Lyderhorn Karateklubb Politiattest... 5

3 Dokument status: Rev 4 Godkjent side 3 av 5 Dato: Formålsparagraf Lyderhorn Karateklubb organiserer utøvere av Shotokan karate-do. Klubben skal gi et treningstilbud til utøvere i alle aldre, med særlig fokus på barn og ungdom. 2 Styrende organer, dokumenter og personer 2.1 JKA Norway Lyderhorn Karateklubb er medlem av JKA Norway, og anerkjenner de statutter som er fastlagt der. 2.2 Hovedinstruktør for Lyderhorn Karateklubb Hovedinstruktør for Lyderhorn Karateklubb er sensei Helge Sæle. Eventuelt skifte av hovedinstruktør kan bare skje ved at sensei Helge Sæle utnevner en ny. 2.3 Norges Idrettsforbund Lyderhorn Karateklubb skal holde seg til regelverket som er fastsatt av Norges Idrettsforbund når det gjelder klubbens organisering og regnskapsførsel. 2.4 Norges Kampsportforbund Lyderhorn Karateklubb skal være medlem av Norges Kampsportforbund. 3 Endring av vedtekter Disse vedtektene er godkjente av årsmøtet. Paragraf 2.2 kan ikke endres uten sensei Helge Sæles godkjenning. Øvrige vedtekter kan endres av årsmøtet med alminnelig flertall. 4 Styret Lyderhorn Karateklubb skal ha et styre bestående av minst fire personer, hvorav minst halvparten skal være aktive utøvere. Styret velges på årsmøtet ved simpelt flertall. Maksimalt halvparten av styret kan skiftes ut ved hvert valg. Styret fatter vedtak ved simpelt flertall, ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret forestår den administrative ledelsen av Lyderhorn Karateklubb, og skal: gjennomføre de vedtak som er truffet på årsmøtet, stå for den daglige driften av Lyderhorn Karateklubb etter de retningslinjer som er gitt av årsmøtet, og etter disse vedtektene, lage budsjett for Lyderhorn Karateklubb, føre regnskap for Lyderhorn Karateklubb, vedlikeholde medlemslistene, skrive årsberetning, innkalle til og arrangere årsmøter, rapportere til JKA Norway, holde medlemmene orientert om aktuelle saker Hovedinstruktøren skal kalles inn til styremøter. 5 Instruktører Instruktørene i Lyderhorn Karateklubb pekes ut av hovedinstruktøren.

4 Dokument status: Rev 4 Godkjent side 4 av 5 Dato: Medlemmer Alle som har betalt kontingent er medlem av Lyderhorn Karateklubb for den perioden kontingenten gjelder. Ingen har krav på å få bli medlem av Lyderhorn Karateklubb. Styret og hovedinstruktøren har rett til å avvise søkere, og til å ekskludere medlemmer som har brutt klubbens vedtekter, eller som på annen måte har handlet i strid med klubbens interesser. Ved ekskludering blir kontingenten ikke refundert. Gjennom kontingenten er medlemmene forsikret i Norges Kampsportforbunds forsikringsordning. 7 Årsmøtet Årsmøtet skal behandle saker av administrativ karakter. De vedtak som fattes av årsmøtet er styret pålagt å gjennomføre. Ordinære årsmøter bør holdes i januar. Alle medlemmer over 15 år har personlig møterett ved årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å foreslå saker for årsmøtet. Sakene må være meldt til styret innen den frist styret setter i innkallingen til årsmøte. Medlemmer som har tilhørt Lyderhorn Karateklubb i de siste 12 måneder, samt er fylt 15 år og har oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov 2-5, har stemmerett på årsmøtet. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9. Styret har anledning til å gi stemmerett til medlemmer med kortere ansiennitet. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbare og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Vedtak fattes ved alminnelig flertall, blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Fullmakter godkjennes ikke. Ekstraordinært årsmøte kan arrangeres med minst 1 ukes varsel. 8 Økonomi 8.1 Budsjettering Styret skal utarbeide forslag til budsjett, forslaget skal behandles på årsmøtet. 8.2 Forvaltning av midler Lyderhorn Karateklubb sine penger forvaltes av styret etter de vedtak som fattes av årsmøtet. Styret har myndighet til å gjøre mindre avvik fra budsjettet, eventuelle avvik skal forklares for årsmøtet under gjennomgang av regnskapet. 8.3 Regnskap Styret skal føre regnskap over Lyderhorn Karateklubb sine midler, regnskapet skal legges fram for årsmøtet. Regnskapet skal revideres av to revisorer oppnevnt av årsmøtet. 9 Anvendelse av prestasjonsfremmende midler Det er forbudt for Lyderhorn Karateklubb sine medlemmer å anvende prestasjonsfremmende midler som står på NIFs dopingliste.

5 Dokument status: Rev 4 Godkjent side 5 av 5 Dato: Ved mistanke om slik anvendelse har hovedinstruktør og styret rett til å forhøre vedkommende om forholdet. 10 Vold Lyderhorn Karateklubb skal gjennom holdningsskapende virksomhet arbeide mot vold. Dersom et medlem i Lyderhorn Karateklubb blir involvert i en voldsepisode, har hovedinstruktøren og styret rett til å forhøre vedkommende om forholdet. Dersom medlemmet finnes å ha handlet klanderverdig, kan vedkommende ekskluderes fra klubben. 11 Oppløsning av Lyderhorn Karateklubb Lyderhorn Karateklubb kan bare oppløses av årsmøtet, med minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsningsvedtak fattes skal all gjeld slettes, og resterende beholdning overføres til Norges Røde Kors Hjelpekorps. 12 Politiattest Instruktører og tillitsvalgte i Lyderhorn Karateklubb skal ha politiattest.

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer