Hvorfor utvikle økonomifunksjonen? Endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor utvikle økonomifunksjonen? Endring"

Transkript

1 Hvorfor utvikle økonomifunksjonen? Teknologiske utviklingen: - Maconomy - elektronisk fakturabeh. - lønn og personalsystem Nytt økonomireglement - andre kan føre regnskap/lønn Endring Ny lederstruktur på NTNU - stille andre krav til oss NTNU som attraktiv og utviklende arbeidsplass 1

2 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Universitetsdirektør Eier er Økonomidirektør Arbeidet ledes av undertegnede Med økonomifunksjonen menes fagdisiplinene innkjøp, regnskap, lønn og økonomistyring på alle organisatoriske nivå 2

3 Ambisjon For å støtte opp under NTNUs kjernevirksomhet - Etablere Norges mest veldrevne økonomifunksjon innen offentlig virksomhet 3

4 Hva skal gjøres? Det skal gjennomføres en kartlegging av hele økonomifunksjonen som har til hensikt å beskrive: Behov knyttet til øk.funksjonen (brukere og ledere) Tilfredshet ved dagens tjeneste Aktivitetskartlegging Trender og utvikling innenfor økonomifunksjonen Sammenligning med andre bedrifter der hvor dette er formålstjenlig Analysen skal være grunnlag for å gi et beslutningsgrunnlag til hvordan øk.funksjonen ved NTNU skal se ut i et 3-5 års perspektiv og hvilke tiltak som er nødvendig for å få det til 4

5 Delmål Å bidra til bedre og mer effektive beslutningsprosesser, for derigjennom å sørge for en mer effektiv ressursbruk i kjernevirksomheten og i virksomheten totalt Å utvikle økonomifunksjonen i retning av å bli mer proaktiv som strategipartner for ledelsen rådgivende/serviceytende overfor ledelse og prosjektledere (analysere/lage styringsinformasjon/beslutningsgrunnlag) 5

6 Delmål, forts. Å forenkle produksjonen i hele økonomifunksjonen og forbedre kvaliteten i økonomistyringsprosess innkjøpsprosess regnskapsprosess lønnsprosess slik at NTNU får en veldrevet, tidsriktig og effektiv økonomifunksjon som understøtter kjernevirksomheten ved å levere riktig kvalitet til riktig tid og til riktig pris 6 Å bidra til at det i større grad enn i dag blir attraktivt og utviklende og jobbe innenfor økonomifunksjonen. I dette ligger god arbeidsorganisering, at det legges til rette for at den enkelte skal utvikle sin kompetanse, at det jobbes med tidsriktige systemer og at arbeidsmiljøet preges av trivsel, åpenhet og utvikling.

7 Milepæler Arbeidsgruppe etablert (ferdig ) Introduksjon av arbeidet (ferdig ) Forberedelse og innhenting av basisinformasjon (ferdig ) Innsamling av data/design av undersøkelser Presentere fremdriftsplan/design av undersøkelsene for tillitsvalgte Undersøkelsene testes på testgruppe Kvalitetssikre liste over medarbeidere i økonomifunksjonen Kartlegging og analyse (ferdig ) Gjennomføre brukerundersøkelse og aktivitetskartlegging Gjøre analyse Presentere analysene/resultatene i fakultetsdirektørmøte 7

8 Fortsettelse milepæler Kartlegging og analyse forts. Presentere analysene/resultatene for tillitsvalgte Presentere analysene/resultatene for øk.avd. (13.10)/fakultetsøkonomene Forankring og anbefaling (ferdig ) Forslag til tiltak og implementeringsplaner Presentere og diskutere forslag til tiltak og implementeringsplaner for fakultetsdirektørmøtet / tillitsvalgte øk.avd. (10.11)/ fakultetsøkonomene rådgivende gruppe Endelig beslutningsgrunnlag avleveres før årsskiftet Styresak skrives og fremlegges Styret fatter vedtak 8

9 I kartleggingen fokuseres det på tre analyseområder Brukerundersøkelse Aktivitetskartlegging Innsamling av basisinformasjon (tall hentet fra økonomisystemene) 9

10 Aktivitetskartlegging Undersøkelsen blir tilsendt den enkelte medarbeider i økonomifunksjonen pr e-post I hovedsak fokuserer undersøkelsen på følgende: Hvor ressurskrevende er de forskjellige arbeidsoppgavene som utføres i dag? Hvilke positive aspekter finnes i arbeidsoppgaver og på arbeidsplassen? Hvilke forbedringsmuligheter ser vi innenfor disse områdene? Vi er opptatt av å kartlegge situasjonen slik det oppfattes fra medarbeiderperspektivet, på en slik måte at dette kan hensyntas systematisk i eventuelt videre forbedringsarbeid Informasjonen skal derfor ikke brukes til å studere hva enkeltpersoner benytter arbeidstiden til 10

11 Aktivitetskartlegging forts. Formålet med undersøkelsen er å finne områder hvor vi kan se på muligheter for forenkling, automatisering eller spesialisering slik at man kan arbeide bedre og mer målrettet og effektivt Undersøkelsen vil bli gjennomført på alle organisatoriske nivå innenfor NTNU 11

12 Aktivitetskartlegging innkjøp, lønn, regnskap og økonomi (A) (B) NTNU Sett kryss ved oppgaver du utfører Anslå arbeidsomfang i % av din totale arbeidstid siste 12 måneder Aktivitets-# Aktivitetsnavn Aktivitetsområde Behandling og registrering av lønn og honorarer Behandling og registrering av timelister Registrering av fravær (sykd, ferie, perm) og søknad om sykepenger, fødselsperm etc. Inn og utbetalinger ansatte Betalingsadministrasjon (inkasso) ansatte Avstemming og kontroll av lønnskonti Periodisk utarbeidelse av lønnsdata Innrapportering av skattetrekk etc. til offentlige myndigheter Innrapportering av data knyttet til pensjoner, personforsikringer etc. Utarbeidelse og rapportering av lønns og trekkoppgaver Besvarelse av "bruker"forespørsler knyttet til lønnsområdet Rapportuttak på forespørsel (ad hoc), lønn Utvikling av systemer og rutiner, lønn Andre oppgaver innen lønn (spesifiser:...) 12 Delsum lønn

13 Brukerundersøkelse Det skal også gjennomføres en undersøkelse blant ca 30 ledere ved NTNU I undersøkelsen inngår ca 1 times intervju Universitetsdirektør, fakultetsdirektører og instituttledere/prosjektledere er de som hovedsakelig blir deltagere i undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å avdekke fremtidig behov knyttet til økonomifunksjonen og tilfredshet ved dagens tjeneste 13

14 Brukerundersøkelse - Økonomifunksjonen Spørsmål - aktivitet Av den tiden du selv bruker på økonomirelaterte gjøremål, hvordan fordeler tiden seg på følgende underaktiviteter? Oppfølging og registrering av transaksjoner (eks. attestasjon av inngående faktura) Økonomisk planlegging, budsjettering og oppfølging Mengde i % Hvor viktig er oppgaven i forhold til det du skal gjøre som leder? lite viktig svært viktig Økonomisk analyse Kontrollere og eller rette opp feil eller mangler i økonomirapportene? Andre økonomirelaterte oppgaver (hvilke?)

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter. En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa

Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter. En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa Introduksjon Hvem er målgruppen for denne hviteboken? Denne

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL

BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL OM BLUEGARDEN Bluegarden er ikke et stort teknologiselskap. Vi leverer riktignok avanserte løsninger innen lønn og personal gjennom internett-teknologi, men er mer opptatt av

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer