Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap"

Transkript

1 Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet innen idrettsbevegelsen i Nordreisa kommune i 2010 o Frivillig innsats o Anleggssituasjon o Idrettens utgifter o Kommunale tilskudd og avgifter Hvordan kan vi gjøre idretten enda mer handlekraftig? Nordreisa Idrettsråd Rune Bjerkli, Ragna Hansen, Knut Hansen, Merete Rasmussen, Olav Rokne Erichsen, Nina Solheim, Lars-Trygve Jenssen og Øystein Jensen 12. november Idrettens samfunnsregnskap Nordreisa IR Side 1

2 Nordreisa - idrettens samfunnsregnskap I perioden har Nordreisa Idrettsråd samlet inn tall og fakta vedrørende idretten i Nordreisa. Frivilligheten sørger for en lokal arena for konkurranse og spenning i hverdagen. Den utløste innsatsen er nå verdsatt. Hvordan kan vi gjøre idretten enda mer handlekraftig? Kommunale idrettsanlegg Ifølge idrettslagene dekker dagens kommunale anlegg 77 % av behovet. Idrettslagene søkte totalt om 33 timer i kommunale idrettsanlegg per uke og fikk tildelt 30 timer. Totalbehovet er 39 timer. Nordreisa kommune sier de leier ut 40 timer per uke, men har ikke oversikt hvor stort behovet egentlige er. I Nordreisa er kommunale idrettsanlegg som kan leies i store trekk synonymt med idrettshallen. Idrettsrådet vet at det egentlige behovet per dags dato er en god del større. Fotballgruppa i Nordreisa IL søker ikke om timer i idrettshallen da de vet at de ikke får timer uansett. Handballspill blir prioritert. Handballspill er innendørs-, mens fotball er utendørsidrett. Nordreisa kommune rår også over svømmehall og flere gymsaler som ikke synes dokumentert av idrettslagene. 85 % av lagene har behov for å bygge nye anlegg. De akutte anleggsbehovene er som følger: NIL Håndball: Større hall, hvor det spilles flere kamper samtidig. Dette for å kunne arrangere turneringer og håndballskoler. Ny tribune nær kamparena, dette for å få publikum nær spillerne NIL sykkel: Anlegg for BMX sykling/terreng sykling Resynfaring av o-kart Hall, kunstgress NIL Hovedlaget: Internettilkobling, oppgradering av kontorutstyr Ryttersportklubben NOR: Vi trenger en stor utendørs ridebane/derbybane på grus, gjerne tilpasset sprangridning. Vi har også behov for å bygge ridestier i skog og mark, slik at vi slipper konflikter med innbyggerne i Nordreisa i fht, hestemøkk på gangstier, trafikkfarlig ridning i boligfelt o.l. Lysløypa, scooterbu Rotsundelv IL: 7-bane - kunstgress Rehabilitering lysløype Straumfjord / flytte tidtakerbu, kunstgress i Oksfjord, BMX bane sykkel Ferdiggjøring av påbegynt utbedring i Kjellerskogen. Nord-Troms Trav og Kjørelag: Travbane Idrettens samfunnsregnskap Nordreisa IR Side 2

3 Langsiktige behov av idrettsanlegg: NIL sykkel: Anlegg for BMX sykling/terreng sykling Nye o-kart Hall, kunstgress NIL Ski: Trafikksikre løyper for rulleski jfr Kildalsveien og kunstsnøanlegg. Ryttersportklubben NOR: Større ridesenter, evt et nytt senter med større ridehall og stall ved Nordreisa Hestesenter, evt. bygge en større ridehall i Storslett området. Fotballbanen, vedlikeholde gammen (+ toalett), snowboardbakke, sykkelcrossbane, ballbinge Alpinanlegg Flere bygninger, tilrettelegge for flere aktiviteter (kun motorcross og snøscooter nå) Konsekvens av manglende anlegg 70 % av lagene opplever at mangelen på anlegg fører til at barn og ungdom ikke er så aktive som de kanskje ønsker å være. 70 % av lagene tror at flere og bedre anlegg vil aktivisere flere personer og øke aktiviteten blant de som allerede er aktiv. 31 % har opplevd å måtte avvise barn/ungdom som ønsker aktivitet fordi man mangler anlegg og dermed treningsmuligheter. Over halvparten av idrettslagene har egne idrettsanlegg En rask oversikt: Kunstgress og gressbane utendørs. NIL Ski: Saga skianlegg og lysløypa i Sørkjosen. O-kart Bakkeby, Sagåsen, Storslett, Garjala, Snemyr, Vinnelys, Lindovarre. Fotballbane grus, ballbinge, gymsal, lysløype Oksfjord, lysløype Straumfjord Kjellerskogen Fotballbane, lysløype, gapahuk, gamme, grendehus Rotsundelv IL: Fotballbane, lysløype, skøytebane, orienteringskart Idrettens samfunnsregnskap Nordreisa IR Side 3

4 Kostnader med idrettsanlegg Idrettslagene har bortimot kr i kostnader per år i forbindelse med sine anlegg der engangskostnadene/investeringene var kr 9 millioner i sin tid. Nordreisa kommune har kostnader som beløper seg årlig til kr til drift av sine idrettsanlegg. I 2008 brukte kommunen kr på vedlikehold av sine anlegg. I 2008 mottok kommunen kr fra spillemiddelpotten. Et av lagene i undersøkelsen bruker kr på leie av anlegg utenfor kommunens grenser i året. Kommunale utgifter Kommunen tilbyr ikke gratis bruk av idrettsanlegg. Idrettslagene rapporterer at de betalere kr årlig til kommunen for leie av idrettsanlegg. Et lag rapporterer at de får bruke fylkeskommunal gymsal på Nordreisa videregående skole gratis. Et annet lag sier de betaler kr per dag for leie av ridehall. Idrettslagene blir årlig belastes med kr i kommunale avgifter og 40 % betaler kommunen diverse avgifter i forbindelse med leie av svømmehall, idrettshall, kantine og klubblokaler i størrelsesorden kr I samsvar med dette rapporterer kommunen at de i 2008 hadde inntekter på kr på utleie av idrettsanlegg til idrettslag. I følge kommunens beregninger betalte idrettslag kr i kommunale avgifter og kr i ren skatt i 2008 Kommunale tilskudd og annen hjelp Idrettslagene opplyser at de årlig får kr i direkte tilskudd fra kommunen, kr i støtte til drift av anlegg og andre overføringer som beløper seg til kr Nordreisa kommune rapporter for 2008 at de fordelte kr direkte til idrettslagene. Kr ble tildelt idrettslag som følge av at de hadde egne idrettsanlegg. Nordreisa kommune bruker årlig kr på en stilling som legger forholdene til rette for idrettslagene ved oppkjøring av skiløyper, drift og vedlikehold sentralidrettsanlegget med kunstgressbane. En 25 % kulturkonsulentstilling er også knyttet direkte opp mot idretten i kommunen. Idrettslagenes totale utgifter i løpet av et år Idrettslagenes totale utgifter i løpet av et år er mer enn kr % av lagene har ansatte i laget. Det er snakk om deltidsansettelser på 30 % til å føre regnskap og de to lagene sier de bruker kr i året på dette. Idrettens samfunnsregnskap Nordreisa IR Side 4

5 Frivillig innsats 98 personer innehar tillitsverv i klubbene og 116 personer er involvert som trenere. Klubbene bruker mye tid på å skaffe penger til kassa. Halvparten av lagene sier de bruker halvparten av sin tid på å skaffe lagene midler. Den totale frivillige innsatsen i løpet av et år er over timer. Dette er 27 årsverk eller arbeidsinnsats verdt 10 millioner kroner (i tråd med tall for hele landet). Av dette brukes: timer (3 årsverk) på administrasjon, timer (13 årsverk) på idrettsaktiviteter timer (10 årsverk) på arrangement. Nordreisa idrettsråd To av tre idrettslag er fornøyde med idrettsrådet. Manglende dialog drar ned andelen fornøyde idrettslag. Nordreisa kommune tilbyr ikke gratis bruk av møtelokaler til idrettsrådet, men tilbyr gratis sekretærhjelp og kopiering. Noen skriftlig avtale mellom idrettsråd og kommune finnes ikke. Diskusjonsmomenter Mange lag sier at halvparten av den frivillige innsatsen går med til å få inn penger til betale kr. 3,6 millioner i utgifter. Hvis dette stemmer så er inntekten per time kr. 144,- ( kr / t). Ca timer, nesten et helt årsverk, av den frivillige inntekstbringende innsatsen går med til å betale kommunale avgifter. Hva sparer kommunen i kostnader med en sterk idrettsbevegelse? Hva er verdien av at folk er i bedre form så vel fysisk som psykisk? Det er ca medlemskap til sammen i idrettslagene (halvparten 0 19 år). Hvor mye sparer kommunen i mindre sykemeldinger? Hvor mye bruker kommunen på å aktivere barn og ungdom i andre sammenhenger? Har ensidig fokus på barn og ungdom i idretten noen uheldige bivirkninger? Vedlikeholdskostnadene ved idrettslagenes anlegg er kr ? Er idrettslagene flinkere til å holde idrettsanlegg i hevd? Kan kommunen påta seg noen av disse oppgavene? Kan idretten bruke mer tid på vedlikehold av idrettsanlegg med gjenytelser fra kommunen? Nordreisa Idrettsråd på dugnad 12. november Idrettens samfunnsregnskap Nordreisa IR Side 5

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Idrett, politikk og økonomi

Idrett, politikk og økonomi Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt

Detaljer

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE? Oslo i april 2013 Kjære Readyforeldre HVA ER READY FOTBALL I DAG? HVA GÅR TRENINGSAVGIFTENE MED TIL? HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: 918 50 000 E-post: cato.stromberg@ullkisafotball.no Web: www.ullkisa.no Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2.

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Møtedeltakere Hovedstyret Eirik Solli Haukaas Leder Fraværende Marianne Riksheim Nestleder Tilstede Inger

Detaljer

Anleggspolitisk for norsk idrett

Anleggspolitisk for norsk idrett Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett 1. Bakgrunn og overordnet målsetting På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken.

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer