Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune"

Transkript

1 Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål Omfang og vilkår Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid Avspasering, avregningsperiode og overføring.... 3

2 5. Kontrollordning Endringer, tolkning og iverksettelse.... 4

3 FLEXITID - RETNINGSLINJER. 1. Formål. Fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune skal bidra til at den enkelte arbeidstaker kan tilpasse sin arbeidstid i forhold til arbeidsoppgaver og personlige behov og gi trivsel og effektivitet i arbeidet. Det er en forutsetning for bruk av fleksitidordningen at service overfor publikum er sikret. Ansatte skal sørge for at praktiseringen av den fleksible arbeidstiden ikke får uheldige virkninger for tjenestetilbudet og det arbeidet den enkelte skal utføre. 2. Omfang og vilkår. Reglementet og praktisering av dette skal være i samsvar med Arbeidsmiljøloven 10-2, pkt 3 og arbeidsreglementet. Reglementet gjelder for alle i Alstahaug kommune med unntak av: Undervisningspersonell Ansatte som går i turnus Ordningen med fleksibel arbeidstid gjelder ikke ved, kurs, sykdom og annet lønnet fravær. Ordningen gjelder ved tjenestereiser. 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid. Kjernetid dvs den tiden arbeidstaker skal være tilstede på arbeidsplassen, er tidsrommet kl gjennom hele året. Ytre ramme for arbeidstida, dvs. den tiden arbeidstakere kan variere tid for oppmøte og slutt fra dag til dag, er tidsrommet kl Grensene i Arbeidsmiljøloven 10-4 gjelder for fleksibel arbeidstid. Fleksitid er når arbeidstaker sjøl velger å arbeide utenfor ordinær arbeidstid. Fleksitid utløser derfor ikke rett til overtidsbetaling, tillegg for ubekvem arbeidstid eller kostgodtgjørelse. 4. Avspasering, avregningsperiode og overføring. Inntil 10 minustimer kan overføres til neste måned. Minustimer over 10 timer fører til trekk i lønn. Oppsparte plusstimer kan avspaseres med timer eller dager. Det kan avspaseres inntil 20 dager pr. år for hele stillinger, for deltidsstillinger justeres dagene i hht. stillingsprosent. Avspasering en hel dag eller mer må avtales med leder. For ledere som er unntatt reglene om overtid etter Arbeidsmiljølovens paragraf pkt. 1 gjelder det at summen av kompensasjon i form av ekstra feriedager etter HTA s kap. 1 paragraf 6.3 og avspaseringsdager, ikke skal overstige 20 dager. Avregningsperioden er kalenderåret. Ved utgangen av avregningsperioden skal fleksiregnskapet gjøres opp. Oppspart fleksitid for inntil 37,5 timer for hel stilling kan overføres til nytt kalenderår. For deltidsstillinger justeres timene i hht. stillingsprosent. Overskytende blir strøket uten kompensasjon. Alstahaug kommune 3 av 6

4 5. Kontrollordning. Arbeidstaker som benytter ordningen med fleksitid, skal føre regnskap på egen arbeidstid på fastsatt skjema. Skjemaet skal framvises til nærmeste leder, revisjon eller kontrollutvalget på forespørsel. 6. Endringer, tolkning og iverksettelse. Endringer i dette reglementet gjøres i administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget behandler eventuelle tolkninger av reglementet. Reglementet gjelder fra vedtaksdato. Fra samme tidspunkt blir tidligere regler om fleksitid opphevet. HVEM OMFATTES AV FLEXITIDSORDNINGEN? * Formannskapskontoret * Kommunekassen * Skolekontoret * Kulturkontoret * Teknisk etat - administrasjonen * Sosialkontor * Landbrukskontor * Kommunelegekontor * Pleie- og omsorg - administrasjonen * Helsestasjonen * Fysikalsk avdeling * Ergoterapiavdelingen * Flyktningekontoret HVA ER KJERNETID/ARBEIDSTID/FLEXITID? I «vintertiden» er kjernetiden kl , og i «sommertiden» er kjernetiden kl Det vil si at i kjernetiden skal alle arbeidstakere normalt være tilstede. Den flexible arbeidstid blir da mellom kl om morgenen og på ettermiddag kl. 14/ Selv om vi har flexitid, må vi påse at kontorene alltid er betjent i arbeidstiden, som er kl vinter, og kl sommer. Dette for at servicen overfor publikum skal være god. HVORDAN REGISTRERE ARBEIDSTID/FLEXITID? Arbeidstidens begynnelse og slutt skal registreres av hever enkelt arbeidstaker på eget skjema. Alle arbeidstakere som har anledning til å benytte flexitid SKAL føre skjema over arbeidstid. På avregningsskjema skal også føres sykefravær, egenmelding, ferie, avspasering, permisjon etc. Følgende koder skal brukes: Alstahaug kommune 4 av 6

5 A = avspasering OA = overtidsavspasering* Ellers brukes koder oppført på baksiden av flexitidsskjema, eller skriv hvilken type fravær som benyttes. *OA - overtidsavspasering blir et forhold mellom etatsjef og arbeidstaker. Overtidsarbeid skal være pålagt og anvises av nærmeste overordnede med økonomi/budsjettansvar i det enkelte tilfelle. Arbeidstaker kan selv velge om overtidsarbeid skal benyttes til å fylle opp normal arbeidstids lengde i avregningsperioden ( f.eks. fylle opp minustimer). Det kan herunder nevnes at det kan inngås avtale om å avspasere like mange timer som arbeidet overtid, mens overtidstillegget må/skal utbetales. HVOR MYE TID KAN VI OVERFØRE TIL NESTE MÅNED? 37,5 plusstimer (2250 min.) eller 10 minustimer( 600 min.) kan overføres til neste måned. «Minustid» over 10 timer fører til trekk i lønn. «Plusstimer» over 37,5 timer skal strykes. Vær oppmerksom på at vi ikke kan avspasere på «forskudd». Når vi tar fritid som avspasering skal dette være av opparbeidede «plusstimer». HVOR MANGE FRIDAGER/FRITID KAN VI TA AV FLEXITID? i månedene * mai - september kan det maksimalt avspaseres en hel fridag pr. måned. * oktober - april kan det maksimalt avspaseres to hele fridager pr. måned. I løpet av et kalenderår ( 12 mnd.) kan tas totalt 19 hele fridager, jfr. ovenfor. Utover dette - timer. Fridagene skal avtales med nærmeste overordnet med økonomi/budsjettansvar. Fridagene kan legges til dagen før, eller dagen etter ferie, når det ikke er noe til hinder for dette. I begynnelsen av hver måned skal skjema for foregående måned oppsummeres/avregnes av en av de ansatte innen etaten, som er tillagt denne oppgaven av etatsjef. Flexitidsskjemaet skal så oversendes lønningskontoret Alstahaug kommune 5 av 6

6 Revidert i kommunestyret Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Alstahaug kommune 6 av 6

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy.

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy. LOKALE SÆRAVTALER Askim kommune Rutiner: Endringsdato : 01.03.2012 Versjon nr: 5 HR -enheten 1.1 VAREKLÆR Arbeidsgiver stiller nødvendig arbeidstøy/fottøy til disposisjon Tillitsvalgte og virksomhetsleder

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG ID Nfk.HMS.2.6.2 Versjon 1.02 Gyldig fra 09.05.2014 Forfatter Vigleik Aas Verifisert Fylkesrådet Godkjent Stig Olsen Side 1 av14 Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG 2.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 16. oktober 2006 (Winsak 02/5002 Personalreglementer, retningslinjer og instrukser i Eigersund

Detaljer

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet for ansatte i Finansnæringens Arbeidsgiverforenings

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD... 4 1.0 Hjemmel, varighet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (se egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten... 3 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 3 2 Arbeidstid... 4 3 Overtidsarbeid... 11

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer