Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge"

Transkript

1 Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI Tel Faks Nytt produksjonsmål: 198 million fat i 2018 Andre mål: Bidra til et godt BASF-resultat i 2015 Kassel. For fjerde år på rad leverer Wintershall et overskudd på mer enn 1 milliard euro. Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var 1,464 milliarder euro (2013: 1,730). "Til tross for den lave oljeprisen, spesielt i fjerde kvartal, oppnådde vi i 2014 det nest beste resultatet i selskapets historie," sier styreleder i Wintershall, Rainer Seele. Driftsresultatet holdt seg på et stabilt høyt nivå, 1,795 milliarder euro (2013: 1,856). Til tross for flere måneders avbrudd i produksjonen i Libya, økte Wintershall olje- og gassproduksjonen til 136 millioner fat oljeekvivalenter (2013: 132). Økt volum, spesielt i Russland og Norge, kompenserte bare delvis for den lave oljeprisen. Det gode resultatet i 2014 var en konsekvens av en variert portefølje sammenlignet med våre konkurrenter, lave produksjonskostnader og påfyll av reserver, samt en satsing på attraktive prosjekter innen teknologi og leting. "Dette gjør oss i stand til å levere betydelige bidrag til BASF-gruppens resultater, selv når oljeprisen er lav," forklarer Seele. Wintershall Holding GmbH Corporate Communications P.O. Box Kassel, Germany

2 Side 2 Nytt mål: Økt olje- og gassproduksjon innen 2018 Nå har Wintershall som mål å øke olje- og gassproduksjonen ytterligere til 190 millioner fat oljeekvivalenter innen "Wintershall er på jakt etter lovende prosjekter i Russland, Norge og Argentina," sier Seele. Det inkluderer Achimgaz-prosjektet i Sibir, de norske feltene Knarr, Edvard Grieg, Maria og Aasta Hansteen, samt gassprosjektet Vega Pleyade utenfor den argentinske kysten i Tierra del Fuego. Wintershall planlegger å øke produksjonen allerede i "Fremtidige prestasjoner krever kontinuerlige investeringer og innovasjon", sier Seele som legger til at det må vurderes nøye og være godt balansert: "Wintershall planlegger å investere minst fire milliarder euro i utvidelsen av våre olje- og gassaktiviteter i løpet av de neste fem årene, spesielt i Norge, Argentina og Russland. Vår strategi er fortsatt den samme: vi ønsker å oppnå mer lønnsom vekst og fortsette vår fokuserte diversifisering ". Vellykket leting. Nye olje- og gassfelt oppdaget I 2014 etablerte Wintershall et godt grunnlag for videre vekst. Selskapet har oppnådd gode resultater i jakten på nye råolje- og naturgassreservoarer. Av totalt 21 (2013: 20) lete- og avgrensningsbrønner, fant selskapet 16 olje- og gassforekomster (2013: 8) i Russland, Nederland, Norge og Argentina. Wintershall kan også vise til vekst innen påviste råolje- og naturgassreserver. Disse steg med 17 prosent fra 2013, til 1,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Mengden som ble produsert i 2014 økte med 284 prosent. Det totale reserve-til-produksjonsforholdet, som er basert på Wintershalls produksjonsandel i 2014 og bygger på reservene ved årsskiftet, er rundt 13 år (2013: 11).

3 Side 3 Vellykket innovasjon Spesielt banebrytende er forskningsprosjektet med biopolymeren schizophyllan, der Wintershall samarbeider med BASF. Dette har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Biopolymeren, som er produsert av en sopp som vokser i Tyskland, gjør at vannet som injiseres i reservoaret tykner, noe som forbedrer oljeproduksjonen. Dette bidrar til økt oljeproduksjon. Eksperter mener dette vil bidra til at modne oljefelt utnyttes på en effektiv, miljøvennlig og forsvarlig måte. Wintershall fortsatte testingen av biopolymeren schizophyllan i det nordtyske oljefeltet Bockstedt i "Vi er svært fornøyd med testingen så langt. Vi produserer langt mer fra vår testbrønn," sier Seele. Innsamlede data skal nå evalueres og felttesten skal utvides. "Vi ønsker ikke bare å produsere mer, vi ønsker også å lære mer", sier Seele. I tillegg jobber Wintershall med andre nyvinninger som skal bidra til å forbedre oljeutvinningen. Olje og gass vil fortsette å være et viktig bidrag for å møte det stadig økende energibehovet til verdens befolkning. Wintershall investerer i leting og produksjon av olje og gass, særlig i kjerneregionene Europa, Nord-Afrika, Russland, Sør-Amerika, og i økende grad i Midtøsten. Utvidet produksjon fokus på Norge 55 prosent av naturgassen som trengs i EU er fortsatt produsert i Nordsjøen og i landene rundt. Nordsjøen er derfor en viktig og sikker kilde til Europas energiforsyning utover år For Wintershall er Norge kjerneregionen for fremtidig vekst. I løpet av de siste årene har selskapet utvidet sin virksomhet i Norge betydelig. Med over 50 lisenser - mer enn halvparten av disse som operatør er Wintershall allerede en av de store lisensinnehaverne

4 Side 4 på norsk sokkel. Samtidig utvikles Wintershalls vellykkede leteportefølje i retning mot utvikling- og produksjonsfasen. I løpet av de siste årene har selskapet allerede utvidet sin daglige produksjon fra til fat oljeekvivalenter. Et sentralt element i det økende aktivitetsnivået er partnerskapet med Statoil. Her tok Wintershall over andeler i de produserende feltene Brage, Vega og Gjøa som en del av to transaksjoner. I tillegg har Wintershall kjøpt andeler i Aasta Hansteen, Asterix og rørledningsprosjektet Polarled. Med overtakelsen av Brage ble Wintershall for første gang operatør av en stor produksjonsplattform i Norge. Selskapet har også vært operatør for Vega siden mars Wintershalls lisensportefølje fikk en viktig vitamininnsprøytning i 2014 da selskapet ble tildelt av åtte nye letelisenser, fem med operatøransvar. Aktiviteter knyttet til utviklingen av oljefunnene Knarr og Edvard Grieg fortsatte i Knarr-feltet ble satt i produksjon tidligere denne uken. Wintershall er en av de største naturgassprodusentene i Nederland. Selskaper jobber for tiden med oljefunnet F17 i den nederlandske delen av Nordsjøen. I Danmark er Wintershall også operatør for første gang - på oljereservoaret Ravn. Det danske energibyrået har bekreftet utbyggingsplanen for feltet som forventes å være ferdigstilt innen utgangen av året. I Storbritannia er Wintershall operatør på Wingate-plattformen som ble satt i drift i oktober Wingate er Wintershalls første egenopererte gassproduksjonsplattform i den britiske delen av Nordsjøen. Wintershall har også optimalisert sin portefølje: salget av utvalgte andeler i ikke-egenopererte utviklingsprosjekter på britisk sokkel til den ungarske MOL Group ble gjennomført i første kvartal 2014 med tilbakevirkende økonomisk kraft til 1. januar 2013.

5 Side 5 Det mangeårige samarbeidet med Gazprom i Russland er et bevis på at det er mulig å få til et vellykket samarbeid over flere tiår. Det sibirske naturgassfeltet Yuzhno Russkoye, der Wintershall har en 35 prosent andel av overskuddet, har produsert på platå siden Et utbyggingskonsept for Turon-horisonten, en annen formasjon i gassfeltet, er for tiden under utarbeidelse sammen med Gazprom. Det andre prosjektet, utvikling av Block IA i Achimov-formasjonen i Urengoy-feltet i Vest-Sibir, der Wintershall har en 50 prosent andel, har også utviklet seg i positiv retning. Trinn-for-trinn-feltutvikling av den teknisk utfordrende Achimov-formasjonen har skjedd raskere enn opprinnelig planlagt: 40 brønner ble allerede produsert innen utgangen av I 2014 har produksjonen økt med mer enn 40 prosent til 3,4 milliarder kubikkmeter naturgass. I Volgogradregionen er Wintershall aktiv innen olje- og gassleting og produksjon med Lukoil. Nye prosjekter i Argentina og Midtøsten Wintershall har vært aktiv i Argentina i 37 år og har andeler i 15 felt både onshore og offshore. Argentina antas å ha den nest største skifergassforekomsten og den fjerde største skiferoljeforekomsten i verden. Siden 2014 har Wintershall hatt en 50 prosent andel i Aguada Federal-blokken i Neuquén-provinsen (i det sentrale Argentina). Her er Wintershall operatør. Sammen med det lokale statlige energiselskapet Gass y Petróleodel Neuquén SA (Gyp), vil Wintershall undersøke blokken og eventuelt utvikle den videre. Den første vertikale letebrønnen i blokken lanserte Wintershall i mars Lansering av en ny letebrønn er planlagt i Skiferstein i Vaca Muerta-formasjonen er under utvikling. I tillegg jobber Wintershall sammen med Total og Pan American Energy (PAE) med utviklingen av det nye naturgassfeltet Vega Pleyade, som ligger i det argentinske hav utenfor kysten av Tierra del Fuego. Nye

6 Side 6 produksjonsbrønner har også blitt senket i nabofeltet Carina siden mai Det bør på kort sikt føre til at produksjonen øker. I Libya er Wintershall operatør for åtte oljefelt i lisensene 96 og 97. Grunnet ytre forhold, spesielt den delvis avbrutte eksporten, stoppet råoljeproduksjonen på land i lengre perioder i løpet av Siden februar 2015 har selskapet produsert fat olje per dag. Men råoljefeltet Al Jurf utenfor kysten av Libya, der Wintershall har en andel, ble operert kontinuerlig gjennom hele denne perioden. Rundt 50 prosent av verdens olje- og gassreserver ligger i Midtøsten. Ingen annen region har like stort potensial. Derfor spiller Midtøsten en stadig viktigere rolle i Wintershalls portefølje. I mai 2014 var oppstarten for Wintershall sin første egenopererte letebrønn for utviklingen av surgass- og kondensatfeltet Shuwaihat i Abu Dhabi. Det statlige oljeselskapet ADNOC og det østerrikske oljeselskapet OMV deltar også i prosjektet. Markedene i Midtøsten etterspør Wintershalls fleksibilitet, lange erfaring og teknologisk ekspertise for utfordrende geologiske forhold. Eksempelvis bruker Wintershall sin kunnskap om produksjon av surgass i Shuwaihatprosjektet. Wintershall har produsert surgass i Tyskland i over 40 år. Innenlandsk produksjon - en kilde til innovasjon I Tyskland viser Wintershall hvordan man kan produsere lønnsomt under utfordrende forhold. På grunn av svært komplekse geologiske forhold er produksjonen i Tyskland teknologisk krevende. Dette fører til at innenlandsk produksjon er en teknologisk innovasjonskilde for Wintershall, som deretter kan benyttes i internasjonale prosjekter. Forsknings- og utviklingsaktivitetene fokuserer i hovedsak på å forbedre funnraten til olje- og gassreservoarer, utvikle teknologi for reservoarer med

7 Side 7 vanskelige utviklings- og produksjonsforhold, og på å øke utbyttet fra reservoarer (Enhanced Oil Recovery - EOR). Det beste eksempelet er i Emlichheim, hvor Wintershall har produsert på et stabilt høyt nivå i 65 år takket være dampluftteknikk. For øyeblikket undersøker Wintershall gamle oljereserver i Tyskland som ble forlatt for 20 år siden (da oljeprisen var mellom 10 og 20 dollar fatet). "Produksjonen i Tyskland er et viktig bidrag for å sikre energiforsyningen. Omkring 11 prosent av den tyske etterspørselen blir i dag dekket av innenlandske reserver. Før vi diversifiserer importleveranser, og før vi ser til andre land, bør innenlandske ressurser utnyttes på en intelligent måte. Produksjon av råolje og naturgass i Tyskland må ikke forhindres av at man tar feil av skifergass og tett gass, eller av at man har et unøyaktig eller feil grunnlag for diskusjonen," sier Seele. For å kunne drive forretningsmessig trenger vi et pålitelig regulatorisk rammeverk, og en forutsigbar planleggingshorisont særlig når det gjelder framtidig bruk av «fracking» teknologi i Tyskland. Dette må selvsagt bygge på Tysklands strenge krav til sikkerhet og miljø. «Det lovutkastet som er lagt fram er et godt utgangspunkt, men kan kanskje føre til for stor belasting for industrien», forklarte Seele. Det er viktig at våre politikere tar hensyn til dette slik at de raskt og trygt får lovverket på plass. Da kan vi sørge for at produksjon av naturgass i Tyskland opprettholdes på en forsvarlig måte, samtidig som vi får mulighet til å utforske det potensial vi vet er tilstede. Viktig bidrag til forsyningssikkerheten I tillegg til å utvikle og produsere naturgass, gjør Wintershall også et viktig bidrag til forsyningssikkerheten i Vest-Europa ved å bygge og drive rørledninger til naturgass, lagringsanlegg for naturgass og med selskapets handelsaktiviteter med Gazprom. Fordi etterspørselen etter naturgass i Europa stiger, og Europas produksjon faller, må

8 Side 8 stadig mer naturgass importeres. Wintershall bidrar til å sikre Europas forsyning av naturgass med sin eierandel i Nord Stream Baltic Sea Pipeline samt tilknytningsrørledningene OPAL og NEL. Naturgasshandel preges av økende salgsvolum Fellesforetakene WINGAS, WIEE og WIEH økte sin LNG-handel med 40 milliarder kilowattimer til 561 milliard kilowattimer (2013: 521) på grunn av økt handel på de europeiske spotmarkedene. Salg til tredjeparter økte med 360 millioner euro til 12,2 milliarder euro som en konsekvens av at volumet øker. Driftsresultatet før spesielle poster var 383 millioner euro, 23 millioner euro under fjorårets tall (2013: 406). Et lavere bidrag fra lagervirksomheten ble delvis kompensert av høyere inntekter fra transportbransjen og pågående optimeringstiltak på innkjøpssiden. På grunn av en utfordrende politisk situasjon, besluttet Wintershall og Gazprom i desember og ikke å konkludere byttehandelen som var planlagt mot slutten av "Vi vil likevel fortsette vårt vellykkede samarbeid i Vest-Europa og i Russland, selv om de politiske forholdene er vanskelige," forklarer Seele. Sammen vil selskapene fortsette å gi et betydelig bidrag til å sikre energiforsyningen til Europa og fokuserer på kontinuitet. Kjøpet av Wintershalls aksjer i Verbundnetz Gas AG (VNG) av EWE Aktiengesellschaft ble, som planlagt, avsluttet oktober Utsikter for 2015 "Våre planer for 2015 er basert på en gjennomsnittlig oljepris på mellom 60 og 70 dollar fatet og en valutakurs på 1,2 US dollar/ euro", sier Seele. "Vi forventer at gassprisene i gjennomsnitt vil holde seg på rundt samme nivå som i På grunn av en lav

9 Side 9 oljepris, forventer vi en svak nedgang i inntekter i 2015 og et betydelig lavere driftsresultat". Til tross for utfordrende rammebetingelser, fortsetter Wintershalls bidrag til det økonomiske resultatet å være en stabil faktor for BASF. Fremtidsrettede uttalelser og prognoser Dette dokumentet inneholder uttalelser om hva vi venter av fremtiden basert på dagens forventninger, antakelser og prognoser fra styret, så vel som tilgjengelig informasjon for styret. Slike fremtidsrettede uttalelser anses ikke for å være garantier for fremtidig utvikling eller resultater. Fremtidig utvikling og resultater er avhengig av et stort antall faktorer. De inneholder ulike risikoer og usikkerheter, og er basert på forutsetninger som kanskje ikke er nøyaktige. Vi vil ikke påta oss ansvar for å oppdatere de fremtidsrettede uttalelsene i dette dokumentet. Wintershall Holding GmbH, basert i Kassel, Tyskland, er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktiv i utvinning av naturressurser i 120 år, og i leting og produksjon av olje og gass i over 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner hvor selskapet har bygget opp en høy grad av regional og teknologisk ekspertise. Disse er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika, og i økende grad Midtøsten-regionen. Selskapet ønsker å utvide sin virksomhet med leting og produksjon, utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter omkring 2500 ansatte på verdensbasis fra 40 ulike nasjoner, og er Tysklands største, internasjonale produsent av råolje og naturgass. Wintershall.Shaping the future. Du finner mer informasjon på vår nettside eller du kan følge oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

10 Side 10 At a glance Change Wintershall Group Sales to third parties million 15,145 14, % Investments and acquisitions 1 million 3,162 3,167 0% Income from operations (EBIT) before special items Annual net income after minority interests Number of employees 2 million 1,795 1,856-3% million 1,464 1,730-15% As of ,400 2,416-1% Exploration and Production Sales to third parties million 2,938 2,929 0% Investments and acquisitions 1 million 3,092 2, % Production - Crude oil MMBOE % - Natural gas MMBOE % Income from operations (EBIT) before million special items 1,412 1,450-3% Natural Gas Trading Sales to third parties million 12,207 11,847 +3% Investments and acquisition 1 million % Gas volume sold by JVs (100%) 3 kwh billion % thereof WINGAS kwh billion % Income from operations (EBIT) before -6% million special items 1 Property, plant, and equipment and intangible assets. 2 Excluding employees on fixed-term contracts; part-time employees included pro rata. 3 Includes gas volume sold to BASF.

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. 2015 Forord Vi er effektive, innovative og produktive der energikilden er «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.»

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Norges investeringer i framtidens største klimatrusler

Norges investeringer i framtidens største klimatrusler Notat 1-2013 Av: Sigurd Jorde, Framtiden i våre hender På tross av klimakrisen satses det over hele verden på nye, store utvinningsprosjekter for kull, olje og gass. Fossil energi er den viktigste årsaken

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Pressemelding 6. februar 2015 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 milliarder

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer