L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00"

Transkript

1 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

2 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR :00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB ~ 19:30 GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS Sak: Side 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 4. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 5. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Behandle klubbens regnskap i revidert stand Behandle forslag og saker Omorganisering 8. Fastsette medlemskontingent Vedta klubbens budsjett Behandle klubbens organisasjonsplan Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap Foreta følgende valg: 33 a) Leder og nestleder b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 13. Avslutning Vedlegg: Protokoll fra årsmøtet i Losby Golfklubb år 2013 ( ) 34 Lover Losby Golflubb 48 2

3 TIL MEDLEMMENE I LOSBY GOLFKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB Det innkalles med dette til årsmøte i Losby Golfklubb onsdag den 25. februar 2015 kl Møtet finner sted i Meyersalen på Losby Gods. SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 5. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 7. Behandle forslag og saker. - Omorganisering 8. Fastsette medlemskontingent. 9. Vedta klubbens budsjett 10. Behandle klubbens organisasjonsplan. 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap 12. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 13. Avslutning Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Det foreligger egen innkalling med saksliste og saksdokumenter til generalforsamlingen i Losby Golfpark AS, som vil finne sted på samme sted og starter rett etter årsmøtet i Losby Golfklubb. LØRENSKOG, 27.JANUAR 2015 FOR STYRET I LOSBY GOLFKLUBB Stein Skretteberg sign. NB! Årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelig 1 uke før årsmøtet på eller ved henvendelse til Losby Golfklubb. 3

4 Forslag til forretningsorden årsmøte Losby Golfklubb. Møtet ledes av den valgte dirigenten Protokollen føres av de valgte sekretærene Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: o 5 minutter første gang o 3 minutter andre gang o 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og innholde forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av lov- og vedtektsendringer. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. 4

5 SAK 5 - STYRETS ÅRSBERETNING FOR LOSBY GOLFKLUBB 2014 Losby Golfklubb (LGK) ble etablert 10.september 1994 med formål å drive organisert i Norges Golfforbund. Styret har i 2014 bestått av: Stein Skretteberg Leder Gudrun Michelsen Nestleder Jonn Erik Jullum Styremedlem Bjørn Skoglunn Styremedlem Guri Hollerud Styremedlem Gunn Tove Hovdegard Styremedlem Morten Schjelle Styremedlem Christoffer Hansen Varamedlem Trond Stryken Varamedlem Følgende komiteledere har fungert i 2014: Klubbkomite Johan Foss Seniorkomite Jan Steinar Larsen Turneringskomite Bjørn Trulsen Junior/elitekomite Espen Syr Damekomite Ann Kristin Søraa Herrekomite Reidar Ness Hcp/testkomite Bjørn Bodding Kontrollkomite Vidar Waaden Generelt Det har vært avholdt 6 styremøter i LGK i 2014, og varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter. Årsberetningen er satt opp i henhold til vår Virksomhetsplan for , med fokus på Rekruttering, Trivsel og Utvikling. Virksomhetsplanen er under årlig revisjon, så det henvises til dette samt beretninger fra de enkelte komiteer i LGK. Når det gjelder den forretningsmessige driften av golfanlegget, vises det til egen årsberetning fra Losby Golfpark (LGP) har vært et begivenhetsrikt år i klubbens 20-årige historie: Klubben feiret 20 års jubileum 2 nye æresmedlemmer Østmork åpnet Skjærtorsdag(17.april) (Vestmork 12.april) og stengte 20.oktober (Vestmork 17.november) Nytt nærspillområde på kunstgress åpnet Espen Kofstad kvalifiserte seg en ny sesong på ET. Rekruttering Klubben har ved årets slutt medlemmer hvorav 286 damer og 52 juniorer (0-19), en hyggelig økning på 113 medlemmer. Rekruttering er fortsatt en stor utfordring for golf-norge. Vi på Losby tar sikte på å være førstevalget for nye spillere i alle aldre i regionen. Vi fikk totalt 113 nye medlemmer i 2014 hvorav 18 damer, noe som er over målet for året. Andel damer og juniorer ønsker vi imidlertid skal være høyere. Arbeidet mot skolene fortsatte i tråd med støtten fra Gjensidige stiftelsen. Trivsel I 2014 åpnet begge banene rekordtidlig med utrolige flotte forhold. Forholdene holdt seg gjennom hele sesongen, og Vestmork stengte ikke før 17.november. Klubben markerte sine første 20 år, og banens første 15 år, med turnering og stor feiring søndag 24.august. Under jubileumsmiddagen ga ordfører Åge Tovan en gave til klubben på kr ,- fra Lørenskog Kommune, og påpekte hvor mye både området og klubben betyr for kommunen. LGK fikk også 2 nye Æresmedlemmer i Lisbeth og Johan Foss. Pink Cup ble også i 2014 en stor suksess. Det ble samlet inn kr ,- til Kreftsaken, som igjen plasserte LGK blant de beste klubbene i Norge. Styret vil rette en stor takk til de som står bak dette arrangementet. Vi fikk nye nettsider, i Omleggingen har vært udelt positiv og er klubbens viktigste informasjonskilde om alt skjer på Losby. Samarbeidet med Losby Gods og David Lloyd Golf fungerer meget godt. Rangen ble merket som et NXT LVL treningsområde, noe som gjør bruken av rangen mer interessant. Klubben har også innført dette konseptet i klubbens treninger i regi av DLG. Deltakelsen på disse treningene var meget god i vårsesongen, men mindre attraktivt etter ferien. Klubbmiljøet i LGK er generelt godt. Seniorkomiteen har hatt økt deltakelse på sine turneringer i 2014, med blant annet rekorddeltakelse på en turnering. Også i år har seniorene gjort seg bemerket i NSGs turneringer, bl.a med deltaker i Senior-EM for lag. Damegruppa gjør en god jobb for å få flere aktive damer, og er veldig sentrale i gjennomføringen av Pink Cup. 5

6 Turneringskomiteen gjør en stor innsats med arrangering av klubbturneringer med stor deltakelse. I 2014 hadde de et snitt på 76 deltakere på sine turneringer. De legger også ned et stort arbeid når Losby arrangerer nasjonale og internasjonale turneringer, hvor Ladies Norwegian Challenge var årets høydepunkt. Deltakelsen og iveren i Herrekomiteen er en av årets gledelige nyheter. Det har deltatt totalt 92 deltakere på herreturneringene gjennom sesongen. Vi er en klubb med et høyt aktivitetsnivå med mange positive og aktive medlemmer, men alle komiteene ønsker seg flere og nye frivillige, så vi håper flere kan bidra i ulike komiteer. Utvikling I 2014 var det skader som dominerte for klubbens beste spillere. Espen Kofstad gikk tilnærmet hele sesongen uten å slå en ball, men ble frisk og fikk plass inn i neste siste steg på ET-kvalet. Uten turneringstrening kvalifiserte Espen seg for ET 2015 etter 10 solide runder. Karoline Lund ble hedret med NGFs Juniorstipend for jenter. Hun slet med skader i den viktigste delen av sesongen, men vant allikevel 4 av 5 Titleist Tour turneringer, og Titleist Tour sammenlagt. Jentelaget, med Pernille Langseth Orlien og Henriette Eidsæther Syr, tok sølv i lag-nm for junior, og Henriette representerte Norge i jr.em lag. Aktiviteten blant våre andre jr/elite spillere har også i år vært stor, og våre jr. spillere har markert seg i ulike turneringer i Norge. At Losby også i år har bidratt til at noen kan reise til USA for golf og utdannelse er veldig gledelig og en viktig del i å utvikle unge spillere. LGK har også i 2014 hatt et meget godt samarbeid med NGF. Losby har som RKS-klubb styrket sin posisjon i golf-norge. Endring i avtalen som RKS-klubb gjør at samarbeidet utvikles ytterligere innen vår region. Losby ble imidlertid ikke valgt som klubb og bane når NGF gjør sin satsning på Solheim Cup i Vi la ned et stort og godt arbeid under prosessen, som vi kan dra nytte senere i utvikling av klubb og bane. LGK var representert på Golfforum i Tromsø, har deltatt på ulike kurs og møter i regi av NGF og i Lørenskog idrettsråd. Kroner Styret har behandlet og godkjent klubbens regnskap for 2014 med et overskudd på kr ,-. Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapet med revisjonsberetning og beretning fra Kontrollkomiteen fremlegges for Årsmøtet til godkjenning. Klubbens regnskap bør sammenholdes med aksjeselskapets styreberetning og regnskap for å vise det samlede bilde av driften. Årets resultat viser at LGK drives meget godt, og den økonomiske statusen i LGK er meget solid. Styret har behandlet og godkjent forslaget til budsjett for 2015 som fremlegges Årsmøtet. Styret benytter anledningen til å takke alle tillitsvalgte, ansatte, samarbeidspartnere og medlemmer for et godt år med stor arbeidsinnsats og mange bidrag for at vi skal nå våre mål. Arbeidsmiljø/likestilling og ytre miljø. Losby Golfklubb har en ansatt (Øystein Schille). Daglig leder i Losby Golfklubb, Per Kristoffersen, er ansatt i Losby Golfpark AS. Viser derfor til årsberetning og regnskap for Losby Golfpark AS. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende. Likestillingskravet er etter beste evne tatt hensyn til, og det diskrimineres ikke mellom kjønnene i Losby Golfklubb. Det er i henhold til lovverket tegnet obligatorisk pensjonsforsikring for alle ansatte. Losby Golfklubb s drift på Losby ansees ikke å forurense det ytre miljø. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Losby, 27.januar 2015 Stein Skretteberg Gudrun Michelsen Jon Erik Jullum Sign. Sign. Sign. Bjørn Skoglunn Guri Hollerud Gunn Tove Hovdegard Sign. Sign. Sign. Morten Schjelle Sign. Per Kristoffersen Sign. 6

7 ÅRSMELDING FOR TURNERINGSKOMITEEN 2014 Medlemmer i komiteen 2014 Bjørn Trulsen, leder John R. Paulsen Per Skauge Lisbeth Foss Lillian Krokan Susanne June Nor, ny i komiteen fra 2014 Eirik Stephansen Tom Gudmundsen Philip Clark Trond Stryken, representant for styret Komiteen er tilfredsstillende organisert. Arbeider kontinuerlig med å få med yngre medlemmer. Motivasjonen er god og aktivitetsnivået høyt. Det er avholdt 5 møter i løpet av året. Komiteen har i 2014 arrangert en rekke vellykkede turneringer Det er avholdt: 5 rene klubbturneringer & 3 i regi NGF. Vårspretten 25.mai: meget bra deltagelse 96 Pink Cup (Veldedighetsturnering-kreftsaken) 15.juni: 67 deltagere Vi ble av NGF rangert blant de aller beste klubbene som klarte og samle inn flest penger til kreftsaken. (ca kr ,-). Dette klarte vi takket være utmerket gjennomføring med mye engasjement fra damekomiteen. Nordea-Pairs kvalifisering 22.juni: 32 deltagere Klubbmesterskap 30/31 - august: 50 deltagere. KM arrangert i kun to klasser Damer (fra blå tee)og Herrer (hvit tee). Foss netto 14.september: 63 deltagere. Klubbmesterskap i Match: Startet opp i juni med 31deltagere og ble avsluttet med finale i forbindelse med Foss Netto. Vinner: Susanne Nor Vinner av Foss netto ble: Roar Holth, uoffisielt KM netto slag. Godsslaget 21.september: 80 deltagere Totalt deltok 547 medlemmer i våre turneringer. Gledelig mange nye medlemmer har vært med. 24.august ble klubbens jubileum feiret med turnering på både Østmork og Vestmork i regi av klubbkomiteen, meget vellykket og med stor deltagelse. Det viser seg at de turneringene som er rene sosiale arrangement har langt flere deltagere enn individuelle konkurranser. Turneringer hvor man er en del av et lag er med andre ord de mest populære så som texas scramble, foursome, fourball osv. Frokost i samband med disse turneringene og enklere servering i forbindelse med premieutdeling har vært vellykket. Samarbeidet med hotellet og de priser vi har oppnådd har vært bra. Takk til hotellet. Vi gratulerer årets klubbmestre: Damer: Karoline Lund Herrer: Thomas Laengen Samarbeidet med administrasjonen fungerer meget bra. Det samme gjør samarbeidet med de andre komiteene. Det har vært noen få kollisjoner med våre turneringer og dame og seniorgruppenes eksterne turneringer. Dette bør vi prøve å unngå med enda bedre planlegging. Relasjonen til klubbens medlemmer er bra. Vi ser gjerne at vi får flere tilbakemeldinger. Deltagelsen i våre turneringer har for 2014 vært på samme nivå som i Vi må bli flinkere til å markedsføre turneringene for å få med enda flere nye. Ikke alle følger med på vår hjemmeside, dette registrerer vi i forbindelse med påmelding til turneringene, en del kommer til etter påmeldingsfristen. 7

8 Målsetning for turneringskomiteen: Losby skal være en attraktiv klubb å arrangere turneringer på. Vi må kunne ta imot en større turnering hver sesong. I inneværende år var det en stor internasjonal turnering Ladies Norwegian Challenge Nordea Tour som ble gjennonført august, meget vellykket på en bane i fantastisk stand, takket være banesjef Alex Cawly og hans mannskap. Takk til alle frivillig som hjalp til med gjennomføringen. Komiteen ønsker seg nye medlemmer. Dette fordi noen medlemmer etter hvert ønsker å trappe ned, men også for å få nye impulser. Hver høst/vinter foretar vi en evaluering av siste sesong. Eventuelle forbedringer av rutiner i forbindelse med turneringer samt turneringsprogrammet gjennomgås. Vårt ønske er få ennå flere av klubbens medlemmer med i turneringene. Oslo Bjørn Trulsen Leder turneringskomiteen Sign. 8

9 ÅRSMELDING FOR JUNIOR/ELITEKOMITÉEN 2014 JUNIOR/ELITEKOMITÉEN SESONGEN 2014 Espen Syr - leder Jon Erik Hansen Jullum komite medlem Jan Erik Lund komite medlem Cesilie Smith komite medlem Mark Davies - hovedtrener og sportslig leder MØTER 2014 Møter i junior/elitekomité: Vi har hatt 2 møter i juniorkomiteen i perioden. JUNIORGRUPPEN Juniorgruppen teller nå 52 spillere. Det har vært organiserte aktiviteter gjennom sesongen. Juniorkomiteen har kunnet tilby aktiviteter for alle kategorier spillere fra hobby spilleren til elite spilleren. Treningsgrupper har vært inndelt som følger: Junior 6-10 år Født: Junior 6-10 er et treningstilbud for de minste medlemmene, hvor fokus er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf. Junior år Født: Junior er et treningstilbud medlemmer i nevnte aldersgruppe, hvor fokuset er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf og golfteknikk. Junior år Født: Junior er et treningstilbud for de eldste juniormedlemmene, hvor fokus er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf og golfteknikk. Tour /Elite Uttak til gruppen har vært gjort av hovedtrener. Dette er neste tilbud til våre eldre juniormedlemmer som ønsker å satse på golf som hovedidrett. Her tilbyr vi et utvidet treningsprogram for spillerne i gruppen. Treningstilbud for elitespillere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Her kreves av spillerne en profesjonell treningskultur som gir grunnlag for å prestere på høyeste nasjonale nivå. For elitespillere med mål om videre avansement på internasjonalt nivå som Challenge og Europa Tour. AKTIVITETER Følgende treningsaktiviteter har blitt arrangert Innetrening på simulator januar april 1 x per uke Tilbud om Fysisk trening på Condis Treningsleir Strømstad Påsken Trening Losby april oktober. Alle treningsgrupper Protimer 1 til 2 ganger per uke Tour/elite TURNERINGER Losby Junior Tour - juli i regi av TO Området - Avlyst NGF/Krets Vi har hatt 3 spillere innenfor juniorgruppene til NGF Videre har klubbens spillere deltatt på eksterne turneringer Team Norway Junior Tour NGF sin øverste junior tour med landsomfattende turneringer Team Norway Junior Tour Region NGF sin nest øverste junior tour med regionale turneringer Junior Tour Regionale junior turneringer NM lag juniorer gutter & jenter (elite) NM lag herrer & damer. NM individuelt juniorer NM individuelt herrer & damer Andre internasjonale turneringer i regi av NGF. Lag EM junior. Henriette Eidsæther Syr JMI - Junior Masters Ivitational Malmø Sverige (Henriette) WJGS World Junior Golf Series Cape Town, Sør Afrika (Henriette) 9

10 RESULTATER 2014 Individuelt Norgesmesterskapet for junior. Henriette E. Syr 6. plass Resultater Titleist Tour Totalt - Jenter Karoline Lunde Nr. 1 Henriette E. Syr Nr. 13. Resultater Titleist Tour Karoline (4 x 1. plass og 1 x 7. plass) Henriette (1 x 3. plass, 2 x 4. plass 1 x 6. plass) Ingen Gutter spilte Titleist Tour Resultater Titleist Region Tour Totalt : Sebastian E Syr 53 Peer Anton Zahl 58 Sverre Rydning 59 Petter H Jullum 62 Lag 2. plass NM Junior Jenter Elite : Pernille Orlien, Henriette E Syr, Karoline Lund 7. plass NM Junior Gutter 1. div. : Sebastian Eidsæther Syr, Petter Hansen Jullum, Sverre Rydning, Peer Anton Zahl. ØKONOMI Utgiftene i løpet av året har hovedsaklig vært Trenere Treningsleirer Turneringsdeltagelse Viser til klubbens regnskap. Losby. Espen Syr Sign. 10

11 ÅRSMELDING FOR TEST OG HCP. KOMITEEN 2014 Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Bjørn Bodding Tor Arne Nergård Hcp. saker behandlet av komiteèn 2014: Komiteen har behandlet 6 saker vedrørende handicap justering i løpet av 2014-sesongen. 11

12 ÅRSMELDING FRA SENIORKOMITEEN 2014 Komiteen har bestått av: Jan Steinar Larsen, leder Finn Bogegård Flemming Pedersen Jon Reutz Morten Schjelle Hans Jakop Rommetvedt Jan Helge Johanessen. Onsdagsturneringene Det har vært god respons på turneringene i år. Det er gjennomført 17 turneringer, og 21 mai hadde vi 35 påmeldte hvilket er det meste som er registrert noen gang. Gjennomsnittet på alle turneringene er 22 deltagere. Det var noe høyere deltagelse før sommerferien enn etter. Det er spilt 372 runder i turneringene. I tillegg kommer seniormatch og sekskampene. I år har vi benyttet utslaget tee 54 for menn, dette har stort sett vært en positiv opplevelse. Spilleformene har variert med stableford, fourball og scramble. I tillegg har vi hatt en flaggturnering. I to av turneringene la vi opp til å spise frokost sammen før vi gikk ut, dette ble godt mottatt og vil være et tilbud også neste år. Avslutning av sesongen ble spilt på lørdag 27 september med en tremanns scramble med 27 deltagere. Dette viste seg å være en effektiv spilleform, spillerne var fornøyde med denne formen, og spillehastigheten ble vesentlig bedre enn i de turneringen vi har hatt scramble med 2 lag i flighten Lagspillene har vært rammet av at deltagere ikke har møtt opp og/eller gitt beskjed i seneste laget slik at vi ikke har hatt mulighet til å endre på lagsammensetningen. Det har i noen tilfelle medført at spillere står igjen alene på laget. Dette er noe vi må se på i forhold til neste års terminliste. Sekskampene I årets sekskampturneringer ble det enighet om å redusere antall spillere til 6 hvorav 4 var tellende. Det har gjort det noe letter å få med spillere, men noen av klubbene sliter fremdeles med å få med deltakere. Etter en «litt famlende» åpning i våres, med 4. plass, har Losbys seniorene klatret gjevt og trutt i sammendraget, for så i nest siste runde gå i ledelse. Denne ledelsen ble så befestet med ytterliggere noen «små» poeng i siste runde. Losbys seniorene kunne dermed, på nytt, smykke seg som vinner av 6-kampturneringen. I løpet av de 6 rundene har 13 spillere deltatt i større eller mindre grad. Sluttresultatet ble: 1. Losby, 766 poeng 4. Hakadal, 671 poeng 2. Nes 09, 754 poeng 5. Grorud, 621 poeng 3. Miklagard, 738 poeng 6. Hauger, 521 poeng Senior Match Match turneringen ble gjennomført med kun 8 deltakere. Vinneren ble kåret sammen med premieutdelingen på klubbmesterskapet. Vinner ble Bjørn Fæster Seniormesterskap Seniormesterskapet ble gjennomført samtidig med klubbmesterskapet. Det var 3 klasser, Yngre senior herrer, Eldre senior herrer og Senior damer Seniormestere ble : Yngre senior herrer- Per Fredheim Eldre senior herrer: Jon Reutz Senior damer Marie Dale. Order of Merit og Eclectic OOM stableford. Det er registrert 61 spillere i OOM, hvorav 21 spillere har maks antall tellende runder på 5 turneringer eller mer. Rolf Selmer hadde beste resultat med 175 poeng. Premiering vil finne sted ved første turnering neste år hvor vinneren er tilstede. I Eclectic stableford har vi oppdatert resultater, men golfbox gir ikke mulighet til å se enkeltscore pr. hull. Det gjør oppfølgingen vanskelig og tidkrevende. Golfbox har gitt uttrykk for at dette skal komme så vi venter løsning på dette til neste år. Totalresultatet er antagelig riktig, men vi vil annonsere dette neste år når hullscore er tilgjengelig. Beste resultat er 52 poeng Golftur for seniorene I begynnelsen av september arrangerte seniorkomiteen tur til Karlstad. Noe lunken interesse for å være med, men 8 seniorer hadde en flott weekend. Ny tur skal planlegges neste år, men mulighet for at vi prøver våren i stedet for høsten. Juleturnering Den endelige avslutningen i år vil være årets juleturnering på innendørssenteret lørdag 6.desember. Økonomi. Startkontingenten på 50,- kr har stort sett gått med til premiesjekker. Matrise er laget for utbetaling av gavesjekker avhengig av antall deltagere. Gavesjekkene er gyldige i ProShop på Losby. Vi har bevisst holdt igjen noe av startkontingenten for hver turnering med 12

13 formål om å bruke dette til premie eller sosiale tiltak ved slutten av året. I år ble dette benyttet til premier og servering etter turneringen 27 september. Generelt Golfbox har gitte noen utfordringer denne sesongen, sammen med at den PC en som er tilgjengelig ikke helt har vært å stole på. Håper på ny PC til neste år. Trening Kun 12 seniorer har deltatt på klubbens tilbud om trening Norsk Seniorgolf. Losbys medlemmer har hevdet seg godt på mange av NSGs turneringer og aller fremst Geir Spanli som gjennom sesongen har levert strålende golf og sikret 2. Plass i Order of Merit totalt. Han har også vært med i Senior EM for lag (ESGA) som gikk i Portugal i juni. Jan Erik Sjølie spilte landskamp mot Sverige i begynnelsen av september. NSG Lagserie Vi har 4 lag med i lagserie match. Det er spilt 12 matcher hjemme og 12 borte med 4 spillere på hvert lag. Mange matchene har vært spennende til siste hull, dessverre ikke alltid i Losbys favør. Ingen av lagene klarte å vinne sin avdeling, men lag 2 ble invitert til lagseriefinalen på Borre i september. Losbys lag klarte å komme til finalen og sikret seg sølvplassen etter å ha tapt mot Østmarkas lag. Totalt deltok mer enn 30 seniorer på en eller flere av matchene i lagserien i løpet av sesongen. Helgen August ble det spilt lagmesterskap senior(nm) og Losbys seniorer presterte meget bra. Divisjon 1 på Kongsvinger. Herrene har hevdet seg i toppen i alle år, så også denne gang. 4. plass er veldig bra. Vant gjorde Oslo GK, ikke helt overraskende. Divisjon 2 på Hakadal. Pga styrtregn på søndag ble det resultatene fra dag 1 som ble sluttresultatet og vi kan gratulere damene våre med sterk 2. plass bak Oslo GK og opprykk til divisjon 1. Neste år. Herrene ble nr 8. Divisjon 3 nord på Aurskog. Herrene leverte en flott prestasjon med 4. plass samme antall slag som Son GK på 3. Trondheim GK vant. Damene ble nr 3 bare et slag bak Nes GK på sølvplass. Ski GKs damer vant her. Takk til klubben for bidrag til trening og deltagelse i mesterskapet. Seniorkomiteen Jan Steinar Larsen 13

14 ÅRSMELDING FOR DAMEKOMITEEN 2014 Damekomiteen har i 2014 bestått av seks medlemmer: Ann Kristin Søraa (leder), Berit Opøien, Marit Finstuen Ytterdahl, May Brørby, Inger Marie Daffinrud og Britha Amundsen. Møtevirksomhet Komiteen har hatt fire møter i sesongen. Vi har hatt god kontakt pr. e-post i mellom møtene. Som tidligere år, ble vi ble enige om å fordele turneringsansvaret medlemmene imellom. Inger Marie og Berit har hatt ansvar for eclectic, og May og Ann har vært ansvarlig for deltakelsen i Connecting Ladies. Ansvaret for damedagene på tirsdagene har vi delt oss imellom. Ann har deltatt i møter i forbindelse med damenes tradisjonelle Connecting Ladies-turneringer. Sesongstart Det var damesamling på Losby 22. april med rundt 30 kvinner til stede. Der ble det informert om årets sesong, med spilledatoer og spilleformer. AKTIVITETER: Damedagene Vi har arrangert 13 damedager på tirsdager. Annenhver gang på Østmork og Vestmork. Alle arrangement startet kl På Østmork har vi hatt to starttider, kl og kl Rundene på Østmork kunne være tellende i vår Eclectic-turnering. På Vestmork har vi arrangert ulike turneringsformer. Alle damedagene på Vestmork ble avrundet med premieutdeling og sosialt samvær etterpå. I gjennomsnitt har det vært over 9 deltakere på tirsdager. 30 damer har deltatt på våre tirsdager i løpet av sesongen. Nattgolf Dette ble arrangert 3. oktober, med 12 deltakere. Arrangementet var en stor suksess med hyggelig samvær i Country Club en etterpå. Det ble servert pølser i lompe og solbærtoddy. I tradisjonen tro ble det samlet inn, og delt ut mange nyttige og unyttige premier til deltakerne. Matchspill-turneringen Damegruppas matchturnering ble ikke arrangert i år, da vi oppfordret alle til å melde seg på klubben sin Match turnering. Dessverre var det få av damene som ønsket å være med på den turneringen. Eclectic-turneringen Under årets turnering har vi også i år konkurrert på to områder; færrest slag og flest poeng. Her er årets resultater. Slagkonkurransen: 1. plass: Britt Andreassen, 61 slag 2. plass: Eli Bjørnevik, 64 slag 3. plass: June Bolme, 67 slag Poengkonkurransen: 1. plass: Bjørg Karin Thaning, 63 poeng 2. plass: Eli Bjørnevik, 62 poeng 3. plass: Helene Sandberg, 61 poeng 14

15 Connecting Ladies I løpet av sesongen har 28 Losby-damer deltatt i Connecting Ladies på banene til Østmarka GK, Grønmo GK, Oppegård GK, Nes GK, Groruddalen GK, Miklagard GK og Losby GK. Søndag 27. juli ble Connecting Ladies arrangert på Losby med 61 deltakere. Dessverre ble turneringen stoppet underveis pga lyn og torden. Oppegård GK (788p) vant klubbkonkurransen sammenlagt i år, med Losby (505p) på 6. plass. I A-klassen ble vi nr. 5 (147p), i B- klassen nr. 3 (240p) og i C-klassen ble vi nr. 6 (118p) var den i 14. sesongen med Connecting Ladies. Tur til Forsbacka mai arrangerte vi felles tur til Forsbacka GK i Sverige. Vi var totalt 13 personer. Vi spilte turnering både lørdag og søndag. Lørdagen ble avsluttet med uhøytidelige selskapsleker og en flott middag. Tur til enste år er allerede bestilt ( mai 2015). Pink Cup Også i år var vi med og arrangerte Pink Cup. Totalt ble det samlet inn kroner til kreftsaken. 16 lag deltok i Texas Scramble konkurransen. I tillegg ble det arrangert ulike konkurranser på mange hull, samt avsluttende konkurranser på chippinggreen og puttinggreen. Sesongavslutning Damekomiteen avsluttet årets sesong i David Lloyds golfsenter 9. desember, med spill på simulator og premieutdeling for eclectic. Økonomi Startkontingenten er i sin helhet brukt til premier og sosiale tiltak. Alle premier/gavekort er kjøpt i golfshopen. Damekomiteen v/ Ann Kristin Søraa 15

16 ÅRSMELDING FOR HERREKOMITEEN 2014 Komiteens sammensetning: Reidar Ness (Leder) Terje Wiik (Medlem) Stian Tinholt (medlem) Per Andresen (medlem) Målsetting 2014: Herrekomiteen hadde som målsetting for 2014 å gi herrespillere tilbud om: Et attraktivt turneringstilbud gjennom sesongen Styrke det sosiale samværet for spillere i målgruppen Stille lag og kjempe om 1. plassen i Romeriks Tour Gjennomføre og forsvare fjorårets seier i den årlige «RyderCup» mot Miklagard Stille lag i NGF klubbserien i 1. divisjon og kjempe om puljeseier. Årets Herreturnering: Turneringskomiteen anser det nå vel etablerte turneringskonseptet som så bra at det var ingen grunn til store endringer for 2014 sesongen. Som i 2013 ble det arrangert 14 tirsdagsturneringer gjennom sesongen og komiteen kan igjen notere seg for «all time high». Totalt deltok 92 forskjellige spillere fordelt på 550 runder totalt. 42 spillere gjennomførte 6 runder eller mer (som er kravet for å kunne kjempe om tittelen «årets herrespiller»). Endringen i år var å gjøre finaledagen som en tvunget tellende runde, noe som bevarte spenningen helt til siste slutt. En bra endring vi gjorde etter innspill fra spillerne. I tillegg til kampen om årets herrespiller var det også 2 eclectic konkurranser, brutto score og Stableford. Årets herrespiller ble Martin Aas med 225 poeng, 4 poeng foran Harald Nordseth som igjen var 1 poeng foran Eivind Sydtskow Eclectic Brutto ble vunnet av Harald Nordseth på lik score som Eivind Sydtskow og Stig Rune Jacobsen på 3. plass 2 slag mer. Eclectic Stableford ble vunnet av Øyvind Andreas Thomassen med 60 poeng, 2 poeng foran Snorre Øyvind Gravdal Hagen og Jarle Kristiansen på 3 plass på samme poengsum som Snorre. Spesielt gledelig er det å se Jarle Kristiansen på resultatlistene igjen. Fra nesten å legge opp i fjor grunnet dårlige resultater til å finne tilbake til gleden og de gode scorene etter en tung periode vitner om at en aldri må gi opp i denne idretten. Eller må det rettes en stor takk til Elin i proshopen som nok en gang håndterte alt fra startlister til premier med den største selvfølgelighet. Håper vinen du fikk som vel fortjent påskjønnelse smakte godt. RomeriksTour 2014 Som følger av tidlig baneåpning ble det i år faktisk spilt kvalifisering til Romerikstour og dette gav oss flere nye ansikter inn i gruppa. Dessverre klarte vi ikke å gjenta bragden fra 2012 og endte i år på en skuffende sisteplass. Hva som var årsaken til de skuffende resultatene er ikke godt å si. Vi kan bare konstatere at vi ble sist i 3 av 5 turneringer og av de 20 tellende scorene totalt sett for Losbys spillere kun produserte 3 individuelle runder under netto par. Målsetning om å revansjere seg i 2015 bør være en god målsetning. Ryder Cup Losby mot Miklagard Losby var tittelforsvarere om denne gjeve tittelen og våre sterkeste menn dro i land en overbevisende seier også i år. Miklagard hadde en snau ledelse etter første dag og det var derfor mange av Losby gutta som var sugne på revansj. Og for en finaledag, Losby vant alle Fourball matcher og stillingen før de 8 avsluttende single matchene var 6,5 mot 2,5 i Losbys favør. Losby vant 6 single matcher og en ble delt. Miklagard vant kun en singlematch. Totalt ble stillingen 11,5 mot 4,5 ren utklassing. Klubbserien 2014 Herregruppa stilte med et lag i årets Klubbserie, 1. divisjon. Her havnet vi midt på treet etter 1 seier, 2 uavgjort og 1 tap. Flere av resultatene ble avgjort på siste hull og med litt mer flaks vill vi fort havnet helt i toppen i vår pulje. Men mest av alt, lagmatch er moro og anbefales på det sterkeste. Trening: Fellestrening er overlatt til David Lloyd. Dette er også ønskelig for kommende sesong. Kommende sesong: Herregruppa arbeider strukturert og i kontinuerlig dialog med medlemmene. Vi i herrekomiteen oppfatter årets sesong som høyst godkjent med de turneringstilbudene som har vært. Samtidig jobber vi langsiktig med fokus på kontinuitet for komitemedlemmene. Allerede nå er ny lederkandidat på blokka samt et godt team rundt som alle har sagt seg villig til å føre arbeidet videre. Veldig bra!!! 16

17 Med ønske om en like god sesong i 2015: Vi ønsker på vegne av spillerne i herregruppa å takke Per, administrasjonen samt David Lloyd (spesielt Elin) for all hjelp og samarbeidsvilje gjennom sesongen, og ser frem til fortsatt godt samarbeid i Vi håper alle på et godt samarbeid med andre komiteer i året som kommer og ønsker med dette å takke for et hyggelig golf år sett med komiteens øyne. Vi håper å se alle de gamle og også mange nye medlemmer på startlistene også i Reidar Ness Leder Herrekomiteen Sign. 17

18 ÅRSMELDING FRA KLUBBKOMITÉEN 2014 Klubbkomitéen (KK) har i 2014 bestått av Johan Foss (leder), Hans Erik Amundsen, Britt Andreassen, Lisbeth Foss, Elin Ingvaldsen og Jan Steinar Larsen. Komitéen har arbeidet etter en handlingsplan med vekt på klubbmiljø, trivsel, inkludering og gjestfrihet. Handlingsplanen har omfattet identitetseffekter, jubileumsarrangement, æresbevisninger, klubbvertfunksjon, klubbens historie, fotogalleri og fadderordning. I samarbeid med DLG ble det produsert en jubileumskolleksjon besående av genser og piquét- skjorte med logo. Klubbens feiring av 20-års jubileet 24. august ble meget vellykket med god hjelp av David Lloyd, ordfører Aage Tovan og inviterte gjester. Under middagen ble Lisbeth og Johan Foss utnevnt til æresmedlemmer. Bjørn Trulsen og Jon Reidar Paulsen fikk Cudrio-prisen på årsmøtet i februar. Losbykompaniet er nå godt etablert og har hatt oppgave som klubbvert i helgene gjennom hele sesongen. Det har vært meget godt mottatt av medlemmer og gjester. Kompaniet har også dannet kjernen i dugnader og hjelpeapparat under LET Access. I klubbens virksomhetsplan er det et mål å rekruttere 5 nye faddere årlig. En undergruppe av kompaniet har vært involvert i VTGkurs med DLG som hovedansvarlig. Oppgaven har vært å gi klubben et ansikt og orientere om organisasjon og fasiliteter, samt tilbud om fadderrunder på Vestmork. Tiltaket kan bli bedre med fastere organisering. En viktig oppgave for KK er å gjøre klubben synlig både innad og utad. Komiteen er overlatt ansvaret for samarbeid med Losby Gods om innholdet i publikasjonen «Gods og Golf». Andre aktiviteter består av fotosamling og artikler som dokumenteres under Historikk på klubbens hjemmeside. 18

19 19

20 20

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer