L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00"

Transkript

1 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

2 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR :00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB ~ 19:30 GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS Sak: Side 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 4. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 5. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Behandle klubbens regnskap i revidert stand Behandle forslag og saker Omorganisering 8. Fastsette medlemskontingent Vedta klubbens budsjett Behandle klubbens organisasjonsplan Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap Foreta følgende valg: 33 a) Leder og nestleder b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 13. Avslutning Vedlegg: Protokoll fra årsmøtet i Losby Golfklubb år 2013 ( ) 34 Lover Losby Golflubb 48 2

3 TIL MEDLEMMENE I LOSBY GOLFKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB Det innkalles med dette til årsmøte i Losby Golfklubb onsdag den 25. februar 2015 kl Møtet finner sted i Meyersalen på Losby Gods. SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 5. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 7. Behandle forslag og saker. - Omorganisering 8. Fastsette medlemskontingent. 9. Vedta klubbens budsjett 10. Behandle klubbens organisasjonsplan. 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap 12. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 13. Avslutning Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Det foreligger egen innkalling med saksliste og saksdokumenter til generalforsamlingen i Losby Golfpark AS, som vil finne sted på samme sted og starter rett etter årsmøtet i Losby Golfklubb. LØRENSKOG, 27.JANUAR 2015 FOR STYRET I LOSBY GOLFKLUBB Stein Skretteberg sign. NB! Årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelig 1 uke før årsmøtet på eller ved henvendelse til Losby Golfklubb. 3

4 Forslag til forretningsorden årsmøte Losby Golfklubb. Møtet ledes av den valgte dirigenten Protokollen føres av de valgte sekretærene Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: o 5 minutter første gang o 3 minutter andre gang o 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og innholde forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av lov- og vedtektsendringer. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. 4

5 SAK 5 - STYRETS ÅRSBERETNING FOR LOSBY GOLFKLUBB 2014 Losby Golfklubb (LGK) ble etablert 10.september 1994 med formål å drive organisert i Norges Golfforbund. Styret har i 2014 bestått av: Stein Skretteberg Leder Gudrun Michelsen Nestleder Jonn Erik Jullum Styremedlem Bjørn Skoglunn Styremedlem Guri Hollerud Styremedlem Gunn Tove Hovdegard Styremedlem Morten Schjelle Styremedlem Christoffer Hansen Varamedlem Trond Stryken Varamedlem Følgende komiteledere har fungert i 2014: Klubbkomite Johan Foss Seniorkomite Jan Steinar Larsen Turneringskomite Bjørn Trulsen Junior/elitekomite Espen Syr Damekomite Ann Kristin Søraa Herrekomite Reidar Ness Hcp/testkomite Bjørn Bodding Kontrollkomite Vidar Waaden Generelt Det har vært avholdt 6 styremøter i LGK i 2014, og varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter. Årsberetningen er satt opp i henhold til vår Virksomhetsplan for , med fokus på Rekruttering, Trivsel og Utvikling. Virksomhetsplanen er under årlig revisjon, så det henvises til dette samt beretninger fra de enkelte komiteer i LGK. Når det gjelder den forretningsmessige driften av golfanlegget, vises det til egen årsberetning fra Losby Golfpark (LGP) har vært et begivenhetsrikt år i klubbens 20-årige historie: Klubben feiret 20 års jubileum 2 nye æresmedlemmer Østmork åpnet Skjærtorsdag(17.april) (Vestmork 12.april) og stengte 20.oktober (Vestmork 17.november) Nytt nærspillområde på kunstgress åpnet Espen Kofstad kvalifiserte seg en ny sesong på ET. Rekruttering Klubben har ved årets slutt medlemmer hvorav 286 damer og 52 juniorer (0-19), en hyggelig økning på 113 medlemmer. Rekruttering er fortsatt en stor utfordring for golf-norge. Vi på Losby tar sikte på å være førstevalget for nye spillere i alle aldre i regionen. Vi fikk totalt 113 nye medlemmer i 2014 hvorav 18 damer, noe som er over målet for året. Andel damer og juniorer ønsker vi imidlertid skal være høyere. Arbeidet mot skolene fortsatte i tråd med støtten fra Gjensidige stiftelsen. Trivsel I 2014 åpnet begge banene rekordtidlig med utrolige flotte forhold. Forholdene holdt seg gjennom hele sesongen, og Vestmork stengte ikke før 17.november. Klubben markerte sine første 20 år, og banens første 15 år, med turnering og stor feiring søndag 24.august. Under jubileumsmiddagen ga ordfører Åge Tovan en gave til klubben på kr ,- fra Lørenskog Kommune, og påpekte hvor mye både området og klubben betyr for kommunen. LGK fikk også 2 nye Æresmedlemmer i Lisbeth og Johan Foss. Pink Cup ble også i 2014 en stor suksess. Det ble samlet inn kr ,- til Kreftsaken, som igjen plasserte LGK blant de beste klubbene i Norge. Styret vil rette en stor takk til de som står bak dette arrangementet. Vi fikk nye nettsider, i Omleggingen har vært udelt positiv og er klubbens viktigste informasjonskilde om alt skjer på Losby. Samarbeidet med Losby Gods og David Lloyd Golf fungerer meget godt. Rangen ble merket som et NXT LVL treningsområde, noe som gjør bruken av rangen mer interessant. Klubben har også innført dette konseptet i klubbens treninger i regi av DLG. Deltakelsen på disse treningene var meget god i vårsesongen, men mindre attraktivt etter ferien. Klubbmiljøet i LGK er generelt godt. Seniorkomiteen har hatt økt deltakelse på sine turneringer i 2014, med blant annet rekorddeltakelse på en turnering. Også i år har seniorene gjort seg bemerket i NSGs turneringer, bl.a med deltaker i Senior-EM for lag. Damegruppa gjør en god jobb for å få flere aktive damer, og er veldig sentrale i gjennomføringen av Pink Cup. 5

6 Turneringskomiteen gjør en stor innsats med arrangering av klubbturneringer med stor deltakelse. I 2014 hadde de et snitt på 76 deltakere på sine turneringer. De legger også ned et stort arbeid når Losby arrangerer nasjonale og internasjonale turneringer, hvor Ladies Norwegian Challenge var årets høydepunkt. Deltakelsen og iveren i Herrekomiteen er en av årets gledelige nyheter. Det har deltatt totalt 92 deltakere på herreturneringene gjennom sesongen. Vi er en klubb med et høyt aktivitetsnivå med mange positive og aktive medlemmer, men alle komiteene ønsker seg flere og nye frivillige, så vi håper flere kan bidra i ulike komiteer. Utvikling I 2014 var det skader som dominerte for klubbens beste spillere. Espen Kofstad gikk tilnærmet hele sesongen uten å slå en ball, men ble frisk og fikk plass inn i neste siste steg på ET-kvalet. Uten turneringstrening kvalifiserte Espen seg for ET 2015 etter 10 solide runder. Karoline Lund ble hedret med NGFs Juniorstipend for jenter. Hun slet med skader i den viktigste delen av sesongen, men vant allikevel 4 av 5 Titleist Tour turneringer, og Titleist Tour sammenlagt. Jentelaget, med Pernille Langseth Orlien og Henriette Eidsæther Syr, tok sølv i lag-nm for junior, og Henriette representerte Norge i jr.em lag. Aktiviteten blant våre andre jr/elite spillere har også i år vært stor, og våre jr. spillere har markert seg i ulike turneringer i Norge. At Losby også i år har bidratt til at noen kan reise til USA for golf og utdannelse er veldig gledelig og en viktig del i å utvikle unge spillere. LGK har også i 2014 hatt et meget godt samarbeid med NGF. Losby har som RKS-klubb styrket sin posisjon i golf-norge. Endring i avtalen som RKS-klubb gjør at samarbeidet utvikles ytterligere innen vår region. Losby ble imidlertid ikke valgt som klubb og bane når NGF gjør sin satsning på Solheim Cup i Vi la ned et stort og godt arbeid under prosessen, som vi kan dra nytte senere i utvikling av klubb og bane. LGK var representert på Golfforum i Tromsø, har deltatt på ulike kurs og møter i regi av NGF og i Lørenskog idrettsråd. Kroner Styret har behandlet og godkjent klubbens regnskap for 2014 med et overskudd på kr ,-. Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapet med revisjonsberetning og beretning fra Kontrollkomiteen fremlegges for Årsmøtet til godkjenning. Klubbens regnskap bør sammenholdes med aksjeselskapets styreberetning og regnskap for å vise det samlede bilde av driften. Årets resultat viser at LGK drives meget godt, og den økonomiske statusen i LGK er meget solid. Styret har behandlet og godkjent forslaget til budsjett for 2015 som fremlegges Årsmøtet. Styret benytter anledningen til å takke alle tillitsvalgte, ansatte, samarbeidspartnere og medlemmer for et godt år med stor arbeidsinnsats og mange bidrag for at vi skal nå våre mål. Arbeidsmiljø/likestilling og ytre miljø. Losby Golfklubb har en ansatt (Øystein Schille). Daglig leder i Losby Golfklubb, Per Kristoffersen, er ansatt i Losby Golfpark AS. Viser derfor til årsberetning og regnskap for Losby Golfpark AS. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende. Likestillingskravet er etter beste evne tatt hensyn til, og det diskrimineres ikke mellom kjønnene i Losby Golfklubb. Det er i henhold til lovverket tegnet obligatorisk pensjonsforsikring for alle ansatte. Losby Golfklubb s drift på Losby ansees ikke å forurense det ytre miljø. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Losby, 27.januar 2015 Stein Skretteberg Gudrun Michelsen Jon Erik Jullum Sign. Sign. Sign. Bjørn Skoglunn Guri Hollerud Gunn Tove Hovdegard Sign. Sign. Sign. Morten Schjelle Sign. Per Kristoffersen Sign. 6

7 ÅRSMELDING FOR TURNERINGSKOMITEEN 2014 Medlemmer i komiteen 2014 Bjørn Trulsen, leder John R. Paulsen Per Skauge Lisbeth Foss Lillian Krokan Susanne June Nor, ny i komiteen fra 2014 Eirik Stephansen Tom Gudmundsen Philip Clark Trond Stryken, representant for styret Komiteen er tilfredsstillende organisert. Arbeider kontinuerlig med å få med yngre medlemmer. Motivasjonen er god og aktivitetsnivået høyt. Det er avholdt 5 møter i løpet av året. Komiteen har i 2014 arrangert en rekke vellykkede turneringer Det er avholdt: 5 rene klubbturneringer & 3 i regi NGF. Vårspretten 25.mai: meget bra deltagelse 96 Pink Cup (Veldedighetsturnering-kreftsaken) 15.juni: 67 deltagere Vi ble av NGF rangert blant de aller beste klubbene som klarte og samle inn flest penger til kreftsaken. (ca kr ,-). Dette klarte vi takket være utmerket gjennomføring med mye engasjement fra damekomiteen. Nordea-Pairs kvalifisering 22.juni: 32 deltagere Klubbmesterskap 30/31 - august: 50 deltagere. KM arrangert i kun to klasser Damer (fra blå tee)og Herrer (hvit tee). Foss netto 14.september: 63 deltagere. Klubbmesterskap i Match: Startet opp i juni med 31deltagere og ble avsluttet med finale i forbindelse med Foss Netto. Vinner: Susanne Nor Vinner av Foss netto ble: Roar Holth, uoffisielt KM netto slag. Godsslaget 21.september: 80 deltagere Totalt deltok 547 medlemmer i våre turneringer. Gledelig mange nye medlemmer har vært med. 24.august ble klubbens jubileum feiret med turnering på både Østmork og Vestmork i regi av klubbkomiteen, meget vellykket og med stor deltagelse. Det viser seg at de turneringene som er rene sosiale arrangement har langt flere deltagere enn individuelle konkurranser. Turneringer hvor man er en del av et lag er med andre ord de mest populære så som texas scramble, foursome, fourball osv. Frokost i samband med disse turneringene og enklere servering i forbindelse med premieutdeling har vært vellykket. Samarbeidet med hotellet og de priser vi har oppnådd har vært bra. Takk til hotellet. Vi gratulerer årets klubbmestre: Damer: Karoline Lund Herrer: Thomas Laengen Samarbeidet med administrasjonen fungerer meget bra. Det samme gjør samarbeidet med de andre komiteene. Det har vært noen få kollisjoner med våre turneringer og dame og seniorgruppenes eksterne turneringer. Dette bør vi prøve å unngå med enda bedre planlegging. Relasjonen til klubbens medlemmer er bra. Vi ser gjerne at vi får flere tilbakemeldinger. Deltagelsen i våre turneringer har for 2014 vært på samme nivå som i Vi må bli flinkere til å markedsføre turneringene for å få med enda flere nye. Ikke alle følger med på vår hjemmeside, dette registrerer vi i forbindelse med påmelding til turneringene, en del kommer til etter påmeldingsfristen. 7

8 Målsetning for turneringskomiteen: Losby skal være en attraktiv klubb å arrangere turneringer på. Vi må kunne ta imot en større turnering hver sesong. I inneværende år var det en stor internasjonal turnering Ladies Norwegian Challenge Nordea Tour som ble gjennonført august, meget vellykket på en bane i fantastisk stand, takket være banesjef Alex Cawly og hans mannskap. Takk til alle frivillig som hjalp til med gjennomføringen. Komiteen ønsker seg nye medlemmer. Dette fordi noen medlemmer etter hvert ønsker å trappe ned, men også for å få nye impulser. Hver høst/vinter foretar vi en evaluering av siste sesong. Eventuelle forbedringer av rutiner i forbindelse med turneringer samt turneringsprogrammet gjennomgås. Vårt ønske er få ennå flere av klubbens medlemmer med i turneringene. Oslo Bjørn Trulsen Leder turneringskomiteen Sign. 8

9 ÅRSMELDING FOR JUNIOR/ELITEKOMITÉEN 2014 JUNIOR/ELITEKOMITÉEN SESONGEN 2014 Espen Syr - leder Jon Erik Hansen Jullum komite medlem Jan Erik Lund komite medlem Cesilie Smith komite medlem Mark Davies - hovedtrener og sportslig leder MØTER 2014 Møter i junior/elitekomité: Vi har hatt 2 møter i juniorkomiteen i perioden. JUNIORGRUPPEN Juniorgruppen teller nå 52 spillere. Det har vært organiserte aktiviteter gjennom sesongen. Juniorkomiteen har kunnet tilby aktiviteter for alle kategorier spillere fra hobby spilleren til elite spilleren. Treningsgrupper har vært inndelt som følger: Junior 6-10 år Født: Junior 6-10 er et treningstilbud for de minste medlemmene, hvor fokus er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf. Junior år Født: Junior er et treningstilbud medlemmer i nevnte aldersgruppe, hvor fokuset er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf og golfteknikk. Junior år Født: Junior er et treningstilbud for de eldste juniormedlemmene, hvor fokus er golfrelaterte aktiviteter for å lære mer om golf og golfteknikk. Tour /Elite Uttak til gruppen har vært gjort av hovedtrener. Dette er neste tilbud til våre eldre juniormedlemmer som ønsker å satse på golf som hovedidrett. Her tilbyr vi et utvidet treningsprogram for spillerne i gruppen. Treningstilbud for elitespillere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Her kreves av spillerne en profesjonell treningskultur som gir grunnlag for å prestere på høyeste nasjonale nivå. For elitespillere med mål om videre avansement på internasjonalt nivå som Challenge og Europa Tour. AKTIVITETER Følgende treningsaktiviteter har blitt arrangert Innetrening på simulator januar april 1 x per uke Tilbud om Fysisk trening på Condis Treningsleir Strømstad Påsken Trening Losby april oktober. Alle treningsgrupper Protimer 1 til 2 ganger per uke Tour/elite TURNERINGER Losby Junior Tour - juli i regi av TO Området - Avlyst NGF/Krets Vi har hatt 3 spillere innenfor juniorgruppene til NGF Videre har klubbens spillere deltatt på eksterne turneringer Team Norway Junior Tour NGF sin øverste junior tour med landsomfattende turneringer Team Norway Junior Tour Region NGF sin nest øverste junior tour med regionale turneringer Junior Tour Regionale junior turneringer NM lag juniorer gutter & jenter (elite) NM lag herrer & damer. NM individuelt juniorer NM individuelt herrer & damer Andre internasjonale turneringer i regi av NGF. Lag EM junior. Henriette Eidsæther Syr JMI - Junior Masters Ivitational Malmø Sverige (Henriette) WJGS World Junior Golf Series Cape Town, Sør Afrika (Henriette) 9

10 RESULTATER 2014 Individuelt Norgesmesterskapet for junior. Henriette E. Syr 6. plass Resultater Titleist Tour Totalt - Jenter Karoline Lunde Nr. 1 Henriette E. Syr Nr. 13. Resultater Titleist Tour Karoline (4 x 1. plass og 1 x 7. plass) Henriette (1 x 3. plass, 2 x 4. plass 1 x 6. plass) Ingen Gutter spilte Titleist Tour Resultater Titleist Region Tour Totalt : Sebastian E Syr 53 Peer Anton Zahl 58 Sverre Rydning 59 Petter H Jullum 62 Lag 2. plass NM Junior Jenter Elite : Pernille Orlien, Henriette E Syr, Karoline Lund 7. plass NM Junior Gutter 1. div. : Sebastian Eidsæther Syr, Petter Hansen Jullum, Sverre Rydning, Peer Anton Zahl. ØKONOMI Utgiftene i løpet av året har hovedsaklig vært Trenere Treningsleirer Turneringsdeltagelse Viser til klubbens regnskap. Losby. Espen Syr Sign. 10

11 ÅRSMELDING FOR TEST OG HCP. KOMITEEN 2014 Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Bjørn Bodding Tor Arne Nergård Hcp. saker behandlet av komiteèn 2014: Komiteen har behandlet 6 saker vedrørende handicap justering i løpet av 2014-sesongen. 11

12 ÅRSMELDING FRA SENIORKOMITEEN 2014 Komiteen har bestått av: Jan Steinar Larsen, leder Finn Bogegård Flemming Pedersen Jon Reutz Morten Schjelle Hans Jakop Rommetvedt Jan Helge Johanessen. Onsdagsturneringene Det har vært god respons på turneringene i år. Det er gjennomført 17 turneringer, og 21 mai hadde vi 35 påmeldte hvilket er det meste som er registrert noen gang. Gjennomsnittet på alle turneringene er 22 deltagere. Det var noe høyere deltagelse før sommerferien enn etter. Det er spilt 372 runder i turneringene. I tillegg kommer seniormatch og sekskampene. I år har vi benyttet utslaget tee 54 for menn, dette har stort sett vært en positiv opplevelse. Spilleformene har variert med stableford, fourball og scramble. I tillegg har vi hatt en flaggturnering. I to av turneringene la vi opp til å spise frokost sammen før vi gikk ut, dette ble godt mottatt og vil være et tilbud også neste år. Avslutning av sesongen ble spilt på lørdag 27 september med en tremanns scramble med 27 deltagere. Dette viste seg å være en effektiv spilleform, spillerne var fornøyde med denne formen, og spillehastigheten ble vesentlig bedre enn i de turneringen vi har hatt scramble med 2 lag i flighten Lagspillene har vært rammet av at deltagere ikke har møtt opp og/eller gitt beskjed i seneste laget slik at vi ikke har hatt mulighet til å endre på lagsammensetningen. Det har i noen tilfelle medført at spillere står igjen alene på laget. Dette er noe vi må se på i forhold til neste års terminliste. Sekskampene I årets sekskampturneringer ble det enighet om å redusere antall spillere til 6 hvorav 4 var tellende. Det har gjort det noe letter å få med spillere, men noen av klubbene sliter fremdeles med å få med deltakere. Etter en «litt famlende» åpning i våres, med 4. plass, har Losbys seniorene klatret gjevt og trutt i sammendraget, for så i nest siste runde gå i ledelse. Denne ledelsen ble så befestet med ytterliggere noen «små» poeng i siste runde. Losbys seniorene kunne dermed, på nytt, smykke seg som vinner av 6-kampturneringen. I løpet av de 6 rundene har 13 spillere deltatt i større eller mindre grad. Sluttresultatet ble: 1. Losby, 766 poeng 4. Hakadal, 671 poeng 2. Nes 09, 754 poeng 5. Grorud, 621 poeng 3. Miklagard, 738 poeng 6. Hauger, 521 poeng Senior Match Match turneringen ble gjennomført med kun 8 deltakere. Vinneren ble kåret sammen med premieutdelingen på klubbmesterskapet. Vinner ble Bjørn Fæster Seniormesterskap Seniormesterskapet ble gjennomført samtidig med klubbmesterskapet. Det var 3 klasser, Yngre senior herrer, Eldre senior herrer og Senior damer Seniormestere ble : Yngre senior herrer- Per Fredheim Eldre senior herrer: Jon Reutz Senior damer Marie Dale. Order of Merit og Eclectic OOM stableford. Det er registrert 61 spillere i OOM, hvorav 21 spillere har maks antall tellende runder på 5 turneringer eller mer. Rolf Selmer hadde beste resultat med 175 poeng. Premiering vil finne sted ved første turnering neste år hvor vinneren er tilstede. I Eclectic stableford har vi oppdatert resultater, men golfbox gir ikke mulighet til å se enkeltscore pr. hull. Det gjør oppfølgingen vanskelig og tidkrevende. Golfbox har gitt uttrykk for at dette skal komme så vi venter løsning på dette til neste år. Totalresultatet er antagelig riktig, men vi vil annonsere dette neste år når hullscore er tilgjengelig. Beste resultat er 52 poeng Golftur for seniorene I begynnelsen av september arrangerte seniorkomiteen tur til Karlstad. Noe lunken interesse for å være med, men 8 seniorer hadde en flott weekend. Ny tur skal planlegges neste år, men mulighet for at vi prøver våren i stedet for høsten. Juleturnering Den endelige avslutningen i år vil være årets juleturnering på innendørssenteret lørdag 6.desember. Økonomi. Startkontingenten på 50,- kr har stort sett gått med til premiesjekker. Matrise er laget for utbetaling av gavesjekker avhengig av antall deltagere. Gavesjekkene er gyldige i ProShop på Losby. Vi har bevisst holdt igjen noe av startkontingenten for hver turnering med 12

13 formål om å bruke dette til premie eller sosiale tiltak ved slutten av året. I år ble dette benyttet til premier og servering etter turneringen 27 september. Generelt Golfbox har gitte noen utfordringer denne sesongen, sammen med at den PC en som er tilgjengelig ikke helt har vært å stole på. Håper på ny PC til neste år. Trening Kun 12 seniorer har deltatt på klubbens tilbud om trening Norsk Seniorgolf. Losbys medlemmer har hevdet seg godt på mange av NSGs turneringer og aller fremst Geir Spanli som gjennom sesongen har levert strålende golf og sikret 2. Plass i Order of Merit totalt. Han har også vært med i Senior EM for lag (ESGA) som gikk i Portugal i juni. Jan Erik Sjølie spilte landskamp mot Sverige i begynnelsen av september. NSG Lagserie Vi har 4 lag med i lagserie match. Det er spilt 12 matcher hjemme og 12 borte med 4 spillere på hvert lag. Mange matchene har vært spennende til siste hull, dessverre ikke alltid i Losbys favør. Ingen av lagene klarte å vinne sin avdeling, men lag 2 ble invitert til lagseriefinalen på Borre i september. Losbys lag klarte å komme til finalen og sikret seg sølvplassen etter å ha tapt mot Østmarkas lag. Totalt deltok mer enn 30 seniorer på en eller flere av matchene i lagserien i løpet av sesongen. Helgen August ble det spilt lagmesterskap senior(nm) og Losbys seniorer presterte meget bra. Divisjon 1 på Kongsvinger. Herrene har hevdet seg i toppen i alle år, så også denne gang. 4. plass er veldig bra. Vant gjorde Oslo GK, ikke helt overraskende. Divisjon 2 på Hakadal. Pga styrtregn på søndag ble det resultatene fra dag 1 som ble sluttresultatet og vi kan gratulere damene våre med sterk 2. plass bak Oslo GK og opprykk til divisjon 1. Neste år. Herrene ble nr 8. Divisjon 3 nord på Aurskog. Herrene leverte en flott prestasjon med 4. plass samme antall slag som Son GK på 3. Trondheim GK vant. Damene ble nr 3 bare et slag bak Nes GK på sølvplass. Ski GKs damer vant her. Takk til klubben for bidrag til trening og deltagelse i mesterskapet. Seniorkomiteen Jan Steinar Larsen 13

14 ÅRSMELDING FOR DAMEKOMITEEN 2014 Damekomiteen har i 2014 bestått av seks medlemmer: Ann Kristin Søraa (leder), Berit Opøien, Marit Finstuen Ytterdahl, May Brørby, Inger Marie Daffinrud og Britha Amundsen. Møtevirksomhet Komiteen har hatt fire møter i sesongen. Vi har hatt god kontakt pr. e-post i mellom møtene. Som tidligere år, ble vi ble enige om å fordele turneringsansvaret medlemmene imellom. Inger Marie og Berit har hatt ansvar for eclectic, og May og Ann har vært ansvarlig for deltakelsen i Connecting Ladies. Ansvaret for damedagene på tirsdagene har vi delt oss imellom. Ann har deltatt i møter i forbindelse med damenes tradisjonelle Connecting Ladies-turneringer. Sesongstart Det var damesamling på Losby 22. april med rundt 30 kvinner til stede. Der ble det informert om årets sesong, med spilledatoer og spilleformer. AKTIVITETER: Damedagene Vi har arrangert 13 damedager på tirsdager. Annenhver gang på Østmork og Vestmork. Alle arrangement startet kl På Østmork har vi hatt to starttider, kl og kl Rundene på Østmork kunne være tellende i vår Eclectic-turnering. På Vestmork har vi arrangert ulike turneringsformer. Alle damedagene på Vestmork ble avrundet med premieutdeling og sosialt samvær etterpå. I gjennomsnitt har det vært over 9 deltakere på tirsdager. 30 damer har deltatt på våre tirsdager i løpet av sesongen. Nattgolf Dette ble arrangert 3. oktober, med 12 deltakere. Arrangementet var en stor suksess med hyggelig samvær i Country Club en etterpå. Det ble servert pølser i lompe og solbærtoddy. I tradisjonen tro ble det samlet inn, og delt ut mange nyttige og unyttige premier til deltakerne. Matchspill-turneringen Damegruppas matchturnering ble ikke arrangert i år, da vi oppfordret alle til å melde seg på klubben sin Match turnering. Dessverre var det få av damene som ønsket å være med på den turneringen. Eclectic-turneringen Under årets turnering har vi også i år konkurrert på to områder; færrest slag og flest poeng. Her er årets resultater. Slagkonkurransen: 1. plass: Britt Andreassen, 61 slag 2. plass: Eli Bjørnevik, 64 slag 3. plass: June Bolme, 67 slag Poengkonkurransen: 1. plass: Bjørg Karin Thaning, 63 poeng 2. plass: Eli Bjørnevik, 62 poeng 3. plass: Helene Sandberg, 61 poeng 14

15 Connecting Ladies I løpet av sesongen har 28 Losby-damer deltatt i Connecting Ladies på banene til Østmarka GK, Grønmo GK, Oppegård GK, Nes GK, Groruddalen GK, Miklagard GK og Losby GK. Søndag 27. juli ble Connecting Ladies arrangert på Losby med 61 deltakere. Dessverre ble turneringen stoppet underveis pga lyn og torden. Oppegård GK (788p) vant klubbkonkurransen sammenlagt i år, med Losby (505p) på 6. plass. I A-klassen ble vi nr. 5 (147p), i B- klassen nr. 3 (240p) og i C-klassen ble vi nr. 6 (118p) var den i 14. sesongen med Connecting Ladies. Tur til Forsbacka mai arrangerte vi felles tur til Forsbacka GK i Sverige. Vi var totalt 13 personer. Vi spilte turnering både lørdag og søndag. Lørdagen ble avsluttet med uhøytidelige selskapsleker og en flott middag. Tur til enste år er allerede bestilt ( mai 2015). Pink Cup Også i år var vi med og arrangerte Pink Cup. Totalt ble det samlet inn kroner til kreftsaken. 16 lag deltok i Texas Scramble konkurransen. I tillegg ble det arrangert ulike konkurranser på mange hull, samt avsluttende konkurranser på chippinggreen og puttinggreen. Sesongavslutning Damekomiteen avsluttet årets sesong i David Lloyds golfsenter 9. desember, med spill på simulator og premieutdeling for eclectic. Økonomi Startkontingenten er i sin helhet brukt til premier og sosiale tiltak. Alle premier/gavekort er kjøpt i golfshopen. Damekomiteen v/ Ann Kristin Søraa 15

16 ÅRSMELDING FOR HERREKOMITEEN 2014 Komiteens sammensetning: Reidar Ness (Leder) Terje Wiik (Medlem) Stian Tinholt (medlem) Per Andresen (medlem) Målsetting 2014: Herrekomiteen hadde som målsetting for 2014 å gi herrespillere tilbud om: Et attraktivt turneringstilbud gjennom sesongen Styrke det sosiale samværet for spillere i målgruppen Stille lag og kjempe om 1. plassen i Romeriks Tour Gjennomføre og forsvare fjorårets seier i den årlige «RyderCup» mot Miklagard Stille lag i NGF klubbserien i 1. divisjon og kjempe om puljeseier. Årets Herreturnering: Turneringskomiteen anser det nå vel etablerte turneringskonseptet som så bra at det var ingen grunn til store endringer for 2014 sesongen. Som i 2013 ble det arrangert 14 tirsdagsturneringer gjennom sesongen og komiteen kan igjen notere seg for «all time high». Totalt deltok 92 forskjellige spillere fordelt på 550 runder totalt. 42 spillere gjennomførte 6 runder eller mer (som er kravet for å kunne kjempe om tittelen «årets herrespiller»). Endringen i år var å gjøre finaledagen som en tvunget tellende runde, noe som bevarte spenningen helt til siste slutt. En bra endring vi gjorde etter innspill fra spillerne. I tillegg til kampen om årets herrespiller var det også 2 eclectic konkurranser, brutto score og Stableford. Årets herrespiller ble Martin Aas med 225 poeng, 4 poeng foran Harald Nordseth som igjen var 1 poeng foran Eivind Sydtskow Eclectic Brutto ble vunnet av Harald Nordseth på lik score som Eivind Sydtskow og Stig Rune Jacobsen på 3. plass 2 slag mer. Eclectic Stableford ble vunnet av Øyvind Andreas Thomassen med 60 poeng, 2 poeng foran Snorre Øyvind Gravdal Hagen og Jarle Kristiansen på 3 plass på samme poengsum som Snorre. Spesielt gledelig er det å se Jarle Kristiansen på resultatlistene igjen. Fra nesten å legge opp i fjor grunnet dårlige resultater til å finne tilbake til gleden og de gode scorene etter en tung periode vitner om at en aldri må gi opp i denne idretten. Eller må det rettes en stor takk til Elin i proshopen som nok en gang håndterte alt fra startlister til premier med den største selvfølgelighet. Håper vinen du fikk som vel fortjent påskjønnelse smakte godt. RomeriksTour 2014 Som følger av tidlig baneåpning ble det i år faktisk spilt kvalifisering til Romerikstour og dette gav oss flere nye ansikter inn i gruppa. Dessverre klarte vi ikke å gjenta bragden fra 2012 og endte i år på en skuffende sisteplass. Hva som var årsaken til de skuffende resultatene er ikke godt å si. Vi kan bare konstatere at vi ble sist i 3 av 5 turneringer og av de 20 tellende scorene totalt sett for Losbys spillere kun produserte 3 individuelle runder under netto par. Målsetning om å revansjere seg i 2015 bør være en god målsetning. Ryder Cup Losby mot Miklagard Losby var tittelforsvarere om denne gjeve tittelen og våre sterkeste menn dro i land en overbevisende seier også i år. Miklagard hadde en snau ledelse etter første dag og det var derfor mange av Losby gutta som var sugne på revansj. Og for en finaledag, Losby vant alle Fourball matcher og stillingen før de 8 avsluttende single matchene var 6,5 mot 2,5 i Losbys favør. Losby vant 6 single matcher og en ble delt. Miklagard vant kun en singlematch. Totalt ble stillingen 11,5 mot 4,5 ren utklassing. Klubbserien 2014 Herregruppa stilte med et lag i årets Klubbserie, 1. divisjon. Her havnet vi midt på treet etter 1 seier, 2 uavgjort og 1 tap. Flere av resultatene ble avgjort på siste hull og med litt mer flaks vill vi fort havnet helt i toppen i vår pulje. Men mest av alt, lagmatch er moro og anbefales på det sterkeste. Trening: Fellestrening er overlatt til David Lloyd. Dette er også ønskelig for kommende sesong. Kommende sesong: Herregruppa arbeider strukturert og i kontinuerlig dialog med medlemmene. Vi i herrekomiteen oppfatter årets sesong som høyst godkjent med de turneringstilbudene som har vært. Samtidig jobber vi langsiktig med fokus på kontinuitet for komitemedlemmene. Allerede nå er ny lederkandidat på blokka samt et godt team rundt som alle har sagt seg villig til å føre arbeidet videre. Veldig bra!!! 16

17 Med ønske om en like god sesong i 2015: Vi ønsker på vegne av spillerne i herregruppa å takke Per, administrasjonen samt David Lloyd (spesielt Elin) for all hjelp og samarbeidsvilje gjennom sesongen, og ser frem til fortsatt godt samarbeid i Vi håper alle på et godt samarbeid med andre komiteer i året som kommer og ønsker med dette å takke for et hyggelig golf år sett med komiteens øyne. Vi håper å se alle de gamle og også mange nye medlemmer på startlistene også i Reidar Ness Leder Herrekomiteen Sign. 17

18 ÅRSMELDING FRA KLUBBKOMITÉEN 2014 Klubbkomitéen (KK) har i 2014 bestått av Johan Foss (leder), Hans Erik Amundsen, Britt Andreassen, Lisbeth Foss, Elin Ingvaldsen og Jan Steinar Larsen. Komitéen har arbeidet etter en handlingsplan med vekt på klubbmiljø, trivsel, inkludering og gjestfrihet. Handlingsplanen har omfattet identitetseffekter, jubileumsarrangement, æresbevisninger, klubbvertfunksjon, klubbens historie, fotogalleri og fadderordning. I samarbeid med DLG ble det produsert en jubileumskolleksjon besående av genser og piquét- skjorte med logo. Klubbens feiring av 20-års jubileet 24. august ble meget vellykket med god hjelp av David Lloyd, ordfører Aage Tovan og inviterte gjester. Under middagen ble Lisbeth og Johan Foss utnevnt til æresmedlemmer. Bjørn Trulsen og Jon Reidar Paulsen fikk Cudrio-prisen på årsmøtet i februar. Losbykompaniet er nå godt etablert og har hatt oppgave som klubbvert i helgene gjennom hele sesongen. Det har vært meget godt mottatt av medlemmer og gjester. Kompaniet har også dannet kjernen i dugnader og hjelpeapparat under LET Access. I klubbens virksomhetsplan er det et mål å rekruttere 5 nye faddere årlig. En undergruppe av kompaniet har vært involvert i VTGkurs med DLG som hovedansvarlig. Oppgaven har vært å gi klubben et ansikt og orientere om organisasjon og fasiliteter, samt tilbud om fadderrunder på Vestmork. Tiltaket kan bli bedre med fastere organisering. En viktig oppgave for KK er å gjøre klubben synlig både innad og utad. Komiteen er overlatt ansvaret for samarbeid med Losby Gods om innholdet i publikasjonen «Gods og Golf». Andre aktiviteter består av fotosamling og artikler som dokumenteres under Historikk på klubbens hjemmeside. 18

19 19

20 20

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

Midtnorsk Junior Cup 2011

Midtnorsk Junior Cup 2011 Midtnorsk Junior Cup 2011 Trøndelag vs. Møre og Romsdal Byneset 2011 Midtnorsk Junior Cup Byneset 2011 Fourball Match Lag Resultat Lag Resultat Sum fourball Foursome Sum Foursome Single 7 Trøndelag Møre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer