Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7. JUNI 2011 Nr. 30/11 Salg av aksjer Lysefjorden Utvikling AS Skriv datert fra rådmannen. Nr. 31/11 Årsrapport og regnskap 2010 for Stavanger regionens Europakontor (SrE) Skriv datert fra rådmannen. Nr. 32/11 Skjenkebevilling enkeltstående anledning Veteranskipet MS Sandnes Skriv datert fra rådmannen. Side 1 av 1

2 Melding til formannskapet /11 Notat Arkivko de : Saksnr. E: U : Til : Formannskap 7.juni 2011 Fra : Næringssjef Dato : Kopi : Salg av aksjer - Lysefjorden Utvikling AS Sandnes kommune er aksjonær i Lysefjorden Utvikling AS. Som aksjonær har Sandnes kommune mottatt informasjon om at SpareBank 1 Sr-Bank og Lyse Energi AS ønsker å selge sine aksjeposter. Selgerne har som forutsetning for sitt salg at kjøper er Rogaland fylkeskommune. Salget er vurdert av kommuneadvokat i Sandnes. Kommuneadvokaten kan ikke se at salget utløser noen forkjøpsrett for kommunen etter avtale- eller vedtektsverket. Det fremgår i pkt 7.1 at et eventuelt salg krever samtykke fra parter i selskapet. Rådmann har ingen innvendinger til et eventuelt salg fra de to nevnte bedrifter til Rogaland fylkeskommune. Tore Sirnes rådmann Nina Othilie Høiland næringssjef Vedlegg; Brev til aksjonærer i Lysefjorden Utvikling AS vedr. aksjesalg Notat fra eiermøte Side 1 av 1

3 Lysefjorden Utvikling AS Notat fra Eiermøte i Lysefjorden Utvikling AS Dato: Tilstede: Navn Tom Tvedt og Norvald Skretting Helge Steinsvåg Bjørn Laugaland Ove Jølbo Ole Tom Guse, Årstein Løland Hans Olav Sandvoll Per Hanasand Olav Birkeland Helene Barkved Nils Moldøen Eier Rogaland Fylkeskommune Strand og Suldal kommune Hjelmeland kommune Lyse Energi AS Forsand kommune Ryfylke Friluftsråd Stavanger Turistforening Sandnes kommune Reisemål Ryfylke Ryfylke iks I tillegg møtte Arne Norhiem og Solveig Ege Tenngesdal fra styret i Lysefjorden Utvikling og Ole Madsen fra administrasjonen. Det ble ikke gjort noen formelle vedtak i møtet. Etter en debatt konkluderte møtet med følgende: 1. Rogaland fylkeskommune har en positiv innstilling til å overta aksjene fra Srbank og Lyse Energi AS. 2. Fylkeskommunen tar initiativ til forhandlinger med Ryfylke IKS sammen med Lysefjorden Utvikling AS. Forhandlingene har frist til 1. juli. 3. Det sees også på en driftfinansiering i forhandlingene. 4. Lysefjorden Utvikling avholder generalforsamling og valg. 5. Avklaring sendes eierne til orientering, deretter sendes det ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Ole Madsen Daglig leder Adresse: Landa Mobil Organisasjonsnummer: 4110 Forsand E-post: Side 1 av 1

4 Lysefjorden Utvikling AS Forsand Til: Fra: Alle aksjonærer i Lysefjorden Utvikling AS Styret i Lysefjorden Utvikling AS Vedr.: Salg av aksjer fra SpareBank 1 Sr bank og Lyse Energi AS Det vises til aksjonæravtale pkt. 6 og 7 samt vedtekter i Lysefjorden Utvikling AS. SpareBank 1 Sr bank og Lyse Energi AS ønsker å selge sine aksjeposter i Lysefjorden Utvikling AS for kr. 1. SpareBank 1 Sr bank har 81 aksjer (16,2 %) og Lyse Energi AS har 48 aksjer (9,6 %). Aksjene har en pålydende pris på NOK 1000 til en kurs av Selgerne har som forutsetning for sitt salg at kjøper er Rogaland Fylkeskommune. Styret i Lysefjorden Utvikling AS ber om at eventuelle aksjonærer som har motforestillinger for et slik salg melder dette senest 7 dager etter at denne meldingen er mottatt. Lysefjorden Utvikling AS Ole Madsen Daglig leder Adresse: Landa Mobil Organisasjonsnummer: 4110 Forsand E-post: Side 1 av 1

5 Melding til formannskapet /11 Arkivkode : E: 037 Saksnr. : Til : Formannskapet 7.juni 2011 Fra : Nina Othilie Høiland Dato : Kopi : Årsrapport og regnskap 2010 for Stavanger regionens Europakontor (SrE) SrE ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringslivet i Rogaland. Kontoret er lokalisert i Brussel og gir vår region en unik mulighet til å være i nærheten av EU s beslutningsmekanismer. Greater Stavanger er sekretariat for SrE og Pål Jacob Jacobsen representerer kontoret i Brussel. Jacobsen deltar aktivt i arbeidet til styrings- og arbeidsgruppen på hjemmebane samt i konkrete prosjekter i Brussel. Vedlagt følger SrE sin årsrapport og regnskap for Tore Sirnes Rådmann Nina Othilie Høiland næringssjef Side 1 av 1

6 Stavanger-regionens Europakontor Sammendrag Stavanger-regionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringslivet i Rogaland. Gjennom tilstedeværelse i Brussel har regionen en unik mulighet til å være i nærheten av EUs beslutningsmekanismer, kunne fange opp aktualiteter på europeisk nivå, ha et stort kontaktnett av både offentlige og private aktører på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå, og kunne representere regionens interesser i Brussel og være en bidragsyter fra Europa til Stavanger-regionen. Kontoret er et viktig redskap for å utnytte regionens internasjonale dynamikk. Kontoret har disse oppgavene: - Overvåke, analysere og spre kunnskap om utviklingen i EU og Europa - Hjelpe til med å utnytte støtteordninger i EU - Organisere kurs for å styrke regionens arbeid med Europa - Skape og utvikle nettverk mellom vår region og dynamiske partnere i Europa - Bistå næringsliv og kunnskapsinstitusjoner med markedskunnskap og nettverk I 2010 har EU vært preget av kriser. Arbeidsledighet, styring av Eurosonen, svekket konkurransekraft samt klima og miljø er bare noen av utfordringene EU har stått overfor i året som har gått. Stavanger-regionens Europakontor har hatt høy aktivitet, både i Brussel og på hjemmebane. Arbeidet har sitt utgangspunkt i strateginotat , hvor de prioriterte oppgavene er Nordsjøsamarbeid, EUs tempo på miljø og klima, systematisering av programarbeid, involvering av partnere og tydeliggjøring av Europakontoret. Basert på aktiviteten i Brussel, kan man konkludere med at Stavanger-regionens Europakontor er en sentral del av Stavanger-regionens kontakt med Europa. Kontoret i Brussel er jevnlig i kontakt med hele triple helix i regionen. Stavanger-regionens Europakontor søker å : - formidle kunnskap om Europa med fokus på det politiske spillet og muligheter for regionen - forsvare regionens interesser i Europa - bygge nettverk med europeiske aktører lære av de beste - initiere samarbeidsprosjekter - utvikle strategier mot Europa

7 1. Økonomi Økonomien for Stavanger-regionens Europakontor (SrE) er god. Budsjettet er basert på balanse mellom inntekter og utgifter. For 2010 viser regnskapet årets resultat på NOK Ved årsskiftet viser balansen NOK i egenkapital. Greater Stavanger har tatt ut sitt budsjetterte administrasjonsbidrag for Regnskapssammendrag pr. 31. desember 2010 Avdeling Europakontoret Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett Budsjett 2010 Inntekter Inntekter fra partnerne Sum inntekter Kostnader Honorar til One Market* Ekstraord kost pga valuta* 0 ) Ekstraordinær One Market* ) Reisekostnader* Administrasjonsbidrag Prosjektutvikling /3 Lønn og sosiale kostnader Mulighetsutvikler Europa Reise Mulighetsutvikler ) Trykkeriutgifter Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Årets resultat Poster merket* gjelder Brussel )Det har ikke vært valutasvingninger som har gitt ekstrakostnader i 2010 )One Markets kompensasjon for tapt inntekt fra ONS etter ONS sin inngang som partner i SrE )Mulighetsutvikler Europa har fulgt Innovative Foresightplanning-prosjektet, for å sette seg inn i praksisen rundt Interreg-programmene. Dette har medført en mindre overskridelse av budsjettert reisepost.

8 2. Partnere Partnerne finansierer driften av SrE ved årlige bidrag som er fastsatt etter nærmere regler. Partnerne har inngått gjensidig forpliktende avtale om drift for perioden juni juni For samme periode er det inngått avtale med firmaet One Market v/pål Jacob Jacobsen om driften av kontoret i Brussel. I inneværende avtaleperiode er følgende aktører partnere i SrE: FoU: IRIS, UiS, HSH Næringsliv: Offentlig: 3. Styrings- og arbeidsgruppen ONS, Lyse, Stavanger-regionen Havn IKS Greater Stavanger med 15 kommuner, Rogaland fylkeskommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Eigersund kommune SrEs styringsgruppe har hatt to møter i 2010 (juni, november): - juni i Edinburgh med tema energi og Nordsjøgrid - november hos UiS med miniseminar om EU som Innovation Union i Strategi 2020 v/ næringsråd Per Mannes i Norges delegasjon til EU Representanter i styringsgruppen: Greater Stavanger Leif Johan Sevland - leder Greater Stavanger Odd Kristian Reme Greater Stavanger Martha Ulvund Greater Stavanger Ommund vareberg Greater Stavanger Norun Østråt Koksvik Greater Stavanger Per A Thorbjørnsen Fylkeskommunen Ellen Solheim Fylkeskommunen Trond Birkedal Eigersund kommune Terje Jørgensen Haugesund kommune Petter Steen Karmøy kommune Kjell Arvid Svendsen HSH Egil Eide IRIS Anna Aabø UiS Aslaug Mikkelsen Lyse Ivar Rusdal Stavanger-regionen havn IKS Finn Olsen ONS Kjell Ursin-Smith SrEs arbeidsgruppe har hatt fire møter i 2010 (februar, april, oktober, desember). Representanter i arbeidsgruppen: Greater Stavanger Tone Grindland Gustafsson - leder SrE i Brussel Pål Jacob Jacobsen Eigersund kommune Anne Beth Skjæveland (vår) / Inger Christensen (høst) Haugesund kommune Inger Kallevik Haavik Karmøy kommune Pål Nygård Sandnes kommune Nina Othilie Høiland Stavanger kommune Anna-Marie Antonius Fylkeskommunen Geir Sør-Reime

9 HSH Johnny Velde UiS Troels Jacobsen ONS Jon Are Rørtveit Lyse Gunnar Kvassheim (vår) / Herbjørn Tjeltveit (høst) Stavanger-regionen havn IKS, John Lunde (Risavika Havn) Greater Stavanger v/ internasjonal leder Jan Soppeland og mulighetsutvikler Europa Tone Grindland Gustafsson har utgjort sekretariatet for Stavanger-regionens Europakontor Pål Jacob Jacobsen, Brussel-kontoret, er til stede på arbeids- og styringsgruppemøter og deltar aktivt i tilretteleggingen av møteinnhold og i diskusjonene. 4. Strateginotat Arbeidet i SrE bygger på den vedtatte Strategi for Europakontoret I 2009 la Greater Stavanger og Europakontoret i Brussel frem et Strateginotat , som er utgangspunkt for SrEs arbeid i Hovedpunktene i Strateginotat er: Nordsjøsamarbeidet - energi forbundet med Nordsjøsamarbeid er sentralt for Stavanger-regionen Holde EUs tempo på energi og klima - transport, bypolitikk og forsyningssikkerhet er områder hvor Stavanger-regionen preges av og må holde EUs høye tempo på energi og klima Systematisering av programarbeidet - regionen har ressurser innen de fleste EU-programmer, og systematisering av kompetanse og muligheter er sentralt for å øke antall EU-prosjekter i Stavanger-regionen Involvere prosjekteierne - gjennom informasjonsutveksling, tilrettelegging for skreddersydde besøk i Brussel og videreformidling av muligheter i EU-prosjekter involveres SrEs partnere Tydeliggjøre Europakontoret - økt bruk og formidling av Europakontorets informative hjemmeside, Nyhetsbrev, kompetanse og program vil tydeliggjøre Europakontorets arbeid 5. Bakgrunn for EU-relatert arbeid 2010 EU fra krise til krise Om man skulle lage en aktivitetsrapport for EU 2010, ville listen over kriser og krisehåndtering utgjøre tusenvis av sider. Kriser og utfordringer har stått og står i kø, og stiller store krav på kreativitet, samordning og solidaritet. Samtidig frister kriser til nasjonale løsninger og skaper problemer for EU-samarbeidet. Her er noen av de store krisene i 2010: Arbeidsledighet Dette er den største utfordringen for EU-landene i dag. Budsjettunderskudd tvinger land til å kutte i de offentlige budsjetter, og næringslivet har ikke kraft til å ansette. Ungdomsarbeidsløsheten er stor og skaper sosial uro. Mot slutten av året ser det ut som om næringslivet i Tyskland, Polen, Finland, Sverige og

10 Nederland igjen begynner å ansette men utviklingen i sør- og sentral-/øst-europa ligger fortsatt langt etter. Utfordringene ligger først og fremst i den nasjonale politikken men EU har en direkte rolle gjennom å skape et smidigere indre marked, og en indirekte rolle gjennom å peke på strukturelle svakheter i utdanningssystemet og på arbeidsmarkedet. Budsjettbalansen/bedre styring av Eurosonen Både land innenfor og utenfor Eurosonen må man kutte kraftig i budsjettene men bare innenfor Eurosonen påvirker dette de andre landene direkte. Bedre samordning og kontroll er nødvendig men vanskelig å få til. Konkurransekraften i EU På vei ut av den økonomiske krisen blir det stadig tydeligere at EU har svekket sin konkurransekraft spesielt i forhold til Kina. Europa2020 strategien vil forsøke å øke landenes og EUs fokus på innovasjon og konkurransekraft. Energi og klima Den økonomiske krisen har senket CO2-utslippet i EU og gitt et lite pusterom for klimapolitikken. Behovet for europeisk samarbeid på dette området er lite omdiskutert, men likevel vanskelig. Fra slutten av 2010 regner vi med økt aktivitet med fokus på energieffektivisering, fornybar energi og en bedre europeisk infrastruktur på elektrisitet og gass. Utvidelser og det indre markedet er også tema som diskuteres hyppig i Brussel og medlemslandene, men diskusjonene blir mindre synlige under de store krisene. Implementeringen av Lisboa-traktaten har også vært et sentralt diskusjonsemne i Norge og EU forskjellene øker Økonomisk er Norge i 2010 i en særstilling. Vi er lite berørt av den økonomiske krisen, har er en sterk finansiell posisjon, har lav arbeidsledighet og stort behov for arbeidskraft på mange områder. I 2010 har Norge blitt enig med EU om overføringene til de økonomisk svake landene i EU gjennom EØSmekanismen. I november åpnet Stortinget kontor ved Europa-parlamentet for å følge EUs arbeid nærmere. Videre ses følgende utviklingstrekk i samarbeidet mellom Norge og EU: Norge (og EU)snakker mye mindre om CCS og mye mer om det grønne batteri, North Sea Grid og vindenergi. Både Statnett, Norsk Energi og Statskraft er nå etablert i Brussel. Arktis er nå på den europeiske agendaen, og Norge markerer seg på området samtidig som ulykken i Mexico-gulfen gjør at Europaparlamentet blir mer kritisk til oljeboring til havs. 6. SrE-sekretariatets arbeid Stavanger-regionens Europakontor finansierer en 2/3-stilling i Greater Stavanger dedikert til sekretariatsoppgavene for partnerne i SrE samt utviklingsarbeid knyttet til EU-prosjekter. Stillingsbenevnelse er mulighetsutvikler Europa, og stillingen har fagansvar for Greater Stavangers arbeid knyttet til Europa. Internasjonal leder ved Greater Stavanger har det overordnede ansvaret for sekretariatsarbeidet til SrE.

11 Sekretariatet i Greater Stavanger har ansvar for tilrettelegging for styrings- og arbeidsgruppen, oppfølging og videreutvikling av arbeidsflaten knyttet til Stavanger-regionens Europakontor, utvikling av EU-prosjekter i regionen, spredning av informasjon om EU-programmer og partnersøk fra potensielle europeiske prosjekter, videreutvikling av informasjonsflyten mellom Europakontoret og partnerne samt videreføring av samarbeid mellom Europakontoret i Brussel og partnerne Europakontoret i Brussel og Greater Stavanger har i samarbeid initiert en mulighetsrevisjon for noen av partnerkommunene. Hensikten med prosjektet er kartlegging og utvikling av potensielle EU-prosjekter i kommunene. I 2010 har ledergruppene i Randaberg, Time, Sandnes og Stavanger hatt møter med mulighetsutvikleren for å se på mulighetene knyttet til deltagelse i EU-prosjekter innen kommunens prioriterte områder. Det er interesse for prosjektet også utenfor regionen, da norske kommuner per i dag mangler verktøy for strategisk tilnærming til EU-prosjekter. Kartleggingen av pågående EU-prosjekt i Rogaland er fulgt opp i Sekretariatet ser det som en fordel å samarbeide med nasjonale kontaktpunkt for de ulike EU-programmene samt lokale aktører som kommuner, fylkeskommune og organisasjoner for å holde seg oppdatert. I årsskiftet 2010/11 er fylkeskommunen i gang med en kartlegging av internasjonale, humanitære og EU-prosjekter i de videregående skolene. Sekretariatet har bidratt til at denne kartleggingen finner sted. Gjennom kartlegging av pågående prosjekter i Stavanger-regionen skaffer sekretariatet seg en oversikt over ressurspersoner innen ulike EU-program. Når nye aktører begynner arbeid med prosjekter, kobles ressurspersonene til de nye prosjektene. Dette blir svært positivt mottatt og skaper gode synergier i regionen med tanke på utviklingen av nye EU-prosjekter. Sekretariatet har i samarbeid med Brussel-kontoret tatt initiativ til tre møter med fokus på Nordsjøgrid og Nordsjøsamarbeid. Lyse, fylkeskommunen, IRIS, Haugaland Vekst, Dalane videregående skole, UiS og kommuner har vært involverte sammen med SrE. Det har tegnet seg et klart bilde av behov for bedre informasjonsflyt om regionens ulike kontaktpunkt rundt Nordsjøen, samt om regionen som en av flere vindregioner rundt Nordsjøen. Arbeidet har fokus på å følge EUs arbeid med strategi for Nordsjøområdet. Mulighetsutvikler har holdt flere presentasjoner på vegne av SrE, blant annet i partnerkommunenes formannskap, ledergrupper og for næringsansvarlige, på KS sin nasjonale konferanse om internasjonalisering samt for ledelsen til det ungarske universitetet i Pecs. Tematisk går presentasjonene innom EU-prosjekter som verktøy for å nå kommunens næringspolitiske mål og øvrige prioriterte oppgaver. Sekretariatet har gjort fire besøk i Brussel i løpet av 2010, hvorav det ene under Open Days og de andre i forbindelse med utlysninger av programprioriteringer. Mulighetsutvikler la også praktisk til rette for styringsgruppens møte i Edinburgh i juni. Mulighetsutvikler har i tillegg deltatt på to samlinger i interregprosjektet Innovative Foresight Planning for å opparbeide bedre kjennskap til Interreg-programmet i praksis. Sekretariatet har bidratt til tilrettelegging for besøk av 18 traineer fra EU-kommisjonens DG TrEn i februar, samt til gjennomføring av besøk av ambassadøren i europakommisjonens delegasjon til Norge. I tillegg til kontakt med partnere, har sekretariatet i Greater Stavanger hatt blant annet disse kontaktpunktene i forhold til arbeidet med Europakontoret og EU-informasjon: Haugaland Vekst, Karmøy pedagogiske senter, Gassco, MET-senteret, ipark, Prekubator, NCE Culinology, Måltidets Hus, Innovasjon Rogaland, Innovasjon Norge, GIS-partner, ulike sentre ved UiS/IRIS, Asplan Viak, ipax, Region Stavanger, Dalane IKS, Ryfylke IKS, flere videregående skoler. ERRIN-nettverket i Brussel er en god portal til partnere, og sekretariatet har hatt kontakt med flere regioner og byer med utgangspunkt i nettverket blant annet i Spania, Nederland, England, Skottland, Nederland, Finland og Sverige.

12 7. Aktivitet i Brussel 2010 Til tross for alle krisene i Europa, har aktiviteten ved Europakontoret i Brussel vært stor, med en fin geografisk spredning - fra Haugalandet til Nord-Jæren og Dalane. Vi skulle gjerne sett mer aktivitet fra Ryfylke. Formidle kunnskap om Europa med fokus på det politiske spillet og muligheter for regionen Vi følger mange tema i EU, men prioriteringene for 2010 har vært følgende: Nordsjøsamarbeidet (North Sea Grid, politisk samarbeide) Energi og klima EUs programmer Forskning I tillegg er det klart at den økonomiske krisen og krisen i Eurosamarbeidet har vært viktig for oss. I løpet av året har vi hatt mange interessante seminarer/dialogmøter som har omfattet mange deltakere: Informasjonsavdelingen i Randaberg Kommune Økonomiavdelingen i Stavanger kommune Norsk forening for Næringsutvikling (i regi av Dalane) Personalsjefer fra Rogaland i regi av KS Greater Stavanger med inviterte rådmenn til Brussel og til Brainport Eindhoven Politiske styringsgruppen til Edinburgh for å diskutere North Sea Grid Styret/ledelsen i Karmsund Havn til Zeebrugge Byutvikling/kultur avdelingen i Stavanger kommune Stavanger kommune Bilfri dag i Brussel omvisning og møter med Brussel-regionen Bokn kommune ledergruppe og formannskap Norsk Helse- og Velferdsforum i regi av Randaberg kommune Stavanger kommune ledelsen i HMS-avdelingen For økonomistudenter ved UiS planla og gjennomførte vi for 6. gang programmet EU og Internasjonalisering (forelesninger, seminaroppgaver, eksamen) Europakontoret var også med på Haugesund kommunes besøk og dialogmøte med Emden der vi var møteleder under dialogmøtet. Interessant med seminarene er at alle påvirkes direkte eller indirekte av EU, og at deltagerne raskt ser muligheter til prosjekter eller deltagelse i nettverk i Europa. Vi har skrevet fem Nytt fra Brussel, ti artikler til Rosenkilden og fire artikler til Rogaland i Utvikling i perioden. Våre hjemmesider er aktive, og har også et fotoalbum som gir et visuelt bilde av aktiviteten på kontoret. Forsvare regionens interesser i Europa Regionen har klare interesser i Europa. Å bli europeisk kulturhovedstad var et veldig konkret prosjekt og i dag er økt og bedre fokus på Nordsjøen et prosjekt som vi arbeider med. Vi i Rogaland var først til å se disse mulighetene, og i dag ser det ut til at både den norske regjering, fylker, norske energiaktører og maritim næring arbeider aktivt for å komme i inngrep med EU på dette området. Vi følger dette tett gjennom møter og seminarer i Brussel. Vi presenterer North Sea Grid ofte i Brussel og Rogaland. I vår fikk vi også sjansen til å presentere North Sea Grid for regionale politikere på Vestlandsrådets møte i Førde. Dette ser ut til å ha bidratt til økt interesse på Vestlandet.

13 Når vi tar med traineer fra DG Energy i Europakommisjonen til Rogaland, er dette for å styrke regionens posisjon internt i Europakommisjonen. Det samme gjelder når Greater Stavanger organiserer energireise for Europakommisjonens ambassadør i Oslo. Her bidrar SrE for å styrke regionens posisjon som europeisk energiregion. Når Europakontoret organiserer vindseminar og workshop sammen med vindregioner i Brussel under Open Days, kommer aktører og foredragsholdere fra Rogaland. Sammen styrker vi regionens energiposisjon. Når Haugaland Vekst og seks fotografer stiller ut i Brussel, er Europakontoret med. Først ved å presentere muligheten for Haugalandet, deretter ved å formidle informasjon til alle kontakter i Brussel, og til slutt er vi med på selv oppsettingen av utstillingen. Det store multimediebaserte rollespillet i Europaparlamentet, som Europakontoret deltar på sammen med Rogalandsbedriften Mediafarm og College of Europa, er et annet eksempel der vi kjemper for regionale interesser dog på mikroplanet. Prosjektet blir installert over sommeren 2011 og mot slutten av 2011 regner vi med åpning. Vi jobber også for andre bedrifter og organisasjoner i Rogaland. Vi arbeider med disse gjennom klynger, næringsforeninger og utviklingsorganisasjoner men også direkte med organisasjonen. Her er eksempler på organisasjoner som vi har arbeidet direkte med: Skagenfondene EUs regelverk Energiriket (energibedrifter på Vestlandet) EUs energipolitikk COWI kontakter i Europa Næringsforeningen i Stavanger-regionen diverse oppgaver St Svithun vgs fremmedspråk Dale Eiendomsutvikling prosjekt Gasnor prosjektmuligheter i Europa Bedriftstøtte til olivenfarm i Spania Aqua Energy solutions EU-støtte Kverneland elektriske politikk for energieffektivisering Wave Energy støtte prosjekt Rogaland A-senter offentlig støtte frivillige organisasjoner Tellefsen Consultants reisefond Stavanger Kulturhus prosjekthjelp Nordvegen utvikling Stavanger kommune/oilers møte med ESA Troja Consulting vind Europa Rogaland Ressurssenter muligheter støtte SMI-gruppen prosjekthjelp SWECO EUs regelverk Pratt&Whitney spørsmål om Europa OLF EU dialog i Brussel Asplan Viak forslag studietur Lyse Neo forslag studietur Helsereiseorganisasjon EU-politikk

14 Bygge nettverk med europeiske aktører lære av de beste Å lære av de beste er en god strategi for regionen. Europa er veldig fragmentert, men vi leter etter de beste løsningene for inspirasjon. Når vi tar med ledelsen og styret i Karmsund Havn til Zeebrugge, er det for å lære av en av de mest moderne og effektive sjømatshavnene i Europa Når Stavanger kommune kommer til bilfri dag i Brussel, er det for å lære av den beste bilfrie dagen i verden Når den politiske styringsgruppen drar til Edinburgh, er det for å lære av den regionen som har kommet lengst i det strategiske arbeidet med North Sea Grid Når vi reiser med Greater Stavanger til Brainport Eindhoven, så er det for å lære av en av de mest spennende City Regions i Europa Bak alt som skjer innenfor våre samarbeid på vindenergi i Europa, ligger det et ønske om å lære av de beste, eller av de som er kommet mye lengre enn oss. Når HMS-avdelingen i Stavanger kommune kommer til Brussel får de bekreftet at de ligger helt i forkant på sitt område, noe som stimulerer til å presentere det de gjør i internasjonale sammenheng. Initiere og designe samarbeidsprosjekter Aktører i Rogaland har gjennom årene blitt store brukere av EU-programmer. Europakontoret bidrar med: Program-/prosjektinformasjon Partnersøk Prosjektdesign (idéutvikling, finne partnere, skrive søknader) Organisere prosjektverksted Hjelpe med prosjektmøter på Europakontoret I 2010 har vi bidratt på alle disse områdene. Her er noen prosjekter som vi har vært med på: Dalane vgs Leonardo prosjekt for utdanning innenfor vindenergi Haugalandet Vekst / Vindafjell vgs Comenius-prosjekt for filmtalenter + muligheter innenfor Kulturprogrammet Konserthuset Stavanger hjelp med kultursøknad (godkjent) Rogaland fylkeskommune diverse prosjektmøter i Brussel innenfor EU-programmer, nytt interregprosjekt Stavanger kommune Intelligent Energy Programmet prosjekt design søknad Pøbelprosjektet partner og informasjon om program I tillegg til dette har vi mange enkeltmøter med personer som kommer til Brussel for møter eller som vil diskutere sine muligheter i programmene. Vi sender partnersøk til Rogaland hvert år. Det er vanskelig å treffe rett person med disse og mange har kort svarfrist. Partnersøkene fører også til prosjektsøknader og gir uansett et bilde av aktiviteten rundt i Europa. På forskningssiden er det klart større aktivitet og høy suksessrate. Fagenheten ved UiS driver dette arbeidet, og SrE har nært samarbeid med dem i Brussel og i Stavanger. Vi deltar i ERRIN-nettverket. Dette gir oss kunnskap om nye muligheter, kjennskap til mulige partnere og muligheter til å presentere egne prosjekter.

15 Utvikle strategier mot Europa Alle bedrifter og organisasjoner som vi møter har en europeisk dimensjon i sin virksomhet. Diskusjoner med lederne har ofte en strategisk dimensjon og kan føre til endringer i organisasjonens strategi. Brussel er et bra sted for å se og forstå endringstrekk, og vår rolle er å forstå og formidle hva dette betyr for våre eiere og organisasjoner i regionen.

16 Rådmannen Alf Kåre Olavsen Engøysnaget HUNDVÅG Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Arkiv: E: U63 &18 Skjenkebevilling enkeltstående anledning - Veteranskipet MS Sandnes Vi viser til søknad av 9. mai 2011 fra Ryfylke Dampskibsselskab AS om alminnelig skjenkebevilling for øl og vin 17. mai på båten Veteranskipet MS Sandnes ved hovedkai mot gjestehavnen i Sandnes sentrum. Søknaden gjelder alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning tirsdag 17. mai 2011 mellom kl og med Alf Kåre Olavsen som styrer og Magnhild Fjermestad som stedfortreder for styrer. Etter alkoholloven 1-6, 3.ledd kan kommunen gi skjenkebevilling for en enkelt anledning. Rådmannen har fått delegert myndighet til å avgjøre slike søknader. Bevilling kan gis både til øl og vin, og det følger av kommunens retningslinjer at Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge. Det følger av alkoholloven at før en slik bevilling eventuelt kan gis av kommunen som er bevillingsmyndighet skal det innhentes uttalelse fra politiet og helse- og sosialtjenesten. Søknadene er forelagt begge instanser. Politiet og helse- og sosialtjenesten har ikke hatt innvendinger til søknaden. Rådmannen gir etter dette i henhold til fullmakt Ryfylke Dampskibsselskab AS skjenkebevilling for øl og vin 17. mai på båten MS Sandnes med Alf Kåre Olavesen som styrer og Magnhild Fjermestad som stedfortreder for styrer. Rådmannen legger vekt på gode erfaringer med tidligere gitte skjenkebevillinger til tilsvarende arrangementer, samt politiet og helse- og sosialtjenesten sine uttalelser. Det forutsettes at skjenkingen vil skje i tråd med det som er beskrevet i søknaden, herunder innenfor markert området på kart over det aktuelle skjenkeområdet. Videre forutsettes det at arrangementet er innrettet mot et voksent publikum og at det er tilstrekkelig med vakthold. Rådmannen understreker at alkohollovens bestemmelser om skjenking fullt ut gjelder vedrørende utøvelsen av skjenkebevillingen. Rådmannen fastsetter skjenketidene under bryggedansen ut fra kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken til tidsrommet kl til kl tirsdag 17. mai Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. Besøksadresse: Rådmannen, Jærveien 33. Telefon: Fax:

17 Bevillingsgebyret for skjenkebevillingen er ifølge kommunens retningslinjer kr. 250,- pr. gang. Faktura vil bli oversendt. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i medhold av alkoholloven Tore Sirnes rådmann Rune Kanne rådgiver Kopi: Sandnes politistasjon Brannvesenet Sør-Rogaland avd. skjenkekontroll Formannskapet

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Kirsten Vatne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11 MELDINGER Nr. 9/11 Nr. 10/11 Nr.

Detaljer

Aktivitetsrapport fra januar til juni 2009

Aktivitetsrapport fra januar til juni 2009 Aktivitetsrapport fra januar til juni 2009 Den økonomiske krisen dominerer i EU Den økonomiske krisen har også slått hardt mot EU-landene. Store sentrale land som Frankrike, Polen og Tyskland ser ut til

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

EU fra energi til økonomi

EU fra energi til økonomi Aktivitetsrapport fra januar til juni 2008 Vi har hatt et hektisk og interessant første halvår på Europakontoret. Nedenfor finner dere en kort presentasjon. Delvis om hvordan vi har opplevd utviklingen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

2. Innledning. 3. Politisk bakgrunn for Europaarbeidet i 2013

2. Innledning. 3. Politisk bakgrunn for Europaarbeidet i 2013 1. Sammendrag Stavangerregionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom 26 partnere fra offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv i Rogaland. Gjennom tilstedeværelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 144/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 144/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 144/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPETS

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Oppdatert pr. 23.01.13 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105699 : E: 033 : Kirsti Lygre Rostøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.05.2011 68/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.05.2011 68/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101206 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.05.2011 68/11 INDIA TANDOORI RESTAURANT AVD SANDNES

Detaljer

Aktivitetsrapport fra juli 2006 til desember 2006

Aktivitetsrapport fra juli 2006 til desember 2006 Stavangerregionens Europakontor 37 Rue de la Tourelle B-1040 Belgia Tel. 0032 2 231 18 84 Faks: 0032 2 280 06 90 pal@onemarket.be www.one-market.org Aktivitetsrapport fra juli 2006 til desember 2006 Stavanger-regionens

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Aktivitetesrapport fra januar 2006 til juni 2006

Aktivitetesrapport fra januar 2006 til juni 2006 Stavanger-regionens Europakontor 37 Rue de la Tourelle B-1040 Belgia Tel. 0032 2 231 18 84 Faks: 0032 2 280 06 90 pal@onemarket.be www.one-market.org Aktivitetesrapport fra januar 2006 til juni 2006 UTVIKLINGEN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007

Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007 Stavanger-regionens Europakontor 23 Rue du Luxembourg B-1000 Belgia Tel. 0032 2 231 18 84 Mobil: 0032 476349493 Faks: 0032 2 280 06 90 pal@onemarket.be www.stavangerregion.eu Aktivitetsrapport fra januar

Detaljer

Stavanger regionens Europakontor Årsrapport 2007

Stavanger regionens Europakontor Årsrapport 2007 Stavanger regionens Europakontor Å Eierne av Stavanger regionens Europakontor Styringsgruppen for Stavanger regionens Europakontor ( SrE) har i møtet 9.4.2008 vedtatt følgende årsrapport for driftsåret

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801471 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 AL FORNO AS - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 19.05.2009 62/09 LYSE ENERGI AS - ENDRET

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

Jeg velger å dele året opp i seks områder som alle har vært viktige for EU i 2006:

Jeg velger å dele året opp i seks områder som alle har vært viktige for EU i 2006: Stavangerregionens Europakontor pal@onemarket.be www.one-market.org SAK 03/07 Årsrapport 2006 Stavanger-regionens Europakontor skal fungere som et kunnskapssenter om EU og Europa for regionen og bidra

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer:

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Formannskapet. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Formannskapet. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.08.2005 Tid: 18.00 22.10 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel

KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel KS Brusselkontor Etablert 1993 Tre stillinger Hospiteringsordning Lokalisert i the European House of Cities, Municipalities

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Søknad om ny serverings-

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Varaordfører t.o.m. sak 20/10 tilbake

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Det regionale Europa. Molde 5.1.2011 Merete Mikkelsen Direktør,Vest-Norges Brusselkontor

Det regionale Europa. Molde 5.1.2011 Merete Mikkelsen Direktør,Vest-Norges Brusselkontor Det regionale Europa Molde 5.1.2011 Merete Mikkelsen Direktør,Vest-Norges Brusselkontor Hva er dette? Norske regionskontor i Brussel: - Stavangerregionens Europakontor 1993 - Trøndelags Europakontor

Detaljer

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 23.04.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

Regionale erfaringer med planstrategiarbeidet

Regionale erfaringer med planstrategiarbeidet Regionale erfaringer med planstrategiarbeidet Medvirkning og dialog i planarbeid. Ved fylkesrådmann Trond Nerdal Ordførere og rådmenn er viktigere enn legen for folkehelsa. En god folkehelse er Rogalands

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Prioriterte områder: Internasjonalisering av næringslivet Ungdom Annet: Chongqing Utvikle enhetlig profilering av Trøndelag Erfaringer fra fylkeskommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

formannskapet Saksliste datert 26.1.04 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste

formannskapet Saksliste datert 26.1.04 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Kantina i Rådhuset Møtedato: 04.02.04 Tid: 18.00 20.10 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor Sørlandets Europakontor SEKs aktiviteter EUs politikkfokus og prosjektmuligheter Bodil Agasøster og Anne-Marte Teigmo møte med Østre Agder 2.6.2015 Visjonen Å bidra til at regionen i større grad utnytter

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2005 1 Innledning Høsten 2005 ble prosjektet Trøndelags Europakontor avsluttet med det resultat at kontoret fortsetter sin virksomhet i forma

Detaljer

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2011 Trøndelag... 3 Oslo Regionen...

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Om alkohollovsnettverket og styrkingen av arbeidet med alkoholloven og ansvarlig alkoholhåndtering så langt.. 28.01.2014 Lone M. Solheim 1 Fylkesmannen i Rogaland fylkesmann Magnhild

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE Riska bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 24/07 AKTIVE SANDNES HØRING

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress.

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten Klimapolitikk i krysspress. EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress." Undersøkelsen ble gjennomført i andre halvdel av august. I alt henvendte

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. januar 2013 Møtetid: kl 10.00-11.30 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1021 Sted, dato: Sandnes, 01.03.2010 NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannregionutvalget, jf. adresseliste 05.05.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 12/1549-22 Direkte innvalg: 51 51 67 95 Løpenr. 28968/14

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

VRI Rogaland. Mai 2015

VRI Rogaland. Mai 2015 VRI Rogaland Mai 2015 Partnere i VRI Rogaland Rogaland fylkeskommune Fylkesmannens landbruksavdeling Innovasjon Norge Rogaland LO NHO Greater Stavanger Ryfylke IKS Haugaland Vekst Regionråd Dalane IRIS

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer