Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7. JUNI 2011 Nr. 30/11 Salg av aksjer Lysefjorden Utvikling AS Skriv datert fra rådmannen. Nr. 31/11 Årsrapport og regnskap 2010 for Stavanger regionens Europakontor (SrE) Skriv datert fra rådmannen. Nr. 32/11 Skjenkebevilling enkeltstående anledning Veteranskipet MS Sandnes Skriv datert fra rådmannen. Side 1 av 1

2 Melding til formannskapet /11 Notat Arkivko de : Saksnr. E: U : Til : Formannskap 7.juni 2011 Fra : Næringssjef Dato : Kopi : Salg av aksjer - Lysefjorden Utvikling AS Sandnes kommune er aksjonær i Lysefjorden Utvikling AS. Som aksjonær har Sandnes kommune mottatt informasjon om at SpareBank 1 Sr-Bank og Lyse Energi AS ønsker å selge sine aksjeposter. Selgerne har som forutsetning for sitt salg at kjøper er Rogaland fylkeskommune. Salget er vurdert av kommuneadvokat i Sandnes. Kommuneadvokaten kan ikke se at salget utløser noen forkjøpsrett for kommunen etter avtale- eller vedtektsverket. Det fremgår i pkt 7.1 at et eventuelt salg krever samtykke fra parter i selskapet. Rådmann har ingen innvendinger til et eventuelt salg fra de to nevnte bedrifter til Rogaland fylkeskommune. Tore Sirnes rådmann Nina Othilie Høiland næringssjef Vedlegg; Brev til aksjonærer i Lysefjorden Utvikling AS vedr. aksjesalg Notat fra eiermøte Side 1 av 1

3 Lysefjorden Utvikling AS Notat fra Eiermøte i Lysefjorden Utvikling AS Dato: Tilstede: Navn Tom Tvedt og Norvald Skretting Helge Steinsvåg Bjørn Laugaland Ove Jølbo Ole Tom Guse, Årstein Løland Hans Olav Sandvoll Per Hanasand Olav Birkeland Helene Barkved Nils Moldøen Eier Rogaland Fylkeskommune Strand og Suldal kommune Hjelmeland kommune Lyse Energi AS Forsand kommune Ryfylke Friluftsråd Stavanger Turistforening Sandnes kommune Reisemål Ryfylke Ryfylke iks I tillegg møtte Arne Norhiem og Solveig Ege Tenngesdal fra styret i Lysefjorden Utvikling og Ole Madsen fra administrasjonen. Det ble ikke gjort noen formelle vedtak i møtet. Etter en debatt konkluderte møtet med følgende: 1. Rogaland fylkeskommune har en positiv innstilling til å overta aksjene fra Srbank og Lyse Energi AS. 2. Fylkeskommunen tar initiativ til forhandlinger med Ryfylke IKS sammen med Lysefjorden Utvikling AS. Forhandlingene har frist til 1. juli. 3. Det sees også på en driftfinansiering i forhandlingene. 4. Lysefjorden Utvikling avholder generalforsamling og valg. 5. Avklaring sendes eierne til orientering, deretter sendes det ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Ole Madsen Daglig leder Adresse: Landa Mobil Organisasjonsnummer: 4110 Forsand E-post: Side 1 av 1

4 Lysefjorden Utvikling AS Forsand Til: Fra: Alle aksjonærer i Lysefjorden Utvikling AS Styret i Lysefjorden Utvikling AS Vedr.: Salg av aksjer fra SpareBank 1 Sr bank og Lyse Energi AS Det vises til aksjonæravtale pkt. 6 og 7 samt vedtekter i Lysefjorden Utvikling AS. SpareBank 1 Sr bank og Lyse Energi AS ønsker å selge sine aksjeposter i Lysefjorden Utvikling AS for kr. 1. SpareBank 1 Sr bank har 81 aksjer (16,2 %) og Lyse Energi AS har 48 aksjer (9,6 %). Aksjene har en pålydende pris på NOK 1000 til en kurs av Selgerne har som forutsetning for sitt salg at kjøper er Rogaland Fylkeskommune. Styret i Lysefjorden Utvikling AS ber om at eventuelle aksjonærer som har motforestillinger for et slik salg melder dette senest 7 dager etter at denne meldingen er mottatt. Lysefjorden Utvikling AS Ole Madsen Daglig leder Adresse: Landa Mobil Organisasjonsnummer: 4110 Forsand E-post: Side 1 av 1

5 Melding til formannskapet /11 Arkivkode : E: 037 Saksnr. : Til : Formannskapet 7.juni 2011 Fra : Nina Othilie Høiland Dato : Kopi : Årsrapport og regnskap 2010 for Stavanger regionens Europakontor (SrE) SrE ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringslivet i Rogaland. Kontoret er lokalisert i Brussel og gir vår region en unik mulighet til å være i nærheten av EU s beslutningsmekanismer. Greater Stavanger er sekretariat for SrE og Pål Jacob Jacobsen representerer kontoret i Brussel. Jacobsen deltar aktivt i arbeidet til styrings- og arbeidsgruppen på hjemmebane samt i konkrete prosjekter i Brussel. Vedlagt følger SrE sin årsrapport og regnskap for Tore Sirnes Rådmann Nina Othilie Høiland næringssjef Side 1 av 1

6 Stavanger-regionens Europakontor Sammendrag Stavanger-regionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringslivet i Rogaland. Gjennom tilstedeværelse i Brussel har regionen en unik mulighet til å være i nærheten av EUs beslutningsmekanismer, kunne fange opp aktualiteter på europeisk nivå, ha et stort kontaktnett av både offentlige og private aktører på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå, og kunne representere regionens interesser i Brussel og være en bidragsyter fra Europa til Stavanger-regionen. Kontoret er et viktig redskap for å utnytte regionens internasjonale dynamikk. Kontoret har disse oppgavene: - Overvåke, analysere og spre kunnskap om utviklingen i EU og Europa - Hjelpe til med å utnytte støtteordninger i EU - Organisere kurs for å styrke regionens arbeid med Europa - Skape og utvikle nettverk mellom vår region og dynamiske partnere i Europa - Bistå næringsliv og kunnskapsinstitusjoner med markedskunnskap og nettverk I 2010 har EU vært preget av kriser. Arbeidsledighet, styring av Eurosonen, svekket konkurransekraft samt klima og miljø er bare noen av utfordringene EU har stått overfor i året som har gått. Stavanger-regionens Europakontor har hatt høy aktivitet, både i Brussel og på hjemmebane. Arbeidet har sitt utgangspunkt i strateginotat , hvor de prioriterte oppgavene er Nordsjøsamarbeid, EUs tempo på miljø og klima, systematisering av programarbeid, involvering av partnere og tydeliggjøring av Europakontoret. Basert på aktiviteten i Brussel, kan man konkludere med at Stavanger-regionens Europakontor er en sentral del av Stavanger-regionens kontakt med Europa. Kontoret i Brussel er jevnlig i kontakt med hele triple helix i regionen. Stavanger-regionens Europakontor søker å : - formidle kunnskap om Europa med fokus på det politiske spillet og muligheter for regionen - forsvare regionens interesser i Europa - bygge nettverk med europeiske aktører lære av de beste - initiere samarbeidsprosjekter - utvikle strategier mot Europa

7 1. Økonomi Økonomien for Stavanger-regionens Europakontor (SrE) er god. Budsjettet er basert på balanse mellom inntekter og utgifter. For 2010 viser regnskapet årets resultat på NOK Ved årsskiftet viser balansen NOK i egenkapital. Greater Stavanger har tatt ut sitt budsjetterte administrasjonsbidrag for Regnskapssammendrag pr. 31. desember 2010 Avdeling Europakontoret Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett Budsjett 2010 Inntekter Inntekter fra partnerne Sum inntekter Kostnader Honorar til One Market* Ekstraord kost pga valuta* 0 ) Ekstraordinær One Market* ) Reisekostnader* Administrasjonsbidrag Prosjektutvikling /3 Lønn og sosiale kostnader Mulighetsutvikler Europa Reise Mulighetsutvikler ) Trykkeriutgifter Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Årets resultat Poster merket* gjelder Brussel )Det har ikke vært valutasvingninger som har gitt ekstrakostnader i 2010 )One Markets kompensasjon for tapt inntekt fra ONS etter ONS sin inngang som partner i SrE )Mulighetsutvikler Europa har fulgt Innovative Foresightplanning-prosjektet, for å sette seg inn i praksisen rundt Interreg-programmene. Dette har medført en mindre overskridelse av budsjettert reisepost.

8 2. Partnere Partnerne finansierer driften av SrE ved årlige bidrag som er fastsatt etter nærmere regler. Partnerne har inngått gjensidig forpliktende avtale om drift for perioden juni juni For samme periode er det inngått avtale med firmaet One Market v/pål Jacob Jacobsen om driften av kontoret i Brussel. I inneværende avtaleperiode er følgende aktører partnere i SrE: FoU: IRIS, UiS, HSH Næringsliv: Offentlig: 3. Styrings- og arbeidsgruppen ONS, Lyse, Stavanger-regionen Havn IKS Greater Stavanger med 15 kommuner, Rogaland fylkeskommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Eigersund kommune SrEs styringsgruppe har hatt to møter i 2010 (juni, november): - juni i Edinburgh med tema energi og Nordsjøgrid - november hos UiS med miniseminar om EU som Innovation Union i Strategi 2020 v/ næringsråd Per Mannes i Norges delegasjon til EU Representanter i styringsgruppen: Greater Stavanger Leif Johan Sevland - leder Greater Stavanger Odd Kristian Reme Greater Stavanger Martha Ulvund Greater Stavanger Ommund vareberg Greater Stavanger Norun Østråt Koksvik Greater Stavanger Per A Thorbjørnsen Fylkeskommunen Ellen Solheim Fylkeskommunen Trond Birkedal Eigersund kommune Terje Jørgensen Haugesund kommune Petter Steen Karmøy kommune Kjell Arvid Svendsen HSH Egil Eide IRIS Anna Aabø UiS Aslaug Mikkelsen Lyse Ivar Rusdal Stavanger-regionen havn IKS Finn Olsen ONS Kjell Ursin-Smith SrEs arbeidsgruppe har hatt fire møter i 2010 (februar, april, oktober, desember). Representanter i arbeidsgruppen: Greater Stavanger Tone Grindland Gustafsson - leder SrE i Brussel Pål Jacob Jacobsen Eigersund kommune Anne Beth Skjæveland (vår) / Inger Christensen (høst) Haugesund kommune Inger Kallevik Haavik Karmøy kommune Pål Nygård Sandnes kommune Nina Othilie Høiland Stavanger kommune Anna-Marie Antonius Fylkeskommunen Geir Sør-Reime

9 HSH Johnny Velde UiS Troels Jacobsen ONS Jon Are Rørtveit Lyse Gunnar Kvassheim (vår) / Herbjørn Tjeltveit (høst) Stavanger-regionen havn IKS, John Lunde (Risavika Havn) Greater Stavanger v/ internasjonal leder Jan Soppeland og mulighetsutvikler Europa Tone Grindland Gustafsson har utgjort sekretariatet for Stavanger-regionens Europakontor Pål Jacob Jacobsen, Brussel-kontoret, er til stede på arbeids- og styringsgruppemøter og deltar aktivt i tilretteleggingen av møteinnhold og i diskusjonene. 4. Strateginotat Arbeidet i SrE bygger på den vedtatte Strategi for Europakontoret I 2009 la Greater Stavanger og Europakontoret i Brussel frem et Strateginotat , som er utgangspunkt for SrEs arbeid i Hovedpunktene i Strateginotat er: Nordsjøsamarbeidet - energi forbundet med Nordsjøsamarbeid er sentralt for Stavanger-regionen Holde EUs tempo på energi og klima - transport, bypolitikk og forsyningssikkerhet er områder hvor Stavanger-regionen preges av og må holde EUs høye tempo på energi og klima Systematisering av programarbeidet - regionen har ressurser innen de fleste EU-programmer, og systematisering av kompetanse og muligheter er sentralt for å øke antall EU-prosjekter i Stavanger-regionen Involvere prosjekteierne - gjennom informasjonsutveksling, tilrettelegging for skreddersydde besøk i Brussel og videreformidling av muligheter i EU-prosjekter involveres SrEs partnere Tydeliggjøre Europakontoret - økt bruk og formidling av Europakontorets informative hjemmeside, Nyhetsbrev, kompetanse og program vil tydeliggjøre Europakontorets arbeid 5. Bakgrunn for EU-relatert arbeid 2010 EU fra krise til krise Om man skulle lage en aktivitetsrapport for EU 2010, ville listen over kriser og krisehåndtering utgjøre tusenvis av sider. Kriser og utfordringer har stått og står i kø, og stiller store krav på kreativitet, samordning og solidaritet. Samtidig frister kriser til nasjonale løsninger og skaper problemer for EU-samarbeidet. Her er noen av de store krisene i 2010: Arbeidsledighet Dette er den største utfordringen for EU-landene i dag. Budsjettunderskudd tvinger land til å kutte i de offentlige budsjetter, og næringslivet har ikke kraft til å ansette. Ungdomsarbeidsløsheten er stor og skaper sosial uro. Mot slutten av året ser det ut som om næringslivet i Tyskland, Polen, Finland, Sverige og

10 Nederland igjen begynner å ansette men utviklingen i sør- og sentral-/øst-europa ligger fortsatt langt etter. Utfordringene ligger først og fremst i den nasjonale politikken men EU har en direkte rolle gjennom å skape et smidigere indre marked, og en indirekte rolle gjennom å peke på strukturelle svakheter i utdanningssystemet og på arbeidsmarkedet. Budsjettbalansen/bedre styring av Eurosonen Både land innenfor og utenfor Eurosonen må man kutte kraftig i budsjettene men bare innenfor Eurosonen påvirker dette de andre landene direkte. Bedre samordning og kontroll er nødvendig men vanskelig å få til. Konkurransekraften i EU På vei ut av den økonomiske krisen blir det stadig tydeligere at EU har svekket sin konkurransekraft spesielt i forhold til Kina. Europa2020 strategien vil forsøke å øke landenes og EUs fokus på innovasjon og konkurransekraft. Energi og klima Den økonomiske krisen har senket CO2-utslippet i EU og gitt et lite pusterom for klimapolitikken. Behovet for europeisk samarbeid på dette området er lite omdiskutert, men likevel vanskelig. Fra slutten av 2010 regner vi med økt aktivitet med fokus på energieffektivisering, fornybar energi og en bedre europeisk infrastruktur på elektrisitet og gass. Utvidelser og det indre markedet er også tema som diskuteres hyppig i Brussel og medlemslandene, men diskusjonene blir mindre synlige under de store krisene. Implementeringen av Lisboa-traktaten har også vært et sentralt diskusjonsemne i Norge og EU forskjellene øker Økonomisk er Norge i 2010 i en særstilling. Vi er lite berørt av den økonomiske krisen, har er en sterk finansiell posisjon, har lav arbeidsledighet og stort behov for arbeidskraft på mange områder. I 2010 har Norge blitt enig med EU om overføringene til de økonomisk svake landene i EU gjennom EØSmekanismen. I november åpnet Stortinget kontor ved Europa-parlamentet for å følge EUs arbeid nærmere. Videre ses følgende utviklingstrekk i samarbeidet mellom Norge og EU: Norge (og EU)snakker mye mindre om CCS og mye mer om det grønne batteri, North Sea Grid og vindenergi. Både Statnett, Norsk Energi og Statskraft er nå etablert i Brussel. Arktis er nå på den europeiske agendaen, og Norge markerer seg på området samtidig som ulykken i Mexico-gulfen gjør at Europaparlamentet blir mer kritisk til oljeboring til havs. 6. SrE-sekretariatets arbeid Stavanger-regionens Europakontor finansierer en 2/3-stilling i Greater Stavanger dedikert til sekretariatsoppgavene for partnerne i SrE samt utviklingsarbeid knyttet til EU-prosjekter. Stillingsbenevnelse er mulighetsutvikler Europa, og stillingen har fagansvar for Greater Stavangers arbeid knyttet til Europa. Internasjonal leder ved Greater Stavanger har det overordnede ansvaret for sekretariatsarbeidet til SrE.

11 Sekretariatet i Greater Stavanger har ansvar for tilrettelegging for styrings- og arbeidsgruppen, oppfølging og videreutvikling av arbeidsflaten knyttet til Stavanger-regionens Europakontor, utvikling av EU-prosjekter i regionen, spredning av informasjon om EU-programmer og partnersøk fra potensielle europeiske prosjekter, videreutvikling av informasjonsflyten mellom Europakontoret og partnerne samt videreføring av samarbeid mellom Europakontoret i Brussel og partnerne Europakontoret i Brussel og Greater Stavanger har i samarbeid initiert en mulighetsrevisjon for noen av partnerkommunene. Hensikten med prosjektet er kartlegging og utvikling av potensielle EU-prosjekter i kommunene. I 2010 har ledergruppene i Randaberg, Time, Sandnes og Stavanger hatt møter med mulighetsutvikleren for å se på mulighetene knyttet til deltagelse i EU-prosjekter innen kommunens prioriterte områder. Det er interesse for prosjektet også utenfor regionen, da norske kommuner per i dag mangler verktøy for strategisk tilnærming til EU-prosjekter. Kartleggingen av pågående EU-prosjekt i Rogaland er fulgt opp i Sekretariatet ser det som en fordel å samarbeide med nasjonale kontaktpunkt for de ulike EU-programmene samt lokale aktører som kommuner, fylkeskommune og organisasjoner for å holde seg oppdatert. I årsskiftet 2010/11 er fylkeskommunen i gang med en kartlegging av internasjonale, humanitære og EU-prosjekter i de videregående skolene. Sekretariatet har bidratt til at denne kartleggingen finner sted. Gjennom kartlegging av pågående prosjekter i Stavanger-regionen skaffer sekretariatet seg en oversikt over ressurspersoner innen ulike EU-program. Når nye aktører begynner arbeid med prosjekter, kobles ressurspersonene til de nye prosjektene. Dette blir svært positivt mottatt og skaper gode synergier i regionen med tanke på utviklingen av nye EU-prosjekter. Sekretariatet har i samarbeid med Brussel-kontoret tatt initiativ til tre møter med fokus på Nordsjøgrid og Nordsjøsamarbeid. Lyse, fylkeskommunen, IRIS, Haugaland Vekst, Dalane videregående skole, UiS og kommuner har vært involverte sammen med SrE. Det har tegnet seg et klart bilde av behov for bedre informasjonsflyt om regionens ulike kontaktpunkt rundt Nordsjøen, samt om regionen som en av flere vindregioner rundt Nordsjøen. Arbeidet har fokus på å følge EUs arbeid med strategi for Nordsjøområdet. Mulighetsutvikler har holdt flere presentasjoner på vegne av SrE, blant annet i partnerkommunenes formannskap, ledergrupper og for næringsansvarlige, på KS sin nasjonale konferanse om internasjonalisering samt for ledelsen til det ungarske universitetet i Pecs. Tematisk går presentasjonene innom EU-prosjekter som verktøy for å nå kommunens næringspolitiske mål og øvrige prioriterte oppgaver. Sekretariatet har gjort fire besøk i Brussel i løpet av 2010, hvorav det ene under Open Days og de andre i forbindelse med utlysninger av programprioriteringer. Mulighetsutvikler la også praktisk til rette for styringsgruppens møte i Edinburgh i juni. Mulighetsutvikler har i tillegg deltatt på to samlinger i interregprosjektet Innovative Foresight Planning for å opparbeide bedre kjennskap til Interreg-programmet i praksis. Sekretariatet har bidratt til tilrettelegging for besøk av 18 traineer fra EU-kommisjonens DG TrEn i februar, samt til gjennomføring av besøk av ambassadøren i europakommisjonens delegasjon til Norge. I tillegg til kontakt med partnere, har sekretariatet i Greater Stavanger hatt blant annet disse kontaktpunktene i forhold til arbeidet med Europakontoret og EU-informasjon: Haugaland Vekst, Karmøy pedagogiske senter, Gassco, MET-senteret, ipark, Prekubator, NCE Culinology, Måltidets Hus, Innovasjon Rogaland, Innovasjon Norge, GIS-partner, ulike sentre ved UiS/IRIS, Asplan Viak, ipax, Region Stavanger, Dalane IKS, Ryfylke IKS, flere videregående skoler. ERRIN-nettverket i Brussel er en god portal til partnere, og sekretariatet har hatt kontakt med flere regioner og byer med utgangspunkt i nettverket blant annet i Spania, Nederland, England, Skottland, Nederland, Finland og Sverige.

12 7. Aktivitet i Brussel 2010 Til tross for alle krisene i Europa, har aktiviteten ved Europakontoret i Brussel vært stor, med en fin geografisk spredning - fra Haugalandet til Nord-Jæren og Dalane. Vi skulle gjerne sett mer aktivitet fra Ryfylke. Formidle kunnskap om Europa med fokus på det politiske spillet og muligheter for regionen Vi følger mange tema i EU, men prioriteringene for 2010 har vært følgende: Nordsjøsamarbeidet (North Sea Grid, politisk samarbeide) Energi og klima EUs programmer Forskning I tillegg er det klart at den økonomiske krisen og krisen i Eurosamarbeidet har vært viktig for oss. I løpet av året har vi hatt mange interessante seminarer/dialogmøter som har omfattet mange deltakere: Informasjonsavdelingen i Randaberg Kommune Økonomiavdelingen i Stavanger kommune Norsk forening for Næringsutvikling (i regi av Dalane) Personalsjefer fra Rogaland i regi av KS Greater Stavanger med inviterte rådmenn til Brussel og til Brainport Eindhoven Politiske styringsgruppen til Edinburgh for å diskutere North Sea Grid Styret/ledelsen i Karmsund Havn til Zeebrugge Byutvikling/kultur avdelingen i Stavanger kommune Stavanger kommune Bilfri dag i Brussel omvisning og møter med Brussel-regionen Bokn kommune ledergruppe og formannskap Norsk Helse- og Velferdsforum i regi av Randaberg kommune Stavanger kommune ledelsen i HMS-avdelingen For økonomistudenter ved UiS planla og gjennomførte vi for 6. gang programmet EU og Internasjonalisering (forelesninger, seminaroppgaver, eksamen) Europakontoret var også med på Haugesund kommunes besøk og dialogmøte med Emden der vi var møteleder under dialogmøtet. Interessant med seminarene er at alle påvirkes direkte eller indirekte av EU, og at deltagerne raskt ser muligheter til prosjekter eller deltagelse i nettverk i Europa. Vi har skrevet fem Nytt fra Brussel, ti artikler til Rosenkilden og fire artikler til Rogaland i Utvikling i perioden. Våre hjemmesider er aktive, og har også et fotoalbum som gir et visuelt bilde av aktiviteten på kontoret. Forsvare regionens interesser i Europa Regionen har klare interesser i Europa. Å bli europeisk kulturhovedstad var et veldig konkret prosjekt og i dag er økt og bedre fokus på Nordsjøen et prosjekt som vi arbeider med. Vi i Rogaland var først til å se disse mulighetene, og i dag ser det ut til at både den norske regjering, fylker, norske energiaktører og maritim næring arbeider aktivt for å komme i inngrep med EU på dette området. Vi følger dette tett gjennom møter og seminarer i Brussel. Vi presenterer North Sea Grid ofte i Brussel og Rogaland. I vår fikk vi også sjansen til å presentere North Sea Grid for regionale politikere på Vestlandsrådets møte i Førde. Dette ser ut til å ha bidratt til økt interesse på Vestlandet.

13 Når vi tar med traineer fra DG Energy i Europakommisjonen til Rogaland, er dette for å styrke regionens posisjon internt i Europakommisjonen. Det samme gjelder når Greater Stavanger organiserer energireise for Europakommisjonens ambassadør i Oslo. Her bidrar SrE for å styrke regionens posisjon som europeisk energiregion. Når Europakontoret organiserer vindseminar og workshop sammen med vindregioner i Brussel under Open Days, kommer aktører og foredragsholdere fra Rogaland. Sammen styrker vi regionens energiposisjon. Når Haugaland Vekst og seks fotografer stiller ut i Brussel, er Europakontoret med. Først ved å presentere muligheten for Haugalandet, deretter ved å formidle informasjon til alle kontakter i Brussel, og til slutt er vi med på selv oppsettingen av utstillingen. Det store multimediebaserte rollespillet i Europaparlamentet, som Europakontoret deltar på sammen med Rogalandsbedriften Mediafarm og College of Europa, er et annet eksempel der vi kjemper for regionale interesser dog på mikroplanet. Prosjektet blir installert over sommeren 2011 og mot slutten av 2011 regner vi med åpning. Vi jobber også for andre bedrifter og organisasjoner i Rogaland. Vi arbeider med disse gjennom klynger, næringsforeninger og utviklingsorganisasjoner men også direkte med organisasjonen. Her er eksempler på organisasjoner som vi har arbeidet direkte med: Skagenfondene EUs regelverk Energiriket (energibedrifter på Vestlandet) EUs energipolitikk COWI kontakter i Europa Næringsforeningen i Stavanger-regionen diverse oppgaver St Svithun vgs fremmedspråk Dale Eiendomsutvikling prosjekt Gasnor prosjektmuligheter i Europa Bedriftstøtte til olivenfarm i Spania Aqua Energy solutions EU-støtte Kverneland elektriske politikk for energieffektivisering Wave Energy støtte prosjekt Rogaland A-senter offentlig støtte frivillige organisasjoner Tellefsen Consultants reisefond Stavanger Kulturhus prosjekthjelp Nordvegen utvikling Stavanger kommune/oilers møte med ESA Troja Consulting vind Europa Rogaland Ressurssenter muligheter støtte SMI-gruppen prosjekthjelp SWECO EUs regelverk Pratt&Whitney spørsmål om Europa OLF EU dialog i Brussel Asplan Viak forslag studietur Lyse Neo forslag studietur Helsereiseorganisasjon EU-politikk

14 Bygge nettverk med europeiske aktører lære av de beste Å lære av de beste er en god strategi for regionen. Europa er veldig fragmentert, men vi leter etter de beste løsningene for inspirasjon. Når vi tar med ledelsen og styret i Karmsund Havn til Zeebrugge, er det for å lære av en av de mest moderne og effektive sjømatshavnene i Europa Når Stavanger kommune kommer til bilfri dag i Brussel, er det for å lære av den beste bilfrie dagen i verden Når den politiske styringsgruppen drar til Edinburgh, er det for å lære av den regionen som har kommet lengst i det strategiske arbeidet med North Sea Grid Når vi reiser med Greater Stavanger til Brainport Eindhoven, så er det for å lære av en av de mest spennende City Regions i Europa Bak alt som skjer innenfor våre samarbeid på vindenergi i Europa, ligger det et ønske om å lære av de beste, eller av de som er kommet mye lengre enn oss. Når HMS-avdelingen i Stavanger kommune kommer til Brussel får de bekreftet at de ligger helt i forkant på sitt område, noe som stimulerer til å presentere det de gjør i internasjonale sammenheng. Initiere og designe samarbeidsprosjekter Aktører i Rogaland har gjennom årene blitt store brukere av EU-programmer. Europakontoret bidrar med: Program-/prosjektinformasjon Partnersøk Prosjektdesign (idéutvikling, finne partnere, skrive søknader) Organisere prosjektverksted Hjelpe med prosjektmøter på Europakontoret I 2010 har vi bidratt på alle disse områdene. Her er noen prosjekter som vi har vært med på: Dalane vgs Leonardo prosjekt for utdanning innenfor vindenergi Haugalandet Vekst / Vindafjell vgs Comenius-prosjekt for filmtalenter + muligheter innenfor Kulturprogrammet Konserthuset Stavanger hjelp med kultursøknad (godkjent) Rogaland fylkeskommune diverse prosjektmøter i Brussel innenfor EU-programmer, nytt interregprosjekt Stavanger kommune Intelligent Energy Programmet prosjekt design søknad Pøbelprosjektet partner og informasjon om program I tillegg til dette har vi mange enkeltmøter med personer som kommer til Brussel for møter eller som vil diskutere sine muligheter i programmene. Vi sender partnersøk til Rogaland hvert år. Det er vanskelig å treffe rett person med disse og mange har kort svarfrist. Partnersøkene fører også til prosjektsøknader og gir uansett et bilde av aktiviteten rundt i Europa. På forskningssiden er det klart større aktivitet og høy suksessrate. Fagenheten ved UiS driver dette arbeidet, og SrE har nært samarbeid med dem i Brussel og i Stavanger. Vi deltar i ERRIN-nettverket. Dette gir oss kunnskap om nye muligheter, kjennskap til mulige partnere og muligheter til å presentere egne prosjekter.

15 Utvikle strategier mot Europa Alle bedrifter og organisasjoner som vi møter har en europeisk dimensjon i sin virksomhet. Diskusjoner med lederne har ofte en strategisk dimensjon og kan føre til endringer i organisasjonens strategi. Brussel er et bra sted for å se og forstå endringstrekk, og vår rolle er å forstå og formidle hva dette betyr for våre eiere og organisasjoner i regionen.

16 Rådmannen Alf Kåre Olavsen Engøysnaget HUNDVÅG Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Arkiv: E: U63 &18 Skjenkebevilling enkeltstående anledning - Veteranskipet MS Sandnes Vi viser til søknad av 9. mai 2011 fra Ryfylke Dampskibsselskab AS om alminnelig skjenkebevilling for øl og vin 17. mai på båten Veteranskipet MS Sandnes ved hovedkai mot gjestehavnen i Sandnes sentrum. Søknaden gjelder alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning tirsdag 17. mai 2011 mellom kl og med Alf Kåre Olavsen som styrer og Magnhild Fjermestad som stedfortreder for styrer. Etter alkoholloven 1-6, 3.ledd kan kommunen gi skjenkebevilling for en enkelt anledning. Rådmannen har fått delegert myndighet til å avgjøre slike søknader. Bevilling kan gis både til øl og vin, og det følger av kommunens retningslinjer at Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge. Det følger av alkoholloven at før en slik bevilling eventuelt kan gis av kommunen som er bevillingsmyndighet skal det innhentes uttalelse fra politiet og helse- og sosialtjenesten. Søknadene er forelagt begge instanser. Politiet og helse- og sosialtjenesten har ikke hatt innvendinger til søknaden. Rådmannen gir etter dette i henhold til fullmakt Ryfylke Dampskibsselskab AS skjenkebevilling for øl og vin 17. mai på båten MS Sandnes med Alf Kåre Olavesen som styrer og Magnhild Fjermestad som stedfortreder for styrer. Rådmannen legger vekt på gode erfaringer med tidligere gitte skjenkebevillinger til tilsvarende arrangementer, samt politiet og helse- og sosialtjenesten sine uttalelser. Det forutsettes at skjenkingen vil skje i tråd med det som er beskrevet i søknaden, herunder innenfor markert området på kart over det aktuelle skjenkeområdet. Videre forutsettes det at arrangementet er innrettet mot et voksent publikum og at det er tilstrekkelig med vakthold. Rådmannen understreker at alkohollovens bestemmelser om skjenking fullt ut gjelder vedrørende utøvelsen av skjenkebevillingen. Rådmannen fastsetter skjenketidene under bryggedansen ut fra kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken til tidsrommet kl til kl tirsdag 17. mai Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. Besøksadresse: Rådmannen, Jærveien 33. Telefon: Fax:

17 Bevillingsgebyret for skjenkebevillingen er ifølge kommunens retningslinjer kr. 250,- pr. gang. Faktura vil bli oversendt. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i medhold av alkoholloven Tore Sirnes rådmann Rune Kanne rådgiver Kopi: Sandnes politistasjon Brannvesenet Sør-Rogaland avd. skjenkekontroll Formannskapet

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET HALVERTE SYKEFRAVÆRET side 34 PÅ KANTEN TIL FREMTIDEN side 16 MØT DEN NYE FORUM-SJEFEN side 30 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 7 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Her vil bedriftene være 25 prosent av

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

mener dagens kommunestruktur går ut over verdiskapningen. Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11

mener dagens kommunestruktur går ut over verdiskapningen. Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 9-2008 ÅRGANG 15 Vi hemmes av kommunegrensene Industri-gründerne Inge Brigt Aarbakke, Ståle Kyllingstad og Tore. Christiansen mener dagens kommunestruktur går ut

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET SIRI KALVIG: TROR PÅ STATOIL side 24 DETTE MENER POLITIKERNE side 14 VIL HA BYBOLIGER PÅ FORUS side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Sammen for nye muligheter side

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer