MARKEDSINFORMASJON. November SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT"

Transkript

1 MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

2 Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer måtte gå til fordel for teknokrater. Disse anses enklere å kunne gjennomføre de nødvendige sparetiltakene uten hele tiden å få godkjennelse av sine regjeringer og parlamenter. Det amerikanske arbeidsmarkedet er fortsatt i bedring med flere ansatte og fallende ledighet. Utviklingen har vært bedre enn forventet. Kombinert med opprevideringer av tidligere tall bidrar dette til å skape et bilde av amerikansk økonomi i bedring. Tillitsindikatorer peker også i retning av bedrede utsikter, dog uten å imponere stort. På den mer usikre siden har USA fortsatt en utfordring vedrørende håndteringen av den voksende gjelden. Politikerne blir ikke enige om hvilke kutt som vil være mest fornuftig å gjennomføre. Denne uenigheten skaper videre usikkerhet vedrørende USA s kredittverdighet. Vi forventer allikevel fortsatt tiltagende vekst, men med finanspolitikken som en vesentlig negativ bidragsyter. Den europeiske gjeldskrisen forverret seg ytterligere i november, med økende politisk uenighet og høyere lånekostnader som resultat. Flere regjeringer er byttet ut og nye, forhåpentligvis sterkere, er kommet inn. Upopulære tiltak om innsparinger må iverksettes og vi håper at de nye regjeringene vil ha sterkere gjennomføringsevne enn de forutgående. De økonomiske problemene i euroområdet er massive og vil uansett ta tid å løse. ESB s videre rolle er også noe usikker. Det som nå må til for å virkelig dempe uroen er 1) ESB signaliserer ubegrensede kjøp av obligasjoner for å holde finansieringskostnadene til Italia og Spania nede 2) en tidsplan for innføring ev eurobonds med øvre lånegrense i prosent av BNP og 3) en troverdig plan for innføring av en fiskal union. Slik vi nå ser det så kan det virke som om Europa er i ferd med å gå inn i en ny resesjon. Spareprofiler Avkastningen for spareprofilene varierte fra 1,9% til 0,7% i november. Ingen profiler har et betydelig avvik i forhold til opprinnelig spareprofil. *Estimerte tall bygger på forutsetninger, se side 4. Gul = Viser profiler gitt kjøpstidspunkt har stort avvik i forhold til opprinnelig spareprofil. Siden November Hittil i år Profil oppstart (est*) (est*) (est*) SPV 30 0,0 % -2,1 % 3,4 % 5,9 % 17,3 % -3,4 % SPV 60-0,8 % -8,8 % 0,1 % 8,2 % 28,0 % -16,0 % SPV 80-1,3 % -13,2 % -2,3 % 9,8 % 35,1 % -24,4 % SPV Aksje -1,9 % -17,7 % -4,9 % 11,3 % 42,3 % -32,8 % SPV Rente 0,7 % 4,6 % 6,2 % 3,5 % 6,7 % 9,2 % Avkastning spareprofiler siste 36 mnd SPV 30 (est*) SPV 60 (est*) SPV 80 (est*) SPV 30 SPV 60 SPV 80 Avkastning SPV Aksje og SPV Rente siste 36 mnd SPV Aksje (est*) SPV Aksje SPV Rente (est*) SPV Rente Investerings- Andel aksjer Avkastning Avkastning tidspunkt SPV 30 SPV 60 SPV 80 SPV Aksje SPV Rente % 60 % 80 % 0,0 % 0,0 % % 61 % 81 % 4,4 % 0,3 % % 56 % 77 % -12,6 % 2,9 % % 55 % 76 % -16,3 % 4,4 % % 54 % 76 % -17,7 % 4,6 % % 57 % 78 % -7,1 % 4,8 % % 59 % 79 % 0,0 % 6,2 % % 55 % 76 % -12,6 % 7,4 % % 56 % 77 % -8,4 % 8,3 % % 58 % 79 % 0,6 % 9,8 % % 60 % 80 % 11,7 % 11,4 % % 64 % 83 % 36,6 % 12,8 % % 63 % 82 % 30,3 % 15,5 % % 59 % 79 % 19,9 % 25,6 %

3 Akkumulert diff.avk. OSEFX vs MSCI World Aksjer Usikkerheten rundt fremtidig global vekst og europeiske lands gjeldssituasjonen fortsatte å prege markedene i november. Verdien av aksjene på Oslo Børs varierte betydelig, men endte marginalt lavere enn forrige måned. Utfordringene til landene i eurosonen er fortsatt ikke løst og utviklingen på dette området var den faktoren som preget markedet mest i november. Lønnsomheten til selskapene på Oslo Børs er god og i mindre grad direkte påvirket av problemene i eurosonen. Finansmarkedene er sammenkoblet, og vi forventer derfor at aksjekursene fortsatt vil svinge betydelig i tiden fremover. Oljeprisen, som er den viktigste råvaren for Oslo Børs, er sterk og har holdt seg rundt 110 dollar siste måned. I dagens marked mener vi at en relativt stor økonomisk svekkelse er priset inn i aksjeprisene. Vår strategi er som før, med vekt på energi og råvarer samt eksponering mot norsk innenlandsøkonomi. Det var jevnt over en negativ måned på verdens børser i november, målt i lokal valuta. Norske kroner styrket seg i løpet av måneden og gjorde at avkastningen ble positiv for en norsk investor. Den amerikanske S&P 500 indeksen endte opp 3,4%, verdensindeksen 1,9% og den europeiske Bloomberg 500 indeksen 0,2%, alle målt i norske kroner. MSCI sin emerging markets indeks falt 3,0% målt i norske kroner. Blant de internasjonale fondene i SPV Aksje var det Fortis Growth USA som leverte sterkest avkastning (3,5%), mens DI Europe High Dividend leverte svakest (-6,2%). Blant de norske fondene var det Aksjer Institusjon II som leverte best (-2,6%). Vi fortsetter med vår overvekt i norske aksjer og Emerging Markets. November Hittil i år Siden oppstart Vekt Region Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Norge -3,0% -2,2 % -22,4% -19,3 % -4,7% 5,5% 56% 40 % Verden -0,3% 1,9 % -10,8% -7,6 % -2,1% 0,3% 44% 60 % Avkast. -1,9% 0,4 % -17,7% -11,5 % -4,9% 3,0% % % % % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Markedssyn norske vs. globale aksjer -20 % nov.08 apr.09 sep.09 feb.10 jul.10 des.10 mai.11 okt.11 Regionssyn Undervekt Nøytral Overvekt Norge Global USA Europa Japan Emerging Markets Fond Forvalter Vekt Avk. Hittil i år Bidrag hittil i år DI Norske Aksjer Inst II 24,0 % -19,1 % -4,8 % Pareto Verdi Pareto 21,2 % -24,7 % -3,3 % Fortis Equity Grow th USA Fortis 15,9 % -1,9 % -0,2 % Odin Global Odin 9,4 % -11,4 % -1,1 % Holberg Norge Holberg 8,6 % -26,7 % -4,3 % DI Stockpicking 7,8 % -12,9 % -1,1 % DI Global EM Aberdeen 4,0 % -14,4 % -0,7 % Fortis Equity Asia Emerging Fortis 2,8 % -23,1 % -1,0 % DI Europe High Dividend 2,6 % -14,8 % -0,3 % Fortis Equity Grow th Europe Fortis 2,0 % -7,8 % -0,2 % Kontanter 1,8 % 0,0 % 0,0 % Avkastning SPV Aksje siste 36 mnd SPV Aksje (est) SPV Aksje Benchmark

4 Rentenivå 3 års swap Renter Krisen i Eurosonen har vært helt dominerende på markedsbevegelsene i rente- og valutamarkedet siste måned. Rentene på europeisk statsgjeld steg kraftig i november, og stadig flere land begynte å merke presset. Ved siden av de velkjente PIIGS landene (Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania), har Belgia, Frankrike og Østerrike også måtte se sine lånekostnader skyte i været. Selv Tyskland hadde problemer med å gjennomføre en auksjon på statspapirer, noe som medførte at deres statsrenter steg med en kvart prosent. Denne uroen har smittet over på kredittmarkedene, og særlig bankpapirer lider under sviktende tillit. Norsk stat fremstår som særdeles trygt, og blir dermed ettertraktet i en periode hvor mange ønsker å redusere sin risiko. Det norske statsmarkedet er ikke spesielt stort og likvid, og den økte etterspørselen ga en svært god avkastning i statspapirer forrige måned. Dette ser vi tydelig ved at renteforskjellen mellom statspapirer og bankpapirer har økt med over en halv prosent siste måned. I tillegg gjorde DnB et nytt lån i markedet 1. desember på et enda høyere nivå. Dette legger et videre press opp i rente på bankpapirer ved inngangen til den nye måneden. Alt er ikke bare mørkt, de største sentralbankene gikk sammen i slutten av måneden for å sikre markedet bedre tilgang til dollar-likviditet, og dette ble særdeles godt mottatt i markedet. Markedet tok dette som et tegn på at sentralbankene forstår alvoret, noe som bidro til økt tillitt. Dermed kom rentene på utsatt statsgjeld kraftig ned på tampen av måneden, og den generelle risikoviljen økte. Hvis politikerne nå klarer å følge opp på de viktige møtene i starten av desember, er det håp at markedet kan roe seg ned i tiden fremover. De underliggende problemene er fortsatt ikke løst, og vi frykter at problemstillingen vil være med oss i mange år fremover. Mario Draghi benyttet sitt første møte som ESB-sjef til å kutte renten fra 1,5% til 1,25%, og markedet forventer videre kutt fremover. Kredittpåslagene i det norske (bank-) obligasjonsmarkedet var relativt rolige i november, men som vi vet trakk de kraftig opp 1. desember som følge av at DnB måtte betale veldig dyrt for sitt nye lån. SPV Rente oppnådde en avkastning i november på 0,7%, noe som var svakere enn referanseindeksen som leverte 2,0%. I SPV Rente var det KLP Pensjon II som hadde best avkastning med 0,9%, mens Holberg Likviditet leverte lavest med 0,3%. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 November Hittil i år Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Avkast 0,7% 2,0% 4,6% 6,6% 6,2% 6,6% Markedssyn rentebinding (durasjon) Markedssyn rentebinding (durasjon) Siden oppstart 0 nov.08 apr.09 sep.09 feb.10 jul.10 des.10 mai.11 okt.11 Regionssyn Undervekt Nøytral Overvekt Durasjon Stat Kreditt Finans Finans Ansvarlig Industri Investment Grade Industri High Yield Fond Vekt Avk. hittil i år Bidrag hittil i år KLP Pensjon II 40,5 % 6,4 % 2,2 % DI Norsk Obligasjon Institusjon 31,4 % 5,0 % 1,7 % Holberg Likviditet 25,7 % 3,0 % 0,8 % Kontanter 2,4 % 0,0 % 0,0 % Avkastning SPV Rente siste 36 mnd SPV Rente (est) SPV Rente Benchmark

5 Forklaringer og definisjoner Alle avkastningstall er beregnet i underliggende fond og spareprofiler som forutsetter at man har vært investert i hele den angitte tidsperioden og at det ikke har vært gjort innskudd eller uttak. Enkeltkunders porteføljer vil av denne årsak avvike noe fra de rapporterte tall der de nevnte forutsetninger ikke er oppfylt. Side/Figur Begrep Forklaring 2/Figur 1 Avkastning Figuren viser spareprofilenes verdiutviklingen av kroner siste 36 måneder. Avkastningen er avledet av SPV Aksje og SPV Rente med årlig rebalansering. I perioden frem til oppstart av SPV fondene benyttes fondenes simulerte avkastning. Denne perioden er markert med stiplede linjer. Se figurforklaring 2/Figur 2 og 3/Figur 2. 2/Tabell 2 Aksjeandel Tabellen viser aksjeandel i de forskjellige spareprofilene gitt kjøpstidspunkt. Dersom aksjeandelen er nærmere en annen spareprofil enn den valgte, markeres aksjeandelen med gult. Kunden oppfordres da til å gjennomgå sin portefølje. 3/Figur 1 Differanseavkastning Differanseavkastning mellom regionene er beregnet ved å bruke SPV Aksjes delindekser. Denne tidsserien vises som en heltruken linje siste tre år. Fargen på det skraverte området viser s implementerte markedssyn knyttet til vekting mellom regionene på det aktuelle tidspunkt. 3/Tabell 2 Markedssyn Nøytralvekt Norge mot utland er 40 % i Norge og 60 % utland. Nøytralposisjonen til de internasjonale regionene bestemmes av de til enhver tid gjeldene vektene disse har i Morgan Stanley International World Net Index (MSCI). 3/Figur 2 Avkastning Figuren viser avkastningen til SPV Aksje siste 36 måneder. Frem til oppstart av fondet, , er avkastningen basert på s historiske regionssyn. Avkastningen er i all hovedsak basert på underfondene som inngikk i modellporteføljen ved oppstart. For de fondene med manglende historikk, er andre sammenlignbare fond benyttet. Andre sammensetninger ville gitt andre 3/Tabell 3 4/Tabell 3 Fond, vekt, avkastning og bidrag Tabellen viser fondets eksponering på rapporteringstidspunktet. Avkastning for de viste beholdningene er i den perioden beholdningene har inngått i porteføljen. Dette tallet kan avvike fra underfondets offisielle rapporterte avkastning. Bidrag hittil i år viser hvor mye eierposisjonen i det angitte underfond har bidratt til totalavkastningen i porteføljen. 4/Figur 1 Rentenivå og durasjon Den heltrukne linjen viser nivået på 3 års Swap rente i Norge (Swap-renten en interbank referanserente over 1 år løpetid, jfr NIBOR-renten som er under 12 mnd løpetid). Fargen på det skraverte området viser s implementerte markedssyn knyttet til durasjon i porteføljen på angitte tidspunkt. 4/Tabell 2 Markedssyn Nøytralposisjonen til fondets durasjon er 3 år. For stat og kreditt er det ikke fastsatt noen verdi på nøytralposisjonen. 4/Figur2 Avkastning Figuren viser avkastningen til SPV Rente siste 36 måneder. Frem til oppstart av fondet, , er avkastningen basert på s historiske rentesyn. Avkastningen er basert på underfondene som inngikk i modellporteføljen ved oppstart.

6 Beskrivelse av underfond Aksjefond Fondsnavn Forvalter Beskrivelse Norge Holberg Norge Holberg Fondene Fondet gir eksponering mot aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på Oslo Børs. Inntil 20% av fondet kan investeres på utenlandske børser. Inntil 10% av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet er basert på aktiv forvaltning og aksjeplukking. Norske Aksjer Institusjon II Fondet gir utelukkende eksponering mot norske aksjer eller grunnfondsbevis, både børsnoterte og unoterte aksjer. Fondet er basert på aktiv forvaltning og aksjeplukking. Pareto Verdi Pareto Forvaltning Fondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledene aksjene på Oslo Børs. Fondet er som regel investert i forskjellige selskaper. Globale fond Odin Global Odin Forvaltning Fondet gir eksponering mot det globale aksjemarkedet og vil bidra med en diversifiserende effekt i porteføljen. Stockpicking USA Fondet gir eksponering mot det globale markedet med fokus på selskaper med en stabil vekst, men med innslag av noen opportunistiske aksjevalg. Fortis Equity Growth USA Europa BNP Paribas Fondet tilbyr eksponering mot vekstselskaper fra USA. Fortis Equity Growth Europe Europe High Dividend Vekstmarkeder BNP Paribas Fondet tilbyr eksponering mot vekstselskaper fra Europa. Fondet tilbyr eksponering mor store europeiske selskaper som betaler utbytte. Fortis Equity Asia Emerging Global Emerging Markets BNP Paribas Aberdeen Fondet tilbyr eksponering mot børsnoterte aksjer i de såkalte asiatiske tigerstatene. Fondet tar sikte på å gi langsiktig kapitalvekst via investeringer i børsnoterte aksjer i markedene i Sørøst-Asia og Fjernøsten (unntatt Japan). Fondet tilbyr investeringer i mindre og mellomstore børsnoterte selskaper i de nye vekst markedene, dvs. Asia, Latin Amerika, Afrika og Øst Europa. Utgangspunktet er mindre selskaper og sektorer som vil nyte godt av en generell stigning i levestandarden.

7 Rentefond Fondsnavn Forvalter Beskrivelse Pengemarked Holberg Likviditet Holberg Fondene Et ev Norges beste pengemarkedsfond de siste årene. Fondet gir eksponering mot det korte norske pengemarkedet. Fondets kredittdurasjon skal ikke overstige 1,5 år. Fondet tar lav kredittrisiko. Obligasjoner KLP Pensjon II KLP Fondet tilbyr eksponering mot det lange norske obligasjonsmarkedet ved at fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Fondet har en meget solid historikk Norsk Obligasjon Institusjon Et ev Norges beste obligasjonsfond de siste årene. Fondet gir eksponering mot det mellomlange norske obligasjonsmarkedet ved at fondet har durasjonsrammer som skal ligge mellom 2-5 år. Fondet investerer i norske og EØS-noterte obligasjoner, sertifikater, samt bankinnskudd. Disclosure Dette dokumentet er utarbeidet av (kapitalforvaltningsenheten i Danske Bank) til bruk overfor kunder i Sparebanken Vest. Finanstilsynet fører tilsyn med AS. Forfatter av dette dokumentet er Morten Rasten, administrerende direktør i AS. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet, samt rådgivere i Sparebanken Vest, kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til de produktene som omfattes av denne avtalen spesielt. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Dette dokumentet er kun ment som en orientering og må ikke alene betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av fond. For en fullverdig beskrivelse av fondene, henvises det til faktaark og prospekt på de underliggende fondene. Investor anbefales å settes seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, noninfringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 Markedsutvikling I desember steg FDA med 1,3 %, en betydelig bedre prestasjon enn referanseindeksen som steg 0,2 % (utvikling målt i norske kroner). Både verdensindeksen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer