FinansRådgiver Magazine har en diskusjonsgruppe på LinkedIn prøv nå!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FinansRådgiver Magazine har en diskusjonsgruppe på LinkedIn prøv nå!"

Transkript

1 for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 7 - januar 2010 Denne publikasjon sendes som . For å abonnere vennligst send en til Flere i hvert selskap kan abonnere, og det er helt gratis. Magasinet utgis 4 ganger i året. Redaktør for dette magasinet er Lasse Meholm, administrerende direktør i FinanceCube as. FinansRådgiver Magazine har en diskusjonsgruppe på LinkedIn prøv nå! Jeg har skapt en diskusjonsgruppe på LinkedIn. Dersom du ikke har en profil der fra før kan du gjøre det helt gratis nå. Etter at du har logget deg inn kan du velge grupper og i søkefeltet kan du søke etter FinansRådgiver. Da vil gruppen komme opp og du kan melde deg inn og delta i diskusjonen med kommentarer til de diskusjonene som finnes, eller til og med legge inn nye diskusjonsgrupper. Jeg håper dette kan bli en aktiv arena i nær fremtid. Acta kjøper Axir For de som ikke har fått med seg fra avisene like før jul har Acta kjøpt Axir, forutsatt at Kredittilsynet og Konkurransetilsynet ikke setter en stopper for det. Prisen er ca. 24 millioner kroner, eller kroner pr kunde, alternativt 1 million per ansatt. Det betales med Acta aksjer, med en kurs 4,036. Det var ca 25 ansatte i AXIR. Ifølge IFAOnline fra januar 2010 er det i dag selgers marked for finansielle rådgivere i England. Ifølge Brokers4sale.com er det 10 kjøpere for hver selger i England. Prisene ligger oftest på mellom en og en halv til to ganger årlig omsetning. Broker4sale mener at man i alle fall bør få 3 ganger årlig omsetning, og at mange kjøpere vil aksepterer det. De har flere eksempler på priser godt over 3 ganger løpende omsetning. Axir hadde en omsetning på 20 millioner i 2008, ned fra 40 millioner året før. I Engelsk målestokk fikk de dermed svært dårlig betalt. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund Forening for finansielle rådgivere i USA, (Financial Planner Association) Certified Financial Planner Board Forening for finansielle rådgivere i Europa Forening for finansielle rådgivere i UK. ng.org.uk Autorisasjon av Finansielle rådgivere i Norge. rdningen.no Svenska försäkringsförmedlares förening. Side 1 av 11

2 Markedsføring på den nye måten Uansett hvor du snur deg i dag snakker folk om sosiale nettverk. Facebook, LinkedIn og Twitter for å nevne noen. Om er du som de fleste andre finansielle rådgivere er du nok skeptisk. FPA i USA gjorde en undersøkelse sist sommer som viste at 60 % av amerikanske finansielle rådgivere fikk minst 16 nye leads til nye kunder per år via sosiale nettverk Sosiale nettverk tillater rådgivere å knyte kundene tettere til seg på en enkel og mer effektiv måte enn og telefon. Skal du lage en strategi for bruk at sosiale nettverk er det avgjørende å bruke det som passer best til din stil og den informasjon du vil formidle. Sverige, Fondbolagens Förening Annonser Vi tar imot annonser i dette magazine. For informasjon og priser send til Facebook er et perfekt verktøy for rådgivere som har store nettverk og har kunder som demografisk passer inn. Det demografisk kan nok sees nøyere på ettersom det stort sett dekker alle mellom 10 og 60 år. Facebook er nok det mest sosiale av disse nettverkene og krever en spesiell strategi, ganske ulik den de fleste finansielle rådgivere bruker i dag. Det første dere må gjøre er å skape en personlig profil. Strategien her å koble opp med dine venner. Noen rådgivere inkluderer linker og artikler i sin personlige profil. Det neste er å opprette en page. Her kan du la informasjonen få et mer profesjonelt utseende. Her kan du også separere personlig profil fra selskapets. Det viktige her er å skape fans, som følger siden din og dermed blir oppdatert. Nøkkelen her er å legge ut nyheter, podcast, artikler og annet med jevne mellomrom. Det siste element er group page, som lar deg lage grupper med ulike tema, for eksempel Private Equity eller Eiendom. LinkedIn er laget for profesjonelle, uansett hva man arbeider med. Dette gjør at man får et mer profesjonelt preg på hele nettverket, og tenåringene er ikke inkludert. Suksess her er at man er aktiv og øker antall kontakter så mye som mulig, ustoppelig. En måte er å bruke dine kontakters kontakter. Meld deg inn i grupper er også en fin måte å øke kontaktflaten på. For eksempel om du fokuserer som finansrådgiver på gruppen av personer som eier selskaper, kan du lete etter en slik gruppe å melde deg inn. Du bør i så fall bidra i gruppen med innspill og kommentarer. Twitter er et glimrende nettverk, noe midt mellom Facebook og LinkedIn. Egentlig en type blogg. Ved å sende korte meldinger på Denne utgivelsen er sponset av: FinanceCube leverer web baserte systemer til Finansielle Rådgivere i Europa. MiFID tilpasset funksjonalitet. FinanceCube Academy leverer opplæring og sertifisering av Finansielle Rådgivere i Norge. Mer informasjon på TransactionCube er en helt ny plattform for kjøp/salg av finansielle instrumenter. Innholder også emisjon og annenhånds markets funksjonalitet. Side 2 av 11

3 maksimalt 140 tegn kan dine followers følge dine meldinger. Etter litt tid bygger du opp følgere og vil oppdage at du blir mye tettere med mange potensielle kunder enn du elles ville klare. For å ha suksess med Twitter er det 2 ulike strategier du kan følge. Den første er ekspertise. Mange bare babler i vei om sitt privatliv, men du bør la meldingene være om råd, seminarer dere skal ha, nye produkter, tenker om fremtiden etc. Den andre strategien er å engasjere til diskusjoner. Twitter er ikke bare enveiskommunikasjon, men toveis. Lag diskusjoner Dette vil hjelpe deg å skape en meningsfull diskusjon med de som følger deg. Husk at dette kan brukes overfor eksisterende kunder, potensielle kunder og media. Uansett hvilke nettverk du bruker er det viktig å inkludere det i din totale markedsføring strategi. Det er viktig å huske at sosiale nettverk fremdeles er nettverk. Ikke vent at mirakler skal hende over natten. Og husk å snakk med din compliance avdeling først. Det er en del en rådgiver ikke bør fortelle eller informere om i et nettverk. Musk MiFID og markedsførings lov. Denne artikkel er hentet fra Practice Management, USA, november Mer informasjon på Min FinansGuide Et totalkonsept for kunder av finansielle rådgivere med boken, kundeseminarer hos rådgiver og internett side. På internettsidene finnes videoer, hjelpeberegninger og mye informasjon. Nå er boken også i handel hos vanlige bokhandlere. Innskuddspensjon eller ytelsespensjon På engelsk: Defined contribution / defined benefit arrangement. Prinsippet om innskuddspensjon er i ferd med å bli det dominerende prinsipp i hele verden. Mage eksperter sier at ytelsespensjon ikke lenger er finansielt gjennomførbar i det 21 århundre og bør avvikles. Det er i stor grad i Europa at ytelsespensjon er utbredt. I USA og Australia har markedet beveget seg i retning innskudds pensjon i mang år, og må nå betegnes som modne innskuddspensjons markeder. UK ligger etter, men har passert tippepunktet. I land med lange transisjoner med ytelsespensjon er sammenligning mellom de to ulike prinsipper viktig. Og det går ofte i disfavør av innskuddspensjon. Problemet er å sammenligne epler og pærer. Det er ingen tvil om at ytelsespensjon er mindre gjennomførbart etter problemer i finansmarkedene og tøffere regnskaps standard. I mange utviklingsland, som tidligere øst blokk land, har de stort sett gått rett på innskuddspensjon, uten veien om ytelsespensjon. Og erfaring sier at dette er riktig strategi. Som Gary Smith i Warson Wyatt sier Her er de vokst opp med at staten tar hånd om alt fra vugge til grav. Dermed blir det ikke noen ytelsespensjon å sammenligne med. Et helt annet tema er hva som er best for arbeidstakeren. Dersom opptjeningen er kort og sluttlønnen er høy, er selvsagt ytelsespensjon best. Beslutning om dette tas oftest ikke av lønnstakeren, og de kan ofte heller ikke bestemme hvordan pensjons penger skal investeres for å få høy avkastning og lav risiko. I både USA og Australia har de omfattende skattemotiverte systemer for pensjonssparing, i stor kontrast til både Sverige og Norge. I USA Side 3 av 11

4 kalles det 401K og i Australia master trust. England har lært av disse og laget noe midt i mellom. Hvordan dette vil slå ut vet vi først når den første arbeidstager går av med pensjon etter et innskuddsbasert prinsipp. Blir det slik at vi får mange som arbeider lenger fordi den individuelle pensjonskasse er for liten? Får vi da en omvendt eldrebølge? I USA har de allerede store grupper arbeidstakere som er pensjonister etter innskudds prinsippet. Det kommer nok noen saker i retten i USA fordi enkelte har betalt inn mer enn de får ut, etter feil investeringer og nedgang i markedene. Artikkel hentet fra Global Pension, Oktober EU hjelper til med å promotere uavhengige finansielle rådgivere i Cornwall, UK. I Cornwall i England har 5 IFA(Independent Financial Adviser) selskaper gått sammen og søkt EU om støtte til å markedsføre finansielle rådgivere som hjelp til privatpersoner. Hvert selskap bidrar med 75 hver i 10 måneder, til sammen 750 hver. For disse skal det lages reklame materiell for Finansielle Rådgivere som yrkesgruppe. EU matcher denne summen. Rådgiverne får ikke markedsføre seg selv, men hele yrkesgruppen, med den hensikt at flere privatpersoner søker hjelp når pensjon og spareplan skal lages. EU har vurdert det slik at Cornwall har svakere økonomi enn EU gjennomsnittet. Dermed kan de søke EU programmet convergence status fondet, som totalt består av 415 millioner. Noen anbefalte magasiner: Professional Adviser, et ukemagasin for finansielle rådgivere, i posten til deg. co.uk/ (mange av artiklene her om UK er hentet fra Professional Adviser) Internett publikasjon for rådgivere. Du kan abonnere på nyhets . ng.co.uk/ Peter Matthew i selskapet Jacksons Financial Services sier Ideen bak dette er å øke den økonomiske standarden i Cornwall gjennom å lære opp befolkningen. Finansiell planlegging er ikke vanskelig, men urovekkende mange lever fra den ene lønningsposen til den neste. IFAOnline.co.uk 3. Desember 2009 England -2 millioner utsetter pensjon I en undersøkelse gjort i England i sommer sier 24 % av selskapene at de regner med at deres ansatte utsetter pensjonen og arbeider full tid utover pensjonsalderen. Dette er en dobling over de siste 10 årene. I England vil det si nærmere 2 millioner mennesker. Både internett og papirbasert ukeavis for finansielle rådgivere. Grunnen som er gitt er at den generelle helsen er bedre, man lever lengre og flere blir klar over at pensjonspotten må vokse mer før man går av med pensjon. Side 4 av 11

5 England SIPP leverandører ikke ansvarlig for 3.part SIPP er en skattemotivert spareform, og har noe til felles med Unit Linked produkter, men med langt bedre skatteregime enn vi har i Norge og Sverige. FSA (Kredittilsynet) har akseptert at SIPP leverandører ikke er ansvarlig for sluttkunder ved finansiell rådgivning. Det er finansrådgiver som er ansvarlig for at compliance og MiFID dokumenter er på plass. Et USA basert magasin som både har en OK internett side og som kommer som et månedsmagasin i posten. Likevel er de ansvarlig for å ha adekvate systemer på plass for å forhindre finansiell kriminalitet. I Norge har Storebrand og Vital relativt ulik behandling av MiFID dokumenter ved salg av Unit Link. Unit Link er ikke konsesjonspliktig omsetning i Norge enda. England - 20 millioner til Money Guidance De engelske myndighetene og FSA har hver bidratt med 50 % av kostnadene i en kampanje. Myndigheten har sagt at de kan øke beløpet til 100 millioner. Målet er at det skal gis gratis finansielle råd til 1 millioner personer. Prosjektet starter april 2010 og hensikten er å få uavhengige finansielle råd om alle aspekter innen lån, investering og forsikring. Dette er en del av det større PBR programmet som ble etablert i fjor for å utdanne/opplære større deler av England i finansmarkedet, sparing og pensjonsplanlegging. Markedet for finansielle rådgivere har stort sett ønsket dette velkommen, men mange mener pengene kunne vært brukt bedre på andre aktiviteter. For eksempel sier Anthony Coyte fra AWD Chase de Vere at UK kan få bedre opplæring, raskere ved at alle ble automatisk tatt opp i en ordning som dekket dette. Engelsk magasin som kommer i både utgave og papir utgave. Nucleus Euro Advisers er et nettverk av finansielle rådgivere i flere land. Mer fra England One-stop-bank truer rådgivere. Banker i England er i økende grad fokusert på investerende kunder og leverer til stadighet nye produkter i følge Defaqto. De mener bankene forsøker å bygge sterkere forhold til sine kunder. Kryss-salg ved at forsikringsselskaper selger lån til sine forsikringskunder, banker selger forsikring og sparing til sine Side 5 av 11

6 bankkunder og fondselskaper/ aksjemeglere start en bank er en trend vi også har her i Skandinavia rådgivere kan miste jobben. I en annen rapport fra England opplyses det at det kan ventes at så mange som finansielle rådgivere mister jobben i 2010, i følge Plimsoll. Grunnen er at selskapene må jage overskudd. Selv om mange har en bedre hverdag i dag enn for ett år siden, er mange selskaper enten i kost kutt situasjon eller i ferd med å fusjonere. Gjennomsnittelig salg per ansatt er så lavt som , og da må de ansatte yte mer for deres selskap om de skal forvente å ha en jobb i 2010 sier David Pattison. Plimssol venter at markedet fortsetter å styrkes gjennom Nytt boiler room avslørt. Et av de antatt største boiler room er avslørt i løpet av juleuken. Det er foretatt 12 arrestasjoner i Manchester, Sunderland og i Sverige. Det antas at gruppen har solgt verdiløse aksjer til privatpersoner for 20 millioner. Politiet har fulgt gruppen siden sommer De brukte selskapsnavnet BFS Corporation som ble påstått hadde spesiell kompetanse på investeringer i biofuel. De lurte investorene med flotte brosjyrer og elegante aksjebrev. Ifølge politiet har de solgt aksjer til investorer i mange land. Islams finans. The Treasury Englands sentralbank legger nå til rette for Islams finans ved å introdusere en serie med obligasjoner innenfor rammen av det Islam kan tillate. Som kjent kan man blant annet ikke ta renter ved lån innen Islam. Renter er skittent og missbruk av den som behøver lån. Men renter kan erstattes av andre komponenter. Sentralbanken innfører en ny aktivaklasse med betegnelsen SUKUK. Dette er en obligasjon uten renter. Utsteder selger sertifikater til investor og gjør en avtale om å kjøpe tilbake på et senere tidspunkt. I perioden låner investor sertifikatene tilbake til utsteder mot et avtalt honorar. Sentralbanken har selvsagt oppdaget det mange andre i internasjonal finans har de siste årene, finans basert på Islam brer veldig om seg, ikke bare for troende. London som finanshovedstad i Europa må følge opp og legge til rette for denne trenden. Private Brands Trenden med private brands er velkjent fra mange bransjer, ikke minst mat og drikke. Vi har First Price, Nice Price, Landlord og mange andre merker. Det gjelder både drikkevarer, hermetikk, fersk mat og øl. Trenden har for lengst også kommet til finansmarkedet, og FinansRådgiver Magazine skal i denne utgaven ta for seg en slik leverandører, med base i Luxembourg. Side 6 av 11

7 Fund Creator er nærmest en gjør det selv plattform for egne fond. Fondene er regulert av myndighetene i Luxembourg under de såkalte SIF (Specialised Investment Funds) reglene som ble introdusert i 2007 for velinformerte investorer. Kevin Mudd som er en av initiativtakerne til KMG sier I dagens landskap med hurtige endringer må man være kreativ for å overleve. Press på inntektsstrøm og mer gjennomsiktige markeder for investorene kan være en utfordring for finansielle rådgivere og leverandører, så det er viktig å vurdere nye løsninger for kundene. Vi i FinansRådgiver Magazine har snakket med Kevin om fremtiden. Han forteller oss at mange mindre rådgivere ikke ønsker å la seg knytte til de største leverandørene, men ønsker små nisje selskaper som KPM hvor de kan designe egne fond som passer bedre med den strategi selskapet har for sine kunder. På den måten blir det mer konsistens mellom risk og avkastningsprofil som avtales med kundene. Han fortsetter Det er snakk om kontroll og å la fondene arbeide hardere for sine kunder, men det er også snakk om inntektsmuligheter. Disse nye fondene representerer en fornybar inntektskilde for rådgiver og kan øke verdien av selve rådgiverselskapet. Vi kan normalt lansere et aksjebasert fond innen fire til seks uker fortsetter Kevin. Fondene er registrert i Luxembourg kan lett markedsføres både i Norge og resten av Skandinavia for de som har konsesjon. Det å registrere et fond er normalt en omfattende prosess om den skal registreres på en god og betryggende måte. KMG kan hjelpe rådgiver å benytte mulighetene som finnes og øke verdien av rådene som gis. Mer informasjon på Side 7 av 11

8 Oppdatering fra FECIF Et par nyheter de siste månedene. De har oppdatert sin white book 0(R).pdf EU kommisjonen har oppdatert sine arbeidsnotater på PRIPS, (Packaged Retail Investment Products), for oss i Norden det vi kallet Unit Linked. Bokanmeldelse ISBN : Denne gangen skal jeg ta for meg selve bibelen for finansielle rådgivere i USA og England. Sammen med Jacob Needleman sine bøker er dette den aller viktigste boken for finansielle rådgivere og skaperen av trenden som kalles Life Planning. Jeg vil tro at så godt som alle finansielle rådgivere i USA har lest denne. George Kinder har praktisert som finansiell rådgiver og skatteplanlegger i mer enn 30 år, og bruker nå det meste av sin tid som foreleser og i å skrive nye bøker. Bøkene hans er også oversatt til Japansk og Tysk. Boken er på 360 sider og har liten skrift, men er likevel ganske lettlest. Hans 3 viktigste spørsmål til din klient når du gjennomfører første eller andre gangs samtale for kundeprofil Side 8 av 11

9 (egnethetstest/rådgiverdokument) er: 1) Dersom du fikk alle de pengene du kunne tenke deg, hva vil du da gjøre? 2) Dersom du fikk vite at du bare har noen år igjen å leve, hvilken endringer vil du gjøre med ditt liv? 3) Dersom du fikk vite av din lege at du har 24 timer igjen å leve, hva vil du angre mest på at du ikke har fått gjort? Boken er en beskrivelse av modning av holdingen til penger fra man er barn (ikke nødvendigvis i antall år, men av modenhet) til man er voksen og har vært gjennom 1)uskyld, 2)smerte, 3)læring, 4)fortåelse, 5)vitalitet, 6)fremtidsplaner og 7)utfoldelse. Den er nok litt Amerikansk med mer fokus på matrielle goder enn vi er vant med i Skandinavia, men likevel en god og nyttig tankevekker for alle som driver med finansielle råd. Og antageligvis en gullskatt sett med forbrukerrådets øyne, for her er det klientens aller beste som er i fokus. Både hva gjelder investeringer og livskvalitet. Et eksempel: Du får inn en kunde som er ganske formuende som resultat av arv fra sine foreldre. Men personen har foretatt en del investeringer som nærmest kan kalles for gamling og nå er det meste av formuen borte. Hva skal du gjøre? Ifølge boken har vedkommende ikke vært gjennom ungdomsårene med uskyld og smerte ved å ha lite penger og være nødt til å spare. Modningen for forståelse av penger har ikke vært der og noe av det viktigste du gjør som finansiell rådgiver er å sørge for at kunden modnes. Selvsagt i tillegg til å anbefale plasseing av det lille som er igjen av kapital. Boken ineholder mange gode eksempler og praktiske anbefalinger. Boken kan kjøpes på Amazone, blant annet. Du kan se George in person på YouTube, klikk på linken under. Kommende arrangementer Høstkonferansen 2010 (neste år) oktober BI Nydalen i Oslo Ta kontakt med BI Bank og finans' studieadministrasjon: Tlf , e-post: Side 9 av 11

10 Sommer konferansen 2010 Mai/juni Felix i Oslo Kontakt: De har også lagt ut en del anbefalinger om MiFID dokumenter på sin hjemmeside FPA Annual Conference 9-12 oktober 2010 Kontakt : Dette er verdens største konferanse for finansielle rådgivere, fra hele verden. Anslagsvis finansielle rådgivere fra 30 land og mer enn 100 ulike foredrag over 3 dager. Merknader fra Kredittilsynet og FinansInspektionen Det er nyttig for alle å lese myndighetenes brev og informasjon etter inspeksjon hos finansielle rådgivere. Her kommer det til å finnes en liste med merknader og rapporter fra inspeksjoner de siste årene. Listen blir lengre for hvert nummer av FinansRådgiver Magazine. Klikk på linken under for å hente hele rapporten. Linker til myndigheter juni 2009 Rapport fra FinansInspektionen i Sverige om Acta. De kritiske merknader som fremkommer i Finansinspektionens rapport, er på flere punkter i samsvar med Kredittilsynets endelige konklusjoner etter stedlig tematilsyn i Acta Kapitalforvaltnings norske virksomhet. kvartal/finansinspektionens-tilsyn-med-acta-i-sverige-avsluttet/ 10. juni 2009 Endelig Rapport etter tilsyn hos DnB NOR Bank ASA i Norge. Kredittilsynet gjennomførte emnetilsyn om investeringsrådgivning i Side 10 av 11

11 DnB NOR 24. og 25. november Den endelige rapporten fra tilsynet foreligger nå, og er oversendt banken. %20vedlegg/ _Rapport_DnBNOR.pdf 12. mai 2009 Kredittilsynet retter sterk kritikk mot Acta Kapitalforvaltning ASA Rapporten konstaterer at Acta og foretakets rådgivere ofte tilrår kundene sine å reallokere porteføljene sine slik at det oppstår nye kjøp og salg som kan være til fordel for Acta og medarbeiderne i Acta, uten at det er åpenbart at det vil være til fordel for kundene. kvartal/kredittilsynet-retter-sterk-kritikk-mot-acta-kapitalforvaltning- ASA-/ 11.februar 2009 Forbrukerrådet la fram en rapport om sparemarkedet i Norge. Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning. kvartal/interessant-og-nyttig-undersokelse-fra-forbrukerradet/ Side 11 av 11

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 10 - desember 2010 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

IFA s må splitte rådgivning fra kapitalforvaltning.

IFA s må splitte rådgivning fra kapitalforvaltning. for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 6 - november 2009 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

3000 finansrådgivere forsvinner i England?

3000 finansrådgivere forsvinner i England? for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 9 - september 2010 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

Finans Rådgiver Magasin

Finans Rådgiver Magasin August 2011 Nummer 12 Finans Rådgiver Magasin Noen av artiklene i denne utgaven: Gratis Risiko Nivå tester? Just Retirement øker. Aktiv bruk av YouTube, Fidelity. Noen tall Finans forvaltning og tro. Portefølje

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009. SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas

Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009. SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009 SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas Forord Takk for din interesse for social trading. Dette er en helt ny måte

Detaljer

METODERAPPORT Drømmen om rikdom

METODERAPPORT Drømmen om rikdom METODERAPPORT Drømmen om rikdom Sendt i Brennpunkt på NRK, 23. november 2004 Programansvarlig: Kjersti Knudssøn Research: Ole Egil Størkson NRK Fakta, 5020 Bergen Tlf: 55 27 52 00 Redegjørelse for arbeidet

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse)

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse) Innhold Innledning om finans... 3 Dette betegnes som bedriftsfinans:... 4 Kredittkort... 6 Mer om Kredittkort... 6 Viktige tips om kredittkort!... 8 Om kredittkort og renter... 8 Nominell rente og effektiv

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

La Finanssenteret være din hjelperytter

La Finanssenteret være din hjelperytter A N N O N S E B I L A G I N F O R M A S J O N S A V I S F R A F I N A N S S E N T E R E T A S A 2 0 0 8 Å R G. 3 U T G 7 Private Banking øker i Rogaland Side 6-7 Spar 350.000 med valutalån Side 2 OL-syklist

Detaljer