Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas"

Transkript

1 Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas

2 Nokas i korthet Største sikkerhet- og kontanthåndteringselskap i Norden. Tilstedeværelse i alle skandinaviske land samt noe virksomhet i Finland, Tyskland og Nederland. Markedsleder innen kontanthåndteringstjenester i Norge, Sverige og Danmark. Komplett spekter av sikkerhetsog verditjenester. Sterke finansielle aksjonærer ved Fritt Ord, RG Holding, Jul Holding, DNB, INAK 3 og ledelsen. NOKAS All rights reserved 2

3 Nokas i tall Etablert i p omsetning på ca. NOK 3,7 milliarder. 2014p EBITDA på ca. NOK 190 millioner. 65 kontorer i Norge, Danmark og Sverige kunder ansatte. 13 tellesentraler; Norge (6), Sverige (4) og Danmark (3) Ca. 300 verdittransportruter. Ca. 160 mobilruter. NOKAS All rights reserved 3

4 Nokas i vekst Gjennomført 67 oppkjøp siden etableringen i Siste to år kjøpt virksomheter for > NOK mill i kjøpspris (EV). Siste to år investert > NOK 50 mill i tjenesteutvikling innen sikkerhet og kontanthåndtering. Siste 24 mnd tegnet nye kontrakter for > NOK 830 mill i kontraktsverdi. Klar målsetting om å bli et ledende sikkerhets- og kontanthåndteringsselskap i Europa. AUTOCASH RETAIL KONSEPTET Behovsbasert fylling og tømming Cash Management Services Sikker oppbevaring og resirkulering av kontanter Løpende balansering av kundens konto mens kontantene fortsatt befinner seg i butikken NOKAS All rights reserved 4

5 Nokas konsern Omsetningsutvikling I 1995 omsatte Nokas for 11 millioner. I 2014 omsetter Nokas for 11 millioner per dag. NOK mill og 2014 inkl. helårseffekt G4S Norge og Kontanten NOKAS All rights reserved

6 Nokas organisasjonen - divisjoner Nokas konsern Nokas Security Nokas System Nokas Safety Nokas Cash Handling

7 Nokas divisjoner Security, System & Safety VAKT & FLYPLASS Stasjonære og mobile vektertjenester. Utrykningstjeneste alarm Spesialiserte vektertjenester som flyplass (OSL), trafikkdirigering, byggeplass-vakthold og kjøpesentervakthold KOMPETANSE, OLJE OG GASS OG BEREDSKAP Spesialtjenester innen forebygging og innsats relatert til skade- og krisesituasjoner i utsatte industrier TEKNIKK Installasjon av alarm, lås og overvåknings- og adgangssystemer Service og årskontroller ALARMSTASJON Alarmsentral / overvåkning Responssenter 24/7 Alarmtyper: innbrudd, brann, adgangskontroll og heis

8 Nokas divisjoner Cash Handling PRODUKSJON Telling og oppgjør av kontantomsetning og pakking av veksel Pakking av kontanter til minibanker Engros salg av utenlandsk valuta LOGISTIKK Henting og levering av kontanter Fylling av minibanker Transport av valuta og edle metaller CASH MANAGEMENT SERVICES Drift av kontantautomater for bank og butikk Distribusjon av kontanter til forbruker gjennom egne minibanker

9 2013/2014 igjen en hektisk tid Kjøp av Siemens alarmstasjon i Norge Lagt ned og flyttet til Nokas alarmstasjon i Tønsberg Restruktureringer Nokas Cash Handling (Sverige og Norge) Nokas Security Norge Kjøp av Orklas aksjer i Nokas Nokas eier nå 11 % av eget selskap. Investering på NOK 90 mill Forhandlinger og kjøp av G4S Norge Synergiuttak på > NOK 100 mill på årsbasis Gjennomfører emisjon på NOK 120 mill for å innfri brofinansiering Kjøp av Kontanten AB, Sverige Eier og operatør av ca minibanker i Norden

10 Forutsetninger for å lykkes: Dersom vi når våre mål har vi lykkes med å rekruttere og beholde en kompetent ledelse. Dersom vi mislykkes, klarte vi ikke dette.

11 Noen utfordringer ved ledelse: Hvordan sikre rekruttering? Være en attraktiv arbeidsgiver Vekst / kompetanse koster. Nye ledere vil utfordre. Tørre å la seg utfordre. Det finnes ikke etablerte sannheter/ innovasjon. Hvordan motivere og skape et eierskap? Engasjere, endre, bonus/lønn, eierskap.

12 Noen utfordringer ved ledelse: Sikre at vi ror i takt/ skape en kultur. Tydelige mål, informasjon, involvere, sette krav. Ikke bare nordmenn språk, kultur, lønn, avstand Når vikinger sloss. Utfordrende tydelige verdier og mål. Fortsatt være sulten. Er alder et problem? En leder må være sulten. Alder og erfaring er viktig, men også en utfordring.

13 Noen utfordringer ved ledelse: Sentralstyrt eller en desentralstruktur. Fordeler og ulemper med begge. Nokas brukte tid på å drøfte riktig modell.

14 Nokas ledelsesmodell Mål: balansere desentralisert struktur/autonomi med tilstrekkelige synergier. Dilemmaer Nokas: Stimulere lokalt ansvar og myndighet I hovedsak er våre forretningsområder lokale operasjoner CMS og Alarmstasjon er sentral operasjon og lokal distribusjon Lokale kunder og salg Sikre flyt av produkter og kompetanse Sikre de operasjonelle synergier som finnes Sikre utnyttelse av operasjonell beste praksis Sikre økonomisk styring, kontroll og rapportering/konsolidering Ivareta Nordiske/internasjonale kunder Utnytte systemer og rutiner (KS, SO) Felles kultur og egenart: lønnsom vekst klare mål og oppfølging på alle nivåer fokus på ledelse verdigrunnlag entusiasme og felles misjon

15 Ledelsespolicy Nokas: «All business is local» Nokas tror på en ledelsesform, der lokal ledelse har stor beslutningsmyndighet. Det mener vi er en forutsetning for å rekruttere dyktige ledere. All business is lokal» skaper imidlertid noen problemstillinger.

16 Operativ ledelse/ organisering På den andre side ønsker vi å oppnå stordriftsfordeler, synergier mellom de ulike virksomhetsområdene, lære av beste praksis og innovasjon i hele leveranse kjeden. En desentralisert organisering kan hindre dette. For å skape nødvendig samhandel skal konsernet legge vekt på følgende: Sentral stimulanse og måling av samhandel Etablering av internasjonale ledergrupper Prosjekt organisering ved samhandel Bygge en felles kultur Prioritere fellesskap sosialt. Utnytte ledelsesressurser til hverandres styrer.

17 Konsernledelse Det legges vekt på at konsernledelsen vil være relativ liten med en stor operasjonell beslutning ute i linje. Konsernfunksjoner vil i hovedskak være på fem områder: Strategisk ledelse (CEO) Overordnet rapportering og økonomistyring (CFO) Finansiell styring herunder likviditet (CFO) Strategisk IKT ledelse og felles drift av hovedstrukturene (IKT dir.) Overordnet salg/ markedskommunikasjon og salgsvirkemidler (salg/markeds dir.)

18 Strategisk ledelse Ingen organisasjoner herunder Nokas har ubegrensede økonomiske, personalmessige eller kunnskapsmessige ressurser. Det er derfor behov for en sentral ledelse av strategiske valg og prioritering av ressurser. Lokal operativ ledelse forutsetter derfor en mer sentralstyring av strategiske valg og en overordnet styring av konsernets samlede ressurser. Budsjett og en fullmaktsstruktur vil være viktige virkemidler. Krav om formell godkjenning av større beslutninger vil være nødvendig. Overordet ledelsesorganisering med ansvar for strategi og overordnet ressursstyring vil være: Konsern ledergruppe Konsernledelse Konsernstyret Generalforsamling mor.

19 Hva er en god leder? Leverer. Må forstå business og evne til å skape verdier. «Sulten». Dyktig til å bygge egen organisasjon. Motiverer. En som kan både ha et delansvar, men også se helhet.

20 Hva er en god leder? En som deler. Liker å jobbe i team og som styrker teamet. Betydelig kompetanse, men har fortsatt evnen til å lære. Tørre å ta beslutninger Evnen til å bygge nettverk Kunne «se» medarbeidere Tydelig

21 Litt krigshistorie/reklame for bladet Militærhistorie. Tyskland tapte heldigvis den annen verdenskrig, men hvordan klarte de og slåss mot nesten hele verden i 5 år? De sloss mot britenes stahet, den amerikanske industrien, den røde arme og ikke minst en egen gal leder som etter hvert detaljstyrte med katastrofale beslutninger.

22 «Til ettertanke» De hadde en offensiv tenkning. De evaluerte også når de vant (Polen felttoget). De fulgte en overbevisning om at en plan bare holder til første kontakt med fienden. De tilpasset hele tiden strukturene. De ledet i front. De tapte p.g.a ressursene, gal ideologi og en leder som ikke gav handlingsrom for sine generaler. Noe å lære i dagens business?

23 Vekst Vekstvirksomheter vokser mer fordi de vil enn fordi de kan - Vilje skaper vekst Vekstvirksomheter er dominert av ledelsens motivasjon for vekst. Denne motivasjonen må være forankret i hele organisasjonen Fornøyde ledere kan bremse veksten i en virksomhet, og nettopp vekst er nødvendig for å sikre videre eksistensgrunnlag på sikt 23

24 Konklusjon Ikke vær redd for å ansette ledere/ medarbeidere som er dyktigere enn deg selv. Alle bedrifter må ha evnen til både å fokusere på kortsiktige mål og de mer strategiske. En god ledergruppe må kunne ivareta dette. Vi tror på å bruke tid på å lage en plan og sette tydelige mål. Samtidig må vi kunne raskt tilpasse oss ved både å ha kunnskap (markedet, konkurrenter og muligheter) og korte beslutningsveier.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nr 2 2011 16. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas boligalarm best i test Kjøper oss opp i Skandia Bevakning Vi lager Reklamefilm Kontrakt med Jernia 1 VI BRYR oss

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Internavis i ny drakt

Internavis i ny drakt Nr 1 2011 16. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen kontanter gull verdt Massiv satsning på sikkerhet i politiker i arbeidsuke som

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER

Detaljer

Nr 2 2013 18. årgang. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas NOKAS INN I FINLAND. Ny säkerhetsbutik i Västerås.

Nr 2 2013 18. årgang. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas NOKAS INN I FINLAND. Ny säkerhetsbutik i Västerås. Nr 2 2013 18. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas NOKAS INN I FINLAND Ny säkerhetsbutik i Västerås Nokas Roads 1 VI BRYR oss LEDER LEDER LEDER LEDER Sikrer kontantene

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 01 ORGANISASJON 02 RESULTATER 03 BÆREKRAFT Dette er Posten Norge... 6 Våre merkevarer... 8 Antall ansatte, lokasjoner og tjenester..10 Konsernstruktur...12 Presentasjon

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2011 årsrapport 2 Terra årsrapport 2011 Innhold uu Dette er Terra Viktige hendelser 2011 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Resultat og nøkkeltall 6 Visjon, mål og strategi 8 Konsernsjefen har ordet 10 Samfunnsansvar

Detaljer