LES MANUALEN INNEN DU BEGYNNER Å BRUKE UTSTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES MANUALEN INNEN DU BEGYNNER Å BRUKE UTSTYRET"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Støvsugeren S26 LES MANUALEN INNEN DU BEGYNNER Å BRUKE UTSTYRET

2 Forord Kjære kunde, takk for at du har valgt Pullman Ermator som din leverandør. Vi ønsker deg lykke til med din nye S26 støvsuger, og håper den svarer til dine forventninger. Vi har tilvirket produkter siden 1966 for profesjonell støvhåndtering og har gjennom årene tilegnet oss betydelig kompetanse på dette området. Vi utvider og fornyer stadig vårt produktsortiment med nye kvalitetsmaskiner. Kontakt oss på Pullman Ermator eller noen av våre forhandlere for informasjon om våre produkter. Du kan også gå inn på Viktig! Denne instruksjonsboken gjelder kun støvsugeren Pullman Ermator S26. Støvsugeren Pullman Ermator S26 får kun brukes for håndtering av tørt, ikke eksplosivt materiale. Om støvsugeren brukes til andre formål eller håndteres på annet vis enn hva denne instruksjonsboken beskriver, fraskriver Pullman Ermator AB seg alt ansvar. Vær spesielt oppmerksom på avsnittet «Sikkerhetsforskrifter». Les instruksjonsboken før støvsugeren Pullman Ermator S26 brukes. De reservedeler som brukes til støvsugeren Pullman Ermator S26 skal være godkjente av Pullman Ermator AB. 1

3 1. OPPAKKING Vær nøye med å kontrollere at alt er med ved oppakking av maskinen. Forpakningen skal, foruten selve maskinen, inneholde følgende: Sugeslange inklusive hylser Håndrør Gulvmunnstykke 2. SIKKERHETSFORSKRIFTER Håndtering Advarsel En el-kabel som har klemskader eller tørr-sprekker kan være farlig å bruke og skal umiddelbart skiftes ut. Fare for personskade. Advarsel Maskinen må ikke kobles til et ujordet uttak. Fare for personskade. Advarsel Se til at maskinen står stabilt, så den ikke velter. Fare for person- og eiendomsskade. Advarsel Fare for klemskade ved håndtering av eksenterlås. Advarsel Maskinen må ikke brukes i miljøer der eksplosive gasser forekommer. Stor fare for eksplosjon. Service Advarsel Dra kontakten ut av vegguttaket ved vedlikeholdsarbeid. Fare for personskade. Advarsel I forbindelse med bytte av grovfilter og ved bytte av absoluttfilter kan helseskadelig støv spres. Operatøren bør derfor bruke vernebriller, vernehansker, støvmaske i beskyttelseklasse FFP3. Fare for personskade. Advarsel Stikk ikke hull på noen av filtrene. Fare for støvspredning. 2

4 3. HÅNDTERING Maskinen er beregnet for oppsuging og utskilling av tørt og ikke-brennbart støv med eksplosjonsgrenseverdi >0,1 mg/m 3. Med startknapp respektivt vri-bryter startes turbinene. Derved suges støvblandet luft med stor hastighet, via sugeslange, gjennom innløpet. I syklonen dempes hastigheten, slik at det grove støvet skilles ut, dels gjennom sentrifugalkraft og dels gjennom sin egenvekt. Luft og restpartikler passerer deretter hovedfilteret der utskilling foregår. Aggregatet er utrustet med filterrensning i følge prinsippet reversert luftpuls. Det utskilte støvet samles i syklonen til maskinen slås av, og faller så forbi bunnluken ned i longopac posen. 4. DRIFT ADVARSEL Koble utstyret kun til godkjent el-uttak. Se maskinskilt. Innen bruk skal opplæring, informasjon og anvisninger i håndtering av maskinen og det utskilte støvet gjennomføres. Koble maskinen til et el-uttak med spenning i overenskomst med maskinskiltets merking. Med jevne mellomrom bør filteret renses. Dette må utføres før plastposen byttes. Gjerne i forbindelse med avsluttet arbeidsøkt eller når maskinen mister sugekraft. Fremgangsmåte: Ta av slangen og monter på transportbeskyttelsen i innløpet, la maskinen arbeide opp vakuum i noen sekunder, trykk så raskt ned renseventilens spak (plassert på maskinens topplokk), og slipp opp langsomt. Gjenta prosedyren 5-10 ganger. Skulle sugeeffekten fortsatt være dårlig, er filterbytte nødvendig. 5. STØVOPPSAMLINGSSYSTEM S26 er som standard utrustet med et longopac system for oppsamling av støv. Dette er en 20 meter lang plastsekk som deles opp til plastposer. Dette foregår ved hjelp av de plast strips som følger med maskinen. Montering av longopac pose: Løsne spennremmen som holder fast posen øvre ende, vri holderen slik at den løsner. Monter i et nytt magasin. Dra opp den innerste delen av posen noe. Monter tilbake holderen og spenn posens øvre del fast ved hjelp av spennremmen. Dra ned posens ytre ende, og lag en pose ved hjelp av medfølgende strips. Ønsker man ikke å bruke dette systemet går det an å bruke standard Pullman Ermator oppsamlingspose av engangs type. Plastsekken får kun byttes etter at filteret er renset. Plastsekken må lukkes etter den er tatt av maskinen. Bruk kun originalsekker. Se avsnitt 6. 3

5 6. FILTER BYTTE I forbindelse med bytte av filter kan helseskadelig støv spres. Operatøren bør bruke vernebriller, vernehansker, og støvmaske med beskyttelsesklasse FFP3. HOVEDFILTER Løsne de tre spennene, luft ut hovedfilteret, senk det forsiktig ned i en egnet pose (bruk posen som kom med det nye filteret). OBS! vær forsiktig, støvet kan være helseskadelig. Lukk posen med filteret umiddelbart. Løft i det nye filteret og spenn med de tre spennene. Kun originalfilter får brukes. Se avsnitt 6. HEPA-FILTER Løsne mutrene til filterbeholderens lokk, løft deretter varsomt ut mikrofilterpatronen og plasser den i egnet plastpose, som umiddelbart lukkes. Sett i en ny filterpatron og plasser den nøye i sentrum, dra til mutrene, men ikke for hardt, da dette kan skade pakningen.ved filterbytte skal også pakningene kontrolleres. Defekte pakninger må skiftes. 7. SERVICE ADVARSEL Slå av maskinen og dra kontakten ut av el-uttaket først. ADVARSEL Ved rengjøring og service av maskinen må maskinen slås av, og kontakten trekkes ut av el-uttaket. Unngå rengjøring med høytrykkspyler. Om dette er nødvendig, se til at man ikke retter strålen mot maskinens åpninger, spesielt motorens innløp/utløp for kjøleluften. Innen den brukte maskinen flyttes fra arbeidsområdet, skal den rensuges eller vaskes dessuten skal innløpsåpningen lukkes med vedhengende vripropp. All øvrig utrustning må anses forurenset, og skal behandles deretter. Om mulig skall ett avskilt, tilpasset rom brukes. Egnet personlig verneutstyr skal brukes. Alle forurensede deler, som ved vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid, som ikke kan rengjøres tilfredsstillende, må håndteres i tett lukkede poser for ivaretakelse i overenskomst med gjeldende bestemmelser. Om maskinen skal brukes til andre gjøremål, er det meget viktig at maskinen saneres skikkelig så helsefarlig støv ikke spres videre. TILLBEHØR ART.NR BENEVNING Longopac (4-pk) 1 st Plastpose (25-pack), opsjon 1 st Hoved filter 1 st a HEPA 13 filter 2 st Øvrig tilbehør og reservedeler i følge vedlagt sprengskisser. 4

6 8. GARANTI På samtlige Pullman Ermator støvsugere med tilbehør gjelder 12 måneders fabrikkgaranti i forhold til material/produksjonsfeil. Med maskinen følger en garantiseddel som etter returnering til Pullman Ermator øker garantien til 36 måneder. Inngrep i maskinen er ikke tillatt uten produsentens samtykke. Garantien omfatter ikke feil som har oppstått på grunn av normal slitasje, uforsiktighet, feilaktig bruk, uautorisert inngrep eller at støvsugeren kobles til feilaktig spenning. 9. FEILSØKING S26 er konstruert og tilpasset for et krevende miljø og oppgaver, men brukeren bør være oppmerksom på at aggregatet inneholder presisjonstilvirkede komponenter som bør beskyttes mot harde slag og støt. Filter, pakninger, innfestinger og tilkoblinger er omsorgsfullt tilpasset og utvalgt for operatørens arbeidsmiljø. Det er derfor naturligvis av stor betydning at operatør og servicepersonell behandler aggregatet med innsikt og kunnskap, dette for at maskinen skal fungere feilfritt til det formål den er bygd for. Problem Årsak Løsning Motoren går ikke Ikke tilkoblet strøm Koble til strøm Kabelbrudd Bytt kabel Defekt strømbryter Bytt strømbryter Motoren stopper direkte Feil sikring Monter riktig sikring etter start Motoren går, men suger ikke Sugeslange ikke tilkoblet Koble til slange Tett slange Rens slangen Motoren går, men suger Hull på sugeslange Bytt slange dårlig Tett filter Rens eller bytt filter Motorkåpe dårlig Juster montert Støv sitter fast i syklonens Rens syklonen. luke OBS! Verneutstyr! Pakninger er defekte Plastsekk mangler Bytt aktuell pakning Monter plastsekk Maskinen blåser ut støv Filteret har løsnet eller Kontroller og bytt ved behov gått i stykker Unormal motorlyd Bestill service TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONSBOKEN. 5

7 TEKNISKE DATA S26 (S26/230V) SPENNING 230 VAC, 1-fas EFFEKT 2x1200 W max MAKS LUFTGJENNOM- STRØMNING MAKS VAKUUM 400 m³/h 22 kpa SLANGE 4m x 50mm INNLØP 63mm HOVEDFILTER 99.5% FILTEROVERFLATE 3 m 2 HEPA 13 FILTER 99.95% 2st FILTEROVERFLATE 2x 1.2m 2 LYDNIVÅ 70 db(a) STØVOPPSALMING Størrelse DIMENSJONER LxBxH Longopac (440x600 mm) 756x546x1275 mm VEKT 47 kg 6

8 OM ÖVERENSSTÄMMELSE DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITÉ ERKLÄRUNG DER ÜBERSTIMMUNG SAMSVARSERKLÆRING Pullman Ermator AB Industrivägen 10 S SMEDJEBACKEN Försäkrar under eget ansvar att maskinen Declare under our sole responsibility that the machine Certifie sous sa propre responsabilité que le produit ciaprès Versichern auf eigener verantwortung, dass das Produkt Forsikrer under eget ansvar at maskinen S26 230V S26 120V No: xxxx No: a0001-xxxx Tillv.år/Manufact.year/Baujahr: som omfattas av denna försäkring är i överensstämmelse med standarder: included in this declaration, follows the provisions of the: est conforme aux aux normes suivantes: den folgenden Normen entspricht: er i overensstemmelse med standarder: SS-EN 292-1, SS-EN ( ) SS-EN 55011:1989 SS-EN SS-EN , SS-EN & A1 enligt villkoren i/according to/selon/laut/i henhold til vilkårene i Machine Directive 98/37/EEG Low Voltage Directive 73/23/EEG EMC Directive 89/336/EEG SMEDJEBACKEN Torbjörn Bengtsson VD General Manager 7

9 Number a Model S26/230V S26/120V

10 S V, S26 120V POS. ANTALL ART.NR BESKRIVELSE TANKTOPP KIT (ex.s26) RENSENHET MONTERING HOVEDFILTER SPENNESATS TANK KOMPLETT (ex. S26) BUNNLUKE REM MED SPENNE GLIDE BESKYTTELSE LONGOPAC (4 STK) LONGOPAC HOLDE FORHJULS KIT BAKHJULS KIT MOTORPAKKE KIT (ex.s26 230V) STRIPS HOLDER SLANGE KIT S SLANGE KLEMME ENDEHYLSE (51MM) VOGN KOMPLETT a MOTORPAKKE KIT (ex.s26 120V) LÅSETAPP INNSUG TRANSPORTBESKYTTELSE KOMPLETT LONGOPAC STRIPS (60 PCS) PLAST COVER (ex. RENSEENHET) Art.nr a Model S26/230V S26/120V

11 MOTORPAKKE 230 V Number Model Engine Pack 230v 1 10

12 ENGINE PACKAGE 230 V Pos. ANTALL ART.NR BESKRIVELSE RIFLET MUTTER FILTER LOKK PAKNING a HEPA-FILTER MOTORRØR (MED NIPPEL) PACKING 230V MOTORRØR (UTEN NIPPEL) PACKING 230V CHASSIS KIT BRYTER KIT MANOMETER, KIT LEDNING KABELGJENNOMFØRING (PG11) MOTOR DEKSEL, KIT TIMETELLER, KIT STØYFILTER MYKSTART 230V, KIT MOTOR 230V KIT LEDNINGS KIT 230V Number Model Engine Pack 230v 1 11

13 TILBEHØR S V POS. ANTALL ART.NR BESKRIVELSE Slange 51 mm x4 m (1) Slange 51 mm x 7,5 m S Stålrør kit S450 Gulvmunnstykke 50 x450 mm Gummistrips (L=400/445) 5 1 N/A 12

14 Merknader 13

15 14

16 15

17 16

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer