PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PT-32EH Plasmarc skjærebrennere"

Transkript

1 PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO)

2 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BRUKERANSVAR Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 46

3 INNHOLD KAPITTEL OVERSKRIFT SIDE KAPITTEL 1 SIKKERHET...49 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE Generelt Hensikt...51 KAPITTEL 3 INSTALLASJON Tilkopling av brenner PT-32EH Sammenstilling...54 KAPITTEL 4 BRUK Stålvern for hetekappen Skjæring med PT-32EH...56 KAPITTEL 5 VEDLIKEHOLD Inspeksjon og rengjøring av forbruksmateriell Skifte ut bryter, frakople slangepakken, skifte ut brennerhode...62 KAPITTEL 6 RESERVEDELER Generelt Deler

4 INNHOLD 48

5 KAPITTEL 1 SIkkerhetsforholdsregler 1,0 Sikkerhetsforholdsregler Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren og ødeleggelse av utstyret. 1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: - riktig bruk - hvor nødstopp finnes - hvordan utstyret fungerer - relevante sikkerhetsforholdsregler - sveising og/eller plasmaskjæring 2. Operatøren må forsikre seg om at: - ingen uvedkommende person befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde når det startes opp. - ingen er uten beskyttelse når buen tennes. 3. Arbeidsstedet må: - være passende for formålet - være fritt for trekk 4. Personlig verneutstyr: - Bruk alltid personlig verneutstyr, slik som beskyttelsesbriller, flammesikker bekledning og sveisehansker. - Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes fast eller forårsake brannskader. 5. Generelle forholdsregler: - Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet. - Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker. - Egnet brannslukkingsutstyr må være tydelig merket og må finnes like i nærheten. - Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret mens det brukes. 49

6 section 1 SIkkerhetsforholdsregler ADVARSEL SVEISING OG PLASMAKUTTING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG KUTTING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØT - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BRANNFARE - Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselsvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 50

7 KAPITTEL 2 ADVARSEL Beskrivelse Skjæreprosessen med plasmabue skjer med høye spenninger. Unngå kontakt med strømførende deler på skjærebrenneren og strømforsyningskonsollen. Ukorrekt bruk av de benyttede gassene kan sette sikkerheten i fare. Før brenner PT-32EH tas i bruk, se sikkerhetsforholdsreglene og bruksveiledningen i håndboken for strømforsyningspakken. Bruk av skjærebrenneren med enhver strømforsyning som ikke har en samsvarende forriglet strømningsvakt, vil kunne utsette operatøren for uventet høy spenning. 2.1 Generelt Den patentanmeldte PT-32EH er en manuell brenner med 90 hode, konstruert for bruk med flere ulike plasmaskjærepakker, med ren, tørr luft som plasmagass. Tilgjengelige slangepakker for PT-32EH-brenneren har lengde 7,6 m (25 ft.) og 15,2 m (50 ft.). PT-32EH har maksimal merkestrøm på 90 A ved 100 % arbeidssyklus. 2.2 Hensikt Hensikten med denne håndboken er å gi operatøren all informasjon som er nødvendig for å installere, bruke og reparere PT-32EH plasmaskjærebrenner. For ekstra sikkerhetsforholdsregler, prosessveiledning og systemfeilsøking, se håndboken for plasmaskjærepakken. Brenner PT-32EH PT-32EH er konstruert for overlegen skjæreytelse og enkel håndtering, med rene kutt av eksepsjonelt høy kvalitet. Den mest kompakte 90-ampere-skjærebrenneren på markedet Fremragende skjærekapasitet - skjærer opp til 38 mm (1-1/2") Overlegen allsidighet med bruk av generell trykkluft, trykkluft fra flaske, eller nitrogen Pilotbuestart - starter til og med gjennom maling. Valg mellom 7,6 m (25 ft.) og 15,2 m (50 ft.) slangepakkelengde Fremragende levetid for forbruksmateriell Alle komponenter på plass Patentert brenner og sikkerhetskrets Unikt 40 A dra-skjæremunnstykke (Drag Nozzle) Ett års garanti Kompatible ESAB-strømforsyninger PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut Tilleggsutstyr: 50/70 A reservedelssett (PC-875 "CE") A reservedelssett (PC-1250 "CE") A reservedelssett (PC-1500 "CE") Sett for måling av plasmastrømning: Dette verdifulle feilsøkingsverktøyet gjør det mulig å måle den faktiske strømningen av plasmagass gjennom brenneren Brennerførersett: Dette komplette settet, i en kraftig plastbæreveske, inkluderer tilleggsutstyr for skjæring av sirkler og rette linjer i jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Deluxe, radius 44,5 mm-1060 mm (1-3/4" - 42") Basis, radius 44,5 mm-710 mm (1-3/4-28 ) Avstandsføring Gir riktig avstand ved dra-skjæring A dra-skjæremunnstykke Meislingsmunnstykke Hetekappe, meisling Hetekappe, lang ("CE") Spesifikasjoner Skjærer opp til 38 mm (1-1/2") Maksimal strøm A ved 100 % arbeidssyklus Lufttilførsel l/min ved 5,2-5,5 bar (350 cfh ved psig) Slangepakkelengde... 7,6 m (25 ft.) og 15,2 m (50 ft.) Dimensjoner Total lengde mm (8,2") Lengde av brennerhode mm (3,0") Bestillingsinformasjon PT-32EH 90, 7,6 m (25 ft.) slangepakke PT-32EH 90, 15,2 m (50 ft.) slangepakke Brennere og brennerkropper blir levert uten elektrode, skjæremunnstykke, hetekappe og ventilpinne. Bestill komplette reservedelssett eller enkeltkomponenter for PT-32EH som vist i reservedelslisten på neste side. Dra-hetekappe (Standard) Opprettholder konstant avstand, god levetid for de fleste anvendelser Dra-hetekappe (Heavy Duty) Opprettholder konstant avstand, lang levetid, egnet for hullslagning

8 KAPITTEL 2 Beskrivelse Elektrode Ventilpinn O-ring (levert med brennerhodet) Brennerhode for PT-32EH Hetekappe Lang hetekappe Skjæremunnstykke 40 A (dra-skjæring)* 50/70 A (PC-875, PC-1125 og PC-1250) 90 A (bare PC-1500) *PC-875, PC-1125, 1250 og PC-1500 Innhold i reservedelssettene for PT-32EH: PC-875 (CE) P/N /70 A PC-875 (CE) P/N A Beskrivelse P/N Antall Antall Antall Hetekappe (HD) Hetekappe (lang) Hetekappe (meisling) /70 A skjæremunnstykke A skjæremunnstykke A dra-skjæremunnstykke Skjæremunnstykke (meisling) Elektrode Ventilpinn Sikring 2 A, 600 VDC Skrunøkkel (19129) Smøremiddel (17672) PC-1500 (CE) P/N A 52

9 KAPITTEL 3 INSTALLASJON ADVARSEL ADVARSEL Før noe som helst vedlikehold forsøkes utført på denne brenneren, bring på det rene at strømbryteren på konsollen er i stilling "AV" og at nettspenningen er frakoplet. KOMPLETTE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHET OG BRUK FINNES I DOKUMEN- TASJONEN FOR DEN AKTUELLE KONSOLLEN. 3.1 Tilkopling av brenner PT-32EH MERKNAD: Denne illustrasjonen viser tilkoplingene for Powercut 1250 og Andre Powercutmodeller som 875 og 1125 har identiske tilkoplinger, men tilkoplingspunktene er plassert andre steder på frontpanelet. Komplett informasjon finnes i dokumentasjonen for aktuell strømforsyningskonsoll. PILOTBUE- TILKOPLING TILKOPLING FOR BRENNERBRYTER (TRIGGER) 1. For operatørens sikkerhet er tilkoplingene for brenneren plassert på tilkoplingspanelet bak den nedre delen av frontpanelet. 2. Tre brennerens strømkabel, pilotbueslangen og bryterledningene gjennom strekkavlastningen på dekslet. 3. Kople strømkabelen til strømkabeltilkoplingen (venstregjenget) og trekk godt til med skrunøkkel. 4. Tilkople pilotbueslangen. 5. Plugg inn bryterledningene i brennerbryterkontakten på tilkoplingspanelet. 6. Monter dekslet tilbake på strømforsyningen. Stram strekkavlastningen godt, slik at brennerens strømkabel sitter godt fast, men ikke stram for mye. STRØM- KABEL- TILKOPLING (2) HVITE LEDNINGER PILOTBUESLANGE STRØMKABEL Figur 3-1. Typisk tilkopling 53

10 KAPITTEL 3 ADVARSEL INSTALLASJON Bring på det rene at nettbryteren på strømforsyningen er AV (OFF) og at nettspenning ikke er tilkoplet. ADVARSEL Brennerhodet er utstyrt med en kontrollventil for gasstrømning og en mottrykkstapp som fungerer i forbindelse med kretsene i strømforsyningskonsollen. Dette systemet forhindrer at brenneren får høy elektrisk spenning dersom brennerbryteren ved et uhell lukkes mens hetekappen er fjernet. ERSTATT ALLTID BRENNEREN MED RIKTIG TYPE BRENNER PRODUSERT AV ESAB, SIDEN BARE EN SLIK BRENNER ER UTSTYRT MED ESABs PATENTERTE SIKKERHETSFORRIGLING. 3.2 Sammenstilling Installer komponentene i fremre del av PT-32EH som vist i figur PLASSER VENTILPINNEN I ELEKTRODEN, SKRU ELEK- TRODEN INN I BRENNERHODET OG TREKK GODT TIL MED SKRUNØKKEL # PLASSER SKJÆREMUNNSTYKKET I HETEKAPPEN, SKRU DENNE KOMPONENTGRUPPEN FAST PÅ BREN- NERKROPPEN OG STRAM FOR HÅND. VENTILPINN* ELEKTRODE SKJÆREMUNNSTYKKE HETEKAPPE * Ventilpinnen spiller en helt avgjørende rolle i systemet Den har som funksjon å åpne kontrollventilen for gasstrømning som er permanent montert inne i brennerhodet. Hvis pinnen ikke er korrekt plassert i elektroden, vil ventilen ikke åpne, og systemet vil ikke fungere. Ventilpinnen forbedrer også elektrodekjølingen ved å øke luftstrømningshastigheten over elektrodens indre overflate. 3. VIKTIG! SKRU TIL HETEKAPPEN SVÆRT STRAMT! Figur 3-1. Sammenstilling av komponentene i fremre del av PT-32EH 54

11 KAPITTEL 4 BRUK 4.1 Stålvern for hetekappen (se figur 4-1) Dra-skjæring med brenner PT-32EH Ved dra-skjæring, bruk ESABs avstandsføring (P/N ). For tynnere materialer enn 9 mm (3/8"), fjern skjæremunnstykket for A eller 90 A fra brennerhodet og sett i stedet på ESABs 40 A skjæremunnstykke (P/N ). Senk strømmen til 40 A eller lavere. JUSTER FØRINGEN BARE VED Å DREIE I RET- NING MED KLOKKEN. DETT FORHINDRER AT HETEKAPPEN LØSNER VED ET UHELL. MERKNAD Dra-skjæring, selv med lav strøm, kan i betydelig grad redusere levetiden for brennerens forbruksmateriell. Forsøk på å dra-skjære med høy strøm (70 A) kan forårsake øyeblikkelig katastrofal ødeleggelse av forbruksmateriellet. STÅLVERN- AVSTANDSFØRING P/N HVIS FØRINGEN STRAMMER FOR MYE RUNDT HETEKAPPEN, ÅPNE SPORET MED EN SKRUTREKKER. FØRING MOT RETT KANT ELLER FRIHÅNDS- SKJÆRING HVIS FØRINGEN ER FOR LØS, LUKK SPORET MED EN SKRUSTIKKE ELLER EN STOR TANG. 4,7 mm (3/16") AVSTAND MELLOM BRENNER OG ARBE- IDSSTYKKE Figur 4-1. Installasjon og bruk av stålvern for hetekappen 55

12 KAPITTEL 4 ADVARSEL BRUK ELEKTRISK STØT kan drepe. IKKE bruk utstyret dersom kapslingen er fjernet. IKKE tilkople nettspenning mens utstyret holdes eller bæres. IKKE berør noen del av brenneren foran brennerhåndtaket (skjæremunnstykke, hetekappe, elektrode osv.) mens nettbryteren (MAINS POWER) er PÅ (ON). ADVARSEL BUESTRÅLER kan brenne øyne og hud, STØY kan ødelegge hørselen. Bruk sveisehjelm med skjerm nr. 6 eller 7. Bruk verneutstyr for øyne, ører og kropp. 4.2 Skjæring med PT-32EH Anvisninger for skjæring med brenner PT-32EH (figur 4-4): 1. Sjekk at skillebryteren for nettstrøm er slått på. Slå på strømbryteren på strømforsyningskonsollen for skjærestrøm. 2. Sett trykkregulatoren til 5,2-5,5 bar (75-80 psig). 3. Hold brennermunnstykket omtrent 3,2 mm - 4,7 mm (1/8" - 3/16") over arbeidsstykket, vinklet rundt Dette reduserer sjansen for at sveisesprut kommer inn i skjæremunnstykket. Hvis avstandsføring P/N brukes på PT-32EH, vil avstanden mellom elektroden og arbeidsstykket være rundt 4,7 mm (3/16"). 4. Trykk inn bryteren (triggeren) på brenneren. Luft skal strømme ut fra skjæremunnstykket på brenneren. 5. Pilotbuen skal starte to sekunder etter at bryteren er blitt trykt inn. Hovedbuen skal følge umiddelbart etterpå, slik at skjæringen kan begynne. (Hvis triggerlåsing er satt til LÅST (LOCK), kan bryteren på brenneren slippes etter at skjærebuen er opprettet). 6. Etter at skjæringen har begynt, hold hele tiden brennerhodet vinklet bakover 5-15 i forhold til vertikalen (figur 4-2). Denne vinkelen er spesielt nyttig for å få fallkutt (drop cut), slik at smeltet slagg ikke sveiser delene sammen når fraskåret del løsner og faller av. Når avstandsføringen ikke brukes, skal skjæremunnstykket holdes rundt 6,4 mm (1/4") fra arbeidsstykket. 5 til 15 SKJÆRERETNING Figur 4-2. Riktig brennervinkel VIKTIG!!! Oppretthold riktig avstand (stand-off) Figur 4-4. Hullslagnings-og skjæreteknikker med PT-32EH Strømmen øker med avstanden! 4,7-6,4 mm (3/16" - 1/4") Figur 4-3. Avstand og strøm 56

13 KAPITTEL 4 BRUK PT-32EH Skjæredata for karbonstål Alle skjæredata gjelder for bruk med standard produksjons-forbruksmateriell og lufttrykk 5,2 bar (75 PSI) Tykkelse (mm) 40 A A 70 A 90 A PT-32EH er for karbonstål A 60A 70A 90A Materialtykkelse (mm) A 60A 70A 90A

14 1500 KAPITTEL 4 BRUK PT-32EH Skjæredata for aluminium Alle skjæredata gjelder for bruk med standard produksjons-forbruksmateriell og lufttrykk 5,2 bar (75 PSI) Tykkelse (mm) 40 A A 70 A 90 A A 60A 70A 90A 0 PT-32EH er for aluminium Materialtykkelse (mm) 40A 60A 70A 90A A 60A 70A 90A 58

15 KAPITTEL PT-32EH Skjæredata for rustfritt stål Alle skjæredata gjelder for bruk med standard produksjons-forbruksmateriell og lufttrykk 5,2 bar (75 PSI) Tykkelse (mm) 40 A A 70 A 90 A PT-32EH er for rustfritt stål 40A 60A 70A 90A BRUK Materialtykkelse (mm) 40A 60A 70A 90A 59

16 KAPITTEL 4 BRUK 60

17 KAPITTEL 5 ADVARSEL VEDLIKEHOLD Før noe som helst vedlikehold forsøkes utført på denne brenneren, bring på det rene at kraftforsyningsbryteren på strømforsyningskonsollen er i stilling AV (OFF) og at nettspenningen er frakoplet. 5.1 INSPEKSJON OG RENGJØRING AV FORBRUKSMATERIELL 1. Demonter fremre del av PT-32EH som følger: a. Hold brennerhodet nedover (se figur 3-2) og fjern hetekappen. Skjæremunnstykket vil falle fra hodet og forbli inni hetekappen. Skru løs elektroden for å fjerne denne og ventilpinnen. Fjern disse komponentene og inspiser om de er slitt. Skjæremunnstykket og elektroden vil vanligvis slites like fort. Best ytelse oppnås om de skiftes samtidig. b. Skjæremunnstykke: Skift dette ut om åpningen er tett, har hakk eller er blitt urund. c. Elektrode: Når skjæremunnstykket skiftes ut, sjekk alltid elektrodeslitasjen. Hvis mer enn 1,5 mm (0,06") elektrode- Hafnium er tært bort, skift ut elektroden. Dersom elektroden blir brukt ut over denne anbefalte slitasjegrensen, kan brenneren og strømforsyningskonsollen ta skade. Levetiden til skjæremunnstykket blir også svært redusert dersom elektroden brukes etter at den anbefalte grensen er nådd. Se figur 5-1. d. Hetekappe: Framsiden av hetekappen vil tæres gradvis bort som følge av hete og sprut fra smeltet metall. Skift ut hetekappen dersom mer enn 3,2 mm (1/8") er tært bort fra framsiden. Se figur 3-2. e. O-ring: Påfør smøremiddel som vist i figur 5-1. Skift den ut om den har kutt eller er slitt. Luftlekkasje forbi denne tetningen vil redusere skjæreytelsen. 2. Utskifting av komponentene i framre ende er vist i figur 3-2. SMØREMIDDEL (P/N ) KAN PÅFØRES O-RING OG HETEKAPPE. HETEKAPPENS FRAMRE DEL VIL TÆRES GRADVIS BORT VED BRUK. HETEKAPPE O-RING NY SLITT Skift ut når tæringen er dypere enn 1,5 mm (0,06"). ADVARSEL SKIFT UT ELEKTRODEN FØR GROPTÆRINGEN BLIR DYPERE ENN 1,5 mm (0,06") Figur 5-1. Vedlikehold av O-ring, elektrode og hetekappe 61

18 KAPITTEL SKIFTE UT BRYTERE, FRAKOPLE SLANGE- PAKKKEN, SKIFTE UT brennerhode ADVARSEL Før noe som helst vedlikehold forsøkes utført på denne brenneren, bring på det rene at kraftforsyningsbryteren på strømforsyningskonsollen er i stilling AV (OFF) og at nettspenningen er frakoplet. VEDLIKEHOLD 4. Hvis brennerhodet skal skiftes ut, fjern strømkabelen fra brennerhodet ved å bruke to skrunøkler for å unngå at messingrøret vris. 1. Fjern seks skruer fra håndtaket. Ta de to halvpartene av håndtaket fra hverandre STRØMKABEL 5. Fjern deretter pilotbuetilkoplingen fra brennerhodet ved hjelp av to skrunøkler, for å unngå å vri røret av rustfritt stål. PILOTBUE- TILKOPLING 2. Fjern forsiktig brennerkroppen og bryterne. Trekk isolasjonsstrømpene bakover slik at slange- og kabeltilkoplingene synes. Dersom bryterne skal skiftes, ta dem ut og klipp av de to ledningene fra hver bryter ved de spleisede tilkoplingene. (Nye brytere leveres med nye spleiser og ekstra lange ledninger) 6. Plasser brennerhodet i enheten og legg kablene og rørene riktig på plass i huset. Fold kablingen inn i fordypningen og vær forsiktig så ikke noen del av kablingen legges på flater i huset som skal presses sammen. Sett på plass den andre halvparten av huset og trekk til de seks skruene. Stram skruene inntil det ikke finnes noe gap mellom de to halvpartene. 3. Kople til bryterne og skift ut isolasjonen som vist. Sett bryterne inn i enheten. Fortsett til trinn 6. 62

19 KAPITTEL 6 reservedeler 6.0 Reservedeler 6.1 Generelt Oppgi alltid serienummeret for enheten som reservedelene skal brukes med. Serienummeret er preget på enhetens navneplate. 6.2 Bestilling For feilfri funksjonering anbefales at bare originale komponenter og produkter fra ESAB blir brukt i forbindelse med dette utstyret. Bruk av utstyr fra andre enn ESAB kan gjøre garantien ugyldig. Reservedeler kan bestilles fra din ESAB-distributør. Pass på å angi spesielle forsendelsesanvisninger når reservedeler blir bestilt. Se kommunikasjonsveiledningen på siste side i denne håndboken for en liste med telefonnumre for kundeservice. Merknad Artikler i stykklisten uten partnummer er vist bare for informasjon. Mekaniske komponenter bør være tilgjengelige gjennom lokale leverandører. 63

20 KAPITTEL 6 reservedeler Merknad Brennere og brennerkropper som kjøpes enkeltvis blir levert uten elektrode, skjæremunnstykke, hetekappe og ventilpinn. Bestill komplette reservedelssett eller enkeltkomponenter etter behov (se kapittel 2). BRENNERKROPP/-HODE BRYTER SPLEIS HÅNDTAK BRYTER SPADEKONTAKT (2) HVITE LEDNINGER PILOTBUESLANGE STRØMKABEL SLANGEPAKKE 7,6 m (25 ft.) ,2 m (50 ft.)

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer