U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r Trenger vi et radikalt skifte? Tema: Organisasjonspolitikk Bærekraftig utvikling 24-35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 0 7. Trenger vi et radikalt skifte? Tema: Organisasjonspolitikk 12-22 Bærekraftig utvikling 24-35"

Transkript

1 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r Trenger vi et radikalt skifte? Tema: Organisasjonspolitikk Bærekraftig utvikling 24-35

2 Nr Innhold 4 Åpent og ærlig ledere mellom Solstrandprogrammet er AFFs mest omfattende og krevende lederutviklingsprogram. Dette er en anledning til ikke å være omgitt av løgnere, sier sjef for programmet, Petter Ingebrigtsen. 4 8 Overraskelser i pengepolitikken Dersom dere synes jeg virker helt klar, må dere ha misforstått det jeg sa, uttalte Alan Greenspan til Den amerikanske kongressen i Noe for Norge? I desember 2005 vedtok det sveitsiske kantonet Obwalden et degressivt skattesystem: For personinntekter over 1,5 millioner kroner ville høyere inntekt føre til en lavere skattesats Kampen om posisjonene Sitter du bortgjemt på kontoret og lurer på hvordan du skal få innflytelse, bli lagt merke til eller selge ideer? Lær deg organisasjonspolitikk. Kom i posisjon Hareide er ingen spiller Knut Arild Hareide liker dårlig når ansatte streber etter å komme i posisjon. Det må ikke være eget driv, men den saken du driver med som er viktig, mener organisasjonsdirektøren i Schibsted. 24 Du trodde penger var alt Vi snakker om buddhistisk økonomi! Jeg mener det er på høy tid å aktualisere disse problemstillingene her i Norge. Professor Knut J. Ims mener vi trenger et radikalt skifte i vår tenkning Rettferdig vandel Negativ presse til tross, rettferdig handel gir økt konkurranse og undergraver kaffeoppkjøpernes monopolmakt, mener doktorgradsstipendiat Anna Milford.

3 NHH Bulletin Leder 30 Kan designerlaks redde Hardanger? Et forskningsprosjekt ved Samfunns- og næringslivsforskning, NHH, ser nærmere på sjømatnæringen i skyggen av bransjens giganter. 30 Gratulerer! Det er ein stor og god dag for oss ved AFF, SNF og NHH når du nå står med første utgåve av NHH Bulletin i handa. Gratulerer! 35 Innovasjon Afrika Mikrokreditt har vist hvordan finansielle tjenester kan hjelpe fattige mennesker. Nå ser en gruppe forskere på betydningen av å øke lokale entreprenørers innsikt i elementær forretningsdrift. 36 Kjemper om ukebladleserne Møt produktsjef for kvinnebladet Inside, Kristine Øier. 39 Professor Agnar Sandmo Professor Agnar Sandmo gikk av med pensjon i sommer. Han har vært veileder for ti doktorgradsstudenter. Hvor ble de av? 46 Forbereder seg på kamp TV2-sjef Alf Hildrum mener kampen om tvseerne ikke vil stå om hvilket mediehus som er best på innhold, men om forretningsmodell og finansieringsordning. 48 Hva skjer 48 Medieklipp 50 Notiser 52 Nytt om navn 54 Nye doktorer 55 Fakta om NHH NHH Bulletin NHH-miljøet er ei kompetansekraft vi rett fram er stolte av. Om ikkje alt er perfekt, er det viktigaste at NHH stadig vidareutviklar seg og aldri sluttar å overraske positivt. Utfordringa er at denne kunnskapen kjem ut gjennom dialog slik at kunnskapen får motstand, blir enda betre og kjem til nytte. NHH Bulletin er eitt av fleire initiativ for å synleggjere fagmiljøa og opne for meir dialog. I eit heilt nytt forskingssamarbeid går dei tre institusjonane saman om å sjå på spørsmål kring korleis ein best kan leggje til rette for god flyt av kunnskap mellom einingar i multinasjonale selskap? Dette er første gong SNF, AFF og NHH saman driver eit forskingsprosjekt alle tre. Det er også første gong heile miljøet står bak eit felles magasin. Undersøkingar stadfestar at lesarane har hatt nytte av dei tre magasina SNF Bulletin, AFF Lederbulletin og NHH Silhuetten. De har hatt høg tillit innhaldet. Med større ressursar og fleire sider å sjå tinga frå, ønskjer vi å bli enda meir relevante og nyttige, og nå fram til fleire lesarar. Namnet NHH Bulletin har sterke historiske røter i NHH-miljøet fordi det har eit offisielt og akademisk preg over seg. NHH Bulletin skal påverke samfunnsdebatten og våge å provosere for å bidra til å rette opp skeive samfunnsforhold. Til det treng vi din hjelp som kritisk lesar. Redaksjonen tar imot tips til saker, og debattinnlegg. Ønsker du abonnement? Ta kontakt på Asle Haukaas, ansvarleg redaktør

4 Åpent og ærlig ledere mellom Tekst: Sigrid Folkestad Foto: Helge Skodvin Solstrandprogrammet er AFFs mest omfattende og krevende lederutviklingsprogram. Dette er en anledning til ikke å være omgitt av løgnere, sier sjef for programmet, Petter Ingebrigtsen. Alle de 48 deltakerne er samlet til foredrag og paneldebatt om lederskap og framtidsvisjoner. 4 N H H B u l l e t i n n r

5 Solstrandprogrammet Solstrand Hotell & Bads eier Børrea Schau-Larsen i muntert møte med sjef for Solstrandprogrammet, Petter Ingebrigtsen. Solstrand Hotell & Bad på Os ligger idyllisk til ved Bjørnefjorden. Det nærmer seg slutten av august og det er tid for en to ukers samling for deltakerne på AFFs profilerte lederutviklingsprogram. Senere denne dagen har AFF et plenumsarrangement om lederskap og framtidsperspektiver der en rekke sentrale samfunnsdebattanter er invitert. De skal diskutere lederskap og framtidsperspektiver. Debattredaktør Knut Olav Åmås i Aftenposten skal lede paneldebatten med blant andre professor i statsvitenskap ved UiO, Janne Haaland Matlary, Lars Fr. H. Svendsen, førsteamanuensis i filosofi ved UiB, assosiert professor ved BI, Espen Andersen og redaktør i Ny Tid, Martine Aurdal. 48 deltakere Solstrandprogrammet ble etablert av professor Rolf Waaler ved NHH allerede i 1953 og arrangeres hvert år. Hovedmålsetningen er ifølge AFF å n r N H H B u l l e t i n 5

6 Åpent og ærlig ledere mellom Arne Selvik, seniorkonsulent i AFF, forteller om Solstrandsprogrammets lange historie. undersøke og drøfte deltakernes lederskap. Det handler om å få bedre forståelse av egen ledelse og ledelsesprosessene i egen virksomhet slik at en kan utvikle virksomheten videre. Hvert år drar 48 kvinner og menn til Solstrandprogrammet. Lederne deles inn i seks grupper. Arbeidet i gruppene er en meget sentralt i programmet. Det er gruppene, sammen med de andre arenaene, som gir deltakerne muligheter til å undersøke, analysere, eksperimentere og trene hele veien gjennom programmet, sier Petter Ingebrigtsen, programsjef for Solstrandprogrammet. De ulike arenaene er satt sammen av kvinner og menn. Det er ingen ledere fra samme bransje i samme basisgruppe, heller ikke deltakere fra konkurrerende bedrifter eller kolleger fra samme bedrift, forteller seniorkonsulent i AFF, Arne Selvik. produserer våpenstyringssystemer og en del komponenter til sivil romfart. Vi bruker Solstrandprogrammet som vårt øverste lederprogram i bedriften. Hvert år har KDA sendt en ansatt til programmet, sier Kopperud. Dette ser ledere hos dere fram til? Absolutt. Vi har flere tilbud til lederne i vår bedrift, men dette er det øverste og veldig ettertraktet. Petter Ingebrigtsen, som har mange års erfaring med leder- og organisasjonsutvikling, understreker det praktiske aspektet ved programmet. Det sentrale er at deltakerne får arbeidet med de viktigste ledelsemessig og organisatoriske utfordringene for deres egen virksomhet. Programmet strekker seg over åtte uker i en 16- måneders periode, og for mange varer utfordret av andre erfarne ledere. Dette utvikler seg gjennom presentasjon av forskning og praksis, men også gjennom bedre mulighet til å arbeide med egne og andres praktiske erfaringer, mener programsjefen. Hvis du ser på hvem som blir invitert til å holde foredrag på programmet, så ser du at det er vidt forskjellige typer. Det finnes ikke én ledermodell. Dette er en arena der folk har muligheter til økt refleksjon og forståelse omkring lederskap og seg selv som ledere, sier Ingebrigtsen. Lederskapelse Jeg synes det er fascinerende hvor forskjellig en kan lede og organisere en virksomhet for å skape gode resultater. En strategi som er konstruktiv i én periode, kan være destruktiv senere. En Skiftene mellom de ulike arenaene og måter å jobbe på i programmet gir muligheter for utvikling av nye perspektiver på seg selv, sin virksomhet og sin måte å lede på, sier Selvik. Innsikt og praksis Jan Kopperud og de andre deltakerne har gått til lunsj. Nå er det tid for å nyte maten og slappe av før alle samles klokka to. Kopperud er utviklingssjef i Kongsberg Defense & Aerospace, et selskap med 1500 ansatte. Selskapet Debattredaktør Knut Olav Åmås i Aftenposten leder paneldebatten med blant andre professor i statsvitenskap ved UiO, Janne Haaland Matlary. det i mange år. Det handler om å gjøre innsikt om til praksis, sier Ingebrigtsen Det handler altså ikke om spaserturer i det fri der små grupper av profilerte næringslivsledere utveksler bekymringer eller bygger nettverk for å komme til nye høyder i karrieren. Det dreier seg om å utforske roller og oppgaver og å bli lederstil som fungerer for noen virksomheter, avdelinger, grupper eller personer, fungerer ikke for andre. Det viktigste for oss er å bidra til undersøkelsen av praksis og ikke utvikling av dogmer, sier Ingebrigtsen Deltakerne jobber hardt. I pausen, til måltidene og på kveldstid arbeider de Petter Ingebrigtsen er programsjef ved Solstrandprogrammet. Han har tidligere arbeidet som organisasjonspsykolog. Han har gjennom dette arbeidet fått erfaring fra utvikling- og omstillingsarbeid. 6 N H H B u l l e t i n n r

7 Solstrandprogrammet aktivt med refleksjon over de aktuelle tema, problemstillinger eller utfordringer. Det er i utprøvingen av tankene med andre og spesielt kolleger og ansatte i egen virksomhet det kan oppstå ny praksis. Her får deltakerne mulighet til å anvende innsikten i egen virksomhet. Derfor legger vi stor vekt på de aktivitetene som er knyttet til deltakernes arbeid med lederrollen, ledergruppen og organisasjonskulturen. Lederne på programmet vil av den grunn ofte gjøre mange praktiske og konkrete endringer i egen virksomhet. Dette styrker ofte interessen for å videreutvikle forståelsen, undersøkelsen og utprøvingen av ny praksis. Lederens rolle, posisjon og autoritet gjenskapes kontinuerlig gjennom kommunikasjonen, dialogen og valgene i hverdagen. Lederskapet skapes og gjenskapes kontinuerlig, sier Ingebrigtsen. Deltakerne gir hverandre tilbakemelding, de utfordrer og støtter hverandre. Ifølge Ingebrigtsen er dette en av få arenaer der det er mulig for deltakerne å drøfte slike problemstillinger med andre på en så omfattende måte. Tilbakemeldingene kan gjøre det enklere for dem å se, vurdere og prøve helt nye forslag. Det er ingen her som er engstelige for å stoppe en, slik som det kan være på jobben, der relasjoner, posisjoner og makt kan gjøre det vanskelig å utfordre hverandres perspektiv. I denne sammenhengen har vi en felles forpliktelse for å bringe andres og vår egen tenkning videre. Belastningen for deltakerne kan være stor i perioder når en opplever begrenset forståelse fra medlemmene i gruppen, og at en hele tiden blir misforstått. karakter. Det er en faglig og pedagogisk utvikling av programmet, både i innhold og praktisk tilnærming. Av den grunn vil programmet virke relevant og nyttig for de som deltar på ethvert tidspunkt. I nært samarbeid med Solstrand Hotell & Bad ved eier Børrea Schau-Larsen har Solstandprogammet blitt det mest kjente lederutviklingsprogrammet gjennom tidene. Allerede i 1957 sa professor og arbeidslivsforsker E. Wight Bakke fra Yale University at programmet var one of the few outstanding examples of executive programs in the world. Dette forplikter, og AFF vet at de har mange dyktige og forventningsfulle ledere i kø til Solstrandprogrammet. Ja, det er forpliktende, sier Schau-Larsen, og vi har forskjellige roller i dette fellesskapet. Som en bedrift i fjerde generasjon har dette en ekstra dimensjon. Jeg har fulgt programmet siden Det fine er at AFF ser vår rolle i dette. Vi har en unik landlig idyll og ønsker å være den gode arenaen, en oase som kan gi gylne øyeblikk, avslutter hotelleieren. Fast bad i pausen for Jan Kopperud og Johann Padel. Ingen kvikk fiks Vi tror ikke på raske løsninger. En må gå i dybden, og en må tåle å gjøre det kjente ukjent, sier Arne Selvik og fortsetter: Styrken i programmet er muligens den kontinuerlige utviklingen det har vært i. Det har alltid vært fokus på ledelse, organisasjonsutvikling og virksomhetens resultat, men det får hele tiden ny Jeg synes det er fascinerende hvor forskjellig en kan lede og organisere en virksomhet for å skape gode resultater. Arne Selvik har vært universitetslærer ved University of Wisconsin-Madison og Universitetet i Bergen. Selvik har skrevet en rekke bøker og artikler om næringsøkonomi, ledelse og styrearbeid. Han er konsulent på Solstrandprogrammet. n r N H H B u l l e t i n 7

8 Pris til masterstudenter Færre overraskelser i pengepolitikken Dersom dere synes jeg virker helt klar, må dere ha misforstått det jeg sa, uttalte Alan Greenspan til Den amerikanske kongressen i Siden den gang har det skjedd en betydelig utvikling i sentralbankenes formidling av pengepolitikk, sier Vibeke H. Bakken. Tekst: Sigrid Folkestad Foto: Kristin Svorte Runar Aksnes (25) og Vibeke H. Bakken (27) fikk nylig tildelt en pris for beste masteroppgave ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Bedre kommunikasjon I masteroppgaven Publisering av rentebane. En analyse av rentebanens bidrag i pengepolitikken har Aksnes og Bakken sett på sentralbankens publisering av sin forventede rentebane og hvilke konsekvenser den har på markedet. Bakken og Aksnes vurderer hvilket bidrag publisering av en referansebane for styringsrenten har for sentralbankens kommunikasjon av pengepolitikken. Mens det tidligere hersket et prinsipp om at silence is golden, er det i moderne pengepolitikk sterkt fokus på å være transparent og kommunisere tydelig til markedsaktørene. Sentralbanker streber etter å gi folk innsikt og forståelse i hvordan de gjennomfører pengepolitikken og hva som ligger bak de pengepolitiske beslutningene, sier Bakken. Publisering av forventet rentebane kan muligens for de nærmeste årene føre til at markedet i gjennomsnitt blir mindre overrasket over sentralbankens rentebeslutninger, forteller Aksnes. Offentliggjøring av forventet rentebane har ført til en større nedgang i overraskelseskomponenten i Norge enn i land som ikke offentliggjør rentebaner. Hvis en rentebeslutning er forventet, så skal ikke markedsrenten endre seg i særlig grad. Dersom markedet blir overrasket over beslutningen, kan det føre til store endringer, forteller Aksnes. Drømmejobben i dept Aksnes og Bakken analyserer et stort datamateriale med daglige renteobservasjoner som dekker seks ulike valutaslag. De bruker en metode som gjør det mulig å måle graden av markedets overraskelse over utfallet av sentralbankenes rentemøter. Hva ligger bak valg av problemstilling? Det var egentlig min veileder Øystein Thøgersen som kom med forslaget, og vi hadde et samspill på oppgaven helt i starten. Så fant jeg ut at jeg ville ha med en dyktig student på prosjektet, forteller Bakken. Deretter fulgte dere hverandre til Finansdepartementet. Er det like interessant som dere trodde? Ja, jeg er ansatt i økonomiavdelingen og jobber med viktige samfunnsøkonomiske problemstillinger, sier Aksnes. Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen. Avdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Jeg er i avdeling for formuesforvaltning og jobber med oppgaver knyttet til Statens pensjonsfond, forteller Bakken. Og dette er drømmejobben, men har dere noen andre mål i sikte? Jeg trives veldig godt i Finansdepartementet, men på sikt er Norges Bank også interessant, sier Bakken. Nei, egentlig ikke. Her ønsker jeg å være lenge, sier Aksnes. Dette representerer et originalt og solid stykke empirisk forskningsarbeid som er verdig prisen for beste masteroppgave i 2007 ved Institutt for samfunnsøkonomi, mente komiteen som valgte Bakken og Aksnes sin masteroppgave. Komiteen besto av professor Erling Steigum (BI) og professor Bertil Tungodden ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Professor Øystein Thøgersen ved instituttet var veileder. 8 N H H B u l l e t i n n r På rett plass: Runar Aksnes (25) og Vibeke H. Bakken (27) ved Finansdepartementets bygg i Akersgata.

9 n r N H H B u l l e t i n 9

10 S amfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er et ledende forskningsmiljø innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. SNF er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre eksternfinansiert forskning Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Stiftelsen SNF er aksjonærer. Virksomheten drives med basis i egen stab og fagmiljøene ved NHH og Institutt for økonomi (UiB). SNF utfører forskning og forskningsbaserte utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor. Forskningen organiseres i programmer, prosjekter og enkeltoppdrag av langsiktig og mer kortsiktig karakter. Alle publikasjoner er offentlig tilgjengelig og kan lastes ned gratis fra vår hjemmeside. Et selskap i NHH-miljøet Breiviksveien 40 N-5045 Bergen TELEFON TELEFAKS E-POST NTERNETT S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S

11 AFF, SNF og NHH Kunnskapsflyt i multinasjonale selskaper Tekst: Sigrid Folkestad Foto: Eivind Senneset Hvordan legge til rette for god kunnskapsflyt mellom enheter i multinasjonale selskaper som er lokalisert på flere steder og dermed også i ulike kulturelle kontekster? Dette er utgangspunktet for et nytt forskningsprosjekt som AFF, SNF og NHH skal i gang med. Fra venstre: Per Heum, administrerende direktør i SNF, Bente Lillestøl fra Veidekke, Anne Grethe Dalane fra Yara, NHH-professor Paul Gooderham, administrerende direktør i AFF Bjørn Helge Gundersen, Morten Vike fra Rieber & Søn og Atle Jordahl, direktør Internasjonale relasjoner i AFF. Tools and techniques for global leadership development in Norwegian MNEs er tittelen på forskningsprosjektet. NHH-miljøet samarbeider med tre store norske bedrifter; Yara, Veidekke og Rieber. Sammen med AFF går de inn i prosjektet med 1,4 millioner kroner. Forskningsrådet støtter det med 5,6 millioner kroner. Professor Paul Gooderham ved Institutt for strategi og ledelse, NHH, leder det nye forskningsprosjektet. n r N H H B u l l e t i n 11

12 Lars-Kristian Bråten, Sveits Project Manager, HBM Partners AG Siviløkonom 1996 MBA ved NHH NHH Bulletins spaltister Fire siviløkonomer utdannet ved NHH skriver for NHH Bulletin. Spaltistene har flere års jobberfaring i henholdsvis Norge, Sverige, Sveits og Uganda. De tar opp samfunnsaktuelle, jobbrelaterte eller faglige spørsmål. Har du kommentarer eller ønsker å debattere noe av det som tas opp: Send epost til Skatteparadis i Norge? Et kanton i Sveits ville ha økt tilflytting av rikfolk og gode skattebetalere og vedtok å innføre et såkalt degressivt skattesystem. Kanskje noe å tenke på for alle senterpartistyrte kommuner: Slå et slag for sjølråderetten og med det også bidra til Norges konkurransedyktighet, skriver Lars-Kristian Bråten. I desember 2005 vedtok det sveitsiske kantonet Obwalden et degressivt skattesystem: For personinntekter over 1,5 millioner kroner ville høyere inntekt føre til en lavere skattesats. Målet for denne beslutningen ble fra offisielt hold klart formulert: økt innflytting av gode skattebetalere. Ikke uventet førte vedtaket, som ble fattet med 86 prosent flertall i en folkeavstemning, til store protester. Sist sommer dømte den øverste domstolen i Sveits det degressive skattesystemet som lovstridig fordi det i for stor grad stred mot prinsippet om beskatning etter evne. Få dager etter domstolsavsigelsen presenterte regjeringen i Obwalden et kanton med innbyggere i fjellheimen mellom Luzern og Bern et alternativt skattesystem. De ønsket flat skatt med et solid bunnfradrag. Obwalden ble hyllet i pressen som Asterix, Obelix og de andre gallerne som tviholdt på sin selvstendighet i kampen mot romerne i Bern (og i Brüssel). Som en naturlig del av den lokale sjølråderetten fastsetter de 26 kantonene sine egne skattesystemer, mens de over 2000 kommunene kun har mulighet til å fastsette sine egne skattesatser. Selv om en viss utjevning mellom rike og fattige kantoner finner sted, har dette systemet ført en utpreget skattekonkurranse og til stor bevissthet rundt bruken av offentlige midler. 12 N H H B u l l e t i n n r

13 Bulletinspaltistene Steffen Gausemel Backe, Sverige Analysesjef, Aftonbladet Siviløkonom 2003 Randi Næs, Norge Seniorrådgiver/ forsker, Norges Bank Siviløkonom 1988 HAS Dr.-grad 2004 Hege Gulli, Uganda Økonomisk rådgiver, Ambassaden i Kampala Siviløkonom 1991 HAS 1995 Disse til dels svært lave skattene kan helt klart oppfattes som urettferdig. Særlig det store kantonet i nord (Tyskland), som årlig opplever at tusenvis av gode skattebetalere flykter sørover, og protesterer titt og ofte mot den sveitsiske skattepolitikken. Samtidig blir Tyskland og de andre høyskattelandene utfordret av nye lavskatteland i Sentral- og Øst-Europa. Den europeiske skattekonkurransen er kommet for bli, og det er bare å hive seg på i konkurransen. Lave skatter er et av elementene som på tross av et ellers høyt kostnadsnivå generelt gjør Sveits konkurransedyktig for firmaer og privatpersoner som søker et nytt sted å etablere seg. I Norge er den kommunale inntektsskattøren for personer 12,6 prosent. Kommunene kan fritt vedta en lavere sats. Særlig kraftkommunene har et godt utgangspunkt for å redusere skatten og på den måten trekke til seg flere innbyggere og bedrifter. Da foreløpig ingen kommuner har våget dette skrittet, må den første kommunen regne med en viss oppmerksomhet. Kanton Obwalden klarte å utnytte denne oppmerksomheten til å markedsføre seg selv som et interessant sted å etablere seg. Utfordringen går derfor til alle senterpartistyrte kommuner om å slå et slag for sjølråderetten og med det også bidra til Norges konkurransedyktighet. n r N H H B u l l e t i n 13

14 Jobben og politikken Sitter du bortgjemt på kontoret og lurer på hvordan du skal få innflytelse, bli lagt merke til eller selge ideer? Lær deg organisasjonspolitikk. Kom i posisjon. Tekst: Sigrid Folkestad Illustrasjon: Willy Skramstad Organisasjonspolitikk finnes i alle virksomheter. Noen synes det blir for mye politikk. Må jeg virkelig ta del i dette spillet, spør de seg, sier seniorkonsulent Åsmund Ulvenes i AFF. Det er vel fordi vedkommende ikke er særlig engasjert i jobben? Ikke nødvendigvis. Mange ser på jobben som faglig arbeid og alt annet som uvesentlig. Men det er de som er veldig glad i politikk og overdriver spillet. Særlig ledere må definere seg i forhold til de organisasjonspolitiske realiteter. De må kjenne disse sidene ved virksomheten og sørge for at medarbeidere tar ut sitt potensial. Hvordan er politikken hos dere, da, spør jeg dem. Da kommer beretninger om makt og avmakt, om tapere og vinnere og om dem som lurte seg selv. Jo, politikken florerer, når man bare får tenkt seg om, sier han. Klokt eller kvalmt? Ulvenes definerer organisasjonspolitikk som de uformelle, uoffisielle og noen ganger skjulte forsøk på å vinne innflytelse, selge ideer, påvirke organisasjonen, skaffe seg makt eller nå fastsatte mål. Vi finner det i alle virksomheter, og det er ikke noe nytt fenomen. Organisasjonspolitikk behøver ikke bety at arbeidsmiljøet er dårlig eller at tyrannene har overtaket. Likevel kan det virke slik for den som ikke interesserer seg for spillet eller ikke forstår hva som skjer. Hvorfor er det så viktig å komme til syne? For å oppnå uformell makt eller komme til posisjoner? Folk skal være til nytte. Det er feil å la medarbeidere sitte i en krok og gjemme både seg selv og ideene sine. Men den som vil fram i lyset, bør vite litt om hvordan hun blir oppfattet, hva som lønner seg, hva som ikke lønner seg, hvor alliansene går og hvor makten ligger. Den typen innsikt kaller vi organisasjonsmessig kløkt. Når er det klokt og når er det kvalmt? Ja, når er det kvalmt, ler Ulvenes. Det 14 N H H B u l l e t i n n r

15 Organisasjonspolitikk n r N H H B u l l e t i n 15

16 Jobben og politikken Åsmund Ulvenes, seniorkonsulent i AFF: Personlig integritet må være grunnlaget for å melde seg på i organisasjonspolitikken. Foto: Trond J. Hansen handler om kultur, om personlighet og om fingerspissfølelse. Dersom en kjenner politikken i egen virksomhet og oppfører seg klokt, viser en seg ikke fram på en kvalm måte, sier han. Ulvenes understreker forskjellen mellom klok og smart. Å være god i organisasjonspolitikk krever klokskap, ikke utspekulert eller utstudert atferd. La oss si du jobber på et prosjekt. Andre prøver å sparke bein under deg av ulike årsaker. Dette er noe som skjer i arbeidslivet. Er du da underpolitisk og ikke forholder deg aktivt til slikt, kan du bli satt utenfor. Vi ser nok en del naive og godtroende folk i arbeidslivet. Så er det andre som tar æren for det du har gjort? Jo da, men du kan ikke sitte i kroken og tenke jeg er en skjult diamant. Her sitter jeg og skinner som en liten perle som ingen ser. Skal du selge en bil, må du ta den ut av garasjen, er Ulvenes sitt nøkterne råd. Underpolitisk og overpolitisk Saken er at du må, ifølge Ulvenes, komme fram i lyset med det du har. Dette er et maktspill? Nei, dette handler om synliggjøring. Det er viktig både for den enkeltes karriere og virksomheten at bedriften utnytter de ressursene den har tatt om bord. Da er det nyttig å spørre seg: Hvem er jeg i denne organisasjonen? Det handler både om å ikke tråkke feil og om å ta vare på kolleger. For ledere er det viktig å øke bevisstheten om organisasjonspolitikken i bedriften. Det er for eksempel vanskelig både å være en god leder og samtidig være usynlig. Ulvenes skiller mellom de underpolitiske og de overpolitiske. De overpolitiske er bulldoserne. De oppfører seg som elefanter i en glassbutikk. De fremmer sine interesser der de kommer til, de tiltrekkes av maktspillene og de behersker livet i korridorene. Problemet er at de har et svakt utviklet blikk for andres skjebner og når de til tider faller for egne grep, stiller de seg uforstående til beskyldninger om maktarroganse og overkjøring. Ekstremvariantene fremstår gjerne som uspiselige tyranner som forsurer arbeidsmiljøet. De underpolitiske inntar offerroller i virksomheten. De oppfatter seg som undervurdert eller oversett. De er usikre på hva som vektlegges i bedriften, de opplever å ikke bli kreditert for bidragene sine, de får ikke solgt ideene sine. Disse medarbeiderne har kanskje skadet karrieren sin gjennom klar tale 16 N H H B u l l e t i n n r

17 Organisasjonspolitikk på feil sted, de står utenfor de rette nettverkene eller de saboteres uten å oppdage det. Ytterpunktet er mobbeofferet som ikke engang får sympati, forteller Ulvenes. Integritet som grunnlag Ulvenes har erfart at den som ikke interesserer seg for spillet eller ikke forstår hva som skjer, ofte mener at arbeidsmiljøet er dårlig eller at tyrannene har overtaket, uten at det er tilfelle. Hva skjer ellers med de underpolitiske? Noen av dem slutter. De går til andre virksomheter som de tror konsentrerer seg om fag eller forretningsdrift i håp om å slippe unna politikken. Så er det gruppen som synes at det er uverdig å drive politikk. De lar de andre spille spillet. Selv melder de seg ut og gjør jobben sin som de lojale og dyktige medarbeidere de mener at de er. De oppleves gjerne som furtne og foraktfulle i forhold til det politiske liv i bedriften. Men det finnes også de som tar opp kampen for å få slutt på det politiske spillet. De hevder gjerne at bedriften er en arbeidsplass og ikke et politisk parti. De sloss mot det de oppfatter som muldvarpvirksomhet og posisjoneringer og betrakter seg som hvite riddere i kamp mot uvesenet. Ulvenes legger stor vekt på at personlig integritet må være grunnlaget for å melde seg på i organisasjonspolitikken. En person med integritet er helstøpt og holder høy etisk standard. Vedkommende leverer resultater, er selvstendig i handling og snur ikke kappen etter vinden. Et neste steg på veien er at du bygger opp kunnskaper om maktspillet og om de kulturelle normene i organisasjonen din. Du skaffer deg rede på hvordan du selv omtales i bedriften og hvilket bilde viktige personer har av deg, er anbefalingen fra Ulvenes. Noen handlingsstrategier i organisasjonspolitikken Få fram interessene dine på en velbalansert måte Ta æren for det som virkelig er dine genuine bidrag til virksomheten Grip tak i negative forestillinger, rykter og feiloppfatninger om deg i organisasjonen Bygg slike nettverk som gir deg innflytelse Ikke framstill deg som mindre viktig og innflytelsesrik enn du virkelig er Kommuniser fornuftig når du skal fremme ideer eller utfordre etablerte sannheter Lær deg å omgås de mange velvoksne egoer og bevoktede revirer som måtte finnes i bedriften Driv etisk forsvarlig lobbyvirksomhet for å selge inn ideene dine før avgjørelser 360 graders verktøy AFF har bygget opp seniorkompetanse på organisasjonspolitikk. Politisk kløkt kan både utvikles gjennom egne programmer eller som del av større lederutviklingsprogrammer. AFF har lisens i Norge på et 360 graders evalueringsverktøy om organisasjonspolitisk kløkt. Her får den enkelte en grundig profil over hvordan hun selv og kollegene vurderer henne på 13 ulike politiske ferdigheter. Åsmund Ulvenes er cand. polit. Han har vært ansatt i AFF siden Ulvenes har tilleggsutdanning fra NHH og University of Essex, bred erfaring fra analyser, evaluering og utvikling av organisasjoner og fra større bedriftsinterne lederutviklingsprogram. n r N H H B u l l e t i n 17

18 Hareide er ingen spiller Tekst og foto: Sigrid Folkestad 18 N H H B u l l e t i n n r

19 Organisasjonspolitikk Knut Arild Hareide liker dårlig når ansatte streber etter å komme i posisjon for posisjonens skyld. Det må ikke være eget driv, men den saken du driver med som er viktig, mener organisasjonsdirektøren i Schibsted. Som økonomistudent ved NHH på midten av nittitallet rakk Hareide både å bli leder for NHHS og medlem av arbeidsutvalget i NSU Bergen. Etter studiene fikk han en trainee-stilling i Schibsted. Så fortsatte han på karrierestigen. Han ble forretningsutvikler og prosjektleder, og i 2006 fikk han jobb som organisasjonsdirektør i samme selskap. Wonderboy og KrFs prins I 2004 gikk KrF-eren til topps i politikken som en av historiens yngste statsråder. Han overtok som miljøvernminister etter Børge Brende. Hvordan spiller bømloværingen kortene sine? Jeg har tatt alle mine valg ut fra det jeg synes var gøy og interessant, både som studentpolitiker og leder i studentforeningen. Og jeg har veldig god kontakt med dem jeg studerte med på handelshøyskolen. Det er veldig lett å komme i prat med folk når du vet at de kommer fra NHH. Tenkte du som student at dette er personer som vil bli nyttige i ditt nettverk? Nei, den typen folk er jeg litt redd for, sier Hareide, og legger til: Jeg kommer aldri til å si invester i nettverk. Det handler mer om å investere i mellommenneskelige relasjoner og mennesker rundt seg. I næringslivet er arbeidsmiljøet mer ensartet enn Hareide opplevde i politikken. Folk har mye samme bakgrunn og erfaring, forteller han. Du passer egentlig best som politiker, da? Den største forskjellen mellom politikken og jobb i næringslivet var at alt jeg gjorde ble veldig synlig. Jeg brukte mye tid på media. Saker som ikke jeg hadde initiert, men som kom opp hele tiden måtte jeg ta stilling til. Så kom parodien (med Harald Eia, red. merk). Folk ble ytterligere oppmerksom Organisasjonsdirektør Knut Arild Hareide stortrives i Schibsted. på meg. Jo mer du er i pressens søkelys, jo mer øker interessen fra presse. Hadde jeg vært statsråd i dag ville jeg vært. Tøffere? Nei, ikke tøffere, men tydeligere. I møte med pressefolk, men også i forhold til ansatte i departementet. En skal gi tilbakemeldinger og kritikk, men en har ansvar for hvordan kritikken blir gitt. I KrF tar vi det på tomannshånd. Jeg har ikke sans for alle som løper til media og kritiserer. God konserndirektør Du må vite hvilken organisasjon du har med å gjøre. Det er utrolig viktig. En må ta hensyn til personalet og bli med på en prosess. Har du en god prosess får du gjennomslag. Den gode lederen er flink til å se andre. De dyktige lederne i Schibsted skaper vinnere rundt seg, og de gjør andre rundt seg gode. Disse lederne framstår aldri som egosentriske. Min sjef, konserndirektør Birger Magnus, er veldig flink til å gi medarbeiderne muligheter og å gi dem plass. Jeg tror moderne lederne ser viktigheten av dette fordi det skaper motiverte medarbeidere. Er de bedre? Ikke tvil om det. Unge ressurssterke medarbeider med mange valgmuligheter aksepterer ikke den gamle autoritære lederstilen, mener Hareide. Mange kjemper om å få en plass i solen. De posisjonere seg og driver aktiv korridorpolitikk. Dette opplevde Hareide mer av i politikken enn i næringslivet. Jeg har ikke opplevd noe slikt i Schibsted. Dette spillet finner du veldig mye mer av i politikken. Skal du overleve som politiker må du ha synlighet. I næringslivet holder det å vise resultatene for en eller to personer. I politikken må du vise det for et helt folk. Jeg blir ikke målt på synlighet i min jobb, forteller den unge organisasjonsdirektøren. Giske spiller Det finnes politikere folk blir glad i. De aller fleste synes Jon Lilletun var en slik politiker. Lilletun var alltid nysgjerrig og alltid ærlig. Trond Giske er kjent for å være en av de beste spillerne i politikken. Men jeg tror også at en må kunne spillet i politikken skal en lykkes i å få gjennomslag, sier Hareide, og kommer inn på andre profilerte politikere. Det er en opplevelse å være i nærheten av Victor Norman. Som politiker ga han noe nytt til politikken. Og han tok ikke omkamp. Når en beslutning var tatt, lot han saken ligge. Jeg mener at uten hans evner ville ikke Konkurransetilsynet blitt flyttet. Der viste han politisk teft av ypperste klasse. Han visste at Kjell Magne Bondevik ville tenne på ideen, og Norman la et løp og kjørte et tempo, og han skaffet forpliktelse, slik at prosessen var umulig å stoppe. Jeg tror aldri flyttingen hadde aldri skjedd uten ham. Politisk og organisasjonsmessig var det et mesterstykke. Ingen i Senterpartiet hadde klart det. Men var det noen i KrF som hadde klart det? Dagfinn Høybråten gjennomførte røykeloven. Han jobbet bevisst internt og med fagbevegelsen og helsesektoren. Disse eksemplene har ingenting med sluhet å gjøre, mener Hareide. Det er godt politisk håndverk, og ønsker en å utvikle en god kultur på et arbeidssted må en leder klare å skape felles opplevelser. Det handler om å skape entusiasme. En leder må tenke helhetlig og få flinke folk med seg. Dette er en viktig lederegenskap, og det krever at du er bevisst på det organisatoriske, avslutter Hareide. n r N H H B u l l e t i n 19

20 Organisasjonspolitikk Lederspirer med ambisjoner Tekst: Maria Melfald Tveten Foto: Trond J. Hansen Flere norske ledere startet veien mot toppen med lederverv i NHHS. Dagens lederspirer synes erfaringene fra studentforeningen har gitt mersmak og følger gjerne i sine forgjengeres fotspor også i arbeidslivet. - Jeg vil prøve å posisjonere meg til å få ansvar også i arbeidslivet. Det er helt klart en del av mine ambisjoner, fastslår Kjetil Anfinnsen (24), leder av NHH- Symposiet Han husker godt sitt første møte med en studentforeningsleder som førstekullist ved NHH. Jeg husker jeg satt i Aud Max andre skoledag og Knut Olav Folkestad kom inn og presenterte seg som leder av Kjernestyret. Jeg tenkte akutt den stillingen har jeg lyst på, sier Anfinnsen. Selv om ikke Kjernestyret ble hans vei var han sikker i sin sak da han stilte til valg som leder av NHH-Symposiet høsten Jeg hadde skikkelig lyst på den øverste stillingen i en av de største organisasjonene i studentforeningen. Konseptet til NHH-Symposiet tiltalte meg både faglig og sosialt, forteller han. Fra vaffeljern til sjefstol Elisabeth Kverneland (24) har gått gradene i studentforeningen fra vaffeljernansvar på Direksjonsmusikkens onsdagsøvelser til å bli leder for hele studentforeningen. Kjernestyrelederen forteller at det er naturlig for henne hele tiden å søke nye utfordringer, noe som også vil gjelde i arbeidslivet. Hun poengterer at motivasjonen til å ta en lederposisjon må være forankret i et ekte engasjement og ønske om å lære, ikke kun for å pynte opp cv-en. Det var et strategisk valg for meg å bli Kjernestyreleder i forhold til at jeg lærer mye, blir utfordret og vokser. Jeg tror folk mener det er et smart valg nettopp fordi man har lært mye, ikke fordi man har tatt en tittel, sier hun. Både Kjetil Anfinnsen og Ukesjef Adrian Geelmuyden (22) er av samme oppfatning som Kverneland. Jeg tror ingen kan ta på seg et verv der du jobber hele dagen seks dager i uka kun for å ha det på cv-en, sier Geelmuyden. Som leder for 900 medstudenter og en kulturfestival som trekker bergensere til billettlukene blir det ikke mye tid til annet enn Uken. Jeg var forberedt på å gi avkall på en del da jeg stilte til valg som Ukesjef, og jeg prøver å finne en god balanse mellom det sosiale, skolen og Uken. Men det en har blitt valgt til må gå først, poengterer han. Ved enden av bordet Geelmuyden innrømmer gjerne at han trives i lederposisjoner med muligheten til å stikke hodet litt frem. Det er litt unorsk å si, men jeg trives 20 N H H B u l l e t i n n r En plass i solen: Elisabeth Kverneland, Kjetil Anfinnsen og Adrian Geelmuyden.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Effektivitet og etikk

Effektivitet og etikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD- 09/01 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2001 Effektivitet og etikk av Alexander

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Selvopptatt og brautende? Brennt inne med en god ide eller fått den stjålet?

Selvopptatt og brautende? Brennt inne med en god ide eller fått den stjålet? Selvopptatt og brautende? Brennt inne med en god ide eller fått den stjålet? Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Innovasjon i Lister. Camilla Dunsæd Leder rådmannsutvalget

Innovasjon i Lister. Camilla Dunsæd Leder rådmannsutvalget Innovasjon i Lister Camilla Dunsæd Leder rådmannsutvalget Slipp taket fest grepet Hurra for kommunen Lokalt fellesskap Politisk folkestyre Samfunnsmessig forvaltning Kommune betyr felleskap noe vi er sammen

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

Refleksjon som tilnærming for økt etisk bevissthet i bruk av velferdsteknologi?

Refleksjon som tilnærming for økt etisk bevissthet i bruk av velferdsteknologi? Refleksjon som tilnærming for økt etisk bevissthet i bruk av velferdsteknologi? Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om de etiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi i en travel

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag Rektorprogrammet Det kommer langt mer utfordrende dager enn første skoledag Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder utdanning er ofte hverdagen for en rektor. For noen kan hverdagen

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Når lederutvikling gir resultater

Når lederutvikling gir resultater Når lederutvikling gir resultater Kort tilbakeblikk I Norge har vi drevet ulike former for lederutvikling i over 60 år. Helt siden den amerikanske konsulenten George Kenning kom til Norge på femtitallet

Detaljer

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift SE : Piloten Stemmer fra grasrota Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift Thinkingoutsidethebox: Overcoming the limitations we put on ourself by other people. Ikke la oss undervurdere den

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Din unike personlighet

Din unike personlighet Niels Juel. Juni 00 Din unike personlighet Niels Juel,. juni 00 Venstre graf, Bevisst stil, er din profesjonelle stil, preget av arbeids situasjonen. Det er trolig slik kollegaene dine kjenner deg i hverdagen.

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene

Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene Mot uten grenser-modellen 1 Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene Menneskerettighetene kan ikke tas som en selvfølge; de er kjempet frem og må kontinuerlig forsvares. Her har vi alle et felles

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder Møte nr Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder 1 02,01.1201 12 Høstens program 2 09.01.12 Om etikk og moral Hanne Sofie Greve 3 16.01.12 Komitemøter 4 21.01.12 Charterfest

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer