aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN: RN-1-ny.indd :06:46

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46"

Transkript

1 aktivt hundeliv retriever nytt nummer medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN: RN-1-ny.indd :06:46

2 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien 10, 3216 Sandefjord telefon / Styret: Nestleder: Anne Mjelde Myhr, Trollia 16D, 5101 Eidsvågneset telefon / Kasserer: Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund. telefon / Styremedlemmer: Morten Egeberg Innleggen 14, 1925 Blaker telefon Erik Bostad, Hunnsveien 50, 2819 Gjøvik telefon / Nina Badendyck Torvgt. 28, 8005 Bodø telefon / Anne Lise Kaspersen, Haugenveien 18, 2827 Hunndalen telefon / Varamedlemmer: Hans Ole Stenbro 1890 Rakkestad telefon medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks kontorleder Bente Fjeldsæter hjemmeside ekspedisjonstid: mandag - onsd kl torsdag kl bankgiro: Retrievernytt: Stoff til Retrievernytt Lise Gro Andersen Brunsbyåsen Varteig Mob: Sendes som e-post til Artikler og annen tekst må tilkjennegis ved navn, da det skal stå i bladet med fullt navn. Bilder sendes via e-post som bildefiler, husk også å sende med fotografens navn, samt bildetekst. Redaksjonen tar fortsatt i mot håndskrevne manus med samme krav til identifisering som elektronisk. Bilder scannes. Både bilder og tekst mottas gjerne også på CD. Bilder innsendt til Retrievernytt er å anse som en aksept for at de kan benyttes i bladet slik redaksjonen finner det hensiktsmessig. Det er viktig at den som sender inn bilder, er tydelig på hvem som er fotograf. Retrievernytt er avhengig av det stoffet som kommer inn,- det er dette som danner grunnlag for bladet. Retrievernytt deltar ikke på Retrieverklubbens arrangement, med mindre noe annet er bestemt av klubben for enkelte arrangement. Reportasjer fra slike arrangement sendes inn av klubbens organer eller privatpersoner. Retrievernytt følger prinsippene i redaktørforeningens sett av frivillige etiske retningslinjer for arbeidsmetoder og publisering. (Redaktørplakaten etc). Utgivelsesplan for Retrievernytt 2012 Nr Deadline Utgivelse ca 1 1/1 15/2 2 20/2 26/3 3 5/5 18/6 4 20/8 1/10 5 1/11 10/12 FORSIDEFOTO: Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Adoreas Red Camille (FOTO: Stine Gulliksen) RN-1-ny.indd :06:46

3 innhold leder 4 Redaksjonens side 6 Vellykket kontaktmøte 8 På skolebenken med Lazy og Nikki 10 Nye champions 12 The Championship 14 Hvorfor ikke? - En fersking på jaktprøve i Danmark 15 Historiske Trond og Dog 16 Presentasjon av årets mestvinnende golden 17 Vinner av Prestopokalen 18 Jakopokalen 19 Fantangokruset 20 Sixpence trofeet 21 Sunlits vandrepokal 22 Shimmy trofeet 23 Gardeniaprisen 24 Breeder s Trophy 25 Licithas Ærespris 25 Historiske Trond og Dog Retrievercupen - resultater Retrievermesterskapet - res. 35 Presentasjoner av goldens i retrievermesterskapet 38 God oppførsel? 39 Utstilling avd. Vestfold 40 Historien om Stein 42 Ches i Fokus 44 Toller i fokus 46 Golden i fokus 48 Nytt medlem raseråd toller NRK HVORFOR ORGANISERER VI? Årets første store fellesarrangement -Kontaktmøtet - gikk av stabelen på Gardermoen siste helg i januar. Det hele ble en stor suksess! 70 tillitsvalgte fra hele landet møttes til foredrag, diskusjoner og gruppearbeid. For en flott start på året! Arrangementet er fyldig referert inne i dette bladet vil by på mange muligheter for store samlinger av retrievermennesker. NRK`s Generalforsamling i mai blir neste organisatoriske høydepunkt. For oss som liker å konkurrere med hund er utstillingene, jakt eller spor-aktivitetene, lydighet- og agillitystevnene noe å se frem mot. Felles for oss alle er at vi deler interessen av å gjøre noe gøy med hundene våre. Noen av oss er faktisk så interessert at vi også bruker tid på å arrangere aktiviteter for andres hunder! Det er vi - tillitsvalgte i lokale eller nasjonale råd og komiteer- som driver klubben fremover! Uten engasjerte tillitsvalgte blir det ikke utstillinger, jakt eller sporprøver, lydighet- eller agilitystevner i regi av Norsk Retriever Klubb! Å være tillitsvalgt gir fordeler, men også forpliktelser! Å snakke med hverandre er noe annet enn å snakke om hverandre. Med de nye sosiale mediene har det oppstått nye utfordringer. Mange overfører den muntlige samtalestilen til dataskjermen. Tøys og fjas kan være både sunt og godt. Slarv og sludder kan imidlertid være slitsomt å lytte til. Det tar seg definitivt ikke bedre ut på trykk! Det påhviler oss derfor alle et ansvar når vi skriver om klubben og om hverandre! Så hvorfor organiserer vi? Jo, fordi vi som har retriever, vi som liker å trene og konkurrere med hund, vi vil gjerne være sammen med hverandre. NRK ønsker å gi medlemmene følelsen av å være del av et større fellesskap. Vi søker sammen for å oppnå noe større enn det vi klarer å oppnå på egenhånd. Å være sammen, gjøre noe vi syns er gøy sammen, snakke sammen - det er jo selve limet i organisasjonsarbeidet til Norsk Retriever Klubb! Å være medlem i NRK skal være morsomt og meningsfylt, gi god takhøyde og friske meningsutvekslinger. Dersom vi vil at klubben skal være slik vi ønsker, ja så må vi gjøre mer enn vi tenker! Da må vi snakke og skrive om hverandre og klubben på en måte som driver klubben fremover. Dersom vi ønsker noe positivt for klubben, ja så må vi også gjøre noe positivt for klubben. Har vi ikke noen gode ønsker, så er det like godt å la det være. Lykke til med 2012! Anne Mjelde Myhr Hovedstyrets nestleder 49 Nye agilityregler 49 Nytt medlem raseråd labrador 3 RN-1-ny.indd :06:49

4 Et luksusproblem.. redaktør Jeg har et luksusproblem! Dere har sendt inn så mye stoff at jeg faktisk ikke har fått plass til alt i denne utgaven. Det er det beste problemet en redaktør kan ha, og jeg storkoser meg med det! Det er bare å fortsette å sende inn. Vinterbilder har også strømmet inn i mailboksen min. Jeg fallt for bildet av en snøfrisk toller, Adoreas Red Camille, som pryder forsiden denne gangen. Årets første Retrievernytt er i stor grad viet til våre vakreste og arbeidsvillige retrievere. Full oversikt over fjorårets mestvinnende retrievere i utstillingsringen, på lydighetsbanen, agilitybanen, i sporet osv finner du her i bladet. Det er moro å se at resultatlistene er så lange. Det betyr at mange retrievere lever gode, aktive hundeliv rundt om i landet. Noen retrievere gjør i tillegg en jobb som er uvurdelig for oss mennesker. I dette nummeret kan dere lese om Lazy og Nikki som er Norges eneste skolehunder. Sammen med spesialpedagog Anne Grethe Låhne hjelper de to golden retrieverne elever til å mestre skoledagen. Det er rørende bilder. Dette er første artikkel om retrieveren i arbeid, en artikkelserie som jeg håper vil følge bladet i lang tid framover. Hvis du har en retriever i arbeid, eller kjenner noen som har det, håper jeg du tar kontakt med redaksjonen! I skrivende stund er årets kontaktmøtet historie. Det ble en utrolig hyggelig helg hvor jeg fikk gleden av å treffe mange av dere som bidrar med stoff til Retrievernytt. Det var inspirerende å høre at så mange har tanker og ideer til bladet. Det lover godt for framtiden. Merk at det er kort frist til neste nummer som sendes ut like før påske. Der får dere også innkallingen til årets generalforsamling. God lesning! Lise Gro Andersen, Redaktør, Retrievernytt Har du et tips til Retrievernytt? Eller vil du være med å bidra med stoff til bladet? Skriv en mail til meg: Eller ring meg : RN-1-ny.indd :06:52

5 Hell i uhell. Johnér Dino ble påkjørt av en bil. Det kunne ha gått riktig galt, men takket være rask og kyndig behandling hos veterinær er Dino i dag like frisk og glad som han alltid har vært. Veterinæren foretok et direkte skadeoppgjør med Agria. Med direkte skadeoppgjør kan du konsentrere deg om hunden og slippe å tenke på penger. I de beste hender med direkte skadeoppgjør Våre kunder går på fire ben Ring eller et av våre Agria-ombud som du også treffer etter kontortid og i helger. Se for mer informasjon. Agria Dyreforsikring er Norges ledende spesialistselskap for forsikring av hester, hunder og katter. 5 RN-1-ny.indd :06:53

6 Vellykket kontaktmøte - Gardermoen 28. og 29. januar Retrieverklubben avholdt det årlige kontaktmøtet på Gardermoen helgen januar. I alt 70 retrievereiere fra klubbens styre, komiteer og avdelinger møtte. Hele landet var representert fra avd Vadsø og omegn i nord til Agder i sør. TEKST: Nina Badendyck FOTO: Lise Gro Andersen I tillegg til å være en viktig arena for diskusjon og meningsutveksling i klubben, er kontaktmøtet også en veldig hyggelig møteplass på tvers av raser og geografi. Styret ønsker å rette en takk til alle som satte av helgen til felles innsats for retrieverklubben og arbeidet med de fantastiske hundene våre. På møtet ble det gitt orienteringer fra Sentral jaktkomite og DUK (dommerutdanningskomiteen) om jaktkurs, prøvelederkonferanse, arbeidet med innføring av working test som offisiell prøveform og om satsinger på utdanning av flere dommere. Sporkomiteen kunne fortelle om en stadig større interesse for viltspor blant retrievere, om et høyt nivå, deltakelse i NM og god søkning til vårt landslag for Nordisk mesterskap i viltspor for retrievere. Utstillingskomiteen orienterte om reduksjon i antall utstillinger med 10 fra Dette gjøres i hovedsak slik at andre raseklubber ikke får stille våre raser. Ingen reduksjon i antall utstillinger i Nord-Norge der det er få utstillinger og store avstander. Spesialen skal i år være i Vestfold. Raserådene informerte om hvordan man jobber med utvikling av rasen ikke minst mht helse og bevaring av retrieverens egenskaper. De gjør et stort arbeid, ikke minst med å håndtere mange henvendelser fra potensielle valpekjøpere. Markeds- og mediekomiteen fokuserte på at det er laget brosjyrer for alle retrieverrasene, og at de har fokus på å utvikle felles verktøy for profilering som kan brukes av avdelingene og komiteene. Ta kontakt hvis dere vil ha hjelp til pressekontakt eller profilering av ulikt slag. Vi har fått ny redaktør for Retrievernytt og nettsiden, og kontaktmøtet diskuterte ivrig innhold og bruk av nettsidene. Styret gikk gjennom klubbens satsingsområder i 2012, og fikk god tilbakemelding fra møtet. Kontaktmøtet ble avsluttet med gruppearbeid der oppgavene blant annet gikk ut på å diskutere lojalitet til klubben, profilering og sponsorarbeid, rekruttering til verv og oppgaver i klubben, samt klubbens kommende annonsering på finn. no. Mange gode ideer ble presentert og har gitt klubben mye spennende å jobbe med i tiden framover. 4 på kontaktmøtet Tore Norum - webmaster avd. Nord Trøndelag Kontaktmøtet viser at klubben er stor og seriøs. I år ble jeg med i hovedsak for å høre det som ble sagt om websidene. Det er engasjerende og artig å være med! Thrine-Lise Tryterud - leder avd. Ringerike og omegn Etter en lang vinter er det koselig å se igjen så mange kjente. Det er mye humor på kontaktmøtet, i tillegg til at det er inspirerende og nyttig å få ny informasjon. 6 RN-1-ny.indd :06:58

7 Sagt på kontaktmøtet... Vi må bli flinke til å framsnakke hverandre. Jostein Siring Vår blide leder, Anne Mette Sletthaug, åpnet kontaktmøtet med å velte et vannglass NESTEN over laptopen sin. Det forble en nestenulykke, men den humoristiske tonen ble satt for møtet. Vi må snakke MED hverandre og ikke OM hverandre. Sven Slettedal Jeg har golden, og om sommeren har jeg maur i kjeller n. Gruppearbeid hører med på kontaktmøte. Her er blant andre Berit Lund (t.v) og Ole- Kristian Skodde (t.h) i gang med å diskutere Andre Alfredsen Anne Winther Koteng - leder avd. Fosen og omegn Det er mye positivitet her! For meg er det ektra positivt å treffe andre avdelinger og dele erfaringer Vi er en veldig liten avdeling, og derfor er samarbeid ekstra viktig for oss. Per Oskar Urdahl - raseråd curly (hadde 50-års jubileum som hundeeier på årets møte) Kontaktmøtene er like fine hver eneste gang. Jeg synes det er fint at det ble satt fokus på sosiale medier i år. Det er en uting at folk hiver seg på nett og er totalt useriøse. 7 RN-1-ny.indd :07:12

8 På skolebenken Retriever i arbeid med Lazy og Nikki På Midtbygda skole i Røyken kommune er det ett bilde i skolens årbok som skiller seg ut blant ansatte og elever; skolehundene Lazy (4) og Nikki (2). TEKST: Gøril Rogne og Anne Grethe Låhne FOTO: Anne Grethe Låhne og Bente Elmung Matte er gøy når Lazy leverer en kloss med tall på. 8 Midtbygda skole satser aktivt på bruk av hund i skolehverdagen. De har et eget hus til undervisning hvor hunder og elever møtes til undervisning. - Stikkord for denne type undervisning er motivasjon og mestring, sier spesialpedagog Anne Grethe Låhne. En hund som lytter Lesehund er det begrepet som er mest kjent når det gjelder bruk av hund i skolen. Hunden brukes som tilhører, den skaper ro i situasjonen, den gir nærhet og gjør hele lesesituasjonen positiv. Dette er veldig viktig for elever som sliter med å lære å lese og som gjentatte ganger opplever at de ikke mestrer. - Når jeg peker på et ord i boka som jeg enten ønsker at eleven leser om igjen eller forklarer, "våkner" hunden, spisser ørene og har en forventning. Dette ser elevene, de opplever en interessert og "lyttende" hund, forteller Anne Grethe som raskt lærte hundene dette ved hjelp av en klikker. Og skulle elevene si noe feil, så retter ikke hunden! Elevene sier ikke lenger må jeg lese i dag, men kan jeg lese i dag? Opplever mestring Dette skoleåret er det seks elever som gleder seg til timer sammen med Lazy og Nikki. De to golden retrieverne er mentaltestet og godkjent for bruk i skolen. Det vil si at hundene er trent for et høyt lydighetsnivå, de er trygge og godt RN-1-ny.indd :07:24

9 Hunden skaper ro i lesesituasjonen og i friminuttene er de et populært innslag sammen med spesialpedagog Anne Grethe Låhne. (FOTO til høyre: Bente Elmung) miljøtrente. Lazy og Anne Grethe har vært gjennom en praktisk eksamen slik at de utgjør en ekvipasje. Som spesialpedagog har Anne Grethes elever ulikt behov for tilrettelegging i større eller mindre grad. Hennes oppgave er å se på hvilke områder det er aktuelt å bruke hundene slik at de mål skolen har satt nås. Å få en hund inn "på plass", gjøre en "snurr rund" i rekord fart, eller gå pent ved siden gir elever en stor opplevelse av mestring. - Det å mestre på et område, gjør at elevene mestrer også på andre områder. De behersker noe ikke alle andre kan. Det er også med på å gjøre elever som ellers er litt "usynlige" mer tydelige, og kan til og med skape litt misunnelse, sier Anne Grethe. Hun har tatt etterutdanningskurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund utviklet av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i samarbeid med AntrozoologiSenteret (AZS), som et ledd i å kvalitetssikre personer som ønsker å bruke dyr aktivt i intervensjon med mennesker. Etterutdanningen er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Flere prosjekt Skolen har også kjøpt inn det som trengs for å lage en enkel agilitybane. - Her er det ingen grenser for bruk av matematikk innen geometri, høyde, lengde og tid, sier Anne Grethe. Hun forteller at banen også skal brukes av elever som ikke trives så godt i en stor gymsal med mye lyd og mange elever. En hund dømmer ingen for brist på ferdigheter, og den ler heller ikke når du ikke forstår reglene. For at flest mulig elever skal få et "eierforhold" har en hund av gangen inspeksjon sammen med Anne Grethe. - Dette er veldig populært, forteller hun. Særlig er det elever i mottaksklassen som setter pris på friminutt med hundene. Dette er elever fra 13 nasjonaliteter som kan lite eller ingen norsk, men med hunden trengs det ikke brukes mange ord. - Vi bruker langt mer tid enn det som er avsatt, men når Lazy har gjespet mange nok ganger er det på tide å gå inn i hundehuset til en velfortjent pause i buret, avslutter Anne Grethe. Hennes neste prosjekt for 2012 er at Nikki og en elev skal lære å gå spor sammen. Det er ingen annen skole som har, eller har hatt fast ansatte hunder i arbeid. Dette gjør jobben ekstra spennende, og kreativitet blir et viktig stikkord for Anne Grethes videre arbeid. Dyreassistert pedagogikk er en systematisk bruk av dyr som en integrert del av et pedagogisk opplegg, det er målrettet, og dyret som tilfredsstiller visse kriterier er en integrert del av et pedagogisk opplegg, brukt som et pedagogisk verktøy. Prosessen blir dokumentert og evaluert. Det føles godt når noen hører på meg også! - et hjertesukk fra en 9 åring. 9 RN-1-ny.indd :07:41

10 1 2 Nye Champions 1. NUCH SEU(U)Ch NVCH SEVCH Tika (til venstre) Eier: Inger Helene Sørli NUCH SE U(U)CH NVHC SEVCH Shaggy Toller s Keehnu Dancing Zeta (til høyre) Eier: Nina W. Nilsen 3 2. NUCH Fanto-Heimen s Edmund (NUCH NORD V Firfot s Fanto - NUCH SU(u)CH Fano-Heimen s Domela) Eier og oppdretter: Bjørg Jarstein Skjulsvik Foto: Erlend Hassel 3. NUCH Av-Zan-Iaz Inspirerende Dino (Av-Zan-Iaz Drømmende Frida - NUCH SU(u)CH Inspirations Once In a Lifetime) Eier: Inger Johanne Lia Andersen Oppdretter: Anita Iversen og Kjell Gulliksen 4. NVCH Copperdream Blame It On The Boogie (NUCH NACH BH Sunlit Xtra Peanut For Copperdream - NUCH Shaggy Toller s Dancing O Connor) Eier: Per Seljeøy Oppdretter: Marit Falkegård 5. NUCH Flatterhaft Firework To Avzaniaz Eiere: Anita Iversen & Kjell Gulliksen Oppdretter Anneli Karlson 4 6. NVCH Flowsco Embla (Sealpin Della - Sealpin Comet) Eier: June og Finn Olav Myhren Oppdretter: Hayley Bird RN-1-ny.indd :08:03

11 1 2 Nye Champions 1.NUCH NVCH Glowing Gypsy (Rocheby Checkmate- Klungerhaugens s Noor) Eier og oppdretter: Anne-Margrete Krogh 2. NUCH Av-Zan-Iaz Glimrende Lhea Eier og oppdretter: Anita Iversen og Kjell Gulliksen 3. EUJW-10 NordJV-10 NUCH SEU(U)CH Almanza Bagful Of Trickiness (GBSHCH HUCH SU(U)CH SEVCH NORDV-07 SV-08 EUW-08 SV-09 Almanza Bag of Tricks - Toffedreams Mark Eleven) Eier: Benedicte Myklestad Oppdretter: Ragnhild Ulin og Susanne Karlstrøm Foto: Anja Sunde Haugen 3 4. NUCH Yellow Smart Little Fellow (Fiducia-Nikita - NUCH Hannemor s Looks Like A Million) Eier: Birgitte Henrichsen Oppdretter: Beate Baist Hallgren Foto: Anja Sunde Haugen 5. NUCH Av-Zan-Iaz Black Kellie Eier og oppdretter: Anita Iversen og Kjell Gulliksen 6. NUCH Mementos Onegin (SU(U)CH NUCH Tjottes Lover Under Cover - NORD UCH NSVCH Mementos Ultima) Eier: Liv Snoen Oppdretter og foto: Torunn Sørbye RN-1-ny.indd :08:24

12 THE CHAMPIONSHIP Jaktopplevelse i retrieverjaktens hjemland, 5.-7.desember, 2011 Det var en opplevelse av de helt store å få være tilskuer på den prestisjefylte konkurransen The Championship i retrieverjaktens hjemland, England. Jeg takket gladelig ja da muligheten bød seg til å bli med en gjeng med svensker på tur, med oppdretteren min som reiseleder. TEKST og FOTO: Sarita Winsevik The Championship arrangeres på slutten av året av The International Gundog League Retriever Society. For å kvalifisere seg til deltagelse må en ha vunnet en såkalt Open Field Trial i løpet av året. Field Trial er enkelt sagt britenes form for jaktprøve, og det foregår på en reell jakt. Med andre ord ganske så annerledes enn de kaldtviltsprøvene vi har hjemme i Norge. Arrangementet er på forskjellige steder hvert år, og dette året var det på Neville Holt Estate i Leicestershire. Fascinerende landskap Hovedsakelig gikk konkurransen som en walk up, med til tider over 40 stykk på linja. En gikk altså på en lang linje og krysset over felt med forskjellige slags rotvekster, og også noe gresseng. Vegetasjonen varierte fra bare noen cm høyt gress til rotvekster på cm. Konkurransen gikk over tre dager i sol, temperaturer rett over null og kraftig vind; - skikkelig kaldt, med andre ord. Det var en enorm vilttetthet; - det bare krydde av fasaner, rapphøns og harer/kaniner. Et fascinerende landskap vi beveget oss i. Det var liksom en uendelighet av stadig nye jorder, omgitt av hekker. Så kryssa vi altså det ene jordet etter det andre. Selvsagt var det jo gjort et stykke arbeid for å få det sånn. Det var satt ut foringsstasjoner til fuglene med jevne mellomrom, og jordbruket passet viltets behov. Dessuten var det tre ekvipasjer med spaniels som støkket opp fugl, og drivere med hvite plakater som også hjalp til å få fuglen i riktig retning. Det var til en hver tid to ekvipasjer på hver side av linja som var med i konkurransen, og gjerne enda et par ekvipasjer i midten som var klare til å gå inn i konkurransen. Så var det 8 skyttere, 4 dommere, 4 skiltbærere (som viste hvilket katalognummer som var i sving), viltbærere og diverse andre funksjonærer. Også oss pressefolk, da. Vi som altså skulle fotografere og skrive ble utstyrt med egne grønne merker med press på og fikk hver vår tilmålte tid på linja. Vi hadde en egen dame som passet på at vi fikk gå inn etter tur, etter en liste med navnene våre. Litt til siden for linja gikk alle de deltagerne som enten hadde vært inne eller skulle inn, samt de pressefolkene som ventet på å få komme inn på linja. Og et stykke bak kom alle de ca 200 tilskuerne. Disse ble holdt i tømme av tre strenge menn med store røde flagg. Og nåde den som passerte flagget; - de fikk høylydt beskjed om å holde seg bak. Ellers ble de aller viktigste menneskene transportert rundt i to biler, og disse måtte vi ikke finne på å stå i veien for! Av de 44 deltagerne var det en knapp håndfull med golden, ellers var det bare labradorer, flest svarte og noen gule. Field Trial Konkurransen foregikk altså som en jakt. Men, i motsetning til en vanlig jakt ble det bare skutt det antall vilt og i de retningene som passet ift konkurransen. Dvs at det høyden falt 2-4 vilt omtrent samtidig. Det var rett og slett utrolig kult å få være med å gå på linja. Det var godt å kunne det fra før, etter diverse jakttreninger. Og må jo si jeg skjønte veldig godt poenget med å gå på en rett linje og stoppe i det øyeblikk de begynte å skyte. Én ting var fuglene (skjønt de holdt ikke akkurat noen 45 graders regel ift hvordan de skjøt der heller). Noe annet var de mange kaniner og harer som spratt opp og løp av gårde. De skjøt jo dem også. Ganske heftig 12 RN-1-ny.indd :08:26

13 God stemning i felten De ni finalistene, med vinner Keith Broomfield med lagrador Kaliture Black Spruce i midten. opplevelse når skytteren som stod fire meter til høyre for meg skjøt en hare ca 10 meter foran oss. Uten å gå inn på detaljer i regelverket for Field Trial, kan jeg si at systemet går ut på elimineringsmetoden. Hunder som gjorde feil, ikke fant vilt osv ble slått ut av konkurransen etter som dagene gikk. De fulgte katalogrekkefølge og tok stadig nye hunder inn på linja. Og når de begynte på neste runde var det altså bare med de hundene som ikke hadde gjort noen feil. På den måten ble det færre ekvipasjer for hver ny runde. Og sånn fortsatte det altså de tre dagene konkurransen gikk. Etter at jakta var avsluttet dag 1 leste de opp de 27 som gikk videre til dag 2. Jeg observerte at de tok det svært alvorlig dette med at en fugl som var skutt absolutt ikke skulle røres før hunden ble sendt på den. Ved en anledning landet det en rapphøne under den ene bilen. Da satte de i gang en voldsom aktivitet for å manøvrere unna bilen uten at de kjørte over fuglen. De fikk rygget bilen unna noen meter, slik at fuglen lå fritt til. Etterpå fikk jeg høre at bakgrunnen for dette var at hundene kan reagere på menneskelukt på fuglen, og oppfatte at viltet alt var funnet og tatt hånd om, og sånn sett ikke ville apportere den. Eyewipe I løpet av konkurransen så vi flere eksempler på det som blir kalt eyewipe; - altså at en hund finner viltet etter at forrige hund ikke har klart det. Noe som gir den første hunden et svært dårlig utgangspunkt og den neste hunden et svært godt utgangspunkt. Hvis ingen av hundene kunne finne viltet gikk dommerne ut i feltet og lette. Og hvis de fant fuglen lå alle hunder som hadde lett uten å finne, dårlig an. Etter dag 2 var det 16 hunder som var med videre til tredje og siste dag. Noe jeg la merke til alle de tre dagene jeg stod og venta sammen med de deltagerne som ikke var på linja, var hvor utrolig tyste og kule hundene var. Ikke så mye som et aldri så lite pip fra noen av dem. Ikke peste de eller stressa på annen måte heller. Men, det er klart, dette var Englands beste hunder. De som har problem med stress kommer jo ikke så langt som til denne konkurransen Forøvrig var det en veldig god stemning blant deltagerne. De spøkte og pratet med hverandre, uttrykte medfølelse med de som var ute av konkurransen og ønsket hverandre lykke til. De aller fleste ga hunden sin mye oppmerksomhet, kos og klapp mens de stod og ventet. Bekledningen på deltagerne og tilskuerne var litt forskjellig, men særlig noen av damene var riktig så stilige, med tweed, knestrømper og hodeplagg i matchende farger. Helt til slutt på dag 3 hadde de en såkalt Drive. Alle de gjenværende ekvipasjene stod samlet og de skjøt en hel haug med fugl. Så skulle alle de ni hundene som fortsatt var med hente hver sin forholdsvis enkle apport, noe alle klarte. Jeg ble forklart at for at konkurransen skulle være gyldig måtte hundene vise at de klarte å være i passivitet under en slik øvelse. Dermed var det klart for premieutdeling. Dette gjorde de litt annerledes enn jeg er vant med fra Sverige og Norge. De leste rett og slett opp vinneren. Etterpå leste de opp nr 2-5. Vinneren ble Keith Broomfield med labradoren Kaliture Black Spruce, født i januar Med andre ord bare 3 måneder eldre enn min egen hund, Carmen. Du verden, så imponerende! En flott opplevelse å få være med på dette, inspirerende med tanke på trening av egen hund å se de beste i arbeid. Ellers var det også artig å få se en Field Trial, og hvor fryktelig annerledes det er i forhold til våre B-prøver. 13 RN-1-ny.indd :08:31

14 Hvorfor ikke? En liten historie om en fersking på jaktprøve i Danmark av og med Jostein Siring og Napada s Great Odin. TEKST: Jostein Siring...tenkte jeg en kveld i oktober da jeg fant en annonse om åpen A-prøve i Danmark. Selv om jeg i utgangspunktet hadde satt sluttstrek for jaktprøvesesongen 2011 ble fristelsen for stor. Og siden året har gitt forholdsvis gode og stabile prestasjoner for undertegnede og Odin ble det handling ut av tanken. Praktisk fasanjakt Åpen A-prøve er prøve på praktisk jakt. Prøven jeg meldte meg på ble arrangert i forbindelse med en årlig selskapsjakt på Christinelund og arrangert av «raserådet» for flatcoated retriever i Danmark. Som prøvedeltager inngår man i apporteringsgruppen denne jaktdagen. Hovedsakelig jaktes det på fasan, men også noen duer ble felt. Christinelund ligger rett utenfor idylliske Præstø, litt vest for København. Ett par dager etter påmeldingsfristen fikk jeg tilsendt katalog på e-post og fant ut at jeg stod som første reserve, men de prøvde å få på plass en dommer til slik at alle ni påmeldte hunder fikk delta. Ble litt skuffet over det siden jeg først hadde sent påmelding. Dette snudde raskt til en «gruer seg/gleder seg» følelse da det dukket opp en ny e-post om at dommer nr. to var på plass og at alle da fikk delta. Plutselig var det bare en drøy uke til og noen forberedelser måtte gjøres. Jeg hadde blant annet aldri vært utenfor Norge med hund, ei heller stilt på prøve utenfor Norge og slettes ikke vært med på denne type jakt, hverken med eller uten 14 hund. Da er det fint med bekjentskaper i retrieverklubben som velvillig svarte på mangt et spørsmål. Klokken lørdagsmorgen den 5. november starter vekkerklokken sin ulyd. Det er på tide å komme seg opp for å rekke fergen fra Kristiansand til Hirtshals. Baggasje og bikkje kommer på plass i bilen og søvnen er ute av øynene når vi, Odin og jeg, svinger ut på asfalten. Så var vi på vei mot det lille landet på andre siden av Skagerak og den store fasanjakten. GPS n viste for en gangs skyld riktig vei og i Brønderslev fant vi dyrlegen med hjemmekontor som bare skulle ha 75 danske kroner for å gi den påkrevde ormekuren til Odin og stempel i passet. Ny adresse plottet inn og turen fortsatte videre sørover for en liten stopp i en jaktutstyrsbutikk i Hadsund. Supert utvalg i tweed-klær og annet kjekt å ha for en retrievereier og super service gjorde at lommeboka ble litt lettere. De hadde egentlig stengt, men kom gjerne og åpnet butikken kun for meg. Vel tilbake på firefelts motorvei gikk resten av turen uten store begivenheter til Præstø. Her fant vi billig husvære på Kirsebærkroen og billig øl i butikken. En nordmanns uvitenhet Om det var den ene Tuborgen på lørdagskvelden som gjorde det skal være usagt, men bråvåkner jeg. Kommer med ett par saftige gloser, gir Odin mat på gulvet og får kledd på meg i ei drit fart. Oppmøte er 07.45! triller vi inn ved «Grissebøssen», en eldre gårdsbygning på Christinelund. Her er de fleste retrievermenneskene samlet og klare til frokost. Jeg setter meg stille og rolig i den ene enden av langbordet og skjønner etter hvert at det er normalt å håndhilse på hver enkelt med et «god morgen» etterhvert som man kommer. Kjenner rødmen sprer seg litt når jeg tenker på at de som ønsket meg god morgen fikk navnet mitt i retur. Den forsvinner heldigvis med snapsen servert rett etterpå. Så er det endelig tid for jakt. Både hundeførere og jegere samles til høytidelig parole (åpningstaler) hvor det legges stor vekt på sikker og god jakt for både mennesker og hunder. En aldri så liten fanfare fra 2 jakthorn-blåsere og så avmarsj til første såte. Oppimot 20 jegere står fordelt på et jorde på to linjer og på en av disse står Odin og jeg. Heldigvis er Odin helt rolig i motsetning til magen min. Jeg er spent på hvordan det nå blir. - Man bærer ikke fasan etter beina... Jakta starter og både Odin og jeg lærer oss raskt lyden av flygende fasan. I det ene øyeblikket ser vi alle ut som statuer og i det neste er det aktivitet over alt. Flere fasaner i lufta og jegerne får mange gode skuddmuligheter. Det faller jevnt med påskutt fugl. Den første apporten til Odin blir en markering skrått ut til venstre. Avstanden er ikke stort mer 35m RN-1-ny.indd :08:32

15 og Odin plukker sin første varme fasan. Pent levert i hånd så kommer neste lille utfordring. Den er skadeskutt og min jobb er å sørge for en rask og human avlivning. Det fortsetter å falle fugl, ikke bare foran oss, men på alle kanter. Disse hentes raskt inn av de andre hundene. Et kort støt i jakthornet og jakta på denne såten er over. Fasanen plukkes opp og bæres etter hodet. Noen fortalte meg heldigvis at å bære en fasan etter beina gjør man rett og slett ikke. Neste såte gir få fugl rundt meg og de andre tre som går for den samme dommeren. Vi må derfor flytte oss inn i åpen skog hvor flere skadeskutte fasaner er sett gått ned. Her blir det muligheter for å vise hva vi kan av søk og dirigeringsarbeid. Nok en fasan blir hentet inn av Odin på en enkel dirigering. Søket blir en litt større utfordring, vi har ikke mye erfaring på løpende fasan og Odin må virkelig jobbe for å holde vitringen. Det viser seg at denne fuglen har løpt langt og er plukket opp av en annen hund lenger bak. Slik går det fra såte til såte. Bare avbrutt av en kort drikkepause hvor det serveres kaldt vann, kald brus og selvsagt en kald øl. Totalt 7 såter jaktes denne dagen. Jeg og Odin får dessverre beskjed etter den femte at vi ikke går til premiering, men får fortsette å apportere på de to siste såtene utenfor prøvedømming. Odin ble nemlig litt skeptisk til en fasanhøne som gjemte seg under ei lita gran. Dommeren stoppet oss derfor på grunn av vegring. Lang dag på jobb Jakta avsluttes like høytidelig som den åpnet med taler og fanfarer. Jeg har for lengst funnet ut at jeg ikke rekker fergen fra Hirtshals denne kvelden og må kjøre hjem via Sverige. Rundt halv fem denne søndagsettermiddagen er vi igjen pakket i bilen og på veien. Odin har hatt en lang dag på jobb og grisøret han får når vi reiser blir liggende urørt ved siden av ham i flere timer. Han er trøtt og ligger som en ball og snorker. Jeg blir sittende å tenke på alle inntrykkene og erfaringen jeg har gjort. Som helst fersk deltager synes jeg ikke vi gjorde oss bort og oppfordringen fra de andre prøvedeltagerne om å stille på flere a-prøver kommer til å følges. Dette var en særdeles artig opplevelse og det blir forhåpentligvis flere slike turer for Odin og meg. Kanskje også med flere fra avdeling Agder? HISTORISKE Trond og Dog Trond Gjøtterud og SEJ(A)CH SEJCH NJCH Searover Kits Dog er historiens første «udenlandske» vinner av den prestisjefylte Danske Eliteprøven Dog kan nå i tillegg smykke seg med tittelen «Elitevinner 2011». De har samtidig oppnådd de jaktlige kriteriene for Internasjonalt jaktchampionat, en tittel som forøvrig ingen norskeide hunder har mottatt. TEKST: Andre Alfredsen FOTO: Dansk Retrieverklubb Å få delta på Dansk Eliteprøve er et arrangement som Trond i mange år har hatt lyst til å delta på. Det ble derfor en stor opplevelse å få være med på to fantastiske jaktdager der han og hunden lyktes. - Dog var helt i hånd og han løste oppgaver jeg ikke visste at han kunne. Tenker spesielt på en fasan-runner som først landet synlig, men deretter forsvant inn i skogen. En vanskelig oppgave som dommerne mente jeg og Dog skulle ha. Jeg sender hunden, Dog går i perfekt retning over jordet og inn i skogen, og blir borte lenge. Det føltes som 5 minutter, men han lyktes Å bli satt skikkelig på prøve hvor du løser slike oppgaver sammen med hunden er jo det man drømmer om. Det var helt uvirkelig å stå som seierherre etter to slike fantastiske dager, forteller Trond Gjøtterud. FAKTA OM DEN DANSKE ELITEPRØVEN Arrangeres hvert år som en vinner A-prøve. Dette er en konkurranse og går over to dager, de hundene som har gått feilfritt første dag kan delta siste dag. Ble arrangert første gang 1970, og i desember 2011 blev tittelen Dansk Elitevinder før første gang tildelt en ikke-dansk ekvipasje. Eliteprøven 2011 ble arrangert med 30 deltakende hunder på Brahetrolleborg Slot (Fyn), desember. Ifølge det Danske Markprøvereglementet kan man melde seg på hvis man fyller følgende kriterier: vinner av forrige eliteprøve, samt øvrige fra denne prøven med CK, hunder med CK oppnådd på A-prøver eller som er blitt 1. vinner med CK ved B-prøve siden sist avholdte Eliteprøve. Vinneren tildeles Hans Kongelige Højhed Prins Richards vandrepokal, og det tildeles dessuten vandrepokal til oppdretter av årets Elitevinner. 15 RN-1-ny.indd :08:34

16 NUCH SE(u) Golden Niro s Ambassador Bellman TEKST: Allan Tingstveit FOTO: Raymond Pedersen Vinner av Presto- og Jakopokalen 2011 Norges mestvinnende golden retriever på utstilling heter Bellman til daglig og eies av sympatiske Nina og Roger Pettersson som holder til på Ormøya i Oslo. Bellman kom til verden en sen høstdag 2008 og var eneste gutt i det lille kullet på tre. Bellman og hans søster Elise ble værende hjemme hos Nina og Roger mens hans andre søster Amy tok turen over til Sverige og kennel Cream of Pearls for å bosette seg der. Bellman viste tidlig at han var vakker og tok sitt første certifikat bare 20 måneder gammel. I februar 2011 kunne han titulere seg med tittelen Norsk Utstillingschampion, og siden gikk det slag i slag med nye toppplasseringer. I april gikk turen til Rogers gamle hjemland, Sverige. I skarp konkurranse mot Sveriges beste goldens tok Bellman hjem certfikatet og kunne nå plusse på Svensk Utstillingschampion foran navnet sitt hadde mange høydepunkter for Bellmann, Nina og Roger, men det største kom vel når han på Norsk Retriverklubb`s spesialutstilling ble Best I Rasen for rasedommer Henric Frycstrand og senere på dagen ble BEST IN SHOW!!!! Det er mange år siden en golden har greid den bragden. Selv om Bellman er en vakker gutt har han ingen primadonnanykker. Da jeg spurte Nina hva som kjennetegner Bellmann kom det spontant «HAN ER SÅ SNILL», og han elsker å sitte på fanget. Rett og slett en sjarmerende godgutt som alltid logrer med halen. Bellmann har vist talent også utenom utstillingsringen i lydighet. Han er lettlært, og til våren er det meningen han skal prøves på viltspor sammen med sin søster Elise. Men noen jaktchampion blir han nok ikke. - Alle dummiene som havner i vannet må Roger svømme ut og hente selv, sier Nina. Bellman er også blitt far til ni søte små valper. Bellman er ikke den eneste i kullet som har gjort det bra på utstilling. Kullsøster Elise som bor hjemme hos Nina og Roger har ett certifikat og ble i 2010 Norges 3 mestvinnende tispe. Amy, som reiste til Sverige, mangler ett certfikat for å bli Svensk Utstillingschampion. Amy og datter i huset Alex går på hundgymnasium som er en toårig skole på lik linje med et vanlig videregående skole. Nina og Roger har tilsammen fem hunder fordelt på tre generasjoner hjemme på Ormøya. Foruten Bellman og Elise har de N UCH Kephles Dream About Sheila på 13 år, som også er utdannet brannvarslingshund, hu mor NUCH SE (u) CH Kephles Jackpot Golden Girl (Emma) og minstemann Golden Niro`s The One And Only (Eliott) som nok har skumle hensikter med å gi storebror kamp i utstillingsringen. Vi gratulerer Nina og Roger med Bellman og ønsker dem lykke til i RN-1-ny.indd :08:40

17 Prestopokalen årets mesvinnende golden retriever Nr. 1 NUCH.SEU(U)CH Golden Niro s Ambassador Bellman 100,6 p (NUCH.SU(U)CH Kephles Keep In Touch N.SE(U)UCHKephles Jackpot Golden Girl) Eier og oppdretter: Nina & Roger Petterson, Oslo Nr. 2 NUCH.SEU(U)CH Ramchaine Snap To Jako s 95,1 p (GBSHCH Lochtaymor King of Diamonds GBSHCH Remington Requisite of Ramchaine) Eier: Jarle Koldal, Eikelandsosen Oppdretter: Mrs C Ennis-Whelan, Storbritannia Nr. 3 NORD UCH.KBHV-11 Kavillfa s The Chocolate Soldier 90,6 p (NUCH Shibbina s True Love Which Whitch av Vervik) Eier: Susanne Dahl, Kristiansand. Oppdretter: Torill Sæthre, Sem Nr. 4 NUCH Excellent Touch Of Dina Av Badiras 72,8 p ( NUCH.SU(U)CH Kephles Keep In Touch Birkida s Perfect Dina) Eier og oppdretter: Kathrine Høvik, Biri Nr. 5 NUCH.SU(U)CH Come Fly With Me Av Vervik 70,6 p (SU(U)CH Floprym Går Hem Epleboom av Vervik) E : Allan Tingstveit & Mona Skyrudshaugen, Bruvoll Oppdretter: Anne Margrethe Bjørvik, Sandefjord Nr. 6 NUCH.SEU(U)CH Golden Edition s Cafe Benedictin 69,7 p (NUCH Begora s Rondo NVCH Begora s Karusell) Eier: Sidsel Myhr, Svorkmo Oppdretter: Maria Yoon Garthe, Bøfjorden Nr. 7 NVCH.NUCH Dewmist Days Of Magic 61,0p (NORD.UCH.LTCH.PLCH.SV Dewmist Silkventure Dewmist Days of Diamonds) Eier: Tonje & Thomas Nore, Vinterbro Oppdretter: Henric Fryckstrand, Sverige Nr. 8 Chaveni s Hip n Trendy By Water 60,4 p (Ronjalee Ragamuffin at Motlaisa NUCH Chaveni s Water Fantasy) Eier og oppdretter: Brit Hoseth & Kjell Lund, Sandefjord Nr. 9 Kephles Perfect Match 59,8p (SE.V-10.AU.NORD.UCH Ralun Versace Kephles Keen On Kelly) Eier og oppdreter: Wenche & Raymond Pedersen, Løten Nr.10 NUCH.SU(U)CH Kephles Keep In Touch 55,2p ( NORD.UCH.NORD.V-03.VWW-08 Erinderry Gaelic Minstrel NUCH Kephles Helt Herlig) Eier og oppdretter: Wenche & Raymond Pedersen, Løten 17 RN-1-ny.indd :08:46

18 FOTO: Nina Petterson Jakopokalen årets mesvinnende golden retriever, hannhund Nr. 1 NUCH.SEU(U)CH Golden Niro s Ambassador Bellman 68,3p (NUCH.SU(U)CH Kephles Keep In Touch N.SE(U)UCHKephles Jackpot Golden Girl) Eier og oppdretter: Nina & Roger Petterson, Oslo Nr. 2 NORD UCH.KBHV-11 Kavillfa s The Chocolate Soldier 60,3p (NUCH Shibbina s True Love Which Whitch av Vervik) Eier: Susanne Dahl, Kristiansand. Oppdretter: Torill Sæthre, Sem Nr. 3 NUCH.SEU(U)CH Ramchaine Snap To Jako s 51,8p (GBSHCH Lochtaymor King of Diamonds GBSHCH Remington Requisite of Ramchaine) Eier: Jarle Koldal, Eikelandsosen Oppdretter: Mrs C Ennis-Whelan, Storbritannia Nr. 4 NUCH Chribas Cantillo 42,1p (Chribas Colin Chapman Chribas Cocco Cox) Eier: Raymond Aspholt, Jessheim Oppdretter: Tore & Berit Bondal, Lørenskog Nr. 5 NUCH.SEU(U)CH Golden Edition s Cafe Benedictin 41,9p (NUCH Begora s Rondo NVCH Begora s Karusell) Eier: Sidsel Myhr, Svorkmo Oppdretter: Maria Yoon Garthe, Bøfjorden Nr. 6 NUCH.NV-08 Bildvin s L homme Lucca 39,8p (Pebishar s Sir Anthony Canina Lady Saffron) Eier og oppdretter: Signe Sangnæs, Gran Nr. 7 Kephles Pleasure To Have 39,0p (SE.V-10.AU.NORD.UCH Ralun Versace Kephles Keen On Kelly) Eier og oppdretter: Wenche & Raymond Pedersen, Løten Nr. 8 NUCH Begora s Emmerick 37,0p (NS(U)UCH Pebishar s Celebration Begora s Operette) Eier: Marit E & Lena-Cathrine Rølles, Billingstad Oppdretter: Ragnhild Steinsbu, Maura Nr. 9 NUCH.SU(U)CH Kephles Keep In Touch 36,4p (NORD V-03.VWW-08.NORD.UCH Erinderry Gaelic Minstrel NUCH Kephles Helt Herlig Eier og oppdretter: Wenche & Raymond Pedersen, Løten Nr.10 NUCH.SNVCH Ivrige Innbitte Irgo 23,4p (NUCH Bik Bok av Vervik Stella Polaris) Eier: Marit Ovesen & Bjørn Johansen, Tromsø Oppdretter: Wenche Frederiksen, Tromsdalen 18 RN-1-ny.indd :08:52

19 Fantangokruset årets mesvinnende golden retriever, tispe Vinner av Fantangokruset 2011 Norsk og Svensk Utstillingschampion Come Fly With Me Av Vervik, Bagerha kalt tildaglig ble Norges mestvinnende tispe 2011 for 2. året på rad. For 4 år siden var det lite som tydet på at denne damen skulle bli en stjerne i utstillingsringen da hun heller trodde hun var på en galoppbane en i en utstillingsring. Hun satte mange grå hår i hodet på far med sin livlige og glade oppførsel i ringen. Selv om hun har tildels lagt seg av med nykkene har hun i år hatt tendensen til å hoppe og sprette i ringen, man vet aldri hvor man har Bagerha. I året som gikk ble Bagerha 5xBIM 1xBIR og 1XBIG2. Resultatene kunne vært enda bedre, men som regel i BIR/BIM hadde hun funnet ut at det var på tide å gjøre far frustrert. Høydepunktene har vært mange i år, men turen til Nordfjordeid var artig med 2 BIM på en helg og BIS junior på dattera til Bagerha. Å bli BIG 2 var også spesielt siden golden ikke pleier å hevde seg i gruppa. Der fikk Bagerha også kanskje den fineste kritikken hun har fått noen gang. Kritikken ble avsluttet med En deilig tispe Vi reiste også til Bornholm med henne på sommeren, men med røyting og sine hopp og sprett ble det en lang tur, men vi fikk en flott ferie. Hjemme er Bagerha en glad og nysgjerrig dame som alltid må utforske nye ting. Hun trenes også på jakt, men det er på et meget lavt nivå. Allan Tingstveit Bagerha 1. NUCH.SU(U)CH Come Fly With Me Av Vervik 76,8p (SU(U)CH Floprym Går Hem Epleboom av Vervik) Eier: Allan Tingstveit & Mona Skyrudshaugen, Bruvoll Oppdretter: Anne Margrethe Bjørvik, Sandefjord 2.NUCH Excellent Touch Of Dina Av Badiras 56,6p (NUCH.SU(U)CH Kephles Keep In Touch Birkida s Perfect Dina) Eier og oppdretter: Kathrine Høvik, Biri 3.NVCH.NUCH Dewmist Days Of Magic 54,7p (NORD.UCH.LTCH.PLCH.SV Dewmist Silkventure Dewmist Days of Diamonds) Eier: Tonje & Thomas Nore, Vinterbro O: Henric Fryckstrand, Sverige 4.Chaveni s Hip n Trendy By Water 53,2p (Ronjalee Ragamuffin at Motlaisa NUCH Chaveni s Water Fantasy) Eier og oppdretter: Brit Hoseth & Kjell Lund, Sandefjord 5. Isprinsessen Av Vervik 49,2p (I Get A Kick Out Of You av Vervik NUCH Coco Chanel av Vervik) Eier: Hilde Bøyesen, Skien Oppdretter: Anne Margrethe Bjørvik, Sandefjord 6.NUCH Chaveni s Cute In Blue 48,1p (NSUCH Trewater Tally Sjakk Matt av Vervik) Eier: Hilde Killingstad, Knarrevik Oppdretter: Brit Hoseth & Kjell Lund, Sandefjord 7.Kephles Perfect Match 46,1p (SE.V-10.AU.NORD.UCH Ralun Versace Kephles Keen On Kelly) Eier og oppdretter: Wenche & Raymond Pedersen, Løten 8.NUCH Cremecastle Fridheims Ambra 43,0p (NORD.UCH FIV-09 Dewmist Serrano SEU(U)CH Cremecastle Bachelorette) Eier: Heine Kleppe & Lise Basmo, Fjell Oppdretter: Kristina Wikner, Sverige 9.NUCH Børos Øpia 40,8p (NSUCH.SVCH.NV Jako s Nordic Charm Børos Vikki) Eier og oppdretter: Børge Rosland, Bryne 10. Baunhøjgaard Endless Love 35,9p (DK.CH Hot-News Mallow Cream Rintilla s Tommelise) Eier: Yngve Andersen & Anne-Berith Waskaas, Sandefjord Oppdretter: Carsten & Laila Schøler, Danmark 19 RN-1-ny.indd :08:56

20 Alphi Det er andre året på rad Alphi, som hun heter til hverdags, har vunnet sixpencetrofeet. I tillegg har hun i 2011 blitt fjerde beste golden i retrievercupen (nr. 14 totalt), tredje beste dual purpose golden og nummer to i retrievermesterskapet klasse 2 lydighet. Den morsomste opplevelsen i 2011 er todelt. I august vant hun åpen klasse og fikk sitt andre cacib og også reservecert på svensk vinner utstilling. Måneden etter fikk hun 1. premie i begynnerklassen på jakt og ble kåret til prøvens andre beste hund av 18. Begge deler like moro. Alphi mangler bare et lite cert på å bli utstillingschampion, har 1. premie på blodspor, 1. premie BK jakt og bronsjemerke i agility. FOTO: Kari Anne Lier Hansen Sixpence Trofeet årets mesvinnende golden retriever med jaktpremiering 1. Alpenglow Tally-Ho of Kelimoor 12,9p (NSUCH Trewater Tally Deeside s Sweet n Sassy) Eier: Sofie Vega Wollbraaten, Drøbak Oppdretter: Aiyana Lea, Eidsdal 2. Våmyradronningen s Capris Bonaparte 6,3p (SEU(U)CH Reedbank Bonaparte Torntrollets Tuva Linde-Lou) Eier og oppdretter: Solveig & Signar Brevik, Fannrem 3. NUCH Kephles Has To Be An Angel 4,7p (NUCH Goldstep Browning European NUCH Kephles Arquinia) Eier: Marit Edvardsen & Geir Bakke Oppdretter: Wenche & Raymond Pedersen, Løten 4. NVCH Bringback s Elmer 4,6p (Sungold Fonzy Fast Food Goldzack Smiling Queen) Eier: Kari Kirkholm, Tjørvåg Oppdretter: Toril & Eivind Larsen, Dokka Alphi har hos kennel Kerenza hatt et kull, i 2009, der alle 8 har A både på albuer og hofter. 5 av hundene er stilt ut, to av disse har tatt cert og blitt BIR før de fylte 2 år. 4 av valpene er også i aktiv trening med lydighet, spor og jakt. Far til valpene er Multich. Dewmist Silkventure. Alphi elsker å jobbe, men inne og hjemme er hun like glad i alle tobente, og elsker å få kos og aller helst sitte på fanget. En drømmegolden for kennel Kerenza, som takker oppdretter Aiyana Lea gang på gang for denne vakre, snille og arbeidsomme golden. Eva Tønnesen 4.Pebishar s Savanna Rossie 4,6p (NUCH Bendik av Vervik Pebishar s Scarlett) Eier: Cathrine Haugaa, Kristiansand Oppdretter: Astrid Sørlien & Roger Jensen, Reinsvoll 6.Pebishar s Midtsommerstemning 3,8p (NUCH Begora s Rondo Pebishar s Gyda Givenchy) Eier: Cathrine Haugaa, Kristiansand Oppdretter: Astrid Sørlien & Roger Jensen, Reinsvoll 7.Golden Zero s Nemi 3,6p (Vildsilkes Cypher NUCH Golden Zero s Leading Lady) Eier: Gunn Therese Olafsen, Hesseng Oppdretter: Rita Rasmussen, Lakselv 20 RN-1-ny.indd :09:03

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 4-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

INFO INFORMASJON. god sommer! NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, morsomme, flotte og gjerne små historier fra ting som skjer rundt om i landet!

INFO INFORMASJON. god sommer! NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, morsomme, flotte og gjerne små historier fra ting som skjer rundt om i landet! god sommer! Ellers i dette nummeret: - Presentasjon av styret - Agilitykurs - Kurs i Rogaland - Den svenske spesialen - Mentaltesting - Vålerbanen - Eurasierspesialen Redaktørens hjørne Hei! Da var endelig

Detaljer

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling Styret: Leder: Hanne Bolgnes Esp, 7070 Bosberg 73 83 72 05 Nestleder: Arne Løland Solbergveien 13, 4050 Sola 51

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET NR. 1-2010 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Underlagt Norsk Kennelklubb

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 1-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG. God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR

SHETLAND SHEEPDOG. God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR SHETLAND SHEEPDOG God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR Årgang 46 Nr. 4 2009 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev dyrenes STEMMENr. Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 1/2012 Ronjas dramatiske historie Tannstell på kjæledyrene Historien om Lillepus

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god påske!

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god påske! Medlemsorgan for Øksfjord IL 25. årgang - nr. 1/2010 kr. 50,- * Brødrene Løvehjerte * Fadderbesøk * Gardirennet - medaljekandidater Les bl.a. om: * En VANNvitti' kvell - revyen * Praksis i Zambia * UKM

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning

Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2013, 78. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning Riv ut landsstevneprogrammet side 18 Bildeserien: «Instamoments» fra Vårkurset

Detaljer

Veddeløperen. Veronika Aske. Årets profil: Side 34. Utgitt av Norsk Amatørrytterklubb 21. årgang

Veddeløperen. Veronika Aske. Årets profil: Side 34. Utgitt av Norsk Amatørrytterklubb 21. årgang Veddeløperen Utgitt av Norsk Amatørrytterklubb 21. årgang 2010 Årets profil: Veronika Aske Side 34 Tittel Veronika og Birdie på vei til start. Fegentri: Cathrine gjorde en fantastisk innsats Nye ansikter

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. 3 2011 Årgang 43. Sjømannskirken i Houston

TEXAS NYTT Nr. 3 2011 Årgang 43. Sjømannskirken i Houston TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 3 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Intervju med Marit Doucet... s. 6 8 Konfirmanter 2010-2011 2011... s. 18 19 19 Julemarkedet 11.-13. 13. november...

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

Innhold E.E.T. AKTUELT

Innhold E.E.T. AKTUELT Innhold 8 16 18 AKTUELT 8 Hilsen fra det sivile hælvete! 12 Refleksjon av tre års ferie 14 Jeg er soldat -med god samvittighet! 16 Geniet versus systemet 18 Fjellkurs sommer 20 Løs oppdrag! Ta vare på

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer