Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Møtereferat God Helse God Helse-prosjektet - evaluering N 2009/ / TD/KGV B30 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker tdanningsavdelinga TD/XX Kristin Glæstad Vonheim TD/KGV Vurdering Aktiv ngdom 2012 X 2012/ / RN/TM 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trond Myrland RN/TM Tilsagn om NOK til Aktiv ngdom frå kap. 551 post 60 Tilsagn nummer Aktiv ngdom / / RN/TM 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Regional og næringsvadelinga Trond Myrland RN/TM Side: 1 av 98

2 Løyve til Marine Harvest Norway AS om utviding av settefiskkonsesjon M-VA-10 på lokalitet Steinsvik i Volda kommune Marine Harvest Norway AS - utviding av settefiskanlegget - lok Steinsvik i Volda kommune 2011/ / RN/BAZ 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marine Harvest Noway AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Bjarte Tveranger Fiskeritirektoratet, region Møre og Romsdal Volda kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kystverkets hovedkontor Mattilsynet Mattilsynet Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Birgit Aarønæs Zanella RN/BAZ Akvakulturvedtak Sagelva Marine Harvest Norway AS utvidelse av lok Sagelva Ørsta kommune 2012/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marine Harvest Norge AS Cecilie Flatnes RN/CFM Orientering om resultat av 5.2.forhandlingar pr Personalmappe ***** ***** ***** X 2009/ / K/HHE P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 2 av 98

3 Søknad om overføring av tilskot til /11332 Kulturverntilskot Murvillaen Chateauet i Molde X 2009/ / K/CAS MOLDE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Silje Svinsaas Holiløkk K/SSH Christ Allan Sylthe K/CAS Oversending av klage på vedtak for lokalitet Sagelva Marine Harvest Norway AS utvidelse av lok Sagelva Ørsta kommune 2012/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Cecilie Flatnes RN/CFM Resultatvurdering Kultur Resultatvurdering Kultur X 2013/ / K/HHE ØK Offl ledd 210 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Hernes Hovland K/HHE tbetalingsanmodning - tilskudd fra kap 551 post 60, tilsagn nr Tettstadsutviklingsprosjekt - Sunndalsøra 2010/ / RN/ADG XX Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mariann Veiseth Mottaker Sunndal kommune Arne-Dag Gjærde RN/ADG Side: 3 av 98

4 Vandel for løyvehavarar innanfor gods- og persontransport - varsel om attendekalling av løyve Vandel for løyvehavarar innanfor gods- og persontransport / / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vatnehol Transport v/frank Vatnehol Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Svinø Entreprenør AS Sunnmøre Limousineservice v/sindre Henriksen Ola Stormyr Maskin AS Einar Valde AS Simon Haram Ltd Bente Malme Plan for tettstedsprosjekt Åndalsnes tvikling av Åndalsnes sentrum 2010/ / RN/ADG XX 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rauma kommune Arne-Dag Gjærde RN/ADG Transporttenesta for funksjonshemma etterspurnad etter ekstra reisekupongar 1. halvår Transporttenesta for funksjonshemma / / N07 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til brukarar som etterspør ekstra reisekupongar 1. halvår 2013 Bente Malme Side: 4 av 98

5 Godstransport med motorvogn - melding om løyvetildeling Godstransportløyve - Gjendem Transport AS 2013/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gjendem Transport AS Bente Malme Retur av løyvegaranti Godstransportløyve - Alf Bjarte Aasgård 2012/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fokus Bank Bente Malme Rapport om kontroll etter yrkestransportlova Godstransportløyve - Einar Valde AS 2007/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Einar Valde AS Bente Malme Referat frå møte 5. mars ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/ / K/HHE PB Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Øivind Schanche K/OSC Side: 5 av 98

6 Omgjering av akvakulturvedtak Kvangardsnes Klage på avslag Aquafarms Vartdal lokalitet Kvangardsnes 2013/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker AquaFarms Vartdal AS Cecilie Flatnes RN/CFM Kopi: Herøy kommune - frådeling av 2 bustadtomter gbnr 36/2 Kjartan Paulsen - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - frådeling av 2 bustadtomter gbnr 36/2 Kjartan Paulsen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Hareid og Sula kommunar - kommunedelplan for E39 - flytebruløsning mellom Hareid og Sula - fråsegn ved varsel om oppstart og høyring av planprogram Hareid kommune - kommunedelplan for E39 - flytebruløsning mellom Hareid og Sula - Hareid Fastlandssamband AS 2013/ / KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hareid kommune Mottaker Sula kommune Kristian Hole Fløtre Side: 6 av 98

7 Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E136 Bedehuset-Smia - budsjett for arkeologiske registreringar Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E136 Bedehuset-Smia 2012/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens vegvesen Region Midt Kristoffer Dahle K/KD Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E136 Syltebakken-Ytre Eidhammer - budsjett for arkeologiske registreringar Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E136 Syltebakken-Ytre Eidhammer 2012/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens vegvesen Region Midt Kristoffer Dahle K/KD Sandøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Sæterøya - fråsegn ved varsel om oppstart Sandøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Sæterøya for trygg tilkomst til øya og bygging av hytter - Siv ing Hallgeir Wuttudal 2013/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sivilingeniør Hallgeir Wuttudal Johnny Loen POA/JLOE Side: 7 av 98

8 Oppseiing av løyve/løyvegaranti Godstransportløyve - Ola Stormyr Maskin A/S 2007/ / XX N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sparebanken Midt-Norge Bente Malme Godstransport med motorvogn - attendekalling av løyve Godstransportløyve - Sunnmøre Limousineservice v/sindre Henriksen 2007/ / XX N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sunnmøre Limousineservice Bente Malme Svar på søknad om driftstilskot Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker shavsmuseet Aarvak Toril Eliassen Rusten K/TR Vurdering sluttutbetaling SATS Nordmøre Regionale utviklingsmidlar Bølgen Næringshage X 2011/ / RN/OTV 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Øyvind Tveten RN/OTV Side: 8 av 98

9 Godstransport med motorvogn - attendekalling av løyve Godstransportløyve - Holm Eriksen Transport A/S 2009/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Holm Eriksen Transport A/S Bente Malme Herøy kommune - skjerming og vern av naust og båtstø mot storbåre gbnr 12/231 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - skjerming og vern av naust og båtstø mot storbåre gbnr 12/231 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre nformasjon om Nordlig Periferi og aktuelt prosjekt Nordlig Periferi Program X 2013/ / RN/TM 026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trond Myrland RN/TM Attestasjon til bruk ved søknad om fellesskapstillatelse Godstransportløyve - Terje Malo Lastebiltransport 2009/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Terje Malo Lastebiltransport Bente Malme Side: 9 av 98

10 Herøy kommune - reguleringsplan Verket - 2. gongs offentleg ettersyn - motsegn Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan Verket - gbnr 29/25, 13 og 14 - Jfr FE09/ / / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Retur av løyvegaranti Godstransportløyve - Containerservice AS 2007/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SpareBank 1 SMN Bente Malme Volda kommune - privat detaljregulering - reguleringsplan - Sagebakken gbnr 30/4/39 på Rotset - fråsegn ved varsel om oppstart Volda kommune - privat detaljregulering - reguleringsplan - Sagebakken gbnr 30/4/39 på Rotset 2013/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rådg. ing Per Mulvik AS Kristian Hole Fløtre Side: 10 av 98

11 Herøy kommune - frådeling gbnr 40/13 Svanhild Jørgine Helde - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan og 1-8 Herøy kommune - frådeling gbnr 40/13 Svanhild Jørgine Helde - søknad om dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Vurdering støtte til prosjektet nnovasjonsakselerator for næringsklynger i Møre og Romsdal nnovasjonsakselerator for næringsklynger i Møre og Romsdal X 2013/ / RN/AHAT 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Øyvind Tveten RN/OTV Attestasjon til bruk ved søknad om fellesskapslisens Turvognløyve - Geiranger Taxi v/torbjørn Arntsen 2009/ / N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Geiranger Taxi v/torbjørn Arntsen Bente Malme Vurdering støtte til Hareid næringsforum for relasjonsbygging kommune/næringsliv Stiftinga Hareid Næringsforum X 2012/ / RN/EVR XX 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Øyvind Tveten RN/OTV Side: 11 av 98

12 Godstransport med motorvogn - melding om løyvetildeling Godstransportløyve - Midt-Norsk Olje A/S 2012/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Midt-Norsk Olje A/S Bente Malme Herøy kommune - frådeling gbnr 48/3 Janett Manlapaz Tandberg gbnr 48/3 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - frådeling gbnr 48/3 Janett Manlapaz Tandberg - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsplan Ytre Hareid Hamn, Hareid sentrum - fråsegn ved 2. gongs offentleg ettersyn Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsplan Ytre Hareid Hamn, Hareid sentrum - Flataker Landskap 2011/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hareid kommune Kristian Hole Fløtre Side: 12 av 98

13 Kristiansund kommune - reguleringsplan - detaljregulering - Jørihaugen vest, Frei - Kristiansund kommune - reguleringsplan - detaljregulering - Jørihaugen vest, Frei - gbnr 139/1 og 138/5, 17, 25, 27, 58 - Solem arkitektur 2011/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Solem arkitektur as Trond Eilev Linge K/TEL Faktura arkeologisk registrering - Kristiansund kommune - boligområde Sæther på Frei Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - boligområde Sæther på Frei 2012/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker tbygging Møre AS v/ Ø Holten Trond Eilev Linge K/TEL Aukra, Midsund, Molde og Vestnes kommunar - kommunedelplan for Møreaksen - E39 Vestnes-Molde, med arm til Gossen - fråsegn ved offentleg ettersyn Aukra, Midsund, Molde og Vestnes kommune - kommunedelplan Møreaksen for E39 Vestnes-Molde, med arm til Gossen 2012/ / POA/ARØ KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aukra kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Side: 13 av 98

14 Vedk.referat frå møte den Personalmappe ***** ***** ***** 2008/ / K/HHE PB Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Øivind Schanche K/OSC Referat frå møte 4. mars ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/ / K/HHE PB Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Øivind Schanche K/OSC M-VS-17 og M-VS-18 Salmar Organic AS Løyve til samlokalisering på lokalitet Dryna i Midsund kommune SalMar Organic AS 2013/ / RN/BAZ 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Salmar Organic AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Rauma Misund AS Rauma Misund AS Rauma Misund AS Rauma Misund AS Rauma Misund AS Rauma Misund AS Rauma Misund AS Rauma Misund AS Birgit Aarønæs Zanella RN/BAZ Side: 14 av 98

15 Vedk referat frå møte 5. mars Personalmappe ***** ***** ***** 2008/ / K/HHE PB Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Øivind Schanche K/OSC Smøla kommune, Rokstad gbnr 3/2 - uttale til riving av delar av samanbygd nordmørslån, opprustig og bygging av ny del. Smøla kommune - Sefrak - Nerhaugen Rokstad gbnr 3/2 2013/ / K/TMO SMØLA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Smøla kommune Toril Moltubakk K/TMO Aukra kommune - utvidelse av prosessområdet ved Ormen Lange Nyhamna - forespørsel Aukra kommune - utvidelse av prosessområdet ved Ormen Lange Nyhamna 2013/ / K/BJR C52 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Multiconsult Bjørn Ringstad K/BJR Hareid kommune - bruksendring fritidshus til bustad gbnr 76/44 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Hareid kommune - bruksendring fritidshus til bustad gbnr 76/44 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hareid kommune Kristian Hole Fløtre Side: 15 av 98

16 NyGV etter ntensivopplæring i siste del av grunnskolen og oppfølging av elevane i vidaregåande opplæring Ny GV mot frafall i skolen 2010/ / TD/GLO A40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngdomsskolane i M&R Geir Løkhaug TD/GLO Oversending med uttale- søknad om dispensasjon etter kulturminnelova 8.1. for idnr tilknytt vassledning mellom Borgarøya og Hatløya, lstein kommune Vassleidning mellom Borgarøya og Hatløya - lstein kommune - forholdet mellom kulturminne - resultat frå marinarkeologisk undersøking 2011/ / K/TEL LSTEN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Riksantikvaren Øyunn Kleiva K/OYK Skodje kommune - bygd veg til fritidsbustader gbnr 55/1 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Skodje kommune - bygd veg til fritidsbustader gbnr 55/1 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skodje kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Side: 16 av 98

17 Skodje kommune - oppføring av carport - gbnr 39/70 Jonny Lausund - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Skodje kommune - oppføring av carport - gbnr 39/70 Jonny Lausund - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skodje kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Revidert rekneskap Kultursekken 2012 Den kulturelle skolesekken - Plan og revidert regnskap 2009/ / K/HBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sekretariatet for DKS Johild Kosberg Bredin K/JBR Herøy kommune - frådeling gbnr 20/7 Ole Bjørn Frøystad - tillegg til gbnr 20/83 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - frådeling gbnr 20/7 Ole Bjørn Frøystad - tillegg til gbnr 20/83 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Herøy kommune - kommunalt avlaupsanlegg på Berge - tilbakemelding etter avslutta arkeologisk registrering Herøy kommune - kommunalt avlaupsanlegg på Berge 2013/ / K/TEL HERØY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Trond Eilev Linge K/TEL Side: 17 av 98

18 Ålesund kommune - gbnr 201/846 - Reguleringsendring - reguleringsplan for Parkgata 18 A - Skalér AS - fråsegn ved varsel om oppstart Ålesund kommune - gbnr 201/846 - Reguleringsendring - reguleringsplan for Parkgata 18 A - Skalér AS 2013/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skalér Arkitektkontor AS Anders Smith-Øvland POA/ASØV FEF Renøk møteinnkalling, Bergen 24. og 25. april FEF Renøk-gruppa 2009/ / BYVE/ABS 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Medlemmer i FEF Renøk-gruppa Anne Bente K. Svendsvik BYVE/ABS Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsendring Trøa - fråsegn ved varsel om oppstart Halsa kommune - reguleringsendring - reguleringsplan Trøa 2013/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halsa kommune Johnny Loen POA/JLOE Attestasjon til bruk ved søknad om fellesskapstillatelse Godstransportløyve - Hareid lstein Flytteservice DA 2008/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hareid lstein Flytteservice DA Bente Malme Side: 18 av 98

19 Kongensgate 12 og Kongensgate 10b - Freda Ålesund kommune - Kongensgate 12 og Kongensgate 10b, gbnr 201/399 - Førespurnad om vernestatus i samband med forsikring 2013/ / K/CAS 1504 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gjensidige forsikring Mottaker Gjensidige Forsikring ASA Christ Allan Sylthe K/CAS Dalen Gård, gbnr. 5/784, Kristiansund. Fredingssak. Naudsynt tilleggsinformasjon. Kristiansund kommune - Dalen gård, gbnr 5/784 - Freding 2009/ / K/CAS KRSTANSND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Riksantikvaren v/siri Vesterkjær Christ Allan Sylthe K/CAS Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe ***** ***** ***** 2007/ / BYVE/EVV P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Erik Viken BYVE/EVV Ansvarsskade Romsdal vgs, Møre og Romsdal fylkeskommune - NEM bilnr R skadenr SED Skade på bil - kjennetegn R / / JR/KES 261 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Van Ameyde Norway AS Kristine Svendsen JR/KES Side: 19 av 98

20 Svar på søknad om tiltak til lærande forvalting av hønsefugl Vilttiltak Høgskolen i Hedmark avd Evenstad 2013/ / RN/TOM 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Høgskolen i Hedmark avd Evenstad Lisbeth Nervik RN/LN Svar på søknad om tilskot til tiltaket fjellrype og reirovervåkning Vilttiltak HiNT-Steinkjer 2013/ / RN/TOM 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker HiNT-Steinkjer Lisbeth Nervik RN/LN Svar på søknad om tilskot til tiltaket "Foring av hjortevilt" Vilttiltak Høgskolen i Hedmark 2013/ / RN/TOM 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Høgskolen i Hedmark Lisbeth Nervik RN/LN Fløyveien 19, gbnr 3/62 - Kristiansund kommune - Plan for rehabilitering og ombygging - Førehandsvurdering Kristiansund kommune - Fløyveien 19, gbnr 3/62 - Rehabilitering 2013/ / K/CAS KRSTANSND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Steinar Hauge Andresen Christ Allan Sylthe K/CAS Side: 20 av 98

21 Retur av løyvegaranti Godstransportløyve - Sande Bilservice AS 2013/ / N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordea Bank Norge Bente Malme Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund Symfoniorkester Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre v/ Ola A. Rangsæter Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 21 av 98

22 Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Storfjordens venner v/jan Olav Hesthaug Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag v/ Ståle Tangen Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NMØR v/cecilie Rørstad Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 22 av 98

23 Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal Natur og ngdom v/ngrid Skjoldvær Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordmøre Historielag v/jakob Arne Dahlen Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk Berner Sennenhundklubb avd Nordmøre og Romsdal v/hilde Karin Harsvik Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 23 av 98

24 Dispensasjon frå løyvekravet for undertransportør skuleåret 2012/2013 Søknad om dispensasjon frå løyvekravet for undertransportørar skuleåret 2012/ / / N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Veøy Buss AS Bente Malme Dispensasjon frå løyvekravet for undertransportør skuleåret 2012/2013 Søknad om dispensasjon frå løyvekravet for undertransportørar skuleåret 2012/ / / N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oddvar Reitan Bente Malme Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Averøy Rockeklubb v/bjørn Ove Greff Hilde Hernes Hovland K/HHE Svar på søknad om tilskot til grågåsundersøkingar i Møre og Romsdal Vilttiltak Norsk institutt for naturforskning (NNA) 2013/ / RN/TOM 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk institutt for naturforskning Lisbeth Nervik RN/LN Side: 24 av 98

25 Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 4H Møre og Romsdal Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Redningsselskapet Møre og Romsdal Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 25 av 98

26 Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker CP-foreningen avd Møre og Romsdal v/frode Dyrkorn Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordmøre Søndagsskolekrets v/hans Orset Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Molde domkirke Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 26 av 98

27 Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ndre Strøk Strykeorkester v/olaug Strand Brunstad Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norges KFF-KFM Møre og Romsdal krins Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fortidsminneforeningen Romsdal avd. Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 27 av 98

28 Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NMS Møre (Det Norske Misjonsselskaps barne-og ungdomsorg) Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norges Korforbund Sunnmøre v/sissel Laxaa Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Romsdal Sogelag v/bjørn Austigard Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 28 av 98

29 Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Munn og Halskreftforeningen avd Midt-Norge v/john Arne Wiklund Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sunnmøre Krins av Norges KFK-KFM speidarar Hilde Hernes Hovland K/HHE Driftstilskot Manglande vedlegg Drift frivillig verksemd 2012/ / K/HHE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Foreningen for Muskelsyke Møre og Romsdal Hilde Hernes Hovland K/HHE Side: 29 av 98

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.04.2014 Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen

Detaljer

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01.

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.03.2014 om utsett frist for tilsegn 122/2010 2010 - Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i april 2015 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i februar 2014 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy Rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.06.2013 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF Forfall: Kirsti Hammerø

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

EIENDOMSKONFERANSEN 2013 Rica Seilet Hotel, 6. november 2013

EIENDOMSKONFERANSEN 2013 Rica Seilet Hotel, 6. november 2013 EIENDOMSKONFERANSEN 2013 Rica Seilet Hotel, 6. november 2013 PROGRAM 08.30 Velkommen 08.35 Megatrender for bosetningsmønster v/ Erling Dokk Holm, 1. amanuensis og dekan ved Markedshøgskolen 09.05 Hvor

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL

OFFENTLEG POSTJOURNAL OFFENTLEG POSTJOURNAL For kontakt med sakshandsamar og forklaring til sakshandsamarkode gå til sentraladministrasjon Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 06.04.2015-12.04.2015 Side 1

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer