Årsmøte Hopputvalget 18. juni 2009 ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Hopputvalget 18. juni 2009 ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009"

Transkript

1 Styret har bestått av: ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009 Leder Kasserer Styremedlemmer Lars Eirik Hansen Endre Olav Østgård Siv Helen Moen Per Erik Kvam Bjørnar Hernes Hopputvalget har avholdt 4 styremøter i løpet av perioden. Sesongen 2008/2009 Sesongen 2008/2009 har vært en flott sesong med mye snø og gode forhold. Vi startet opp i oktober med innetrening og vi begynte på snø allerede i slutten av november. Deretter hadde vi fine vinterlige forhold helt frem til påske. Hopptrening i bakkene har vi gjennomført mandager og torsdager med Alf Kristian Fahle som trener. Hopputvalget takker Alf Kristian for innsatsen. Kombinertutøverne våre har hatt mulighet for å delta på BSK sin langrennstreing på tirsdager, og noen har benyttet seg av dette. Høsten 2008 søkte vi DNB Nor Sparebankstiftelsen om midler til å bygge to hoppbakker, K5 og K8, i skileikområdet til BSK. Søknaden ble innvilget i slutten av november, og gravearbeidet ble utført og ferdigstilt i løpet av januar av Reinertsen. Bakkeprofilen er tegnet av Roald Bardal og er i henhold til de nyeste normer for hoppbakker. I tillegg er bakkene utformet slik at de kan brukes av barn også utenom organisert trening. Hoppbakkene ble tatt i bruk i begynnelsen av februar. Det har vært stor aktivitet i disse både på og utenfor organisert trening. Med disse bakkene håper vi å forbedre rekrutteringen; både fra BSK sin skileik avdeling, fra unger ved Ferista Friluftsbarnehage og fra nærområdet rundt anlegget. Hoppsportens største utfordring er rekruttering, og dette gjelder også i BSK. Derfor arrangerer vi hvert år hoppskole. Hoppskolen begynner i slutten av januar og foregår to kvelder hver uke i 3 uker. Den avsluttes med et hopprenn siste kveld. I år hadde vi 30 betalende unger på hoppskolen. Når hoppskolen var ferdig fikk vi to utøvere fra Granåsen Skiteam som kjørte trening spesielt rettet mot hoppskoledeltagere som ønsket å fortsette med hopping. Aktiviteten ble gjennomført en kveld i uka i 3 uker i K5 og K8. Med støtte fra Trondheim Energiverk kjøpte vi inn 6 par rekrutt hoppski som hoppskoledeltagerne kunne låne på treningene. Ca. 1/3 av hoppskoledeltagerne var innom på denne aktiviteten, og både unger og foreldre tok godt imot dette tilbudet. Vi ønsker derfor å gjennomføre et slikt opplegg også de neste årene. Vi 1

2 ser at med en rekruttering av 5-10 utøvere hvert år via hoppskolen vil vi på sikt få et stort og bærekraftig hoppmiljø. Sesongen ble avsluttet med klubbmesterskap i Byåsbakken, K5, K8, K12, K25 og K50. Først ble det gjennomført hopping, og etterpå arrangerte vi sprint kombinert etter Hurricane metoden (avstandsstart). Til slutt hadde vi kveldsmat og premieutdeling i BSK-hytta. Hensikten med dette arrangementet var å få samlet alle kubbens aktive utøvere, og dermed styrke samholdet i gruppa. Dette klarte vi; med 18 utøvere i hopp og 12 utøvere i kombinert med deltagelse fra rekrutt (med mange hoppskoledeltagere) til veteran. Vi oppsummerer dette som en flott sesong der det har skjedd mye. Vi har fortsatt utfordringer med rekruttering, men mener å ha en fremgangsmåte for å bedre dette gjennom et godt opplegg under og etter hoppskolen. Økonomi I inneværende sesong har BSK vært representert med 3 utøvere på Team Sør-Trøndelag og 1 utøver på Granåsen Skiteam. For disse utøverne blir klubben belastet teamavgifter. Inntektene til hopputvalget er ikke store nok til å dekke disse teamavgiftene alene, og vi har i år søkt og fått innvilget støtte fra hovedklubben. I tillegg er det innført en egenandel for utøverne som er på disse teamene. Denne blir satt per år avhengig av økonomien til hopputvalget. I kommende sesong ser det ut som at den samlede utgiften til team avgifter vil øke siden BSK kan få flere løpere på både Team Sør-Trøndelag og Granåsen Skiteam. Det vil bli hopputvalgets oppgave å løse dette slik at økonomien fortsatt går i balanse. Aktivitet/Arrangement Vi hadde følgende arrangement i Byåsbakken: Hoppskole, 26. januar 11. februar, 30 deltagere BSK-rennet K50, 10. Februar, 22 deltagere BSK-rennet K5-K8- K12-K25 + kombinert, sprint, 7. Mars, 49 deltagere Poengrenn nr. 2 av 3, 5. mars, 37 deltagere Klubbmesterskap, K5-K8-K12-K25-K50 + kombinert, sprint, 2. april, 18 deltagere Med det mannskapet vi har ligger dette aktivitetsnivået i øverste sjikt av det vi kan klare. Sesongen 2008/2009 Gruppe 5-12 år Gruppen 5-12 år har i år vært rundt 10 utøvere. Noen har sluttet og noen har kommet til i løpet av sesongen. Vi ser at vi har en utfordring når det gjelder å holde på utøvere opp til 12 år, og utvalget bør se på muligheter for å bedre dette. Trening 2

3 Treningene startet opp med innetrening inne i og rundt BSK-hytta i begynnelsen av oktober. Snøen kom tidlig, og allerede i slutten av november startet vi opp med hopptrening i Byåsbakken, K12 og K25. Disse treningene gikk hver mandag og torsdag. Dette gir også mulighet for å delta på BSK sine langrennstreninger på tirsdager. Noen av de eldste utøverne benyttet seg av dette tilbudet. For å begrense belastningen på foreldrene hadde vi et samarbeid Byåsen Idrettslag (BIL) om å samkjøre treninger. Annenhver torsdag gikk hopptreningene i hhv. Byåsbakken og Høgåsen. På enkelte treninger hadde vi opp mot 50 hoppere i Byåsbakken. Vi har hatt en liten, men ivrig gruppe som trener Alf Kristian Fahle har trent i vinter. På oppstartsmøte i høst ble det informert om at det ville være en konkurranse om flest antall treningshopp i løpet av vinteren. Det ble også satt opp mål for antall treningshopp per trening i hver bakke: K5/K8: 20, K12: 15 og K25: 10 hopp per trening. På avslutningen, som var kveldsmaten etter klubbmesterskapet, ble det premiering for flest antall hopp: K5/K8: ingen deltagere, da alle har hoppet i større bakker K12: Georg Böni Hofstad, 170 hopp K25: Bentein Hernes, 230 hopp Nils Ola Kvam, 224 hopp Siden vi i K25 hadde to hoppere som var svært nærme hverandre valgte vi å premiere begge. Premien var kinobillett. Tidligere år har det vært for liten oppfølging av trener i de mindre bakkene. Dette har vi bøtet på i år ved at treneren har startet treningen i de minste bakkene, og deretter skiftet bakke. I forhold til oppfølging av hoppskoledeltagerne som ville fortsette etter hoppskolen, fikk vi inn to utøvere i Granåsen Skiteam, Torbjørn Brandt og Mats Bjørnstad, som trenere. De var i bakken 3 mandager etter hoppskolen, og dette fungerte veldig bra. Vi har godt håp om at en del av disse rekruttene fortsetter neste sesong. Flott innsats av Torbjørn og Mats! Konkurranser ST-cup Til sammen har 11 av våre utøvere deltatt i ST-cup, til sammen 23 starter i hopp og 11 i kombinert. Dette er en dramatisk nedgang i forhold til forrige sesong, fra hhv. 39 og 13. Våre to utøvere i 12-års klassen har stått for hhv. 10 og 9 av startene. Det kan dermed bli en ytterligere nedgang i antall starter for gruppen 5-12 år neste sesong. Poengrenn: Det har blitt arrangert 3 poengrenn i vinter, et samarbeid mellom BSK og BIL. Her har 16 av våre utøvere deltatt i til sammen 24 starter. Klubbmesterskap Klubbmesterskap ble arrangert i Byåsbakken torsdag 2. april. Her deltok 14 løpere i hopp og 11 i kombinert fra gruppen 5-12 år. 8 av disse var hoppskoledeltakere i vinter. 3

4 Sesongen 2008/2009 Gruppe 13år - Junior Team Sør-Trøndelag TS (13-16 år) BSK har i år hatt 3 deltagere i denne gruppa, dette har vært: Martin Klevjer og Peder Nævestad Pedersen i klasse 14 år samt Espen Bjørnstad i klasse 16 år. Sesongstart med plasthopping i mai og samling i Ørnskjøldsvik i begynnelsen av juni.. Sommerhopping med samlinger i Granåsen, Steinkjer og Lillehammer. Deltagelse i RC-plast i Granåsen K65 i august. (kun Espen deltok fra BSK) Trening fra oktober til snøen kom på Heimdal videregående skole. Treningen etter at snøen kom har stort sett foregått i Granåsen K38/K65/K90 i tillegg til Byåsbakken K50 og Knyken K63. Espen og Peder, har deltatt i de fleste renn i RC-cupen i hopp og kombinert i vinter, mens Martin deltok kun i RC-rennet i Knyken. Peder ble totalt nr. 19 i RC-hopp og nr. 6 i RC-kombinert, beste enkeltresultat nr. 13 i hopp og nr. 5 i kombinert. Espen ble totalt nr. 11 i RC-hopp og nr. 4 i RC-kombinert, beste enkeltresultat nr. 2 i hopp og nr. 2 i kombinert. (Samt en seier i RC-plast i Granåsen) Sesongen ble avsluttet med RC-finale i Stryn, hvor avsluttningsrennet søndag gikk i K90. Resultater Solan Gundersenlekene Alvdal 14 år-hopp Peder nr.17 Martin nr år-kombinert Peder nr. 11 Martin nr. 17 Resultater hovedlandsrenn 16år hopp Espen nr år kombinert Espen nr. 3 Resutater NM-junior Espen deltok i NM for junior i Bardufoss og ble der nr. 22 hopp og nr. 8 i begge kombinertrennene. Verv: 4

5 Geir Bjørnstad har vært leder i Team Sør-Trøndelag i sesongen 2008/2009. Granåsen Skiteam Mats Bjørnstad fra BSK, har i inneværende sesong vært med i Granåsen skiteam via idrettslinja på Heimdal videregående skole. Han fikk sommersesongen og oppkjøringa til vinteren ødelagt av sykdom og har derfor ikke konkurrert i NC kombinert, bortsett fra junior NM og en del hopprenn i norgescupen i hopp. Geir Bjørnstad Oppmann

6 Sesongen 2008/2009 For Hoppdommerne i Byaasen Skiklub Byaasen skiklubb har i sesongen 2008/2009 hatt 4 hoppdommere. Arne Helgesen, Rune Sørli og Alf Walseth er autoriserte forbundsdommere, mens Ole Walseth er godkjent som International hoppdommer. Siste sesong ble preget av mange renn i Trøndelagsregionen, som førte til mange oppdrag for våre dommere. Rune Sørli deltok i november på forbunds TD kurs, og vil derfor i løpet av neste sesong bli godkjent som forbunds TD. Rune har for øvrig gjort en god jobb etter at han startet som dommer for 5-6 år siden, og han har allerede fått bekreftet at han vil bli tatt opp som kandidat som International TD kombinert. Dette vil bety at Byaasen Skiklubb om noen år vil ha både en dommer og en TD med International grad. Men også Byaasen Skiklubb vil trenge nye dommere i årene fremover. En av våre dommere vil runde 70 år til høsten, og en runder nå 60 år. Dette vil si at gjennomsnittsalderen er relativt høy blant oss. Jeg vil derfor oppfordre både foreldre og utøvere som har lyst å starte på dommerkurs, om å ta kontakt med undertegnede. Jeg viser for øvrig til skriv som er sendt ut fra Sør-Trøndelag Skidommerlaug. Som tidligere nevnt har vi hatt mange oppdrag sist sesong, og her er de viktigste vi har deltatt på: Dato/oppgave Renn/arrangør WCJ - K120 - Granåsen Dommer Ole Walseth NM jr /NC Granåsen Dommer Rune Sørli NC Granåsen Dommere Alf Walseth NC Sprova Dommere Alf Walseth Md-sjef Arne Helgesen Dommere Nemi-Cup (NC/RC) Trondheim Høgåsrennet Rune Sørli Arne Helgesen NC Meldal Dommere Rune Sørli Arne Helgesen WCJ - Sapparo - JPN Dommer Ole Walseth NC Meldal Dommere Alf Walseth Rune Sørli NC Granåsen Dommere Arne Helgesen 6

7 Md-sjef Alf Walseth NC Granåsen Dommere Rune Sørli 14/ COCJ Ladies - Notodden + FIS cup Dommer Ole Walseth Hovedrennet for yngre - Alvdal Solan Gundersen MD-sjef Arne Helgesen 07/ COCJ - Trondheim Dommer Ole Walseth WC - Lillehammer Md-sjef Alf Walseth WCNC - Vikersund Dommer Ole Walseth FH Knyken Dommere Alf Walseth Arne Helgesen NM Lag Komb Meldal Dommer Arne Helgesen NM- normal bakke - Raufoss (lag/indv.) Md-sjef Arne Helgesen Dommerne vil med dette ønske alle en riktig god sommer. Ole Walseth 7

8 Klubbmestere Sesongen 2008/2009 Hopp: 11 år: Sigurd Lehn Tranås, K25, poeng 12 år: Bentein Hernes, K25, poeng 14 år: Peder Nævestad Pedersen, K50, poeng Junior: Mats Dalhaug Bjørnstad, K50, 181,2 poeng Veteran: Rune Tulluan, K50, poeng Kombinert: 11 år: Sigurd Lehn Tranås, 1Km Hurricane start, tid: 3.03 min 12 år: Bentein Hernes, 1Km Hurricane start, tid: 2.49 min 14 år: Peder Nævestad Pedersen, 1Km Hurricane start, tid: 2.40min 8

9 Regnskap og Budsjett 2008/2009 Regnskapet under er satt opp av kasserer og er basert på de samme tallene som er gitt til regnskapsselskapet. Det offisielle regnskapet vil bli offentliggjort når dette foreligger. Budsjett 08/09 Regnskap 08/09 INNTEKTER 3100 Andre inntekter Reklame, annonse, sponsorinntekter Barnas skidag , Foreldreinnbetaling arrangem./stevner , Øremerkede tilskudd Leieinntekter Aktivitets-/treningsavgift Inntekter egne arrangement Sum driftsinntekter UTGIFTER 5520 Godgj./drakter trenere Reparasjon/vedlikehold BSK-bakken , Kontorrekv Adm, utdanning, kurs, interne møter Telefon, porto Servering/representasjon Forsikringer Premier , Gaver Årsavslutning Påmeldingsgebyr, startkontingent Div. kostnader Innkjøp idrettsutstyr Idrettsfaglig utdanning/kurs Treningssamling, ekstern teamavgift Div. kostnader egne arrangement Sum driftsutgifter ,3 FINANS OG EKSTRAORDINÆRE POSTER: 8040 Renter Gebyr bank 0 0 Sum finans og ekstraordinære poster RESULTAT: ,70 9

10 Budsjett INNTEKTER 09/ Andre inntekter Reklame, annonse, sponsorinntekter Barnas skidag Foreldreinnbetaling arrangem./stevner Øremerkede tilskudd Leieinntekter Aktivitets-/treningsavgift Inntekter egne arrangement Sum driftsinntekter UTGIFTER 5520 Godgj./drakter trenere Reparasjon/vedlikehold BSK-bakken Kontorrekv Adm, utdanning, kurs, interne møter Telefon, porto Servering/representasjon Forsikringer Premier Gaver Årsavslutning Påmeldingsgebyr, startkontingent Div. kostnader Innkjøp idrettsutstyr Idrettsfaglig utdanning/kurs Treningssamling, ekstern teamavgift Div. kostnader egne arrangement Sum driftsutgifter FINANS OG EKSTRAORDINÆRE POSTER: 8040 Renter Gebyr bank 0 Sum finans og ekstraordinære poster 40 RESULTAT: 40 10

11 Styret i BSK hopp Lars Erik Hansen Endre Olav Østgård Siv Helen Moen Per Erik Kvam Bjørnar Hernes Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Leder: Bjørnar Hernes 2 år Kasserer: Terje Veiseth 2 år Styremedlem: Geir Bjørnstad 2 år Per Erik Kvam 2 år Rune Tranås 2 år 11

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SJETNE IL Skiavdelinga

SJETNE IL Skiavdelinga SJETNE IL Skiavdelinga Kort om de første 20 åra Helt fra den spede start for Sjetne Idrettslag høsten 1970 var det selvsagt at ski skulle være en av de aktiviteter laget skulle drive med. Ski hadde på

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Det har vært avholdt 10 styremøter.

Det har vært avholdt 10 styremøter. Årsberetning 2014 Styret 2014: Lisbeth Berntsen Huse, leder, Fredrik Platou, nestleder, Thomas Sunde, sekretær, Arnt Rønning, kasserer, Eirik Braathen, styremedlem og Hans Amund Kjærnsli, styremedlem.

Detaljer