Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014."

Transkript

1 Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar Årsmøtet ble holdt på Rove. Til stede: Se årsmøteprotokoll hvilke medlemmer som møtte. Til sammen 37 Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. - Valg av møtedirigent og referent. Som møtedirigent ble valgt Petter Borge. Som referent ble valgt Barbro Thorbjørnsen Bjørck. - To personer til å underskrive protokollen. Til å underskrive protokollen ble valgt Jan Vassdal og Rolf Edholm 2. Årsberetning fra styret og havneutvalget. Årsberetningen ble lest av Petter Borge. Kommentar fra et medlem: Fremdeles er det vanskelig å få parkert innenfor bommen i juli, det er ofte fullt. Fremdeles står det biler inne på plassen som ikke skulle ha vært der. Svar fra møtedirigent: Styret og havneutvalget hadde en restriktiv holdning og noterte flere biler som ikke «skulle ha vært der». Flere ble ringt til og gitt advarsler. Foreningen har ikke anledning til å taue bort feilparkerte biler. Samme tema var meldt inn som sak fra et annet medlem, og blir videre behandlet ytterligere under sak nr 5: Saker fra medlemmer til årsmøtet. Vedtak: Årsberetningen godkjent. 3. Saker til orientering fra styret. Styret ønsker å fortsette ordningen med egenandel for bruk av fast kran. På forrige årsmøte vedtok vi at vi skulle ta saken opp igjen etter et år. Egendel for medlemmer er kr 200 per løft.

2 Egenandel for ikkemedlemmer: kr 750 per løft. Til orientering: Ordningen ga foreningen økte inntekter på kr for Vedtak: Ingen innsigelser mot forslaget fra årsmøtet. Ordningen fortsetter. 4. Saker til årsmøtet fra styret. Styret i Skjærhalden båtforening inviterer årsmøte til å vedta et nytt prinsipp om at alle medlemmene i båtforeningen skal betale for eget strømforbruk. Dette innebærer at all strøm skal gå over strømmåler, året rundt. I de nye strømkassene i gammel havn, er det faste, låsbare målere. Strømmålere i ytre havn er løse, og bruker kan ta med seg måleren når han ikke bruker plassen sin selv. Tilgang til strøm fås mot et depositum på 3000 kr. Bestilling av strømmåler kan gjøres hos Gunnar Aleksandersen, Helge Lund eller Roar Sørensen. Kun SBF s målere skal benyttes. Depositum betales tilbake når strømmåler leveres tilbake, eller når medlem ikke lenger ønsker å kjøpe strøm. Strømmålere leses av per 1. mai hvert år og medlemmene faktureres fortløpende. Medlemmer som ikke har strømmålere og bare ønsker «pussestrøm» høst og vår, får strøm på opplagsplass eller ved egen kaiplass til dette formålet ved å betale kr 100. Et slikt strømuttak må tidsavgrenses. Tillegg til styrets forslag: benkeforslag fra årsmøtet: De som har brukt pussestrøm faktureres sammen med kranløftet, kranmann får ansvar for at bruk av pussestrøm registreres. NB Medlemmer som har bærbare strømmålere som de bruker under pussing skal selvfølgelig ikke betale 100 kr ekstra. Benkeforlag: Det ble reist benkeforslag under årsmøtet om at strømmåler skal brukes uansett hvilket formål strøm skal brukes til, og størrelsen på strømuttaket. Vedtak: Styrets forslag med tillegg ble vedtatt med 28 stemmer av 37 mulige. Kommentarer: - Ved gjennomføring av styrets vedtak kan vi komme opp i praktiske utfordringer vi ikke har forutsett, og som må løses underveis. - Gjestende båter betaler kr 50 per døgn for strøm.

3 5. Saker fra medlemmer til årsmøtet 5a) Forslag 1: Fra Svein Trulsen Parkering på opplagsplassen om sommeren, skal kun være for båtforeningens medlemmer. Det skal ikke lenger leies ut plasser til utenforstående. Alternativt kan foreningen leie ut noen plasser (ca 20 stk) i periodene før 23/6 og etter 10/8. Forklaring: Det har i de siste årene vært fullt på parkeringsplassen, spesielt i juli måned. Det er da et stort problem for oss som ikke bor innenfor gangavstand. Parkeringsplassen blir brukt av mange som ikke har leid plass eller er medlem av foreningen. (Man låner ut kort/man åpner porten for venner osv). Vedtak: Forslaget trukket etter at årsmøtet hadde diskutert saken. Kommentarer: Vi har 24 plasser som vi leier ut inne på parkeringsplassen + 4 plasser på utsiden av gjerdet som Nettpartner leier. Det gir oss en inntekt i året på kr Til tross for at det kan virke tilfeldig hvilke biler som står på parkeringsplassen, har styret og havneutvalget et regime som skal få bukt med ulovlig parkering: skilting, advarsler, lapper som plasseres på fremmede biler osv. I løpet av sommeren som gikk, ønsket styret å finne ut om det var mange som parkerte ulovlig. I følge medlemmer fra havneutvalg og styret, er det ikke mange biler som står ulovlig i løpet av sommeren. På den annen side, hvis det ikke er mange feilparkerte biler, kan det tyde på at det ikke er nok plasser til medlemmene og at færre plasser bør leies ut permanent. NB: Hvis vi ikke skal leie ut de faste plassene, må vi finne inntektene et annet sted. Man kunne jo også tenke seg at medlemmer som ønsker å benytte parkeringsplassen i løpet av sommeren, må betale en sum for det; for eksempel 500 kr, og at alle kort som ikke betaler denne summen inndras. 5b) Forslag 2: Fra Svein Trulsen Alle biler som står oppstilt på foreningens parkeringsplasser uten gyldig tillatelse, skal umiddelbart taues bort. Alle biler som har lov til å parkere på plassen, skal ha et kort hvor regnr og eiernavn skal stå påført. Hvis dette ikke stemmer overens med bilens regnr, skal den taues bort straks. Kontrolleringen bør gjennomføres av personer i styret/havnestyret, og det bør settes opp et vaktsystem, slik at kontrollen blir gjennomført daglig i presstiden (juli). Borttauingen skal skje på eiers regning. Forklaring: Er fullstendig klar over at mange av oss i foreningen er sløve når det gjelder å bruke kortet og å fylle ut informasjonen på det, men dette bør foreningen kreve at skal være i orden. Jeg tror at de som har leieplasser, er de verste til å feilparkere. Har ved mange anledninger sett hyttefolk som har leid plass, også har med seg venner som kommer i egen bil, og de blir sluppet inn av den som har leieplass. Det finnes også kort på utlån til folk som ikke bor i Hvaler kommune, dette er også en uting, og skaper problemer for oss som er avhengig av parkeringsplassen. Selvsagt så må

4 foreningen sørge for skikkelig skillting og den må også sørge for å ha loven på sin side. Mulig at en avtale med et borttauingsfirma også kan være en fordel. Vedtak: Forslaget kan ikke stemmes over, da SBF ikke har myndighet til å taue bort biler, men må gå via politi. Det ble enighet om å stramme inn rutinene rundt advarsler og henvendelse til politiet angående fremmede biler. Etter en lang diskusjon, ble årsmøtet enig om følgende forslag til vedtak: - SBF følger de rutinene vi har etablert angående overvåking av parkeringsplassen ett år til. Saken tas opp igjen på neste årsmøte. - Styret varsler nå de som leier faste plasser om at leie av parkeringsplassene skal opp på neste årsmøte og at vi ikke kan garantere plasser for Parkeringsbevis for bortleide plasser er røde. - Styret kommer med et alternativt budsjett til neste årsmøte hvor ikke parkeringsutleie er inkludert. - Styret informerer pånytt medlemmene og påpeker hvor viktig det er at alle må vise parkeringskort med riktig bilnummer i frontrute. - Parkeringsbestemmelsene håndheves strammere. - Alle medlemmer må ta ansvar for å «angi» biler som står feilparkert, eller nekte biler uten kort å kjøre inn på parkeringsplassen. Ring en i styret eller haveutvalget eller ta et bilde av bil og bilnummer og send sms. Styreplakat med telefonnummer er satt opp på buvegg. - Oppfordring til medlemmene som bor nær båthavna: Kjør bilen hjem og parker den hjemme etter at den er tømt. - Styret / havneutvalget henstiller til alle som skal ut på lengre tur; uker, ordner seg med parkering et annet sted, eller kjører bilen hjem. - Forslag om å bruke kort også for å komme ut fra plassen, vurderes til neste årsmøte. Vedtak: 34 stemmer for omarbeidet forslag. 5c: Innkommet forslag 3: Fra Terje Agnalt. Det har ikke vært mulig å komme over et sted her på Hvaler som tar opp båter over en viss størrelse. (Ser bort fra mobilkranløft her i Skjærhalden høst og vår) selv om jeg bare har en vanlig størrelse, 31 fots båt på 4800 kg. Jeg velger å være fri fra fellesopptakene med mobilkran i Skjærhalden for å kunne ha en både tidlig vårseilas og sen høstseilas. Det er dessuten blitt knapt med plass på båtforeningens opplagsplass. Velger heller å ta opp båten for oppussing når det koker mest med båter i fellesferien. ( Om vinteren må jeg ligge på flytebrygge på Skjelsbu fordi det ikke finnes flytebryggeplass på 3,5m i indre havn i Skjærhalden )

5 For å få båten på land om sommeren må jeg helt ut til et av slippene på Gressvik. Fra Skjærhalden tar det 3,5 timer med båt rundt. Med bil 5 kvarter å kjøre en vei. Det er svært utilfredsstillende med så mye tid til kjøring. Står på land i 10 til 14 dager. FORSLAG: Hvalers Båtforeninger og slippeiere på Hvaler går i samarbeid for å utvikle ett, helst to opptakssteder for båter primært over f.eks 30 fot slik at opptak kan skje hele året for større båter. Ønsker å nedsette et arbeidsutvalg til å jobbe med dette. TIPS: Sørfonden slipp på Padda ved Bekkelaget har utviklet noen fantastisk praktiske slipper hvor båtene blir heist opp sidelengs på en stor platting som senkes i vannet. Gå og studer disse! Vedtak: 1 stemme for forslaget. Forslaget falt. 5d) Innkommet forlag: Familiekontingent. Foreslår at ektefelle eller samboer til et medlem kan være med som familiemedlem for halv pris. Eksempel: Hvis kontingenten er 750 kr sånn som i dag, vil det koste 1125 at begge er medlemmer. Familiemedlemmer skal ha samme rettigheter og plikter som øvrige medlemmer. Begrunnelse: Få inn flere kvinnelige medlemmer i foreningen. Inntekt fra kontingent bør kunne økes på denne måten. Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer. 5e). Navn på båtforeningens øverste valgte. Foreslår at øverste valgte leder benevnes: leder og ikke som i dag formann. Begrunnelse: formann er et ord som nesten ikke er bruk lenger. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslag 5d og 5e innsendt av Barbro Thorbjørnsen Bjørck 6. Regnskap og balanse og 2013 Regnskap og balanse ble gjennomgått av kasserer Gunnar Aleksandersen. Vedtak: Regnskap og balanse enstemmig vedtatt.

6 7. Budsjett for 2014 Budjsett ble gått igjennom av kasserer Gunnar Aleksandersen. Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt. 8. Valg. Valgkomiteens formann Åge Brusevolddalen presenterte valgkomiteens innstilling: Styret valgt i 2014: Funksjon Navn Valgt 2013 Valgt 2014 Leder Petter Borge x Kasserer Gunnar Aleksandersen x Sekretær Tor Martinsen x Nestleder Morten Asgeir Nilsen X (NB for ett år) Styremedlem Per Otto Rød X Styremedlem Berthe Sveen Parmer X Varamedlem Zoran Cordic X Varamedlem Svein Syversen X Kommentar: Trond Engblad ønsket å gå ut av styret, selv om han egentlig var valgt fram til Morten Asgeir Nilsen er derfor valgt for ett år. Havneutvalg valgt i 2014: Funksjon Navn Valgt 2013 Valgt 2014 Leder Rolf Edholm x Utvalgsmedlem Helge Lund x Utvalgsmedlem Roar Sørensen x Utvalgsmedlem Jan Tjønn x Kommentar: Rolf Edholm er ikke medlem av foreningen, og er egentlig ikke valgbar, men var villig til å fortsette som leder i havneutvalget hvis årsmøtet ønsket dette. Som revisorer ble Helge Lund og Petter Bustgaard valgt. Begge var gjenvalg. Som festkomité for 2014 ble Pål Bustgaard, Dagfinn Ørdal, Kåre Andersen og Thomas Silva. Alle gjenvalg. Vedtak: Alle valg ble vedtatt enstemmig.

7 Valgkomité: Som valgkomité ble Øyvind Fjeldberg, Svein Trulsen og Barbro Th Bjørck valgt enstemmig. Årsmøtet ble hevet kl Etter årsmøtet ble det delt ut blomster til Roar Sørensen. Petter Borge, Helge Lund, Gunnar Aleksandersen og Tormod Dramstad som en symbolsk takk fra båtforeningens medlemmer for imponerende dugnadsinnstas, uegennyttig finansiering og utlån av kostbare maskiner og utstyr i forbindelse med nytt elanlegg i indre havn. Og endelig kunne de frammøtte få ertesuppe med høvelig drikke. Takk til alle frammøtte for et konstruktivt årsmøte, og særlig gutta på kjøkkenet. Barbro Th Bjørck Referent

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer