icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B _IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com"

Transkript

1 icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B _IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation

2 x Oversikt Parker Hannifins IPD Z2 er en online laserpartikkeldetektor. Denne mineralbaserte kontanimasjonsdetektoren for hydraulisk væske er konstruert for bruk i ATEX-kategori 3-områder og er innebygd i et IP69K-godkjent hus. Enheten har to hydrauliske koblinger i størrelse 06L med EO 24 konisk ende som gjør at væsken kan føres gjennom enheten for analyse. Strømforsyningen og kommunikasjonen skjer via to M12 Ultra Lock IP69K-godkjente koblinger. Betingelser for sikker bruk For å sikre samsvar med sertifiseringen er det IKKE under noen omstendighet tillatt for brukerne å åpne enheten. Hvis dette skjer, blir enhetens kalibrering ugyldig og enheten vil IKKE være egnet for bruk i farlige områder. 2 Parker Hannifin icountpdz2

3 x Innhold Oversikt...2 Betingelser for sikker bruk...2 Laserinformasjon...4 Samsvarserklæring og produksjonssertifikat...4 Produktidentifikasjonsmerke...5 Innledning... 6 Prinsipper for bruk...6 Fordeler...7 Tekniske spesifikasjoner...8 Standardinnstillinger for produkt programvare...9 Produktegenskaper...10 Mål for installasjon...10 Tilkoblinger Hydraulisk kobling...11 Strømningskontroll...12 Tilkopling av System 20-sensor...13 Elektriske koblinger...14 Utgangsinnstillinger for variabel strøm...19 Innstillinger for variabel spenningsutgang...20 CAN-bus-nettverksutgangsalternativ...20 Innstillinger for fuktighetssensor utgang...20 Tilkobling av digital displayenhet...21 RS232-tilkobling...23 Programvare icountpdz2 oppsett-hjelp programvare/setup Utility Software...24 Tilkopling av Microsoft Windows HyperTerminal...27 Kommunikasjonsprotokoll...29 Referanse Valgfri koblingskonfigurasjon...34 Opsjonelt grenserelé hysterese...34 Tolke data...36 ISO/NAS/SAE sammenlikningstabell...40 Veiledning for komponent renslighet...41 Viskositetstabeller...42 ISO kontamineringstabeller...43 Bestillingsinformasjon...46 Parker Hannifin icountpdz2 3

4 x Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering av produktet kan resultere i farlig eksponering til laserstråling. FARE USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING OVERFOR STRÅLEN. VIKTIG MERKNAD: Det er ikke nødvendig for brukere å ha tilgang til kilden for laserstråling og skal aldri ha det. Samsvarserklæring og produksjonssertifikat CE-samsvar IPD Z2 er i samsvar med beskyttelseskravene i følgende europeiske standarder (på engelsk): Direktiv 94/9/EC fra Europaparlamentet og Europarådet, for utstyr beregnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX). EN :2009, elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer, generelle krav. EN :2005, elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer konstruksjon, test og merking av beskyttelsestype n for elektrisk apparatur. EN :2004, elektrisk apparatur for bruk i nærhet av brennbart støv. Beskyttelse med hus/innkapslinger td IECEx :2006 ed 4.0 (IECEx :2007 ed 5.0) elektrisk utstyr for eksplosive gassatmosfærer del 0: Generelle krav IECEx :2005 ed 3.0 elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer del 15: Konstruksjon, test og merking av beskyttelsestype n for elektrisk apparatur IECEx :2004 ed 1: IECEx testrapport for IEC (2004) ed 1.0 elektrisk apparatur for bruk i nærhet av brennbart støv del 1: Beskyttelse med hus/innkapslinger td Produktet/produktene som beskrives ovenfor er i samsvar med de nødvendige kravene i følgende direktiver: 89/336/EEC endret av 92/31/EEC, 93/68/EEC og opphevet av 2004/108/EEC Harmoniserte standarder: EN :2007 elektromagnetisk kompatibilitet del 6-3: Generelle standarder utslippsstandard for boligmiljøer, kommersielle miljøer og lettindustrimiljøer. EN :2005 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) del 6-2: Generelle standarder immunitet for industrimiljøer 4 Parker Hannifin icountpdz2

5 x Produktidentifikasjonsmerke Identifikasjonsmerket som er festet til huset/innkapslingen (se eksempel nedenfor) forklares i tabellen som følger: bk bl Element Felt Verdier Artikkelnummer icountpdz2 Produksjonsdato Produksjonsdato Serienummer Serienummeret består av åtte sifre, for eksempel: GD6NN001 ( GD er måned og år, 6NN er produktgruppe, de tre siste sifrene angis sekvensielt gjennom en måned og starter på nytt med 001 i begynnelsen av hver måned) Produsert Produksjonsland (Storbritannia) Produsentens navn og adresse Parker Hannifin (UK) Ltd, Filter Division Europe, Condition Monitoring Centre, Brunel Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HP, UK ATEX-sertifiseringsnummer Ex = Europeisk merking II = Ikke gruvedrift 3 = Utstyrskategori (sone 2/22) GD = Type eksplosiv atmosfære (G = Gass, D = Støv) 7 ATEX/IECEx-sertifikatkoding i kategori 3 (gass) 8 ATEX/IECEx-sertifikatkoding i kategori 3 (støv) 9 bk bl CE-merking og nummer på kontrollorganet som er ansvarlig for revisjon Ex = Eksplosjonsbeskyttet na = Type n (ikke gnistende) IIC = Gassgruppe T4 = Temperaturklasse (4 = maksimal overflatetemperatur på 135 C) Gc = Utstyrsbeskyttelsesnivå (G = Gass, c = Sone 2) Ex = Eksplosjonsbeskyttet tc = Beskyttelse med hus/innkapsling IIIC = Utstyrsgruppering typisk støvmateriale Dc = Utstyrsbeskyttelsesnivå (D = Støv, c = Sone 2) CE 0518 Sertifikatnumre SIRA 09ATEX4340X IECEx SIR X Temperatur i driftsmiljøet Mellom -30 C og +60 C Parker Hannifin icountpdz2 5

6 Innledning Innledning x icountpdz2-modulen levert av Parker Hannifin representerer den mest moderne teknologien til analyse av konstant partikkelkontaminering. icountpdz2-modulen er en kompakt fastmontert laserbasert partikkeldetektor som gir en kostnadseffektiv løsning for væskestyring og kontamineringskontroll. Prinsipper for bruk icountpdz2 måler partikkelkontaminasjon kontinuerlig og oppdaterer utgangsalternativene og grensereleet hvert sekund. Til forskjell fra Parker CM20, LCM20 eller MCM20, utfører enheten ingen one-off -test. Dette betyr at selv om måleperioden er satt til 60 sekunder, rapporterer utgangen og grensereleet tilstedeværelsen av smuss i oljen på bare noen få sekunder den venter ikke til slutten av måleperioden før den rapporterer resultatet. icountpdz2-modulen har kun en innstilling for å kontrollere nøyaktighet, stabilitet og følsomhet på målingene, og det er Måleperioden. Denne kan bli innstilt fra 5 sekunder til 180 sekunder. Jo lengre måleperiode, jo mer forurensende stoff blir det målt som tar gjennomsnittet på eventuelle spisser sett på en mindre prøve. Jo kortere måleperiode, jo mer følsom blir icountpdz2-modulen for mindre slugg med forurensende stoff, men også ytelsen på rene systemer kan bli redusert. Brukeren kan derfor velge hvor følsom icountpd-modulen er mot spisser med forurensende stoff, og hvor hurtig den reagerer på kontamineringsnivå over innstillingsverdien (grensene). Med en måleperiode på 100 sekunder vil resultatet være for de siste 100 ml olje som strømmet gjennom icountpdz2-modulen, og er oppdatert fra sekund til sekund som gir en effektiv og kontinuerlig avlesing på kontamineringen. Anbefalinger til kalibrering MERK: Alt service- eller reparasjonsarbeid skal utføres av et Parker ATEX-godkjent servicesenter. Kontakt din lokale Parker Hannifin-salgsrepresentant for opplysninger om rekalibrering. Anbefalt periode mellom hver rekalibrering er 12 måneder. Du kan se Parker Hannifins hefte om kvalitet og service (FDCB272UK), som fås på CD. 6 Parker Hannifin icountpdz2

7 x Innledning Fordeler Uavhengig overvåkning av systemkontamineringstendenser Kalibrering etter anerkjente online-prinsipper bekreftet gjennom relevante ISO-prosedyrer (International Organization for Standardization) Indikatorer for lave, middels og høye kontaminasjonsnivåer En rimelig løsning som gir lenger levetid for væsken og redusert nedetid for maskinene Selv-diagnostisk programvare Mineralvæske-kompatibel konstruksjon Teknologi for full PC-/PLC-integrasjon, for eksempel: RS232, 0 3V/0 5V, 4 20mA og CANbus (SAE J1939) se Produktkonfigurator, side 46, for kommunikasjonsalternativer Metningsrapportering i prosent gjennom en integrert fuktighetssensor se Produktkonfigurator, side 46, for alternativet fuktighetssensor. Parker Hannifin icountpdz2 7

8 Innledning x Tekniske spesifikasjoner Egenskap Produkt oppstart tid Måleperiode Rapporteringsintervall Funksjonsmåte Spesifikasjon 5 sekunder minimum sekunder Internasjonale koder ISO 7 22, NAS 0 12 Kalibrering Omkalibrering Arbeidstrykk Strømningsmengde gjennom icountpdz2-modulen Online strømningsmengde via System 20 sensorer Omgivelsestemperatur for lagring Omgivelse arbeidstemperatur Arbeidstemperatur på væske Datakompatibilitet Kalibrering av fuktighetssensor Fuktighetsområde under drift Stabilitet på fuktighetssensor Strømbehov Nominell strøm Sertifisering sekunder via RS232 tilkoplet kommunikasjon Detekterer aktuelle partikler optisk ved laserdiode Ved godkjente online metoder bekreftet av de relevante ISO-prosedyrene. MTD Via en godkjent primær ISO automatisk partikkeldetektor ved å bruke ISO prinsipper med partikkelfordeling som rapporterer ifølge ISO 4406:1996 ACFTD I samsvar med ISO 4402 prinsipper om partikkelfordeling som rapporterer ifølge ISO 4406:1996 Ta kontakt med Parker Hannifin bar ( PSI) Note: Flyte kanskje være bidirectional ml/min (optimal strømning 60 ml/min) (0,01 0,04 USGPM (optimal strømning 0,016 USGPM)) Størrelse 0 = 6 til 25 l/min (2 7 USGPM) Størrelse 1 = 24 til 100 l/min (6 26 USGPM) Størrelse 2 = 170 til 380 l/min ( USGPM) 220 ºC til 140 ºC (24 ºC til 1104 ºC) 15 ºC til 160 ºC (141 ºF til 140 ºF) 15 ºC til 180 ºC (141 ºF til 176 ºF) Parker anbefaler at det brukes en 9-veis D-type konnektor. Denne kan bli koplet til en USB-port ved å bruke en USB serieadapter. Merk deg at disse konnektorene/ adapterne følger IKKE med icountpdz2-modulen: ta kontakt med Parker Hannifin om råd. 65 % RH(relativ fuktighet) (over kompensert temperaturområde på +10 ºC til +80 ºC) 5 % RH til 100 % RH Typisk 60,2 % RH på 50 % RH for 1 år Regulert 9240V dc Typisk 120mA IP69K-rating EC-samsvarserklæring (se side 4). Analoge utgangsalternativer (spesifiseres ved bestilling Variabel strøm Variabel spenning CAN-bus Fuktighetssensor 4 20mA 0 5 Vdc, 0 3 Vdc (velges av bruker) til SAE J1939 (f.eks. Parker IQAN) Lineær skala innenfor området 5 % RF til 100 % RF 8 Parker Hannifin icountpdz2

9 x Innledning Standardinnstillinger for produkt programvare Standardinnstillinger Kommunikasjonsekko AV (OFF) Verbose-feil AV (OFF) STI-sensorer brukt AV (OFF) Rapporteringsstandarder ISO Partikkelgrenser 19 / 18 / 15 Måleperiode 60 sekunder Rapporteringsintervall 30 sekunder Strøm-på-modus AUTO Autostart forsinkelse 5 sekunder Datoformat dd/mm/yy Standard hvis utstyrt med opsjoner Reléhysterese Reléutløsing for partikkelgrenser Reléutløsing for fuktighetssensor grenser 0 5V/0 3V område for utgangsspenning PÅ (ON) PÅ (ON) PÅ (ON) 0 5V Fuktighetssensor grense 70 % Parker Hannifin icountpdz2 9

10 Innledning Produktegenskaper x Fire monteringssteder (to på hver side) som passer for M8-fester (5/16 ) (følger med) Produktidentifikasjonsmerke Hydrauliske koblinger i størrelse 06L med EO 24 konisk ende (rør følger ikke med) Strømforsyning og grenserelé M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hankobling. Forsynings-/ grensekabel, 5 m Kommunikasjonskabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hunkobling. Kommunikasjonskabel, 5 m Mål for installasjon Målene oppgis i mm (tommer) To monteringssteder som passer for M5 skrue med skruehode med innvendig sekskant (følger med), icountpdz2-flenstykkelse = 2 mm (5/64 tommer) 10 Parker Hannifin icountpdz2

11 x Tilkoblinger Tilkoblinger Hydraulisk kobling Vår anbefaling er å plassere icountpdz2 så nær systemets utgang som mulig og regulerer flyten til den optimale mengden på 60 ml/min. Dette gir de høyeste trykkbetingelser i tillegg til at oljen i denne posisjonen er indikativ for oljens tilstand i beholderen. IPDZ2 er utstyrt med to hydrauliske koblinger i størrelsen 06L med EO 24 konisk ende. For hydraulisk kobling må det kontrolleres at den hydrauliske koblingen/rørkoblingen er kompatibel med EO 24 kone-koblingssettet i størrelse 06L. Montering av EO-muttersettet Trinn 1 Trykk slangeenden inn i monteringskjernen. Skru mutteren tilbake for å forenkle innføringen av slangen, og stram til mutteren med hånd til du kjenner en kraftig økning i motstanden. 2 Hold koblingssettet fast med en 17 mm fastnøkkel og stram til (ca. 1 til 1½ omgang). 3 Ta bort røret og mutteren for å kontrollere monteringen. Mellomrommet mellom tetningsring og sikringsring skal være lukket. Et lite mellomrom (ca. 0,2 mm) kan tillates. Hvis mellomrommet ikke er lukket: Kontroller alle komponenter, også slangen. Parker Hannifin icountpdz2 11

12 Tilkoblinger x 4 Skru til settet til det sitter tett (uten nøkkelforlenger). Stram settet godt til med minst 1/6 omgang (maks. ¼) (dvs. 1 til 1½ flater) Strømningskontroll Et trykk-kompensert apparat for strømningskontroll (Parker Hannifin delenummer: S840074) har blitt utviklet for å gi icountpdz2-brukeren større fleksibilitet. Apparatet gjør det mulig å foreta testing hvor strømningsmengden er utenfor icountpdz2- spesifikasjonene (dvs ml/min), eller hvor rørdiameteren ikke tillater installasjon av icountpdz2-modulen. Nødvendig område for differansetrykk er bar Strømingskontroll apparatet monteres på nedstrømningen (avløpssiden) på icountpdz2-modulen som koples gjennom en fordelerblokk via et selvtettende testpunkt med hurtigkopling. Differansetrykkventilen vil automatisk kompensere for trykkog viskositetsendringer, samtidig som strømningsinnstillingen beholdes jevn etter hvert som belastningen endrer seg. Tabellen nedenfor kan bli brukt til å velge hensiktsmessig ventilposisjon: Ventilposisjon cst område Parker Hannifin icountpdz2

13 x Tilkoblinger Tilkopling av System 20-sensor Strømningsmengde i rørene via System 20 rørmonterte sensorer: Størrelse 0 6 til 25 l/min (optimal strømning = 15 l/min) Størrelse 1 24 til 100 l/min (optimal strømning = 70 l/min) Størrelse til 380 l/min (optimal strømning = 250 l/min) Nødvendig differansetrykk på rørmonterte sensorer er 0,4 bar (minimum) Det henvises til avsnitt for Delenummerspesifikasjon for System 20 sensorer (side 46) i denne håndboken for å kunne bestille deler til System 20 sensorer. Størrelse 0 sensor 56 Ø30 Størrelse 1 sensor 95 Ø Størrelse 2 sensor 137 Ø (Alle dimensjoner er i millimeter) VIKTIG MERKNAD: P1 og P2 for System 20 sensorene MÅ bli koplet til testpunktene for icountpdz2-modulen. Forsikre deg om at icountpdz2-kommandoen SSU er innstilt på Yes/Ja når icountpdz2-modulen koples til det henvises til avsnitt for Kommunikasjonsprotokoll i denne brukerhåndboken for liste over brukerkommandoer. Ta kontakt med Parker Hannifin hvis du trenger ytterligere råd angående tilkopling av icountpdz2- modulen på systemet ditt. Parker Hannifin icountpdz2 13

14 Tilkoblinger Elektriske koblinger x M12 8-pinners Ultra Lock-tilkoblingssystemet benytter en nyskapende skyv-og-lås-teknologi som gir en rask og sikker tilkobling. Den unike O-ringen med radiell forsegling er uavhengig av brukeren, og derfor er det ingen risiko for at det blir for hard eller for lett tilstramming. Forsynings- og grenserelékabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69Kgradert, hannkobling til uterminert 5 m (16 fot 4 tommer) forsynings- og grenserelékabel. Kommunikasjonskabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K-gradert, hunnkobling til uterminert 5 m (16 fot 4 tommer) kommunikasjonskabel. VIKTIG MERKNAD: IP69K-inntrengningsbeskyttelsen gjelder bare ved bruk av M12 Ultra Lock-tilkoblingskabelen (følger med). Tilkobling/frakobling Sørg for at styrepinnen og åpningen justeres riktig i forhold til hverandre (for å unngå å skade pinnene) og skyv inn for å koble til. Hvis du vil frakoble, drar du Ultra Locks metallkrage tilbake for å utløse kabellåsen og drar kabelen rett ut. Koblingsskjemaer Du finner koblingsskjemaer (på side 16 17) som viser hvordan et digitalt multimeter kan kobles til kommunikasjonskabelen og forsynings- og grenserelékabelen, både for spennings- og strømalternativer. Koblingene for en valgfri fuktighetssensor (hvis montert) vises også. Du finner et skjema for tilkobling av icountpdz2 til et eksternt CAN-bus-nettverk på side Parker Hannifin icountpdz2

15 x Tilkoblinger M12 Kommunikasjonskabelkontakt Diagram for pinnekonfigurering M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hunkobling, sett bakfra Pinnenummer (anbefalt ledningsfarge) Ingen alternativer benyttes Alternativet 4 20 ma benyttes Alternativet 0 5V/0 3V benyttes CAN-bus-alternativet benyttes 1 (hvit) IKKE I BRUK Kanal C, ISO 14µm(c) Kanal C, ISO 14µm(c) IKKE I BRUK 2 (brun) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) 3 (grønn) IKKE I BRUK Kanal A, ISO 4µm(c) Kanal A, ISO 4µm(c) CAN+ (Hi) 4 (gul) IKKE I BRUK Kanal B, ISO 6µm(c) eller NAS (hvis valgt) Kanal B, ISO 6µm(c) eller NAS (hvis valgt) CAN (Lo) 5 (grå) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) 6 (rosa) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) 7 (blå) IKKE I BRUK Fuktighetssensorkanal (hvis montert) Fuktighetssensorkanal (hvis montert) CAN jord 8 (rød) IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK * Parker Hannifin anbefaler bruk av en 9-veis kontakt av D-type med RS232 og med pinnekonfigurasjonene i tabellen ovenfor. MERK: Hvis fuktighetssensoren er montert uten alternativet 4 20 ma eller 0 5 V / 0 3 V, går utgang via RS232. M12 Forsynings- og grenserelékabelkontakt Diagram for pinnekonfigurering M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hankobling, sett bakfra Pinnenummer (anbefalt ledningsfarge) Ingen alternativer benyttes 1 (hvit) Relé vanligvis lukket (hvis montert) Alternativet 4 20 ma benyttes Relé vanligvis lukket (hvis montert) Alternativet 0 5V/0 3V benyttes Relé vanligvis lukket (hvis montert) 2 (brun) IKKE I BRUK 4 20 ma mating Vdc 0 5 / 0 3 V mating Vdc CAN-bus-alternativet benyttes IKKE I BRUK IKKE I BRUK 3 (grønn) Relé vanlig (hvis montert) Relé vanlig (hvis montert) Relé vanlig (hvis montert) IKKE I BRUK 4 (gul) Relé vanligvis åpent (hvis montert) Relé vanligvis åpent (hvis montert) Relé vanligvis åpent (hvis montert) IKKE I BRUK 5 (grå) IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK 6 (rosa) IKKE I BRUK IKKE I BRUK 0 5 V / 0 3 V mating 0 Vdc IKKE I BRUK 7 (blå) Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc 8 (rød) Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc VIKTIG MERKNAD: Det er sluttbrukerens ansvar å sørge for at kabelens flettede skjerm kobles til et egnet jordingspunkt. Parker Hannifin icountpdz2 15

16 Tilkoblinger x M12, 8-pinners kobling: 0 5 V / 0 3 V spenningsmåling Mating 0 Vdc PSU Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 0 5 V / 0 3 V mating V+ (brun) 0 5 V / 0 3 V mating 0 V (rosa) Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc (rød) Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kanal C (0 5 V / 0 3 V) utgang (hvit) Kanal A (0 5 V / 0 3 V) utgang (grønn) Kanal B (0 5 V / 0 3 V) utgang (gul) Fuktighetssensorkanal (0 5 V / 0 3 V) utgang (hvis montert) (blå) PSU (Dette eksempelet viser bryterstilling angitt til å overvåke kanal A) ms ****V B A Digitalt multimeter eller tilsvarende C Alternativ bryterboks 16 Parker Hannifin icountpdz2

17 x Tilkoblinger M12, 8-pinners kobling: 4 20 ma strømmåling Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Legg merke til at 4 20m A DC-matingen må være en separat og egen krets ma mating Vdc+ (brun) Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc+ (rød) Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinen 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kanal C (4 20 ma) utgang (hvit) Kanal A (4 20 ma) utgang (grønn) Kanal B (4 20 ma) utgang (gul) Fuktighetssensorkanal (4 20 ma) utgang (hvis montert) (blå) PSU PSU (Dette eksempelet viser bryterstilling angitt til å overvåke kanal A) 4 20 ma mating 0 Vdc ****ma ms B A Digitalt multimeter eller tilsvarende C Alternativ bryterboks Parker Hannifin icountpdz2 17

18 Tilkoblinger x CAN-bus-tilkoblinger (SAE J1939) icountpdz2 Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc+ (rød) Strømkabel pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne Supply 4 pinne cable5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kommunikasjonskabel pinne 1 pinne 2 CAN Hi (grønn) pinne 3 Comms pinne 4 CAN Lo (gul) pinne cable 5 pinne 6 CAN jord (blå) pinne 7 pinne 8 CAN jord CAN-kontroller (f.eks. Parker IQAN) CAN Lo CAN Hi 18 Parker Hannifin icountpdz2

19 x Tilkoblinger Utgangsinnstillinger for variabel strøm ISO-innstilling Tabellen nedenfor kan brukes til å relatere en analog utgang (i ma) til en ISO-kode. En utgang på 10 ma tilsvarer for eksempel ISO-kode 12. ma ISO cont. ma ISO * * * * * * * Over-range ERROR utgangs-ma ISO v utgangs-ma Den faktiske beregningen er som følger: ISO-kode = (utgang i ma 4) x 2 f.eks. (11,5 ma 4) x 2 = 7,5 x 2 = ISO 15 * = Metning (dvs. over ISO-kode 22) ISO-kode NAS-innstilling Tabellen nedenfor kan brukes til å relatere en analog utgang (i ma) til en NAS-kode. En utgang på 15 ma tilsvarer for eksempel NAS-kode 10. ma NAS * * ERROR MERK: * = Metning (over NAS-kode 12) NAS v. utgangs-ma Den faktiske beregningen er som følger: NAS-kode = (utgang i ma 5) f.eks. 15 ma 5 = NAS 10 utgangs-ma * = Metning (dvs. over NAS-kode 12) NAS-kode Parker Hannifin icountpdz2 19

20 Tilkoblinger x Innstillinger for variabel spenningsutgang Det kan velges to forskjellige spenningsutganger: et område på 0 5Vdc som er standard og et brukervalgbart område på 0 3Vdc. Avsnittet «Fullstendig liste med kommandoer» (sider 27 29) i denne håndboken gir informasjon om hvordan spenningsutgangen skal endres. Følgende tabeller kan bli brukt til å sette den analoge utgangen i relasjon til en ISO- eller NAS-kode. For eksempel, med området 0 5Vdc, tilsvarer ISO-kode 16 en utgang på 3,5Vdc. Med området 0 3Vdc, tilsvarer ISO-kode 8 en utgang på 1,0Vdc. Tabe11 med ISO-koder i relasjon til spenningsutgang ISO Err Vdc < Vdc < cont. ISO Err 0 5Vdc > Vdc >2.45 Table11 med NAS-koder i relasjon til spenningsutgang NAS Err Err 0 5Vdc < > Vdc <0.2 i.s >2.8 (i.s = ikke støttet) CAN-bus-nettverksutgangsalternativ Hvis du har planer om å bruke icountpdz2 med et CAN-bus-nettverk (SAE J1939), kan du bestille dette utgangsalternativet når du spesifiserer icountpdz2. Du kan se Produktkonfigurator (side 46) i Referanse-delen i denne manualen. CAN-alternativet har et grensesnitt til eksterne CAN-busnettverkstilkoblede systemer (for eksempel til Parker IQAN). Innstillinger for fuktighetssensor utgang Fuktighetssensoren er en opsjon som kan bli inkludert når icountpdz2-modulen bestilles. Det henvises til delenummerspesifikasjon for icountpdz2-modulen (side 45) i denne håndboken. Fuktighetssensoren rapporterer metningsnivåer av væske som strømmer gjennom avlesingscellen i icountpdz2-modulen. Utdata er en lineær skala som rapporterer innenfor et metningsområde på %. Tabe11 med metningsnivåer i avlesingscellen ifølge icountpdz2-modulens utdata metning 4 20mA 0 3Vdc 0 5Vdc 5% % % % % Parker Hannifin icountpdz2

21 x Tilkoblinger Tilkobling av digital displayenhet Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Digitale displayenheter (f.eks. Parker Hannifin DDU1002) Utgangskanal C Utgangskanal A Utgangskanal B Ekstern Vdc strømforsyning Fuktighetssensor (hvis montert) Skjemaet ovenfor viser hvordan et sett Parker Hannifin DDU-er kan brukes til å vise kanal A, B og C, i tillegg til fuktighetssensoren (hvis montert). Tilgjengelige digitale displayenheter Artikkelnummer DDU1001 DDU1002 Beskrivelse Prosessindikator, 22 55Vdc Prosessindikator, Vdc Parker Hannifin icountpdz2 21

22 Tilkoblinger x Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Utgangskanal C Utgangskanal A Utgangskanal B Fuktighetssensor (hvis montert) Ekstern Vdc strømforsyning Digitale displayenheter (f.eks. Parker Hannifin DDU1002) ms B C A Skjemaet ovenfor viser hvordan en enkelt DDU kan brukes til å vise kanal A, B og C, i tillegg til fuktighetssensoren (hvis montert) ved hjelp av en bryter for visning av hver kanal etter tur. 22 Parker Hannifin icountpdz2

23 x Tilkoblinger RS232-tilkobling Tilkopling av PC icountpdz2-kommunikasjon kan bli etablert ved å bruke en RS232 seriekopling via Parker Utility oppsettverktøy, Parker Terminal (levert med icountpdz2 CD) eller Microsoft Windows HyperTerminal. Vennligst merk deg at HyperTerminal er ikke levert med Windows Vista, men Parker programvare kan bli brukt med dette operativsystemet. Ledningene for RS232 må tilkoples en 9-veis D-type konnektor (ikke levert som standard). For konnektor pinneutgang og ledningsfarge, henvises det til avsnittet for Konfigurasjon for tilkopling av kommunikasjonskabel (side 11) i denne håndboken. Modulen kan nå enten bli koplet direkte til en PC serieport (Fig. 1) eller via en RS232-til-USB adapterledning (Fig. 2). En RS232-til-USB omformer kan leveres av Parker Hannifin (delenummer B84011). ((diagram labels)). 9-veis D-type serieport på PC Anbefalt 9-veis D-type USB-konnektor til PC/laptop RS232-til-USB adapterledning Fig. 1 Fig. 2 MERK: 9-veis D-type konnektor, RS232-til-USB adapterledning og installasjonsprogramvare er ikke levert som standard med icountpdz2-modulen. Parker Hannifin icountpdz2 23

24 Programvare Programvare x icountpdz2-modulen kan bli konfigurert ved å bruke icountpdz2 Oppsett-hjelp/Setup Utility (levert med icountpdz2 CD). For mer direkte kontroll på modulen ved å bruke kommunikasjonsprotokollen, kan du også bruke Parker Terminal utility eller Microsoft Windows HyperTerminal programmet (men legg merke til at dette programmet leveres ikke for tiden med Windows Vista operativsystemet). icountpdz2 oppsett-hjelp programvare/setup Utility Software PC-installasjon icountpdz2 oppsett-hjelp programvare (Setup Utility Software) er tilgjengelig på CD-en levert med icountpdz2-modulen. Programvaren kan bli kjørt fra CD-en eller kopiert til harddisken på en PC. Slik bruker du icountpdz2 Oppsett-hjelp/Setup Utility Sjekk at icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet og at kommunikasjonsledningen er koplet til PCen via RS232-støpslet. Ved aktivering av programvaren vises skjermbildet for icountpdz2 Oppsetthjelp/Setup Utility. Trinn 1A: Når icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet og RS232 er koplet til PC-en, velg hensiktsmessig kommunikasjonsport. Trinn 1B: Legg merke status på icountpdz2-modulen. 24 Parker Hannifin icountpdz2

25 x Programvare Trinn 2: Innstille verdiene for ID for detektor/detector ID og. Datoformat/Date Format. Gjenværende detektorinformasjon er forhåndsinnstilt av Parker Hannifin og kan ikke bli endret. Trinn 3: Innstille verdiene for Konfigurasjon for måling/ Measurement Configuration, Reléopsjoner/Relay Options og Alarmgrenser/Alarm Limits. Trinn 4: Angi spenningsområde (0 5 V, 0 3 V eller J1939) i Utgangsalternativer i samsvar med monterte alternativer. Parker Hannifin icountpdz2 25

26 Programvare x Trinn 5: Innstillingsverdier er verifisert som gyldig i Results (resultater). Klikk på Start for å starte verifisering og Stop for å stoppe. 26 Parker Hannifin icountpdz2

27 x Programvare Tilkopling av Microsoft Windows HyperTerminal En alternativ måte for å oppnå kommunikasjon med icountpdz2-modulen er å bruke HyperTerminal programmet som er levert med Microsoft Windows (men ikke alltid installert på PC-ens eller laptopens harddisk. Sjekk installasjonsdisken, eller ta kontakt med IT-avdelingen i din organisasjon hvis programmet ikke er til stede). Vennligst legg merke til at HyperTerminal er ikke levert med Windows Vista, men Parker Terminal kan bli brukt med dette operativsystemet. Standard kommunikasjonsinnstillinger (brukt på TRIN 4) er som følger: Baudhastighet (Baud Rate) 9600 Databiter (Data bits) 8 Paritet (Parity) Stoppbiter (Stop bits) 1 Strømningskontroll (Flowcontrol) Ingen (None) Ingen (None) Trinn 2: Velg HyperTerminal. (fra alle programmer 4 Tilbehør 4 Kommunikasjoner 4 HyperTerminal) Trinn 1: Klikk og hold på Start Trinn 3: Klikk og tast inn tilkoplingsnavnet du ønsker å bruke for å identifisere denne sesjonen Parker Hannifin icountpdz2 27

28 Programvare x Trinn 4: Velg hensiktsmessig USB-port. Trinn 5: Tast inn komms.innstillingene (som i standard komms.innstillinger tabell, på foregående side). Trinn 6: Når icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet, vises produktidentifikasjonen. Dette betyr at kommunikasjon til icountpdz2-modulen er vellykket. Modulen er når klar til drift. 28 Parker Hannifin icountpdz2

29 x Programvare Kommunikasjonsprotokoll Kommandoene brukt med icountpdz2-modulen er enten satt sammen av Avlese/Read-, Innstilling/ Set- eller Start/Stopp-kommandoer. n n n Eksempel: Innstillingskommandoer tillater innstilling av verdien eller verdiene for parametre Avlese-kommandoer tillater avlesing av verdien eller verdiene for parametre Start/Stopp kommandoer gjør at brukeren kan starte og stoppe en test. [SDF dd/mm/yy] innstiller datoformat [RDF] avleser produktformat dato Alle kommandoer blir sendt som ASCII-tegn, og protokollen aksepterer både store og små bokstaver. For eksempel, alle følgende koder er likeverdige: SDF = Sdf = SDf = sdf = sdf MERK: Bruk av = etter en kommando, for eksempel [SDF = dd/mm/yy] er valgfritt. Visse kommandoer er kun for internt bruk og kan bli aksessert via et passordsystem. Skulle en uautorisert person forsøke å aksessere disse kommandoene, vil icountpdz2-modulen returnere en feilkode for Ugyldig kommando/ Invalid Command. Flest brukte kommandoer Vanlige bruker-avleste kommandoer Kommando Beskrivelse icountpdz2-respons RDU Avlese kalibreringsstøv RLT Avlese NAS- eller ISO-grenser Grenser vist Kalibreringsstøv vist (dvs. MTD eller ACFTD) RRS Avlese rapporteringsstandard ISO eller NAS vist Vanlige innstillingskommandoer for bruker Kommando Beskrivelse Brukerrespons SLT SRS SRI Innstillingsgrenser dvs. SLT Innstille rapporteringsstandard Innstille rapporteringsintervall 0 til 3600 sekunder 0 = Ingen rapportering SLT ## ## ## (for ISO) SLT ## (for NAS) SRS iso SRS nas SRI #### MERK: Rapporteringsinvallet kontrollerer hvor ofte icountpdz2-modulen sender resultater over RS232. Start-/Stopp-kommandoer Kommando Beskrivelse Respons STR eller START Start testing OK vist STP eller STOPP Stopp testing OK vist Parker Hannifin icountpdz2 29

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Lag dine egne Hydraulikkslanger med Parkrimp No-Skive System Tid =

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset garanti

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer