icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B _IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com"

Transkript

1 icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B _IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation

2 x Oversikt Parker Hannifins IPD Z2 er en online laserpartikkeldetektor. Denne mineralbaserte kontanimasjonsdetektoren for hydraulisk væske er konstruert for bruk i ATEX-kategori 3-områder og er innebygd i et IP69K-godkjent hus. Enheten har to hydrauliske koblinger i størrelse 06L med EO 24 konisk ende som gjør at væsken kan føres gjennom enheten for analyse. Strømforsyningen og kommunikasjonen skjer via to M12 Ultra Lock IP69K-godkjente koblinger. Betingelser for sikker bruk For å sikre samsvar med sertifiseringen er det IKKE under noen omstendighet tillatt for brukerne å åpne enheten. Hvis dette skjer, blir enhetens kalibrering ugyldig og enheten vil IKKE være egnet for bruk i farlige områder. 2 Parker Hannifin icountpdz2

3 x Innhold Oversikt...2 Betingelser for sikker bruk...2 Laserinformasjon...4 Samsvarserklæring og produksjonssertifikat...4 Produktidentifikasjonsmerke...5 Innledning... 6 Prinsipper for bruk...6 Fordeler...7 Tekniske spesifikasjoner...8 Standardinnstillinger for produkt programvare...9 Produktegenskaper...10 Mål for installasjon...10 Tilkoblinger Hydraulisk kobling...11 Strømningskontroll...12 Tilkopling av System 20-sensor...13 Elektriske koblinger...14 Utgangsinnstillinger for variabel strøm...19 Innstillinger for variabel spenningsutgang...20 CAN-bus-nettverksutgangsalternativ...20 Innstillinger for fuktighetssensor utgang...20 Tilkobling av digital displayenhet...21 RS232-tilkobling...23 Programvare icountpdz2 oppsett-hjelp programvare/setup Utility Software...24 Tilkopling av Microsoft Windows HyperTerminal...27 Kommunikasjonsprotokoll...29 Referanse Valgfri koblingskonfigurasjon...34 Opsjonelt grenserelé hysterese...34 Tolke data...36 ISO/NAS/SAE sammenlikningstabell...40 Veiledning for komponent renslighet...41 Viskositetstabeller...42 ISO kontamineringstabeller...43 Bestillingsinformasjon...46 Parker Hannifin icountpdz2 3

4 x Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering av produktet kan resultere i farlig eksponering til laserstråling. FARE USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING OVERFOR STRÅLEN. VIKTIG MERKNAD: Det er ikke nødvendig for brukere å ha tilgang til kilden for laserstråling og skal aldri ha det. Samsvarserklæring og produksjonssertifikat CE-samsvar IPD Z2 er i samsvar med beskyttelseskravene i følgende europeiske standarder (på engelsk): Direktiv 94/9/EC fra Europaparlamentet og Europarådet, for utstyr beregnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX). EN :2009, elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer, generelle krav. EN :2005, elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer konstruksjon, test og merking av beskyttelsestype n for elektrisk apparatur. EN :2004, elektrisk apparatur for bruk i nærhet av brennbart støv. Beskyttelse med hus/innkapslinger td IECEx :2006 ed 4.0 (IECEx :2007 ed 5.0) elektrisk utstyr for eksplosive gassatmosfærer del 0: Generelle krav IECEx :2005 ed 3.0 elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer del 15: Konstruksjon, test og merking av beskyttelsestype n for elektrisk apparatur IECEx :2004 ed 1: IECEx testrapport for IEC (2004) ed 1.0 elektrisk apparatur for bruk i nærhet av brennbart støv del 1: Beskyttelse med hus/innkapslinger td Produktet/produktene som beskrives ovenfor er i samsvar med de nødvendige kravene i følgende direktiver: 89/336/EEC endret av 92/31/EEC, 93/68/EEC og opphevet av 2004/108/EEC Harmoniserte standarder: EN :2007 elektromagnetisk kompatibilitet del 6-3: Generelle standarder utslippsstandard for boligmiljøer, kommersielle miljøer og lettindustrimiljøer. EN :2005 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) del 6-2: Generelle standarder immunitet for industrimiljøer 4 Parker Hannifin icountpdz2

5 x Produktidentifikasjonsmerke Identifikasjonsmerket som er festet til huset/innkapslingen (se eksempel nedenfor) forklares i tabellen som følger: bk bl Element Felt Verdier Artikkelnummer icountpdz2 Produksjonsdato Produksjonsdato Serienummer Serienummeret består av åtte sifre, for eksempel: GD6NN001 ( GD er måned og år, 6NN er produktgruppe, de tre siste sifrene angis sekvensielt gjennom en måned og starter på nytt med 001 i begynnelsen av hver måned) Produsert Produksjonsland (Storbritannia) Produsentens navn og adresse Parker Hannifin (UK) Ltd, Filter Division Europe, Condition Monitoring Centre, Brunel Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HP, UK ATEX-sertifiseringsnummer Ex = Europeisk merking II = Ikke gruvedrift 3 = Utstyrskategori (sone 2/22) GD = Type eksplosiv atmosfære (G = Gass, D = Støv) 7 ATEX/IECEx-sertifikatkoding i kategori 3 (gass) 8 ATEX/IECEx-sertifikatkoding i kategori 3 (støv) 9 bk bl CE-merking og nummer på kontrollorganet som er ansvarlig for revisjon Ex = Eksplosjonsbeskyttet na = Type n (ikke gnistende) IIC = Gassgruppe T4 = Temperaturklasse (4 = maksimal overflatetemperatur på 135 C) Gc = Utstyrsbeskyttelsesnivå (G = Gass, c = Sone 2) Ex = Eksplosjonsbeskyttet tc = Beskyttelse med hus/innkapsling IIIC = Utstyrsgruppering typisk støvmateriale Dc = Utstyrsbeskyttelsesnivå (D = Støv, c = Sone 2) CE 0518 Sertifikatnumre SIRA 09ATEX4340X IECEx SIR X Temperatur i driftsmiljøet Mellom -30 C og +60 C Parker Hannifin icountpdz2 5

6 Innledning Innledning x icountpdz2-modulen levert av Parker Hannifin representerer den mest moderne teknologien til analyse av konstant partikkelkontaminering. icountpdz2-modulen er en kompakt fastmontert laserbasert partikkeldetektor som gir en kostnadseffektiv løsning for væskestyring og kontamineringskontroll. Prinsipper for bruk icountpdz2 måler partikkelkontaminasjon kontinuerlig og oppdaterer utgangsalternativene og grensereleet hvert sekund. Til forskjell fra Parker CM20, LCM20 eller MCM20, utfører enheten ingen one-off -test. Dette betyr at selv om måleperioden er satt til 60 sekunder, rapporterer utgangen og grensereleet tilstedeværelsen av smuss i oljen på bare noen få sekunder den venter ikke til slutten av måleperioden før den rapporterer resultatet. icountpdz2-modulen har kun en innstilling for å kontrollere nøyaktighet, stabilitet og følsomhet på målingene, og det er Måleperioden. Denne kan bli innstilt fra 5 sekunder til 180 sekunder. Jo lengre måleperiode, jo mer forurensende stoff blir det målt som tar gjennomsnittet på eventuelle spisser sett på en mindre prøve. Jo kortere måleperiode, jo mer følsom blir icountpdz2-modulen for mindre slugg med forurensende stoff, men også ytelsen på rene systemer kan bli redusert. Brukeren kan derfor velge hvor følsom icountpd-modulen er mot spisser med forurensende stoff, og hvor hurtig den reagerer på kontamineringsnivå over innstillingsverdien (grensene). Med en måleperiode på 100 sekunder vil resultatet være for de siste 100 ml olje som strømmet gjennom icountpdz2-modulen, og er oppdatert fra sekund til sekund som gir en effektiv og kontinuerlig avlesing på kontamineringen. Anbefalinger til kalibrering MERK: Alt service- eller reparasjonsarbeid skal utføres av et Parker ATEX-godkjent servicesenter. Kontakt din lokale Parker Hannifin-salgsrepresentant for opplysninger om rekalibrering. Anbefalt periode mellom hver rekalibrering er 12 måneder. Du kan se Parker Hannifins hefte om kvalitet og service (FDCB272UK), som fås på CD. 6 Parker Hannifin icountpdz2

7 x Innledning Fordeler Uavhengig overvåkning av systemkontamineringstendenser Kalibrering etter anerkjente online-prinsipper bekreftet gjennom relevante ISO-prosedyrer (International Organization for Standardization) Indikatorer for lave, middels og høye kontaminasjonsnivåer En rimelig løsning som gir lenger levetid for væsken og redusert nedetid for maskinene Selv-diagnostisk programvare Mineralvæske-kompatibel konstruksjon Teknologi for full PC-/PLC-integrasjon, for eksempel: RS232, 0 3V/0 5V, 4 20mA og CANbus (SAE J1939) se Produktkonfigurator, side 46, for kommunikasjonsalternativer Metningsrapportering i prosent gjennom en integrert fuktighetssensor se Produktkonfigurator, side 46, for alternativet fuktighetssensor. Parker Hannifin icountpdz2 7

8 Innledning x Tekniske spesifikasjoner Egenskap Produkt oppstart tid Måleperiode Rapporteringsintervall Funksjonsmåte Spesifikasjon 5 sekunder minimum sekunder Internasjonale koder ISO 7 22, NAS 0 12 Kalibrering Omkalibrering Arbeidstrykk Strømningsmengde gjennom icountpdz2-modulen Online strømningsmengde via System 20 sensorer Omgivelsestemperatur for lagring Omgivelse arbeidstemperatur Arbeidstemperatur på væske Datakompatibilitet Kalibrering av fuktighetssensor Fuktighetsområde under drift Stabilitet på fuktighetssensor Strømbehov Nominell strøm Sertifisering sekunder via RS232 tilkoplet kommunikasjon Detekterer aktuelle partikler optisk ved laserdiode Ved godkjente online metoder bekreftet av de relevante ISO-prosedyrene. MTD Via en godkjent primær ISO automatisk partikkeldetektor ved å bruke ISO prinsipper med partikkelfordeling som rapporterer ifølge ISO 4406:1996 ACFTD I samsvar med ISO 4402 prinsipper om partikkelfordeling som rapporterer ifølge ISO 4406:1996 Ta kontakt med Parker Hannifin bar ( PSI) Note: Flyte kanskje være bidirectional ml/min (optimal strømning 60 ml/min) (0,01 0,04 USGPM (optimal strømning 0,016 USGPM)) Størrelse 0 = 6 til 25 l/min (2 7 USGPM) Størrelse 1 = 24 til 100 l/min (6 26 USGPM) Størrelse 2 = 170 til 380 l/min ( USGPM) 220 ºC til 140 ºC (24 ºC til 1104 ºC) 15 ºC til 160 ºC (141 ºF til 140 ºF) 15 ºC til 180 ºC (141 ºF til 176 ºF) Parker anbefaler at det brukes en 9-veis D-type konnektor. Denne kan bli koplet til en USB-port ved å bruke en USB serieadapter. Merk deg at disse konnektorene/ adapterne følger IKKE med icountpdz2-modulen: ta kontakt med Parker Hannifin om råd. 65 % RH(relativ fuktighet) (over kompensert temperaturområde på +10 ºC til +80 ºC) 5 % RH til 100 % RH Typisk 60,2 % RH på 50 % RH for 1 år Regulert 9240V dc Typisk 120mA IP69K-rating EC-samsvarserklæring (se side 4). Analoge utgangsalternativer (spesifiseres ved bestilling Variabel strøm Variabel spenning CAN-bus Fuktighetssensor 4 20mA 0 5 Vdc, 0 3 Vdc (velges av bruker) til SAE J1939 (f.eks. Parker IQAN) Lineær skala innenfor området 5 % RF til 100 % RF 8 Parker Hannifin icountpdz2

9 x Innledning Standardinnstillinger for produkt programvare Standardinnstillinger Kommunikasjonsekko AV (OFF) Verbose-feil AV (OFF) STI-sensorer brukt AV (OFF) Rapporteringsstandarder ISO Partikkelgrenser 19 / 18 / 15 Måleperiode 60 sekunder Rapporteringsintervall 30 sekunder Strøm-på-modus AUTO Autostart forsinkelse 5 sekunder Datoformat dd/mm/yy Standard hvis utstyrt med opsjoner Reléhysterese Reléutløsing for partikkelgrenser Reléutløsing for fuktighetssensor grenser 0 5V/0 3V område for utgangsspenning PÅ (ON) PÅ (ON) PÅ (ON) 0 5V Fuktighetssensor grense 70 % Parker Hannifin icountpdz2 9

10 Innledning Produktegenskaper x Fire monteringssteder (to på hver side) som passer for M8-fester (5/16 ) (følger med) Produktidentifikasjonsmerke Hydrauliske koblinger i størrelse 06L med EO 24 konisk ende (rør følger ikke med) Strømforsyning og grenserelé M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hankobling. Forsynings-/ grensekabel, 5 m Kommunikasjonskabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hunkobling. Kommunikasjonskabel, 5 m Mål for installasjon Målene oppgis i mm (tommer) To monteringssteder som passer for M5 skrue med skruehode med innvendig sekskant (følger med), icountpdz2-flenstykkelse = 2 mm (5/64 tommer) 10 Parker Hannifin icountpdz2

11 x Tilkoblinger Tilkoblinger Hydraulisk kobling Vår anbefaling er å plassere icountpdz2 så nær systemets utgang som mulig og regulerer flyten til den optimale mengden på 60 ml/min. Dette gir de høyeste trykkbetingelser i tillegg til at oljen i denne posisjonen er indikativ for oljens tilstand i beholderen. IPDZ2 er utstyrt med to hydrauliske koblinger i størrelsen 06L med EO 24 konisk ende. For hydraulisk kobling må det kontrolleres at den hydrauliske koblingen/rørkoblingen er kompatibel med EO 24 kone-koblingssettet i størrelse 06L. Montering av EO-muttersettet Trinn 1 Trykk slangeenden inn i monteringskjernen. Skru mutteren tilbake for å forenkle innføringen av slangen, og stram til mutteren med hånd til du kjenner en kraftig økning i motstanden. 2 Hold koblingssettet fast med en 17 mm fastnøkkel og stram til (ca. 1 til 1½ omgang). 3 Ta bort røret og mutteren for å kontrollere monteringen. Mellomrommet mellom tetningsring og sikringsring skal være lukket. Et lite mellomrom (ca. 0,2 mm) kan tillates. Hvis mellomrommet ikke er lukket: Kontroller alle komponenter, også slangen. Parker Hannifin icountpdz2 11

12 Tilkoblinger x 4 Skru til settet til det sitter tett (uten nøkkelforlenger). Stram settet godt til med minst 1/6 omgang (maks. ¼) (dvs. 1 til 1½ flater) Strømningskontroll Et trykk-kompensert apparat for strømningskontroll (Parker Hannifin delenummer: S840074) har blitt utviklet for å gi icountpdz2-brukeren større fleksibilitet. Apparatet gjør det mulig å foreta testing hvor strømningsmengden er utenfor icountpdz2- spesifikasjonene (dvs ml/min), eller hvor rørdiameteren ikke tillater installasjon av icountpdz2-modulen. Nødvendig område for differansetrykk er bar Strømingskontroll apparatet monteres på nedstrømningen (avløpssiden) på icountpdz2-modulen som koples gjennom en fordelerblokk via et selvtettende testpunkt med hurtigkopling. Differansetrykkventilen vil automatisk kompensere for trykkog viskositetsendringer, samtidig som strømningsinnstillingen beholdes jevn etter hvert som belastningen endrer seg. Tabellen nedenfor kan bli brukt til å velge hensiktsmessig ventilposisjon: Ventilposisjon cst område Parker Hannifin icountpdz2

13 x Tilkoblinger Tilkopling av System 20-sensor Strømningsmengde i rørene via System 20 rørmonterte sensorer: Størrelse 0 6 til 25 l/min (optimal strømning = 15 l/min) Størrelse 1 24 til 100 l/min (optimal strømning = 70 l/min) Størrelse til 380 l/min (optimal strømning = 250 l/min) Nødvendig differansetrykk på rørmonterte sensorer er 0,4 bar (minimum) Det henvises til avsnitt for Delenummerspesifikasjon for System 20 sensorer (side 46) i denne håndboken for å kunne bestille deler til System 20 sensorer. Størrelse 0 sensor 56 Ø30 Størrelse 1 sensor 95 Ø Størrelse 2 sensor 137 Ø (Alle dimensjoner er i millimeter) VIKTIG MERKNAD: P1 og P2 for System 20 sensorene MÅ bli koplet til testpunktene for icountpdz2-modulen. Forsikre deg om at icountpdz2-kommandoen SSU er innstilt på Yes/Ja når icountpdz2-modulen koples til det henvises til avsnitt for Kommunikasjonsprotokoll i denne brukerhåndboken for liste over brukerkommandoer. Ta kontakt med Parker Hannifin hvis du trenger ytterligere råd angående tilkopling av icountpdz2- modulen på systemet ditt. Parker Hannifin icountpdz2 13

14 Tilkoblinger Elektriske koblinger x M12 8-pinners Ultra Lock-tilkoblingssystemet benytter en nyskapende skyv-og-lås-teknologi som gir en rask og sikker tilkobling. Den unike O-ringen med radiell forsegling er uavhengig av brukeren, og derfor er det ingen risiko for at det blir for hard eller for lett tilstramming. Forsynings- og grenserelékabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69Kgradert, hannkobling til uterminert 5 m (16 fot 4 tommer) forsynings- og grenserelékabel. Kommunikasjonskabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K-gradert, hunnkobling til uterminert 5 m (16 fot 4 tommer) kommunikasjonskabel. VIKTIG MERKNAD: IP69K-inntrengningsbeskyttelsen gjelder bare ved bruk av M12 Ultra Lock-tilkoblingskabelen (følger med). Tilkobling/frakobling Sørg for at styrepinnen og åpningen justeres riktig i forhold til hverandre (for å unngå å skade pinnene) og skyv inn for å koble til. Hvis du vil frakoble, drar du Ultra Locks metallkrage tilbake for å utløse kabellåsen og drar kabelen rett ut. Koblingsskjemaer Du finner koblingsskjemaer (på side 16 17) som viser hvordan et digitalt multimeter kan kobles til kommunikasjonskabelen og forsynings- og grenserelékabelen, både for spennings- og strømalternativer. Koblingene for en valgfri fuktighetssensor (hvis montert) vises også. Du finner et skjema for tilkobling av icountpdz2 til et eksternt CAN-bus-nettverk på side Parker Hannifin icountpdz2

15 x Tilkoblinger M12 Kommunikasjonskabelkontakt Diagram for pinnekonfigurering M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hunkobling, sett bakfra Pinnenummer (anbefalt ledningsfarge) Ingen alternativer benyttes Alternativet 4 20 ma benyttes Alternativet 0 5V/0 3V benyttes CAN-bus-alternativet benyttes 1 (hvit) IKKE I BRUK Kanal C, ISO 14µm(c) Kanal C, ISO 14µm(c) IKKE I BRUK 2 (brun) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) 3 (grønn) IKKE I BRUK Kanal A, ISO 4µm(c) Kanal A, ISO 4µm(c) CAN+ (Hi) 4 (gul) IKKE I BRUK Kanal B, ISO 6µm(c) eller NAS (hvis valgt) Kanal B, ISO 6µm(c) eller NAS (hvis valgt) CAN (Lo) 5 (grå) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) 6 (rosa) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) 7 (blå) IKKE I BRUK Fuktighetssensorkanal (hvis montert) Fuktighetssensorkanal (hvis montert) CAN jord 8 (rød) IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK * Parker Hannifin anbefaler bruk av en 9-veis kontakt av D-type med RS232 og med pinnekonfigurasjonene i tabellen ovenfor. MERK: Hvis fuktighetssensoren er montert uten alternativet 4 20 ma eller 0 5 V / 0 3 V, går utgang via RS232. M12 Forsynings- og grenserelékabelkontakt Diagram for pinnekonfigurering M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hankobling, sett bakfra Pinnenummer (anbefalt ledningsfarge) Ingen alternativer benyttes 1 (hvit) Relé vanligvis lukket (hvis montert) Alternativet 4 20 ma benyttes Relé vanligvis lukket (hvis montert) Alternativet 0 5V/0 3V benyttes Relé vanligvis lukket (hvis montert) 2 (brun) IKKE I BRUK 4 20 ma mating Vdc 0 5 / 0 3 V mating Vdc CAN-bus-alternativet benyttes IKKE I BRUK IKKE I BRUK 3 (grønn) Relé vanlig (hvis montert) Relé vanlig (hvis montert) Relé vanlig (hvis montert) IKKE I BRUK 4 (gul) Relé vanligvis åpent (hvis montert) Relé vanligvis åpent (hvis montert) Relé vanligvis åpent (hvis montert) IKKE I BRUK 5 (grå) IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK 6 (rosa) IKKE I BRUK IKKE I BRUK 0 5 V / 0 3 V mating 0 Vdc IKKE I BRUK 7 (blå) Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc 8 (rød) Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc VIKTIG MERKNAD: Det er sluttbrukerens ansvar å sørge for at kabelens flettede skjerm kobles til et egnet jordingspunkt. Parker Hannifin icountpdz2 15

16 Tilkoblinger x M12, 8-pinners kobling: 0 5 V / 0 3 V spenningsmåling Mating 0 Vdc PSU Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 0 5 V / 0 3 V mating V+ (brun) 0 5 V / 0 3 V mating 0 V (rosa) Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc (rød) Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kanal C (0 5 V / 0 3 V) utgang (hvit) Kanal A (0 5 V / 0 3 V) utgang (grønn) Kanal B (0 5 V / 0 3 V) utgang (gul) Fuktighetssensorkanal (0 5 V / 0 3 V) utgang (hvis montert) (blå) PSU (Dette eksempelet viser bryterstilling angitt til å overvåke kanal A) ms ****V B A Digitalt multimeter eller tilsvarende C Alternativ bryterboks 16 Parker Hannifin icountpdz2

17 x Tilkoblinger M12, 8-pinners kobling: 4 20 ma strømmåling Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Legg merke til at 4 20m A DC-matingen må være en separat og egen krets ma mating Vdc+ (brun) Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc+ (rød) Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinen 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kanal C (4 20 ma) utgang (hvit) Kanal A (4 20 ma) utgang (grønn) Kanal B (4 20 ma) utgang (gul) Fuktighetssensorkanal (4 20 ma) utgang (hvis montert) (blå) PSU PSU (Dette eksempelet viser bryterstilling angitt til å overvåke kanal A) 4 20 ma mating 0 Vdc ****ma ms B A Digitalt multimeter eller tilsvarende C Alternativ bryterboks Parker Hannifin icountpdz2 17

18 Tilkoblinger x CAN-bus-tilkoblinger (SAE J1939) icountpdz2 Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc+ (rød) Strømkabel pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne Supply 4 pinne cable5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kommunikasjonskabel pinne 1 pinne 2 CAN Hi (grønn) pinne 3 Comms pinne 4 CAN Lo (gul) pinne cable 5 pinne 6 CAN jord (blå) pinne 7 pinne 8 CAN jord CAN-kontroller (f.eks. Parker IQAN) CAN Lo CAN Hi 18 Parker Hannifin icountpdz2

19 x Tilkoblinger Utgangsinnstillinger for variabel strøm ISO-innstilling Tabellen nedenfor kan brukes til å relatere en analog utgang (i ma) til en ISO-kode. En utgang på 10 ma tilsvarer for eksempel ISO-kode 12. ma ISO cont. ma ISO * * * * * * * Over-range ERROR utgangs-ma ISO v utgangs-ma Den faktiske beregningen er som følger: ISO-kode = (utgang i ma 4) x 2 f.eks. (11,5 ma 4) x 2 = 7,5 x 2 = ISO 15 * = Metning (dvs. over ISO-kode 22) ISO-kode NAS-innstilling Tabellen nedenfor kan brukes til å relatere en analog utgang (i ma) til en NAS-kode. En utgang på 15 ma tilsvarer for eksempel NAS-kode 10. ma NAS * * ERROR MERK: * = Metning (over NAS-kode 12) NAS v. utgangs-ma Den faktiske beregningen er som følger: NAS-kode = (utgang i ma 5) f.eks. 15 ma 5 = NAS 10 utgangs-ma * = Metning (dvs. over NAS-kode 12) NAS-kode Parker Hannifin icountpdz2 19

20 Tilkoblinger x Innstillinger for variabel spenningsutgang Det kan velges to forskjellige spenningsutganger: et område på 0 5Vdc som er standard og et brukervalgbart område på 0 3Vdc. Avsnittet «Fullstendig liste med kommandoer» (sider 27 29) i denne håndboken gir informasjon om hvordan spenningsutgangen skal endres. Følgende tabeller kan bli brukt til å sette den analoge utgangen i relasjon til en ISO- eller NAS-kode. For eksempel, med området 0 5Vdc, tilsvarer ISO-kode 16 en utgang på 3,5Vdc. Med området 0 3Vdc, tilsvarer ISO-kode 8 en utgang på 1,0Vdc. Tabe11 med ISO-koder i relasjon til spenningsutgang ISO Err Vdc < Vdc < cont. ISO Err 0 5Vdc > Vdc >2.45 Table11 med NAS-koder i relasjon til spenningsutgang NAS Err Err 0 5Vdc < > Vdc <0.2 i.s >2.8 (i.s = ikke støttet) CAN-bus-nettverksutgangsalternativ Hvis du har planer om å bruke icountpdz2 med et CAN-bus-nettverk (SAE J1939), kan du bestille dette utgangsalternativet når du spesifiserer icountpdz2. Du kan se Produktkonfigurator (side 46) i Referanse-delen i denne manualen. CAN-alternativet har et grensesnitt til eksterne CAN-busnettverkstilkoblede systemer (for eksempel til Parker IQAN). Innstillinger for fuktighetssensor utgang Fuktighetssensoren er en opsjon som kan bli inkludert når icountpdz2-modulen bestilles. Det henvises til delenummerspesifikasjon for icountpdz2-modulen (side 45) i denne håndboken. Fuktighetssensoren rapporterer metningsnivåer av væske som strømmer gjennom avlesingscellen i icountpdz2-modulen. Utdata er en lineær skala som rapporterer innenfor et metningsområde på %. Tabe11 med metningsnivåer i avlesingscellen ifølge icountpdz2-modulens utdata metning 4 20mA 0 3Vdc 0 5Vdc 5% % % % % Parker Hannifin icountpdz2

21 x Tilkoblinger Tilkobling av digital displayenhet Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Digitale displayenheter (f.eks. Parker Hannifin DDU1002) Utgangskanal C Utgangskanal A Utgangskanal B Ekstern Vdc strømforsyning Fuktighetssensor (hvis montert) Skjemaet ovenfor viser hvordan et sett Parker Hannifin DDU-er kan brukes til å vise kanal A, B og C, i tillegg til fuktighetssensoren (hvis montert). Tilgjengelige digitale displayenheter Artikkelnummer DDU1001 DDU1002 Beskrivelse Prosessindikator, 22 55Vdc Prosessindikator, Vdc Parker Hannifin icountpdz2 21

22 Tilkoblinger x Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Utgangskanal C Utgangskanal A Utgangskanal B Fuktighetssensor (hvis montert) Ekstern Vdc strømforsyning Digitale displayenheter (f.eks. Parker Hannifin DDU1002) ms B C A Skjemaet ovenfor viser hvordan en enkelt DDU kan brukes til å vise kanal A, B og C, i tillegg til fuktighetssensoren (hvis montert) ved hjelp av en bryter for visning av hver kanal etter tur. 22 Parker Hannifin icountpdz2

23 x Tilkoblinger RS232-tilkobling Tilkopling av PC icountpdz2-kommunikasjon kan bli etablert ved å bruke en RS232 seriekopling via Parker Utility oppsettverktøy, Parker Terminal (levert med icountpdz2 CD) eller Microsoft Windows HyperTerminal. Vennligst merk deg at HyperTerminal er ikke levert med Windows Vista, men Parker programvare kan bli brukt med dette operativsystemet. Ledningene for RS232 må tilkoples en 9-veis D-type konnektor (ikke levert som standard). For konnektor pinneutgang og ledningsfarge, henvises det til avsnittet for Konfigurasjon for tilkopling av kommunikasjonskabel (side 11) i denne håndboken. Modulen kan nå enten bli koplet direkte til en PC serieport (Fig. 1) eller via en RS232-til-USB adapterledning (Fig. 2). En RS232-til-USB omformer kan leveres av Parker Hannifin (delenummer B84011). ((diagram labels)). 9-veis D-type serieport på PC Anbefalt 9-veis D-type USB-konnektor til PC/laptop RS232-til-USB adapterledning Fig. 1 Fig. 2 MERK: 9-veis D-type konnektor, RS232-til-USB adapterledning og installasjonsprogramvare er ikke levert som standard med icountpdz2-modulen. Parker Hannifin icountpdz2 23

24 Programvare Programvare x icountpdz2-modulen kan bli konfigurert ved å bruke icountpdz2 Oppsett-hjelp/Setup Utility (levert med icountpdz2 CD). For mer direkte kontroll på modulen ved å bruke kommunikasjonsprotokollen, kan du også bruke Parker Terminal utility eller Microsoft Windows HyperTerminal programmet (men legg merke til at dette programmet leveres ikke for tiden med Windows Vista operativsystemet). icountpdz2 oppsett-hjelp programvare/setup Utility Software PC-installasjon icountpdz2 oppsett-hjelp programvare (Setup Utility Software) er tilgjengelig på CD-en levert med icountpdz2-modulen. Programvaren kan bli kjørt fra CD-en eller kopiert til harddisken på en PC. Slik bruker du icountpdz2 Oppsett-hjelp/Setup Utility Sjekk at icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet og at kommunikasjonsledningen er koplet til PCen via RS232-støpslet. Ved aktivering av programvaren vises skjermbildet for icountpdz2 Oppsetthjelp/Setup Utility. Trinn 1A: Når icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet og RS232 er koplet til PC-en, velg hensiktsmessig kommunikasjonsport. Trinn 1B: Legg merke status på icountpdz2-modulen. 24 Parker Hannifin icountpdz2

25 x Programvare Trinn 2: Innstille verdiene for ID for detektor/detector ID og. Datoformat/Date Format. Gjenværende detektorinformasjon er forhåndsinnstilt av Parker Hannifin og kan ikke bli endret. Trinn 3: Innstille verdiene for Konfigurasjon for måling/ Measurement Configuration, Reléopsjoner/Relay Options og Alarmgrenser/Alarm Limits. Trinn 4: Angi spenningsområde (0 5 V, 0 3 V eller J1939) i Utgangsalternativer i samsvar med monterte alternativer. Parker Hannifin icountpdz2 25

26 Programvare x Trinn 5: Innstillingsverdier er verifisert som gyldig i Results (resultater). Klikk på Start for å starte verifisering og Stop for å stoppe. 26 Parker Hannifin icountpdz2

27 x Programvare Tilkopling av Microsoft Windows HyperTerminal En alternativ måte for å oppnå kommunikasjon med icountpdz2-modulen er å bruke HyperTerminal programmet som er levert med Microsoft Windows (men ikke alltid installert på PC-ens eller laptopens harddisk. Sjekk installasjonsdisken, eller ta kontakt med IT-avdelingen i din organisasjon hvis programmet ikke er til stede). Vennligst legg merke til at HyperTerminal er ikke levert med Windows Vista, men Parker Terminal kan bli brukt med dette operativsystemet. Standard kommunikasjonsinnstillinger (brukt på TRIN 4) er som følger: Baudhastighet (Baud Rate) 9600 Databiter (Data bits) 8 Paritet (Parity) Stoppbiter (Stop bits) 1 Strømningskontroll (Flowcontrol) Ingen (None) Ingen (None) Trinn 2: Velg HyperTerminal. (fra alle programmer 4 Tilbehør 4 Kommunikasjoner 4 HyperTerminal) Trinn 1: Klikk og hold på Start Trinn 3: Klikk og tast inn tilkoplingsnavnet du ønsker å bruke for å identifisere denne sesjonen Parker Hannifin icountpdz2 27

28 Programvare x Trinn 4: Velg hensiktsmessig USB-port. Trinn 5: Tast inn komms.innstillingene (som i standard komms.innstillinger tabell, på foregående side). Trinn 6: Når icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet, vises produktidentifikasjonen. Dette betyr at kommunikasjon til icountpdz2-modulen er vellykket. Modulen er når klar til drift. 28 Parker Hannifin icountpdz2

29 x Programvare Kommunikasjonsprotokoll Kommandoene brukt med icountpdz2-modulen er enten satt sammen av Avlese/Read-, Innstilling/ Set- eller Start/Stopp-kommandoer. n n n Eksempel: Innstillingskommandoer tillater innstilling av verdien eller verdiene for parametre Avlese-kommandoer tillater avlesing av verdien eller verdiene for parametre Start/Stopp kommandoer gjør at brukeren kan starte og stoppe en test. [SDF dd/mm/yy] innstiller datoformat [RDF] avleser produktformat dato Alle kommandoer blir sendt som ASCII-tegn, og protokollen aksepterer både store og små bokstaver. For eksempel, alle følgende koder er likeverdige: SDF = Sdf = SDf = sdf = sdf MERK: Bruk av = etter en kommando, for eksempel [SDF = dd/mm/yy] er valgfritt. Visse kommandoer er kun for internt bruk og kan bli aksessert via et passordsystem. Skulle en uautorisert person forsøke å aksessere disse kommandoene, vil icountpdz2-modulen returnere en feilkode for Ugyldig kommando/ Invalid Command. Flest brukte kommandoer Vanlige bruker-avleste kommandoer Kommando Beskrivelse icountpdz2-respons RDU Avlese kalibreringsstøv RLT Avlese NAS- eller ISO-grenser Grenser vist Kalibreringsstøv vist (dvs. MTD eller ACFTD) RRS Avlese rapporteringsstandard ISO eller NAS vist Vanlige innstillingskommandoer for bruker Kommando Beskrivelse Brukerrespons SLT SRS SRI Innstillingsgrenser dvs. SLT Innstille rapporteringsstandard Innstille rapporteringsintervall 0 til 3600 sekunder 0 = Ingen rapportering SLT ## ## ## (for ISO) SLT ## (for NAS) SRS iso SRS nas SRI #### MERK: Rapporteringsinvallet kontrollerer hvor ofte icountpdz2-modulen sender resultater over RS232. Start-/Stopp-kommandoer Kommando Beskrivelse Respons STR eller START Start testing OK vist STP eller STOPP Stopp testing OK vist Parker Hannifin icountpdz2 29

icountpdz2 x Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B.84.833_IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com

icountpdz2 x Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B.84.833_IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com icountpdz2 Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B.84.833_IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Oversikt Parker Hannifins IPDZ2 er en online laserpartikkeldetektor som er

Detaljer

icountpd Brukerhåndbok for icountpd

icountpd Brukerhåndbok for icountpd icountpd Brukerhåndbok for icountpd B.84.833_IPD_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering

Detaljer

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde x Veiledning for forurensningsstandarder Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde NORWEGIAN Innhold Innledning...2 Grunnleggende om forurensning...3 ISO-koder

Detaljer

2 Klikk på Install driver (Installer driver).

2 Klikk på Install driver (Installer driver). Produktinformasjon C Installering A B D A: USB-plugg B: Beskyttelseshette C: Koplingslampe [blinker sakte = klar til bruk] [blinker raskt = Bluetooth-aktivitet] D: USB-skjøteledning 1 ON Slå på datamaskinen.

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler Produktinformasjon Mottaker Mus Tastatur A: Indikator B: Tilkoplingsknapp Installering C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler H: Batteriholder I: Tilkoplingsknapp

Detaljer

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Lag dine egne Hydraulikkslanger med Parkrimp No-Skive System Tid =

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk INNHOLD Installering (Alle 3 N m-, 10 N m- og 25 N m-modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255) 4 Teknisk

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner 1 Introduksjon Takk for at du kjøpte denne Jotron AIS klasse A transponder. Jotron TR-8000 er utviklet for å tilby deg det høyeste nivået av ytelse og holdbarhet, og vi håper at det vil gi mange år med

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

WO 65 ONLINE WEATHER STATION

WO 65 ONLINE WEATHER STATION WO 65 ONLINE WEATHER STATION Revisjon 1 04.05.2009 Copyright 2009 vindsiden.no Innhold Power supply connector... 3 TC65 / sensor kontakt... 4 Vind sensor... 5 Temperatur sensor... 6 Boks... 7 Solcellepanel...

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

icountbs Brukerhåndbok for icountbs Bottle Sampler

icountbs Brukerhåndbok for icountbs Bottle Sampler icountbs N Brukerhåndbok for icountbs Bottle Sampler DD0000014_NO Rev 2012, Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd www.parker.com/hfde Innhold Brukerhåndbok for icountbs Bottle Sampler... 1 Om denne håndboken...

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STRØMADAPTER ADAPTER ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) KOBLE KANERAET TIL RUTEREN

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

2 Plasser CDen i CD-stasjonen.

2 Plasser CDen i CD-stasjonen. Produktinformasjon A: Strøm-/koplingslampe (Kopling: lampe på/blinker) B: USB.0-kontakt C: Beskyttelseshette Installering På Start PCen. Disse instruksjonene beskriver installering for Windows XP. Installeringen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde

Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde Bruksanvisning Innledning Den fiberoptiske strømmåleren (FOM) måler optisk strøm i fiberoptiske kabler. FOM indikerer eventuelt

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

9000 Series Processors

9000 Series Processors Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processors Drift, Egenskaper og fordeler MAR-MKL-R 1 9000 Series Processors, September 2006 Operation (Section 2-1) Slå strømmen "På" i systemet: Bruker 12

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER. Super Power BTE

Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER. Super Power BTE Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER Super Power BTE SUPER POWER HØREAPPARAT Tilpasningsguide Super Power BTE høreapparater Innhold Oversikt 5 Tilpasningsområde 5 Montere høyre/venstre-markering 6

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer