Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang"

Transkript

1 Fluke 43B Power Quality Analyzer N Jul Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

2 Fluke 43B BESTILLE OG BE OM STØTTE Nærmeste servicested kan du finne ved å besøke oss på World Wide Web: eller ringe til Fluke på ett av disse numrene: i USA og Canada i Europa fra andre land

3 Pakke ut Disse delene er med i pakken med Fluke 43B: Pakke ut Figur 1. Innholdet i kofferten 1 Fluke 43B Power Quality Analyzer 2 BP120MH Ni-MH-batteripakke (installert) 3 Strømadapter/batterilader 4 TL24 Testledninger, rød og sort 5 TP1 Flate testpinner, rød og sort 6 TP4 4 mm testpinner, rød og sort 7 AC85A Store alligatorklemmer til bananstikker, rød og sort 8 AC20 Profesjonelle alligatorklemmer til bananstikker, rød og sort 9 i400s Vekselstrømsonde som kan klemmes på 10 BB120 Skjermede banan-til-bnc adapterplugger (1 x sort) 11 Komme i gang-håndbok inkl. CD med bruker- /applikasjonshåndbok 12 OC4USB Optisk isolert USB-adapter/kabel 13 SW43W Programvare for FlukeView Power Quality Analyzer 14 C120 Koffert 1

4 Fluke 43B Sikkerhetsinformasjon: Les denne først Les nøye gjennom sikkkerhetsinformasjonen før du bruker Fluke 43B. Advarsler og forsiktighetsregler er satt inn på aktuelle steder gjennom hele håndboken. Advarsel angir forhold og handlinger som utgjør en fare for brukeren. Forsiktig angir forhold og handlinger som kan skade Fluke 43B. Følgende internasjonale symboler blir brukt på Fluke 43B og i denne håndboken: Les sikkerhetsinformasjonen i håndboken Jord UL 3111-godkjent Conformité Européenne UL1244 Dobbeltisolasjon (Beskyttelsesklasse) Ekvipotensialinngang, tilkoplet internt UL 1244-godkjent CSA-oversikt for USA og Canada Resirkuleringsinformasjon Avhendingsinformasjon Advarsel Bruk bare strømtilførsel fra Fluke, modell PM8907 (strømadapter/ batterilader), slik at du unngår støt. 2

5 Sikkerhetsinformasjon: Les denne først Advarsel Gjør følgende for å unngå elektrisk støt eller brann hvis en felles inngang på Fluke 43B er koplet til over 42 V spiss-spenning (30 Vrms): Du må bare bruke testledninger og testledningadaptere som leveres sammen med Fluke 43B (eller tilsvarende sikret utstyr som spesifisert i listen over tilleggsutstyr, se kapittel 2). Du må ikke bruke vanlig bananstikkeklemmer med uisolert metall. Bruk bare en felles forbindelse til Fluke 43B. Fjern alle testledningene som ikke er i bruk. Maksimal tillatt inngangsspenning er 600 V. Bruk testledningsadaptere med kapasitet på 600 V eller mer. Når Fluke 43B skal aktiveres, må du kople strømadapteren til uttaket før du kopler den til Fluke 43B. Ikke stikk metallgjenstander inn i strømadapterkoplingen til Fluke 43B. Advarsel I områdefunksjonen er det mulig å velge vekselstrømkopling og bruke tidsbasisområder og amplitude manuelt. I dette tilfellet er det ikke sikkert at målingsresultatene på skjermen er representative for det totale signalet. Dette kan føre til at tilstedeværelse av farlige spenninger på over 42 V toppspenning (30Vrms) ikke blir registrert. For å garantere brukersikkerhet bør alle signaler først måles med likestrømkopling. Dette sikrer at hele signalet blir målt. 3

6 Fluke 43B I denne håndboken angir begrepene "isolert" eller "elektrisk flytende" en måling der Fluke 43B COM (felles, også kalt jord) koples til en annen spenning enn jord. Begrepet "jordet" angir en måling der Fluke 43B COM (felles) koples til et jordpotensial. Fellesinngangene på Fluke 43B (rød skjerming på inngang 1, grå skjerming på inngang 2 og sort 4-mm COM-banankontakt) koples internt via automatisk spenningsvern. Dette angis ved symbolet. Inngangskontaktene har ikke uisolert metall, og de gir full beskyttelse mot elektrisk støt. Den sorte 4-mm COM-banankontakten (felles) kan koples til spenning over jord for isolerte (elektrisk flytende) målinger, og er klassifisert for opptil 600 Vrms over jord. Brudd på sikkerhetsreglene Dersom Fluke 43B ikke brukes som oppgitt, kan den innebygde beskyttelsen i produktet svekkes. Sjekk testledningene for mekanisk skade før bruk, og bytt eventuelt skadede ledninger! Hvis det foreligger muligheter for at sikkerheten er svekket, må du straks slå av Fluke 43B og kople den fra strømtilførselen. Saken bør så henvises til kvalifisert personale. Sikkerheten kan for eksempel svekkes dersom Fluke 43B ikke utfører beregnede målinger eller har synlige skader. Strømsonde Advarsel Vær spesielt forsiktig når du fester strømsonden rundt uisolerte ledere eller busstenger. Du må aldri bruke strømsonden på kretser på over 600 V i målingskategori III (KAT III) i EN/IEC Hold fingrene bak fingervernet. Ikke bruk sonder som er sprekt, skadet eller har ødelagt kabel. Slike sonder bør gjøres ubrukelige ved å lime klemmen igjen, slik at den ikke kan brukes. 4

7 Introduksjon av Fluke 43B Kople Fluke 43B til strømtilførsel Følg trinn 1 til 3 når du skal kople Fluke 43B til standard vekselstrømuttak. Se kapittel 2 ved drift fra batteri. 1 Kople strømadapteren til vekselstrømkontakten. 2 Kople strømadapterkabelen til Fluke 43B (se figur 2). 3 Slå på Fluke 43B. Figur 2. Kople Fluke 43B til strøm Innledningsvinduet vises på skjermen (se figur 3). Merk Hvis Fluke 43B ikke starter opp, kan batteriene være helt flate. La Fluke 43B stå koplet til strømuttaket i 15 minutter og prøv så igjen. 5

8 Fluke 43B Figur 3. Åpningsvinduet Vinduet viser hvilke testledninger eller sonder du skal bruke til inngangene. Merk at du for eksempel på skjermen vist i fig. 3 må bruke TEST LEADS (testledninger) til spenningsmålinger og en 1 mv/a strømsonde til strømmålinger. 4 Fortsett. 6

9 Innganger Innganger Figur 4. Målingstilkoplinger INNGANG 1: Bruk den røde testledningen på inngang 1 ( ). COM : Bruk den sorte testledningen på COM-inngangen ( COM). Bruk disse inngangene til alle spenningsmålinger og til målinger av Ohm, kontinuitet, diode, kapasitans og temperatur. Fellesinngangene til Fluke 43B (rød skjerming på INNGANG 1, grå skjerming på INNGANG 2 og sort COM-inngang) koples internt via automatisk spenningsvern. INNGANG 2: Bruk vekselstrømsonde i400s på inngang 2 ( ). Denne inngangen brukes hovedsakelig til strømmålinger. Bruk BB120 banan-til- BNC adapter til å kople til strømsonden. Merk Hvis du bruker andre testledninger eller sonder, endrer du sondeinnstillingene i oppsettmenyen til instrumentet (se Velge sonder ). 7

10 Fluke 43B Hovedmenyen Du velger alle funksjonene enkelt fra hovedmenyen. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ (for eksempel) INRUSH CURRENT OHMS / CONTINUITY / CAPACITANCE Måler startstrøm og tid for startstrøm (start av motor). TEMPERATURE Måler resistans, dioder, kontinuitet og kapasitans (DMM). SCOPE Måler temperatur med temperatursonde (tilleggsutstyr). Oscilloskop med doble kanaler: Volt på inngang 1 og Amp på inngang 2. 8

11 Hovedmenyen VOLTS / AMPS / HERTZ POWER Gir en rask oversikt over Volt, A og Hertz. HARMONICS Viser alle strømavlesningene i ett vindu. SAGS & SWELLS Måler opptil 51 harmonikker. Viser svingninger som er så korte som én syklus. Med tidsangivelse. TRANSIENTS Oppfanger og lagrer opptil 40 spenningstransienter. 9

12 Fluke 43B Volts / Amps / Hertz Denne funksjonen viser spenningen og strømsignalet samtidig. Crest-faktoren vises også. Bruk denne funksjonen for å få et første inntrykk av spenningen og strømsignalet før du undersøker signalet mer i detalj med andre funksjoner. Du kan bruke ENTER-tasten til å veksle mellom funksjonene for volt/amp/hertz/effekt og harmonikk. Power (effekt) Denne funksjonen måler og viser følgende effektavlesninger: aktiv effekt (W), tilsynelatende effekt (VA), reaktiv effekt (VAR), effektfaktor (PF), forskyvningseffektfaktor (DPF eller kos. ϕ) og frekvens. Spenningen og strømbølgeformene gir et visuelt inntrykk av fasedreiingen. Fluke 43B kan utføre effektmålinger på balanserte 3-fase-, 3- ledereffektsystemer. Belastningen må være godt balansert og enten ha wyeeller deltakonfigurasjon. Dette gjør det mulig å måle 3-faseeffekten ved hjelp av enfaseforbindelser. #-faseeffektmodus måler kun grunnleggende effekt. Du kan bruke ENTER-tasten til å veksle mellom funksjonene for volt/amp/hertz. Harmonics (harmonikk) Harmonikk er periodiske forvrengninger i sinusbølgen for spenning, strøm eller effekt. Signalet kan oppfattes som en kombinasjon av forskjellige sinusbølger med forskjellige frekvenser. Andelen for hver av disse delene i det komplette signalet, vises som en søyle. De store tallene gjelder hele signalet. De små tallene hører til valgt harmonikkdel. Du kan bruke ENTER-tasten til å veksle mellom funksjonene for harmonikk, volt/ampere/hertz og effekt. 10

13 Sags & Swells (svingninger) Sags and swells måler raske avvik (fra én syklus til et par sekunder) fra det normale spenningssignalet, og viser strøm samtidig. Resultatene er plottet på skjermen som et diagram. Diagrammet viser laveste og høyeste verdier på hvert punkt i diagrammet. Funksjonen SAGS & SWELLS er særlig nyttig til registrering av flimmer. Hovedmenyen (FALL) SAG Transients Transienter er raske spisser på spennings- (eller strøm) signalet. Spenningspulser kan inneholde nok energi til å skade følsomt elektronisk utstyr. Denne funksjonen registrerer spisser på spenningssignalet og lagrer et bilde av signalet i minnet. En transient registreres når den krysser en enveloppe rundt spenningsbølgeformen. Bredden på enveloppen kan stilles inn manuelt. REGISTRERT IKKE REGISTRERT REGISTRERT Inrush Current (startstrøm) Startstrøm er spenningsbølger som oppstår ved for eksempel start av en stor motor. Denne funksjonen viser strømsignalet på tidspunktet for spenningsbølgen. Hvis strømmen går over et bestemt nivå, vises signalet som et grått bånd på skjermen, formet av spiss-spiss-verdiene til bølgeformen. Bruk INRUSH CURRENT til å se etter startstrøm eller andre spenningsbølger, måle spisser og varigheten til spenningsbølgen. 11

14 Fluke 43B Velge sonder Ved standard bruk benytter du den røde testledningen på inngang, den sorte testledningen på COM og strømklemmen på inngang. Hvis du bruker andre testledninger eller sonder, må du endre sondeinnstillingene tilsvarende. 1 Åpne hovedmenyen. 2 INSTRUMENT SETUP 3 PROBES Velg sondetypen du skal bruke på inngang 1. Til alle oppgaver i Bruksanvisningen må du bruke testledninger. 4 TEST LEADS (for eksempel) 5 Godta sondeinnstillingene for inngang 1. Vinduet lukkes. 6 Velg PROBES en gang til. Velg følsomheten for strømsonden du skal bruke på inngang 2. Til alle oppgaver i applikasjons-håndboken bruker du strømsonde i400s og velger 1 mv/a. 12

15 Hovedmenyen 7 Flytt til sondeinnstillingene for inngang mv/a (for strømsonde i400s) Godta sondeinnstillingene for inngang 2. Merk Velg 1V/A når du bruker testledninger på inngang [2] i Scope Mode-modus. Avlesningen 1A tilsvarer da 1V. 13

16 Fluke 43B Velge språk Du kan velge mellom engelsk og andre språk. Hvis du vil endre språket til for eksempel spansk, gjør du slik: Merk Språkkombinasjonen (ett eller flere språk) er avhengig av bestilt versjon. 1 Åpne hovedmenyen. 2 INSTRUMENT SETUP 3 LANGUAGE 4 ESPAÑOL (for eksempel) 5 Godta det nye språket. All teksten på skjermen endres straks til det nye språket. 14

17 Bruke programvaren FlukeView Bruke programvaren FlukeView Her forklarer vi hvordan du kopler Fluke 43B til en PC for bruk sammen med programvaren FlukeView Power Quality Analyzer for å opprette rapporter i MS-Word. Bruk den optisk isolerte USB-kabelen på den optiske porten for å kople Fluke 43B til en PC (se figur 5). Figur 5. Kople til datamaskin Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker programvaren FlukeView, kan du lese bruksanvisningen for FlukeView SW43W på vedlagte CD-plate. I kapittel 5 i Applikasjons-håndboken: Lage rapporter kan du lese om hvordan du oppretter rapporter i MS-Word. 15

18 Fluke 43 Tilbakestille Fluke 43B Hvis du vil ha tilbake de opprinnelige innstillingene for Fluke 43B og gå tilbake til åpningsvinduet, tilbakestiller du instrumentet. Minnet blir ikke slettet selv om du tilbakestiller. Kontroller først at Fluke 43B er slått av. Deretter gjør du slik: 1 Hold nede. 2 Trykk på og slipp. Fluke 43B slås på, og du hører et dobbelt pipesgnal som angir at tilbakestillingen var vellykket. Figur 6. Tilbakestille Fluke 43B (3) Slipp tasten HOLD. Du ser åpningsvinduet med standardinnstillingene på skjermen. 4 Fortsett. 16

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset garanti

Detaljer

AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter

AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-210 AMP-210-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-220 AMP-220-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter AMP-310 AMP-310-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-320 AMP-320-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Testverktøykatalogen 2012 2013 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Apparattestere Digitale termometre Termokamera Laseravstandsmålere

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com Bruksanvisning www.qlocktwo.com NO Nyt tiden Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye før du tar QLOCKTWO TOUCH i bruk for første gang og følg sikkerhetsanvisningene på slutten av denne veiledningen. Du

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer