Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe"

Transkript

1 Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe

2 Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger totalt plassert i Horten, Borre, Bakkenteigen, Åsgårdstrand, Tønsberg og Larvik. Våre ansatte jobber for til en hver tid å opprettholde en høy standard på våre boliger samtidig som vi skal levere et høyt servicenivå overfor våre kunder. Vi ønsker at du skal trives hos oss og få med deg mange gode minner fra studietida i Vestfold. For å gjøre din studiehverdag så god som mulig har vi også en rekke andre tilbud til deg: barnehager spisesteder bokhandel idrettssenter rådgivningstjeneste karrieresenter hytter refusjonsordning for helseutgifter Mer om SIVs velferdstilbud finner du på våre nettsider: 2

3 Innhold: Studentsamskipnaden i Vestfold Side 02 Beskrivelse av Tollbodgata Side 04 Ansatte i boligavdelingen Side 05 Boligreglement Side 06 Praktiske opplysninger Side 08 Utflytting og utvasking Side 11 Branninstruks. Rømningsplan Side 12 Brannvern/Brannalarmanlegg Side 13 Avfallshåndtering Side 14 Nyttige kontakter/ressurser Side 15 Inventar og utstyr Side 16 3

4 Tollbodgata SIV (Studentsamskipnaden i Vestfold) kjøpte i 2003 Tollbodgata i Tønsberg. Bygget er en del av gamle ærverdige Kokkegården med beliggende rett under Slottsfjellet. Bygget har ni leiligheter hvorav en av leilighetene har tre soverom, tre av leilighetene er små familieleiligheter med et soverom med plass til barneseng, de resterende leilighetene er parleiligheter - også disse med ett soverom. Boligavdelingen Det er vi som jobber i boligavdelingen du får mest med å gjøre når det gjelder praktiske ting ved boligen. Vi vil hjelpe deg på alle måter slik at ditt opphold i Tollbodgata blir så trivelig som mulig. Samtidig skal vi ivareta samskipnadens verdier på best mulig måte og vi håper på et godt samarbeid. Det er svært viktig for oss at du tar hensyn til dine medstudenter slik at alle får en fin studietid. Selvfølgelig er den beste løsningen at du og dine medstudenter forsøker å løse de problemene som eventuelt måtte dukke opp. Utvikler det seg til konflikter dere ikke klarer å løse i fellesskap vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi finner en løsning til beste for alle parter. Det er lov å gi oss et hint dersom noen oppfører seg på en måte du ikke kan akseptere. Åpningstider Mandag-fredag kl

5 Ansatte i boligavdelingen Lisbeth Varpe Boligsjef - spørsmål om boligen - bestilling av boliger - innmelding av feil/mangler ved våre boliger - drift Telefon: E-post: Karin Gulliksen Bolig- og velferdskonsulent - ansvarlig for booking - bestilling av boliger - henting/levering av nøkler - spørsmål om husleie/faktura Telefon: E-post: Robert Strøm Drifts- og vedlikeholdsleder - tekniske feil/mangler - vedlikehold - snømåking/strøing - brannvarslingsanlegg - andre feil/mangler Telefon: E-post: Vaktmestre André M. Karlsen og Sverre Brendbakken - tekniske feil/mangler - vedlikehold - snømåking/strøing - brannvarslingsanlegg - andre feil/mangler Telefon Andre: E-post: Ann Mari Hagen Husøkonom - rapportering om mangler på hybel/leilighet/fellesarealer - dersom vasking av felles bad og kjøkken ikke fungerer - avtale om utsjekk av hybel før utflytting Telefon: E-post: 5

6 Boligreglement for Studentsamskipnaden i Vestfolds (SIVs) studentboliger 1. Innledning Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av Studentsamskipnaden i Vestfold (SIV), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen. Leder for SIVs studentboliger eller den som bemyndiges kan gi dispensasjon til fordel for leietakerne fra alle bestemmelser i dette reglement. 2. Brann, sikkerhet 1. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med Branninstruks og Rømningsplan. Leietaker skal opptre aktsomt i sin omgang med ild, varmekilder, kokeplater mv slik at det ikke oppstår fare for brann eller brannutrykning. 2. Rømningsveier (trapper og korridorer) skal alltid være frie for hinder i tilfelle brann. Det er forbudt å sperre branndører (dører som er merket med utgang eller nødutgang) eller la disse stå i åpen stilling. Vaktmester kan uten varsel fjerne gjenstander som er til hinder for frie rømningsveier. 3. Leietaker er selv ansvarlig for å skifte batteri i røykvarsler og ellers påse at den er i forskriftsmessig stand. Leietaker må umiddelbart melde fra til utleier ved mistanke om feil på røykvarsler. 4. Leietaker må ikke oppbevare gjenstander som kan utgjøre noen risiko for andre, verken i bolig, fellesområder, utearealer eller bod. Utleier vil uten forvarsel fjerne slike gjenstander. 3. Røyking og dyrehold 1. Dyrehold er ikke tillatt i SIVs boliger. Unntak gjøres for førerhunder. 2. Alle rom (hybler, leiligheter og fellesrom) på studentboligene er røykfrie. Brudd på denne regel blir behandlet som alle andre brudd på ordensreglene, jmf 14 i leiekontrakten. Røyker kan bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelle skader, vask eller oppussing som må gjennomføres etter røyking. 4. Renhold 1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig. 2. Felleskjøkkenet med eventuelle fellesrom vaskes minst 1 gang i uken av de som har adgang til å benytte dette. Søppel skal tømmes daglig. Hver leietaker må sørge for å holde kjøleskapet rent og ryddig. Fellesskapene må holdes rene og ryddige. 3. Dusj/toalett, gang og eventuelle trapper vaskes minst 1 gang i uken. 4. I de tilfeller der det er flere brukere av fellesrom som kjøkken, dusj/toalett o.a. settes det opp vaskeliste. Hver av leietakerne skal følge lister for rengjøring og rydding. 5. Dersom SIV, etter gitt varsel, ikke finner renhold og rydding tilfredsstillende vil SIV foreta utbedringer for beboernes regning. Beboere har en felles plikt til å varsle SIV ved manglende renhold. 6. Fellesrom som vaskes av SIV, så som vaskeri, fellesstuer og lignende er leietaker, sammen med øvrige beboere, ansvarlige for å holde ryddige og i orden etter oppsatte regler. Slike rom vil kunne bli stengt av dersom rydding og renslighet ikke overholdes. 5. Boder 1. Boder må holdes ryddige. 2. SIV kan organisere dugnad / opprydding av boder når dette finnes hensiktsmessig eller påkrevd. Dette gjelder ikke boder som er en del av boligen. 6. Søppelhåndtering 1. Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres på de anviste steder. For øvrig skal bestemmelser om bruk av søppelcontainere/kildesortering o.l. følges. 7. Bruk av boligen og fellesarealene 1. Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl på hverdager og kl på dager før helligdager, og frem til kl , skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Leietaker er også ansvarlig for sine besøkendes opptreden. Utleier eller utleiers representant kan, når det finnes nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen. 6

7 2. Det er ikke tillatt å riste eller banke klær, tepper og annet tøy ut av vindu, balkong eller veranda. Det er ikke tillatt å grille på balkong/veranda. 3. Tørking og lufting av tøy må ikke foregå i fellesareal eller rømningsvei, eller på en slik måte at det er til sjenanse for beboerne. 4. Det er ikke tillatt å bore i veggene. Ved opphenging av bilder o.l. skal det benyttes kroker som henges på billedlist. Dette gjelder også fellesrom, trapperom o.l. Oppslag, meddelelser o.l. må bare settes opp på oppslagstavler. 5. Det er kun tillatt å medbringe vaskemaskin/oppvaskemaskin eller lignende utstyr i boliger tilrettelagt for dette. 6. Tillatelse til å fjerne/bytte inventar kan gis av SIV i særlige tilfeller. 7. Det er kun anledning til å installere egen telefon i boliger hvor det er klarlagt for dette. 8. Alt "medbrakt" elektrisk utstyr tilkobles på eget ansvar. Leietager er ansvarlig for alle problemer og eventuelle skader som har skyld i bruk av eller feil ved leietakerens eget utstyr. 9. Tillatelse til å anbringe private paraboler/antenner kan gis av SIV i særlige tilfeller. 10. Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 10 dager. Leietaker må selv være til stede under besøket. 11. Ventilasjon: Avtrekksåpninger må ikke tettes med tøy eller liknende. Dette kan medføre fuktighet, mugg og bygningsmessige skader. Leietaker skal heller ikke slå av ventilasjonsanlegget. 12. Vinduer i fellesareal må ikke stå åpne om natten. 13. Inngangsdører skal alltid holdes låst. Leietakerne må aldri gi ukjente personer adgang til fellesarealer. 14. Leietaker skal sammen med sine medleietakere holde uteområdene ryddige. 15. Brudd på norsk lov gir grunnlag for å heve kontrakten. 8. Fjerning av eiendeler og skrot 1. SIV kan pålegge beboere å fjerne private eiendeler (bilvrak, søppel m.m.) som leietaker har satt fra seg på SIVs eiendom. Etterkommer ikke beboerne pålegget, vil eiendelene bli fjernet for eiers regning. 9 SIVs ansvar for beboernes eiendeler 1. Leietaker er ansvarlig for forsikring av private eiendeler. 2. SIV har intet ansvar for private eiendeler som beboer oppbevarer i studentboligen, med mindre tap av eller skade på disse skyldes forsømmelser fra SIV eller fra noen som handler på vegne av SIV. 10. Dataoppkobling 1. Boligens dataoppkobling mot HVE er ment som et supplement til studiet. Bruk av denne forbindelsen på annen måte eller i et annet omfang som hindrer for andres bruk vil medføre at rettighetene bortfalle. 11. Parkering 1. Sykler og barnevogner må kun plasseres på de steder som er anvist av utleier til dette bruk. 2. Biler, motorsykler og mopeder skal plasseres på anviste plasser. 3. Det er ikke tillatt å koble motorvarmer o.l. til noe strømuttak i studenthuset med mindre det er et uttak for dette og tillatelse er innhentet. 12 Utleiers adgang til boligen, inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider 1. Hvis en beboer melder en skade/feil/mangel, gir leieren samtidig SIV, eller den SIV bemyndiger, adgang til boligen inntil skaden er utbedret. Utbedringen skal skje innenfor en rimelig tidsramme. 2. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider skal normalt varsles på forhånd. 3. Inspeksjoner som ikke krever varsel på forhånd: a. Inspeksjoner ved mistanke om fare for liv og helse. b. Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige brudd på leiekontrakt og reglement. c. Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige forhold eller mangler som krever akutt utbedring. 13. Tillitsvalgt 1. Husvert kan bli trukket inn når det gjelder håndhevelsen av reglementet. Ikrafttredelse. Dette reglementet trer i kraft

8 Praktisk informasjon Beskjeder til vaktmester Beskjeder og behov for reparasjoner kan meldes via vårt boligsystem på internett: til vaktmester tlf / eller til SIVs servicesenter, tlf e-post: Post og postkasse Alle hybler/leiligheter har hver sin postkasse. SIV bruker postkassene for utdeling av fakturaer og informasjon. Sett navn på postkassa di! Postvesenet har som hovedregel at de ikke legger post i unavnet postkasse. For at posten skal komme greit frem til dere er det viktig å tilføye bygning og romnummer til adressen. Post med mangelfulle opplysninger blir returnert. Dersom du ikke ønsker reklame kan du sette på en Nei takk til reklame -lapp på postkassa. Du kan få en slik lapp og navnelapp til postkassa hos oss. Riktig adressering er for eksempel: Ola Normann Tollbodgt 14a Leilighet xxx 3111 Tønsberg Adresseforandring Du er selv ansvarlig for din post. Ved utflytting må du huske på å melde adresseforandring til Posten og alle dine forbindelser; bank, forsikringsselskaper, aviser/tidsskrifter, venner og bekjente. Dette sikrer deg rask postgang. E- Faktura Studentsamskipnaden tilbyr efaktura som betalingsløsning for våre kunder. Med efaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken. Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner. e-faktura avtale inngår du i nettbanken enten ved å gå inn på e-fakturas tilbyderliste eller ved å si ja takk neste gang du har betalt en regning. Din efaktura referanse er det samme som ditt kundenummer hos oss. Forsikringer Selv om du bor på en liten studenthybel bør du tegne egen innboforsikring. SIV har forsikret bygninger og sitt inventar, men du er selv ansvarlig for dine personlige eiendeler. En del studenter er allerede dekket av innboforsikringen til foreldre. Dette gjelder de fleste som fortsatt er registrert på foreldres adresse i Folkeregisteret. Sjekk opp dette med forsikringsselskapet! Røykeforbud Det er forbud mot røyking inne i alle SIVs boliger. Leietaker vil bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelle skader eller vask og oppussing som må gjennomføres etter røyking innendørs. Det er utplassertaskebegre utendørs. Dere som røyker sørger for å tømme disse regelmessig. Telefon Til- og frakopling samt bruk av telefon utføres av leietaker som også belastes kostnadene direkte fra Telenor. 8

9 Prisliste Systemnøkkel Kr 300 Nøkkelkort Kr 200 Intern flytting Kr 300 Leie av kjøkkenutstyr, dyne, pute og sengetøy, pr måned Kr 120 Utplassering av utstyr ved leie kortere enn 3 mnd Kr 120 Innlåsing ved husvert dag/kveld Kr 30 / 60 Innlåsing av SIV utenom ordinær åpningstid: Kr 750 (egen ordning for Mølla) Brudd på røykeforbudet Kr 500 Rengjøring fellesrom utført av SIV/rengjøringsbyrå, Kr 375 pr påbegynt time Vaskegebyr, utflytting, min. Kr 500 Omsjekk av hybel ved utflytting Kr 100 Spikerhull, tape, pr stk Kr 50 Annen skade etter regning Purregebyr 1. gang Kr 62 (via Intrum Justitsia) Det sendes bare ut et inkassovarsel før beløpet sendes til rettslig inkasso. Data Opprettelse av nettverk er leietakers ansvar og kostnad. TV Det er parabolanlegg tilknyttet bygget. Kontakt Sem Elektro, tlf for bestilling av oppkobling og leie av dekoder. Strøm Strømutgiftene dekkes av leietaker. Hver leilighet har egen strømmåler. Vi melder ifra til det stedlige nettselskapet Skagerak om at du har flyttet inn og du vil bli kontaktet av Skagerak for en bekreftelse av strømbestilling. Du må selv bestille strøm av den kraftleverandør du ønske å benytte. Ved utflytting leser vi av strømmen og melder vi ifra til Skagerak, Skagerak melder ifra videre til din kraftleverandør. Ved eventuelle spørsmål vedrørende en strømfaktura eller ditt kundeforhold kontakter du Skageraks kundeservice på tlf pr. telefon Boder Det er 5 boder på loftet. Disse er merket med lilighetsnummeret. 301 har egen bod, dere andre deler bod to og to. Sykler Det viktig at det ikke settes sykler i svalegangen eller inne i gangen på grunn av frie rømningsveier (se Brannvern ). 9

10 Renhold Trappvask går på rundgang mellom leietakerne, det er utarbeidet egen vaskeliste. Følg opp vaskelista. Husøkonomen kontrollerer at fellesvasken er utført. Ved studiestart blir det utført inspeksjon hver uke. I enheter hvor alt fungerer bra trappes kontrollen ned, og det foretas kun stikkprøver. Skulle det oppstå problemer kontakter dere husøkonom eller SIV, og full kontroll gjenopptas. Ro og orden Vis respekt for bestemmelsen om at det skal være ro etter kl 2300 hverdager og kl 2400 dagen før helligdager. Ta hensyn til dine naboer og medleietakere. Det er viktig å huske at man ikke bor alene, og at man ikke kan gjøre som man vil hele tiden. Hvis du har et problem med noen av dine medleietakere så ta det opp med vedkommende så fort som mulig. Ting blir bare verre hvis du går og irriterer deg i lang tid, og det kan være at alt skyldes en liten bagatell. Vask av tøy Det er anlagt et lite vaskeri under trappa i den innerste oppgangen. Vaskeriet er til fri benyttelse. Vennligst fyll opp maskinene. NB! Bh med spiler legges i vaskepose. Løse spiler har dessverre forårsaket mange dyre reparasjoner. Blir utstyret skadet på denne måten vil brukeren bli belastet eventuelle reparasjonskostnader. Billedlister Det er montert billedlister med spesialkroker på alle hybler. Alle former for veggdekorasjoner henges på disse, - bruk fiskesnøre eller hyssing. Gi oss beskjed dersom du har behov for flere kroker. Ikke stift i veggene da dette påfører huseier store vedlikeholdskostnader. Parkering Det er dessverre ikke knyttet parkeringsplasser til bygget. Det er ikke tillatt å parkere på gårdsplassen. Snø Det settes ut snøskuffer til måking av snø. Dere oppfordres til å dele på snømåkingen. Oppsigelse Du gir oss en skriftlig oppsigelse to måneder før utflytting. Oppsigelsen kan du registrere ved å logge deg inn på Min side i boligsidene: eller ved å kontakte SIV-kontoret. Skjer oppsigelse og utflytting før den 15. blir det fakturert halv husleie. Dersom oppsigelse og utflytting finner sted etter den 15. blir man fakturert for hele måneden. 10

11 Utflytting og utvasking Generelt Ved utsjekking er det en stor fordel at både leietager og utleier er til stede. Dersom husøkonom foretar utsjekkingen alene og finner noe å sette fingeren på, vil du få et vaskegebyr på minimum kr 500. Er du derimot å tilstede får du mulighet til å rette opp det som ikke er tilfredsstillende. For å være sikre på at våre hybler og hybelhus er hyggelige å flytte inn i er vi svært nøye med utsjekking. Ta kontakt med husøkonom på tlf senest en uke før utflyttingsdato for å avtale utsjekkingstidspunkt. Dersom du ikke er ferdig med å vaske til avtalt utsjekkingstidspunkt, eller at boligen ikke er tilfredsstillende vasket slik at det må foretas ny utsjekking, påløper det et omsjekkingsgebyr på kr 100. Hybel/leilighet må være fraflyttet senest kl 1200 på utflyttingsdatoen. Dersom nøkkel ikke er levert SIV innen kl 1200 oppsigelsedagen må det byttes sylinder og leietaker faktureres kr 750 for sylinderbytte. Utvasking av leiligheten Vaske tak, vegger, gulv, alle lister, dører, skaper og lamper. Vinduer vaskes innvendig og utvendig. Gardinene ristes/vaskes etter behov - finvask. Kjøleskap tines av og vaskes. Vifte og komfyr med stekeovn vaskes grundig. Kjøkkenskap og skuffer vaskes. Du skal også foreta en grundig vask av dusj/ toalett. Tak, vegger, dør, lister, sanitært utstyr, speil, dusjforheng/dusjvegg, hyller eventuelt annet inventar og gulv. Fliser/respatexplater vaskes med et avfettingsmiddel spray på, la virke litt, vask med skrubb, spyl av med dusjen og tørk over med en tørr klut. Gjenta om nødvendig. Gjenstridige flekker skrubbes forsiktig med Jif og gryteskrubb. Dusjforhenget vaskes i vaskemaskin finvask 40 grader. Bod tømmes og kostes/støvsuges. 11

12 12

13 Brannvern Generelt For egen og andres sikkerhet: Ta alltid ut støpsel på elektriske apparater etter bruk. Vær oppservant ved bruk av levende lys. Gjør deg kjent med hvor nødutgangene og brannslokkingsutstyret er. Gå alltid ut når brannalarmen går. Les Branninstruks og Rømningsplan. Hold alltid rømningsveier frie. Brannmelderne/røykvarslerne skal til enhver tid være inntakt. Det er ditt ansvar at varsleren i leiligheten/fellesarealet ikke tas ned eller tildekkes. Sabotasje av varslere og/eller slukkeutstyr kan medføre erstatningsansvar. Meld i fra til oss umiddelbart dersom du oppdager en feil. Betjeningsinstruks brannalarmanlegg. Det er installert automatisk brannalarmanlegg som er koplet direkte til Brannvesenet. Anlegget har røykdetektorer i alle leiligheter, trappeløp, korridorer og loft. Ved hver oppgang er det plassert manuell brannmelder og felles betjeningsenhet for respektive oppgang. Studer videre informasjonen nøye: Brannmelderene i leilighetene slår ut dersom kjøkkenet røyklegges med matos og er også følsomme overfor damp fra dusjen. Dersom du er sikker på at det er du som har utløst en alarm er det viktig at du tilbakestiller alarmen innen 3 minutter, hvis ikke meldes det alarm direkte til brannvesenet som rykker ut. Varsling Brannalarm varsles som stor og liten brannalarm. Liten alarm varsles med sirener inne i alle leiligheter tilhørende samme oppgang. Stor alarm varsles med alarmklokker i trappeoppgang, fellesrom og sirener i alle leiligheter. Ved liten alarm er automatisk melding til brannvesenet forsinket i 3 minutter. Stor alarm gir direkte varsel uten forsinkelse. Deteksjon i leilighet En røykdetektor i alarm gir liten alarm, to røykdetektorer i alarm eller utløst manuell melder gir stor alarm direkte. Aksjon Når brann varsles med sirener i leilighet, må den enkelte person finne ut om det er stor eller liten alarm, og om det er varslet fra egen leilighet. Dersom alarmklokker ringer i trappeløp er det stor alarm og leilighet må umiddelbart evakueres. Ved alarm på sirener kun i leiligheter er det liten alarm. Sjekk om lysdiode på detektorer i egen leilighet lyser rødt. Hvis den lyser rødt og det ikke er brann, må knapp avstill på betjeningsenhet i 2 etg. betjenes innen 3 minutter for å avstille/stoppe stor alarm. Dersom ingen av detektorene i egen leilighet lyser er årsaken i de andre leilighetene i samme oppgang. Da må en ikke avstille før alle leiligheter er undersøkt. Brannsentral Brannsentralen for bygget er montert i 1 etg. kjøkkeninngang for restaurant. På denne vises i klartekst hvilken detektor som har utløst. Betjening av brannsentral er kun for autorisert personell. Utkopling av detektorer På betjeningsenheten er det mulig å utkople detektorer i leiligheter. Utkopling vil berøre alle leiligheter i oppgangen, og bør derfor varsles til alle berørte leiligheter. Trykk på knapp merket utkopling og utkoplingslampe lyser. Utkopling av detektorer er nå aktivert og vil være aktiv i 4 timer. For å kople detektorer inn før utløpt tid, trykkes knapp utkopling inn en gang til. Observer at gul diode slukker. Servicetelefon Autronica:

14 Avfallshåndtering Det er kildesortering ved alle SIVs boliger. Beholderne er plassert rett på utsiden av byget. Tenk miljø, sorter søpla di! Papp/papir, matavfall, plast, glass/metall og restavfall i hver sin beholder. Det er viktig at all søppel komprimeres. Hjelp oss å holde det ryddig på avfallsplassen slik at det ser trivelig ut. Da slipper du besøk av ubudne gjester som fugler, rotter og mus. NB!! Det er viktig at søpla sorteres og legges i riktig beholder. Avfallsselskapet nekter å ta med seg avfallet dersom det er dårlig sortert. Dersom du har store ting du ønsker å bli kvitt kan du bestille bortkjøring av vaktmester (ikke sett det ut ved avfallsdunkene uten avtale med vaktmester). Det er utplassert dunker med blått lokk til papir/papp. Dette er papiravfall: aviser, brosjyrer, konvolutter, reklame, ukeblader, telefonkataloger, pocketbøker med myk perm papir, pappesker, dorullkjerner melk- og juicekartonger, du trenger ikke å fjerne korker eller etiketter fra kartongene papp- og papiremballasje, pizzaesker, skylle og vaskemiddelesker Det er utplassert dunker med oransje lokk til glass og metall. Dette er glassemballasje: glass som har inneholdt syltetøy, pastasauser, barnemat etc vin- og spritflasker Dette er metallemballasje: brus- og ølbokser uten pant hermetikk, kaviar- og majonestuber ol korker av metall, myke metallbokser, sølvpapir. Det er kun glass- og metallemballasje som har inneholdt mat eller drikke som skal resirkuleres. Dette er plastembalasje: plastemballasje som har inneholdt mat, drikke eller andre husholdningsvarer isopor, plastfolie vindusspylervæskekanner, sjampoflasker ol Skyll plastemballasjen ren med kaldt vann. Det gjør ingenting om det er et tynt fettlag igjen. Etiketter kan være på. Bruk sunn fornuft: Er det krevende å få plastemballasjen ren, kastes den i restavfallet. Det finnes ikke dunk, bruk VESARs plastavfalls sekker. Det er utplassert dunker med brunt lokk til BIO- avfall. Dette er BIO-avfall: matrester kaffefilter og teposer tørkerull og servietter Det er kun BIO-avfallsposer som kan benyttes. Vanlig plastposer er av ikke nedbrytbart materiale. Tøm gjerne BIO-avfallet ditt hver dag slik at du slipper vond lukt på kjøkkenet. Det er utplassert dunker med grønt lokk til restavfall. Restavfall: Avfall som ikke sorteres til annen gjenvinning. 14

15 Nyttige telefonnummer: Navn Telefon E-post/Nettside Brannmelding 110 Politiets nødtelefon 112 Ambulanse 113 Legevakten, Tønsberg Politi, Horten/Tønsberg Tønsberg kommune Buss - rutetider Vestfold 177 NSB togtider Taxi, Tønsberg SIV Sentralbord Boligsjef, Lisbeth Varpe Bolig- og velferdskonsulent, Karin Gulliksen Vaktmester, André Karlsen Vaktmester, Robert Strøm Husøkonom Ann Mari Hagen Høgskolen i Vestfold Studentparlamentet Vestfold Studentsamfunn

16 Inventar og utstyr: Utstyr i leiligheten: kjøleskap komfyr gardiner garderobeskap (ikke i 301) Vi håper du får en fin tid her hos oss og vi ønsker deg lykke til med studiene 16

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5.

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. I dette heftet er det meste av nødvendig informasjon som gjelder Zone 5 samlet. INNHOLD: 1. Praktisk informasjon: Infotavle Regler for bruk av fellesarealer Renhold og

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf. 69 30 60 00 www.fredrikstad.kommune.no Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

TRYGT I HUS. Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen. www.marineholmen.com

TRYGT I HUS. Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen. www.marineholmen.com TRYGT I HUS Leietakerhåndbok for kunder på Marineholmen www.marineholmen.com INNHOLD 1. KJÆRE LEIETAKER... 3 2. OM MARINEHOLMEN... 4 2.1 Oversikt... 4 2.2. Området... 5 3. DINE KONTAKTPERSONER... 6 3.1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark)

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark) Kapittel 1 Personer og utvalg (skilleark) Personer med verv pr. 01.06.2005 Styret Miriam Rygh Andersen Rune Fjørtoft Jan Røsegg Eyvind Røst Merete Hammari Haddal Varamedlemmer til styret Jon Magne Nielsen

Detaljer