Midlertidig stengt. p.g.a. arrangement. Håndbok for utendørs arrangement i Sandnes sentrum. Kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midlertidig stengt. p.g.a. arrangement. Håndbok for utendørs arrangement i Sandnes sentrum. Kommunalteknikk"

Transkript

1 Midlertidig stengt Håndbok for utendørs arrangement i Sandnes sentrum p.g.a. arrangement. Kommunalteknikk SANDNES KOMMUNE Kultur Kommunalteknikk Utgiver : Sandnes kommune ved avdeling for kultur og kommunalteknikk Tekst : Helle Kristiansen og Mona Stangborli Foto : Bjørn Hille, Kåre Særheim, Helle Kristiansen, Ivar Lein Mathiessen Trykk: Dahle Trykkeri A/S, Langgt. 94, 4306 Sandnes Opplag : 1000 SANDNES ARRANGEMENTSENTER

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2.Vær så god innledning...side 3 3. Byens hjerte utgangspunkt for opplevelser...side 4 4. Ulike type utendørsarrangement og aktiviteter...side 5 5. Oversikt over aktuelle områder...side 7 6.Arrangement fra A- Å...side Økonomi......side 17 8.Aktuelle offentlige instanser...side Nyttig informasjon...side Sjekkliste...side Søknadsskjema...side Oversiktskart...side VÆR`SÅ GOD Innledning Sandnes har i de siste årene hatt økning i større og mindre utendørsarrangement. Dette er en positiv utvikling for byen, beboere og publikum. Det betyr at Sandnes blir en bedre by å bo i, samtidig stimulerer dette til stadig nye spennende initiativ. Ideen bak håndboken er å samle arrangementserfaringer på ett sted, og lage retningslinjer for hvordan en kan gå fram, slik at avviklingen av et utendørsarrangement kan gå mest mulig smidig for alle parter. Håndboken gir retningslinjer for hvordan arrangørene skal forholde seg til de ulike avdelinger i kommunen. Sandnes kommune ønsker : Økt profesjonalitet Samordnet informasjon om arrangement Samarbeid og koordinering ved felles aktiviteter Tydeliggjøre hvem i kommunen som har ansvar og myndighet til hva, og hvilke krav som stilles til arrangørene Målgruppen : Arrangører av ulike utendørsarrangement, eller selgere uten fast utsalgssted. «Vær`så god». Bruk det som det skulle passe dere. Det kan gjerne gi dere inspirasjon til å lage deres eget opplegg. Ellers er det fritt fram å kopiere og benytte det som er av maler, titler, kontakter osv. 2 3

3 3. BYENS HJERTE - UTGANGSPUNKT FOR OPPLEVELSER 4. ULIKE TYPER UTENDØRSARRANGEMENT OG AKTIVITET Sandnes sentrum Sentrum vokser. Sentrum har og vil i de kommende årene skifte utseende betraktelig. På sikt ønsker en å legge til rette for flere og gode utformede uterom. En viktig utfordring i tiden som kommer er å stimulere til økt aktivitet og bedre kulturtilbud. Våre møtesteder er viktige for opplevelsen av et fellesskap.tradisjonelt er slike steder vokst fram rundt veikryss, torg eller brygger, slik er det også i Sandnes. Håndboka gir oversikt over aktuelle arenaer/områder for arrangementer og salg. Før en søker om tillatelse til et arrangement, er det viktig å definere hvilken type arrangement det søkes tillatelse til. Vi deler arrangementene inn i ulike hovedtyper.: A: SALGS OG AKTIVITETSARRANGEMENT, SØKNADSFRIST: INGEN Kommunalteknikk v/sentrumsdrift i parkeringshuset gir oppstillingstillatelser til salg og aktiviteter i Langgata. Valg av arrangementsted vil være avhengig av type arrangement, omgivelsene, gatemønster, bymøbleringen (beplantning, benker, lykter/lamper, utsmykking, statuer m.m) B: UTENDØRSARRANGEMENT I SANDNES, SØKNADSFRIST: 1 MND. Kommunalteknikk har myndighet til å tillate arrangement på kommunale trafikkarealer. Eksempler på aktuelle kommunale trafikkarealer er Mauritz Kartevoldsplass ved kulturhuset, "Gamlatorget", Ruten osv. Parkavdelingen har myndighet til å tillate arrangement i offentlige parkarealer. Eksempler på aktuelle parkarealer er Øglændsparken, Sandvedparken og paviljongen ved Sandens kirke. I tillegg kan parkavdelingen gi tillatelse til å ha sirkus på kommunale grusbaner. Kulturavdelingen har myndighet til å leie/låne ut offentlige idrettsanlegg/fotballbaner utenom faste treningstider. I tillegg gir kulturavdelingen tillatelse til å ha sirkus på kommunale grusbaner. Havnesjefen har myndighet til å tillate arrangement i sjøbassenget og på trebrygga i indre Vågen. Havnesjefen har engasjert Lura Båtforening til å drive gjestebrygga. 4 5

4 5. OVERSIKT OVER AKTUELLE OMRÅDER (PLASSER) FOR ARRANGEMENT, GATESALG/TORGPLASSER 1. Festplassen (Ruten) Festarena /festivaler/ utstillinger Festplassen blir brukt til møteplass 17. mai. Større arrangement som Sykkelbluesfestivalen og Tusenårsmarkeringen har også blitt arrangert her. Plassen er stor og åpen og egner seg godt dersom det er ønskelig med store festivaltelt/scener ol. På dagtid er det parkering på hele plassen.ved arrangement må plassen sperres av for å unngå konflikter. Strømuttak finnes i skap montert ved betongveggen mot jernbanelinja. Nøkkel til skapene fås ved henvendelse til Kommunalteknikk v/sentrumsdrift i parkeringshuset. Kommunen har planer for ombygging av Festplassen. Det gis også mulighet for å ta ut noe strøm i parkeringsområde mot nordøst. Nøkkel til dette fås ved henvendelse til kommunalteknikk i parkeringshuset i Ole Bullsgate. C: STORE BYFESTER/FESTIVALER SOM KREVER OMFATTENDE STENGING, SØKNADSFRIST: 1/2 ÅR Kommunalteknikk har myndighet til å tillate arrangement på kommunale trafikkarealer. Kommunalteknisk sjef fatter midlertidig vedtak for stenging av kommunale veier. Eksempler på aktuelle trafikkarealer er Mauritz Kartevoldsplass ved kulturhuset, "Gamlatorget"/"Bankplassen", Ruten osv. Parkavdelingen har myndighet til å tillate arrangement i offentlige parkarealer. Eksempler på aktuelle parkarealer er Øglændsparken og paviljongen ved Sandnes kirke. 2. Mauritz Kartevolds plass ved Sandnes kulturhus Møter/servering/underholdning/kultur/kunst/festivaler Det har vist seg at Mauritz Kartevolds plass er egnet for store og små arrangementer.tusenårsfesten, Bykampen, Sykkelbluesen og "Sommer i Sandnes" er vellykkede arrangement som viser dette. I tillegg har det vært kunstutstillinger og teater på plassen. Gjestehavna gjør at plassen er sentral også for dem som kommer sjøveien. Strømuttak finnes ved Havnegata 5 og reklamemonter ved kulturhuset. I tillegg er det mulighet å ta ut strøm på gjestehavna. Kulturavdelingen bør kontaktes når det planlegges store arrangement. De har lang erfaring, de kan veilede, samkjøre og koordinere ulike initiativ. Tivoli: I Sandnes kommune er det i utgangspunktet ikke ønskelig med tivoli på offentlige trafikkarealer. Ev. henvendelse må rettes til eiere av private parkeringsplasser etc. 3. Gjestehavnen,Vågen Et par trappetrinn skiller den steinlagte Mauritz Kartevoldsplass fra gjestehavna som er bygget i tre og fortreffelig til bryggedans. Strømuttak som Mauritz Kartevolds plass. * Politiet skal ha melding om alle typer utendørsarrangement 6 7

5 4. "Gamlatorget", Langgata/ Torggata Møterom/sitt-nedrom/musikkrom Et spennende byrom med mange muligheter. Plassen ligger i nordre del av Langgata (ved den gamle brannstasjonen). Skulpturen "Avsted" ble avduket i juni Kunstverket er tusenårsgaven til Sandnes by. Julegata åpnes ved at julegrana tennes på Gamlatorget 1. søndag i advent. 7. Sandvedparken Festivaler/arrangement for musikk, dans og drama I parken er det er scene som egner seg ypperlig for musikk, dans og drama. Stort dansegulv foran amfi med mange sitteplasser. Lekeplass og flere idylliske rasteplasser. Organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bruke parken, til ulike arrangement, sender skriftlig søknad for påfølgende år til Kulturavdelingen i Sandnes. 5. Øglændsparken, Eidsvollsgt/Solaveien Møterom/sitt-nedrom/aktivitetsrom Parkanlegg i Sandnes sentrum. Her er det mulighet for barna å leke samtidig som en kan få seg en "pust i bakken". 8. Skeianetunet kultursenter, vis a vis Rådhuset Parkområde med gammel trehusbebyggelse rommer eldresenter, kunstforeningen og ordførerens representasjonsbolig. Portal til Sandvedparken, elv og skulpturer, gruslagte gangveier. Skeiane Urtehage, smie, faste sommerutstillinger. Egner seg godt til marked (f.eks husflid, håndverk), organisasjonstreff, lek og grilling. Petankbane i hagen til eldresenteret, kontakt daglig leder tlf Langgata, gatekryssene Aktivitetsplass/diverse salgsopplegg/informasjonsrom/stands/møterom/ servering/musikkrom Byens hovedgate. Det er utarbeidet eget reglement som gjelder for Langgata. Dette fås ved henvendelse til kommunalteknisk avdeling. 9. Paviljongen ved Sandnes kirke Sitt-ned-rom/musikkrom/stillerom. Henvendelse til parkavdelingen. 8 9

6 OVERSIKT OVER ANDRE PLASSER FOR SALG OG AKTIVITETER 1. Krossens Havremølle Museum, Storgata 26 Mindre markeder/boder/ konserter, også rom for lek Frukthage og asfaltert gårdsplass. Gode parkeringsmuligheter med innkjørsel fra Eidsvollsgate. Henvendelse: museumspedagog tlf Tranegården, Austrått (tdl Høyland Bygdemuseum) Markeder/boder/konserter/lek og familiearrangement Hage i et gammelt fredet gårdsanlegg. Henvendelse til Sandnes Museum. Tlf Sandnes kulturskole skolegård, Langgata 72/74 Lek /salg/demonstrasjoner/musikk Asfaltert parkering, noe grøntareale. Henvendelse: rektor kulturskolen tlf Utlån av idrettsanlegg/baner ved arrangement Arrangører kan søke før 15 januar. Søknadsskjema sendes til idrettskonsulenten Sandnes kulturkontor. Etter tildeling av kan det være mulig å låne/leie anleggene hvis de ikke er belagt. Tlf Leie i ordinær åpningstid er gratis for arrangører fra Sandnes. Egne betalingsregler for leie av kommunale idrettsanlegg fås ved henvendelse til kulturkontoret

7 6. ARRANGEMENT FORHOLD FRA A TIL Å Arrangøren har ansvar for planlegging, gjennomføring av og opprydning etter alle typer arrangement. Nedenfor er det listet opp hva det er nødvendig å ha tenkt gjennom før en eventuelt går i gang med planlegging av et arrangement. Ved store arrangement er det viktig å etablere en prosjektgruppe med prosjektledelse som har ansvar for alle deler av arrangementet. Lær av andres erfaringer. Det er ingen grunn til å gjøre de samme feilene som andre har gjort før deg.ta kontakt med tidligere arrangører, eller Sandnes arrangementsenter (SAS) de sitter på nyttig erfaring og informasjon. ARTISTER/ARTISTFORMIDLING. Se under gule sider i telefonkataolgen AVFALLSDUNKER. Kommunalteknikk leier ut avfallsbeholdere. BENKER /BORD (utemøbler). Ta kontakt med parkavdelingen, ev. se gule sider i telefonkatalogen BOSS CONTAINERE. Seksjon kommunalteknikk gir fullmakt til utplassering av søppelcontainere på offentlig grunn, og kontrollerer at gjeldende regler for utplassering blir fulgt. Se gule sider i telefonkatalogen. BONOAVGIFT. Billedkunst har opphavsrett i Norge. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av kunstverkene ikke tillatt uten etter avtale med rettighetshaveren eller den opphavsrettsorganisasjonen han er tilknyttet. Henvendelse til BONO Norge, for bruk av bilder i markedsføringen o.l tlf Mer om bonoavgiften : BRANNFARLIG VARE. Bestemmelsene om brannfarlige varer, bensin, fyringsolje, diesel m.v. håndteres av brannvesenet. For mer informasjon, ring brannvesenet. BRANNSTASJONEN. Gir råd og veiledning vedr. sikring mot brann og redning ved utendørsarrangement. FLAGG /FLAGGSTENGER. Ta kontakt med kommunalteknikk. FROSKEMANNSTJENESTE. Brannvesenet yter KUN innsats hvor det er fare for liv og/eller store verdier - tlf For annen dykkertjeneste henvises til dykkerfirmaer eller klubber. FYRVERKERI. Fyrverkeriartikler kan i tidsrommet kjøpes fra godkjente utsalgssteder og avbrennes nyttårsaften mellom kl uten spesiell tillatelse. Kjøp og avbrenning utenom dette krever spesiell tillatelse. Kontakt brannvesenet. GATERENHOLD. Ta kontakt med kommunalteknikk. HAVNESJEFEN. Skal kontaktes i alle tilfellene hvor kaiene og havnebassenget inngår i arrangementet. Dette er p.t. delegert Lura Båtforening tlf HØYTTALERANLEGG. Det er i dag ikke montert høyttaleranlegg på noen av arenaene. Se gule sider i telefonkatalogen vedr. leie. KORKRAKKER. Kan lånes, kontakt kulturavdelingen. LYD. Skal du ha utendørsarrangement, er det mange hensyn å ta i forhold til lydstyrken. Ikke bare potensielle naboklager, men også mer uberegnelige faktorer som vind. Sterk vind kan ødelegge et hvert godt utendørsarrangement. Et utendørsarrangement krever generelt mer og kraftigere utstyr og tykk lommebok. LYS. Balansegangen mellom for lyst og for mørkt er hårfin. Med en skikkelig lyssatt scene får man fram det man vil. Ved korrekt lyssetting vil deltakeren oppleve og øke interessen for det som foregår. Lyd og lys er viktig for å få fram budskapet. BÅLBRENNING. Bålbrenning må godkjennes av brannvesenet

8 NABOVARSLING. Ved arrangement som kan være til sjenanse for naboer - (lydmessig og/eller publikumsmessig).varsling av naboer ved større arrangement bør finne sted i god tid. NÆRINGSMIDDELTILSYNET. Gir tillatelse til salg av mat ved utendørsarrangement. Søknad sendes i god tid før arrangementet. Søknadsskjema fås hos Næringsmiddeltilsynet Midt-Rogaland, Forusbeen 3, 4033 Stavanger, tlf , fax OFFENTLIGE TOALETTER. Toalett på Rutebilstasjonen er åpent kl man.- fre. Det vil i løpet av 2002 være tilgjengelig to nye offentlige toaletter i Sandnes, ett nord i Langgata og ett på Ruten. POLITI. Politiet i Sandnes skal ha melding om alle utendørsarrangement. REDNINGSVESTER. Redningsvester i alle størrelser kan leies på brannstasjonen. P.t. leie kr. 10,- pr.døgn. Ingen forhåndsbestilling. SCENE. Se telefonkatalogen gule sider på utleie SKJENKEBEVILLING. Kommunens Rådmannskontor, behandler salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven (Lov av nr. 27 med senere endringer). For å kunne selge alkoholholdige drikkevarer på et utendørsarrangement må en ha fått bevilling fra kommunen. Det kan i forbindelse med enkeltarrangement søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Ifølge kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken kan slik bevilling ut fra en konkret vurdering gis til festivaler som er innrettet mot et voksent publikum eller mindre kulturarrangement innrettet mot et voksent publikum. Retningslinjene forutsetter en restriktiv praksis når det gjelder skjenkebevillinger for enkeltstående arrangement. Det er den personen eller selskapet som skal få inntektene fra salget som må søke om bevillingen. Bevillingsgebyret for en skjenkebevilling for et enkelt arrangement er på kr 200,-. Skjenketidene utendørs i Sandnes er søn - tors frem til kl og fre - lør frem til kl STENGING AV OFFENTLIGE VEIER Ved stenging av offentlige veier må varslingsplaner godkjennes av Statens vegvesen for riks- og fylkesveier og Kommunalteknikk for kommunale veier. STRØM. Ved de større tekniske kompliserte arrangementene, må ekstra strømskap settes opp. I disse tilfellene kontaktes Lyse Nett A/S. Kostnadene ved oppsett av ekstra strømskap og bruk av personell blir belastet arrangøren. SØKNADSFRISTER er avhengig av type arrangement. Se kap. 4. TOALETTER (mobile). Store arrangement krever også toalettkapasitet utover det som er vanlig tilgjengelig. Arrangøren sørger for at dette er bestilt. Må leies av private leverandører. Se telefonkatalogen gule sider på utleie. TONO - AVGIFT. Det skal betales vederlag for bruk av musikken (se åndsverklov).vederlaget går via TONO. Det finnes tariffer som forteller hvor mye det koster å spille musikk offentlig i forskjellige sammenhenger Arrangøren må fylle ut en TONO-tillatelse. Avgift betales etter faktura til Tono, tlf Se kap. 8 om nyttig info. TRAFIKKSKILT. Trafikkregulerende skilter og veistengninger krever midlertidig vedtak. Kommunalteknisk sjef fatter midlertidig vedtak og informerer politi, brann, sykehus, kollektivselskap, taxi. TELT. Se telefonkatalogen gule sider på utleie VÆRET. Er en viktig faktor ved utendørsarrangement. Konsekvensene ved dårlig vær må være nøye gjennomtenkt, eventuelt med alternative løsninger. ÅNDSVERKLOV. Lov som innenfor et visst tidsrom beskytter kunstnere og forskere mot at andre skal dra ikkeavtalt økonomisk nytte av deres arbeider. Åndsverk; resultat av en kunstner arbeid i form av maleri, et musikkstykke, en roman osv

9 7. ØKONOMI BUDSJETT Å lage et gjennomtenkt budsjett er viktig. Utgifter til scener/teknisk utstyr, strøm tar vanligvis mye av aktivitetbudsjettet, derfor er det viktig å ta arbeidet seriøst med denne delen av arrangementet. KOSTNADER I forbindelse med alle typer arrangement må arrangøren beregne at tjenester som bestilles i de ulike avdelingene i Sandnes kommune kan bli fakturert etter faste priser. I planleggingsfasen må det avtales hvilke tjenester som skal leveres og ev. til hvilken pris. STØTTEORDNINGER Kommunal støtte : Sandnes kommune, avdeling for kultur har ulike tilskudd til kulturtiltak, tilskudd og underskuddsgaranti til åpne kulturarrangement, støtte til husleie og utstyrstøtte ved bruk av Sandnes kulturhus, rusfrie helgearrangement. Fylkeskommunen : Rogaland fylkeskommunes, kulturavdeling, har ulike støtteordninger; støtte festivaler i Rogaland, turnestøtte, utviklingsprosjekter, allment kulturarbeid, støtte forutsetter ofte samarbeid med andre kommuner. Statlig støtte : Norsk kulturråd, gir støtte til arrangører etter helt spesielle søknader innen musikk, scenekunst, barn og unge, kunst og ny teknologi, Kultur 2000 EU-kulturprogram m.v. Frifond er en grunnstøtteordning for kulturlivet. Fondet bygger på overskuddet fra de statlige pengespillene. For å få støtte fra Frifond må pengene brukes til å skape aktivitet og engasjement hos barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Støtten fra Frifond skal gå til lag, ikke til privatpersoner

10 8. AKTUELLE OFFENTLIGE INSTANSER 9. NYTTIG INFORMASJON INSTANS TELEFON ADRESSER TELEFAX ANSVARSOMRÅDE (se kap. 4) Kommunalteknikk Utendørsarrangement på kommunale Jærveien 33, P.b. 583, 4305 Sandnes sandnes.kommune.no trafikkarealer. Avdeling for kultur Råd og veiledning, koordinering for Jærveien 34, P.b. 583, 4305 Sandnes sandnes.kommune.no utendørsarrangement.tilskuddsordninger. Avdeling for park Utendørsarrangement i kommunale parker. og utemiljø sandnes.kommune.no Jærveien 33, P.b. 583, 4305 Sandnes Sandnes brannvesen Råd og veiledning vedr. brannsikring, redning Jærveien 107, P.b. 583, 4305 Sandnes sandnes.kommune.no ved arrangement. Bålbrennig, fyrverkeri. Rådmannskontoret Sjenkebevilling. Jærveien 33, P.b. 583, 4305 Sandnes sandnes.kommune.no Sandnes Havn KF Kaiområdene. Elvegata 15, P.b. 320, 4303 Sandnes Lura Båtforening Gjestehavn. Sandnes Gjestehavn, P.b. 410, 4304 Sandnes Politiet Skal ha melding om alle utendørs Elvegata 25, P.b. 8, 4301 Sandnes rogaland.politiet.no arangementer. NYTTIG LITTERATUR : "Feite forestillinger,.hvordan arrangere vellykkede konserter/festivaler" utgitt av Norsk rockeforbund, 1999 ISBN , tlf "Fra tomme stoler til fulle hus" håndbok for konsertarrangører, Gert Ohlsson og Svein Larsen utgitt av Norsk Musikkråd. WEB SIDER : Sandnes kommune oversikt over tjenester, kontaktpersoner Kulturkalender i Sandnes. Smart Agora Rogaland, møteplass for kulturbegivenheter, kan melde inn egne arrangement Rogaland fylkeskommune, kultur : Veiviser for kultur, underholdning og fritid i Stavanger, Sandnes og Sør-Rogaland Rogaland musikkråd, egen kulturbank, oppdaterte sider på nyheter på arrangement/musikkfronten i fylket Norsk Kulturråd : Frifond : Tono på : Husk å melde inn ditt arrangement til Sandnes Reiselivssenter på Da blir arrangementet ditt lagt inn på Tellusdatabasen som gjør arrangementet ditt synlig på på på og

11 10. SJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING ARRANGEMENT Å arrangere er en arbeidskrevende jobb. Alt tar langt mer tid enn du har regnet med, så start i god tid. En prosjektbeskrivelse/arbeidsbeskrivelse er nyttig redskap i planleggingen og samkjøring av arrangement. Det er de samme momentene som må avklares om det er mindre eller større arrangement. Kompleksiteten blir bare større og krav om informasjon mellom flere blir bare mer krevende i så henseende. FORARBEID ØKONOMISK PLANLEGGING PRAKTISK PLANLEGGING MARKEDSFØRING PR GJENNOMFØRING ETTERARBEID Lag forslag til tidsramme, tidspunkt Bestem arrangementform (kakelotteri, salgmesse, festival osv). Lag program Tema valg, artister, trekkplaster? Kostnads - og inntektsoverslag/budsjett, hva dere har råd til, hvor mye koster leie, lokaler, utstyr Pris for deltakelse, inngangspenger? Få oversikt over støtteordninger på feltet Kontrakter Tillatelser: salg, lotteri, næringsmiddelkontroll, politi osv Praktiske avtaler med evt utleiere av område/lokale Fordel arbeidsoppgaver/ansvar. Organisering, arbeidsgrupper. Lag mannskapsoversikt Sikkerhet, vakter, lag en beredskapsliste Utstyr/materiell, lag oversikt over hva som trengs Bestille: strøm, renovasjon, benker/utemøbler Innkjøp Plakater, løpesedler, annonser, presseomtale, kinoreklame, Internett sider, bannere. Sjekk internettsider til ulike kulturarrangement baser, netteverksteder for festivaler og arrangement, unngå kollisjoner mht dato m.v. Skilting til og på området Transport Klargjøring av arrangementsted/lokale Dekor, flagging Medisinsk beredskap, vakter Utstyr, benker Artister, overnatting, bespisning Renhold, bosspann, rydding i arrangementområdet Mottakelse av publikum/deltakerne Kontakt med pressen tilstedeværende presse Teknisk hjelp, mannskapsforpleining, vakter m.m. Evaluering av innhold, gjennomføringen, ideer til neste arrangement. Økonomi, innkreving av utestående regnskap Rapport 20 21

12 11. SØKNADSSKJEMA FOR AKTIVITET I SANDNES (kopieres fra boka) 12. OVERSIKTSKART Søknaden sendes til: Sandnes kommune (se aktuell instans kap. 8) Navn på arrangementet Navn på arrangør Adresse Kontaktperson Postnummer/poststed Telefon/fax/e-post. Dato(er) for arrangementet Arrangementet avvikles innenfor følgende tidsrom: fra til Ønsket område Kort beskrivelse av arrangementet : Kryss av for type arrangement: A: Salgs og aktivitetsarrangementer B: Utendørsaktiviteter med mindre stengingsområder C: Store byfester og utendørsarrangement som krever maksimal stenging. Omfatter arrangement aktiviteter i havnebassenget? Ja Nei Har arrangøren strømbehov? Ja Nei Skal det serveres eller selges mat? Ja Nei Skal det skjenkes alkohol? Ja Nei Dato: Signatur søker: 22 23

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE.

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. FOR HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. Utgiver av boka: Stavanger kommune.vei og trafikkavdelingen Styringsgruppe: Terje Emil Knutsen VT, Per Arne Alstad, Kultur, Solfrid Heskestad,

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE.

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. FOR HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. Utgiver av boka: Stavanger kommune. Vei, park og idrett. Styringsgruppe: Terje Emil Knutsen VPI, Per Arne Alstad, Kultur, Solfrid Heskestad,

Detaljer

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndboken er en veileder for arrangører med arrangement i Busterudparken, Storgata, Gjestekaia, Fisketorget

Detaljer

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndboken er en veileder for arrangører med arrangement i Busterudparken, Storgata, Gjestekaia, Fisketorget

Detaljer

(Se hele politivedtekten for Lillesand kommune under "Aktuelle nettsted" i høyremenyen)

(Se hele politivedtekten for Lillesand kommune under Aktuelle nettsted i høyremenyen) ARRANGEMENTER I LILLESAND KOMMUNE - VEILEDER Å ha ansvaret for store og små arrangementer kan være en omfattende og hektisk oppgave. Ved arrangementer av forskjellig art er det viktig for arrangementsledelsen

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Bevilling for enkelt anledning /ambulerende bevilling

Bevilling for enkelt anledning /ambulerende bevilling Bevilling for enkelt anledning /ambulerende bevilling Vibeke H. Marthinsen 5.12.2012 Kurs i alkoholloven FM i Hedmark og Oppland 1 Disposisjon Bevilling for enkelt anledning Ambulerende bevilling Type

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Kirsten Vatne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11 MELDINGER Nr. 9/11 Nr. 10/11 Nr.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

Bruk av Ole Johan Dahls hus 2. september 2011

Bruk av Ole Johan Dahls hus 2. september 2011 Bruk av Ole Johan Dahls hus 2. september 2011 2. september planlegger man å feire Universitetets 200-årsbursdag med en passende bursdagsfest. Det er også planlagt å feire den offisielle åpningen av Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke.

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke. Saksfremlegg Saksnr.: 10 /3504-1 Arkiv:. A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: REGLEMENT FOR UTLEIE AV SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com)

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) Et produkt utarbeidet til SOS sitt organisasjonsprosjekt Hvordan arrangere en konsert? Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kulturmidlene. 2 Innhold:

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET

2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES LANGGT 12, 4306 SANDNES 2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: ETTER AVTALE! AREAL/ROM: CA. 70 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Informasjon 3. Praktisk informasjon

Informasjon 3. Praktisk informasjon Informasjon 3 Praktisk informasjon Innsending av informasjon Det er fortsatt en del korps som IKKE har sendt inn skjemaer for sceneoppsett, slagverk m.m. Dette må gjøres umiddelbart. Billettpriser Voksne

Detaljer

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon UTLEIEPRISER Gjelder fra 01.08.2013 Generell informasjon Det er gratis for ungdom i målgruppen (16 25 år) å låne rom når formålet er ikke-kommersiell kulturaktivitet. Følgende kan komme i tillegg til oppgitte

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Arrangementer på Ås stasjon

Arrangementer på Ås stasjon Arrangementer på Ås stasjon Booking på Ås stasjon... 2 Bookingmeny på Ås Stasjon... 3 Konsert på Ås stasjon... 4 Oppdragsavtale... 5 Utstilling på Ås stasjon... 6 Avtale om utstilling... 7 Dok.nr.: P-4.3.9.3.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO Utleieansvarlig: Liv Bråthen Tlf. 95 14 10 30 REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO Leietaker plikter å gjøre seg kjent med dette reglement før arrangementet. Avtalen er gyldig når reservasjonsgebyret

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Utleiereglement for Samfunnssalen

Utleiereglement for Samfunnssalen Utleiereglement Samfunnssalen Utleiereglementet omhandler kun selve salen, anretningskjøkken i salen (ikke oppvaskmuligheter) og foajeen i kommunehuset. Kjøkkenet i kommunehuset leies av sikkerhetsmessige

Detaljer

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl Fondssøkerkurs Hilde Wahl HVORDAN SØKE STØTTE? Hvilke fond =innes det? Lokale/regionale ordninger(sjekk nettsidene til kommunen/fylket/kulturkontorer osv) Nasjonale ordninger (Norsk Kulturråd, Frifond,

Detaljer

Drammen park del av byveven

Drammen park del av byveven Drammen park Drammen park del av byveven Drammen park del av grønstuktur Drammen park turveger langs elva Drammen park trerekker langs veier Drammen park Friluftslivets dag Drammen park Friluftslivets

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss GÅGATEREGLEMENT + Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss Utarb. av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, april 2012. Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike 28.06.12

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for. Tematime: Mørkved asylmottak, leder Jan Olav Fjelldal stilte på møtet Stikkord:

Møteprotokoll. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for. Tematime: Mørkved asylmottak, leder Jan Olav Fjelldal stilte på møtet Stikkord: Møteprotokoll Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 18:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Elin Irgens leder Arne Hammer nestleder Lena Jørgensen

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Informasjon om flagging på kommunale flaggstenger i Trondheim

Informasjon om flagging på kommunale flaggstenger i Trondheim Informasjon om flagging på kommunale flaggstenger i Trondheim Kommunen ønsker med dette å informere om reglene for flagging i Trondheim. Det er flaggreglementet, vedtatt 9.4.1970 og justert i 1978, samt

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Levanger. Du ønskes herved hjertelig velkommen som deltager på sommerens store høydepunkt i Levanger, 29. juli - 1. august 29.7 1.8.

Levanger. Du ønskes herved hjertelig velkommen som deltager på sommerens store høydepunkt i Levanger, 29. juli - 1. august 29.7 1.8. Levanger MARTNAN Du ønskes herved hjertelig velkommen som deltager på sommerens store høydepunkt i Levanger, 29. juli - 1. august 29.7 1.8 Invitasjon 2015 29. juli - 1. august 2015 1 Teknisk arrangement:

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

REGELVERK FOR BRUK AV KOMMUNALE PARKER, FRIOMRÅDER OG SENTRALE BYROM TIL KULTURARRANGEMENT M.M.

REGELVERK FOR BRUK AV KOMMUNALE PARKER, FRIOMRÅDER OG SENTRALE BYROM TIL KULTURARRANGEMENT M.M. REGELVERK FOR BRUK AV KOMMUNALE PARKER, FRIOMRÅDER OG SENTRALE BYROM TIL KULTURARRANGEMENT M.M. Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Formål Regelverket skal tilrettelegge for at et mangfoldig og variert

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar Invitasjon Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar MARSIMARTNAN ER EN AV TRØNDELAGS STØRSTE BEGIVENHETER VINTERSTID Påmelding snarest

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE Vedtatt av brukerutvalget 10. mars 2004, sak 04/00303 Revidert i henhold til Kommunestyrets økonomiplanvedtak desember 2009 Februar 2013

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS Ås kommune Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/01417-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Follo Catering AS, org.nr.

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler.

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler. Forskrift om Utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo Vedtatt av byrådet 19.07.2005 byrådssak 1190/05. 1. Hjemmel Forskrift om utlån og utleie av

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Versjon: 16 (Produksjon) Status endret : 27.06.2012 09:50:48 Innledning Bevillingssøker er Privatperson Arrangementstype Åpent arrangement (Enkeltanledning)

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-15/2841-11 45333/15 06.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/6160-5 67232/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM 1 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 Torsdag 6. august til søndag 9. august arrangeres De Nordiske Jakt- og Fiskedager

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger Støtteordninger for lag og foreninger Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008-2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Detaljer