Midlertidig stengt. p.g.a. arrangement. Håndbok for utendørs arrangement i Sandnes sentrum. Kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midlertidig stengt. p.g.a. arrangement. Håndbok for utendørs arrangement i Sandnes sentrum. Kommunalteknikk"

Transkript

1 Midlertidig stengt Håndbok for utendørs arrangement i Sandnes sentrum p.g.a. arrangement. Kommunalteknikk SANDNES KOMMUNE Kultur Kommunalteknikk Utgiver : Sandnes kommune ved avdeling for kultur og kommunalteknikk Tekst : Helle Kristiansen og Mona Stangborli Foto : Bjørn Hille, Kåre Særheim, Helle Kristiansen, Ivar Lein Mathiessen Trykk: Dahle Trykkeri A/S, Langgt. 94, 4306 Sandnes Opplag : 1000 SANDNES ARRANGEMENTSENTER

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2.Vær så god innledning...side 3 3. Byens hjerte utgangspunkt for opplevelser...side 4 4. Ulike type utendørsarrangement og aktiviteter...side 5 5. Oversikt over aktuelle områder...side 7 6.Arrangement fra A- Å...side Økonomi......side 17 8.Aktuelle offentlige instanser...side Nyttig informasjon...side Sjekkliste...side Søknadsskjema...side Oversiktskart...side VÆR`SÅ GOD Innledning Sandnes har i de siste årene hatt økning i større og mindre utendørsarrangement. Dette er en positiv utvikling for byen, beboere og publikum. Det betyr at Sandnes blir en bedre by å bo i, samtidig stimulerer dette til stadig nye spennende initiativ. Ideen bak håndboken er å samle arrangementserfaringer på ett sted, og lage retningslinjer for hvordan en kan gå fram, slik at avviklingen av et utendørsarrangement kan gå mest mulig smidig for alle parter. Håndboken gir retningslinjer for hvordan arrangørene skal forholde seg til de ulike avdelinger i kommunen. Sandnes kommune ønsker : Økt profesjonalitet Samordnet informasjon om arrangement Samarbeid og koordinering ved felles aktiviteter Tydeliggjøre hvem i kommunen som har ansvar og myndighet til hva, og hvilke krav som stilles til arrangørene Målgruppen : Arrangører av ulike utendørsarrangement, eller selgere uten fast utsalgssted. «Vær`så god». Bruk det som det skulle passe dere. Det kan gjerne gi dere inspirasjon til å lage deres eget opplegg. Ellers er det fritt fram å kopiere og benytte det som er av maler, titler, kontakter osv. 2 3

3 3. BYENS HJERTE - UTGANGSPUNKT FOR OPPLEVELSER 4. ULIKE TYPER UTENDØRSARRANGEMENT OG AKTIVITET Sandnes sentrum Sentrum vokser. Sentrum har og vil i de kommende årene skifte utseende betraktelig. På sikt ønsker en å legge til rette for flere og gode utformede uterom. En viktig utfordring i tiden som kommer er å stimulere til økt aktivitet og bedre kulturtilbud. Våre møtesteder er viktige for opplevelsen av et fellesskap.tradisjonelt er slike steder vokst fram rundt veikryss, torg eller brygger, slik er det også i Sandnes. Håndboka gir oversikt over aktuelle arenaer/områder for arrangementer og salg. Før en søker om tillatelse til et arrangement, er det viktig å definere hvilken type arrangement det søkes tillatelse til. Vi deler arrangementene inn i ulike hovedtyper.: A: SALGS OG AKTIVITETSARRANGEMENT, SØKNADSFRIST: INGEN Kommunalteknikk v/sentrumsdrift i parkeringshuset gir oppstillingstillatelser til salg og aktiviteter i Langgata. Valg av arrangementsted vil være avhengig av type arrangement, omgivelsene, gatemønster, bymøbleringen (beplantning, benker, lykter/lamper, utsmykking, statuer m.m) B: UTENDØRSARRANGEMENT I SANDNES, SØKNADSFRIST: 1 MND. Kommunalteknikk har myndighet til å tillate arrangement på kommunale trafikkarealer. Eksempler på aktuelle kommunale trafikkarealer er Mauritz Kartevoldsplass ved kulturhuset, "Gamlatorget", Ruten osv. Parkavdelingen har myndighet til å tillate arrangement i offentlige parkarealer. Eksempler på aktuelle parkarealer er Øglændsparken, Sandvedparken og paviljongen ved Sandens kirke. I tillegg kan parkavdelingen gi tillatelse til å ha sirkus på kommunale grusbaner. Kulturavdelingen har myndighet til å leie/låne ut offentlige idrettsanlegg/fotballbaner utenom faste treningstider. I tillegg gir kulturavdelingen tillatelse til å ha sirkus på kommunale grusbaner. Havnesjefen har myndighet til å tillate arrangement i sjøbassenget og på trebrygga i indre Vågen. Havnesjefen har engasjert Lura Båtforening til å drive gjestebrygga. 4 5

4 5. OVERSIKT OVER AKTUELLE OMRÅDER (PLASSER) FOR ARRANGEMENT, GATESALG/TORGPLASSER 1. Festplassen (Ruten) Festarena /festivaler/ utstillinger Festplassen blir brukt til møteplass 17. mai. Større arrangement som Sykkelbluesfestivalen og Tusenårsmarkeringen har også blitt arrangert her. Plassen er stor og åpen og egner seg godt dersom det er ønskelig med store festivaltelt/scener ol. På dagtid er det parkering på hele plassen.ved arrangement må plassen sperres av for å unngå konflikter. Strømuttak finnes i skap montert ved betongveggen mot jernbanelinja. Nøkkel til skapene fås ved henvendelse til Kommunalteknikk v/sentrumsdrift i parkeringshuset. Kommunen har planer for ombygging av Festplassen. Det gis også mulighet for å ta ut noe strøm i parkeringsområde mot nordøst. Nøkkel til dette fås ved henvendelse til kommunalteknikk i parkeringshuset i Ole Bullsgate. C: STORE BYFESTER/FESTIVALER SOM KREVER OMFATTENDE STENGING, SØKNADSFRIST: 1/2 ÅR Kommunalteknikk har myndighet til å tillate arrangement på kommunale trafikkarealer. Kommunalteknisk sjef fatter midlertidig vedtak for stenging av kommunale veier. Eksempler på aktuelle trafikkarealer er Mauritz Kartevoldsplass ved kulturhuset, "Gamlatorget"/"Bankplassen", Ruten osv. Parkavdelingen har myndighet til å tillate arrangement i offentlige parkarealer. Eksempler på aktuelle parkarealer er Øglændsparken og paviljongen ved Sandnes kirke. 2. Mauritz Kartevolds plass ved Sandnes kulturhus Møter/servering/underholdning/kultur/kunst/festivaler Det har vist seg at Mauritz Kartevolds plass er egnet for store og små arrangementer.tusenårsfesten, Bykampen, Sykkelbluesen og "Sommer i Sandnes" er vellykkede arrangement som viser dette. I tillegg har det vært kunstutstillinger og teater på plassen. Gjestehavna gjør at plassen er sentral også for dem som kommer sjøveien. Strømuttak finnes ved Havnegata 5 og reklamemonter ved kulturhuset. I tillegg er det mulighet å ta ut strøm på gjestehavna. Kulturavdelingen bør kontaktes når det planlegges store arrangement. De har lang erfaring, de kan veilede, samkjøre og koordinere ulike initiativ. Tivoli: I Sandnes kommune er det i utgangspunktet ikke ønskelig med tivoli på offentlige trafikkarealer. Ev. henvendelse må rettes til eiere av private parkeringsplasser etc. 3. Gjestehavnen,Vågen Et par trappetrinn skiller den steinlagte Mauritz Kartevoldsplass fra gjestehavna som er bygget i tre og fortreffelig til bryggedans. Strømuttak som Mauritz Kartevolds plass. * Politiet skal ha melding om alle typer utendørsarrangement 6 7

5 4. "Gamlatorget", Langgata/ Torggata Møterom/sitt-nedrom/musikkrom Et spennende byrom med mange muligheter. Plassen ligger i nordre del av Langgata (ved den gamle brannstasjonen). Skulpturen "Avsted" ble avduket i juni Kunstverket er tusenårsgaven til Sandnes by. Julegata åpnes ved at julegrana tennes på Gamlatorget 1. søndag i advent. 7. Sandvedparken Festivaler/arrangement for musikk, dans og drama I parken er det er scene som egner seg ypperlig for musikk, dans og drama. Stort dansegulv foran amfi med mange sitteplasser. Lekeplass og flere idylliske rasteplasser. Organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bruke parken, til ulike arrangement, sender skriftlig søknad for påfølgende år til Kulturavdelingen i Sandnes. 5. Øglændsparken, Eidsvollsgt/Solaveien Møterom/sitt-nedrom/aktivitetsrom Parkanlegg i Sandnes sentrum. Her er det mulighet for barna å leke samtidig som en kan få seg en "pust i bakken". 8. Skeianetunet kultursenter, vis a vis Rådhuset Parkområde med gammel trehusbebyggelse rommer eldresenter, kunstforeningen og ordførerens representasjonsbolig. Portal til Sandvedparken, elv og skulpturer, gruslagte gangveier. Skeiane Urtehage, smie, faste sommerutstillinger. Egner seg godt til marked (f.eks husflid, håndverk), organisasjonstreff, lek og grilling. Petankbane i hagen til eldresenteret, kontakt daglig leder tlf Langgata, gatekryssene Aktivitetsplass/diverse salgsopplegg/informasjonsrom/stands/møterom/ servering/musikkrom Byens hovedgate. Det er utarbeidet eget reglement som gjelder for Langgata. Dette fås ved henvendelse til kommunalteknisk avdeling. 9. Paviljongen ved Sandnes kirke Sitt-ned-rom/musikkrom/stillerom. Henvendelse til parkavdelingen. 8 9

6 OVERSIKT OVER ANDRE PLASSER FOR SALG OG AKTIVITETER 1. Krossens Havremølle Museum, Storgata 26 Mindre markeder/boder/ konserter, også rom for lek Frukthage og asfaltert gårdsplass. Gode parkeringsmuligheter med innkjørsel fra Eidsvollsgate. Henvendelse: museumspedagog tlf Tranegården, Austrått (tdl Høyland Bygdemuseum) Markeder/boder/konserter/lek og familiearrangement Hage i et gammelt fredet gårdsanlegg. Henvendelse til Sandnes Museum. Tlf Sandnes kulturskole skolegård, Langgata 72/74 Lek /salg/demonstrasjoner/musikk Asfaltert parkering, noe grøntareale. Henvendelse: rektor kulturskolen tlf Utlån av idrettsanlegg/baner ved arrangement Arrangører kan søke før 15 januar. Søknadsskjema sendes til idrettskonsulenten Sandnes kulturkontor. Etter tildeling av kan det være mulig å låne/leie anleggene hvis de ikke er belagt. Tlf Leie i ordinær åpningstid er gratis for arrangører fra Sandnes. Egne betalingsregler for leie av kommunale idrettsanlegg fås ved henvendelse til kulturkontoret

7 6. ARRANGEMENT FORHOLD FRA A TIL Å Arrangøren har ansvar for planlegging, gjennomføring av og opprydning etter alle typer arrangement. Nedenfor er det listet opp hva det er nødvendig å ha tenkt gjennom før en eventuelt går i gang med planlegging av et arrangement. Ved store arrangement er det viktig å etablere en prosjektgruppe med prosjektledelse som har ansvar for alle deler av arrangementet. Lær av andres erfaringer. Det er ingen grunn til å gjøre de samme feilene som andre har gjort før deg.ta kontakt med tidligere arrangører, eller Sandnes arrangementsenter (SAS) de sitter på nyttig erfaring og informasjon. ARTISTER/ARTISTFORMIDLING. Se under gule sider i telefonkataolgen AVFALLSDUNKER. Kommunalteknikk leier ut avfallsbeholdere. BENKER /BORD (utemøbler). Ta kontakt med parkavdelingen, ev. se gule sider i telefonkatalogen BOSS CONTAINERE. Seksjon kommunalteknikk gir fullmakt til utplassering av søppelcontainere på offentlig grunn, og kontrollerer at gjeldende regler for utplassering blir fulgt. Se gule sider i telefonkatalogen. BONOAVGIFT. Billedkunst har opphavsrett i Norge. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av kunstverkene ikke tillatt uten etter avtale med rettighetshaveren eller den opphavsrettsorganisasjonen han er tilknyttet. Henvendelse til BONO Norge, for bruk av bilder i markedsføringen o.l tlf Mer om bonoavgiften : BRANNFARLIG VARE. Bestemmelsene om brannfarlige varer, bensin, fyringsolje, diesel m.v. håndteres av brannvesenet. For mer informasjon, ring brannvesenet. BRANNSTASJONEN. Gir råd og veiledning vedr. sikring mot brann og redning ved utendørsarrangement. FLAGG /FLAGGSTENGER. Ta kontakt med kommunalteknikk. FROSKEMANNSTJENESTE. Brannvesenet yter KUN innsats hvor det er fare for liv og/eller store verdier - tlf For annen dykkertjeneste henvises til dykkerfirmaer eller klubber. FYRVERKERI. Fyrverkeriartikler kan i tidsrommet kjøpes fra godkjente utsalgssteder og avbrennes nyttårsaften mellom kl uten spesiell tillatelse. Kjøp og avbrenning utenom dette krever spesiell tillatelse. Kontakt brannvesenet. GATERENHOLD. Ta kontakt med kommunalteknikk. HAVNESJEFEN. Skal kontaktes i alle tilfellene hvor kaiene og havnebassenget inngår i arrangementet. Dette er p.t. delegert Lura Båtforening tlf HØYTTALERANLEGG. Det er i dag ikke montert høyttaleranlegg på noen av arenaene. Se gule sider i telefonkatalogen vedr. leie. KORKRAKKER. Kan lånes, kontakt kulturavdelingen. LYD. Skal du ha utendørsarrangement, er det mange hensyn å ta i forhold til lydstyrken. Ikke bare potensielle naboklager, men også mer uberegnelige faktorer som vind. Sterk vind kan ødelegge et hvert godt utendørsarrangement. Et utendørsarrangement krever generelt mer og kraftigere utstyr og tykk lommebok. LYS. Balansegangen mellom for lyst og for mørkt er hårfin. Med en skikkelig lyssatt scene får man fram det man vil. Ved korrekt lyssetting vil deltakeren oppleve og øke interessen for det som foregår. Lyd og lys er viktig for å få fram budskapet. BÅLBRENNING. Bålbrenning må godkjennes av brannvesenet

8 NABOVARSLING. Ved arrangement som kan være til sjenanse for naboer - (lydmessig og/eller publikumsmessig).varsling av naboer ved større arrangement bør finne sted i god tid. NÆRINGSMIDDELTILSYNET. Gir tillatelse til salg av mat ved utendørsarrangement. Søknad sendes i god tid før arrangementet. Søknadsskjema fås hos Næringsmiddeltilsynet Midt-Rogaland, Forusbeen 3, 4033 Stavanger, tlf , fax OFFENTLIGE TOALETTER. Toalett på Rutebilstasjonen er åpent kl man.- fre. Det vil i løpet av 2002 være tilgjengelig to nye offentlige toaletter i Sandnes, ett nord i Langgata og ett på Ruten. POLITI. Politiet i Sandnes skal ha melding om alle utendørsarrangement. REDNINGSVESTER. Redningsvester i alle størrelser kan leies på brannstasjonen. P.t. leie kr. 10,- pr.døgn. Ingen forhåndsbestilling. SCENE. Se telefonkatalogen gule sider på utleie SKJENKEBEVILLING. Kommunens Rådmannskontor, behandler salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven (Lov av nr. 27 med senere endringer). For å kunne selge alkoholholdige drikkevarer på et utendørsarrangement må en ha fått bevilling fra kommunen. Det kan i forbindelse med enkeltarrangement søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Ifølge kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken kan slik bevilling ut fra en konkret vurdering gis til festivaler som er innrettet mot et voksent publikum eller mindre kulturarrangement innrettet mot et voksent publikum. Retningslinjene forutsetter en restriktiv praksis når det gjelder skjenkebevillinger for enkeltstående arrangement. Det er den personen eller selskapet som skal få inntektene fra salget som må søke om bevillingen. Bevillingsgebyret for en skjenkebevilling for et enkelt arrangement er på kr 200,-. Skjenketidene utendørs i Sandnes er søn - tors frem til kl og fre - lør frem til kl STENGING AV OFFENTLIGE VEIER Ved stenging av offentlige veier må varslingsplaner godkjennes av Statens vegvesen for riks- og fylkesveier og Kommunalteknikk for kommunale veier. STRØM. Ved de større tekniske kompliserte arrangementene, må ekstra strømskap settes opp. I disse tilfellene kontaktes Lyse Nett A/S. Kostnadene ved oppsett av ekstra strømskap og bruk av personell blir belastet arrangøren. SØKNADSFRISTER er avhengig av type arrangement. Se kap. 4. TOALETTER (mobile). Store arrangement krever også toalettkapasitet utover det som er vanlig tilgjengelig. Arrangøren sørger for at dette er bestilt. Må leies av private leverandører. Se telefonkatalogen gule sider på utleie. TONO - AVGIFT. Det skal betales vederlag for bruk av musikken (se åndsverklov).vederlaget går via TONO. Det finnes tariffer som forteller hvor mye det koster å spille musikk offentlig i forskjellige sammenhenger Arrangøren må fylle ut en TONO-tillatelse. Avgift betales etter faktura til Tono, tlf Se kap. 8 om nyttig info. TRAFIKKSKILT. Trafikkregulerende skilter og veistengninger krever midlertidig vedtak. Kommunalteknisk sjef fatter midlertidig vedtak og informerer politi, brann, sykehus, kollektivselskap, taxi. TELT. Se telefonkatalogen gule sider på utleie VÆRET. Er en viktig faktor ved utendørsarrangement. Konsekvensene ved dårlig vær må være nøye gjennomtenkt, eventuelt med alternative løsninger. ÅNDSVERKLOV. Lov som innenfor et visst tidsrom beskytter kunstnere og forskere mot at andre skal dra ikkeavtalt økonomisk nytte av deres arbeider. Åndsverk; resultat av en kunstner arbeid i form av maleri, et musikkstykke, en roman osv

9 7. ØKONOMI BUDSJETT Å lage et gjennomtenkt budsjett er viktig. Utgifter til scener/teknisk utstyr, strøm tar vanligvis mye av aktivitetbudsjettet, derfor er det viktig å ta arbeidet seriøst med denne delen av arrangementet. KOSTNADER I forbindelse med alle typer arrangement må arrangøren beregne at tjenester som bestilles i de ulike avdelingene i Sandnes kommune kan bli fakturert etter faste priser. I planleggingsfasen må det avtales hvilke tjenester som skal leveres og ev. til hvilken pris. STØTTEORDNINGER Kommunal støtte : Sandnes kommune, avdeling for kultur har ulike tilskudd til kulturtiltak, tilskudd og underskuddsgaranti til åpne kulturarrangement, støtte til husleie og utstyrstøtte ved bruk av Sandnes kulturhus, rusfrie helgearrangement. Fylkeskommunen : Rogaland fylkeskommunes, kulturavdeling, har ulike støtteordninger; støtte festivaler i Rogaland, turnestøtte, utviklingsprosjekter, allment kulturarbeid, støtte forutsetter ofte samarbeid med andre kommuner. Statlig støtte : Norsk kulturråd, gir støtte til arrangører etter helt spesielle søknader innen musikk, scenekunst, barn og unge, kunst og ny teknologi, Kultur 2000 EU-kulturprogram m.v. Frifond er en grunnstøtteordning for kulturlivet. Fondet bygger på overskuddet fra de statlige pengespillene. For å få støtte fra Frifond må pengene brukes til å skape aktivitet og engasjement hos barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Støtten fra Frifond skal gå til lag, ikke til privatpersoner

10 8. AKTUELLE OFFENTLIGE INSTANSER 9. NYTTIG INFORMASJON INSTANS TELEFON ADRESSER TELEFAX ANSVARSOMRÅDE (se kap. 4) Kommunalteknikk Utendørsarrangement på kommunale Jærveien 33, P.b. 583, 4305 Sandnes sandnes.kommune.no trafikkarealer. Avdeling for kultur Råd og veiledning, koordinering for Jærveien 34, P.b. 583, 4305 Sandnes sandnes.kommune.no utendørsarrangement.tilskuddsordninger. Avdeling for park Utendørsarrangement i kommunale parker. og utemiljø sandnes.kommune.no Jærveien 33, P.b. 583, 4305 Sandnes Sandnes brannvesen Råd og veiledning vedr. brannsikring, redning Jærveien 107, P.b. 583, 4305 Sandnes sandnes.kommune.no ved arrangement. Bålbrennig, fyrverkeri. Rådmannskontoret Sjenkebevilling. Jærveien 33, P.b. 583, 4305 Sandnes sandnes.kommune.no Sandnes Havn KF Kaiområdene. Elvegata 15, P.b. 320, 4303 Sandnes Lura Båtforening Gjestehavn. Sandnes Gjestehavn, P.b. 410, 4304 Sandnes Politiet Skal ha melding om alle utendørs Elvegata 25, P.b. 8, 4301 Sandnes rogaland.politiet.no arangementer. NYTTIG LITTERATUR : "Feite forestillinger,.hvordan arrangere vellykkede konserter/festivaler" utgitt av Norsk rockeforbund, 1999 ISBN , tlf "Fra tomme stoler til fulle hus" håndbok for konsertarrangører, Gert Ohlsson og Svein Larsen utgitt av Norsk Musikkråd. WEB SIDER : Sandnes kommune oversikt over tjenester, kontaktpersoner Kulturkalender i Sandnes. Smart Agora Rogaland, møteplass for kulturbegivenheter, kan melde inn egne arrangement Rogaland fylkeskommune, kultur : Veiviser for kultur, underholdning og fritid i Stavanger, Sandnes og Sør-Rogaland Rogaland musikkråd, egen kulturbank, oppdaterte sider på nyheter på arrangement/musikkfronten i fylket Norsk Kulturråd : Frifond : Tono på : Husk å melde inn ditt arrangement til Sandnes Reiselivssenter på Da blir arrangementet ditt lagt inn på Tellusdatabasen som gjør arrangementet ditt synlig på på på og

11 10. SJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING ARRANGEMENT Å arrangere er en arbeidskrevende jobb. Alt tar langt mer tid enn du har regnet med, så start i god tid. En prosjektbeskrivelse/arbeidsbeskrivelse er nyttig redskap i planleggingen og samkjøring av arrangement. Det er de samme momentene som må avklares om det er mindre eller større arrangement. Kompleksiteten blir bare større og krav om informasjon mellom flere blir bare mer krevende i så henseende. FORARBEID ØKONOMISK PLANLEGGING PRAKTISK PLANLEGGING MARKEDSFØRING PR GJENNOMFØRING ETTERARBEID Lag forslag til tidsramme, tidspunkt Bestem arrangementform (kakelotteri, salgmesse, festival osv). Lag program Tema valg, artister, trekkplaster? Kostnads - og inntektsoverslag/budsjett, hva dere har råd til, hvor mye koster leie, lokaler, utstyr Pris for deltakelse, inngangspenger? Få oversikt over støtteordninger på feltet Kontrakter Tillatelser: salg, lotteri, næringsmiddelkontroll, politi osv Praktiske avtaler med evt utleiere av område/lokale Fordel arbeidsoppgaver/ansvar. Organisering, arbeidsgrupper. Lag mannskapsoversikt Sikkerhet, vakter, lag en beredskapsliste Utstyr/materiell, lag oversikt over hva som trengs Bestille: strøm, renovasjon, benker/utemøbler Innkjøp Plakater, løpesedler, annonser, presseomtale, kinoreklame, Internett sider, bannere. Sjekk internettsider til ulike kulturarrangement baser, netteverksteder for festivaler og arrangement, unngå kollisjoner mht dato m.v. Skilting til og på området Transport Klargjøring av arrangementsted/lokale Dekor, flagging Medisinsk beredskap, vakter Utstyr, benker Artister, overnatting, bespisning Renhold, bosspann, rydding i arrangementområdet Mottakelse av publikum/deltakerne Kontakt med pressen tilstedeværende presse Teknisk hjelp, mannskapsforpleining, vakter m.m. Evaluering av innhold, gjennomføringen, ideer til neste arrangement. Økonomi, innkreving av utestående regnskap Rapport 20 21

12 11. SØKNADSSKJEMA FOR AKTIVITET I SANDNES (kopieres fra boka) 12. OVERSIKTSKART Søknaden sendes til: Sandnes kommune (se aktuell instans kap. 8) Navn på arrangementet Navn på arrangør Adresse Kontaktperson Postnummer/poststed Telefon/fax/e-post. Dato(er) for arrangementet Arrangementet avvikles innenfor følgende tidsrom: fra til Ønsket område Kort beskrivelse av arrangementet : Kryss av for type arrangement: A: Salgs og aktivitetsarrangementer B: Utendørsaktiviteter med mindre stengingsområder C: Store byfester og utendørsarrangement som krever maksimal stenging. Omfatter arrangement aktiviteter i havnebassenget? Ja Nei Har arrangøren strømbehov? Ja Nei Skal det serveres eller selges mat? Ja Nei Skal det skjenkes alkohol? Ja Nei Dato: Signatur søker: 22 23

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Åpen Gård Håndbok 2014

Åpen Gård Håndbok 2014 Åpen Gård Håndbok 2014 Innhold Om Åpen Gård...1 Valg av gård...2 Informasjon fra Mattilsynet...3 Arrangementsforsikring og HMS...4 Tips for planlegging og arbeidsfordeling...5 Materiell til Åpen Gård...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer